ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A NAVAZUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A NAVAZUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY"

Transkript

1 ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A NAVAZUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY JUDr. Josef Donát, LLM, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Řízení informa-ky v soukromém a veřejném sektoru, , Praha

2 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Kyberne-cký prostor ( 2 písm. a) ZKB): digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořene informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací

3 ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI zákon č. 181/2014 Sb., o kyberne-cké bezpečnos- a o změně souvisejících zákonů (zákon o kyberne-cké bezpečnos-) Schválen Senátem, podpis prezidenta Účinnost od

4 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY Nařízeni vlády, kterým se měni nařízeni vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určeni prvku kri-cke infrastruktury Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kyberne-ckých bezpečnostních incidentech, reak-vních opatřeních a o stanovení náležitos- podáni v oblas- kyberne-cke bezpečnos- (vyhláška o kyberne-cke bezpečnos-) Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích Publikováno ve Sbírce zákonů:

5 CÍLE Ochrana jednotlivců Ochrana státu Závazky vůči zahraničí (EU Cybersecurity Direc-ve)

6 PRINCIPY A NÁSTROJE Dva CERTy (Cybersecurity emergency response team) Národní CERT Vládní CERT (NBÚ) Registrace Oznamování Bezpečnostní standardy Ukládání pro-opatření

7 POVINNÉ SUBJEKTY Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací Subjekty zajišťující významné sítě Správci významných informačních systému Správci komunikačních systémů zaražených do krizcké informační infrastruktury Správci informačních systému zaražených do krizcké informační infrastruktury

8 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Poskytovatelé služeb a subjekty zajišťující sítě Povinnos- Hlásit kontaktní údaje národnímu CERT Ve stavu kyberne-ckého nebezpečí Provádět reak-vní pro-opatření NBÚ

9 VÝZNAMNÉ SÍTĚ Přímé zahraniční propojení nebo přímé připojení ke kri-cké informační infrastruktuře Povinnos- Hlásit kontaktní údaje národnímu CERT Detekovat a reportovat bezpečnostní incidenty národnímu CERT Ve stavu kyberne-ckého nebezpečí Provádět reak-vní pro-opatření NBÚ

10 VÝZNAMNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Informační systémy orgánů veřejné moci, u kterých narušení bezpečnos- informací může ohrozit nebo výrazně omezit výkon činnos- veřejné správy Povinnos- Hlásit kontaktní údaje NBÚ Zpracovávat bezpečnostní dokumentaci Zavádět bezpečnostní opatření Detekovat a reportovat bezpečnostní incidenty NBÚ Provádět pro-opatření NBÚ

11 KRITICKÁ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA Prvek nebo systém prvků kri-cké infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy podle zákona o krizovém řízení Povinnos- Hlásit kontaktní údaje NBÚ Zpracovávat bezpečnostní dokumentaci Zavádět bezpečnostní opatření Detekovat a reportovat bezpečnostní incidenty NBÚ Provádět pro-opatření NBÚ

12 STAV KYBERNETICKÉHO NEBEZPEČÍ Ohrožení systémů, síj či zájmů ČR Předseda vlády na návrh ředitele NBÚ Možnost ukládat pro-opatření všem provozovatelům síj a poskytovatelům služeb elektronických komunikací

13 APLIKACE V RÁMCI PČR Významné informační systémy Vyhláška NBÚ a MV o významných informačních systémech Konkrétní výčet + obecná kritéria Nezbytné pro výkon rozhodujících činnosj orgánu veřejné moci Ohrožení nebo omezení činnos- s nega-vní dopadem na veřejné zájmy Výběr informačních systémů provede správce na základě svého posouzení Kri-cká infastruktura (sítě/systémy) Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kri-cké infrastruktury - odvětví kyberne-cká bezpečnost určení usnesením vlády či opatřením obecné povahy NBU

14 KONKRÉTNÍ POVINNOSTI Nahlásit kontaktní údaje NBÚ Zavést bezpečnostní opatření Zpracovat bezpečnostní dokumentaci Detekovat a oznamovat bezpečnostních incidenty NBÚ Provádět pro-opatření NBÚ

15 KONTAKTNÍ ÚDAJE Do či do 30 dnů od vzniku povinnos- oznámit NBÚ Údaje orgánu Název, adresa sídla, iden-fikátor orgánu veřejné moci/ičo Údaje o fyzické osobě, která je za orgán oprávněna jednat ve věcech ZKB Jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. Formulář stanoven vyhláškou Lis-nným hlášením/datovou schránkou

16 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Jiný rozsah u Kri-cké infrastruktury Významných IS (menší požadavky) Organizační opatření Technická opatření Možnost prokázat provedení cer-fikátem ISO Zavést do resp. do 12 měsíců od vzniku povinnosz

17 ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém řízení bezpečnos- informací Řízení rizik Bezpečnostní poli-ka Organizační bezpečnost Kontrola a audit

18 ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOST Bezpečnostní role (kri-cká infrastruktura) Manažer kyberne-cké bezpečnos- a architekt kyberne-cké bezpečnos- Řádně vyškoleni + praxe nejméně 3 roky s řízením bezpečnos- informací nebo s navrhováním bezpečnostní architektury Auditor kyberne-cké bezpečnos- (nesmí být totožný) Řádně vyškolen + praxe nejméně 3 roky s prováděním auditů systému řízení bezpečnos- informací Garant ak-va a výbor pro řízení kyberne-cké bezpečnos-

19 TECHNICKÁ OPATŘENÍ Fyzická bezpečnost Řízení přístupových oprávnění Aplikační bezpečnost Kryptografické prostředky

20 BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE Elektronicky Metodika pro iden-fikaci a hodnocení rizik Zpráva o hodnocení rizik Plán zvládání rizik Systém zvládání kyberne-ckých bezpečnostních incidentů

21 KYBERNETICKÝ BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT Fyzické poškození Selhání infrastruktury Událos- způsobené škodlivým sowwarem (viry) Technické útoky Porušení organizačních opatření

22 DETEKCE A OZNAMOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ Detekovat Určit kategorii (I až III dle závažnos-) Hlásit bezodkladně po detekci Elektronickým formulářem na hyp://hlaseni.nckb.nbu.cz em na adresu Datovou zprávou AutomaZzovaným hlášení prostřednictvím určeného rozhraní Lis-nným hlášením Od resp. do 12 měsíců od vzniku povinnosz

23 (PROTI)OPATŘENÍ Varování Ochranné opatření Opatření obecné povahy Zvýšení ochrany informačních systémů nebo služeb a sík elektronických komunikací Na základě analýzy již vyřešeného kybernezckého bezpečnostního incidentu

24 (PROTI)OPATŘENÍ II. Reak-vní opatření Rozhodnuj/opatření obecné povahy K řešení kybernezckého bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sík a služeb elektronických komunikací před kybernezckým bezpečnostním incidentem Povinnost oznámit provedení Změna nebo rozšíření zavedených organizačních opatření Změna nebo rozšíření zavedených technických opatření

25 KONTROLA A SANKCE NBÚ Nápravná opatření při nedostatcích Ve stanovené lhůtě odstranit, popřípadě jakým způsobem U bezprostředně ohrožených významných IS a KI možnost zakázat používání systému nebo čász do doby, než bude zjištěný nedostatek odstraněn Správní delikty (pokuta až Kč) Neprovádění bezpečnostní opatření anebo nevedení bezpečnostní dokumentaci Neohlášení kyberne-ckého bezpečnostního incidentu

26 ZÁKON NENÍ VŠELÉK Podstatou je prevence a sdílení informací Nezajišťuje zneškodnění útočníka Zdánlivě nejsnadnější obranou je odpojení Odpojen může být útočník i nevinné obě-

27 PROTIÚTOKY Pasivní versus ak-vní obrana Záleží na interpretaci pojmu reak-vní opatření Extenzivně vs. restrik-vně Otázky Kdo by měl rozhodnout? Kdo by měl provést? Kdo odpovídá?

28 STÍHÁNÍ KYBERZLOČINCŮ Není cílem zákona Jde o prevenci resp. zmírnění škod Nevytváří kriminalis-cké nástroje Povinná mlčenlivost CERTů

29 JUDr. Josef Donát, LLM cz.linkedin.com/in/josefdonat/ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

ZÁKON ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

ZÁKON ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Strana 1926 Sbírka zákonů č. 181 / 2014 181 ZÁKON ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

181/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

181/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 181/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost Kybernetická bezpečnost Ondřej Steiner, S.ICZ a. s. 25.9.2014 1 Obsah Zákon co přináší nového? Nové pojmy KII vs VIS Příklady Povinnosti Jak naplnit požadavky Proč implementovat? Bezpečnostní opatření

Více

Václav Borovička. Seminář AFCEA a Policejní akademie ČR Listopad 2014, Praha

Václav Borovička. Seminář AFCEA a Policejní akademie ČR Listopad 2014, Praha Proces určení osoby nebo orgánu k plnění povinností dle zákona č. 181/2014 Sb. Václav Borovička Obsah prezentace o legislativní rámec o povinné osoby a orgány o proces určování KII a VIS Zákon č. 181/2014

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Návrh zákona KB Národní centrum KB. Přemysl Pazderka Národní centrum kybernetické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad p.pazderka@nbu.

Návrh zákona KB Národní centrum KB. Přemysl Pazderka Národní centrum kybernetické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad p.pazderka@nbu. Návrh zákona KB Národní centrum KB Přemysl Pazderka Národní centrum kybernetické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad p.pazderka@nbu.cz Návrh ZKB # Proč ZKB? # Jak to začalo? # Oblasti regulace ZKB #

Více

Strana 1 / 36. 316/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strana 1 / 36. 316/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 316/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

365/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

365/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 365/2000 Sb. - o informačních systémech veřejné správy - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 517/2002 Sb. Změna:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 78, O B S A H : 259. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. (zákon o elektronických komunikacích) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I.

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. (zákon o elektronických komunikacích) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více