1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS"

Transkript

1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY Zobrazovací jednotky jsou výstupní periferní zařízení, které slouží k viditelnému zobrazení textu a grafiky. Mezi zobrazovací jednotky řadíme především: displeje, monitory, projektory. Obrazovou informaci v počítači zpracovává grafický adaptér. Zobrazovací jednotka dle výstupního elektrického videosignálu (analogový, digitální) vytváří výsledný obraz pomocí světla vyzařujícího z obrazovky (monitory, displeje) nebo z projekční čočky na projekční plochu (projektory). Obraz je tvořen maticí obrazových bodů (pixelů). U každého obrazového bodu se definuje jeho jas a barva a sestává se z trojice základních bodů, tzv. subpixelů (červená, zelená a modrá barva) barevný model RGB 1. Mají-li RGB subpixely maximální jas, svítí obrazový bod bílou barvou. Je-li jas nulový, má obrazový bod černou barvu, nesvítí. Základní parametry zobrazovacích jednotek 1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS 2. Maximální rozlišení maximální počet obrazových bodů, které je monitor schopen zobrazit při určitém poměru stran obrazovky (4:3, popřípadě 16:9). Rozlišení se uvádí jako: počet bodů na řádek počet řádků, např Úhlopříčka obrazovky Udává se obvykle jako vzdálenost mezi protilehlými rohy obrazovky v palcích (angl. palec = inch). Někteří výrobci uvádí úhlopříčku včetně plochy, která je skryta plastovým rámem. 4. Rozteč bodů Je vzdálenost mezi jednotlivými body obrazovky. Udává se v milimetrech. Čím nižší je tato hodnota, tím kvalitnější je obrazovka. Při nízké bodové rozteči je předpoklad, že bude i při větším rozlišení ostřejší obraz. Údaj u CRT obrazovek se pohybuje přibližně od 0,23 do 0,29 mm. 1 R = Red (červená), G = Green (zelená), B = Blue (modrá)

2 5. Jemnost displeje PPI (Pixel Per Inch) parametr specifikuje počet pixelů na anglický palec. Určuje tedy hustotu pixelů v přesně vymezené ploše displeje (šířka výška). Čím vyšší číslo, tím vyšší jemnost a tím méně je schopno lidské oko od sebe rozlišit jednotlivé pixely. Přibližně nad 300 PPI již není lidské oko schopno rozlišovat jednotlivé pixely a vnímá jednolitý obraz na displeji. 6. Obnovovací frekvence hodnota udává, kolikrát se změní obraz za jednu sekundu při daném rozlišení monitoru. Typické hodnoty jsou v rozmezí 60 Hz až 120 Hz. 7. Řádkový kmitočet hodnota udává, kolik řádků se vykreslí za jednu sekundu. Hodnota je dána součinem počtu řádků a obnovovacího kmitočtu. Je-li například počet řádků 768 a obnovovací kmitočet 80 Hz, pak je řádkový kmitočet Hz. 8. Elektrický příkon (Watt) režim zapnuto a pohotovostní režim Stand By. 9. Rozhraní grafického adaptéru (D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort) 10. Svítivost udává se v cd/m 2 a jeho hodnota se měří podle svítivosti všech pixelů, které zobrazují bílou barvu. (pozn.: cd = jednotka svítivosti kandela) 11. Kontrast hodnota udává poměr mezi bílou a černou barvou. Typická hodnota u dnešních LCD panelů je 1000:1. Zároveň se uvádí také dynamický kontrast (např : 1). Tohoto kontrastu dosahuje monitor navíc regulací podsvícení v daném místě pro každou zobrazenou scénu. 12. Doba odezvy (milisekundy) určuje čas, za který se dokáže změnit stav z černé barvy na bílou a zpět na černou. Čím kratší čas, tím menší má LCD displej problém při rychlých (dynamicky se měnících) scénách s rychlým střídáním tmavých a světlých míst. To se může projevit rozmazáním obrazu v těchto místech. Kvalitní monitory mají tento údaj v řádu jednotek milisekund. Někdy se udává údaj označený jako GTG (Grey To Grey). Pro většinu aplikací je spíše rozhodující rychlost, s jakou se pixel dokáže změnit z/do jednotlivých odstínů šedé. Toto číslo je vždy nižší než hodnota měřená pro mezní změny jasu (černa bílá černá). 13. Pozorovací úhly (horizontálně / vertikálně) Tento údaj udává, v jakém rozmezí horizontálního i vertikálního pohledu na obrazovku (ve stupních) vnímá pozorovatel obraz bez barevného zkreslení. V opačném případě barvy rychle ztrácí odstín, obraz šedne a může docházet například k inverzi barev či dokonce ztrátě obrazu. Ideální úhel pohledu je 180 ο / 180 ο, vhodná reálná hodnota 178 ο / 178 ο. 14. Počet zobrazitelných barevných odstínů souvisí s počtem bitů, které slouží k popisu hodnoty barevných složek R, G, B: 8 bitů na barevnou složku: = 2 24 = 16,7 milionů barevných odstínů 10 bitů na barevnou složku: = 2 30 = 1,07 miliardy barevných odstínů

3 15. Příslušenství monitoru integrované reproduktory, USB Hub, web kamera, apod. 16. Hmotnost, rozměry (výška šířka hloubka) 17. Emisní normy jedná se o normu specifikující požadavky na nižší vyzařování (elektrické i magnetické pole), energetickou účinnost a elektrickou bezpečnost. Emisní normy se označují TCO + rokem schválení normy (TCO 92, TCO 95, TCO 99, TCO 03). Platí: čím novější norma, tím přísnější požadavky na monitor. 18. Další možné parametry barevný gramut, funkce PIVOT (možnost otočení obrazu o 90 ο ), možnost otáčení a naklápění monitoru, atd. Technologie zobrazování obrazu Zobrazovací jednotky vybavené obrazovkou (monitory, displeje) můžeme podle používaných technologií rozdělit na několik skupin: 1. CRT (klasická vakuová obrazovka), 2. LCD (displeje využívající vlastností tekutých krystalů), 3. OLED (obrazovka z organických světlo-emitujících materiálů), 4. EPD, EInk (displeje využívající technologie elektronického inkoustu), 5. plazmová obrazovka (převážně velkoplošné obrazovky TV přijímačů). Zobrazovací technologie projektorů (DLP, LCD, LCoS) budou podrobněji probrány v učebním materiálu Dataprojektory. 1. CRT (Cathode Ray Tube) technologie Obrazovka monitoru je tvořena velkou elektronkou. Na jedné straně je rozšířena do plochy obrazovky (představuje anodu) a na druhém konci je úzká válcová část s emitory elektronů tvořená žhavenou katodou (elektronová děla). Na vnitřní straně obrazovky je luminofor. Rozsvítí se po dopadu elektronového svazku. Svazek elektronů musí dopadat na jednotlivé subpixely přesně (nerozostřený obraz). Proto je mezi obrazovkou a elektronovými děly mřížka (maska) s přesně rozmístěnými otvory. Celkový obraz je vykreslován po řádcích - paprsek je po řádcích (vertikálně) a na další řádku (horizontálně) vychylován dvojicí elektromagnetických cívek. Emise elektronů pro tři barvy (RGB červená, zelená, modrá) je zajištěna třemi samostatnými děly nebo jediným emitorem, který vyzařuje tři samostatné paprsky.

4 Provedení masky monitoru: Invar (Delta) tři elektronové děla uspořádané do trojúhelníku, maska je tvořena kruhovými otvory. v okrajích obrazovky dochází ke zkreslování obrazu. zkreslení se dá potlačit klenutím obrazovky (vypouklý tvar obrazovky). Trinitron Technologii Trinitron vyvinula forma SONY, kde nejde o klasickou bodovou mřížku, ale o svisle umístěné drátky, které rozdělují obrazovku do sloupců. Ty jsou dále přirozeně rozděleny do řádků (a tedy jednotlivých bodů) vodorovným pohybem paprsku. Technologie se vyznačuje vyšším jasem a lepším podáním barev. Trinitronová obrazovka není dokonale plochá, oproti invarové obrazovce má válcovitý tvar. Malou nevýhodou této technologie je přítomnost jednoho až dvou (dle úhlopříčky obrazovky) vodorovných drátků, které fixují drátky svislé. Jsou jen málo viditelné, přesto mohou působit rušivě. Drátky nahrazující masku jsou velmi tenké, a tedy i lehce ovlivnitelné magnetickým polem. I běžné magnetické pole z reproduktorů může způsobit nejenom vychýlení paprsků, ale také trvalou deformaci drátků tvořících masku.

5 CromaClear (Inline) Obrazovka byla vyvinuta firmou NEC. Spojuje klady invarové a trinitron obrazovky. Jedná se o seřazení pásků stejně jako u trinitronu, ale s pevnou maskou ve tvaru obdélníku odolnou proti magnetickému poli.

6 2. LCD technologie LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární strukturu a díky tomu mění polarizaci procházejícího světla. Chovají se jako kapalina, ale vykazují optické vlastnosti krystalických látek. U LCD displejů se využívá tekutých krystalů, které jsou složeny z podlouhlých molekul orientovaných v jednom směru, tzv. nematické uspořádání (viz obrázek) Konstrukce LCD displeje Každý obrazový bod LCD displeje se skládá z molekul tekutých krystalů uložených mezi dvěma průhlednými elektrodami a mezi dvěma polarizačními filtry, přičemž osy polarizace filtrů jsou na sebe kolmé. Bez krystalů mezi filtry by bylo světlo procházející jedním filtrem blokováno filtrem druhým. Tento systém slouží k regulaci množství světla procházejícího obrazovkou v daném bodě. Fyzikální základy: Světlo chápeme jako elektromagnetické vlnění o určité vlnové délce a je obecně nepolarizované. Světlo, jehož elektrická složka kmitá stále ve stejném směru (resp. rovině), nazýváme polarizované světlo. K polarizaci světla se používají speciální polarizační filtry. Polarizační filtr si můžeme představit jako mřížku, která propustí pouze světlo se shodnou polarizací, jakou má samotná mřížka. Pokud je polarizační rovina filtru rovnoběžná s rovinou polarizace světla, projde filtrem všechno světlo, pokud jsou roviny navzájem kolmé, neprojde nic.

7 Téměř všechny LCD displeje potřebují vlastní zdroj světla (podsvícení displeje). Toto světlo je nepolarizované, k jeho polarizaci slouží první polarizační filtr displeje. Typy podsvícení: 1. CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamp) Katodové zářivkové trubice umístěné v zadní části displeje, které vyzařují bílé nepolarizované světlo. Tyto displeje mají menší životnost, nižší jas a vyšší spotřebu elektrické energie. U menších LCD displejů (fotoaparáty, MP4 přehrávače, apod.) se nepoužívají). 2. LED (Light Emitting Diode) Tyto displeje se vyznačuje obecně lepším podáním barev, dokonalejší černou barvou, neboť u většiny technologií lze ovládat svítivost jednotlivých LED diod, vyznačují se větší úsporou elektrické energie, jsou velice tenké, obrazovky mají vyšší životnost, než v případě podsvícení CCFL zářivkami. a. Matice RGB LED U počítačových monitorů se technologie nepoužívá, typické např. pro velkoplošní reklamní a sportovní tabule. Používají se skupiny čtyř LED (červená, modrá a dvě zelené), které jsou rozmístěny maticově po celé ploše panelu. b. Matice bílých LED Používají se pouze bílé LED rozmístěné pod celou plochou displeje. Součástí displeje je navíc RGB filtr pro každý obrazový bod, kterým se vytváří různé barevné odstíny. c. Edge LED Bílé LED jsou umístěny pouze po okrajích panelu a pomocí sítě speciálních světlovodů s odraznými ploškami se světlo z LED rovnoměrně rozptýlí za LCD panelem. Výhodou této technologie je použití menšího počtu LED a tím i snížení nákladů na výrobu a tedy i ceny, panel může být také velmi tenký. U všech LED technologií lze použít tzv. LED local dimming a dosáhnout vyššího kontrastu (rozdílu mezi černou a bílou barvou), neboť při zobrazení černé barvy se zavře" nejen LCD filtr pro daný pixel, ale zároveň se zhasne odpovídající podsvětlující LED. Tyto displeje mají výborné barevné podání.

8 2.2. Monochromatické LCD displeje a. LCD s odrazem světla (pasivní) TRANSPARENTNÍ ELEKTRODY SKLO SM Ě R POHLEDU SV Ě TLO SKLO CELOPLOŠNÁ REFLEXNÍ ELEKTRODA TEKUTÉ KRYSTALY Nemají vlastní podsvícení, potřebují vnější zdroj světla, které na LCD displej dopadá. Za normálního stavu jsou tekuté krystaly průhledné, světlo prochází na zadní reflexní (odraznou) elektrodu, odráží se a vystupuje ven. Celý displej je světle zelený. Vytvořením elektrostatického pole u příslušné transparentní (průhledné) elektrody dochází k natočení molekul, světlo se rozptýlí, neodráží se, místo je tmavší. Transparentní elektrody mají tvar segmentů, z kterých se vytváří požadovaný znak. b. LCD s průchodem světla (aktivní) TRANSPARENTNÍ ELEKTRODY SKLO SM Ě R POHLEDU SV Ě TLO SKLO CELOPLOŠNÁ TRANSPARENTNÍ ELEKTRODA TEKUTÉ KRYSTALY

9 U tohoto zařízení je displej podsvícený. Má svůj zdroj světla, displej je čitelný i ve tmě. Světlo prochází tam, kde mezi elektrodami nepůsobí elektrostatické pole Barevné LCD displeje Jednotlivé obrazové body LCD displeje fungují jako světelné ventily - samy nezáří, jen regulují množství procházejícího ze zdroje světla, který se nacházejí za panelem (CCFL nebo LED). Abychom dosáhli barevného zobrazení, musíme do systému zařadit soustavu filtrů základních barev (RGB - červená / zelená / modrá) - výsledný počet buněk (subpixelů) je pak dán: výška šířka (v obrazových bodech) 3 základní barvy (RGB). Pokud jsou RGB "ventily" v zatemnělém stavu, získáme dojem černé barvy, pokud všechny subpixely svítí na maximum, získáme dojem bílé barvy. Ostatní odstíny jsou tvořené mixováním poměru RGB barev. Každý subpixel je řízen jedním tranzistorem (některé displeje využívají dva tranzistory na každý bod RGB) umístěným u každé barevné buňky. Vzhledem k tomu, že tyto jednotlivé tranzistory jsou umístěné na celé ploše panelu, ujal se název TFT (Thin Film Tranzistor) - tenký foliový tranzistor Technologie barevných LCD Technologie TN + film TN Twisted Nematic (kroucené, spirálovité uspořádání nematických molekul) U displejů s technologií TN je tekutý krystal nanesen mezi vzájemně pootočené polarizační filtry. Na obr. A je zachycena situace, kdy je tekutý krystal v základním stavu (bez elektrického napětí). V tomto případě je světlo natáčeno takovým způsobem, že může projít druhým polarizačním filtrem a v konečném důsledku prochází plný jas světla vzniká bílá barva. Na dalším obr. B je znázorněna situace, kdy jsou krystaly pod plným elektrickým napětím, molekuly tekutého krystalu se srovnají se směrem elektrostatického pole a světlo nemůže projít druhým polarizačním filtrem. Vzniká černý obrazový bod.

10 obr. A světlo prochází obr. B světlo neprochází Uvedeným způsobem lze optické vlastnosti tekutého krystalu regulovat v několika desítkách až stovkách různých stavů a vzniká tak výsledný jas barevných odstínů. Protože se obrazový bod skládá ze tří barevných subpixelů, vznikají tak statisíce až miliony různých odstínů barev. Nevýhodou této technologie je velká ztrátovost světla a fakt, že vždy nějaké světlo projde i v uzavřeném stavu nelze vytvořit dokonale černou barvu (tmavě šedá). Jas daného bodu závisí také na tom, pod jakým úhlem jej budeme pozorovat: jestli kolmo nebo ze strany. Na povrchu displeje je vytvořena vrstva, pro zvýšení pozorovacího úhlu. Tyto displeje se vyznačují pomalou dobou odezvy. Poškozené pixely trvale propouštějí světlo (jasně svítí). Výhodou je, že se jedná se o velice jednoduchou technologii s levnou výrobou. Technologie IPS IPS In Plane Switching (molekuly tekutých krystalů jsou vyrovnané souběžně se základní rovinou)

11 V základním stavu (bez elektrického napětí mezi elektrodami) filtr nepropouští světlo. Po přivedení napětí se molekuly tekutých krystalů pootočí až o 90 stupňů. Oba krajní stavy jsou tedy mnohem přesnější a lépe definované. Panely IPS proto vynikají věrnými barvami a širokými pozorovacími úhly. Při změně úhlu pohledu navíc prakticky nedochází ke změně odstínu barev tak jako u panelů TN. Jelikož elektrody jsou umístěné v jedné (spodní) rovině, zabírají více prostoru než u panelů typu TN nebo MVA, dalším problémem je slabší elektrostatické pole na okrajích buněk, kde se část molekul plně neotáčí - to ve výsledku způsobuje nižší jas a kontrast těchto panelů (je na úrovní panelů typu TN). U panelů IPS zůstává poškozený bod tmavý. Technologie PVA (resp. MVA) MVA - Multi-Domain Vertical Alignment (orientace molekul tekutých krystalů vertikálně) PVA (Patterned Vertical Alignment) U původní technologie Mono-VA (obrázek vlevo) byla problémem bylá silná závislost jasu daného bodu na úhlu pozorování (záviselo dokonce na straně L-P pohledu). Proto byly buňky rozdělené na domény (Multi-domain VA), které tuto závislost vzájemně kompenzují. Ve výsledku je jas daného bodu stejný jako při čelním pohledu. Výhodou těchto panelů je především výborný pozorovací úhel a dobrá doba odezvy.

12 3. OLED technologie OLED - Organic Light Emitting Diode (světloemitující diody vyrobené z organického materiálu) Základem obrazového bodu je organický materiál, který emituje (vyzařuje) světlo určité barvy (RGB model), pokud se na něj přivede stejnosměrné napětí určité hodnoty. Díky použití organického materiálu mají LED tvořící jednotlivé subpixely velmi malé rozměry a lze je nanášet v podstatě na libovolný základní materiál. Pixely jsou propojeny do matice a velikost přiváděného napětí pro konkrétní pixel řídí tranzistor. Organické emitory jsou napájeny z kovové katody, přes vodivou vrstvu (vrstva pro přenos elenktronů). Ta je zde pouze proto, aby se napětí dostalo na správný subpixel. Z druhé strany je transparentní anoda, ve které se vytvářejí kladné díry, jež jsou přenášeny přes speciální organickou vrstvu až do jednotlivých subpixelů (organické emitory). Velkou výhodou technologie OLED tedy je, že pokud se na subpixel (organický materiál) nepřivede žádné napětí, bod nesvítí. V rozmezí napětí 0V až 2V subpixely nevyzařují žádné fotony a proto zbytkové napětí nebude mít vliv na kvalitu obrazu. Jelikož každý subpixel je sám zdrojem světla, nepotřebují OLED displeje celoplošné podsvícení jako LCD displeje. Má-li zůstat bod černý, napětí bude nulové (velká úspora elektrické energie). Výhodou OLED displeje je také fakt, že není problém vyrobit jej průhledný, ohebný, apod. Základní rozdělení OLED FOLED (Flexible OLED), tedy flexibilní OLED - organická vrstva emitující světlo, je nanesena na pružném substrátu, jako například plastické nebo kovové fólie. Tyto lze tvarově přizpůsobit objektu: implantují se např. do hledí přileb, tvarovaných přístrojových desek automobilů, atd. TOLED (Transparency OLED), tedy transparentní OLED - organická vrstva emitující světlo, je nanesena na transparentním (průhledném) substrátu. Průhlednost displeje umožňuje nasazení v aplikacích, kde je potřeba zobrazovat dodatečné informace v zorném poli pozorovatele, například v hledí přilby, v brýlích, čelních i bočních sklech automobilů, oknech domů apod.

13 4. EPD (Electronic Paper Display) a EInk (Elektronic Ink) Jedná se o velmi tenký displej tvořený dvěma listy plastu. Mezi nimi je umístěno velké množství (řádově miliony) mikroskopických trubiček (EPD) nebo mikrokapslí (EInk). Ty obsahují v čirém roztoku uložené kladně nabité bílé částečky společně s černými částečkami, které jsou nabity záporně. Mikrokapsle (EInk displeje) jsou uloženy mezi elektrodami a jsou vystaveny působení elektrického pole. Je-li potenciál elektrického pole u vrchní (průhledné) elektrody zápornější než u spodní elektrody, bílé částečky se přesunou do horní části mikrokapsle a stanou se viditelnými na displeji. Černé částečky naopak putují do dolní části a přestávají být viditelné. Když se celý tento proces otočí, lze naopak zobrazit černé částečky a zneviditelnit bílé. Výhodou elektronického papíru je jeho téměř nulová spotřeba (nemění-li se na displeji obraz, spotřeba elektrické energie je nulová), velmi malou energii potřebuje jen v okamžiku změny obrazu, navíc nepotřebuje podsvícení. Elektronický papír může být i barevný, doplněný ultratenkými bateriemi, s bezdrátovým síťovým rozhraním. Používají se především pro čtečky elektronických knih (e-book).

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8 Technologie LCD panelů Jan Vrzal, verze 0.8 Princip LCD panelů tekuté krystaly jsou látka, která má stále krystalickou mřížku a zároveň se chová podobně jako kapalina tyto krystaly byly objeveny na nervových

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7. Zobrazovací zařízení Petr Lobaz, 11. 4. 2017 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny - LCD- LCD zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: o Přenosné počítače (notebook, laptop) o nepočítačová

Více

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Grafické karty zajišťuje o zobrazení obrazu na monitoru Původně grafické čipy (TV modulátory)

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Obrazovky, displeje, polarizované světlo Josef Hubeňák Univerzita Hradec

Více

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012 HISTORIE MONITORŮ Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012 KDO VYNALEZL MONITOR? Monitor byl vynalezen v roce 1920 a vynalezl jej Allen B. Dumont (29 ledna 1901-14. listopadu 1965) byl to americký vědec a vynálezce,

Více

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Multimediální technologie (UMT) Petr Moran Obsah 1. Historický vývoj 2. 3D Technologie 3. Zobrazovací zařízení 4. IMAX 5. Video editory 1. Filmový

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 11 Domácí kino a moderní zobrazovací jednotky Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Zobrazovací jednotky

Více

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Zobrazovací soustava Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Zobrazování Monitory CRT (Cathode Ray Tube) o princip katodové trubice Displeje LCD (Liquid Crystal Display) o dvě desky pokryté elektrodami,

Více

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Multimediální technologie (UMT) Petr Moran Obsah 1. Historický vývoj 2. 3D Technologie 3. Zobrazovací zařízení 4. IMAX 5. Video editory 1. Filmový

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 13. 5. 2014 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače (notebook,

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 12) Zobrazovací za ízení Petr Lobaz, 10. 5. 2016 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka 15 17 21 pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka 15 17 21 pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm Grafický systém počítače. Zobrazovací zařízení. CRT,LCD, plasma, aj. Monitory Obrazovka je v podstatě velká elektronka (CRT - Cathode Ray Tube). Je to vzduchoprázdná baňka na jedné straně rozšířená (anoda)

Více

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek Katedra radioelektroniky, FEL, ČVUT v Praze 1 Technologie obrazovek 1.1 Plazmová obrazovka Plazmové obrazovky sestávají z mnoha samostatných světelných

Více

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007)

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Zobrazovače 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Osnova Zadání Modelové situace Technické informace stručně Porovnání Řešení modelových situací Závěr Zadání Proveďte porovnání

Více

Dataprojektory. Parametry projektorů

Dataprojektory. Parametry projektorů Dataprojektory Projektory, neboli audiovizuální média, slouží k přenosu obrazu na promítací plátno či zeď, případně na podobný povrch. Zdrojem obrazu může být osobní počítač, notebook, přehrávač dvd a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH NESAMOSTATNÝ A SAMOSTATNÝ VÝBOJ V PLYNU Vzduch je za normálních podmínek, například elektroskop udrží dlouhou dobu téměř stejnou výchylku Pokud umístíme mezi dvě desky připojené

Více

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče Parametr specifikace/ minimální požadavky zadavatele 22" LED AOC e2250swdak - FHD, DVI, rep Úhlopříčka obrazovky 22, poměr

Více

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení DATAPROJEKTORY Dataprojektor je zobrazovací zařízení umožňující zprostředkovat prezentaci všem přítomným tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, notebook, DVD přehrávač či jiné videozařízení,

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Moderní zobrazovací součástky

Moderní zobrazovací součástky MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19.-22.3.2013 Moderní zobrazovací součástky Pavel Šteffan Obsah Historie dotykových obrazovek/displejů Přehled současných technologií

Více

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Srovnání LCD displejů a LED panelů Ing. Ivo Herman, CSc. Brněnská 993 tel. +420 545 214 226 664 42 Modřice fax. +420 545 214 268 www.herman.cz herman@herman.cz Srovnání LCD displejů a LED panelů Technologie pro zobrazení informací pomocí

Více

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení DATAPROJEKTORY Dataprojektor je zobrazovací zařízení umožňující zprostředkovat prezentaci všem přítomným tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, notebook, DVD přehrávač či jiné videozařízení,

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory Zobrazovací jednotky počítačů - monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2011 1 1 Zobrazovací

Více

Zobrazovací soustava Josef Horálek

Zobrazovací soustava Josef Horálek Zobrazovací soustava Josef Horálek Zobrazovací soustava = Zobrazovací soustava je tvořena dvěma základními prvky: = zobrazovací adaptér, který tvoří obraz = grafická nebo video karta = adaptér kam se vytvořený

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Technické prostředky prezentace základní pojmy : technické parametry, principy funkce propojení počítače s dataprojektorem pomocné technické prostředky základní pojmy fotometrické fyzikální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zobrazovací jednotky Vítězslav Kučera 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LCD MONITORY DIPLOMOVÁ PRÁCE. AUTOR PRÁCE Bc. JAN KANČO. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV MICHÁLEK, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LCD MONITORY DIPLOMOVÁ PRÁCE. AUTOR PRÁCE Bc. JAN KANČO. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV MICHÁLEK, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 8. z předmětu

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 8. z předmětu Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška 8. z předmětu Počítače a grafika Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. 1/25 Obsahy přednášek Přednáška 8 Zobrazovací

Více

Maska pak působí o něco hrubším dojmem

Maska pak působí o něco hrubším dojmem - Monitory - Monitory jsou základní výstupní zařízení počítače Slouží k zobrazování textových a grafických informací Pracují na principu katodové trubice (CRT Cathody Ray Tube) Monitor je připojen ke grafické

Více

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Zobrazovací jednotky počítačů- monitory Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka Tomáš Kotula katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 20 1

Více

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D. Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 METODICKÝ

Více

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou Vakuové součástky Hlavní dva typy vakuových součástek jsou obrazovky (osciloskopické, televizní) elektronky (vysokofrekvenční do 1 GHz, mikrovlnné do 20 GHz). Dále se dnes využívají pro speciální oblasti,

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Základní funkce obrazového senzoru a displeje Obrazové displeje Základní funkce obrazového senzoru a displeje zobrazovací systém konverze 3D na 2D senzor opto_elektrická konverze, časový multiplex displej elektro_optická konverze, časový demultiplex

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor.

Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor. Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor. Dosáhněte úchvatného obrazu pomocí instalačního projektoru Canon XEED WUX6010, který

Více

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

Vysoce výkonné ploché LCD monitory CCTV Vysoce výkonné ploché LCD monitory Vysoce výkonné ploché LCD monitory Obraz s vysokým rozlišením 500 TV řádků, 1600 1200 (UML-202-90) nebo 1280 1024 pixelů (UML-192-90 a UML-172-90) Funkce obraz v

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Monitor je nejběžnější výstupní zařízení, s výjimkou speciálních aplikací jej má každé PC.

Monitor je nejběžnější výstupní zařízení, s výjimkou speciálních aplikací jej má každé PC. 1 Výstupní zařízení Výstupní zařízení slouží počítači k informování obsluhy. Na monitoru PC zobrazuje dočasně výsledky své činnosti, na tiskárně je tiskne do trvalé podoby. Pokud byste použili velkoformátovou

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče Úhlopříčka obrazovky 22, poměr stran 16:9 Nativní rozlišení 1920 x 1080 při 60 Hz Technologie panelu TN, matná obrazovka

Více

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup : LMF 2 Optická aktivita látek Úkoly : 1. Určete specifickou otáčivost látky měřením pro známou koncentraci roztoku 2. Měření opakujte pro různé koncentrace a vyneste závislost úhlu stočení polarizační roviny

Více

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál OPT/OZI L06 Modulace vlnoplochy prostorové modulátory světla (SLM) SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál řízení elektronicky adresovaný SLM opticky adresovaný SLM technologie fotografická

Více

TELEVIZNÍ PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC

TELEVIZNÍ PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace TELEVIZNÍ PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC Ing. Pavel Chmiel, Ph.D., Ing. Tomáš Kostka, Ing. Eva Navrátilová Televizní přenosový řetězec zajišťuje

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Hardware. Monitor. CRT monitor (Cathode Ray Tube) Princip fungování CRT monitoru. LCD (Liquid Crystal Displays) - nová generace monitorů

Hardware. Monitor. CRT monitor (Cathode Ray Tube) Princip fungování CRT monitoru. LCD (Liquid Crystal Displays) - nová generace monitorů Monitor Monitor je čistě výstupní zobrazovací zařízení. Prostřednictvím monitoru s námi počítač komunikuje - sděluje nám potřebné informace, zobrazuje obrázky, pracovní plochu atd. V současnosti používané

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené Název 1 Notebook včetně základního software a) technická specifikace procesoru - požadovaný procesor musí minimálně dosáhnout v bechmarkovém testeru Passmark Performance Test hodnoty 3300 v testu Passmark

Více

Úvod. Princip činnosti CRT

Úvod. Princip činnosti CRT Úvod Monitor je nejpoužívanějším výstupním zařízením. Umožňuje nám sledovat výsledky procesů, probíhajících uvnitř počítače. Požadavky na výkonnost monitorů prudce stouply s nástupem grafického rozhraní.

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více