Fč. 1. Události 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fč. 1. Události 1989"

Transkript

1 Fč. 1 Události záznam událostí z listopadu 1989 z Československé televize papeţ Jan Pavel, kanonizace Aneţky Přemyslovny rozhovor z dalšímu účastníky Miroslav Štěpán, předseda UV KSČ kardinál Beran generální prokurátor ČSSR generální tajemník UV KSČ Karel Urbánek ankety s občany národní podnik Praga Ota Šimánek Jiří Bartoš Zdeněk Všelicha Jiří Frei, ředitel Národního divadla 1989 Valter Komárek, ředitel Prognostického ústavu ČSAV Ladislav Adamec, předseda Československé federální vlády Václav Havel, předseda OF Prof. Čestmír Císař na UK -shromáţdění OF v Praze, kdy předseda vlády Ladislav Adamec a Václav Havel oznámili společnou dohodu mezi představiteli vlády a OF o částečné demokracii vládních institucí Alexander Dubček S. Urbánek, předseda UV KSČ Josef Průdek, sólista opery Leopold Haverl rozhovory s občany Jiří Suchý, člen divadla Semafor Federální shromáţdění S. Urbánek, předseda UV KSČ stávka pracovníků fabriky stávka studentů a umělců, Dům umělců setkání komunistů č. 2 Události 1989

2 - pokračování záznamu z Československé televize setkání herců a umělců v závodě Praga, Vysočany Marta Kubišová Michal Gorbačov, poslední generální tajemník UV KSSS Gustav Husák, prezident ČSFSR Adamec, předseda federální vlády JUDr. Petr Pithard představitelé OF a polit. hnutí Josef Čuba, ředitel JZD Slušovice Jiří Diensbier Lešek Semelka, zpěvák Václav Havel, přední český disident člen Charty 77 č. 3 Události pokračování záznamu z Československé televize JUDr. Otakar Motejl Miloš Jakeš, tajemník UV KSČ Miroslav Štěpán, tajemník praţského KSČ Alois Lorenc, první náměstek ministerstva vnitra ČSSR a nejvyšší šéf státní bezpečnosti Komise pro vyšetřování událostí na Národní třídě č. 4 Události pokračování záznamu z Československé televize -novoroční projev prezidenta republiky Gustava Husáka ( ) tisková konference po jmenování nového předsedy vlády Mariána Čalfy (KSČ) Jiří Dinsbier JUDr. Pavel Rychetský Václav Havel, předseda OF

3 jmenování nové vlády Vladimír Dlouhý Valter Komárek František Reichel Oldřich Burský Jiří Diensbierg Vladislav Vodráţka Václav Klaus František Pins Petr Miller Robert Matynko Richard Sacher Jan Černogurský televizní beseda s herci Miroslav Horníček Svatopluk Beneš Brzobohatý Zdeněk Bartoška rozhovory Jan Baťa, první návštěva v ČSSR Ota Šik, přední ekonom ţijící ve Švícarsku Jiří Diensbier redaktorka ČST Marta Skarlantová beseda k připravenému filmu Valmont Miloš Forman, přední český reţisér ţijící v USA Miroslav Ondříček, kameraman Česká národní rada Svaz umělců Jiřina Jirásková, herečka Ota Sklenička, herec záběry z demonstrace Karel Černoch, zpěvák Miloš Zeman, prognostik - ČAV č. 5

4 krajská soutěţ Amatérských filmů v Kutné Hoře 1972 Ivana Novotná Marcela Navrátilová při prezenci Jana Poláková Zdena Svobodová Ruda Čermák Aleš Sekyra Jana Sekyrová Jana Krausová Rudolf Sedlecký Jaroslav Procházka Alena Podeswová Karel Krouţil ředitel OKS RNDr. Jiří Zoufal Vladimír Koleandr Iveta Mukařovská-uvádí Milan Baptista hodnocení poroty (mluví) Odjezd do Roztěţe na společenský večer Miroslav Štrobl uvádí záznam rozhovor s Milanem Baptistou, krajským metodikem pro amat.film č. 6 Rockefst 1989 Josef Matura Zdenek Jeřábek Marie Vindušková Karel Krouţil ředitel OKS Stanislav Košata moderuje kutnohorská skupina Pentagram zpívá Jiří Plavec č. 7

5 700 let od názvu města (1989) kutnohorská folková skupina Zdeněk Svoboda zpívá Jana Lebedová komponovaný program v nádvoří Vlašského Dvoru-moderuje Miroslav Štrobl kutnohorští pozounéři, vede Stanislav Jelínek Setkání představitelů měst České inspirace legendární kostelník Macek -okresní zastupitelstvo na Okresním úřadě sedí: poslední předseda MNV Ing. Pospíšil, vedoucí odboru kultury ONV Zdeněk Kratochvíl Jiří Chmel, poslední místopředseda MNV slavnostní pořad v Tylově divadle uvítací projev Antonín Müller, tehdejší předseda MěV KSČ projev Zdeněk Veselý, poslední předseda ONV předávání čestných medajlí a plaket, uvádí Ladislav Řezáč Hudba na náměstí Miroslav Jiřišta zpívá Marie Štorková a Jiří Pospíšil č. 8 Dialog 1989 Listopad 89 rozhovor PhDr. Vladimíra Zubova s Jaroslavou Večeřílkovou Tomáš Jursík, zástupce praţských studentů projev Ing. Jaroslava Benady, zastupuje OF, později je starostou Kutné Hory projev MUDr. Alex Říha, OF rozhovory J. Večeřílkové s kutnohorskými studenty rozhovor s posledním předsedou SSM v Kutné Hoře p. Lichtenbergem rozhovor s posledním předsedou OV KSČ V.Vildem kutnohorská občanka Irena Malinová Jan Marhan odmítá odpovídat hovoří MUDr. Jiří Semík, okresní stomatolog

6 Zdeněk Sýkora, pracovník ústavu nerostných surovin rozhovory - jména neurčena vystoupení zástupců praţských herců? Pavel Zedníček Tereza Brodská v pozadí kutnohorský kameraman Tomáš Dusil Jaroslav Beneš, zástupce OV československé strany socialistické Podpisování archů na podporu občanského fóra před hotelem Mědínek Prodejna Supraphon Anna Čermáková Zdena Svobodová v rozhovoru s Tomášem Jursíkem č. 9 Beseda u kulatého stolu (1990) moderuje Stanislav Košata jména jsou uváděna moderátorem č. 10 Zpravodaj 1989 Reportáţ OKS rozhovor Aleny Podeswové s Miroslavem Smrkovským akad.sochař p. Hatákem, bývalým učitelem Danou Pilařovou, učitelkou MŠ pí. Tyrkasovou Miroslavem Roudným, ředitelem ZŠ a dalšími hovoří Miroslav Štrobl, zástupce ředitele OKS Hudební vystoupení vystoupení hudební skupiny Zdeňka Jeřábka kutnohorská hudební legenda Miroslav Jiřišta

7 rozhovor se Zdeňkem Vrbou, ředitelem OKS u příleţitosti 60. narozenin Miroslava Jiřišty Oslavy narození Josefa Kajetána Tyla (1988) úvodní proslov Radko Šťastný, kutnohorský historik historické záběry z odhalení základního kamene k pomníku JKT 1968 Petr Vacek mluví za kutnohorské studenty Antonín Bojanovský mluví za divadelní ochotníky p. Zikmunda, předseda MNV Dokument o městských pomnících hovoří sochař Miroslav Smrkovský č. 11 Zpravodaj č Reportáţ k obnovení pomníku TGM před Vlašským dvorem vzpomínka Josefa Neslingera, pamětníka likvidace pomníku TGM 1953 Dokumentace objevení torza původních forem pomníku TGM /M.Smrkovský/ Reportáţ z odlévání obnoveného pomníku Zasedání komité pro obnovení pomníku TGM mluví místostarosta MěÚ JUDr. Egidy po levici starosta města Ing. Jaroslav Benata Osazování obnoveného pomníku TGM na původní místo Slavnostní odhalení pomníku TGM na lavičce sedí, zleva: Prof. Ladislav Znojemský PhDr. Radko Šťastný MUDr. Emanuel Růţička Alfréd Strejček projev Ing. Jaroslav Benada, starosta města Vystoupení kutnohorské skupiny Trampoty na kutnohorské Portě č. 12

8 Zpravodaj č Aktiv vedoucích amatérských skupin a jejich zřizovatelů k nové vyhlášce o pořádání kulturních akcí mluví Emil Moravec, tehdejší inspektor ONV Lahoda, vedoucí finančního odboru ONV Debata o současném stavu knihovnictví Alena Ouřecká, ředitelka okresní knihovny v Kutné Hoře Alena Vyskočilová, ředitelka knihovny Čáslav Výstava k obnovení skautingu v Kutné Hoře u vlajky dlouhodobý člen Květoslav Hlavatý Výstava foto dokumentů z roku 1968, včetně filmového dokumentu Volná tribuna názorů ke změnám v kultuře mluví Ing. Perný, Z. Kratochvíl, MUDr.A. Říha Reportáţ Rockfest 89 Záznam představení Ochotnického spolku ze Svatého Mikuláše Vilímek Markov Toulavý kufr Aktiv ke dni kulturních pracovníků Malešov mluví Zdeněk Kratochvíl, vedoucí odboru kultury, Václav Jozek, místopředseda ONV za stolem, zleva: Josef Nuhliček, ředitel okresního muzea Uřídil, předseda Okresní odborové rady Jaroslav Jílek, tajemník OV KSČ mluví E.Moravec, inspektor Odboru kultury ONV předávání četných uznání: předává Václav Jozek Josef Nuhlíček zástupci Osvětových besed a zájmových krouţků č. 13 Zpravodaj č Video kurz pro zájemce a podnikání v této sféře Výstava ke 140. výročí narození TGM část dokumentárního filmu z návštěvy TGM v Kutné Hoře Přejmenování ZŠ Hlouška na školu TGM

9 Odhalení busty TGM v Uhlířských Janovicích Lambada show, taneční maraton gratulace vítězům: Karel Krouţil, ředitel OKS Miroslav Štrobl, zástupce ředitele Jaroslav procházka, pracovník OKS cenu přebírají manţelé Novákovi č. 14 Zpravodajství 1968, 1969, máj 68 rozhovor s tehdejším předsedou OV KSČ s. Vondrákem prvomájový průvod rozhovory: Alois Pipek, obnovitel Junáka v Kutné Hoře Prof. Ladislav Znojemský při odhalování základního kamene k pomníku Josefa Kajetána Tyla v parku pod Vlašským dvorem Bytová výstavba v Kutné Hoře Bohuslav Kučera v rozhovoru s tehdejším předsedou MěNV Ludvíkem Zikmundou krátký pohled do tehdy nových bytů ve městě První kroky památkářů k otevření historického dolu Osel Výstava obrazů Gabriela Martínka Sázení lípy svobody před tehdejším Domem pionýrů a mládeţe hovoří člen 2. odboje Jan Švindroň Slavnostní zasedání Národní fronty s 50. výročí vzniku ČSR úvodní projev Josef Srb, předseda OVNF předání pamětních plaket vybraným pracovníkům rozhovor s Josefem Srbem, vede Zdeněk Vrba Výstava k 50. výročí vzniku ČSR v Uhlířských Janovicích Krajská soutěţ kuchařů a číšníků Středočeského kraje v hotelu Mědínek

10 Reportáţ z natáčení filmu Slasti otce vlasti v reţii Karla Steklého v nádvoří Vlašského dvora Dokument z otevření archeologického výzkumu hradu Cimburg u Velkého rybníka Otevření samoobsluhy na Ţiţkově s vedoucím prodejny dělá rozhovor Milan Pospíšil, tehdejší pracovník Domu Osvěty Kutnohorský dokument z pohřbu národního umělce Jaroslava Vojty z prostor Národního divadla v Praze rozhovor Květoslava Mušky s Jaroslavem Vojtou Slavnostní schůze Střední průmyslové školy (1970) k výročí jejího zaloţení Mírová slavnost Švermovy sady 1970 vystoupení orchestru Karla Vlacha zpěvák Milan Chladil Marcela Lauferová Poţár domu v Anenské ulici Ustavující konference Socialistického svazu mládeţe z hlavní referát Antonín Kocián, předseda SSM Prvomájový průvod 1970 Poloţení věnců k památníku Rudé armády u Střední průmyslové školy v KH závěrečný projev Jaroslav Zmrhal, zakládající člen KSČ v Kutné Hoře Sedlecká pouť 1970 Otevření nově adaptované prodejny Supraphonu na Palackého náměstí za pultem Anna Čermáková Přehlídka amatérských filmů, krajská soutěţ Okresní dům pionýrů a mládeţe v KH Milan Pospíšil v promítací kabině promítač p. Svoboda, vedoucí ZK ROH Tatra Kolín Milan Baptista, metodik krajského osvětového střediska Praha rozhovor B. Kučery s Milanem Baptistou, krajským metodikem pro amat.film a fotografií KKS reportáţ z restaurátorské činnosti Miloslava Smrkovského Okresní tělovýchovní slavnosti 1970 Doţinky 1970 ve Švermových sadech rozhovor Květoslava Mušky s hercem Karlínského divadla v Praze Karlem Efou Jiří Kynský, zeť Jaroslava Vojty 1. ročník pěvecké soutěţe Kutnohorský groš vítězka Jana Netolická porotci Petr Spálený, Jan Spálený Poţár kina v Nových dvorech

11 Pohřeb Jaroslava Vojty Oslavy 100. výročí Průmyslové školy v KH Mírová slavnost Poţár v Andělské ulici Cvičení druţin Červeného kříţe zemí Varšavské smlouvy září 1970, kasárna VUCO v KH Doţinky 1970 Václav Neckář Helena Vondráčková Petr Spálený rozhovor Marie Bartůňkové s Petrem Spáleným Okresní aktiv ROH, velký sál Lorec Autonehody na Kutnohorsku č. 15 Zpravodaj č Kutnohorský groš (společenské tance) Jiří Trešl, člen poroty a organizátor předávání cen vítězům Zdeněk Vrba, ředitel SKP Stanislav Jelínek, ředitel OKS Sázení lípy svobody v obci Pucheř projev starosty obce Mgr. Lajkep Čáslav, čáslavský jarmark 1990, pořádá Občanské fórum Lucie Bílá start horkovzdušného balonu z náměstí v Čáslavi Shromáţdění Občanského fóra v KH pod Vlašským dvorem, květen 1990 Alexej Říha, představitel OF KH JUDr. Milan Fišera, člen Republikové rady OF folková skupina Brzdaři vystoupení Alexe Říhy, představitele OF KH vystoupení kutnohorského Ochotnického spolku Tyl, parodie na operu Prodaná nevěsta vystoupení písničkáře Pepy Nose

12 ukázka společenského tance Lambáda kutnohorský taneční pár Roman Číţek a partnerka č. 16 Uţ je to tady Záznam shromáţdění OF na Palackého náměstí v KH Martin Jursík Ing. Jaroslav Benada rozhovory s občany (viz. Kazeta č. 8) Aktiv OV KSČ 1990 hlavní řečník JUDr. Masopust Vystoupení Miloše Zemana na Palackého náměstí Walter Komárek, místopředseda federální vlády MUDr. Miroslav Sládek Václav Klaus, předseda OF, ministr financí Jiří Diensbier, ministr zahraničí ČSFR Sládek v Dusíkově divadle Peter Anastáz Opasek, opat Břevnovského kláštera č. 17 KSAF 1990 Krajská soutěţ amatérských filmů 1990 v Klubu mládeţe v Kutné Hoře promítač Aleš Sekera Milan Baptista, metodik Vlasta Fojtová, tajemnice Filmového klubu Zdena Zoltánová, filmová historička Iveta Mukařovská, moderátorka Jiří Zoufal, člen poroty

13 společenský večer v Roztěţi na závěr filmové soutěţe: hudební skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka moderuje Miroslav Štrobl Milan Baptista oslava 60. narozenin Prvomájová veselice v praku pod Vlašským dvorem pořádaná demokratickými stranami moderuje Luboš Votroubek Andrej Neméth, kutnohorský výtvarník č. 19 Komunální volby 1990 Vladimír Komůrka Vasil Mohorita aktiv KSČ u Anděla návštěva Dr. Karla Schwarzenberga JUDr. Václav Šplíchal, 1. přednosta Okresního úřadu Petr Vacek, člen zastupitelstva Ing. Arch. Petr Kalfus, 1. místostarosta KH prohlídka zámku Sedlice Taneční soutěţ v Okresním domě pionýrů a mládeţe č. 20 Volby 1990 Volební kampaň 1990 J. Komůrka, předseda OV KSČ Shromáţdění pořádané OF na Palackého náměstí v KH W. Komárek Dr. Zdeněk Řanda, představitel OF KH rozhovor redaktorky Filmového studia J. Večeřílkové s W. Komárkem č. 21 Kocábka (I. část)

14 uvádí Václav Souček Trampoty KH Jezdci Pardubice Oáza Poděbrady Fragment Bratislava Brigáda P. Ţiţka č. 22 Kocábka (II. část) skupina EAGM + Orátoři č. 23 Muzikantský ples 1993 dechová hudba Mirka Jiřišty taneční skupina Bobule skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka host Petra Janů Lubor Zajac s hudební skupinou Petra Platonova č. 25 Junák soutěţ Junáka, Švermovy sady záběr na původní stav koupaliště Josef Novotný Květoslav Hlavatý Táborský, hlavní představitel kutnohorského Junáka Milada Táborská č. 26

15 Dokumentární film J. Procházky NEZAPOMEŇ! PRAVDA VÍTĚZÍ, kamera B. Kučera obsazení Kutné Hory, Prahy sovětskými vojsky č. 27 Národní kolo dětského tance 1992 Vystoupení vybraných souborů z krajských soutěţí z celé České republiky. č let amatérského filmu Milan Baptista, metodik pro amatérský film Krajského kulturního střediska SKNV Praha Karel Krouţil, inspektor Odboru kultury ONV Miroslav Štrobl, pracovník OKS č. 29 MS ČSFR v orbě, Čáslav Mistrovství republiky, průběh soutěţi, kutnohoráci /J.Pospíšil, Milík a pod./ komentovaná kazeta Oldřichem Fialou č výročí Miroslava Jiřišty (I. část) sál v Lorci (kolem roku 1985) Kutnohorští pozounéři Stanislava Jelínka Zdenek Vrba, ředitel Sdruţeného klubu pracujících Miroslav Svoboda, pracovník Sdruţeného klubu pracujících

16 Karel Krouţil, ředitel OKS Zdenek Kratochvíl, vedoucí odboru kultury ONV jedno z posledních vystoupení velkého tanečního orchestru Miroslava Jiřišty manţelé Koritňákovi Marie Štorková Ing. Věra Richterová Jaroslav Pospíšil gratulace od:kapely Švabiňáci, zleva: Jaroslav Kment Radek Svoboda ukázka společenského tance Antonín Novák s partnerkou Jiří Trešl, dlouholetý taneční mistr (II. část) č. 32 Všeobecná československá výstava v Praze 1991 dokument z výstavy na praţském Výstavišti (neobsahuje dokument s kutnohorské produkce) č. 33 Výstava dětských prací v ZŠ Potěhy s brannou tematikou rozhovor s vedoucí tehdejšího Kulturního a společenského střediska v Potěhách 1989 Interkamera 1989 Svatba člena Filmového studia ZK ROH PRAGA a OKS Aleše Sekery Amatérské filmy z produkce Filmového klubu Rakovník č. 34 Kde domov můj umělecký dokument kutnohorského uměleckého studia komentář čte bývalý hlasatel Československé televize Richard Honzovič

17 Pohádkový les, Chlístovice, směrem na Sion č. 35 Kutnohorští havíři 1969 Pravda vítězí 1968 Josef Kouba, ředitel Domu osvěty dokumenty z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa Kámen a dřevo 1968 medailonek Mir.Smrkovského Miroslav Smrkovský, kutnohorský restaurátor č. 36 Amatérské filmy Jaroslav Doleček Jak dělíme lidi Zdeněk Junek rozhovor s Rudolfem Mihle Francie, duben 1976 č. 37 Filmy FAMU 1988 (I. Část) Ropáci Zapadákov č. 38 Filmy FAMU 1988 (II. Část) Nečekaný vklad, Filmové studio Kutná Hora ve filmu účinkují členové Kutnohorského ochotnického spolku Tyl:

18 Růţena Krejčíková Růţena Vaněčková Zdena Svobodová Miroslav Štrobl Marcela Tučková Karel Kraus ml. Klubíčko přísloví, Filmové studio Kutná Hora Cesta rájem, filmová písnička FS Kutná Hora Neselhávající systém FS Kutná Hora Pojď na cígo Pohádka o rybáři a rybce Láska mezi paragrafy, Jahelka č. 40 Návštěva u přátel, září 1989 Reportáţ z návštěvy filmových amatérů Středočeského kraje v druţebním kraji /Bývalé NDR Postupim/ Rudolf Čermák, člen Filmového studia ZK ROH PRAGA a OKS Kutná Hora Bohuslav Kučera, okresní metodik pro amatérský film okresu Kutná Hora Milan Baptista, krajský metodik Středočeského kraje pro amatérský film a fotografií KKS Praha č. 42 Čáslav-kultura Divadelní hra, pantomimický soubor Teatrum Mgr. Tichý Taneční, pod vedením manţelů Novákových Vystupuje taneční orchestr p. Karlíkem Náměstí rozhovory z občany Čáslavi Dětská dechovka LŠU Čáslav, vede Josef Votýpka Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce Hovoří Jaroslav Jílek, ideologický tajemník OV KSČ Moderuje Vanda Dvořáková, pracovnice OKS

19 Filmový krouţek Městského kulturního střediska Čáslav Jiří Matějíček Fotokrouţek MěKS Čáslav Vedoucí Josef Starý František Zachař Ţenský pěvecký sbor MěKS Dirigent Jiří Matějíček Krouţek pantomimy Na malé scéně Dusíkova divadla První moderátorka videopořadu Vanda Dvořáková Dokument z provozu podniku Kosmos Montáţní linka Rozhovory s pracovnicemi MěKS Eva Dušovská MŠ Čáslav Na Čeplově Rozhovory s čáslavskými občany Rozhovor s Františkem Hrubým, předsedou MNV Čáslav Iva Dalešická č. 43 Junák tábory dívčí oddíl Junáka Vedoucí Jana Řeháková 5. chlapecký oddíl Vedoucí Jan Vančura Smíšený tábor 1. dívčí oddíl, vede Anna Kukralová (Vydry) oddíl chlapců Olda Dobrovolný

20 svatba Vandy Dvořákové č. 46 oddávající Olga Nekvasilová, místopředsedkyně MěNV AMATÉRSKÉ FILMY V ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZI - SVĚTOZOR OHEŇ, reţisér Jaroslav Lysý Dokument z provozu atomového reaktoru v Řeţi u Prahy KAM SE CHODÍVALO PRO VODU František Šmíd NÁVRATY Václav Holoubek Dokument z opravy praţské lanové dráhy na Petříně LOUČENÍ S ANDĚLEM Bedřich Pricl BESKYDY A RAŠKOVÉ Rudolf Mihle PŘENOS Jaroslav Nikl, animovaný film č. 47 Rockfest 1985 Dokumentární film o Kutné Hoře Komentář čte Michal Honzovič Filmové grotesky - klipy Jeden den v roce, B. Kučera, veselohra pranýřující MDŢ za min.reţimu hl.role: P.Daněček, M.Kučerová, M.Kučera,K.Kučerová Sen bratra Eufáše, B. Kučera, veselohra o roztrţitém mnichovi hl.role: K.Muška, K.Kraus,M.Štrobl Kostnice, B. Kučera, hudební klip skupiny Saul, kamera: I.Skopec Bumerang, B. Kučera, veselohra ze zubařského prostředí

21 hl.role: K.Kraus, P.Volf, M.Kučerová Past, B. Kučera, veselohra o autostopu hl.role: K.Kraus, M.Vindušková,K.Muška Telefonní rozhovor, Karel Kraus, veselohra o nečekaném telefonním rozhovoru a jeho následcích... hl.role: M.Vindušková, K.Kraus, K.Muška a A.Mušková Desatero, B. Kučera veselohra na téma Desatera boţího přikázání. hl. role: M.Štrobl, Emancipace, Miloš Svoboda, veselohra na téma rovnoprávnosti muţů a ţen v domácnosti hl.role: M.Štrobl. Z. Kozlíková Trnková, Z.Svobodová Charakter, Irena Malinová, veselohra na téma autostopu. hl. role: V.Krčík Ţelva, Jiří Válek, veselohra o lásce ke zvířatům. hl. role: K.Kraus, K.Muška, A.Mušková C est lavie, Jaroslav Procházka, veselohra- tři příběhy na téma nevěra v manţelství. hl. role: J.Procházka, Z.Fárová, P.Sysel, M.Syslová, Z.Kozlíková Trnková, J.Koten Stokoruna, školní film absolventů Středočeské filmové konservatoře. hl. role: Kamil Stráţnický /Ml.Boleslav/ a Květoslav Muška /Kutná Hora č. 50 Koncert v chrámu sv. Barbory První kroky Michala Trnky Česká mše vánoční 2000 Zdeněk Licek Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent Jan Sula Učitelský smíšený pěvecký sbor Kutná Hora Gaudeamus pěvecký sbor Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora Sólisté: Slávka Tyrkasová soprán Lucie Licková alt

22 Zdeněk Licek teuor Otakar Karlík gas č. 51 Řecko v tercií 1993 Výtvarná soutěţ pro ţáky tercie kutnohorského gymnázia v Tylově domě s tématem Řecko mluví Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra Mgr. Staša Černá, ředitelka Okresní pedagogické psychologické poradny RNDr, Vladimír Slavíček, ředitel gymnázia Jiřího Ortena kytarové čelo Leticie Kršáková č. 52 MISS obzory 1993 závěrečné vyhodnocení soutěţe, týdeníku OBZORY KUTNOHORSKA Vítězslav Hospes, šéfredaktor týdeníku Obzory Kutnohorska fotograf : O.Matoušek, redaktor. K.Kropáček č. 53 Kutná Hora a tabák propagační film n.p. TABÁK Kutná Hora natočený v roce 1968 pro výstavu EX PLZEŇ 68 zpívá Eva Pilarová Karel Černoch Naďa Urbánková komentář čte Richard Honzovič Vítězslav Černý, herec Stanislav Hrubý, herec Autor námětu: J.Papánek, nám ředitele n.p. TABÁK

23 č. 54 Kostely v Kutné Hoře Dokument o největších kutnohorských kostelích. /Barbora, Jan Nepomucký, Jakub, Svatá Anna, Nanebevzetí Panny Marie Sedlec, Kostnice /. č. 55 Čáslavský zlatý palcát 1989 Soutěţ dechových orchestrů okresu Kutná Hora úvod Jaroslav Pilař, ředitel Lidové školy umění Kutná Hora Karel Krouţil, ředitel OKS dechová hudba Mirka Jiřišty moderuje Stanislav jelínek, pracovník OKS Josef Votýpka diriguje dětský dechový orchestr ţáků Lidové školy umění Čáslav druhý moderátor Stanislav Košata Kutnohorští pozounéři, vedoucí Stanislav Jelínek č. 56 Muzikantský ples 1994 taneční orchestr Mirka Jiřišty Jojobend hosté hudební skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka č. 57 Kutnohorsko reklama (JEDNOTA) Kutná Hora, Ţleby Ţehušice Ţehušice, obora s bílými jeleny

24 Sion Velký rybník Kačina, motorest Na Huse Sázava, obchodní dům Zář Lorec kulturní dům stav v roce 1991 č. 58 Kutná Hora v ČT 94/95 O poklad Aneţky České, pořad převzatý z ČT, natáčený v KH v prostředí Vlaš.dvora dokument Kutná Hora zjizvená tvář města PhDr Helena Štroblová, historička Karel Svoboda, vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Ing arch. Miroslava Benešová Ing. Arch. Petr Kalfus prezentuje závěr renovace historického města KH Kutná Hora, převzato z Československé televize RNDr Ivo Šanc, starosta města Bohuslav Dvořák, místostarosta PhDr Helena Štroblová č. 59 Rychlý prachy Pořad TV Nova s Petrem Rychlým natočený v Kutné Hoře č narozeninyjaromíra Procházky, kutnohorského fotografa Miroslav Štrobl Zdeněk Vrba

25 Zdena Svobodová Ing. Rudolf Sedlecký Stanislav Jelínek Helena Jelínková Vladimír Vlach Vítězslav Hospes Jana Zdeňková Karel Kropáček Jaromír Procházka -gratulace: Jana Zdeňková Karel Kropáček vnuk Jaromíra Procházky Zdeněk Vrba Miloslava Vrbová Zdena Svobodová Ing. Rudolf Sedlecký manţelé Stanislav a Helena Jelínkovi Marcela Jiroušková Jitka Varhaníková Zdena Janoušková František Janoušek snacha se synem Michalem J. Procházky Miroslav Štrobl Otakar Matoušek č narozeniny Miroslava Štrobla.předsedy divadelního spolku TYL v Kutné Hoře Ing Jiří Vaněk Zdena Kačerová Veronika Štroblová Helena Štroblová

26 Miloš Kačer Zuzana Trnková Jiří Pokorný Jiří Pokorný ml. Václav Březina Věra Petránková Míla Vrbová Zdeněk Vrba Petra Rözlerová Radana Štočková Marcela Jiroušková Jiří Janoušek Ing. Arch. Petr Kalfus Jarmila Valentová Radka Šumberová František a Zdena Janouškovi Vašek Veselý Jaromír Procházka a Blanka Procházková Iva Pilcerová Věra Stehlíková Zdena Svobodová Daniel Štrobl Hana Mudrochová Marie Kučerová Helena Dajbychová č listopad 1969 reportáţ z manifestace na Palackého náměstí Vild, vedoucí tajemník OV KSČ Kamera: Svoboda Tomáš Dusil Pavel Ladra, tajemník Československé strany lidové Rudolf Čermák, filmový amatér Tereza Brodská Pavel Zedníček

27 Lešek Semelka Ašenbrener, předseda OV SSM Ing. Benada, mluvčí OV Občanského fóra Ing. Veselý, tehdejší předseda ONV Tomáš Hladík, pracovník Okresního muzea Petr Sixta, plavecký bazén Sparta Kutná Hora Zájezd do Itálie, reportáţ Rudolfa Čermáka ze zájezdu Agropodniku Kutná Hora do Itálie č. 63 Svědectví doby dokumentární film o posledních dnech 2. světové války v roce 1945 v Malíně, zavraţdění malínských občanů německými okupanty. Unikátní výpověď přímé svědkyně Marie Kýblové. autor: Bohuslav Kučera komentář: Richard Honzovič Stříbrný zvonek divadelní hra studentů kutnohorského gymnázia reţie: Vladimír Císař hráli studenti třídy sekundy A (jména v titulcích) č. 64 úvod: Monika Vokounová Po třiceti letech

28 dějiny na 8 - Krátký film Praha č. 65 Amatérské filmy reţiséra Tomáše Vorla To můj Láďa 1981 hráli: Eva Holubová Slávek Sahula Kašpárek hráli: Milan Šteindler Jitka Asterová č. 66 Emancipace Amatérská hrana filmová groteska reţie: Miloš Svoboda hráli: Blanka Procházková Egidy Vopěnková Měřičková Jiří Pilc Vlasta Fojtová Antonín Bojanovský titulní role: Miroslav Štrobl Zuzana Kozlíková (Trnková) Zdena Svobodová č. 67

29 Nečekaný vklad 1980 Amatérská hraná filmová groteska reţie: Miloš Svoboda hráli: Marcela Tučková Zdena Svobodová Miroslav Štrobl Karel Kraus ml. Růţena Krčíková Růţena Vaněčková Blanka Procházková Jaroslav Procházka č. 68 Stokoruna Amatérská hraná filmová groteska - školní film filmových amatérů Středočeského kraje hlavní role: Kamil Stráţnický - Mladá Boleslav Květoslav Muška kamera: Jiří Zoufal reţie: Josef Andres hráli: Pavel Daněček Jiří Kreisinger Vlasta Fojtová - povídkový film reţie: Karel Kraus hlavní role: Miroslav Štrobl hráli: Jiří Kreisinger Jiří Kučera Jiří Pilc Jaroslav Procházka Anna Krausová č. 69 Desatero Amatérská hraná filmová groteska

30 Karel Kraus ml. Karel Šmídl Jiří Kukla Marie Vindušková Antonín Bojanovský Vlasta Fojtová Komárek Jitka Chaloupková Jiří Válek Jiří Slavíček Marie Kučerová Petr Nic - povídkový film reţie: Miloš Svoboda kamera: Jiří Válek hráli: Jiří Slavíček Květoslav Muška Zdena Svobodová Jaroslav Procházka Miroslav Plocek Rezler Jiří Válek Bohuslav Kučera Pavel Majer Antonín Bojanovský Stanislav Jelínek Rudolf Čermák Čermák ml. Václav Huml č. 70 Klubíčko přísloví 1981 Amatérská hraná filmová groteska

31 - groteska autoři: Jaroslav Procházka Miroslav Štrobl hráli: Jiří Hanuš Miroslav Štrobl p. Hanušová Helena Štroblová p. Ladrová Pavel Ladra Daniel Štrobl č. 71 Pojď na cígo Amatérský film na protikuřácké téma č. 72 Kutná Hora a tabák reklama Tabák n.p. Pro výstavu EX PLZEŇ 68 - účinkují: Naďa Urbánková Eva Pilarová Karel Černoch č. 73 Spartakiády reportáţní filmy s tělovýchovných slavností v Kutné Hoře 1/ spartakiáda na blátě 1965 autoři. Z.Vrba. J.Havlovic a J.Procházka 2/ Okresní spartakiáda 1975 reţie:b.kučera č. 74

32 reţie: Karel Kraus hráli: Marie Vindušková Karel Kraus Květoslav Muška Anna Krausová Kateřina Kučerová Miroslav Štrobl Anna Mušková kamera: Bohuslav Kučera Telefonní rozhovor Hraná amatérská filmová groteska č. 75 Kostnice 1968 Amatérský film hudební klip Natočeno v prostorách noční Kostnice v Sedlci reţie: Bohuslav Kučera kamera: Ivan Skopec účinkuje: hudební skupina Saul, vojenského útvaru v Chotusicích Vyrobilo Filmové studio DKV Kutná Hora č. 76 Kronika (volby) Dokumentární celovečerní film uvádí: Monika Vokounová - dokumentární film o ţivotě v kutnohorském okrese natočený k volbám v roce 1968 Reţie,kamera: Bohuslav Kučera Komentář: Zdeněk Vrba č. 77 Láska mezi paragrafy Amatérský hraný film na motivy písniček JUDr. Ivo Jahelky autor, kamera: Bohuslav Kučera, námět: Jarka Večeřílková

33 hráli: Ivo Jahelka, Jarka Večeřílková Vanda Dvořáková Jiří Pospíšil Jiří Stříbrský Jaroslav Procházka Vladimír Hořejší Rudolf Čermák Zdeněk Rubeš Ivana Novotná Jana Plocková Stanislav Jelínek Čermák st. Lenka Šufmanová č. 78 Kutná Hora dokumentární film o Kutné Hoře -Vyrobil : Krátký film Praha komentář: Zdeněk Štěpánek, národní umělec č. 79 Kutnohorský filmový archiv 1967 redakce Zdeněk Vrba, zpracováno z reportáţí Československé televize v 60.létech. uvedl Michal Trnka stavba přehradní hráze na Vrchlici soutěţ tvořivosti mládeţe práce kutnohorského restaurátora Miloslava Smrkovského dokument

34 radioamatér Homolka, mistr světa v navazování radio kontaktu školní statek Ţehušice, pěstění okrasných dřevin průmyslový závod SFINX, Ţleby výroba palet 5. Mistrovství republiky v orbě jeden z vítězů Jaroslav Pospíšil renesanční domy v KH neutěšený stav Kutné Hory v roce 1967 úprava kutnohorského podzemí Kouřimská brána upravena pro stanice radioamatérů Oblastní muzeum Hrádek, příprava exponátů otevření hotelu Mědínek na Palackého náměstí dokument ze studia Rozhlasu po drátě v Kutné Hoře reţisér Zdeněk Vrba technik Josef Skřivánek hlasatel Oldřich Fiala Marta Vokolková hudební redaktor Jaroslav Rynda č. 80 Občanská záleţitost - uvádí Monika Vokounová - dokumentární film o Sborech občanské záleţitosti - reţie: Bohuslav Kučera svatba Bohdana Špačka předseda MěNV Ludvík Zikmunda Věra Fauknerová, matrikářka Lenka Prokopová s manţelem svatební síň Ţleby svatební síň Sázava okresní matrikář Zdeněk Vlček redakce: Květoslav Muška vítání občánků Čáslav vítání občánků Kutná Hora

35 zlatá svatba Ţleby vítání starých občanů Ţleby urnový háj na kutnohorském hřbitově kaple Československé církve husitské na hřbitově smuteční síň v Kolíně smuteční síň v Hlízově hřbitov v Hlízově matrika v Kutné Hoře Věra Fauknerová, městské matrikářka v Kutné Hoře - rozhovor ONV předseda Sboru pro občanskou záleţitost Jaroslav Hájek, Záboří n. Labem - rozhovor č. 81 Kutnohorské dolování - dokumentární film o dolování v Kutné Hoře - Krátký film Praha č. 82 Kutnohorští havíři dokument o rekonstrukci kutnohorského podzemí - rekonstrukci prováděly kamenouhelné doly Kladno - reţie: Bohuslav Kučera - komentář: J.Malík č. 83 Kytice šeříků 1980 Záznam slavnostního večera k 35.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Kytice šeříků, pořad amatérských kolektivů okresu k 35 výročí osvobození Československa Rudou armádou

36 pěvecký sbor Domu pionýrů dechová hudba Lidové školy v Čáslavi, dirigent J. Holý taneční soubor Barborky SPŠ Kutná Hora učitelský smíšený sbor Kutná Hora, dirigent Jiří Matějíček folklorní taneční soubor v Domě pionýrů a mládeţe, vedoucí Milada Dolanská hornická dechová hudba města Kutná Hora, dirigent Miroslav Jiřišta spojené pěvecké sbory LŠÚ Kutná Hora, ZŠ Zruč n. Sázavou, USPS Kutná Hora č. 84 Neţ rozkvetou šeříky Hraný příběh z konce 2.světové války podle skutečné události hrají: Jiří Kučera Jaromír Procházka Květoslav Muška Petr Nic Pavel Matoušek Miloš Novák Markéta Kučerová Karel Kraus Pavel Procházka skript: Zdena Musilová zvuk: Jiří Kučera kamera: Bohuslav Kučera, reţie Karel Kraus Vyrobilo: Filmové studio ZK ROH PRAGA a OKS Kutná Hora č. 85 Školení divadelních ochotníků 1994 (I.část) Zúčastněné soubory: Sázava, Zbraslavice, Kutná Hora, Zruč n. Sázavou, Malešov ráz zimní olympiády

Video archiv studia. č. 1. 5. Kmochův Kolín. č. 2. 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6. 1996)

Video archiv studia. č. 1. 5. Kmochův Kolín. č. 2. 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6. 1996) filmová reportáž z festivalu dechové hudby Jaromír Procházka Květoslav Muška komentář: Jiří Lederer režie: Bohuslav Kučera Video archiv studia č. 1 5. Kmochův Kolín č. 2 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6.

Více

Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy

Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy filmová reportáž z festivalu dechové hudby Jaromír Procházka Květoslav Muška komentář: Jiří Lederer režie: Bohuslav Kučera Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy č. 1 5. Kmochův Kolín č. 2

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Kolínský televizní zpravodaj

Kolínský televizní zpravodaj Kolínský televizní zpravodaj (1994) 0/94 Úvodní slovo Ing. Kynych, ředitel a.s. Kabel Plus Praha Představení pracovníků KT Kolín - Kutná Hora Jaroslava Večeřílková, Kutná Hora Kateřina Kučerová, Kutná

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

www.kh20unesco.cz TISKOVÁ ZPRÁVA KULTURA 2015 Město Kutná Hora oddělení kultury 1. Poznej světové dědictví UNESCO

www.kh20unesco.cz TISKOVÁ ZPRÁVA KULTURA 2015 Město Kutná Hora oddělení kultury 1. Poznej světové dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA KULTURA 2015 Město Kutná Hora oddělení kultury 1. Poznej světové dědictví UNESCO Rok 2015 je rokem oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pracovní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Seznam důležitých telefonních čísel

Seznam důležitých telefonních čísel Městská policie Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Vojsko Olomouc 153. ženijní prapor Olomouc stálá služba tísňové volání 585209511,585209540-dispečink,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Volby do Parlamentu, zastupitelstva obce a do Senátu

Volby do Parlamentu, zastupitelstva obce a do Senátu Volby do Parlamentu, zastupitelstva obce a do Senátu V roce 2006 se v naší republice uskutečnily hned troje volby. Nejdříve to byly volby do Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 2. 3. 6. 2006. Předvolební

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Zhruba před šesti lety nás napadlo zmapovat možnosti prezentace mladých lidí, kteří jsou vyznavači krásného

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více