Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice"

Transkript

1 Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Informace úřadu městyse Čechtice č. 8/2012 v Čechticích 1. Rada stanovila členy komise na výběrové řízení na akci Lesnická technika Městyse Čechtice. Komise: Ing. Kolanda Josef, Novotný František, Nebřenský František, Šlamborová Marie a Smítka Petr. Zapisovatelem byla určena Marhanová Marie. 2. Rada projednala žádost pana K. o převedení zaplocených pozemků p.č. 111/2 o výměře 63 m 2 a p.č. 129/1 o výměře 36 m 2. Rada pověřuje starostu k řešení. 3. Rada vzala na vědomí zápis kontroly z Finančního úřadu. Kontrolovány byly dotace na tepelná čerpadla u ZŠ a dotace na solární ohřev vody na DPS. Některé chybějící doklady se podařilo zajistit, ale jelikož jde o záležitost z roku 2006, není tak jednoduché všechna potvrzení zajistit včas, proto rada schvaluje požádat finanční úřad o prodloužení termínu doplnění chybějících dokladů. 4. Rada vzala na vědomí cenový požadavek od firmy ČEZ na věcné břemeno na přípojku elektřiny na stavební parcely v Čechticích. Jedná se o jednorázovou platbu. Jelikož Městys Čechtice nemá vyhlášku na tuto cenu, bude výše stanovena podle nabídek okolních, velikostně srovnatelných obcí (Košetice, Dolní Kralovice, Načeradec, Křivsoudov). 5. Rada vzala na vědomí, že byla zamítnuta žádost o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na rekonstrukci náměstí v Čechticích. 6. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 641 o výměře 233 m 2 k.ú. Čechtice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod tohoto pozemku, o případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 7. Rada schvaluje pronájem pozemků před pohostinstvím U Zlaté Prahy a U Kostela za účelem venkovních předzahrádek. Pronájem těchto pozemků o rozměrech cca 25 m 2 byl stanoven ve výši 500,- Kč/měs. O úklid těchto pozemků se postarají nájemci. 8. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2012 pro MŠ Čechtice. 9. Rada schvaluje, aby byla oslovena firma, která nám zřizovala zvonění kapličky v Otročicích, k vydání cenové nabídky na vybudování zvonění ve Starých Práchňanech. 10. Rada schvaluje umístění paní Hůlové bytem Zdislavice do Domu s pečovatelskou službou Čechtice. č. 9/2012 v Čechticích 1. Rada schvaluje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy v Čechticích ve složení: František Nebřenský-předseda komise Mgr. Marie Málková-člen komise Bc. Lukáš Buchtela-člen PaeDr. Hana Procházková-člen Mgr. Iva Blažková-člen Mgr. Václav Zemek-člen Miroslav Fialka člen 2. Rada schvaluje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy v Čechticích ve složení: František Nebřenský-předseda komise Mgr. Marie Málková-člen komise Bc. Lukáš Buchtela-člen Květoslava Bludská-člen Ivana Zemanová-člen Mgr.Václav Zemek-člen 3. Rada pověřuje starostu jmenováním výše uvedených členů konkurzních komisí. č. 10/2012 v Čechticích 1. Rada schvaluje datum veřejného zastupitelstva: v 18 hod. v obecním domě v Růžkových Lhoticích. 2. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr zakázek Výstavba I. etapy kanalizace na stavebních parcelách a Zateplení části ZŠ Čechtice : František Nebřenský, František Novotný, Jan Červený, Ing. Josef Kolanda a pan Bejček (projektant vodních staveb). 3. Rada vzala na vědomí další jednání s finančním úřadem ohledně kontroly dotace na Solární ohřev vody v DPS. FÚ požaduje dodání dokladu o úspoře. Dle dostupných materiálů úspora nesplňuje požadované parametry dotace. Rada schvaluje požádat bývalého pana starostu A. Šotolu ke spolupráci k dořešení tohoto problému. 4. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod pozemků p.č. 111/2 o výměře

2 63 m 2 a p.č. 129/1 o výměře 36 m 2 oba k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 5. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/ Rada navrhuje úpravu povrchu cesty na parcelách v Jeníkově. Pokud se podaří zajistit, bylo by dočasným řešením zpevnit cestu recyklovanou balenou (odfrézovaný asfalt). 7. Rada vzala na vědomí, že v průběhu měsíce května proběhlo vyúčtování elektrické energie v obecních domcích. Všechny obce se vešly do stanoveného limitu. 8. Rada projednala zhoršující se vandalismus v naší obci. Rada doporučuje nainstalovat na určitá místa fotopasti - fotoaparáty s nočním viděním (nádvoří u MŠ, pod kostelem, u Zvonice ). 9. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Čechtice a společnost ČEZ Distribuce, a.s., která se týká stavebních pozemků v Čechticích. č. 11/2012 v Čechticích 1. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku od firmy ČEZ, kde firma nabízí nižší cenu elektřiny na rok Rada schvaluje tuto nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 2. Rada schvaluje finanční dar ve výši ,- Kč sdružení Lilie Čechtice na pořádání akce Čechtická lilie. 3. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů ve výši 5 000,- Kč na soutěž SDH O pohár starosty SDH Čechtice. 4. Rada schvaluje Darovací smlouvy č. 1 3 /2012 pro Základní školu Čechtice. 5. Rada schvaluje uzavření Mateřské školy v Čechticích v období letních prázdnin a to od do Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO ve výši ,- Kč, který bude v letošním roce použit na sportovní aktivity. 7. Rada schvaluje zakoupení 2 ks kontejnerů na plastové láhve do obcí Růžkovy Lhotice a Palčice. 8. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Čechtice. Rada schvaluje vyvěšení záměru, o případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 9. Rada ukládá starostovi podepsání jmenování paní Mgr. Bc. Lenky Proschkové ředitelkou Základní školy Čechtice. 10. Rada ukládá starostovi podepsání jmenování paní Ilony Studničkové ředitelkou Mateřské školy Čechtice. 11. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/ Rada schvaluje příspěvek ve výši 500,- Kč na pobyt na letním táboře pro děti zaměstnanců Městyse Čechtice. č. 12/2012 v Čechticích 1. Rada městyse schvaluje podepsání smlouvy s firmou VPK Suchý s.r.o., která se stala vítězem soutěže na výstavbu kanalizace na parcelách v Čechticích. 2. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč pro stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Finanční příspěvek bude použit na zakoupení nového automobilu používaného pro dovážení klientů do stacionáře. 3. Rada schvaluje pořádání koncertu heligonkářů konané při příležitosti čechtické letní pouti. 4. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012. č. 13/2012 v Čechticích 1. Rada vzala na vědomí informace pana starosty o probíhající výstavbě víceúčelového hřiště u ZŠ v Čechticích. 2. Rada schvaluje výměnu kuchyňské linky a podlahové krytiny v obecním bytě v bytovce. Náklady na pořízení budou rozpočítány do nájmu. 3. Rada vzala na vědomí, že v průběhu podzimu bude probíhat úprava cesty na parcelách v Jeníkově. 4. Rada schvaluje přípravu vyhlášky na likvidaci domácího komunálního odpadu, která by přišla v platnost od POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ Zastupitelstvo městyse Čechtice se koná ve středu od hodin v jídelně ZŠ Čechtice. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje v České republice se konají v pátek 12. října 2012 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14 hodin. Právo volit má: - státní občan České republiky - občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let - občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje Hlasovat ve volbách do Parlamentu ČR však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva): - který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům - který je ve výkonu trestu odnětí svobody - jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení) Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích. Počet a sídla volebních okrsků: Okrsek č. 1 Čechtice Okrsek č. 2 Malá Paseka Okrsek č. 3 Staré Práchňany Okrsek č. 4 Nakvasovice Okrsek č. 5 Jeníkov Okrsek č. 6 Otročice Do lze na Úřadu městyse Čechtice osobně zažádat o vystavení vo- INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE STRANA 2

3 ličského průkazu občanům, kteří v den voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lísky nové. M. Marhanová, místostarostka Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2012 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, 13-16, poslední prohlídka v VÝSTAVA 90 let vlašimského fotbalu ( ) Prodloužena! Výstavu uspořádal FC Graffin Vlašim. Přijďte si připomenout fotbalové tváře a úspěchy vlašimského klubu VÝSTAVA 110 let místní dráhy Benešov - Vlašim - Dolní Kralovice Prodloužena! Výstavu k výročí zahájení provozu místní dráhy připravil ve spolupráci s muzeem Podblanický vědeckotechnický klub železniční v 17 hodin PŘEDNÁŠKA K malované výzdobě zámecké kaple ve Vlašimi PhDr. Jindřich Nusek Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem, bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulosti - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy 110 let místní dráhy Benešov - Vlašim - Dolní Kralovice 90 let vlašimského fotbalu ( ) Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže VÝSTAVA Dřevěné fantazie Jan Strejcius vernisáž ve čtvrtek v v 17 hodin Mistr řezbář Jan Strejcius vytváří dekorativní předměty převážně ze dřeva ovocných stromů. Textura, barva i stavba dřeva se stává hlavní inspirací pro vzniklé veselé i nostalgické objekty. Pan Strejcius se také účastní nejrůznějších řezbářských setkání, nyní tvoří a žije v Chlumci nad Cidlinou. Srdečně zveme na výstavu. PODĚKOVÁNÍ Mnozí z vás jistě zaznamenali, že v průběhu měsíců června a července probíhalo malování čechtického kostela. Tato akce byla velice přínosná ze dvou důvodů. Tím hlavním je samozřejmě to, že kostel je vymalovaný, s čerstvě natřenými okny a dveřmi. Neméně důležitým je však i poznatek, že v Čechticích a okolních obcích máme mnoho lidí, kteří jsou ochotni nezištně přiložit ruku ke společnému dílu. Což je velice povzbudivé a příjemné. Dovolte, abychom touto cestou všem projevili dík. V první řadě je třeba poděkovat anonymnímu dárci, díky jehož finančnímu daru se celá rekonstrukce mohla uskutečnit. Dále děkujeme firmě manželů Červených ze Zruče nad Sázavou, již provedli vlastní malování a nátěry. Velké poděkování rovněž patří majitelům lešení, kteří ho poskytli zdarma. Jsou jimi Zemědělské družstvo Čechtice, pan Urbánek z Jeníkova a pan Smítka z Čechtic. Bohužel se podařilo zajistit lešení pouze na třetinu kostela, a tak bylo nutné ho třikrát sestavit a po vybílení vždy opět rozebrat a postavit dál. To byl také důvod, proč se celý proces tolik protáhl. Zde je třeba ocenit tuto fyzicky náročnou práci při montáži a demontáži lešení. Dík patří Bohumilu Sukovi, Antonínu Hájkovi, Zdeňku Veselému, Jaroslavu Červenému, Ladislavu Tulachovi, Františku Sukovi, Serafínu Bystričanovi, Stanislavu Sukovi a Jaroslavu Vopěnkovi. Dále děkujeme Městysi Čechtice za technickou pomoc. A v neposlední řadě také všem, kteří se v průběhu akce a hlavně na závěr podíleli na úklidu. Bylo zde zastoupení všech věkových kategorií, milou a užitečnou byla účast naší mládeže. Myslím, že kostel je vizitkou a kulturní dominantou každé obce a my se nyní rozhodně nemáme za co stydět. Děkuji všem. Za farní radu Marie Marhanová Podzimní zájezd do termálních bazénů PODHÁJSKÁ Zveme zájemce o prodloužený víkend v areálu termálních bazénů v Podhájské v termínu od pátku 5. října do neděle 7. října Odjezd v pátek ve 2.30 hodin / Vlašim, Čechtice /. Ubytování se snídaní a večeří v luxusním penzionu nedaleko Podhájské, kam nás dopravuje autobus. Odjezd do ČR v neděli v 16 hodin, návrat cca kolem 20 hodiny. Vstupné do termálního bazénu je na celý den cca 6 Euro, dítě do 15 roků 3,5 Euro. Cena zájezdu je 1 920,- Kč Přihlášky na zdravotním středisku nebo osobně tel K a v á r n i č k y Od září 2012 přebírá KULTUR- NÍ VÝBOR Úřadu městyse Čechtice záštitu nad KAVÁRNIČKAMI. Pravidelnost a rozmanitost čtvrtečních setkání chceme zachovat, avšak vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude nutno vybírat vstupné, jehož výše bude vždy různá. Záviset bude na požadavcích hostů, kteří v našich Kavárničkách vystoupí. V září můžete Kavárničku navštívit dvakrát: 6. září vystoupí tři členové Národního divadla Praha - program bude ještě upřesněn a 27. září zavítá herec Jiří Brož se zajímavým pořadem o Jaroslavu Haškovi. PODĚKOVÁNÍ STRANA 3

4 Traktůrky v Otročicích Dne proběhl v Otročicích 1. ročník traktoriády. Sešlo se 39 účastníků s traktory různých značek, ať už domácí nebo tovární výroby, a nechybělo široké publikum. Stroje byly rozděleny do tří kategorií: I. samovýroba, II. do 30 k (hp), (PS), III. nad 30 k (hp), (PS). Největší zastoupení měla značka Zetor. Byla reprezentována technikou z téměř celé éry své výroby od roku 1945 (model Zetor 25) až po současnost (model Zetor 8540). Soutěžilo se v následujících disciplínách: slalom, couvání s vlekem a přetahování s nejsilnějším strojem LIAZ LT 230 (majitel Tomáš Lejček). Nejzajímavější a nejdramatičtější byla poslední ze jmenovaných soutěží, kdy ze sebe stroje s majiteli vydaly maximum a bylo opravdu na co koukat. Výsledky: kategorie samovýroby: 1. Zabloudil Zdeněk 2. Vrba Martin 3. Kerouš Martin kategorie do 30 k (hp), (PS): 1. Fiala Petr 2. Fiala Tomáš 3.Švejda Jiří kategorie nad 30 k (hp), (PS): 1. Vopěnka František 2. Foller Jaroslav st. 3. Průša Jan Na akci byla připravena i zábava pro děti - výtvarná dílna, slalom na šlapacích traktůrcích či kuriózní závod v běhu. Počasí přálo, příznivci zemědělské techniky si přišli na své a dopřáli si mnoho zábavy i dobrého jídla a pití. Zájemci si dali pivo i na čas a výherci všech soutěží získali drobné ceny. Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným, publiku, ZD Čechtice za poskytnutí prostor a těšíme se na další ročníky. Pořadatelé Traktůrky v Otročicích REPUBLIKOVÉ FINÁLE 3. MÍSTO! branný závod Medvědí stezkou Jak jsme v minulém čísle psali, naše dvoučlenná hlídka ve složení Hyna Martin, Hyna Jakub vyhrála krajské kolo branného závodu Medvědí stezkou, který pořádá a organizuje Asociace sportu pro všechny /přiložené fotky z průběhu závodu Mšeno u Mělníka 25.5./. Vítězstvím automaticky postoupila do republikového finále tohoto závodu. Letos se finále konalo 9. a v obci Borovice u Mnichova Hradiště v rekreačním středisku Litex, které se nachází v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Závod se koná v přírodě, hlídky musejí proběhnout vytyčenou trasu, letos dlouhou 5700 metrů a na čas. Během závodu plní zadané úkoly na stanovištích s kontrolami /cvičitelé/, ale jsou zde i stanoviště bez nich = samokontroly, které musejí závodníci pečlivě hlídat, protože když je minou nebo nenajdou, dostávají trestné minuty za nesplněné úkoly, ale také za chybné splnění. Zastoupeno bylo celkem 11 krajů, automaticky postupující do republikové finále vítězové krajů, ale vzhledem k typu TRAKTŮRKY V OTROČICÍCH STRANA 4

5 závodu open, účastní se i další soutěžící. V naší kategorii se účastnilo 15 hlídek. Naše hlídka se umístila na stupních vítězů na vynikajícím 3. místě! O to je umístění obdivuhodnější, že se naši závodníci probojovali mezi nejsilnější konkurenci moravských krajů, zejména severomoravského, který obsadil 1. a 2. místo. Nutno podotknouti, že se v těchto krajích závodníci připravují cíleně a pouze na tyto závody. Proto naši soutěžící prokázali nejen velmi dobré znalosti a dovednosti, ale i vynikající sportovní výkony. Po velice dlouhém časovém odstupu, kdy se mladí zdejší sportovci umísťovali na předních místech vyšších soutěží, se nám poprvé podařilo probojovat až na samý vrchol, tedy na republikové finále a dokonce se umístit na stupních vítězů. Vynikající umístění je nám odměnou za dlouhou a náročnou práci se cvičením žactva. Děkujeme závodníkům za skvělou reprezentaci a také děkujeme TJ Sokol Čechtice, která nás podporuje a umožnila nám soutěže se účastnit. Mrzí nás ale, že se této akce nezúčastnilo více dětí. Sportu zdar! Sport pro všechny MUDr. K. Hynová, J. Hyna cvičitelé TJ Sokol Čechtice, odbor Medvědí stezkou, krajské kolo Růžkovy Lhotice zněly zpěvem S mimořádným úspěchem a velkým zájmem publika se setkal koncert smíšených sborů v Růžkových Lhoticích. V neděli od 18 hodin na nádvoří lhotického zámečku /Muzeum Podblanicka expozice o B. Smetanovi/ zněly hudba a zpěv. Vystupovaly dva smíšené sbory. Cantuta z Prahy, který v roce 2003 založila skupina nadšenců, a pod vedením Mgr. Miloslavy Vítkové pracují dosud. Začali objevovat různé formy a varianty sborového zpěvu. Škoda, že jsme je nemohli slyšet v plném obsazení přibližně polovina sboru se nemohla účastnit. Zazpívali si společně také několik skladeb s oblíbeným pěveckým sborem Dech z Vlašimi, jehož sbormistrem je od roku 1991 Mgr. Miloš Povolný. Dech přizpůsobil koncert prostorám nádvoří, repertoár byl široký, zajímavý, pestrý. Ocenili jsme profesionální úroveň, výběr skladeb, citlivý přístup k intonační čistotě, precizní výslovnosti. Sboristé zpívali s maximálním nasazením, výraz byl přirozený, působivý. Všichni zpívali s chutí a diváci je po celý koncert odměňovali mohutným potleskem. Panovala hudebně přátelská atmosféra, která dobíjí nejen posluchače, ale i zpěváky samotné. Některé skladby nás nenechaly v klidu sedět rytmus se dostal pod kůži! Více než 130 posluchačů odcházelo povzneseno, nadšeno. Mimořádně hezký zážitek ocenil i pan Zdeněk Svěrák, který koncert navštívil. Spokojeni byli diváci, zpěváci i sbormistři, neboť se jim podařilo na všechny přítomné přenést své potěšení z krásné hudby a společného díla. Květiny dostali jen sbormistři, ale pomyslně si je zaslouží všichni členové obou pěveckých sborů. Děkujeme za velice příjemný letní podvečer. RŮŽKOVY LHOTICE STRANA 5

6 Devátá třída ZŠ Čechtice se loučí Nosit vám pomůcky, mazat vám tabuli, život nás naučí sklapnout a nebulit Michal Černota SPŠ Pelhřimov informační technologie Martin Filip SOŠ a SOU Vlašim opravář zemědělských strojů Pavel Filip SPŠ Vlašim mechatronik Jiří Holejšovský SZeŠ Benešov agropodnikání podnikání v zemědělství Tomáš Klenot SPŠ Vlašim nábytkářství Zdeněk Kubík ISŠT Benešov - automechanik Ondřej Veselka SPŠ stavební Havlíčkův Brod stavebnictví Hana Hejhalová Gymnázium Vlašim Kristýna Laloučková SZeŠ Benešov agropodnikání podnikání v zemědělství Lenka Růžková SPŠ Pelhřimov kadeřnice Nikola Tulachová SPŠ Pelhřimov kadeřnice Michaela Urbánková Gymnázium Vlašim Štěpán Mareš SPŠ Vlašim mechatronik Frank Schůrek SOŠ a SOU Vlašim kuchař, číšník Martin Šanda SPŠ Pelhřimov informační technologie ŠKOLA STRANA 6

7 Svátek měsíce září Marie Jméno je původu hebrejského (židovského) a pochází od jména Miriam. Význam tohoto jména se může vykládat jako milovaná Bohem. Jedná se o nejčastější české ženské jméno mezi žijícími nositelkami. Mezi nově narozenými dívkami je ve druhé desítce. K matce Ježíše Krista se v kalendáři pravoslaví a katolické církve vztahuje veliký počet svátků, které se dělí na slavnosti, svátky a památky. Proto také různé nositelky jména Marie slaví svůj svátek v různé dny během roku. V adventu se slaví Slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu - 8. prosince. Slavností Matky boží, Panny Marie je 1. leden. Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů je 18. leden. Památka Panny Marie Lurdské který se týká Mariina zjevení r v Lurdech, se připomíná 11. února. Slavnost Zvěstování Páně, devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. Panny Marie, prostřednice všech milostí je 8. května, Neposkvrněného Srdce Panny Marie je pohyblivý svátek, vychází většinou na červen. Svátek Navštívení Panny Marie (dříve 2. července) připomíná návštěvu Panny Marie u Alžběty. Panny Marie Karmelské je 16. července, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna. Tomuto svátku je zasvěceno hodně kostelů a bývá také velké množství poutí. U nás je to pouť v Jeníkově (letos 19.8.). Panny Marie Královny je hned vzápětí, V září jsou tři mariánské svátky brzy po sobě a v našem okolí jsou také dvě pouti Loreta u Vlašimi a Želiv. Svátek Narození Panny Marie připadá na 8. září, Svátek Jména Panny Marie se slaví 12. a Panny Marie Bolestné 15. Cyklus svátků zakončuje svátek Panny Marie růžencové (7. října - tato památka vznikla po námořní bitvě u Lepanta r. 1571) a Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 21. listopadu. Přejeme všem Mariím, nejen těm, které slaví svůj svátek v září, vše dobré. Zprávy z farnosti PROBĚHLO Prázdniny byly jako obvykle ve znamení letních táborů. Mladší děti se scházely po celý týden na faře na příměstském táboře. Bylo jich třicet. Mohli jsme je potkávat po Čechticích nebo třeba v jídelně. Byly většinou v rozmezí 6 9 let. Mládež se v počtu asi patnácti sešla na prodloužený víkend v myslivecké chatě v Lokti. Ani čechtické chatky a farní zahrada nezahálely. Sešli jsme se tam na koncertě heligónek a na Čechtické lilii. Po delší dobu tam pobývaly děti mj. z Nymbutrka nebo Říčan. PROBĚHNE (?) Od září bude znovu zahájena výuka náboženství. Na faře bude probíhat Mateřské centrum Jakoubek, angličtina pro nejmenší a společenství KUBA pro mladší školní děti. Také mládež se bude pravidelně scházet. Na tyto aktivity jsou zváni pravidelní účastníci i noví zájemci. Z jednorázových akcí uvádíme pochod Okolo Křešína, který plánujeme na sobotu 15. října. Více informací se objevuje na webových stránkách farnosti PŘIPRAVUJEME: Setkání v klubovně - Klub pro mládež otevřen každý třetí čtvrtek v měsíci, může přijít kdokoliv ve věku let, vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít i odejít v době od Každý třetí pátek v měsíci bude otevřeno od pro rodiče s malými dětmi. ZLATNICE snubní prsteny, prodej šperků, zakázková výroba výkup 14/kar. zlata /220 Kč /1 gram vše za výrobní ceny!!! Jana Míková, dílna Jeníkov 2 tel po dohodě, (večery + SO, NE) VÝHRADNÍ ČI NEVÝHRADNÍ SMLOUVY? Zkusme se na toto stále živé, leč na zahraničních realitních trzích již dávno vyřešené téma podívat očima prodávajícího, realitky a kupujícího. Výhradní (exklusivní) smlouvy jsou často medializovány jako nerovnoprávný vztah mezi prodávajícím a RK a je z praxe známo mnoho případů, kdy tomuto tak bylo. Skutečně podepsat dlouhodobou výhradní smlouvu s neprověřenou RK, může být velké riziko a při současném trendu cen nemovitostí i výrazná finanční ztráta. Je ale lepší podepsat několik nevýhradních smluv a toto riziko rozprostřít? Nezapomínáme při těchto úvahách na toho nejdůležitějšího hráče tedy na kupujícího klienta? VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA PRODÁVAJÍCÍHO: Zde je celkem jednoznačné, že většina prodávajících požaduje nevýhradní smlouvy. Mají proto dva zásadní a pochopitelné důvody - předpokládají, že s počtem aktivně nabízejících RK co kdyby nepracovala kvalitně a intenzivně. Bohužel prodávající často z celého procesu dohlédnou jen na první fázi prodeje a tou je inzerce. Nedokáží se často na celou transakci podívat z pohledu kupujících, jejich pohled ani nemůže být komplexní většinou prodávají nemovitost poprvé a naposled ve svém životě. Jsou tedy tyto dva jejich zásadní argumenty proti výhradním smlouvám oprávněné? Zkusme ještě pohled dalších hráčů tedy RK a kupujícího. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA REALITNÍ KANCELÁŘE: Z hlediska RK je nevýhradní smlouva jednoznačně nevýhodná, protože málokdy vede k úspěchu, tedy prodeji. Generuje pouze náklady a nespokojenost zákazníků. Snad jedinou paradoxní výhodou je fakt, že RK u nevýhradní smlouvy nenese odpovědnost za výsledek prodeje, tu na sebe tímto rozhodnutím v podstatě převzal prodávající. Zkušené RK nevýhradní smlouvy odmítají a snaží se klientům na základě svých výsledků dokázat jednoznačně vyšší efektivitu smluv výhradních. Z hlediska samotného makléře, a to je nejpodstatnější, je výhradní smlouva výzvou, zodpovědností. Ví, že když pro prodej udělá maximum a prodávající bude spolupracovat, ob- ZPRÁVY Z FARNOSTI STRANA 7

8 chod se vydaří a budou spokojeny všechny zúčastněné strany. Soustředění makléře na takovouto zakázku je pak přirozeně nesrovnatelně vyšší, než u nevýhradní, kde současně nemovitost nabízí třeba až 8 dalších RK. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA KUPUJÍCÍHO: A jsme u v současnosti nejdůležitějšího hráče na trhu u kupujícího. Bude Vás zajímat nemovitost nabízená třeba 5 RK? Co si o tom pomyslíte? Že se to nedaří prodat? Ano, správně to je logická úvaha kupujícího. Kterou RK zvolíte? Tu s nejnižší cenou? Proč je nejnižší? Co na to majitel? Komu složíte např ,- Kč jako rezervaci, když to může prodat mezitím jiná RK? Vrátí Vám peníze? Tyto a další otázky většinu kupujících jednoznačně od nevýhradně nabízených nemovitostí odrazují. Lenka Kletečková, Realitní makléřka RE/MAX Drive, tel , Petr Hozman nabízí čalounění sedacích souprav, židlí, dveří, starožitného nábytku. Velký výběr látek a koženek tel Setkání důchodců Zářijové setkání důchodců se uskuteční v pondělí 24. září od hodin v hasičském domě v Čechticích, Vodné, stočné Od roku 2013 bude pro městys platit jiná sazba DPH, a proto vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 bude probíhat koncem roku Od pondělí 17. září do 27. září si mohou občané zaplatit další zálohu na vodné a stočné. Letní zastavení ve fotografiích Truhlářství interiéry Jiří Kapek výroba nábytku na zakázku apod. info - Nakvasovice 23, mobil , tel./ fax , Letní pouť - Setkání heligonkářů na farské zahradě Toužíte se podívat na svět z výšky, vidět svůj kraj, svůj domov, nebo jiné krásy naší země, zamávat svým známým, poznat kouzlo létání? Rezervujte si jedinečný zážitek. Poznávací let Možné obsazení: - Pilot + 2 cestující - Pilot + 2 cestující + 1 dítě pouze za cenu provozu letadla - Pilot + 1 cestující + 2 děti Bližší info Kletečka Martin, tel Upozornění Oznamujeme přerušení dodávky elektrické energie pro obec Otročice (celá obec) přerušení dne , čas hodin Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Roháčková Marie Parys Bohuslav Holakovská Emilie Vzpomínka Dne uplyne pět let ode dne, kdy nás po tragické nehodě navždy opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk Václav Vejsada. Sudislavice Nakvasovice Čechtice Čechtice Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi - rodina Špoulova a Vejsadova Rytířská svatba manželů Kovářových Oslava zlaté svatby manželů Slunečkových na radnici ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 konaného dne 18. dubna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka,, Jaroslav Keller, Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice. Poděkování VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013. Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích

Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice. Poděkování VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013. Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013 Informace úřadu městyse Čechtice Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích 1. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013. 2. Rada pověřuje starostu k

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno 41. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 25.9.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více