Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 2013 výroční zpráva

2 Výroční zpráva za rok 2013 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) IČ: DIČ: CZ GE Money Bank a. s., č. ú.: /0600 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva SOVAK ČR... 2 Profil SOVAK ČR...3 Poslání SOVAK ČR...3 Statutární orgány... 4 Kontakty SOVAK ČR... 5 Řádní členové SOVAK ČR stav k Mimořádní členové SOVAK ČR stav k Čestní členové a Osobnosti SOVAK ČR...9 Rozsah odborné činnosti SOVAK ČR v roce a) Odborné komise SOVAK ČR b) Ediční činnost časopis Sovak...11 Ročenka SOVAK ČR c) Vzdělávací činnost Konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací Tři roky realizace projektu vzdělávání v SOVAK ČR financovaného z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE Aktivity SOVAK ČR v EUREAU...20 Ekonomické výsledky SOVAK ČR za rok Zpráva dozorčí rady o hospodaření SOVAK ČR v roce

3 Vážení členové sdružení, dámy a pánové, činnost Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) v roce 2013 je včetně výsledků hospodaření shrnuta ve formě výroční zprávy, kterou vám předkládáme. Rok 2013 hodnotíme z hlediska činnosti SOVAK ČR i výsledku hospodaření jako rok velice úspěšný. Po dvou letech se opět konala mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, která se uskutečnila v Praze ve dnech , jejímž pořadatelem a odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Výstavy se zúčastnilo 182 vystavujících firem z 5 zemí světa a více než návštěvníků. Součástí výstavy byl tradiční odborný program, který se zabýval jak novou legislativou v oboru, tak novými technologiemi v oblasti čištění odpadních vod a úpravy vody. Součástí doprovodného programu byla tradiční Vodárenská soutěž zručnosti montérů, soutěž učňů oboru instalatér, soutěž o nejlepší exponát a také o nejlepší expozici. Zároveň byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku Pořádání výstavy VODOVODY-KANALIZACE přináší i velmi významný finanční výnos, který se pozitivně odráží v rozvoji činnosti SOVAK ČR. Rok 2013 byl rokem přípravy závažných legislativních změn dotýkajících se oboru. Projednávání návrhu změn zákona o vodovodech a kanalizacích se stalo mediálním terčem a některé navržené změny zákona se do finálního znění nedostaly. Na připomínkování zákona se velice významně podílel i SOVAK ČR prostřednictvím odborných komisí. Zákon vstoupil v platnost k Rok 2013 byl také posledním rokem pro uplatnění žádostí na realizaci vodohospodářských projektů s podporou Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Přes velice náročný proces přípravy projektů vlastníky vodohospodářské infrastruktury došlo v průběhu roku k přeplnění vyhlášených posledních výzev k uplatnění žádostí na realizaci projektů z OPŽP s cílem zvýšit procento čerpání prostředků z programu. V průběhu roku 2013 byla Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí zahájena příprava programového dokumentu Platforma pro budoucí kohezi Zvláštní pozornost je věnována otázce tzv. předběžné podmínky EK, kterou je regulace vodárenství v ČR skončila realizace tříletého projektu Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací, na který byla rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuta dotace ve výši 17,9 mil. Kč z evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen a zapojilo se do něj 26 členských organizací SOVAK ČR. Ve všech vzdělávacích aktivitách bylo proškoleno téměř osob. Organizační zajištění realizace projektu kladlo nemalé nároky jak na sekretariát SOVAK ČR, tak na zapojené subjekty. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR aktivně podíleli. Profil SOVAK ČR Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře. Registrace proběhla u Obvodního úřadu v Praze 1 dne pod registračním číslem 25/92 dle 20; odstavec 2 zákona č. 47/1992 Sb. Poslání SOVAK ČR Posláním SOVAK ČR je: zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů, týká se to především oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel, zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru, Řídícími orgány SOVAK ČR jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Výkonným orgánem je sekretariát. SOVAK ČR sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. K měl SOVAK ČR 110 řádných členů a 137 členů mimořádných. spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí, vydávat pro potřeby svých členů odborný časopis, pořádání oborové výstavy, pořádat odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce. Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR 2 3

4 Statutární orgány Dozorčí rada Představenstvo Ing. František BARÁK předseda Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Ing. Ondřej BENEŠ, Ph.D., MBA, LLM. VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. Ing. Martin BERNARD, MBA Moravská vodárenská, a. s. Ing. Eva KROCOVÁ předsedkyně Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Ing. Milan PRCHAL člen Královéhradecká provozní, a. s. Ing. Miroslava VACULÍKOVÁ, MBA členka Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Ing. Josef FEDÁK Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. prof. Dr. Ing. Miroslav KYNCL 1. místopředseda Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. Ing. Jakub HANZL Královéhradecká provozní, a. s. Ing. Jiří HEŘMAN ČEVAK, a. s. Ing. Antonín JÁGL Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Ing. Petr KONEČNÝ, MBA Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. Ing. Eva KROCOVÁ Kontakty adresa sídla, sekretariátu a redakce časopisu: Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: , fax: sekretariát SOVAK ČR Ing. Ladislav HAŠKA místopředseda Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Ing. Milan KUCHAŘ Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (do ) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (od ) Ing. Petr MRKOS Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (od ) Ing. Jan SEDLÁČEK Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Ing. Bohdan SOUKUP, Ph.D., MBA Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (do ) Ing. Bronislav ŠPIČÁK Severočeská vodárenská společnost, a. s. Ing. Miloslava MELOUNOVÁ Ing. Miloslava MELOUNOVÁ ředitelka tel.: , Ing. Barbora ŠKARKOVÁ ekonomka tel.: , Veronika PÍŠOVÁ asistentka tel.: , (nástup na mateřskou dovolenou od ) Iva KRÁMOVÁ asistentka tel.: (od do ) Aneta FRIDRICHOVÁ asistentka tel.: , (od ) Mgr. Jana NOVOTNÁ koordinátorka projektu vzdělávání ESF OP LZZ tel.: Lucie TOKARYKOVÁ manažerka projektu a finanční manažerka projektu vzdělávání ESF OP LZZ tel.: Ing. Bc. Vladimír PROCHÁZKA, MBA místopředseda Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. Ing. Lubomír TRACHTULEC Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Ing. Miloslav VOSTRÝ Vodárna Plzeň, a. s. redakce časopisu SOVAK Mgr. Jiří HRUŠKA šéfredaktor tel.: Mgr. Jiří HRUŠKA 5

5 Řádní členové SOVAK ČR stav k TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPOČNA, s. r. o. Opočno VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY RT, s. r. o. Lánov vlastníci JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ České Budějovice PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a. s. Praha 1 SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ BUKOVSKÁ VODA Dolní Bukovsko SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a. s. Teplice SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE Ivančice VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ, a. s. Plzeň provozovatelé 1. SČV, a. s. Příbram IX VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o. Tábor VODÁRNY KLADNO-MĚLNÍK, a. s. Kladno VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC, a. s. Olomouc VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Turnov VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, a. s. Hradec Králové VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM, a. s. Chrudim MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚPICE Úpice TECHNIKÉ SLUŽBY STRAKONICE, s. r. o. TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEŠŤ, s. r. o. TECHNICKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ, s. r. o. TEPVOS, s. r. o. V.H.P. IVANOVICE NA HANÉ, s. r. o. VÁCLAV VONÁSEK BRAVOS VAK BRUNTÁL, a. s. Strakonice Třešť Žacléř Ústí n. Orlicí Ivanovice na Hané Radnice Bruntál VODOS, s. r. o. VODOSPOL, s. r. o. VODOTECHNICKÉ SLUŽBY, s. r. o. Kolín III Klatovy IV Počátky VODOVODY A KANALIZACE BEROUN, a. s. Beroun 3 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a. s. VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a. s. Břeclav Havlíčkův Brod ADAVAK, s. r. o. Adamov MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE JAROMĚŘ, s. r. o. Jaroměř VAK SVAZKU OBCÍ PLUMLOV VÍCOV Plumlov VODOVODY A KANALIZACE HLUČÍN, s. r. o. Hlučín AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ Vrchlabí VENCL SERVIS VODOVODY A KANALIZACE, s. r. o. Žamberk VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, a. s. Hodonín AQUACONSULT, s. r. o. AQUASTOP, v. o. s. AQUAŠUMAVA, s. r. o. ARKO TECHNOLOGY, a. s. BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s. ČESKOSKALICKÉ VODÁRNY, s. r. o. Černošice u Prahy Bruntál Nýrsko Česká Skalice MONTÁŽE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, s. r. o. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. OBEC ŠTĚPÁNKOVICE ORLICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ TŘEBOVÁ, s. r. o. OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s. PETR KOŽENÝ, s. r. o. Protivanov Olomouc Štěpánkovice Česká Třebová Ostrava Mor. Ostrava Brandýsek VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. Praha 1 VHOS, a. s. Moravská Třebová VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s. r. o. Červený Kostelec VODAK HUMPOLEC, s. r. o. Humpolec VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s. VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, a. s. VODOVODY A KANALIZACE MĚSTA KDYNĚ, s. r. o. VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. Jablonné nad Orlicí Kroměříž Kdyně Mladá Boleslav ČEVAK, a. s. České Budějovice PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a. s. Praha 1 VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM, a. s. Chrudim VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD, a. s. Náchod FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a. s. Frýdlant v Čechách RAVOS, s. r. o. Rakovník VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST LÁNOV, s. r. o. Lánov u Vrchlabí VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a. s. Nymburk CHEVAK CHEB, a. s. Cheb REVOS ROKYCANY, s. r. o. Rokycany VODÁRENSKÁ SVITAVY, s. r. o. Hradec nad Svitavou VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a. s. Pardubice 6 CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s. INSTA CZ, s. r. o. JAROSLAV KUBEŠA CZO JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, s. r. o. KANALIZACE A VODOVODY STARÝ PLZENEC, a. s. KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a. s. KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, s. r. o. LESY VODA, s. r. o. MĚSTO MÝTO MĚSTO VOLYNĚ, TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VOLYNĚ, organizační složka MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE SKUTEČ, s. r. o. Domažlice Olomouc Hodolany Valašské Meziříčí Jeseník Starý Plzenec Hradec Králové Krnov Pilníkov Mýto Volyně Skuteč RUSAVAK, s. r. o. SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a. s. SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA, a. s. SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s. SLUŽBY MĚSTA SLUŠOVICE, příspěvková organizace SLUŽBY OBCE HUSLENKY, s. r. o. STAVEBNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s. r. o. STAVOKA KOSICE, a. s. STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a. s. ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a. s. ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a. s. Bystřice pod Hostýnem Teplice Ostrava Uherské Hradiště Slušovice Huslenky Moravská Třebová Chlumec n. Cidlinou Kladno Klatovy Šumperk VODÁRNA PLZEŇ, a. s. VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, a. s. VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a. s. VODOHOSPODAŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV, s. r. o. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA, s. r. o. VODOHOSPODAŘSKÁ SPOLEČNOST DOBŘÍŠ, s. r. o. VODOHOSPODAŘSKÁ SPOLEČNOST SITKA, s. r. o. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST SOKOLOV, s. r. o. VODOHOSPODAŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE MALEČ, a. s. Plzeň Karlovy Vary Doubí Jičín Benešov Litovel Dobříš Šternberk Sokolov Kutná Hora VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, a. s. VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, a. s. VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a. s. VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO, s. r. o. VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a. s. VODOVODY, s. r. o. WWTP DKNL, s. r. o. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VSETÍN, a. s. Přerov Trutnov Vsetín Vysoké Mýto Vyškov Litomyšl Dvůr Králové nad Labem Vsetín 7

6 8 Mimořádní členové SOVAK ČR stav k M ČESKO, s. r. o. Praha 4 ACO STAVEBNÍ PRVKY, s. r. o. Jihlava AERZEN CZ, s. r. o. Břeclav ALFA LAVAL, s. r. o. Praha 3 ALS CZECH REPUBLIC, s. r. o. Praha 9 AMCON EUROPE, s. r. o. Chrášťany, Praha západ AQUA PROCON, s. r. o. AQUABOX, s. r. o. Praha 7 AQUALIA GESTIN INTEGRAL DEL AQUA, S.A. Ostrava Mariánské Hory AQUECON, a. s. Litoměřice AQUION, s. r. o. Praha 7 ASHLAND CZ, Oy Praha 8 ASIO, s. r. o. Slatina ASOCIACE DODAVATELŮ PLASTOVÝCH POTRUBÍ Kostelec nad Labem ATJ SPECIAL, s. r. o. Ostrovačice ATLAS COPCO, s. r. o., divize LUTOS Praha 10 AVK VOD-KA, a. s. Litoměřice BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. Chrudim III BOCR TRADING, s. r. o. Horažďovice CSlab, s. r. o. Praha 5 ČESKÁ VODA CZECH WATER, a. s. Praha 10 ČKV PRAHA, s. r. o. Praha 10 DANISCO CZECH REPUBLIC, a. s. Smiřice DHI, a. s. Praha 10 DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, s. r. o. Česká Ves D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s. Praha 8 DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY, s. r. o. Rudná DYTRON EUROPE, s. r. o. Praha 9 Kbely EKOPROGRES HRANICE, a. s. Hranice I Město ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, a. s. Praha 5 Motol ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Praha 2 ENVI-PUR, s. r. o. Soběslav ERNST & YOUNG, s. r. o. Praha 2 EUROARMATÚRY, s. r. o., organizační složka Vestec, Jesenice u Prahy EUROSEAL a. s. Liberec 6 EUTIT, s. r. o. Mariánské Lázně EVT STAVBY, s. r. o. Svitavy EXPONEX, s. r. o. EXPOSALE, s. r. o. Šestajovice FABOK, s. r. o. Mochov FASTRA, s. r. o. Kolín FORTEST, s. r. o. Studénka GARNETS CONSULTING, a. s. Teplice GASCO spol. s. r. o. Pardubice GASCONTROL Plast, a. s. Havířov-Suchá GEREX LIBEREC, s. r. o. Liberec 7 GESS-CZ, s. r. o. Hranice GLYNWED, s. r. o. Vestec u Prahy GRANT THORNTON ADVISORY, s. r. o. Praha 1 Josefov GRUNDFOS, s. r. o. Olomouc HAWLE ARMATURY, s. r. o. Jesenice u Prahy HECKL, s. r. o. Kralupy nad Vltavou HENNLICH, s. r. o. Litoměřice HIC&Services, s. r. o. Praha 10 HOCHTIEF CZ, a. s. Praha 5 HRDLIČKA, s. r. o. Beroun HSI COM, s. r. o. HUBER CS, s. r. o. HUTIRA-BRNO, s. r. o. IGEA, s. r. o. Plzeň Popůvky u Brna Ostrava IKP CONSULTING ENGINEERS, s. r. o. Praha 7 INFINITY, a. s. ING. JAN ŠINTÁK I.P.R.E. ING. VERONIKA KAŠPAROVÁ JAKO, s. r. o. JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA, s. r. o. JOKVA OLOMOUC, a. s. K&K TECHNOLOGY, a. s. Pardubice Kolová Zašová Líbeznice Hodonín Náklo Klatovy I KAMSTRUP A/S organizační složka Praha 4 KERAMO STEINZEUG, s. r. o. LAFIT CB s. r. o. LENTIKAT'S, a. s. Praha 6 LICHTNEGER VRATISAV Praha 6 LK PUMPSERVICE, s. r. o. MC-BAUCHEMIE, s. r. o. MEBIKAN spol. s. r. o. MEDIM, s. r. o. MELZER, s. r. o. MERIT BAU CZ, a. s. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. České Budějovice České Budějovice Praha 9 Vysočany Žebrák Ústí nad Labem Líbeznice Prostějov Pardubice Dvůr Králové nad Labem Praha 4 MOTT MACDONALD CZ, s. r. o. Praha 1 NOVADUS, s. r. o. OBEC OSEK Příbram V Zdaboř Rokycany ONDEO SERVICES CZ, s. r. o. Praha 2 PHOENIX CONTACT, s. r. o. PIPELIFE CZECH, s. r. o. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s. POHL CZ, a. s. POKLOPSYSTEM, s. r. o. POLA NERATOVICE, s. r. o. Otrokovice Plzeň Roztoky Plzeň Neratovice POPRON SYSTEMS, s. r. o. Praha 13 PŐYRY ENVIRONMENT, a. s. PROJEKTY VODAM, s. r. o. Hranice PROMINECON CZ, a. s. Praha 1 PUMPA, a. s. PVK, s. r. o. RABMER SANACE POTRUBÍ, s. r. o. České Budějovice Soběslav REDROCK CONSTRUCTION, s. r. o. Praha 1 RICHTER + FRENZEL, s. r. o. Praha 9 ROLIOL, s. r. o. Kokory SAINT-GOBAIN PAM CZ, s. r. o. Praha 10 Vyvo poctu clenu sovak SANTECH alfa, s. r. o. Praha 1 SEBA DYNATRONIC CZ, s. r. o. Praha 2 SENSUS ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. Praha 3 SEWACO, s. r. o. SEZAKO PROSTĚJOV, s. r. o. SKANSKA, a. s., DIVIZE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ počet členů Prostějov SMP CZ, a. s. Praha 8 SVAZ VKMO, s. r. o. Praha 4 Chodov SWECO HYDROPROJEKT, a. s. Praha 4 TECHNOCAR, s. r. o. TEPER IMPORT, s. r. o. TITAN METALPLAST, s. r. o. TRADE FIDES, a. s. Kroměříž Olomouc Jablonec nad Nisou TRAN SIG MA, s. r. o. Praha 7 ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a. s. Praha 1 UTILITIES SYSTEMS, a. s. VA TECH WABAG BRNO, s. r. o. Praha 4 Podolí VAE CONTROLS, s. r. o. Ostrava 10 Vývoj počtu členů SOVAK ČR Ing. Jaroslav BARTÁK Ing. Pavel BINKA Petr HUDLER Ing. Zdeněk KOUBA Ing. Josef KUTIL Ing. Josef KYLIÁN Ing. Antonín LÁZNIČKA VAK STAVBY, s. r. o. VIS VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, s. r. o. VODING HRANICE, s. r. o. VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR, s. r. o. VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ, s. r. o. řádní mimořádní celkem Hradec Králové Hradec Králové Hranice Chrudim III Chomutov VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a. s. Praha 5 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a. s. Praha 5 VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN, a. s. VTA ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. VULCASCOT, s. r. o. W&ET TEAM rok Osobnosti SOVAK ČR Ing. Ota MELCHER JUDr. Josef NEPOVÍM Ing. Josef NOVÁK Ing. Miroslav NOVÁČEK Ing. Jiří PIVRNEC Ing. Vladimír PYTL Ing. Miroslav RIEGL Zlín České Budějovice WAGO ELEKTRO, spol. s r. o. Praha 4 WAVIN OSMA, s. r. o. WILO CS, s. r. o. České Budějovice Kostelec nad Labem Čestlice ZDROJ PITNÉ VODY KÁRANÝ, a. s. Praha 1 ZEPRIS, s. r. o. Praha 4 ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ, s. r. o. Praha 15 Ing. Jiří ROSICKÝ Ing. Bohdan SOUKUP, Ph.D., MBA Ing. Josef ŠVERMA Ing. Jaroslav VRBĚCKÝ RNDr. Miroslav VYKYDAL 9

7 Rozsah odborné činnosti SOVAK ČR v roce 2013 a) Odborné komise Těžiště odborné činnosti SOVAK ČR je v práci odborných sekcí, komisí a odborných aktivů, v nichž je více než 250 odborníků, kteří připravují odborné podklady pro představenstvo anebo zpracovávají odborná stanoviska pro ústřední orgány či návrhy pokynů. V roce 2013 pracovaly: právní komise předsedkyně JUDr. Ludmila ŽALUDOVÁ, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. odborná komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany předseda Ing. Zdeněk POLÁK, Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. odborná komise pro technickou normalizaci předsedkyně Ing. Lenka FREMROVÁ, SWECO Hydroprojekt, a. s. ekonomická komise předseda Ing. Pavel PEROUTKA, ČEVAK, a. s. komise pro oblast energií předseda Ing. Jiří KORANDA, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. komise pro úpravny vody předseda Ing. Tomáš HLOUŠEK, Ph.D., Středočeské vodárny, a. s. odborná komise pro GIS předseda Ing. Zdeněk ŠIMONÍK, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. odborná komise laboratoří předsedkyně Ing. Radka HUŠKOVÁ, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. odborná komise pro rozvoj VaK předsedkyně Ing. Michaela POLIDAROVÁ, Pražská vodohospodářská společnost, a. s. odborná komise pro čistírny odpadních vod předseda Vratislav PROPÍLEK, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. komise vzdělávání předsedkyně Mgr. Lenka ŠTÍBROVÁ, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. komise pro vlastníky infrastrukturního majetku předseda Ing. Milan MÍKA, Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. komise metrologie předseda Ing. Petr SÝKORA, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. komise provozu vodovodů předseda Ing. Ladislav HAŠKA, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. komise provozu kanalizací předs. Ing. Jana ŠENKAPOULOVÁ, Ph.D., Vodárenská akciová společnost, a. s. Časopis Sovak Pro potřeby svých členů, ale i pro celou vodohospodářskou veřejnost, vydává SOVAK ČR jednou měsíčně odborný časopis Sovak přinášející novinky z oboru, zejména z koncepce, teorie, plánování, investic a normalizace, ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů i jejich využití, na jeho stránkách probíhají diskuse pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru vodovodů a kanalizací. Časopis Sovak v roce 2013 informoval o všech významných aktivitách Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, mj. o jednání valné hromady SOVAK ČR, přinesl obsáhlou zprávu o konání 18. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2013, referoval o významných seminářích a konferencích a dalších akcích. Přinášel oficiální stanoviska sdružení a názory a komentáře jeho odborných komisí a také informace ze zasedání organizace EUREAU, jejímž je SOVAK ČR členem. V roce 2013 slavila řada členských společností SOVAK ČR kulatá jubilea svého vzniku, časopis Sovak o nich publikoval rozšířené materiály, dále věnoval pozornost mj. legislativním a právním aspektům, problematice a vývoji vlastnických a provozních modelů v ČR, řízení a plánování v oboru, otázkám zkvalitnění a udržování vodohospodářské infrastruktury a s tím spojených ekonomických aspektů a mnoha dalším aktuálním problémům. Řada příspěvků odrážela vývoj oboru v zemích Evropské unie. Zvýšená pozornost byla věnována projektům financovaných z fondů EU. Číslo 5/2013 časopisu Sovak vyšlo v podstatně rozšířeném rozsahu s kompletním programem výstavy VODOVODY- KANALIZACE 2013 a s ní spojenými akcemi, součástí čísla 10/2013 byla vložená příloha Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vydáním prosincového čísla završil v roce 2013 časopis Sovak svůj 22. ročník. b) Ediční činnost Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR vydalo pro své členy tyto odborné publikace, normy a tisky: 10 Právní předpisy BOZP vztahující se k práci se Sborníkem 2012 Pracovnělékařská péče, Lékařské prohlídky 2013 Právní prostředí vodárenských společností od CD Sborník vybraných předpisů BOZP (verze 0.3/2012) Metodika pro zpracování pracovních postupů (Sborník BOZP) dotisk TNV :2000 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi statický výpočet, revize TNV :1995 Obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů revize CD se závěrečnou zprávou Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2013 Ročenka SOVAK 2013 Výroční zpráva SOVAK ČR 2012 časopis Sovak 1 12 / 2013 CD-ROM archiv časopisu SOVAK za rok 2013 příloha časopisu Sovak č. 10/2013, učební materiál k semináři: Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu kalendář stolní 2014 katalog výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací kalendář nástěnný 2014 Redakční rada časopisu Sovak Ing. Miroslav KOS, CSc. předseda RR Sweco Hydroprojekt a. s. Ing. Miloslava MELOUNOVÁ,...SOVAK ČR místopředsedkyně RR Mgr. Jiří HRUŠKA,...SOVAK ČR šéfredaktor Ing. Ladislav BARTOŠ... Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Ing. Josef BENEŠ Prof. Ing. Michal DOHÁNYOS, CSc....VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí Ing. Miroslav DUNDÁLEK Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Ing. Karel FRANK...Vodohospodářský podnik, s. r. o. Doc. Ing. Jaroslav HLAVÁČ, CSc...Vodárenská akciová společnost, a. s. (člen RR do ) Ing. Radka HUŠKOVÁ... Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Ing. Milan KUBEŠ... Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. JUDr. Josef NEPOVÍM Ing. Jiří NOVÁK...Vodárenská akciová společnost, a. s. (člen RR od ) Ing. Jan PLECHATÝ... Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. RNDr. Pavel PUNČOCHÁŘ, CSc... Ministerstvo zemědělství Ing. Vladimír PYTL Ing. Jan SEDLÁČEK... Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Ing. Petr ŠVÁB...Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. Ing. Bohdana TLÁSKALOVÁ... Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 11

8 Ročenka SOVAK ČR Vodné/stočné 2012, rozdělení ČR dle krajů mil.m 3 /rok Voda fakturovaná celkem Jako každoročně SOVAK ČR připravil i v roce 2013 obsáhlou ročenku s kompletními údaji o všech svých řádných i mimořádných členech včetně jejich nejdůležitějších provozních ukazatelů. Ročenka zároveň obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádění odpadních vod v ČR (k ) včetně přehledu právních předpisů, technických norem a směrnic a řady dalších důležitých odborných údajů. Základní statistické údaje o zásobování vodou, odpadních vodách a kanalizacích k Voda vyrobená z vodovodů pro veřejnou potřebu a fakturovaná (1989, ) Voda vyrobená z vodovodů pro veřejnou potřebu rok Kč/ m Česká republika Ústecký Průměrná cena za 1m 3 fakturované vody Průměrná cena za 1m 3 odváděných odpadních vod 40,5 38,5 37,4 35,8 36,4 35,8 35,2 34,1 32,7 33,4 33,1 32,5 31,5 29,6 30,3 31,3 29,7 30,7 29,7 29,4 28,2 29,1 30,1 30,1 28,7 28,6 27,3 26,3 25,5 21,8 Karlovarský Liberecký Jihomoravský Hl. město Praha Středočeský Pardubický Jihočeský Olomoucký Královéhradecký Zlínský Vysočina Plzeňský Moravskoslezský Obyvatelé skutečně zásobovaní vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (vývoj 1989, ) Ceny vodného (vč. vody užitkové) a stočného (vývoj ) Obyvatelé skutečně zásobovaní vodou pro veřejnou potřebu Obyvatelé (střední stav) 35 Vývoj cen vodného (včetně užitkové vody) Vývoj cen stočného Kč / m tis.obyv mnozstvi vody e pro 12 l.os. -1.den rok Specifické množství vody fakturované pro domácnost a fakturované celkem (vývoj 1989, ) Specifické množství vody fakturované pro domácnost Specifické množství vody fakturované celkem rok mil. obyv rok Připojení obyvatel na kanalizaci pro veřejnou potřebu (vývoj 1989, ) Obyvatelé (střední stav) Obyvatelé bydlící v domech připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu rok 13

9 c) Vzdělávací činnost Konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 14 Činnost byla soustředěna především na vzdělávání členů SOVAK ČR na seminářích se zaměřením na legislativní změny dotýkající se oboru vodovodů a kanalizací a nových technologií. Seminářů se zúčastnilo posluchačů, především z řad členů SOVAK ČR Stavební zákon v oboru vodovodů a kanalizací Seminář seznámil účastníky s velkou novelou stavebního zákona a jeho provázaností s novelou zákona o vodách Problematika finančních nástrojů OPŽP Seminář byl zaměřen na pomoc příjemcům podpory z OPŽP při tvorbě cen s využitím Vyrovnávacího nástroje a Základního modelu OPŽP, a to i pomocí výkladu případových studií Nakládání s chemickými látkami Seminář seznámil vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodních děl s požadavky na nakládání s chemickými látkami se zvláštním důrazem na odpovědné osoby za nákup a nakládání s chemickými látkami a také bezpečnost práce Stavební zákon v oboru vodovodů a kanalizací Opakovaný seminář seznámil účastníky s velkou novelou stavebního zákona a jeho provázaností s novelou zákona o vodách Problematika finančních nástrojů OPŽP Opakovaný seminář byl zaměřen na pomoc příjemcům podpory z OPŽP při tvorbě cen s využitím Vyrovnávacího nástroje a Základního modelu OPŽP, a to i pomocí výkladu případových studií Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací Účastníci semináře se seznámili s Novým občanským zákoníkem a s hlavními změnami pro obor vodovodů a kanalizací Změny DPH v roce 2013 Účastníci semináře byli seznámeni s novelou zákona o DPH včetně nových sazeb daně a jejich uplatnění v praxi Převodní ceny ve vodohospodářství ceny mezi spřízněnými subjekty Seminář byl zaměřen na nové převodní ceny ve vodním hospodářství mezi spřízněnými subjekty Hospodaření se srážkovými vodami Seminář se zabýval koncepcí hospodaření se srážkovými vodami včetně seznámení s novou legislativou v této oblasti Zákon o obchodních korporacích Účastníci se seznámili s novým zákonem o obchodních korporacích a dopadem na změny k do obchodních společností Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru VaK Seminář se zabýval vybranými problémy cenotvorby oboru vodovodů a kanalizací Novela zákona o dani z příjmu Seminář byl zaměřen na novelu zákona o dani z příjmů a jeho dopad do oblasti oboru vodovodů a kanalizací Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele Seminář byl zaměřen na novou právní úpravu pracovnělékařských služeb a její dopad na zaměstnavatele Odběratelské smlouvy Seminář byl zaměřen na nové pojetí obsahu odběratelských smluv v návaznosti na NOZ a novelu zákona o vodovodech a kanalizacích Vodoměry Seminář se zaměřil na seznámení se základními požadavky na měření proteklého množství vody a typy vodoměrů včetně základních podmínek pro použití vodoměrů Odběratelské smlouvy Opakovaný seminář byl zaměřen na nové pojetí obsahu odběratelských smluv v návaznosti na NOZ a novelu zákona o vodovodech a kanalizacích ISPOP Seminář byl zaměřen na ohlašování údajů pro vodní bilanci do programu ISPOP Novela zákona o vodovodech a kanalizacích Účastníci semináře se seznámili s novelou zákona o vodovodech a kanalizacích, která vstoupí v platnost Ochrana ovzduší Seminář seznámil účastníky s aktuálními předpisy v ochraně ovzduší a jejich praktické aplikace v každodenní praxi vodohospodáře. Zahraniční odborné akce Vybraní členové SOVAK ČR se zúčastnili odborných akcí v zahraničí: Konference Zdravotné zabezpečenie pitnej vody. Bánská Bystrica, Slovensko Pozvání Ruské asociace pro vodu. ČOV Lyuberyetskaya Moskva, Úpravna vody Glavnaya, Severnaya Petrohrad, Ruská federace Pozvání čínského obchodního zastoupení. Úpravna vody v Šanghaji, ČOV v Chongquinu, Čína Mezinárodní vodohospodářská výstava WATEC, IV. Česká vodohospodářská mise do Izraele, Izrael. Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) uspořádalo pod záštitou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ve dnech 5. a 6. listopadu 2013 odbornou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Místem setkání 335 účastníků konference byla Olomouc. Během dvou dní odeznělo 31 přednášek a vystoupení, které byly tematicky rozděleny do úvodní sekce, sekce právně-legislativní, sekce vodovody a ekonomika a sekce kanalizace. Součástí konference byla výstava exponátů a služeb dvaceti vystavovatelů z oboru vodovodů a kanalizací. Zájemci se mohli zúčastnit exkurze na čistírnu odpadních vod v Olomouci. Většina přednášek, které zazněly na konferenci, je k dispozici ve sborníku referátů, některé byly publikovány i v časopise Sovak. Konferenci doplnil raut a slavnostní společenský večer, při němž byla předána tři čestná ocenění za zásluhy v oboru vodovodů a kanalizací a prezentaci a propagaci vodárenského oboru. Symboly ocenění jsou tradičně keramické plastiky vodníka. Nositeli ocenění a vodníky roku 2013 se stali Ing. Ladislav Haška, generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Ing. Jiří Heřman, generální ředitel ČEVAK a. s. a Mgr. Jiří Hruška, šéfredaktor časopisu Sovak. 15

10 16 Tři roky realizace projektu vzdělávání v SOVAK ČR financovaného z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 byl ve vybraných členských organizacích SOVAK ČR realizován projekt Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací CZ.1.04/1.1.06/ Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR. Dotace byla SOVAK ČR přidělena Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1/52/1/00134 dne Cílem projektu bylo další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, a to: a) odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace; b) klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce, a aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici. Projektový management Všechny aktivity projektu probíhaly podle pravidel a metodik pro čerpání dotace z ESF OP LZZ. Bezproblémový chod celého projektu od řízení, přes koordinaci veškerých projektových aktivit, až po dosažení projektových cílů zajišťoval realizační tým složený z manažera projektu jako odpovědné osoby, finančního manažera, koordinátora projektu a metodika vzdělávání. Na realizaci projektu se dále podíleli vedení a pracovníci SOVAK ČR, také členové odborných komisí SOVAK ČR, dodavatelé vzdělávacích služeb a lektoři. Významnými spolupracovníky realizačního týmu byli pověření pracovníci jednotlivých členských organizací, kteří pomáhali s organizací kurzů v místech své působnosti. Důležitým nástrojem řízení projektu byly hodnotící konference. Realizační tým zorganizoval v souladu s projektem šest hodnotících konferencí. Jejich cílem bylo posoudit stav realizace projektu, schválit harmonogram jednotlivých aktivit, vyhodnotit přínosy projektu pro členské organizace zapojené do projektu i přínosy pro jednotlivé účastníky a stanovit další postupy. Realizační tým zpracoval osm monitorovacích zpráv, které popisovaly stav realizace projektu, jeho finanční vyjádření a míru zapojení jednotlivých členských organizací do projektu. Důležitým úkolem realizačního týmu bylo zajišťovat publicitu projektu při uskutečňování výuky, informovat o akcích zaměstnance členských organizací SOVAK ČR zapojených i nezapojených do projektu, a také o projektu informovat veřejnost. Ke zveřejňování informací o projektu byly využívány různé formy letáků, které byly distribuovány přímo v členských organizacích a na výstavách a konferencích pořádaných SOVAK ČR. Dále byly pravidelně publikovány aktuální informace na webových stránkách SOVAK ČR a v odborném časopise Sovak. Rovněž byly uveřejněny zprávy o zahájení a ukončení projektu ve veřejném tisku. Podstatné změny projektu Na základě průběžného vyhodnocování potřeb zapojených organizací byly podány tři žádosti o podstatnou změnu. První podstatná změna projektu se týkala zejména aktivity Vzdělávání v odpadovém hospodářství, došlo ke změně názvu aktivity ze Vzdělávání v odpadovém hospodářství na Vzdělávání v legislativě ČR. Nový název více vystihoval obsah aktivity. Dále byla zrušena podmínka, aby každý z účastníků navštěvoval všechny kurzy. Významnou změnou zmíněné aktivity bylo její rozšíření o tři nové kurzy týkající se cenové tvorby a controllingu v oboru vodovodů a kanalizací a změn daňových zákonů. Všechny tyto změny vedly k významnému zvýšení zájmu o tuto aktivitu. Druhou podstatnou změnou byl rozšířen původní počet zapojených subjektů o čtyři na 26 členských organizací. Třetí změnou, která proběhla až ve druhé polovině roku 2013, byl rozšířen počet školících dnů v aktivitách vzdělávání v IT o 32 školících dnů a vzdělávání v legislativě ČR o 15 školících dnů. Další významnou změnou projektu bylo vytvoření nové klíčové aktivity s názvem Vzdělávání v komunikaci. Požadavky na získání nových dovedností v komunikaci byly vyvolány příchodem nových zaměstnanců do členských organizací a kladnými ohlasy účastníků vzdělávání, kteří absolvovali dílčí kurzy zaměřené na komunikaci v rámci jiných aktivit a své zkušenosti šířili ve svých organizacích. S ohledem na specifické činnosti členských organizací bylo rozhodnuto, že výuku kurzů nové aktivity budou zajišťovat interní lektoři, jejichž výběr provede SOVAK ČR příjemce dotace. Všechny podstatné změny projektu byly vyvolány zejména organizačními změnami v členských organizacích a změnami v zákonech a směrnicích souvisejících s oborem vodovodů a kanalizací, jež nebylo možno předvídat v době, kdy byly shromažďovány informace o potřebách jednotlivých organizací, které měly o zapojení do projektu zájem. Klíčové aktivity Cílová skupina pro vzdělávací aktivity byla vybrána dle rovných příležitostí a řízení lidských zdrojů členských organizací a zahrnovala široké spektrum pracovních pozic, a to skupiny TOP manažerů, středních manažerů, obchodníků a administrativních pracovníků. Každý z účastníků školení vyjádřil svůj názor k úrovni školení a přínosu pro jeho práci v hodnotícím dotazníku. Po absolvování kurzu obdržel příslušný certifikát. Vzdělávací projekt byl rozdělen na jednotlivé aktivity: Vzdělávání TOP managementu proběhlo 42 školících dnů, bylo proškoleno 60 účastníků; každý účastník absolvoval kurzy: prezentační dovednosti; strategie firmy a strategické myšlení; zvyšování výkonnosti a produktivity firmy; změny a jejich implementace do praxe; efektivní komunikace a asertivita. Vzdělávání středního managementu proběhlo 90 školících dnů, bylo proškoleno 121 účastníků; každý účastník absolvoval kurzy: efektivní vedení porad; komunikační dovednosti pro střední manažery; konfliktní situace a jejich řešení; Leadership; zvyšování výkonnosti týmů; štíhlé myšlení. Vzdělávání obchodního týmu bylo zrealizováno 66 školících dnů, bylo proškoleno 92 osob; každý účastník absolvoval kurzy: osobnostní typologie a její využití v prodeji; vyjednávání a argumentace; psychologie prodeje; rétorika a prezentace; budování vztahů se zákazníky; markentingový mix. Dalších 6 účastníků absolvovalo kurz vyjednávání a argumentace a kurz rétorika a prezentace. Vzdělávání administrativních pracovníků bylo zrealizováno 48 školících dnů, bylo proškoleno 91 osob; každý účastník absolvoval kurzy: etiketa a společenské chování; korespondence; efektivní interní a externí komunikace; Time management. Vzdělávání v informačních technologiích proběhlo 121 školících dnů, bylo proškoleno osob; každý účastník absolvoval vybraný počet kurzů z nabídky: MS Power Point; MS Outlook; MS Excel pro středně pokročilé uživatele; MS Excel pro pokročilé uživatele; MS Excel/makra; MS Word pro mírně pokročilé uživatele; MS Word pro pokročilé uživatele. Vzdělávání v legislativě ČR bylo zrealizováno 75 školících dnů, bylo zapojeno osob; každý účastník absolvoval vybraný počet kurzů z nabídky: stav a vývoj odpadového hospodářství nová legislativa; vodní hospodářství nová legislativa; práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací; ochrana vodní zdrojů envi; požadavky na kvalitu čištěných odpadních vod; cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací; nová legislativa daňové zákony v oboru vodovodů a kanalizací; controlling v oblasti cen v oboru vodovodů a kanalizací. Jazykové vzdělávání bylo zrealizováno hodin, bylo proškoleno 67 osob, každý účastník absolvoval určený počet hodin. Vzdělávání v komunikaci bylo zrealizováno 102 školících dnů, bylo proškoleno 716 osob; každý účastník absolvoval vybraný počet kurzů z nabídky: projektový management; management osobního rozvoje základy koučování; ekonomické informace v manažerské praxi; management bezpečnostních rizik; management organizace. Ve všech osmi aktivitách bylo proškoleno osob. Z původně plánovaných 391 školících dnů bylo uskutečněno 100 %, za poslední 3 měsíce projektu bylo uskutečněno rekordních 153 školících dnů ve třech aktivitách v souladu s třetí podstatnou změnou projektu. Vhodným výběrem vzdělávacích agentur a lektorů, neustálým sledováním zpětných vazeb účastníků a reakcí zapojených subjektů se podařilo průběžně přizpůsobovat projekt měnícím se potřebám zapojených subjektů a naplnit tak ve vysoké míře cíle projektu. Čerpání dotace Čerpání dotace probíhalo v režimu ex-ante, tedy sdružení byly poskytovány zálohy na budoucí čerpání, ve kterém byly zohledněny uznatelné výdaje minulého období. Za tři roky bylo z celkově přiznané dotace ve výši Kč vyčerpáno Kč, tj. 93,4 %. Podrobněji se čerpání věnuje kapitola Ekonomické výsledky SOVAK ČR za rok Závěr Celkově lze průběh a dopady projektu vzdělávání financovaného z dotace z ESF OP LZZ považovat za velmi příznivé. Na základě ohlasů účastníků i získaných zpětných vazeb od zapojených organizací není pochyb o tom, že se podařilo zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří se vzdělávání zúčastnili a zároveň také zvýšit jejich adaptabilitu při změně zaměstnání. Zvýšení znalostí a dovedností zaměstnanců v nemalé míře přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti menších členských organizací, těm větším zase umožnilo přizpůsobovat pružněji strukturu zaměstnanců měnícím se potřebám. Z toho je zcela zřejmé, že cíle projektu zvýšení konkurenceschopnosti 26 zapojených členských organizací SOVAK ČR působících v odvětví vodního hospodářství ČR v době probíhající krize a zvýšení adaptability jejich zaměstnanců byly naplněny. K tomu přispělo zvýšení odborné kvalifikace a kompetencí zaměstnanců, pokrytí komplexního spektra pracovních pozic rozvojem škály kompetencí, podpora udržitelnosti pracovních míst, rozvoj zavedených systémů řízení lidských zdrojů členských organizací inovativními přístupy a podpora znevýhodněných skupin na trhu práce. 17

11 mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013 Ve dnech se v nově zbudované části výstaviště v Praze-Letňanech konal 18. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, jejímž pořadatelem a odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Odbornou záštitu výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2013 poskytly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Asociace krajů České republiky a Svaz měst a obcí České republiky. 18. ročník výstavy se uskutečnil po dvouleté přestávce, protože výstava VODOVODY KANALIZACE přešla na obroční periodicitu a koná se každým lichým rokem. Ukázalo se, že dvouletý odstup v jejím pořádání výstavě přidal na atraktivnosti a rozhodně neubral na kreditu. Výstavu zhlédlo návštěvníků. Celková čistá výstavní plocha činila m 2. Celkem se zúčastnilo 312 prezentujících se firem, z toho: vystavujících firem z 5 zemí světa, dalších zastoupeních firem z 21 zemí světa. Přehled zúčastněných zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nizozemsko, Rakousko, Slovenská republika, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Velká Británie. Základem doprovodného programu výstavy byly odborné semináře. Garantem prvního dne přednášek bylo Ministerstvo zemědělství. Jeho představitelé hovořili o plánování v oblasti vod, a to o přípravě národních plánů povodí pro období Další z přednášek byla věnovaná novele zákona o vodovodech a kanalizacích, důvodům novelizace, jejím hlavním bodům a základním dopadům. Nechybělo ani téma hospodaření se srážkovou vodou nebo problematika podpory vodní infrastruktury z Programu rozvoje venkova. Zájemci si vyslechli rovněž informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Lesy ČR a Povodí. Ty doplnily konkrétní příklady ze státního podniku Povodí Vltavy. Roli odborného garanta přednášek druhého dne převzalo Ministerstvo životního prostředí. Celodenní blok byl zaměřen především na problematiku kalů, o čemž svědčí názvy přednesených příspěvků: Současná legislativa v oblasti nakládání s kaly a její budoucí vývoj, Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících s bioodpady, Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání nebo Technologie pomalého termického rozkladu energie z čistírenských kalů. Pozornost byla věnována i podpoře v rámci OPŽP (podmínky podpory, realizované projekty, harmonogram výzev) a výhledu do nového programového období Asociace pro vodu ČR (CZWA) se stala garantem třetího, posledního přednáškového dne. Jeho program byl věnován například problematice recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod nebo použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod či nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod. Stranou pozornosti nezůstalo ani zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika, souvislosti a různé technologie čištění. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY- KANALIZACE 2013 byla důležitým místem pro získání uceleného komplexu cenných informací a stala se na tři dny místem setkání producentů moderních technologií, výrobků a služeb s jejich provozovateli a uživateli a s odbornou veřejností. Výstava přinesla osvědčenou kombinaci široké přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací. V centru pozornosti byla problematika inovací ve vodním hospodářství a ekoinovace, a to nejenom z pohledu představení nových technologií, ale i jejich samotný vývoj a výzkum jako jeden z možných nástrojů posílení konkurenceschopnosti firem i celého vodohospodářství. Další neméně zajímavou tematickou skupinou byla problematika hospodaření s vodou, která je aktuální nejenom v lokálním, ale i v celosvětovém měřítku. Součástí doprovodného programu výstavy VODOVODY- KANALIZACE 2013 byly také soutěže. Na volné ploše před pavilonem proběhl 13. ročník Vodárenské soutěže zručnosti montérů, v rámci výstavy se konala Soutěž učňů oboru instalatér, v hale byla instalována výstava fotografií z fotosoutěže VODA Výsledky soutěží byly vyhlášeny a předání cen proběhlo ve středu na slavnostním společenském večeru v Obecním domě. 13. ročník Vodárenské soutěže zručnosti Soutěž byla organizovaná pod záštitou SOVAK ČR firmou AVK VOD-KA a. s. s přispěním hlavních sponzorů soutěže firem HAWLE ARMATURY s. r. o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o., KAPKA s. r. o. a LUNA PLAST a. s. Do soutěže se přihlásilo 13 družstev z 8 vodárenských společností. Vítězem se stalo II. družstvo Ostravských vodáren a kanalizací a. s., ve složení Pavel Reich, Marcel Vantuch. Druhé místo získalo I. družstvo Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., v sestavě Martin Kratochvíl, Jan Bulíř. Třetí místo obsadilo II. družstvo Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., ve složení Bedřich Pleyer, Ladislav Pleyer. Soutěž o nejlepší vystavený exponát Zlatá VOD KA 2013 získaly dva výrobky: OPTIFIL Výrobce: E. Hawle Armaturenwerke GmbH Vystavovatel: HAWLE ARMATURY, spol. s. r. o. a MULTICAL 21 Výrobce: Kamstrup A/S (Dánsko) Vystavovatel: Kamstrup A/S organizační složka Soutěž o nejlepší expozici výstavy VODOVODY- KANALIZACE 2013 Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny expozice na výstavě. Ceny byly uděleny ve třech kategoriích: v kategorii do 30 m 2 expozice REKO PRAHA a. s. v kategorii m 2 expozice Radeton, s. r. o. v kategorii nad 61 m 2 expozice HAWLE ARMATURY, spol. s r. o. Vítězné stavby soutěže Vodohospodářská stavba roku 2012 Soutěž vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR pod garancí ministerstev zemědělství a životního prostředí. Vítězné stavby v I. kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod: podkategorie nad 50 mil. Kč: --Litovel intenzifikace ČOV (součást projektu Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Litovel) --Rekonstrukce a modernizace ÚV Hájská podkategorie pod 50 mil. Kč: --Rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn, kalové hospodářství --ČOV Úvaly intenzifikace a dovystrojení V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schválenými představenstvem SVH ČR, vyhodnotila komise jednu stavbu v kategorii I (podkategorie: nad 50 mil. Kč) k udělení Zvláštního ocenění SVH ČR za technické řešení a realizaci vodovodního přivaděče, a to: --Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV, 4. etapa Napojení Židlochovicka na VOV Vítězné stavby ve II. kategorii Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách: podkategorie nad 50 mil. Kč: --Rekonstrukce MVE Miřejovice podkategorie pod 50 mil. Kč: --Malá vodní elektrárna České Údolí --Rekonstrukce skluzu VD Chřibská V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schválenými představenstvem SVH ČR, vyhodnotila komise jednu stavbu v kategorii II (podkategorie: pod 50 mil. Kč) k udělení Zvláštního ocenění SVH ČR za efektivní využití hydrotechnického potenciálu vodního toku, a to: --Malá vodní elektrárna Doudlevce 19

12 20 Aktivity SOVAK ČR v EUREAU* *Evropský svaz národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů odkanalizování a čištění odpadních vod Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EUREAU. SOVAK ČR byl k v představenstvu a odborných komisích EUREAU zastupován následovně: Představenstvo a valná hromada: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. (VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.) zástupce: prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.) Komise pro pitnou vodu (EU1): Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a. s.) Komise pro čištění odpadních vod (EU2): Ing. Marcela Zrubková (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.) Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3): Bc. Aleš Kačírek (Vodárna Plzeň, a. s.) V roce 2013 se asociace EUREAU dotkly důsledky ekonomických problémů Eurozóny tlakem na minimalizaci nákladů. Pro zástupce asociací zejména střední a východní Evropy bylo důležité prosazení další fixace členských příspěvků, které zůstaly na stejné úrovni již třetím rokem. Novým plným členem EUREAU se stala chorvatská vodohospodářská asociace (Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije). Na další 2 roky byl zvolen stávající předseda představenstva Carl-Emil Larsen (zástupce dánské asociace). Kvůli nenaplnění personálního obsazení i úspoře mzdových prostředků díky redukci odměňování generální sekretářky byl zachován přebytkový rozpočet asociace. V platnost vešly nové stanovy asociace, schválené v roce Na základě externího vyhodnocení bylo přistoupeno k rebrandingu asociace, který by měl být realizován v roce Do role Policy Officer (v překladu legislativní manažer) nastoupila po Violetě Kuzmickaite (která svou práci vykonávala skvěle) Carla Chiaretti. Předsedové odborných komisí EU1 a EU2 zůstali ve funkcích za EU1 Claudia Castell- Exner, za EU2 Bruno Tisserand a za EU3 Roberto Zocchi. Pozice marketingového a komunikačního manažera by měla být naplněna v roce Přestože se mandát europoslance Richarda Seebera blížil ke konci (6/2014), pokračovala úzká spolupráce při organizaci zasedání výboru Evropského parlamentu EP Water (http://epwatergroup.eu). Spolupráce probíhala i s oddělením Voda na DG Životní prostředí Evropské komise (ředitel Peter Gameltoft se účastnil jednání představenstva) a také s komisařem Janezem Potočnikem. Představenstvo EUREAU se v průběhu roku 2013 zaměřilo na řadu otázek, například na regulaci těžby tzv. břidličného plynu a dopad na vodní hospodářství, revizi Směrnice o podzemních vodách, implementaci tzv. Water safety plans nebo regulaci biocidních látek (kde se EUREAU jasně vymezilo proti povinnosti registrovat v procesu REACH látky používané k hygienickému zabezpečení vody či úpravě vody obecně, které jsou vyráběny in-situ. Řada vydaných stanovisek se týkala mimo jiné i revize Přílohy č. 2 a 3 Směrnice o pitné vodě. Relativním neúspěchem skončila snaha aktivně ovlivnit revizi Common Agriculture Policy aplikací tzv. Blueing measures, tedy návrhu na politiky v 1. pilíři přímé podpory tak, aby podpora směrovala pouze příjemcům, kteří prokážou splnění základních podmínek na ochranu akvatického prostředí. Velké úsilí bylo věnování i ekonomické otázce cenové návratnosti vodohospodářských služeb, kdy se komise EU3 intenzivně věnovala aplikaci principu 3T (tariffs, taxes, transfers) s cílem prokázat srovnáním, že řada členských států nezajišťuje ani vzdáleně v cenách obnovu majetku (např. Itálie). Jednotlivé orgány EUREAU projednávaly v roce 2013 tato témata: Komise pro pitnou vodu EU1 V rámci prvního zasedání v roce 2013 představila legislativní manažerka Violeta Kuzmickaite utřídění velkého množství témat, která přímo i nepřímo dotýkají vodního hospodářství a kterými se komise EU1 zabývá. Tato kategorizace vyplynula ze závěrů představenstva EUREAU v červnu Účelem byla finanční úspora a v neposlední řadě skutečnost, aby činnost EUREAU měla reálný dopad a vliv v řešených oblastech, které si zvolí jako prioritu. Rozčleněním projednávaných oblastí dle důležitosti do 4 základních skupin vznikl tak program EU1 na další období. Základní filosofií všech jednání je naplňování programu Blueprint pro ochranu vodních zdrojů. Jedná se o proces, který by měl přehodnotit, zda jsou stávající evropské právní předpisy nastaveny dostatečně přísně, nebo jestli je třeba přistoupit k nějakým úpravám. Účelem je, aby po implementaci předpisů EU do národní legislativy byly zdroje pitné vody dostatečně chráněny a aby následně byla pitná voda zdravá a odpovídající jakosti. Komise se zaměřila zejména na následující oblasti: Revize přílohy č. II (monitoring) a č. III (specifika analýzy jednotlivých parametrů) ke Směrnici o pitné vodě 98/83/ ES. Směrnice o radioaktivních látkách v pitné vodě. Materiály v kontaktu s pitnou vodou. Umístění vysokorychlostního širokopásmového připojení v rámci distribuční sítě pitné (příp. i odpadní) vody. Směrnice o biocidech včetně lobbingu, aby látky k desinfekci pitné vody byly vyjmuty z oblasti působnosti této Směrnice. Klasifikace látek s endokrinními účinky. Riziko zásobování malých vodovodů. Směrnice INSPIRE. Revize Směrnice pro ochranu podzemní vody. Opětné využití šedé vody a požadavky na její jakost. Ochrana vodních zdrojů: nebezpečné látky, zejména léčiva a jejich sledování ve zdrojích vody i ve vodě pitné (dotazníková akce). Těžba břidličného plynu a rizika pro zdroje podzemní vody. Změny klimatu (sucha; povodně) a dopad na jakost pitné vody. Komise pro odpadní vodu EU2 Komise projednávala zejména tato témata: Kalová směrnice byl sledován probíhající proces hodnocení stávající směrnice. Dokument Evropské komise Technický report pro stanovení kritérií, konec odpadu pro biologicky rozložitelný odpad. Rozhodnutí Komise 2000/532/ES o seznamu odpadů a Příloha III směrnice 2008/98/ES o odpadech. sledování procesu přezkumu. Revize nařízení č. 2003/2003 o hnojivech. Udržitelné využívání fosforu revize stanoviska k recyklaci fosforu. Prioritní látky nová směrnice 2013/39/EU. Farmaka byl sledován výzkum v oblasti výskytu těchto látek v odpadních vodách, jejich osud včetně technologií k odstraňování takového znečištění, vývoj strategie ke znečišťování vodního prostředí léčivy. Endokrinní disruptory diskuse o definici. REACH identifikace látek, které jsou relevantní pro vodárenský sektor a které je možné podchytit pomocí legislativy REACH, sledování vývoje procesu omezování látek prostřednictvím nařízení REACH (rtuť, nonylfenoly a kadmium). Splachovatelné produkty. Opětovné použití vyčištěných odpadních vod. Znečištění z dešťových oddělovačů. Mikroplasty byl sledován vývoj v EK, byly zaslány připomínky k veřejné konzultaci obava z používání mikroplastů namísto přírodních materiálů v kosmetice (krémy, sprchové gely). Umísťování optických kabelů do vodárenské infrastruktury cílem je snížení nákladů na zavádění vysokorychlostní elektronické komunikační infrastruktury. Těžba břidličného plynu. Účast SOVAK ČR na zasedáních představenstva a komisí EUREAU: Zasedání představenstva i jednotlivých komisí se konají vždy pod záštitou místní členské organizace. V roce 2013 se čeští zástupci účastnili jako řádní členové zasedání představenstva a komisí EUREAU: Ing. Ondřej Beneš , představenstvo a valná hromada, Brusel Ing. Ondřej Beneš , představenstvo a valná hromada, Záhřeb Ing. Ondřej Beneš , představenstvo a valná hromada, Bonn Ing. Radka Hušková , komise EU1, Vídeň Ing. Radka Hušková , komise EU1, Londýn Ing. Radka Hušková , komise EU1, Helsinky Ing. Marcela Zrubková , komise EU2, Lisabon 21

13 Ekonomické výsledky SOVAK ČR za rok 2013 Vybrané ekonomické údaje SOVAK ČR za rok 2013 Účetnictví je zpracováváno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. a vyhl. č. 504/02 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo SOVAK ČR. Kontrolou řádného vedení účetnictví je pověřena dozorčí rada. Sdružení nemá žádnou majetkovou či smluvní spoluúčast v jiných společnostech. Ke dni byla ukončena realizace projektu Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací prováděného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ/1.1/52/1/00134 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt probíhal v období od do Dotace byla určena pouze na úhradu způsobilých výdajů neinvestiční povahy. Soulad se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví byl dodržen díky analytické a střediskové evidenci s přímou vazbou na projekt. Prostředky poskytnuté dotace byly spravovány na samostatném bankovním účtu. Jelikož byl tento projekt financován mimo režim veřejné podpory, probíhala úhrada výdajů projektu tzv. předfinancováním způsobilých výdajů. Vyúčtování těchto způsobilých výdajů projektu bylo realizováno formou předkládání a schvalování tzv. monitorovacích zpráv. Během roku 2013 byly schváleny 3 monitorovací zprávy za následující monitorovací období: , , Závěrečná monitorovací zpráva za období byla předložena včetně povinné zprávy auditora v předepsaném termínu do konce února Celková poskytnutá dotace ve výši ,- Kč byla za tři roky realizace projektu vyčerpána z 93,4 %, tj. ve výši ,- Kč. V jednotlivých letech projektu byly realizovány způsobilé výdaje snížené o příjmy projektu v následující výši: ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč. V poslední schválené monitorovací zprávě č. 7 bylo poskytovatelem navrženo krácení v celkové výši ,- Kč, které vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění ze strany poskytovatele a tudíž i nesouhlasu příjemce nebylo zahrnuto do vyúčtování v rámci závěrečné monitorovací zprávy. Ve zpracované účetní závěrce za rok 2013 bylo toto krácení zohledněno dohadnou položkou v oblasti neziskové činnosti SOVAK ČR. Dne provedl poskytovatel dotace veřejnoprávní kontrolu na místě. Byla zjištěna nesrovnalost v nárokování způsobilých výdajů ve výši 2 100,- Kč a předána FÚ k dalšímu postupu. Do konce roku 2013 nebyla tato záležitost projednána a uzavřena. (hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč) V porovnání s minulým rokem byly v roce 2013 celkové výnosy jen nepatrně vyšší. Došlo sice k navýšení příjmů z členských příspěvků a příjmů ze smluvního poplatku za informační a poradenskou činnost na základě změněných fakturačních pravidel schválených Valnou hromadou SOVAK ČR, ale zároveň byla realizována v rámci projektu Vzdělávání v SOVAK za účelem adaptability, financovaného MPSV z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nižší poskytnutá dílčí plnění než v roce Celkové náklady byly oproti předchozímu roku nižší z důvodu nižších výdajů v rámci realizace výše zmíněného projektu. Výnosy celkem z toho poskytnutá dílčí plnění dotace OPLZZ Náklady celkem z toho čerpání poskytnutých dílčích plnění dotace OPLZZ Hospodářský výsledek před zdaněním 871 Hospodářský výsledek po zdanění 755 Základní jmění k Pohledávky celkem k z toho pohledávka za dotací 0 ostatní pohledávky 582 Závazky celkem k z toho závazek za dotací 20 ostatní závazky Roční obrat Vývoj ročního obratu v letech roční obrat v tis. Kč 18705, , ,64 roční obrat , , , , , , , , , , rok 23

14 Účetní výkazy za roky 2011, 2012 a 2013 ROZVAHA (BILANCE) v celých tis. Kč B. Krátkodobý majetek Materiál na skladě Materiál na cestě AKTIVA Stav k Stav k Stav k Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby A. Dlouhodobý majetek Výrobky I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek I. Zásoby Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Součet ř. 42 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Součet ř. 2 až Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Daň z příjmů II. Dlouhodobý hmotný majetek Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Pohledávky za účastníky sdružení Součet ř. 10 až Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Podíly v ovládaných a řízených osobách Pohledávky z vydaných dluhopisů III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v osobách pod podstatných vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek II. Pohledávky Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám Součet ř. 52 až 69 minus Pokladna Ceniny IV. Oprávky k dlouhodobému majetku Součet ř. 21 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Součet ř. 29 až III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva celkem Bankovní účty Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě Součet ř. 72 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV

15 PASIVA Stav k Stav k Stav k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v celých tis. Kč A. Vlastní zdroje I. Jmění Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků A. NÁKLADY Stav k Stav k Stav k I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie II. Výsledek hospodaření Součet ř. 85 až Účet výsledku hospodaření X X 755 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let Součet ř. 89 až Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci B. Cizí zdroje I. II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva Rezervy Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky Součet ř. 94 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam.celků Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Součet ř. 103 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Součet ř. 127 až Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů ÚHRN PASIV Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)

16 B. VÝNOSY Stav k Stav k Stav k I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Rozpočet 2013, plnění rozpočtu k bez čerpání dotace ESF OP LZZ a plnění rozpočtu včetně čerpání dotace ESF OP LZZ 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků VÝNOSY Činnost Rozpočet 2013 Skutečnost k po zdanění bez čerpání dotace ESF OP LZZ Skutečnost k po zdanění včetně čerpání dotace ESF OP LZZ poradenská činnost , , ,00 konference a výstavy , , , Změna stavu zvířat odborné akce , , ,00 III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ediční činnost , , ,17 členské příspěvky , , ,00 ostatní , , ,97 VÝNOSY CELKEM , , ,42 IV. Ostatní výnosy celkem poskytnutá dílčí plnění dotace ESF OP LZZ , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále VÝNOSY CELKEM včetně poskytnutých dílčích plnění dotace ESF OP LZZ , , , Platby za odepsané pohledávky Úroky NÁKLADY 645 Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Činnost Rozpočet 2013 Skutečnost k po zdanění bez čerpání dotace ESF OP LZZ Skutečnost k po zdanění včetně čerpání dotace ESF OP LZZ spotřeba materiálu , , ,58 náklady na reprezentaci , , ,18 ostatní služby , , ,81 nájemné , , , Tržby z prodeje cenných papírů a podílů technická normalizace , , , Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv celkem , , ,37 hrubé mzdy , , ,00 dohody o provedení práce , , ,00 sociální a zdravotní pojištění , , , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ostatní sociální náklady , , ,00 celkem , , ,00 daně a odpisy , , ,00 odborné akce , , ,75 konference a výstavy , , ,97 EUREAU , , ,93 činnost komisí , , ,72 ediční činnost , , ,38 ostatní náklady , , ,02 celkem , , ,77 NÁKLADY CELKEM , , ,14 čerpání poskytnutých dílčích plnění dotace ESF OP LZZ , ,82 NÁKLADY CELKEM včetně čerpání dotace ESF OP LZZ , , ,96 Hospodářský výsledek 0, , ,84 29

17 Komentář k plnění rozpočtu pro rok 2013 Ve 3. a především ve 4. kvartálu roku 2013 došlo k významnému navýšení celkových výnosů a v návaznosti s tím i celkových nákladů, zejména vzhledem ke změně způsobu financování a organizačnímu zabezpečení pravidelné podzimní konference. Do čerpání rozpočtu také zasáhla přefakturace části nákladů na zahraniční odborné cesty. VÝNOSY Celkové rozpočtované výnosy ve výši tis. Kč byly ve skutečnosti splněny s navýšením o 27,4 %, tj. cca tis. Kč. Největší podíl na tomto překročení výnosů představují především poskytnutá dílčí plnění schválené dotace OP LZZ, čerpaná v souladu s rozhodnutím č. OPLZZ/1.1/52/1/00134 na způsobilé výdaje projektu ve výši tis. Kč. V závěru dotace došlo ke schválení podstatných změn, které umožnily optimalizovat dočerpání dotace dle potřeb zapojených členských organizací SOVAK ČR. Z běžné činnosti SOVAK ČR byly vyšší výnosy vykázány především v položce: Konference, výstavy navýšení o cca tis. Kč představuje především neplánované výnosy z konference Provoz vodovodů a kanalizací v Olomouci ve výši tis Kč a dále pak o 235 tis. Kč vyšší výnos z výstavy Vodovody a kanalizace 2013; Odborné akce navýšení o 873 tis. Kč, jedná se zejména o přefakturaci části nákladů na zahraniční odborné cesty účastníkům; Poradenská činnost k navýšení o cca 139 tis. Kč došlo především fakturací za poradenskou činnost mimo uzavřené smlouvy s řádnými členy SOVAK ČR. NÁKLADY Skutečně realizované celkové náklady ve výši tis. Kč překračují původně rozpočtované náklady v celkové výši tis. Kč o cca 22,3 %, tj tis. Kč. Jedná se opět především o překročení z důvodu vyššího čerpání schválené dotace na projekt z OP LZZ o tis. Kč. Z běžné činnosti SOVAK ČR došlo k významnějšímu překročení u následujících položek: Konference, výstavy překročení o tis. Kč jedná se především o neplánované náklady na realizaci konference Provoz vodovodů a kanalizací v Olomouci; Odborné akce navýšení o 725 tis. Kč v sobě zahrnuje zejména náklady na zahraniční odborné cesty, které z části byly přefakturovány a ovlivnily tuto položku i v oblasti výnosů; Ostatní služby navýšení o cca 391 tis. Kč představuje zvýšené náklady na řešení problematiky ekonomické regulace; Ostatní časovým rozlišením bylo do této položky promítnuto navrhované krácení způsobilých výdajů projektu OP LZZ ve výši 180 tis. Kč. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Celkový hospodářský výsledek před zdaněním je zisk ve výši ,84 Kč. Po následné úpravě dle zákona o dani z příjmu a zaúčtování výsledné daně z příjmů byl vykázán zisk po zdanění ve výši ,84 Kč

18 32

19 IČ: , DIČ: CZ GE Money Bank, a. s., č. ú.: /0600 Novotného lávka 5, Praha 1 telefon: , fax: foto: archiv časopisu SOVAK

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Vodárenství

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Vodárenství Stránka 1 z 8 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Vodárenství Součástí této analýzy je 79 společností, provozovatelů vodovodních a kanalizačních řádů. Z finančních výsledků vyplývá, že v tomto oboru nedochází

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Ukázka výstupů z analýzy

Ukázka výstupů z analýzy Stránka 1 z 8 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Vodárenství Součástí této analýzy je 78 společností, provozovatelů vodovodních a kanalizačních řádů. Z finančních výsledků vyplývá, že v tomto oboru nedochází

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Závěrečná zpráva. vodovody-kanalizace 21. 23. 5. 2013. Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz. 312 prezentujících se firem na 6 083 m 2

Závěrečná zpráva. vodovody-kanalizace 21. 23. 5. 2013. Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz. 312 prezentujících se firem na 6 083 m 2 18. mezinárodní vodohospodářská výstava Závěrečná zpráva vodovody-kanalizace 312 prezentujících se firem na 6 083 m 2 21. 23. 5. 2013 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Záštita: Pořadatel a odborný garant:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ANALÝZA CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2014

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ANALÝZA CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2014 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ANALÝZA CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2014 Zpracoval: Ing. Karel Frank Leden 2014 Obsah analýzy I. Právní rámec pro oblast cen...3 II. Datová základna..3 III. Obsah

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 25.5. 2009, PONDĚLÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM 25.5. 2009, PONDĚLÍ stav k 20.4.2009 25.5. 2009, PONDĚLÍ 8:00 16:00 hod. Meeting EUREAU, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Místo konání: sály Business Center, pavilon E 10:00 17:00 hod. Vod-Cup 2009 golfový turnaj Pořadatel:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více