ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

2 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit: do jaké míry jsou žáci na 1. stupni ZŠ seznámeni s dětskými právy, povinnostmi a problematikou šikany (prostřednictvím výuky na školách) zda je ve školách umístěna schránka důvěry její využitelnost zda se někdo z nich již v tak raném věku stal svědkem šikany celkový počet respondentů: 463

3 POHLAVÍ RESPONDETŮ 42% 58% Chlapec. Dívka.

4 1. SLYŠEL/A JSI UŽ NĚKDY DŘÍVE O ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE NEBO ŠIKANĚ? 19% 14% 44% 7% 16% Ano, ve škole. Ano, od rodičů. Ano, od kamarádů. Ano, v televizi, rádiu či na internetu. Ne, nikdy jsem o těchto tématech neslyšel/a.

5 2. VYUČUJE SE VE TVÉ ŠKOLE PŘEDMĚT, KTERÝ SE ALESPOŇ Z ČÁSTI VĚNUJE DĚTSKÝM PRÁVŮM NEBO ŠIKANĚ? 37% 18% 23% 22% Ano, o dětských právech se učíme. Ano, o šikaně se učíme. Ano, o dětských právech i šikaně se učíme. Ne, vůbec se o těchto tématech neučíme.

6 3. POKUD JSTE SI VE ŠKOLE O DĚTSKÝCH PRÁVECH A ŠIKANĚ POVÍDALI, JAKOU TO BYLO FORMOU? 11% 22% 27% 7% 6% 27% Výkladem v hodině.. Diskutovali jsme o tom všichni společně.. Učitel/ka nám rozdala brožurky, letáky apod. Učitel/ka nám vyvěsila informace na nástěnku. Měli jsme ve škole pozvaného hosta. O těchto tématech jsme si ve škole nikdy nepovídali.

7 4. SEZNÁMIL TĚ NĚKTERÝ Z TVÝCH UČITELŮ S MOŽNÝMI NÁSLEDKY ŠIKANY? 24% 23% 53% Ano. Ne. Nevím.

8 5. PŘIVÍTAL/A BYS VE ŠKOLE VÍCE VÝUKY O ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE A ŠIKANĚ? 20% 20% 60% Ano. Ne. Je mi to jedno.

9 6. JE VE TVÉ ŠKOLE UMÍSTĚNA SCHRÁNKA DŮVĚRY? 30% 18% 7% 12% 33% Ano, již jsem ji využil/a. Ano, ale nikdy jsem ji nevyužil/a. Ne, ale byl/a bys rád/a, kdyby byla zavedena. Ne, stejně bych ji nevyužil/a. Nevím.

10 7. ZNÁŠ SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI? 10% 11% 7% 46% 26% Ano, říkali jsme si o nich ve škole. Ano, říkali mi o nich rodiče.. Ano, říkali jsme si o nich jinde než ve škole nebo doma. Ne, ale rád bych se o nich dozvěděl/a. Je mi to jedno.

11 8. BYL/A JSI NĚKDY SVĚDKEM ŠIKANY? POKUD ANO, O JAKOU FORMU SE JEDNALO? 33% 13% 8% 10% 17% 9% 10% Ignorování.. Posměch.. Pomluvy. Ponižování. Nadávky. Bití. Svědkem šikany jsem nikdy nebyl/a.

12 2. STUPEŇ ZŠ a SŠ dotazník obsahuje otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit: do jaké míry jsou žáci 2. stupně ZŠ a SŠ seznámeni s jejich právy, povinnostmi, problematikou šikany a kyberšikany (prostřednictvím výuky na školách) pokud ano, tak jakou formou jsou informováni jakou formu výuky těchto témat by preferovali celkový počet respondentů: 808

13 POHLAVÍ RESPONDENTŮ 41% 59% Chlapec. Dívka.

14 1. MĚL/A JSI JIŽ NĚKDY PŘEDNÁŠKU O ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE, ŠIKANĚ NEBO KYBERŠIKANĚ? 15% 13% 7% 65% Ano, ve škole. Ano, prostřednictvím rodičů. Ne, ale obsah znám z médií, z internetu nebo od jinud. Ne.

15 2. POKUD JSI KROUŽKOVAL V OTÁZCE 1. MOŽNOST C), ODKUD PŘESNĚ MÁŠ PŘEVÁŽNOU ČÁST INFORMACÍ. 10% 28% 51% 11% Mám je z internetu. Vyčetl jsem je v knize. Získal jsem je z televize či rádia. Získal jsem je od kamarádů.

16 3. JAKOU FORMU VÝUKY BYS UPŘEDNOSTŇOVAL/A? 17% 7% 2% 40% 34% Formu přednášky, kdy odborník provádí výklad daného tématu. Formu workshopu, kdy se i sami žáci mohou zapojit během interaktivního programu. Formu videa. Formu rozhovoru. Četba v souvislém textu.

17 4. DOMNÍVÁŠ SE, ŽE SE TĚMTO TÉMATŮM VE ŠKOLE VĚNUJE DOSTATEČNÝ PROSTOR? 7% 5% 12% 48% 28% Ano, Úmluvě o právech dítěte, šikaně, kyberšikaně jsme věnovali několik hodin. Ano, prostor byl dle mého názoru dostačující, věnovali jsme tomu 1 hodinu. Ne, prostor dle mého názoru nebyl dostačující, věnovali jsme mu více jak 1 hodinu. Ne, prostor dle mého názoru nebyl dostačující, věnovali jsme tomu pouze 1 hodinu. Tématům nebyl ve vyučování vyhrazen čas.

18 5. KTERÝM Z UVEDENÝCH TÉMAT JSTE SE VĚNOVALI NEJVÍCE? 14% 13% 2% 12% 22% 8% 4% 25% Úmluva o právech dítěte.. Šikana.. Kyberšikana. Úmluva o právech dítěte a šikana. Úmluva o právech dítěte a kyberšikana. Šikana a kyberšikana. Těmto třem tématům jsme se věnovali ve stejné míře. Tématům jsme se nevěnovali vůbec.

19 6. NA KTERÉM STUPNI JSTE PROBÍRALI ÚMLUVU O PRÁVECH DÍTĚTE? 19% 14% 12% 55% 1. stupeň základní školy. 2. stupeň základní školy. Střední škola, gymnázium, odborné učiliště, ostatní SŠ. Témata jsme neprobírali.

20 7. NA KTERÉM STUPNI JSTE PROBÍRALI ŠIKANU? 10% 5% 27% 58% 1. stupeň základní školy. 2. stupeň základní školy. Střední škola, gymnázium, odborné učiliště, ostatní SŠ. Témata jsme neprobírali.

21 8. NA KTERÉM STUPNI JSTE PROBÍRALI KYBERŠIKANU? 14% 5% 14% 67% 1. stupeň základní školy. 2. stupeň základní školy. Střední škola, gymnázium, odborné učiliště, ostatní SŠ. Témata jsme neprobírali.

22 9. JAK ČASTO MÍVÁTE PŘEDNÁŠKY ČI WORKSHOPY O TĚCHTO ČI PODOBNÝCH TÉMATECH ZAMĚŘENÝCH NA DĚTI A MLÁDEŽ? 9% 11% 28% 52% 2 x či vícekrát za rok. 1 x za rok. 1 x za celé studium. Přednášky a workshopy s tímto zaměřením nemíváme.

23 DĚKUJI ZA POZORNOST Barbora Sehnalová garantka tématu šikana

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO v rámci akce Zpracování analýz pro potřeby KPSS Znojemska pro projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku, registrační

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah Český výbor pro UNICEF 5. srpna 2008 Fakta na dosah Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3338, datum zápisu 6. října 992, IČ: 472793, DIČ: CZ472793. Člen Factum

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005

Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First - Edinburgh 2005 Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005 Úvod Mít možnost rozhodovat se o vlastním životě, vyjadřovat své myšlenky a názory je v našich podmínkách vnímáno jako zcela

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR Přehled hlavních výsledků výzkumného projektu realizovaného

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol Gabriela Billová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Teoretická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Výuka anglického jazyka hravou formou

Výuka anglického jazyka hravou formou Výuka anglického jazyka hravou formou 1 Obsah: realizace projektu zhodnocení seminářů, vyhodnocení dotazníků metodický a didaktický materiál další vzdělávání pedagogů, rozšíření seminářů závěr 2 Realizace

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Závěrečná zpráva programu Zdravý zoubek - prevence zubního kazu

Závěrečná zpráva programu Zdravý zoubek - prevence zubního kazu Závěrečná zpráva programu Zdravý zoubek - prevence zubního kazu Vypracovala: Bc. Jana Stejskalová autorka a organizátorka programu Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec V Liberci

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka

Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium jazyka německého Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka 28. 4. 2006 Mgr. Petra Pavelková petra.pavelkova@email.cz

Více

Podnikavost studentů UTB

Podnikavost studentů UTB Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: 20. 12. 2011, ve Zlíně Metodika: Šetření bylo

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více