ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Rozume, nechoď po horách, ostaň DOMA! Omezení provozu v Bacově Pietní setkání Zveme všechny občany na krátké pietní setkání u příležitosti 70-tého výročí konce 2. světové války. Setkání se uskuteční v neděli 3. května 2015 u památníku obětem 2. světové války ve středu obce. Sejdeme se v 15 hodin u obchodu Jednota. Společně položíme k památníku kytice a poslechneme si úryvky z kroniky obce. Držitelé průkazu TP Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce. Výměna se týká držitelů průkazu mimořádných výhod vydaného před 1. lednem 2012 nebo držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného před 1. lednem Žádosti k výměně průkazu TP si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Platnost uvedených průkazů končí 31. prosince 2015! Kontakty na pověřené osoby: Mgr. Veronika ŠTRAJTOVÁ Bc. Eva ADAMCOVÁ Daň z nemovitosti Finanční úřad oznamuje, že v době od 30.4 do jsou k nahlédnutí na všech pobočkách FÚ hromadné seznamy Daně z nemovitých věcí na rok UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Z MÍSTNÍ ČÁSTI BACOV. Z důvodu výstavby kanalizace nebudou od do zajíždět do Bacova žádné autobusové spoje. V daném období bude docházet k částečným i úplným uzavírkám v době od 7.30 do hod. Obecní úřad bude zajišťovat svoz občanů na autobus k hasičské zbrojnici v 7.20 hod. Očkování psů a koček Upozorňujeme majitele psů a koček, že v sobotu 9. května 2015 bude v obci Prostřední Bečva provedeno povinné očkování proti vzteklině. Očkovat se bude: KNĚHYNĚ SKOKAN hod. ZBROJNICE STŘED hod. BACOV TOČNA hod. Poplatek za očkování je 120,- Kč očkovací průkazy vezměte s sebou. Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V KVĚTNU: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 6. 5.; 3. 6.; PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: ; PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA: sběr pevného domovního odpadu, Ekolamp, Elektrovin středa hod hod. sobota hod.

2 2 KVĚTEN 2015 Bečvanské gruntování Zpravodaj obce Prostřední Bečva Blahopřání V sobotu , ač bylo poměrně chladné počasí, proběhlo první Bečvanské gruntování v naší obci. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu ukliďme Česko, díky kterému jsme získali ochranné pomůcky pro práci. Dobrovolníků nebylo mnoho, ale přesto se nám podařilo uklidit více než 5 km příkopů cest. Nasbírali jsme cca 20 pytlů odpadu. Touto cestou bych chtěl osobně poděkovat manželům Ludvíkovým, paní Vaikové a pánům Kasalovi a Šimovi, kteří si našli čas a pomohli naši obec udělat ještě krásnější. Po skončení celé akce jsme se sešli s dobrovolníky ze všech tří Bečev v bufetu u kurtu a při opékání špekáčků a v přátelské atmosféře jsme strávili příjemné odpoledne. Láska je jako květina, aby mohla rozkvést, potřebuje živnou půdu. FRANCISCO DE XAVIERO Krásných 65 let společného života KAMENNOU SVATBU, oslaví dne 6. května 2015 manželé Josef a Oldřiška ŠÍROVI Hlavně hodně zdraví do dalších let přejí dcery s rodinami. Pronájem sokolovny Možnost pronájmu prostor tělocvičny na pořádání soukromých a společenských akcí. Zařízení a vybavení (stoly, židle, nádobí) je na kapacitu 60 míst. Pronájem za jednu akci 1000,- Kč. Dne 1. května 2015 oslaví své 65. narozeniny naše milovaná maminka a babička, paní Marie JUROŠKOVÁ Přejeme jí jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné, ať radost a štěstí ji provází, zdravíčko ať neschází, na svět se dívá vesele, ať se co chce, semele. Za její lásku děkujeme a oporu jí slibujeme. Společenská kronika V MĚSÍCI KVĚTNU PŘEJEME OSLAVENCŮM, kteří se dožívají významného životního jubilea. BALÁŠOVÁ MILADA... č.p. 513 ČERVENÝ BOHUSLAV... č.p. 647 FIURÁŠKOVÁ FRANTIŠKA... č.p. 646 HRSTKOVÁ ANEŽKA... č.p. 432 KANTOROVÁ MARIE... č.p. 512 ONDRYÁŠOVÁ BOŽENA... č.p. 469 PAVLÁTOVÁ BOŽENA... č.p. 467 STODŮLKOVÁ JANA... č.p. 31 VOJKŮVKA JOSEF... č.p. 196 VOJKŮVKOVÁ ZDEŇKA... č.p. 403 ZACHARIÁŠOVÁ ALOISIE... č.p. 478 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. Zároveň dne 2. května 2015 oslaví 72. narozeniny i její manžel, náš drahý tatínek a dědeček, pan Jan JUROŠKA Také jemu přejeme vše nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, život ať ho stále baví, do každého dne radost a dobrou náladu, ale taky spokojenost a rodinnou pohodu. To vše a mnohem více jim ze srdce přejí syn Jan s manželkou, dcera Marie s manželem a vnoučata Aneta, Honza, Míša, Radek a Pája. Dne 31. května oslaví životní jubileum paní Františka FIURÁŠKOVÁ Stálé zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let přeje výbor SDH střed.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Vzpomínka V měsíci květnu vzpomeneme na smutné výročí, kdy nás navždy opustili naši drazí rodiče Marie KOLÁČKOVÁ první výročí František KOLÁČEK 11. výročí S láskou vzpomínají synové Antonín a Dušan a dcera Bohuslava. KDO BYL MILOVÁN NENÍ ZAPOMENUT. Dne 3. května 2015 uplyne 8 let, co nás navždy opustil pan Ing. Rudolf ONDRYÁŠ Rok 1945 Úryvky z kroniky V době od 19. listopadu do 23. listopadu 1944 přitáhli Němci s vojskem v počtu asi mužů a obklíčili hory linií vojáků 10 kroků od sebe vzdálených po silnicích od Rožnova na Horní Bečvu, Bílou, Čeladnou, Frenštát a zase Rožnov. Tito se na noc v silničních příkopech zakopávali. Účelem bylo vyčistiti hory od partyzánů. Frontálním postupem od Frenštátu prohledávali lesy. Akci řídil sám K. H. Frank, který se ubytoval se štábem na hotelu Bečva. Učitel Václav Pavelka včas přešel na druhou stranu k rolníku Jurečkovi č. 29 a tím se zachránil. Skrýval se tam ve sklepě až do konce války, též se skrýval u p. faráře Říčného. Vojsko německé také obsadilo dřevěné rozhledny na trigonometrech a vyškových bodech a střílelo na osoby, které se pohybovaly v terénu. Pisatelova manželka jdoucí od sestry z Ježovce byla ostřelována z trigonometru Na Jámě. Tak byl zastřelen jda k sousedovi Jindřich Frňka č V noci zápalnými střelami byla zapálena usedlost Josefa Fárka č. 218 nad Zavadilkou, která vyhořela do základů s veškerým inventářem a dobytkem. Celkem bylo poškozeno během válečných operací 10 domů. Škola U mostu měla plný zásah granátem do střechy. Letecky tu byla svržena 1 bomba ruským letounem na Adámkách, a to ještě v zimě. Byla mířena na kolonu vojenských aut u Zavadilky, nebo příčinou bylo špatné zatemnění, nevím. Na katastru obce padlo v této válce 7 partyzánů. Pro odbojovou činnost bylo vězněno 26 osob. Popraveno nebo zemřelo v koncentračním táboře 18 osob. Rok 1946 Vzpomínají manželka a děti s rodinami. Sbírka na varhany O vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: /2010 V této chvíli hledáme výrobce píšťalových varhan, který by vyrobil varhany vhodné pro náš kostel, a kvůli ceně chceme samozřejmě oslovit více výrobců. Zatím máme zpracován jeden projekt. Dalším krokem v této věci bude návštěva pana Gottwalda, organologa (podílí se na organizování výběrových řízení varhan z Olomouckého arcibiskupství). Ten zpracuje technické zadání na návrh varhan, který následně rozešleme cca 4 firmám, které nám doporučí. Dopředu už navrhnul, že by s námi objel tak cca 4 varhany na Moravě, abychom měli konkrétní představu. Jedním z prvních dárců do naší sbírky byla firma Pharmens, ve které pracuje pan František Křenek, jeden z hlavních z iniciátorů sbírky na nové varhany. Na účet už tedy přibyla částka ,- Kč. Budeme rádi za každý dar Fr. Václav Tomáš Holčák OP., terciář Již na podzim 1945 se počalo s nácvikem smíšeného a mužského pěveckého sboru. Asi 30 občanů obojího pohlaví, všech věků, stavů a politických přesvědčení přicházelo na Zavadilku jednou týdně, za každého počasí ze všech koutů naší obce, aby pěstovali božské umění a též aby se spontánně, nenuceně pobavili. Byl to obraz beztřídní společnosti aspoň chvíli v šťastném soužití. Materiály pro nácvik obstarával Bedřich Vašek, nacvičovali Michal Bernátek a Bedřich Vašek, později Jindřich Kysučan. Nacvičené sbory se zpívaly při veřejných oslavách, které zrovna vyjmenuji: 7. března 1946 vykonána byla oslava narozenin T. G. Masaryka s bohatým programem. Účinkovala dechová hudba Bernátkova, smíšený a mužský sbor, salonní kvartet, sólisté: Jindřich Kysučan housle, Josef Holčák z Kněhyň (tenor), žáci obecných škol a žáci lidové školy zemědělské. Po fanfárách z Libuše promluvil hrdina odboje Robert Malina. Recitace se střídaly s hudebními čísly. Dechová hudba zahrála též Ouverturu od Michala Bernátka. Mužský sbor zazpíval Věno od Bedřicha Smetany a píseň Teče voda teče. 5. května 1946 byla vykonána oslava 1. výročí osvobození ČSR od německých okupantů. Dopoledne byly konány slavné bohoslužby při polním oltáři na prostranství u Zavadilky. Dojmy z okupace a odboje oživil ve své řeči Josef Krištof. Při jeho vzpomínce na padlé za uctivého ticha zahrála hudba chorál Kdož jste boží bojovníci. Hlavní proslov měl správce školy Jindřich Kysučan. Mužský sbor pak zapěl Svoji k svému ) od Bendla a smíšený sbor Kytici valašských písní od Marhule (vesměs rožnovské staré písně). Shromážděna byla celá obec a výtěžek sbírky činil Kčs. Více informací z uvedených roků na Prostřední Bečvě se dovíte na:

4 4 KVĚTEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Ze školní škatulky v měsíci dubnu Tento měsíc nás provázela pohádka Chytrá horákyně. Děti se s pohádkou seznámily čtením, poslechem nebo zhlédnutím filmu. Ve školní družině je pak čekalo soutěžní odpoledne HÁDANKY A ÚKOLY CHYTRÉ HORÁKYNĚ. Během tohoto měsíce probíhal ve ŠD i šachový turnaj. Nejlepší z mladších žáků byli: 1. Lukáš Macura, David Frňka 2. Sára Holčáková 3. Marek Štůsek V rámci kroužku Ajťáci si děti vyzkoušely svou rychlost v internetové soutěži KDO HLEDÁ, NAJDE a při akci VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ vyrobily krásné jarní dekorace. S nadšením, radostí a svou pílí vyráběly i čarodějnice ke každoroční akci Slet čarodějnic. Ke Dni Země se naše škola rozhodla vypravit do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Mladší žáci absolvovali přednášku o planetě Zemi, seznámili se se světadíly a faunou na naší Zemi, prohlédli si starou dřevěnou hvězdárnu v zahradě a dalekohledem pozorovali sluneční skvrny na Slunci. Starší žáci zhlédli několik filmů s přednáškou. Děti zaujaly i nově vybudované sluneční hodiny v zahradě hvězdárny, které si vzhledem k slunečnému počasí mohly hned vyzkoušet. Dne se uskutečnila už déle plánovaná projížďka na koních v místní jízdárně s přednáškou Co obnáší starat se o koně, co kůň potřebuje? V rámci sousedských vztahů byla tato akce pro všechny děti zdarma, proto tímto děkujeme paní Ireně Dulavové. Děti ze ŠD dostaly z grantu Nadace Partnerství 3 koloběžky s přilbami a tak mohlo proběhnout i sportování na školní zahradě. Páťáci slavnostně předali dětem z MŠ 2 odrážedla a nezapomněli připomenout nutnost používání přileb. Více na: Mgr. Pavlína Přikrylová - ředitelka 48. Filatelistická burza s výtvarnou soutěží pro mládež V neděli dopoledne 26. dubna 2015 se konala, v pořadí již 48. oblastní filatelistická a sběratelská burza, kterou Klub filatelistů při Středisku volného času uspořádal ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Tato burza měla také další doprovodný program výstavku a vyhlášení výsledků výtvarné soutěž pro školní mládež a studenty DOPRAV- NÍ PROSTŘEDKY NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE. Byly zde umístěny výsledky výtvarné dovednosti předškoláků a školáků ze 4 mateřských školek a pěti základních škol I. a II. V jednotlivých kategoriích se umístily tyto žákyně a žáci: Kategorie MŠ (celkem 4 školky) 1. Mikoláš Stejskal - 6 let... MŠ 1. máje 1153 Rožnov p. R 2. Amálie Balejíková - 5 let... MŠ Vidče 3. Matěj Barabáš - 4,5 let... MŠ Prostřední Bečva David Stibor 5 let MŠ 5. května 1527 Rožnov p. R. Kategorie 1. stupeň ZŠ (celkem 4 ZŠ) (uděleny 2 druhé a třetí ceny) 1. Ondřej Kvapil - 9 let... ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. R. 2. Hynek Piták - 11 let... ZŠ Pod Skalkou Rožnov p. R. Aneta Koláčková - 10 let... ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. R. 3. Aneta Riegelová - 11 let... ZŠ TGM Horní Bečva Matěj Kubela - 11 let... ZŠ Záhumení Rožnov p. R. Kategorie 2. stupeň ZŠ (celkem 1ZŠ) 1. Žilinský Jan - 14 let... ZŠ Dolní Bečva 2. Markéta Vachúnová - 13 let... ZŠ Dolní Bečva 3. Aneta Růčková - 12 let... ZŠ Dolní Bečva Výbor Klubu filatelistů při SVČ v Rožnově p. Radh.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Jelene, jelene, oči máš zelené aneb poklady z dolního šuplíku Jarní úklid je za Vámi. Určitě se Vám při něm dostaly do rukou věci, které každým rokem chcete vyhodit. Něco Vám ale nedá a zase je pěkně uložíte do šuplíku, kufru, krabice nebo na dno skříně. Jsou to věci převážně menší hodnoty, ale jsou to věci srdeční. To mi dal dědeček! To jsem měl u sebe, když jsem šel poprvé na rande, vojnu, do tanečních. S tím jsem prošla dětství, školu, skautský tábor, zaměstnání. Některé věci jsou starší, menší, jiné větší, mladší, obyčejné, rarity nebo exotické. Mohou to být Vaše první brusle, duhová kulička, knoflík po dědečkovi, slabikář, rybářský prut, babiččin náprstek na šití, strýčkův kufr z cest po světě, soška jelenů - svatební dar od tetičky. Důležité je, že pokaždé, když je vezmete do rukou, vybaví se Vám vzpomínka na něco nebo někoho milého. Pokud se chcete o tyto roztodivné věci podělit s ostatními, budete mít příležitost. Přijďte na obecní úřad Prostřední Bečva a přihlaste se se svým překvapením. Na konec roku totiž připravujeme výstavu starých věcí, předmětů, výrobků a kuriozit. Vaše věci si označíme, zapíšeme a před uspořádáním výstavy poprosíme o jejich zapůjčení. Pokud nám ke svému pokladu řeknete pár zajímavostí, proč je pro Vás důležitý, poznamenáme si to také. Cennosti, jako zlaté věci, šperky a podobně z pochopitelných důvodů nebudeme přijímat. Předem děkujeme za podporu naší akce a těšíme se na Vaše malé poklady. Soutěž o nejkrásnější zahradu na Prostřední Bečvě začala. POZOR ZMĚNA! Přihlášené zahrady, zákoutí, balkóny, skalky si budou v letošním roce soutěžící fotit sami a snímky posílat na Snímky budou opět uveřejňovány na stránkách sdružení, Vyhraje zahrada, která získá nejvíce hlasů. Odměněny budou tři zahrady s největším počtem hlasů. Ještě váháte? Neváhejte a PŘIHLASTE SE!!! Fárání v Landeku V sobotu 25. dubna 2015 se sdružení SAKUMPIKUM vydalo na zájezd do Ostravy. Řekne se Ostrava tu zná každý. Ale opravdu ji známe? Před samotnou prohlídkou Ostravy jsme sfárali do dolů. Měli jsme vynikajícího průvodce, který nám s humorem a názornými ukázkami vysvětlil a popsal těžkou práci v dolech. Po dobrém obědě v hornické restauraci Barborka jsme se vypravili poznávat Moravskou Ostravu. Její nejstarší část. Za krásného počasí jsme postupovali od Nové radnice k bývalé hvězdárně, přes Malý park, kolem Katedrály božského spasitele, která je druhá největší v republice, až k výstavišti Černá louka. Odborný výklad průvodce nám osvětlil mnoho otazníků a neznámých věcí o Ostravě. Poslední prohlídka byla ve světě miniatur a po večeři ve stylové restauraci Zábřežského zámku jsme odjížděli domů naplněni nejen jídlem, ale také spoustou nových dojmů a zážitků. SAKUMPIKUM Oddíl kopané Jarní kola pokračovala, a to domácím zápasem , kdy jsme hostili Zašovou. Tohoto soupeře jsme rozstříleli a zvítězili rozdílem třídy 4:0. Branky Patrik Kubáň, Jakub Ondryáš, Lukáš Křenek st. a Ondra Kuba. Následující zápas ve Lhotě byl pro špatné hřiště přeložen na pátek 1. května v 16,30. Další domácí utkání s Val. Polankou se nám nevydařilo, po smolné brance jsme prohráli 0:1. Zato v dalším utkání v Kateřinicích naši hráči excelovali, domácí po všech stránkách přehráli a přesvědčivě zvítězili 3:1. Branky Patrik Kubáň 2x a Lukáš Křenek st. Výsledek zápasů v Lidečku a ve Lhotě až v příštím vydání Zpravodaje a ve skřínce. V neděli 3. května zahájíme šňůru sedmi zápasů na domácím hřišti, doufáme a hráčům přejeme, aby se jim v těchto domácích utkáních dařilo. Totéž přejeme příznivcům našeho mužstva. Žáci začínají svou jarní sezonu domácím utkáním s Viganticemi v sobotu 2. května v 13,30. Dále oznamujeme, že zajímavosti nejen z naší skupiny, ale i dalších oddílů můžete sledovat kromě našeho webu i na stránkách a Lubomír Kysučan, sekretář oddílu

6 6 KVĚTEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Středa ,30h. památka sv. Augustin z Canterbury, biskup varhaník pan Poruba Za zemřelou Anežku Děckou, manžela, dva syny, dceru a duše v očistci. V pátek Noc kostelů Celorepubliková akce v kostele svaté Zdislavy začneme - od 17,30h. mše svatá. Neděle ,00h. Pouť k svaté Zdislavě varhaník Jan Bernátek, schola sv. Zdislavy, dechová hudba Záhořané Za zemřelého Zdeňka Ondryáše, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu a Vaculínovu. Kostel sv. Zdislavy Úmysly na mše svaté v květnu 2015 Neděle ,00h. 5. neděle velikonoční varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová Za živé a zemřelé farníky Středa ,30h. památka - sv. Jan Sarkander, mučedník varhaník Eva Pařenicová Na poděkování za prožitá léta s prosbou o požehnání do dalších let a vedení Duchem svatým. Neděle ,00h. 6. neděle velikonoční - Den maminek varhaník - Aleš Stavinoha, malá schola Za rodiče Michutovy, Křenkovy, živou a zemřelou rodinu. Za zemřelé rodiče Jiřího a Libuši Hyvnarovy, živou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. čtvrteční Slavnost - Nanebevstoupení Pána Ježíše varhaník Eva Pařenicová Za zemřelé rodiče Drdovy, Andrýsovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. V pátek Arcidiecézní setkání dětí z náboženství v rámci Diecézního eucharistického kongresu s arcibiskupem Janem Graubnerem v Olomouci. Neděle ,00 h. 7. Neděle velikonoční V 15,00h. mše svatá v Bacově u dobré vody varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let, živé a zemřelé rodiny Fiuráškovy a Veselé. Středa ,30 h. památka sv. Klement Maria Hofbauer, kněz varhaník pan Poruba Za zemřelého Ondřeje a Josefu Kozákovy a celou rodinu Kozákovu. Pátek Adorační den u svaté Zdislavy 9,00h. 16,00h. Neděle ,00h. slavnost Seslání Ducha svatého První svaté přijímání varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy Za děti, které příjmou Pána Ježíše poprvé v Eucharistii, jejich živé a zemřelé rodiny. Pouť sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě Pouť sv. Zdislavy se bude konat ve středu obce 31. května 2015.

7 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Pozvánky Český červený kříž Prostřední Bečva pořádá ZÁJEZD DO POLSKA, který se uskuteční v sobotu 9. května Odjezd v 6.00 hod. od Zbrojnice. Závazné přihlášky s částkou 150,- Kč přijímá bufet JUFI ve středu obce do 7. května Zrušení zájezdu nejpozději 3 dny před odjezdem. Členové ČČK zdarma. STAVĚNÍ MÁJE (pátek) od Dřevěné městečko - tradiční lidová slavnost KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU (pátek) od Dřevěné městečko - účinkuje Beskydský orchestr VELKÝ REDYK (sobota) - Valašská dědina - slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině DEN MUZEÍ (pondělí) Dřevěné městečko - volný vstup do Dřevěného městečka SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL (sobota) Dřevěné městečko - příležitost nejen pro děti vyzkoušet si vybraná řemesla KÁCENÍ MÁJE (neděle) od Dřevěné městečko - lidová májová slavnost

8 8 KVĚTEN 2015 Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Zpravodaj obce Prostřední Bečva Lidové pranostiky o počasí KVĚTEN Květnové období se dělí na: C floridská chladna C stanislavské jaro C období železných mužů C izidorské jaro C období malých ledových mužů C fortunátské jaro JAK ZEMŘELA KATEŘINA VELIKÁ? Ruská carevna Kateřina Veliká zemřela roku 1796 ve věku 67 let na mrtvici. Je pravda, že ji mrtvice zasáhla, když byla na toaletě, ale následně o ni pečovali na lůžku, kde zemřela. Nerozdrtil ji silný hřebec, kterého na ni spouštěli, ani nezemřela na následky zranění utrpěných poté, co pod její mocnou zadnicí praskl nočník. Stejně tak neexistují žádné doklady o tom, že by měla za mlada nějakou zvláštní zálibu v koních v jiném smyslu než jezdeckém. Není zcela jasné, odkud se tyto legendy vzaly. Možná šlo o nevídaně úspěšnou očerňovací kampaň, kterou proti ní rozpoutal její zahořklý syn Pavel I., jehož dvůr byl pověstný množstvím klepů. Anebo za to mohou zlotřilí Francouzi, kteří v letech po revoluci vedli válku s koalicí zemí, do níž patřilo i Rusko (o Marii Antoinettě kolovaly ještě horší historky). Ať už vznikly kdekoli, jisté je, že Kateřinino chování vyvolávalo určité erotické napětí. Měla skutečně spoustu milenců, přičemž některé z nich zřejmě nejprve testovaly její dvorní dámy. Pokud prošli, získali čestné postavení a místo u dvora. Jeden z jejich dohazovačů byl sám dříve jejím milencem Potěmkin, proslavený později stejnojmenným křižníkem, který zemřel ve věku 52 let, poté co ve stavu vysoké horečky snědl celou husu. Ať už měla Kateřina mimomanželských poměrů celkem jedenáct (jak potvrzuje její korespondence), anebo 289, jak tvrdí pomlouvači, daleko důležitější je její odkaz kulturní a politický. Vybudovala větší část Petrohradu než sám Petr Veliký, modernizovala složitý systém ruského práva, nechala postavit nádherné zahrady, naplnila ruské galerie skvělými evropskými díly, zavedla očkování proti neštovicím a stala se patronkou spisovatelů a filozofů z celé Evropy, včetně Diderota a Voltaira, kteří ji nazývali Hvězdou severu. Její genetický odkaz už je méně působivý. její syn Pavel I. (vládl ) nechal vojenským soudem odsoudit a popravit krysu za to, že mu převrhla cínové vojáčky. Později nechal odsoudit svého koně vojenským soudem k padesáti ranám bičem. Netrvalo dlouho a jeden z jeho vlastních dvořanů ho zavraždil (bez soudu) a na trůně ho nahradil jeho syn Alexandr I. Pavlovič. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová ZAJÍMAVOST: Venuše je jediná planeta, která se točí hodinovým směrem. (Protože je většinou spojována se ženami, co nám to o nich asi poví ) Pranostiky: W slavík zpívá v háji, až za tepla v máji W aj, aj, aj, přišel pan máj, teplý, ale hladový W májový deštíček úrody tatíček W hřmí-li často máje měsíce, znamená to rok neúrodný W je-li o dni sv. Floriána (4.5.) vítr, bude v roce mnoho požárů W je-li na Mamerta (11.5.) mokro, bude celé léto mokré W sv. Žofi e (15.5.) prosa zasije W Urbanovy ovsy (25.5.) vyhánějí sedláky ze vsi Maličkosti, které nás nic nestojí květen měsíc lásky 1. Usměj se. 2. Buď přítelem. 3. Poplácej někoho po zádech. 4. Vždycky poděkuj. 5. Vlep nečekanou pusu nebo někoho vřele obejmi. 7. Buď optimistou. 8. Namasíruj něčí bolavá záda. 9. Pískej si, když je ti smutno. 10. Řekni někomu něco pěkného. 11. Pozdrav: Dobré jitro, i když to na ně nevypadá. 12. Pošli starému příteli nečekaně dopis, aby věděl, že na něj myslíš. 13. Nečekaně někomu zavolej. 14. Rozjasni svou tvář. Snaž se na každé situaci najít její směšnou stránku. 15. Když máš pocit, že jsi zralý na vybuchnutí, dopřej si klidnou procházku. 16. Nabídni k dispozici své rameno, o které je možno se opřít. 17. Pověz: Vypadáte úžasně! A mysli to doopravdy. 18. Neváhej projevit vděčnost. 19. Naslouchej. 20. Dělej to, čeho si vážíš, a važ si toho, co děláš. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu ČERVEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ROK 1981. Úvod. Volby MNV

ROK 1981. Úvod. Volby MNV ROK 1981 Úvod Rok 1981, první rok 7. pětiletky, byl významným politickým obdobím a byl prostoupen mírovou aktivitou a úsilím o mírové soužití na celém světě. V únoru se konal XXVI. sjezd KSSS a postupně

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více