Závě r e č n á z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závě r e č n á z p r á v a"

Transkript

1 Závě r e č n á z p r á v a o k a m p a n i NEOn á c e k : Ch c e t e h o? a p r o j e k t u Do v e d u t o p o c h o p i t? Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008

2 2 O projektu Projekt Dovedu to pochopit? Projekt Dovedu to pochopit? Projekt Dovedu to pochopit? realizovala v roce 2008 společnost Člověk v tísni a zaměřoval se na informování a vzdělávání mladých lidí o společenské nebezpečnosti vzrůstajících veřejných aktivit neonacistů v České republice. Projekt se skládal ze dvou částí. První částí byla veřejná kampaň NEOnácek: Chcete ho?, která byla spuštěna 7. dubna Cílem kampaně bylo po celý rok odkazovat mladé lidi k návštěvě webové stránky kampaně na které byly shromažďovány aktuální články, tématické bulletiny, odborné texty a další materiály informující o aktivitách českých neonacistů. Dělo se tak prostřednictvím krátkých spotů umístěných na internetu, promítaných v kinosálech a v autobusech na linkách společnosti Student Agency. Součástí kampaně bylo také uspořádání soutěže studentů uměleckých škol a následná putovní výstava tvořená vítěznými pracemi této soutěže. Výstavu ve třech městech doprovázely kulturní akce, na nichž byli mladí lidé taktéž upozorňováni na témata spojená s problematikou nárůstu aktivity českých neonacistů. Druhou částí projektu byla část vzdělávací. Její součástí byla příprava didaktického materiálu pro učitele a vedení seminářů na základních a středních školách, na nichž byli studenti seznamováni s různými tématy týkajícími se uvedené problematiky. Semináře byly vedeny formou interaktivních metod a studenti na nich měli možnost diskutovat s lektory a vytvářet si na základě poskytnutých informací vlastní názory na jednotlivá témata. Semináře vedli kromě lektorů realizátora vysokoškolští studenti, kteří se zúčastnili zářijového semináře, na kterém se podrobně seznámili s tématem i s tím, jak pracovat s vytvořenými vzdělávacími materiály. Výstupem vzdělávací části projektu je i nově vytvořená vzdělávací příručka určená pedagogům základních a středních škol a dalším pedagogickým pracovníkům. Příručka obsahující teoretickou i praktickou část, na které se podílela většina odborníků, která se tématu pravicového extremismu v České republice věnují, byla vydána v počtu 700 kusů a je v současnosti distribuována na základní i střední školy v České republice. Tato vzdělávací část byla stěžejní částí celého projektu, na kterou byla určena také většina prostředků. Během realizace projektu bylo na různých místech opakovaně zmiňováno směrem k informační kampani, že je příkladem plýtvání dvou milionů z evropských fondů. Přitom samotná informační kampaň stála zhruba dvě stě tisíc korun a náklady na ní tak tvořily desetinu prostředků celého projektu. Během celého roku jsme se snažili informovat mladé lidi o základních charakteristikách ideologie neonacismu i dalších ideologií, ke kterým se sympatizanti pravicově extremistických skupin hlásí (fašismus, nacismus, antisemitismus, ) i o aktuální činnosti neonacistů v České republice. Na pozadí stále stoupající veřejné i politické aktivity českých neonacistů, vrcholící jejich střety při snahách o útok na sídliště Janov obývané především Romy, jsme se snažili mladým lidem ukázat, že jejich rasis-

3 O projektu Projekt Dovedu to pochopit? ticky zaměřené recepty na řešení společenských problémů nejsou v souladu se základními lidskými právy a preventivně jsme tak chtěli přispět k tomu, aby sympatie mladých lidi s těmito myšlenkami byly co možná nejnižší. Ohlasy veřejnosti na veřejnou část kampaně ukázaly, že stoupající aktivita neonacistů byla po celý rok aktuálním společenským tématem. Stejně tak reakce studentů účastnících se seminářů dokazovaly, že mladí lidé se o toto téma zajímají a často se potýkají s nedostatkem podrobnějších informací. Projekt Dovedu to pochopit?, jehož součástí je informační kampaň NEOnácek: Chcete ho?, byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Vládní kampaně proti rasismu v roce

4 4 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 1.) Veřejná část: kampaň NEOnácek : Chcete ho? 1.1) Cílové skupiny, komunikační prostředky Veřejná kampaň NEOnácek: Chcete ho? se snažila netradičním způsobem upozornit na problematiku stoupající aktivity příznivců extrémní pravice v České republice a možnou společenskou nebezpečnost tohoto jevu. Cílovou skupinou kampaně byli mladí lidé ve věku let. Komunikační prostředky kampaně tvořily: webová stránka spoty, reklamní pohlednice, happening Nedovedu pochopit, soutěž uměleckých škola a putovní výstava složená z vítězných prací. Za motto a zároveň i název kampaně byl zvolen slogan NEOnácek: Chcete ho?. Toto provokativní spojení, odkazující na známý pořad České televizi, v němž jsou nabízena domácí zvířata k osvojení, byl zvolen záměrně s cílem zaujmout mladé lidi a přimět je k zájmu o to být na internetové stránce kampaně podrobněji informován o problematice pravicového extremismu. Spoty i samotná kampaň měly kromě zesměšňujícího zobrazování přinést i ironizující sdělení o tom, že jednotliví neonacisté když jim dáte šanci - se vám mnohonásobně odvděčí a budou respektovat hranice, jaké jim vymezíte. 1.2) Webová stránka Hlavním komunikačním prostředkem veřejné kampaně byla webová stránka Na této stránce byly pravidelně přebírány aktuální články a reportáže z médií informující o aktivitách pravicových extremistů v České republice. Na stránce byly uveřejněny dva spoty kampaně a hudební videoklipy Jana Budaře Brožurka a kapely The Tchendos Nedovedu pochopit. Na stránce byly pravidelně uveřejňovány tématické bulletiny připravované organizací Tolerance a občanská společnost. Bulletiny odborně zpracovávaly následující témata: krátký exkurz do pojmosloví, neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty, změny v image českých neonacistů, symbolika ultrapravicových hnutí, Dělnická strana.

5 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Stránka dále obsahovala základní informace o projektu a odkazy na další texty a literaturu týkající se daného tématu. Za období duben-prosinec roku 2008 zaznamenala stránka celkem unikátních návštěv. Nejvyšší návštěvnost měla stránka v prvních dnech po spuštění kampaně, kdy přesahovala počet 7000 unikátních návštěvníků denně. V druhé polovině roku se počet návštěv ustálil na cca 70 návštěvách za den. V současnosti tvoří tato stránka ucelenou kolekci textů, které se za uplynulý rok týkaly tématu pravicový extremismus. 1.3) Spoty Na stránku upozorňovaly dva krátké spoty s názvy Daníček a Kubík. Oba spoty nabízející po vzoru televizního pořadu k osvojení dva příznivce krajní pravice byly umístěny na serveru YouTube. Do konce roku 2008 byl spot Daníček na serveru YouTube shlédnut krát a spot Kubík krát. Oba spoty byly zároveň promítány v několika kinech v ČR a v měsíci květnu byly vysílány na všech vnitrostátních linkách autobusů společnosti Student Agency. V závěru roku jsme využili nabídky společnosti Crazy Tomato zařadit spoty na více než 200 webových stránek, kde jsou ke stažení do mobilních telefonů. Režisérem spotů byl Jan Pavlacký z produkční společnosti Milk and Honey. Foto: Markéta Hajská Součástí kampaně bylo i nahrání skladby Jana Budaře Brožurka a natočení videoklipu k této písni. Videoklip byl taktéž umístěn na server YouTube a do konce roku jej shlédli uživatelé serveru více než krát. Píseň Brožurka byla zařazena na nové album Jana Budaře a několik týdnu se držela v čele hitparády Radia 1. Při jejím vysílání bylo často uváděno, že vznikla v rámci této kampaně. 5

6 6 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 1.4) Happening Nedovedu pochopit První veřejnou akcí kampaně NEOnácek: Chcete ho? byl happening proti rozmachu xenofobie s názvem Nedovedu pochopit, který pořádali společnost Člověk v tísní, klub Roxy a další spoluorganizátoři ve čtvrtek 24. dubna v pražském klubu Roxy. Součástí happeningu bylo vystoupení berlínského multikulturního projektu Jahcoozi a českých kapel The Chancers a The Tchendos DJs. The Tchendos jsou zároveň autory písně a videoklipu, který dal název celé akci a který syrovými záběry z koncentračních táborů a pochodů neonacistů doprovází píseň vytvořenou na základě rozhovoru se ženou, která přežila pobyt v několika koncentračních táborech. Happeningu se zúčastnilo přibližně 400 lidí. 1.5) Soutěž uměleckých škol a putovní výstava Ve druhé polovině roku jsme se snažili do projektu zapojit veřejnost a mladé lidi v regionech prostřednictvím soutěže studentů uměleckých škol a následné putovní výstavy. Do soutěže uměleckých škol na téma hrozby neonacismu se přihlásilo 35 studentů ze tří uměleckých škol (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská Brno a Katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem). Porotci soutěže byli: malířka Lada Gažiová, pracovník reklamní agentury Fifty Eggs Martin Holub, fotograf Lidových novin Michal Novotný, artdirektor týdeníku Respekt Tomáš Didunyk a pracovníci vzdělávacího programu Varianty. Vítězkou soutěže se stala Nikola Mayerová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Nerudově ulici v Plzni se svou prací s názvem Nezakopni. Z devíti nejlépe hodnocených prací byla následně uspoádána putovní výstava, která představovala pohled mladých umělců na téma rasismu a neonacismu. Práce byly na výstavních panelech doplněny úryvky textů z připravované příručky pro pedagogy, které popisovaly jednotlivé pojmy a historická období spojená s rozvojem nacismu a neonacismu na území České republiky. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 16. září 2008 v Městské knihovně v Praze. Zde byla výstava umístěna do konce září a ve zbytku roku putovala do dalších tří měst (Ústí nad Labem, Kladno, Plzeň). Ve městech, kde byla výstava instalována, v tu dobu zároveň probíhaly semináře o pravicovém extremismu na školách. Harmonogram putovní výstavy: Praha, Městská knihovna Ústí nad Labem, Restaurace U Vlka Kladno, Odborné učiliště Vrapice Plzeň, Měšťanská beseda Plzeň, Střední průmyslová škola stavební

7 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Ukázky vítězných prací 1. místo Autor: Nikola Mayerová / Název: Nezakopni Škola: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu (Nerudova 33, Plzeň) 3. místo Autor: Aneta Rychlíková / Název: Figura Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 2. místo Autor: Petr Doček / Název: Nadčlověk Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 7

8 8 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 4. místo + Speciální cena Variant Autor: Yveta Buchtová Název: Nic než národ. Který? Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Šárka Navrátilová Název: Musím vás zachránit Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Michal Kraus Název: Nazi boy is a bad toy Škola: Katedra výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem místo Autor: Karolina Bartáková Název: Jdeme s dobou Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno)

9 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? místo Autor: Bartáková Karolina Název: A jaká je tvoje virtuální identita? Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Adam Rybák / Název: Třiďte odpad Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 9

10 10 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Člověk v tísni, o.p.s. zve na výstavu vítězných prací soutěže uměleckých škol DOVEDU TO POCHOPIT? Hrozby neonacismu a koncert Jana Budaře pořádané v rámci informační kampaně NEOnácek: Chcete ho? VÝSTAVA "DOVEDU TO POCHOPIT? - HROZBY NEONACISMU" v 1. patře Měšťanské besedy v Plzni Výstava upozorňuje netradiční formou na společenskou nebezpečnost současné vzrůstající aktivity českých neonacistů. Práce jsou doprovázeny texty, které shrnují historický vývoj neonacistické scény na území České republiky i ideologii a vizuální styl současných neonacistů. Součástí plzeňské části kampaně je také koncert herce a zpěváka Jana Budaře se skupinou Eliščin Band. Jan Budař se ke kampani připojil s písní Brožurka. JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND - PROMĚNA od 20 hodin v Divadle pod lampou koncert k novému albu - PROMĚNA - vychází s časopisem RESPEKT Vstupné 50 Kč (na pokrytí provozních nákladů). Zastoupení Evropské komise v České republice Výstava je hrazena z prostředků Evropské komise a úřadu vlády ČR v rámci kampaně proti rasismu a xenofobii v roce Partneři: 1.6) Veřejné akce Putovní výstavu doprovázely ve třech městech akce pro veřejnost. Jednalo se o slavnostní vyhlášení výsledků umělecké soutěže a dva koncerty. Slavnostní vyhlášení soutěže (16. září 2008 v Malém sále Městské knihovny v Praze) bylo spojeno s vystoupením účastníků improvizační ligy Praliny a mělo být zakončeno veřejnou debatou o shromažďovacím zákonu, která však byla nakonec zrušena. Akce se zúčastnilo zhruba 30 návštěvníků. V dalších dvou městech byly uspořádány koncerty kapel, které ve svých postojí vystupují proti rasismu. První koncert se konal v Ústí nad Labem v úterý 21. října 2008 od 20 hodin v Clubu Circus (Velká Hradební 33) vystoupila kapela LUS3 a The Tchendos jako DJ s. Součástí programu bylo i hudebně-dramatické vystoupení studentů katedry výtvarné kultury PF UJEP vystupujících pod názvem Hrající výtvarkáři. Koncertu se zúčastnilo přibližně 100 návštěvníků. Druhý koncertem bylo vystoupení Jana Budaře, který se ke kampani NEOnácek: Chcete ho? připojil se svou písní Brožurka. Jan Budař a Eliščin Band vystoupili v Plzni 27. listopadu od 20 hodin v Divadle pod Lampou. Koncertu se zúčastnilo přibližně 80 návštěvníků. Na koncertech byl představen projekt i aktivity probíhající v daném městě. Návštěvníci koncertů byli také seznámeni s webovými stránkami kampaně. 1.7) Reklamní pohlednice Veřejná část kampaně byla završena distribucí reklamních pohlednic do restaurací, barů, klubů a kaváren. V souvislosti s aktuálními událostmi a střety příznivců extrémní pravice s policií při jejich snahách proniknout do sídliště Janov obývané z velké části chudými Romy, jsme se rozhodli změnit původní koncept. A na tyto pohlednice jsme namísto vítězných děl soutěže studentů uměleckých škol vybrali motiv z Janova. Bylo vytištěno ks pohlednic, které byly distribuovány na území hlavního města Prahy. Litvínov, OPRAVDU je chcete? NEOboomerang02.indd :21:18

11 Závěrečná zpráva Vzdělávací část 2.) VZDĚLÁVACÍ ČÁST Vzdělávací část projektu Dovedu to pochopit? navázala na stejnojmenný projekt vzdělávacího programu Varianty. V rámci této části vznikl výukový materiál přibližující pedagogům, jak pracovat s tématem pravicový extremismus a jeho společenská nebezpečnost na školách. Lektoři společnosti Člověk v tísni a studenti vysokých škol vyškolení ve zvláštním semináři vedli semináře o pravicovém extremismu na základních a středních školách a středních odborných učilištích. Cílem této části projektu bylo upozornit pedagogy i studenty na reálnou společenskou hrozbu, kterou představuje činnost pravicově extremistických skupin a přispět k tomu, aby mladí lidé, kteří jsou těmito skupinami stále častěji populisticky oslovováni, viděli tyto ideologie v celé jejich šíři. 2.1) Semináře na školách Na základních i středních školách (včetně středních odborných učilišť) se od října do konce roku konaly semináře s tématikou pravicový extremismus. Program seminářů byl složen z aktivit obsažených ve výukovém materiálu Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu a byl uzpůsobován podle typu škol a věku účastníků. Semináře byly vedeny interaktivními metodami, se kterými mají lektoři programu Varianty dlouholeté zkušenosti. Byly v nich využívány následující pedagogické metody: hraní rolí, skupinová práce, myšlenková mapa, brainstorming, různé druhy reflexí, atd. Kromě lektorů společnosti Člověk v tísni vedli semináře na školách studenti vysokých škol, kteří se zúčastnili zářijového semináře pro studenty vysokých škol (Praha, ). Na programu tohoto třídenního semináře byly: základy lektorských dovedností, přednášky odborníků na téma historie i současnost neonacismu v českých zemích (přednášejícími byli Miroslav Mareš, Jan Charvát, Ondřej Cakl, František Valeš), seznámení s programem semináře, praktické zkušební vedení semináře na pražské základní a střední škole. Foto: Dana Gabalová 11

12 12 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Školy z celé republiky si seminář objednávaly prostřednictvím objednávkových listů, do kterých zaznamenávaly téma, na které by se seminář měl zaměřit i to, jakou s ním mají žáci dosavadní zkušenost nebo to zda se ve třídě nacházejí nějací sympatizanti s extremismem. Od října do konce roku se konalo celkem 60 seminářů, kterých se zúčastnilo 1701 studentů. Semináře se konaly v různých částech republiky a na různých typech škol (základní školy, gymnázia, střední průmyslové školy, střední odborná učiliště, praktická základní škola). Kompletní seznam seminářů se nachází v přiložené tabulce. Více seminářů bylo pořádáno ve městech, kde byla instalována putovní výstava vítězných prací soutěže uměleckých škol a kde společnost Člověk v tísni dlouhodobě působí (Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno). Přehled všech realizovaných seminářů Datum Město Typ školy Název školy rozsah počet žáků Chrudim SŠ Střední škola zdravotnická a sociálně právní Chrudim 4 x 90 min Hradec Králové SŠ Gymnázium B. Němcové, Pospíšilova tř x 90 min Praha ZŠ Základní škola, Školní x 90 min Děčín ZŠ ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 1 x 90 min Mnichovo Hradiště SŠ Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská x 90 min Kladno SOU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská x 90 min Kladno OU OU Vrapice 1 x 90 min Kladno ZŠ Základní škola Kladno, Amálská x 90 min Litomyšl ZŠ ZŠ Litomyšl, Zámecká x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem 5 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Stříbrníky, Ústí nad Labem 1 x 90 min Kladno SOU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Praha SOU SPŠ na Proseku, Novoborská 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební, Borská 55 1 x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Plzeň ZŠ 21. ZŠ 1 x 90 min Plzeň SŠ Gymnázium Mikulášské náměstí 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ Dopravní Průkopníků x 90 min Znojmo SŠ Gymnázium Dr. Karla Polesného, Komenského náměstí 4 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Kyjov SŠ Gymnázium Kyjov 1 x 90 min Mikulov SŠ Gymnázium Mikulov 2 x 90 min 80

13 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Plzeň ZŠ ZŠ Chrást 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠD, Karlovarská 99 1 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Hradec Králové SŠ Gymnázium J.K. Tyla 2 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební 1 x 90 min 12 Ústí nad Labem ZŠ ZŠP Trmice 1 x 90 min 15 Ústí nad Labem SŠ Gymnázium Stavbařů 1 x 90 min 30 Ústí nad Labem SŠ Gymnázium Jateční 1 x 90 min Plzeň ZŠ 21. ZŠ 1 x 90 min Praha ZŠ ZŠ Hostivař, Kosinova x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební, Borská 55 1 x 90 min Litvínov SŠ Litvínov 1 x 90 min Skuteč SŠ Biskupské gymnázium 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Mojžíř 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Mírová 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠP Neštěmice 1 x 90 min Ústí nad Labem SŠ SŠ Trivis 1 x 90 min 45 Celkem ) Příprava didaktického materiálu V projektu byl vytvořen didaktický materiál s názvem Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu. Tento materiál navazuje na předchozí publikaci Dovedu to pochopit?, která zpracovávala pět témat multikulturní výchovy. Stejně jako předchozí publikace se skládá z tištěné příručky a CD-ROMu a je rozdělen do dvou částí teoretických informací pro učitele a praktické pedagogické části. Teoretická část obsahuje základní definice ideologií souvisejících s pravicovým extremismem (antisemitismus, nacionalismus, nacismus, fašismus, neonacismus, neofašismus). Autorem tohoto textu je politolog Jan Charvát z Institutu politických studií Univerzity Karlovy. Dále příručka obsahuje text přibližující historický vývoj extrémní pravice na území ČR. Jeho autorem je Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. Zbývající dva texty jsou věnovány symbolice využívané pravicovými extremisty (autory textu jsou Ondřej Cakl a Klára Kalibová z organizace Tolerance a občanská společnost) a aktivitám neonacistických skupin na internetu (autorem je František Valeš z Českého helsinského výboru) Pedagogická část je složena z podrobně popsaných aktivit, s nimiž mohou pedagogové pracovat v hodinách. Aktivity jsou vedeny interaktivními metodami výuky a za využití skupinové práce a diskuze. Představují základní pojmy a věnují se i aktuálním tématům týkajícím se problematiky pravicového extremismu jako například kauza kolem vydání knihy Turnerovy deníky nebo otázky spojené s možným 13

14 14 Závěrečná zpráva Vzdělávací část zpřísňováním shromažďovacího zákona. Aktivity byly pilotně ověřovány a zkoušeny na seminářích realizovaných v rámci projektu. Na základě těchto zkušeností byly doplněny o rady a doporučení, na co by si pedagogové při jejich vedení měli dát pozor. Příručka je doplněna o slovníček základních pojmů a seznam literatury a odkazů na další zdroje informací. Příručka je zdarma zasílána na školy, které o ni projeví zájem na základě informací na internetových stránkách programu Varianty i kampaně NEOnácek: Chcete ho?, z elektronického mailingu programu Varianty (obsahuje ových adres) nebo z médií, kde bylo na vznik materiálu upozorněno. 2.3) Dotazníkové šetření na školách Na 21 seminářích (z celkového počtu 60 seminářů) realizovaných v rámci projektu byly studentům rozdávány dotazníky zaměřené na několik oblastí týkajících se tématu pravicový extremismus a samotného projektu (představa o neonacistech a hrozbách, které z jejich strany mohou přicházet, rozsah, který je tomuto tématu věnován ve školách, obeznámenost s kampaní NEOnácek: Chcete ho?). Data byla sbírána v době pořádání seminářů, tj. od 1. října do 31. prosince V rámci šetření bylo odevzdáno celkem 627 dotazníků. Téměř polovina z nich byla od žáků základních škol, čtvrtina od studentů středních odborných škola a učilišť a čtvrtina od žáků základních škol. Celkový počet dotazníků SOU Gymnázia ZŠ celkem odevzdaných Ve vyhodnocení uvádíme souhrn odpovědí na šest otázek se stručným vyhodnocením výsledků jednotlivých odpovědí. 1.) Jak si představuji současné neonacisty? Na tuto otázku mohli studenti uvést větší množství odpovědí. Tyto odpovědi jsme třídili do širších kategorií, kdy nutně docházelo k určitému zkreslení. Pracovali jsme s následujícími kategoriemi: násilí: Do této kategorie byly započítány zmínky, ve kterých figurovala agresivita, napadání lidí, ozbrojování nebo jakási všeobecná nenávist (ne xenofobie, která byla řazena jinam). image: Jedná se o zmínky týkající se vzhledu nebo oblékání. V drtivé většině se jednalo o představu spojenou s hnutím skinheads. Kategorie zahrnovala i odpovědi se značně zkreslenými představami (např. dredy ), ty však byly zcela ojedinělé. veřejnost: Jedná se o odpovědi, v nichž byly zmiňovány aktivity, které se nějakým způsobem obrací směrem k veřejnosti nebo mají charakter veřejných akcí, tj. demonstrace, pochody, vyvolávání hesel, koncerty atd. Byly sem navíc řazeny i odpovědi, které odkazují na organizovanost neonacistických hnutí.

15 Závěrečná zpráva Vzdělávací část radikalismus: Do této kategorie patřily zmínky o tom, že jde o extremistické hnutí, popř. o hnutí s výraznými, distinktivními názory, které jsou prosazovány s odhodláním až fanatismem. Řazeny sem byly i zmínky o konfliktech se zákonem a s policií. nemorálnost: Odpovědi zobrazující neonacisty jako nemorální, asociální, zlé, drzé, vulgární či špatné lidi, případně lidi se zpřeházeným žebříčkem hodnot. ideologie: Zmínky o hlavních rysech neonacistické ideologie, jakými jsou rasismus, xenofobie (u které nebylo blíže specifikováno, proti komu je namířena1), antisemitismus, nacionalismus, popírání holocaustu atd. Byly sem řazeny i zmínky o fašismu, sympatiích k Hitlerovi nebo přímo režimu nacistického Německa. kolektiv: Sem byly řazeny zmínky jednak o solidárním charakteru hnutí, které poskytuje útočiště a perspektivy neúspěšným a frustrovaným lidem a které se jejich problémy snaží kompenzovat vyvoláváním strachu a respektu v okolí a elitářskou rétorikou, jednak o prioritě takového prostředí nad samotnou ideologií, tj. sami neonacisté své ideologii nerozumí, jsou zmanipulovaní a s žádným řešením jakýchkoliv problémů ve skutečnosti nepřicházejí. Patří sem i odpovědi v tom smyslu, že neonacisté do majoritní společnosti nezapadají. hloupost: Do této kategorie byly řazeny odpovědi, podle kterých jsou neonacisté hloupí, nevzdělaní a neznalí historie, dále pak celé spektrum různých pejorativních vyjádření na jejich adresu, které ale nebylo možné nikam zařadit. Romové: Odpovědi, kde byli neonacisté označeni jako lidé, kteří vystupují (či bojují ) výslovně proti Romům. sympatie: Odpovědi, ze kterých bylo jasné, že respondent z neonacisty sympatizuje (např. odpovědi jako bojují proti černému rasizmu nebo jako jediní chrání Česko ). nic: Žádná konkrétní představa, tedy odpovědi typu nezajímá mě to, nevím, nijak, normálně atd. Řazeny sem byly i odpovědi, které tvrdili, že jde o mladé lidi. Pro vyhodnocení jsme zvolili tabulku četnosti jednotlivých kategorií v odpovědích. Protože u každého typu škol byl jiný počet dotazníků, nebyla by přesná čísla dostatečně vypovídající, přenásobili jsme všechny odpovědi tak, aby největší počet odpovídal číslu jedna. Ostatní počty jsou uvedeny v patřičném poměru k tomuto číslu.v každé odpovědi bylo většinou uvedeno více kategorií, nemůžeme říci, kolik procent odpovědí spadalo do jaké kategorie, ale u každé kategorie uvádíme, jak často byla v odpovědích uvedena (čím blíže číslu 1, tím častěji byla kategorie v odpovědích obsažena). Výsledky ukazují, že představa studentů o současných neonacistech není jednotná. U každého typu škol se objevovalo kolem padesáti různých termínů. Po shrnutí těchto termínů do širších kategorií vyplynulo, že nejčastěji jsou představy studentů spojovány s kategoriemi image, násilí a radikalismus. Tato témata byla častěji uváděna na základních školách a gymnáziích než na středních odborných školách a učilištích. Odpovědi studentů učilišť nejčastěji spadávaly do kategorie případů, kdy studenti neměli na otázku o vzhledu nebo hrozbě ze strany neonacistů žádný názor. 1 Buď byl zmiňován obecně odpor k menšinám či nějaké formě jinakosti, nebo explicitně nenávist k Romům (ti byli explicitně jako předmět nenávisti zmíněni jako jediní), které jsem vyhradil speciální kategorii. 15

16 16 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Zajímavé je i sledovat to, jak často byly uváděny odpovědi, které spadaly do poslední kategorie shrnující žádné představy. Tab č.1: Tabulka četnosti odpovědí na otázku Jak si představuji současné neonacisty? gymnázia základní školy SOŠ a SOU násilí image veřejnost radikalismus nemorálnost ideologie kolektiv hloupost Romové sympatie nic ) V čem vidím z jejich strany největší hrozbu? Při vyhodnocování odpovědí jsme použili postup stejný jako u předchozí otázky. Kategorie byly trochu upraveny tak, aby lépe odpovídaly otázce. Pracovali jsme s následujícími kategoriemi: ne-bezpečnost: Do této kategorie byly zařazeny všechny odpovědi, které zmiňovaly násilný či agresivní charakter neonacistického hnutí nebo aktivity, při kterých dochází k omezování nebo ohrožování ostatních. Souhrnně lze říci, že sem byly počítány všechny zmínky, které se týkaly narušování bezpečnosti obecně, a to i demonstrace nebo vandalismus. ideologie: Zmínky o nebezpečnosti myšlenek, které jsou charakteristické pro neonacistickou ideologii, tj. hlavně rasismus, xenofobie, nacionalismus, netolerance, neúcta k lidským právům a odpor k demokracii. Patřily sem i odpovědi, které říkaly, že jde o nebezpečnou ideologii obecně. kult Třetí říše: Odpovědi, ve kterých bylo za nebezpečí považováno uctívání nacistického Německa, Hitlera, hajlování, používání nacistických symbolů atd. politika: Sem byly řazeny zmínky o aktivitách, které mají v nějakém smyslu politický charakter. Jednalo se jednak o propagaci ultrapravicových hnutí, snahu získat moc a negativní vliv na společnost, jednak o získávání popularity, počtu sympatizantů nebo lidí, kteří neonacismus akceptují. fanatismus: Do této kategorie byly zařazeny odpovědi, v nichž byla uváděna nevyzpytatelnost, fanatická odhodlanost hnutí a absence zábran. Dále sem patřily odpovědi týkající se extrémního charakteru ideologie a zaslepenosti a neinformovanosti jejích stoupenců. opakování historie: Hrozba nového totalitního režimu, diktatury, nástup dalšího Hitlera, další genocida nic: Nevím nebo žádná hrozba.

17 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Pro vyhodnocení jsme zvolili tabulku četnosti jednotlivých kategorií v odpovědích. Protože v každé odpovědi byl většinou více než jeden námět, nemůžeme říci, kolik procent odpovědí spadalo do jaké kategorie, ale u každé kategorie uvádíme, jak často byla v odpovědích uvedena. Údaje v tabulce byly opět vyhodnocovány způsobem popsaným v otázce 1.) tj., čím blíže se údaj blíží číslu 1, tím častěji byla kategorie v odpovědích obsažena. U otázky zjišťující největší hrozby ze strany neonacistů byla studenty gymnázií a základních škol nejčastěji uváděna problematika bezpečnosti, u středních odborných učilišť a odborných učilišť bylo nejčastěji uváděno, že současní neonacisté nepředstavují žádnou hrozbu. Téměř u poloviny studentů gymnázií byly zároveň zmíněny obavy z politické úspěšnosti neonacistů, studenti základních škol a středních a odborných učilišť tyto obavy v takové míře nesdílejí. Tab č.2: Tabulka četnosti odpovědí na otázku V čem vidím z jejich strany největší hrozbu? gymnázia základní školy SOŠ a SOU ne-bezpečnost ideologie kult 3. říše politika fanatizmus opakování historie nic ) Setkal jsem se někdy ve vyučování s tématem neonacismu? Odpovědi na tuto otázku byly téměř vyrovnané. Z celkového počtu 619 odpovědí odpovědělo 315 respondentů kladně a 302 záporně. Na gymnáziích a základních školách mírně převažovaly kladné odpovědi, na středních odborných učilištích a odborných učilištích zase naopak mírně převažovaly záporné odpovědi. Setkal jsem se někdy ve vyučování s tématem neonacismu? SOU Gymnázia ZŠ celkem % ANO ,89% NE ,79% Nevím 2 2 0,32% Celkem ,00% 4.) Kolik hodin se tomuto tématu věnujeme během školního roku? Odpovědi studentů naznačují, že tématu neonacismus je ve školách věnován jen velmi malý prostor (nebo je takový alespoň výsledný dojem studentů a počet hodin, které uvádějí v odpovědích na otázku, kolik hodin s tímto tématem během školního roku pracovali). 17

18 18 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Pouhých 14 procent studentů uvedlo, že se s tímto tématem setkali více než ve dvou hodinách během celého školního roku. Nejčastěji uvedenou odpovědí bylo, že se tématu nevěnovala žádná hodina (39 %). Kolik hodin se tomuto tématu věnujeme během školního roku? Nevím 98 18,74% Nula ,43% Méně než ,74% 1 až ,90% Více 69 13,19% Celkem ,00% 5.) Znám internetovou kampaň NEOnácek: Chcete ho? Převážná část studentů před samotnými semináři informační kampaň NEOnácek: Chcete ho? neznala. Přitom však v odpovědích byla patrná relativně velká variabilita mezi jednotlivými školami. Ta činila 9.5 % v případě gymnázií, 8.7 % v případě základních škol. Menší variabilita odpovědí byla v případě učilišť (1.9%). Obeznámenost s kampaní byla mírně vyšší u studentů gymnázií, nejnižší byla u žáků základních škol. Znám internetovou kampaň NEOnácek: Chcete ho? SOU Gymnázia ZŠ celkem ANO ,31% NE ,69% Celkem ,00% 6.) Navštívil(a) jsem webovou stránku Vyhodnocení odpovědí ukazuje, že jen málokdo z účastníků seminářů navštívil před samotným seminářem webovou stránku Počty se však opět lišily školu od školy. V děčínské škole byl například počet návštěvníků stránky téměř čtyřicetiprocentní. Výsledky odpovědí na poslední dvě otázky ukázaly, že kampaň zasáhla spíše veřejnost, vysokoškolské studenty a lidi zabývající se tématem pravicový extremismus. Ke studentům se dostala až prostřednictvím seminářů a doprovodných akcí (výstavy, koncerty). Navštívil(a) jsem webovou stránku SOU Gymnázia ZŠ celkem ANO ,56% NE ,44% Celkem ,00%

19 Závěrečná zpráva Mediální výstupy 3.) Me d i a l i z a c e Přehled mediálních výstupů projektu: Datum Název Médium Autor Mediální kampaň NEOnácek: Chcete ho? Radio 1, Zátiší Jana Ježková Budařova píseň Brožurka bojuje proti extremismu idnes jaz Nacionalisté nabízí web pro protiislámský film Hospodářské noviny Ivana Kottasová Člověk v tísni přijde s NEOnáckem Metro ČTK NEOnácek Chcete ho? ČT2, Události komentáře Jakub Železný Kampaň NEOnácek - Chcete ho? bojuje proti vzrůstajícímu neonacismu ČT Kampaň společnosti Člověk v tísni NEOnácek - Chcete ho? Čro 1, Ozvěny dne Vít Dvořák Člověk v tísni zahájil kampaň proti vzrůstajícímu neonacismu ČTK Je tady NEOnácek. Umí hajlovat. Chcete ho?! Aktuálně.cz Vendula Křížová, M. Žucha Člověk v tísni představil střípky ze života českých neonacistů ihned Jan Markovič Člověk v tísni nabízí v kampani NEOnácka k adopci idnes L. Poláková Člověk v tísni rozjel kampaň proti neonacistům Novinky.cz Zasmějte se svému náckovi, radí kampaň Týden.cz Martin Pavlíček Začala kampaň Chcete neonácka? Pražský deník Jitka Eisenhammerová Začala kampaň proti neonacismu Deníky Bohemia Jitka Eisenhammerová V kampani je nácek mazlíček Hospodářské noviny Kateřina Mahdalová S humorem na neonacisty Lidové noviny Bedřich Kratochvíl Kampaň zesměšní neonacisty MF DNES jez Chcete ho? Ptá se kampaň proti neonacistům Právo ČTK 19

20 20 Závěrečná zpráva Mediální výstupy Daníček a Kubík jdou do světa! Šíp Chcete svého neonácka? Provokuje nová kampaň Pražský deník Jitka Eisenhammerová Kampaň společnosti Člověk v tísni NEOnácek - Chcete ho? Radiožurnál, Ozvěny dne NEOkampaň má starý obsah Lidové noviny Adam Nenadál O kampani NEOnácek: Chcete ho? Čro 6, Zaostřeno na lidská práva Jarmila Balážová NEOnácek není jen o spotech Lidové noviny Václav Zeman Jahcoozi roztančí klub Roxy MF DNES Happening Nedovedu pochopit upozorňuje na rozmach xenofobie Člověk v tísni Václav Zeman Autoři stránek útočících na cizince čelí trestnímu oznámení idnes cen Kam míří česká ultrapravice MF DNES, Kavárna Václav Zeman Člověk v tísni zahajuje putovní výstavu o hrozbách neonacismu Econnect Václav Zeman Je potřebné, aby došlo ke změně shromažďovacího zákona? Radio Wave, Rentgen Zuzana Rejchová Neonacisté v České republice Radio Wave, Rentgen Zuzana Rejchová V klubu Circus dnes kapely zahrají proti NEOnáckům Dovedu to pochopit? - Školáci malují hrozby neonacismu Ústecký deník, Mostecký deník, Litoměřický deník, Děčínský deník ČT 24 Radek Strnad Výstava Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu ČT 1, Události v regionech Jitka Sluková Bojují s extremismem Metro Romana Barboříková Upozorňují na hrozbu neonacismu MF DNES, Plzeňský kraj pp Výstava představí příběhy cizinců v Čechách Plzeňský deník Ladislav Vaindl NEOnácek: Chcete ho? Právo, Plzeňský kraj her V Plzni probíhá kampaň proti neonacismu NEOnácek - chcete ho? Čro - Plzeň Petr Handl Neonacismus je hrozba, varují MF DNES, Plzeňský kraj Markéta Čekanová Na semináři o pravicovém extremismu Respekt Václav Zeman

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

A s i - m i l o v a n í, o.s. Koresp.: Pekařská 44 Heřmanova 15 678 01 Blansko 170 00 Praha 7

A s i - m i l o v a n í, o.s. Koresp.: Pekařská 44 Heřmanova 15 678 01 Blansko 170 00 Praha 7 Občanské sdružení ASI-MILOVANÍ Výroční zpráva za rok 2008 Úvod V roce 2008 se v české společnosti začali s nebývalou silou projevovat myšlenky propagující nepřátelské postoje vůči Romům a cizincům. To

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

18. JUNIORSKÝ MARATON 2014 Závod samých vítězů

18. JUNIORSKÝ MARATON 2014 Závod samých vítězů 18. JUNIORSKÝ MARATON 2014 Závod samých vítězů Co to je Juniorský maraton» Štafetový běžecký závod» 10 studentů běží maratonskou trať (42,195km každý běží 4,2km)» V každém týmu musí být minimálně 3 dívky»

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Sdružení dětí a mládeže TILIA ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA

Sdružení dětí a mládeže TILIA ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA Sdružení dětí a mládeže TILIA ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA za podpory Spolchemie a Zdravého města Ústí nad a pod záštitou primátora města Ústí nad Mgr. Jana Kubaty

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze

Informace pro partnery. České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Informace pro partnery Hledáme inovativní a vizionářské partnery, kteří podpoří tým ČVUT v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 a spojí s námi své síly při hledání

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Umění nás mění! Závěrečná zpráva. k projektu Umění nás mění!

Umění nás mění! Závěrečná zpráva. k projektu Umění nás mění! Umění nás mění! závěrečná UNM.indd 1 Závěrečná zpráva k projektu Umění nás mění! 18.12.2009 11:01:18 závěrečná UNM.indd 2 18.12.2009 11:01:20 O projektu P rojekt Umění nás mění! který v roce 2009 realizovalo

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Případové studie Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Daniel Mlynář, Sales and Marketing Director; Jakub Holý, Senior Architect WDF Web Design Factory Základní idea konceptu

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Festival v Benešově celkem navštívilo 1444 diváků. Z toho připadá 1143 návštěvníků na projekce

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Festival v Benešově celkem navštívilo 1444 diváků. Z toho připadá 1143 návštěvníků na projekce ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ INFORMACE Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět letos proběhl již potřinácté. A to nejen v Praze, ale i v dalších 33 městech po celé České republice. V roce

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Vyhodnocení vědomostní soutěže

Vyhodnocení vědomostní soutěže Vyhodnocení vědomostní soutěže Vědomostní soutěž pro studenty a mládež vyhodnocení Magni Cesty s příběhem Agentura HelpTour v rámci propagace značky MAGNI Cesty s příběhem realizovala vědomostní soutěž

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.5, od 16. 6. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více