Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný"

Transkript

1 Číslo: 7 Únor Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

2 Váţení rodiče, drţíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis bude vycházet třikrát ročně, zpravidla v listopadu, únoru a květnu. Časopis Brechtík najdete k nahlédnutí v šatně kaţdé třídy naší mateřské školy. V případě zájmu si jej můţete zakoupit za libovolnou částku, která se pouţije pro účely mateřské školy a Vašich dětí. Na tvorbě tohoto čísla školního časopisu se ve větší míře podílely děti ze třídy Ptáčků. Během ledna a února vybíraly z vlastních obrázků takové, které povaţovaly za vhodné dát do školního časopisu a nalepily je na Brechtíkovu nástěnku. Společně jsme vyrobili pracovní číslo časopisu, do kterého děti vybíraly obrázky, které budou v časopise pouţity. Další novinkou jsou také názory dětí na akce, které se v mateřské škole konaly. Doufáme, ţe se Vám tyto novinky budou líbit a rádi přivítáme Vaše nápady na další vylepšení našeho školního časopisu. 2

3 ZPRÁVY ZE ŢIVOTA ŠKOLY Listopad Hrajeme si s plody podzimu Protoţe dominantou podzimu je proměna přírody do barevné krásy, všímali jsme si s dětmi právě změn, které se v přírodě dějí, a tvořili a hráli jsme si primárně s materiály, které nám podzimní příroda nabízí. Prosinec Proţíváme adventní čas Náplní tohoto tématu bylo především zpříjemnění si čekání na Jeţíška. Tomu předcházel příchod Mikuláše, takţe jsme se učili čertovské písničky a básničky a vytvářeli jsme si čertovskou výzdobu tříd. Po Mikuláši jsme opakovali oblíbené vánoční písně a koledy, vyráběli adventní věnce a vánočně zdobili stolečky a třídy. Nechybělo ani kreslení dopisu Jeţíškovi a pečení perníčků a jiného vánočního cukroví. Leden Hrajeme si na školu V období zápisů do škol jsme si v mateřské škole hráli na velké školáky. Děti vytvářely modely školních budov i školních tříd - předškoláci dle vlastní zkušenosti, mladší děti podle fantazie. Děti si také vyráběly vysněné školní aktovky a společně vymýšlely, jaký by měl vlastně školák být. Předškoláci sdělovali mladším kamarádům záţitky ze zápisu a i ti si mohli vyzkoušet dovednosti, které budou ve škole potřebovat - zkoušeli číst podle obrázků, psát a počítat. A co jsme skutečně v mateřské škole dělali, se dozvíme přímo od dětí: Verunka: Hráli jsme si. Mariánek: Hráli jsme si. Honzík: My jsme si hráli a ještě jsme doma něco dělali. Terka: My jsme vyráběli to moře s těma mořskýma koníkama. Deniska: Mně se líbilo ve škole. Patriček: Hráli jsme si. Tom: My jsme si hráli s Tomáškem na autobus. Míša: My jsme si hráli doma s autem. Amálka: My jsme si hráli doma, my jsme si mohli hrát aji s autíčkama nebo panenkama. 3

4 Venda: Já jsem byl ve škole u zápisu a dělali jsme tam různý úkoly a dostal jsem časopis, který tady teďka mám. Lucka: Mně se líbilo ve škole. Eliška: Mně se líbilo, jak jsme vyráběli tady ty školy a jak jsme tady měli to moře a jak jsme eště jak jsme si hráli s těma Míšovýma autíčkama. Amálka: Mně se líbilo, jak jsem byla u zápisu, protoţe jsem tam vyhrála takovou krásnou ţabku a lego do mojí krásné sbírky. Terka: Mně se líbilo, jak jsme chodili na skupinky a jak jsme tady vyráběli tady tu školu. Honzík: Já jsem vybarvoval ptáčky a máma s tátou mi to stříhali a ještě jsem dobarvil toho většího ptáčka. Deniska: Mně se líbilo u zápisu, protoţe jsem takovou labuť dostala a pak jsem dostala Lego Friends. Eliška: A vyráběli jsme aktovky. Amálka: A ještě jsme se učili tancovat Školu zvířátek. Lukášek: Já jsem tady hodně brzo nebyl. Vojta: Tak vyráběli jsme, malovali jsme, hráli jsme různý hry. Vyráběli jsme kočičky, loďky a čepice z papíru. Amálka: Vyráběli jsme různý věci, a jak jsme dovyráběli, tak jsme si pořád a pořád a pořád hráli. Verunka: Vyráběli jsme parník, lodičky, kočičku a pejska. Filip: Hráli jsme si na učitelky a ty poraďovaly Míšovi a Mariánkovi. Obrázek 2 nakreslila Eliška Burešová 4

5 AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY předškoláci navštívili ZŠ Janouškova Při návštěvě základní školy Janouškova se předškoláci seznámili s tím, jak vypadá školní budova a třída. Pozdravili se také se školáky, které znají z mateřské školy. Jedním z největších záţitků při návštěvě této základní školy však pro předškoláky byla cesta autobusem MHD divadlo Barborka Raneček veselých pohádek Po roce nás v mateřské škole navštívilo divadlo Barborka. Písničky, básničky a pohádky nám zpříjemnily dopoledne pečení Jidášů Jako kaţdý rok jsme si čekání na Mikuláše zpříjemnili pečením Jidášů. Paní kuchařky připravily kaţdé třídě těsto a děti poté mohly tvořit z hadů těsta výtvory dle vlastní fantazie. Na závěr je ozdobily hřebíčkem. 5

6 Mikulášská nadílka divadlo Kozlík Čertovské pohádky Letos si pro nás v mateřské škole připravilo mikulášský program divadlo Kozlík. Pro děti měli nejprve připraveno představení s čertovskými pohádkami a poté pozvali Mikuláše s čertem, kteří dětem rozdali nadílku. 6

7 7

8 předškoláci navštívili ZŠ Milénova Vánoční pásmo u stromečku Čekání na Vánoce předškolákům zpříjemnily děti ze základní školy Milénova, které jim připravily divadelní představení. Nejprve se představily mladší děti ze školního divadelního krouţku s hudební pohádkou O Červené karkulce. Starší děti nám poté předvedly vlastní představení o vánočním skřítkovi. Obrázek 3 ZŠ Milénova nakreslila Eliška Burešová 8

9 dopoledne Vánoční nadílka na třídách Vánoční nadílka probíhala v jednotlivých třídách různě. Někde se Jeţíšek zastavil v noci, takţe dárky pod stromečkem na děti čekaly hned ráno. Jinde Jeţíšek dárečky donesl poté, co mu děti zazpívaly oblíbené vánoční písničky a koledy. Na ţádnou třídu ale nezapomněl a všechny děti se tak mohly radovat z krásných nových hraček. Na tomto místě bychom rádi poděkovali rodičům, kteří nadílku obohatili buď finančním příspěvkem, nebo vlastním dárkem. 9

10 odpoledne Vánoční posezení s rodiči Tradiční vánoční posezení provázela velice příjemná atmosféra, kdy jsme se na chvíli oprostili od předvánočního shonu a společně v mateřské škole strávili jedno předvánoční odpoledne. Zazpívali jsme si vánoční koledy, rodiče si s dětmi vyrobili svíčku ze včelího vosku. Nechyběla také ochutnávka cukroví, kterou děti většinou započaly jiţ při příchodu do třídy. Děti rodičům ukázaly nové hračky, které jim Jeţíšek do mateřské školy donesl, a společně si s hračkami pohráli divadlo Tetiny S Tetinama na zelenou Věděli jste, ţe není jen Červená karkulka, ale také Ţlutá? My to do divadelního představení Tetin také netušili. Tetiny děti prostřednictvím příběhů s písničkami seznámily, jak se mají chovat v dopravě. Klotylda a Matylda děti do představení zapojovaly, takţe odcházely s krásnými záţitky. 10

11 předškoláci navštívili ZŠ Blaţkova Na základě dlouholeté spolupráce se ZŠ Blaţkova se předškoláci zúčastnili vyučování v prvních třídách této základní školy. Školáci dětem ukázali, co se za 4 měsíce ve škole naučili. Přečetli nám ze slabikáře, psali do písanky, počítali zapeklité příklady. A co se na návštěvě ve škole dětem nejvíce líbilo? Filip: Mně se nejvíc líbilo všechno. Vojta: Nejvíc se mi líbilo to učení. Verunka: Taky to učení. Lucka: Mně se líbilo to učení taky. Venda: Ţe jsme tam vybírali ty obrázky. Eliška: Ten vláček a tamto učení. Terka: Jak jsme dostali ty červíčky. Deniska: Mně se taky líbili ty červíčci. Nela: Taky ty červíčky. Terezka: To učení Barunka: Mně se líbily ty hvězdičky, co měli na okně, ty třpytivý a pak se mně líbilo všechno uţ. Elenka: Mně se líbilo všechno. Matyášek: Úplně všechno. Vojta: Já nevim. Pavlík: Já taky nevim. Obrázek 4 ZŠ Blažkova nakreslila Deniska Dvořáková 11

12 předškoláci navštívili ZŠ Janouškova Oblíbený výlet autobusem MHD směřoval k ZŠ Janouškova, kde měli školáci pro děti připraveno představení hudební pohádky O dvanácti měsíčkách Karneval na téma Povolání Na karnevalový den se vţdy těšíme. Je to den plný radosti a veselí. Jak napovídá téma, nechodily tento den do mateřské školy děti, ale policisté, hasiči, kuchaři, baletky, hokejoví rozhodčí, stavaři, opraváři a mnozí další. Od rána zněla mateřskou školou hudba, tančilo se, zpívalo a po svačině jsme se společně sešli na zahájení karnevalových soutěţí, které byly připraveny v kaţdé třídě. Jsme rádi, ţe se karnevalu zúčastnily i některé maminky, které se nebály mezi nás přijít v maskách a doufáme, ţe se i za rok odváţí přijít do reje masek další rodiče. 12

13 13

14 PŘIPRAVUJEME navštíví nás KOUZELNÍK předškoláci navštíví představení Jaroslava UHLÍŘE Zeměználek akce pro předškoláky 4/2014 Otevírání zahrady Bc. Radka Manová 14

Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Terezka Hánová

Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Terezka Hánová Číslo: 4 Únor Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Terezka Hánová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá Únor 2014 MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD Občasník pro děti a rodiče Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou Pořádá Den otevřených dveří v MŠ Hlinecká 729 v MŠ U Lípy

Více

MŠ Blatenská 2145, Praha 4

MŠ Blatenská 2145, Praha 4 Blateňáček 29. Číslo, 2011 (březen) MŠ Blatenská 2145, Praha 4 Z OBSAHU: VÁNOCE 2010 U LVÍČAT SLŮŇATA V PROSINCI 2010 ADVENTNÍ VESELENÍ, ANEB TYGŘÍCI SE TĚŠÍ NA JEŽÍŠKA VÝLET DO CENTRA KOALA CAFÉ PROSINEC

Více

Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Lucka Hamzíková

Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Lucka Hamzíková Číslo: 5 Květen Rok 2012/2013 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Lucka Hamzíková Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Zimní hádanky Jiřího Žáčka. Ze střech visí nanuky pro holky i pro kluky, ale jen když klesá rtuť. Ochutnejte, dobrou chuť! Co je to?

Zimní hádanky Jiřího Žáčka. Ze střech visí nanuky pro holky i pro kluky, ale jen když klesá rtuť. Ochutnejte, dobrou chuť! Co je to? podzim/zima 2006/2007 Zahrádková školička Ahoj rodiče, ahoj děti, ve školce se událo mnoho nového. V září jsme přivítali nové školkáčky, přibyla nám nová paní učitelka a jedna nová teta. Školka se nám

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROSINE, LEDEN, ÚNOR 2015 5. vydání

PROSINE, LEDEN, ÚNOR 2015 5. vydání PROSINE, LEDEN, ÚNOR 2015 5. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, vánoční shon a vše hektické kolem něj, jsme zvládli bez újmy na zdraví a už tu máme opět nový rok a s ním i

Více

KDYŽ STARUJE NOVÁ MATEŘINKA

KDYŽ STARUJE NOVÁ MATEŘINKA Blateňáček 26. Číslo, 2010 (květen) MŠ Blatenská 2145, Praha 4 Z OBSAHU: Otevření nového detašovaného pracoviště MŠ Článek z učitelských novin Co bylo v našich třídách Pedagogické okénko Pohyb provází

Více

OBSAH: MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 21 45, 1 48 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 1 37 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22. titt ČÍSLO 38/201 4

OBSAH: MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 21 45, 1 48 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 1 37 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22. titt ČÍSLO 38/201 4 titt ČÍSLO 38/201 4 Blateňáček 38. číslo, 201 4 (únor) MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Nejhezčí vánoční ozdoba Vánoční výstava na MÚ Prahy 11 Vánoční čas Slůňat Recept na kouzelné Vánoce Advent a Vánoce

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

ČÍSLO 4 /2010. Sloţení nového zastupitelstva městyse

ČÍSLO 4 /2010. Sloţení nového zastupitelstva městyse Zprav daj ČÍSLO 4 /2010 Zdarma Z radnice Komunitní škola Pro motoristy Ze školy Z organizací Vánoční čas Přejeme všem občanům příjemné, pohodové prožití svátků vánočních, v kruhu blízkých a přátel a mnoho

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Mikuláš. Mikuláš pod okny stál. Písničku ti zazpívám. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku.

Mikuláš. Mikuláš pod okny stál. Písničku ti zazpívám. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. Mikuláš Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. Z bílých vousů teplý šál, takhle děti vypadal. Mikuláši, přijď dnes k nám! Písničku ti zazpívám. Přines,

Více

Z obsahu: / co se nevešlo do minulého Slováčku/ - Jak se žáci naší školy podíleli na Husích slavnostech

Z obsahu: / co se nevešlo do minulého Slováčku/ - Jak se žáci naší školy podíleli na Husích slavnostech xxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ročník: 6 číslo 31 Z obsahu: / co se nevešlo do minulého Slováčku/

Více

POROZUMĚNÍ Veronika K. To naše Porozumění, to je naše potěšení. S ním se krásně zasmějeme a srdce si s ním zahřejeme.

POROZUMĚNÍ Veronika K. To naše Porozumění, to je naše potěšení. S ním se krásně zasmějeme a srdce si s ním zahřejeme. POROZUMĚNÍ číslo 41/2011-2012 strana 2 číslo 41 listopad 2011 - březen 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Divní lidé za zdí O lidech s mentálním postižením se říká, že jsou divní a nevyzpytatelní.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2013 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006 Milí rodiče, vážení čtenáři! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne. James Baldwin Svět a společnost se velmi rychle mění a způsob vyučování,

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

TŘESKY, PLESKY, TŘESKY, PLESKY, AŤ JE NÁM TU SPOLU HEZKY.

TŘESKY, PLESKY, TŘESKY, PLESKY, AŤ JE NÁM TU SPOLU HEZKY. V novém školním roce 2013/2014 za Vámi opět přichází KAŠPÁREK. V trošku novém hávu přináší všem příznivcům časopisu šest barevných rolniček, podobně, jako je 6 tříd v naší školce, se kterými si můžete

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku)

PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) strana 2 PRÁZDNINY V TATRÁCH Klára Dvorská s pomocí (ukázka z deníku) číslo 32 červenec - prosinec 2007 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Co jsme pro vás připravili v tomto čísle zpět úvod Prázdinové

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více