Výroční zpráva občanského sdružení Rett-Community za roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva občanského sdružení Rett-Community za roky 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva občanského sdružení Rett-Community za roky Sídlo sdružení : Klapálkova 2238, Praha 11-Chodov, Sdružení je registrováno na MV ČR pod č.j.vs/1.1/56069/04-r IČO: Bank.spojení: KB,a.s. č.účtu: /0100 Rada sdružení : Milan Horčic (předseda) Blanka Müllerová (místopředsedkyně) Růžena Kováčová (pokladník sdružení) Renée Lavecká (člen rady) Daniel Hnát (člen rady) Alena Zumrová (člen rady) Roky 2008 a 2009 začaly pro sdružení euforickými plány a nápady, které byly vyvolány úspěchy z předcházejících let. Vzhledem k časové vytíženosti a zdravotním problémům některých členů rady se vážně začalo uvažovat o částečné profesionalizaci vedení sdružení, zejména v oblastech administrativně-organizačních a získávání finančních zdrojů sdružení. Koncem roku 2008 proběhla jednání v Centru pro komunitní práci s paní Pavlou Oriniakovou (profesionální fundreiserkou) o Strategii rozvoje organizace Rett Community. V jednotlivých blocích jsme si ujasnili ve kterých oblastech se chceme angažovat, jak získávat informace a jaké jsou možné finanční zdroje pro sdružení. Šlo zejména o : vzdělávání zájem o vzdělávání veřejnosti, rodičů, odborníků z řad soc. služeb, lékařů, ale i studentů v oblasti blízké genetickému postižení našich děvčat i prognóz (i ze zahraničních zdrojů), zaměstnávání lidí se ZP (v této oblasti jsme měli zájem o zaměstnávání pečujících osob), zdravotnictví (získávání informací blízkých při zdravotní péči o těžce postižené osoby, v současné době problémy i s obyčejnými prohlídkami u zubního lékaře), bariéry v životě postižených (pomoc rodinám pečujícím o postižené, hledání odstraňování bariér při každodeních úkonech), využívání IT zájem o využívání nových technologií v oblastech jako je neverbální komunikace s těžce postiženým, rady pro rodiče při péči o své postižené děti kde je najít?, sociálně právní poradenství, prevence diskriminace (zapojení sdružení do diskuzí podpory státu postiženým a jejich rodinám), v této oblasti máme i zájem o více informací do rodin např. od krajemi řízených poskytovatelů služeb, a tak i třeba zasahovat do připravovaných změn, nebo na co jsou krajem finance vynakládány.

2 Dále jsme řešili vizi o období dalších 3 let a došli k závěrům : transformace sdružení (výbor a placení zaměstnanci, z důvodu pracovní vytíženosti rady sdružení), vybudování informační databáze (osvěta, spolupráce s ostatními sdruženími a web stránkami, kontakty na poskytovateke služeb, výrobce pomůcek, kontakty na odborníky, sociálně právní pomoc, legislativní novinky i přípravy (možnost ovlivňování), péče o pečující (více pružné asistence do rodin, lázně pro pečující, kurzy pro pečující atd.), pobyty a akce s postiženými dětmi (pravidelný pobyt prodloužený víkend 1x ročně, lázně 1x ročně) Probírali jsme při této poradě i nedotažené úkoly a nápady do následujících let : film respektivě dabing filmu z USA - Tišší andělé kampaň ve sdělovacích prostředcích, články v časopisech pro postižené (Aura, Bariéry, Postižené děti, Vozíčkář) natočení filmu studenty FAMu o životě rodin s Rett dívkou, překlad výsledků celoživotní práce o výzkumu Rett syndromu od paní Alison Kerr z Anglie. Samozřejmě, že se i řešil podstatný bod a to je financování našeho sdružení při poloprofesionalizaci: hlavními zdroji financování sdružení se měly stát granty nadací, státu i případně EU, to však předpokládalo získat fundraisera-člověka řešícího získávání těchto grantů samozřejmě placeného, dále by sdružení muselo přejít na systém účetnictví (vyškoleným a placeným účetním), získat na půl úvazku koordinátora sdružení a vybavit ho kanceláří, či PC technikou a telefonem a v neposlední řadě pokračovat ve svých aktivitách, jako je prodej vlstních výrobků, osvětou a kampaní se zaměřením na hlavní cíl sdružení pomoc rodinám s postiženými dívenkami Rettovým syndromem. Abychom mohli zrevidovat vytýčené úkoly, podívejme se na uskutečněné akce sdružení : Rok 2008 : Velikoční trhy na hradě Křivoklát S nápadem uskutečnit prodej vlastnoručně vyrobených umělecký děl s velikonoční a dětskou tematikou přišel člen Rady sdružení Daniel Hnát a celou náročnou akci i zorganizoval, včetně prodeje s pomocí Milana Horčice a výpomocí Lídy Pekové. Na tuto středověkou atmosféru si i zhotovili dobové kutny a přestože bylo nevlídné počasí a v kobce, kde byl náš stánek umístěn, byla zima ještě větší než venku na nádvoří hradu, utržili úctyhodných ,-Kč.

3 Každý, kdo na sebe nechal dýchnout atmosféru starých dob na rozlehlém nádvoří hradu a podlehl kouzlu velikonočních svátků, nám jistě dal za pravdu, že originální trhy právě na Křivoklátu jsou místem pro dobrou vůli, pomoc potřebným a vlídné rozjímání s těmi, co možná neměli tolik štěstí co většina zdravých lidí. Pečení pro děti Tohoto humanitárního projektu (www.peceniprodeti.cz) jsme se měli možnost zúčastnit již podruhé (v roce 2007 s herečkou Laďkou Něrgešovou) a to díky laskavému přijetí našeho sdružení do akce paní Alicí Tomkovou z Českého výboru pro UNICEF. Pravidelně totiž 1.sobotu v měsíci prodávají darované a vyrobené pečivo v pasáži Myslbek v Praze. Vždy je podpoří a pomůže jim v prodeji známá osobnost tentokrát 7.června 2008 naše sdružení přišla v prodeji pečiva pomoct herečka Ilena Svobodová, a tak jsme od UNICEF na účet sdružení dostali krásných ,-Kč. Účast na 9.Veletrhu neziskových organizací Tohoto veletrhu, uskutečněného se zúčastnila členka rady sdružení paní Renée Lavecká a poskytla nám širokou informační databázi o neziskových organizacích v ČR, jejich činnostech a zkušenostech. Pořadatelem akce byla Nadace Forum, veletrh probíhal na NewYork University in Prague a v Polském Institutu v Praze na Malé Straně. Heslem tohoto veletrhu bylo : Pomáhat nemusí nikdo, ale někdo chce. Podrobné informace o veletrhu a kontakty na další sdružení jsou umístěny na našemu webu Psychorehabilitační kurz v Březejci Tato akce je považována za hlavní úkol sdružení. Byla pořádána naším sdružením již podruhé na stejném místě v bezbariérovém středisku Březejc u Velkého Meziříčí a měla za úkol stmelit rodiny s postiženými děvčaty z celé ČR, umožnit jim předat si zkušenosti ve všech oblastech při péči o ně, předat jim odborné zkušenosti od profesionálních lektorů a tak posílit a ulehčit roli rodiny s těžce postiženými v domácí péči. O děvčata se straly zkušené asistentky, a tak mohli rodiče na chvíli oddechnout a zúčastnit se připravených programů pro ně. Celkem se zúčastnilo kurzu 43 osob ( z toho 9 rodin s postiženými děvčaty). Vzhledem k finanční náročnosti se rodiny pouze spolupodílely na pobytu se stravou 5x denně částkou 160,-Kč/den. Sdružení přispělo na pobyt, přednášejícím, asistentkám a materiálem celkem částkou ,-Kč. V tomto roce byly připraveny následující přednášky a akce : fyzioterapie pro děti (včetně všech pomůcek) Veronika Schönová logopedie, verbální a neverbální komunikace paní Kejklíčková genetika a novinky Rett syndromu MUDr. Alena Zumrová sociálně-právní poradna, občanský průkaz, plnoletost, invalidní důchod, zbavení svéprávnosti, JUDr.Cupková

4 program pro děti včetně společných her (hledání pokladu), arteterapie pro rodiče Martina Tomková masáže pro rodiče Renée Lavecká táborák s opékáním buřtů procházky v lese po krásných cestách (s invalidními vozíky bylo možné v lese i sbírat houby) diskuze rodičů při večerních sešlostech na učebně při ručních pracech (arteterapii), které jsme se naučili a mohli tak vyrobit krásné dárkové předměty na prodej Velké díky patří organizačnímu týmu, zejména Radě sdružení, všem přednášejícím, asistentkám a dalším, kteří se posíleli na této hlavní akci roku. Součástí tohoto pobytu byla také Valná hromada sdružení, kde jsme předkládali členům sdružení výroční zprávu, rozpočet minulého období a plán na další roky. Následně byla přijata změna oficiálních stanov sdružení a zvolena nová Rada sdružení. V duchu nových stanov byl zvolen nový orgán sdružení Revizní komise. Dále jsme měli milou povinost pokřtít naši novou knihu Rettův syndrom a jak dál.., (tohoto milého úkolu se s radostí zhostila JUDr.Cupková), kterou z amerického originálu volně přeložila Marta Lejdarová (za což jí mnohokrát děkujeme) se svým synem, odbornou poradkyní knihy byla MUDr. Alena Zumrová, grafickou úpravu provedla akad.mal. Dominika Schönová a text upravil Daniel Hnát. Kniha vyšla v nákladu ks a je určena rodinám, lékařům, soc. pracovníkům spec. pedagogům a dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají. Kniha je neprodejná. Vydání stálo sdružení ,-Kč (získaných od sponzorů). Předvánoční benefiční prodejní výstava v Řeporyjích Jako již v předcházejícím roce jsme zorganizovali na stejném místě v Obřadní síni Městské čísti Prahy 5 Řeporyje ve dnech předvánoční benefiční prodejní výstavu vlastních výrobků i s osvětou našeho sdružení. V tomto uspěchaném předvánočním adventním čase jsme nabízeli krásné ručně zhotovené výrobky vhodné jako vánoční dárky, zpívali koledy a návštěvníky i pohostili vánočním cukrovím. Celkem jsme vydělali za oba dny ,-Kč. Na akci se podíleli manželé Pekovi a Renée Lavecká s témeř celým příbuzenstvem. Rok 2009 : Dětský den v O2 Žlutých lázních v pražském Podolí S nápadem spolupodílet se na dětském dni přišla Pavlína Pastorová tak jsme vyzkoušeli něco nového a zorganizovali část programu dětského dne Měli jsme na starosti program od 14,00 hod. a tak jsme trnuli, jestli i přes nepříznivé děštivé počasí někdo dorazí. Nakonec se počasí umoudřilo a pár set lidí (dětí s rodiči) přišlo. V rámci programu se mohli malí návštěvníci zúčastnit soutěží, sáhnout si na dravé ptáky, poslechnout si muziku v podání dětského sboru Pueri gaudentes respektivě přípravky Ťutínci a Pueri I. a II. a shlédnout veselou pohádku Divadla v kufru. Celý balík moderovala slečna Katarina ze Superu s patřičným vysvětlením činosti našeho sdružení a nevtíravé reklamy na naše dva stánky s krásnými výrobky pro děti i jejich rodiče. V tento krátký den se nám podařilo utržit 5.469,-Kč a 1Euro. Velké uznání patří Danu Hnátovi za

5 realizaci programu, Milanu Horčicovi, Renée Lavecké, Růženě Kováčové a Jirkovi Pekovi za pomoc a prodej výrobků. Poděkování patří i Martinu Brabencovi a jeho firmě Zvuk-světlo za ozvučení celé akce. Psychorehabilitační pobyt v Březejci Stěžejního a páteřního programu našeho sdružení na rok 2009 se zúčastnilo celkem 52 osob ( z toho 11 rodin s postiženými děvčaty Rettovým syndromem). Jako v předcházejících pobytech jsme pro rodiny připravili bohatý program s jinou tematikou, ale možnostmi podělit se o své problémy a najít pro ně řešení. Do nabitého programu se zajištěnou asistencí pro naše postižená děvčata se tak letos dostalo na následující témata a akce: prezentace informačních technologií-speciální pomůcky, programy a interaktivní CD, individuální ergoterapie pod vedením zkušené Veroniky Schönové z FN Motol dopolední i odpolední masáže podle zájemců z řad rodičů i ostatních Renée Lavecká psychoterapie (partnerství, sourozenecké vztahy, staří rodiče, prevence syndromu vyhoření, krizová intervence, osobní rozvoj paní Květa Hrbková fotografický workshop (abychom se naučili fotit naše děvčata) pod vedením Jany Hunterové workshop Celostní medicína novinky v genetice a Rettově syndromu MUDr. Alena Zumrová FN Motol karneval a diskotéka spojené s táborovou hrou a táborákem individuální možnost zkusit si za poplatek canisterapii či hypoterapii Vzhledem k získanému grantu z Úřadu vlády ČR ve výši ,-Kč jsme mohli rodinám ulehčit jejich výdaj a vybrat pouze spoluúčast, i tak tento psychorehabilitační pobyt se všemi výdaji činil ,-Kč. Všem zainteresovaným na tomto pobytu velké díky! Vydání Adresáře poskytovatelů služeb pro postižené V rámci projektu grantového řízení z Úřadu vlády ČR jsme se zavázali vydat tištěnou i elektronickou podobu adresáře poskytovatelů služeb pro postižené z celé ČR. Na tomto úkolu jsme si málem vylámali zuby. Sestavit ověřenou a aktuální databázi těchto poskytovatelů z celé republiky bylo pěkným oříškem a stálo to mnoho lidí velký čas a nervy. Nicméně se ve druhé polovině roku 2009 podařilo tyto informace posbírat a knihu vydat. Databáze je k dispozici i elektronicky na našem webu. Všem kdo se na tomto náročném úkolu podíleli velké uznání! Advent 009, aneb bavte se a pomáhejte Název i plná organizace této MEGA AKCE s charitativním cílem je z hlavy Daniela Hnáta a vyžádala si od něj mnoho hodin příprav, stovky telefonátů, mailů a setkání (mnohdy určitě i přemlouvání) Dane neskonalé díky.

6 Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost se vzácným genetickým postižením Rettovým syndromem, umocnit v adventním čase sounáležitost a podporu těmto děvčatům a jejich rodinám v jejich nelehkém životě. Místo akce : Obchodní centrum Chodov 1.patro dne od 15,00 do 19,00 hod. V bohatém kulturním vystoupení moderovaném Janou Adamcovou vystoupili učinkující: Sámer Issa, Ondřej Ruml, taneční skupina Dalmateens, Kazašský sbor, Claireton Chorale, Michael Jameson, Matěj Kodeš s bubble show, Vanda a Standa, byly uspořádány soutěže pro děti a na akci též podepisovala svou novou knihu pohádek herečka Zdeňka Volencová-Źádníková. Prodejní a osvětový stánek našeho sdružení stál kousek od učinkujících a mohl tak nabídnout letáčky o činnosti sdružení, ale i naše oblíbené ručně vyrobené předměty členy sdružení a přátel. Vzhledem k zapojení této akce do Grantu Benefice s Divokými husami a výtěžkem vyšším než ,-Kč, nám Nadace Divoké husy výtěžek zdvojnásobila a pomohla nám získat prostředky na psychorehabilitační pobyt rodin s postiženými děvčaty v roce Děkujeme všem zúčastněným na této veliké charitativní akci sdružení (doposud největší), panu Michalovi Kožíškovi a Renée Lavecké za finanční dary této akci i Nadaci Divoké husy za zdvojnásobení výtěžku. Finanční hospodaření sdružení Rett Community za roky Pokladna 2008 : (zůstatek v pokladně z roku ,-Kč) Výdaje : Materiál pro výrobu výrobků Poštovné Kanc.potřeby Dárky pro přednášející v Březejci Cestovní výdaje Pohoštění při akcích sdružení Úhrada asistentů v Březejci Výroba stojanu-baneru sdružení Ubytování při prodeji na Křivoklátě Úhrada firemního fundraisingu Příjmy : Prodej výrobků na Křivoklátě Zálohy rodin na Březejc 2008 Prodej průvodce o RS 5 ks Sponz.dary 5.139,-Kč 758,-Kč 465,-Kč 1.679,-Kč 7.327,-Kč 2.603,-Kč 5.000,-Kč 2.261,-Kč 2.200,-Kč 1.488,-Kč ,-Kč 1.115,-Kč 425,-Kč 8.787,-Kč Zůstatek v pokladně na konci roku ,-Kč Bankovní účet 2008 (zůstatek z roku ,73 Kč) Výdaje : Bank.poplatky 1.617,-Kč

7 Web.stránky Asistenční služba v Březejci 2008 Faktura Neziskovky Pobyt v Březejci 2008 Dárkové předměty Tisk knihy Rettův syndrom a jak dál. Příjmy : Zálohy rodin na Březejc 2008 Sponz.dary Prodej vlastních výrobků Připsané úroky banky 1.250,-Kč 4.500,-Kč 750,-Kč ,-Kč 2.684,-Kč ,-Kč 4.000,-Kč ,-Kč ,-Kč 12,5Kč Zůstatek v bance na konci roku ,2Kč Pokladna 2009 : (zůstatek v pokladně z roku ,-Kč) Výdaje : Materiál pro výrobu výrobků 4.261,-Kč Poštovné 1.665,-Kč Kanc.potřeby 3.379,-Kč Odměny pro přednášející v Březejci ,-Kč Cestovní výdaje 6.783,-Kč Úhrada asistetnů v Březejci ,-Kč Tvorba web. Stránek 5.000,-Kč Příprava vydání Adresáře poskyt.služeb 8.900,-Kč Příjmy : Prodej vlastních výrobků Spoluúčast rodin na Březejci 2009 Sponzorské dary ,-Kč ,-Kč ,-Kč Zůstatek v pokladně na konci roku ,-Kč Bankovní účet 2009 (zůstatek z roku ,2Kč) Výdaje : Bank.poplatky Web.stránky - tvorba Odměna funraiserce Odměny přednášejícím v Březejci Pobyt v Březejci 2009 Výtvarné potřeby Příprava a tisk Adresáře služeb Cestovní náklady Telef.poplatky-Skype Příjmy : Zálohy rodin na Březejc 2009 Sponz.dary Prodej vlastních výrobků 2.382,-Kč ,-Kč 7.000,-Kč ,-Kč ,-Kč 4.966,-Kč ,-Kč 1.146,-Kč 515,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

8 Grant Úřadu Vlády ČR Zaslání Adresářů služeb (poštovné 12ks) Připsané úroky banky ,-Kč 1.200,-Kč 19,-Kč Zůstatek v bance na konci roku ,73Kč Prognózy a další činnost občanského sdružení Rett - Community v následujících letech budou hlavním úkolem Valné hromady, jakož i zvolení nové Rady sdružení na srpnovém psychorehabilitačním pobytu v roce Za Rett-Community Milan Horčic a Jiří Pek Dovětek Jiřího Peka (člen sdružení a otec 19ti leté Evči s Rett syndromem): Jsem rád, že jsem v našem sdružení poznal tak skvělé lidi, kteří pomáhali rodinám s postiženými děvčaty, že jsem poznal další rodiny se stejným osudem a mohl se s nimi podělit o zkušenosti, radosti i starosti, jsem rád, že jsem získal přátele, kteří nezištně pomáhali cizím lidem. A proto nehleďme pouze na sebe, ale i na ty, co jim v budoucnu potvrdí, že jejich dcerka dostala do vínku diagnózu Rettův syndrom.

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Výroční zpráva za období 2012-2013 RETT COMMUNITY

Výroční zpráva za období 2012-2013 RETT COMMUNITY Výroční zpráva za období 2012-2013 Klapálkova 2238, Praha 11-Chodov, 149 00 Sdružení je registrováno na MV ČR pod č.j.vs/1.1/56069/04-r IČO: 26650941 Bank.spojení: 601 560 2001/5500 www.rett-cz.com info@rett-cz.com

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. Turnerklub Výroční zpráva za rok 2016 Mikroregion Mohelnicko 750. výročí vzniku obce Mírov sídla Turnerklubu březen 2017 Obsah: 1. Přehled aktivit

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I. Karbanová,

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. Turnerklub. Výroční zpráva za rok 2015

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. Turnerklub. Výroční zpráva za rok 2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. Turnerklub Výroční zpráva za rok 2015 březen 2016 Obsah: 1. Přehled aktivit str. 2 2. Zhodnocení roku 2015 str. 3-4 3. Členové str. 4 4. Hospodaření

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz

Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz Výroční zpráva 2009 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za uplynulý rok 2009. Všechny naše loňské projekty

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2015 nabízel dva druhy registrovaných pobytových sociálních služeb a

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2014 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva spolku Rett Community za rok 2014

Výroční zpráva spolku Rett Community za rok 2014 Výroční zpráva spolku Rett Community za rok 2014 Spolek RETT COMMUNITY Klapálkova 223 Praha 11 - Chodov, 149 00 registrován na MV ČR pod č. j. VS/1.1/56069/04-R IČO: 26650941 Bankovní spojení: 601 560

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Rett-Community za roky 2010-2011

Výroční zpráva občanského sdružení Rett-Community za roky 2010-2011 Výroční zpráva občanského sdružení Rett-Community za roky 2010-2011 Sídlo sdružení : Klapálkova 2238, Praha 11-Chodov, 149 00 Sdružení je registrováno na MV ČR pod č.j.vs/1.1/56069/04-r IČO: 26650941 Bank.spojení:

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 1 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Základní informace: Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2005 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Žlutice,

Žlutice, Žlutice, 14. 3. 2013 Příjmy: plán plnění poznámka: Členské příspěvky: 1 013 000 Kč 1 039 000,00 Kč Registrační poplatek Země živitelka: 127 300,00 Kč Ostatní aktivity společně s dalšími partnery: Analýza

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE Vážení a milí přátelé, je mi ctí připojit pár úvodních slov k předložené výroční zprávě 2009 Myslím, že všichni,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více