Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění"

Transkript

1 Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Část 1 edukační hra č Popis V rámci zakázky bude vyvinuta a naprogramována edukační hra. Hra je určena pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol. Cílem hry je postupné vzdělávání žáků moderní formou, aplikace dosavadních znalostí z přírodovědných věd a studium nových poznatků. Hra bude odrážet moderní didaktické přístupy k výuce se simulací měření pomocí systémů Neulog. a) Podmínkou je naprogramování minimálně 20 měření, která využívají měřící systémy a čidla Neulog s možnosti měření veličin umožněné čidly dle seznamu uvedeného níže. Seznam čidel 1 Snímač srdečního tepu 2 Ampérmetr 3 Voltmetr 4 Bodový teploměr 5 Barometr - měření atmosférického tlaku 6 Čidlo kyselosti - ph metr 7 Čidlo měření krevního tlaku 8 Čidlo měření magnetického pole 9 Čidlo oxidu uhličitého 10 Čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě 11 Čidlo slanosti 12 Hygrometr 13 Kyslíkové čidlo 14 Luxmetr - čidlo intenzity světla 15 Měřič EKG 16 Půdní vlhkoměr 17 Siloměr 18 Sonar 19 Spirometr 20 Teploměr nerezový 21 Tlakoměr - měření tlaku plynů 22 Termočlánkový teploměr 23 Ohmmetr b) Edukační hra musí být postavena také na základě minimálně 600 uzavřených otázek z oblasti přírodních věd (environmentální výchova, fyzika, chemie, biologie), které odpovídají znalostem a vědomostem žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. Tvorba úloh pro druhý stupeň základních škola musí vycházet z požadavků dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP ZV), aktuální verze k nalezení na Tvorba úloh pro střední školy je dána rovněž rámcovými vzdělávacími program. Pro gymnázia platí RVP GV (http://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-gymnazia) a Stránka 1 z 15

2 pro odborné střední školy platí Úlohy budou představovat vyvážený průřez tematickými celky uvedených předmětů. Tvorbu těchto úloh zajistí dodavatel. b) Hráči se budou přihlašovat ke hře pomocí webového rozhraní formulářem pomocí přidělených kódů pro každého žáka. Hra se bude průběžně ukládat do cloudu zadavatele. c) Hra musí být neomezeně rozšiřitelná o nové moduly, nástavby, lokace a kapitoly. d) Uchazeč v rámci administrátorské sekce zajistí zadavateli možnost editace hráčů, mazání přesun hráčů do jiných lokací (kapitol), úprava bodování. e) Uchazeč předloží zadavateli návrh základních rysů jedné sekce hry v tištěné podobě. 2. Popis a zaměření hry a) Hra je rozdělena do minimálně 4 lokací (sekcí). b) Celková předpokládaná doba trvání hry (všech lokací) je minimálně 20 hodin hracího času. Přechod mezi jednotlivými lokacemi je podmíněn splněním jednotlivých lokací za sebou - vzdělávací účel c) Hra musí reflektovat na různorodost věku hráčů žáci základních a středních škol, což vyžaduje diferenciaci úrovní hry. d) Umístění hráčů bude korespondovat s dobou hraní do úspěšného ukončení hry e) Běh jednotlivých lokací bude realizován na grafickém pozadí z různých tematicky vhodných obrázků, fotografií. f) Hra bude podbarvena vhodnou melodií. g) Texty budou zobrazovány nejen v písemné podobě, ale také budou předány ve formě audio záznamu. 3. Minimální technické požadavky na rozsah poskytovaných služeb a) edukační hra bude umístěna do cloudu zadavatele s těmito technickými parametry: - konektivita 7/24, velikost úložného prostoru min. 2GB, výpočetní rychlost odpovídající hladkému průběhu hry 1000 žáků najednou b) hra bude zpracována jako webová aplikace c) vytvořena ve standardu HTML5 a CSS3 d) databázové řešení využívající MySQL e) vlastní CMS realizované prostřednictvím PHP a JavaScriptu f) autentifikace a zabezpečení pomocí SHA-512 a autentizačního kódu zprávy HMAC 4. Správa a údržba hry Ode dne do dne převezme dodavatel do vlastní zodpovědnosti správu a údržbu hry (her) provozovaných v prostředí portálu zadavatele. Správou a údržbou hry se rozumí zejména: Stránka 2 z 15

3 a) správa přihlašovacího prostředí, b) upgrade a aktualizace software, c) údržba databáze hráčů/žáků, d) zajištění stability prostředí, e) zálohování dat, f) okamžité řešení případných problémů. 5. Dodací podmínky a) hra bude umístěna do cloudu a jejich funkčnost předvedena zadavateli, b) zdrojové kódy budou předány zadavateli na zálohovacím médiu, c) ke hře bude dodán herní manuál. Část 2 edukační hra č Popis V rámci zakázky bude vyvinuta a naprogramována edukační hra. Hra je určena pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol. Hra bude odrážet moderní didaktické přístupy k výuce se simulací měření pomocí systémů Neulog. a) Podmínkou je naprogramování celkem 12 měření, která využívají měřící systémy a čidla Neulog s možností měření veličin umožněné čidly dle seznamu uvedeného níže. Seznam čidel 1 Snímač srdečního tepu 2 Ampérmetr 3 Voltmetr 4 Bodový teploměr 5 Barometr - měření atmosférického tlaku 6 Čidlo kyselosti - ph metr 7 Čidlo měření krevního tlaku 8 Čidlo měření magnetického pole 9 Čidlo oxidu uhličitého 10 Čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě 11 Čidlo slanosti 12 Hygrometr 13 Kyslíkové čidlo 14 Luxmetr - čidlo intenzity světla 15 Měřič EKG 16 Půdní vlhkoměr 17 Siloměr 18 Sonar 19 Spirometr 20 Teploměr nerezový 21 Tlakoměr - měření tlaku plynů 22 Termočlánkový teploměr 23 Ohmmetr Stránka 3 z 15

4 c) Edukační hra musí být také postavena na základě minimálně 600 uzavřených otázek z oblasti přírodních věd (environmentální výchova, fyzika, chemie, biologie), které odpovídají znalostem a vědomostem žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. Tvorba úloh pro druhý stupeň základních škola musí vycházet z požadavků dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP ZV), aktuální verze k nalezení nahttp://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-zakladni-vzdelavani. Tvorba úloh pro střední školy je dána rovněž rámcovými vzdělávacími program. Pro gymnázia platí RVP GV (http://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-gymnazia) a pro odborné střední školy platí Úlohy budou představovat vyvážený průřez tematickými celky uvedených předmětů. Tvorbu těchto úloh zajistí dodavatel. d) Hráči se budou přihlašovat ke hře pomocí webového rozhraní prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které získá na základě registrace do herního systému. e) Data se budou průběžně ukládat do cloudu zadavatele. V administrátorské sekci bude možnost data prohlížet, měnit a mazat. V rámci změn bude možné hráče přesunout do jakékoliv části hry. f) Hra musí být neomezeně rozšiřitelná o nové lokace. g) Uchazeč předloží zadavateli návrh základních rysů jedné sekce hry v tištěné podobě. 2. Popis a zaměření hry a) Hra je rozdělena do minimálně 4 paralelních lokací. b) Doba potřebná k úspěšnému dokončení hry je více než 7 dnů. c) Jednotlivé lokace se navzájem neomezují, hráč je může navštěvovat bez úspěšného dokončení lokací ostatních. d) V každé lokaci budou dodrženy základní vyučovací metody, minimálně však metoda postupu od jednoduchého učiva ke složitějšímu, možnost opakování a zpětné vazby např. dle Maňák, J., & Švec, V. (2009). Formy a metody výuky. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. e) Náročnost otázek a úkolů bude odpovídající věku hráčů. f) Běh jednotlivých lokací bude realizován na grafickém pozadí, které bude pro jednotlivé lokace odlišné. 3. Minimální technické požadavky na rozsah poskytovaných služeb a) Edukační hra bude umístěna do cloudu zadavatele s těmito technickými parametry: konektivita 7/24, velikost úložného prostoru 10 GB, výpočetní rychlost odpovídající hladkému průběhu hry minimálně 1000 žáků najednou. b) Hra bude zpracována jako webová aplikace. c) Vytvořena ve standardu HTML5 a CSS3. d) Databázové řešení využívající MySQL. e) Vlastní CMS realizované prostřednictvím PHP a JavaScriptu. f) Autentifikace a zabezpečení pomocí SHA-512. Stránka 4 z 15

5 4. Správa a údržba hry Ode dne do dne převezme dodavatel do vlastní zodpovědnosti správu a údržbu hry (her) provozovaných v prostředí portálu zadavatele. Správou a údržbou hry se rozumí zejména: a) správa přihlašovacího prostředí, b) upgrade a aktualizace software, c) údržba databáze hráčů/žáků, d) zajištění stability prostředí, e) zálohování dat, f) okamžité řešení případných problémů. 5. Dodací podmínky a) hra bude umístěna do cloudu a jejich funkčnost předvedena zadavateli, b) zdrojové kódy budou předány zadavateli na zálohovacím médiu, c) ke hře bude dodán herní manuál. Stránka 5 z 15

6 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Edukační hry (hra) 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Obchodní firma nebo název Společnost pro kvalitu školy, o.s. Sídlo / místo podnikání Ukrajinská 1483/46 IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za Doc.RNDr. Martin Malčík, Ph.D. zadavatele: Kontaktní osoba: Mgr. Martin Rangl Tel./fax: Uchazeč Obchod. firma nebo název / obch. firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: 3. Nabídková cena v Kč 1. část 2. část Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 21 %): 4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Cena celkem včetně DPH: V., dne razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Stránka 6 z 15

7 Příloha č. 3 VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Edukační hry Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel.. (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle 53 tohoto zákona, a to tak, že: a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu c) dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) dodavatel není v likvidaci; f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele nebo jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V. dne Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele Stránka 7 z 15

8 Upozornění pro dodavatele 1. Pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklady podle těchto písmen splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto základní kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; Stránka 8 z 15

9 Příloha č. 4 Nabídkový list pro část 1 Ř. Název 1 Vývoj a naprogramování beta verze edukační hry (termín plnění do ) Ceny bez DPH Cena vč. DPH 2 3 Vývoj a naprogramování konečné verze edukační hry (termín plnění do ) Cena za vývoj a naprogramování edukační hry (ř. 1 + ř. 2) 4 Správa a údržba hry/1 měsíc (od do ) 5 Celková cena pro část 1 (vývoj a naprogramování 1 edukační hry a její správa a údržba po dobu 13 měsíců) (13 x ř. 4 + ř. 3) pro část 2 Ř. Název 1 Vývoj a naprogramování beta verze edukační hry (termín plnění do ) Ceny bez DPH Cena vč. DPH 2 3 Vývoj a naprogramování konečné verze edukační hry (termín plnění do ) Cena za vývoj a naprogramování edukační hry (ř. 1 + ř. 2) 4 Správa a údržba hry/1 měsíc (od do ) 5 Celková cena pro část 2 (vývoj a naprogramování 1 edukační hry a její správa a údržba po dobu 13 měsíců) (13 x ř. 4 + ř. 3) Stránka 9 z 15

10 Příloha č. 5 Smlouva o dílo uzavřena podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) I. Smluvní strany Objednatel: Společnost pro kvalitu školy, o.s. adresa: Ukrajinská 1483/46, Ostrava Poruba právní forma: občanské sdružení zastoupený: Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D IČ: DIČ: CZ Zhotovitel: adresa: právní forma: zastoupený: IČ: DIČ Bankovní spojení: II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje k dodání níže specifikovaného díla. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny tak, jak je dohodnuto v článku V. této smlouvy. 2. Dílem je vývoj a dodání edukační hry/her pro projekt OPVK CZ.1.07/1.1.38/ "Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Technická specifikace díla je určena rozpisem, který tvoří přílohu č. 1 (pozn. Uchazeč doplní Podrobnou specifikaci předmětu plnění). 3. Součástí předmětu plnění je správa a údržba hry/her provozovaných v prostředí portálu zadavatele po dobu 13 měsíců. Správou a údržbou hry se rozumí zejména správa přihlašovacího prostředí, upgrade a aktualizace software, údržba databáze hráčů/žáků, zajištění stability prostředí, zálohování dat, a okamžité řešení případných problémů. 4. S ohledem na potřeby projektu se smluvní strany dohodly takto: Stránka 10 z 15

11 III. Termíny a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele: 1.1. Ke dni předat naprogramovanou plně funkční hru (hry), obsahující všechny náležitosti přílohy 1, ve stadiu beta k připomínkám hra (hry) bude (budou) plně funkční v pilotním prostředí po prokazatelně protokolárním převzetí hry (her) objednatelem začne běžet týdenní lhůta, do které je objednatel je povinen předat dodavateli řádně zdokumentované připomínky 1.2. Ke dni zapracovat připomínky a předat upravenou hru (hry) k užívání ve finálním provozním prostředí 1.3. Ode dne do dne převzít do vlastní zodpovědnosti správu a údržbu hry (her) provozovaných v prostředí portálu zadavatele. 2. Místem dodání bude Společnost pro kvalitu školy, o.s., Chelčického 10, Ostrava- Moravská Ostrava IV. Převzetí díla 1. Dílo objednatel přebírá předáním v místě určeném v čl. III. této smlouvy a podepsáním písemného zápisu o předání díla. 2. Osobou oprávněnou k převzetí předmětu plnění za objednatele je Mgr. Martin Rangl, výkonný manažer zadavatele. V. Cena díla a platební podmínky 1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně uvedené v příloze č. 2 tyto smlouvy. (pozn. Uchazeč doplní Nabídkový list) 2. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na předmět plnění. 3. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli postupně podle harmonogramu, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy, na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem. Stránka 11 z 15

12 4. Součástí nabídkové ceny je i cena za správu a údržbu díla, kterou bude Objednatel Zhotoviteli platit měsíčně po dobu 13 měsíců od , na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem. 5. Daňový doklad za splnění díla bude vystaven zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla a odstranění případných vad. 6. Platba bude uskutečněna na základě daňových dokladů (faktury) vystavených zhotovitelem se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 7. Pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči zhotoviteli, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli jako sankci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. 8. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči objednateli, tj. s dodáním díla ve smlouvou stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jako sankci smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení termínu předání celého díla uvedeného v čl. III. této smlouvy. VI. Závěrečná ustanovení 1. Ve všem ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v úplném znění. 2. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a zároveň jejich archivaci, a to po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci OP VK, tj. do konce roku Změna smlouvy je možná jen se souhlasem obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem převzetí smlouvy zhotovitelem. Stránka 12 z 15

13 V Ostravě dne Za objednatele Za zhotovitele Doc.RNDr.Martin Malčík, Ph.D. Stránka 13 z 15

14 Příloha č. 6 Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií seřazených v sestupném pořadí dle jejich významu: Dílčí hodnotící kritérium Váha A. Nabídková cena s DPH 60 % B. Kvalita poskytovaných služeb 40 % V rámci dílčího kritéria A. bude zadavatel hodnotit výši celkové ceny veřejné zakázky v Kč včetně DPH. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V rámci dílčího kritéria B. Kvalita edukační hry (her) bude hodnocena následujícími dílčími kritérií: 1. Implementace měřících zařízeni Neulog v herních úlohách dle bodu č. 1a) přílohy č Implementace stanoveného počtu uzavřených otázek z přírodních věd dle bodu č. 1b) přílohy č Zřízení administrátorské sekce s utilitami 4. Postprodukční podpora dle bodu 4, přílohy č Úroveň a vhodnost grafického zpracování her dle předložené první kapitoly (lokace) v tištěné podobě Metody hodnocení Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. V případě dílčího kritéria A. Nabídková cena s DPH se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; jednotlivým nabídkám budou přiděleny bodové hodnoty. Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH dle krycího listu nabídky) bude hodnocena jako podíl nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobený hodnotou 100 výstupem hodnocení výše nabídkové ceny je hodnota C. V případě dílčího kritéria B. Kvalita edukační (ch) hry (her) se jedná o kvalitativní kritérium, v rámci jehož hodnocení sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné dle bodové škály. Přidělený počet bodů je hodnotící komise povinna náležitě slovně odůvodnit. Výstupem hodnocení je hodnota Q. Bodová škála: Stránka 14 z 15

15 - Implementace měřících zařízeni Neulog v herních úlohách dle bodu č. 1a) přílohy č. 1 (hodnocena vhodnost, cílenost a účelnost měření) - (0-25 bodů). - Implementace stanoveného počtu uzavřených otázek z přírodních věd dle bodu č. 1b) přílohy č. 1(hodnocena vhodnost, cílenost a účelnost otázek) - (0 20 bodů). - Zřízení administrátorské sekce s utilitami (hodnocena přehlednost, rychlost a jednoduchost ovládání i pro laika) - (0 15 bodů) - Postprodukční podpora dle bodu č. 4, přílohy č. 1 (hodnocena frekvence činností dle bodu č. 4 a jejich rychlost) - (0 15 bodů), - Úroveň a vhodnost grafického zpracování her dle předložené první kapitoly (lokace) v tištěné podobě (vhodnost a úroveň vzhledem k věku hráčů a cíli hry dle bodu 1 a 2 obou her v příloze č. 1) - (0 25 bodů), Maximální počet bodů je 100. Celkový počet bodů získaný nabídkou se určí výrazem 0,6*C + 0,4*Q. Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena (vítězí nabídka s nižší nabídkovou cenou). Stránka 15 z 15

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 21/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0027

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015

Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015 Seznam vyzvaných dodavatelů podle rozdělovníku Ve Starém Městě, vypraveno dne: 27. 03. 2015 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vyhotovení nové internetové prezentace Obce

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více