ZAHRADA ČECH. MARIÁNSKOU SKLÁŘSKOU POUŤ Kristiánov v Jizerských horách, 7. září čtvrtek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRADA ČECH. MARIÁNSKOU SKLÁŘSKOU POUŤ Kristiánov v Jizerských horách, 7. září 2013. čtvrtek 19. 9. 2013"

Transkript

1 Číslo 3 Číslo 4 Ročník 2011 Ročník ,- Kč 6,- Kč ZVEME VÁS NA... MARIÁNSKOU SKLÁŘSKOU POUŤ Kristiánov v Jizerských horách, 7. září 2013 PROGRAM 9.00 začátek pouti poutní mše svatá celebrovaná P. Oldřichem Kolářem jarmareční zpěvy skupiny Katastrofální předpověď počasí cirkus plný pohádek písničky a tance folklórního souboru Jizera skupina Zlatý holky hraje písničky o Jizerských horách cirkus plný pohádek písničky a tance folklórního souboru Jizera koncert souboru zobcových fléten Jablonecká píšťalka vystoupení skupiny Rumová aféra cirkus plný pohádek kramářské písně Spolku jabloneckých dam a pánů konec pouti U chaloupky: poutní mše svatá cirkus plný pohádek cirkus plný pohádek koncert souboru zobcových fléten Jablonecká píšťalka cirkus plný pohádek kramářské písně Spolku jabloneckých dam a pánů U hřbitova: jarmareční zpěvy skupiny Katastrofální předpověď počasí písničky a tance folklórního souboru Jizera písničky a tance folklórního souboru Jizera U Lesní chaty: skupina Zlatý holky hraje písničky o Jizerských horách vystoupení skupiny Rumová aféra Po celý den občerstvení, stará řemesla, tradiční sklářské a bižuterní zboží, jízda na koni, lanovka přes Kamenici, atrakce pro děti i dospělé. Jízdní řád autobusu: Jiřetín p. B. / Josefův Důl hráz přehrady Jos. Důl : 8:15 hod. Jiřetín p. B. DETOA 8:20 hod. Albrechtice v J.h. u Pošty 8:30 hod. Antonínov - u prodejny 8:35 hod. Josefův Důl u zdrav. støediska 8:40 hod. Josefův Důl křižovatka na Karlov Odjezd zpět ve 14:00 hod. Obecní úřad Josefův Důl pořádá zájezd do Litoměřic Zveme Vás na veletrh Zahrada Čech, kde se můžete těšit na tradičně bohatý sortiment potřeb pro Vaši zahradu a chalupaření ZAHRADA ČECH Kdy: Cena: Odjezd: čtvrtek ,- Kč 6:45 hod. od bývalé sklárny naproti nádraží ČD. Zájemci se mohou hlásit osobně či telefonicky na OÚ do Tel.: , BRAMBORY NA ZIMNÍ USKLADNĚNÍ Objednávky na zimní uskladnění brambor a cibule přijímá paní Skrbková, tel (případně na obecním úřadě) p. Kubánek Otevřeno od 9 do 18 hod od 9 do 17 hod. Vstupné Dospělí: 90,- Kč; děti do 15ti let: 70,- Kč Důchodci, studenti: 70,- Kč Držitelé ZTP/P a děti do 6 let zdarma BAZAR :Prodej dětského i dospělé oblečení, sportovních potřeb, hraček a všeho možného KDE sálek v obecní knihovně Josefův Důl KDY ČTVRTEK :00-18:00 - příjem oceněných věcí do komise PÁTEK :00-18:00 - prodej SOBOTA :00-12:00 - prodej od 13:00 výdej neprodaných věcí a vyúčtování

2 Jubilea v září a říjnu 2013 Jaroslav Koucký Bedřiška Brožková Marie Strachová Vlasta Jandejsková Renata Gottfriedová Jaroslava Boháčová Kurt Kinzel Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životních sil a optimismu! Jubilanti, kteří nechtějí být v průběhu tohoto roku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.: Z Obecního zastupitelstva V červenci bylo schváleno: Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti s účinností od Místní koeficient se stanovuje ve výši 2. Bližší informace na Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni a smlouvu o právu stavby - úprava TS a kabelová smyčka NN č. IV pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. Finanční příspěvek na závod veteránů v celkové výši ,- Kč. ZO trvá na vyklizení bytu pana Miroslava Gábora ml. v č.p. 143 Dolní Maxov Na základě zveřejněného záměru prodej p.pč. 2235/1 o výměře 4982 m2, 2235/2 o výměře 284 m2, 2232/2 o výměře 2728 m2 v kú. Antonínov za celkovou cenu ,- Kč Mgr. Jiřímu Vařilovi. Úhrada parcel proběhne do konce roku Návrh na vklad do KN proběhne po uhrazení celé kupní ceny. Smlouvu o smlouvě budoucí na p.p.č.2232/1 o výměře 4279 m2 za cenu ,- Kč a 2230/1 o výměře 3917 m2 za cenu ,Kč vše v k.ú. Antonínov. Mgr. Jiřímu Vařilovi. Úhrada parcel proběhne do Návrh na vklad do KN proběhne po uhrazení celé kupní ceny. Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 1414/8 kú. Dolní Maxov o výměře 138m2 paní Janě Váňové za cenu ,- Kč. Na základě zveřejněného záměru prodej ppč. 132/3 v k.ú. Josefův Důl o výměře 84 m2 za cenu ,- Kč manželům Renatě a Klausovi Scholzovým Zastupitelstvo revokovalo záměr prodeje části ppč v k.ú. Dolní Maxov uveřejněný Příští řádné zasedání v 18:00 v budově radnice Poděkování starosty obce Vážení občané, chci vám touto cestou již tradičně poděkovat za to, že třídíte odpad. Stále přibývá těch, kteří třídí, s vědomím toho, že si naše životní prostředí tuto péči plně zasluhuje. Takto odpovědným občanům patří toto poděkování - myslím, že právem. Naše obec v tomto směru dosáhla i v uplynulém kalendářním roce 2012 pozoruhodných výsledků, když se umístila v rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji v soutěži Zlatá popelnice 2012, stejně jako předchozí dva roky, na 5. místě, a to v kategorii obcí nad 500 obyvatel. Ocenění bylo obci předáno při slavnostním vyhlášení celé soutěže, které tentokrát proběhlo dne 20. června 2013 v sídle Libereckého kraje v Liberci. Těší mě, že tuto zprávu a blahopřání mohu vyřídit všem třídícím a ekologicky se chovajícím Josefodolákům. Jan Miksa Výzva OÚ Josefův Důl! Vzhledem k tomu, že termín zaplacení za svoz komunálního odpadu za 2. pol. t. r. vypršel, vyzýváme ty občany, kteří tento poplatek nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili na OÚ v Josefově Dole, a to dříve, než budeme nuceni přistoupit k důraznějšímu postupu. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může obec zvýšit až na trojnásobek. Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Josefův Důl VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky vatovaných přikrývek, polštářů a dek, obuvi (veškerou nepoškozenou), hraček (nepoškozené a kompletní) VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola, dětské kočárky (transportem se znehodnotí), znečištěný a vlhký textil Sbírka bude probíhat : v budově místní knihovny každé úterý a pátek 16:00 18:00 Upozornění! Věci prosím noste zabalené do igelitových pytlů či lepenkových krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace podá dispečink na tel.: , , Děkujeme za Vaši pomoc.

3 Výzva pro Jizerské noviny zima Vážení přátelé. Podzim nám brzy zaklepe na dveře a pro nás nastává čas příprav zimní turistické nabídky v podobě Jizerských novin a jejich přílohy Kalendáře akcí zima Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší! Vaše tipy pro zimní sezonu , akce, které připravujete v termínu od listopadu 2013 do května 2014, zasílejte na adresu a to nejpozději do Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich nových webových stránkách nebo v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek. Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky. JIZERSKÉ HORY turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko Exkurze do MAS Šumperský venkov proběhla velice úspěšně. V rámci projektu MAS Rozvoj Tanvaldska Získávání dovedností, animace a provádění proběhla exkurze na Moravu do působiště MAS Šumperský venkov. Po příjezdu do malebné vesničky Loučná nad Desnou proběhla prezentace zdejší MAS Šumperský venkov. Na následující den bylo naplánováno hned několik zastavení, po kterých nás provázel manažer moravské MASky Mgr. Radim Sršeň PhD, kterému patří velké poděkování za vynaložený čas a za předané užitečné rady a informace. Cílem této exkurze bylo seznámení se s projekty realizovanými na území působnosti MAS Šumperský venkov. Měli jsme možnost shlédnout některé výsledky spolupráce Místní akční skupiny, obcí a podnikatelů, jako například obnovu zámeckého parku v Loučné nad Desnou, opravenou střechu dřevěného kostela v Maršíkově, revitalizaci veřejného prostranství v Novém Malíně a Dolních Studánkách, vybudování autobusové zastávky a dodatečné infrastruktury v Dolních Studánkách, rekonstrukci pálenice v Maršíkově a řadu dalších neméně zajímavých projektů. Na odpoledne byla potom naplánovaná prohlídka zámku ve Velkých Losinách a Ruční papírny Velké Losiny, která také úzce spolupracuje s místní akční skupinou Šumperský venkov. Před návratem domů si ještě zájemci prohlédli technický unikát - horní nádrž PVE Dlouhé Stráně. A co dodat závěrem? Snad jen, že jsme se přesvědčili o tom, jak může působení Místní akční skupiny a metoda LEADER významně napomoci rozvoji venkovského regionu. Tereza Šolcová, manažerka MAS Rozvoj Tanvaldska Zveme Vás do divadla v Josefově Dole září 2013 v hod. DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou uvádí Stromy umírají vstoje (Alejandro Casona) - režie Petr Sádek vstupné 60,-Kč, délka představení 110 min. Pokladna otevřena 30 minut před zahájením představení 28. září 2013 v hod. DS J. K. Tyl Jos. Důl uvádí divadelní reprízu: VAJÍČKO Félicien Marceau Motto: Když chceš opravdovsky žít, neptej se proč, neptej se nač, nerozumuj a žij... vstupné 60,-Kč, 90min. s přestávkou, vhodné od 12ti let

4 DS J. K. Tyl Josefův Důl Vajíčko s úpěchem XXL Když Hanička Dohnalová v sobotu 6. července před očekávajícím nabitým sálem přála za oponou už napjatým hercům Zlomte vaz!, adresovala to zřejmě zatím nejnáročnějšímu kusu zde uvedenému. Úspěch, nejlépe vyjádřený by standing ovation, byl zasloužený. Jsem si jist, že další reprízy zákonitě přivábí, protože tato inscenace by obstála i ve velkém divadle v kterémkoli městě, Prahou počínajíc. Nechválím nadměrně. To nedělám nikdy. Viděl jsem Vajíčko, když v tomto kusu zářil Václav Voska (to už uteklo čtvrt století!) a nyní jsem v roli Emila mohl obdivovat Lukáše Frydrycha. Pokud mistr Voska měl v hereckém nebi chvilku, aby shora shlédl do Josefova Dolu, určitě zatleskal a pochvalně pokýval hlavou. Jistě bylo to ve Frydrychově pojetí velmi dynamické, jiné než u Vosky, ale od první chvíle strhující. A moc dobré. Díky prostoru, který josefodolská scéna svými parametry (a také znamenitě propracovanými audiovizuálními prostředky) poskytuje, Vajíčko se svou premiérou zapíše do kroniky místní Thálie zcela úctyhodně. Režie vsadila na rychlé proměny scény, na plastické proměny času, na fotografické zastavení řady postav, zatímco protagonista několika větami výbušného monolůžka rychle posunul a proměnil děj to vše dávalo šťávu hry s pepřem a solí s přesnými dávkami. Tímto pojetím si režie zvolila tu nejnáročnější cestu, ale vyšlo to výborně. Premiéra skutečně neměla chybu. Pokud si snad nějaké povšimli sami herci či režie, divákům musela uniknout. Každopádně Zlomte vaz Hanička Dohnalové stoprocentně vyšlo. Jan Petránek Zprávy ze školy... Přiblížil se nám závěr srpna, a tedy i konec letních prázdnin, které jsou spojeny s koupáním, hrátkami v přírodě, dětskými tábory nebo dovolenými. Ale především s faktem, že děti nemusejí do školy. Věřím, že do naší školičky se přes lákadla léta žáci těší, protože je na co. O prázdninách jsme nespali a škola prošla mnoha zajímavými úpravami a rekonstrukcemi, o nichž se pokusím zmínit v tomto vydání občasníku. Rekonstrukce tělocvičny Již v minulém čísle jsem se zmiňoval o plánované rekonstrukci školní tělocvičny, která byla nutná. A nyní mohu s úsměvem říci, že se vše podařilo. Během letních prázdnin byla na stávající podklad položena nová podlahová krytina, která by měla být podstatně kvalitnější a již by nemělo hrozit, že si děti vrazí třísku nebo dokonce roztrhnou koleno. Celková cena rekonstrukce se vyšplhala na Kč. Finance jsme nalezli v provozních prostředcích školy a také v rozpočtu Libereckého kraje, který nám na rekonstrukci přispěl částkou Kč. Navíc podobně jako celá budova školy, tak i tělocvična byla nově vymalována. To vše a ještě mnoho nových pomůcek budou moci naši žáci využívat v novém školním roce 2013/2014. Přírodní učebna a Pepikiáda Letošní školní rok podobně jako loni uspořádáme Pepikiádu, která bude spojena s kolaudací a celkovým otevřením nově vybudované přírodní učebny. Oproti loňskému roku se Pepikiáda uskuteční přímo ve škole. Na rodiče a děti čeká basketbalový turnaj v nové tělocvičně, mnoho soutěží v prostorách školy a opět i malé občerstvení. Věřím, že podobně jako v loňském roce dorazíte v hojném počtu. Termínem Pepikiády je , tedy pátek. Jak jsem se zmínil během této doby budete moci projít a vyzkoušet naši malou přírodní učebnu, která bude sloužit právě Vašim dětem. Oba projekty byly podpořeny hned z několika zdrojů Nadace Tesco, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, AmCham (Americká obchodní komora) a Liberecký kraj. Harmonizační pobyt již potřetí Ještě před Pepikiádou se uskuteční Harmonizační pobyt, na který spolu s dětmi vyjedou učitelé školy v termínu Tato povinná akce podobně jako v loňském roce bude nejspíše spolufinancována Libereckým krajem. Projekt stále neprošel schvalovacím řízením, ale věřím, že se nám prostředky podaří získat tak, aby byla cena pro Vás rodiče přijatelná. Harmonizační pobyt bude mít opět především stmelovací charakter a jeho hlavní náplní bude prevence sociálně patologických jevů v kolektivu naší školy. Děti se mohou těšit na mnoho zajímavých aktivit směřovaných právě do této oblasti vzdělávání. Informace pro rodiče žáků: Stravné I nepříjemné je třeba zmínit. Přesto prvně pochvala naprostá většina rodičů za stravování svých dětí ve školní jídelně platí pravidelně a včas, což je vynikající. Bohužel se najde i několik dlužníků, kteří ani během letních prázdnin stále obědy neuhradili, což znemožní jejich dětem odebírání obědů v novém školním roce a to v případě, že nedojde k dohodě obou zúčastněných stran (školy a rodiče).

5 Druhá informace ke stravnému vyúčtování stravného bude probíhat 1 ročně, v případě, že bude rodič potřebovat vyúčtovat stravné v jiném období, bude si o něj muset zažádat. deskovými hrami, kroužkem šachů, dovednýma rukama, dějepisným kroužkem atp. Informace o možnosti přihlášení na kroužek budou dětem předány v prvním zářijovém týdnu. Volnočasové aktivity Podobně jako v loňském roce i letos budeme nabízet různorodé volnočasové aktivity. Poplatek za pololetí se nemění a je stanoven na 200Kč. Děti si mohou vybírat mezi florbalem, basketbalem, Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát všem učitelům, žákům a jejich rodičům velké množství energie a zdraví, které v novém školním roce budeme potřebovat, abychom opět nabízeli kvalitní vzdělávání, ale také příjemné prostředí našim žákům. David Mánek Vážení rodiče, školička letos zahajuje provoz v pondělí od 6:30, pro nově přihlášené děti popř. později, dle potřeb rodičů. Na všechny se moc těšíme a tak jako v minulých letech, pro nováčky uvádíme nejdůležitější informace před vstupem do nového prostředí. 1. Co děti potřebují do MŠ: bačkorky (nejsou vhodné pantofle) náhradní prádlo na převlečení (spodní prádlo, ponožky, punčochy, tričko, tepláky) oblečení na pobyt venku (pohodlné, starší) pyžamko zubní pastu, kartáček a kelímek balení papírových kapesníčků (obvykle v druhém pololetí jej vybíráme ještě jednou) VŠECHNY VĚCI, PROSÍM, DĚTEM PODEPIŠTE!!!!! vydržet v klidu u stolu při jídle, samostatně jíst lžící a pít ze sklenice jíst ovoce a zeleninu (alergiky je třeba nahlásit předem) samostatně používat záchod samostatně používat kapesník, umět se vysmrkat zvládat chůzi po schodech 3. Platby: školné: 400,- Kč měsíčně (na pomůcky, výtvarné potřeby, hračky, dárky, popř. na část vstupného pro společné akce, jako jsou divadelní představení a školní výlety) stravné (platí se měsíčně dle docházky dětí, podrobné informace obdržíte přímo v MŠ, denně budete v kontaktu s p. učitelkami) zájmové kroužky podle aktuální nabídky MŠ ve stávajícím školním roce (taneční, výuka angličtiny, lyžařský kurz, plavecká školička, Noc s Andersenem aj., vše většinou pro starší věkovou skupinu ) saunování podle zájmu (probíhá od října do jarních měsíců) 2. Co by děti měly umět / snažit se naučit: obouvat a zouvat bačkorky a boty (tkaničky zavazují p. učitelky) poznat si své oblečení, přidělenou značku oblékat a svlékat své oblečení, snažit se umět obrátit je z rubu na líc (p. uč. pomohou, nasměrují, děti by se však měly snažit) 4. Co byste ještě měli vědět: Adaptace v MŠ: O prvních dnech ve školičce se domluvíte osobně s p. učitelkou. Respektujeme potřeby, zájmy a názory rodičů. Chtěli bychom Vašim dětem i Vám vše usnadnit. První dny by měly být pro Vaše děti v MŠ co nejkratší a postupně by se měla prodlužovat doba setrvání. Pro lepší adaptaci je vhodná pravidelná denní docházka (alespoň dva až tři týdny doporučujeme chodit jen dopoledne). Zdravotní omezení (pohybová, alergie apod.)je třeba sdělit již při úvodní konzultaci. 5. Omlouvání nepřítomnosti, kontakty: V den nepřítomnosti nejpozději do 7,00 hod., popř. den předem na tel. číslech , B. Bohatá. Všechny učitelky věnovaly o prázdninách mnoho času zvelebování tříd, heren i školní zahrádky. Snažily jsme se zlepšit první dojem vstupu do třídy prvňáčků a poděkování patří i obci za pomoc při stěhování, montážích, sekání zahrádky a opravy zahradního domku, rychlé práci na vybudování bezpečnějšího přístupu u vstupního schodiště. Pro Vaše děti jsme se s celým kolektivem snažily připravit třídy a prostředí mateřské školy tak, aby se zde děti cítily dobře a spokojeně. Za celý kolektiv Blanka Bohatá, vedoucí učitelka MŠ

6 Utkání desetiletí: Josefův Důl vs. Sparta Praha Ve čtvrtek 22. srpna se na trénink mikrokopané sešli malí fotbalisti jako švábi na pivo v celkovém počtu pěti hráčů. Trenéři na ten den domluvili přátelské utkání s týmem mladších žákyň Sparta Praha a.s. Takže tým, když se poněkud ospale dal dohromady, šel rovnou do zápasu. Hrálo se v sestavě pět na pět. S tím rozdílem, že hráček Sparty bylo kolem dvaceti, ale našich kluků víc v týmu nebylo. Se zpožděním asi 15 minut přispěchal nejmladší Hynek. Díky tomu mohl být aspoň jeden hráč na střídačce. Zápas probíhal zpočátku pro tým našich malých borců nepříznivě. Nebylo se co divit. Pro kluky to byl první trénink po prázdninách, zatímco holky trénovaly již týden v Josefově Dole na fotbalovém soustředění. Navíc se jednalo o tým s titulem Mystrině ČR 2012 a Vícemistryně Nemluvě o početní převaze. Ale naši kluci se nedali. Za mohutného skandování přítomných rodičů (v celkovém počtu 3) vyrovnali v 60 minutě zápasu na 16:16. Následoval boj o každý metr hřiště a každý gól. Naši kluci se střídali v bráně, bránili a útočili jako diví. Vložili do toho zápasu veškerou energii, srdce a nadšení. V 75. minutě se skóre se posunulo na 18:18. Hrálo se bez přestávky 90 minut. Čím déle kluci hráli, tím byli lepší. V posledních patnácti minutách urputného nepřetržitého boje vstřelili naši kluci do brány týmu Mystriň tři góly a zajistili si výsledek 21:18. Byl to neskutečný zápas. No, a kdo byli ti talentovaní borci, kteří s vypětím všech sil a v napínavém utkání pokořili Spartu a obhájili Josefodolské barvy? Lukáš Procházka vedl útok a vstřelil nejvíce gólů. V bráně fantasticky chytali Matěj Stuchlík s Pavlem Svárovským. V obraně zářil Tobias Šebek. V útoku a obraně se střídali Jirka Přibyl, Pavel Svárovský a Hynek Novák. Sláva vítězům Autor: Marta Nesbitt Inzerce... Dovolená v září - široký výběr last minute zájezdů Bulharsko,letecky,týden za osobu s all inklusive 9.960,-Kč Černá Hora,letecky,týden za osobu s polopenzí 8.990,-Kč Řecko-Kréta, letecky, 10 nocí za osobu se snídaní ,-Kč Itálie,ubytování vlastní dopravou pro 4 osoby 5.775,-Kč Cestovní agentura ASIC Náměstí TGM 809, Smržovka Tel.: , Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, R. Podrazký a G. Tahalová Vydavatel,redakce a administrace Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/n pod č.j. MK ČR E

Jubilea v listopadu 2013. ...a prosinci 2013 *******************************************************************************************************

Jubilea v listopadu 2013. ...a prosinci 2013 ******************************************************************************************************* Číslo Číslo 5 Ročník 20 Ročník 20 www.josefuvdul.cz www.josefuvdul.cz 6,- Kč 6,- Kč ******************************************************************************************************* Prodej vánočních

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 2. ÚNOR 2014 24. ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu

Více

Červen 2012. www.mesto-desna.cz

Červen 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie 10 11 Novinky v knihovně

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2013 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XVIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, a Životice loňském roce uspělo město s žádostí o finanční příspěvek na akci Oprava

Více

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané.

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané. 1. LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. 22. reprezentační ples města Petřvaldu. Březen 2015. Tento rok slaví naše město již 710 let!

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. 22. reprezentační ples města Petřvaldu. Březen 2015. Tento rok slaví naše město již 710 let! P Březen 2015 710 LET! Tento rok slaví naše město již 710 let! Z OBSAHU Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 Vystoupení tanečního souboru PS DANCE PETŘVALD na 22. reprezentačním plese města Petřvaldu.

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

alkohol apod. Budou komunikovat s občany, vysvětlovat jim účel své přítomnosti, řešit a předcházet běžným sporům a bdít nad dodržováním

alkohol apod. Budou komunikovat s občany, vysvětlovat jim účel své přítomnosti, řešit a předcházet běžným sporům a bdít nad dodržováním www.dolnipoustevna.cz ZDARMA ročník 13. DUBEN 2015 ZÁMĚR INVESTORA Ve čtvrtek 26. 3. se v Centru setkávání uskutečnilo setkání občanů s investory, kteří mají zájem o podnikání v Dolní Poustevně. Jedná

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Březen 2015 František Laňka 6. A Literatura kniha Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník (S. Smiles) Kniha je základem poznání,

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald.

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald. 11 listopad 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 11. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Vánoční zájezd do Bautzenu Zkuste letos nasát pravou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Raspenavský zpravodaj

Raspenavský zpravodaj Raspenavský zpravodaj I n f o r m a č n í č t v r t l e t n í k m ě s t s k é h o ú ř a d u 2 květen 2010 ZDARMA Raspenava v obrazech Raspenavský zpravodaj 2/2010 1 Informace z městského úřadu Provoz městského

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Slovo starosty 9/2014

Slovo starosty 9/2014 9/2014 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 8. září 2014 proběhlo ve společenském sále naší základní školy poslední plánované jednání Zastupitelstva obce Dobrá, svolané v tomto funkčním období zastupitelstva.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více