Život OBSAH. 11 Ze starých kronik 12 Informace 13 Z vašich příspěvků 14 Inzerce. Období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život OBSAH. 11 Ze starých kronik 12 Informace 13 Z vašich příspěvků 14 Inzerce. Období 26. 1. 2004 20. 2. 2004"

Transkript

1 mnichovice03.qxd :42 StrÆnka 1 Život 3/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH 2 Kultura 6 Sport 8 Škola 9 Školka 9 Rozhovor s... 9 Vy se ptáte Příroda kolem nás 11 Od našich církví 11 Ze starých kronik 12 Informace 13 Z vašich příspěvků 14 Inzerce 16 Společenská kronika 16 Mnichovická vařečka Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci lednu 2004 dne se uskutečnilo jednání s velitelem Policie ČR oddělení Říčany ve věci požadavku města na zabezpečení veřejného pořádku ve městě Mnichovice dne se uskutečnilo jednání ve věci zadání vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na realizaci vodovodních a kanalizačních řádů ve zbylé části města Mnichovice, kde nejsou vodovodní a kanalizační řády realizovány nebo vyhotovena projektová dokumentace dne se tajemnice MěÚ Mnichovice zúčastnila porady tajemníků Středočeského kraje v Benešově. Na programu jednání byly informace: o přípravě nových zákonů ve státní správě, o konání voleb v roce 2004, o nových povinnostech matričních úřadů, o novele stavebního zákona a připravované reorganizaci stavebních úřadů, o kontrolní činnosti ve státní správě atd. dne se starosta města zúčastnil shromáždění představitelů svazku obcí Ladova kraje dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice s představiteli obcí Všestary a Strančice o možnosti napojení těchto obcí na ČOV v Mnichovicích. Byly dohodnuty podmínky k podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV v Mnichovicích, na výstavbu přivaděčů z uvedených obcí, o budoucím provozování, kdy provozovatelem by se pro uvedené obce stalo město Mnichovice. dne od hod. se na MěÚ Mnichovice uskutečnilo výběrové řízení na prodej pozemků č. kat. 334/11 a 334/12 v k.ú. Mnichovice u Říčan (v areálu výrobního družstva IGRA) dne od hod. se na MěÚ Mnichovice uskutečnilo výběrové řízení na prodej objektu č.p. 71 (požární zbrojnice) na Myšlíně dne byla městem Mnichovice podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na výstavbu vodovodů v oblastech: Jiráskova Máchova a Jiráskova Pod Mohylou. Uvedené oblasti zahrnují tyto ulice pro plánovanou výstavbu vodovodů: Pod Mohylou, Pod Svahem, Prodloužená, Průběžná, Horská, bezejmenná, Máchova a Na Výsluní. V měsíci únoru 2004 dne proběhlo místní šetření v domě č.p. 24 Nádražní ulice v Mnichovicích (dům Policie) za účasti zástupců města Mnichovice, zástupců Ministerstva vnitra ČR, velitele Policie ČR odd. Říčany ve věci posouzení stavu objektu, který bude bezúplatně předán městu Mnichovice. Přízemí objektu bude sloužit pro potřeby Policie ČR ke zřízení oddělení. dne se konala porada zastupitelů města Mnichovice dne se uskutečnilo jednání s vedením Centra sociálních služeb Praha východ ve věci fungování pečovatelské služby v Mnichovicích, městem byly předány zprávy sociálního výboru o šetření v rodinách dne zástupci města převzali od předsedů kontrolního orgánu města (finanční a kontrolní výbor) zprávu o výsledcích kontrol u organizací zřízených městem, která byla vypracována v souladu se zákonem o finanční kontrole a následně městem zaslána v zákonem stanoveném termínu na Krajský úřad SK dne se uskutečnilo na MěÚ Mnichovice otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na jednoduchou architektonickou studii Přestavba objektů Městského úřadu Mnichovice dne se starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice zúčastnili jednání na Městském úřadu v Táboře ve věci možnosti získání dotací z programů EU na výstavbu vodovodů a kanalizací. Město Mnichovice bylo pozváno z důvodu zařazení města do programu vlády ČR na odkanalizování Mnichovic, v termínu nejpozději do roku dne proběhlo na MěÚ Mnichovice otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na plynofikaci kotelen v ZŠ, MŠ a zdravotního střediska a budovy MěÚ Mnichovice dne se konala porada zastupitelů města Mnichovice dne se uskutečnilo jednání na Ministerstvu zemědělství ČR ve věci doložení dalších vyžádaných dokladů městem k udělení dotace na výstavbu vodovodů dne se uskutečnilo projednání návrhu rozpočtu na rok 2004 předloženého ZŠ T. G. Masaryka za přítomnosti zástupců finančního výboru, zástupců města a ředitelky ZŠ dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice ve věci žádosti firmy Český Telecom o umístění telekomunikačního zařízení na objekt Požární zbrojnice na Božkově dne zahájila auditorská firma na MěÚ Mnichovice svoji činnost na přezkoumání hospodaření města Mnichovice za rok 2003 dne se starosta města zúčastnil valné hromady svazku obcí Region JIH dne se uskutečnilo projednání návrhu rozpočtu na rok 2004 předloženého MŠ 1

2 mnichovice03.qxd :42 StrÆnka 2 Život Mnichovic v Mnichovicích za přítomnosti zástupců finančního výboru, zástupců města a ředitelky MŠ dne se uskutečnilo jednání s pracovnicemi sociálního odboru MěÚ Říčany, oddělení péče o děti, ve věci spolupráce města Mnichovice s uvedeným oddělením při nutných šetřeních v sociálně slabých rodinách na území města dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice popřáli občanům města k významným výročím a předali jim dárky dne byla podána žádost na KÚSK odbor životního prostředí a odbor regionálního rozvoje o doporučující stanoviska k podání žádosti o státní dotaci na výstavbu kanalizačních řadů, která bude podána na SFŽP ČR na akci Odkanalizování zbylé části Mnichovic II. etapa v oblastech, kde dosud není kanalizace v Mnichovicích zavedena dne se uskutečnilo jednání na Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových v Praze ve věci bezúplatného převodu nemovitého majetku státu na město Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Kultura v Mnichovicích Kultura: LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ duben Říčany Mateřská škola Srdíčko výstavka výtvarných prací dětí a učitelek MŠ pasáž Staré radnice na Masarykově náměstí Říčany Výstava fotografií a obrazů vystavují D. Egner, M. Vála, K. Vepřek a B. Skenderija vestibul Biograf Říčany Mnichovice Společný koncert pěveckých sborů Bohemiachor a VOKS Duchovní skladby Zdeňka Lukáše, Sergeje Rachmaninova, Bohuslava Matěje Černohorského a dalších Gabriel Fauré: Requiem Husův sbor, pořádá Mnichovický Rynek Říčany Tibet vše co víme o Tibetu, výstava Muzeum Říčany Říčany Taneční zábava skupina Brillant hraje písně Olympicu, Elánu, Lucie, M.Tučného aj. Sport Club Bar Ondřejov Adamusovo trio (hoboj, anglický roh, housle, klavír) koncert, Mozart, Schubert, Teml, Dusík, Smetana, Ostrčil pořádá Kruh přátel hudby Mlýn v Ondřejově Říčany 4. ples říčanských rugbistů skupina Unisono, K. E. Gott, Maxim Turbulenc, Heidi Janků, taneční studio Edity Broukalové pořádá TJ Rugby Club Říčany MěKS Kamenice Cesta kolem světa divadelní hra pro II. st. ZŠ hraje Divadlo Pohádka Kulturní dům Říčany Muzikálové hity koncert, zpívají Pavla Břínková a Jan Ježek MěKS Kamenice Kamarádi na hradě pořad pro MŠ a I. st. ZŠ Kulturní dům Říčany Disco ČSSR DJ Jirka vzpomíná na staré hity Sport Club Bar Mnichovice Irský den oslava svátku sv. Patrika a sv. Vlastimila vernisáž fotografi cké výstavy Dublinský koňský trh večer taneční vystoupení skupiny Rinceoirí Hotel Myšlín Mnichovice Dublinský koňský trh tématická výstava fotografi í Ivana Bárty hotel Myšlín Říčany Ples Záchranné služby Říčany MěKS Říčany Oslavy svatého Patrika irská hudba kapely Mjuz s tanečním vystoupením skupiny Coisceim Sport Club Bar Říčany Sám se svým stínem hraje Jiří Stivín koncert jazzu i vážné hudby MěKS Mnichovice Petr Nouzovský (violoncello), Yukie Ichimura (klavír) koncert, Dvořák, Kalabis, Schubert, Haydn, Martinů koncert cyklu Klub přátel hudby Hotel Myšlín Říčany Ples Základní umělecké školy Říčany MěKS Kamenice Reprezentační ples podnikatelů a přátel tance k tanci hraje Horváth Band Kulturní dům Říčany Dr. Techno & Dr. Beat hudební mix připravili DJ Mikovsky a DJ Tie Sport Club Bar Kamenice Heroldovo kvarteto (smyčcové nástroje) koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Mozart, Dvořák Sukův sál zámku Štiřín Kamenice Ondřej Havelka se svým orchestrem Jazz na zámku 3 seriál o historii jazzu zámek Štiřín Říčany Maškarní ples FK Radošovice tombola, překvapení, vyhlášení nejlepší masky, hraje skupina Minismok Sport Club Bar Říčany Trojlístek pohádek v podání Divadýlka Mrak MěKS Říčany Mramorování a frotáž na hedvábí výtvarný kurz, přihlášky předem V. Pilařová MěKS Kamenice Abeceda hvězd II. Vladimír Hron v celovečerním pořadu Kulturní dům Říčany Jak unést dámu divadelní hra Francise Vebera hrají M. Steinmasslová, J. Čapka, L. Potměšil, K. Urbánek aj. MěKS Mnichovice Zdeňka Krejčová vernisáž výstavy obrazů a ilustrací akademické malířky a ilustrátorky dětské knihy výstava do , poté beseda s autorkou a známým pražským knihkupcem V. Ebrem Hotel Myšlín Ondřejov Škampovo kvarteto (housle, viola, violoncello) koncert, Martinů, Smetana, Dvořák pořádá Kruh přátel hudby Mlýn v Ondřejově 2

3 mnichovice03.qxd :42 StrÆnka 3 3/2004 Sport: Říčany Okolím Říčan 26. ročník turistického pochodu, trasy 7-35 km, pořádá KČT Říčany-Radošovice start na nádraží ČD Kontakty a vstupenky: Městské kulturní středisko Říčany 17. listopadu 214, Říčany tel Muzeum Říčany Rýdlova 14/271, Říčany tel Biograf Říčany tel , Čajovna Paula Bruntona 17. listopadu 43, Říčany tel Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice tel./fax Hotel Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín tel Mnichovice (akce Mnichovického Rynku) Pražská 323, Mnichovice tel , Hotel Myšlín Myšlínská 30, Mnichovice tel Informaèní centrum Masarykovo nám. 83, Øíèany, tel.: , , Dne vystoupilo KVARTETO APOLLON v obsazení Pavel Kudelásek housle, Radek Křižanovský housle, Pavel Cipry viola a Pavel Verner violoncello v hotelu Myšlín. Toto kvarteto zahájilo svoji uměleckou dráhu v r. 1993, účastnilo se řady prestižních festivalů a uskutečnilo četná turné např. po Anglii, Japonsku, Španělsku, Belgii, Rakousku a dalších zemích. Zaměřuje se především na hudbu 19. a 20. století. (Vydalo 4 CD klasické hudby a 2 CD jazzu.) Do hotelu Myšlín přijelo Kvarteto Apollon, aby nejen ukázalo své schopnosti, ale aby také uchvátilo srdce posluchačů tím, co je pro český hudební svět to nejcennější Smetana, Martinů, Janáček! Smyčcové Kvarteto Apollon aneb Co může dát vážná muzika dnešnímu člověku? Jako první zazněl smyčcový kvartet E-moll č. 1 Z mého života. Kvartet vznikl r v Jabkenicích, kam se Smetana téhož roku odstěhoval. Byl to pro něj velký životní obrat. Po 15 letech společenského a uměleckého života zanechal v Praze poslední své věrné přátele, divadlo, společnost. A právě zde v tíživé dispozici samoty a duševního neklidu, nalezl Smetana chvíli pro velkou osobní zpověď a hlubokou meditaci o celém svém životě a jeho smyslu, jeho platnosti pro společnost, pro národ, který tolik miloval. Již v 1. větě se objevuje celá jeho touha přiblížit tento obraz. Opakující se motiv to je ten stálý návrat do vlasti k národu, který prožil tolik těžkého právě v době obrození, k přátelům, kteří prokázali tak veliké hrdinské činy a vlastenectví (B. Němcová, K. H. Borovský, K. Sabina, E. Krásnohorská, J. Neruda aj.). 2. věta je pak trochu odlehčena dramatem jeho mládí. Bujarost, společenská úspěšnost, životní síla, to vše bylo ještě stimulováno 3

4 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 4 Život Mnichovic dokonalým vedením hlasů smyčců a empatií hráčů. 3. věta nastupuje sentiment života poznamenaný smrtí jeho milované ženy Kateřiny Kolářové, která nepřestala být stálou osou jeho života. Objevuje se i vliv jeho neléčitelné choroby. Tato věta s sebou nese i kontrast dokonalé harmonie s narůstajícím napětím. Naléhavý a chvějící se tón violy stimuluje s šokující předzvěstí příchod hluchoty a samoty, stejně jako osudové vyrovnání se svým životem. (Vzpomínka na Čechy ve formě polky). 4. věta Vivace ukazuje opět na sílu Smetanova génia. Vyrovnání a splněný životní úkol ho opět navracejí do definitivního klidu života. Smetana si byl vědom od samého začátku odvážnosti tohoto tématu. Dobře věděl, jak ošemetné je nosit na veřejnost osobní city, nejintimnější listy svého srdce, ale chtěl tímto vyprávěním především svědčit o tom, s jak velkými ideály šla jeho generace do světa. Jak v něm bojovala o národnostní hrdost a jaký zápas o tyto ideály vedla, s jakým elánem je uskutečňovala a jak dovedla pracovat pro svatou věc národní (jak milovala život a všechno kladné), ale i s jakým protivenstvím se setkávala a jak byla ničena. Jako druhý zazněl Smyčcový kvartet č. 2 Bohuslava Martinů napsaný roku Původně mělo jít o TRIO, které bylo později zničeno. 1. věta obsahuje poklidnou náladu, radost, která se mění jako mávnutím proutku ve 2. větě. Disharmonie, chmurná melodie, deprese, napětí, ale i úžasná kompozice 4 hlasů. To vše ukazuje nejen na vnitřní rozkol, ale i na genialitu vedenou typickou Martinovskou linií. 2. věta úžasný nástup, rychlé střídání tempa, vydrhávání, rychlé smyky střídané s úžasnou melodickou linkou, které je jen a jen Martinovská, stejně jako česká. To vše nám přiblížilo svou výtečnou interpretací Kvarteto Apollon, ještě pak stimulem 1. houslí a jedinečným výkonem P. Kudeláska. Do třetice všeho dobrého zazněl Leoš Janáček Kvartet č. 2 nazvaný Listy důvěrné, který Janáček píše již ve svém zralém věku 69 let. Tento kvartet je ovlivněn jeho prudkou zamilovaností k mladičké Kamile Stösslové. Sám Janáček o tomto kvartetu říká, že napsal v tónech svou nejsladší touhu. Dílo samé je dokladem jeho mistrovství spojovat příkré kontrasty s citlivou melodickou linkou. Tříšť ploch dokáže odvážně slévat do dramatického dialogu. Charakter jeho tektoniky a další originální momenty spojují toto dílo s úsilím avantgardy 20. let. Janáček ji dokonce v mnohém předešel. Proto kouzlo jeho díla vždy zasahovalo a bude zasahovat navzdory generačním rozdílům. Děkujeme Kvartetu Apollon, že nás obdarovalo tak úžasným dílem, stejně jako svým interpretačním výkonem. Za Mnichovický Rynek Marta Marečková V sobotu uspořádalo občanské sdružení Myšlín, tedy jsem večer latinskoamerických tanců, během kterého se vnímavým divákům představila taneční škola TWIST Říčany, kterou vedou taneční mistři manželé Boháčkovi. Celkem šestnáct žáků této školy od sedmi do sedmnácti let nás seznámilo jak s kolektivním, tak s párovým provedením společenských tanců. Tanečníci, povzbuzeni bouřlivým potleskem nadšených diváků slíbili, že budou-li pozváni, přijdou zas. Blíže o této Z vystoupení taneèní školy TWIST Aktuálně z MYŠLÍNA taneční škole napíšeme v některém z příštích vydání ŽM. Rádi bychom připomněli nejbližší akci našeho sdružení, která se bude konat v sobotu v Hotelu Myšlín. Je to Irský den oslava patrona Irska sv. Patrika a našeho Vlastimila. V hodin zahájíme tematický program vernisáží fotografií Ivana Bárty Dublinský koňský trh. V rytmu originální irské hudby bude večer pokračovat představením taneční skupiny RINCEOIRÍ s novým programem irských tanců. Protože definitivní podobu večera ještě dolaďujeme, prosíme vás, abyste sledovali plakáty, na kterých uvedeme další důležité údaje. Na duben máme připravený Měsíc knihy na Myšlíně. Během tohoto měsíce bude zahájena výstava světoznámé ilustrátorky ak. malířky Zdenky Krejčové, na které diváci zhlédnou nejen knihy opatřené jejími ilustracemi, ale i obrazy a malby na hedvábí. O knihách se bude hodně mluvit i na besedě s proslulým pražským knihkupcem Vlastimilem Ebrem, a protože beseda bez otázek není besedou, srdečně vás do Hotelu Myšlín na ni zveme a opět prosíme o sledování plakátů, protože přesné termíny ještě v tuto chvíli neznáme. Rádi bychom na závěr uvedli, že všechny akce koná naše sdružení za podpory města Mnichovice, které v letošním roce slaví 870. výročí svého založení. Naše kulturní pořady jsou proto zároveň projevem oslav této historické události. Výstava obrazů a ilustrací akademické malířky Zdenky Krejčové na Myšlíně Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem připravuje na sobotu v hodin vernisáž výstavy žačky profesora Karla Svolinského, která okouzluje svými kresbami a ilustracemi děti i dospělé po celém světě. Její ilustrace provází knihy pro děti (např. Pohádky pro růži, Opičí Král, Perraultovy pohádky a další), poezii (Krylovy Amoresky), odborné publikace (především z botanické oblasti). Krásnou a zvláštní specifikou Zdenky Krejčové je malba na hedvábí. S touto technikou se seznámila při svém pobytu v jižní Číně na hranicích Tibetu. Tato oblast tvorby je velice rozsáhlá a mnohotvárná. Řadu prvků ze své malby obrazové přenáší na hedvábí, ale je si stále vědoma odlišnosti práce na textilu, který nemá imitovat malbu na plátně. Anna Celbová 4

5 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 5 3/2004 Obrazy Zdenky Krejčové vedou pozorovatele do světa kouzel, pohádkových legend a snů, kde nachází své dávno zapomenuté fantazie a přání. Studium: Střední odborná škola výtvarná, Praha Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (prof. K. Svolinský) Samostatné výstavy: Düsseldorf, 1978 Zürich, 1979 Brno, 1984 Příbram, 1989 Hodonín, 1990 Galerie K Praha (1991, 1992, 1993), 1991 Liberec, 1996 Paříž, 1996 Sedlčany (1992,1996), 1998 Austrálie Canberra, 1999 Dům pánů z Kunštátu, 2000 Litoměřice, 2001 Úštěk, 2002 Písek, 2002 Praha Galerie Siesta Zúčastnila se řady kolektivních výstav: Berlín, Bologna, Frankfurt n. M., Bratislava, Havlíčkův Brod, Klub ilustrátorů dětské knihy, Mladá Fronta 2002, Knižní veletrh 2003, Z pohádky do pohádky Středočeská galerie Již 78. ročník sportovního karnevalu máme za sebou Konal se v sobotu v M-klubu. Celým večerem provázel Miroslav Růžička. Letos jsme na plese sportovců postrádali masky, které v minulých letech dodávaly této akci karnevalovou atmosféru. Také návštěvníků nebylo tolik jako obvykle. Sál byl ale příjemně zaplněn a na parketu se tanečníci mohli roztancovat, aniž by do sebe strkali. Díky darům od firem Mountfield, Vares, Primas, Sport Zenkl, Harico, ale také od jednotlivců, bylo možno připravit bohatou tombolu. Ani Mnichovanka nezklamala a potěšila příznivce mnoha hudebních žánrů. Dobrou náladu jen pokazila v závěru skupinka rozjařených hostů. Dětský karneval, který se konal hned druhý den odpoledne, byl naopak plný krásných a nápaditých masek. Porota, která vyhlašovala ty nejlepší z nich, měla vskutku nelehký úkol. Tentokrát byla veškerá organizace na bedrech trenérek přípravky A a jejich pomocníků. I tuto akci provázel slovem Miroslav Růžička. Děti, které přišly, si zatancovaly, zasoutěžily a také si odnášely pěkné ceny z tomboly i za soutěže. I pro ně byly ceny věnovány firmou Mountfield, dále panem Vodičkou a některými rodiči dětí z oddílu. V současné době spolupracuje s řadou nakladatelství, s filmovými společnostmi (animované filmy) a vytváří netradičním způsobem betlémy, s nimiž se návštěvníci výstavy také seznámí. Výstava v Hotelu Myšlín potrvá do konce května Anna Celbová Za obě vydařené akce nutno poděkovat organizátorům, sponzorům a ostatním, kteří pomáhali při zajištění plesu či dětského karnevalu. Bez nich by nebylo možné tyto akce uskutečnit. Sportu zdar a příští rok na plese nashledanou! Výbor oddílu kopané a red. Všechny milovníky dobré zábavy zveme na čtvrtek 1. dubna 2004 v 19 hodin do Branického divadla na představení NA SPRÁVNÉ ADRESE Můžete se těšit na komedii o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Záměna inzerátů a zájemců přinese množství nedorozumění a komických situací. Hrají: L. Zedníčková / A. Gondíková, I. Andrlová / V. Jeníková, V. Čech / Z. Mahdal a další. Vstupenky lze zakoupit v městské knihovně v obvyklých výpůjčních hodinách (cena kol. 250 Kč). Autobus z mnichovického náměstí bude odjíždět v hod., cena 50 Kč. 5

6 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 6 Život Mnichovic Sport v Mnichovicích Také jsme se dočkali Dne jsme se zúčastnili s našimi kluky z přípravky A halového turnaje v Čelákovicích. Po několika neúspěších v hale, kdy nás hlavně trápila nemocnost dětí, jsme na tento turnaj jeli s velkou nadějí. První zápas jsme sice prohráli, ale v ostatních zápasech dali kluci do hry to hlavní chuť bojovat a podařilo se nám další dva zápasy vyhrát. Při posledním zápase jsme dokonce bojovali o 2. místo. S nejlepším mužstvem tohoto turnaje jsme svedli nádherný boj, a i když jsme prohrávali 2:0, podařilo se klukům vyrovnat. Na druhé místo to ale nestačilo. Přesto jsme se radovali i z poháru za místo třetí. Takže kluci, ještě jednou děkujeme, konečně jsme se také dočkaly Vaše trenérky Fotbal Nový výbor oddílu kopané První únorovou neděli se konala výroční schůze TJ Mnichovice oddílu kopané. Hlavním bodem programu byla volba nového výboru a shrnutí činnosti oddílů. Po odhlasování nový výbor tvoří předseda: Josef Filinger místopředseda: Tomáš Barták sekretář: Vivian Bočková pokladník: Alena Vojířová členové: Jitka Chaloupková Miroslav Barták Pavel Vahala Jiří Zídka S činností jednotlivých oddílů všechny přítomné seznámili jejich trenéři či zástupci. Kladně se dá hodnotit práce s mládeží. V současné době máme mužstvo dorostu, žáků a dvě družstva přípravky. Nejlépe je třeba hodnotit práci dorostu a také přípravky A, kteří do jarní soutěže vstupují na pěkném 2. místě (hlavně dorost má velkou naději být na konci sezóny na místě nejvyšším). Všem trenérům a jejich hráčům přejeme hodně úspěchů v nastávající sezóně. Vivian Bočková Oddych v poloèase. Zleva brankáøka Šmídová, Fousková-Veselá, Paøízková, Švenková, Kuèerová, trenér Santorcl, zády Kocourková Naše družstvo žen se probojovalo v halovém hokeji až do finále a dvě hodiny sahalo po titulu Mistra republiky. V sobotu 14. února se konalo v zaplněné hale Slavie v Edenu finále žen a mužů v halovém hokeji. O titul Mistra republiky se utkala družstva žen Slavie Praha a TJ Mnichovice a družstva mužů Slavie a Pragy, vždy na dvě utkání asi po dvouhodinových přestávkách. Utkání žen přineslo první překvapení, když favorizovaná Slavie podlehla na domácím hřišti nadšeně bojujícímu celku TJ Mnichovice 3:5. V té chvíli mělo tak naše družstvo k titulu blíž. Naše hráčky nadšeným výkonem nedovolily soupeři rozehrát svou natrénovanou hru, a tak zoufalá Slavie prohrávala celý 6 Pozemní hokej Boj žen o titul skončil zápas o 2 3 branky. Pokud se dostaly hráčky Slavie vůbec ke střelbě, nedokázaly překonat naši vynikající Štěpánku Šmídovou v brance. A tak první utkání skončilo našim vítězstvím a velká část diváků tleskala našim děvčatům a těšila se na senzaci, že sebevědomá Slavie bude muset opustit svůj nadlouho pronajatý trůn. Do druhého utkání nastoupila po dvou hodinách obě družstva k odvetnému utkání s rozdílnou taktikou: Mnichovice se pokusí udržet dvoubrankový náskok a Slavie snahou všechno na útok se pokusí soupeře rozstřílet. Ve druhém utkání se bohužel ukázalo, že první zápas stál naše družstvo příliš sil, které teď chyběly. Zatímco na střídačce Slavie bylo plno bojechtivých hráček, na lavičce Mnichovic seděla vždy pouze jedna udýchaná hráčka a trenér A. Santorcl, který se snažil něco vymyslet, aby zastavil rozjetý slavistický uragan. Teď zase Slavie nás nepustila do akce a střílela jednu branku za druhou do naší sítě. Nakonec Slavie vyhrála 9:2, což při součtu všech branek činí skóre 11:7, a to stačilo Slavii k obhájení loňského titulu. Očekávaná senzace se tedy nekonala. Přesto možno říci, že naše družstvo žen ukázalo svou kvalitu, porazilo všechny své soupeře na cestě do finále a i tam se postaralo o vyškolení mistrovské Slavie. Bohužel na odvetné utkání po dvou hodinách už nezbylo sil. Naše družstvo žen však dobře reprezentovalo naše město a znovu ukázalo sportovní veřejnosti, že pozemní hokej made in Mnichovice má stále dobré jméno a kvalitu. Mnichovická veřejnost je hrdá na své reprezentantky. Díky Vám děvčata!! Družstvo Mnichovic hrálo v sestavě: Š. Šmídová, L. Fousková-Veselá, K. Kučerová, B. Švenková, P. Pařízková, P. Špringerová, K. Kocourková. a K. Adamová. Bohužel se nezúčastnily J. Špringerová a M. Matějovská. Nejvíce branek v celé soutěži dala Lenka Fousková-Veselá: 16 branek! Pro úplnost: finále mužů o titul Mistra republiky v halovém hokeji skončilo vítězstvím PRAGY nad SLAVIÍ 9:8 (1. utkání 5:1, 2. utkání 4:7). Antonín Mareček Ještì pár rad od trenéra...

7 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 7 3/2004 Náš rozhovor Po velkém finále jsme se zeptali trenéra družstva žen Antonína SANTORCLA: Jaká je spokojenost se stříbrem? Chtěli jsme víc, ale prakticky proti národnímu družstvu, které Slavie dnes v ženách představuje, můžeme být spokojeni. Proč byl takový rozdíl mezi oběma utkáními? Děvčata dala všechno do začátku a Slavie, která nás podceňovala, už se nechytila. Ve druhém utkání jsme zase my nezachytili prudký nástup Slavie a nezvládli jsme to psychicky. Říká se, že po bitvě je každý generálem. Mohlo se něco udělat jinak? Především s Janou Špringerovou a Markétou Matějovskou by se to možná vyvíjelo jinak. Ale při té hráčské základně i treninkových možnostech, jaké má Slavie, jsme udělali dobrý výsledek. Je tenhle systém dvou utkání po sobě dobrý? Myslím, že každé finále by se mělo hrát na jeden zápas na neutrálním hřišti. Halová sezóna končí, čeká vás zase soutěž na trávě. Těšíte se? Už se začínáme připravovat venku, běhy, vytrvalost a podobně. A umístění? Hezké by bylo zase hrát o medaili!! Rozmlouval Antonín Mareček Rozhovor s Ondřejem Turkem V minulém čísle ŽM jsme slíbili rozhovor s naším úspěšným reprezentantem Ondřejem TURKEM. Sliby se plní a tak slíbený rozhovor je zde: Nejmladší člen družstva mužů TJ Mnichovice má už ve své sbírce čtyři cenné medaile. Dvě zlaté z Mistrovství republiky žáků (Mnichovice 1997) a dorostu (Hradec 2002) a Mistrovství Evropy hráčů do 16 let (2001 Itálie) a nyní i stříbrnou z ME juniorů v Praze Pěkná sbírka na 17-ti letého studenta! Položili jsme mu proto několik otázek: Jaký byl tvůj největší dojem z nedávného ME juniorů? Nezapomenu na atmosféru při finálovém utkání, kdy nás zaplněná hala Slavie mohutně povzbuzovala a nakonec se nám dostalo obrovského aplausu. Na tolik diváků nejsme zvyklí. Jak jsi sám přispěl ke stříbru? Na to by měl odpovědět správně někdo jiný, ale už tím, že jsem se dostal do základní sestavy už ve druhém utkání proti Španělsku, Polsku i Rusku. Mne přesvědčilo, že jsem platným členem reprezentačního družstva. Tento mezinárodní turnaj byl pro mne velikou zkušeností. Co by jsi přál mnichovickému hokeji? Tak především, aby se družstvo mužů udrželo v extralize po jarní části, kdy mají z ligy sestupovat 4 družstva, a potom aby u nás fungovaly úspěšněji oddíly chlapecké mládeže. Jaké máš osobní plány do budoucna? Těch přání mám více, ale hlavně chci úspěšně odmaturovat a dostat se na vysokou školu. Co říkáš účasti mnichovických žen ve finále Mistrovství republiky? Škoda, že nezískaly zlaté medaile, měly k nim blízko, ale i tak jim ke stříbru upřímně gratuluji. Tak Ondro, blahopřejeme k vynikající reprezentaci státu i našeho města a ať se tvá přání splní. Rozmlouval Antonín Mareček Informace o vzniku občanského sdružení Sporťáci a o 1. Sporťáckém candrbále V srpnu 2003 uspořádala parta sportovních nadšenců, říkající si Sporťáci, turnaj v plážovém volejbale o putovní pohár města Mnichovice. Exhibice týmů a celková atmosféra klání oslovily i další mladé lidi, kteří projevili zájem o aktivní provozování tohoto sportu. A tak vznikla první myšlenka na výstavbu stálého kurtu na plážový volejbal v Mnichovicích. Netrvalo dlouho a bylo založeno občanské sdružení Sporťáci. Toto sdružení jsme založili dne v Mnichovicích za účelem výstavby profesionálního hřiště na plážový volejbal a navázání tak na I. ročník amatérského turnaje konaného na pronajatém mobilním hřišti. K dnešnímu dni máme 17 členů a věříme, že toto číslo není konečné. Naším cílem je podpořit rozvoj tohoto sportu a dát tak lidem možnost další alternativy ke kopané, pozemnímu hokeji a klasickému volejbalu, tedy sportům v Mnichovicích již po léta velmi úspěšným. Založením místního oddílu plážového volejbalu a především pořádáním turnajů pro širokou veřejnost chceme přispět nejen k rozšíření zájmu o sport obecně, ale také k růstu popularity města Mnichovice a k prohloubení vztahů se sousedními obcemi a městy. Dále chceme podpořit zájem o tento sport mezi školní mládeží, a proto nabídneme náš kurt zdarma místní základní škole k výuce plážového volejbalu a plážové kopané. V případě Vašeho zájmu jakkoliv podpořit naše sdružení a jeho činnost pište na nebo volejte na (J. Uhlík). Abychom ukázali, že to s aktivitami sdružení myslíme vážně, rozhodli jsme se uspořádat 1. Sporťácký candrbál, který bude nejen akcí zábavnou a společenskou, ale také akcí benefiční. Výtěžek z tohoto plesu bude použit na výstavbu již zmiňovaného kurtu na plážový volejbal. Tímto Vás srdečně zveme v sobotu do sálu M-klubu Mnichovice, kde se tento ples uskuteční. Za sdružení SPORŤÁCI J. Uhlík, M. Šmejkal 7

8 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 8 Život Mnichovic Chystá se další ročník úspěšných cyklistických závodů 1. května MTB Posázavím Letos bude součástí seriálu čtyř cyklistických závodů, konajících se po celé republice, který nese název generálního sponzora akce Mountfield biketour Jako vloni je závod určen zejména amatérským závodníkům, jezdícím na horských nebo trekingových kolech. Letos pořadatelé chystají navíc i závody pro děti od 6 do 15 let na samostatném okruhu. Závodníci se zařadí do těchto kategorií: M1 M4 muži Ž1 Ž2 ženy T team tří až pětičlenné družstvo z kategorie jednotlivců, připojit název teamu, součet tří nejlepších časů Š školní team tří až pětičlenné družstvo startující za školu, děti od 13 let, název teamu, jedou na 50 km okruhu D1 D3 děti 6 15 let, dětský okruh Startovné pro jednotlivce kategorie M a Ž uhrazené do 24. dubna ,- Kč pro startující na loňském ročníku 340,- Kč (nutno uvézt start. číslo) na místě při prezentaci 450,- Kč Tandemy a tělesně postižení startovné při prezentaci 100,- Kč Děti při prezentaci 20,- Kč Děti od 13 let jedoucí na 50 km okruhu za školní team při prezentaci celkem 450,- Kč Děti do 15 let přinesou k prezentaci i písemný souhlas rodičů, že jsou schopni závod absolvovat. Přihlášky je možno pro kategorie M a Ž zasílat již nyní poštou na adresu: J. Šimerová, Lomená 119, Mnichovice, spolu s kopií dokladu o zaplacení startovného. Částku uhradíte složenkou na výše uvedenou adresu, nebo přímo na č. účtu /0100 Přihlášky a více informací najdete na Jsou k dispozici také na MěÚ v časopise s propozicemi celého seriálu. Škola informuje... 8 Úspěšnost žáků z mnichovické školy Právě v této době, kdy přicházejí do naší školy rodiče budoucích prvňáčků a zároveň naši deváťáci vyplňují přihlášky ke studiu na středních školách, je nejčastěji pokládána otázka: Jaká je úspěšnost mnichovických žáků? Oč jednodušší se zdá tato otázka, o to složitější je nalézt správnou odpověď. Jedním z kritérií by mohl být počet přijatých žáků na střední školy a učiliště. Už několik let však nabídka studijních míst převyšuje poptávku. Každý žák má dvě možnosti při výběru školy a většina uspěje již v prvním kole přijímacího řízení. Z devátých ročníků je úspěšnost přijetí 100%. Jiná situace je v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia (po pátém ročníku ZŠ). Zde je počet zájemců mnohonásobně vyšší než kapacity škol. Vyvstává však otázka, zda je tento typ vzdělávání vhodný pro všechny děti, které jejich rodiče přihlásí ke studiu. Obecné prognózy hovoří o cca 10% populace, která je nadprůměrně nadaná a má studijní předpoklady. Řada odborníků naopak soudí, že by se děti neměly tak brzy vydělovat z běžného kolektivu. Základní škola je prostředím, kde vedle sebe vyrůstají děti studijně nadané i ty ostatní. Navíc výběrová škola mnoho dětí neúměrně přetěžuje. Zůstane-li dítě ve své domácí škole, má možnost se nadále věnovat svým zájmům a kamarádům. Z naší školy se každoročně hlásí ke studiu na víceletá gymnázia více žáků, než může být přijato. Někteří jsou úspěšně přijati (průměrně 2-3 žáci = tj. 8-10% z počtu našich páťáků), někteří si pak zvolí soukromé gymnázium, jiní odchází na základní školy s rozšířeným vyučováním, např. matematiky. I když jsme rádi, že jsou naši žáci úspěšní při přijímacích řízeních, naším cílem je, aby žáků v průběhu školní docházky odcházelo co nejméně a aby celková úroveň naší školy byla co nejlepší a rodiče s klidným svědomím dávali své děti právě do mnichovické školy. Pro zjištění, jak si naši žáci stojí v porovnání s ostatními, absolvovali deváťáci v lednu testy Scio z českého jazyka matematiky a z všeobecných znalostí (výsledky zatím nejsou zpracovány). Samozřejmě, že kvalita školy se neodráží pouze ve výsledcích testů, ale i v ostatních možnostech, které svým žákům škola nabízí. Myslím, že odpověď na otázku o úspěšnosti mnichovických žáků nelze shrnout do jedné věty či článku. Je to dlouhodobý proces, jehož aktérem je člověk od dítěte až po dospělost. Člověk, kterého škola dobře připraví do dalšího života. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Zpráva výchovného poradce Nacházíme se v období, kdy žáci 9. tříd řeší své přihlášky na střední školy nebo střední odborná učiliště. V jejich rozhodování jim pomáhají nejen učitelé a rodiče, ale v 8. třídě jsou to i besedy s pracovnicemi Úřadu práce pro volbu povolání. Žáci jsou seznámeni s možnostmi studia různých profesí, je jim také doporučováno, kterých profesí je nadbytek. Ne vždy žáci i rodiče nabídky respektují. V říjnu škola ve spolupráci s PPP Říčany (pedagogicko psychologická poradna) připravuje pro děti profitest, který má nerozhodnutým dětem pomoci nasměrovat jejich povolání nejen podle jejich prospěchových možností, ale i zájmů. Již v listopadu talentovaní žáci mohou podat přihlášku na některé školy s uměleckým zaměřením. V tomto školním roce toho 5 žáků 9. tříd využilo. Žáci přijatí v minulých letech na umělecké školy tam dosud úspěšně studují. Přihlášky na ostatní školy a střední odborná učiliště jsou odesílány počátkem března. V současné době už vrcholí přípravy na přijímací zkoušky. Žáci se snaží dohnat to, v čem mají ještě mezery. Pokud se rozhodnou pro studium na gymnáziu, musí počítat s testy z celého učiva (diktát, mluvnické rozbory,

9 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 9 3/2004 matematické příklady, které nebývají nejlehčí, a test ze všeobecných znalostí). U ostatních středních škol záleží na ředitelích, jak se rozhodnou, neboť je to v jejich kompetencích, jaký způsob přijímacího řízení zvolí. V poslední době se stále častěji stává, že žáci s dobrým prospěchem (do průměru 1,2 nebo 1,5) jsou přijímáni bez zkoušek. Ti ostatní ovšem u pohovorů musí prokázat určité znalosti nebo obhájit zájem o obor, který chtějí studovat, a to nebývá vždy jednouché. Proto budoucí studenti i jejich rodiče se snaží najít takové studium, kde by hned při přijímaní nebyli vystaveni psychickému vypětí v cizím prostředí. Volí proto i soukromé školy, kde ne vždy musí být prospěch výborný. Zde spíše hrají roli finanční záležitosti. I žáci 5. tříd mají možnost vyzkoušet si znalosti při zkouškách na osmiletá gymnázia. Každý rok to zkouší se střídavými úspěchy, ale i zde platí, že ti nejlepší mají přednost. Proto by měl každý dobře zvážit, zda dokáže v silné konkurenci uspět a dát učení víc než jen základní znalosti. Popřejme proto všem našim žákům, kteří budou letos opouštět školu, aby při přijímacích zkouškách nebo jen při pohovoru dopadli co nejlépe a školu, kterou si vybrali, úspěšně dokončili. Mgr. Jiřina Hrdinová Školka informuje... Rozhovor Zápis do mateřské školy 14. a 15. dubna 2004 Maminko, tatínku, děti! Zveme Vás k zápisu do naší mateřské školy! Kdy? Ve středu 14. dubna 2004 od a od hodin a ve čtvrtek od hodin. Na co se Vaše děti mohou u nás ve školce těšit? Kromě činností, které probíhají dle výchovně vzdělávacího programu také na cvičení dětské jógy, kondiční cvičení dechu pomocí hry na flétnu (šikovnější děti se naučí zahrát i nějakou písničku), taneční kroužek, výtvarný kroužek, výuku angličtiny hrou. Kromě těchto činností pořádáme pravidelně každý měsíc kulturní akce divadelní, hudební, kabaretní a kouzelnická představení. Každý rok k nám zavítá i Mikuláš s čertem, rodiče mají možnost Vy se ptáte, my odpovídáme Na časté dotazy občanů k podané žádosti města Mnichovice na Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci na výstavbu vodovodů v oblastech: Jiráskova Máchova a Jiráskova Pod Mohylou odpovídáme. Kterých ze jmenovaných ulic se týká v případě obdržení státní dotace plánovaná výstavba vodovodu? Město Mnichovice podalo v lednu letošního roku žádost na Ministerstvo zemědělství ČR o udělení dotace na výstavbu vodovodů v oblastech: Jiráskova Máchova a Jiráskova Pod Mohylou. Plánovaná výstavba vodovodů v těchto oblastech předpokládá realizaci vodovodů a tím zásobování pitnou vodou rodinných domů v ulicích: Pod Mohylou, Pod Svahem, Prodloužená, Průběžná, Horská, prohlédnout si dárky, které děti dostaly pod stromeček a společně si s námi zazpívat vánoční písničky a koledy. Veselo je u nás i při masopustu, kdy si maškary zařádí a pochutnají na masopustních kobližkách. Pálení čarodějnic, vítání jara, výlety s hledáním pokladu a další akce jsou aktivity, které děti baví. Jaká jsou kritéria pro zápis (v případě velkého počtu uchazečů) trvalé bydliště Mnichovice zaměstnaná matka předškolák před vstupem do 1. třídy sociální případ pořadí Děti už se těší na nové kamarády a připravily pro ně dárečky na přivítanou, aby se jim ve školce líbilo. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy bezejmenná, Máchova a Na Výsluní. V případě obdržení státní dotace bude nově připojeno cca 341 obyvatel našeho města. O dotaci na výstavbu vodovodů právě v těchto oblastech bylo požádáno proto, že město Mnichovice mělo v době podání žádosti o dotaci vydané pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu vodovodů pouze na tyto oblasti. Platné územní rozhodnutí je podmínkou pro podání žádosti. Město Mnichovice v současné době zadalo vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na zbylou část města Mnichovice, kde není realizován vodovod, aby mohla být městem v nejbližší době podána další žádost o dotaci na výstavbu vodovodů. Město Mnichovice s Helenou Doležalovou, členkou Mnichovického Rynku Snad už každý občan Mnichovic ví, že v jejich městě byl před několika lety založen Mnichovický Rynek. Jde o občanské sdružení, partu nadšenců, kteří se snaží oživit kulturní dění města. Ale nedávno jste tu v rámci Rynku založili ještě Kruh přátel hudby. Co Vás k tomu přimělo? Každý člen Rynku se ujal toho, co mu bylo blízké. Někdo se chopil přednáškových cyklů výtvarných, historických, místopisných, jiný divadla, jazzových koncertů... a mně je blízká vážná muzika. Zpočátku jsme zvládli zorganizovat jen třeba 1-2 koncerty do roka. Problém byl hlavně finanční. Ale stále více se ozývali lidé se zájmem o vážnou muziku a s přáním, aby tu bylo koncertů více. Na loňský rok 2003 jsme dostali od města finanční příspěvek, díky němuž bylo možno v Mnichovicích organizovat více akcí i hudebních. A všechny tyto okolnosti mě přivedly na myšlenku založení Kruhu přátel hudby (KPH). Jaké jsou podmínky pro fungováni Kruhu přátel hudby? Jde o cyklus šesti koncertů během jedné koncertní sezóny (září-červen), který by měl obsahovat sólový koncert hudebního mistra, 2-3 koncerty z Prémiové listiny mladých, kterou vydává Česká hudební společnost, a další dva koncerty dle vlastního výběru. Pokud Kruh přátel hudby splní tyto podmínky, může získat finanční příspěvek Českého hudebního fondu. Tento příspěvek pokryje ale často jen jeden či dva koncerty za sezónu... A co pro nás chystá tedy KPH na letošní rok? Zatím jde o jarní sezónu do června 2004, kdy na Vás ještě čekají tyto akce: Koncert Bohemia Choru a Komorního sdruženi VOKS Koncert violoncellisty Petra Nouzovského a jeho hostů 9

10 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 10 Život Mnichovic Koncert smíšeného sboru Pražští Pěvci Koncert Smetanova tria Vstupné na jednotlivé koncerty se pohybuje od 60 do 150 Kč. Nabízíme občanům též zakoupení abonentky v hodnotě 350 Kč na Příroda kolem nás S přicházejícím jarem, jen jak zmizí z hladin rybníků a různých tůní ledová pokrývka a slunce začne ohřívat vzduch, začnou se objevovat různé druhy obojživelníků, kteří hledají vodu, v níž se mohou rozmnožovat. Mezi nejdříve se objevující obojživelníky patří hnědě zbarvená ropucha obecná (Bufo bufo). Pro mnohé je to živočich, který především díky své bradavičnaté, hrubé pokožce vyvolává pocity odporu a ošklivosti. Tato žába je na mnichovicku dosud relativně hojná a ze zde zastoupených obojživelníků je (kromě skokana hnědého) nejhojnější. Její příbuzná ropucha zelená (Bufo viridis) je trochu pestřeji zbarvená a v Mnichovicích a okolí je nehojná. Oba dva jmenované druhy ropuch se ve vodě zdržují jen v jarním období. Poté, co skončí období rozmnožování a samice nakladou vajíčka, ropuchy vodu opouštějí a žijí víceméně suchozemsky. Protože se ropuchy řadí spíše k nočním živočichům, můžeme je v suchozemské fázi života vidět jen poměrně zřídka. Mnohem menší než předchozí druhy, je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Tato žabka má červenooranžově zbarvené břicho. Hřbetní část těla má zbarvenou tmavě a v jejím prostředí ji uvidíme jen při pozorném pohledu. Někdy se vyrušená kuňka prudce obrátí na záda, prohne se a snaží se výrazným zbarvením útočníka zastrašit. Kuňky ve vodním prostředí žijí prakticky po celou sezonu a ozývají se charakteristickým, tichým kuňkáním. Celkově stále vzácnější žabkou je půvabná rosnička zelená (Hyla arborea). Tato poměrně malá žabka má velmi silný hlas (z našich žab Mlok skvrnitý 10 Jaro čas obojživelníků Ropucha zelená nejsilnější). Na prstech nohou má kulovité útvary, díky nimž může rosnička šplhat i po hladkých předmětech. Jedná se o stromový druh, který ve vodním prostředí žije jen velmi krátkou dobu na jaře, v období rozmnožování. Ze skokanů je v Mnichovicích poměrně hojný skokan hnědý (Rana temporaria). I tento druh žije ve vodě jen poměrně krátké období rozmnožování. Jeho příbuzný, který je na mnichovicku velmi vzácný skokan zelený (Rana esculenta) se ve vodním prostředí zdržuje prakticky po celou sezonu. Mezi tzv. ocasaté obojživelníky patří čolci a mlok skvrnitý. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) se v Mnichovicích vyskytuje jen zcela ojediněle na jediném, plošně omezeném místě. Jeho zbarvení je sice na první pohled nápadné je černě zbarvený a na těle má různě velké žluté skvrny (rozmístění, tvar a velikost skvrn je velmi proměnlivé a těžko najdeme dva jedince, jejichž zbarvení je stejné) ale v přirozeném prostředí, mezi spadaným listím, kde se střídají světlá místa a stíny, je velmi dobře maskovaný. Mlok skvrnitý žije ve vodě pouze po dobu rozmnožování, jinak žije suchozemsky a skrytě. Mloci jsou samotáři, pouze k přezimování se někdy shromaždují na jednom vhodném místě. Mloci se od našich dalších obojživelníků liší vazbou na vodní prostředí v době rozmnožování. Jako jediní totiž kopulují na souši a do vody kladou samičky již malé, vyvinuté larvičky. Mlok se údajně může dožít až 25 let. Z čolků se v Mnichovicích vyskytují tři druhy. Hojnější je čolek obecný (Triturus vulgaris). všechny akce. Kdo má chuť, může se stát členem Klubu přátel Mnichovického Rynku a mít tak slevy na všechny akce, pokud zaplatí členský příspěvek 200 Kč na rok. Pořádání jakékoli akce je pro Rynek často i velkou obavou, aby přišlo dostatek lidí. Na posledním koncertě, kdy k nám zavítal Apollon kvartet, pořádaný v hotelu Myšlín, se sešlo například pouze 15 diváků. Škoda, protože zážitek to byl velkolepý! A tak doufáme a těšíme se, že při dalších akcích v budoucnu se počet diváků bude zvyšovat, a rádi přijmeme nové nápady a návrhy! Vzácněji se zde vyskytuje čolek horský (Triturus alpestris) a na jediném místě a velmi vzácně (v katastru Myšlína) se vyskytuje čolek velký (Triturus cristatus). Všechny uvedené druhy čolků se rozmnožují ve vodě a poté (zpravidla začátkem léta) vodu opouštějí a žijí skrytým suchozemským životem. Vajíčka obojživelníků jsou obalena v rosolovité hmotě. Je možné obecně rozlišit vaječné snůšky žab (většinou hroudovité shluky vajíček) a čolků (provazcovité vaječné snůšky). Larvy (pulci) se také liší. Pulci žab mají charakteristickou podobu kulovité tělo a ocásek s hřbetní ploutvičkou a postupně jim dorůstají končetiny. Larvy čolků i mloka mají tvar, který je podobný tvaru dospělých jedinců, a za hlavou mají peříčkovité žábry. Pulci i larvy čolků (i mloka) dýchají ve vodě rozpuštěný kyslík, zatímco dospělí jedinci dýchají kyslík atmosférický. Čolek obecný Kůže obojživelníků obsahuje množství žláz, které produkují ochranný sekret. Ten má toxické účinky pro některé jiné živočichy a pokud se dostane do oka, může způsobit vleklý zánět spojivek. Pulci a larvy se živí planktonem, nárosty na kamenech nebo vodní vegetaci a podobně, dospělci loví různý hmyz, plže, žížaly a podobně. Obojživelníci jsou citliví na změny prostředí a celkově z naší přírody mizí. I proto byla převážná většina našich obojživelníků zařazena mezi zvláště chráněné druhy. RNDr. Petr Záruba

11 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 11 3/2004 Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti NEJEN PRO RODIČE 36 BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 870 let Mnichovic, 250 let mnichovického kostela Narození Panny Marie v té podobě, jak jej známe. Náš pohled do minulosti nejdražším pokladem byla víra v Boha, která dávala našim předkům sílu ve všech těžkých situacích života. Dnes jsou rodiny bohaté na auta, televize, počítače, ale mnohdy chudé na víru. Rodiče nemohou víru dětem předat, když ji sami nemají. Třeba za to ani moc nemohou, nikdo je ve víře nevychovával. Každou sobotu od 10 do hod. je na římskokatolické faře v Mnichovicích setkání s předškolními dětmi i s jejich rodiči či jiným doprovodem. V této čtvrthodince mají nejen děti, ale i jejich rodiče možnost seznamovat se s pokladem víry, případně se připravovat i na sv. křest dítěte (nebo i rodičů). Vrcholem je pak příprava na 1. svaté přijímání dětí (eventuálně rodičů). Svaté přijímání, to je nejhlubší setkání s Kristem i největší posila víry. Také děti, které již chodí do školy se mohou přihlásit na náboženství, které je v pátek od hod. Setkání s rodiči, dospělými dětmi, příprava na svaté biřmování je v pátek v hod., přípravu na svatbu v kostele a jiné je možné dohodnout přímo s knězem na telefonu Kéž se nejen ohlížíme do minulosti a víru nepokládáme za něco zastaralého, přežitého, ale myslíme i na budoucnost, v níž pokladem našich rodin bude víra v Boha. P. Ivan Kudláček farář Ze starých kronik K historii kostela v Mnichovicích Na místě nejstaršího chrámu v Mnichovicích, basiliky sv. Michala, byl kolem roku 1330 postaven gotický kostel zasvěcený Narození Panny Marie. Z písemných dokladů zjišťujeme, že tento kostel vyhořel a byl v roce 1474 znovu postaven. Loď chrámová byla klenutá a prudkým žárem se celá zřítila. V záznamu kněze Slavoboje z r se dočteme, že ještě v tomto roce...nad zadním kůrem, kdež literát zpívati obyčej mívá, na konci prostředního velkého trámu nachází se písmo takové: Za držení paní Elišky z Kaffunku Mnichovic tot dílo dělal Jiřík z Tautonovic a vprostřed téhož trámu jest erb neboližto štít, též paní Elišky z Kaffunku, polovic zeleného, polovic červeného a při tom znamení hrábí, při nichž je napsáno Městečko Mnichovice. A v témž položení stojí toto psáno: HOC OPUS ORDINAVIT WENCESLAUS SUTOR (toto dílo pořídil Václav Sutor) ANNO MILLESIMO MILLESIMO QUADRIGENTESIMO SEPTUGENSIMO QUARTO (1474). V dalším čteme: Z toho všeho se také poznává, že městečko Mnichovice toho času měly ve štítu svém znamení hrábě, kteréž jak jim bylo propůjčeno, věděti se nemůže potom pak teprve po spravení kostela v letech jedenácti od krále Vladislava tu pečeť, kterouž až posavad užívají, dostaly... (r. 1485). Víme, že hrábě měli v původním starém znaku Kostkové z Postupic, pocházející ze staročeských Hrabišičů, a pozdější znak lva s korunkou dostaly Postupice až v letech Musel tedy erb pocházet nepochybně od Kostků, kteří drželi Mnichovice v letech 1422 až Z kostelního nápisu však se potvrzuje, že Mnichovice byly městečkem již dávno před tím, než byly nadány novým erbem od krále Vladislava II. v roce V našem archivu máme podrobné záznamy o kněžích zdejšího kostela od r. 1338, kdy zde byl farářem plebán (mnich kláštera) Majmuš. Poslední katolický kněz byl plebán Mirek r Brzy potom byly i Mnichovice strženy husitským hnutím a přešly k víře podobojí. Z té doby se zachovalo jen málo dokladů a jmen, poněvadž brzy po bělohorské katastrofě nastalo násilné pokatoličťování. Prvním kazatelem katolické víry se stal jezuita Gaza, který se postaral, aby po husitské době toho moc nezůstalo. Posledním knězem podobojí v r byl zde Matěj Plzeňský, muž vzdělaný, biskupského svěcení. Mnichovičtí se nové víře velmi bránili a psali paní Johaně Emilii ze Žerotína, která zůstávala dále pevně ve víře kališnické, aby se přimluvila u svého manžela Adama z Valdštejna, aby při svém náboženství, ve kterém se zrodili, mohli setrvat. Ale bez výsledku. R odchází z Mnichovic po ročním působení farář Jan Vorel, protože obracení usedlíků na novou víru nemělo žádných výsledků. Jeho následník Ondřej Dobročovský si sem pozval vojenskou dragonádu, aby pomohla přesvědčit tvrdošíjný lid o pravé víře. O jejich bohulibé práci svědčí skutečnost, že zanedlouho zde byla většina gruntů vypálených a značná část obyvatel uprchla. Do té doby si mnichovičtí stále drželi svůj kostel. Teprve r přjímá kostel katolický kněz. Došlo k velkému srocení a odporu a znovu bylo povoláno vojsko, které si zde vedlo velmi krutě. Katolický kněz Simeon Mitis r odchází, jak sám píše...pro samé durchunky a šacování... Před svým odchodem vznáší k pražské konsistoři stížnost na tvrdohlavé setrvávání mnichovických v kacířství, píše:...povinnosti velikonoční zpovědi a přijímání vyhovělo ze všech přidělených farností jen 30 osob z více než 1000 farníků. Bylo by zapotřebí většího nátlaku a domluv. Jsem dlouhá leta farářem, a proto mám pochybnosti, mám-li použít silnějších prostředků. Ale tím bych mohl na sebe uvalit nenávist farníků. Jest pro mne nedůstojné, abych se svatými svátostmi si pohrával a jako herec nebo šašek se choval. Jest nemožné svaté věci dávati psům a perle předhazovati prasatům... Trvalo ještě několik desítek let, než se náboženské poměry uklidnily, a máme dostatek záznamů o tom, jak se starověrci ještě dlouho potají scházeli k náboženskému rozjímání a jak tyto schůzky byly trestány. 11

12 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 12 Život Mnichovic Letos uplyne: 870 let od první historické zmínky o Mnichovicích v kronice Sázavského mnicha v souvislosti s vystavěním prvního chrámu v Mnichovicích bazilky sv. Michala. Rok 1134 je proto považován za rok vzniku Mnichovic. 530 let od postavení obnoveného gotického kostela Narození Panny Marie. Po požáru v roce 1474 byl postaven na místě chrámu z roku let od zřízení sochy sv. Jana Nepomuckého na Janském náměstí. Socha byla vytesána z červeného pískovce v roce let od vysvěcení děkanského kostela P. Marie ( ). 12 Vzpomeňte s námi... o zájmovém kroužku pro děti V Mnichovicích již funguje nový hudebně-dramatický kroužek pro děti od 4-7 let. Děti se pod vedením Jany Galíkové schází každý týden ve čtvrtek od 13 do 15 hodin v knihovně. Rádi mezi sebou uvítáme i nové děti. Máte-li chuť přijďte se podívat a pohrát si s námi! Bližší informace: Jana Galíková Mgr. Michaela Procházková Informace...od Středočeské energetické a.s. (STE) Dovolte, abychom Vás informovali, že STE, člen skupiny ČEZ, zahájila v letošním roce přechod na nový systém zajišťování služeb zákazníkům. Jeho cílem je nabídnout spotřebitelům možnost pohodlně a efektivně vyřizovat požadavky buď telefonicky prostřednictvím Zákaznického centra STE, nebo prostřednictvím elektronické pošty a internetových stránek STE. Tímto opatřením se snažíme nabídnout zákazníkům více služeb, zlepšit uživatelský komfort spotřebitelů při obsluze a zároveň optimalizovat náklady na tento servis. V rámci přechodu na nový systém obsluhy zákazníků ukončí do konce května svou činnost obchodní obvodové služebny na mnoha místech ČR. Obchodní služebna v Říčanech se chystá ukončit svou činnost dne Občané však nedoznají žádné újmy na kvalitě a dosažitelnosti obslužného servisu. Právě naopak. Na telefonické lince Zákaznického centra STE mohou vyřešit většinu požadavků, které doposud museli vyřizovat osobně. Upozorňujeme, že telefonické spojení s našimi operátory je při volání z pevné linky zpoplatňováno pouze místním hovorným a při volání z mobilního telefonu hovorným na pevnou linku. Zákazníci mohou ke kontaktu s STE i nadále využívat také klasickou poštu a fax. Obchodní kanceláře STE rozšíří teritoriálně oblast a dosah své působnosti a i nadále budou zákazníkům poskytovat úplný servis v osobním kontaktu. Jestliže doposud zákazník využíval místně příslušnou služebnu, má nově možnost kontaktovat libovolnou obchodní kancelář STE. Stávající provozní služebny budou mít nový název: Oblastní centra provozu a poruchové služby. Ta budou rozdělena do čtyř oblastí. Jejich sídla budou pro oblast jih v Říčanech a Sedlčanech. Tato provozní centra nebudou však určena pro osobní kontakt se zákazníky. Ten budou zajišťovat pouze Obchodní kanceláře. Jediná poštovní adresa pro písemný styk s STE od je: Středočeská energetická a.s. Vinohradská 325/8, PRAHA 2 Zákaznické centrum STE v pracovní dny hod. tel.: Více se dozvíte na výňatek ze zprávy STE pro města a obce Středočeského kraje... od MěÚ Konání voleb do Evropského parlamentu Prezident republiky rozhodnutím ze dne 5. února 2004 vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny pro konání voleb na pátek 11. června 2004 a sobotu 12. června Dovoz obědů pro důchodce Zastupitelé města Mnichovice rozhodli dne , že obědy pro důchodce v Mnichovicích budou pečovatelskou službou dováženy z jídelny ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích od dubna tohoto roku.... od knihovny Nové knihy v Jiráskově knihovně: Crichton: Kořist vědeckofantastický román Woodová: Volání minulosti historický román Matray: Atentát smrt Alžběty Rakouské Přibský: Roztomilé děvče o Nataše Golové Grant: Zvěrolékař na sál další příběhy známého veterináře Smith: Andělé pláčí 1. díl napínavé tetralogie A pro děti: Denková: Sedmives, Pohádky a Macourek Pětka z počtů a další macourkoviny Čtenářem se může stát každý občan po předložení občanského průkazu a vyplnění přihlášky. Dětem do 15 let vyplní přihlášku rodiče. Výpůjční doba 1 měsíc, časopisy 14 dní Poplatky zápisné na kalendářní rok: pracující 50 Kč děti, studenti, důchodci 30 Kč V knihovně je internet. Je to placená služba. Čtenářům jsou k dispozici stále nové knihy, naučnou literaturu zapůjčuje výměnnými soubory Husova knihovna v Říčanech. Půjčovní doba: Úterý Čtvrtek Pátek Do knihovny Vás zve Ila Žáková knihovnice

13 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 13 3/2004 Z vašich příspěvků Nové boty, šedý kabát? O Pražské a Ondřejovské ulici Jezdím skrz Mnichovice a vidím to množství opravených silnic a další změny, třeba Jánské náměstí. Jenom je mi líto, že Mnichovice sice začínají mít hezké boty, ale stále šedý, neopravený kabát. Ale chápu, chce to čas. Přemýšlel jsem, jak by mohla naše firma při opravě kabátu pomoci. Kde začít. Nejlepším začátkem by byla oprava domů na páteři Mnichovic to je v Pražské a Ondřejovské ulici. A zde je dilema, které bychom měli společně vyřešit. Na jedné straně se jedná o soukromé domy a chceme po majitelích, aby domy zkrásnili, protože si uvědomujeme, že krása nových Mnichovic by měla začít zde. Ale na druhé straně si nechceme uvědomit, že taková oprava fasády domu včetně hezkých architektonických prvků stojí hodně peněz a majitelé jsou na to sami. Přemýšlel jsem o tomto dilema a měl bych řešení, které se sestává z těchto kroků: 1) Společně vytvoříme za pomoci architektů jednotný projekt, jak by jednotlivé fasády domů měly vypadat. Nejen použitý materiál, ale i jednotlivé prvky (okna, podezdívky, ) včetně barev. 2) Vybraná stavební firma práce provede. 3) Náklady na opravy jednotlivých domů uhradí z: 25% firma Mountfield 25% z rozpočtu našeho města 50% jednotliví majitelé domů Ano, když chceme, aby Pražská a Ondřejovská ulice, které rozhodují o prvním dojmu z našeho města, zazářily v novém kabátě, měli bychom se na nákladech tohoto kabátu částečně podílet všichni. Toto je můj návrh. Uvědomuji si, že má mnoho plusů i mínusů. Nejsem si jistý, jestli je správný a proveditelný, proto se na Vás obracím. Obracím se na všechny občany Mnichovic a hlavně na majitele domů ve zmíněných ulicích. Bez jejich souhlasu by to samozřejmě nešlo. Pokud bude většina majitelů těchto domů s plánem souhlasit, obrátím se na naše zastupitelstvo s otázkou, zda tento projekt bude podporovat. Očekávám Vaše názory, zejména názory všech majitelů zmíněných domů na adrese: Mountfield, a.s. Masarykovo nám MNICHOVICE heslo: Pražská ulice nebo na u: Ing. Ivan Drbohlav Mimoúrovňový přejezd trati na Božkov pár informací na závěr Vážení občané, rád bych touto cestou reagoval na Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne , který byl uveřejněn v lednovém vydání života Mnichovic. Před uvedeným zasedáním bylo za účasti většiny členů městského zastupitelstva veřejně diskutováno řešení mimoúrovňového příjezdu na Božkov. Z veřejné diskuse a následného zasedání zastupitelstva vyplynuly tyto skutečnosti: významná část obyvatel Mnichovic má zásadní výhrady proti stavbě nové místní komunikace v navrženém místě vliv na životní prostředí, vedení komunikace v těsné blízkosti školky, nebezpečí dopravního přetížení navazujících komunikací, ohrožení statiky sousedících domů účastníci diskuse se shodli, že mimoúrovňové křížení železniční trati a místní komunikace je v obci žádoucí, ovšem nikoliv na 155 km trati, a to právě s ohledem na související nutnost výstavby nové komunikace v obytné části města. Jiné varianty však nebyly veřejnosti předloženy navržené řešení neodpovídá závazné části platného územního plánu města Mnichovic, především pokud jde o umístění stavby místní komunikace a její parametry. Jeho realizace proto vyžaduje změnu územního plánu dotčení občané města Mnichovic jsou připraveni své argumenty uplatňovat všemi zákonnými prostředky zastupitelstvo města Mnichovic vyslovilo těsnou většinou souhlas s navrženým řešením. Na základě podnětu občanů Mnichovic včetně několika zastupitelů zkoumá zákonnost tohoto usnesení krajský úřad. Lze konstatovat, že zastupitelstvo podpořilo navržené řešení přes nesouhlas významné části občanů města Mnichovic, a to navíc způsobem, který odporuje platným předpisům. První kroky odpůrců navrženého řešení již byly podniknuty, s ohledem na průběh veřejné diskuse i celkovou situaci v Mnichovicích lze předpokládat i kroky další. Objektivním hodnocením je nutno dojít k závěru, že realizace navržené varianty s sebou přinese řadu komplikací. Petr Dvořák místostarosta města Reakce na článek místostarosty města PhDr. Petra Dvořáka V rámci výstavby IV. železničního koridoru se dne za velmi silné účasti občanů uskutečnila bouřlivá veřejná diskuse ve věci mimoúrovňového příjezdu na Božkov, ze které vyplynulo, že převážná část občanů představenou variantu podjezdu uvítala. Ihned po této diskusi se sešlo na řádném zasedání Zastupitel- stvo města Mnichovice, které se touto velmi důležitou záležitostí dále zabývalo. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi zásadní rozhodnutí Zastupitelstva města Mnichovice byly zvažovány jednotlivé kroky řešení výhodnosti pro a proti. Byly představeny 4 varianty řešení, z nichž 3 byly shledány jako technicky neproveditelné, tudíž jediná přijatelná možnost je vybudování podjezdu. Zastupitelé města Mnichovice dospěli k závěru, že při svém rozhodnutí musí zvážit především hledisko bezpečnosti občanů, které bylo navrhováno ze strany ČD a též vzali v potaz, že není možné, aby zastupitelé města vyhověli svým rozhodnutím všem občanům města Mnichovice. Kdyby bylo možné předložit další možné varianty řešení, věřte tomu že by Zastupitelstvo města Mnichovice k nim přihlédlo a v případě, že by byla možná kompromisní varianta, která by vyhovovala všem občanům ve městě, jistě by byla schválena bez připomínek. Zastupitelstvo města Mnichovice přijalo v této věci usnesení, které schvaluje záměr zřízení podjezdu pod tratí. Připomínáme ještě jednou rozhodující důvody pro tuto variantu: 1. Rychlostní koridor předpokládá 160 až 180 vlaků denně v obou směrech. Protože zároveň vyžaduje při úrovňovém křížení automatické uzavírání přejezdu s dostatečným časovým předstihem znamenalo by to, že občané Božkova by ve špičce čekali minut. Řešení podjezdu pod tratí bez úrovňového křížení situaci řeší. 2. Rozhodujícím důvodem pro vybrání varianty mimoúrovňového křížení byla bezpečnost. Automatické otevírání a zavírání přejezdu by při nepříznivém počasí neumožnilo to, co je nyní běžné. Hradlař zvedá závory, když je to potřeba (záchranná služba, smyk auta, uzavření auta mezi závorami atd.) Proti tomuto rozhodnutí byl podán třemi zastupiteli města podnět na přezkoumání rozhodnutí zastupitelstva města na Krajský úřad SK. Dle našich informací nebyl porušen zákon. Je zarážející, že zastupitel, který v minulém volebním období podjezd pod tratí navrhoval a prosazoval (na což jsou písemné důkazy), nyní hlasuje proti tomuto záměru. Co se týká shody ÚP města s tímto řešením, bude nutné v rámci změn ÚP v roce 2005 dopracovat změny, tak aby mohlo být vydáno řádné stavební povolení. Myslíme si, že zastupitelé města by měli hájit zájmy všech obyvatel města dle svého nejlepšího svědomí a ne upřednostňovat osobní zájmy nad zájmy většiny obyvatel. Mgr. Jakub Žvejkal, starosta města František Turek, místostarosta města Marcela Černá, Karel Drbohlav, zastupitelé města 13

14 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 14 Život Mnichovic KOSMETICKÉ STUDIO Pavla Šeredová Mirošovice, V Březině 173 ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA MASÁŽE a RHB TECHNIKY ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO MNICHOVICE, Pražská 325 Nabízí: celkové ošetření pleti přírodní kosmetikou BIODROGA, LE CHATON a SYN CARE Po Libuše Zacharová, fyzioterapeut od do hod. ošetření laserem masáže protivráskové kůry depilace teplým voskem regenerační zábaly rukou teplým parafinem úprava a barvení obočí barvení řas prodej kosmetiky Provozní doba Po So Objednávky na tel: Út od 8.00 do hod. St od 8.00 do hod. Čt od 8.00 do hod. Pá od 8.00 do hod. PROSÍME PŘEDEM SE OBJEDNEJTE: od 15. března osobně na výše uvedené adrese - mobil , privat volat hod

15 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 15 3/2004 PLOTY Výstavba nových a rekonstrukce stávajících. Materiál: dřevo, pletivo, ocel, KB blok a další. Natahování pletiva. Dodávka, montáž a nátěry dřevěných plotových polí. Výroba a montáž vrat a vrátek Prodej ocelových sloupků Zemní a výkopové práce Zámkové dlažby Poradenství Stavební a obchodní firma S & K spol. s r.o., Chotěboř Vážení občané Mnichovic, Dovoluji si Vás tímto informovat, že naše firma již zahajuje výstavbu bytů formou nového bytového domu v Mnichovicích. Kvìtoslav Smejkal, jednatel spoleènosti Martin Povýšil, Jiráskova 547, Mnichovice Tel.: , GSM: TIP na BEZVA LETNÍ DOVOLENOU Standartní týdenní pobyty od do Karavany Port Grimaud Kemp, kde se tyto karavany nacházejí, leží přímo u moře v zálivu St. Tropez a patří mezi 3* kempy ve Francii. Kemp s vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní kraji nou a nepřebernou možností výletů za poznáním a historií. Ubytování: ve velkých obytných karavanech, vybavených el. osvětle ním, sprchou a WC, kuchyňským koutem s teplou a studenou vodou, plynovým sporákem, lednicí a nádobím. Přívěsy jsou pro 4 6 osob. Pláže jsou součástí kempu a jsou písčité. V areálu jsou k dispozici bufety, prodejny potravin, restaurace, diskotéky, česká letní restau race aj. (vše za Kč). Sportovní vyžití a volný čas: tenisové kurty (vlastní rakety a míčky), hřiště na plážový volejbal i házenou, stolní tenis (lépe vlastní pálky), cyklistika (pronájem kol i za Kč), potápění a další vodní sporty, půj čování společ. her, miniknihovna, líný tenis 30 Kč/den. Cenové rozpětí dle termínu v rozmezí od Kč do Kč (pronájem na týden za celý karavan) V ceně je zahrnuto: ubytování v karavanech, delegát v místě pobytu V ceně není zahrnuto: pobytová taxa (0,4 EURO/osoba/den), popla tek za psa 1,6 EURO/den max. 1 pes do 8 kg (nahlásit předem). Vlastní povlečení, nebo pronajmout za Kč na místě. Fakultativní služby: polopenze Kč/osoba/týden, půjčení slu nečníku 290 Kč/týden. Doprava: obousměrná jízdenka Kč, v období pouze Kč jednosměrná jízdenka Kč Závěrečný úklid 290 Kč, pronájem povlečení 200 Kč/osoba/pobyt Vratná kauce Kč/karavan/pobyt Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V. Mikolášová MNICHOVICE Úterý Pátek a hod., Sobota hod Telefon mobil VÝSTAVBA NOVÉHO BYTOVÉHO DOMU V MNICHOVICÍCH U ŘÍČAN Rezervace bytů již zahájena Předpokládané dokončení - 7/2005 Jedná se o netradičně řešený čtyřpodlažní dům, na každém patře bude šest bytů (typu 2+kk a 3+1, viz půdorys typového podlaží). V přízemí je možné vybudovat bezbariérové byty pro tělesně postižené. Vybudované byty budou převedeny do osobního vlastnictví. Bližší informace: sl. Kolková, tel

16 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 16 Život Mnichovic Z vašich příspěvků KDYŽ SE U NÁS PRÁŠILO ZA KOČÁREM (Vzpomínka na první dlážděnou silnici v Mnichovicích) Myšlínský kočár rachotí od školy, v oblacích prachu od kostela letí, pan správce až dole zpomalí a do Panské hospody s kočárem vletí. Náklaďák Freundův blíží se k mostu, oblaka prachu se ve víru točí, žene se ze Strančic z nádraží, lidé hned zavírají okna i oči. V kovárně za mostem výheň jen hučí, kovář už žhavou podkovu nese, ta jenom na koňském kopytu zasyčí, se dvěma chlapíky koník jen třese. Hotovo, hospodář do koní prásk, žebřiňák slámy za nimi sviští, oblaka prachu si sedají do vody, na listy lopuchu, vrbové listí. Navečer přišla bouřka, černý mrak, v povětří lítá sláma, žlutý prach, kapky už začaly do prachu rýt, každý se utíká někam ukrýt. Už liják ustává, modré je nebe, na větvích kapky, jako když pučí, všude jsou louže k radosti kluků, už se nám nepráší, potok jen hučí. Jednou se občané přece jen dočkali, silnice dostala kamenný kabát, dláždění z kostek tak jako v Praze, od Kroupáku až po Halašák. Zmizely kočáry, odnes je čas, benzínu vůně přibyla zas, ty tam jsou potahy koní a krav, ten tam je za kočárem prach. Život však pospíchá, tempo je větší, autům už ani dláždění nesvědčí, po hladkém asfaltu tiše si letí, vzpomínky odfouknou jak trochu smetí. Antonín Mareček Společenská kronika Mnichovická vařečka Naše jubilanty, kteří v únoru oslavili 80 let osobně navštívili a poblahopřáli pan starosta s tajemnicí MěÚ. Čermáková Anna NAŠI JUBILANTI OD 70 LET Březen Co dobrého k večeři? Tentokrát jsme vybírali v jídelníčku z roku 1934 Dobrá a levná kuchyně Ztracená vejce se špenátem (předpis pro 4 osoby) Janečková Justina Lacinová Jiřina Kvasničková Miloslava Veverková Marie Vávra František Vejříková Josefa Horálková Vlastimila Neradová Marie Šálková Růžena Čumpelíková Růžena Bílková Marie Kučerová Jarmila Rod František Dubovská Aloisia Sádovská Zdenka Dražil Karel Fiedlerová Libuše Králíková Jiřina Propper Hans Škabrada Jaroslav Svobodová Květuše Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Potřebujeme: 1/4 l kysané smetany kousek másla lžíce hladké mouky pepř, sůl celkem 6 vajec (2 + 4) vařený a ocezený špenát nerozsekaný sýr lépe pikantnější (niva, parmazán apod.) Kysaná smetana, máslo, mouka, trocha pepře a soli se kloktá na kamnech, aniž by se vařilo. Když zhoustne, míchá se dále až do vychladnutí, připojí se dva žloudky a sníh ze dvou bílků. Ohnivzdorná mísa se vymaže máslem, dá se do ní ocezený špenát, na něj se narovnají vejce. Tato vejce nejprve uvaříme 4 min. v osolené a okyselené vodě tak, že je do vroucí vody opatrně rozklepneme aby zůstala pokud možno celá. Vše zalijeme připravenou omáčkou a posypeme sýrem. Vložíme asi na 15 minut do horké trouby. Podáváme s chlebem, hodí se i vařené brambory. Poděkování Děkuji fotbalovému oddílu TJ Mnichovice za projevené blahopřání a dar k mým narozeninám a přeji hodně úspěchů ve sportu i v životě. František Koucký Život Mnichovic, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Jolana Šimerová, členové: Mgr. Jakub Žvejkal, Veronika Škvorová, Linda Vrbíková-Skoumalová, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Lucie Gore, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová. Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, J. Šimerová, A. Mareček, P. Záruba, archiv Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PEMATISK, s.r.o., Nad Primaskou 45, Praha 10, Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: 16

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj září 2014. Příspěvky

Zpravodaj září 2014. Příspěvky Zpravodaj září 2014 Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi, zdravíme všechny na začátku školního roku 2014 / 2015. Speciální pozdrav je pro loňské deváťáky, ze kterých se teď oficiálně

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více