Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky"

Transkript

1 Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být jednostranně pořadatelem pozměněna formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných na internetové adrese pořadatele 1. Pořadatelem soutěže je: SOCIETE AIR FRANCE-obchodní zastoupení se sídlem: Praha l, Jungmannova 34/750, PSČ IČ: (dále jen pořadatel či pořadatel soutěže ) Organizátorem soutěže je: Wunderman s.r.o. Se sídlem: Nádražní 762/32, Praha 5, PSČ: IČ: (dále jen organizátor či organizátor soutěže ) 2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od do :30 hod SEČ (dále jen doba konání soutěže ) na území České republiky. Tento dokument upravuje tu část soutěže, která se koná na území České republiky. 3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen soutěžící, účastník nebo účastník soutěže ). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a osoby ve vztahu osob blízkých k těmto osobám. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v 116 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji neudělit a užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání

2 podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 4. Účast v soutěži a určení výherce: Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže, tj. v termínu od do , na internetové stránce s URL adresou (dále jen soutěžní web ) nebo prostřednictvím hostesky pořadatele, se zdarma zaregistruje do věrnostního programu Flying Blue a tím se bude moci zúčastnit soutěže, která probíhá přímo na Letišti Václava Havla, terminál 2, Praha u hostesek pořadatele, u nichž zodpoví soutěžní otázku Kolik fanoušků celkem budou mít facebookové profily společností KLM Czech Republic a Air France (pouze čeští fanoušci) dne ve 20:35 hod.? SEČ. (dále jen soutěžní otázka ). Podmínkou pro možnost odpovědi na soutěžní otázku je předchozí registrace do věrnostního programu Flying Blue. V rámci registrace soutěžící vyplní jednoduchý formulář, který se nalézá na nebo u hostesky pořadatele na letišti, kontaktní údaje na sebe, a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, ová adresa, korespondenční adresa, přístupové heslo a bezpečnostní otázku s odpovědí (dále jen kontaktní údaje ). Všechny kontaktní údaje musí být zadány pravdivě a musí být platné po celou dobu konání soutěže. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v době trvání soutěže ke změně některého z kontaktních údajů, je povinen tuto změnu neprodleně sdělit organizátorovi soutěže, a to nejpozději v okamžiku, kdy je mu oznámena výhra. Jako platné budou vyhodnoceny pouze odpovědi na soutěžní otázku, které budou doručeny organizátorovi soutěže prostřednictvím formuláře vyplněného hosteskou pořadatele na pražském letišti po dobu konání soutěže. Soutěžní otázky je tato: Kolik fanoušků celkem budou mít facebookové profily společností KLM Czech Republic a Air France (pouze čeští fanoušci) dne ve 20:35 hod.? Výhercem soutěže se stává ten soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude z hlediska své přesnosti nejblíže objektivně správné odpovědi. Za objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku je pokládán pouze a výhradně údaj o celkovém počtu fanoušků zjištěný organizátorem soutěže. Účastník se nesmí soutěže zúčastnit opakovaně. V případě, že by bylo více shodných výherních odpovědí, rozhodne o konečném výherci dřívější okamžik zapsání odpovědi na soutěžní otázku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodnout o správnosti, přesnosti i platnosti odpovědí na soutěžní otázky. Na konce soutěže budou vybráni výherci 3 hlavních cen v pořadí správnosti jejich odpovědí. Zadáním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

3 5. Výhra v soutěži, předání výhry: Všechny výhry v soutěži jsou určeny pouze pro výherce s doručovací adresou na území České republiky. V soutěži se hraje jednak o průběžnou garantovanou výhru pro každého soutěžícího, který se zaregistruje do věrnostního programu Flying Blue a to o slevový kupón ve výši 10% na nákup v Aelia Duty Free na pražském letišti, který získá pouze při registraci u hostesky na letišti nebo em od agentů vybraných cestovních kanceláří v České republice. Voucher platí na veškerý sortiment s výjimkou tabákových výrobku. Voucher nelze směnit za finanční hotovost a nelze jej uplatnit zpětně na předchozí nákupy. Slevu není možno kumulovat s ostatními vouchery a slevami. Voucher je jednorázový. Při použití je nutno voucher odevzdat u pokladny (dále jen průběžná výhra ), a dále o hlavní výhry, jejichž výherci jsou po uzavření soutěže určeni správností svých odpovědí na soutěžní otázku (dále jen hlavní výhry ). V soutěži se hraje o tyto hlavní výhry: 1. Místo Flying Blue Elite Card Platinum + letenka pro 2 osoby do Paříže nebo Amsterdamu dle vlastního výběru 2. Místo Flying Blue Elite Card Gold 3. Místo Flying Blue Elite Card Silver Výherci hlavních výher budou vybráni na základě odpovědi. Soutěžící, který bude svým odhadem nejblíže přesnému výsledku, získá výhry za 1. místo, ten který bude jako druhý nejpřesnější, získá výhry za 2. místo a jako třetí nejbližší tip získá výhry za 3. místo. Jeden výherce může získat vždy jen jednu hlavní výhru. Pro výherce letek platí následující podmínky: Letenky i věrnostní karty jsou nepřenosné, po vystavení jsou neměnitelné, letenky jsou platné pouze na letech s Air France (v případě letenky do Paříže) nebo s KLM (v případě letenky do Amsterdamu), letenku může využít pouze výherce a osoba jako doprovod musí cestovat ve stejném datu/na stejné trase po celou dobu cesty, cenu nelze převádět na jiné osoby (to ale platí i v případě výše uvedených karet určených jako výhry pro první, druhé a třetí místo, datum cesty závisí na dostupnosti v příslušné tarifní třídě, letenky se vystavují po dohodě s dopravcem (minimálně 30 dnů před plánovaným odletem), letenky lze objednat maximálně do 15. listopadu 2013, platnost letenky je 6 měsíců. Jména výherců hlavních výher budou zveřejněna na facebookovém profilu Air France a KLM Czech Republic. Každý výherce bude krom toho o své výhře informován prostřednictvím u na ovou adresu, kterou v této soutěži poskytl v rámci registrace do věrnostního programu Flying Blue. V případě, že se organizátorovi soutěže nepodaří výherce kontaktovat (např. nejméně 2x zaslaný se vždy vrátí jako nedoručený nebo výherce přes výzvu uvedenou v nejméně 2x zaslaném u na tento organizátorovi neodpoví ani do 10 dnů ode dne skončení

4 soutěže), propadá výhra ve prospěch organizátora, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji neudělit a užít k jiným marketingovým účelům. Podmínkou předání výhry výherci je také podpis souvisejícího předávacího protokolu ze strany výherce a čestného prohlášení o shodě identifikačních údajů jeho osoby. Způsob předání výhry (zda osobně či poštou) bude dohodnut s výherci em. V případě, že bude výhra zaslána poštou, neodpovídá organizátor za její nedoručení, pozdní doručení, ztrátu či zničení. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra organizátorovi soutěže. 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v soutěži, konkrétně zadáním odpovědi na soutěžní otázku, souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje ) do databáze společnosti SOCIETE AIR FRANCE-obchodní zastoupení, se sídlem Praha 1, Jungmannova 34/750, PSČ , IČ: , jakožto správce (dále v tomto odstavci jen Společnost ) a to pro účely předání výhry, jakož i pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, který může každý účastník doručit písemnou formou na adresu pořadateli soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Společnost o vysvětlení nebo může požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže. 7. Závěrečná ustanovení Účastí v soutěži, konkrétně zadáním odpovědi na soutěžní otázku, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže.

5 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. opakované užívání ových voucherů na slevu). Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy ( u), kterým bude zasílána informace o výhře. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit, prodloužit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel zajistí pro výhry poskytované v České republice uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Hellichova 1, Praha 1, v sídle společnosti Wunderman s.r.o. a u hostesek na Letišti Václava Havla, terminál 2, Praha. V Praze dne

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže s názvem ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE (dále jako soutěž) je společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více