ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Rozume, nechoď po horách, ostaň DOMA! Omezení provozu v Bacově Pietní setkání Zveme všechny občany na krátké pietní setkání u příležitosti 70-tého výročí konce 2. světové války. Setkání se uskuteční v neděli 3. května 2015 u památníku obětem 2. světové války ve středu obce. Sejdeme se v 15 hodin u obchodu Jednota. Společně položíme k památníku kytice a poslechneme si úryvky z kroniky obce. Držitelé průkazu TP Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce. Výměna se týká držitelů průkazu mimořádných výhod vydaného před 1. lednem 2012 nebo držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného před 1. lednem Žádosti k výměně průkazu TP si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Platnost uvedených průkazů končí 31. prosince 2015! Kontakty na pověřené osoby: Mgr. Veronika ŠTRAJTOVÁ Bc. Eva ADAMCOVÁ Daň z nemovitosti Finanční úřad oznamuje, že v době od 30.4 do jsou k nahlédnutí na všech pobočkách FÚ hromadné seznamy Daně z nemovitých věcí na rok UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Z MÍSTNÍ ČÁSTI BACOV. Z důvodu výstavby kanalizace nebudou od do zajíždět do Bacova žádné autobusové spoje. V daném období bude docházet k částečným i úplným uzavírkám v době od 7.30 do hod. Obecní úřad bude zajišťovat svoz občanů na autobus k hasičské zbrojnici v 7.20 hod. Očkování psů a koček Upozorňujeme majitele psů a koček, že v sobotu 9. května 2015 bude v obci Prostřední Bečva provedeno povinné očkování proti vzteklině. Očkovat se bude: KNĚHYNĚ SKOKAN hod. ZBROJNICE STŘED hod. BACOV TOČNA hod. Poplatek za očkování je 120,- Kč očkovací průkazy vezměte s sebou. Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V KVĚTNU: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 6. 5.; 3. 6.; PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: ; PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA: sběr pevného domovního odpadu, Ekolamp, Elektrovin středa hod hod. sobota hod.

2 2 KVĚTEN 2015 Bečvanské gruntování Zpravodaj obce Prostřední Bečva Blahopřání V sobotu , ač bylo poměrně chladné počasí, proběhlo první Bečvanské gruntování v naší obci. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu ukliďme Česko, díky kterému jsme získali ochranné pomůcky pro práci. Dobrovolníků nebylo mnoho, ale přesto se nám podařilo uklidit více než 5 km příkopů cest. Nasbírali jsme cca 20 pytlů odpadu. Touto cestou bych chtěl osobně poděkovat manželům Ludvíkovým, paní Vaikové a pánům Kasalovi a Šimovi, kteří si našli čas a pomohli naši obec udělat ještě krásnější. Po skončení celé akce jsme se sešli s dobrovolníky ze všech tří Bečev v bufetu u kurtu a při opékání špekáčků a v přátelské atmosféře jsme strávili příjemné odpoledne. Láska je jako květina, aby mohla rozkvést, potřebuje živnou půdu. FRANCISCO DE XAVIERO Krásných 65 let společného života KAMENNOU SVATBU, oslaví dne 6. května 2015 manželé Josef a Oldřiška ŠÍROVI Hlavně hodně zdraví do dalších let přejí dcery s rodinami. Pronájem sokolovny Možnost pronájmu prostor tělocvičny na pořádání soukromých a společenských akcí. Zařízení a vybavení (stoly, židle, nádobí) je na kapacitu 60 míst. Pronájem za jednu akci 1000,- Kč. Dne 1. května 2015 oslaví své 65. narozeniny naše milovaná maminka a babička, paní Marie JUROŠKOVÁ Přejeme jí jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné, ať radost a štěstí ji provází, zdravíčko ať neschází, na svět se dívá vesele, ať se co chce, semele. Za její lásku děkujeme a oporu jí slibujeme. Společenská kronika V MĚSÍCI KVĚTNU PŘEJEME OSLAVENCŮM, kteří se dožívají významného životního jubilea. BALÁŠOVÁ MILADA... č.p. 513 ČERVENÝ BOHUSLAV... č.p. 647 FIURÁŠKOVÁ FRANTIŠKA... č.p. 646 HRSTKOVÁ ANEŽKA... č.p. 432 KANTOROVÁ MARIE... č.p. 512 ONDRYÁŠOVÁ BOŽENA... č.p. 469 PAVLÁTOVÁ BOŽENA... č.p. 467 STODŮLKOVÁ JANA... č.p. 31 VOJKŮVKA JOSEF... č.p. 196 VOJKŮVKOVÁ ZDEŇKA... č.p. 403 ZACHARIÁŠOVÁ ALOISIE... č.p. 478 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. Zároveň dne 2. května 2015 oslaví 72. narozeniny i její manžel, náš drahý tatínek a dědeček, pan Jan JUROŠKA Také jemu přejeme vše nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, život ať ho stále baví, do každého dne radost a dobrou náladu, ale taky spokojenost a rodinnou pohodu. To vše a mnohem více jim ze srdce přejí syn Jan s manželkou, dcera Marie s manželem a vnoučata Aneta, Honza, Míša, Radek a Pája. Dne 31. května oslaví životní jubileum paní Františka FIURÁŠKOVÁ Stálé zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let přeje výbor SDH střed.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Vzpomínka V měsíci květnu vzpomeneme na smutné výročí, kdy nás navždy opustili naši drazí rodiče Marie KOLÁČKOVÁ první výročí František KOLÁČEK 11. výročí S láskou vzpomínají synové Antonín a Dušan a dcera Bohuslava. KDO BYL MILOVÁN NENÍ ZAPOMENUT. Dne 3. května 2015 uplyne 8 let, co nás navždy opustil pan Ing. Rudolf ONDRYÁŠ Rok 1945 Úryvky z kroniky V době od 19. listopadu do 23. listopadu 1944 přitáhli Němci s vojskem v počtu asi mužů a obklíčili hory linií vojáků 10 kroků od sebe vzdálených po silnicích od Rožnova na Horní Bečvu, Bílou, Čeladnou, Frenštát a zase Rožnov. Tito se na noc v silničních příkopech zakopávali. Účelem bylo vyčistiti hory od partyzánů. Frontálním postupem od Frenštátu prohledávali lesy. Akci řídil sám K. H. Frank, který se ubytoval se štábem na hotelu Bečva. Učitel Václav Pavelka včas přešel na druhou stranu k rolníku Jurečkovi č. 29 a tím se zachránil. Skrýval se tam ve sklepě až do konce války, též se skrýval u p. faráře Říčného. Vojsko německé také obsadilo dřevěné rozhledny na trigonometrech a vyškových bodech a střílelo na osoby, které se pohybovaly v terénu. Pisatelova manželka jdoucí od sestry z Ježovce byla ostřelována z trigonometru Na Jámě. Tak byl zastřelen jda k sousedovi Jindřich Frňka č V noci zápalnými střelami byla zapálena usedlost Josefa Fárka č. 218 nad Zavadilkou, která vyhořela do základů s veškerým inventářem a dobytkem. Celkem bylo poškozeno během válečných operací 10 domů. Škola U mostu měla plný zásah granátem do střechy. Letecky tu byla svržena 1 bomba ruským letounem na Adámkách, a to ještě v zimě. Byla mířena na kolonu vojenských aut u Zavadilky, nebo příčinou bylo špatné zatemnění, nevím. Na katastru obce padlo v této válce 7 partyzánů. Pro odbojovou činnost bylo vězněno 26 osob. Popraveno nebo zemřelo v koncentračním táboře 18 osob. Rok 1946 Vzpomínají manželka a děti s rodinami. Sbírka na varhany O vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: /2010 V této chvíli hledáme výrobce píšťalových varhan, který by vyrobil varhany vhodné pro náš kostel, a kvůli ceně chceme samozřejmě oslovit více výrobců. Zatím máme zpracován jeden projekt. Dalším krokem v této věci bude návštěva pana Gottwalda, organologa (podílí se na organizování výběrových řízení varhan z Olomouckého arcibiskupství). Ten zpracuje technické zadání na návrh varhan, který následně rozešleme cca 4 firmám, které nám doporučí. Dopředu už navrhnul, že by s námi objel tak cca 4 varhany na Moravě, abychom měli konkrétní představu. Jedním z prvních dárců do naší sbírky byla firma Pharmens, ve které pracuje pan František Křenek, jeden z hlavních z iniciátorů sbírky na nové varhany. Na účet už tedy přibyla částka ,- Kč. Budeme rádi za každý dar Fr. Václav Tomáš Holčák OP., terciář Již na podzim 1945 se počalo s nácvikem smíšeného a mužského pěveckého sboru. Asi 30 občanů obojího pohlaví, všech věků, stavů a politických přesvědčení přicházelo na Zavadilku jednou týdně, za každého počasí ze všech koutů naší obce, aby pěstovali božské umění a též aby se spontánně, nenuceně pobavili. Byl to obraz beztřídní společnosti aspoň chvíli v šťastném soužití. Materiály pro nácvik obstarával Bedřich Vašek, nacvičovali Michal Bernátek a Bedřich Vašek, později Jindřich Kysučan. Nacvičené sbory se zpívaly při veřejných oslavách, které zrovna vyjmenuji: 7. března 1946 vykonána byla oslava narozenin T. G. Masaryka s bohatým programem. Účinkovala dechová hudba Bernátkova, smíšený a mužský sbor, salonní kvartet, sólisté: Jindřich Kysučan housle, Josef Holčák z Kněhyň (tenor), žáci obecných škol a žáci lidové školy zemědělské. Po fanfárách z Libuše promluvil hrdina odboje Robert Malina. Recitace se střídaly s hudebními čísly. Dechová hudba zahrála též Ouverturu od Michala Bernátka. Mužský sbor zazpíval Věno od Bedřicha Smetany a píseň Teče voda teče. 5. května 1946 byla vykonána oslava 1. výročí osvobození ČSR od německých okupantů. Dopoledne byly konány slavné bohoslužby při polním oltáři na prostranství u Zavadilky. Dojmy z okupace a odboje oživil ve své řeči Josef Krištof. Při jeho vzpomínce na padlé za uctivého ticha zahrála hudba chorál Kdož jste boží bojovníci. Hlavní proslov měl správce školy Jindřich Kysučan. Mužský sbor pak zapěl Svoji k svému ) od Bendla a smíšený sbor Kytici valašských písní od Marhule (vesměs rožnovské staré písně). Shromážděna byla celá obec a výtěžek sbírky činil Kčs. Více informací z uvedených roků na Prostřední Bečvě se dovíte na:

4 4 KVĚTEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Ze školní škatulky v měsíci dubnu Tento měsíc nás provázela pohádka Chytrá horákyně. Děti se s pohádkou seznámily čtením, poslechem nebo zhlédnutím filmu. Ve školní družině je pak čekalo soutěžní odpoledne HÁDANKY A ÚKOLY CHYTRÉ HORÁKYNĚ. Během tohoto měsíce probíhal ve ŠD i šachový turnaj. Nejlepší z mladších žáků byli: 1. Lukáš Macura, David Frňka 2. Sára Holčáková 3. Marek Štůsek V rámci kroužku Ajťáci si děti vyzkoušely svou rychlost v internetové soutěži KDO HLEDÁ, NAJDE a při akci VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ vyrobily krásné jarní dekorace. S nadšením, radostí a svou pílí vyráběly i čarodějnice ke každoroční akci Slet čarodějnic. Ke Dni Země se naše škola rozhodla vypravit do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Mladší žáci absolvovali přednášku o planetě Zemi, seznámili se se světadíly a faunou na naší Zemi, prohlédli si starou dřevěnou hvězdárnu v zahradě a dalekohledem pozorovali sluneční skvrny na Slunci. Starší žáci zhlédli několik filmů s přednáškou. Děti zaujaly i nově vybudované sluneční hodiny v zahradě hvězdárny, které si vzhledem k slunečnému počasí mohly hned vyzkoušet. Dne se uskutečnila už déle plánovaná projížďka na koních v místní jízdárně s přednáškou Co obnáší starat se o koně, co kůň potřebuje? V rámci sousedských vztahů byla tato akce pro všechny děti zdarma, proto tímto děkujeme paní Ireně Dulavové. Děti ze ŠD dostaly z grantu Nadace Partnerství 3 koloběžky s přilbami a tak mohlo proběhnout i sportování na školní zahradě. Páťáci slavnostně předali dětem z MŠ 2 odrážedla a nezapomněli připomenout nutnost používání přileb. Více na: Mgr. Pavlína Přikrylová - ředitelka 48. Filatelistická burza s výtvarnou soutěží pro mládež V neděli dopoledne 26. dubna 2015 se konala, v pořadí již 48. oblastní filatelistická a sběratelská burza, kterou Klub filatelistů při Středisku volného času uspořádal ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Tato burza měla také další doprovodný program výstavku a vyhlášení výsledků výtvarné soutěž pro školní mládež a studenty DOPRAV- NÍ PROSTŘEDKY NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE. Byly zde umístěny výsledky výtvarné dovednosti předškoláků a školáků ze 4 mateřských školek a pěti základních škol I. a II. V jednotlivých kategoriích se umístily tyto žákyně a žáci: Kategorie MŠ (celkem 4 školky) 1. Mikoláš Stejskal - 6 let... MŠ 1. máje 1153 Rožnov p. R 2. Amálie Balejíková - 5 let... MŠ Vidče 3. Matěj Barabáš - 4,5 let... MŠ Prostřední Bečva David Stibor 5 let MŠ 5. května 1527 Rožnov p. R. Kategorie 1. stupeň ZŠ (celkem 4 ZŠ) (uděleny 2 druhé a třetí ceny) 1. Ondřej Kvapil - 9 let... ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. R. 2. Hynek Piták - 11 let... ZŠ Pod Skalkou Rožnov p. R. Aneta Koláčková - 10 let... ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. R. 3. Aneta Riegelová - 11 let... ZŠ TGM Horní Bečva Matěj Kubela - 11 let... ZŠ Záhumení Rožnov p. R. Kategorie 2. stupeň ZŠ (celkem 1ZŠ) 1. Žilinský Jan - 14 let... ZŠ Dolní Bečva 2. Markéta Vachúnová - 13 let... ZŠ Dolní Bečva 3. Aneta Růčková - 12 let... ZŠ Dolní Bečva Výbor Klubu filatelistů při SVČ v Rožnově p. Radh.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Jelene, jelene, oči máš zelené aneb poklady z dolního šuplíku Jarní úklid je za Vámi. Určitě se Vám při něm dostaly do rukou věci, které každým rokem chcete vyhodit. Něco Vám ale nedá a zase je pěkně uložíte do šuplíku, kufru, krabice nebo na dno skříně. Jsou to věci převážně menší hodnoty, ale jsou to věci srdeční. To mi dal dědeček! To jsem měl u sebe, když jsem šel poprvé na rande, vojnu, do tanečních. S tím jsem prošla dětství, školu, skautský tábor, zaměstnání. Některé věci jsou starší, menší, jiné větší, mladší, obyčejné, rarity nebo exotické. Mohou to být Vaše první brusle, duhová kulička, knoflík po dědečkovi, slabikář, rybářský prut, babiččin náprstek na šití, strýčkův kufr z cest po světě, soška jelenů - svatební dar od tetičky. Důležité je, že pokaždé, když je vezmete do rukou, vybaví se Vám vzpomínka na něco nebo někoho milého. Pokud se chcete o tyto roztodivné věci podělit s ostatními, budete mít příležitost. Přijďte na obecní úřad Prostřední Bečva a přihlaste se se svým překvapením. Na konec roku totiž připravujeme výstavu starých věcí, předmětů, výrobků a kuriozit. Vaše věci si označíme, zapíšeme a před uspořádáním výstavy poprosíme o jejich zapůjčení. Pokud nám ke svému pokladu řeknete pár zajímavostí, proč je pro Vás důležitý, poznamenáme si to také. Cennosti, jako zlaté věci, šperky a podobně z pochopitelných důvodů nebudeme přijímat. Předem děkujeme za podporu naší akce a těšíme se na Vaše malé poklady. Soutěž o nejkrásnější zahradu na Prostřední Bečvě začala. POZOR ZMĚNA! Přihlášené zahrady, zákoutí, balkóny, skalky si budou v letošním roce soutěžící fotit sami a snímky posílat na Snímky budou opět uveřejňovány na stránkách sdružení, Vyhraje zahrada, která získá nejvíce hlasů. Odměněny budou tři zahrady s největším počtem hlasů. Ještě váháte? Neváhejte a PŘIHLASTE SE!!! Fárání v Landeku V sobotu 25. dubna 2015 se sdružení SAKUMPIKUM vydalo na zájezd do Ostravy. Řekne se Ostrava tu zná každý. Ale opravdu ji známe? Před samotnou prohlídkou Ostravy jsme sfárali do dolů. Měli jsme vynikajícího průvodce, který nám s humorem a názornými ukázkami vysvětlil a popsal těžkou práci v dolech. Po dobrém obědě v hornické restauraci Barborka jsme se vypravili poznávat Moravskou Ostravu. Její nejstarší část. Za krásného počasí jsme postupovali od Nové radnice k bývalé hvězdárně, přes Malý park, kolem Katedrály božského spasitele, která je druhá největší v republice, až k výstavišti Černá louka. Odborný výklad průvodce nám osvětlil mnoho otazníků a neznámých věcí o Ostravě. Poslední prohlídka byla ve světě miniatur a po večeři ve stylové restauraci Zábřežského zámku jsme odjížděli domů naplněni nejen jídlem, ale také spoustou nových dojmů a zážitků. SAKUMPIKUM Oddíl kopané Jarní kola pokračovala, a to domácím zápasem , kdy jsme hostili Zašovou. Tohoto soupeře jsme rozstříleli a zvítězili rozdílem třídy 4:0. Branky Patrik Kubáň, Jakub Ondryáš, Lukáš Křenek st. a Ondra Kuba. Následující zápas ve Lhotě byl pro špatné hřiště přeložen na pátek 1. května v 16,30. Další domácí utkání s Val. Polankou se nám nevydařilo, po smolné brance jsme prohráli 0:1. Zato v dalším utkání v Kateřinicích naši hráči excelovali, domácí po všech stránkách přehráli a přesvědčivě zvítězili 3:1. Branky Patrik Kubáň 2x a Lukáš Křenek st. Výsledek zápasů v Lidečku a ve Lhotě až v příštím vydání Zpravodaje a ve skřínce. V neděli 3. května zahájíme šňůru sedmi zápasů na domácím hřišti, doufáme a hráčům přejeme, aby se jim v těchto domácích utkáních dařilo. Totéž přejeme příznivcům našeho mužstva. Žáci začínají svou jarní sezonu domácím utkáním s Viganticemi v sobotu 2. května v 13,30. Dále oznamujeme, že zajímavosti nejen z naší skupiny, ale i dalších oddílů můžete sledovat kromě našeho webu i na stránkách a Lubomír Kysučan, sekretář oddílu

6 6 KVĚTEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Středa ,30h. památka sv. Augustin z Canterbury, biskup varhaník pan Poruba Za zemřelou Anežku Děckou, manžela, dva syny, dceru a duše v očistci. V pátek Noc kostelů Celorepubliková akce v kostele svaté Zdislavy začneme - od 17,30h. mše svatá. Neděle ,00h. Pouť k svaté Zdislavě varhaník Jan Bernátek, schola sv. Zdislavy, dechová hudba Záhořané Za zemřelého Zdeňka Ondryáše, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu a Vaculínovu. Kostel sv. Zdislavy Úmysly na mše svaté v květnu 2015 Neděle ,00h. 5. neděle velikonoční varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová Za živé a zemřelé farníky Středa ,30h. památka - sv. Jan Sarkander, mučedník varhaník Eva Pařenicová Na poděkování za prožitá léta s prosbou o požehnání do dalších let a vedení Duchem svatým. Neděle ,00h. 6. neděle velikonoční - Den maminek varhaník - Aleš Stavinoha, malá schola Za rodiče Michutovy, Křenkovy, živou a zemřelou rodinu. Za zemřelé rodiče Jiřího a Libuši Hyvnarovy, živou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. čtvrteční Slavnost - Nanebevstoupení Pána Ježíše varhaník Eva Pařenicová Za zemřelé rodiče Drdovy, Andrýsovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. V pátek Arcidiecézní setkání dětí z náboženství v rámci Diecézního eucharistického kongresu s arcibiskupem Janem Graubnerem v Olomouci. Neděle ,00 h. 7. Neděle velikonoční V 15,00h. mše svatá v Bacově u dobré vody varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let, živé a zemřelé rodiny Fiuráškovy a Veselé. Středa ,30 h. památka sv. Klement Maria Hofbauer, kněz varhaník pan Poruba Za zemřelého Ondřeje a Josefu Kozákovy a celou rodinu Kozákovu. Pátek Adorační den u svaté Zdislavy 9,00h. 16,00h. Neděle ,00h. slavnost Seslání Ducha svatého První svaté přijímání varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy Za děti, které příjmou Pána Ježíše poprvé v Eucharistii, jejich živé a zemřelé rodiny. Pouť sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě Pouť sv. Zdislavy se bude konat ve středu obce 31. května 2015.

7 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Pozvánky Český červený kříž Prostřední Bečva pořádá ZÁJEZD DO POLSKA, který se uskuteční v sobotu 9. května Odjezd v 6.00 hod. od Zbrojnice. Závazné přihlášky s částkou 150,- Kč přijímá bufet JUFI ve středu obce do 7. května Zrušení zájezdu nejpozději 3 dny před odjezdem. Členové ČČK zdarma. STAVĚNÍ MÁJE (pátek) od Dřevěné městečko - tradiční lidová slavnost KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU (pátek) od Dřevěné městečko - účinkuje Beskydský orchestr VELKÝ REDYK (sobota) - Valašská dědina - slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině DEN MUZEÍ (pondělí) Dřevěné městečko - volný vstup do Dřevěného městečka SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL (sobota) Dřevěné městečko - příležitost nejen pro děti vyzkoušet si vybraná řemesla KÁCENÍ MÁJE (neděle) od Dřevěné městečko - lidová májová slavnost

8 8 KVĚTEN 2015 Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Zpravodaj obce Prostřední Bečva Lidové pranostiky o počasí KVĚTEN Květnové období se dělí na: C floridská chladna C stanislavské jaro C období železných mužů C izidorské jaro C období malých ledových mužů C fortunátské jaro JAK ZEMŘELA KATEŘINA VELIKÁ? Ruská carevna Kateřina Veliká zemřela roku 1796 ve věku 67 let na mrtvici. Je pravda, že ji mrtvice zasáhla, když byla na toaletě, ale následně o ni pečovali na lůžku, kde zemřela. Nerozdrtil ji silný hřebec, kterého na ni spouštěli, ani nezemřela na následky zranění utrpěných poté, co pod její mocnou zadnicí praskl nočník. Stejně tak neexistují žádné doklady o tom, že by měla za mlada nějakou zvláštní zálibu v koních v jiném smyslu než jezdeckém. Není zcela jasné, odkud se tyto legendy vzaly. Možná šlo o nevídaně úspěšnou očerňovací kampaň, kterou proti ní rozpoutal její zahořklý syn Pavel I., jehož dvůr byl pověstný množstvím klepů. Anebo za to mohou zlotřilí Francouzi, kteří v letech po revoluci vedli válku s koalicí zemí, do níž patřilo i Rusko (o Marii Antoinettě kolovaly ještě horší historky). Ať už vznikly kdekoli, jisté je, že Kateřinino chování vyvolávalo určité erotické napětí. Měla skutečně spoustu milenců, přičemž některé z nich zřejmě nejprve testovaly její dvorní dámy. Pokud prošli, získali čestné postavení a místo u dvora. Jeden z jejich dohazovačů byl sám dříve jejím milencem Potěmkin, proslavený později stejnojmenným křižníkem, který zemřel ve věku 52 let, poté co ve stavu vysoké horečky snědl celou husu. Ať už měla Kateřina mimomanželských poměrů celkem jedenáct (jak potvrzuje její korespondence), anebo 289, jak tvrdí pomlouvači, daleko důležitější je její odkaz kulturní a politický. Vybudovala větší část Petrohradu než sám Petr Veliký, modernizovala složitý systém ruského práva, nechala postavit nádherné zahrady, naplnila ruské galerie skvělými evropskými díly, zavedla očkování proti neštovicím a stala se patronkou spisovatelů a filozofů z celé Evropy, včetně Diderota a Voltaira, kteří ji nazývali Hvězdou severu. Její genetický odkaz už je méně působivý. její syn Pavel I. (vládl ) nechal vojenským soudem odsoudit a popravit krysu za to, že mu převrhla cínové vojáčky. Později nechal odsoudit svého koně vojenským soudem k padesáti ranám bičem. Netrvalo dlouho a jeden z jeho vlastních dvořanů ho zavraždil (bez soudu) a na trůně ho nahradil jeho syn Alexandr I. Pavlovič. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová ZAJÍMAVOST: Venuše je jediná planeta, která se točí hodinovým směrem. (Protože je většinou spojována se ženami, co nám to o nich asi poví ) Pranostiky: W slavík zpívá v háji, až za tepla v máji W aj, aj, aj, přišel pan máj, teplý, ale hladový W májový deštíček úrody tatíček W hřmí-li často máje měsíce, znamená to rok neúrodný W je-li o dni sv. Floriána (4.5.) vítr, bude v roce mnoho požárů W je-li na Mamerta (11.5.) mokro, bude celé léto mokré W sv. Žofi e (15.5.) prosa zasije W Urbanovy ovsy (25.5.) vyhánějí sedláky ze vsi Maličkosti, které nás nic nestojí květen měsíc lásky 1. Usměj se. 2. Buď přítelem. 3. Poplácej někoho po zádech. 4. Vždycky poděkuj. 5. Vlep nečekanou pusu nebo někoho vřele obejmi. 7. Buď optimistou. 8. Namasíruj něčí bolavá záda. 9. Pískej si, když je ti smutno. 10. Řekni někomu něco pěkného. 11. Pozdrav: Dobré jitro, i když to na ně nevypadá. 12. Pošli starému příteli nečekaně dopis, aby věděl, že na něj myslíš. 13. Nečekaně někomu zavolej. 14. Rozjasni svou tvář. Snaž se na každé situaci najít její směšnou stránku. 15. Když máš pocit, že jsi zralý na vybuchnutí, dopřej si klidnou procházku. 16. Nabídni k dispozici své rameno, o které je možno se opřít. 17. Pověz: Vypadáte úžasně! A mysli to doopravdy. 18. Neváhej projevit vděčnost. 19. Naslouchej. 20. Dělej to, čeho si vážíš, a važ si toho, co děláš. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu ČERVEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC

ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Kde ťa neprosíja, nech ťa čerti nenosíja! Podklad pro vyúčtování pitné vody V měsíci červenci obdržíte podklady

Více

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí na hlavu, srdce i tělo. Voltaire

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Milí Prostřednobečvané Po letošní převelice dlouhé zimě nám konečně začalo jaro. Zahrady už se zelenají a množí se dotazy,

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu Zpravodaj obce Horní Bečva duben 2010 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Numerologie Ve středu 14. dubna 2010 v 17.00 hodin v Místní knihovně, těšíme se na Vaši návštěvu. Pozvánka na Skřivana Srdečně zveme

Více

Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI

Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI Motto měsíce: MLÁDÍ JE NEJKRÁSNěJŠÍ JŠÍ DOBOU života, ŠKODA že E MUSÍME NEJDřÍVE ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA ZE DNE 20.1. 2010 vybráno výběr zájemce o pronájem

Více

od 18.00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě Hudba: pan Josef Blinka Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy Vstupné 50,-Kč

od 18.00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě Hudba: pan Josef Blinka Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy Vstupné 50,-Kč Zpravodaj obce Horní Bečva červenec 2014 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva pořádá 20. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE O PUTOVNÍ CENU CYRILA A METODĚJE Místo konání: Horní

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Lhotka Baška Pržno Pržno, Metylovice Malenovice Malenovice, Kunčice p. O. Pstruží Ostravice Čeladná Janovice Bílá Zpravodaj pro 13

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Adamovský. leden 2007

Adamovský. leden 2007 Adamovský zpravodaj leden 2007 Vážení spoluobčané, nastal čas vánoční, čas nejkrásnějšího období roku. Období, kdy se zastaví a zpomalí neúprosný běh života. V těchto dnech a chvílích nacházíme čas na

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/2014 1. D U B N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více