Život OBSAH. 11 Ze starých kronik 12 Informace 13 Z vašich příspěvků 14 Inzerce. Období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život OBSAH. 11 Ze starých kronik 12 Informace 13 Z vašich příspěvků 14 Inzerce. Období 26. 1. 2004 20. 2. 2004"

Transkript

1 mnichovice03.qxd :42 StrÆnka 1 Život 3/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH 2 Kultura 6 Sport 8 Škola 9 Školka 9 Rozhovor s... 9 Vy se ptáte Příroda kolem nás 11 Od našich církví 11 Ze starých kronik 12 Informace 13 Z vašich příspěvků 14 Inzerce 16 Společenská kronika 16 Mnichovická vařečka Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci lednu 2004 dne se uskutečnilo jednání s velitelem Policie ČR oddělení Říčany ve věci požadavku města na zabezpečení veřejného pořádku ve městě Mnichovice dne se uskutečnilo jednání ve věci zadání vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na realizaci vodovodních a kanalizačních řádů ve zbylé části města Mnichovice, kde nejsou vodovodní a kanalizační řády realizovány nebo vyhotovena projektová dokumentace dne se tajemnice MěÚ Mnichovice zúčastnila porady tajemníků Středočeského kraje v Benešově. Na programu jednání byly informace: o přípravě nových zákonů ve státní správě, o konání voleb v roce 2004, o nových povinnostech matričních úřadů, o novele stavebního zákona a připravované reorganizaci stavebních úřadů, o kontrolní činnosti ve státní správě atd. dne se starosta města zúčastnil shromáždění představitelů svazku obcí Ladova kraje dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice s představiteli obcí Všestary a Strančice o možnosti napojení těchto obcí na ČOV v Mnichovicích. Byly dohodnuty podmínky k podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV v Mnichovicích, na výstavbu přivaděčů z uvedených obcí, o budoucím provozování, kdy provozovatelem by se pro uvedené obce stalo město Mnichovice. dne od hod. se na MěÚ Mnichovice uskutečnilo výběrové řízení na prodej pozemků č. kat. 334/11 a 334/12 v k.ú. Mnichovice u Říčan (v areálu výrobního družstva IGRA) dne od hod. se na MěÚ Mnichovice uskutečnilo výběrové řízení na prodej objektu č.p. 71 (požární zbrojnice) na Myšlíně dne byla městem Mnichovice podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na výstavbu vodovodů v oblastech: Jiráskova Máchova a Jiráskova Pod Mohylou. Uvedené oblasti zahrnují tyto ulice pro plánovanou výstavbu vodovodů: Pod Mohylou, Pod Svahem, Prodloužená, Průběžná, Horská, bezejmenná, Máchova a Na Výsluní. V měsíci únoru 2004 dne proběhlo místní šetření v domě č.p. 24 Nádražní ulice v Mnichovicích (dům Policie) za účasti zástupců města Mnichovice, zástupců Ministerstva vnitra ČR, velitele Policie ČR odd. Říčany ve věci posouzení stavu objektu, který bude bezúplatně předán městu Mnichovice. Přízemí objektu bude sloužit pro potřeby Policie ČR ke zřízení oddělení. dne se konala porada zastupitelů města Mnichovice dne se uskutečnilo jednání s vedením Centra sociálních služeb Praha východ ve věci fungování pečovatelské služby v Mnichovicích, městem byly předány zprávy sociálního výboru o šetření v rodinách dne zástupci města převzali od předsedů kontrolního orgánu města (finanční a kontrolní výbor) zprávu o výsledcích kontrol u organizací zřízených městem, která byla vypracována v souladu se zákonem o finanční kontrole a následně městem zaslána v zákonem stanoveném termínu na Krajský úřad SK dne se uskutečnilo na MěÚ Mnichovice otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na jednoduchou architektonickou studii Přestavba objektů Městského úřadu Mnichovice dne se starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice zúčastnili jednání na Městském úřadu v Táboře ve věci možnosti získání dotací z programů EU na výstavbu vodovodů a kanalizací. Město Mnichovice bylo pozváno z důvodu zařazení města do programu vlády ČR na odkanalizování Mnichovic, v termínu nejpozději do roku dne proběhlo na MěÚ Mnichovice otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na plynofikaci kotelen v ZŠ, MŠ a zdravotního střediska a budovy MěÚ Mnichovice dne se konala porada zastupitelů města Mnichovice dne se uskutečnilo jednání na Ministerstvu zemědělství ČR ve věci doložení dalších vyžádaných dokladů městem k udělení dotace na výstavbu vodovodů dne se uskutečnilo projednání návrhu rozpočtu na rok 2004 předloženého ZŠ T. G. Masaryka za přítomnosti zástupců finančního výboru, zástupců města a ředitelky ZŠ dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice ve věci žádosti firmy Český Telecom o umístění telekomunikačního zařízení na objekt Požární zbrojnice na Božkově dne zahájila auditorská firma na MěÚ Mnichovice svoji činnost na přezkoumání hospodaření města Mnichovice za rok 2003 dne se starosta města zúčastnil valné hromady svazku obcí Region JIH dne se uskutečnilo projednání návrhu rozpočtu na rok 2004 předloženého MŠ 1

2 mnichovice03.qxd :42 StrÆnka 2 Život Mnichovic v Mnichovicích za přítomnosti zástupců finančního výboru, zástupců města a ředitelky MŠ dne se uskutečnilo jednání s pracovnicemi sociálního odboru MěÚ Říčany, oddělení péče o děti, ve věci spolupráce města Mnichovice s uvedeným oddělením při nutných šetřeních v sociálně slabých rodinách na území města dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice popřáli občanům města k významným výročím a předali jim dárky dne byla podána žádost na KÚSK odbor životního prostředí a odbor regionálního rozvoje o doporučující stanoviska k podání žádosti o státní dotaci na výstavbu kanalizačních řadů, která bude podána na SFŽP ČR na akci Odkanalizování zbylé části Mnichovic II. etapa v oblastech, kde dosud není kanalizace v Mnichovicích zavedena dne se uskutečnilo jednání na Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových v Praze ve věci bezúplatného převodu nemovitého majetku státu na město Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Kultura v Mnichovicích Kultura: LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ duben Říčany Mateřská škola Srdíčko výstavka výtvarných prací dětí a učitelek MŠ pasáž Staré radnice na Masarykově náměstí Říčany Výstava fotografií a obrazů vystavují D. Egner, M. Vála, K. Vepřek a B. Skenderija vestibul Biograf Říčany Mnichovice Společný koncert pěveckých sborů Bohemiachor a VOKS Duchovní skladby Zdeňka Lukáše, Sergeje Rachmaninova, Bohuslava Matěje Černohorského a dalších Gabriel Fauré: Requiem Husův sbor, pořádá Mnichovický Rynek Říčany Tibet vše co víme o Tibetu, výstava Muzeum Říčany Říčany Taneční zábava skupina Brillant hraje písně Olympicu, Elánu, Lucie, M.Tučného aj. Sport Club Bar Ondřejov Adamusovo trio (hoboj, anglický roh, housle, klavír) koncert, Mozart, Schubert, Teml, Dusík, Smetana, Ostrčil pořádá Kruh přátel hudby Mlýn v Ondřejově Říčany 4. ples říčanských rugbistů skupina Unisono, K. E. Gott, Maxim Turbulenc, Heidi Janků, taneční studio Edity Broukalové pořádá TJ Rugby Club Říčany MěKS Kamenice Cesta kolem světa divadelní hra pro II. st. ZŠ hraje Divadlo Pohádka Kulturní dům Říčany Muzikálové hity koncert, zpívají Pavla Břínková a Jan Ježek MěKS Kamenice Kamarádi na hradě pořad pro MŠ a I. st. ZŠ Kulturní dům Říčany Disco ČSSR DJ Jirka vzpomíná na staré hity Sport Club Bar Mnichovice Irský den oslava svátku sv. Patrika a sv. Vlastimila vernisáž fotografi cké výstavy Dublinský koňský trh večer taneční vystoupení skupiny Rinceoirí Hotel Myšlín Mnichovice Dublinský koňský trh tématická výstava fotografi í Ivana Bárty hotel Myšlín Říčany Ples Záchranné služby Říčany MěKS Říčany Oslavy svatého Patrika irská hudba kapely Mjuz s tanečním vystoupením skupiny Coisceim Sport Club Bar Říčany Sám se svým stínem hraje Jiří Stivín koncert jazzu i vážné hudby MěKS Mnichovice Petr Nouzovský (violoncello), Yukie Ichimura (klavír) koncert, Dvořák, Kalabis, Schubert, Haydn, Martinů koncert cyklu Klub přátel hudby Hotel Myšlín Říčany Ples Základní umělecké školy Říčany MěKS Kamenice Reprezentační ples podnikatelů a přátel tance k tanci hraje Horváth Band Kulturní dům Říčany Dr. Techno & Dr. Beat hudební mix připravili DJ Mikovsky a DJ Tie Sport Club Bar Kamenice Heroldovo kvarteto (smyčcové nástroje) koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Mozart, Dvořák Sukův sál zámku Štiřín Kamenice Ondřej Havelka se svým orchestrem Jazz na zámku 3 seriál o historii jazzu zámek Štiřín Říčany Maškarní ples FK Radošovice tombola, překvapení, vyhlášení nejlepší masky, hraje skupina Minismok Sport Club Bar Říčany Trojlístek pohádek v podání Divadýlka Mrak MěKS Říčany Mramorování a frotáž na hedvábí výtvarný kurz, přihlášky předem V. Pilařová MěKS Kamenice Abeceda hvězd II. Vladimír Hron v celovečerním pořadu Kulturní dům Říčany Jak unést dámu divadelní hra Francise Vebera hrají M. Steinmasslová, J. Čapka, L. Potměšil, K. Urbánek aj. MěKS Mnichovice Zdeňka Krejčová vernisáž výstavy obrazů a ilustrací akademické malířky a ilustrátorky dětské knihy výstava do , poté beseda s autorkou a známým pražským knihkupcem V. Ebrem Hotel Myšlín Ondřejov Škampovo kvarteto (housle, viola, violoncello) koncert, Martinů, Smetana, Dvořák pořádá Kruh přátel hudby Mlýn v Ondřejově 2

3 mnichovice03.qxd :42 StrÆnka 3 3/2004 Sport: Říčany Okolím Říčan 26. ročník turistického pochodu, trasy 7-35 km, pořádá KČT Říčany-Radošovice start na nádraží ČD Kontakty a vstupenky: Městské kulturní středisko Říčany 17. listopadu 214, Říčany tel Muzeum Říčany Rýdlova 14/271, Říčany tel Biograf Říčany tel , Čajovna Paula Bruntona 17. listopadu 43, Říčany tel Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice tel./fax Hotel Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín tel Mnichovice (akce Mnichovického Rynku) Pražská 323, Mnichovice tel , Hotel Myšlín Myšlínská 30, Mnichovice tel Informaèní centrum Masarykovo nám. 83, Øíèany, tel.: , , Dne vystoupilo KVARTETO APOLLON v obsazení Pavel Kudelásek housle, Radek Křižanovský housle, Pavel Cipry viola a Pavel Verner violoncello v hotelu Myšlín. Toto kvarteto zahájilo svoji uměleckou dráhu v r. 1993, účastnilo se řady prestižních festivalů a uskutečnilo četná turné např. po Anglii, Japonsku, Španělsku, Belgii, Rakousku a dalších zemích. Zaměřuje se především na hudbu 19. a 20. století. (Vydalo 4 CD klasické hudby a 2 CD jazzu.) Do hotelu Myšlín přijelo Kvarteto Apollon, aby nejen ukázalo své schopnosti, ale aby také uchvátilo srdce posluchačů tím, co je pro český hudební svět to nejcennější Smetana, Martinů, Janáček! Smyčcové Kvarteto Apollon aneb Co může dát vážná muzika dnešnímu člověku? Jako první zazněl smyčcový kvartet E-moll č. 1 Z mého života. Kvartet vznikl r v Jabkenicích, kam se Smetana téhož roku odstěhoval. Byl to pro něj velký životní obrat. Po 15 letech společenského a uměleckého života zanechal v Praze poslední své věrné přátele, divadlo, společnost. A právě zde v tíživé dispozici samoty a duševního neklidu, nalezl Smetana chvíli pro velkou osobní zpověď a hlubokou meditaci o celém svém životě a jeho smyslu, jeho platnosti pro společnost, pro národ, který tolik miloval. Již v 1. větě se objevuje celá jeho touha přiblížit tento obraz. Opakující se motiv to je ten stálý návrat do vlasti k národu, který prožil tolik těžkého právě v době obrození, k přátelům, kteří prokázali tak veliké hrdinské činy a vlastenectví (B. Němcová, K. H. Borovský, K. Sabina, E. Krásnohorská, J. Neruda aj.). 2. věta je pak trochu odlehčena dramatem jeho mládí. Bujarost, společenská úspěšnost, životní síla, to vše bylo ještě stimulováno 3

4 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 4 Život Mnichovic dokonalým vedením hlasů smyčců a empatií hráčů. 3. věta nastupuje sentiment života poznamenaný smrtí jeho milované ženy Kateřiny Kolářové, která nepřestala být stálou osou jeho života. Objevuje se i vliv jeho neléčitelné choroby. Tato věta s sebou nese i kontrast dokonalé harmonie s narůstajícím napětím. Naléhavý a chvějící se tón violy stimuluje s šokující předzvěstí příchod hluchoty a samoty, stejně jako osudové vyrovnání se svým životem. (Vzpomínka na Čechy ve formě polky). 4. věta Vivace ukazuje opět na sílu Smetanova génia. Vyrovnání a splněný životní úkol ho opět navracejí do definitivního klidu života. Smetana si byl vědom od samého začátku odvážnosti tohoto tématu. Dobře věděl, jak ošemetné je nosit na veřejnost osobní city, nejintimnější listy svého srdce, ale chtěl tímto vyprávěním především svědčit o tom, s jak velkými ideály šla jeho generace do světa. Jak v něm bojovala o národnostní hrdost a jaký zápas o tyto ideály vedla, s jakým elánem je uskutečňovala a jak dovedla pracovat pro svatou věc národní (jak milovala život a všechno kladné), ale i s jakým protivenstvím se setkávala a jak byla ničena. Jako druhý zazněl Smyčcový kvartet č. 2 Bohuslava Martinů napsaný roku Původně mělo jít o TRIO, které bylo později zničeno. 1. věta obsahuje poklidnou náladu, radost, která se mění jako mávnutím proutku ve 2. větě. Disharmonie, chmurná melodie, deprese, napětí, ale i úžasná kompozice 4 hlasů. To vše ukazuje nejen na vnitřní rozkol, ale i na genialitu vedenou typickou Martinovskou linií. 2. věta úžasný nástup, rychlé střídání tempa, vydrhávání, rychlé smyky střídané s úžasnou melodickou linkou, které je jen a jen Martinovská, stejně jako česká. To vše nám přiblížilo svou výtečnou interpretací Kvarteto Apollon, ještě pak stimulem 1. houslí a jedinečným výkonem P. Kudeláska. Do třetice všeho dobrého zazněl Leoš Janáček Kvartet č. 2 nazvaný Listy důvěrné, který Janáček píše již ve svém zralém věku 69 let. Tento kvartet je ovlivněn jeho prudkou zamilovaností k mladičké Kamile Stösslové. Sám Janáček o tomto kvartetu říká, že napsal v tónech svou nejsladší touhu. Dílo samé je dokladem jeho mistrovství spojovat příkré kontrasty s citlivou melodickou linkou. Tříšť ploch dokáže odvážně slévat do dramatického dialogu. Charakter jeho tektoniky a další originální momenty spojují toto dílo s úsilím avantgardy 20. let. Janáček ji dokonce v mnohém předešel. Proto kouzlo jeho díla vždy zasahovalo a bude zasahovat navzdory generačním rozdílům. Děkujeme Kvartetu Apollon, že nás obdarovalo tak úžasným dílem, stejně jako svým interpretačním výkonem. Za Mnichovický Rynek Marta Marečková V sobotu uspořádalo občanské sdružení Myšlín, tedy jsem večer latinskoamerických tanců, během kterého se vnímavým divákům představila taneční škola TWIST Říčany, kterou vedou taneční mistři manželé Boháčkovi. Celkem šestnáct žáků této školy od sedmi do sedmnácti let nás seznámilo jak s kolektivním, tak s párovým provedením společenských tanců. Tanečníci, povzbuzeni bouřlivým potleskem nadšených diváků slíbili, že budou-li pozváni, přijdou zas. Blíže o této Z vystoupení taneèní školy TWIST Aktuálně z MYŠLÍNA taneční škole napíšeme v některém z příštích vydání ŽM. Rádi bychom připomněli nejbližší akci našeho sdružení, která se bude konat v sobotu v Hotelu Myšlín. Je to Irský den oslava patrona Irska sv. Patrika a našeho Vlastimila. V hodin zahájíme tematický program vernisáží fotografií Ivana Bárty Dublinský koňský trh. V rytmu originální irské hudby bude večer pokračovat představením taneční skupiny RINCEOIRÍ s novým programem irských tanců. Protože definitivní podobu večera ještě dolaďujeme, prosíme vás, abyste sledovali plakáty, na kterých uvedeme další důležité údaje. Na duben máme připravený Měsíc knihy na Myšlíně. Během tohoto měsíce bude zahájena výstava světoznámé ilustrátorky ak. malířky Zdenky Krejčové, na které diváci zhlédnou nejen knihy opatřené jejími ilustracemi, ale i obrazy a malby na hedvábí. O knihách se bude hodně mluvit i na besedě s proslulým pražským knihkupcem Vlastimilem Ebrem, a protože beseda bez otázek není besedou, srdečně vás do Hotelu Myšlín na ni zveme a opět prosíme o sledování plakátů, protože přesné termíny ještě v tuto chvíli neznáme. Rádi bychom na závěr uvedli, že všechny akce koná naše sdružení za podpory města Mnichovice, které v letošním roce slaví 870. výročí svého založení. Naše kulturní pořady jsou proto zároveň projevem oslav této historické události. Výstava obrazů a ilustrací akademické malířky Zdenky Krejčové na Myšlíně Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem připravuje na sobotu v hodin vernisáž výstavy žačky profesora Karla Svolinského, která okouzluje svými kresbami a ilustracemi děti i dospělé po celém světě. Její ilustrace provází knihy pro děti (např. Pohádky pro růži, Opičí Král, Perraultovy pohádky a další), poezii (Krylovy Amoresky), odborné publikace (především z botanické oblasti). Krásnou a zvláštní specifikou Zdenky Krejčové je malba na hedvábí. S touto technikou se seznámila při svém pobytu v jižní Číně na hranicích Tibetu. Tato oblast tvorby je velice rozsáhlá a mnohotvárná. Řadu prvků ze své malby obrazové přenáší na hedvábí, ale je si stále vědoma odlišnosti práce na textilu, který nemá imitovat malbu na plátně. Anna Celbová 4

5 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 5 3/2004 Obrazy Zdenky Krejčové vedou pozorovatele do světa kouzel, pohádkových legend a snů, kde nachází své dávno zapomenuté fantazie a přání. Studium: Střední odborná škola výtvarná, Praha Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (prof. K. Svolinský) Samostatné výstavy: Düsseldorf, 1978 Zürich, 1979 Brno, 1984 Příbram, 1989 Hodonín, 1990 Galerie K Praha (1991, 1992, 1993), 1991 Liberec, 1996 Paříž, 1996 Sedlčany (1992,1996), 1998 Austrálie Canberra, 1999 Dům pánů z Kunštátu, 2000 Litoměřice, 2001 Úštěk, 2002 Písek, 2002 Praha Galerie Siesta Zúčastnila se řady kolektivních výstav: Berlín, Bologna, Frankfurt n. M., Bratislava, Havlíčkův Brod, Klub ilustrátorů dětské knihy, Mladá Fronta 2002, Knižní veletrh 2003, Z pohádky do pohádky Středočeská galerie Již 78. ročník sportovního karnevalu máme za sebou Konal se v sobotu v M-klubu. Celým večerem provázel Miroslav Růžička. Letos jsme na plese sportovců postrádali masky, které v minulých letech dodávaly této akci karnevalovou atmosféru. Také návštěvníků nebylo tolik jako obvykle. Sál byl ale příjemně zaplněn a na parketu se tanečníci mohli roztancovat, aniž by do sebe strkali. Díky darům od firem Mountfield, Vares, Primas, Sport Zenkl, Harico, ale také od jednotlivců, bylo možno připravit bohatou tombolu. Ani Mnichovanka nezklamala a potěšila příznivce mnoha hudebních žánrů. Dobrou náladu jen pokazila v závěru skupinka rozjařených hostů. Dětský karneval, který se konal hned druhý den odpoledne, byl naopak plný krásných a nápaditých masek. Porota, která vyhlašovala ty nejlepší z nich, měla vskutku nelehký úkol. Tentokrát byla veškerá organizace na bedrech trenérek přípravky A a jejich pomocníků. I tuto akci provázel slovem Miroslav Růžička. Děti, které přišly, si zatancovaly, zasoutěžily a také si odnášely pěkné ceny z tomboly i za soutěže. I pro ně byly ceny věnovány firmou Mountfield, dále panem Vodičkou a některými rodiči dětí z oddílu. V současné době spolupracuje s řadou nakladatelství, s filmovými společnostmi (animované filmy) a vytváří netradičním způsobem betlémy, s nimiž se návštěvníci výstavy také seznámí. Výstava v Hotelu Myšlín potrvá do konce května Anna Celbová Za obě vydařené akce nutno poděkovat organizátorům, sponzorům a ostatním, kteří pomáhali při zajištění plesu či dětského karnevalu. Bez nich by nebylo možné tyto akce uskutečnit. Sportu zdar a příští rok na plese nashledanou! Výbor oddílu kopané a red. Všechny milovníky dobré zábavy zveme na čtvrtek 1. dubna 2004 v 19 hodin do Branického divadla na představení NA SPRÁVNÉ ADRESE Můžete se těšit na komedii o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Záměna inzerátů a zájemců přinese množství nedorozumění a komických situací. Hrají: L. Zedníčková / A. Gondíková, I. Andrlová / V. Jeníková, V. Čech / Z. Mahdal a další. Vstupenky lze zakoupit v městské knihovně v obvyklých výpůjčních hodinách (cena kol. 250 Kč). Autobus z mnichovického náměstí bude odjíždět v hod., cena 50 Kč. 5

6 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 6 Život Mnichovic Sport v Mnichovicích Také jsme se dočkali Dne jsme se zúčastnili s našimi kluky z přípravky A halového turnaje v Čelákovicích. Po několika neúspěších v hale, kdy nás hlavně trápila nemocnost dětí, jsme na tento turnaj jeli s velkou nadějí. První zápas jsme sice prohráli, ale v ostatních zápasech dali kluci do hry to hlavní chuť bojovat a podařilo se nám další dva zápasy vyhrát. Při posledním zápase jsme dokonce bojovali o 2. místo. S nejlepším mužstvem tohoto turnaje jsme svedli nádherný boj, a i když jsme prohrávali 2:0, podařilo se klukům vyrovnat. Na druhé místo to ale nestačilo. Přesto jsme se radovali i z poháru za místo třetí. Takže kluci, ještě jednou děkujeme, konečně jsme se také dočkaly Vaše trenérky Fotbal Nový výbor oddílu kopané První únorovou neděli se konala výroční schůze TJ Mnichovice oddílu kopané. Hlavním bodem programu byla volba nového výboru a shrnutí činnosti oddílů. Po odhlasování nový výbor tvoří předseda: Josef Filinger místopředseda: Tomáš Barták sekretář: Vivian Bočková pokladník: Alena Vojířová členové: Jitka Chaloupková Miroslav Barták Pavel Vahala Jiří Zídka S činností jednotlivých oddílů všechny přítomné seznámili jejich trenéři či zástupci. Kladně se dá hodnotit práce s mládeží. V současné době máme mužstvo dorostu, žáků a dvě družstva přípravky. Nejlépe je třeba hodnotit práci dorostu a také přípravky A, kteří do jarní soutěže vstupují na pěkném 2. místě (hlavně dorost má velkou naději být na konci sezóny na místě nejvyšším). Všem trenérům a jejich hráčům přejeme hodně úspěchů v nastávající sezóně. Vivian Bočková Oddych v poloèase. Zleva brankáøka Šmídová, Fousková-Veselá, Paøízková, Švenková, Kuèerová, trenér Santorcl, zády Kocourková Naše družstvo žen se probojovalo v halovém hokeji až do finále a dvě hodiny sahalo po titulu Mistra republiky. V sobotu 14. února se konalo v zaplněné hale Slavie v Edenu finále žen a mužů v halovém hokeji. O titul Mistra republiky se utkala družstva žen Slavie Praha a TJ Mnichovice a družstva mužů Slavie a Pragy, vždy na dvě utkání asi po dvouhodinových přestávkách. Utkání žen přineslo první překvapení, když favorizovaná Slavie podlehla na domácím hřišti nadšeně bojujícímu celku TJ Mnichovice 3:5. V té chvíli mělo tak naše družstvo k titulu blíž. Naše hráčky nadšeným výkonem nedovolily soupeři rozehrát svou natrénovanou hru, a tak zoufalá Slavie prohrávala celý 6 Pozemní hokej Boj žen o titul skončil zápas o 2 3 branky. Pokud se dostaly hráčky Slavie vůbec ke střelbě, nedokázaly překonat naši vynikající Štěpánku Šmídovou v brance. A tak první utkání skončilo našim vítězstvím a velká část diváků tleskala našim děvčatům a těšila se na senzaci, že sebevědomá Slavie bude muset opustit svůj nadlouho pronajatý trůn. Do druhého utkání nastoupila po dvou hodinách obě družstva k odvetnému utkání s rozdílnou taktikou: Mnichovice se pokusí udržet dvoubrankový náskok a Slavie snahou všechno na útok se pokusí soupeře rozstřílet. Ve druhém utkání se bohužel ukázalo, že první zápas stál naše družstvo příliš sil, které teď chyběly. Zatímco na střídačce Slavie bylo plno bojechtivých hráček, na lavičce Mnichovic seděla vždy pouze jedna udýchaná hráčka a trenér A. Santorcl, který se snažil něco vymyslet, aby zastavil rozjetý slavistický uragan. Teď zase Slavie nás nepustila do akce a střílela jednu branku za druhou do naší sítě. Nakonec Slavie vyhrála 9:2, což při součtu všech branek činí skóre 11:7, a to stačilo Slavii k obhájení loňského titulu. Očekávaná senzace se tedy nekonala. Přesto možno říci, že naše družstvo žen ukázalo svou kvalitu, porazilo všechny své soupeře na cestě do finále a i tam se postaralo o vyškolení mistrovské Slavie. Bohužel na odvetné utkání po dvou hodinách už nezbylo sil. Naše družstvo žen však dobře reprezentovalo naše město a znovu ukázalo sportovní veřejnosti, že pozemní hokej made in Mnichovice má stále dobré jméno a kvalitu. Mnichovická veřejnost je hrdá na své reprezentantky. Díky Vám děvčata!! Družstvo Mnichovic hrálo v sestavě: Š. Šmídová, L. Fousková-Veselá, K. Kučerová, B. Švenková, P. Pařízková, P. Špringerová, K. Kocourková. a K. Adamová. Bohužel se nezúčastnily J. Špringerová a M. Matějovská. Nejvíce branek v celé soutěži dala Lenka Fousková-Veselá: 16 branek! Pro úplnost: finále mužů o titul Mistra republiky v halovém hokeji skončilo vítězstvím PRAGY nad SLAVIÍ 9:8 (1. utkání 5:1, 2. utkání 4:7). Antonín Mareček Ještì pár rad od trenéra...

7 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 7 3/2004 Náš rozhovor Po velkém finále jsme se zeptali trenéra družstva žen Antonína SANTORCLA: Jaká je spokojenost se stříbrem? Chtěli jsme víc, ale prakticky proti národnímu družstvu, které Slavie dnes v ženách představuje, můžeme být spokojeni. Proč byl takový rozdíl mezi oběma utkáními? Děvčata dala všechno do začátku a Slavie, která nás podceňovala, už se nechytila. Ve druhém utkání jsme zase my nezachytili prudký nástup Slavie a nezvládli jsme to psychicky. Říká se, že po bitvě je každý generálem. Mohlo se něco udělat jinak? Především s Janou Špringerovou a Markétou Matějovskou by se to možná vyvíjelo jinak. Ale při té hráčské základně i treninkových možnostech, jaké má Slavie, jsme udělali dobrý výsledek. Je tenhle systém dvou utkání po sobě dobrý? Myslím, že každé finále by se mělo hrát na jeden zápas na neutrálním hřišti. Halová sezóna končí, čeká vás zase soutěž na trávě. Těšíte se? Už se začínáme připravovat venku, běhy, vytrvalost a podobně. A umístění? Hezké by bylo zase hrát o medaili!! Rozmlouval Antonín Mareček Rozhovor s Ondřejem Turkem V minulém čísle ŽM jsme slíbili rozhovor s naším úspěšným reprezentantem Ondřejem TURKEM. Sliby se plní a tak slíbený rozhovor je zde: Nejmladší člen družstva mužů TJ Mnichovice má už ve své sbírce čtyři cenné medaile. Dvě zlaté z Mistrovství republiky žáků (Mnichovice 1997) a dorostu (Hradec 2002) a Mistrovství Evropy hráčů do 16 let (2001 Itálie) a nyní i stříbrnou z ME juniorů v Praze Pěkná sbírka na 17-ti letého studenta! Položili jsme mu proto několik otázek: Jaký byl tvůj největší dojem z nedávného ME juniorů? Nezapomenu na atmosféru při finálovém utkání, kdy nás zaplněná hala Slavie mohutně povzbuzovala a nakonec se nám dostalo obrovského aplausu. Na tolik diváků nejsme zvyklí. Jak jsi sám přispěl ke stříbru? Na to by měl odpovědět správně někdo jiný, ale už tím, že jsem se dostal do základní sestavy už ve druhém utkání proti Španělsku, Polsku i Rusku. Mne přesvědčilo, že jsem platným členem reprezentačního družstva. Tento mezinárodní turnaj byl pro mne velikou zkušeností. Co by jsi přál mnichovickému hokeji? Tak především, aby se družstvo mužů udrželo v extralize po jarní části, kdy mají z ligy sestupovat 4 družstva, a potom aby u nás fungovaly úspěšněji oddíly chlapecké mládeže. Jaké máš osobní plány do budoucna? Těch přání mám více, ale hlavně chci úspěšně odmaturovat a dostat se na vysokou školu. Co říkáš účasti mnichovických žen ve finále Mistrovství republiky? Škoda, že nezískaly zlaté medaile, měly k nim blízko, ale i tak jim ke stříbru upřímně gratuluji. Tak Ondro, blahopřejeme k vynikající reprezentaci státu i našeho města a ať se tvá přání splní. Rozmlouval Antonín Mareček Informace o vzniku občanského sdružení Sporťáci a o 1. Sporťáckém candrbále V srpnu 2003 uspořádala parta sportovních nadšenců, říkající si Sporťáci, turnaj v plážovém volejbale o putovní pohár města Mnichovice. Exhibice týmů a celková atmosféra klání oslovily i další mladé lidi, kteří projevili zájem o aktivní provozování tohoto sportu. A tak vznikla první myšlenka na výstavbu stálého kurtu na plážový volejbal v Mnichovicích. Netrvalo dlouho a bylo založeno občanské sdružení Sporťáci. Toto sdružení jsme založili dne v Mnichovicích za účelem výstavby profesionálního hřiště na plážový volejbal a navázání tak na I. ročník amatérského turnaje konaného na pronajatém mobilním hřišti. K dnešnímu dni máme 17 členů a věříme, že toto číslo není konečné. Naším cílem je podpořit rozvoj tohoto sportu a dát tak lidem možnost další alternativy ke kopané, pozemnímu hokeji a klasickému volejbalu, tedy sportům v Mnichovicích již po léta velmi úspěšným. Založením místního oddílu plážového volejbalu a především pořádáním turnajů pro širokou veřejnost chceme přispět nejen k rozšíření zájmu o sport obecně, ale také k růstu popularity města Mnichovice a k prohloubení vztahů se sousedními obcemi a městy. Dále chceme podpořit zájem o tento sport mezi školní mládeží, a proto nabídneme náš kurt zdarma místní základní škole k výuce plážového volejbalu a plážové kopané. V případě Vašeho zájmu jakkoliv podpořit naše sdružení a jeho činnost pište na nebo volejte na (J. Uhlík). Abychom ukázali, že to s aktivitami sdružení myslíme vážně, rozhodli jsme se uspořádat 1. Sporťácký candrbál, který bude nejen akcí zábavnou a společenskou, ale také akcí benefiční. Výtěžek z tohoto plesu bude použit na výstavbu již zmiňovaného kurtu na plážový volejbal. Tímto Vás srdečně zveme v sobotu do sálu M-klubu Mnichovice, kde se tento ples uskuteční. Za sdružení SPORŤÁCI J. Uhlík, M. Šmejkal 7

8 mnichovice03.qxd :43 StrÆnka 8 Život Mnichovic Chystá se další ročník úspěšných cyklistických závodů 1. května MTB Posázavím Letos bude součástí seriálu čtyř cyklistických závodů, konajících se po celé republice, který nese název generálního sponzora akce Mountfield biketour Jako vloni je závod určen zejména amatérským závodníkům, jezdícím na horských nebo trekingových kolech. Letos pořadatelé chystají navíc i závody pro děti od 6 do 15 let na samostatném okruhu. Závodníci se zařadí do těchto kategorií: M1 M4 muži Ž1 Ž2 ženy T team tří až pětičlenné družstvo z kategorie jednotlivců, připojit název teamu, součet tří nejlepších časů Š školní team tří až pětičlenné družstvo startující za školu, děti od 13 let, název teamu, jedou na 50 km okruhu D1 D3 děti 6 15 let, dětský okruh Startovné pro jednotlivce kategorie M a Ž uhrazené do 24. dubna ,- Kč pro startující na loňském ročníku 340,- Kč (nutno uvézt start. číslo) na místě při prezentaci 450,- Kč Tandemy a tělesně postižení startovné při prezentaci 100,- Kč Děti při prezentaci 20,- Kč Děti od 13 let jedoucí na 50 km okruhu za školní team při prezentaci celkem 450,- Kč Děti do 15 let přinesou k prezentaci i písemný souhlas rodičů, že jsou schopni závod absolvovat. Přihlášky je možno pro kategorie M a Ž zasílat již nyní poštou na adresu: J. Šimerová, Lomená 119, Mnichovice, spolu s kopií dokladu o zaplacení startovného. Částku uhradíte složenkou na výše uvedenou adresu, nebo přímo na č. účtu /0100 Přihlášky a více informací najdete na Jsou k dispozici také na MěÚ v časopise s propozicemi celého seriálu. Škola informuje... 8 Úspěšnost žáků z mnichovické školy Právě v této době, kdy přicházejí do naší školy rodiče budoucích prvňáčků a zároveň naši deváťáci vyplňují přihlášky ke studiu na středních školách, je nejčastěji pokládána otázka: Jaká je úspěšnost mnichovických žáků? Oč jednodušší se zdá tato otázka, o to složitější je nalézt správnou odpověď. Jedním z kritérií by mohl být počet přijatých žáků na střední školy a učiliště. Už několik let však nabídka studijních míst převyšuje poptávku. Každý žák má dvě možnosti při výběru školy a většina uspěje již v prvním kole přijímacího řízení. Z devátých ročníků je úspěšnost přijetí 100%. Jiná situace je v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia (po pátém ročníku ZŠ). Zde je počet zájemců mnohonásobně vyšší než kapacity škol. Vyvstává však otázka, zda je tento typ vzdělávání vhodný pro všechny děti, které jejich rodiče přihlásí ke studiu. Obecné prognózy hovoří o cca 10% populace, která je nadprůměrně nadaná a má studijní předpoklady. Řada odborníků naopak soudí, že by se děti neměly tak brzy vydělovat z běžného kolektivu. Základní škola je prostředím, kde vedle sebe vyrůstají děti studijně nadané i ty ostatní. Navíc výběrová škola mnoho dětí neúměrně přetěžuje. Zůstane-li dítě ve své domácí škole, má možnost se nadále věnovat svým zájmům a kamarádům. Z naší školy se každoročně hlásí ke studiu na víceletá gymnázia více žáků, než může být přijato. Někteří jsou úspěšně přijati (průměrně 2-3 žáci = tj. 8-10% z počtu našich páťáků), někteří si pak zvolí soukromé gymnázium, jiní odchází na základní školy s rozšířeným vyučováním, např. matematiky. I když jsme rádi, že jsou naši žáci úspěšní při přijímacích řízeních, naším cílem je, aby žáků v průběhu školní docházky odcházelo co nejméně a aby celková úroveň naší školy byla co nejlepší a rodiče s klidným svědomím dávali své děti právě do mnichovické školy. Pro zjištění, jak si naši žáci stojí v porovnání s ostatními, absolvovali deváťáci v lednu testy Scio z českého jazyka matematiky a z všeobecných znalostí (výsledky zatím nejsou zpracovány). Samozřejmě, že kvalita školy se neodráží pouze ve výsledcích testů, ale i v ostatních možnostech, které svým žákům škola nabízí. Myslím, že odpověď na otázku o úspěšnosti mnichovických žáků nelze shrnout do jedné věty či článku. Je to dlouhodobý proces, jehož aktérem je člověk od dítěte až po dospělost. Člověk, kterého škola dobře připraví do dalšího života. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Zpráva výchovného poradce Nacházíme se v období, kdy žáci 9. tříd řeší své přihlášky na střední školy nebo střední odborná učiliště. V jejich rozhodování jim pomáhají nejen učitelé a rodiče, ale v 8. třídě jsou to i besedy s pracovnicemi Úřadu práce pro volbu povolání. Žáci jsou seznámeni s možnostmi studia různých profesí, je jim také doporučováno, kterých profesí je nadbytek. Ne vždy žáci i rodiče nabídky respektují. V říjnu škola ve spolupráci s PPP Říčany (pedagogicko psychologická poradna) připravuje pro děti profitest, který má nerozhodnutým dětem pomoci nasměrovat jejich povolání nejen podle jejich prospěchových možností, ale i zájmů. Již v listopadu talentovaní žáci mohou podat přihlášku na některé školy s uměleckým zaměřením. V tomto školním roce toho 5 žáků 9. tříd využilo. Žáci přijatí v minulých letech na umělecké školy tam dosud úspěšně studují. Přihlášky na ostatní školy a střední odborná učiliště jsou odesílány počátkem března. V současné době už vrcholí přípravy na přijímací zkoušky. Žáci se snaží dohnat to, v čem mají ještě mezery. Pokud se rozhodnou pro studium na gymnáziu, musí počítat s testy z celého učiva (diktát, mluvnické rozbory,

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3.

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3. mnichovice04.qxd 1.4.2004 13:00 StrÆnka 1 Život 4/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH Slovo starosty Vážení občané, v letošním roce uplyne 870 let od první

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 4/2005 OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 4 Kultura 9 Můj svět 10 Škola informuje 11 Vy se ptáte 12 Sport 15

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

Život. Období 26. 4. 2004 24. 5. 2004

Život. Období 26. 4. 2004 24. 5. 2004 Život 6/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 5 Sport 7 Škola 8 Školka 9 Vy se ptáte... 10 Příroda kolem nás 10 Od našich církví

Více

4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 4/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 5 Kultura 8 Informační centrum Poděkování dětem Děkujeme žákům mnichovické mateřské

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Îivot MNICHOVIC 7 8/2005. Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH

Îivot MNICHOVIC 7 8/2005. Informační centrum Mnichovice bylo slavnostě otevřeno. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 7 8/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 4 Zpráva o činnosti města 4 Zprávy z výborů 5 Kultura 9 Od našich církví 10 Škola informuje 14 Sport

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 10/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zpráva o činnosti města 6 Z politického života 10 Zprávy z výborů 12 Kultura 13

Více

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH Život 8/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce...1 2. Mše s primasem českým...2 3. Mariánská pouť Rádia Blaník...3 4. Rockování bez bariér...4

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku...

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku... Život 8/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH Zahájení nového školního roku 1. Zahájení školního roku...1 2. Po stopách kocoura Mikeše...2 3. Slovo redakce...3 4.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY letošní první číslo našeho Zpravodaje se rodí mimo jiné v období, kdy mnozí z nás sledujeme

Více

Život OBSAH. 12 Sport 14 Škola, školka informuje 14 Rozhovor s... 15 Vy se ptáte,... 15 Od našich církví

Život OBSAH. 12 Sport 14 Škola, školka informuje 14 Rozhovor s... 15 Vy se ptáte,... 15 Od našich církví Život 6,7/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII 3 Výsledky hospodaření města 4 Zpráva o činnosti města 5 Z jednání zastupitelstva 6 Zprávy z výborů 7 Kultura OBSAH

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Život 9 10/2010 9 10/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH 1. Přání k Vánocům, Novému roku a akce města...1 2. Slovo redakce...2 3. Komunální volby - výsledky...2

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 LISTY 1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 Novoroční přání Tříkrálová sbírka... 1 Zápisy do I. ročníku ZŠ... 1 Krátce z radnice...

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více