Závě r e č n á z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závě r e č n á z p r á v a"

Transkript

1 Závě r e č n á z p r á v a o k a m p a n i NEOn á c e k : Ch c e t e h o? a p r o j e k t u Do v e d u t o p o c h o p i t? Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008

2 2 O projektu Projekt Dovedu to pochopit? Projekt Dovedu to pochopit? Projekt Dovedu to pochopit? realizovala v roce 2008 společnost Člověk v tísni a zaměřoval se na informování a vzdělávání mladých lidí o společenské nebezpečnosti vzrůstajících veřejných aktivit neonacistů v České republice. Projekt se skládal ze dvou částí. První částí byla veřejná kampaň NEOnácek: Chcete ho?, která byla spuštěna 7. dubna Cílem kampaně bylo po celý rok odkazovat mladé lidi k návštěvě webové stránky kampaně na které byly shromažďovány aktuální články, tématické bulletiny, odborné texty a další materiály informující o aktivitách českých neonacistů. Dělo se tak prostřednictvím krátkých spotů umístěných na internetu, promítaných v kinosálech a v autobusech na linkách společnosti Student Agency. Součástí kampaně bylo také uspořádání soutěže studentů uměleckých škol a následná putovní výstava tvořená vítěznými pracemi této soutěže. Výstavu ve třech městech doprovázely kulturní akce, na nichž byli mladí lidé taktéž upozorňováni na témata spojená s problematikou nárůstu aktivity českých neonacistů. Druhou částí projektu byla část vzdělávací. Její součástí byla příprava didaktického materiálu pro učitele a vedení seminářů na základních a středních školách, na nichž byli studenti seznamováni s různými tématy týkajícími se uvedené problematiky. Semináře byly vedeny formou interaktivních metod a studenti na nich měli možnost diskutovat s lektory a vytvářet si na základě poskytnutých informací vlastní názory na jednotlivá témata. Semináře vedli kromě lektorů realizátora vysokoškolští studenti, kteří se zúčastnili zářijového semináře, na kterém se podrobně seznámili s tématem i s tím, jak pracovat s vytvořenými vzdělávacími materiály. Výstupem vzdělávací části projektu je i nově vytvořená vzdělávací příručka určená pedagogům základních a středních škol a dalším pedagogickým pracovníkům. Příručka obsahující teoretickou i praktickou část, na které se podílela většina odborníků, která se tématu pravicového extremismu v České republice věnují, byla vydána v počtu 700 kusů a je v současnosti distribuována na základní i střední školy v České republice. Tato vzdělávací část byla stěžejní částí celého projektu, na kterou byla určena také většina prostředků. Během realizace projektu bylo na různých místech opakovaně zmiňováno směrem k informační kampani, že je příkladem plýtvání dvou milionů z evropských fondů. Přitom samotná informační kampaň stála zhruba dvě stě tisíc korun a náklady na ní tak tvořily desetinu prostředků celého projektu. Během celého roku jsme se snažili informovat mladé lidi o základních charakteristikách ideologie neonacismu i dalších ideologií, ke kterým se sympatizanti pravicově extremistických skupin hlásí (fašismus, nacismus, antisemitismus, ) i o aktuální činnosti neonacistů v České republice. Na pozadí stále stoupající veřejné i politické aktivity českých neonacistů, vrcholící jejich střety při snahách o útok na sídliště Janov obývané především Romy, jsme se snažili mladým lidem ukázat, že jejich rasis-

3 O projektu Projekt Dovedu to pochopit? ticky zaměřené recepty na řešení společenských problémů nejsou v souladu se základními lidskými právy a preventivně jsme tak chtěli přispět k tomu, aby sympatie mladých lidi s těmito myšlenkami byly co možná nejnižší. Ohlasy veřejnosti na veřejnou část kampaně ukázaly, že stoupající aktivita neonacistů byla po celý rok aktuálním společenským tématem. Stejně tak reakce studentů účastnících se seminářů dokazovaly, že mladí lidé se o toto téma zajímají a často se potýkají s nedostatkem podrobnějších informací. Projekt Dovedu to pochopit?, jehož součástí je informační kampaň NEOnácek: Chcete ho?, byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Vládní kampaně proti rasismu v roce

4 4 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 1.) Veřejná část: kampaň NEOnácek : Chcete ho? 1.1) Cílové skupiny, komunikační prostředky Veřejná kampaň NEOnácek: Chcete ho? se snažila netradičním způsobem upozornit na problematiku stoupající aktivity příznivců extrémní pravice v České republice a možnou společenskou nebezpečnost tohoto jevu. Cílovou skupinou kampaně byli mladí lidé ve věku let. Komunikační prostředky kampaně tvořily: webová stránka spoty, reklamní pohlednice, happening Nedovedu pochopit, soutěž uměleckých škola a putovní výstava složená z vítězných prací. Za motto a zároveň i název kampaně byl zvolen slogan NEOnácek: Chcete ho?. Toto provokativní spojení, odkazující na známý pořad České televizi, v němž jsou nabízena domácí zvířata k osvojení, byl zvolen záměrně s cílem zaujmout mladé lidi a přimět je k zájmu o to být na internetové stránce kampaně podrobněji informován o problematice pravicového extremismu. Spoty i samotná kampaň měly kromě zesměšňujícího zobrazování přinést i ironizující sdělení o tom, že jednotliví neonacisté když jim dáte šanci - se vám mnohonásobně odvděčí a budou respektovat hranice, jaké jim vymezíte. 1.2) Webová stránka Hlavním komunikačním prostředkem veřejné kampaně byla webová stránka Na této stránce byly pravidelně přebírány aktuální články a reportáže z médií informující o aktivitách pravicových extremistů v České republice. Na stránce byly uveřejněny dva spoty kampaně a hudební videoklipy Jana Budaře Brožurka a kapely The Tchendos Nedovedu pochopit. Na stránce byly pravidelně uveřejňovány tématické bulletiny připravované organizací Tolerance a občanská společnost. Bulletiny odborně zpracovávaly následující témata: krátký exkurz do pojmosloví, neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty, změny v image českých neonacistů, symbolika ultrapravicových hnutí, Dělnická strana.

5 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Stránka dále obsahovala základní informace o projektu a odkazy na další texty a literaturu týkající se daného tématu. Za období duben-prosinec roku 2008 zaznamenala stránka celkem unikátních návštěv. Nejvyšší návštěvnost měla stránka v prvních dnech po spuštění kampaně, kdy přesahovala počet 7000 unikátních návštěvníků denně. V druhé polovině roku se počet návštěv ustálil na cca 70 návštěvách za den. V současnosti tvoří tato stránka ucelenou kolekci textů, které se za uplynulý rok týkaly tématu pravicový extremismus. 1.3) Spoty Na stránku upozorňovaly dva krátké spoty s názvy Daníček a Kubík. Oba spoty nabízející po vzoru televizního pořadu k osvojení dva příznivce krajní pravice byly umístěny na serveru YouTube. Do konce roku 2008 byl spot Daníček na serveru YouTube shlédnut krát a spot Kubík krát. Oba spoty byly zároveň promítány v několika kinech v ČR a v měsíci květnu byly vysílány na všech vnitrostátních linkách autobusů společnosti Student Agency. V závěru roku jsme využili nabídky společnosti Crazy Tomato zařadit spoty na více než 200 webových stránek, kde jsou ke stažení do mobilních telefonů. Režisérem spotů byl Jan Pavlacký z produkční společnosti Milk and Honey. Foto: Markéta Hajská Součástí kampaně bylo i nahrání skladby Jana Budaře Brožurka a natočení videoklipu k této písni. Videoklip byl taktéž umístěn na server YouTube a do konce roku jej shlédli uživatelé serveru více než krát. Píseň Brožurka byla zařazena na nové album Jana Budaře a několik týdnu se držela v čele hitparády Radia 1. Při jejím vysílání bylo často uváděno, že vznikla v rámci této kampaně. 5

6 6 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 1.4) Happening Nedovedu pochopit První veřejnou akcí kampaně NEOnácek: Chcete ho? byl happening proti rozmachu xenofobie s názvem Nedovedu pochopit, který pořádali společnost Člověk v tísní, klub Roxy a další spoluorganizátoři ve čtvrtek 24. dubna v pražském klubu Roxy. Součástí happeningu bylo vystoupení berlínského multikulturního projektu Jahcoozi a českých kapel The Chancers a The Tchendos DJs. The Tchendos jsou zároveň autory písně a videoklipu, který dal název celé akci a který syrovými záběry z koncentračních táborů a pochodů neonacistů doprovází píseň vytvořenou na základě rozhovoru se ženou, která přežila pobyt v několika koncentračních táborech. Happeningu se zúčastnilo přibližně 400 lidí. 1.5) Soutěž uměleckých škol a putovní výstava Ve druhé polovině roku jsme se snažili do projektu zapojit veřejnost a mladé lidi v regionech prostřednictvím soutěže studentů uměleckých škol a následné putovní výstavy. Do soutěže uměleckých škol na téma hrozby neonacismu se přihlásilo 35 studentů ze tří uměleckých škol (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská Brno a Katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem). Porotci soutěže byli: malířka Lada Gažiová, pracovník reklamní agentury Fifty Eggs Martin Holub, fotograf Lidových novin Michal Novotný, artdirektor týdeníku Respekt Tomáš Didunyk a pracovníci vzdělávacího programu Varianty. Vítězkou soutěže se stala Nikola Mayerová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Nerudově ulici v Plzni se svou prací s názvem Nezakopni. Z devíti nejlépe hodnocených prací byla následně uspoádána putovní výstava, která představovala pohled mladých umělců na téma rasismu a neonacismu. Práce byly na výstavních panelech doplněny úryvky textů z připravované příručky pro pedagogy, které popisovaly jednotlivé pojmy a historická období spojená s rozvojem nacismu a neonacismu na území České republiky. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 16. září 2008 v Městské knihovně v Praze. Zde byla výstava umístěna do konce září a ve zbytku roku putovala do dalších tří měst (Ústí nad Labem, Kladno, Plzeň). Ve městech, kde byla výstava instalována, v tu dobu zároveň probíhaly semináře o pravicovém extremismu na školách. Harmonogram putovní výstavy: Praha, Městská knihovna Ústí nad Labem, Restaurace U Vlka Kladno, Odborné učiliště Vrapice Plzeň, Měšťanská beseda Plzeň, Střední průmyslová škola stavební

7 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Ukázky vítězných prací 1. místo Autor: Nikola Mayerová / Název: Nezakopni Škola: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu (Nerudova 33, Plzeň) 3. místo Autor: Aneta Rychlíková / Název: Figura Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 2. místo Autor: Petr Doček / Název: Nadčlověk Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 7

8 8 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 4. místo + Speciální cena Variant Autor: Yveta Buchtová Název: Nic než národ. Který? Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Šárka Navrátilová Název: Musím vás zachránit Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Michal Kraus Název: Nazi boy is a bad toy Škola: Katedra výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem místo Autor: Karolina Bartáková Název: Jdeme s dobou Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno)

9 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? místo Autor: Bartáková Karolina Název: A jaká je tvoje virtuální identita? Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Adam Rybák / Název: Třiďte odpad Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 9

10 10 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Člověk v tísni, o.p.s. zve na výstavu vítězných prací soutěže uměleckých škol DOVEDU TO POCHOPIT? Hrozby neonacismu a koncert Jana Budaře pořádané v rámci informační kampaně NEOnácek: Chcete ho? VÝSTAVA "DOVEDU TO POCHOPIT? - HROZBY NEONACISMU" v 1. patře Měšťanské besedy v Plzni Výstava upozorňuje netradiční formou na společenskou nebezpečnost současné vzrůstající aktivity českých neonacistů. Práce jsou doprovázeny texty, které shrnují historický vývoj neonacistické scény na území České republiky i ideologii a vizuální styl současných neonacistů. Součástí plzeňské části kampaně je také koncert herce a zpěváka Jana Budaře se skupinou Eliščin Band. Jan Budař se ke kampani připojil s písní Brožurka. JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND - PROMĚNA od 20 hodin v Divadle pod lampou koncert k novému albu - PROMĚNA - vychází s časopisem RESPEKT Vstupné 50 Kč (na pokrytí provozních nákladů). Zastoupení Evropské komise v České republice Výstava je hrazena z prostředků Evropské komise a úřadu vlády ČR v rámci kampaně proti rasismu a xenofobii v roce Partneři: 1.6) Veřejné akce Putovní výstavu doprovázely ve třech městech akce pro veřejnost. Jednalo se o slavnostní vyhlášení výsledků umělecké soutěže a dva koncerty. Slavnostní vyhlášení soutěže (16. září 2008 v Malém sále Městské knihovny v Praze) bylo spojeno s vystoupením účastníků improvizační ligy Praliny a mělo být zakončeno veřejnou debatou o shromažďovacím zákonu, která však byla nakonec zrušena. Akce se zúčastnilo zhruba 30 návštěvníků. V dalších dvou městech byly uspořádány koncerty kapel, které ve svých postojí vystupují proti rasismu. První koncert se konal v Ústí nad Labem v úterý 21. října 2008 od 20 hodin v Clubu Circus (Velká Hradební 33) vystoupila kapela LUS3 a The Tchendos jako DJ s. Součástí programu bylo i hudebně-dramatické vystoupení studentů katedry výtvarné kultury PF UJEP vystupujících pod názvem Hrající výtvarkáři. Koncertu se zúčastnilo přibližně 100 návštěvníků. Druhý koncertem bylo vystoupení Jana Budaře, který se ke kampani NEOnácek: Chcete ho? připojil se svou písní Brožurka. Jan Budař a Eliščin Band vystoupili v Plzni 27. listopadu od 20 hodin v Divadle pod Lampou. Koncertu se zúčastnilo přibližně 80 návštěvníků. Na koncertech byl představen projekt i aktivity probíhající v daném městě. Návštěvníci koncertů byli také seznámeni s webovými stránkami kampaně. 1.7) Reklamní pohlednice Veřejná část kampaně byla završena distribucí reklamních pohlednic do restaurací, barů, klubů a kaváren. V souvislosti s aktuálními událostmi a střety příznivců extrémní pravice s policií při jejich snahách proniknout do sídliště Janov obývané z velké části chudými Romy, jsme se rozhodli změnit původní koncept. A na tyto pohlednice jsme namísto vítězných děl soutěže studentů uměleckých škol vybrali motiv z Janova. Bylo vytištěno ks pohlednic, které byly distribuovány na území hlavního města Prahy. Litvínov, OPRAVDU je chcete? NEOboomerang02.indd :21:18

11 Závěrečná zpráva Vzdělávací část 2.) VZDĚLÁVACÍ ČÁST Vzdělávací část projektu Dovedu to pochopit? navázala na stejnojmenný projekt vzdělávacího programu Varianty. V rámci této části vznikl výukový materiál přibližující pedagogům, jak pracovat s tématem pravicový extremismus a jeho společenská nebezpečnost na školách. Lektoři společnosti Člověk v tísni a studenti vysokých škol vyškolení ve zvláštním semináři vedli semináře o pravicovém extremismu na základních a středních školách a středních odborných učilištích. Cílem této části projektu bylo upozornit pedagogy i studenty na reálnou společenskou hrozbu, kterou představuje činnost pravicově extremistických skupin a přispět k tomu, aby mladí lidé, kteří jsou těmito skupinami stále častěji populisticky oslovováni, viděli tyto ideologie v celé jejich šíři. 2.1) Semináře na školách Na základních i středních školách (včetně středních odborných učilišť) se od října do konce roku konaly semináře s tématikou pravicový extremismus. Program seminářů byl složen z aktivit obsažených ve výukovém materiálu Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu a byl uzpůsobován podle typu škol a věku účastníků. Semináře byly vedeny interaktivními metodami, se kterými mají lektoři programu Varianty dlouholeté zkušenosti. Byly v nich využívány následující pedagogické metody: hraní rolí, skupinová práce, myšlenková mapa, brainstorming, různé druhy reflexí, atd. Kromě lektorů společnosti Člověk v tísni vedli semináře na školách studenti vysokých škol, kteří se zúčastnili zářijového semináře pro studenty vysokých škol (Praha, ). Na programu tohoto třídenního semináře byly: základy lektorských dovedností, přednášky odborníků na téma historie i současnost neonacismu v českých zemích (přednášejícími byli Miroslav Mareš, Jan Charvát, Ondřej Cakl, František Valeš), seznámení s programem semináře, praktické zkušební vedení semináře na pražské základní a střední škole. Foto: Dana Gabalová 11

12 12 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Školy z celé republiky si seminář objednávaly prostřednictvím objednávkových listů, do kterých zaznamenávaly téma, na které by se seminář měl zaměřit i to, jakou s ním mají žáci dosavadní zkušenost nebo to zda se ve třídě nacházejí nějací sympatizanti s extremismem. Od října do konce roku se konalo celkem 60 seminářů, kterých se zúčastnilo 1701 studentů. Semináře se konaly v různých částech republiky a na různých typech škol (základní školy, gymnázia, střední průmyslové školy, střední odborná učiliště, praktická základní škola). Kompletní seznam seminářů se nachází v přiložené tabulce. Více seminářů bylo pořádáno ve městech, kde byla instalována putovní výstava vítězných prací soutěže uměleckých škol a kde společnost Člověk v tísni dlouhodobě působí (Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno). Přehled všech realizovaných seminářů Datum Město Typ školy Název školy rozsah počet žáků Chrudim SŠ Střední škola zdravotnická a sociálně právní Chrudim 4 x 90 min Hradec Králové SŠ Gymnázium B. Němcové, Pospíšilova tř x 90 min Praha ZŠ Základní škola, Školní x 90 min Děčín ZŠ ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 1 x 90 min Mnichovo Hradiště SŠ Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská x 90 min Kladno SOU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská x 90 min Kladno OU OU Vrapice 1 x 90 min Kladno ZŠ Základní škola Kladno, Amálská x 90 min Litomyšl ZŠ ZŠ Litomyšl, Zámecká x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem 5 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Stříbrníky, Ústí nad Labem 1 x 90 min Kladno SOU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Praha SOU SPŠ na Proseku, Novoborská 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební, Borská 55 1 x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Plzeň ZŠ 21. ZŠ 1 x 90 min Plzeň SŠ Gymnázium Mikulášské náměstí 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ Dopravní Průkopníků x 90 min Znojmo SŠ Gymnázium Dr. Karla Polesného, Komenského náměstí 4 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Kyjov SŠ Gymnázium Kyjov 1 x 90 min Mikulov SŠ Gymnázium Mikulov 2 x 90 min 80

13 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Plzeň ZŠ ZŠ Chrást 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠD, Karlovarská 99 1 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Hradec Králové SŠ Gymnázium J.K. Tyla 2 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební 1 x 90 min 12 Ústí nad Labem ZŠ ZŠP Trmice 1 x 90 min 15 Ústí nad Labem SŠ Gymnázium Stavbařů 1 x 90 min 30 Ústí nad Labem SŠ Gymnázium Jateční 1 x 90 min Plzeň ZŠ 21. ZŠ 1 x 90 min Praha ZŠ ZŠ Hostivař, Kosinova x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební, Borská 55 1 x 90 min Litvínov SŠ Litvínov 1 x 90 min Skuteč SŠ Biskupské gymnázium 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Mojžíř 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Mírová 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠP Neštěmice 1 x 90 min Ústí nad Labem SŠ SŠ Trivis 1 x 90 min 45 Celkem ) Příprava didaktického materiálu V projektu byl vytvořen didaktický materiál s názvem Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu. Tento materiál navazuje na předchozí publikaci Dovedu to pochopit?, která zpracovávala pět témat multikulturní výchovy. Stejně jako předchozí publikace se skládá z tištěné příručky a CD-ROMu a je rozdělen do dvou částí teoretických informací pro učitele a praktické pedagogické části. Teoretická část obsahuje základní definice ideologií souvisejících s pravicovým extremismem (antisemitismus, nacionalismus, nacismus, fašismus, neonacismus, neofašismus). Autorem tohoto textu je politolog Jan Charvát z Institutu politických studií Univerzity Karlovy. Dále příručka obsahuje text přibližující historický vývoj extrémní pravice na území ČR. Jeho autorem je Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. Zbývající dva texty jsou věnovány symbolice využívané pravicovými extremisty (autory textu jsou Ondřej Cakl a Klára Kalibová z organizace Tolerance a občanská společnost) a aktivitám neonacistických skupin na internetu (autorem je František Valeš z Českého helsinského výboru) Pedagogická část je složena z podrobně popsaných aktivit, s nimiž mohou pedagogové pracovat v hodinách. Aktivity jsou vedeny interaktivními metodami výuky a za využití skupinové práce a diskuze. Představují základní pojmy a věnují se i aktuálním tématům týkajícím se problematiky pravicového extremismu jako například kauza kolem vydání knihy Turnerovy deníky nebo otázky spojené s možným 13

14 14 Závěrečná zpráva Vzdělávací část zpřísňováním shromažďovacího zákona. Aktivity byly pilotně ověřovány a zkoušeny na seminářích realizovaných v rámci projektu. Na základě těchto zkušeností byly doplněny o rady a doporučení, na co by si pedagogové při jejich vedení měli dát pozor. Příručka je doplněna o slovníček základních pojmů a seznam literatury a odkazů na další zdroje informací. Příručka je zdarma zasílána na školy, které o ni projeví zájem na základě informací na internetových stránkách programu Varianty i kampaně NEOnácek: Chcete ho?, z elektronického mailingu programu Varianty (obsahuje ových adres) nebo z médií, kde bylo na vznik materiálu upozorněno. 2.3) Dotazníkové šetření na školách Na 21 seminářích (z celkového počtu 60 seminářů) realizovaných v rámci projektu byly studentům rozdávány dotazníky zaměřené na několik oblastí týkajících se tématu pravicový extremismus a samotného projektu (představa o neonacistech a hrozbách, které z jejich strany mohou přicházet, rozsah, který je tomuto tématu věnován ve školách, obeznámenost s kampaní NEOnácek: Chcete ho?). Data byla sbírána v době pořádání seminářů, tj. od 1. října do 31. prosince V rámci šetření bylo odevzdáno celkem 627 dotazníků. Téměř polovina z nich byla od žáků základních škol, čtvrtina od studentů středních odborných škola a učilišť a čtvrtina od žáků základních škol. Celkový počet dotazníků SOU Gymnázia ZŠ celkem odevzdaných Ve vyhodnocení uvádíme souhrn odpovědí na šest otázek se stručným vyhodnocením výsledků jednotlivých odpovědí. 1.) Jak si představuji současné neonacisty? Na tuto otázku mohli studenti uvést větší množství odpovědí. Tyto odpovědi jsme třídili do širších kategorií, kdy nutně docházelo k určitému zkreslení. Pracovali jsme s následujícími kategoriemi: násilí: Do této kategorie byly započítány zmínky, ve kterých figurovala agresivita, napadání lidí, ozbrojování nebo jakási všeobecná nenávist (ne xenofobie, která byla řazena jinam). image: Jedná se o zmínky týkající se vzhledu nebo oblékání. V drtivé většině se jednalo o představu spojenou s hnutím skinheads. Kategorie zahrnovala i odpovědi se značně zkreslenými představami (např. dredy ), ty však byly zcela ojedinělé. veřejnost: Jedná se o odpovědi, v nichž byly zmiňovány aktivity, které se nějakým způsobem obrací směrem k veřejnosti nebo mají charakter veřejných akcí, tj. demonstrace, pochody, vyvolávání hesel, koncerty atd. Byly sem navíc řazeny i odpovědi, které odkazují na organizovanost neonacistických hnutí.

15 Závěrečná zpráva Vzdělávací část radikalismus: Do této kategorie patřily zmínky o tom, že jde o extremistické hnutí, popř. o hnutí s výraznými, distinktivními názory, které jsou prosazovány s odhodláním až fanatismem. Řazeny sem byly i zmínky o konfliktech se zákonem a s policií. nemorálnost: Odpovědi zobrazující neonacisty jako nemorální, asociální, zlé, drzé, vulgární či špatné lidi, případně lidi se zpřeházeným žebříčkem hodnot. ideologie: Zmínky o hlavních rysech neonacistické ideologie, jakými jsou rasismus, xenofobie (u které nebylo blíže specifikováno, proti komu je namířena1), antisemitismus, nacionalismus, popírání holocaustu atd. Byly sem řazeny i zmínky o fašismu, sympatiích k Hitlerovi nebo přímo režimu nacistického Německa. kolektiv: Sem byly řazeny zmínky jednak o solidárním charakteru hnutí, které poskytuje útočiště a perspektivy neúspěšným a frustrovaným lidem a které se jejich problémy snaží kompenzovat vyvoláváním strachu a respektu v okolí a elitářskou rétorikou, jednak o prioritě takového prostředí nad samotnou ideologií, tj. sami neonacisté své ideologii nerozumí, jsou zmanipulovaní a s žádným řešením jakýchkoliv problémů ve skutečnosti nepřicházejí. Patří sem i odpovědi v tom smyslu, že neonacisté do majoritní společnosti nezapadají. hloupost: Do této kategorie byly řazeny odpovědi, podle kterých jsou neonacisté hloupí, nevzdělaní a neznalí historie, dále pak celé spektrum různých pejorativních vyjádření na jejich adresu, které ale nebylo možné nikam zařadit. Romové: Odpovědi, kde byli neonacisté označeni jako lidé, kteří vystupují (či bojují ) výslovně proti Romům. sympatie: Odpovědi, ze kterých bylo jasné, že respondent z neonacisty sympatizuje (např. odpovědi jako bojují proti černému rasizmu nebo jako jediní chrání Česko ). nic: Žádná konkrétní představa, tedy odpovědi typu nezajímá mě to, nevím, nijak, normálně atd. Řazeny sem byly i odpovědi, které tvrdili, že jde o mladé lidi. Pro vyhodnocení jsme zvolili tabulku četnosti jednotlivých kategorií v odpovědích. Protože u každého typu škol byl jiný počet dotazníků, nebyla by přesná čísla dostatečně vypovídající, přenásobili jsme všechny odpovědi tak, aby největší počet odpovídal číslu jedna. Ostatní počty jsou uvedeny v patřičném poměru k tomuto číslu.v každé odpovědi bylo většinou uvedeno více kategorií, nemůžeme říci, kolik procent odpovědí spadalo do jaké kategorie, ale u každé kategorie uvádíme, jak často byla v odpovědích uvedena (čím blíže číslu 1, tím častěji byla kategorie v odpovědích obsažena). Výsledky ukazují, že představa studentů o současných neonacistech není jednotná. U každého typu škol se objevovalo kolem padesáti různých termínů. Po shrnutí těchto termínů do širších kategorií vyplynulo, že nejčastěji jsou představy studentů spojovány s kategoriemi image, násilí a radikalismus. Tato témata byla častěji uváděna na základních školách a gymnáziích než na středních odborných školách a učilištích. Odpovědi studentů učilišť nejčastěji spadávaly do kategorie případů, kdy studenti neměli na otázku o vzhledu nebo hrozbě ze strany neonacistů žádný názor. 1 Buď byl zmiňován obecně odpor k menšinám či nějaké formě jinakosti, nebo explicitně nenávist k Romům (ti byli explicitně jako předmět nenávisti zmíněni jako jediní), které jsem vyhradil speciální kategorii. 15

16 16 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Zajímavé je i sledovat to, jak často byly uváděny odpovědi, které spadaly do poslední kategorie shrnující žádné představy. Tab č.1: Tabulka četnosti odpovědí na otázku Jak si představuji současné neonacisty? gymnázia základní školy SOŠ a SOU násilí image veřejnost radikalismus nemorálnost ideologie kolektiv hloupost Romové sympatie nic ) V čem vidím z jejich strany největší hrozbu? Při vyhodnocování odpovědí jsme použili postup stejný jako u předchozí otázky. Kategorie byly trochu upraveny tak, aby lépe odpovídaly otázce. Pracovali jsme s následujícími kategoriemi: ne-bezpečnost: Do této kategorie byly zařazeny všechny odpovědi, které zmiňovaly násilný či agresivní charakter neonacistického hnutí nebo aktivity, při kterých dochází k omezování nebo ohrožování ostatních. Souhrnně lze říci, že sem byly počítány všechny zmínky, které se týkaly narušování bezpečnosti obecně, a to i demonstrace nebo vandalismus. ideologie: Zmínky o nebezpečnosti myšlenek, které jsou charakteristické pro neonacistickou ideologii, tj. hlavně rasismus, xenofobie, nacionalismus, netolerance, neúcta k lidským právům a odpor k demokracii. Patřily sem i odpovědi, které říkaly, že jde o nebezpečnou ideologii obecně. kult Třetí říše: Odpovědi, ve kterých bylo za nebezpečí považováno uctívání nacistického Německa, Hitlera, hajlování, používání nacistických symbolů atd. politika: Sem byly řazeny zmínky o aktivitách, které mají v nějakém smyslu politický charakter. Jednalo se jednak o propagaci ultrapravicových hnutí, snahu získat moc a negativní vliv na společnost, jednak o získávání popularity, počtu sympatizantů nebo lidí, kteří neonacismus akceptují. fanatismus: Do této kategorie byly zařazeny odpovědi, v nichž byla uváděna nevyzpytatelnost, fanatická odhodlanost hnutí a absence zábran. Dále sem patřily odpovědi týkající se extrémního charakteru ideologie a zaslepenosti a neinformovanosti jejích stoupenců. opakování historie: Hrozba nového totalitního režimu, diktatury, nástup dalšího Hitlera, další genocida nic: Nevím nebo žádná hrozba.

17 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Pro vyhodnocení jsme zvolili tabulku četnosti jednotlivých kategorií v odpovědích. Protože v každé odpovědi byl většinou více než jeden námět, nemůžeme říci, kolik procent odpovědí spadalo do jaké kategorie, ale u každé kategorie uvádíme, jak často byla v odpovědích uvedena. Údaje v tabulce byly opět vyhodnocovány způsobem popsaným v otázce 1.) tj., čím blíže se údaj blíží číslu 1, tím častěji byla kategorie v odpovědích obsažena. U otázky zjišťující největší hrozby ze strany neonacistů byla studenty gymnázií a základních škol nejčastěji uváděna problematika bezpečnosti, u středních odborných učilišť a odborných učilišť bylo nejčastěji uváděno, že současní neonacisté nepředstavují žádnou hrozbu. Téměř u poloviny studentů gymnázií byly zároveň zmíněny obavy z politické úspěšnosti neonacistů, studenti základních škol a středních a odborných učilišť tyto obavy v takové míře nesdílejí. Tab č.2: Tabulka četnosti odpovědí na otázku V čem vidím z jejich strany největší hrozbu? gymnázia základní školy SOŠ a SOU ne-bezpečnost ideologie kult 3. říše politika fanatizmus opakování historie nic ) Setkal jsem se někdy ve vyučování s tématem neonacismu? Odpovědi na tuto otázku byly téměř vyrovnané. Z celkového počtu 619 odpovědí odpovědělo 315 respondentů kladně a 302 záporně. Na gymnáziích a základních školách mírně převažovaly kladné odpovědi, na středních odborných učilištích a odborných učilištích zase naopak mírně převažovaly záporné odpovědi. Setkal jsem se někdy ve vyučování s tématem neonacismu? SOU Gymnázia ZŠ celkem % ANO ,89% NE ,79% Nevím 2 2 0,32% Celkem ,00% 4.) Kolik hodin se tomuto tématu věnujeme během školního roku? Odpovědi studentů naznačují, že tématu neonacismus je ve školách věnován jen velmi malý prostor (nebo je takový alespoň výsledný dojem studentů a počet hodin, které uvádějí v odpovědích na otázku, kolik hodin s tímto tématem během školního roku pracovali). 17

18 18 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Pouhých 14 procent studentů uvedlo, že se s tímto tématem setkali více než ve dvou hodinách během celého školního roku. Nejčastěji uvedenou odpovědí bylo, že se tématu nevěnovala žádná hodina (39 %). Kolik hodin se tomuto tématu věnujeme během školního roku? Nevím 98 18,74% Nula ,43% Méně než ,74% 1 až ,90% Více 69 13,19% Celkem ,00% 5.) Znám internetovou kampaň NEOnácek: Chcete ho? Převážná část studentů před samotnými semináři informační kampaň NEOnácek: Chcete ho? neznala. Přitom však v odpovědích byla patrná relativně velká variabilita mezi jednotlivými školami. Ta činila 9.5 % v případě gymnázií, 8.7 % v případě základních škol. Menší variabilita odpovědí byla v případě učilišť (1.9%). Obeznámenost s kampaní byla mírně vyšší u studentů gymnázií, nejnižší byla u žáků základních škol. Znám internetovou kampaň NEOnácek: Chcete ho? SOU Gymnázia ZŠ celkem ANO ,31% NE ,69% Celkem ,00% 6.) Navštívil(a) jsem webovou stránku Vyhodnocení odpovědí ukazuje, že jen málokdo z účastníků seminářů navštívil před samotným seminářem webovou stránku Počty se však opět lišily školu od školy. V děčínské škole byl například počet návštěvníků stránky téměř čtyřicetiprocentní. Výsledky odpovědí na poslední dvě otázky ukázaly, že kampaň zasáhla spíše veřejnost, vysokoškolské studenty a lidi zabývající se tématem pravicový extremismus. Ke studentům se dostala až prostřednictvím seminářů a doprovodných akcí (výstavy, koncerty). Navštívil(a) jsem webovou stránku SOU Gymnázia ZŠ celkem ANO ,56% NE ,44% Celkem ,00%

19 Závěrečná zpráva Mediální výstupy 3.) Me d i a l i z a c e Přehled mediálních výstupů projektu: Datum Název Médium Autor Mediální kampaň NEOnácek: Chcete ho? Radio 1, Zátiší Jana Ježková Budařova píseň Brožurka bojuje proti extremismu idnes jaz Nacionalisté nabízí web pro protiislámský film Hospodářské noviny Ivana Kottasová Člověk v tísni přijde s NEOnáckem Metro ČTK NEOnácek Chcete ho? ČT2, Události komentáře Jakub Železný Kampaň NEOnácek - Chcete ho? bojuje proti vzrůstajícímu neonacismu ČT Kampaň společnosti Člověk v tísni NEOnácek - Chcete ho? Čro 1, Ozvěny dne Vít Dvořák Člověk v tísni zahájil kampaň proti vzrůstajícímu neonacismu ČTK Je tady NEOnácek. Umí hajlovat. Chcete ho?! Aktuálně.cz Vendula Křížová, M. Žucha Člověk v tísni představil střípky ze života českých neonacistů ihned Jan Markovič Člověk v tísni nabízí v kampani NEOnácka k adopci idnes L. Poláková Člověk v tísni rozjel kampaň proti neonacistům Novinky.cz Zasmějte se svému náckovi, radí kampaň Týden.cz Martin Pavlíček Začala kampaň Chcete neonácka? Pražský deník Jitka Eisenhammerová Začala kampaň proti neonacismu Deníky Bohemia Jitka Eisenhammerová V kampani je nácek mazlíček Hospodářské noviny Kateřina Mahdalová S humorem na neonacisty Lidové noviny Bedřich Kratochvíl Kampaň zesměšní neonacisty MF DNES jez Chcete ho? Ptá se kampaň proti neonacistům Právo ČTK 19

20 20 Závěrečná zpráva Mediální výstupy Daníček a Kubík jdou do světa! Šíp Chcete svého neonácka? Provokuje nová kampaň Pražský deník Jitka Eisenhammerová Kampaň společnosti Člověk v tísni NEOnácek - Chcete ho? Radiožurnál, Ozvěny dne NEOkampaň má starý obsah Lidové noviny Adam Nenadál O kampani NEOnácek: Chcete ho? Čro 6, Zaostřeno na lidská práva Jarmila Balážová NEOnácek není jen o spotech Lidové noviny Václav Zeman Jahcoozi roztančí klub Roxy MF DNES Happening Nedovedu pochopit upozorňuje na rozmach xenofobie Člověk v tísni Václav Zeman Autoři stránek útočících na cizince čelí trestnímu oznámení idnes cen Kam míří česká ultrapravice MF DNES, Kavárna Václav Zeman Člověk v tísni zahajuje putovní výstavu o hrozbách neonacismu Econnect Václav Zeman Je potřebné, aby došlo ke změně shromažďovacího zákona? Radio Wave, Rentgen Zuzana Rejchová Neonacisté v České republice Radio Wave, Rentgen Zuzana Rejchová V klubu Circus dnes kapely zahrají proti NEOnáckům Dovedu to pochopit? - Školáci malují hrozby neonacismu Ústecký deník, Mostecký deník, Litoměřický deník, Děčínský deník ČT 24 Radek Strnad Výstava Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu ČT 1, Události v regionech Jitka Sluková Bojují s extremismem Metro Romana Barboříková Upozorňují na hrozbu neonacismu MF DNES, Plzeňský kraj pp Výstava představí příběhy cizinců v Čechách Plzeňský deník Ladislav Vaindl NEOnácek: Chcete ho? Právo, Plzeňský kraj her V Plzni probíhá kampaň proti neonacismu NEOnácek - chcete ho? Čro - Plzeň Petr Handl Neonacismus je hrozba, varují MF DNES, Plzeňský kraj Markéta Čekanová Na semináři o pravicovém extremismu Respekt Václav Zeman

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

Den boje proti. rasismu

Den boje proti. rasismu Den boje proti rasismu Olomouc 17. 3. 2011 SBORNÍK Z KONFERENCE pořádané pod záštitou biskupa Mons. Josefa Hrdličky a náměstkyně primátora města Olomouce Mgr. Evy Machové,,Den boje proti rasismu Olomouc,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ:

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ: Výroční zpráva 2008 Datum první registrace: 11. 05. 1990 Právní forma: Sdružení IČ: 00539708 Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Číslo účtu: 108 433 / 0300 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21,

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

V roce 2010 vydali: Foundation Remembrance, Responsibility and Future. Kulturbüro Sachsen e. V. In IUSTITIA, o.s.

V roce 2010 vydali: Foundation Remembrance, Responsibility and Future. Kulturbüro Sachsen e. V. In IUSTITIA, o.s. I V roce 2010 vydali: Foundation Remembrance, Responsibility and Future Kulturbüro Sachsen e. V. In IUSTITIA, o.s. Kolektiv autorů ZAPOMENUTÉ OBĚTI Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR

Více

1 Pochody z nenávisti

1 Pochody z nenávisti 1 rasismus, pravicový extrémismus a média ISBN 978-80-87217-12-2I Témata Jaké události stály v pozadí největších protiromských pochodů v ČR v roce 2013? Přispívají média k šíření nenávisti ve společnosti

Více

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ Strasbourg, 29 July 2014 ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ FOURTH REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF

Více

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Metodická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2008 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Zapomenuté oběti. Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice Praha, 22. 23.

Zapomenuté oběti. Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice Praha, 22. 23. Zapomenuté oběti Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice Praha, 22. 23. dubna 2010 Sborník z konference Zapomenuté oběti Mezinárodní konference

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea.cz OBSAH ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ CÍLE... 3 HLAVNÍ ČINNOSTI...

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY Projekty podpořené z programu Evropa pro občany Realizace: Kateřina Hamplová, Aneta Zilvarová, Ladislav Havelka Jazyková korektura: Petr Placák, Andrea

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více