Fč. 1. Události 1989

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fč. 1. Události 1989"

Transkript

1 Fč. 1 Události záznam událostí z listopadu 1989 z Československé televize papeţ Jan Pavel, kanonizace Aneţky Přemyslovny rozhovor z dalšímu účastníky Miroslav Štěpán, předseda UV KSČ kardinál Beran generální prokurátor ČSSR generální tajemník UV KSČ Karel Urbánek ankety s občany národní podnik Praga Ota Šimánek Jiří Bartoš Zdeněk Všelicha Jiří Frei, ředitel Národního divadla 1989 Valter Komárek, ředitel Prognostického ústavu ČSAV Ladislav Adamec, předseda Československé federální vlády Václav Havel, předseda OF Prof. Čestmír Císař na UK -shromáţdění OF v Praze, kdy předseda vlády Ladislav Adamec a Václav Havel oznámili společnou dohodu mezi představiteli vlády a OF o částečné demokracii vládních institucí Alexander Dubček S. Urbánek, předseda UV KSČ Josef Průdek, sólista opery Leopold Haverl rozhovory s občany Jiří Suchý, člen divadla Semafor Federální shromáţdění S. Urbánek, předseda UV KSČ stávka pracovníků fabriky stávka studentů a umělců, Dům umělců setkání komunistů č. 2 Události 1989

2 - pokračování záznamu z Československé televize setkání herců a umělců v závodě Praga, Vysočany Marta Kubišová Michal Gorbačov, poslední generální tajemník UV KSSS Gustav Husák, prezident ČSFSR Adamec, předseda federální vlády JUDr. Petr Pithard představitelé OF a polit. hnutí Josef Čuba, ředitel JZD Slušovice Jiří Diensbier Lešek Semelka, zpěvák Václav Havel, přední český disident člen Charty 77 č. 3 Události pokračování záznamu z Československé televize JUDr. Otakar Motejl Miloš Jakeš, tajemník UV KSČ Miroslav Štěpán, tajemník praţského KSČ Alois Lorenc, první náměstek ministerstva vnitra ČSSR a nejvyšší šéf státní bezpečnosti Komise pro vyšetřování událostí na Národní třídě č. 4 Události pokračování záznamu z Československé televize -novoroční projev prezidenta republiky Gustava Husáka ( ) tisková konference po jmenování nového předsedy vlády Mariána Čalfy (KSČ) Jiří Dinsbier JUDr. Pavel Rychetský Václav Havel, předseda OF

3 jmenování nové vlády Vladimír Dlouhý Valter Komárek František Reichel Oldřich Burský Jiří Diensbierg Vladislav Vodráţka Václav Klaus František Pins Petr Miller Robert Matynko Richard Sacher Jan Černogurský televizní beseda s herci Miroslav Horníček Svatopluk Beneš Brzobohatý Zdeněk Bartoška rozhovory Jan Baťa, první návštěva v ČSSR Ota Šik, přední ekonom ţijící ve Švícarsku Jiří Diensbier redaktorka ČST Marta Skarlantová beseda k připravenému filmu Valmont Miloš Forman, přední český reţisér ţijící v USA Miroslav Ondříček, kameraman Česká národní rada Svaz umělců Jiřina Jirásková, herečka Ota Sklenička, herec záběry z demonstrace Karel Černoch, zpěvák Miloš Zeman, prognostik - ČAV č. 5

4 krajská soutěţ Amatérských filmů v Kutné Hoře 1972 Ivana Novotná Marcela Navrátilová při prezenci Jana Poláková Zdena Svobodová Ruda Čermák Aleš Sekyra Jana Sekyrová Jana Krausová Rudolf Sedlecký Jaroslav Procházka Alena Podeswová Karel Krouţil ředitel OKS RNDr. Jiří Zoufal Vladimír Koleandr Iveta Mukařovská-uvádí Milan Baptista hodnocení poroty (mluví) Odjezd do Roztěţe na společenský večer Miroslav Štrobl uvádí záznam rozhovor s Milanem Baptistou, krajským metodikem pro amat.film č. 6 Rockefst 1989 Josef Matura Zdenek Jeřábek Marie Vindušková Karel Krouţil ředitel OKS Stanislav Košata moderuje kutnohorská skupina Pentagram zpívá Jiří Plavec č. 7

5 700 let od názvu města (1989) kutnohorská folková skupina Zdeněk Svoboda zpívá Jana Lebedová komponovaný program v nádvoří Vlašského Dvoru-moderuje Miroslav Štrobl kutnohorští pozounéři, vede Stanislav Jelínek Setkání představitelů měst České inspirace legendární kostelník Macek -okresní zastupitelstvo na Okresním úřadě sedí: poslední předseda MNV Ing. Pospíšil, vedoucí odboru kultury ONV Zdeněk Kratochvíl Jiří Chmel, poslední místopředseda MNV slavnostní pořad v Tylově divadle uvítací projev Antonín Müller, tehdejší předseda MěV KSČ projev Zdeněk Veselý, poslední předseda ONV předávání čestných medajlí a plaket, uvádí Ladislav Řezáč Hudba na náměstí Miroslav Jiřišta zpívá Marie Štorková a Jiří Pospíšil č. 8 Dialog 1989 Listopad 89 rozhovor PhDr. Vladimíra Zubova s Jaroslavou Večeřílkovou Tomáš Jursík, zástupce praţských studentů projev Ing. Jaroslava Benady, zastupuje OF, později je starostou Kutné Hory projev MUDr. Alex Říha, OF rozhovory J. Večeřílkové s kutnohorskými studenty rozhovor s posledním předsedou SSM v Kutné Hoře p. Lichtenbergem rozhovor s posledním předsedou OV KSČ V.Vildem kutnohorská občanka Irena Malinová Jan Marhan odmítá odpovídat hovoří MUDr. Jiří Semík, okresní stomatolog

6 Zdeněk Sýkora, pracovník ústavu nerostných surovin rozhovory - jména neurčena vystoupení zástupců praţských herců? Pavel Zedníček Tereza Brodská v pozadí kutnohorský kameraman Tomáš Dusil Jaroslav Beneš, zástupce OV československé strany socialistické Podpisování archů na podporu občanského fóra před hotelem Mědínek Prodejna Supraphon Anna Čermáková Zdena Svobodová v rozhovoru s Tomášem Jursíkem č. 9 Beseda u kulatého stolu (1990) moderuje Stanislav Košata jména jsou uváděna moderátorem č. 10 Zpravodaj 1989 Reportáţ OKS rozhovor Aleny Podeswové s Miroslavem Smrkovským akad.sochař p. Hatákem, bývalým učitelem Danou Pilařovou, učitelkou MŠ pí. Tyrkasovou Miroslavem Roudným, ředitelem ZŠ a dalšími hovoří Miroslav Štrobl, zástupce ředitele OKS Hudební vystoupení vystoupení hudební skupiny Zdeňka Jeřábka kutnohorská hudební legenda Miroslav Jiřišta

7 rozhovor se Zdeňkem Vrbou, ředitelem OKS u příleţitosti 60. narozenin Miroslava Jiřišty Oslavy narození Josefa Kajetána Tyla (1988) úvodní proslov Radko Šťastný, kutnohorský historik historické záběry z odhalení základního kamene k pomníku JKT 1968 Petr Vacek mluví za kutnohorské studenty Antonín Bojanovský mluví za divadelní ochotníky p. Zikmunda, předseda MNV Dokument o městských pomnících hovoří sochař Miroslav Smrkovský č. 11 Zpravodaj č Reportáţ k obnovení pomníku TGM před Vlašským dvorem vzpomínka Josefa Neslingera, pamětníka likvidace pomníku TGM 1953 Dokumentace objevení torza původních forem pomníku TGM /M.Smrkovský/ Reportáţ z odlévání obnoveného pomníku Zasedání komité pro obnovení pomníku TGM mluví místostarosta MěÚ JUDr. Egidy po levici starosta města Ing. Jaroslav Benata Osazování obnoveného pomníku TGM na původní místo Slavnostní odhalení pomníku TGM na lavičce sedí, zleva: Prof. Ladislav Znojemský PhDr. Radko Šťastný MUDr. Emanuel Růţička Alfréd Strejček projev Ing. Jaroslav Benada, starosta města Vystoupení kutnohorské skupiny Trampoty na kutnohorské Portě č. 12

8 Zpravodaj č Aktiv vedoucích amatérských skupin a jejich zřizovatelů k nové vyhlášce o pořádání kulturních akcí mluví Emil Moravec, tehdejší inspektor ONV Lahoda, vedoucí finančního odboru ONV Debata o současném stavu knihovnictví Alena Ouřecká, ředitelka okresní knihovny v Kutné Hoře Alena Vyskočilová, ředitelka knihovny Čáslav Výstava k obnovení skautingu v Kutné Hoře u vlajky dlouhodobý člen Květoslav Hlavatý Výstava foto dokumentů z roku 1968, včetně filmového dokumentu Volná tribuna názorů ke změnám v kultuře mluví Ing. Perný, Z. Kratochvíl, MUDr.A. Říha Reportáţ Rockfest 89 Záznam představení Ochotnického spolku ze Svatého Mikuláše Vilímek Markov Toulavý kufr Aktiv ke dni kulturních pracovníků Malešov mluví Zdeněk Kratochvíl, vedoucí odboru kultury, Václav Jozek, místopředseda ONV za stolem, zleva: Josef Nuhliček, ředitel okresního muzea Uřídil, předseda Okresní odborové rady Jaroslav Jílek, tajemník OV KSČ mluví E.Moravec, inspektor Odboru kultury ONV předávání četných uznání: předává Václav Jozek Josef Nuhlíček zástupci Osvětových besed a zájmových krouţků č. 13 Zpravodaj č Video kurz pro zájemce a podnikání v této sféře Výstava ke 140. výročí narození TGM část dokumentárního filmu z návštěvy TGM v Kutné Hoře Přejmenování ZŠ Hlouška na školu TGM

9 Odhalení busty TGM v Uhlířských Janovicích Lambada show, taneční maraton gratulace vítězům: Karel Krouţil, ředitel OKS Miroslav Štrobl, zástupce ředitele Jaroslav procházka, pracovník OKS cenu přebírají manţelé Novákovi č. 14 Zpravodajství 1968, 1969, máj 68 rozhovor s tehdejším předsedou OV KSČ s. Vondrákem prvomájový průvod rozhovory: Alois Pipek, obnovitel Junáka v Kutné Hoře Prof. Ladislav Znojemský při odhalování základního kamene k pomníku Josefa Kajetána Tyla v parku pod Vlašským dvorem Bytová výstavba v Kutné Hoře Bohuslav Kučera v rozhovoru s tehdejším předsedou MěNV Ludvíkem Zikmundou krátký pohled do tehdy nových bytů ve městě První kroky památkářů k otevření historického dolu Osel Výstava obrazů Gabriela Martínka Sázení lípy svobody před tehdejším Domem pionýrů a mládeţe hovoří člen 2. odboje Jan Švindroň Slavnostní zasedání Národní fronty s 50. výročí vzniku ČSR úvodní projev Josef Srb, předseda OVNF předání pamětních plaket vybraným pracovníkům rozhovor s Josefem Srbem, vede Zdeněk Vrba Výstava k 50. výročí vzniku ČSR v Uhlířských Janovicích Krajská soutěţ kuchařů a číšníků Středočeského kraje v hotelu Mědínek

10 Reportáţ z natáčení filmu Slasti otce vlasti v reţii Karla Steklého v nádvoří Vlašského dvora Dokument z otevření archeologického výzkumu hradu Cimburg u Velkého rybníka Otevření samoobsluhy na Ţiţkově s vedoucím prodejny dělá rozhovor Milan Pospíšil, tehdejší pracovník Domu Osvěty Kutnohorský dokument z pohřbu národního umělce Jaroslava Vojty z prostor Národního divadla v Praze rozhovor Květoslava Mušky s Jaroslavem Vojtou Slavnostní schůze Střední průmyslové školy (1970) k výročí jejího zaloţení Mírová slavnost Švermovy sady 1970 vystoupení orchestru Karla Vlacha zpěvák Milan Chladil Marcela Lauferová Poţár domu v Anenské ulici Ustavující konference Socialistického svazu mládeţe z hlavní referát Antonín Kocián, předseda SSM Prvomájový průvod 1970 Poloţení věnců k památníku Rudé armády u Střední průmyslové školy v KH závěrečný projev Jaroslav Zmrhal, zakládající člen KSČ v Kutné Hoře Sedlecká pouť 1970 Otevření nově adaptované prodejny Supraphonu na Palackého náměstí za pultem Anna Čermáková Přehlídka amatérských filmů, krajská soutěţ Okresní dům pionýrů a mládeţe v KH Milan Pospíšil v promítací kabině promítač p. Svoboda, vedoucí ZK ROH Tatra Kolín Milan Baptista, metodik krajského osvětového střediska Praha rozhovor B. Kučery s Milanem Baptistou, krajským metodikem pro amat.film a fotografií KKS reportáţ z restaurátorské činnosti Miloslava Smrkovského Okresní tělovýchovní slavnosti 1970 Doţinky 1970 ve Švermových sadech rozhovor Květoslava Mušky s hercem Karlínského divadla v Praze Karlem Efou Jiří Kynský, zeť Jaroslava Vojty 1. ročník pěvecké soutěţe Kutnohorský groš vítězka Jana Netolická porotci Petr Spálený, Jan Spálený Poţár kina v Nových dvorech

11 Pohřeb Jaroslava Vojty Oslavy 100. výročí Průmyslové školy v KH Mírová slavnost Poţár v Andělské ulici Cvičení druţin Červeného kříţe zemí Varšavské smlouvy září 1970, kasárna VUCO v KH Doţinky 1970 Václav Neckář Helena Vondráčková Petr Spálený rozhovor Marie Bartůňkové s Petrem Spáleným Okresní aktiv ROH, velký sál Lorec Autonehody na Kutnohorsku č. 15 Zpravodaj č Kutnohorský groš (společenské tance) Jiří Trešl, člen poroty a organizátor předávání cen vítězům Zdeněk Vrba, ředitel SKP Stanislav Jelínek, ředitel OKS Sázení lípy svobody v obci Pucheř projev starosty obce Mgr. Lajkep Čáslav, čáslavský jarmark 1990, pořádá Občanské fórum Lucie Bílá start horkovzdušného balonu z náměstí v Čáslavi Shromáţdění Občanského fóra v KH pod Vlašským dvorem, květen 1990 Alexej Říha, představitel OF KH JUDr. Milan Fišera, člen Republikové rady OF folková skupina Brzdaři vystoupení Alexe Říhy, představitele OF KH vystoupení kutnohorského Ochotnického spolku Tyl, parodie na operu Prodaná nevěsta vystoupení písničkáře Pepy Nose

12 ukázka společenského tance Lambáda kutnohorský taneční pár Roman Číţek a partnerka č. 16 Uţ je to tady Záznam shromáţdění OF na Palackého náměstí v KH Martin Jursík Ing. Jaroslav Benada rozhovory s občany (viz. Kazeta č. 8) Aktiv OV KSČ 1990 hlavní řečník JUDr. Masopust Vystoupení Miloše Zemana na Palackého náměstí Walter Komárek, místopředseda federální vlády MUDr. Miroslav Sládek Václav Klaus, předseda OF, ministr financí Jiří Diensbier, ministr zahraničí ČSFR Sládek v Dusíkově divadle Peter Anastáz Opasek, opat Břevnovského kláštera č. 17 KSAF 1990 Krajská soutěţ amatérských filmů 1990 v Klubu mládeţe v Kutné Hoře promítač Aleš Sekera Milan Baptista, metodik Vlasta Fojtová, tajemnice Filmového klubu Zdena Zoltánová, filmová historička Iveta Mukařovská, moderátorka Jiří Zoufal, člen poroty

13 společenský večer v Roztěţi na závěr filmové soutěţe: hudební skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka moderuje Miroslav Štrobl Milan Baptista oslava 60. narozenin Prvomájová veselice v praku pod Vlašským dvorem pořádaná demokratickými stranami moderuje Luboš Votroubek Andrej Neméth, kutnohorský výtvarník č. 19 Komunální volby 1990 Vladimír Komůrka Vasil Mohorita aktiv KSČ u Anděla návštěva Dr. Karla Schwarzenberga JUDr. Václav Šplíchal, 1. přednosta Okresního úřadu Petr Vacek, člen zastupitelstva Ing. Arch. Petr Kalfus, 1. místostarosta KH prohlídka zámku Sedlice Taneční soutěţ v Okresním domě pionýrů a mládeţe č. 20 Volby 1990 Volební kampaň 1990 J. Komůrka, předseda OV KSČ Shromáţdění pořádané OF na Palackého náměstí v KH W. Komárek Dr. Zdeněk Řanda, představitel OF KH rozhovor redaktorky Filmového studia J. Večeřílkové s W. Komárkem č. 21 Kocábka (I. část)

14 uvádí Václav Souček Trampoty KH Jezdci Pardubice Oáza Poděbrady Fragment Bratislava Brigáda P. Ţiţka č. 22 Kocábka (II. část) skupina EAGM + Orátoři č. 23 Muzikantský ples 1993 dechová hudba Mirka Jiřišty taneční skupina Bobule skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka host Petra Janů Lubor Zajac s hudební skupinou Petra Platonova č. 25 Junák soutěţ Junáka, Švermovy sady záběr na původní stav koupaliště Josef Novotný Květoslav Hlavatý Táborský, hlavní představitel kutnohorského Junáka Milada Táborská č. 26

15 Dokumentární film J. Procházky NEZAPOMEŇ! PRAVDA VÍTĚZÍ, kamera B. Kučera obsazení Kutné Hory, Prahy sovětskými vojsky č. 27 Národní kolo dětského tance 1992 Vystoupení vybraných souborů z krajských soutěţí z celé České republiky. č let amatérského filmu Milan Baptista, metodik pro amatérský film Krajského kulturního střediska SKNV Praha Karel Krouţil, inspektor Odboru kultury ONV Miroslav Štrobl, pracovník OKS č. 29 MS ČSFR v orbě, Čáslav Mistrovství republiky, průběh soutěţi, kutnohoráci /J.Pospíšil, Milík a pod./ komentovaná kazeta Oldřichem Fialou č výročí Miroslava Jiřišty (I. část) sál v Lorci (kolem roku 1985) Kutnohorští pozounéři Stanislava Jelínka Zdenek Vrba, ředitel Sdruţeného klubu pracujících Miroslav Svoboda, pracovník Sdruţeného klubu pracujících

16 Karel Krouţil, ředitel OKS Zdenek Kratochvíl, vedoucí odboru kultury ONV jedno z posledních vystoupení velkého tanečního orchestru Miroslava Jiřišty manţelé Koritňákovi Marie Štorková Ing. Věra Richterová Jaroslav Pospíšil gratulace od:kapely Švabiňáci, zleva: Jaroslav Kment Radek Svoboda ukázka společenského tance Antonín Novák s partnerkou Jiří Trešl, dlouholetý taneční mistr (II. část) č. 32 Všeobecná československá výstava v Praze 1991 dokument z výstavy na praţském Výstavišti (neobsahuje dokument s kutnohorské produkce) č. 33 Výstava dětských prací v ZŠ Potěhy s brannou tematikou rozhovor s vedoucí tehdejšího Kulturního a společenského střediska v Potěhách 1989 Interkamera 1989 Svatba člena Filmového studia ZK ROH PRAGA a OKS Aleše Sekery Amatérské filmy z produkce Filmového klubu Rakovník č. 34 Kde domov můj umělecký dokument kutnohorského uměleckého studia komentář čte bývalý hlasatel Československé televize Richard Honzovič

17 Pohádkový les, Chlístovice, směrem na Sion č. 35 Kutnohorští havíři 1969 Pravda vítězí 1968 Josef Kouba, ředitel Domu osvěty dokumenty z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa Kámen a dřevo 1968 medailonek Mir.Smrkovského Miroslav Smrkovský, kutnohorský restaurátor č. 36 Amatérské filmy Jaroslav Doleček Jak dělíme lidi Zdeněk Junek rozhovor s Rudolfem Mihle Francie, duben 1976 č. 37 Filmy FAMU 1988 (I. Část) Ropáci Zapadákov č. 38 Filmy FAMU 1988 (II. Část) Nečekaný vklad, Filmové studio Kutná Hora ve filmu účinkují členové Kutnohorského ochotnického spolku Tyl:

18 Růţena Krejčíková Růţena Vaněčková Zdena Svobodová Miroslav Štrobl Marcela Tučková Karel Kraus ml. Klubíčko přísloví, Filmové studio Kutná Hora Cesta rájem, filmová písnička FS Kutná Hora Neselhávající systém FS Kutná Hora Pojď na cígo Pohádka o rybáři a rybce Láska mezi paragrafy, Jahelka č. 40 Návštěva u přátel, září 1989 Reportáţ z návštěvy filmových amatérů Středočeského kraje v druţebním kraji /Bývalé NDR Postupim/ Rudolf Čermák, člen Filmového studia ZK ROH PRAGA a OKS Kutná Hora Bohuslav Kučera, okresní metodik pro amatérský film okresu Kutná Hora Milan Baptista, krajský metodik Středočeského kraje pro amatérský film a fotografií KKS Praha č. 42 Čáslav-kultura Divadelní hra, pantomimický soubor Teatrum Mgr. Tichý Taneční, pod vedením manţelů Novákových Vystupuje taneční orchestr p. Karlíkem Náměstí rozhovory z občany Čáslavi Dětská dechovka LŠU Čáslav, vede Josef Votýpka Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce Hovoří Jaroslav Jílek, ideologický tajemník OV KSČ Moderuje Vanda Dvořáková, pracovnice OKS

19 Filmový krouţek Městského kulturního střediska Čáslav Jiří Matějíček Fotokrouţek MěKS Čáslav Vedoucí Josef Starý František Zachař Ţenský pěvecký sbor MěKS Dirigent Jiří Matějíček Krouţek pantomimy Na malé scéně Dusíkova divadla První moderátorka videopořadu Vanda Dvořáková Dokument z provozu podniku Kosmos Montáţní linka Rozhovory s pracovnicemi MěKS Eva Dušovská MŠ Čáslav Na Čeplově Rozhovory s čáslavskými občany Rozhovor s Františkem Hrubým, předsedou MNV Čáslav Iva Dalešická č. 43 Junák tábory dívčí oddíl Junáka Vedoucí Jana Řeháková 5. chlapecký oddíl Vedoucí Jan Vančura Smíšený tábor 1. dívčí oddíl, vede Anna Kukralová (Vydry) oddíl chlapců Olda Dobrovolný

20 svatba Vandy Dvořákové č. 46 oddávající Olga Nekvasilová, místopředsedkyně MěNV AMATÉRSKÉ FILMY V ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZI - SVĚTOZOR OHEŇ, reţisér Jaroslav Lysý Dokument z provozu atomového reaktoru v Řeţi u Prahy KAM SE CHODÍVALO PRO VODU František Šmíd NÁVRATY Václav Holoubek Dokument z opravy praţské lanové dráhy na Petříně LOUČENÍ S ANDĚLEM Bedřich Pricl BESKYDY A RAŠKOVÉ Rudolf Mihle PŘENOS Jaroslav Nikl, animovaný film č. 47 Rockfest 1985 Dokumentární film o Kutné Hoře Komentář čte Michal Honzovič Filmové grotesky - klipy Jeden den v roce, B. Kučera, veselohra pranýřující MDŢ za min.reţimu hl.role: P.Daněček, M.Kučerová, M.Kučera,K.Kučerová Sen bratra Eufáše, B. Kučera, veselohra o roztrţitém mnichovi hl.role: K.Muška, K.Kraus,M.Štrobl Kostnice, B. Kučera, hudební klip skupiny Saul, kamera: I.Skopec Bumerang, B. Kučera, veselohra ze zubařského prostředí

21 hl.role: K.Kraus, P.Volf, M.Kučerová Past, B. Kučera, veselohra o autostopu hl.role: K.Kraus, M.Vindušková,K.Muška Telefonní rozhovor, Karel Kraus, veselohra o nečekaném telefonním rozhovoru a jeho následcích... hl.role: M.Vindušková, K.Kraus, K.Muška a A.Mušková Desatero, B. Kučera veselohra na téma Desatera boţího přikázání. hl. role: M.Štrobl, Emancipace, Miloš Svoboda, veselohra na téma rovnoprávnosti muţů a ţen v domácnosti hl.role: M.Štrobl. Z. Kozlíková Trnková, Z.Svobodová Charakter, Irena Malinová, veselohra na téma autostopu. hl. role: V.Krčík Ţelva, Jiří Válek, veselohra o lásce ke zvířatům. hl. role: K.Kraus, K.Muška, A.Mušková C est lavie, Jaroslav Procházka, veselohra- tři příběhy na téma nevěra v manţelství. hl. role: J.Procházka, Z.Fárová, P.Sysel, M.Syslová, Z.Kozlíková Trnková, J.Koten Stokoruna, školní film absolventů Středočeské filmové konservatoře. hl. role: Kamil Stráţnický /Ml.Boleslav/ a Květoslav Muška /Kutná Hora č. 50 Koncert v chrámu sv. Barbory První kroky Michala Trnky Česká mše vánoční 2000 Zdeněk Licek Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent Jan Sula Učitelský smíšený pěvecký sbor Kutná Hora Gaudeamus pěvecký sbor Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora Sólisté: Slávka Tyrkasová soprán Lucie Licková alt

22 Zdeněk Licek teuor Otakar Karlík gas č. 51 Řecko v tercií 1993 Výtvarná soutěţ pro ţáky tercie kutnohorského gymnázia v Tylově domě s tématem Řecko mluví Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra Mgr. Staša Černá, ředitelka Okresní pedagogické psychologické poradny RNDr, Vladimír Slavíček, ředitel gymnázia Jiřího Ortena kytarové čelo Leticie Kršáková č. 52 MISS obzory 1993 závěrečné vyhodnocení soutěţe, týdeníku OBZORY KUTNOHORSKA Vítězslav Hospes, šéfredaktor týdeníku Obzory Kutnohorska fotograf : O.Matoušek, redaktor. K.Kropáček č. 53 Kutná Hora a tabák propagační film n.p. TABÁK Kutná Hora natočený v roce 1968 pro výstavu EX PLZEŇ 68 zpívá Eva Pilarová Karel Černoch Naďa Urbánková komentář čte Richard Honzovič Vítězslav Černý, herec Stanislav Hrubý, herec Autor námětu: J.Papánek, nám ředitele n.p. TABÁK

23 č. 54 Kostely v Kutné Hoře Dokument o největších kutnohorských kostelích. /Barbora, Jan Nepomucký, Jakub, Svatá Anna, Nanebevzetí Panny Marie Sedlec, Kostnice /. č. 55 Čáslavský zlatý palcát 1989 Soutěţ dechových orchestrů okresu Kutná Hora úvod Jaroslav Pilař, ředitel Lidové školy umění Kutná Hora Karel Krouţil, ředitel OKS dechová hudba Mirka Jiřišty moderuje Stanislav jelínek, pracovník OKS Josef Votýpka diriguje dětský dechový orchestr ţáků Lidové školy umění Čáslav druhý moderátor Stanislav Košata Kutnohorští pozounéři, vedoucí Stanislav Jelínek č. 56 Muzikantský ples 1994 taneční orchestr Mirka Jiřišty Jojobend hosté hudební skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka č. 57 Kutnohorsko reklama (JEDNOTA) Kutná Hora, Ţleby Ţehušice Ţehušice, obora s bílými jeleny

24 Sion Velký rybník Kačina, motorest Na Huse Sázava, obchodní dům Zář Lorec kulturní dům stav v roce 1991 č. 58 Kutná Hora v ČT 94/95 O poklad Aneţky České, pořad převzatý z ČT, natáčený v KH v prostředí Vlaš.dvora dokument Kutná Hora zjizvená tvář města PhDr Helena Štroblová, historička Karel Svoboda, vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Ing arch. Miroslava Benešová Ing. Arch. Petr Kalfus prezentuje závěr renovace historického města KH Kutná Hora, převzato z Československé televize RNDr Ivo Šanc, starosta města Bohuslav Dvořák, místostarosta PhDr Helena Štroblová č. 59 Rychlý prachy Pořad TV Nova s Petrem Rychlým natočený v Kutné Hoře č narozeninyjaromíra Procházky, kutnohorského fotografa Miroslav Štrobl Zdeněk Vrba

25 Zdena Svobodová Ing. Rudolf Sedlecký Stanislav Jelínek Helena Jelínková Vladimír Vlach Vítězslav Hospes Jana Zdeňková Karel Kropáček Jaromír Procházka -gratulace: Jana Zdeňková Karel Kropáček vnuk Jaromíra Procházky Zdeněk Vrba Miloslava Vrbová Zdena Svobodová Ing. Rudolf Sedlecký manţelé Stanislav a Helena Jelínkovi Marcela Jiroušková Jitka Varhaníková Zdena Janoušková František Janoušek snacha se synem Michalem J. Procházky Miroslav Štrobl Otakar Matoušek č narozeniny Miroslava Štrobla.předsedy divadelního spolku TYL v Kutné Hoře Ing Jiří Vaněk Zdena Kačerová Veronika Štroblová Helena Štroblová

26 Miloš Kačer Zuzana Trnková Jiří Pokorný Jiří Pokorný ml. Václav Březina Věra Petránková Míla Vrbová Zdeněk Vrba Petra Rözlerová Radana Štočková Marcela Jiroušková Jiří Janoušek Ing. Arch. Petr Kalfus Jarmila Valentová Radka Šumberová František a Zdena Janouškovi Vašek Veselý Jaromír Procházka a Blanka Procházková Iva Pilcerová Věra Stehlíková Zdena Svobodová Daniel Štrobl Hana Mudrochová Marie Kučerová Helena Dajbychová č listopad 1969 reportáţ z manifestace na Palackého náměstí Vild, vedoucí tajemník OV KSČ Kamera: Svoboda Tomáš Dusil Pavel Ladra, tajemník Československé strany lidové Rudolf Čermák, filmový amatér Tereza Brodská Pavel Zedníček

27 Lešek Semelka Ašenbrener, předseda OV SSM Ing. Benada, mluvčí OV Občanského fóra Ing. Veselý, tehdejší předseda ONV Tomáš Hladík, pracovník Okresního muzea Petr Sixta, plavecký bazén Sparta Kutná Hora Zájezd do Itálie, reportáţ Rudolfa Čermáka ze zájezdu Agropodniku Kutná Hora do Itálie č. 63 Svědectví doby dokumentární film o posledních dnech 2. světové války v roce 1945 v Malíně, zavraţdění malínských občanů německými okupanty. Unikátní výpověď přímé svědkyně Marie Kýblové. autor: Bohuslav Kučera komentář: Richard Honzovič Stříbrný zvonek divadelní hra studentů kutnohorského gymnázia reţie: Vladimír Císař hráli studenti třídy sekundy A (jména v titulcích) č. 64 úvod: Monika Vokounová Po třiceti letech

28 dějiny na 8 - Krátký film Praha č. 65 Amatérské filmy reţiséra Tomáše Vorla To můj Láďa 1981 hráli: Eva Holubová Slávek Sahula Kašpárek hráli: Milan Šteindler Jitka Asterová č. 66 Emancipace Amatérská hrana filmová groteska reţie: Miloš Svoboda hráli: Blanka Procházková Egidy Vopěnková Měřičková Jiří Pilc Vlasta Fojtová Antonín Bojanovský titulní role: Miroslav Štrobl Zuzana Kozlíková (Trnková) Zdena Svobodová č. 67

29 Nečekaný vklad 1980 Amatérská hraná filmová groteska reţie: Miloš Svoboda hráli: Marcela Tučková Zdena Svobodová Miroslav Štrobl Karel Kraus ml. Růţena Krčíková Růţena Vaněčková Blanka Procházková Jaroslav Procházka č. 68 Stokoruna Amatérská hraná filmová groteska - školní film filmových amatérů Středočeského kraje hlavní role: Kamil Stráţnický - Mladá Boleslav Květoslav Muška kamera: Jiří Zoufal reţie: Josef Andres hráli: Pavel Daněček Jiří Kreisinger Vlasta Fojtová - povídkový film reţie: Karel Kraus hlavní role: Miroslav Štrobl hráli: Jiří Kreisinger Jiří Kučera Jiří Pilc Jaroslav Procházka Anna Krausová č. 69 Desatero Amatérská hraná filmová groteska

30 Karel Kraus ml. Karel Šmídl Jiří Kukla Marie Vindušková Antonín Bojanovský Vlasta Fojtová Komárek Jitka Chaloupková Jiří Válek Jiří Slavíček Marie Kučerová Petr Nic - povídkový film reţie: Miloš Svoboda kamera: Jiří Válek hráli: Jiří Slavíček Květoslav Muška Zdena Svobodová Jaroslav Procházka Miroslav Plocek Rezler Jiří Válek Bohuslav Kučera Pavel Majer Antonín Bojanovský Stanislav Jelínek Rudolf Čermák Čermák ml. Václav Huml č. 70 Klubíčko přísloví 1981 Amatérská hraná filmová groteska

31 - groteska autoři: Jaroslav Procházka Miroslav Štrobl hráli: Jiří Hanuš Miroslav Štrobl p. Hanušová Helena Štroblová p. Ladrová Pavel Ladra Daniel Štrobl č. 71 Pojď na cígo Amatérský film na protikuřácké téma č. 72 Kutná Hora a tabák reklama Tabák n.p. Pro výstavu EX PLZEŇ 68 - účinkují: Naďa Urbánková Eva Pilarová Karel Černoch č. 73 Spartakiády reportáţní filmy s tělovýchovných slavností v Kutné Hoře 1/ spartakiáda na blátě 1965 autoři. Z.Vrba. J.Havlovic a J.Procházka 2/ Okresní spartakiáda 1975 reţie:b.kučera č. 74

32 reţie: Karel Kraus hráli: Marie Vindušková Karel Kraus Květoslav Muška Anna Krausová Kateřina Kučerová Miroslav Štrobl Anna Mušková kamera: Bohuslav Kučera Telefonní rozhovor Hraná amatérská filmová groteska č. 75 Kostnice 1968 Amatérský film hudební klip Natočeno v prostorách noční Kostnice v Sedlci reţie: Bohuslav Kučera kamera: Ivan Skopec účinkuje: hudební skupina Saul, vojenského útvaru v Chotusicích Vyrobilo Filmové studio DKV Kutná Hora č. 76 Kronika (volby) Dokumentární celovečerní film uvádí: Monika Vokounová - dokumentární film o ţivotě v kutnohorském okrese natočený k volbám v roce 1968 Reţie,kamera: Bohuslav Kučera Komentář: Zdeněk Vrba č. 77 Láska mezi paragrafy Amatérský hraný film na motivy písniček JUDr. Ivo Jahelky autor, kamera: Bohuslav Kučera, námět: Jarka Večeřílková

33 hráli: Ivo Jahelka, Jarka Večeřílková Vanda Dvořáková Jiří Pospíšil Jiří Stříbrský Jaroslav Procházka Vladimír Hořejší Rudolf Čermák Zdeněk Rubeš Ivana Novotná Jana Plocková Stanislav Jelínek Čermák st. Lenka Šufmanová č. 78 Kutná Hora dokumentární film o Kutné Hoře -Vyrobil : Krátký film Praha komentář: Zdeněk Štěpánek, národní umělec č. 79 Kutnohorský filmový archiv 1967 redakce Zdeněk Vrba, zpracováno z reportáţí Československé televize v 60.létech. uvedl Michal Trnka stavba přehradní hráze na Vrchlici soutěţ tvořivosti mládeţe práce kutnohorského restaurátora Miloslava Smrkovského dokument

34 radioamatér Homolka, mistr světa v navazování radio kontaktu školní statek Ţehušice, pěstění okrasných dřevin průmyslový závod SFINX, Ţleby výroba palet 5. Mistrovství republiky v orbě jeden z vítězů Jaroslav Pospíšil renesanční domy v KH neutěšený stav Kutné Hory v roce 1967 úprava kutnohorského podzemí Kouřimská brána upravena pro stanice radioamatérů Oblastní muzeum Hrádek, příprava exponátů otevření hotelu Mědínek na Palackého náměstí dokument ze studia Rozhlasu po drátě v Kutné Hoře reţisér Zdeněk Vrba technik Josef Skřivánek hlasatel Oldřich Fiala Marta Vokolková hudební redaktor Jaroslav Rynda č. 80 Občanská záleţitost - uvádí Monika Vokounová - dokumentární film o Sborech občanské záleţitosti - reţie: Bohuslav Kučera svatba Bohdana Špačka předseda MěNV Ludvík Zikmunda Věra Fauknerová, matrikářka Lenka Prokopová s manţelem svatební síň Ţleby svatební síň Sázava okresní matrikář Zdeněk Vlček redakce: Květoslav Muška vítání občánků Čáslav vítání občánků Kutná Hora

35 zlatá svatba Ţleby vítání starých občanů Ţleby urnový háj na kutnohorském hřbitově kaple Československé církve husitské na hřbitově smuteční síň v Kolíně smuteční síň v Hlízově hřbitov v Hlízově matrika v Kutné Hoře Věra Fauknerová, městské matrikářka v Kutné Hoře - rozhovor ONV předseda Sboru pro občanskou záleţitost Jaroslav Hájek, Záboří n. Labem - rozhovor č. 81 Kutnohorské dolování - dokumentární film o dolování v Kutné Hoře - Krátký film Praha č. 82 Kutnohorští havíři dokument o rekonstrukci kutnohorského podzemí - rekonstrukci prováděly kamenouhelné doly Kladno - reţie: Bohuslav Kučera - komentář: J.Malík č. 83 Kytice šeříků 1980 Záznam slavnostního večera k 35.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Kytice šeříků, pořad amatérských kolektivů okresu k 35 výročí osvobození Československa Rudou armádou

36 pěvecký sbor Domu pionýrů dechová hudba Lidové školy v Čáslavi, dirigent J. Holý taneční soubor Barborky SPŠ Kutná Hora učitelský smíšený sbor Kutná Hora, dirigent Jiří Matějíček folklorní taneční soubor v Domě pionýrů a mládeţe, vedoucí Milada Dolanská hornická dechová hudba města Kutná Hora, dirigent Miroslav Jiřišta spojené pěvecké sbory LŠÚ Kutná Hora, ZŠ Zruč n. Sázavou, USPS Kutná Hora č. 84 Neţ rozkvetou šeříky Hraný příběh z konce 2.světové války podle skutečné události hrají: Jiří Kučera Jaromír Procházka Květoslav Muška Petr Nic Pavel Matoušek Miloš Novák Markéta Kučerová Karel Kraus Pavel Procházka skript: Zdena Musilová zvuk: Jiří Kučera kamera: Bohuslav Kučera, reţie Karel Kraus Vyrobilo: Filmové studio ZK ROH PRAGA a OKS Kutná Hora č. 85 Školení divadelních ochotníků 1994 (I.část) Zúčastněné soubory: Sázava, Zbraslavice, Kutná Hora, Zruč n. Sázavou, Malešov ráz zimní olympiády

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 Katalog filmů 1977 1980 1. Muziky, muziky 16mm, černobílé (dále jen čb), 10 min Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 2. Kde domov můj 16mm, čb, 7 min

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015

Žebříček mužů - RSST Kutná Hora /2015 1. Miffek Daniel 1976 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 91,67% 2. Herout František 1990 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 72,60% 2. N Nevřela Daniel 1973 SKC Zruč nad Sázavou 3.liga 60,00% 3. Uher Petr 1972 SKC Zruč

Více

Video archiv studia. č. 1. 5. Kmochův Kolín. č. 2. 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6. 1996)

Video archiv studia. č. 1. 5. Kmochův Kolín. č. 2. 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6. 1996) filmová reportáž z festivalu dechové hudby Jaromír Procházka Květoslav Muška komentář: Jiří Lederer režie: Bohuslav Kučera Video archiv studia č. 1 5. Kmochův Kolín č. 2 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6.

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Rada města Čáslavi svým usnesením č. 177/2012 ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Refinancování úvěru od Komerční banky, a. s. na

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy

Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy filmová reportáž z festivalu dechové hudby Jaromír Procházka Květoslav Muška komentář: Jiří Lederer režie: Bohuslav Kučera Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy č. 1 5. Kmochův Kolín č. 2

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 18. října 2003 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 18. října 2003 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIV. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & VI. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 18. října 2003 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - TJ Centropen Dačice G 6:2 2514-2455 (9:3) 25.11. TJ Fezko Strakonice - TJ Centropen Dačice C 3:5 2326-2349 (6:6) 25.11. TJ Nové Hrady B - TJ Sokol Chýnov 0:8 2372-2464 (3:9) 25.11. KK Český

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - KK Český Krumlov B 5,5:2,5 2563-2506 (8:4) 14.10. TJ Nové Hrady B - TJ Sokol Slavonice 6:2 2457-2452 (7:5) 14.10. TJ Fezko Strakonice - TJ Kunžak 6:2 2421-2322 (7:5) 14.10. TJ Silon Sezimovo

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Archiv filmů Nezpracované filmové materiály Formáty 16 mm a super 8 mm

Archiv filmů Nezpracované filmové materiály Formáty 16 mm a super 8 mm Archiv filmů Nezpracované filmové materiály Formáty 16 mm a super 8 mm 1. TKH - Tylova Kutná Hora - 1970 Zdenek Vrba, redaktor RPD v Kutn Hoře u mikrofonu P. Žáža Vladimír Podávka, předseda MěNV v Kutné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA. pro volby do zastupitelstva města Ústí nad Labem, konané ve dnech 15. a 16. října 2010

KANDIDÁTNÍ LISTINA. pro volby do zastupitelstva města Ústí nad Labem, konané ve dnech 15. a 16. října 2010 KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva města Ústí nad Labem, konané ve dnech 15. a 16. října 2010 název volební strany typ volební strany: politická strana, Kandidáti: 1. MUDr. Tomáš Indra 44 lékař,

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Beran Martin

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C ZPRAVODAJ č. 24 Praha 19.4.2013 Pražský kuželkářský svaz Dohrávka 19.kola: Mistrovství Prahy IV. Skupinář: Martin Lukáš PSK Union Praha E - TJ Astra Zahradní Město C 10:6 2318-2310 15.04. PSK Union Praha

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Statutární město Brno Rada města Brna

Statutární město Brno Rada města Brna Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/001 konané dne 9. listopadu 2006 Program: 1. Termíny schůzí RMB na období 2006-2007 - RM5/0001 2. Informace o zaměstnancích

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský...

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský... Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech... 25.-26.10. 2013... Volební kraj...jihomoravský......strana Práv Občanů ZEMANOVCI... Kandidáti: 1. Mgr.

Více

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 1 Iva Šípová TJ Sokol Duchcov 394 2 Dominika Nováková SK Plaston Šluknov 390 3 Dominika Hemerková SK Plaston Šluknov 358 4 Petra Schovánková TJ Glaverbel Czech Teplice

Více

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Sopotnice Stanoviště: Sopotnice 273/, Sopotnice 561 15 Telefon: 465584128,737914261,724187486 ou.sopotnice@sopotnice.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/sopotnice/

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA Příjmení Jméno Oddíl I. kolo II. kolo 10 Kmoníčková Lenka 2001 Tesla Pardubice 93,07 97,80 190,87 1 41 Daňková Anežka 2003 SKI KLUB Hlinsko 104,42 113,32 217,74 2 22 Malá Magdaléna

Více

Aš 2010 2014. (Základní statistická data k volebnímu období 2010-2014, zaměřená převážně na dokončené investiční akce)

Aš 2010 2014. (Základní statistická data k volebnímu období 2010-2014, zaměřená převážně na dokončené investiční akce) Aš 2010 2014 (Základní statistická data k volebnímu období 2010-2014, zaměřená převážně na dokončené investiční akce) Informace k titulní fotografii: Kašna se sochou J.W.Goetha byla, stejně jako stejnojmenné

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči ští ští profesionální hasiči hasiči ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči v druhé v druhé polovině polovině 70. let 70. let ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Hudební dění v Polné aokolí 147

Hudební dění v Polné aokolí 147 Hudební dění v Polné aokolí 147 VIII. Hudba a divadlo Počátky ochotnického divadla v Polné se datují k roku 1798. V roce 1887 byl založen divadelní soubor Jiří Poděbradský (ustavující schůze 9. září).

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 4. Krajská základní soutěž žactva (4.KZSž) Mladá Boleslav, 24.10.2015

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 4. Krajská základní soutěž žactva (4.KZSž) Mladá Boleslav, 24.10.2015 Strana 1 z 25 Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav 4. Krajská základní soutěž žactva (4.KZSž) Mladá Boleslav, Městský bazén: Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 293 01 Bazén: 25m, 6 drah, obrátky

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více