Tady jsou úspory skutečností!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tady jsou úspory skutečností!"

Transkript

1 21. května 2009 l číslo 20 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Krok za krokem OneStep Step By Step průlomový systém v kotvení hornin užívají na Dole ČSM strana 3 Romové s RPG Real Estate Úklidová akce Společně pracovat, bavit se, žít proběhla v Orlové úspěšně strana 4 Jedenáctý titul, šestý v řadě! Házenkáři Baníku OKD Karviná porazili třikrát Zubří strana 12 I v době krize je bezpečnost na prvním místě Tady jsou úspory skutečností! Díky šikovným rukám v renovační dílně nemusí na Dole Paskov nakupovat tolik nové výstroje do budovaných děl OSTRAVA Hlavním tématem současnosti je světová hospodářská krize a především možnosti, jak se s ní vyrovnat. Náplní všech porad a diskusí jsou především úspory, kterých může každý z nás při své práci dosáhnout. Přesto bychom neměli zapomínat na bezpečnost. Je důležité si každý den připomínat, že bezpečnost práce musí být pro každého z nás na prvním místě, abychom neohrozili životy a zdraví své ani svých kolegů. Pracovníci útvaru provozního ředitele OKD proto připravili sérii článků, které budou pravidelně každé dva týdny vycházet na stránkách Horníka. Půjde v nich o praktické příklady a návody pro práci pod zemí, které většina z nás dobře zná, ale není na škodu si je čas od času připomenout. Při přípravě jednotlivých článků budeme vycházet z dřívějších zkušeností. Budeme se snažit zejména upozornit na nešvary, které bývají příčinami úrazů nebo mimořádných situací. Je jen na každém z nás, aby jich bylo co nejméně. Několik minut, které věnujete přečtení jednotlivých článků, za to určitě stojí. Leo Bayer provozní ředitel OKD Ohleduplné kouření OSTRAVA Nový provozní řád budovy ředitelství OKD, který schválilo vedení společnosti, upřesňuje pravidla pro kouření zaměstnanců i návštěv. Bez výjimek se zakazuje kouření ve veřejných prostorách, tedy například na chodbách nebo toaletách. Kouření je naopak povoleno v kancelářích, pokud to nevadí spolupracovníkům nekuřákům. Je důležité, abychom se k sobě i v této oblasti chovali ohleduplně. Když někomu dým z cigaret vadí, neměl by se s ním setkávat na chodbách ani v kanceláři. Naopak pokud všichni v kanceláři kouří, není důvod je omezovat, vysvětlil změnu bezpečnostní manažer OKD Kamil Kačer. vs Jiří Pišťáček jako Popelka při přebírání materiálu k renovaci. OSTRAVA Dlouho plánovaný přesun produkce dvou baterií koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách do areálu hlavního závodu Svoboda v Přívoze nabral kvůli hospodářské krizi rychlejší spád. Hlavním důvodem je omezení poptávky po koksu a příprava modernějších technologií, které zajistí očekávaný růst produkce po skončení krize. Společnost OKD, OKK (sesterská společnost naší těžební firmy OKD) ukončí výrobu v obou bateriích Švermy ještě letos, zároveň STAŘÍČ Vypleněné výztuže, šrouby, spojky, rozpínky, závěsy, potrubí Plné vozíky, tuny železa čekají na II. patře Dolu Paskov u jedné z nejlepších podzemních renovačních dílen v OKD. Dvacítka chlapů horníků vyřazených kvůli zdravotním problémům z produktivních kont tady šachtě šetří nemalé peníze! Při renovaci kompletu hajcmanu se dostaneme na pětačtyřicet až padesát procent ceny zánovního materiálu. Počítáno včetně plenění, výklizu, dopravy i naší práce. TH šrouby dokážeme opravit za pětadvacet až třicet procent ceny nových kusů, uvedl mechanik úseku P1 (likvidace a renovace) Jiří Zátopek. Ve šrotu přitom končí jen ty skutečně nejhorší či bezpečnosti nevyhovující kusy. Hajcmany dávají do pořádku na ohýbačce profilů OP5. Výztuže renovujeme buď na TH oblouk, nebo TH rovinu, to záleží na jejich stavu, deformaci, korozi, vysvětloval Zátopek. Další rovnačky hajcmanů provozují na III. a V. patře dolu. bude pokračovat v modernizaci baterie č. 8 a výstavbě nové baterie č. 10 v koksovně Svoboda. Část lidí z koksovny Jan Šverma přejde v rámci centralizace výroby do koksovny Svoboda, některá pracovní místa zaniknou. Firmu opustí v průběhu roku kolem 500 zaměstnanců, kteří budou mít nárok na nadstandardní odstupné podle počtu odpracovaných let. Odstaveny budou ty technologie, které neumožňují výrobu slévárenského koksu, ale pouze koksu FOTO: Radek Lukša FOTO: Josef Lys Drobnější výstroj z pleněných děl probírá osazenstvo dílny rukama díl po dílu. Jako popelky, utahují si z toho. Do původního stavu se pak součástky uvádějí lisováním. Všechny závity na šroubech procházejí přetočením. V dílně mají i stolici na řezání PVC pásů a vedle v komoře zalepují díry v poddajných lutnách duflex. Cílem našeho úseku je zajistit podniku znovupoužití minimálně pětatřiceti procent materiálu v přípravách. Díky nasazení renovovaných TH rovin v porubech se nemusí nakupovat nové. I to pomáhá snížit další náklady na vytěženou tunu uhlí a přispívá k hospodářským výsledkům Dolu Paskov, poznamenal Zátopek. Celý likvidační a renovační kolektiv z úseku P1 vedeného Aloisem Pavelkem čítá 87 dělníků a 5 techniků. Mimo zmíněné dílny s dvousměnným provozem pracují na plenění děl pro chod šachty už nepotřebných. Vyklízejí i dokončené ražby, demontují pásy s pohonnými stanicemi, balíkují a dopravují je na nakládku k dalšímu využití Radek Lukša OKK: Koksovna Jan Šverma letos skončí Krize urychlila plán na přesun výroby do koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, kde se buduje moderní baterie V koksovně Svoboda v Ostravě-Přívoze probíhá rekonstrukce koksárenské baterie č. 8. Ján Iľáš u mašiny na protáčení závitu opravených TH šroubů. Provozy v koksovně Jan Šverma budou nahrazeny modernějšími jednotkami koksovny Svoboda. vysokopecního a otopového. Tyto provozy, které navíc výrazně zasáhla povodeň v roce 1997, budou v nejbližší době nahrazeny modernějšími jednotkami v areálu koksovny Svoboda. Nové technologie plně pokryjí současné požadavky na kapacitu produkce a budou připraveny ke zvýšení výroby zpět na původní úroveň, jakmile to tržní situace bude vyžadovat. Pro letošní rok předpokládáme pokles roční produkce koksu na 710 kt proti plánovaným 850 kt. Po dokončení plánovaných projektů budeme schopni objem výroby v krátké době vrátit na původní úroveň, uvedl Michal Kuča, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OKK. Rekonstrukce osmé baterie a výstavba zcela nové desáté baterie v areálu koksovny Svoboda probíhá podle stanového plánu. Baterie č. 10 by měla zahájit plný provoz v roce 2011, rekonstrukce baterie č. 8 by měla být dokončena v roce vs

2 2 Z OKD ročník 39 l číslo 20 Krize stáhla NWR do ztráty Hospodaření naší mateřské společnosti si vyžádá další úspory PRAHA Celosvětová ekonomická krize se projevila i na hospodaření naší mateřské společnosti New World Resources (NWR), do které patří také koksovny (OKD, OKK), energetika (NWR Energy) a polské projekty (KARBONIA PL). Společnost se v prvním čtvrtletí propadla do ztráty téměř 58 milionů korun. Globální pokles ekonomiky nyní silně zasáhl průmyslovou výrobu v oblasti střední a východní Evropy, přičemž výroba oceli se v regionu propadla přibližně o 41 procent proti stejnému období předchozího roku a výhled na zbytek roku 2009 je stále nejasný, vysvětlil hlavní příčinu předseda představenstva NWR Mike Salamon. Nový směr je podle NWR jasný pokračování v projektu POP 2010, který již nyní zlepšuje efektivitu výroby, a hledání dalších úspor. Program POP 2010 přináší lepší výsledky, než jsme očekávali. Se zaváděním nových technologií na důlní pracoviště proto budeme pokračovat podle plánu. Zároveň budeme postupovat cestou přísnější kontroly nákladů, řekl Salamon. Tržby z prodeje energetického uhlí se snížily o dvě procenta, mnohem horší je ale situace s koksovatelným uhlím a koksem poklesla jeho cena i zájem odběratelů, především hutí, které také omezují svou produkci. Celkové výnosy firmy se kvůli horším podmínkám na trhu meziročně snížily o 48 procent. Představenstvo NWR proto schválilo snížení letošní produkce na 10,5 milionu tun uhlí a 710 tisíc tun koksu. Výhled pro nejbližší období je nejistý. Hloubka krize vyvolává v roce 2009 další podstatná omezení ve výrobě oceli, která vedou k výraznému poklesu poptávky po uhlí a koksu. Trh přitom nevykazuje žádné známky bezprostředního oživení. vb Naše priorita: Bezpečné dobývání černého uhlí Společnost OKD zdůrazňuje princip: Každý je odpovědný za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků OSTRAVA Při dobývání černého uhlí jsou pro OKD, stejně jako pro všechny ostatní těžební společnosti, přesně stanoveny povinnosti k zajištění ochrany zdraví a života lidí, bezpečnosti provozu a hospodárného využití ložisek nerostů. Je tomu tak již od dob Jiřího Agricoly, který ve svých Dvanácti knihách o hornictví a hutnictví, vydaných posmrtně v Basileji roku 1556, položil základ řadě anorganických oborů v geologii, hornictví a hutnictví. Dnes těžbu nerostů upravují dva speciální zákony a více než čtyřicet prováděcích vyhlášek a souvisejících předpisů. Na stránkách Horníka se budeme častěji věnovat jednotlivým oblastem horního práva tak, aby byly popsány ty oblasti složité hornické práce, které se týkají značného počtu zaměstnanců. Jedním ze základních ustanovení právních norem upravujících bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti je povinnost organizace zajistit a kontrolovat dodržování horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, předpisů vydaných na jejich základě a zvláštních právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti. Dále musí organizace odstraňovat nebezpečné stavy a zejména včas učinit potřebná preventivní a zajišťovací opatření a předcházet tak vzniku požárů, výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží uhlí a plynů, jakož i důlních otřesů a erupcí. S touto povinností koresponduje bezpečnostní politika akciové společnosti OKD vyjádřená Zásadami bezpečnosti Smutná zpráva z Himálají OSTRAVA Smutná zpráva dorazila do redakce Horníka těsně před uzávěrkou z Himálají, kde se naši dva kolegové pokoušeli zdolat Mount Everest. Při výstupu zemřel nadšený horolezec a zaměstnanec Centra servisních služeb Věslav Chrzaszcz (47 let). Informaci potvrdil předseda horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná Josef Weisser. Dostali jsme tuto zprávu prostřednictvím satelitního telefonu. Volal druhý z horolezců, Milan Pěgřímek, v OKD a podporovaná programem SAFETY Horní právo ukládá povinnosti také zaměstnancům. Těm především nařizuje ověřovat bezpečný stav pracoviště před započetím práce a během ní, při ohrožení zastavit práci a oznámit to předákovi, používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a postupovat při práci podle provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Také dodržovat pokyny vyplývající z bezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění a v neposlední řadě volit pracovní postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Dále jim zakazuje vstupovat do ohrožených míst, odstraňovat jejich označení, měnit bez příkazu stav provozních, bezpečnostních, požárních a hygienických zařízení, používat a obsluhovat stroje, zařízení a nářadí, které jim nebyly pro práci určeny a samozřejmě vzdálit se ze svého pracoviště bez souhlasu předáka nebo je, s výjimkou naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.), bez souhlasu dozorčího orgánu předčasně opustit. Společnost OKD začlenila do zásad bezpečnosti i povinnosti zaměstnanců, když formulovala princip Každý je odpovědný za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků. Věřím, že při plnění uvedených povinností a naplňování zmiňovaných zásad společně dosáhneme cíle, kterým je především další snižování úrazovosti a mimořádných událostí. Ladislav Rožnai poradce vedoucího odboru BOZP že se Věslavovi udělalo v pondělí při výstupu nevolno. Sestoupili proto na noc do níže položeného výškového tábora. V úterý ráno už se Věslav neprobudil, řekl Weisser. Pro mě osobně i pro všechny zaměstnance naší společnosti je to nesmírně smutná zpráva, sledovali jsme jejich odvážnou výpravu a fandili jim. Rád bych vyjádřil příbuzným našeho zesnulého kolegy nejhlubší soustrast, řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus-Dieter Beck. vs Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD duben 2009 Rubání kombajny těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) kombajn, výztuž 1. Polalpex- Czaja (40 203) Witek Darkov ,24 5,04 SL 500, DBT 26/55 2. Brada (11 431) Feber Karviná ,52 5,75 SL 300, DBT 13/31 3. Alpex-Fal ( ) Ing. Dziugiel Karviná ,53 3,57 KGE 800,Me 25/56 4. Polcarbo-Dąbek ( ) Sendkowski ČSM ,14 5,23 SL 300, DBT 13/31 5. Alpex-Gulak (14 030) Czarniakowski Karviná ,38 1,91 KSW 500, F22/48,WS1,7 6. Valchař ( ) Ing. Sturcz ČSM ,37 2,2 KSW 500, F17/37 7. Walica (40 414) Hrubý Darkov ,14 2,56 KGS 645, F15/31, 8. Badura ( ) Věčorek Darkov ,17 3,61 KGS 345, KG340,G Szcotka ( ) Ing. Malášek ČSM ,03 2,03 KSW460,MVPO 10. Siwek ( z) Tomczyk Darkov ,78 1,49 KGE710F,F15 Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) pluh, výztuž 1. Horák ( ) Drábek Paskov ,98 3,43 PL 730,IHV 2. Čech ( ) Ing. Pamánek Karviná ,26 3,39 RHH 42,DBT Přípravy kombajny měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Havlas ( /1 ) Ing. Pawera ČSM 248 9,19 211,4 40,92 AM Alpex 8 ( ) Ing. Kolacz ČSM ,08 228,9 50,44 MR Novotný ( ) Chrobok Darkov 223 8,58 193,8 46,65 AM 50/ Gardoň ( A ) Neuwert Karviná 170 8,50 214,20 42,50 MR Wojcik ( /1 ) Mackowiak Darkov 170 8,10 215,40 40,51 MR Kalocsai ( ) Ing. Kunz Karviná 158 6,32 159,26 31,60 AM Alpex 6 ( ) Ing. Kolacz ČSM 152 6,91 125,2 34,52 AM 50/ Marcol ( ) Zguda Darkov 147 6,68 127,03 37,12 AM Vráblík ( ) Chrobok Darkov 134 6,7 132,84 32,45 AM 50/ Kopecký ( A ) Ing. Kunz Karviná 129 5,61 141,34 28,04 AM 50 Přípravy klasické technologie měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Illek ( ) Czyž Paskov 103 5,15 116,91 28,61 VVH1+K Jaroch ( ) Czyž Paskov 102 5,1 90,78 28,33 VVH1+Hausher 3. Tománek ( ) Czyž Paskov 93 4,43 78,83 25,14 VVH1+PSU 4. Hantschel ( ) Smolan Paskov 90 4,29 97,29 22,73 VVH1+Hausher 5. Lampa ( ) Pavelek Paskov 89 4,45 79,21 28,16 VVH1+Hausher Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD leden duben 2009 Rubání kombajny těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) 1. Polalpex- Czaja Witek Darkov ,08 4,29 2. Brada Feber Karviná ,82 5,69 3. Polcarbo-Dąbek Sendkowski ČSM ,71 5,48 4. Alpex-Gulak Czarniakowski Karviná ,35 2,09 5. Walica Hrubý Darkov ,92 2,94 6. Valchař Ing. Sturcz ČSM ,16 2,13 7. Alpex-Fal Ing. Dziugel Karviná ,37 2,67 8. Mosler Weiss Karviná ,93 1,82 9. Badura Věčorek Darkov ,16 3, Polalpex- Siwek Tomczyk Darkov ,82 2,13 Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) 1. Horák Drábek Paskov ,0 13,18 3,2 2. Prokop Hykl Paskov ,2 10,41 1,8 Přípravy kombajny měsíční ražba (m) m/d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) 1. Alpex 8 Ing. Kolacz ČSM 904 9,4 207,4 47,08 2. Novotný Chrobok Darkov 675 8,1 176,8 42,16 3. Alpex 1 Ing. Bajczyk ČSM 661 7,0 140,6 34,43 4. Herink Ing. Kunz Karviná 580 7,6 68,4 40,17 5. Gardoň Neuwert Karviná 610 7,3 147,2 36,95 6. Wojcik Mackowiak Darkov 599 7,0 190,9 32,24 7. Havlas Pavera ČSM 581 6,2 134,1 34,28 8. Kalocsai Ing. Kunz Karviná 561 6,2 92,9 31,91 9. Kufa Ing. Pawera ČSM 546 5,7 141,2 25, Marcol Zguda Darkov 531 6,6 122,3 36,98 Přípravy klasické technologie měsíční ražba (m) m/d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) 1. Jaroch Czyž Paskov 418 5,1 90,74 28,69 2. Illek Czyž Paskov 410 4,9 112,13 27,83 3. Tománek Czyž Paskov 361 4,35 77,42 25,82 4. Plaček Smolan Paskov 317 4,53 90,79 26,57 5. Cypra Pavelek Paskov 302 3,87 77,9 22,55 Poznámka: Barevně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.

3 ročník 39 l číslo 20 3 Na Dole ČSM už ví, co je to OneStep Hlavní inženýr šachty přibližuje novou, rychlejší a bezpečnější metodu svorníkování s dálkovým ovládáním na čelbě STONAVA Krok za krokem (neboli anglicky step by step) se blížíme k masivnímu rozšíření dostupných metod kotvení horninového masivu. O Dole ČSM lze totiž bez nadsázky říci, že je ve využívání svorníků špičkou v revíru. V loňském roce bylo vyraženo bezmála 700 metrů důlních děl v samostatné svorníkové výztuži a z celkového počtu kusů instalovaných svorníků začala celá jedna třetina sloužit i pro další účely. Většina kombajnových razičských kolektivů svorníky používá k zesilování nadloží obloukové výztuže a zpevnění rozrušeného bezprostředního nadloží. Pravidlem se na šachtě stalo užívání dlouhých strunových svorníků k zesilování nadloží v místech rozměrných křížů či odboček a stále častěji se jimi zajišťují předpolí porubů. OneStep svorník používaný na Dole ČSM. FOTO: Richard Sklář a archiv Na čelbě stonavské šachty mají novou metodu svorníkování. V kotvení hornin je pak průlomem systém step by step. Můžete ho vidět na Dole ČSM, 1120 metrů pod povrchem na ražbě , kde s touto technologií již měsíc pracují na zesílení nadloží obloukové výztuže. A co to vlastně OneStep svorník je? Laicky řečeno vrták, který je pevný jako svorník a zároveň se sám automaticky v hornině lepidlem ukotví. Obsluha upne do výkonné vrtačky svorník, jenž je osazen vrtací korunkou, a v jehož útrobách je pryskyřice s katalyzátorem. Po zavrtání do požadované hloubky obsluha jednoduchým přepnutím tlakové vody aktivuje píst uvnitř svorníku. Ten vytlačí lepidlo z vnitřku svorníku do prostoru mezi svorníkem a horninou. Jakmile se na ústí vrtu lepidlo objeví, je svorník v celé délce dokonale zalepen a jsou zalepeny i případné kaverny a trhliny v jeho bezprostřední blízkosti. Po maximálně dvaceti sekundách lepidlo zatvrdne a může se přistoupit k vrtání nového, přičemž jeden svorník se dá zavrtat za tři až čtyři minuty. Neocenitelnou výhodou tohoto systému je, že lze svorníky použít i do více výlomů. Obsluha je vždy v bezpečné vzdálenosti od místa vrtání. V případě aplikací klasických svorníků by to bylo bez předchozího jiného způsobu zajištění nemožné. Využívání systému One- Step je z hlediska zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti dalším výrazným krokem vpřed. Petr Horák, hlavní inženýr FOTO: archiv Maratonec ze šachty v akci. Pražský maraton běžel také kolega PRAHA Důl ČSM a tím samozřejmě i OKD měly zástupce na populárním Pražském maratonu, který se běžel za vedra a rekordní více než pětitisícové účasti druhou květnovou neděli. Na celkově 80. místě byl z 3976 v cíli klasifikovaných borců materiálový operátor stonavské šachty Erich Neugebauer (41). Mezi muži jsem byl 69. a ve své kategorii od čtyřiceti do padesáti let dokonce desátý, popsal vytrvalec letošní skvělou účast. Jeho čas byl 2 hodiny, 54 minut, 57 sekund. Pro srovnání, vítězný závodník Patrick M. Ivuti z Keni měl 2:07:48. Ti z druhého konce potřebovali na uběhnutí maratonu celých sedm hodin. Erich se začal věnovat vytrvalostním běhům až v tomto tisíciletí. Začal jsem kvůli redukci hmotnosti. Za šest měsíců bylo dvacet kilo dole, prohlásil s tím, že holduje všem možným silničním tratím. Vynikl ostatně na minulé Hornické desítce ve Frýdku-Místku byl nejlepším v kategorii OKD. uzi Chystá se vůbec první překliz technologie POP 2010 v OKD Provoz centralizovaných služeb Dolu ČSM čeká horké léto, pomáhat mu v následujících měsících budou s náročnými úkoly i pracovníci dalších důlních úseků STONAVA Těžební výsledky Dolu ČSM v roce 2009 budou v nemalé míře závislé na letním úsilí Provozu centralizovaných služeb (PCS). A jaké léto pro PCS bude? Jednoznačně horké a hektické! Čeká nás celkem deset akcí (pět na závodě Sever a pět na závodě Jih). Jako první v OKD budeme kompletně překlízet novou technologii nakoupenou v rámci POP 2010 z porubu do porubu na závodě Sever. Instalace dalšího komplexu POP 2010 v porubu a třetího komplexu v porubu /1 proběhnou zase na závodě Jih. Nové technologie mají v letošním roce zajistit cca 33 procent veškeré produkce šachty. Na těchto úkolech by nebylo nic zvláštního, kdyby na ně byl dostatek času, lidí a prostředků. Čas je pro nás tou nejhorší překážkou. Termínový souběh překlizu porubu do porubu , instalace porubu a vybavování klasickou technologií v porubu klade na PCS obrovské nároky. Mimo uvedené vybavovací akce se budou totiž současně dělat také náročné likvidační akce, a to porubů č , a Kdo vlastně stojí před těmito náročnými úkoly? Úsek vybavování a likvidace doplněný zaměstnanci úseků rubání, úsek dodavatelské firmy CZ Bastav a kompletní úseky rubání. Samozřejmostí je i větší náročnost prací pro další provozy Dolu ČSM. Je to především důlní doprava, elektrikáři obou závodů a úseky dopravy a výklizu po ZD 24 kvůli připravenosti důlních závěsných lokomotiv. Kromě již zmíněných důlních provozů a úseků bude záležet při organizaci prací také na nově vzniklé povrchové organizační jednotce SC (servisní centrum) v rámci OKD. Pro přiblížení náročnosti akcí, které před PCS stojí, jsem vybral popis objemu prací prvního překlizu komplexu POP 2010 v OKD. Z porubu po dokopání bude vyklízena a souběžně instalována technologie do porubu Než se ale celý tento proces zahájí, musí již probíhat přípravné práce na dopravní trase čítající 1900 metrů s devíti kříži a úklony dosahujícími až 15 stupňů. Na trase se instalují dvojzávěsy P a dvoumetrové sekce trati ZD 24 C 100 v celkové výši nákladů 2,7 milionu Kč to je pro zvýšení únosnosti trati. Samotný překliz se bude týkat 102 sekcí DBT BUC 1300/3100, kombajnu EICKHOFF SL 300, porubového dopravníku PF 6/1042, podporubového dopravníku PF 4/1142, drtiče DF 09 12/P4 a pásových dopravníků DP 1200/1. Je to množství velkých celků, ale i nepatrného spojovacího materiálu, který bude třeba rozebrat, převézt a opět složit. Je proto na osobní odpovědnosti každého zaměstnance, aby ani třeba jen maličký šroubeček nezahodil, neboť právě ten nám může scházet do celé skládačky. A věřte, že se jedná o položky speciálních vlastností, rozměrů a často i speciální ceny. V době celosvětové krize, kdy každá koruna se dvakrát otáčí před vydáním, by bylo škoda nakupovat něco, co sloužilo jen pár měsíců v prvním porubu. Sekce DBT BUC 1300/3100 o celkové hmotnosti cca 27 tun budou dopravovány v celku. Tento způsob potřebuje úpravu důlní závěsné lokomotivy DZL 110 F s pěti pohonnými jednotkami, a to ještě specificky upravené s vložením hydraulického zvedacího zařízení MHZ 16 DUO. Je proto na místě připomenout všem zúčastněným, od prvního mašinkáře po posledního TH zaměstnance, že tato speciální doprava vyžaduje zvýšenou pozornost věnovanou všem aspektům bezpečnosti práce. Současně ale chci říct, že jsem přesvědčený o splnění náročných úkolů a o tom, že všichni přispějeme k dobrému hospodářskému výsledku naší šachty. Karel Kotrla, vedoucí PCS Severské přípravy plní! STONAVA Na čelbách severního závodu Dolu ČSM je aktuálně sedm razičských kolektivů. Z toho čtyři jsou kmenové a tři dodavatelské firma Alpex. Technologie na provozu příprav: dva kombajny MR-340 Ex, tři kombajny AM-50/132 a dvě party razí klasicky. Za první čtyři měsíce roku 2009 byly vyraženy celkem 3203 metry, to je plus 8 metrů nad DTP. Vzhledem k množství metrů, které nás čekají, je tento náskok zanedbatelný. Z hlediska jednotlivých ražeb byla pro přípravy od začátku roku stěžejní obfárávka porubu Slušných výsledků dosahovala osádka Alpexu na ražbě č , kde kombajnem MR-340 Ex razila průměrně 250 metrů za měsíc. V profilu K-16 a těsné obtínce kolem stařin s průměrnou mocností uhlí 220 centimetrů je to slušný výkon. Na druhé straně zůstal kolektiv Goreckého, který se přestěhoval na ražbu budoucí úvodní třídy ve 32. sloji. Ten přešel z kombajnu AM-50/132 na typ MR-340. I přes menší problémy s elektronikou při nasazení mašiny je osádka s průměrným postupem 5,41 metru za den poněkud za očekáváním. V současnosti ražba přechází pásmem čtyř tektonik. V červnu přejde do budování svorníkové výztuže. Přeji kolektivu brzké zvládnutí této technologie a věřím, že se dostane zpět na špici razičů na Dole ČSM, kam dlouhodobě patřil. Stěžejní pro druhou polovinu roku 2009 bude obfárávka 33. sloje porubu č Bude se na ní podílet firma Alpex dvěma kolektivy s kombajny AM-50/132. I přes očekávané úklony až plus 18 věřím, že dodavatelé úkoly zvládnou a zajistí včasnou obfárávku tohoto porubu. Ján Kollár, vedoucí provozu příprav závodu Sever FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM Přípraváři ze severního závodu při pracovním nasazení.

4 4 ZA BRANAMI OKD ročník 39 l číslo 20 Nový začátek pro jednu zanedbanou lokalitu Akce iniciovaná společností RPG Real Estate nabídla nájemníkům panelových domů především z romské komunity šanci na lepší život v hezčím prostředí ORLOVÁ Několikametrový svěží travnatý kruh, mladá zelená lípa a u její paty čtyři trsy červeno-fialových kvítek. Takový je symbol orlovské úklidové akce Společně pracovat, bavit se, žít, kterou v sobotu 16. května uspořádalo občanské sdružení Vzájemné soužití ve spolupráci s městem Orlová a Nadací OKD. Popud k ní dala realitní skupina RPG Real Estate. Pracovalo se v Porubě, v horní části ulic Slezská a Hornická. Přišly asi dvě stovky zaměstnanců RPG RE, spolupracující agentury Stance Communications, členů pěveckého souboru Alfa Gospel Prainses a občanů města. Sekalo se, hrabala se tráva, upravovaly venkovní prostory, natíraly sokly domů a garážová vrata, osazovaly lavičky. Spolu s brigádníky a vlastně především se činila i odhadem půldruhá stovka vesměs romských nájemníků panelových domů v lokalitě ohraničené ulicemi Slezská a kapitána Nálepky. Ti vyklízeli Anketa Horníka Úklidová akce v Orlové-Porubě Společně pracovat, bavit se, žít byla cílená především na místní romské občany. A tak jak oni hodnotí její průběh a výsledky? Jiří Kallo, předseda občanského sdružení Krok za krokem a člen výboru pro národnostní menšiny u MěÚ Orlová: Jsem rád, že akce úspěšně proběhla a jsem nadšený tím, co všechno se udělalo. Doufám, že stejně tak jsou spokojeni i další občané Poruby a že dodrží slib, který dali. To znamená, že nebudou páchat trestné činy a že budou udržovat pořádek a dodržovat zásady vzájemného soužití s příslušníky většinové společnosti. Stejně tak očekávám, že svůj slib splní i město a společnost RPG Real Estate. Že dají baráky do pořádku a podpoří nás při dalších úklidových akcích. Iveta Cicková (28), v domácnosti: Akce se mi líbila a jsem ráda, že se konečně někdo začal zajímat i o Orlovou 3. Oceňuji, že se začalo úklidem. Konečně tady bude čisto, děti si budou mít kde hrát a dospělí si budou mít venku nač sednout. Doufám, že to vydrží a že takhle bude vypadat celá trojka. Věřím, že se to podaří, protože tady žijí docela šikovní Romové, kteří chtějí mít též pěkně kolem baráků. Alexander Makula (29 let), horník, v současné době na mateřské dovolené: Akce byla slušná, dělali jsme to pro sebe, pro Romy, a jsme s výsledkem své práce spokojeni. Rád bych vyzdvihl přístup firmy RPG Real Estate, ten byl skutečně na úrovni. Teď se to tady budeme snažit udržet a hlídat děti i dospělé, aby nedělali bordel. foto: Bohumil Krzyžanek Lípa společné práce, bavení se a žití. Spolu s romskými dětmi jsme u ní zachytili ředitele pro vládní vztahy ve společnosti RPG RE Stanislava Svobodu. Řekli o akci Radislav Mojžíšek, místostarosta města Orlová Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, kolik místních obyvatel se do této akce zapojilo. Bylo to nejspíš veškeré osazenstvo těchto domů. A udělala se opravdu spousta práce. Teď jen doufám, že to nebude otázka dnů, ale že si to tady ti občané udrží na týdny a měsíce. Příležitost, jak pozvednout Porubu, je totiž mimořádná. Město uspělo se svým plánem integrovaného rozvoje u ministerstva pro místní rozvoj a získalo na jeho realizaci dotaci ve výši 83 milionů korun. Spolu s prostředky, které přislíbila realitní skupina RPG Real Estate, bude tak mít k dispozici okolo 100 milionů korun. Za tyto peníze by se tady mohlo udělat obrovské množství dobré práce, která by tuto čtvrť vynesla do role výstavní části našeho města. sklepy, gruntovali společné prostory, umývali po malování. Tužili se všichni a v modrých tričkách s logem akce, montérkách nebo odpoledne ve žlutých pršipláštích vypadali všichni stejně. To, co je odlišovalo, byl pohled na smysl a cíl celého snažení. Zatímco pro hosty šlo o dobrovolnou brigádu a možnost prokázat dobrou vůli, pro Romy akce představovala naději na život v lepších podmínkách. A také velký závazek. Dali totiž slib, že čistota a pořádek se stanou jejich přáteli i do budoucna. Dodrží ho? Kumar Vishwanathan, předseda pořádajícího sdružení Vzájemné soužití, jim věří. Když jsme tady před dvěma dny vysadili tu lípu, trávník a květiny, zeptal jsem se místních Romů: Vydrží to do soboty? Dospělí mi tehdy řekli: Ne, nevydrží! Protože Romové mají sami vůči sobě tolik skepse, že se báli uvěřit, že to nikdo nezničí. Když jsem však položil stejnou otázku dětem, slíbily, že všechno zůstane tak, jak je. A zůstalo, děti to ohlídaly, rozpovídal se pro Horníka Kumar Vishwanathan. Ta kvítka pod lípou jsou jedinými květinami, které v této lokalitě rostou. Jsou důkazem, že si děti váží toho, co se tady dnes děje. Je to určitá dohoda s nimi a ony jsou schopny tuto dohodu dodržet. Děti dobře vnímají symboliku. Ony ví, že jestli se tráva uchytí, jestli ty květiny a lípa tady budou žít, budou zde následovat další kroky. Vzklíčila v nich naděje. Je to lípa, která symbolizuje soužití a nový začátek pro jednu zanedbanou lokalitu. Stránku připravil: Bohuslav Krzyžanek Po společné práci společná zábava ORLOVÁ Akce Společně pracovat, bavit se, žít pokračovala v neděli společnou zábavou v areálu za základní školou Slezská v Orlové-Porubě. Vystoupila skupina Alfa Gospel Praises (na snímku), děti z orlovských škol a další účinkující. K vidění byly ukázky práce hasičů, Policie ČR a městské policie, pro děti byly nachystány soutěže, hry a další atrakce. Řekli o akci Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR Naše agentura má 12 lokalit, ve kterých v rámci lokálního partnerství podporuje aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování lidí z vyloučených lokalit. Jednou z nich je i Slezská Ostrava. Přirozeně se ale zajímáme také o dění v okolí. Proto jsem se přišel podívat, jak to vypadá, když do řešení problematiky bydlení, která je pro sociální začleňování klíčová, vstupuje soukromý sektor. V ČR je to zatím ojedinělá akce. Pokud bude tento projekt pokračovat, mohl by se stát modelovým řešením a jednou z možností, jak podporovat rozvoj ve vyloučených lokalitách. A v čem spatřuji hlavní přínosy projektu? Podle mne má dva rozměry. Ten první je symbolický a aktivizační. Ukazuje, že není třeba stavět do protikladu lidi ve vyloučených lokalitách a ostatní společnost. Naopak, že je tady možnost spolupráce. To je důležitý signál, který aktivizuje lidi ve vyloučených lokalitách k tomu, aby chtěli něco dělat pro místo, ve kterém žijí. Ten druhý spatřuji v dlouhodobosti. Věřím, že poté, co tady budou investovány prostředky z integrovaného programu rozvoje měst, bude zaveden i systém bydlení, který pomůže těmto lidem v oblasti sociálních služeb a vzdělávání. A to je přesně ten krok, který přispěje k sociálnímu začleňování a získávání dalších sociálních kompetencí důležitých pro úspěch ve společnosti a na trhu práce. Kanadské inspirace nacházejí uplatnění i v Česku Chceme, aby občané cítili odpovědnost za místo, ve kterém jsou doma říká generální ředitel RPG RE Tony Aksich ORLOVÁ Komunitní víkend pod heslem Společně pracovat, bavit se, žít, uspořádaný v Orlové-Porubě na popud realitní skupiny RPG Real Estate, měl až nečekaný úspěch. Není proto divu, že spokojeností zářil i generální ředitel skupiny Tony Aksich. Myšlenka, která tolik inspirovala a našla podporu i mezi sociálně vyloučenými nájemníky orlovských domů, se totiž narodila právě v jeho hlavě. Jak přiznal pro Horníka, zúročil tak zkušenosti, které si přinesl ze své domoviny Kanady. Generální ředitel RPG Real Estate Tony Aksich v rozhovoru s předsedou pořadatelského sdružení Vzájemné soužití Kumarem Vishwanathanem. Pane generální řediteli, prozraďte, kde jste čerpal inspiraci k dnešní akci a jaký jí přikládáte význam? V Kanadě jsem po nějakou dobu pracoval pro kanadskou železnici. Součástí mých úkolů byla i spolupráce s místními Indiány. Jak potvrdila dnešní akce, zkušenosti, které jsem získal, se dají uplatnit i v Česku. Cíl je totiž stejný. Naší snahou je rozvíjet spolupráci se členy místních komunit a zapojit je do společných projektů tak, aby se cítili spoluodpovědní za místo, ve kterém žijí. Načasování akce v Orlové má navíc jeden zcela konkrétní cíl. Podařilo se nám zajistit prostředky z fondů Evropské unie, které pokryjí 40 procent nákladů na renovaci 100 bytových jednotek v této lokalitě. Situace se tu proto o hodně zlepší a chceme, aby se do toho procesu zapojili i lidé, kteří tady bydlí. Míníte v podobných akcích pokračovat, anebo to byla jednorázová záležitost? Zaměstnanci RPG Real Estate a další lidé, kteří tady dnes pomáhali, sem přišli dobrovolně. Každý z nich má ale vlastní život a já od nich nemohu požadovat, aby chodili každý víkend. Je těžké hovořit o budoucnosti. Naše současná představa je, že napříště budou vykonávat všechny práce členové místní komunity. Samozřejmě, ve štychu je nenecháme. Budou-li sami chtít pokračovat, jistě najdeme další způsoby spolupráce. Shodneme se nejspíš v tom, že domy společnosti RPG Real Estate v Orlové- Porubě jsou hodně zanedbané. Můžete říct, jak budete tuto situaci řešit? Ano, do těchto domů se neinvestovalo dlouhých čtyřicet let. Přitom naše možnosti jsou omezené, protože nájemné v nich je velice nízké. Naší snahou je proto získávat peníze z fondů EU. Zmíněná renovace zdejších bytů je vlastně takovou první vlaštovkou a zároveň zkouškou, jak to bude fungovat. Pokud se tato akce podaří, budeme se snažit ji zopakovat nebo jich dělat víc. 49/20-IV/09