1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání."

Transkript

1 Zápis z řádného zasedání ZO dne , zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková, Irena Némethová, Václav Lonský, Šárka Klimentová, Lenka Ackermanová Ověřovatelé: Petra Přibylová, Ing. Miloš Rydval Program : 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření 1/ Výročí 150 let vysvěcení kostela v Josefově Dole 4. Nákup křovinořezu 5. Hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí Žádosti 7. Pozemky 8. Byty 9. Informace - nové webové stránky obce a nové ové adresy - zateplení MŠ dokončeno 1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. 2. Rozpočtové opatření 1/2015 Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1/ Výročí 150 let vysvěcení kostela v Josefově Dole Zastupitelstvo obce projednalo harmonogram oslav 150. výročí vysvěcení kostela v Josefově Dole a vyčlenilo finanční prostředky na tyto oslavy. 4. Nákup křovinořezu Zastupitelstvo obce projednalo nutnost nákupu nového křovinořezu. 5. Hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí 2015 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o hospodaření příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ) za 1. pololetí Žádosti ZO projednalo - Návrh odměn ředitele ZŠ Mgr. Davida Mánka zaměstnancům školy podílejících se na úklidu a přípravě MŠ po rekonstrukci z rozpočtu obce - ZŠ Josefův Důl - žádost o převedení prostředků (88.284,98 Kč) z rezervního do investičního fondu (prostředky budou použity na PC vybavení, nákup serveru a zasíťování PC soustavy ve škole) - SKOL Josefův Důl žádost o finanční příspěvek na pořádání akce 40. ročníku jízdy na starých kolech z Josefova Dolu do Jičína

2 - J. Podrazká žádost o finanční příspěvek na pořádání přívesnického tábora v Josefově Dole ( ) - Hasiči Josefův Důl žádost o zakoupení a zabudování nových vchodových dveří do budovy hasičské zbrojnice č.p. 53 v Josefově Dole - Rodinné centrum AURA Josefův Důl žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 317 v Josefově Dole 7. Pozemky - Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem části p.p.č. 2263/4 v k.ú. Antonínov - Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /01 na p.p.č. 1553/4 v k.ú. Dolní Maxov přeložka, Lesy ČR-vNN s firmou ČEZ Distribuce s.r.o. - Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP /VB/1- Josefův Důl, 490/4 p. Bitner přípojka NN s firmou ČEZ Distribuce s.r.o. - Václav Lonský, Šárka Klimentová informovali zastupitele obce o dlouholetém problému s přístupem a příjezdem ke své rekreační nemovitosti, upozornili na nutnost určení účelové komunikace obecním úřadem a uzavření této věci co nejdříve 8. Byty - starosta obce informoval o obsazenosti bytů v domě s pečovatelskou službou 9. Informace - starosta informace o nových webových stránkách obce a nových ových adresách - starosta - zateplení MŠ dokončeno - starosta - hřiště MŠ zažádáno o územní souhlas - Ing. J. Poledňák upozornění na výkop na cestě v Dolním Maxově rekonstrukce plynovodu - MUDr. K. Stuchlík výzva k připomínkování nových jízdních řádů ČD platných od 12/2015, připomínky lze podávat na - David Mánek informace o předpokládané investici ve výši cca ,- Kč na rozvoj PC vybavení ve škole a zakoupení serveru a zasíťování PC soustavy ve škole - David Mánek informace o přijaté dotaci MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa místostarosta starosta Ověřovatelé : Ing. Miloš Rydval Petra Přibylová

3 Usnesení z řádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne ZO schvaluje: S-Souhlas P - Proti Z - Zdržel S-P-Z 77/2015 Program řádného zasedání 9:0:0 78/2015 Rozpočtové opatření č. 1/2015 (příloha č.1) 7:0:2 79/2015 Harmonogram oslav 150. výročí vysvěcení kostela v Josefově Dole a příspěvek na tyto oslavy do výše ,- Kč. 9:0:0 80/2015 Nákup křovinořezu (profi) od ,- Kč ,- Kč. 9:0:0 81/2015 Návrh odměn zaměstnancům školy podílejících se na úklidu a přípravě MŠ po rekonstrukci v celkové výši ,- Kč a zároveň o navýšení provozního příspěvku o tuto částku a zahrnutí do rozpočtového opatření č. 1/ :0:0 82/2015 Převedení finančních prostředků ve výši ,98 Kč z rezervního do investičního fondu. Prostředky budou využity na investici do potřebného PC vybavení a zasíťování PC v Základní škole a Mateřské škole Josefův Důl. 9:0:0 83/2015 Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořádání 40. ročníku jízdy na starých kolech z Josefova Dolu do Jičína. 9:0:0 84/2015 Finanční příspěvek ve výši 5.000,- na pořádání přívesnického tábora. 9:0:0 85/2015 Nákup a zabudování nových vchodových dveří do budovy hasičské zbrojnice č.p. 53 v Josefově Dole z důvodu úspory tepla. 9:0:0 86/2015 Pronájem nebytových prostor v č.p. 317 (1. patro, bývalá zubní ordinace a lékárna) v Josefově Dole rodinnému centru AURA od do , výše nájmu je 1,- Kč/měsíc + náklady na provoz (topení, voda, el. energie, odpad ). 9:0:0 87/2015 Pronájem části pozemku č. 2263/4 v k.ú. Antonínov o výměře cca 367 m 2. 9:0:0 88/2015 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP /VB/1 - Josefův Důl, 490/4 p. Bitner přípojka NN s firmou ČEZ Distribuce s.r.o 9:0:0 89/2015 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /01 na p.p.č. 1553/4 v k.ú. Dolní Maxov přeložka, Lesy ČR-vNN s firmou ČEZ Distribuce s.r.o. 9:0:0 ZO bere na vědomí : 90/2015 Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Josefův Důl)

4 za 1. pololetí :0:0 ZO pověřuje : 91/2015 Starostu obce k jednání ohledně určení účelové komunikace na p.p.č. 366/1 v k.ú. Josefův Důl pro manžele Lonských a paní Klimentovou. 9:0:0 Termín: MUDr. Karel Stuchlík Jan Miksa místostarosta starosta Ověřovatelé : Ing. Miloš Rydval Petra Přibylová Příští řádné zasedání v 18:00 hod. v budově radnice.

5 Příloha: Rozpočtové opatření č. 1/2015 č. Předmět úpravy rozpočtu Částka Účtování Par. Pol. ÚZ 1 Přijatá dotace na VPP ze stát. rozp ,00 Kč Výdaje na mzdy VPP: ,00 Kč xxxx Přijatá dotace na VPP z evrop.fondů ,00 Kč Výdaje na mzdy VPP: ,00 Kč xxxx Průtoková dotace ZŠ - vzdělávání ,00 Kč Převod průtokové dotace ,00 Kč Doúčtování dotace na hřiště do plné výše před krácením (70000,-) ,00 Kč Sankce krácení dotace - hřiště ,00 Kč Vratka půjčky Mikroregionu zimní turistická nabídka 8 384,00 Kč rozpouštění rezervy do nákladů ,00 Kč Investiční transfer Mikroregionkompostárna 6 Průtoková dotace ZŠ harmonizační pobyt ,00 Kč ,00 Kč Převod průtokové dotace do ZŠ ,00 Kč Příjmy z prodeje kovového odpadu ,00 Kč Převod TJ Jiskře darovací smlouva ,00 Kč Přesun paragrafu úvěr KB ,00 Kč na paragraf ZŠ ,00 Kč Navýšení příspěvku ZŠ ,00 Kč rozpuštění části rezervy ,00 Kč Úprava rozpočtu Příjmy celkem: ,00 Kč Výdaje celkem: ,00 Kč Financování: 0,00 Kč

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Z Á P I S. z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011

Z Á P I S. z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011 Z Á P I S z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o přípravě na vybudování kanalizace a ČOV 3) Zpráva z mezidobí zasedání 4) Rozpočtové

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více