Závě r e č n á z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závě r e č n á z p r á v a"

Transkript

1 Závě r e č n á z p r á v a o k a m p a n i NEOn á c e k : Ch c e t e h o? a p r o j e k t u Do v e d u t o p o c h o p i t? Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008

2 2 O projektu Projekt Dovedu to pochopit? Projekt Dovedu to pochopit? Projekt Dovedu to pochopit? realizovala v roce 2008 společnost Člověk v tísni a zaměřoval se na informování a vzdělávání mladých lidí o společenské nebezpečnosti vzrůstajících veřejných aktivit neonacistů v České republice. Projekt se skládal ze dvou částí. První částí byla veřejná kampaň NEOnácek: Chcete ho?, která byla spuštěna 7. dubna Cílem kampaně bylo po celý rok odkazovat mladé lidi k návštěvě webové stránky kampaně na které byly shromažďovány aktuální články, tématické bulletiny, odborné texty a další materiály informující o aktivitách českých neonacistů. Dělo se tak prostřednictvím krátkých spotů umístěných na internetu, promítaných v kinosálech a v autobusech na linkách společnosti Student Agency. Součástí kampaně bylo také uspořádání soutěže studentů uměleckých škol a následná putovní výstava tvořená vítěznými pracemi této soutěže. Výstavu ve třech městech doprovázely kulturní akce, na nichž byli mladí lidé taktéž upozorňováni na témata spojená s problematikou nárůstu aktivity českých neonacistů. Druhou částí projektu byla část vzdělávací. Její součástí byla příprava didaktického materiálu pro učitele a vedení seminářů na základních a středních školách, na nichž byli studenti seznamováni s různými tématy týkajícími se uvedené problematiky. Semináře byly vedeny formou interaktivních metod a studenti na nich měli možnost diskutovat s lektory a vytvářet si na základě poskytnutých informací vlastní názory na jednotlivá témata. Semináře vedli kromě lektorů realizátora vysokoškolští studenti, kteří se zúčastnili zářijového semináře, na kterém se podrobně seznámili s tématem i s tím, jak pracovat s vytvořenými vzdělávacími materiály. Výstupem vzdělávací části projektu je i nově vytvořená vzdělávací příručka určená pedagogům základních a středních škol a dalším pedagogickým pracovníkům. Příručka obsahující teoretickou i praktickou část, na které se podílela většina odborníků, která se tématu pravicového extremismu v České republice věnují, byla vydána v počtu 700 kusů a je v současnosti distribuována na základní i střední školy v České republice. Tato vzdělávací část byla stěžejní částí celého projektu, na kterou byla určena také většina prostředků. Během realizace projektu bylo na různých místech opakovaně zmiňováno směrem k informační kampani, že je příkladem plýtvání dvou milionů z evropských fondů. Přitom samotná informační kampaň stála zhruba dvě stě tisíc korun a náklady na ní tak tvořily desetinu prostředků celého projektu. Během celého roku jsme se snažili informovat mladé lidi o základních charakteristikách ideologie neonacismu i dalších ideologií, ke kterým se sympatizanti pravicově extremistických skupin hlásí (fašismus, nacismus, antisemitismus, ) i o aktuální činnosti neonacistů v České republice. Na pozadí stále stoupající veřejné i politické aktivity českých neonacistů, vrcholící jejich střety při snahách o útok na sídliště Janov obývané především Romy, jsme se snažili mladým lidem ukázat, že jejich rasis-

3 O projektu Projekt Dovedu to pochopit? ticky zaměřené recepty na řešení společenských problémů nejsou v souladu se základními lidskými právy a preventivně jsme tak chtěli přispět k tomu, aby sympatie mladých lidi s těmito myšlenkami byly co možná nejnižší. Ohlasy veřejnosti na veřejnou část kampaně ukázaly, že stoupající aktivita neonacistů byla po celý rok aktuálním společenským tématem. Stejně tak reakce studentů účastnících se seminářů dokazovaly, že mladí lidé se o toto téma zajímají a často se potýkají s nedostatkem podrobnějších informací. Projekt Dovedu to pochopit?, jehož součástí je informační kampaň NEOnácek: Chcete ho?, byl hrazen z prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci Vládní kampaně proti rasismu v roce

4 4 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 1.) Veřejná část: kampaň NEOnácek : Chcete ho? 1.1) Cílové skupiny, komunikační prostředky Veřejná kampaň NEOnácek: Chcete ho? se snažila netradičním způsobem upozornit na problematiku stoupající aktivity příznivců extrémní pravice v České republice a možnou společenskou nebezpečnost tohoto jevu. Cílovou skupinou kampaně byli mladí lidé ve věku let. Komunikační prostředky kampaně tvořily: webová stránka spoty, reklamní pohlednice, happening Nedovedu pochopit, soutěž uměleckých škola a putovní výstava složená z vítězných prací. Za motto a zároveň i název kampaně byl zvolen slogan NEOnácek: Chcete ho?. Toto provokativní spojení, odkazující na známý pořad České televizi, v němž jsou nabízena domácí zvířata k osvojení, byl zvolen záměrně s cílem zaujmout mladé lidi a přimět je k zájmu o to být na internetové stránce kampaně podrobněji informován o problematice pravicového extremismu. Spoty i samotná kampaň měly kromě zesměšňujícího zobrazování přinést i ironizující sdělení o tom, že jednotliví neonacisté když jim dáte šanci - se vám mnohonásobně odvděčí a budou respektovat hranice, jaké jim vymezíte. 1.2) Webová stránka Hlavním komunikačním prostředkem veřejné kampaně byla webová stránka Na této stránce byly pravidelně přebírány aktuální články a reportáže z médií informující o aktivitách pravicových extremistů v České republice. Na stránce byly uveřejněny dva spoty kampaně a hudební videoklipy Jana Budaře Brožurka a kapely The Tchendos Nedovedu pochopit. Na stránce byly pravidelně uveřejňovány tématické bulletiny připravované organizací Tolerance a občanská společnost. Bulletiny odborně zpracovávaly následující témata: krátký exkurz do pojmosloví, neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty, změny v image českých neonacistů, symbolika ultrapravicových hnutí, Dělnická strana.

5 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Stránka dále obsahovala základní informace o projektu a odkazy na další texty a literaturu týkající se daného tématu. Za období duben-prosinec roku 2008 zaznamenala stránka celkem unikátních návštěv. Nejvyšší návštěvnost měla stránka v prvních dnech po spuštění kampaně, kdy přesahovala počet 7000 unikátních návštěvníků denně. V druhé polovině roku se počet návštěv ustálil na cca 70 návštěvách za den. V současnosti tvoří tato stránka ucelenou kolekci textů, které se za uplynulý rok týkaly tématu pravicový extremismus. 1.3) Spoty Na stránku upozorňovaly dva krátké spoty s názvy Daníček a Kubík. Oba spoty nabízející po vzoru televizního pořadu k osvojení dva příznivce krajní pravice byly umístěny na serveru YouTube. Do konce roku 2008 byl spot Daníček na serveru YouTube shlédnut krát a spot Kubík krát. Oba spoty byly zároveň promítány v několika kinech v ČR a v měsíci květnu byly vysílány na všech vnitrostátních linkách autobusů společnosti Student Agency. V závěru roku jsme využili nabídky společnosti Crazy Tomato zařadit spoty na více než 200 webových stránek, kde jsou ke stažení do mobilních telefonů. Režisérem spotů byl Jan Pavlacký z produkční společnosti Milk and Honey. Foto: Markéta Hajská Součástí kampaně bylo i nahrání skladby Jana Budaře Brožurka a natočení videoklipu k této písni. Videoklip byl taktéž umístěn na server YouTube a do konce roku jej shlédli uživatelé serveru více než krát. Píseň Brožurka byla zařazena na nové album Jana Budaře a několik týdnu se držela v čele hitparády Radia 1. Při jejím vysílání bylo často uváděno, že vznikla v rámci této kampaně. 5

6 6 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 1.4) Happening Nedovedu pochopit První veřejnou akcí kampaně NEOnácek: Chcete ho? byl happening proti rozmachu xenofobie s názvem Nedovedu pochopit, který pořádali společnost Člověk v tísní, klub Roxy a další spoluorganizátoři ve čtvrtek 24. dubna v pražském klubu Roxy. Součástí happeningu bylo vystoupení berlínského multikulturního projektu Jahcoozi a českých kapel The Chancers a The Tchendos DJs. The Tchendos jsou zároveň autory písně a videoklipu, který dal název celé akci a který syrovými záběry z koncentračních táborů a pochodů neonacistů doprovází píseň vytvořenou na základě rozhovoru se ženou, která přežila pobyt v několika koncentračních táborech. Happeningu se zúčastnilo přibližně 400 lidí. 1.5) Soutěž uměleckých škol a putovní výstava Ve druhé polovině roku jsme se snažili do projektu zapojit veřejnost a mladé lidi v regionech prostřednictvím soutěže studentů uměleckých škol a následné putovní výstavy. Do soutěže uměleckých škol na téma hrozby neonacismu se přihlásilo 35 studentů ze tří uměleckých škol (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská Brno a Katedra výtvarné výchovy PF UJEP Ústí nad Labem). Porotci soutěže byli: malířka Lada Gažiová, pracovník reklamní agentury Fifty Eggs Martin Holub, fotograf Lidových novin Michal Novotný, artdirektor týdeníku Respekt Tomáš Didunyk a pracovníci vzdělávacího programu Varianty. Vítězkou soutěže se stala Nikola Mayerová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Nerudově ulici v Plzni se svou prací s názvem Nezakopni. Z devíti nejlépe hodnocených prací byla následně uspoádána putovní výstava, která představovala pohled mladých umělců na téma rasismu a neonacismu. Práce byly na výstavních panelech doplněny úryvky textů z připravované příručky pro pedagogy, které popisovaly jednotlivé pojmy a historická období spojená s rozvojem nacismu a neonacismu na území České republiky. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 16. září 2008 v Městské knihovně v Praze. Zde byla výstava umístěna do konce září a ve zbytku roku putovala do dalších tří měst (Ústí nad Labem, Kladno, Plzeň). Ve městech, kde byla výstava instalována, v tu dobu zároveň probíhaly semináře o pravicovém extremismu na školách. Harmonogram putovní výstavy: Praha, Městská knihovna Ústí nad Labem, Restaurace U Vlka Kladno, Odborné učiliště Vrapice Plzeň, Měšťanská beseda Plzeň, Střední průmyslová škola stavební

7 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Ukázky vítězných prací 1. místo Autor: Nikola Mayerová / Název: Nezakopni Škola: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu (Nerudova 33, Plzeň) 3. místo Autor: Aneta Rychlíková / Název: Figura Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 2. místo Autor: Petr Doček / Název: Nadčlověk Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 7

8 8 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? 4. místo + Speciální cena Variant Autor: Yveta Buchtová Název: Nic než národ. Který? Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Šárka Navrátilová Název: Musím vás zachránit Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Michal Kraus Název: Nazi boy is a bad toy Škola: Katedra výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem místo Autor: Karolina Bartáková Název: Jdeme s dobou Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno)

9 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? místo Autor: Bartáková Karolina Název: A jaká je tvoje virtuální identita? Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) místo Autor: Adam Rybák / Název: Třiďte odpad Škola: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská (Husova 537, Brno) 9

10 10 Závěrečná zpráva Veřejná část: kampaň NEOnácek: Chcete ho? Člověk v tísni, o.p.s. zve na výstavu vítězných prací soutěže uměleckých škol DOVEDU TO POCHOPIT? Hrozby neonacismu a koncert Jana Budaře pořádané v rámci informační kampaně NEOnácek: Chcete ho? VÝSTAVA "DOVEDU TO POCHOPIT? - HROZBY NEONACISMU" v 1. patře Měšťanské besedy v Plzni Výstava upozorňuje netradiční formou na společenskou nebezpečnost současné vzrůstající aktivity českých neonacistů. Práce jsou doprovázeny texty, které shrnují historický vývoj neonacistické scény na území České republiky i ideologii a vizuální styl současných neonacistů. Součástí plzeňské části kampaně je také koncert herce a zpěváka Jana Budaře se skupinou Eliščin Band. Jan Budař se ke kampani připojil s písní Brožurka. JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND - PROMĚNA od 20 hodin v Divadle pod lampou koncert k novému albu - PROMĚNA - vychází s časopisem RESPEKT Vstupné 50 Kč (na pokrytí provozních nákladů). Zastoupení Evropské komise v České republice Výstava je hrazena z prostředků Evropské komise a úřadu vlády ČR v rámci kampaně proti rasismu a xenofobii v roce Partneři: 1.6) Veřejné akce Putovní výstavu doprovázely ve třech městech akce pro veřejnost. Jednalo se o slavnostní vyhlášení výsledků umělecké soutěže a dva koncerty. Slavnostní vyhlášení soutěže (16. září 2008 v Malém sále Městské knihovny v Praze) bylo spojeno s vystoupením účastníků improvizační ligy Praliny a mělo být zakončeno veřejnou debatou o shromažďovacím zákonu, která však byla nakonec zrušena. Akce se zúčastnilo zhruba 30 návštěvníků. V dalších dvou městech byly uspořádány koncerty kapel, které ve svých postojí vystupují proti rasismu. První koncert se konal v Ústí nad Labem v úterý 21. října 2008 od 20 hodin v Clubu Circus (Velká Hradební 33) vystoupila kapela LUS3 a The Tchendos jako DJ s. Součástí programu bylo i hudebně-dramatické vystoupení studentů katedry výtvarné kultury PF UJEP vystupujících pod názvem Hrající výtvarkáři. Koncertu se zúčastnilo přibližně 100 návštěvníků. Druhý koncertem bylo vystoupení Jana Budaře, který se ke kampani NEOnácek: Chcete ho? připojil se svou písní Brožurka. Jan Budař a Eliščin Band vystoupili v Plzni 27. listopadu od 20 hodin v Divadle pod Lampou. Koncertu se zúčastnilo přibližně 80 návštěvníků. Na koncertech byl představen projekt i aktivity probíhající v daném městě. Návštěvníci koncertů byli také seznámeni s webovými stránkami kampaně. 1.7) Reklamní pohlednice Veřejná část kampaně byla završena distribucí reklamních pohlednic do restaurací, barů, klubů a kaváren. V souvislosti s aktuálními událostmi a střety příznivců extrémní pravice s policií při jejich snahách proniknout do sídliště Janov obývané z velké části chudými Romy, jsme se rozhodli změnit původní koncept. A na tyto pohlednice jsme namísto vítězných děl soutěže studentů uměleckých škol vybrali motiv z Janova. Bylo vytištěno ks pohlednic, které byly distribuovány na území hlavního města Prahy. Litvínov, OPRAVDU je chcete? NEOboomerang02.indd :21:18

11 Závěrečná zpráva Vzdělávací část 2.) VZDĚLÁVACÍ ČÁST Vzdělávací část projektu Dovedu to pochopit? navázala na stejnojmenný projekt vzdělávacího programu Varianty. V rámci této části vznikl výukový materiál přibližující pedagogům, jak pracovat s tématem pravicový extremismus a jeho společenská nebezpečnost na školách. Lektoři společnosti Člověk v tísni a studenti vysokých škol vyškolení ve zvláštním semináři vedli semináře o pravicovém extremismu na základních a středních školách a středních odborných učilištích. Cílem této části projektu bylo upozornit pedagogy i studenty na reálnou společenskou hrozbu, kterou představuje činnost pravicově extremistických skupin a přispět k tomu, aby mladí lidé, kteří jsou těmito skupinami stále častěji populisticky oslovováni, viděli tyto ideologie v celé jejich šíři. 2.1) Semináře na školách Na základních i středních školách (včetně středních odborných učilišť) se od října do konce roku konaly semináře s tématikou pravicový extremismus. Program seminářů byl složen z aktivit obsažených ve výukovém materiálu Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu a byl uzpůsobován podle typu škol a věku účastníků. Semináře byly vedeny interaktivními metodami, se kterými mají lektoři programu Varianty dlouholeté zkušenosti. Byly v nich využívány následující pedagogické metody: hraní rolí, skupinová práce, myšlenková mapa, brainstorming, různé druhy reflexí, atd. Kromě lektorů společnosti Člověk v tísni vedli semináře na školách studenti vysokých škol, kteří se zúčastnili zářijového semináře pro studenty vysokých škol (Praha, ). Na programu tohoto třídenního semináře byly: základy lektorských dovedností, přednášky odborníků na téma historie i současnost neonacismu v českých zemích (přednášejícími byli Miroslav Mareš, Jan Charvát, Ondřej Cakl, František Valeš), seznámení s programem semináře, praktické zkušební vedení semináře na pražské základní a střední škole. Foto: Dana Gabalová 11

12 12 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Školy z celé republiky si seminář objednávaly prostřednictvím objednávkových listů, do kterých zaznamenávaly téma, na které by se seminář měl zaměřit i to, jakou s ním mají žáci dosavadní zkušenost nebo to zda se ve třídě nacházejí nějací sympatizanti s extremismem. Od října do konce roku se konalo celkem 60 seminářů, kterých se zúčastnilo 1701 studentů. Semináře se konaly v různých částech republiky a na různých typech škol (základní školy, gymnázia, střední průmyslové školy, střední odborná učiliště, praktická základní škola). Kompletní seznam seminářů se nachází v přiložené tabulce. Více seminářů bylo pořádáno ve městech, kde byla instalována putovní výstava vítězných prací soutěže uměleckých škol a kde společnost Člověk v tísni dlouhodobě působí (Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno). Přehled všech realizovaných seminářů Datum Město Typ školy Název školy rozsah počet žáků Chrudim SŠ Střední škola zdravotnická a sociálně právní Chrudim 4 x 90 min Hradec Králové SŠ Gymnázium B. Němcové, Pospíšilova tř x 90 min Praha ZŠ Základní škola, Školní x 90 min Děčín ZŠ ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 1 x 90 min Mnichovo Hradiště SŠ Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská x 90 min Kladno SOU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská x 90 min Kladno OU OU Vrapice 1 x 90 min Kladno ZŠ Základní škola Kladno, Amálská x 90 min Litomyšl ZŠ ZŠ Litomyšl, Zámecká x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Elišky Krásnohorské, Ústí nad Labem 5 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Stříbrníky, Ústí nad Labem 1 x 90 min Kladno SOU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Praha SOU SPŠ na Proseku, Novoborská 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební, Borská 55 1 x 90 min Plzeň ZŠ ZŠ Slovanská Alej 1 x 90 min Plzeň ZŠ 21. ZŠ 1 x 90 min Plzeň SŠ Gymnázium Mikulášské náměstí 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ Dopravní Průkopníků x 90 min Znojmo SŠ Gymnázium Dr. Karla Polesného, Komenského náměstí 4 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠ stavební Chodské nám. 2 1 x 90 min Kyjov SŠ Gymnázium Kyjov 1 x 90 min Mikulov SŠ Gymnázium Mikulov 2 x 90 min 80

13 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Plzeň ZŠ ZŠ Chrást 1 x 90 min Plzeň SŠ SPŠD, Karlovarská 99 1 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Hradec Králové SŠ Gymnázium J.K. Tyla 2 x 90 min Hradec Králové ZŠ ZŠ Milady Horákové 1 x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební 1 x 90 min 12 Ústí nad Labem ZŠ ZŠP Trmice 1 x 90 min 15 Ústí nad Labem SŠ Gymnázium Stavbařů 1 x 90 min 30 Ústí nad Labem SŠ Gymnázium Jateční 1 x 90 min Plzeň ZŠ 21. ZŠ 1 x 90 min Praha ZŠ ZŠ Hostivař, Kosinova x 90 min Plzeň SŠ SOU Stavební, Borská 55 1 x 90 min Litvínov SŠ Litvínov 1 x 90 min Skuteč SŠ Biskupské gymnázium 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Mojžíř 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠ Mírová 1 x 90 min Ústí nad Labem ZŠ ZŠP Neštěmice 1 x 90 min Ústí nad Labem SŠ SŠ Trivis 1 x 90 min 45 Celkem ) Příprava didaktického materiálu V projektu byl vytvořen didaktický materiál s názvem Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu. Tento materiál navazuje na předchozí publikaci Dovedu to pochopit?, která zpracovávala pět témat multikulturní výchovy. Stejně jako předchozí publikace se skládá z tištěné příručky a CD-ROMu a je rozdělen do dvou částí teoretických informací pro učitele a praktické pedagogické části. Teoretická část obsahuje základní definice ideologií souvisejících s pravicovým extremismem (antisemitismus, nacionalismus, nacismus, fašismus, neonacismus, neofašismus). Autorem tohoto textu je politolog Jan Charvát z Institutu politických studií Univerzity Karlovy. Dále příručka obsahuje text přibližující historický vývoj extrémní pravice na území ČR. Jeho autorem je Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. Zbývající dva texty jsou věnovány symbolice využívané pravicovými extremisty (autory textu jsou Ondřej Cakl a Klára Kalibová z organizace Tolerance a občanská společnost) a aktivitám neonacistických skupin na internetu (autorem je František Valeš z Českého helsinského výboru) Pedagogická část je složena z podrobně popsaných aktivit, s nimiž mohou pedagogové pracovat v hodinách. Aktivity jsou vedeny interaktivními metodami výuky a za využití skupinové práce a diskuze. Představují základní pojmy a věnují se i aktuálním tématům týkajícím se problematiky pravicového extremismu jako například kauza kolem vydání knihy Turnerovy deníky nebo otázky spojené s možným 13

14 14 Závěrečná zpráva Vzdělávací část zpřísňováním shromažďovacího zákona. Aktivity byly pilotně ověřovány a zkoušeny na seminářích realizovaných v rámci projektu. Na základě těchto zkušeností byly doplněny o rady a doporučení, na co by si pedagogové při jejich vedení měli dát pozor. Příručka je doplněna o slovníček základních pojmů a seznam literatury a odkazů na další zdroje informací. Příručka je zdarma zasílána na školy, které o ni projeví zájem na základě informací na internetových stránkách programu Varianty i kampaně NEOnácek: Chcete ho?, z elektronického mailingu programu Varianty (obsahuje ových adres) nebo z médií, kde bylo na vznik materiálu upozorněno. 2.3) Dotazníkové šetření na školách Na 21 seminářích (z celkového počtu 60 seminářů) realizovaných v rámci projektu byly studentům rozdávány dotazníky zaměřené na několik oblastí týkajících se tématu pravicový extremismus a samotného projektu (představa o neonacistech a hrozbách, které z jejich strany mohou přicházet, rozsah, který je tomuto tématu věnován ve školách, obeznámenost s kampaní NEOnácek: Chcete ho?). Data byla sbírána v době pořádání seminářů, tj. od 1. října do 31. prosince V rámci šetření bylo odevzdáno celkem 627 dotazníků. Téměř polovina z nich byla od žáků základních škol, čtvrtina od studentů středních odborných škola a učilišť a čtvrtina od žáků základních škol. Celkový počet dotazníků SOU Gymnázia ZŠ celkem odevzdaných Ve vyhodnocení uvádíme souhrn odpovědí na šest otázek se stručným vyhodnocením výsledků jednotlivých odpovědí. 1.) Jak si představuji současné neonacisty? Na tuto otázku mohli studenti uvést větší množství odpovědí. Tyto odpovědi jsme třídili do širších kategorií, kdy nutně docházelo k určitému zkreslení. Pracovali jsme s následujícími kategoriemi: násilí: Do této kategorie byly započítány zmínky, ve kterých figurovala agresivita, napadání lidí, ozbrojování nebo jakási všeobecná nenávist (ne xenofobie, která byla řazena jinam). image: Jedná se o zmínky týkající se vzhledu nebo oblékání. V drtivé většině se jednalo o představu spojenou s hnutím skinheads. Kategorie zahrnovala i odpovědi se značně zkreslenými představami (např. dredy ), ty však byly zcela ojedinělé. veřejnost: Jedná se o odpovědi, v nichž byly zmiňovány aktivity, které se nějakým způsobem obrací směrem k veřejnosti nebo mají charakter veřejných akcí, tj. demonstrace, pochody, vyvolávání hesel, koncerty atd. Byly sem navíc řazeny i odpovědi, které odkazují na organizovanost neonacistických hnutí.

15 Závěrečná zpráva Vzdělávací část radikalismus: Do této kategorie patřily zmínky o tom, že jde o extremistické hnutí, popř. o hnutí s výraznými, distinktivními názory, které jsou prosazovány s odhodláním až fanatismem. Řazeny sem byly i zmínky o konfliktech se zákonem a s policií. nemorálnost: Odpovědi zobrazující neonacisty jako nemorální, asociální, zlé, drzé, vulgární či špatné lidi, případně lidi se zpřeházeným žebříčkem hodnot. ideologie: Zmínky o hlavních rysech neonacistické ideologie, jakými jsou rasismus, xenofobie (u které nebylo blíže specifikováno, proti komu je namířena1), antisemitismus, nacionalismus, popírání holocaustu atd. Byly sem řazeny i zmínky o fašismu, sympatiích k Hitlerovi nebo přímo režimu nacistického Německa. kolektiv: Sem byly řazeny zmínky jednak o solidárním charakteru hnutí, které poskytuje útočiště a perspektivy neúspěšným a frustrovaným lidem a které se jejich problémy snaží kompenzovat vyvoláváním strachu a respektu v okolí a elitářskou rétorikou, jednak o prioritě takového prostředí nad samotnou ideologií, tj. sami neonacisté své ideologii nerozumí, jsou zmanipulovaní a s žádným řešením jakýchkoliv problémů ve skutečnosti nepřicházejí. Patří sem i odpovědi v tom smyslu, že neonacisté do majoritní společnosti nezapadají. hloupost: Do této kategorie byly řazeny odpovědi, podle kterých jsou neonacisté hloupí, nevzdělaní a neznalí historie, dále pak celé spektrum různých pejorativních vyjádření na jejich adresu, které ale nebylo možné nikam zařadit. Romové: Odpovědi, kde byli neonacisté označeni jako lidé, kteří vystupují (či bojují ) výslovně proti Romům. sympatie: Odpovědi, ze kterých bylo jasné, že respondent z neonacisty sympatizuje (např. odpovědi jako bojují proti černému rasizmu nebo jako jediní chrání Česko ). nic: Žádná konkrétní představa, tedy odpovědi typu nezajímá mě to, nevím, nijak, normálně atd. Řazeny sem byly i odpovědi, které tvrdili, že jde o mladé lidi. Pro vyhodnocení jsme zvolili tabulku četnosti jednotlivých kategorií v odpovědích. Protože u každého typu škol byl jiný počet dotazníků, nebyla by přesná čísla dostatečně vypovídající, přenásobili jsme všechny odpovědi tak, aby největší počet odpovídal číslu jedna. Ostatní počty jsou uvedeny v patřičném poměru k tomuto číslu.v každé odpovědi bylo většinou uvedeno více kategorií, nemůžeme říci, kolik procent odpovědí spadalo do jaké kategorie, ale u každé kategorie uvádíme, jak často byla v odpovědích uvedena (čím blíže číslu 1, tím častěji byla kategorie v odpovědích obsažena). Výsledky ukazují, že představa studentů o současných neonacistech není jednotná. U každého typu škol se objevovalo kolem padesáti různých termínů. Po shrnutí těchto termínů do širších kategorií vyplynulo, že nejčastěji jsou představy studentů spojovány s kategoriemi image, násilí a radikalismus. Tato témata byla častěji uváděna na základních školách a gymnáziích než na středních odborných školách a učilištích. Odpovědi studentů učilišť nejčastěji spadávaly do kategorie případů, kdy studenti neměli na otázku o vzhledu nebo hrozbě ze strany neonacistů žádný názor. 1 Buď byl zmiňován obecně odpor k menšinám či nějaké formě jinakosti, nebo explicitně nenávist k Romům (ti byli explicitně jako předmět nenávisti zmíněni jako jediní), které jsem vyhradil speciální kategorii. 15

16 16 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Zajímavé je i sledovat to, jak často byly uváděny odpovědi, které spadaly do poslední kategorie shrnující žádné představy. Tab č.1: Tabulka četnosti odpovědí na otázku Jak si představuji současné neonacisty? gymnázia základní školy SOŠ a SOU násilí image veřejnost radikalismus nemorálnost ideologie kolektiv hloupost Romové sympatie nic ) V čem vidím z jejich strany největší hrozbu? Při vyhodnocování odpovědí jsme použili postup stejný jako u předchozí otázky. Kategorie byly trochu upraveny tak, aby lépe odpovídaly otázce. Pracovali jsme s následujícími kategoriemi: ne-bezpečnost: Do této kategorie byly zařazeny všechny odpovědi, které zmiňovaly násilný či agresivní charakter neonacistického hnutí nebo aktivity, při kterých dochází k omezování nebo ohrožování ostatních. Souhrnně lze říci, že sem byly počítány všechny zmínky, které se týkaly narušování bezpečnosti obecně, a to i demonstrace nebo vandalismus. ideologie: Zmínky o nebezpečnosti myšlenek, které jsou charakteristické pro neonacistickou ideologii, tj. hlavně rasismus, xenofobie, nacionalismus, netolerance, neúcta k lidským právům a odpor k demokracii. Patřily sem i odpovědi, které říkaly, že jde o nebezpečnou ideologii obecně. kult Třetí říše: Odpovědi, ve kterých bylo za nebezpečí považováno uctívání nacistického Německa, Hitlera, hajlování, používání nacistických symbolů atd. politika: Sem byly řazeny zmínky o aktivitách, které mají v nějakém smyslu politický charakter. Jednalo se jednak o propagaci ultrapravicových hnutí, snahu získat moc a negativní vliv na společnost, jednak o získávání popularity, počtu sympatizantů nebo lidí, kteří neonacismus akceptují. fanatismus: Do této kategorie byly zařazeny odpovědi, v nichž byla uváděna nevyzpytatelnost, fanatická odhodlanost hnutí a absence zábran. Dále sem patřily odpovědi týkající se extrémního charakteru ideologie a zaslepenosti a neinformovanosti jejích stoupenců. opakování historie: Hrozba nového totalitního režimu, diktatury, nástup dalšího Hitlera, další genocida nic: Nevím nebo žádná hrozba.

17 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Pro vyhodnocení jsme zvolili tabulku četnosti jednotlivých kategorií v odpovědích. Protože v každé odpovědi byl většinou více než jeden námět, nemůžeme říci, kolik procent odpovědí spadalo do jaké kategorie, ale u každé kategorie uvádíme, jak často byla v odpovědích uvedena. Údaje v tabulce byly opět vyhodnocovány způsobem popsaným v otázce 1.) tj., čím blíže se údaj blíží číslu 1, tím častěji byla kategorie v odpovědích obsažena. U otázky zjišťující největší hrozby ze strany neonacistů byla studenty gymnázií a základních škol nejčastěji uváděna problematika bezpečnosti, u středních odborných učilišť a odborných učilišť bylo nejčastěji uváděno, že současní neonacisté nepředstavují žádnou hrozbu. Téměř u poloviny studentů gymnázií byly zároveň zmíněny obavy z politické úspěšnosti neonacistů, studenti základních škol a středních a odborných učilišť tyto obavy v takové míře nesdílejí. Tab č.2: Tabulka četnosti odpovědí na otázku V čem vidím z jejich strany největší hrozbu? gymnázia základní školy SOŠ a SOU ne-bezpečnost ideologie kult 3. říše politika fanatizmus opakování historie nic ) Setkal jsem se někdy ve vyučování s tématem neonacismu? Odpovědi na tuto otázku byly téměř vyrovnané. Z celkového počtu 619 odpovědí odpovědělo 315 respondentů kladně a 302 záporně. Na gymnáziích a základních školách mírně převažovaly kladné odpovědi, na středních odborných učilištích a odborných učilištích zase naopak mírně převažovaly záporné odpovědi. Setkal jsem se někdy ve vyučování s tématem neonacismu? SOU Gymnázia ZŠ celkem % ANO ,89% NE ,79% Nevím 2 2 0,32% Celkem ,00% 4.) Kolik hodin se tomuto tématu věnujeme během školního roku? Odpovědi studentů naznačují, že tématu neonacismus je ve školách věnován jen velmi malý prostor (nebo je takový alespoň výsledný dojem studentů a počet hodin, které uvádějí v odpovědích na otázku, kolik hodin s tímto tématem během školního roku pracovali). 17

18 18 Závěrečná zpráva Vzdělávací část Pouhých 14 procent studentů uvedlo, že se s tímto tématem setkali více než ve dvou hodinách během celého školního roku. Nejčastěji uvedenou odpovědí bylo, že se tématu nevěnovala žádná hodina (39 %). Kolik hodin se tomuto tématu věnujeme během školního roku? Nevím 98 18,74% Nula ,43% Méně než ,74% 1 až ,90% Více 69 13,19% Celkem ,00% 5.) Znám internetovou kampaň NEOnácek: Chcete ho? Převážná část studentů před samotnými semináři informační kampaň NEOnácek: Chcete ho? neznala. Přitom však v odpovědích byla patrná relativně velká variabilita mezi jednotlivými školami. Ta činila 9.5 % v případě gymnázií, 8.7 % v případě základních škol. Menší variabilita odpovědí byla v případě učilišť (1.9%). Obeznámenost s kampaní byla mírně vyšší u studentů gymnázií, nejnižší byla u žáků základních škol. Znám internetovou kampaň NEOnácek: Chcete ho? SOU Gymnázia ZŠ celkem ANO ,31% NE ,69% Celkem ,00% 6.) Navštívil(a) jsem webovou stránku Vyhodnocení odpovědí ukazuje, že jen málokdo z účastníků seminářů navštívil před samotným seminářem webovou stránku Počty se však opět lišily školu od školy. V děčínské škole byl například počet návštěvníků stránky téměř čtyřicetiprocentní. Výsledky odpovědí na poslední dvě otázky ukázaly, že kampaň zasáhla spíše veřejnost, vysokoškolské studenty a lidi zabývající se tématem pravicový extremismus. Ke studentům se dostala až prostřednictvím seminářů a doprovodných akcí (výstavy, koncerty). Navštívil(a) jsem webovou stránku SOU Gymnázia ZŠ celkem ANO ,56% NE ,44% Celkem ,00%

19 Závěrečná zpráva Mediální výstupy 3.) Me d i a l i z a c e Přehled mediálních výstupů projektu: Datum Název Médium Autor Mediální kampaň NEOnácek: Chcete ho? Radio 1, Zátiší Jana Ježková Budařova píseň Brožurka bojuje proti extremismu idnes jaz Nacionalisté nabízí web pro protiislámský film Hospodářské noviny Ivana Kottasová Člověk v tísni přijde s NEOnáckem Metro ČTK NEOnácek Chcete ho? ČT2, Události komentáře Jakub Železný Kampaň NEOnácek - Chcete ho? bojuje proti vzrůstajícímu neonacismu ČT Kampaň společnosti Člověk v tísni NEOnácek - Chcete ho? Čro 1, Ozvěny dne Vít Dvořák Člověk v tísni zahájil kampaň proti vzrůstajícímu neonacismu ČTK Je tady NEOnácek. Umí hajlovat. Chcete ho?! Aktuálně.cz Vendula Křížová, M. Žucha Člověk v tísni představil střípky ze života českých neonacistů ihned Jan Markovič Člověk v tísni nabízí v kampani NEOnácka k adopci idnes L. Poláková Člověk v tísni rozjel kampaň proti neonacistům Novinky.cz Zasmějte se svému náckovi, radí kampaň Týden.cz Martin Pavlíček Začala kampaň Chcete neonácka? Pražský deník Jitka Eisenhammerová Začala kampaň proti neonacismu Deníky Bohemia Jitka Eisenhammerová V kampani je nácek mazlíček Hospodářské noviny Kateřina Mahdalová S humorem na neonacisty Lidové noviny Bedřich Kratochvíl Kampaň zesměšní neonacisty MF DNES jez Chcete ho? Ptá se kampaň proti neonacistům Právo ČTK 19

20 20 Závěrečná zpráva Mediální výstupy Daníček a Kubík jdou do světa! Šíp Chcete svého neonácka? Provokuje nová kampaň Pražský deník Jitka Eisenhammerová Kampaň společnosti Člověk v tísni NEOnácek - Chcete ho? Radiožurnál, Ozvěny dne NEOkampaň má starý obsah Lidové noviny Adam Nenadál O kampani NEOnácek: Chcete ho? Čro 6, Zaostřeno na lidská práva Jarmila Balážová NEOnácek není jen o spotech Lidové noviny Václav Zeman Jahcoozi roztančí klub Roxy MF DNES Happening Nedovedu pochopit upozorňuje na rozmach xenofobie Člověk v tísni Václav Zeman Autoři stránek útočících na cizince čelí trestnímu oznámení idnes cen Kam míří česká ultrapravice MF DNES, Kavárna Václav Zeman Člověk v tísni zahajuje putovní výstavu o hrozbách neonacismu Econnect Václav Zeman Je potřebné, aby došlo ke změně shromažďovacího zákona? Radio Wave, Rentgen Zuzana Rejchová Neonacisté v České republice Radio Wave, Rentgen Zuzana Rejchová V klubu Circus dnes kapely zahrají proti NEOnáckům Dovedu to pochopit? - Školáci malují hrozby neonacismu Ústecký deník, Mostecký deník, Litoměřický deník, Děčínský deník ČT 24 Radek Strnad Výstava Dovedu to pochopit? - Hrozby neonacismu ČT 1, Události v regionech Jitka Sluková Bojují s extremismem Metro Romana Barboříková Upozorňují na hrozbu neonacismu MF DNES, Plzeňský kraj pp Výstava představí příběhy cizinců v Čechách Plzeňský deník Ladislav Vaindl NEOnácek: Chcete ho? Právo, Plzeňský kraj her V Plzni probíhá kampaň proti neonacismu NEOnácek - chcete ho? Čro - Plzeň Petr Handl Neonacismus je hrozba, varují MF DNES, Plzeňský kraj Markéta Čekanová Na semináři o pravicovém extremismu Respekt Václav Zeman

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Analýza mediální prezentace vítězných filmů 4. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Období: 0..00 8.7.00 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Úvod Jedná se o projekt občanského sdružení Imperativ, o. s. ve spolupráci s MHMP (Krajský grant prevence kriminality) a MV ČR (Státní účelová dotace). Hlavním cílem

Více

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Čím víc se nás nebo našeho oboru nějaká zpráva dotýká, tím snazší je odhalit v ní nesrovnalosti. A čím vzdálenější nám téma je, tím snáze

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Workshop pro bloggery

Workshop pro bloggery Workshop pro bloggeryje realizován za finanční podpory z Fondu pro NNO v rámci EHP fondů 2009-2014 Workshop pro bloggery Závěrečná zpráva Obecná informace Workshop pro bloggery byl připraven v rámci kampaně

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Cíle } Pro oddělení prevence MHMP realizovalo PCPP } Zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) na pražských školách.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Hlavním cílem Evropských dnů je regionální podpora institucí i jednotlivců v jejich zapojení do Programu celoživotního učení.

Hlavním cílem Evropských dnů je regionální podpora institucí i jednotlivců v jejich zapojení do Programu celoživotního učení. Hodnotící zpráva - Evropské dny 2013 Zpracoval Petr Chaluš Základní informace Evropské dny Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádalo 30 mateřských, základních a středních škol. Ve 13 krajích ČR

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA

ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ ZPRÁVA EDITOVÁNO _ LENKA ZÁSAH MEDIÁLNÍ KAMPANĚ vlna 1, 2.0. - 0.09. 01 před kampaní vlna 2,.09. - 1.09. 01 začátek kampaně vlna, 2.09. - 01.. 01 kampaň vlna, 0.. - 1.. 01 kampaň vlna, 22.. - 29.. 01 po kampani

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

PREZENTACE ZKLIDNĚNÍ MOSKEVSKÉ ULICE

PREZENTACE ZKLIDNĚNÍ MOSKEVSKÉ ULICE PREZENTACE ZKLIDNĚNÍ MOSKEVSKÉ ULICE ÚVOD Dne 18. 10. 2011 byl OŽD na Komisi územního rozvoje uložen úkol představit veřejnosti a projednat s ní záměr rekonstrukce Moskevské ulice formou architektonicko-urbanistické

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

A s i - m i l o v a n í, o.s. Koresp.: Pekařská 44 Heřmanova 15 678 01 Blansko 170 00 Praha 7

A s i - m i l o v a n í, o.s. Koresp.: Pekařská 44 Heřmanova 15 678 01 Blansko 170 00 Praha 7 Občanské sdružení ASI-MILOVANÍ Výroční zpráva za rok 2008 Úvod V roce 2008 se v české společnosti začali s nebývalou silou projevovat myšlenky propagující nepřátelské postoje vůči Romům a cizincům. To

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni Projekt Příběhy bezpráví: Příběhy bezpráví jsou projektem vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

JobFair MSV 2013. Pořadatel: ALFA FAIRS s.r.o.

JobFair MSV 2013. Pořadatel: ALFA FAIRS s.r.o. JobFair MSV 2013 Pořadatel: ALFA FAIRS s.r.o. Popis veletrhu JOBFAIR MSV 2013 V návaznosti na poptávku vystavovatelů obnovila veletržní správa Brněnských veletrhů pořádání kariérního veletrhu. Letos se

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika samostatná práce 1) Ve školním roce /13 bylo v Brně 5 základních škol, ve kterých bylo celkem 5 tříd. Tyto školy navštěvovalo 1 3 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více