prosinec 2014 ročník 20 zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2014 ročník 20 zdarma"

Transkript

1 prosinec 2014 ročník 20 zdarma Letňanské lucky nestrašily. Společně s diváky oslavily na novém náměstíčku začátek adventu strany 4 5 Z RADNICE Standardy kvality: koutky pro nejmenší Strana 14 KULTURA Dětské lidové muziky excelovaly na výstavišti Strana 26 SPORT Lagoon oslavil už patnácté narozeniny Strana 29

2 SC /02 SC /68 SC /15

3 ÚVOD Z obsahu č. 12/ Školství/sociální péče Další ročník výtvarné soutěže pro letňanské děti a mládež Fantazii se meze nekladou skončil. Vítězi se stali všichni, kdo se ho zúčastnili. A všichni také dostali hodnotné ceny. 16 Životní prostředí Letňany jsou bohatší o dalších dvaadvacet vzrostlých stromů. Věnovala je společnost Sázíme stromy a v rámci teambuildingové akce je na zahradě ZŠ Tupolevova vysadili zaměstnanci nadnárodní společnosti Panalpina. 18 Minirozhovor Ti, kdo často projíždějí nebo procházejí Tupolevovou ulicí, si jistě všimli, jak se v posledních měsících proměnila budova výměníku Pražské teplárenské, která tu stojí. Výtvarnici Terezu Hruškovou, jež je autorkou velkoformátové malby, vám představíme v rozhovoru. 22 Historie Poslední kapitolou se uzavírá náš seriál Letňanské ulice. Pokud vám některý z dílů utekl, nebuďte smutní, do minulosti obce a jejích ulic můžete nahlédnout třeba prostřednictvím nově vydané knihy Letňany 700 let historie. Milé čtenářky, milí čtenáři, s letos posledním vydáním Letňanských listů vám i všem vašim blízkým přeji do nového roku pevné zdraví, nová přátelství, která přetrvají věky, a splnění všech vašich přání. Věřte nejen sami v sebe, ale i v nový rok jako v cestu k vašemu úspěchu. Přeji vám krásné Vánoce a šťastný rok Ivan Kabický starosta Letňanské listy. Periodický tisk územního samosprávního celku Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha-Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Denis Postler Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 TÉMA MĚSÍCE Nový vstup byl letos poprvé Děti odpočítaly poslední vteřiny před rozsvícením vánočního Čas adventu zavítal letos do naší městské části o něco dříve, než bývalo zvykem. Stihl si ještě podat ruku s odcházejícím listopadem a pak už rozprostřel své podmanivé a přívětivé fluidum nad Novým vstupem do Letňan, kde byl také se všemi poctami přivítán. Důvod, proč došlo k přesunutí akce z prostoru před radnicí na plochu náměstíčka při Novém vstupu do Letňan, je nasnadě: prochází zde více obyvatel od autobusové zastávky Tupolevova. Nový vstup by měl mít oficiální název. Budu navrhovat Nová Náves, když už máme Starou Náves. Je to i taková symbolika, že sem budeme přecházet s kulturními akcemi, zmínil starosta Ivan Kabický. Zdejší prostředí je jako stvořené pro tuto akci. Umožňuje větší kumulaci lidí i provoz, je to tu i přehlednější. Ve stáncích je vše, co má být. Lidé něco ochutnají, něco si poslechnou, i počasí je docela fajn. Jen by nemusel být takový vítr, přidal se tajemník ÚMČ Praha 18 Vladislav Gerhard. Přítomni byli i další členové vedení městské části. Divákům se program natolik líbil, že je nezahnal ani ledový vítr. Na pódiu se střídaly scénky i písničky Jako první se chopil mikrofonu místostarosta Oldřich Miffek, jenž přivítal přítomné. Pak už se na jevišti před svatebním domem Adina střídali účinkující. Divadélko Romaneto přilákalo malé diváky pohádkou O dvanácti měsíčkách. Chybět nemohl letňanský dětský folklorní soubor Kytice. Potlesk sklidil za píseň Veselá sanice i taneční vystoupení. Starší enkláva dětského souboru předvedla, co dělaly v dávných časech lucky: strašidelné postavy v bílém oblečení a s velkým zobákem, jež chodily městy a vesnicemi v předvečer svátku Snad všechny děti si toužily vyrobit vánoční ozdobu v kreativní dílně. Soubor Kytice si připravil ukázku z českých tradic tanec lucek. Závěr podvečera patřil jihočeské dámské kapele Lakomá Barka. Českou a anglickou koledu zazpívali zpěváčci z Tupolevky. 4 Letňanské listy 12/2014

5 TÉMA MĚSÍCE svědkem příchodu adventu stromu společně se starostou Ivanem Kabickým Vteřiny do rozsvícení stromu odpočítával starosta společně s nejmenšími diváky. svaté Lucie. Vedoucí muziky Milena Kmentová ještě přidala sólohraní na dudy. Letňanské školy reprezentoval sbor ZŠ Tupolevova s písní Vyletěla holubička ze skály a dvěma koledami: Volek a oslík a anglickou Tři lodě. V obležení byly stánky s pochutinami, přičemž klobásy a hranolky servíroval známý fotbalista Pavel Mráz. Nejvíc těsno však bylo ve stanech dětských klubů Slunečnice a Letnice s kreativními dílnami. Děti přímo prahly po tom, vyrobit si vlastní vánoční ozdobu. Na zajištění stánků a dětských klubů se podílela Letňanská sportovně kulturní společnost, jež letos poprvé na akci organizačně participovala. Strom se rozsvítil po setmění Vzhledem k teplotě klesající k nule a mrazivému větru akce vrcholila již v půl šesté večer. I když je Zájemci mohli ochutnat a nakoupit tradiční dobroty medovinu, pečené čaje, domácí džemy... zima, děti mají stejně jako my dospělí výbornou náladu, prohlásil Ivan Kabický a pak už společně s letňanskou drobotinou odpočítal poslední vteřiny do slavnostního rozsvícení šestimetrového vánočního stromu dovezeného z Čakovic. Ten se rozzářil za tónů koledy Nesem vám noviny, poslouchejte Program ale ještě pokračoval vystoupením Divadla Koráb z Brna a folkové skupiny Lakomá Barka z Českého Krumlova. Zahájení adventu a rozsvícení stromu je u nás v Letňanech již tradicí a těší mě, že se do ní zapojily příspěvkové organizace, to jest základní školy, mateřské školy, ale i klub Slunečnice a další subjekty. Advent vnímám nikoliv v rovině komerční, ale náboženské. Je to čas rozjímání a příchodu spasitele. Vánoce a přípravu na ně mám nesmírně rád. Byť už mám dospělé děti, je to stále jedno z nejhezčích období. Přeju všem Rozsvícený strom přivítal začátek adventu v Letňanech. lidem, aby si vánoční svátky užili, zvolnili tempo a v novém roce si možná našli nová přátelství, která jim přinesou to, co od života očekávají, vyznal se na závěr starosta Ivan Kabický. Kromě vánočního stromu při Novém vstupu do Letňan zůstává rozsvícen i živý vánoční strom před radnicí. Denis Postler, foto Denis Postler a Matěj Vrtílek Až z Brna přijelo Divadlo Koráb se svým živým betlémem. Divadélko Romaneto zahrálo pohádku O dvanácti měsíčkách. 5

6 Z RADNICE Zvolení zastupitelé složili svůj slib Až více než měsíc po komunálních volbách došlo v Letňanech k faktickému potvrzení jejich výsledků i výsledků následných koaličních jednání vítězných politických stran. Posunutí termínu plánovaného zasedání zastupitelstva bylo způsobeno podáním žaloby na neplatnost voleb, která však byla zamítnuta. Ve čtvrtek 20. listopadu tak byl ustavujícím jednáním Zastupitelstva MČ Praha 18 již potřetí za sebou zvolen do funkce starosty Ivan Kabický. Dohodu o spolupráci v orgánech městské části Praha 18 na volební období uzavřeli a podepsali členové nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha 18 za ODS, ČSSD a TOP 09. Jako prioritní v ní stanovili tato témata: zdravé veřejné finance, bezpečnost a pořádek na území městské části a transparentnost procesů správy. Strany se také dohodly, že v sedmičlenné Radě městské části Praha 18 obsadí tři místa zastupitelé z ODS, dvě z ČSSD a dvě z TOP 09, přičemž funkci starosty bude vykonávat Ivan Kabický (ODS), který získal ve volbách nejvyšší počet hlasů, a funkce uvolněných místostarostů Oldřich Miffek a Iveta Lojková, lídři koaličních partnerů z ČSSD a TOP 09. Tento návrh zastupitelé na ustavujícím zasedání většinově podpořili a schválili. Vybíráme z jednání Rady MČ Praha 18 Organizační plán zimní údržby Radní schválili organizační plán zimní údržby na zimní období Plán údržby byl sestaven dle vyhlášek hlavního města Prahy, které upravují způsob a časové limity pro provádění zimní údržby. Pro případ kalamitního stavu je rezervována technika u externích dodavatelů, kteří budou v případě potřeby povoláni k odklízení sněhu. Program zastupitelstva má své zákonitosti Ale popořádku. Úplně prvním bodem listopadového jednání byl slib nově zvolených zastupitelů. Pronesením slova slibuji a následným stvrzením podpisem jej složilo všech jedenadvacet přítomných politiků a političek. Ivan Kabický jako předsedající svým kolegům slib přečetl, poté jej sám složil do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva Oldřicha Miffka. Pak už se mohl rozjet plánovaný program. Nejprve byl schválen jednací řád a byli zvoleni členové návrhového volebního výboru zastupitelstva, potom postupně následovaly volby starosty a členů rady městské části, členů a předsedů finančního a kontrolního výboru či nově navrženého výboru pro veřejné zakázky a transparentnost ZMČ. Složení RMČ se takřka nezměnilo Jak jsme uvedli, staronovým starostou se stal Ivan Kabický, jména jeho nejbližších spolupracovníků se také nezměnila zástupci starosty uvolněnými pro veřejnou funkci jsou opět Iveta Lojková a Oldřich Miffek. Tito tři se automaticky ze zákona stali členy sedmičlenné Rady městské části Praha 18. Do rady pak ještě byli navrženi a následně zvoleni Michaela Řepová (TOP 09), Ondřej Lerch (ČSSD), Věra Ježková a Stanislav Tomášek (oba ODS). Předsedou finančního výboru se stal Oto Pařízek, v čele kontrolního výboru stane Anna Císařová a výbor pro veřejné zakázky a transparentnost ZMČ povede Ondřej Miffek. Nové chodníky v Letňanech Vratimovskou ulicí bude pokračovat výměna povrchu chodníků v Letňanech. Radní schválili vyhlášení veřejné výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku rekonstrukce chodníku v této ulici. Za měsíc se zastupitelé setkají znovu Stejně jako každá rodina má i městská část svůj rozpočet. A jeho sestavení není vůbec snadné. Proto se hned 15. prosince setkají zastupitelé znovu. Kromě návrhu rozpočtu MČ na rok 2015 se budou zabývat také schválením podmínek pro udělení grantů na rok 2015 zejména v oblasti kultury, sportu a v sociální oblasti, ale také běžnými záležitostmi, které se nahromadily od posledního jednání zastupitelstva. Ani v mezidobí se ale nebudou zastupitelé nudit starosta je požádal o písemné předložení návrhů na členy všech zřízených výborů tak, aby je mohli na příštím zasedání projednat. Nově zvolení radní již zasedali Jen několik dnů po zasedání zastupitelstva se sešla nově zvolená rada. Jejím prvním krokem bylo stanovení kompetencí jednotlivých radních a také příprava rozpočtu a navržení grantových podmínek, tedy podkladů pro zmiňované prosincové zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že jediným nováčkem v radě je Michaela Řepová, mohou jednotliví radní navázat na své aktivity z uplynulého volebního období a pokračovat v již začatých projektech. Jedním z nich je komunikace spojující ulici Beranových a lesopark. -red- Foto archiv ÚMČ Mikulášská nadílka pro mladé hasiče Rada schválila uvolnění částky pět tisíc korun na nákup dárkových balíčků pro členy oddílu mladých hasičů JSDH Praha Letňany u příležitosti mikulášské besídky. Setkání dětských lidových muzik Zástupci městské části přišli podpořit a poděkovat dětem, které účinkovaly na Setkání dětských lidových muzik v listopadu na letňanském výstavišti. Městská část měla nad tímto festivalem záštitu. Ivan Kabický, starosta 6 Letňanské listy 12/2014

7 Z RADNICE Členové Rady městské části Praha 18 a jejich kompetence Mgr. Ivan Kabický starosta Oblast finanční a investiční politiky, rozpočet MČ Oblast kontrolních činností a auditu na úrovni hospodaření MČ a příspěvkových organizací Oblast výstavby a územního rozvoje Oblast legislativy Oblast vnějších vztahů Oldřich Miffek zástupce starosty, uvolněný pro funkci Oblast nebytového hospodářství Oblast dopravy Oblast bezpečnosti a prevence kriminality Oblast protikorupční politiky Oblast spolupráce se společenskými organizacemi PaedDr. Věra Ježková zástupkyně starosty, neuvolněná pro funkci Oblast školství, včetně činnosti v oblasti správy a rozvoje školních a předškolních zařízení Ing. Stanislav Tomášek zástupce starosty, neuvolněný pro funkci Oblast životního prostředí Oblast IT Michaela Řepová zástupkyně starosty, neuvolněná pro funkci Oblast kultury, včetně grantové politiky v oblasti kultury Iveta Lojková zástupkyně starosty, uvolněná pro funkci Oblast bytového hospodářství Oblast sociální politiky, včetně grantové politiky v oblasti sociální politiky Oblast zdravotnictví Oblast protidrogové problematiky Ondřej Lerch zástupce starosty, neuvolněný pro funkci Oblast sportu a volnočasových aktivit, včetně grantové politiky v oblasti sportu Zastupitelé městské části Praha 18 pro volební období JUDr. Anna Císařová nestraník, kandidovala za Občanskou demokratickou stranu Mgr. Ondřej Lněnička Hnutí PRO PRAHU Ivan Polák nestraník, člen Zdravé Letňany, o. s. Olaf Deutsch nestraník, člen Zdravé Letňany, o. s. Ing. Václav Losík, Ph.D. Strana zelených Ing. Tomáš Raška Strana zelených Ing. Martin Halama Strana svobodných občanů Ing. Oldřich Miffek, Ph.D. Česká strana sociálně demokratická Mgr. Kateřina Tůmová nestraník, kandidovala za Hnutí PRO PRAHU Emil Kassl Komunistická strana Čech a Moravy Ing. Jan Mikulecký, Ph.D. Občanská demokratická strana Lukáš Wencl Hnutí PRO PRAHU Leona Kvasnicová nestraník, kandidovala za Hnutí PRO PRAHU Oto Pařízek TOP 09 Fotografie archiv jednotlivých zastupitelů a archiv ÚMČ 7

8 Z RADNICE Po Berlínu, Římu a Štrasburku hostí evropské setkání mladých letňanské výstaviště Desetitisíce mladých lidí ve věku od 17 do 30 let se sjedou koncem roku do hlavního města, aby se zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které pořádá Komunita Taizé ve spolupráci s křesťanskými společenstvími z Prahy a jejího okolí. Již 27. prosince přijede do Letňan přibližně 1500 dobrovolníků z celé Evropy, kteří budou během setkání pomáhat. Hlavní program, jehož součástí budou workshopy, společné večeře a modlitby, začne v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany 29. prosince 2014 a bude pokračovat až do 2. ledna 2015, přiblížil akci starosta hostitelské městské části Ivan Kabický. Záštitu nad akcí, která se koná v Praze na pozvání kardinála Dominika Duky a Ekumenické rady církví ČR, převzali ministr kultury a primátor hlavního města Prahy, podporuje ji například rektor Univerzity Karlovy a další veřejní činitelé. A samozřejmě naše městská část, dodal Ivan Kabický. Odešel dlouholetý ředitel a poctivý člověk Se zpožděním přišla do redakce Letňanských listů smutná zpráva. V první zářijový den zemřel člověk, který se v dobách normalizace díky své osobní odvaze zasadil o rozvoj Letňan. Jaroslav Syrový byl dlouholetým generálním ředitelem podniku Avia (Automobilových závodů Letňany), za jeho éry byla zahájena výroba francouzských nákladních automobilů Renault- -Saviem. Vedle toho v době, kdy bylo nemyslitelné, aby se strojírenský závod zabýval výstavbou, prosadil zahájení stavby podnikových bytových domů a získal pro to vhodné pozemky. Jaroslav Syrový po celý svůj profesní život hájil a ctil práva zaměstnanců své Avie. Vzpomeňme společně s bývalými kolegy na respektovaného odborníka a čestného a poctivého člověka. Informace pamětníků zpracovala -red- Foto archiv Václava Šorela Komunita Taizé je mezinárodní křesťanské ekumenické společenství klášterního typu, které sídlí ve francouzské vesničce Taizé. Komunita byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem a v současné době čítá kolen 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání, kteří se zavázali, že budou po celý život sdílet materiální a duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Bratři nepřijímají žádné dary ani dotace a všechny prostředky, které získají svou prací, využívají na pomoc potřebným. Evropská setkání mladých se konají od roku 1978, většinou od 28. prosince do 1. ledna v některém velkém evropském městě. Účastníci akce jsou ubytováni u obyvatel města a v jeho okolí, dopoledne absolvují program v místních farnostech a sborech, odpoledne se shromáždí na jednom místě, kde se účastní workshopů a společných modliteb. Letos se bude tento společný program konat v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany. Registrace účastníků, kterých by mělo do Letňan dorazit asi 20 tisíc, a první společná modlitba proběhnou 29. prosince, každé následující odpoledne včetně novoročního se budou v halách výstaviště konat setkání a společné večeře s modlitbami. Posledním dnem 37. evropského setkání mladých bude pátek 2. ledna. Cílem akce je nejen vyzkoušet pohostinnost obyvatel hlavního města Prahy a lidí z křesťanských společenství, ale také diskutovat o aktuálních tématech doby. Tato diskuse by měla přispět k budování smířené a solidárnější Evropy. -red- Ilustrační foto internet Nevíte, co pod stromeček? Darujte knihu o Letňanech! Patří-li vaši blízcí k těm, kteří rádi vědí co nejvíce o místě, kde bydlí, pracují nebo kam třeba jen jedou na dovolenou, určitě jim letos o Vánocích darujte knihu Letňany 700 let historie, kterou vydala městská část Praha 18 ve spolupráci s nakladatelstvím Profi -tisk group. Na více než 150 stranách je uvedeno vše podstatné o nejstarší historii a současnosti lokality i obce, ale také o rozvoji leteckého a automobilového průmyslu a o životě v Letňanech v letech před sametovou revolucí a po ní. Texty jsou doplněny množstvím dobových i aktuálních fotografií a materiálů. Knihu můžete koupit celkem na třech prodejních místech v podatelně Úřadu MČ Praha 18 v Bechyňské ulici, v knihovně v objektu Šumperka a na detašovaném pracovišti ÚMČ v Chotěšovské ulici na Novém Proseku. Na její nákup vám bude stačit jediná dvousetkorunová bankovka, stojí totiž jen 180 korun. -red- Ilustrace archiv ÚMČ 8 Letňanské listy 12/2014

9 ODBORNÍCI RADÍ/ROZHOVOR Poradna pomáhá občanům a zvyšuje jejich právní povědomí Bezplatná právní poradna pro občany, již vede vždy první středu v měsíci Petra Švehlíková, funguje na letňanské radnici od července roku Tedy už přes tři roky. Devětatřicetiletou právničku jsme proto požádali, aby se podělila se čtenáři Letňanských listů o své dosavadní zkušenosti s touto praxí. Paní Švehlíková, prozraďte, kolik letňanských občanů vás navštíví během úředního dne? V průměru deset až patnáct, každý z návštěvníků má vyhrazeno dvacet minut. Obvykle to vyjde tak akorát. Stává se ale občas, že přijdou znovu stejní lidé, ale s jinou problematikou. Takže máte i vytrvalé abonenty? To ne, zatím přišli lidé nejvýš dvakrát. Připomeňte prosím daná pravidla V jedné problematice radím jen jednou, tak je to nastaveno. Ono to ani jinak nejde, protože bezplatná poradna slouží pouze k základní orientaci. Právní zastoupení ve sporech tady přebírat nelze. Buďto to vyřešíme na místě, nebo odkážu dotyčného na advokáta-specialistu. Smyslem bezplatné poradny je rozklíčovat, zda je daný problém opravdu právním problémem a zda má vůbec nějakou šanci na úspěch. Jací lidé chodí nejčastěji? Většinou spíš starší občané, jinak mužů a žen je zhruba stejně. Chodí jak nemajetní, tak i lépe situovaní lidé. Popravdě ale spíš ti méně majetní. Na danou problematiku musíte de facto reagovat bez přípravy. Jak se s tím vyrovnáváte? Myslím, že dobře. V advokacii působím od roku 1999, a tak po patnácti letech jsem už nějaké zkušenosti nabyla. Navíc mám po ruce aktuální znění předpisů, a tak si mohu hned nalistovat a ověřit, co potřebuji. V této praxi se setkávám s širokým spektrem právních problémů. Co je z něj nejfrekventovanější? Dědictví, dále vymáhání dlužných částek a naopak exekuční řízení. Pak jsou to i rodinné záležitosti rozvody, svěření dítěte do péče, výživné. Někdy situaci ztěžuje fakt, například u dluhů, že mezi oběma stranami nedošlo předem k písemné dohodě, jindy zase třeba to, že už od doby půjčky uběhl delší čas. V případě soudního sporu by tak kvůli promlčení mohla být částka nevymahatelná. Malá právní poradna Otázky týkající se prodeje domů či bytů a pozemků se v naší poradně objevují pravidelně. Mimo jiné jste se ptali třeba na to, kdo platí daň při úplatném převodu nemovité věci. Magistra Petra Švehlíková radí občanům Prahy 18 již od roku Máte vůbec nějakou zpětnou vazbu? Ano, občas se stane, že občané tady zaťukají, aby mi sdělili, jak to celé dopadlo. Je pro vás poradna profesním obohacením, nebo jen rutinou? Zčásti to rutina je, ale poradna mě udržuje v profesní pohotovosti a znalosti vícero odvětví práva. Dotazy jsou opravdu různorodé, i když některé se častěji opakují. Vysvětlit lidem během dvaceti minut, co je potřeba, se vám tedy daří? Tak, aby vaši radu bezezbytku pochopili? Myslím, že ano. Má-li občan problém danou věc pochopit, používám konkrétní příklady z praxe. Tzv. daň z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, hradí při úplatném převodu nemovité věci převodce, pokud se převodce a nabyvatel v kupní smlouvě nedohodli, že daň hradí nabyvatel. Sazba daně z nabytí nemovité věci je 4 % a vypočte se jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně. Základem daně z nabytí nemovité věci je nabývací hodnota nemovité věci snížená o uznatelný výdaj. Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek Dotazy jsou vždy obecného charakteru, nebo se někdy vážou specificky k Praze 18? Někdy se stane, že řešení dotazu občana přísluší spíše některému odboru městské části. Potom jej odkážu na příslušný odbor, který má danou věc v kompetenci. Po třech letech zkušeností: je poradna pro lidi opravdovým přínosem? To ať zhodnotí sami občané. Ale vzhledem k té zpětné reakci, kdy mi lidé přijdou říct, že aplikovali moji radu na svůj problém a dopadlo to pro ně dobře, věřím, že poradna ku prospěchu určitě je. Navíc tímto způsobem pomáhá městský úřad Praha 18 zvyšovat právní povědomí občanů. Text a foto Denis Postler určující zjištěnou cenu nemovité věci, je-li tento posudek požadovanou přílohou daňového přiznání. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva na základě uzavřené kupní smlouvy. Petra Švehlíková, advokátka 9

10 ŠKOLSTVÍ Podzim na Tupolevce byl tradičně rušný Hvězdárna pro třeťáky Na začátku listopadu vyrazili žáci třetích tříd na exkurzi do hvězdárny v Ďáblicích. V přednáškovém sále měli možnost zhlédnout videozáznam o sluneční soustavě doplněný komentovanými záznamy pořízenými kosmickými sondami. Po filmu je čekala prohlídka obou kopulí, a to včetně dalekohledu, který si mohli všichni vyzkoušet. Na závěr si děti prostudovaly informace o vesmíru na informačních tabulích v objektu hvězdárny. Žáci si z výletu odnesli spoustu nových poznatků i drobností na památku. Nově nabyté vědomosti zúročí ještě letos v hodinách prvouky. Text Miroslava Jaroševská Po stopách staré Prahy Vyučující třetích ročníků připravili pro žáky v rámci výuky prvouky projekt Po stopách staré Prahy. Jeho cílem bylo představit dětem zajímavou formou známá pražská místa. Nejprve se třeťáci podívali do Muzea pražských strašidel a pověstí, potom se vydali na procházku po historickém jádru Prahy. Projekt pokračoval ve škole v rámci předmětů prvouky, výtvarné výchovy, pracovního vyučování a hudební výchovy. Během těchto hodin děti zjišťovaly další informace k vybraným místům, aby následně mohly poskládat mozaiku a mapu staré Prahy. Pedagogové zapojili do vyučování i odbornou literaturu. Společně s dětmi hledali informace o místech, k nimž se vážou pražské pověsti. Týdenní říjnový projekt o Praze pomohl dětem snadněji zvládnout učivo o hlavním městě a o jeho historii. Text Martin Staněk Exkurze do pravěku V polovině října se žáci školy zúčastnili exkurze do pravěku. Pod vedením zkušené průvodkyně se vrátili do nejstarších dob života lidí. Vyslechli si poutavé vyprávění, do něhož mohli též přispět svými vědomostmi a znalostmi. Nejvíce je však přitahovaly ukázky mamuta a primitivního přístřešku z jeho klů, velký zájem byl i o praktické ověření schopností vyrobit si obuv z kůže a řemínků, rozdrtit zrnka na mouku nebo vykřesat oheň. Chlapci měli zájem též o pravěké zbraně. Před ukončením akce si ještě všichni pořídili několik fotografií na památku a už spěchali na další vyučování. Děti si z exkurze odnesly mnoho dojmů a informací, k nimž se určitě vrátí v hodinách vlastivědy nebo dějepisu. Text Jindřiška Ambrozová Návštěva botanické zahrady V rámci projektu Podzim navštívili prvňáci a druháci Botanickou zahradu v Troji. Byl tam pro ně připraven zajímavý program. Každé třídy se ujala jedna průvodkyně, jež měla pro děti nachystáno poutavé povídání, aktivity a hry, které děti absolvovaly jednotlivě nebo ve skupinkách (přiřazování barev různým květinám, výroba palety barev z přírodnin, mimikry a výstražné zbarvení živočichů). Po nezbytném doplnění sil svačinou si žáci ještě prohlédli skleník Fata morgana, kde je nejvíce zaujaly různé druhy ryb ve velkém akváriu a masožravé rostliny. Celý projekt byl uzavřen následující den, kdy děti rozebíraly a malovaly zážitky z výletu a vytvářely ve skupinách skřítky nebo stromy z podzimně zbarvených listů. Text Lenka Rutová Stolní tenis Žáci sedmých tříd (Felix Alexander Appelt, Jakub Lis, Kryštof Václav a Danila Krivtsov) se ve středu 22. října zúčastnili turnaje ve stolním tenise. Kategorie mladších žáků, ve které soutěžili, měla slabší zastoupení oproti loňskému roku, kdy se přihlásilo sedm škol, tu letos byli zástupci pouze čtyř škol. Hráči, ti z Tupolevky i ti ostatní, byli převážně amatéři a na jejich hře to bylo znát. Byli rádi, když při hře míček vrátili aspoň dvakrát na každou stranu. Ten, kdo zvládal trochu lépe pinknout, bodoval. Přes úvodní nezdary se však přece jen letňanští kluci trochu rozehráli a v posledním zápase, kde bod získal většinou tým, který podával, po velkém boji vydřeli celkové třetí místo v Praze 9. Snad to pro ně bude motivací k dalšímu tréninku! Kategorie starších žáků hrála na stejném turnaji ve čtvrtek 23. října. Ze ZŠ Tupolevova se turnaje zúčastnilo družstvo 9.A ve složení Lukáš Dvořák, Marwan Skandrani a Jakub Rabinský. Vážení čtenáři, pedagogové, rodiče i děti! Je doba adventu a blíží se Vánoce. Přeji vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů, pohodové dny s vašimi nejbližšími a bohatého Ježíška. Daniel Vysloužil, ředitel ZŠ Tupolevova V kategorii bylo zastoupeno pět základních škol, jejichž žáci stolní tenis zvládají na dobré úrovni. Proto bylo k vidění mnoho napínavých zápasů. V prvním zápase Letňanští utrpěli debakl od hráčů, kteří se stolnímu tenisu věnují vrcholově, a prohráli 4:0. Vítězství 4:2 ve druhém utkání je ale vyhecovalo, takže byli odhodlaní uspět i v dalším zápase. Třetí zápas byl pak hodně vyrovnaný. Borci z Tupolevky se s protihráči přetahovali o každý míček, zápas dospěl za stavu 3:3 do posledního duelu. S velikým štěstím ho naši zvládli a mohli se radovat. V posledním zápase však prohráli 4:2 na zápasy. Tím se situace pořádně zkomplikovala! O umístění na druhém až čtvrtém místě musela rozhodnout minitabulka a celkové skóre. Jen jediný prohraný set posunul hráče z Tupolevky na celkové třetí místo v Praze 9. I přesto si starší žáci zaslouží poděkování za napínavé a pohledné zápasy a blahopřání k třetímu místu. A přirozeně to platí i pro mladší žáky. Text Michal Ambroz Do školy přišel sklář Začátkem listopadu navštívil Tupolevku sklář. Celé dopoledne se u něj v učebně fyziky střídaly třídy šestého ročníku. Pan Zahradník dětem nejprve vyprávěl, co vlastně sklo je a z čeho se vyrábí. Jeho povídání bylo velmi zajímavé a poučné, ale v natolik přijatelné formě, že bavilo i největší neposedy. Při výkladu ukazoval žákům pomůcky potřebné k výrobě a úpravě skla. Pro každou třídu také vyrobil přímo před zraky dětí figurku podle jejich volby. Áčko dostalo dárkem krásného loveckého psa, béčko roztomilé prasátko a céčko delfína. Každé dítě si pak mohlo vyfouknout za pomoci pana Zahradníka ze skleněné trubičky baňku. Foukali i třídní učitelé, ale ti to měli ztížené tím, že museli foukat a točit sami. Všem se to moc povedlo. Pan Zahradník si zaslouží velký dík za úžasnou akci, která se všem velmi líbila. Text Martina Pokorná Foto na této straně archiv Základní školy Tupolevova 10 Letňanské listy 12/2014

11 ŠKOLSTVÍ ZŠ Fryčovická: Beseda se spisovatelkou, návštěva divadla a filmová škola Beseda s autorkou knížek pro děti V pátek 24. října přišla za páťáky v naší škole spisovatelka Kateřina Blažková, autorka knížek Nalin Algabram a Prázdniny s Nalou. Nejprve nám vyprávěla o tom, jak začala psát knihy, a poté přečetla ukázky ze svých knih. Měli jsme také možnost si knížky koupit. Paní spisovatelka nám četla i ze třetího dílu Černá díra, který zatím půjčila jen svým blízkým. Kateřina Blažková byla moc sympatická a ráda odpověděla na všechny naše otázky. Dala nám autogram na kartičku se svým em, kam můžeme napsat návrhy a nápady nebo to, co se nám v knihách nelíbí. Byl to super den! Text K. Svobodová, K. Bárová, A. Lekešová a A. Pařízková, 5.B Národní divadlo pro páťáky V polovině října se žáci pátých tříd ZŠ Fryčovická vydali na exkurzi do Národního divadla, protože se o jeho historii zrovna učí. Budovou je provázel průvodce, který jim vše srozumitelně vysvětlil. Dozvěděli se spoustu informací o sbírce, stavbě i o provozu Národního divadla. Viděli vše od základních kamenů až po nejvyšší galerie. Poseděli si v hledišti a vychutnali si slavnostní atmosféru prostředí divadla. Viděli, jak se staví kulisy a připravuje představení. Poslouchali a pozorně sledovali. Prošli všechny chodby zdobené bustami a nádhernými obrazy. Nakonec vyšli i na venkovní balkon, kterému vévodí obdivuhodné trigy. Pohled na Prahu byl odtud nádherný. Byl to pro všechny velký zážitek. Text Kateřina Válková Fryčovická se zúčastnila projektu Filmová škola Penny Market Začátkem října navštívil v rámci celostátního projektu Filmová škola Penny Market třídu 2.B tým filmařů. Ten se dětem nejprve představil a seznámil je s projektem. Následně byli všichni rozděleni do dvou skupin tak, aby v každé skupině byl nějaký šikovný vypravěč a zároveň někdo, kdo hezky píše a kreslí. Týmy si hrály se stavebnicí a snažily se vymyslet krátký příběh, který nakonec vedl k natočení asi dvouminutového krátkého filmu. Film doplněný titulky, které děti vlastnoručně vyrobily, bude zařazený do soutěže. Po jeho dokončení žáci dostali stavebnici Lego městečko a drobné dárky. Text Dana Mudrochová V tělocvičně byli k vidění mamut i venuše Víte, kolik měl mamut zubů? Čím naši předci v jeskyních malovali? Jak byli mamuti pravděpodobně loveni? Nač se používal pěstní klín? Pokud váháte, tak se zeptejte dětí ze ZŠ Fryčovická. Určitě vám správně odpoví. V pátek 31. října se totiž školní tělocvična proměnila v interaktivní výstavu, kde byl k vidění mamut, šavlozubá kočkovitá šelma, pravěký člověk, jeho nástroje i zbraně. Dokonce bylo možné nahlédnout do jeskyně Lascaux s malbami zvířat z doby mladšího paleolitu. Byla tam i Věstonická venuše keramická soška z pálené hlíny, a to dokonce ve dvou velikostech. První byla přesná replika historického nálezu u Dolních Věstonic a druhá pro názornost sedmkrát zvětšená. To vše obohatil poučný výklad. Na závěr si žáci mohli všechny repliky zblízka prohlédnout a vyzkoušet si některé pravěké technologie na kopiích autentických předmětů. Žáci zjistili, že z dnešního pohledu byly dostupné výrobní procesy málo efektivní. Poznali myšlenkový svět pravěké společnosti, jejích vědomosti a uvědomili si velké sepětí pravěké společnosti s přírodou. Žáci získali základní představy o životě našich předků v období pravěku. Jaký byl jejich způsob obživy, jaké nástroje i technologie používali i jaké bylo jejich umění. Text Martina Smetanová Fotografie na této straně archiv ZŠ Fryčovická 11

12 ŠKOLSTVÍ Teambuilding šesťáků proběhl ve škole i v centru Prahy I když se ve škole v Rychnovské jede stále v plném tempu, podařilo se tu v polovině října realizovat adaptační program pro nově vzniklý kolektiv třídy 6.A, a to přímo v prostorách školy a jejím blízkém okolí. V závěrečný den programu pak šesťáci vyrazili do ulic centra na zážitkovou zábavně-orientační hru s názvem Objevování zlaté Prahy. 1. den: Seznámení s programem a pravidly. Hry zaměřené na seznamování celé skupiny a k hlubšímu poznávání spolužáků. Aktivity byly proloženy ice-breakery hrami na uvolnění napětí. 2. den: Dopoledne si žáci pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušeli pohyb na rozličných překážkách. Odpoledne bylo plné psychosociálních her, které byly zaměřené na podporu komunikace a kooperace skupiny. 3. den: Vyvrcholením skupinové práce byla náročná hra podporující spolupráci, při níž bylo nutné postavit pevná nosítka a na nich bezpečně přepravit paní učitelku jako faraona. Program byl ukončen společnou kresbou, vyhodnocením kurzu a zpětnou vazbou. 4 den: Objevování zlaté Prahy aneb Kudy vedla cesta českých králů. Účastníci viděli nejvýznamnější historické památky, vystoupili na Staroměstskou mosteckou věž a za správně vyluštěné heslo dostali v cukrárně sladkou odměnu. Text Ilona Blažková, metodik prevence, foto PIXMAC (3x) Poděkování Vedení městské části děkuje dětem a pedagogům ze Základních škol Tupolevova, Fryčovická a Generála F. Fajtla, mateřských škol, které k těmto školám náleží, a také dětem a učitelkám z Mateřské školy Příborská za krásné vánoční ozdoby, které společně vyrobili. Ozdoby můžete vidět na stromě před radnicí i na Novém vstupu u Penny. -red- Broučkiáda 2014: průvod s lampiony a hledání pokladu Děti ze dvou mateřinek spadajících pod Základní školu Generála Fajtla DFC, z Mateřské školy Rychnovská a Beranových, se zúčastnily ve čtvrtek 23. října akce Broučkiáda Po lampionovém průvodu a hledání pokladu se rodiče dětí, které navštěvují MŠ Rychnovská, podívali do nově otevřených prostor v MŠ Beranových. Pavla Koudelková, vedoucí MŠ, foto archiv ZŠ Generála Fajtla DFC 12 Letňanské listy 12/2014

13 ŠKOLSTVÍ Děti opět ukázaly, že jejich fantazie nemá hranic Přestože se letošního ročníku dětské výtvarné Ceny dětem předala 29. října odpoledne na setkání soutěže zúčastnilo pouze 13 soutěžících, soutěžících a rodičů i prarodičů zástupkyně starosty nebyla o překvapení nouze. Některé z dětí totiž Iveta Lojková. Ta v závěru této malé slavnosti vybídla přítomné výtvarníky k účasti v dalším ročníku na radnici doručily krabičky plné svých výrobků. Vedle keramiky a tvrdnoucí hmoty byly v soutěži soutěže, který proběhne v polovině příštího roku zastoupeny i dekorace z papíru či drátu. Odborná a jehož tématem bude gumičkování. porota to tedy ani tentokrát neměla jednoduché. Baví vás háčkování s gumičkami? Začněte S ohledem na skladbu účastníků soutěže deset už teď trénovat a určitě se přihlaste do kreativní dětí spadalo do kategorie 8 13 let a pouze tři soutěže 2015! do dalších dvou kategorií se nakonec rozhodla -redodměnit hodnotnými cenami všechny výtvarníky. Foto Tomáš Proněk Účastníci soutěže Fantazii se meze nekladou Natálie Černá Ondřej Jandovský Nikola Petráňová Štěpánka Kolářová Eliška Bárová Patrik Barnet Sylvie Málková Kateřina Bárová Markéta Jílková Kristýna Borůvková Monika Borůvková Alžběta Hradecká Ema Kozlerová Fotografie všech soutěžních prací jsou vyvěšeny na webových stránkách MČ Praha 18 Ondřej Jandovský zabodoval už vloni. Letos vyrobil hvězdu. Dvouletá Kristýnka Borůvková byla nejmladší soutěžící a její ptáček byl jako živý. Svatá rodina v podání Sylvie Málkové. Saň Nikolky Petráňové vůbec nebyla hrůzostrašná. Natálka Černá soutěžila s kolekcí andělíčků. Mladší ze sester Bárových, Eliška, vyrobila zoo. Účastníci setkání si mohli prohlédnout všechny soutěžní práce. 13

14 SOCIÁLNÍ PÉČE Školáci se učili, jak šetřit energii Kde se bere elektřina? Jak se dostane k nám domů do zásuvky? A jak je vlastně drahá? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvěděli děti z pátých tříd Základní školy Tupolevova na semináři Elektřina dobrý sluha, ale zlý pán, který pro ně připravila na začátek listopadu městská část Praha 18 ve spolupráci s Ekocentrem Podhoubí. Program byl zaměřený na problematiku spotřeby elektrické energie v domácnostech a na související dopady na přírodu. Žáci se hravým způsobem seznámili s procesem vzniku elektrické energie a vyrobili si vlastní malou baterii z citronu. Vyzkoušeli si, jak hospodařit s elektřinou, a porovnali svou spotřebu energie s jinými domácnostmi. Společně se také zamysleli na tím, jak by mohli spotřebu elektřiny doma snížit, a tím ušetřit finanční prostředky i šetřit životní prostředí. Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 Foto archiv ÚMČ Standardy kvality v sociálně právní ochraně Podle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD, se zavádějí do činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí standardy kvality sociálně právní ochrany. Všechny orgány sociálně právní ochrany, které jsou pověřené k výkonu sociálně právní ochrany, jsou povinny standardy kvality vypracovat do konce letošního roku a od začátku příštího roku jsou povinny se jimi při výkonu své práce řídit. Úřad MČ Praha 18 má standardy kvality již vypracované a Rada městské části Praha 18 s nimi byla seznámena na zasedání konaném 26. listopadu. Standardy kvality jsou soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně právní ochrany při postupu orgánů sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně právní ochrany. Bližší informace o souboru dokumentů poskytují občanům na požádání příslušní pracovníci a pracovnice odboru sociální péče a zdravotnictví. Mezi kritéria, která jsou viditelná na první pohled, patří změna prostředí pro nejmenší klienty. Kanceláře oddělení sociálně právní ochrany dětí byly vybaveny dětskými koutky s hračkami a kreslicími potřebami. Ve spolupráci se žákyněmi Základní školy Tupolevova a ředitelem této školy Danielem Vysloužilem byly stěny dětských koutků doplněny malovanými postavičkami z pohádek viz fotografie. Pro respektování soukromí klientů a důvěrnosti jednání jsou v současnosti prováděna další opatření protihlukové úpravy čalouněním dveří. Cílem standardizace je vytvoření efektivního a transparentního systému práce s ohroženými dětmi a rodinami. Text Markéta Kolářová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 18 Foto Tomáš Proněk 14 Letňanské listy 12/2014

15 SENIOŘI Pohled ze střechy budovy Národního divadla je úchvatný Přesvědčili se o tom i členové letňanského Klubu seniorů, kteří se v rámci svého programu výletů a vycházek vypravili do centra Prahy a absolvovali komentovanou prohlídku historické budovy Národního divadla. Prohlídka základních kamenů nebo zákulisí zaujala téměř všechny členy skupiny, pohled ze střechy divadla však okouzlil úplně každého. Text a foto Miroslav Plašil Poselství slaměného klobouku dorazilo až do Klubu seniorů Se seniory si Darina Ničová rozumí i díky hezkému vztahu s prarodiči. Klub seniorů v Třinecké přivítal 23. října zajímavého hosta. Ze své nové knihy Poselství slaměného klobouku tu předčítala mladá letňanská spisovatelka, herečka a cestovatelka Darina Ničová. Po autorském čtení následovaly autogramiáda a beseda s letňanskými seniory. Měla jsem zde už dříve několik přednášek. Klub mě přijal velmi hezky, publikum bylo vždy vstřícné a sešlo se v hojném počtu. Díky krásným vzpomínkám na prarodiče mi komunikace se seniory nedělá potíže, vyznala se Darina Ničová. Kniha mladé spisovatelky mapuje její cesty po východní Africe, severní Indii a Nepálu a jihovýchodní Asii a může být například zajímavým vánočním dárkem. Na tuto publikaci bude navazovat druhý díl o putování po Jižní a Severní Americe, který vyjde v dubnu příštího roku. Herečka v současnosti natáčí německý historický film o osidlování střední Evropy odehrávající se ve 12. století. Ztvárňuje v něm ženu, která přijde o manžela. Tato role je pro mě velkou výzvou, neboť se jedná o první tragickou roli v mé dosavadní herecké práci, prozradila Darina Ničová. -dp- Foto Miroslav Plašil Na první díl Poselství naváže díl druhý, který vyjde v dubnu Preventivní přednášky městské policie seniory učí, jak se bránit Ochrana osob a majetku je téma, které je v seniorském věku velmi aktuální. Zvláště v období předvánočních nákupů jsme se o bezpečnost začali více zajímat a pozvali jsme si do Klubu aktivního stáří v domě s pečovatelskou službou městskou policii, která pořádá pro veřejnost seriál přednášek na toto téma. Na první besedě nás Kristýna Karmaňáková seznámila s nekalými obchodními praktikami, pranýřovanými i ve známém filmu Šmejdi. Druhá beseda se zaměřila na osobní bezpečnost na ulicích i doma. Je dobré si uvědomit, jakému nebezpečí se můžeme vystavit, když otevřeme dveře neznámé osobě, ale také když v rámci všelijakých telefonických průzkumů sdělujeme někomu svá osobní data. Nemluvě o kapsářích, kteří se s oblibou zaměřují na roztržité seniory v nákupních centrech. Otevřené kabelky, odložené tašky to všechno přímo vybízí ke krádeži, zvláště když sháníme dárky pro své blízké. Díky přednášce městské policie budeme letos určitě pozornější, abychom strávili skutečně pohodové a klidné Vánoce! Text Daniela Frumarová, Klub aktivního stáří Foto Daniela Frumarová Společenská kronika V říjnu slavili: 90 let Laštovka Miloslav Sýkorová Anna 85 let Poustková Jarmila Severinová Anna Vodička Karel 80 let Benátský Antonín Husáková Karla Koňaříková Františka Přibyl Jiří Výtvarová Danuše 75 let Czihofská Hana Lojín Jiří Vališová Miroslava Velek Zdeněk Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! 15

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Letňany dostaly dvaadvacet nových stromů Páteční odpoledne se dá strávit mnoha způsoby Třicet zaměstnanců nadnárodní společnosti Panalpina se sešlo v pátek 24. října v poledne na zahradě Základní školy Tupolevova, aby tu v rámci teambuildingové akce vysadili dvacet dva vzrostlých stromů čtyři až pět metrů vysokých kaštanů, lip velkolistých, lip srdčitých, buků a břízek. Akci připravila v součinnosti s městským úřadem Praha Letňany, především Markétou Svobodovou a zastupitelem Janem Mikuleckým, nezisková organizace Sázíme stromy, jejímž hlavním posláním je zazeleňovat místa, která by se normálně nezelenala, a sázet stromy nebo keře všude tam, kde to dává smysl. Finanční prostředky získává organizace od firem, které se rozhodnou její projekt podpořit. Místa na sázení vybírá s obecními úřady. Do sázení zapojuje dobrovolníky buď sázejí místní občané, spolky, hasiči, rodiny s dětmi, školy a znevýhodnění občané, nebo zaměstnanci firem v rámci teambuildingových akcí. Tak tomu bylo právě na školní zahradě Tupolevova. V Letňanech sázeli panalpiňáci Cílem organizace Sázíme stromy je zapojit lidi do práce tak, aby se mohli zamazat od hlíny, vykopat jámu, zatlouct kůly a nakonec aby mohli být hrdí a šťastní, že zasadili strom. Chce v nich tak podpořit vědomí, že mohou docela jednoduše udělat pro přírodu hodně dobrého. Výsadba stromů v Letňanech se připravovala již od léta. Bylo tak možné vše detailně promyslet, aby se sázení zdařilo a aby bylo nalezeno místo, kde budou stromy nejužitečnější. Zástupci organizace Sázíme stromy jsou vždycky moc rádi, když se podaří zapojit do akce všechny subjekty dárce peněz na stromy, městské úřady, děti i místní občany. Je to důležité pro následnou péči o zeleň a pro to, aby stromy dobře prosperovaly i za mnoho let. A to se v Letňanech podařilo! Do sázení se tady zapojili pracovníci logistické společnosti Panalpina, která se zabývá přepravou zásilek po celém světě a má celkem 15 tisíc zaměstnanců. Pátek 24. října vyhlásila jako svůj první Den ochrany životního prostředí. Jednotlivé pobočky organizovaly po celém světě přírodě prospěšné akce. Zaměstnanci v Čechách se rozhodli, že vysadí stromy. Uvědomujeme si, že naše firma svou činností životní prostředí spíše zatěžuje. Máme proto radost, že můžeme zorganizovat takovou aktivitu, která je pro přírodu prospěšná, řekl Robert Sgariboldi, který společnost zastupuje v České republice. Těžká práce, ale i skvělá zábava Celé odpoledne provázela výborná atmosféra. Někteří se díky této příležitosti dostali k práci, kterou ještě nikdy nedělali, svítilo sluníčko, přišly se podívat i děti, které trávily odpoledne na zahradě se školní družinou Všichni zahradníci dostali na začátku akce podrobnou instruktáž, jak se správně sází, a také vyfasovali potřebné nářadí a pomůcky, aby stromy opravdu mohli sázet sami. Za pár hodin už se mohli radovat z toho, jak vlastním přičiněním zkrášlili školní zahradu. Bylo vidět, že na chvíli zapomněli na problémy, které denně řeší v kancelářích za monitory svých počítačů, a soustředěni na kopání a zatloukání se zcela ponořili do pro ně mimořádného projektu. Všichni si pomáhali Jedna skupina se například snažila odvalit do vykopané jámy šedesátikilový buk, a když to sama nezvládla, přišel okamžitě na pomoc další z týmu. A hned to šlo! Jáma ale byla příliš hluboká, a tak se buk musel vytáhnout, podsypat hlínou a znovu zasadit. Dva členové skupiny, Lída a Honza, neskrývali nadšení z toho, že dokončili zasazení svého stromu na jedničku. Krásný kaštan, rovně vsazený, okolo ukázková trojnožka Bohužel měla být na jeho místě lípa. Jen na chvíli jim úsměv na tváři vystřídalo překvapení, ale jen proto, aby se mohli rozesmát. Takže vykopat a přesadit! zněla instrukce odbornice Markéty Svobodové. Další skupinka se ve stejné chvíli snažila zakopat kůl, ale nešlo to. Narazili na kus betonu skrytý hluboko v zemi. Ani krumpáč nepomohl. Postupně se u něj vystřídali všichni. A všichni také postupně odkládali bundy a otírali si zpocená čela. Nakonec se podařilo kůl alespoň trochu zatlouct. Sice křivě, ale důležité bylo, že strom stál rovně a že kůl pevně držel. Stromy na Tupolevce sázeli zaměstnanci společnosti Panalpina. Na začátku akce dostali všichni brigádníci odbornou nalejvárnu. Při sázení stromů se všichni pořádně zapotili. Právě podobné situace dělají jednotlivá sázení nezapomenutelnými, shrnula akci na Tupolevce Martina Pavelková, zakladatelka organizace Sázíme stromy. Text a foto Martina Pavelková Další fotografie na sazimestromy.cz, facebook.com/sazimestromy Soutěžících ubývá, krásných zahrad a balkonů nikoliv Již čtvrtý ročník kytičkové soutěže, tedy soutěže o nejhezčí zahradu, balkon a předzahrádku, má své vítěze. Stejně jako v předchozích letech byl jejich výběr obtížný, neboť každá ze soutěžních prací byla něčím zajímavá. Odborná komise letos přihlédla zvláště k tomu, jak se jednotlivé zahrádky, balkony a předzahrádky podílely na vzhledu ulice nebo domu, ve kterých se nacházely, tedy jak byly rostliny viditelné z ulice. Výherci soutěže se sešli ve středu 29. listopadu v prostorách odboru životního prostředí zdejšího úřadu, kde jim na malé slavnosti předal radní pro životní prostředí a regeneraci sídliště Jan Mikulecký diplomy a ceny poukázky na nákup zahradnického zboží. V průběhu diskuse zaznělo, že ačkoliv krásně upravených balkonů a zahrádek, stejně tak jako ploch před bytovými domy v Letňanech přibývá, účastníků soutěže rok co rok ubývá. Věřme, že se nám v příštím roce se svým pěstitelským uměním pochlubí i další kytičkáři. -red- Ilustrační foto PIXMAC/ ivonnewierink Vítězové soutěže Kategorie balkon či okno 1. Kristýna Lanová, 2. Olga Kratinová, 3. Anna Petlachová Kategorie zahrádka či předzahrádka 1. Marie Kučerová, 2. Marie a Karel Bártovi, 3. Michaela Roubalová a Daniel Bíman Kategorie předzahrádka nebo zahrádka před bytovým domem 1. Stanislava Chramostová, 2. Jiřina Strejčková, 3. Vlasta Kubová 16 Letňanské listy 12/2014

17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Holky a kluci na Tupolevce mají své stromy Ten, kdo v těchto dnech navštívil park za Základní školou Tupolevova, nemohl přehlédnout na kotvení stromů zářivě bílé cedulky se jmény stromů a nových malých letňanských zahradníků. Příběh cedulek začal již na jaře, kdy Jana Mikuleckého, zastupitele MČ Praha 18, oslovila Martina Pavelková z neziskové organizace Sázíme stromy. Jejich společným úkolem bylo vybrat v Letňanech vhodnou lokalitu pro výsadbu darovaných stromů, která byla naplánována v rámci firemní teambuildingové akce (více o této akci v článku na předchozí straně). Pro to, aby ze stromů vyrostly krásné a zdravé lípy, buky a jírovce, ale bylo třeba zajistit dobrou péči. Organizátoři akce se tedy rozhodli, že osloví vedení Základní školy Tupolevova s žádostí o zapojení jejích žáků do péče o nové stromy. Zdálo se jim skvělé využít příležitosti a ukázat školákům, že i oni mohou být důležitými pomocníky, a také v nich podpořit zájem o zeleň a životní prostředí. Díky vstřícnému přístupu a ochotě ředitele školy Daniela Vysloužila a třídním učitelkám Follprechtové, Pospíškové a Cíglbauerové se podařilo zorganizovat pěkné odpoledne věnované povídání o stromech, jejich důležitosti pro nás všechny, o starých a památných stromech v naší republice i vůbec na Zemi a podobně. Na závěr aktéři odpoledne školáky oficiálně požádali o to, zda by mohli se svými učitelkami stromy pravidelně zalévat. Děti se rozdělily do skupinek inzerce O každý strom se stará tří- až čtyřčlenný tým druháků. po třech či čtyřech, každá skupinka dostala malou konvičku a cedulku na svůj strom. Pak už jen zbývalo cedulky připevnit. Malí zahradníci se do toho pustili s takovým nadšením, že přítomní dospělí nestíhali pomáhat. Děti velmi mrzelo, že kvůli deštivému počasí nebylo nutné stromy zalít, ale vzhledem k teplému a slunečnému podzimu bude zálivka určitě brzy velmi potřebná. Ráda bych poděkovala třídním učitelkám druhých tříd ZŠ Tupolevova za ochotu a čas, který věnovaly a věnují této dobré a pro nás všechny prospěšné aktivitě, a dětem bych chtěla popřát, aby měly v průběhu další školní docházky ze svých stromů jen radost. Text a foto Markéta Svobodová Svoz odpadu o vánočních svátcích V termínu od 24. do budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech prováděn mimořádný svoz skla v kritických oblastech, jinak bude vše probíhat dle příslušných svozových programů. Svoz směsného odpadu: normální svoz dle příslušných programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den) Svoz tříděného odpadu: normální svoz dle příslušných programů mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den) Radim Mana, Pražské služby / II. etapa: 92 % bytů prodáno = = II. etapa k nastěhování ihned, III. etapa v listopadu III. etapa: 89 % bytů prodáno Trigema a.s. / / / / byty.trigema.cz / SC /11 17

18 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kafka inspiroval mladou Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz." Franz Kafka: Proměna Pokud jste v poslední době prošli Letňany od jihu k severu a od východu k západu, určitě jste si všimli, jak moc se za poslední dobu změnily. Vyrostly tu Lentilky a kousek od nich nové náměstíčko, okolí Toužimské proměnilo Business Centrum, dokonce i Bahok dostal nový kabát... O tom všem jsme vás už informovali. Jen o jednom projektu jsme se zatím nezmínili. V tichosti a pouze za pozornosti obyvatel přilehlých domů či procházejících chodců měnila od srpna do října mladá výtvarnice, studentka pražské VŠUP Tereza Hrušková zeď výměníku společnosti Pražská teplárenská u Tupolevky ve velkoformátový obraz. Inspirací jí byla povídka Franze Kafky Proměna. Vedle velkých projektů, které mění vzhled Letňan zásadním způsobem, se při své práci zaměřujeme i na zdánlivé maličkosti. Třeba vylepšování prostředí tím, že necháme originálně pomalovat jinak docela fádní fasády zídek nebo užitkových budov. Ve spolupráci se společností Pražská teplárenská jsme již takto přeměnili vzhled dvou letňanských výměníků. Tenhle je poslední, přiblížil impulz k realizaci projektu Proměna II starosta Ivan Kabický. A dodal: Tereza s námi spolupracovala už na kulisách pro červnovou Pohádku, znali jsme její práci a věděli jsme, že její pojetí bude určitě velmi originální. Už první návrhy nás i zástupce Teplárenské přesvědčily, že naše volby byla správná. Slavnostní předání díla se konalo 12. listopadu dopoledne za účasti Ladislava Moravce, generálního ředitele společnosti Pražská teplárenská, která projekt financovala, a starosty Ivana Kabického. Nechyběla samozřejmě ani autorka letňanské Proměny Tereza Hrušková. Využili jsme toho a položili jí pár otázek. Terezko, proč právě Kafkova Proměna? Nevím, jestli jste příběh Řehoře Samsy četli, ale mně se moc líbil. Je v něm všechno proměna, zrada, utrpení, smrt. Silné čtení, vřele doporučuji. Výměník před proměnou... a po ní. Autorka a patroni : Ladislav Moravec, generální ředitel Pražské plynárenské, a Ivan Kabický, letňanský starosta. Foto nahoře začátek proměny Řehoře Samsy v nestvůrný hmyz 18 Letňanské listy 12/2014

19 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ výtvarnici k Proměně II Všechno, co vidíme, je jen vaše práce? Ne, není. S překreslením mi pomáhala rodina a kamarádi. Jinak ráda pracuji sama, takže veškerou malbu jsem zvládla bez cizí pomoci. Ale našlo se také pár dobrosrdečných lidí, kteří mi nezištně nabídli pomocnou ruku. Jednou pozdě v noci mi jakýsi pravověrný křesťan nabídl, že ze mě vymete ďábla, abych si tady u zdi nemusela řešit svoje komplexy. Podruhé mi pár chlapů v dodávce přijelo pomoct s úklidem lešení a uklidili ho tak dobře, že ho doteď nikdo nenašel. Ale navzdory všem těm ochotným lidem jsem dílo úspěšně dokončila. Už jste se zmínila, že vaše práce nebyla lidem lhostejná. Překvapili vás někdy něčím? Častokrát (úsměv). Třeba když se mě ptali, proč maluju na zeď satana, nebo jestli je to kobylka anebo mravenec. Jen pro upřesnění je to šváb. I když já jsem si ho trochu přikrášlila, takže může někomu připomínat kobylku nebo cvrčka. Mravenec je už hodně volná interpretace, ale nebudu klást meze vaší fantazii. inzerce Nebojíte se, že vám vaše dílo brzo pomaluje nějaký sprejer? Samozřejmě vím, že Letňany jsou plné talentovaných dětí, takže jsem smířená s tím, že moje práce bude jednou pohřbena pod nánosem kvalitnějších děl budoucích generací. Vaše malba je hodně expresivní. Setkala jste se s názorem, že by bílá zeď byla hezčí? Dialog: Tereza Hrušková a její Řehoř Samozřejmě, že by zeď mohla být bílá, ale dokážete si představit, jak dlouho by vydržela nepodepsaná sprejery? A mimoto každý má jiné estetické cítění, třeba já mám své myšokrysy, jak je taky lidi nazývají, ráda. -red-, foto archiv Terezy Hruškové a Tomáš Proněk Bohat kaïdodenní program. Zahraniãní i domácí interpreti, divadelní pfiedstavení, bohat dûtsk program, hudební vystoupení a mnoho dal ího. Nadûlte si zábavy, kolik jen unesete. Staromûstské a Václavské námûstí Old Town & Wenceslas Square hl. med. partner / mediální partnefii / partnefii / SC /10 19

20 BEZPEČNOST Byla jedna pila, co si zuby pokazila Mladí hasiči získávají zkušenosti na závodech V rámci spolupráce mezi jednotlivými sbory dobrovolných hasičů navázali letňanští mladí hasiči kontakt s dětmi z SDH Raškovice. Naštěstí se to ale nestalo na soutěži Pila Cup, která se konala 5. října v prostorách hasičské zbrojnice v Letňanech. A ani nemohlo protože tady se pracovalo s pilami motorovými. Akce, která se odehrála pod záštitou městské části Praha 18 a ve spolupráci se společností Petra Felgrová, Kurzy-pily, byla zaměřena právě na zručnost při práci s motorovou pilou. Všichni soutěžící i ti naši ukázali hned v několika disciplínách, že jsou v této činnosti opravdovými profesionály. Letňanští hasiči se už teď moc těší na další ročník, který by měl proběhnout 5. září A doufají, že přijdete příští rok podpořit naše družstvo! Text Jan Košťál a -red- Foto archiv JPO Nepřehlédněte! Jednotka požární ochrany městské části Praha 18 (Letňany) pořádá nábor nových členů. Požadavky: týmový hráč starší 18 let v dobrém fyzickém, zdravotním a psychickém stavu pro náročnou práci bez nároku na odměnu. Případní zájemci mohou SDH kontaktovat na u: Po dohodnutí schůzky bude každý zájemce seznámen s dalšími požadavky. inzerce Raškovičtí navštívili Letňany o víkendu listopadu a společně se zdejšími mladými hasiči se v sobotu 8. listopadu zúčastnili 13. ročníku memoriálu Marty Habadové. Letňanští měli zastoupení v kategoriích mladší dívky, mladší chlapci a starší chlapci. I přesto, Někteří ze závodníků zaběhli osobní rekord. Mladí hasiči a velitel jednotky SDH Jan Košťál. že se neumístili na prvních příčkách, byli velmi spokojeni. Několik dětí dokonce na dráze zaběhlo osobní rekord. V kategorii starší chlapci se letňanští závodníci umístili na 90., 94., 109. a 123. místě. V kategorii mladší dívky běžela za Letňany pouze jedna závodnice, která doběhla na pěkném 54. místě. V kategorii mladší chlapci běželi tři chlapci, kteří skončili na 66. a 67. místě a náš nejmladší závodník obsadil v této kategorii 134. místo. V současné době se mladí hasiči připravují na soutěž v uzlování, která se koná na začátku příštího roku. Dále, pokud to dovolí čas, využijí nabídky SDH Raškovice a zúčastní se jejich soutěže, která proběhne během ledna. Přejeme našim i raškovickým dětem mnoho úspěchů v soutěžích v roce Text Lucie Vilingerová Foto Ivana Kotrbáčková a archiv SDH Raškovice SC /67 20 Letňanské listy 12/2014

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek. fl ƒ ƒ. Strana 29

Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek. fl ƒ ƒ. Strana 29 fl ƒ ƒ Červenec-srpen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Pro pohár starosty si doplavali Natálka, Bára, Matěj a Vašek Strana 29 Téma měsíce str. 4-5 Na Starou Náves přilétla

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti!

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! Červen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! 2 06 I 2012 INZERCE Zavítejte do Pizzerie DOLCE v Letňanech... Vážení obyvatelé, od srpna rozšiřuje pizeriie

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více