PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY"

Transkript

1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA Č. BUDĚJOVICE A.S.A. České Budějovice, s. r. o. Dolní 1, České Budějovice IČ: , DIČ: CZ

2 Str. OBSAH 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 1. Úvod a základní předpisy 3 2. Organizační zabezpečení ZÚK Řídící složka Spojení a adresy na ZÚK Další důležitá telefonní spojení 6 3. Organizace zimní údržby komunikací Stanoviště ZÚK Platnost operačního plánu ZÚK Varianty pohotovostí ZÚK Seznam technického vybavení.a.s.a. pro ZÚK 8 4. Povinnosti pracovníků ZÚK Zástupce vedoucího operačního štábu Povinnosti dispečera ZÚK Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti Zmírňování závad ve sjízdnosti na komunikacích Zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících Pokyny pro výkon ZÚK Přehled udržovaných komunikací posypem a odhrnováním Seznam silnic patřících do správy a údržby SÚS JČK Zajištění schůdnosti chodníků a veřejných prostranství Seznam mechanismů k údržbě chodníků Harmonogram údržby chodníků Ruční údržba zastávek MHD Ruční úklid lávek, mostů a podchodů pro pěší Strojní úklid cyklostezek Komunikace po dobu ZÚK neudržované Organizace kontroly stavu a schůdnosti komunikací 43 II. TECHNOLOGIE Technologický předpis pro posyp vozovek Popis činnosti Dávkování posypových hmot Časový harmonogram posypu Úložiště posypových materiálů 46 III. KALAMITNÍ ČÁST ZÚK Kalamitní situace Výpomoc v kalamitních situacích Seznam smluvně zajištěných partnerů 47 IV. ZÁVĚR Rekapitulace Seznam příloh operačního plánu ZÚK 48 V. PŘÍLOHY 48 2

3 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvod, základní předpisy 1.1. Pro zajištění zimní údržby komunikací na katastru města České Budějovice se pro potřeby tohoto operačního plánu vycházelo z těchto základních norem, zákonů a předpisů: a) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatek z 26, zák. č.13/1997 Sb.) - odstavec 6.: Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat... - odstavec 7.: Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat... ) b) vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků c) hustoty provozu veřejné hromadné dopravy d) z příslušných českých technických norem e) nařízení MMČB č. 4/2009 Cílem zimní údržby komunikací na katastru Statutárního města ČB (mimo průjezdní úseky státní a krajské silniční sítě, kterou zajišťuje SÚS JČK) je zajištění jejich sjízdnosti, tj. zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vzniklých zimními povětrnostními vlivy. Operační plán je základní normou pro provádění ZÚK. Uživatelé komunikací nemají nárok na náhradu škody, jež jim vznikla ze stavebního či dopravně technického stavu komunikací. Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ní předepsaným způsobem upozornit Operační plán zimní údržby ( OPZÚK ) schválený Radou Města České Budějovice ze dne pro zimní období je zpracován dle výše uvedeného zákona a vyhlášek v platném znění Plánované termíny: Termín zahájení : Termín ukončení: Pro potřeby ZÚK bude činnost zahájena dne daného roku a ukončena roku následujícího, pokud vývoj klimatických podmínek neurčí jinak. Před a po tomto datu budou eventuelní následky klimatických podmínek zmírňovány dle konkrétní situace bez zbytečných průtahů, přiměřeně ke vzniklé situaci. Konkrétní počátek ZÚK určí po dohodě s Magistrátem města České Budějovice, odborem správy veřejných statků Ing. Vladimíra Hrušková a za společnost.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. Roman Braný, dle klimatických podmínek. Ukončení bude obdobné. V případě, že klimatické podmínky budou příznivé, to znamená, že se nebude provádět ZÚK, společnost.a.s.a. bude provádět čištění komunikací dle harmonogramu letního čištění. 3

4 1.4. Provádění zimní údržby komunikací řídí odpovědní pracovníci.a.s.a. České Budějovice, s.r.o.. Při řízení využívají pokynů a podnětů operačního štábu, který zasedá pravidelně každý týden v pondělí po celé zimní období, pokud operační štáb nestanoví jinak. Operační štáb zasedá v sídle operačního střediska v ul. Dolní Operativně řídí průběh zimní údržby oddělení dispečinku.a.s.a. na motoristických komunikacích 1. až 3. pořadí, na chodnících a ostatních plochách, kde řídí i odvoz sněhu Odvoz sněhu je prováděn výhradně na pokyn operačního štábu zimní údržby Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí bylo předem projednáno s odborem SVS MMČB Výkony při zimní údržbě v případě kalamitní situace jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřených smluv Výkony prováděné dodavateli budou kontrolovány pracovníky společnosti.a.s.a. a příslušným pracovníkem SVS MMČB V případě vyhlášení kalamitní situace přebírá řízení ZÚK krizový štáb Magistrátu města České Budějovice. 4

5 2. Organizační zabezpečení ZÚK 2.1. Řídící složka Řídící štáb ZÚK při MM ČB Mgr. Juraj Thoma, primátor František Jelen, náměstek primátora Ing.Vladimíra Hrušková, ved. odboru SVS MM ČB Roman Braný, ředitel společnosti.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. Operační štáb Luboš Breite RVP Vedoucí operačního štábu ZÚK Gabriela Prokopová SVS MM ČB Městská Policie Marcel Vacek Zástupce vedoucího operačního štábu Policie České republiky Okr. ředitelství DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA Č.B. 5

6 2.2. Spojení na dispečink ZÚK Oddělení dispečinku: Stálý dispečink tel.: Další důležitá telefonní spojení Ing. Vladimíra Hrušková V. (SVS MMČB - vedoucí odboru) tel Nataša Bláhová (MMČB - vedoucí odd. správy komunikací) tel dispečer DP tel Český hydrometeorologický ústav tel Dispečer DP autobusy tel Dispečer DP trolejbusy tel Dispečer SÚS Nemanická ul. tel Policie České republiky Okr. Ředitelství tel. 158, Městská Policie tel. 156,

7 3. Organizace zimní údržby komunikací 3.1. Stanoviště ZÚK Dolní 1, České Budějovice, mobilní číslo Platnost operačního plánu ZÚK Jeho působnost je platná od do Zahájení výkonu ZÚK vyhlašuje řídící štáb a rozsah nasazení služby vyhlásí operační štáb ZÚK vzhledem k vývoji povětrnostních podmínek Varianty pohotovostí ZÚK Jednotlivé varianty pohotovostí budou stanoveny v závislosti na předpovědi nočních teplot na následující dva dny a bude odsouhlasena odpovědným pracovníkem MMČB elektronickou formou odpovědnému pracovníkovi společnosti.a.s.a. České Budějovice, s r.o. Varianta pohotovosti bude platit až do odvolání odpovědným pracovníkem MMČB var. 1. (po celé období platnosti ZÚK) stanovena jako pracovní pohotovost Počet pozice doba pohotovosti 1x dispečer nepřetržitě var. 2. (nejnižší teplota cca 3 6 C v předpovědi na noc vč. předpovědi výskytu srážek se sněhem) stanovena jako domácí pohotovost Počet pozice doba pohotovosti 1x dispečer nepřetržitě 1x obsluha nakladače (od 18:00 do 6:00hod.) 2x řidič velkého sypače_údržba komunikací (od 18:00 do 6:00hod.) 2x řidič Multicar_údržba komunikací (od 18:00 do 6:00hod.) 2x řidič Multicar_údržba chodníků (od 3:00 do 6:00hod.) 2x řidič Multicar_údržba chodníků (od 18:00 do 22:00hod.) 2x řidič Egholm_údržba chodníků (od 3:00 do 6:00hod.) 2x řidič Egholm_údržba chodníků (od 18:00 do 22:00hod.) 5x ošetření lávky (od 3:00 do 6:00hod.) 8x ošetření zastávky MHD (od 3:00 do 6:00hod.) 7

8 3.3.3 var. 3. (nejnižší teplota cca 0 3 C v předpovědi na noc vč. předpovědi výskytu srážek se sněhem) v pracovní dny stanovena jako domácí pohotovost a držena dle níže uvedeného časového harmonogramu, v době pracovního volna a o státních svátcích držena nepřetržitě Počet pozice doba pohotovosti 1x dispečer nepřetržitě 1x obsluha nakladače (od 14:30 do 6:00hod.) 2x řidič velkého sypače_údržba komunikací (od 14:30 do 6:00hod.) 2x řidič Multicar_údržba komunikací (od 14:30 do 6:00hod.) 2x řidič Multicar_údržba chodníků (od 14:30 do 22:00hod.) 2x řidič Multicar_údržba chodníků (od 3:00 do 6:00hod.) 2x řidič Egholm_údržba chodníků (od 14:30 do 22:00hod.) 2x řidič Egholm_údržba chodníků (od 3:00 do 6:00hod.) 5x ošetření lávky (od 3:00 do 6:00hod.) 8x ošetření zastávky MHD (od 3:00 do 6:00hod.) 3.4 Seznam technického vybavení.a.s.a. pro ZÚK Silniční sypač Škoda 706 Š706 CE 4509 Silniční sypač Škoda 706 Š706 1C Silniční sypač Unimog AKV 8210 Silniční sypač Unimog AKV 5083 Silniční sypač Multicar M26 3C Silniční sypač Multicar M26 3C Silniční sypač Multicar M26 3C Silniční sypač Multicar M26 CBA Traktory s radlicí Zetor 7245 CB 7019 Traktory s radlicí Zetor 7245 C Magma 4 x 4 sklápěč 2C Multicar M26 sklápěč 3C Zemní stroj CASE nakladač HON čelní nakladač Mazda 2200 valník CBA Mazda 2200 kombi CE Egholm 2200T Egholm 2200T 8

9 4. Povinnosti pracovníků ZÚK 4.1.Zástupce vedoucího operačního štábu Kromě obecných povinností, plynoucích ze zákoníku práce, pracovní smlouvy a ostatních vnitřních předpisů společnosti má tyto povinnosti: - řídí a organizuje výkon ZÚK na komunikacích, jež jsou v majetku Statutárního města České Budějovice a ve správě společnosti.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. - provádí kontrolu plnění ZÚK z hlediska včasnosti a kvality prováděných kontrolních údržbových prací - řídí a organizuje práci dispečerů ZÚK - podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení upřesňuje rozsah výkonů ZÚK na komunikacích ve správě společnosti - v případě vhodných povětrnostních podmínek zajišťuje využívání pracovních sil a mechanizačních prostředků na náhradní práce zaměřené na potřeby údržby a čistoty města čištění města dle plánů letní údržby - soustřeďuje a vyhodnocuje dokumentaci ZÚK pro potřeby vlastní a MMČB - organizuje a řídí konkrétní průběh ZÚK a je za ni plně zodpovědný vedoucímu operačního štábu - sleduje a vyhodnocuje povětrnostní situaci ovlivňující sjízdnost komunikací a rozhoduje o nasazení mechanismů a druhu posypu - vede příslušnou dokumentaci, jež se vztahuje k ZÚK - zajišťuje opravy mechanismů, jež zajišťují ZÚK a rozhoduje o nasazení náhradních prostředků - na základě konkrétní povětrnostní situace provádí přesun mechanismů na místa se zhoršenou sjízdností - odpovídá za využití vozidel a pracovníků při ZÚK - dle vzniklé situace povolává další pracovníky do pohotovosti či přímo do směny ZÚK - řídí činnost při kalamitní situaci po dohodě s vedoucím operačního štábu - na základě žádosti DI PČR se účastní vyšetřování dopravní nehody, jejíž příčinou byla závada ve sjízdnosti a neprodleně informuje statutárního zástupce společnosti a vedoucí odboru SVS MMČB. INFORMACE o povinnostech výkonných pracovníků ZÚK Kromě obecných povinností, plynoucích ze ZP, pracovní smlouvy a vnitřních předpisů společnosti mají tyto povinnosti: - na základě příkazu službu konajícího dispečera ZÚK provádějí stanovené práce k zajištění sjízdnosti komunikací. Při této činnosti kontrolují stav komunikací a informují dispečera ZÚK prostřednictvím telefonního spojení - při provádění ZÚK dbají na kvalitu a včasnost prováděných prací - bez souhlasu dispečera ZÚK nemohou opustit přidělenou trasu - dodržují stanovené technologické postupy údržby komunikací a plně za ně zodpovídají, dále zodpovídají za stav komunikací přidělené trasy 9

10 4.2. Povinnosti dispečera ZÚK a) v době nepřítomnosti vedoucího operačního štábu, nebo jeho zástupce řídí veškerý provoz pracovníků zařazených do ZÚK b) nastupuje do služby dle rozdělovníku práce sestaveného vedoucím ZÚK c) v zásadě provádí tyto činnosti: - při nástupu do služby zkontroluje přítomnost pracovníků směny ve službě - převezme vozidla a mechanizmy včetně dispečerského vozidla, provede kontrolu stavu mechanizmů (společně s pracovníky směny), dbá na to, aby vozidla nezůstávala naložena posypovým materiálem nad pohotovostní dávku - provede kontrolu posypového materiálu - je ve spojení s vozidly v činnosti prostřednictvím mobil. Telefonů - vede deník ZPS, do něhož zapisuje tyto údaje dle předepsaného formuláře: 1. Jména pracovníků a odpracované hodiny. 2. Každý vozidla s udáním času u, jméno řidiče s přikázaným úkolem. 3. Po u vozidla zaznamenává čas a způsob zajištění úkolu. 4. Údaje o počasí zaznamenává při klidném počasí 1 x za 3 hodiny, při náhlých změnách počasí okamžitě současný stav počasí a zjištěný stav na vozovkách. 5. Důležité telefonáty nadřízených, Policie, DP MČB zejména o stavu vozovek, žádosti o zásah a způsob, jak byl splněn. 6. Kontroly na pracovišti, mimořádné události, poruchy mechanizmů, nehody. 7. Spotřebu materiálu. 8. Stav vozovek zjišťuje vlastní kontrolou, informacemi řidičů a organizačních pracovníků ZÚK, o všech informacích vede záznamy v elektronickém deníku. Další povinnosti: a) Posyp vozovek zajišťuje odpovědným rozhodnutím ve smyslu OP ZÚK. b) Prohrnování vozovek zahájí při vrstvě sněhu nad 5 cm na vozovkách, posyp lze provádět současně při odstraňování sněhu prohrnováním. c) V průběhu služby a v závislosti na vývoji počasí zajistí kontrolu vozovek zejména nebezpečných úseků. d) Před em k posypu upozorní řidiče na dodržení zákazu sypání před a za železničními přejezdy. e) V případě nutnosti mimořádného nasazení mechanizmů a pracovníků vyrozumí vedoucího operačního štábu, případně jeho zástupce. f) V případě poruchy mechanizmů zajistí neprodleně jejich opravy. g) Při předání služby musí být řádně dokončen záznam v elektronickém deníku, nastupující dispečer musí být řádně informován o stavu vozovek a o rozpracovaných úkolech. h) V případě neschopnosti nástupu do služby musí včas informovat vedoucího operačního štábu, nebo jeho zástupce. Vývoj a prognózu počasí je povinen sledovat: - vlastním pozorováním oblačnosti a teploty - informacemi na telefonu telefonickým dotazem na Čes. Hydrometeorolog. Úst. tel zjišťováním ze zpravodajství televizí - zjištěním informací z internetu nebo teletextu - hlásiče náledí Aktuální informace o stavu počasí v regionu zajišťuje před, v průběhu i po zahájení ZÚ dispečer a to : a) aktuální povětrnostní situaci: počasí vč. teplot b) vývoj počasí na 2 3 dny dopředu c) týdenní předpověď a předpoklad vývoje počasí 10

11 5. Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 5.1. Zmírňování závad ve sjízdnosti na komunikacích Motoristické komunikace 1. pořadí - zmírnění závad ve sjízdnosti do 4 hodin od u - odstranění závad ve sjízdnosti do 48 hodin od u Motoristické komunikace 2. pořadí - zmírnění závad ve sjízdnosti do 12 hodin od u - odstranění závad ve sjízdnosti do 72 hodin od u Motoristické komunikace 3. pořadí - zmírnění závad ve sjízdnosti po ošetření I. a II. poř. do 48 hod. - odstranění závad ve sjízdnosti po odstranění závad na I. a II. pořadí do 48 hodin 5.2. Zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících Zajištění technickými prostředky Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin v pracovní den, musí být práce na její odstranění zahájeny neprodleně, a to na základě stanoveného pořadí časových lhůt pro zmírnění závad. Zahájení prací je mimo rámec řádné pracovní doby vázáno na stanovené podmínky držení domácí pohotovosti pracovníků zhotovitele a to na základě stanovení pohotovosti odpovědným pracovníkem MMČB. Chodníky 1. pořadí zmírnění závad ve schůdnosti musí být ukončeno do 4 hodin od zahájení úklidu Chodníky 2. pořadí zmírnění závad ve schůdnosti bude zahájeno v časovém intervalu po ukončení odstraňování závad na chodnících I. pořadí a ukončeny nejpozději 12 hod. dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti u chodníků I. pořadí Chodníky 3. pořadí zmírnění závad bude zahájeno po ošetření chodníků I a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin Zajištění ruční údržbou Zahájení prací mimo rámec řádné pracovní doby je vázáno na stanovené podmínky držení domácí pohotovosti pracovníků zhotovitele. Množství pracovníků, pro zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících, bude odsouhlaseno odpovědným pracovníkem MMČB elektronickou formou odpovědnému pracovníkovi společnosti.a.s.a. České Budějovice, s. r.o. a to na následující dva dny. Varianta pohotovosti bude platit až do odvolání odpovědným pracovníkem MMČB. 11

12 6. Pokyny pro výkon ZÚK Výkon zimní údržby komunikací spočívá v odstraňování sněhových vrstev a zabraňování vzniku náledí nebo jeho odstraňování. 1. Na dopravně důležitých komunikacích je nutno podle pořadí naléhavosti dané operačním plánem odhrnovat postupně v celé šíři vozovky napadaný sníh a zmírňovat kluzkost posypem. 2. Na ostatních MK se v případě nutnosti ponechá souvislá vrstva sněhu a hrnutím se udržuje rovnost povrchu. 3. V případě zvýšeného spadu sněhu a výhledu teplot pod 10 C (sůl je neúčinná) se sníh přednostně odváží z mostů, aby bylo zabráněno přetížení konstrukce. 4. Ve všech případech je nutno dbát na řádný odtok tající povrchové vody (okolí uličních vpustí) 5. Je-li nutno, aby mechanizmy pracovaly v protisměru, musí dbát řidiči nejvyšší opatrnosti a mít zapnuta signalizační přerušovaná světla. Při nebezpečí střetu s protijedoucím vozidlem musí řidič mechanizmus zastavit. 6. Veškerá vozidla a mechanizmy nasazené při odstraňování sněhu a posypu musí být vybaveny okrajovými a koncovými světly, odrazkami, bezpečnostními nátěry, případně praporky a výstražným světlem. 7. S odklizením sněhu se začíná po zajištění sjízdnosti vozovek přednostně z míst, kde bariéry ztěžují nebo znemožňují dopravu nebo pěší provoz. 8. Sníh se odstraňuje směrem od středu vozovky k jejímu pravému kraji. Při trvalém sněžení se hrnutím udržuje trvalá sjízdnost, podle šíře vozovky se použijí 2 i 3 pluhy za sebou. 9. Bude prováděno odstranění sněhových mantinelů při obrubníku zastávek MHD. 10. K odstraňování sněhu bude použito radlic na auto sypačích, traktorech, zametačích, multikárách 11. Schůdnost pěších komunikací se zajišťuje odhrnutím sněhu a ošetřením povrchu odpovídajícím materiálem (zámková dlažba inertní posyp, ostatní chodníky směs písku a soli). 12. Pokyn k odvážení sněhu z města a jeho rozsah vydá Magistrát města České Budějovice. Skládka sněhu je určena levý břeh Vltavy mezi cyklostezkou a hlavní silnicí E 49 směr Písek naproti AAA auto. 14. Dle nařízení ředitelství Českých drah je zakázán chemický posyp 50m před a 50m za železničním přejezdem. Tato hranice zákazu posypu bude označena dle Policie ČR dodatkovými tabulkami. 15. Svozové komunikace budou ošetřeny na zajištění sjízdnosti při svozu domovního odpadu. 12

13 16. Přejezdy ČD na území města Jedná se o přejezdy v těchto ulicích : Pekárenská, Buděšínského, J.K. Chmelenského, Nemanická, H. Kvapilové, A. Trägera, Skuherského, B. Němcové, U Sirkárny, Pražská, Jírovcova, Křižíkova a komunikace Rožnov Roudné. Tyto úseky přilehlé k železničním přejezdům se pouze prohrnují. 13

14 7. Přehled udržovaných komunikací posypem a pluhováním I. pořadí okamžitě po zjištění závad ve sjízdnosti, nejpozději do 30 min. (sjízdnost zajistit max. do 4 hod) I. pořadí trasa: S11 jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek 1 Jírovcova (Nádražní Pekárenská) Nádražní stará (Jírovcova HZS) Pekárenská (Pražská Nádražní, Blahoslavova U Sirkárny) Blahoslavova (Pekárenská Trocnovská) Trocnovská (od Blahoslavovy po točnu MHD) U Sirkárny (Rudolfovská Pekárenská) U Pily (od Rudolfovské po točnu MHD včetně) Slévárenská Rudolfovská (Na Sadech Hlinská) Vrbenská Hlinecká J. Lomského (kolem HZS) Suchovrbenské náměstí (točna) U Lávky (Družstevní Dobrovodská) Družstevní E. Beneše (Družstevní ednická) A. Kříže V Hluboké cestě (ednická J.Masaryka k žel. přejezdu) Nádražní (Rudolfovská Průmyslová) Žižkova tř Novohradská (Žižkova Mánesova) Průmyslová točna MHD Mladé J. Masaryka spojka Mladé (hřbitov) Pohůrka Čechova Křižíkova Dukelská (M. Vydrové točna MHD včetně) M. Vydrové (od Čechovy k mostu) Matice školské 402 m Podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 14

15 I. pořadí trasa: S12 jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Dolní Horní točna MHD Nemanice 86 4 A. Trägera (až do Hrdějovic na křižovatku s Jubilejní) Karoliny Světlé (Suchomelská Pražská) Suchomelská (K. Světlé Plzeňská) Plzeňská (Suchomelská U Trojice) U Trojice (Plzeňská Pražská) Pražská třída (Mariánské nám. Strakonická) Husova od Mariánského nám. Po křižovatku Na Dlouhé louce Na Sadech Karla IV Nám. Přemysla Otakara II Biskupská F.A. Gerstnera (Goethova Mánesova) Goethova Lidická (Žižkova Mánesova) J. Boreckého (Husova x k Tescu) O. Nedbala A. Barcala (včetně točny) M. Horákové Větrná (O. Nedbala E. Rošického) J. Opletala (Branišovská O. Nedbala) Husova tř. (O. Nedbala Č. Vrbné, semafor za točnou) komunikace u Globusu (Husova kruhový objezd Krčínova) Krčínova (Husova odbočka ke Globusu) točna MHD Otavská Bezdrevská (Strakonická Záchranná služba) Strakonická (od Husovy po Nový most) U Trojice (Jírovcova Pražská) 412 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 15

16 II. pořadí sjízdnost musí být zajištěna max. do 12 hod II. pořadí trasa: S21V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ m čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Opatovická Hlubocká U Čertíka (Pražská K Rybníku) Nemanická (Pražská A.Trägera) Otavská U Hvízdala U Domova důchodců Krčínova (k odbočce ke Globusu + spojka na výpadovku) Fr. Ondříčka J. Boreckého (Strakonická x k Tescu) 705 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 16

17 II. pořadí trasa: S21M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) Datum Úsek m 1 K Rybníku Bezdrevská (od Záchranné služby) Jizerská Vodňanská Labská Josefy Kolářové Dlouhá (od Husovy, od J. Boreckého) 828 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 17

18 II. pořadí trasa: S22V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum Úsek m 1 Trocnovská (od točny MHD po Okružní) + točna MHD U Sirkárny (Trocnovská Pekárenská) E. Beneše (Ledenická Jabloňová) V. Vančury Pohůrecká Puchmajerova Tř. čsl. Legií (+ u MŠ) J. Buděšínského V. Nováka Krumlovská L. Kuby J. Hůlky Otokara Březiny Na Děkanských polích 776 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 18

19 II. pořadí trasa: S23V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum Úsek m 1 Otakarova Lipenská Tř. 28. Října Jar.Haška (Husova Holečkova) Holečkova Klavíkova Resslova (Budivojova až k hotelu Klika) Jiráskovo nábřeží podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 19

20 II. pořadí trasa: S23M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) Datum Úsek m 1 Blahoslavova (Nádražní Trocnovská) Jírovcova (NaSadech Pekárenská) U Černé věže Kanovnická Na Mlýnské stoce Mlýnská Panská Hradební Plachého Hroznová (Kněžská Sokolský ostrov) Piaristická Kněžská Radniční Česká Široká Dr. Stejskala Zátkovo nábřeží (Biskupcova Dr. Stejskala obě strany řeky) Lannova tř. 419 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 20

21 II. pořadí trasa: S24V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum Úsek m 1 U Lesa Dubenská Spojovací Loucká Větrná (Branišovská O.Nedbala + 2x spojka na M.Horákové) K.Šafáře Sokolská Na Zlaté stoce (O.Nedbala Na Sádkách) Studentská + na Husovu třídu Husova (Studentská A.Sovy + na hlavní) Na Sádkách (od university až k Husově třídě a Dlouhé louce) podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 21

22 II. pořadí trasa: S24M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum Úsek m 1 U Rozvodny K. Chocholy K. Štěcha Dr. Bureše Netolická Prachatická Norberta Frýda M. Chlajna V. Volfa J. Bendy podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 22

23 III. pořadí po zajištění I. a II. pořadí max. do 48 hod Udržování rovnosti povrchu do 10 cm III. pořadí trasa: S31V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Příčná Vodní U Jeslí Plynárenská Dienzenhoferova Reinerova Brandlova U Lávky (Družstevní Kamarytova) Dělnická Přemyslova Boleslavova Heřmánková Lesní Horymírova Dalimilova Libušina Sámova J. Čapka Bořivojova J. Dobrovského Pod Lékárnou Fr. Škroupa Tyršova V. Špály J. Jindřicha Tř. čsl. Legií (nová zástavba) V. Nezvala Želivského Prašná Ot. Ševčíka Suchovrbenská Brigádnická U Školy Třešňová Jabloňová J. Ježka

24 37 K Dolíčku Hraniční K. Uhlíře E. Krásnohorské (od Dobrovodské k MŠ) Železničářská J. Hory H. Malířové Macharova I. Olbrachta Třebízského Jiřího z Poděbrad 333 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 24

25 III. pořadí trasa: S31M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Kamarýtova Krokova Kosmova K. Vinařického J. Lomského U Pramene Stará cesta U Cihelny J. Čarka Karla Tomana 115 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 25

26 III. pořadí trasa: S32M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druhu posypu posyp (t) datum úsek 1 U Hřbitova Kamenická Hůrská U Čertíka (Světlíky) K Úsilnému (i kolem rybníku) Za Hřištěm K. Šatala Hosínská Jana Štursy (+ ulice vedle mezi domy) Jižní (+ spojky s Opatovickou) Tyršův sad H. Kvapilové Severní Karoliny Světlé (Pražská ÚAMK)) Kněžskodvorská (K. Světlé Strakonická) Suchomelská (A. Trägera K. Světlé, Plzeňská Kněžskodvorská) Pekárenská (Nádražní Blahoslavova + 17 odbočka k bývalým TS) Žerotínova (Trocnovská po zástavbu) Libničská Korandova Mikuláše z Husi M.Svobodové Vřesová (+ 2 Spojky na Rudolfovskou) U Skladu K Lučinám B.Martinů J.Milíče Žitná Za Rybníkem Prokopa Holého Tovární 144 m podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 26

27 III. pořadí trasa: S32M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Květná Rybářská (+ 2 slepé ulice) U Tří dubů Heritesova 89 5 Vltavská J. Hloucha M. Millauera Školní V. Rabase Krátká Lomená Rokycanova U Smaltovny 473 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 27

28 III. pořadí trasa: S33V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Litvínovická (bez slepého úseku k lávce) U Lučního jezu U Vodárny U zimního stadionu F.A.Gerstnera (Goethova Zátkovo ednick) Pivovarská E. Pittera Pabláskova S. K. Neumanna U Vltavy Grünwaldova Bachmačská A. Krejčího E. E. Kische Revoluční J. Kollára P. J. Šafaříka Strádova Beránkovo nábřeží Sokolovská (od točny MHD k Drátenické) Drátenická B. Kafky J. B. Foerstera Ovocná Na Hraničkách Plánská Boršovská St. Čečka Kozinova K. Lavičky Slunečná J. K. Chmelenského A. Staška Parková Sadová V Zahrádkách Na Výsluní Fr. Bílka

29 39 Fügnerova Jaselská Janáčkova Máchova Šumavská Jungmannova Roudenská Plavská (sídliště) Tylova (U Malše do konce) U Malše 184 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 29

30 III. pořadí trasa: S33M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 V Zátiší (gen. Svobody Komenského) 66 2 Komenského Jánošíkova Janská Tichá Purkyňova Preslova Boletická Thomayerova Kolářská Sedlářská J. Lady K. Kovařovice Zvonková Zlatnická Pastevní Na Blatech Římovská Stropnická Růžová Čelakovského Erbenova Heydukova 286 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 30

31 III. pořadí trasa: S34V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek 1 Prokyšova Polní Luční Havlíčkova Dukelská (M. Vydrové Jirsíkova) Jirsíkova Zeyerova Budovcova Kaplířova K. Buriana Fr. Halase Osiková A. Janouška Na Bělidle Zd. Fibicha V. Rady Ke Studánce Doubravická Střížovská Doudlebská Topolová Borovanská Šeříková U Dráhy K. V. Raise V. Vydry Kpt. Jaroše Kpt. Nálepky 317 m podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 31

32 III. pořadí trasa: S34M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 U Tří lvů Alešova (Dukelská Vrchlického nábřeží Novohradská) Vrchlického nábřeží U Elektrárny Brožíkova M. Vydrové (od Čechovy k Polní) Roháče z Dubé Na Nábřeží Mayerova Březová J. Dietricha Kališnická Palmová Javorová Jasanová Vrbová Jasmínová Jalovcová Olivová Jedlová Mechová Ke Špačkům Říční J. Hurta Za Tratí Kaštanová Velenická Šroubárenská 316 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 32

33 III. pořadí trasa: S35V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek 1 Na Zlaté stoce (Na Sádkách U Stromovky) Pasovská U Stromovky Šípková (bez spojky do ulice Na Sádkách) Na Sádkách (od univerzity po Švábův Hrádek) U Bagru Šindlodvorská Třebínská Úzká Trnková Buzulucká K. Fleischmana Kyjevská Čajkovského E. Rošického (U Výstaviště Husova) Ant. Slavíčka Zahradní Ot. Ostrčila V. ednick (Větrná K. Šafáře) J. Opletala (V. ednick O. Nedbala) Větrná (J. Opletala Větrná) ednická (všechny ulice + ZTV) Haklovy Dvory odbočky od točny MHD České Vrbné k rybníku České Vrbné včetně novostaveb + část staré návsi m podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 33

34 III. pořadí trasa: S35M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Sukova A. Sovy Lipová E. Destinové (+ spojka k Branišovské) U Výstaviště (včetně odbočky k J. Boreckého a slepé k Budiwoyz) Na Jízdárně Hirzova 92 8 Rybniční U Dráhy (České Vrbné) 161 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 34

35 III. pořadí trasa: S36V jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Vltavské nábřeží Budivojova V Oblouku + spojka k zahradnímu centru Kněžskodvorská (Čéčova U Trojice) Čéčova Nerudova Neplachova Fr. Hrubína Klostermannova Fráni Šrámka J. Plachty Klaricova Dvořákova Kasárenská Štítného 211 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 35

36 III. pořadí trasa: S36M jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Sokolský ostrov Staroměstská + k MŠ Kubatova (+ vjezdy k parkovištím) Průběžná (+ k MŠ) Puklicova Hálkova Zachariášova Neklanova Kostelní K. Weise + spojka mezi Puklicouvou a Nerudovou Skuherského B. Smetany Dr. Tůmy J. Š. Baara Jeremiášova Nová Riegrova Chelčického Jeronýmova Krajinská 361 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 36

37 III. pořadí trasa: S37 jméno posádky stanoviště telefon typ vozidla SPZ Dolní 1, ČB m 2 čas výkonu (hod.) druh posypu posyp (t) datum úsek m 1 Třebotovice průtah Kaliště průtah Kaliště samoty Dobrá Voda odbočka za hotelem Emauzy 290 podpis řidiče podpis dispečera podpis zástupce MMČB 37

38 8. Seznam silnic patřících do správy a údržby SÚS JČK 1) Silnice I/3 Pražská z Nemanic po Strakonickou, Strakonická, Levobřežka, Dlouhá louka, Litvínovická 2) Silnice I/20 Průtah přes sídliště Vltava a Č. Vrbné 3) Silnice I/34 Okružní, Rudolfovská od Okružní po panelárnu ve Vrátě 4) Silnice II/156 Mánesova od Sodovkárny, Novohradská 5) Silnice II/157 Strakonická od Pražské po Rudolfovskou, Rudolfovská po Dobrovodskou, Ledenická Dobrovodská po Ledenickou 6) Silnice III/10575 Jubilejní 7) Silnice III/14322 Branišovská 8) Silnice III/14539 Husova od Dlouhé louky po O. Nedbala, E. Rošického 9) Silnice III/15523 Vidovská po přejezd ČD 10) Silnice III/15529 L. M. Pařízka, Plavská 11) Silnice III/00354 Lidická od Mánesovy ven z města 12) Silnice III/14611 Dobrovodská od Ledenické přes D. Vodu, Třebotovice, Kaliště 13) Silnice III/14612 Příjezd do Třebotovic po bývalou prodejnu 14) Silnice III/0341 Rudolfovská od Okružní po Hlinskou, Hlinská 15) Silnice III/15611 Mánesova od Novohradské po Průmyslovou 38

39 9. Zajištění schůdnosti chodníků a veřejných prostranství V rámci zimní údržby komunikací je zahrnuta i údržba a zajištění schůdnosti veřejných chodníků na mostech, lávkách, veřejných prostranstvích, parkových cestách, chodníků a některých ostatních plochách. Údržba se provádí jednak hrnutím sněhových vrstev, jednak posypem odpovídajícím materiálem (zámková dlažba inertní posyp, ostatní chodníky směs písku a soli). Ušlapaná sněhová vrstva se zdrsňuje posypem. Nerovnosti vzniklé vlivem tání a provozem se odstraňují shrnutím, případně odškrabáním a odsekáním až na kryt komunikace. K posypu se používá odpovídající materiál (zámková dlažba inertní posyp, ostatní chodníky směs písku a soli). Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi a to: a) u chodníků, které jsou širší než 1,2 m, v šíři nejméně 1,2m b) u chodníků, jejichž šíře je do 1,2 m se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku) Včasné zahájení ošetřování veřejných chodníků na mostech, lávkách, veřejných prostranstvích, parkových cestách, chodníků a některých ostatních plochách bude podle předpovědi počasí zabezpečeno stanovením pohotovostí. Během období ZÚK plán údržby organizuje dispečer ZÚK z objektu.a.s.a. České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, tel Včasné zahájení ošetřování tras MPS bude podle předpovědi počasí zabezpečeno stanovením hotovostí, případným posunutím pracovní doby do časných ranních hodin Seznam mechanizmů k údržbě chodníků Multicar M26 sypač 3 vozidla (3C3 5189, 3C3 5190, 3C1 8270) Magma 4 x 4 valník 1 vozidlo (2C2 0159) Multicar 26 sklápěč 1 vozidlo (3C0 2894) Mazda 2200 valník 1 vozidlo (CBA 54-36) Mazda 2200 kombi 1 vozidlo (CE 98-64) HON nakladač 1 stroj Egholm 2200T 2 vozidla Během pracovní doby úseku čištění podléhají vedoucímu střediska čištění. Po pracovní době dispečerovi ZÚK. 39

40 9.2. Harmonogram údržby chodníků Chodníky 1. pořadí zmírnění závad ve schůdnosti musí být ukončeno do 4 hodin od zahájení úklidu, vzdálenost m 1) Chodníky ve správě společnosti.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. Pražská (u hřbitova H. Kvapilové Nemanická) Lidická (Mánesova Papírenská) K. Šatala (Jubilejní ZŠ) Lidická (Slunečná J. Buděšínského) Kněžskodvorská (K. Světlé Budvar) Matice školské (Pabláskova k mostu) chodník Okružní VOŠ Tylova (K Malši Matice školské) Plzeňská (V Oblouku U Trojice) B. Němcové (Mánesova Papírenská) chodník od Plzeňské k čp. 87 Gen. Svobody (Janská V Zátiší) U Trojice (Neplachova Pražská) Grünwaldova Zachariášova (Neplachova Klostermanova) Šumavská (B. Němcové Lidická) Nerudova (naproti ZŠ po Neplachovu) J. Buděšínského (Lidická Janáčkova) Puklicova (Neplachova F. Hrubína) nám. Bratří Čapků Budivojova (Resslova J. Haška) Plavská (Roudenská konec nové zástavby) Resslova Mánesova Klavíkova Zátkovo nábřeží J. Haška (Holečkova Husova) Goethova Holečkova (J. Haška Pražská) U Zimního stadionu O. Nedbala F.A.Gerstnera A. Barcala Dukelská (Lidická Mánesova) chodník od M. Horákové kolem čp. 13, 15, 17, 19 Žižkova chodník od A. Barcala k poště Rudolfovská (Na Sadech M. Svobodové) V. Talicha (O. Nedbala Zahradní) Nádražní (Rudolfovská Průmyslová) K. Šafáře (V. Talicha Husova) Novohradská (Žižkova Mánesova) Bezdrevská (Písecká Strakonická) Novohradská (Ke Studánce Střížovská) Fr. Ondříčka (od zdrav. Střediska po J. Kolářové) Kasárenská Pražská (Strakonická Husova) Lannova třída Mariánské náměstí Chelčického Pekárenská Dvořákova (Lannova Průmyslová) Jírovcova Štítného Klaricova Jeronýmova Nová U Tří lvů Lipenská Vrchlického nábřeží (strana u MŠ) Otakarova (Nová Rudolfovská) Alšova (Dukelská Vrchlického nábřeží) Husova (Čajkovského U Výstaviště) Krokova (A. Kříže MŠ) Husova (Pražská Jiráskovo nábřeží) Pod Lékárnou Na Sadech (+ park) Železničářská (Dobrovodská čp. 2) náměstí Přemysla Otakara II. (úhlopříčky) J. Hory (Dobrovodská Třebízského) hlavní pošta Suchovrbenské nám. (MHD + chodníky) Senovážné náměstí 2) Chodníky ve správě společnosti Správa Domů s.r.o., firmy Kroka a organizací zřizovaných městem škol (viz. Příloha č. 6) 40

41 Chodníky 2. pořadí zmírnění závad ve schůdnosti bude zahájeno v časovém intervalu po ukončení odstraňování závad na chodnících I. pořadí a ukončeny nejpozději 12 hod. dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti u chodníků I. pořadí, vzdálenost m Pražská (Strakonická Horní, Nemanická točna) Jubilejní (Pražská K Rybníku) Hlubocká U Čertíka (Pražská K Rybníku) Opatovická Horní (Pražská U Hřbitova) B. Smetany J. Š. Baara Riegrova Kostelní (F. Šrámka Skuherského) tř. 28. října Dr. Tůmy Dolní (Pražská U Hřbitova) Otakarova Blahoslavova (Libníčská Trocnovská) Palackého náměstí Trocnovská Jeremiášova A. Trägera (H. Kvapilové Nemanická) U Sirkárny (Rudolfovská Pekárenská) K. Světlé (slepý úsek) Dobrovodská Suchomelská (K. Světlé Plzeňská) Vrbenská Průběžná U Lávky Čéčova (od Pražské levá strana) Družstevní Neplachova A. Kříže U Trojice (Čéčova Neplachova) Kamarýtova (Sámova čp. 17) Nerudova (Neplachova Klaricova) E. Beneše chodník podél Staroměstského parku Ledenická (A. Kříže Prašná) Budivojova (Resslova Jiráskovo nábřeží) Pohůrecká Jiráskovo nábřeží (Budivojova Klavíkova) Stará cesta chodník V Oblouku J. Boreckého Třebízského (J. Hory čp. 1) J. Boreckého Čechova F. Ondříčka (Strakonická zdrav. Středisko) Dukelská (Mánesova točna) Strakonická (Husova F. Ondříčka) M. Vydrové J. Kolářové Komenského Husova (Strakonická Dlouhý most) V Zátiší Husova (U Domova důchodců České Vrbné) Pivovarská U Domova důchodců kolmý chodník na Husovu E. Pittera (Pabláskova řeka) Krčínova Gen. Svobody (Pivovarská L. B. Schneidera) Otavská L. B. Schneidera (Pabláskova Gen. Svobody) Otavská točna L. M. Pařízka Větrná Papírenská Milady Horákové Lidická (Papírenská konec města) J. Opletala J. K. Chmelenského (od Lidické levá strana) náměstí Šumava L. Kuby (K. Lávičky Krumlovská) Branišovská J. Hůlky V. Talicha (Sokolská Branišovská) Sokolovská (Lidická K. Kovařovice) Na Zlaté stoce (O. Nedbala A. Sovy) Krumlovská 41

42 E. Rošického (Husova U Výstaviště) Fügnerova U Výstaviště Novohradská (železniční přejezd J. Masaryka) F. Šrámka J. Masaryka Skuherského V. Rady (Novohradská Kališnická) mimo MŠ J Dietricha Novohradská (Šroubárenská Vidovská) F. Halase Ke Studánce (Novohradská konec zástavby) Osiková (F. Halase Z. Fibicha) Chodníky 3. pořadí zmírnění závad bude zahájeno po ošetření chodníků I a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin, jsou zahrnuty všechny ostatní chodníky, vzdálenost m 42

43 10. Ruční údržba zastávek MHD Celkový počet ošetřovaných zastávek MHD (233) je rozdělen do tras. Pro jejich udržování je stanoveno pořadí důležitosti. Včasné zahájení ošetřování bude podle předpovědi počasí zabezpečeno stanovením pohotovostí. Z nástupních a výstupních prostorů a okolí vývěsek s jízdními řády se v minimální šíři 1 m odstraní sněhová vrstva, případně zmrazky odhrnutím mimo prostor zastávky. Odhrnutí se nesmí provádět směrem do komunikace. Posyp zastávek se provádí dle aktuálního počasí směsí písku a soli. Sníh z prostoru zastávek se odklízí k hraně nástupiště. Odhrnutý sníh se na základě rozhodnutí operačního štábu ZÚK odváží na předem určené úložiště sněhu. Seznam zastávek MHD rozdělených do tras je uveden v Příloze č. 1 Během pracovní doby střediska čištění podléhají tito pracovníci vedoucímu střediska čištění. Po pracovní době dispečerovi ZÚK. 11. Ruční úklid lávek, mostů a podchodů pro pěší K včasnému zajištění úklidu a údržbě důležitých lávek, mostů a podchodů (mimo MPS) je stanovena pracovní četa podléhající zástupci operačního štábu ZÚK. K ošetření lávek, mostů a podchodů bude použit výhradně inertní materiál (písek). Včasné zahájení ošetřování lávek, mostů a podchodů bude podle předpovědi počasí zabezpečeno stanovením pohotovostí. Seznam lávek, mostů a podchodů je v Příloze č Strojní úklid cyklostezek Úklid cyklostezek je zahrnut do III. Pořadí po zajištění I. a II. pořadí max. do 72hod. 13. Komunikace po dobu ZÚK neudržované Seznam neudržovaných komunikací je v Příloze č Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Kontrolu stavu sjízdnosti provádí dispečink ZÚK a pověřená osoba objednatele. 43

44 II. TECHNOLOGIE 1. Technologický předpis pro posyp vozovek 1.1. Popis činnosti Zajištění sjízdnosti vybraných motoristických komunikací pořadí a schůdnosti nemotoristických komunikací dle dohodnutých technologických a technických podmínek platných pro území Statutárního města České Budějovice, v souladu s určenými časovými limity pro jednotlivý druh komunikací, a to v rozsahu: - zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti dotčených komunikací - odstranění závad dle stanovených podmínek a režimů Motoristické komunikace se udržují v celé délce a šířce vozovky, s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude zanechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly: - náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály - náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků a ošetřením povrchu komunikace posypem směsí písku a soli. - k posypu je zakázáno používat škváru a popel - chemickými posypovými materiály se smějí sypat jen přechody přes vozovku - schůdnost je nutno zajistit tak, jak určuje vyhláška statutárního města o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů - podchody a lávky budou sypány pouze pískem - je zakázáno shrabovat sníh do vozovky Definice prováděných činností: Lokální zásahy: Lokální zásahy jsou prováděny při bodových závadách ve sjízdnosti. Likvidační posyp nebo sdružený výkon jsou prováděny směsí písku a soli. Preventivní posyp Preventivní ochrana komunikací před vznikem náledí - provádí se posypem povrchu komunikace chemickými posypovými materiály nebo postřikem roztoků těchto materiálů. Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období před tím, než se začne na komunikacích tvořit ledový povrch. Preventivní posyp MK I. pořadí ošetřovaných inertním materiálem se neprovádí. Likvidační posyp Posyp směsí písku a soli se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního 44

45 pruhu v každém směru. Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři. Pro zajištění předmětu plnění smlouvy bude používán vhodný a schválený (certifikovaný) posypový materiál s technickou shodou se stanovenými technickými podmínkami pro použití na výkony zimní služby na území Statutárního města České Budějovice s výhradou jeho možné kontroly MMČB kdykoli v průběhu platnosti smlouvy, a to i formou odběru testovacího vzorku k laboratornímu prověření. Pluhování Odplužení (odmetení) sněhu z plochy komunikace ke krajové části ošetřované plochy, a to i opakovaně po dobu nepřetržitého spadu sněhu, resp. přesáhne-li vrstva sněhu výšku 5 cm. Sdružený výkon Sdružený výkon zahrnuje likvidační posyp a pluhování. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Pluhování se zahájí dle místní situace. Začátek pluhování se eviduje oznámením na dispečink. Odvoz odpluženého (odmeteného) sněhu Odplužený sníh bude naložen a odvezen na základě individuálně stanoveného požadavku MMČB na určené místo. Odstranění zmrazků Odstraněním zmrazků z plochy nemotoristických komunikací se provede ručním odstraněním (odsekáním) a ošetřením posypovým materiálem Odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi a to: a) u chodníků, které jsou širší než 1,2 m, v šíři nejméně 1,2m b) u chodníků, jejichž šíře je do 1,2 m se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje podélně k obrubníku) 1.2. Dávkování posypových hmot Podrobné pokyny k použití chemických i inertních materiálů jsou dány ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. příloha č. 7, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích Chemický posyp Vlhčená sůl : - 70 % NaCl ( chlorid sodný ) - 30 % roztoku CaCl2 ( chloridu vápenatého ) Krystalická sůl % NaCl ( chlorid sodný ) Preventivní posyp: - vlhčená sůl g.m -2 Likvidační posyp: - krystalická sůl (do teplot > -5 C) g.m -2 - vlhčená sůl ( teploty menší než -5 C) g.m -2 Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g.m -2. Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková 45

46 spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g-m -2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g.m -2. Jen v mimořádných případech (mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené denní maximální hodnoty Inertní posyp Pro zimní údržbu komunikací je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn. Zrnitost pro MK je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm. Zrnitost pro NMK je stanovena do 4 mm. Likvidační posyp : - drť 2/4 mm nebo drť 4/8 mm g.m -2 - písek g.m Zvláštní technologický předpis Dlouhý most Provádění odstraňování sněhu a náledí, a to i z chodníků, přístupových ramp na chodníky a dilatačních oblastí, se provádí tak, aby se zamezilo jejich vodivému propojení během zimního období. Vyklízení sněhu z mostovky a chodníků bude prováděno vyhrnutím z mostu strojem nebo ručně shozením do řeky Časový harmonogram posypu a) nakládání 15 min b) příprava před odjezdem (pokyny) kontrola vozu a sypání 15 min c) posyp vozovek, cesta zpět 60 min Cyklus 1 nákladu 90 min Pozn. Tento harmonogram je sestaven na optimální podmínky provozu, tj. bez rezerv (světelné křižovatky, žel. přejezdy, nepředvídané dopravní situace) Úložiště posypových materiálů Hlavním a jediným úložištěm posypového materiálu jsou zastřešený prostor v Dolní ul.1 v sídle provozovny střediska čištění komunikací. 46

47 III. KALAMITNÍ ČÁST ZÚK 1. Kalamitní situace V případě kalamitní situace, kdy je potřeba větší počet mechanizace či odvoz sněhu z exponovaných míst města, budou vlastní mechanizační prostředky posíleny o další, smluvně zajištěné prostředky. Pojem kalamita se rozumí situace nikoli obvyklá, kterou by jinak zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zvládl za běžných povětrnostních, sněhových, deštivých a dalších podmínek, a to vlastními prostředky bez vynaložení zvýšeného úsilí, na které vlastní prostředky nestačí a které si vyžádají další finanční prostředky. Rozhodnutí o nasazení smluvní techniky vydává operační štáb. O vyhlášení kalamitní situace se bude jednat do 8 hod. následujícího dne v návaznosti na klimatických podmínkách Výpomoc v kalamitních situacích V případě opakovaného či kalamitního spadu sněhu nebo mrznoucího mrholení vydá výkonný ředitel příkaz na výpomoc při odklízení sněhu podle okamžité možnosti střediska čištění. V případě kalamitní situace požádá výkonný ředitel primátora MM ČB o vyhlášení kalamitní situace, kdy vstupují v platnost mimořádná opatření Seznam smluvně zajištěných partnerů Kulhánek Mařík, stavební firma, spol. s r.o. EDIKT a.s. HOCHTIEF VSB a.s. STRABAG, a.s. MANE HOLDING, a.s. Norema spol. s r.o. 47

OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE

OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE 2016 Vypracoval: Ing. Štěpánka Fořtová Schválil: Ing. Eduard Nejdl Ing. Roman Braný FCC České Budějovice, s. r. o. Datum: 7.3.2016

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem schválena dne 12. října 2015 účinnost od 1. ledna 2016

Více

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ Č e s k é B u d ě j o v i c e 1 Dr. Stejskala, Hroznová, Jirsíkova, Kanovnická, Karla IV., nám.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Schválena dne 11. 9. 2014 účinnost od 1. ledna 2015 1

Více

OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2017 Obsah 1. Úvod a základní předpisy... 3 2. Organizační zabezpečení JKÚK... 4 3. Spojení na odpovědné pracovníky FCC České

Více

OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE

OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE OPERAČNÍ PLÁN JARNÍHO KOMPLEXNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKACÍ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE 2011 Vypracoval: Romana Netolická Gabriela Prokopová Schválil: Ing. Vladimíra Hrušková Roman Braný.A.S.A. České Budějovice, s. r.

Více

Seznam zastávek MHD České Budějovice zařazených do IDS JK

Seznam zastávek MHD České Budějovice zařazených do IDS JK Seznam zastávek MHD České Budějovice zařazených do IDS JK Obec Název zastávky Zóna Borek Borek 100 Borek Točna 100 Borek Rozcestí Úsilné 100 Boršov nad Vltavou Březí 100 Boršov nad Vltavou Jamné 100 Boršov

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ č. 4/2017 kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ 2009-2010 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Operační plán zimní údržby místních komunikací města Frýdlantu je zpracován ve smyslu

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 1 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf 407 47 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2015 2016 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka 1. Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c M ě s t o S t a r ý P l z e n e c Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2014 2015 Článek I Základní ustanovení (1) Plán zimní údržby řeší rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od Příloha č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Moravské Budějovice Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

Plán zimní údržby 2016/2017

Plán zimní údržby 2016/2017 Plán zimní údržby 2016/2017 ů 1. Obecně závazné právní předpisy zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016

Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Příloha nařízení města Vlašimi č. 6/2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2015 / 2016 Úvod Zimní údržbu zajišťují pro město Vlašim na základě mandátní smlouvy Technické služby Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim.

Více

Plán výkopových prací pro rok 2015

Plán výkopových prací pro rok 2015 Plán výkopových prací pro rok 2015 VN, NN 17.listopadu 2 - Alšova Alšovo nám. Baarova 3. Q. Bakaláře Boční Bořivojova B.Němcové Budějovická 2 - Budovatelská Budovcova Burketova Čechova Čelakovského Denisova

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA DUCHCOV NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA DUCHCOV NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA DUCHCOV NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016 Připravil: Václav Bažant, vedoucí úseků Kontroloval: Vladimír Šimek, jednatel TsmD A. koncepce Předmětem zimní údržby je udržování sjízdnosti

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2014/2015 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Technické služby Kadaň, s.r.o., Polní 1900, Kadaň PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ROK 2014-2015

Technické služby Kadaň, s.r.o., Polní 1900, Kadaň PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ROK 2014-2015 Technické služby Kadaň, s.r.o., Polní 1900, Kadaň PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ NA ROK 2014-2015 Úvod Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) je sestaven na základě zákona č.13/97 o pozemních komunikacích

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC KLÁŠTERSKÁ 135/II 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro období zimy 2016-2017 Zpracoval a vydal: Služby

Více

P l á n zimní údržby místních komunikací na roky 2015/2016

P l á n zimní údržby místních komunikací na roky 2015/2016 P l á n zimní údržby místních komunikací na roky 2015/2016 I. Úvod V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.

Více

Plán zimní údržby. Města Rokytnice v Orlických horách

Plán zimní údržby. Města Rokytnice v Orlických horách Plán zimní údržby Města Rokytnice v Orlických horách Katastrální území Rokytnice v Orlických horách, Nebeská Rybná, Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Horní Rokytnice a Panské Pole - 1 - I. Základní

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE Mapa údržby Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice Josef Havránek, Svárov Plán byl

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují.

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby část A - místní komunikace pro zimní období 2014 2015 v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby je základním podkladem pro zajišťování zimní údržby místních komunikací, jejímž úkolem

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016 Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2015/2016 Článek l Základní ustanovení Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen zimní údržba ) je zmírňování závad ve sjízdnosti

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice schválené

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období Opatření města Lázně Bohdaneč v samostatné působnosti PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období 2015-2016 Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Zpracoval: Ing. Josef

Více

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová Vývozní termíny bioodpadů z nádob o objemu 120 litrů z domácností pro rok 2016 Oblast č. 1 ulice: Hutnická, Šípková, Kamenný Vrch - Canaba, Jarní, Jasmínová, Mostecká, Tomáše ze Štítného, Dostojevského,

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Magistrát města České Budějovice obdržel Vaše podání, v němž požadujete poskytnutí informací týkajících se smluv uzavřených

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014)

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Plán zimní údržby komunikací je závaznou

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ. Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce Petrovice,Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ. Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce Petrovice,Rašovice, Křivice a Štěpánovsko. Služby města Týniště nad Orlicí Za Drahou 987 517 21 Týniště nad Orlicí IČ 42885086 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce Petrovice,Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

Více

P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1 Město pod adresou Městského Úřadu Václavské nám. 44, 27351 P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009-2010 Projednáno a schváleno Radou Města Unhoště dne 19.10.2009 2 ZIMNÍ ÚDRŽBA Úkolem zimní údržby

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Rada města Nařízení města Moravský Beroun č. 2/2016, kterým se vydává operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun Rada města Moravský Beroun se na

Více

Technické služby Nové StrašecÍ, s.r.o.

Technické služby Nové StrašecÍ, s.r.o. Technické služby Nové StrašecÍ, s.r.o. e dále jen TSNS ) Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ 27236846 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2012-2013 Nové Strašecí - říjen 2012 2 ZIMNÍ ÚDRŽBA

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 81. schůzi dne 21. září 2009 projednala a

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice :

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice : V Českých Budějovicích dne 15.3. 2010 V souladu s ustanovením 14c písm. f) zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE. 9VÍapa úďrž6y. 1. Úvodní ustanovení, pojmy:

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE. 9VÍapa úďrž6y. 1. Úvodní ustanovení, pojmy: PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE ~JVELKÉ OPATOVICE ĺĺ. - ~ 1! 4.,.. I 9VÍapa úďrž6y Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10.

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 1. Úvod Město Opočno Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 2015 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška stanoví spádové obvody základních škol ve městě Litoměřice. Čl. 2 Spádové obvody

Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška stanoví spádové obvody základních škol ve městě Litoměřice. Čl. 2 Spádové obvody Město Litoměřice Obecně závazná vyhláška Číslo 3/2010, o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích platná v územním obvodu Města Litoměřice Zastupitelstvo Města Litoměřic se na svém zasedání dne

Více