Fč. 1. Události 1989

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fč. 1. Události 1989"

Transkript

1 Fč. 1 Události záznam událostí z listopadu 1989 z Československé televize papeţ Jan Pavel, kanonizace Aneţky Přemyslovny rozhovor z dalšímu účastníky Miroslav Štěpán, předseda UV KSČ kardinál Beran generální prokurátor ČSSR generální tajemník UV KSČ Karel Urbánek ankety s občany národní podnik Praga Ota Šimánek Jiří Bartoš Zdeněk Všelicha Jiří Frei, ředitel Národního divadla 1989 Valter Komárek, ředitel Prognostického ústavu ČSAV Ladislav Adamec, předseda Československé federální vlády Václav Havel, předseda OF Prof. Čestmír Císař na UK -shromáţdění OF v Praze, kdy předseda vlády Ladislav Adamec a Václav Havel oznámili společnou dohodu mezi představiteli vlády a OF o částečné demokracii vládních institucí Alexander Dubček S. Urbánek, předseda UV KSČ Josef Průdek, sólista opery Leopold Haverl rozhovory s občany Jiří Suchý, člen divadla Semafor Federální shromáţdění S. Urbánek, předseda UV KSČ stávka pracovníků fabriky stávka studentů a umělců, Dům umělců setkání komunistů č. 2 Události 1989

2 - pokračování záznamu z Československé televize setkání herců a umělců v závodě Praga, Vysočany Marta Kubišová Michal Gorbačov, poslední generální tajemník UV KSSS Gustav Husák, prezident ČSFSR Adamec, předseda federální vlády JUDr. Petr Pithard představitelé OF a polit. hnutí Josef Čuba, ředitel JZD Slušovice Jiří Diensbier Lešek Semelka, zpěvák Václav Havel, přední český disident člen Charty 77 č. 3 Události pokračování záznamu z Československé televize JUDr. Otakar Motejl Miloš Jakeš, tajemník UV KSČ Miroslav Štěpán, tajemník praţského KSČ Alois Lorenc, první náměstek ministerstva vnitra ČSSR a nejvyšší šéf státní bezpečnosti Komise pro vyšetřování událostí na Národní třídě č. 4 Události pokračování záznamu z Československé televize -novoroční projev prezidenta republiky Gustava Husáka ( ) tisková konference po jmenování nového předsedy vlády Mariána Čalfy (KSČ) Jiří Dinsbier JUDr. Pavel Rychetský Václav Havel, předseda OF

3 jmenování nové vlády Vladimír Dlouhý Valter Komárek František Reichel Oldřich Burský Jiří Diensbierg Vladislav Vodráţka Václav Klaus František Pins Petr Miller Robert Matynko Richard Sacher Jan Černogurský televizní beseda s herci Miroslav Horníček Svatopluk Beneš Brzobohatý Zdeněk Bartoška rozhovory Jan Baťa, první návštěva v ČSSR Ota Šik, přední ekonom ţijící ve Švícarsku Jiří Diensbier redaktorka ČST Marta Skarlantová beseda k připravenému filmu Valmont Miloš Forman, přední český reţisér ţijící v USA Miroslav Ondříček, kameraman Česká národní rada Svaz umělců Jiřina Jirásková, herečka Ota Sklenička, herec záběry z demonstrace Karel Černoch, zpěvák Miloš Zeman, prognostik - ČAV č. 5

4 krajská soutěţ Amatérských filmů v Kutné Hoře 1972 Ivana Novotná Marcela Navrátilová při prezenci Jana Poláková Zdena Svobodová Ruda Čermák Aleš Sekyra Jana Sekyrová Jana Krausová Rudolf Sedlecký Jaroslav Procházka Alena Podeswová Karel Krouţil ředitel OKS RNDr. Jiří Zoufal Vladimír Koleandr Iveta Mukařovská-uvádí Milan Baptista hodnocení poroty (mluví) Odjezd do Roztěţe na společenský večer Miroslav Štrobl uvádí záznam rozhovor s Milanem Baptistou, krajským metodikem pro amat.film č. 6 Rockefst 1989 Josef Matura Zdenek Jeřábek Marie Vindušková Karel Krouţil ředitel OKS Stanislav Košata moderuje kutnohorská skupina Pentagram zpívá Jiří Plavec č. 7

5 700 let od názvu města (1989) kutnohorská folková skupina Zdeněk Svoboda zpívá Jana Lebedová komponovaný program v nádvoří Vlašského Dvoru-moderuje Miroslav Štrobl kutnohorští pozounéři, vede Stanislav Jelínek Setkání představitelů měst České inspirace legendární kostelník Macek -okresní zastupitelstvo na Okresním úřadě sedí: poslední předseda MNV Ing. Pospíšil, vedoucí odboru kultury ONV Zdeněk Kratochvíl Jiří Chmel, poslední místopředseda MNV slavnostní pořad v Tylově divadle uvítací projev Antonín Müller, tehdejší předseda MěV KSČ projev Zdeněk Veselý, poslední předseda ONV předávání čestných medajlí a plaket, uvádí Ladislav Řezáč Hudba na náměstí Miroslav Jiřišta zpívá Marie Štorková a Jiří Pospíšil č. 8 Dialog 1989 Listopad 89 rozhovor PhDr. Vladimíra Zubova s Jaroslavou Večeřílkovou Tomáš Jursík, zástupce praţských studentů projev Ing. Jaroslava Benady, zastupuje OF, později je starostou Kutné Hory projev MUDr. Alex Říha, OF rozhovory J. Večeřílkové s kutnohorskými studenty rozhovor s posledním předsedou SSM v Kutné Hoře p. Lichtenbergem rozhovor s posledním předsedou OV KSČ V.Vildem kutnohorská občanka Irena Malinová Jan Marhan odmítá odpovídat hovoří MUDr. Jiří Semík, okresní stomatolog

6 Zdeněk Sýkora, pracovník ústavu nerostných surovin rozhovory - jména neurčena vystoupení zástupců praţských herců? Pavel Zedníček Tereza Brodská v pozadí kutnohorský kameraman Tomáš Dusil Jaroslav Beneš, zástupce OV československé strany socialistické Podpisování archů na podporu občanského fóra před hotelem Mědínek Prodejna Supraphon Anna Čermáková Zdena Svobodová v rozhovoru s Tomášem Jursíkem č. 9 Beseda u kulatého stolu (1990) moderuje Stanislav Košata jména jsou uváděna moderátorem č. 10 Zpravodaj 1989 Reportáţ OKS rozhovor Aleny Podeswové s Miroslavem Smrkovským akad.sochař p. Hatákem, bývalým učitelem Danou Pilařovou, učitelkou MŠ pí. Tyrkasovou Miroslavem Roudným, ředitelem ZŠ a dalšími hovoří Miroslav Štrobl, zástupce ředitele OKS Hudební vystoupení vystoupení hudební skupiny Zdeňka Jeřábka kutnohorská hudební legenda Miroslav Jiřišta

7 rozhovor se Zdeňkem Vrbou, ředitelem OKS u příleţitosti 60. narozenin Miroslava Jiřišty Oslavy narození Josefa Kajetána Tyla (1988) úvodní proslov Radko Šťastný, kutnohorský historik historické záběry z odhalení základního kamene k pomníku JKT 1968 Petr Vacek mluví za kutnohorské studenty Antonín Bojanovský mluví za divadelní ochotníky p. Zikmunda, předseda MNV Dokument o městských pomnících hovoří sochař Miroslav Smrkovský č. 11 Zpravodaj č Reportáţ k obnovení pomníku TGM před Vlašským dvorem vzpomínka Josefa Neslingera, pamětníka likvidace pomníku TGM 1953 Dokumentace objevení torza původních forem pomníku TGM /M.Smrkovský/ Reportáţ z odlévání obnoveného pomníku Zasedání komité pro obnovení pomníku TGM mluví místostarosta MěÚ JUDr. Egidy po levici starosta města Ing. Jaroslav Benata Osazování obnoveného pomníku TGM na původní místo Slavnostní odhalení pomníku TGM na lavičce sedí, zleva: Prof. Ladislav Znojemský PhDr. Radko Šťastný MUDr. Emanuel Růţička Alfréd Strejček projev Ing. Jaroslav Benada, starosta města Vystoupení kutnohorské skupiny Trampoty na kutnohorské Portě č. 12

8 Zpravodaj č Aktiv vedoucích amatérských skupin a jejich zřizovatelů k nové vyhlášce o pořádání kulturních akcí mluví Emil Moravec, tehdejší inspektor ONV Lahoda, vedoucí finančního odboru ONV Debata o současném stavu knihovnictví Alena Ouřecká, ředitelka okresní knihovny v Kutné Hoře Alena Vyskočilová, ředitelka knihovny Čáslav Výstava k obnovení skautingu v Kutné Hoře u vlajky dlouhodobý člen Květoslav Hlavatý Výstava foto dokumentů z roku 1968, včetně filmového dokumentu Volná tribuna názorů ke změnám v kultuře mluví Ing. Perný, Z. Kratochvíl, MUDr.A. Říha Reportáţ Rockfest 89 Záznam představení Ochotnického spolku ze Svatého Mikuláše Vilímek Markov Toulavý kufr Aktiv ke dni kulturních pracovníků Malešov mluví Zdeněk Kratochvíl, vedoucí odboru kultury, Václav Jozek, místopředseda ONV za stolem, zleva: Josef Nuhliček, ředitel okresního muzea Uřídil, předseda Okresní odborové rady Jaroslav Jílek, tajemník OV KSČ mluví E.Moravec, inspektor Odboru kultury ONV předávání četných uznání: předává Václav Jozek Josef Nuhlíček zástupci Osvětových besed a zájmových krouţků č. 13 Zpravodaj č Video kurz pro zájemce a podnikání v této sféře Výstava ke 140. výročí narození TGM část dokumentárního filmu z návštěvy TGM v Kutné Hoře Přejmenování ZŠ Hlouška na školu TGM

9 Odhalení busty TGM v Uhlířských Janovicích Lambada show, taneční maraton gratulace vítězům: Karel Krouţil, ředitel OKS Miroslav Štrobl, zástupce ředitele Jaroslav procházka, pracovník OKS cenu přebírají manţelé Novákovi č. 14 Zpravodajství 1968, 1969, máj 68 rozhovor s tehdejším předsedou OV KSČ s. Vondrákem prvomájový průvod rozhovory: Alois Pipek, obnovitel Junáka v Kutné Hoře Prof. Ladislav Znojemský při odhalování základního kamene k pomníku Josefa Kajetána Tyla v parku pod Vlašským dvorem Bytová výstavba v Kutné Hoře Bohuslav Kučera v rozhovoru s tehdejším předsedou MěNV Ludvíkem Zikmundou krátký pohled do tehdy nových bytů ve městě První kroky památkářů k otevření historického dolu Osel Výstava obrazů Gabriela Martínka Sázení lípy svobody před tehdejším Domem pionýrů a mládeţe hovoří člen 2. odboje Jan Švindroň Slavnostní zasedání Národní fronty s 50. výročí vzniku ČSR úvodní projev Josef Srb, předseda OVNF předání pamětních plaket vybraným pracovníkům rozhovor s Josefem Srbem, vede Zdeněk Vrba Výstava k 50. výročí vzniku ČSR v Uhlířských Janovicích Krajská soutěţ kuchařů a číšníků Středočeského kraje v hotelu Mědínek

10 Reportáţ z natáčení filmu Slasti otce vlasti v reţii Karla Steklého v nádvoří Vlašského dvora Dokument z otevření archeologického výzkumu hradu Cimburg u Velkého rybníka Otevření samoobsluhy na Ţiţkově s vedoucím prodejny dělá rozhovor Milan Pospíšil, tehdejší pracovník Domu Osvěty Kutnohorský dokument z pohřbu národního umělce Jaroslava Vojty z prostor Národního divadla v Praze rozhovor Květoslava Mušky s Jaroslavem Vojtou Slavnostní schůze Střední průmyslové školy (1970) k výročí jejího zaloţení Mírová slavnost Švermovy sady 1970 vystoupení orchestru Karla Vlacha zpěvák Milan Chladil Marcela Lauferová Poţár domu v Anenské ulici Ustavující konference Socialistického svazu mládeţe z hlavní referát Antonín Kocián, předseda SSM Prvomájový průvod 1970 Poloţení věnců k památníku Rudé armády u Střední průmyslové školy v KH závěrečný projev Jaroslav Zmrhal, zakládající člen KSČ v Kutné Hoře Sedlecká pouť 1970 Otevření nově adaptované prodejny Supraphonu na Palackého náměstí za pultem Anna Čermáková Přehlídka amatérských filmů, krajská soutěţ Okresní dům pionýrů a mládeţe v KH Milan Pospíšil v promítací kabině promítač p. Svoboda, vedoucí ZK ROH Tatra Kolín Milan Baptista, metodik krajského osvětového střediska Praha rozhovor B. Kučery s Milanem Baptistou, krajským metodikem pro amat.film a fotografií KKS reportáţ z restaurátorské činnosti Miloslava Smrkovského Okresní tělovýchovní slavnosti 1970 Doţinky 1970 ve Švermových sadech rozhovor Květoslava Mušky s hercem Karlínského divadla v Praze Karlem Efou Jiří Kynský, zeť Jaroslava Vojty 1. ročník pěvecké soutěţe Kutnohorský groš vítězka Jana Netolická porotci Petr Spálený, Jan Spálený Poţár kina v Nových dvorech

11 Pohřeb Jaroslava Vojty Oslavy 100. výročí Průmyslové školy v KH Mírová slavnost Poţár v Andělské ulici Cvičení druţin Červeného kříţe zemí Varšavské smlouvy září 1970, kasárna VUCO v KH Doţinky 1970 Václav Neckář Helena Vondráčková Petr Spálený rozhovor Marie Bartůňkové s Petrem Spáleným Okresní aktiv ROH, velký sál Lorec Autonehody na Kutnohorsku č. 15 Zpravodaj č Kutnohorský groš (společenské tance) Jiří Trešl, člen poroty a organizátor předávání cen vítězům Zdeněk Vrba, ředitel SKP Stanislav Jelínek, ředitel OKS Sázení lípy svobody v obci Pucheř projev starosty obce Mgr. Lajkep Čáslav, čáslavský jarmark 1990, pořádá Občanské fórum Lucie Bílá start horkovzdušného balonu z náměstí v Čáslavi Shromáţdění Občanského fóra v KH pod Vlašským dvorem, květen 1990 Alexej Říha, představitel OF KH JUDr. Milan Fišera, člen Republikové rady OF folková skupina Brzdaři vystoupení Alexe Říhy, představitele OF KH vystoupení kutnohorského Ochotnického spolku Tyl, parodie na operu Prodaná nevěsta vystoupení písničkáře Pepy Nose

12 ukázka společenského tance Lambáda kutnohorský taneční pár Roman Číţek a partnerka č. 16 Uţ je to tady Záznam shromáţdění OF na Palackého náměstí v KH Martin Jursík Ing. Jaroslav Benada rozhovory s občany (viz. Kazeta č. 8) Aktiv OV KSČ 1990 hlavní řečník JUDr. Masopust Vystoupení Miloše Zemana na Palackého náměstí Walter Komárek, místopředseda federální vlády MUDr. Miroslav Sládek Václav Klaus, předseda OF, ministr financí Jiří Diensbier, ministr zahraničí ČSFR Sládek v Dusíkově divadle Peter Anastáz Opasek, opat Břevnovského kláštera č. 17 KSAF 1990 Krajská soutěţ amatérských filmů 1990 v Klubu mládeţe v Kutné Hoře promítač Aleš Sekera Milan Baptista, metodik Vlasta Fojtová, tajemnice Filmového klubu Zdena Zoltánová, filmová historička Iveta Mukařovská, moderátorka Jiří Zoufal, člen poroty

13 společenský večer v Roztěţi na závěr filmové soutěţe: hudební skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka moderuje Miroslav Štrobl Milan Baptista oslava 60. narozenin Prvomájová veselice v praku pod Vlašským dvorem pořádaná demokratickými stranami moderuje Luboš Votroubek Andrej Neméth, kutnohorský výtvarník č. 19 Komunální volby 1990 Vladimír Komůrka Vasil Mohorita aktiv KSČ u Anděla návštěva Dr. Karla Schwarzenberga JUDr. Václav Šplíchal, 1. přednosta Okresního úřadu Petr Vacek, člen zastupitelstva Ing. Arch. Petr Kalfus, 1. místostarosta KH prohlídka zámku Sedlice Taneční soutěţ v Okresním domě pionýrů a mládeţe č. 20 Volby 1990 Volební kampaň 1990 J. Komůrka, předseda OV KSČ Shromáţdění pořádané OF na Palackého náměstí v KH W. Komárek Dr. Zdeněk Řanda, představitel OF KH rozhovor redaktorky Filmového studia J. Večeřílkové s W. Komárkem č. 21 Kocábka (I. část)

14 uvádí Václav Souček Trampoty KH Jezdci Pardubice Oáza Poděbrady Fragment Bratislava Brigáda P. Ţiţka č. 22 Kocábka (II. část) skupina EAGM + Orátoři č. 23 Muzikantský ples 1993 dechová hudba Mirka Jiřišty taneční skupina Bobule skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka host Petra Janů Lubor Zajac s hudební skupinou Petra Platonova č. 25 Junák soutěţ Junáka, Švermovy sady záběr na původní stav koupaliště Josef Novotný Květoslav Hlavatý Táborský, hlavní představitel kutnohorského Junáka Milada Táborská č. 26

15 Dokumentární film J. Procházky NEZAPOMEŇ! PRAVDA VÍTĚZÍ, kamera B. Kučera obsazení Kutné Hory, Prahy sovětskými vojsky č. 27 Národní kolo dětského tance 1992 Vystoupení vybraných souborů z krajských soutěţí z celé České republiky. č let amatérského filmu Milan Baptista, metodik pro amatérský film Krajského kulturního střediska SKNV Praha Karel Krouţil, inspektor Odboru kultury ONV Miroslav Štrobl, pracovník OKS č. 29 MS ČSFR v orbě, Čáslav Mistrovství republiky, průběh soutěţi, kutnohoráci /J.Pospíšil, Milík a pod./ komentovaná kazeta Oldřichem Fialou č výročí Miroslava Jiřišty (I. část) sál v Lorci (kolem roku 1985) Kutnohorští pozounéři Stanislava Jelínka Zdenek Vrba, ředitel Sdruţeného klubu pracujících Miroslav Svoboda, pracovník Sdruţeného klubu pracujících

16 Karel Krouţil, ředitel OKS Zdenek Kratochvíl, vedoucí odboru kultury ONV jedno z posledních vystoupení velkého tanečního orchestru Miroslava Jiřišty manţelé Koritňákovi Marie Štorková Ing. Věra Richterová Jaroslav Pospíšil gratulace od:kapely Švabiňáci, zleva: Jaroslav Kment Radek Svoboda ukázka společenského tance Antonín Novák s partnerkou Jiří Trešl, dlouholetý taneční mistr (II. část) č. 32 Všeobecná československá výstava v Praze 1991 dokument z výstavy na praţském Výstavišti (neobsahuje dokument s kutnohorské produkce) č. 33 Výstava dětských prací v ZŠ Potěhy s brannou tematikou rozhovor s vedoucí tehdejšího Kulturního a společenského střediska v Potěhách 1989 Interkamera 1989 Svatba člena Filmového studia ZK ROH PRAGA a OKS Aleše Sekery Amatérské filmy z produkce Filmového klubu Rakovník č. 34 Kde domov můj umělecký dokument kutnohorského uměleckého studia komentář čte bývalý hlasatel Československé televize Richard Honzovič

17 Pohádkový les, Chlístovice, směrem na Sion č. 35 Kutnohorští havíři 1969 Pravda vítězí 1968 Josef Kouba, ředitel Domu osvěty dokumenty z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa Kámen a dřevo 1968 medailonek Mir.Smrkovského Miroslav Smrkovský, kutnohorský restaurátor č. 36 Amatérské filmy Jaroslav Doleček Jak dělíme lidi Zdeněk Junek rozhovor s Rudolfem Mihle Francie, duben 1976 č. 37 Filmy FAMU 1988 (I. Část) Ropáci Zapadákov č. 38 Filmy FAMU 1988 (II. Část) Nečekaný vklad, Filmové studio Kutná Hora ve filmu účinkují členové Kutnohorského ochotnického spolku Tyl:

18 Růţena Krejčíková Růţena Vaněčková Zdena Svobodová Miroslav Štrobl Marcela Tučková Karel Kraus ml. Klubíčko přísloví, Filmové studio Kutná Hora Cesta rájem, filmová písnička FS Kutná Hora Neselhávající systém FS Kutná Hora Pojď na cígo Pohádka o rybáři a rybce Láska mezi paragrafy, Jahelka č. 40 Návštěva u přátel, září 1989 Reportáţ z návštěvy filmových amatérů Středočeského kraje v druţebním kraji /Bývalé NDR Postupim/ Rudolf Čermák, člen Filmového studia ZK ROH PRAGA a OKS Kutná Hora Bohuslav Kučera, okresní metodik pro amatérský film okresu Kutná Hora Milan Baptista, krajský metodik Středočeského kraje pro amatérský film a fotografií KKS Praha č. 42 Čáslav-kultura Divadelní hra, pantomimický soubor Teatrum Mgr. Tichý Taneční, pod vedením manţelů Novákových Vystupuje taneční orchestr p. Karlíkem Náměstí rozhovory z občany Čáslavi Dětská dechovka LŠU Čáslav, vede Josef Votýpka Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce Hovoří Jaroslav Jílek, ideologický tajemník OV KSČ Moderuje Vanda Dvořáková, pracovnice OKS

19 Filmový krouţek Městského kulturního střediska Čáslav Jiří Matějíček Fotokrouţek MěKS Čáslav Vedoucí Josef Starý František Zachař Ţenský pěvecký sbor MěKS Dirigent Jiří Matějíček Krouţek pantomimy Na malé scéně Dusíkova divadla První moderátorka videopořadu Vanda Dvořáková Dokument z provozu podniku Kosmos Montáţní linka Rozhovory s pracovnicemi MěKS Eva Dušovská MŠ Čáslav Na Čeplově Rozhovory s čáslavskými občany Rozhovor s Františkem Hrubým, předsedou MNV Čáslav Iva Dalešická č. 43 Junák tábory dívčí oddíl Junáka Vedoucí Jana Řeháková 5. chlapecký oddíl Vedoucí Jan Vančura Smíšený tábor 1. dívčí oddíl, vede Anna Kukralová (Vydry) oddíl chlapců Olda Dobrovolný

20 svatba Vandy Dvořákové č. 46 oddávající Olga Nekvasilová, místopředsedkyně MěNV AMATÉRSKÉ FILMY V ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZI - SVĚTOZOR OHEŇ, reţisér Jaroslav Lysý Dokument z provozu atomového reaktoru v Řeţi u Prahy KAM SE CHODÍVALO PRO VODU František Šmíd NÁVRATY Václav Holoubek Dokument z opravy praţské lanové dráhy na Petříně LOUČENÍ S ANDĚLEM Bedřich Pricl BESKYDY A RAŠKOVÉ Rudolf Mihle PŘENOS Jaroslav Nikl, animovaný film č. 47 Rockfest 1985 Dokumentární film o Kutné Hoře Komentář čte Michal Honzovič Filmové grotesky - klipy Jeden den v roce, B. Kučera, veselohra pranýřující MDŢ za min.reţimu hl.role: P.Daněček, M.Kučerová, M.Kučera,K.Kučerová Sen bratra Eufáše, B. Kučera, veselohra o roztrţitém mnichovi hl.role: K.Muška, K.Kraus,M.Štrobl Kostnice, B. Kučera, hudební klip skupiny Saul, kamera: I.Skopec Bumerang, B. Kučera, veselohra ze zubařského prostředí

21 hl.role: K.Kraus, P.Volf, M.Kučerová Past, B. Kučera, veselohra o autostopu hl.role: K.Kraus, M.Vindušková,K.Muška Telefonní rozhovor, Karel Kraus, veselohra o nečekaném telefonním rozhovoru a jeho následcích... hl.role: M.Vindušková, K.Kraus, K.Muška a A.Mušková Desatero, B. Kučera veselohra na téma Desatera boţího přikázání. hl. role: M.Štrobl, Emancipace, Miloš Svoboda, veselohra na téma rovnoprávnosti muţů a ţen v domácnosti hl.role: M.Štrobl. Z. Kozlíková Trnková, Z.Svobodová Charakter, Irena Malinová, veselohra na téma autostopu. hl. role: V.Krčík Ţelva, Jiří Válek, veselohra o lásce ke zvířatům. hl. role: K.Kraus, K.Muška, A.Mušková C est lavie, Jaroslav Procházka, veselohra- tři příběhy na téma nevěra v manţelství. hl. role: J.Procházka, Z.Fárová, P.Sysel, M.Syslová, Z.Kozlíková Trnková, J.Koten Stokoruna, školní film absolventů Středočeské filmové konservatoře. hl. role: Kamil Stráţnický /Ml.Boleslav/ a Květoslav Muška /Kutná Hora č. 50 Koncert v chrámu sv. Barbory První kroky Michala Trnky Česká mše vánoční 2000 Zdeněk Licek Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent Jan Sula Učitelský smíšený pěvecký sbor Kutná Hora Gaudeamus pěvecký sbor Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora Sólisté: Slávka Tyrkasová soprán Lucie Licková alt

22 Zdeněk Licek teuor Otakar Karlík gas č. 51 Řecko v tercií 1993 Výtvarná soutěţ pro ţáky tercie kutnohorského gymnázia v Tylově domě s tématem Řecko mluví Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra Mgr. Staša Černá, ředitelka Okresní pedagogické psychologické poradny RNDr, Vladimír Slavíček, ředitel gymnázia Jiřího Ortena kytarové čelo Leticie Kršáková č. 52 MISS obzory 1993 závěrečné vyhodnocení soutěţe, týdeníku OBZORY KUTNOHORSKA Vítězslav Hospes, šéfredaktor týdeníku Obzory Kutnohorska fotograf : O.Matoušek, redaktor. K.Kropáček č. 53 Kutná Hora a tabák propagační film n.p. TABÁK Kutná Hora natočený v roce 1968 pro výstavu EX PLZEŇ 68 zpívá Eva Pilarová Karel Černoch Naďa Urbánková komentář čte Richard Honzovič Vítězslav Černý, herec Stanislav Hrubý, herec Autor námětu: J.Papánek, nám ředitele n.p. TABÁK

23 č. 54 Kostely v Kutné Hoře Dokument o největších kutnohorských kostelích. /Barbora, Jan Nepomucký, Jakub, Svatá Anna, Nanebevzetí Panny Marie Sedlec, Kostnice /. č. 55 Čáslavský zlatý palcát 1989 Soutěţ dechových orchestrů okresu Kutná Hora úvod Jaroslav Pilař, ředitel Lidové školy umění Kutná Hora Karel Krouţil, ředitel OKS dechová hudba Mirka Jiřišty moderuje Stanislav jelínek, pracovník OKS Josef Votýpka diriguje dětský dechový orchestr ţáků Lidové školy umění Čáslav druhý moderátor Stanislav Košata Kutnohorští pozounéři, vedoucí Stanislav Jelínek č. 56 Muzikantský ples 1994 taneční orchestr Mirka Jiřišty Jojobend hosté hudební skupina Aero taxi Zdeňka Jeřábka č. 57 Kutnohorsko reklama (JEDNOTA) Kutná Hora, Ţleby Ţehušice Ţehušice, obora s bílými jeleny

24 Sion Velký rybník Kačina, motorest Na Huse Sázava, obchodní dům Zář Lorec kulturní dům stav v roce 1991 č. 58 Kutná Hora v ČT 94/95 O poklad Aneţky České, pořad převzatý z ČT, natáčený v KH v prostředí Vlaš.dvora dokument Kutná Hora zjizvená tvář města PhDr Helena Štroblová, historička Karel Svoboda, vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Ing arch. Miroslava Benešová Ing. Arch. Petr Kalfus prezentuje závěr renovace historického města KH Kutná Hora, převzato z Československé televize RNDr Ivo Šanc, starosta města Bohuslav Dvořák, místostarosta PhDr Helena Štroblová č. 59 Rychlý prachy Pořad TV Nova s Petrem Rychlým natočený v Kutné Hoře č narozeninyjaromíra Procházky, kutnohorského fotografa Miroslav Štrobl Zdeněk Vrba

25 Zdena Svobodová Ing. Rudolf Sedlecký Stanislav Jelínek Helena Jelínková Vladimír Vlach Vítězslav Hospes Jana Zdeňková Karel Kropáček Jaromír Procházka -gratulace: Jana Zdeňková Karel Kropáček vnuk Jaromíra Procházky Zdeněk Vrba Miloslava Vrbová Zdena Svobodová Ing. Rudolf Sedlecký manţelé Stanislav a Helena Jelínkovi Marcela Jiroušková Jitka Varhaníková Zdena Janoušková František Janoušek snacha se synem Michalem J. Procházky Miroslav Štrobl Otakar Matoušek č narozeniny Miroslava Štrobla.předsedy divadelního spolku TYL v Kutné Hoře Ing Jiří Vaněk Zdena Kačerová Veronika Štroblová Helena Štroblová

26 Miloš Kačer Zuzana Trnková Jiří Pokorný Jiří Pokorný ml. Václav Březina Věra Petránková Míla Vrbová Zdeněk Vrba Petra Rözlerová Radana Štočková Marcela Jiroušková Jiří Janoušek Ing. Arch. Petr Kalfus Jarmila Valentová Radka Šumberová František a Zdena Janouškovi Vašek Veselý Jaromír Procházka a Blanka Procházková Iva Pilcerová Věra Stehlíková Zdena Svobodová Daniel Štrobl Hana Mudrochová Marie Kučerová Helena Dajbychová č listopad 1969 reportáţ z manifestace na Palackého náměstí Vild, vedoucí tajemník OV KSČ Kamera: Svoboda Tomáš Dusil Pavel Ladra, tajemník Československé strany lidové Rudolf Čermák, filmový amatér Tereza Brodská Pavel Zedníček

27 Lešek Semelka Ašenbrener, předseda OV SSM Ing. Benada, mluvčí OV Občanského fóra Ing. Veselý, tehdejší předseda ONV Tomáš Hladík, pracovník Okresního muzea Petr Sixta, plavecký bazén Sparta Kutná Hora Zájezd do Itálie, reportáţ Rudolfa Čermáka ze zájezdu Agropodniku Kutná Hora do Itálie č. 63 Svědectví doby dokumentární film o posledních dnech 2. světové války v roce 1945 v Malíně, zavraţdění malínských občanů německými okupanty. Unikátní výpověď přímé svědkyně Marie Kýblové. autor: Bohuslav Kučera komentář: Richard Honzovič Stříbrný zvonek divadelní hra studentů kutnohorského gymnázia reţie: Vladimír Císař hráli studenti třídy sekundy A (jména v titulcích) č. 64 úvod: Monika Vokounová Po třiceti letech

28 dějiny na 8 - Krátký film Praha č. 65 Amatérské filmy reţiséra Tomáše Vorla To můj Láďa 1981 hráli: Eva Holubová Slávek Sahula Kašpárek hráli: Milan Šteindler Jitka Asterová č. 66 Emancipace Amatérská hrana filmová groteska reţie: Miloš Svoboda hráli: Blanka Procházková Egidy Vopěnková Měřičková Jiří Pilc Vlasta Fojtová Antonín Bojanovský titulní role: Miroslav Štrobl Zuzana Kozlíková (Trnková) Zdena Svobodová č. 67

29 Nečekaný vklad 1980 Amatérská hraná filmová groteska reţie: Miloš Svoboda hráli: Marcela Tučková Zdena Svobodová Miroslav Štrobl Karel Kraus ml. Růţena Krčíková Růţena Vaněčková Blanka Procházková Jaroslav Procházka č. 68 Stokoruna Amatérská hraná filmová groteska - školní film filmových amatérů Středočeského kraje hlavní role: Kamil Stráţnický - Mladá Boleslav Květoslav Muška kamera: Jiří Zoufal reţie: Josef Andres hráli: Pavel Daněček Jiří Kreisinger Vlasta Fojtová - povídkový film reţie: Karel Kraus hlavní role: Miroslav Štrobl hráli: Jiří Kreisinger Jiří Kučera Jiří Pilc Jaroslav Procházka Anna Krausová č. 69 Desatero Amatérská hraná filmová groteska

30 Karel Kraus ml. Karel Šmídl Jiří Kukla Marie Vindušková Antonín Bojanovský Vlasta Fojtová Komárek Jitka Chaloupková Jiří Válek Jiří Slavíček Marie Kučerová Petr Nic - povídkový film reţie: Miloš Svoboda kamera: Jiří Válek hráli: Jiří Slavíček Květoslav Muška Zdena Svobodová Jaroslav Procházka Miroslav Plocek Rezler Jiří Válek Bohuslav Kučera Pavel Majer Antonín Bojanovský Stanislav Jelínek Rudolf Čermák Čermák ml. Václav Huml č. 70 Klubíčko přísloví 1981 Amatérská hraná filmová groteska

31 - groteska autoři: Jaroslav Procházka Miroslav Štrobl hráli: Jiří Hanuš Miroslav Štrobl p. Hanušová Helena Štroblová p. Ladrová Pavel Ladra Daniel Štrobl č. 71 Pojď na cígo Amatérský film na protikuřácké téma č. 72 Kutná Hora a tabák reklama Tabák n.p. Pro výstavu EX PLZEŇ 68 - účinkují: Naďa Urbánková Eva Pilarová Karel Černoch č. 73 Spartakiády reportáţní filmy s tělovýchovných slavností v Kutné Hoře 1/ spartakiáda na blátě 1965 autoři. Z.Vrba. J.Havlovic a J.Procházka 2/ Okresní spartakiáda 1975 reţie:b.kučera č. 74

32 reţie: Karel Kraus hráli: Marie Vindušková Karel Kraus Květoslav Muška Anna Krausová Kateřina Kučerová Miroslav Štrobl Anna Mušková kamera: Bohuslav Kučera Telefonní rozhovor Hraná amatérská filmová groteska č. 75 Kostnice 1968 Amatérský film hudební klip Natočeno v prostorách noční Kostnice v Sedlci reţie: Bohuslav Kučera kamera: Ivan Skopec účinkuje: hudební skupina Saul, vojenského útvaru v Chotusicích Vyrobilo Filmové studio DKV Kutná Hora č. 76 Kronika (volby) Dokumentární celovečerní film uvádí: Monika Vokounová - dokumentární film o ţivotě v kutnohorském okrese natočený k volbám v roce 1968 Reţie,kamera: Bohuslav Kučera Komentář: Zdeněk Vrba č. 77 Láska mezi paragrafy Amatérský hraný film na motivy písniček JUDr. Ivo Jahelky autor, kamera: Bohuslav Kučera, námět: Jarka Večeřílková

33 hráli: Ivo Jahelka, Jarka Večeřílková Vanda Dvořáková Jiří Pospíšil Jiří Stříbrský Jaroslav Procházka Vladimír Hořejší Rudolf Čermák Zdeněk Rubeš Ivana Novotná Jana Plocková Stanislav Jelínek Čermák st. Lenka Šufmanová č. 78 Kutná Hora dokumentární film o Kutné Hoře -Vyrobil : Krátký film Praha komentář: Zdeněk Štěpánek, národní umělec č. 79 Kutnohorský filmový archiv 1967 redakce Zdeněk Vrba, zpracováno z reportáţí Československé televize v 60.létech. uvedl Michal Trnka stavba přehradní hráze na Vrchlici soutěţ tvořivosti mládeţe práce kutnohorského restaurátora Miloslava Smrkovského dokument

34 radioamatér Homolka, mistr světa v navazování radio kontaktu školní statek Ţehušice, pěstění okrasných dřevin průmyslový závod SFINX, Ţleby výroba palet 5. Mistrovství republiky v orbě jeden z vítězů Jaroslav Pospíšil renesanční domy v KH neutěšený stav Kutné Hory v roce 1967 úprava kutnohorského podzemí Kouřimská brána upravena pro stanice radioamatérů Oblastní muzeum Hrádek, příprava exponátů otevření hotelu Mědínek na Palackého náměstí dokument ze studia Rozhlasu po drátě v Kutné Hoře reţisér Zdeněk Vrba technik Josef Skřivánek hlasatel Oldřich Fiala Marta Vokolková hudební redaktor Jaroslav Rynda č. 80 Občanská záleţitost - uvádí Monika Vokounová - dokumentární film o Sborech občanské záleţitosti - reţie: Bohuslav Kučera svatba Bohdana Špačka předseda MěNV Ludvík Zikmunda Věra Fauknerová, matrikářka Lenka Prokopová s manţelem svatební síň Ţleby svatební síň Sázava okresní matrikář Zdeněk Vlček redakce: Květoslav Muška vítání občánků Čáslav vítání občánků Kutná Hora

35 zlatá svatba Ţleby vítání starých občanů Ţleby urnový háj na kutnohorském hřbitově kaple Československé církve husitské na hřbitově smuteční síň v Kolíně smuteční síň v Hlízově hřbitov v Hlízově matrika v Kutné Hoře Věra Fauknerová, městské matrikářka v Kutné Hoře - rozhovor ONV předseda Sboru pro občanskou záleţitost Jaroslav Hájek, Záboří n. Labem - rozhovor č. 81 Kutnohorské dolování - dokumentární film o dolování v Kutné Hoře - Krátký film Praha č. 82 Kutnohorští havíři dokument o rekonstrukci kutnohorského podzemí - rekonstrukci prováděly kamenouhelné doly Kladno - reţie: Bohuslav Kučera - komentář: J.Malík č. 83 Kytice šeříků 1980 Záznam slavnostního večera k 35.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Kytice šeříků, pořad amatérských kolektivů okresu k 35 výročí osvobození Československa Rudou armádou

36 pěvecký sbor Domu pionýrů dechová hudba Lidové školy v Čáslavi, dirigent J. Holý taneční soubor Barborky SPŠ Kutná Hora učitelský smíšený sbor Kutná Hora, dirigent Jiří Matějíček folklorní taneční soubor v Domě pionýrů a mládeţe, vedoucí Milada Dolanská hornická dechová hudba města Kutná Hora, dirigent Miroslav Jiřišta spojené pěvecké sbory LŠÚ Kutná Hora, ZŠ Zruč n. Sázavou, USPS Kutná Hora č. 84 Neţ rozkvetou šeříky Hraný příběh z konce 2.světové války podle skutečné události hrají: Jiří Kučera Jaromír Procházka Květoslav Muška Petr Nic Pavel Matoušek Miloš Novák Markéta Kučerová Karel Kraus Pavel Procházka skript: Zdena Musilová zvuk: Jiří Kučera kamera: Bohuslav Kučera, reţie Karel Kraus Vyrobilo: Filmové studio ZK ROH PRAGA a OKS Kutná Hora č. 85 Školení divadelních ochotníků 1994 (I.část) Zúčastněné soubory: Sázava, Zbraslavice, Kutná Hora, Zruč n. Sázavou, Malešov ráz zimní olympiády

. 22.1. se konala slavnostní přísaha nováčku ve VÚ 71.záchranné a výcvikové základny v Kutné Hoře rozhovor mjr.alfréd Lenděl, tiskový mluvčí útvaru

. 22.1. se konala slavnostní přísaha nováčku ve VÚ 71.záchranné a výcvikové základny v Kutné Hoře rozhovor mjr.alfréd Lenděl, tiskový mluvčí útvaru 1/99 Reklama : restaurace a vinárna u Krále Václava na Václavském náměstí v Kutné Hoře. Kutnohorská porodnice - 1.leden 1999. Prvním občánkem roku se stala Maruška Červeňáková z Kutné Hory - Neškaredic..

Více

Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy

Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy filmová reportáž z festivalu dechové hudby Jaromír Procházka Květoslav Muška komentář: Jiří Lederer režie: Bohuslav Kučera Video archiv studia - VHS hotové prezentační filmy č. 1 5. Kmochův Kolín č. 2

Více

Video archiv studia. č. 1. 5. Kmochův Kolín. č. 2. 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6. 1996)

Video archiv studia. č. 1. 5. Kmochův Kolín. č. 2. 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6. 1996) filmová reportáž z festivalu dechové hudby Jaromír Procházka Květoslav Muška komentář: Jiří Lederer režie: Bohuslav Kučera Video archiv studia č. 1 5. Kmochův Kolín č. 2 34. Kmochův Kolín (14. - 15. 6.

Více

Královské město Slaný v letech 2001 2002

Královské město Slaný v letech 2001 2002 Královské město Slaný v letech 2001 2002 Královské město Slaný v letech 2001 2002 c Městský úřad Slaný 2003 Jako 13.číslo bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2003 Městský úřad ve Slaném. Královské město

Více

Královské město Slaný v letech 1999 2000

Královské město Slaný v letech 1999 2000 Královské město Slaný v letech 1999 2000 Jako 12. číslo bulletinu Slánská radnice vydal v roce 2001 Městský úřad ve Slaném Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99 Sebral a sestavil Libor

Více

Kulturní kalendář města Hranic (Kulturní zpravodaj města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou od října) XI / 1969

Kulturní kalendář města Hranic (Kulturní zpravodaj města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou od října) XI / 1969 Zpracoval: Jiří J. K. Nebeský www.historie.hranet.cz Tento rejstřík je určen k elektronickému prohledávání slov z názvu článků, záznamy jsou řazeny chronologicky. Redigovali: 1969 Václav Škapa 1969 1990

Více

Produkce tvůrčích skupin České televize v roce 1999. Premiéry ve vysílání České televize v roce 1999

Produkce tvůrčích skupin České televize v roce 1999. Premiéry ve vysílání České televize v roce 1999 Produkce tvůrčích skupin České televize v roce 1999 Premiéry ve vysílání České televize v roce 1999 Česká televize, srpen 2000 Katalog produkce a premiér České televize 1999 je publikací, jejímž cílem

Více

Kolínský televizní zpravodaj

Kolínský televizní zpravodaj Kolínský televizní zpravodaj (1994) 0/94 Úvodní slovo Ing. Kynych, ředitel a.s. Kabel Plus Praha Představení pracovníků KT Kolín - Kutná Hora Jaroslava Večeřílková, Kutná Hora Kateřina Kučerová, Kutná

Více

Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové. Foto archiv, polovina 30. let 20. stol.

Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové. Foto archiv, polovina 30. let 20. stol. 3/2008 Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové. Foto archiv, polovina 30. let 20. stol. Na přední straně obálky: Vysoké Mýto od jihozápadu (foto Aleš Felgr 2007). Letecký

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

Strana 1 (celkem 94)

Strana 1 (celkem 94) Strana 1 (celkem 94) Obsah 1 Úvodní slovo... 4 1.1 Přehled významných kulturních a společenských událostí... 6 1.2 Významná výročí roku 2013... 15 1.3 Udělení významných ocenění....17 2 Základní statistické

Více

Katalog produkce a premiér České televize

Katalog produkce a premiér České televize 00 Katalog produkce a premiér České televize OBSAH Produkce tvůrčích skupin České televize v roce 2000 01 02 Producentské centrum uměleckých pořadů (Praha) 02 Na úvod katalogu produkce 4 Tvůrčí skupiny:

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 3955 Kutná Hora Zastupitelstvo: 1111 Bernardov Obvod: 1 1 Nezávislý kandidát Jaroslav Váša 1 Jaroslav Váša 5 ošetřovatel skotu Bernardov Celkem kandidátů za stranu: 1 2 NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE. Zpracoval Mgr.Zdeněk Babinec

KRONIKA KOPŘIVNICE. Zpracoval Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA KOPŘIVNICE 2004 Zpracoval Mgr.Zdeněk Babinec 1 OBSAH ROK 2004 V KOPŘIVNICI... 3 VOLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD... 18 RADA MĚSTA... 19 ZASTUPITELSTVO MĚSTA... 21 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ... 24 MĚSTSKÁ POLICIE

Více

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér

V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér V Havířově dne 31. května 2012 Kronikář Jozef Pintér 2 OBSAH 1. Časový sled událostí rejstřík 2. Historie a současnost Havířova 3. Vedení města 4. Demografické údaje 5. Termíny schůzí Rady města Havířova

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

Hrdý, členové Jan Šimon, Tomáš Černý, Kakub Albrecht, Leoš Cirkl, Martin Šmíd a Ing. Jan Dašek

Hrdý, členové Jan Šimon, Tomáš Černý, Kakub Albrecht, Leoš Cirkl, Martin Šmíd a Ing. Jan Dašek ! Zprávy z radnice RADA MĚSTA PŘELOUČE 10. 11. 2014 se konala 1. schůze Rady města Přelouče po říjnových volbách do zastupitelstva města. V úvodu radní schválili a vydali Jednací řád Rady města Přelouče.

Více

19. ročník. Nominace za rok 2014

19. ročník. Nominace za rok 2014 Jivínský Štefan 19. ročník Nominace za rok 2014 Jivínský Štefan ocenění za kulturní činnost na území okresu Jičín se bude 25. února 2015 předávat už podevatenácté. Tentokrát v Lázních Bělohradě. Z nominací,

Více

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy Září 2004. Oslavy 780 let města Opavy

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy Září 2004. Oslavy 780 let města Opavy HLÁSKA Zpravodaj Statutárního města Opavy Září 2004 Z obsahu: Opava získala dotaci na bezbariérové zastávky MHD str. 2 Program oslav 780 let města Opavy str. 3 4 Medaile Statutárního města Opavy str. 5

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, rozhodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 1972 až 2010, což

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. LENKA VOŇKOVÁ VI. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. LENKA VOŇKOVÁ VI. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy LENKA VOŇKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: Učitelství hudební výchovy pro SŠ a učitelství hry na klavír pro SŠ a ZUŠ

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy! Červenec srpen 2004

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy! Červenec srpen 2004 HLÁSKA Zpravodaj Statutárního města Opavy! Červenec srpen 2004 Z obsahu: Špičkoví kulturisté se představí v Opavě str. 2 " Provoz linek MHD o letních prázdninách str. 3 " Kulturní a sportovní kalendář

Více

Říjen Listopad Prosinec. 20 kulturní. 11 kalendář

Říjen Listopad Prosinec. 20 kulturní. 11 kalendář ř í j e n l i s t o p a d p r o s i n e c 2 0 1 1 Říjen Listopad Prosinec 20 kulturní 11 kalendář k a r l o v a r s k é h o k r a j e k u l t u r n í k a l e n d á ř k a r l o v a r s k é h o k r a j e

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2003 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 3 Události v České republice a ve světě 5 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná zasedání MZ 9 Matrika 10 Věci

Více

Na titulní straně: Byla zima mezi náma, ale už je za horama 7. dubna vynesly děti Moranu k řece Moravě. Ohnivé peklo ve firmě Remiva 8. dubna v 5.

Na titulní straně: Byla zima mezi náma, ale už je za horama 7. dubna vynesly děti Moranu k řece Moravě. Ohnivé peklo ve firmě Remiva 8. dubna v 5. Na titulní straně: Byla zima mezi náma, ale už je za horama 7. dubna vynesly děti Moranu k řece Moravě. Ohnivé peklo ve firmě Remiva 8. dubna v 5.30 hodin. Neproniknutelný hustý dým zaplavil nejbližší

Více