ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 5 KVĚTEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Rozume, nechoď po horách, ostaň DOMA! Omezení provozu v Bacově Pietní setkání Zveme všechny občany na krátké pietní setkání u příležitosti 70-tého výročí konce 2. světové války. Setkání se uskuteční v neděli 3. května 2015 u památníku obětem 2. světové války ve středu obce. Sejdeme se v 15 hodin u obchodu Jednota. Společně položíme k památníku kytice a poslechneme si úryvky z kroniky obce. Držitelé průkazu TP Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce. Výměna se týká držitelů průkazu mimořádných výhod vydaného před 1. lednem 2012 nebo držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného před 1. lednem Žádosti k výměně průkazu TP si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Platnost uvedených průkazů končí 31. prosince 2015! Kontakty na pověřené osoby: Mgr. Veronika ŠTRAJTOVÁ Bc. Eva ADAMCOVÁ Daň z nemovitosti Finanční úřad oznamuje, že v době od 30.4 do jsou k nahlédnutí na všech pobočkách FÚ hromadné seznamy Daně z nemovitých věcí na rok UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Z MÍSTNÍ ČÁSTI BACOV. Z důvodu výstavby kanalizace nebudou od do zajíždět do Bacova žádné autobusové spoje. V daném období bude docházet k částečným i úplným uzavírkám v době od 7.30 do hod. Obecní úřad bude zajišťovat svoz občanů na autobus k hasičské zbrojnici v 7.20 hod. Očkování psů a koček Upozorňujeme majitele psů a koček, že v sobotu 9. května 2015 bude v obci Prostřední Bečva provedeno povinné očkování proti vzteklině. Očkovat se bude: KNĚHYNĚ SKOKAN hod. ZBROJNICE STŘED hod. BACOV TOČNA hod. Poplatek za očkování je 120,- Kč očkovací průkazy vezměte s sebou. Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V KVĚTNU: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 6. 5.; 3. 6.; PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: ; PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA: sběr pevného domovního odpadu, Ekolamp, Elektrovin středa hod hod. sobota hod.

2 2 KVĚTEN 2015 Bečvanské gruntování Zpravodaj obce Prostřední Bečva Blahopřání V sobotu , ač bylo poměrně chladné počasí, proběhlo první Bečvanské gruntování v naší obci. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu ukliďme Česko, díky kterému jsme získali ochranné pomůcky pro práci. Dobrovolníků nebylo mnoho, ale přesto se nám podařilo uklidit více než 5 km příkopů cest. Nasbírali jsme cca 20 pytlů odpadu. Touto cestou bych chtěl osobně poděkovat manželům Ludvíkovým, paní Vaikové a pánům Kasalovi a Šimovi, kteří si našli čas a pomohli naši obec udělat ještě krásnější. Po skončení celé akce jsme se sešli s dobrovolníky ze všech tří Bečev v bufetu u kurtu a při opékání špekáčků a v přátelské atmosféře jsme strávili příjemné odpoledne. Láska je jako květina, aby mohla rozkvést, potřebuje živnou půdu. FRANCISCO DE XAVIERO Krásných 65 let společného života KAMENNOU SVATBU, oslaví dne 6. května 2015 manželé Josef a Oldřiška ŠÍROVI Hlavně hodně zdraví do dalších let přejí dcery s rodinami. Pronájem sokolovny Možnost pronájmu prostor tělocvičny na pořádání soukromých a společenských akcí. Zařízení a vybavení (stoly, židle, nádobí) je na kapacitu 60 míst. Pronájem za jednu akci 1000,- Kč. Dne 1. května 2015 oslaví své 65. narozeniny naše milovaná maminka a babička, paní Marie JUROŠKOVÁ Přejeme jí jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné, ať radost a štěstí ji provází, zdravíčko ať neschází, na svět se dívá vesele, ať se co chce, semele. Za její lásku děkujeme a oporu jí slibujeme. Společenská kronika V MĚSÍCI KVĚTNU PŘEJEME OSLAVENCŮM, kteří se dožívají významného životního jubilea. BALÁŠOVÁ MILADA... č.p. 513 ČERVENÝ BOHUSLAV... č.p. 647 FIURÁŠKOVÁ FRANTIŠKA... č.p. 646 HRSTKOVÁ ANEŽKA... č.p. 432 KANTOROVÁ MARIE... č.p. 512 ONDRYÁŠOVÁ BOŽENA... č.p. 469 PAVLÁTOVÁ BOŽENA... č.p. 467 STODŮLKOVÁ JANA... č.p. 31 VOJKŮVKA JOSEF... č.p. 196 VOJKŮVKOVÁ ZDEŇKA... č.p. 403 ZACHARIÁŠOVÁ ALOISIE... č.p. 478 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. Zároveň dne 2. května 2015 oslaví 72. narozeniny i její manžel, náš drahý tatínek a dědeček, pan Jan JUROŠKA Také jemu přejeme vše nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, život ať ho stále baví, do každého dne radost a dobrou náladu, ale taky spokojenost a rodinnou pohodu. To vše a mnohem více jim ze srdce přejí syn Jan s manželkou, dcera Marie s manželem a vnoučata Aneta, Honza, Míša, Radek a Pája. Dne 31. května oslaví životní jubileum paní Františka FIURÁŠKOVÁ Stálé zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let přeje výbor SDH střed.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Vzpomínka V měsíci květnu vzpomeneme na smutné výročí, kdy nás navždy opustili naši drazí rodiče Marie KOLÁČKOVÁ první výročí František KOLÁČEK 11. výročí S láskou vzpomínají synové Antonín a Dušan a dcera Bohuslava. KDO BYL MILOVÁN NENÍ ZAPOMENUT. Dne 3. května 2015 uplyne 8 let, co nás navždy opustil pan Ing. Rudolf ONDRYÁŠ Rok 1945 Úryvky z kroniky V době od 19. listopadu do 23. listopadu 1944 přitáhli Němci s vojskem v počtu asi mužů a obklíčili hory linií vojáků 10 kroků od sebe vzdálených po silnicích od Rožnova na Horní Bečvu, Bílou, Čeladnou, Frenštát a zase Rožnov. Tito se na noc v silničních příkopech zakopávali. Účelem bylo vyčistiti hory od partyzánů. Frontálním postupem od Frenštátu prohledávali lesy. Akci řídil sám K. H. Frank, který se ubytoval se štábem na hotelu Bečva. Učitel Václav Pavelka včas přešel na druhou stranu k rolníku Jurečkovi č. 29 a tím se zachránil. Skrýval se tam ve sklepě až do konce války, též se skrýval u p. faráře Říčného. Vojsko německé také obsadilo dřevěné rozhledny na trigonometrech a vyškových bodech a střílelo na osoby, které se pohybovaly v terénu. Pisatelova manželka jdoucí od sestry z Ježovce byla ostřelována z trigonometru Na Jámě. Tak byl zastřelen jda k sousedovi Jindřich Frňka č V noci zápalnými střelami byla zapálena usedlost Josefa Fárka č. 218 nad Zavadilkou, která vyhořela do základů s veškerým inventářem a dobytkem. Celkem bylo poškozeno během válečných operací 10 domů. Škola U mostu měla plný zásah granátem do střechy. Letecky tu byla svržena 1 bomba ruským letounem na Adámkách, a to ještě v zimě. Byla mířena na kolonu vojenských aut u Zavadilky, nebo příčinou bylo špatné zatemnění, nevím. Na katastru obce padlo v této válce 7 partyzánů. Pro odbojovou činnost bylo vězněno 26 osob. Popraveno nebo zemřelo v koncentračním táboře 18 osob. Rok 1946 Vzpomínají manželka a děti s rodinami. Sbírka na varhany O vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: /2010 V této chvíli hledáme výrobce píšťalových varhan, který by vyrobil varhany vhodné pro náš kostel, a kvůli ceně chceme samozřejmě oslovit více výrobců. Zatím máme zpracován jeden projekt. Dalším krokem v této věci bude návštěva pana Gottwalda, organologa (podílí se na organizování výběrových řízení varhan z Olomouckého arcibiskupství). Ten zpracuje technické zadání na návrh varhan, který následně rozešleme cca 4 firmám, které nám doporučí. Dopředu už navrhnul, že by s námi objel tak cca 4 varhany na Moravě, abychom měli konkrétní představu. Jedním z prvních dárců do naší sbírky byla firma Pharmens, ve které pracuje pan František Křenek, jeden z hlavních z iniciátorů sbírky na nové varhany. Na účet už tedy přibyla částka ,- Kč. Budeme rádi za každý dar Fr. Václav Tomáš Holčák OP., terciář Již na podzim 1945 se počalo s nácvikem smíšeného a mužského pěveckého sboru. Asi 30 občanů obojího pohlaví, všech věků, stavů a politických přesvědčení přicházelo na Zavadilku jednou týdně, za každého počasí ze všech koutů naší obce, aby pěstovali božské umění a též aby se spontánně, nenuceně pobavili. Byl to obraz beztřídní společnosti aspoň chvíli v šťastném soužití. Materiály pro nácvik obstarával Bedřich Vašek, nacvičovali Michal Bernátek a Bedřich Vašek, později Jindřich Kysučan. Nacvičené sbory se zpívaly při veřejných oslavách, které zrovna vyjmenuji: 7. března 1946 vykonána byla oslava narozenin T. G. Masaryka s bohatým programem. Účinkovala dechová hudba Bernátkova, smíšený a mužský sbor, salonní kvartet, sólisté: Jindřich Kysučan housle, Josef Holčák z Kněhyň (tenor), žáci obecných škol a žáci lidové školy zemědělské. Po fanfárách z Libuše promluvil hrdina odboje Robert Malina. Recitace se střídaly s hudebními čísly. Dechová hudba zahrála též Ouverturu od Michala Bernátka. Mužský sbor zazpíval Věno od Bedřicha Smetany a píseň Teče voda teče. 5. května 1946 byla vykonána oslava 1. výročí osvobození ČSR od německých okupantů. Dopoledne byly konány slavné bohoslužby při polním oltáři na prostranství u Zavadilky. Dojmy z okupace a odboje oživil ve své řeči Josef Krištof. Při jeho vzpomínce na padlé za uctivého ticha zahrála hudba chorál Kdož jste boží bojovníci. Hlavní proslov měl správce školy Jindřich Kysučan. Mužský sbor pak zapěl Svoji k svému ) od Bendla a smíšený sbor Kytici valašských písní od Marhule (vesměs rožnovské staré písně). Shromážděna byla celá obec a výtěžek sbírky činil Kčs. Více informací z uvedených roků na Prostřední Bečvě se dovíte na:

4 4 KVĚTEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Ze školní škatulky v měsíci dubnu Tento měsíc nás provázela pohádka Chytrá horákyně. Děti se s pohádkou seznámily čtením, poslechem nebo zhlédnutím filmu. Ve školní družině je pak čekalo soutěžní odpoledne HÁDANKY A ÚKOLY CHYTRÉ HORÁKYNĚ. Během tohoto měsíce probíhal ve ŠD i šachový turnaj. Nejlepší z mladších žáků byli: 1. Lukáš Macura, David Frňka 2. Sára Holčáková 3. Marek Štůsek V rámci kroužku Ajťáci si děti vyzkoušely svou rychlost v internetové soutěži KDO HLEDÁ, NAJDE a při akci VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ vyrobily krásné jarní dekorace. S nadšením, radostí a svou pílí vyráběly i čarodějnice ke každoroční akci Slet čarodějnic. Ke Dni Země se naše škola rozhodla vypravit do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Mladší žáci absolvovali přednášku o planetě Zemi, seznámili se se světadíly a faunou na naší Zemi, prohlédli si starou dřevěnou hvězdárnu v zahradě a dalekohledem pozorovali sluneční skvrny na Slunci. Starší žáci zhlédli několik filmů s přednáškou. Děti zaujaly i nově vybudované sluneční hodiny v zahradě hvězdárny, které si vzhledem k slunečnému počasí mohly hned vyzkoušet. Dne se uskutečnila už déle plánovaná projížďka na koních v místní jízdárně s přednáškou Co obnáší starat se o koně, co kůň potřebuje? V rámci sousedských vztahů byla tato akce pro všechny děti zdarma, proto tímto děkujeme paní Ireně Dulavové. Děti ze ŠD dostaly z grantu Nadace Partnerství 3 koloběžky s přilbami a tak mohlo proběhnout i sportování na školní zahradě. Páťáci slavnostně předali dětem z MŠ 2 odrážedla a nezapomněli připomenout nutnost používání přileb. Více na: Mgr. Pavlína Přikrylová - ředitelka 48. Filatelistická burza s výtvarnou soutěží pro mládež V neděli dopoledne 26. dubna 2015 se konala, v pořadí již 48. oblastní filatelistická a sběratelská burza, kterou Klub filatelistů při Středisku volného času uspořádal ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Tato burza měla také další doprovodný program výstavku a vyhlášení výsledků výtvarné soutěž pro školní mládež a studenty DOPRAV- NÍ PROSTŘEDKY NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE. Byly zde umístěny výsledky výtvarné dovednosti předškoláků a školáků ze 4 mateřských školek a pěti základních škol I. a II. V jednotlivých kategoriích se umístily tyto žákyně a žáci: Kategorie MŠ (celkem 4 školky) 1. Mikoláš Stejskal - 6 let... MŠ 1. máje 1153 Rožnov p. R 2. Amálie Balejíková - 5 let... MŠ Vidče 3. Matěj Barabáš - 4,5 let... MŠ Prostřední Bečva David Stibor 5 let MŠ 5. května 1527 Rožnov p. R. Kategorie 1. stupeň ZŠ (celkem 4 ZŠ) (uděleny 2 druhé a třetí ceny) 1. Ondřej Kvapil - 9 let... ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. R. 2. Hynek Piták - 11 let... ZŠ Pod Skalkou Rožnov p. R. Aneta Koláčková - 10 let... ZŠ Koryčanské Paseky Rožnov p. R. 3. Aneta Riegelová - 11 let... ZŠ TGM Horní Bečva Matěj Kubela - 11 let... ZŠ Záhumení Rožnov p. R. Kategorie 2. stupeň ZŠ (celkem 1ZŠ) 1. Žilinský Jan - 14 let... ZŠ Dolní Bečva 2. Markéta Vachúnová - 13 let... ZŠ Dolní Bečva 3. Aneta Růčková - 12 let... ZŠ Dolní Bečva Výbor Klubu filatelistů při SVČ v Rožnově p. Radh.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Jelene, jelene, oči máš zelené aneb poklady z dolního šuplíku Jarní úklid je za Vámi. Určitě se Vám při něm dostaly do rukou věci, které každým rokem chcete vyhodit. Něco Vám ale nedá a zase je pěkně uložíte do šuplíku, kufru, krabice nebo na dno skříně. Jsou to věci převážně menší hodnoty, ale jsou to věci srdeční. To mi dal dědeček! To jsem měl u sebe, když jsem šel poprvé na rande, vojnu, do tanečních. S tím jsem prošla dětství, školu, skautský tábor, zaměstnání. Některé věci jsou starší, menší, jiné větší, mladší, obyčejné, rarity nebo exotické. Mohou to být Vaše první brusle, duhová kulička, knoflík po dědečkovi, slabikář, rybářský prut, babiččin náprstek na šití, strýčkův kufr z cest po světě, soška jelenů - svatební dar od tetičky. Důležité je, že pokaždé, když je vezmete do rukou, vybaví se Vám vzpomínka na něco nebo někoho milého. Pokud se chcete o tyto roztodivné věci podělit s ostatními, budete mít příležitost. Přijďte na obecní úřad Prostřední Bečva a přihlaste se se svým překvapením. Na konec roku totiž připravujeme výstavu starých věcí, předmětů, výrobků a kuriozit. Vaše věci si označíme, zapíšeme a před uspořádáním výstavy poprosíme o jejich zapůjčení. Pokud nám ke svému pokladu řeknete pár zajímavostí, proč je pro Vás důležitý, poznamenáme si to také. Cennosti, jako zlaté věci, šperky a podobně z pochopitelných důvodů nebudeme přijímat. Předem děkujeme za podporu naší akce a těšíme se na Vaše malé poklady. Soutěž o nejkrásnější zahradu na Prostřední Bečvě začala. POZOR ZMĚNA! Přihlášené zahrady, zákoutí, balkóny, skalky si budou v letošním roce soutěžící fotit sami a snímky posílat na Snímky budou opět uveřejňovány na stránkách sdružení, Vyhraje zahrada, která získá nejvíce hlasů. Odměněny budou tři zahrady s největším počtem hlasů. Ještě váháte? Neváhejte a PŘIHLASTE SE!!! Fárání v Landeku V sobotu 25. dubna 2015 se sdružení SAKUMPIKUM vydalo na zájezd do Ostravy. Řekne se Ostrava tu zná každý. Ale opravdu ji známe? Před samotnou prohlídkou Ostravy jsme sfárali do dolů. Měli jsme vynikajícího průvodce, který nám s humorem a názornými ukázkami vysvětlil a popsal těžkou práci v dolech. Po dobrém obědě v hornické restauraci Barborka jsme se vypravili poznávat Moravskou Ostravu. Její nejstarší část. Za krásného počasí jsme postupovali od Nové radnice k bývalé hvězdárně, přes Malý park, kolem Katedrály božského spasitele, která je druhá největší v republice, až k výstavišti Černá louka. Odborný výklad průvodce nám osvětlil mnoho otazníků a neznámých věcí o Ostravě. Poslední prohlídka byla ve světě miniatur a po večeři ve stylové restauraci Zábřežského zámku jsme odjížděli domů naplněni nejen jídlem, ale také spoustou nových dojmů a zážitků. SAKUMPIKUM Oddíl kopané Jarní kola pokračovala, a to domácím zápasem , kdy jsme hostili Zašovou. Tohoto soupeře jsme rozstříleli a zvítězili rozdílem třídy 4:0. Branky Patrik Kubáň, Jakub Ondryáš, Lukáš Křenek st. a Ondra Kuba. Následující zápas ve Lhotě byl pro špatné hřiště přeložen na pátek 1. května v 16,30. Další domácí utkání s Val. Polankou se nám nevydařilo, po smolné brance jsme prohráli 0:1. Zato v dalším utkání v Kateřinicích naši hráči excelovali, domácí po všech stránkách přehráli a přesvědčivě zvítězili 3:1. Branky Patrik Kubáň 2x a Lukáš Křenek st. Výsledek zápasů v Lidečku a ve Lhotě až v příštím vydání Zpravodaje a ve skřínce. V neděli 3. května zahájíme šňůru sedmi zápasů na domácím hřišti, doufáme a hráčům přejeme, aby se jim v těchto domácích utkáních dařilo. Totéž přejeme příznivcům našeho mužstva. Žáci začínají svou jarní sezonu domácím utkáním s Viganticemi v sobotu 2. května v 13,30. Dále oznamujeme, že zajímavosti nejen z naší skupiny, ale i dalších oddílů můžete sledovat kromě našeho webu i na stránkách a Lubomír Kysučan, sekretář oddílu

6 6 KVĚTEN 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Středa ,30h. památka sv. Augustin z Canterbury, biskup varhaník pan Poruba Za zemřelou Anežku Děckou, manžela, dva syny, dceru a duše v očistci. V pátek Noc kostelů Celorepubliková akce v kostele svaté Zdislavy začneme - od 17,30h. mše svatá. Neděle ,00h. Pouť k svaté Zdislavě varhaník Jan Bernátek, schola sv. Zdislavy, dechová hudba Záhořané Za zemřelého Zdeňka Ondryáše, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu a Vaculínovu. Kostel sv. Zdislavy Úmysly na mše svaté v květnu 2015 Neděle ,00h. 5. neděle velikonoční varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová Za živé a zemřelé farníky Středa ,30h. památka - sv. Jan Sarkander, mučedník varhaník Eva Pařenicová Na poděkování za prožitá léta s prosbou o požehnání do dalších let a vedení Duchem svatým. Neděle ,00h. 6. neděle velikonoční - Den maminek varhaník - Aleš Stavinoha, malá schola Za rodiče Michutovy, Křenkovy, živou a zemřelou rodinu. Za zemřelé rodiče Jiřího a Libuši Hyvnarovy, živou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. čtvrteční Slavnost - Nanebevstoupení Pána Ježíše varhaník Eva Pařenicová Za zemřelé rodiče Drdovy, Andrýsovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. V pátek Arcidiecézní setkání dětí z náboženství v rámci Diecézního eucharistického kongresu s arcibiskupem Janem Graubnerem v Olomouci. Neděle ,00 h. 7. Neděle velikonoční V 15,00h. mše svatá v Bacově u dobré vody varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let, živé a zemřelé rodiny Fiuráškovy a Veselé. Středa ,30 h. památka sv. Klement Maria Hofbauer, kněz varhaník pan Poruba Za zemřelého Ondřeje a Josefu Kozákovy a celou rodinu Kozákovu. Pátek Adorační den u svaté Zdislavy 9,00h. 16,00h. Neděle ,00h. slavnost Seslání Ducha svatého První svaté přijímání varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy Za děti, které příjmou Pána Ježíše poprvé v Eucharistii, jejich živé a zemřelé rodiny. Pouť sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě Pouť sv. Zdislavy se bude konat ve středu obce 31. května 2015.

7 Zpravodaj obce Prostřední Bečva KVĚTEN Pozvánky Český červený kříž Prostřední Bečva pořádá ZÁJEZD DO POLSKA, který se uskuteční v sobotu 9. května Odjezd v 6.00 hod. od Zbrojnice. Závazné přihlášky s částkou 150,- Kč přijímá bufet JUFI ve středu obce do 7. května Zrušení zájezdu nejpozději 3 dny před odjezdem. Členové ČČK zdarma. STAVĚNÍ MÁJE (pátek) od Dřevěné městečko - tradiční lidová slavnost KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU (pátek) od Dřevěné městečko - účinkuje Beskydský orchestr VELKÝ REDYK (sobota) - Valašská dědina - slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině DEN MUZEÍ (pondělí) Dřevěné městečko - volný vstup do Dřevěného městečka SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL (sobota) Dřevěné městečko - příležitost nejen pro děti vyzkoušet si vybraná řemesla KÁCENÍ MÁJE (neděle) od Dřevěné městečko - lidová májová slavnost

8 8 KVĚTEN 2015 Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Zpravodaj obce Prostřední Bečva Lidové pranostiky o počasí KVĚTEN Květnové období se dělí na: C floridská chladna C stanislavské jaro C období železných mužů C izidorské jaro C období malých ledových mužů C fortunátské jaro JAK ZEMŘELA KATEŘINA VELIKÁ? Ruská carevna Kateřina Veliká zemřela roku 1796 ve věku 67 let na mrtvici. Je pravda, že ji mrtvice zasáhla, když byla na toaletě, ale následně o ni pečovali na lůžku, kde zemřela. Nerozdrtil ji silný hřebec, kterého na ni spouštěli, ani nezemřela na následky zranění utrpěných poté, co pod její mocnou zadnicí praskl nočník. Stejně tak neexistují žádné doklady o tom, že by měla za mlada nějakou zvláštní zálibu v koních v jiném smyslu než jezdeckém. Není zcela jasné, odkud se tyto legendy vzaly. Možná šlo o nevídaně úspěšnou očerňovací kampaň, kterou proti ní rozpoutal její zahořklý syn Pavel I., jehož dvůr byl pověstný množstvím klepů. Anebo za to mohou zlotřilí Francouzi, kteří v letech po revoluci vedli válku s koalicí zemí, do níž patřilo i Rusko (o Marii Antoinettě kolovaly ještě horší historky). Ať už vznikly kdekoli, jisté je, že Kateřinino chování vyvolávalo určité erotické napětí. Měla skutečně spoustu milenců, přičemž některé z nich zřejmě nejprve testovaly její dvorní dámy. Pokud prošli, získali čestné postavení a místo u dvora. Jeden z jejich dohazovačů byl sám dříve jejím milencem Potěmkin, proslavený později stejnojmenným křižníkem, který zemřel ve věku 52 let, poté co ve stavu vysoké horečky snědl celou husu. Ať už měla Kateřina mimomanželských poměrů celkem jedenáct (jak potvrzuje její korespondence), anebo 289, jak tvrdí pomlouvači, daleko důležitější je její odkaz kulturní a politický. Vybudovala větší část Petrohradu než sám Petr Veliký, modernizovala složitý systém ruského práva, nechala postavit nádherné zahrady, naplnila ruské galerie skvělými evropskými díly, zavedla očkování proti neštovicím a stala se patronkou spisovatelů a filozofů z celé Evropy, včetně Diderota a Voltaira, kteří ji nazývali Hvězdou severu. Její genetický odkaz už je méně působivý. její syn Pavel I. (vládl ) nechal vojenským soudem odsoudit a popravit krysu za to, že mu převrhla cínové vojáčky. Později nechal odsoudit svého koně vojenským soudem k padesáti ranám bičem. Netrvalo dlouho a jeden z jeho vlastních dvořanů ho zavraždil (bez soudu) a na trůně ho nahradil jeho syn Alexandr I. Pavlovič. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová ZAJÍMAVOST: Venuše je jediná planeta, která se točí hodinovým směrem. (Protože je většinou spojována se ženami, co nám to o nich asi poví ) Pranostiky: W slavík zpívá v háji, až za tepla v máji W aj, aj, aj, přišel pan máj, teplý, ale hladový W májový deštíček úrody tatíček W hřmí-li často máje měsíce, znamená to rok neúrodný W je-li o dni sv. Floriána (4.5.) vítr, bude v roce mnoho požárů W je-li na Mamerta (11.5.) mokro, bude celé léto mokré W sv. Žofi e (15.5.) prosa zasije W Urbanovy ovsy (25.5.) vyhánějí sedláky ze vsi Maličkosti, které nás nic nestojí květen měsíc lásky 1. Usměj se. 2. Buď přítelem. 3. Poplácej někoho po zádech. 4. Vždycky poděkuj. 5. Vlep nečekanou pusu nebo někoho vřele obejmi. 7. Buď optimistou. 8. Namasíruj něčí bolavá záda. 9. Pískej si, když je ti smutno. 10. Řekni někomu něco pěkného. 11. Pozdrav: Dobré jitro, i když to na ně nevypadá. 12. Pošli starému příteli nečekaně dopis, aby věděl, že na něj myslíš. 13. Nečekaně někomu zavolej. 14. Rozjasni svou tvář. Snaž se na každé situaci najít její směšnou stránku. 15. Když máš pocit, že jsi zralý na vybuchnutí, dopřej si klidnou procházku. 16. Nabídni k dispozici své rameno, o které je možno se opřít. 17. Pověz: Vypadáte úžasně! A mysli to doopravdy. 18. Neváhej projevit vděčnost. 19. Naslouchej. 20. Dělej to, čeho si vážíš, a važ si toho, co děláš. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu ČERVEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN

ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať. Slovo starosty Milí Prostřednobečvané, ani jsme se nenadáli a stojíme na

Více

Zpravodaj. obce Horní Bečva. prosinec 2012. Pozvánky. www.hornibecva.cz. cena: 3,- Kč

Zpravodaj. obce Horní Bečva. prosinec 2012. Pozvánky. www.hornibecva.cz. cena: 3,- Kč Zpravodaj obce Horní Bečva prosinec 2012 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky Ten vánoční čas MEZŘÍČAN A CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO NECHANICKÉHO vás srdečně zvou na vánoční koncert. Pátek 14. prosince

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 62 NEPRODEJNÉ KVĚ TEN

Mladecké noviny ČÍSLO 62 NEPRODEJNÉ KVĚ TEN Mladecké noviny ČÍSLO 62 NEPRODEJNÉ KVĚ TEN 5/2015 Novinky z naší obce: Webové stránky Na webových stránkách obce Mladecko se nově nacházejí ankety. Budou se zde dávat ankety, kterými chceme zjistit Vaše

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

- z Valašska: máš málo, daj málo, ale daj!

- z Valašska: máš málo, daj málo, ale daj! - z Valašska: máš málo, daj málo, ale daj! Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská oznamuje, že ve dnech 3.; 6.; 7.; a 8. října a 30. října bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Zastupující

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci!

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci! BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ Na Hradě 90 IČ: 71 341 072 500 03 Hradec Králové www.czshk.cz Tel.: 495 515 823 jan.trdlicka@czshk.cz

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zpravodaj. Z obsahu. Městské části Praha- Dolní Měcholupy:email: mudolme@mbox.vol.cz. www:dolnimecholupy.cz duben 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005

Zpravodaj. Z obsahu. Městské části Praha- Dolní Měcholupy:email: mudolme@mbox.vol.cz. www:dolnimecholupy.cz duben 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005 Z obsahu Slovo starosty Dolní Měcholupy v květnu 1945 100 let založení SDH v Dolních Měcholupech Oslavy 60.výročí osvobození Informace z MČ Městská policie v MČ Zpravodaj Městské

Více