Tady jsou úspory skutečností!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tady jsou úspory skutečností!"

Transkript

1 21. května 2009 l číslo 20 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Krok za krokem OneStep Step By Step průlomový systém v kotvení hornin užívají na Dole ČSM strana 3 Romové s RPG Real Estate Úklidová akce Společně pracovat, bavit se, žít proběhla v Orlové úspěšně strana 4 Jedenáctý titul, šestý v řadě! Házenkáři Baníku OKD Karviná porazili třikrát Zubří strana 12 I v době krize je bezpečnost na prvním místě Tady jsou úspory skutečností! Díky šikovným rukám v renovační dílně nemusí na Dole Paskov nakupovat tolik nové výstroje do budovaných děl OSTRAVA Hlavním tématem současnosti je světová hospodářská krize a především možnosti, jak se s ní vyrovnat. Náplní všech porad a diskusí jsou především úspory, kterých může každý z nás při své práci dosáhnout. Přesto bychom neměli zapomínat na bezpečnost. Je důležité si každý den připomínat, že bezpečnost práce musí být pro každého z nás na prvním místě, abychom neohrozili životy a zdraví své ani svých kolegů. Pracovníci útvaru provozního ředitele OKD proto připravili sérii článků, které budou pravidelně každé dva týdny vycházet na stránkách Horníka. Půjde v nich o praktické příklady a návody pro práci pod zemí, které většina z nás dobře zná, ale není na škodu si je čas od času připomenout. Při přípravě jednotlivých článků budeme vycházet z dřívějších zkušeností. Budeme se snažit zejména upozornit na nešvary, které bývají příčinami úrazů nebo mimořádných situací. Je jen na každém z nás, aby jich bylo co nejméně. Několik minut, které věnujete přečtení jednotlivých článků, za to určitě stojí. Leo Bayer provozní ředitel OKD Ohleduplné kouření OSTRAVA Nový provozní řád budovy ředitelství OKD, který schválilo vedení společnosti, upřesňuje pravidla pro kouření zaměstnanců i návštěv. Bez výjimek se zakazuje kouření ve veřejných prostorách, tedy například na chodbách nebo toaletách. Kouření je naopak povoleno v kancelářích, pokud to nevadí spolupracovníkům nekuřákům. Je důležité, abychom se k sobě i v této oblasti chovali ohleduplně. Když někomu dým z cigaret vadí, neměl by se s ním setkávat na chodbách ani v kanceláři. Naopak pokud všichni v kanceláři kouří, není důvod je omezovat, vysvětlil změnu bezpečnostní manažer OKD Kamil Kačer. vs Jiří Pišťáček jako Popelka při přebírání materiálu k renovaci. OSTRAVA Dlouho plánovaný přesun produkce dvou baterií koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách do areálu hlavního závodu Svoboda v Přívoze nabral kvůli hospodářské krizi rychlejší spád. Hlavním důvodem je omezení poptávky po koksu a příprava modernějších technologií, které zajistí očekávaný růst produkce po skončení krize. Společnost OKD, OKK (sesterská společnost naší těžební firmy OKD) ukončí výrobu v obou bateriích Švermy ještě letos, zároveň STAŘÍČ Vypleněné výztuže, šrouby, spojky, rozpínky, závěsy, potrubí Plné vozíky, tuny železa čekají na II. patře Dolu Paskov u jedné z nejlepších podzemních renovačních dílen v OKD. Dvacítka chlapů horníků vyřazených kvůli zdravotním problémům z produktivních kont tady šachtě šetří nemalé peníze! Při renovaci kompletu hajcmanu se dostaneme na pětačtyřicet až padesát procent ceny zánovního materiálu. Počítáno včetně plenění, výklizu, dopravy i naší práce. TH šrouby dokážeme opravit za pětadvacet až třicet procent ceny nových kusů, uvedl mechanik úseku P1 (likvidace a renovace) Jiří Zátopek. Ve šrotu přitom končí jen ty skutečně nejhorší či bezpečnosti nevyhovující kusy. Hajcmany dávají do pořádku na ohýbačce profilů OP5. Výztuže renovujeme buď na TH oblouk, nebo TH rovinu, to záleží na jejich stavu, deformaci, korozi, vysvětloval Zátopek. Další rovnačky hajcmanů provozují na III. a V. patře dolu. bude pokračovat v modernizaci baterie č. 8 a výstavbě nové baterie č. 10 v koksovně Svoboda. Část lidí z koksovny Jan Šverma přejde v rámci centralizace výroby do koksovny Svoboda, některá pracovní místa zaniknou. Firmu opustí v průběhu roku kolem 500 zaměstnanců, kteří budou mít nárok na nadstandardní odstupné podle počtu odpracovaných let. Odstaveny budou ty technologie, které neumožňují výrobu slévárenského koksu, ale pouze koksu FOTO: Radek Lukša FOTO: Josef Lys Drobnější výstroj z pleněných děl probírá osazenstvo dílny rukama díl po dílu. Jako popelky, utahují si z toho. Do původního stavu se pak součástky uvádějí lisováním. Všechny závity na šroubech procházejí přetočením. V dílně mají i stolici na řezání PVC pásů a vedle v komoře zalepují díry v poddajných lutnách duflex. Cílem našeho úseku je zajistit podniku znovupoužití minimálně pětatřiceti procent materiálu v přípravách. Díky nasazení renovovaných TH rovin v porubech se nemusí nakupovat nové. I to pomáhá snížit další náklady na vytěženou tunu uhlí a přispívá k hospodářským výsledkům Dolu Paskov, poznamenal Zátopek. Celý likvidační a renovační kolektiv z úseku P1 vedeného Aloisem Pavelkem čítá 87 dělníků a 5 techniků. Mimo zmíněné dílny s dvousměnným provozem pracují na plenění děl pro chod šachty už nepotřebných. Vyklízejí i dokončené ražby, demontují pásy s pohonnými stanicemi, balíkují a dopravují je na nakládku k dalšímu využití Radek Lukša OKK: Koksovna Jan Šverma letos skončí Krize urychlila plán na přesun výroby do koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, kde se buduje moderní baterie V koksovně Svoboda v Ostravě-Přívoze probíhá rekonstrukce koksárenské baterie č. 8. Ján Iľáš u mašiny na protáčení závitu opravených TH šroubů. Provozy v koksovně Jan Šverma budou nahrazeny modernějšími jednotkami koksovny Svoboda. vysokopecního a otopového. Tyto provozy, které navíc výrazně zasáhla povodeň v roce 1997, budou v nejbližší době nahrazeny modernějšími jednotkami v areálu koksovny Svoboda. Nové technologie plně pokryjí současné požadavky na kapacitu produkce a budou připraveny ke zvýšení výroby zpět na původní úroveň, jakmile to tržní situace bude vyžadovat. Pro letošní rok předpokládáme pokles roční produkce koksu na 710 kt proti plánovaným 850 kt. Po dokončení plánovaných projektů budeme schopni objem výroby v krátké době vrátit na původní úroveň, uvedl Michal Kuča, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OKK. Rekonstrukce osmé baterie a výstavba zcela nové desáté baterie v areálu koksovny Svoboda probíhá podle stanového plánu. Baterie č. 10 by měla zahájit plný provoz v roce 2011, rekonstrukce baterie č. 8 by měla být dokončena v roce vs

2 2 Z OKD ročník 39 l číslo 20 Krize stáhla NWR do ztráty Hospodaření naší mateřské společnosti si vyžádá další úspory PRAHA Celosvětová ekonomická krize se projevila i na hospodaření naší mateřské společnosti New World Resources (NWR), do které patří také koksovny (OKD, OKK), energetika (NWR Energy) a polské projekty (KARBONIA PL). Společnost se v prvním čtvrtletí propadla do ztráty téměř 58 milionů korun. Globální pokles ekonomiky nyní silně zasáhl průmyslovou výrobu v oblasti střední a východní Evropy, přičemž výroba oceli se v regionu propadla přibližně o 41 procent proti stejnému období předchozího roku a výhled na zbytek roku 2009 je stále nejasný, vysvětlil hlavní příčinu předseda představenstva NWR Mike Salamon. Nový směr je podle NWR jasný pokračování v projektu POP 2010, který již nyní zlepšuje efektivitu výroby, a hledání dalších úspor. Program POP 2010 přináší lepší výsledky, než jsme očekávali. Se zaváděním nových technologií na důlní pracoviště proto budeme pokračovat podle plánu. Zároveň budeme postupovat cestou přísnější kontroly nákladů, řekl Salamon. Tržby z prodeje energetického uhlí se snížily o dvě procenta, mnohem horší je ale situace s koksovatelným uhlím a koksem poklesla jeho cena i zájem odběratelů, především hutí, které také omezují svou produkci. Celkové výnosy firmy se kvůli horším podmínkám na trhu meziročně snížily o 48 procent. Představenstvo NWR proto schválilo snížení letošní produkce na 10,5 milionu tun uhlí a 710 tisíc tun koksu. Výhled pro nejbližší období je nejistý. Hloubka krize vyvolává v roce 2009 další podstatná omezení ve výrobě oceli, která vedou k výraznému poklesu poptávky po uhlí a koksu. Trh přitom nevykazuje žádné známky bezprostředního oživení. vb Naše priorita: Bezpečné dobývání černého uhlí Společnost OKD zdůrazňuje princip: Každý je odpovědný za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků OSTRAVA Při dobývání černého uhlí jsou pro OKD, stejně jako pro všechny ostatní těžební společnosti, přesně stanoveny povinnosti k zajištění ochrany zdraví a života lidí, bezpečnosti provozu a hospodárného využití ložisek nerostů. Je tomu tak již od dob Jiřího Agricoly, který ve svých Dvanácti knihách o hornictví a hutnictví, vydaných posmrtně v Basileji roku 1556, položil základ řadě anorganických oborů v geologii, hornictví a hutnictví. Dnes těžbu nerostů upravují dva speciální zákony a více než čtyřicet prováděcích vyhlášek a souvisejících předpisů. Na stránkách Horníka se budeme častěji věnovat jednotlivým oblastem horního práva tak, aby byly popsány ty oblasti složité hornické práce, které se týkají značného počtu zaměstnanců. Jedním ze základních ustanovení právních norem upravujících bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti je povinnost organizace zajistit a kontrolovat dodržování horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, předpisů vydaných na jejich základě a zvláštních právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti. Dále musí organizace odstraňovat nebezpečné stavy a zejména včas učinit potřebná preventivní a zajišťovací opatření a předcházet tak vzniku požárů, výbuchů, průvalů vod a bahnin, průtrží uhlí a plynů, jakož i důlních otřesů a erupcí. S touto povinností koresponduje bezpečnostní politika akciové společnosti OKD vyjádřená Zásadami bezpečnosti Smutná zpráva z Himálají OSTRAVA Smutná zpráva dorazila do redakce Horníka těsně před uzávěrkou z Himálají, kde se naši dva kolegové pokoušeli zdolat Mount Everest. Při výstupu zemřel nadšený horolezec a zaměstnanec Centra servisních služeb Věslav Chrzaszcz (47 let). Informaci potvrdil předseda horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná Josef Weisser. Dostali jsme tuto zprávu prostřednictvím satelitního telefonu. Volal druhý z horolezců, Milan Pěgřímek, v OKD a podporovaná programem SAFETY Horní právo ukládá povinnosti také zaměstnancům. Těm především nařizuje ověřovat bezpečný stav pracoviště před započetím práce a během ní, při ohrožení zastavit práci a oznámit to předákovi, používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a postupovat při práci podle provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Také dodržovat pokyny vyplývající z bezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění a v neposlední řadě volit pracovní postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Dále jim zakazuje vstupovat do ohrožených míst, odstraňovat jejich označení, měnit bez příkazu stav provozních, bezpečnostních, požárních a hygienických zařízení, používat a obsluhovat stroje, zařízení a nářadí, které jim nebyly pro práci určeny a samozřejmě vzdálit se ze svého pracoviště bez souhlasu předáka nebo je, s výjimkou naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.), bez souhlasu dozorčího orgánu předčasně opustit. Společnost OKD začlenila do zásad bezpečnosti i povinnosti zaměstnanců, když formulovala princip Každý je odpovědný za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků. Věřím, že při plnění uvedených povinností a naplňování zmiňovaných zásad společně dosáhneme cíle, kterým je především další snižování úrazovosti a mimořádných událostí. Ladislav Rožnai poradce vedoucího odboru BOZP že se Věslavovi udělalo v pondělí při výstupu nevolno. Sestoupili proto na noc do níže položeného výškového tábora. V úterý ráno už se Věslav neprobudil, řekl Weisser. Pro mě osobně i pro všechny zaměstnance naší společnosti je to nesmírně smutná zpráva, sledovali jsme jejich odvážnou výpravu a fandili jim. Rád bych vyjádřil příbuzným našeho zesnulého kolegy nejhlubší soustrast, řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus-Dieter Beck. vs Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD duben 2009 Rubání kombajny těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) kombajn, výztuž 1. Polalpex- Czaja (40 203) Witek Darkov ,24 5,04 SL 500, DBT 26/55 2. Brada (11 431) Feber Karviná ,52 5,75 SL 300, DBT 13/31 3. Alpex-Fal ( ) Ing. Dziugiel Karviná ,53 3,57 KGE 800,Me 25/56 4. Polcarbo-Dąbek ( ) Sendkowski ČSM ,14 5,23 SL 300, DBT 13/31 5. Alpex-Gulak (14 030) Czarniakowski Karviná ,38 1,91 KSW 500, F22/48,WS1,7 6. Valchař ( ) Ing. Sturcz ČSM ,37 2,2 KSW 500, F17/37 7. Walica (40 414) Hrubý Darkov ,14 2,56 KGS 645, F15/31, 8. Badura ( ) Věčorek Darkov ,17 3,61 KGS 345, KG340,G Szcotka ( ) Ing. Malášek ČSM ,03 2,03 KSW460,MVPO 10. Siwek ( z) Tomczyk Darkov ,78 1,49 KGE710F,F15 Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) pluh, výztuž 1. Horák ( ) Drábek Paskov ,98 3,43 PL 730,IHV 2. Čech ( ) Ing. Pamánek Karviná ,26 3,39 RHH 42,DBT Přípravy kombajny měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Havlas ( /1 ) Ing. Pawera ČSM 248 9,19 211,4 40,92 AM Alpex 8 ( ) Ing. Kolacz ČSM ,08 228,9 50,44 MR Novotný ( ) Chrobok Darkov 223 8,58 193,8 46,65 AM 50/ Gardoň ( A ) Neuwert Karviná 170 8,50 214,20 42,50 MR Wojcik ( /1 ) Mackowiak Darkov 170 8,10 215,40 40,51 MR Kalocsai ( ) Ing. Kunz Karviná 158 6,32 159,26 31,60 AM Alpex 6 ( ) Ing. Kolacz ČSM 152 6,91 125,2 34,52 AM 50/ Marcol ( ) Zguda Darkov 147 6,68 127,03 37,12 AM Vráblík ( ) Chrobok Darkov 134 6,7 132,84 32,45 AM 50/ Kopecký ( A ) Ing. Kunz Karviná 129 5,61 141,34 28,04 AM 50 Přípravy klasické technologie měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Illek ( ) Czyž Paskov 103 5,15 116,91 28,61 VVH1+K Jaroch ( ) Czyž Paskov 102 5,1 90,78 28,33 VVH1+Hausher 3. Tománek ( ) Czyž Paskov 93 4,43 78,83 25,14 VVH1+PSU 4. Hantschel ( ) Smolan Paskov 90 4,29 97,29 22,73 VVH1+Hausher 5. Lampa ( ) Pavelek Paskov 89 4,45 79,21 28,16 VVH1+Hausher Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD leden duben 2009 Rubání kombajny těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) 1. Polalpex- Czaja Witek Darkov ,08 4,29 2. Brada Feber Karviná ,82 5,69 3. Polcarbo-Dąbek Sendkowski ČSM ,71 5,48 4. Alpex-Gulak Czarniakowski Karviná ,35 2,09 5. Walica Hrubý Darkov ,92 2,94 6. Valchař Ing. Sturcz ČSM ,16 2,13 7. Alpex-Fal Ing. Dziugel Karviná ,37 2,67 8. Mosler Weiss Karviná ,93 1,82 9. Badura Věčorek Darkov ,16 3, Polalpex- Siwek Tomczyk Darkov ,82 2,13 Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) 1. Horák Drábek Paskov ,0 13,18 3,2 2. Prokop Hykl Paskov ,2 10,41 1,8 Přípravy kombajny měsíční ražba (m) m/d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) 1. Alpex 8 Ing. Kolacz ČSM 904 9,4 207,4 47,08 2. Novotný Chrobok Darkov 675 8,1 176,8 42,16 3. Alpex 1 Ing. Bajczyk ČSM 661 7,0 140,6 34,43 4. Herink Ing. Kunz Karviná 580 7,6 68,4 40,17 5. Gardoň Neuwert Karviná 610 7,3 147,2 36,95 6. Wojcik Mackowiak Darkov 599 7,0 190,9 32,24 7. Havlas Pavera ČSM 581 6,2 134,1 34,28 8. Kalocsai Ing. Kunz Karviná 561 6,2 92,9 31,91 9. Kufa Ing. Pawera ČSM 546 5,7 141,2 25, Marcol Zguda Darkov 531 6,6 122,3 36,98 Přípravy klasické technologie měsíční ražba (m) m/d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) 1. Jaroch Czyž Paskov 418 5,1 90,74 28,69 2. Illek Czyž Paskov 410 4,9 112,13 27,83 3. Tománek Czyž Paskov 361 4,35 77,42 25,82 4. Plaček Smolan Paskov 317 4,53 90,79 26,57 5. Cypra Pavelek Paskov 302 3,87 77,9 22,55 Poznámka: Barevně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.

3 ročník 39 l číslo 20 3 Na Dole ČSM už ví, co je to OneStep Hlavní inženýr šachty přibližuje novou, rychlejší a bezpečnější metodu svorníkování s dálkovým ovládáním na čelbě STONAVA Krok za krokem (neboli anglicky step by step) se blížíme k masivnímu rozšíření dostupných metod kotvení horninového masivu. O Dole ČSM lze totiž bez nadsázky říci, že je ve využívání svorníků špičkou v revíru. V loňském roce bylo vyraženo bezmála 700 metrů důlních děl v samostatné svorníkové výztuži a z celkového počtu kusů instalovaných svorníků začala celá jedna třetina sloužit i pro další účely. Většina kombajnových razičských kolektivů svorníky používá k zesilování nadloží obloukové výztuže a zpevnění rozrušeného bezprostředního nadloží. Pravidlem se na šachtě stalo užívání dlouhých strunových svorníků k zesilování nadloží v místech rozměrných křížů či odboček a stále častěji se jimi zajišťují předpolí porubů. OneStep svorník používaný na Dole ČSM. FOTO: Richard Sklář a archiv Na čelbě stonavské šachty mají novou metodu svorníkování. V kotvení hornin je pak průlomem systém step by step. Můžete ho vidět na Dole ČSM, 1120 metrů pod povrchem na ražbě , kde s touto technologií již měsíc pracují na zesílení nadloží obloukové výztuže. A co to vlastně OneStep svorník je? Laicky řečeno vrták, který je pevný jako svorník a zároveň se sám automaticky v hornině lepidlem ukotví. Obsluha upne do výkonné vrtačky svorník, jenž je osazen vrtací korunkou, a v jehož útrobách je pryskyřice s katalyzátorem. Po zavrtání do požadované hloubky obsluha jednoduchým přepnutím tlakové vody aktivuje píst uvnitř svorníku. Ten vytlačí lepidlo z vnitřku svorníku do prostoru mezi svorníkem a horninou. Jakmile se na ústí vrtu lepidlo objeví, je svorník v celé délce dokonale zalepen a jsou zalepeny i případné kaverny a trhliny v jeho bezprostřední blízkosti. Po maximálně dvaceti sekundách lepidlo zatvrdne a může se přistoupit k vrtání nového, přičemž jeden svorník se dá zavrtat za tři až čtyři minuty. Neocenitelnou výhodou tohoto systému je, že lze svorníky použít i do více výlomů. Obsluha je vždy v bezpečné vzdálenosti od místa vrtání. V případě aplikací klasických svorníků by to bylo bez předchozího jiného způsobu zajištění nemožné. Využívání systému One- Step je z hlediska zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti dalším výrazným krokem vpřed. Petr Horák, hlavní inženýr FOTO: archiv Maratonec ze šachty v akci. Pražský maraton běžel také kolega PRAHA Důl ČSM a tím samozřejmě i OKD měly zástupce na populárním Pražském maratonu, který se běžel za vedra a rekordní více než pětitisícové účasti druhou květnovou neděli. Na celkově 80. místě byl z 3976 v cíli klasifikovaných borců materiálový operátor stonavské šachty Erich Neugebauer (41). Mezi muži jsem byl 69. a ve své kategorii od čtyřiceti do padesáti let dokonce desátý, popsal vytrvalec letošní skvělou účast. Jeho čas byl 2 hodiny, 54 minut, 57 sekund. Pro srovnání, vítězný závodník Patrick M. Ivuti z Keni měl 2:07:48. Ti z druhého konce potřebovali na uběhnutí maratonu celých sedm hodin. Erich se začal věnovat vytrvalostním běhům až v tomto tisíciletí. Začal jsem kvůli redukci hmotnosti. Za šest měsíců bylo dvacet kilo dole, prohlásil s tím, že holduje všem možným silničním tratím. Vynikl ostatně na minulé Hornické desítce ve Frýdku-Místku byl nejlepším v kategorii OKD. uzi Chystá se vůbec první překliz technologie POP 2010 v OKD Provoz centralizovaných služeb Dolu ČSM čeká horké léto, pomáhat mu v následujících měsících budou s náročnými úkoly i pracovníci dalších důlních úseků STONAVA Těžební výsledky Dolu ČSM v roce 2009 budou v nemalé míře závislé na letním úsilí Provozu centralizovaných služeb (PCS). A jaké léto pro PCS bude? Jednoznačně horké a hektické! Čeká nás celkem deset akcí (pět na závodě Sever a pět na závodě Jih). Jako první v OKD budeme kompletně překlízet novou technologii nakoupenou v rámci POP 2010 z porubu do porubu na závodě Sever. Instalace dalšího komplexu POP 2010 v porubu a třetího komplexu v porubu /1 proběhnou zase na závodě Jih. Nové technologie mají v letošním roce zajistit cca 33 procent veškeré produkce šachty. Na těchto úkolech by nebylo nic zvláštního, kdyby na ně byl dostatek času, lidí a prostředků. Čas je pro nás tou nejhorší překážkou. Termínový souběh překlizu porubu do porubu , instalace porubu a vybavování klasickou technologií v porubu klade na PCS obrovské nároky. Mimo uvedené vybavovací akce se budou totiž současně dělat také náročné likvidační akce, a to porubů č , a Kdo vlastně stojí před těmito náročnými úkoly? Úsek vybavování a likvidace doplněný zaměstnanci úseků rubání, úsek dodavatelské firmy CZ Bastav a kompletní úseky rubání. Samozřejmostí je i větší náročnost prací pro další provozy Dolu ČSM. Je to především důlní doprava, elektrikáři obou závodů a úseky dopravy a výklizu po ZD 24 kvůli připravenosti důlních závěsných lokomotiv. Kromě již zmíněných důlních provozů a úseků bude záležet při organizaci prací také na nově vzniklé povrchové organizační jednotce SC (servisní centrum) v rámci OKD. Pro přiblížení náročnosti akcí, které před PCS stojí, jsem vybral popis objemu prací prvního překlizu komplexu POP 2010 v OKD. Z porubu po dokopání bude vyklízena a souběžně instalována technologie do porubu Než se ale celý tento proces zahájí, musí již probíhat přípravné práce na dopravní trase čítající 1900 metrů s devíti kříži a úklony dosahujícími až 15 stupňů. Na trase se instalují dvojzávěsy P a dvoumetrové sekce trati ZD 24 C 100 v celkové výši nákladů 2,7 milionu Kč to je pro zvýšení únosnosti trati. Samotný překliz se bude týkat 102 sekcí DBT BUC 1300/3100, kombajnu EICKHOFF SL 300, porubového dopravníku PF 6/1042, podporubového dopravníku PF 4/1142, drtiče DF 09 12/P4 a pásových dopravníků DP 1200/1. Je to množství velkých celků, ale i nepatrného spojovacího materiálu, který bude třeba rozebrat, převézt a opět složit. Je proto na osobní odpovědnosti každého zaměstnance, aby ani třeba jen maličký šroubeček nezahodil, neboť právě ten nám může scházet do celé skládačky. A věřte, že se jedná o položky speciálních vlastností, rozměrů a často i speciální ceny. V době celosvětové krize, kdy každá koruna se dvakrát otáčí před vydáním, by bylo škoda nakupovat něco, co sloužilo jen pár měsíců v prvním porubu. Sekce DBT BUC 1300/3100 o celkové hmotnosti cca 27 tun budou dopravovány v celku. Tento způsob potřebuje úpravu důlní závěsné lokomotivy DZL 110 F s pěti pohonnými jednotkami, a to ještě specificky upravené s vložením hydraulického zvedacího zařízení MHZ 16 DUO. Je proto na místě připomenout všem zúčastněným, od prvního mašinkáře po posledního TH zaměstnance, že tato speciální doprava vyžaduje zvýšenou pozornost věnovanou všem aspektům bezpečnosti práce. Současně ale chci říct, že jsem přesvědčený o splnění náročných úkolů a o tom, že všichni přispějeme k dobrému hospodářskému výsledku naší šachty. Karel Kotrla, vedoucí PCS Severské přípravy plní! STONAVA Na čelbách severního závodu Dolu ČSM je aktuálně sedm razičských kolektivů. Z toho čtyři jsou kmenové a tři dodavatelské firma Alpex. Technologie na provozu příprav: dva kombajny MR-340 Ex, tři kombajny AM-50/132 a dvě party razí klasicky. Za první čtyři měsíce roku 2009 byly vyraženy celkem 3203 metry, to je plus 8 metrů nad DTP. Vzhledem k množství metrů, které nás čekají, je tento náskok zanedbatelný. Z hlediska jednotlivých ražeb byla pro přípravy od začátku roku stěžejní obfárávka porubu Slušných výsledků dosahovala osádka Alpexu na ražbě č , kde kombajnem MR-340 Ex razila průměrně 250 metrů za měsíc. V profilu K-16 a těsné obtínce kolem stařin s průměrnou mocností uhlí 220 centimetrů je to slušný výkon. Na druhé straně zůstal kolektiv Goreckého, který se přestěhoval na ražbu budoucí úvodní třídy ve 32. sloji. Ten přešel z kombajnu AM-50/132 na typ MR-340. I přes menší problémy s elektronikou při nasazení mašiny je osádka s průměrným postupem 5,41 metru za den poněkud za očekáváním. V současnosti ražba přechází pásmem čtyř tektonik. V červnu přejde do budování svorníkové výztuže. Přeji kolektivu brzké zvládnutí této technologie a věřím, že se dostane zpět na špici razičů na Dole ČSM, kam dlouhodobě patřil. Stěžejní pro druhou polovinu roku 2009 bude obfárávka 33. sloje porubu č Bude se na ní podílet firma Alpex dvěma kolektivy s kombajny AM-50/132. I přes očekávané úklony až plus 18 věřím, že dodavatelé úkoly zvládnou a zajistí včasnou obfárávku tohoto porubu. Ján Kollár, vedoucí provozu příprav závodu Sever FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM Přípraváři ze severního závodu při pracovním nasazení.

4 4 ZA BRANAMI OKD ročník 39 l číslo 20 Nový začátek pro jednu zanedbanou lokalitu Akce iniciovaná společností RPG Real Estate nabídla nájemníkům panelových domů především z romské komunity šanci na lepší život v hezčím prostředí ORLOVÁ Několikametrový svěží travnatý kruh, mladá zelená lípa a u její paty čtyři trsy červeno-fialových kvítek. Takový je symbol orlovské úklidové akce Společně pracovat, bavit se, žít, kterou v sobotu 16. května uspořádalo občanské sdružení Vzájemné soužití ve spolupráci s městem Orlová a Nadací OKD. Popud k ní dala realitní skupina RPG Real Estate. Pracovalo se v Porubě, v horní části ulic Slezská a Hornická. Přišly asi dvě stovky zaměstnanců RPG RE, spolupracující agentury Stance Communications, členů pěveckého souboru Alfa Gospel Prainses a občanů města. Sekalo se, hrabala se tráva, upravovaly venkovní prostory, natíraly sokly domů a garážová vrata, osazovaly lavičky. Spolu s brigádníky a vlastně především se činila i odhadem půldruhá stovka vesměs romských nájemníků panelových domů v lokalitě ohraničené ulicemi Slezská a kapitána Nálepky. Ti vyklízeli Anketa Horníka Úklidová akce v Orlové-Porubě Společně pracovat, bavit se, žít byla cílená především na místní romské občany. A tak jak oni hodnotí její průběh a výsledky? Jiří Kallo, předseda občanského sdružení Krok za krokem a člen výboru pro národnostní menšiny u MěÚ Orlová: Jsem rád, že akce úspěšně proběhla a jsem nadšený tím, co všechno se udělalo. Doufám, že stejně tak jsou spokojeni i další občané Poruby a že dodrží slib, který dali. To znamená, že nebudou páchat trestné činy a že budou udržovat pořádek a dodržovat zásady vzájemného soužití s příslušníky většinové společnosti. Stejně tak očekávám, že svůj slib splní i město a společnost RPG Real Estate. Že dají baráky do pořádku a podpoří nás při dalších úklidových akcích. Iveta Cicková (28), v domácnosti: Akce se mi líbila a jsem ráda, že se konečně někdo začal zajímat i o Orlovou 3. Oceňuji, že se začalo úklidem. Konečně tady bude čisto, děti si budou mít kde hrát a dospělí si budou mít venku nač sednout. Doufám, že to vydrží a že takhle bude vypadat celá trojka. Věřím, že se to podaří, protože tady žijí docela šikovní Romové, kteří chtějí mít též pěkně kolem baráků. Alexander Makula (29 let), horník, v současné době na mateřské dovolené: Akce byla slušná, dělali jsme to pro sebe, pro Romy, a jsme s výsledkem své práce spokojeni. Rád bych vyzdvihl přístup firmy RPG Real Estate, ten byl skutečně na úrovni. Teď se to tady budeme snažit udržet a hlídat děti i dospělé, aby nedělali bordel. foto: Bohumil Krzyžanek Lípa společné práce, bavení se a žití. Spolu s romskými dětmi jsme u ní zachytili ředitele pro vládní vztahy ve společnosti RPG RE Stanislava Svobodu. Řekli o akci Radislav Mojžíšek, místostarosta města Orlová Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, kolik místních obyvatel se do této akce zapojilo. Bylo to nejspíš veškeré osazenstvo těchto domů. A udělala se opravdu spousta práce. Teď jen doufám, že to nebude otázka dnů, ale že si to tady ti občané udrží na týdny a měsíce. Příležitost, jak pozvednout Porubu, je totiž mimořádná. Město uspělo se svým plánem integrovaného rozvoje u ministerstva pro místní rozvoj a získalo na jeho realizaci dotaci ve výši 83 milionů korun. Spolu s prostředky, které přislíbila realitní skupina RPG Real Estate, bude tak mít k dispozici okolo 100 milionů korun. Za tyto peníze by se tady mohlo udělat obrovské množství dobré práce, která by tuto čtvrť vynesla do role výstavní části našeho města. sklepy, gruntovali společné prostory, umývali po malování. Tužili se všichni a v modrých tričkách s logem akce, montérkách nebo odpoledne ve žlutých pršipláštích vypadali všichni stejně. To, co je odlišovalo, byl pohled na smysl a cíl celého snažení. Zatímco pro hosty šlo o dobrovolnou brigádu a možnost prokázat dobrou vůli, pro Romy akce představovala naději na život v lepších podmínkách. A také velký závazek. Dali totiž slib, že čistota a pořádek se stanou jejich přáteli i do budoucna. Dodrží ho? Kumar Vishwanathan, předseda pořádajícího sdružení Vzájemné soužití, jim věří. Když jsme tady před dvěma dny vysadili tu lípu, trávník a květiny, zeptal jsem se místních Romů: Vydrží to do soboty? Dospělí mi tehdy řekli: Ne, nevydrží! Protože Romové mají sami vůči sobě tolik skepse, že se báli uvěřit, že to nikdo nezničí. Když jsem však položil stejnou otázku dětem, slíbily, že všechno zůstane tak, jak je. A zůstalo, děti to ohlídaly, rozpovídal se pro Horníka Kumar Vishwanathan. Ta kvítka pod lípou jsou jedinými květinami, které v této lokalitě rostou. Jsou důkazem, že si děti váží toho, co se tady dnes děje. Je to určitá dohoda s nimi a ony jsou schopny tuto dohodu dodržet. Děti dobře vnímají symboliku. Ony ví, že jestli se tráva uchytí, jestli ty květiny a lípa tady budou žít, budou zde následovat další kroky. Vzklíčila v nich naděje. Je to lípa, která symbolizuje soužití a nový začátek pro jednu zanedbanou lokalitu. Stránku připravil: Bohuslav Krzyžanek Po společné práci společná zábava ORLOVÁ Akce Společně pracovat, bavit se, žít pokračovala v neděli společnou zábavou v areálu za základní školou Slezská v Orlové-Porubě. Vystoupila skupina Alfa Gospel Praises (na snímku), děti z orlovských škol a další účinkující. K vidění byly ukázky práce hasičů, Policie ČR a městské policie, pro děti byly nachystány soutěže, hry a další atrakce. Řekli o akci Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR Naše agentura má 12 lokalit, ve kterých v rámci lokálního partnerství podporuje aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování lidí z vyloučených lokalit. Jednou z nich je i Slezská Ostrava. Přirozeně se ale zajímáme také o dění v okolí. Proto jsem se přišel podívat, jak to vypadá, když do řešení problematiky bydlení, která je pro sociální začleňování klíčová, vstupuje soukromý sektor. V ČR je to zatím ojedinělá akce. Pokud bude tento projekt pokračovat, mohl by se stát modelovým řešením a jednou z možností, jak podporovat rozvoj ve vyloučených lokalitách. A v čem spatřuji hlavní přínosy projektu? Podle mne má dva rozměry. Ten první je symbolický a aktivizační. Ukazuje, že není třeba stavět do protikladu lidi ve vyloučených lokalitách a ostatní společnost. Naopak, že je tady možnost spolupráce. To je důležitý signál, který aktivizuje lidi ve vyloučených lokalitách k tomu, aby chtěli něco dělat pro místo, ve kterém žijí. Ten druhý spatřuji v dlouhodobosti. Věřím, že poté, co tady budou investovány prostředky z integrovaného programu rozvoje měst, bude zaveden i systém bydlení, který pomůže těmto lidem v oblasti sociálních služeb a vzdělávání. A to je přesně ten krok, který přispěje k sociálnímu začleňování a získávání dalších sociálních kompetencí důležitých pro úspěch ve společnosti a na trhu práce. Kanadské inspirace nacházejí uplatnění i v Česku Chceme, aby občané cítili odpovědnost za místo, ve kterém jsou doma říká generální ředitel RPG RE Tony Aksich ORLOVÁ Komunitní víkend pod heslem Společně pracovat, bavit se, žít, uspořádaný v Orlové-Porubě na popud realitní skupiny RPG Real Estate, měl až nečekaný úspěch. Není proto divu, že spokojeností zářil i generální ředitel skupiny Tony Aksich. Myšlenka, která tolik inspirovala a našla podporu i mezi sociálně vyloučenými nájemníky orlovských domů, se totiž narodila právě v jeho hlavě. Jak přiznal pro Horníka, zúročil tak zkušenosti, které si přinesl ze své domoviny Kanady. Generální ředitel RPG Real Estate Tony Aksich v rozhovoru s předsedou pořadatelského sdružení Vzájemné soužití Kumarem Vishwanathanem. Pane generální řediteli, prozraďte, kde jste čerpal inspiraci k dnešní akci a jaký jí přikládáte význam? V Kanadě jsem po nějakou dobu pracoval pro kanadskou železnici. Součástí mých úkolů byla i spolupráce s místními Indiány. Jak potvrdila dnešní akce, zkušenosti, které jsem získal, se dají uplatnit i v Česku. Cíl je totiž stejný. Naší snahou je rozvíjet spolupráci se členy místních komunit a zapojit je do společných projektů tak, aby se cítili spoluodpovědní za místo, ve kterém žijí. Načasování akce v Orlové má navíc jeden zcela konkrétní cíl. Podařilo se nám zajistit prostředky z fondů Evropské unie, které pokryjí 40 procent nákladů na renovaci 100 bytových jednotek v této lokalitě. Situace se tu proto o hodně zlepší a chceme, aby se do toho procesu zapojili i lidé, kteří tady bydlí. Míníte v podobných akcích pokračovat, anebo to byla jednorázová záležitost? Zaměstnanci RPG Real Estate a další lidé, kteří tady dnes pomáhali, sem přišli dobrovolně. Každý z nich má ale vlastní život a já od nich nemohu požadovat, aby chodili každý víkend. Je těžké hovořit o budoucnosti. Naše současná představa je, že napříště budou vykonávat všechny práce členové místní komunity. Samozřejmě, ve štychu je nenecháme. Budou-li sami chtít pokračovat, jistě najdeme další způsoby spolupráce. Shodneme se nejspíš v tom, že domy společnosti RPG Real Estate v Orlové- Porubě jsou hodně zanedbané. Můžete říct, jak budete tuto situaci řešit? Ano, do těchto domů se neinvestovalo dlouhých čtyřicet let. Přitom naše možnosti jsou omezené, protože nájemné v nich je velice nízké. Naší snahou je proto získávat peníze z fondů EU. Zmíněná renovace zdejších bytů je vlastně takovou první vlaštovkou a zároveň zkouškou, jak to bude fungovat. Pokud se tato akce podaří, budeme se snažit ji zopakovat nebo jich dělat víc. 49/20-IV/09

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Vtip Čte Horníka a čas šidí slivovičkou Nejstarší člen Klubu přátel Hornického muzea OKD oslaví v srpnu devětadevadesát let...jak se tak, Boženko, dívám, tak to vypadá, že jsi ještě lepší prachoměřič než ten v našem dole... Soutěž Horníka Hra o tři stokoruny Jaro je v plném proudu a fauna ani flóra nezahálejí. Nabízejí nevšední podívanou a dávají na odiv svou rozmanitost. Také ptáček na našem soutěžním snímku č. 19 dováděl tak, že si málem vykroutil hlavičku. Co si o jeho výkonu mysleli naši čtenáři? Posuďte sami po přečtení jejich textů. Tři vtipálky oceňujeme jako vždy stokorunou. Výherci soutěžní fotografie č. 19 jsou: Jindřich Makeš z Havířova, Zděňka Remiášová z Ostravy-Mariánských Hor a Jaroslav Svačina z Petřvaldu. Co by se dělo? Nic! Já jen sleduji mou samičku, jak se točí támhle na cetrifůze! (jm) Čimčarára, čim čim čim, že slivovice není voda, teď už vím! (zr) Aku vrtačka zn: VRABEC, lehká, na nebateriový biologický pohon (js) Uzávěrka je v úterý 26. května Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 20 zveřejníme v dalším čísle novin. H Vesmír je nekonečný a žízeň je věčná. Ještě že ji máme čím hasit. A naše země k tomu disponuje mimořádně vhodnou a kvalitní tekutinou pivem. Jak vidno ze soutěžního obrázku č. 20, pořízeného v bowlingové herně Hornického muzea pod Landekem, při hašení žízně je užívají i dívky. Ta naše zřejmě není žádná troškařka. Nebo si myslíte něco jiného? Napište svůj krátký vtipný názor. Tři z vás oceníme stokorunou. syl Kresba: Vladimír Novák OSTRAVA Lžička medu a štamprlička dobré slivovice. Takový je recept na dlouhověkost nejstaršího člena Klubu přátel Hornického muzea OKD Františka Káni. Prvního srpna mu bude devětadevadesát, ale stále překypuje vitalitou a životním optimismem. Slivovici ale nepiji, nýbrž inhaluji, směje se František Káňa. Vždy jeden kalíšek ráno, druhý před spaním. Taky ji nekupuji v obchodě. Jeden kolega štajgr má chatu ve Vizovicích, ten mi vozí prvotřídní domácí kvalitu. A med? Ano, rád si dám lžičku navečer. Ročně ho sním tak šest, sedm kilo, přiznává své slabůstky. I když si při chůzi pomáhá francouzskými holemi, není mu zatěžko nasednout do autobusu a zajet domů po vlastní ose. Před dvěma roky si koupil byt v Přívoze za kostelem a lákání syna, aby se za ním přestěhoval do Poruby, úspěšně vzdoruje. Jízdné mám zadarmo, tak mohu jezdit, usmívá se František Káňa. Každý čtvrtek vyráží povinně do sídla OKD pro sedm Horníků. Odpoledne mám sraz s kolegy, takže jim vždycky donesu ty naše noviny, vysvětluje. Ve středu chodím na žolíkpárty, v pátek zajedu za synem. Navštěvuji Přes svých 99 let se František Káňa vždy rád zapojí do debaty s kamarády a dokáže bavit společnost. Na snímku s přáteli z Klubu přátel Hornického muzea OKD. Jaro a kačenki Foto: Bohuslav Krzyžanek I když vyznává hlavně slivovičku, na klubovém šachťáku KPHM František Káňa neodmítne ani pivínko a hornický gulášek. Tak Zdař Bůh!, kamarádi havíři! Byl sem ve středu u dochtora na pravidelnym pulročnim vyšetřeňu, jak to s tu moju němocu je. Něpotěšil mě! A přitym venku bylo krasne jaro, slunko pralo ostošest, enem tyn vlahy severni věterek to všecko tak trošku kazil. Tuž sem se pravil: Lojzek, je pěkně, maš nadvahu, dochtor tě něpotěšil, tuž se v tym jarnim sluničku kapku projděš po Ostravě a zaspominaš na stare roki. Vydal sem se z Hladnova, kaj tyn muj dochtor ordinuje, nadul do města. A malem sem se v tych serpentinach potratil, bo je to tam na tych Bazalach včil inač zařizene, niž v době, kdy sem navrchu na Bezruču štajgroval. Když sem se z teho parka vyplantal, měl sem před sebu lavku přes Ostravicu. Vydal sem se po ni s tym, že kusek za ňu je redakce Hornika, kaj mi, vyčerpanemu poutnikovi, určitě naleju štamprlu. Ale než ku temu Jak to vidí stryk Lojzek nědošlo, musel sem přes tu lavku. A na jejim prostředku sem zustal stať s odevřenym pyskem. Ostravicu sem totiž dluhe roki znal jako černu smradlavu olejovu stoku, kolem kere zme jako mali syn- akce klubu, na jídlo chodím do jídelny, popisuje. Na nudu nemá čas. František Káňa se narodil ve Slezské Ostravě a život spojil s ostravskou Trojicí. Vyučil se elektrikářem a po elektrifikaci závodu získal místo elektrikáře pro šachtu. Pracoval dole i na povrchu a do důchodu odcházel ve svých šedesáti od těžního stroje. Dalších patnáct let jsem pak pracoval ještě v autodružstvu, vypráví hornický senior. Teď si užívá důchodu a míní v tom pokračovat. Protože já se dožiji 105 roků, dušuje se František Káňa. Tolik měl pradědeček a já ho určitě doženu. Bohuslav Krzyžanek ci chodili ze zacpanymi nosami. Tak smrděla! Či nas vtedy napadlo, že to raz budě čista řeka z rybami, kaj se da v letě aji kupať?! Ani nahodu! A včil sem to viděl! Pravda, sage baby se v ni někupaly bo ešče něbyl hic, ale litali nad ňu sněhobili racci a po hladině se enem tak plula divoka kačena ze zavojem dvanacti kačatek za sebu! Byla to parada a balzam na moju raněnu dušu se na nich divať. Naraz se jak na povel všeckich dvanasť kačatek potopilo a hledalo cosik do zobačka na dně, potym se třem už nechtělo dali plavať, tuž se vylezly mamě na hřbet a něchaly se vezť. No asi dvacet lidi na tej lavce se nas bavilo tym jarnim mladim a zapoměli zme isto všeci na svoji problemy. Na nich sem se spomněl zas až v redakci Hornika, kaj mi něnaleli, bo jak pravěli, v pracovni době nikdy něpiju, a navic to, co tam měli, už vyslopal iny navštěvnik přede mnu. A něsu pry žadna nalevňa, ale seriozni redakce. Dal sem im za pravdu i sbohem a valil Na Upadnicu, kaj sem to všecko u dobreho pivka povykladal kamošum. Všeci litovali, že se mnu něbyli na tej lavce. Chvilu zme ešče dřistali, bo se kajsik zapomnil Erďa. Ale za chvilu přišel a smjal se na cele kolo: Potkal sem Jiřika z novu babu! Ale to vam povykladam pozdějši, včil se poslechnitě novy frk: To leža dva po aktu laski v lužku a naraz on pravi:,co kdydych přišel zítra k vám a přede všemi tě požádal o ruku? Ona na to:,já nevím, ale manžel by asi zuřil a děcka by se mi smály! Fajne, ni? Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

6 6 ZA BRANAMI OKD Havířov zařídí na Dukle inženýrské sítě Projekt připravený s RPG Dukla Industrial Zone by mohlo dotovat ministerstvo průmyslu HAVÍŘOV Nové silnice, chodníky, vodovodní a kanalizační řády, rozvody plynu i elektřiny. Neboli kompletní inženýrské sítě bude mít na starosti radnice Havířova na utlumované Dukle. Částka přibližně 212 milionů korun bude jednou z prvních investic, jež začnou měnit bývalou šachtu na průmyslový, komerční i relaxační areál. Projekt vybudování infrastruktury na třicetihektarovém pozemku už připravil Magistrát města Havířova v úzké symbióze se společností RPG Dukla Industrial Zone. Společný projekt byl úspěšný i v meziresortní komisi na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ta má na starosti mimo jiné zahlazování důlních činností v rámci někdejších těžebních oblastí, pro což už dříve vláda Miloše Zemana vyčlenila na dvacet miliard korun, sdělil náměstek havířovského primátora pro ekonomiku a správu majetku Eduard Heczko. Po schvalovacím řízení na ministerstvu bude možné z tohoto balíku financovat i inženýrské sítě na Dukle. Začít stavět by se mohlo po souhlasu všech zainteresovaných ke konci letošního roku. Jde o velký objem peněz a prací, proto se počítá i s dalšími alternativami, které by dokončení projektu posunuly až do roku 2011, poznamenal Heczko. Nadějí pro Duklu je podle něj i to, že na přímé rozhodování o dotaci nebude mít vliv ekonomická krize. Peníze přijdou odjinud než ze státního rozpočtu. Například z privatizací. Tato etapa připraví dukelský areál pro příchod budoucích investorů podnikatelé zde mohou zřídit PETŘVALD Po stopách těžby uhlí na rozhraní Ostravska a Karvinska se v sobotu 23. května opět vydají turisté z celé České republiky. Už 35. ročník turistického pochodu Fučíkovská třicítka pořádá orlovský Klub českých turistů Ferda Mravenec. Pro zájemce jsou připraveny trasy o délce 8, 12 a 27 kilometrů, které můžete absolvovat pěšky, ale ty delší také na kole. Start pochodu se OSTRAVA Fanoušci ragby se mohou těšit na lahůdku. V Ostravě se ve dnech 6. a 7. června koná mezinárodní turnaj v rámci Mistrovství Evropy o sedmi hráčích. Generálním partnerem tohoto podniku je stejně jako loni společnost OKD. V sobotu 6. června se na hřišti Sokola Mariánské Hory představí družstva Portugalska, Španělska, Německa, Belgie, Nizozemska, Chorvatska, Litvy, Monaka, Ázerbájdžánu a České republiky. V neděli 7. června, se přemístí sportovní souboje do areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Nejsilnějším týmem bude zřejmě družstvo Portugalska, které je držitelem titulu mistra Evropy pro rok 2008 a v jehož řadách uvidíme početnou skupinu hráčů účastníků mistrovství světa v roce 2007 ve Francii. Český tým se po loňské nepodařené sezoně bude snažit o postup do závěrečného turnaje mistrovství Evropy, které v červenci proběhne v Moskvě. Jedním z hráčů české reprezentace je také zaměstnanec Dolu ČSM Patrik Leroch. Součástí ME Ostrava 7s budou také důležité české mládežnické akce. Současně s turnajem ME 7s bude probíhat finálový turnaj hráčů do 15 let, kam se probojovala družstva domácí Ostravy, Říčan, Vyškova a Sparty Praha. V neděli uvidí Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích i finálový souboj hráčů do 19 let juniorů, kde je ještě účast závislá na probíhajících semifinálových bojích, ale všeobecně se malovýrobu nebo poskytovat celou škálu služeb včetně kulturních či volnočasových. Plány počítají i s lesoparkem a arboretem. Využití se dočkají také historické budovy zrušené šachty z počátku minulého století: zámečnická a kombajnová dílna, lampovna, kompresorovna, kryt CO, řetízkové šatny K dalšímu využití má být Dukla předána pravděpodobně napřesrok a vzniknout tady mají desítky pracovních příležitostí. Radek Lukša, Jaroslav Břoza U bývalých šachet bude rušno Tradiční turistický pochod Fučíkovská třicítka se letos bude konat už popětatřicáté Pohyb na čerstvém vzduchu, hezkou atmosféru, ale také informace o bývalých petřvaldských šachtách nabízí 35. ročník turistického pochodu Fučíkovská třicítka. koná v Petřvaldě před restaurací Sokolovna od 7.00 do hodin. V cíli čeká na každého účastníka občerstvení, pamětní list a také almanach k 35. výročí pochodu, jehož tradici založila v roce 1974 skupinka hornických nadšenců u odborové organizace Dolu Julius Fučík v Petřvaldě. Všechny trasy mají jedno společné vedou kolem bývalých závodů Dolu Julius Fučík. U těchto závodů budou také kontrolní stanoviště, na nichž se procházející turisté dozví podrobnosti o konkrétních provozech a historii dolu, informoval Horníka předseda organizačního výboru a bývalý fučíkovský horník Karel Budin. Loni se pochodu zúčastnilo téměř 170 turistů. bk Evropské ragby v Ostravě pod záštitou OKD Jedním z hráčů české reperezentace je zaměstnanec stonavského Dolu ČSM Patrik Leroch FOTO: Archiv týdeníku Horník Na termín budování infrastruktury na pozemku bývalého dolu Dukla bude mít zřejmě vliv současná hospodářská krize. Loni bojoval náš reprezentační tým mj. s celkem Andory. Foto: KČT Ferda Mravenec předpokládá, že se do finále probojuje družstvo Vyškova a Tatry Smíchov. Ti diváci, kteří mají raději něžné pohlaví, se mohou v neděli odpoledne pokochat pohledem na ragbyový souboj ženských výběrů Moravy a Česka. Finálové utkání turnaje ME 7s proběhne okolo 17 hodin. Vstupné pro diváky do 150 centimetrů je zdarma, vstupenka pro oba dny je za 100 Kč a rodinná vstupenka pro 2 osoby + 2 děti do 150 cm je za 200 Kč. syl FOTO: Radek Lukša ročník 39 l číslo 20 Splňte svou oznamovací povinnost Vážení spolupracovníci, v následujících dnech proběhne celopodniková kontrola osobních údajů zaměstnanců OKD vedených v personální databázi. Akce je zaměřena na doplnění a aktualizaci údajů tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti ze strany zaměstnavatele vůči státu a ostatním institucím (např. okresním správám sociálního zabezpečení nebo zdravotním pojišťovnám). Zcela stejně se to týká zákonné oznamovací povinnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli. V tomto případě bychom rádi zdůraznili, že veškeré změny týkající se osobních údajů je nutné vždy neprodleně nahlásit zaměstnavateli a tím předejít možným potížím v budoucnu. Máme pro vás připraveny vyplněné formuláře se všemi údaji tak, jak je vedeme v personální databázi. Tyto formuláře vám budou předány prostřednictvím zaměstnanců CSS Lidské zdroje HR strategie, systém odměňování a služby s tím, že po doplnění a aktualizaci údajů je podepsané zase vrátíte zpět. Ve vašem zájmu vás žádáme o věnování maximální pozornosti kontrole údajů. Tým CSS Lidské zdroje HR strategie, systém odměňování a služby Absolventi SPŠ Duchcov zbystřete! DUCHCOV Duchcovská SPŠ bude v letošním roce slavit 90. výročí svého trvání. Byla založena jako Státní odborná horní škola. K tomuto výročí chce SPŠ vydat almanach. Proto prosí všechny bývalé absolventy, aby poskytli škole dobové dokumenty, které v něm budou zveřejněny. Pokud budou materiály označeny zpáteční adresou, autoři almanachu je vrátí nepoškozené. V průběhu září pak hodlají uspořádat setkání absolventů školy zakončené přátelským posezením. Další upřesnění termínu setkání proběhne tiskem i sdělením na webových stránkách školy. Zájemci mohou rovněž napsat svůj kontakt na adresu: SPŠ Duchcov, Kubicových 2, Duchcov, tel.: , Jako organizátoři uvítáme pro zdárné zajištění průběhu oslav sponzorské dary v jakékoli výši. Pro finanční dary je číslo účtu : /0100. Více podrobností na: sekce Výročí školy. r OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku Důl Darkov se sídlem Karviná-Doly, č. p vyhlašuje výběrová řízení: v oblasti stavebních oprav důlních a služeb OSTAV číslo řádku 27 Oprava jámy Darkov 1 lezní oddělení Kontaktní osoba: ing. Bohdan Krzywoń, tel.: SL číslo řádku 72 Výpočet zásob dobývacího prostoru Karviná Doly II, část Gabriela Kontaktní osoba: ing. Pavel Mareček, tel.: /20-VI/09

7 ročník 39 l číslo 20 INZERCE 7 88/20-VII/09 radegast_rej_2009_260x380.indd :33:11

8 8 ZÁBAVA ročník 39 l číslo 20 Je váš manžel doma? Ne, je (dokončení v tajence). Křížovka o knihu Vtipy Pomůcka: Anvar, or, Sai. Opět (slovensky) Nebo Šantán Mužské jméno Předložka Citoslovce pobídnutí Písemná zkouška Citoslovce opovržení Korýš Značka doutníků Indián Povel k obnažení sečné zbraně (!) Jde skupina policajtů k doktorovi, za chvíli doktor vyleze z ordinace a říká: Chlapi, je vás tu moc, budete muset chodit po čtyřech! Náčelník teda padne na čtyři: Tak já jdu první! Ukrýt v zemi Jméno prozaika France Podnik v Tanvaldě Manilské konopí TAJENKA Kocour (nářečně) Český herec Služeb. pořadí (zast.) Italský polárník Souhlas Nedotknutelný Býv. jednotkový obchod jm. politika Sadata Proud Havajec Bájný pták Evropský stát Křídlo budovy Plavecké ostrovy Chaplinova žena Vrchol Filmová hvězda Někam (básnicky) Saze Sídlo v Brazílii Slovenská řeka Značka nitu Bojový chemický plyn Národnost Dvakrát snížený tón E V narvané tramvaji je mladík tlačen davem na sedící babičku s košíkem. Pozor na vejce, mladíku, povídá babička. Vy máte v tom košíku vejce? ptá se mladík. Ne, hřebíky. Stojí blondýnka u lampy veřejného osvětlení a klepe na ní. Jde kolem policajt a říká: Slečno, co to tady děláte? No, tady píšou, že vymění byt, ale nikdo není doma. Policajt se podívá nahoru a říká: To se divím, vždyť se u nich svítí... Pomoc, topím se!, křičí děvče z vody. A souložit umíš?!, volá na ni rybář z břehu. Umím, jasně že umím!!! No vidíš a je ti to hovno platný. Plavat ses měla naučit...! Sibiřský veletok Nástroj k řezání Stav hypnotického spánku Okraj Římský mravokárce Anglicky nebo Zesílený zápor SPZ Opavy Pohodný Iniciály herečky Skořepové Slovensky nebo Město v jižních Čechách Madagaskarská poloopice Mykénský král Autor: František Krejča Tajenka z minulého čísla Horníka: podle toho jak vypadají. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Z luštitelů minulé křížovky byl vylosován pan Jindřich Gryc z Českého Tešína. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Omlouváme se luštitelů minulé křížovky (Horník č. 19) za nepřesnosti, ke kterým došlo při technickém zpracování předlohy. R Media Horoskop od do přibližně takle nějak vypadá, Boženko, práce v nízkých slojích... Sudoku Kresba: Vladimír Novák Beran Dojde vám trpělivost a vydáte se na úřad, který nereaguje na vaši záležitost. Je třeba pořádně přitlačit na pilu. Rozhodně však nemusíte klesat na mysli. Planety vám docela přejí, kýžený zlom máte na dosah ruky. Na schůzku vás pozve kolega, který se kolem vás točí už delší dobu. Na místě je opatrnost. Určitě nestojíte o to, stát se hrdinou chodbových řečí. Býk Nelze vás kritizovat, jestliže couvnete před konfliktem s jistou agresivní osobou. Rezignovat na své záměry byste však neměli. Příležitost, jakou nabízejí planety, se hned tak opakovat nebude. Podělit se o své starosti můžete cestou z práce. Potkáte bývalé kolegy nebo spolužáky, ochotné společně posedět a dlouho si povídat. Blíženci Rostou vaše šance se prosadit. Nové spojence zajistí nekonvenční přístup k řešení přestárlých problémů. Originálním způsobem utnete spor s přemoudřelým a konzervativním nadřízeným. Chystáte-li se do společnosti, vrátíte se zamilovaní až po uši. Luna vám slibuje vzrušující milostné dobrodružství. Zadaní z toho budou mít těžkou hlavu. Rak Vaši rivalové budou nuceni přiznat, že vás podcenili. Nejvíc vás pobaví útok osoby, která udělá téměř stejnou chybu, jakou nedávno vytýkala vám. Mlčet k tomu nebudete a její trapas si dokonale vychutnáte. Hodně času vás bude stát hledání východiska z finanční krize. Hvězdy vám přejí, ale záleží na vás a vaší schopnosti přizpůsobit se nové situaci. Lev Nepátrejte po tom, proč je v práci mnohé jinak než minulý týden. Dělejte si svoje a ostatního si nevšímejte. K tomu, abyste se bavili, stačí pozorovat snaživé, zvědavé kolegy. Když si chce někdo natlouct nos, je to jen jeho věc. Potřebujete-li půjčku, máte šanci získat ji bez větších problémů. Obraťte se ale pouze na ověřené bankovní instituce. Panna Spokojeni s tím, jak se vám daří, budete jen do okamžiku, než se objeví osoba, kterou nemáte v lásce. Postavení hvězd způsobí, že vás budou celkem přehlížet nadřízení. Tak docela by vám ale pohodlnost a nedochvilnost projít nemusela. Raději unikejte z jejich dohledu. Partner se vrátí k tématu, o kterém jste nedávno hovořili. Stále bude trvat na svém! Váhy Malý zázrak s vámi udělají slova jisté osoby, že vám věří a za všech okolností vás podpoří. Zbavíte se ostychu, seberete odvahu a v práci i na veřejnosti budete tvrdě potírat špatné nebo zastaralé názory. Nepokoušejte se lhát nebo zapírat v rozhovoru s blízkými osobami. Vždycky se najde dobrák, který je bude o vašich prohřešcích informovat před vámi. Štír Mohla by se vám vydařit slibná finanční transakce. Nedejte se rozptylovat podružnostmi a ignorujte lidi, kteří vás budou obtěžovat s nepodstatnými problémy. V kritické situaci volejte přátelům, kteří vás nenechají na holičkách. Setkání s atraktivní osobou ve vás probudí chuť na malý flirt. Do práce budete chodit s úplně jinými starostmi a myšlenkami. Střelec Nebojte se nových nápadů, směle se dejte do jejich realizace. Planety nestojí nejhůře, určitě by stálo za to pustit se do odvážného podniku. Vašim financím by to prospělo a doma by určitě nebyli proti zvýšení životní úrovně. Zatím to však vypadá spíše na spřádání odvážných plánů než na konkrétní činy. Opatrně zacházejte s ostrými slovy, mohla by napáchat hodně zla. Kozoroh S přetvářkou se setkáte při obchodních jednáních. Nevěřte ničemu, co nepotvrdí více lidí. V práci se věci pohnou kupředu. Umožní vám to zvážit další kroky ohledně vaší budoucnosti. Navrátí se vám sebedůvěra a víra v úspěch. Nevnucujte partnerovi svoje představy, nechte ho, ať si dělá, co chce. Jistý problém prověří ty vaše vlastnosti, které nejsou vaší silnou stránkou. Vodnář Zklamání z případného neúspěchu vás nesmí vést k tomu, že si zchladíte žáhu na někom ze svých blízkých. Pesimistické myšlenky překonáte díky přílivu tvůrčího elánu. Nepotrvá dlouho a znovu se pustíte do něčeho, co se vám nepovedlo. Planety doporučují přestat s planými úvahami a dát se do díla. Můžete se spolehnout na své dlouholeté přátele. Ryby Jakmile se dostanete do nejasné situace, podlehnete nervozitě a někoho se dotknete. Na vaši omluvu třeba říct, že budete mít tolik povinností, že udržet nervy pod kontrolou bude obtížné. Hlavně pozor, abyste nervozitu nepřenášeli domů. S podivnými názory přijdou vaše děti. Pozorně je vyslechněte a nad jejich slovy se hlouběji zamyslete. Pak vás nic nemůže zaskočit Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku: OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku Centrum servisních služeb se sídlem Orlová-Lazy, č. p. 605, PSČ vyhlašuje výběrová řízení na akce: Dodávka svařovacího agregátu ATA Dodávka svařovacích agregátů KIT Kontaktní osoba pro zaslání zadání: ing. Roman Wojnar, tel.: /20-VIII/09

9 21 maja 2009 l numer 20 l rocznik 6 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Ostrawską koksownię Jan Šverma założył pod nazwą Ignát czeski właściciel Ignác Vondráček w 1892 roku. W ostatnich latach produkowała dziennie ponad 2 tys. ton koksu. Produkcja koksu w jednym zakładzie OSTRAWA Spółka OKD, OKK (Koksownie Ostrawsko-Karwińskie), największy europejski producent koksu i stuprocentowa spółka córka New World Resources (NWR), zdecydowała o przyspieszeniu procesu centralizacji i modernizacji produkcji koksu w ramach programu optymalizacji produkcji COP Do planowego zamknięcia koksowni Jan Šverma, jednego z dwu ostrawskich ruchów OKD, OKK, dojdzie już w drugiej połowie bieżącego roku. Cała produkcja zostanie przeniesiona do zakładu Svoboda, w którym zgodnie z długofalowymi planami rozpoczęto w ub. roku rekonstrukcję baterii koksowniczej nr 8 oraz budowę kolejnej nowej baterii. Zamknięcie koksowni Jan Šverma planowano pierwotnie na 2011 rok, jednak przejściowy spadek popytu na koks pozwolił na zrealizowanie tego kroku z dwuletnim wyprzedzeniem. Centralizacja produkcji koksu pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie efektywności operacji z produktami ubocznymi procesu koksowania, jak również na ograniczenie wpływów na środowisko. Wcześniej będą mogły być rozpoczęte prace nad likwidacją Švermy oraz rewitalizacją jej obszaru. Z reorganizacją systemu produkcji w OKD, OKK będą związane zmiany organizacyjne. Część pracowników ruchu Jan Šverma zostanie przeniesiona do koksowni Svoboda, niektóre stanowiska pracy zostaną jednak likwidowane. Liczba załogi zmniejszy się o około 500 osób. Dla pracowników, którzy będą musieli opuścić naszą spółkę, przygotowaliśmy nadstandardowy program socjalny, który złagodzi skutki utraty zatrudnienia i pomoże zwolnionym podczas szukania nowej okazji na rynku pracy poinformował prezes zarządu i dyrektor generalny OKD, OKK Michal Kuča. vs Fot. Bogusław Krzyżanek Specjaliści od drążenia chodników Cieszy nas zaufanie kierownictwa, mówi pełnomocnik firmy WPBK-BIS CZ Josef Woznica HAWIERZÓW Najmłodszą firmą zewnętrzną pracującą na rzecz OKD jest spółka WPBK-BIS CZ. Została założona w listopadzie 2000 roku i od samego początku specjalizowała się w drążeniu wyrobisk korytarzowych. Pracowała przede wszystkim w Kopalni Dukla, a po jej zamknięciu w ówczesnej Kopalni Łazy. Przez krótki czas prowadziła roboty także we wcześniejszej Kopalni ČSA. Od 2003 roku na czele firmy WPBK-BIS CZ stoi pełnomocnik, przedtem długoletni członek kadry kierowniczej kopalń OKD, Josef Woznica. Do firmy przeszedł po osiągnięciu wieku emerytalnego z funkcji inżyniera naczelnego ówczesnej Kopalni Łazy. W których kopalniach pracuje firma WPBK-BIS CZ w chwili obecnej? Obecnie prowadzimy roboty przede wszystkim w Kopalni Karwina, w jej zakładzie Łazy. Ta kopalnia to w ogóle taki nasz zakład macierzysty. Pracujemy tu od założenia naszej firmy i dzięki swym wynikom zdobyliśmy już respekt u jej kierownictwa. Aktualnie prowadzimy tutaj trzy przodki, jeden kombajnowy i dwa drążone metodą klasyczną, to znaczy przy zastosowaniu robót strzałowych i ładowarki. Około pięćdziesięciu osób zatrudnionych w naszej firmie pracuje także w Kopalni Darków. Tam nie posiadamy jednak własnej załogi, ale uzupełniamy brygady firmy Alpex. Ilu pracowników ma wasza firma i jak wygląda sprawa ich kwalifikacji? Jeszcze w kwietniu zatrudnialiśmy prawie 190 górników, teraz jednak ich liczba spada. Liczymy za to, że w maju zmniejszymy stan liczebny załogi o 22 osoby. Dalszy bieg wypadków będzie zależeć od wyników negocjacji z kierownictwem kopalni i firmą Alpex. Jeśli natomiast chodzi o kwalifikacje, mogę powiedzieć, że w naszej firmie pracują obecnie w dziewięćdziesięciu procentach górnicy z Polski i że są to ludzie z naprawdę wysokimi kwalifikacjami. Świadczy o tym chociażby fakt, że w czasie dziewięciu lat istnienia firmy nie odnotowaliśmy jedynego wypadku śmiertelnego ani żadnego poważniejszego naruszenia przepisów bezpieczeństwa. Kierownictwo kopalni przy tym często używa nas do prac w utrudnionych warunkach, które potrafią sprawdzić poziom załogi. Przez jakiś czas specjalizowaliśmy się w drążeniu wyrobisk w niskich pokładach i także tam zdaliśmy egzamin. Jak ocenia pan poziom współpracy z kierownictwem Kopalni Karwina? Z kierownictwem kopalni współpracujemy na całkowicie profesjonalnym poziomie. Zaryzykuję stwierdzenie, że nasze wyniki zawsze były i są dla kopalni korzystne. Często wychodziliśmy kierownictwu na rękę w nadzwyczajnych sytuacjach, podejmując operatywnie zadania zgodnie z chwilowymi potrzebami ruchu. Zainteresowanie naszą działalnością na dłuższą metę dokumentują również zawarte umowy ramowe. Jednocześnie bardzo mnie cieszy, że dobra współpraca łączy nas także z kierownictwem firmy Alpex. Nasi ludzie uzupełniają jej kolektywy przodkowe i to pomaga nam utrzymać poziom zatrudnienia. Również was na pewno dotknął kryzys gospodarczy. Jakie kroki podejmujecie w celu wyeliminowania jego skutków? Odczuwane przez nas skutki kryzysu są naturalnie związane z sytuacją OKD. Okoliczności zmuszają nas do obniżania liczby załogi, choć staramy się rozłożyć ten proces w czasie i realizować go sukcesywnie. A nasze własne posunięcia? To trudne. Nie mamy prawie żadnych kosztów własnych, nie posiadamy nieruchomości, nie mamy żadnej siły roboczej w kierownictwie. A kawę gotujemy sobie z kolegą sami. Nie pozostaje zatem, niż starać się przetrwać i cieszyć się, aż w przemyśle węglowym znów nastanie koniunktura. Jan Kurial Kanadyjskie doświadczenia sprawdziły się w Orłowej Fot. Bogusław Krzyżanek Pełnomocnik firmy WPBK-BIS CZ Josef Woznica. ORŁOWA Kanadyjskie doświadczenia dyrektora generalnego grupy nieruchomości RPG Real Estate Tony ego Aksicha sprawdziły się także w czeskich warunkach. W akcji porządkowej w Orłowej- Porębie, zorganizowanej w sobotę 16 maja pod hasłem Wspólnie pracować, bawić się, żyć, wzięło udział prawie 200 ochotników spośród pracowników firmy, współpracujących organizacji i mieszkańców miasta, oraz około 150 członków wspólnoty romskiej, mieszkających w domach RPG Real Estate w części porębskiego osiedla ograniczonej ulicami Slezską i Kapitana Nálepki. Koszono i grabiono trawniki, malowano cokoły i wrota garażów, przed wejściami do domów stawiano ławeczki. Lokatorzy sprzątali piwnice, korytarze i wnętrza bloków. Z inicjatywy RPG Real Estate imprezę zorganizowało romskie stowarzyszenie obywatelskie Wzajemne Współżycie przy współpracy z miastem Orłowa. Poparła ją Fundacja OKD. Pracując kiedyś dla kolei kanadyjskich, miałem za zadanie m.in. utrzymywać kontakty z miejscowymi wspólnotami Indian zdradził źródło inspiracji Tony Aksich. Jak potwierdza dzisiejsza akcja, nabyte wtedy doświadczenia sprawdzają się także w Czechach. Cel jest bowiem ten sam. Pragniemy rozwijać współpracę z członkami miejscowych wspólnot i wciągnąć je do wspólnych projektów tak, aby poczuwali się do współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Jak dodał, naczasowanie orłowskiej akcji miało dodatkowo jeden konkretny cel. Udało nam się pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej, które pokryją 40 procent kosztów renowacji stu jednostek mieszkaniowych w tym osiedlu. Sytucja ulegnie tu więc dużej poprawie i chcemy, aby włączyli się do tego procesu również ludzie, którzy tutaj Sobotnią wspólną akcję porządkową będzie upamiętniać lipa wspólnej pracy, zabawy i życia, uroczyście wysadzona przy jednym z domów. Fot. Bogusław Krzyżanek Ekstraklasa OKD: Liderami Polacy OSTRAWA Regularna lista Ekstraklasy OKD brygad ścianowych i chodnikowych wybrzmiewa także po podsumowaniu kwietnia na korzyść załóg firm zewnętrznych. W zakresie eksploatacji nadal przoduje brygada ścianowa Pol-Alpex 2 z Kopalni Darków (główny przodowy Tadeusz Czaja, kierownik oddziału Czesław Witek), która od początku roku nafedrowała na rzecz OKD szacownych ton węgla. Dzielnie sekunduje jej ekipa firmy Polcarbo w Kopalni ČSM (Grzegorz Dąbek, Krzysztof Sędkowski), która z wynikiem ton plasuje się na trzeciej pozycji. Czwartą lokatę utrzymuje brygada firmy Alpex z zakładu ČSA Kopalni Karwina (Stefan Gulak, Ireneusz Czarniakowski tony), siódmą kolejna alpeksowska brygada ścianowa pracująca w zakładzie Łazy Karwiny (Marek Fal, Tadeusz Dziugieł ton). Pierwszą dziesiątkę zamyka wreszcie kolektyw Pol-Alpex 1 z Kopalni Darków (Janusz Siwek, Józef Tomczyk tony). Lidera stawki posiadają firmy zewnętrzne także wśród brygad przodkowych pracujących z kombajnami. Jest nim brygada Alpex 8 z oddziału Bogdana Kołacza w Kopalni ČSM, która wydrążyła w okresie pierwszych czterech miesięcy br. 904 metry chodnika. Na trzeciej pozycji znajduje się ekipa Alpex 1 z oddziału Bogdana Bajaczyka, również z Kopalni ČSM, która ma na swoim koncie 661 metrów wyrobiska, na piątym Alpex 7 z oddziału Zenona Maćkowiaka, pracująca w Kopalni Darków, z rezultatem 599 metrów. Choć trudno porównywać nieporównywalne wiadomo, warunki nie są równe wypada pogratulować sukcesu. bk mieszkają powiedział dyrektor generalny RPG RE. Zadowolenia z wyników akcji porządkowej nie kryli również miejscowi Romowie. Cieszę się, że impreza się udała i jestem zachwycony tym, co wszystko udało się zrobić. Mam nadzieję, że podobnie odczuwają to także inni mieszkańcy Poręby i że dotrzymają dalej obietnicy. To znaczy, że nie będą naruszać prawa oraz że będą utrzymywać porządek i przestrzegać zasad wzajemnego współżycia z członkami społeczeństwa większościowego skonkludował prezes stowarzyszenia obywatelskiego Krok za Krokiem i członek komitetu ds. mniejszości narodowych przy orłowskim urzędzie miejskim Jiří Kallo. Tak samo wierzę, że obietnice wykona także miasto i spółka RPG Real Estate. Że doprowadzą do porządku domy i pomogą namprzy kolejnych akcjach porządkowych dodał Jiří Kallo. Grupa nieruchomości RPG Real Estate powstała w połowie 2006 roku w wyniku transformacji spółki węglowej OKD. bk Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 INZERCE ročník 39 l číslo 20 Zaměstnancům OKD zdarma PRODEJ Štěňátka čivavy, dlouhosrstá i krátkosrstá bez p. p., 3x odčervená, očkovaná, pěkná v typu. Oba rodiče u nás k vidění. Cena odpovídá kvalitě. Inf. na tel.: Karvinsko. B192/20 Garáž v Karviné 6, ulice Bažantnice, poblíž střelnice. Inf. na tel.: B193/20 BYTY Vyměním byt RPG, 3+1 s komorou v Havířově-městě za 3+1 v Petřvaldě. Inf. na tel.: B194/20 Vyměním byt RPG 3+1 v Havířově za 2+1 v Karviné (bez doplatku). Inf. na tel.: B195/20 Vyměním byt RPG 3+1 v Havířově-Podlesí za menší v Havířově. Inf. na tel.: B196/20 OZNÁMENÍ Dne ve věku nedožitých 55 let náhle zemřel pan Jan Šajdler, bývalý důlní technik Dolu Darkov. Pohřeb se uskuteční ve čtvrtek ve ve smuteční síni v Karviné-Mizerově. Zarmoucená rodina. B189/20 VZPOMÍNÁME Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši. Dne je tomu 20 let, kdy tragicky zemřel, ne vlastní vinou, ve věku 41 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr pan Jindřich Sobotka, důlní technik Dolu Staříč II. Za tichou vzpomínku děkujeme všem přátelům a známým. Zvláště pak děkujeme blízkým spolupracovníkům, kteří každý rok položí kytici na hrob nezapomněli ani jedinkrát. S úctou děkuje manželka Jindřiška a děti Čeněk, Pavel, Petr, Lenka a Vítek. B190/20 Dne uplyne 20 let, kdy při výkonu svého povolání zahynul pan Jindřich Sobotka, revírník příprav na Dole Staříč. Vzpomínají kamarádi a bývalí spolupracovníci. B191/20 OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku Důl Darkov se sídlem Karviná-Doly, č. p vyhlašuje výběrová řízení v oblasti oprav strojních: OSTR číslo řádku 47 Konstrukce, silová a ovládací hydraulika mechanizovaných výztuží Kontaktní osoba: ing. Milan Buda, tel.: OSTR číslo řádku 56 Oprava pásového dopravníku pol OSTR číslo řádku 52 Oprava výsypky třídiče PZK pol Kontaktní osoba: ing. Kazimír Koch, tel.: v oblasti investic strojních: ISTR číslo řádku 93 Mír 4 Sever dodávka a instalace rychlovypínačů ISTR číslo řádku 99 SU-STO III dodávka a instalace rychlovypínačů 15/20-X/09 ISTR číslo řádku 98 Výměna regulátoru UNISTOR za MODULEX na TS Darkov 1 Kontaktní osoba: ing. Lešek Palowski, tel.: /20-X/09 již od Kč* PIVNICE HAJCMAN Tel.: Ne Čt: , Pá So: Možnost pořádání oslav kolektivů v odděleném havířském salónku Havířský jídelníček Menu stravování Na čepu tankový Radegast, Plzeň a jako specialita nápoj Hávířská vlajka Dny rybích specialit června 2009 Horní 288/67, Ostrava-Dubina 14/20-X/09 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB * první cena Mégane Grandtour včetně dodatečné slevy při financování Renault Finance Autoset Centrum ČR plus s.r.o., Koncesionář RENAULT Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO) tel.: /20-X/09

11 11 FOTO: Radek Lukša FOTO: Radek Lukša Netradičně a hravě o člověku a dřevě Výstavu, kde nechybí model staré důlní štoly, otevřel zatětím sekyrky do špalku biskup Lobkowicz Slavnostní zahájení výstavy biskupem Lobkowiczem. OSTRAVA V zimě zahřeje a v létě se postará o stín. Člověk do něho lehává po narození i po smrti. I takové je dřevo, tradiční a v 21. století stále nenahraditelný přírodní materiál! Nadace OKD proto podpořila výstavu, která mu zajímavým způsobem vzdává hold a přináší poučení nejen pro ty mladší generace. Vždyť i ten Kristův kříž byl ze dřeva, řekl František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský při její vernisáži v sídle Telepace na Kostelním náměstí v Ostravě. Místo obvyklých nůžek na přestřihávání pásky vzal nástroj k dané příležitosti vhodnější totiž dřevorubeckou sekyrku a zaťal ji do špalku. Autoři projektu Dřevo, dřívko, dřívečko jsou tři: Radka a Martin Owsiankovi a Karel Prais. Od posledního jmenovaného vzešla idea. Viděl jsem zajímavou fotku, pověděl o tom Radce a její manžel Martin nám to tady skoro všechno postavil, uvedl Karel. Pomocníků měli více, mimo jiných též Hornické muzeum OKD. Výstavu dělá Centrum pro rodinnou a sociální péči Klub Ámos, jehož partnerem je NOKD. Orientována je především na děti a mládež. Ostatně, kde jinde si moderní městský chlapec či dívka vyzkouší řezání polínka pilou, obrábění desky hoblíkem, krouhání čerstvého zelí do necek jako staré hospodyňky? K vidění je i přehlídka dobových řemesel a dovedností při zpracovávání daného materiálu. A to včetně historické důlní štoly a milíře na dřevěné uhlí. Nechybí umělecké zpracování dřeva, můžeme třeba zmínit figuru havíře s nářadím a svítilnou. Výstava potrvá až do 24. května, přístupná je v době od 14 do 18 hodin. Radek Lukša Chaloupka, dobré místo pro všechny Děti v doprovodu maminek soutěžily a vyráběly dárky. Model staré štoly vybudované pochopitelně ze dřeva. Vyřezávaná figurka horníka s nářadím. OSTRAVA Podstatně rušněji než jindy bylo třetí květnový pátek v Chaloupce, rodičovském centru v Přívoze. V duchu hesla pro tento den Přijďte pobýt aneb Dobré místo pro všechny středisko podporované Nadací OKD navštívily a poznávaly desítky nových maminek s dětmi. Připojili jsme se k celorepublikové kampani Sítě mateřských center a udělali den otevřených dveří pro všechny, kdo mají zájem se podílet na našem provozu, kteří si chtějí udělat obrázek o našich službách a přínosu pro rodiny i společnost, vysvětlila Edita Kozinová z Chaloupky. Sídlo této neziskové organizace v někdejších jeslích v areálu školky v Repinově ulici 19 bylo otevřeno zadarmo. Program se orientoval především na děti cvičilo se, zpívalo, vyráběly jednoduché dárky, soutěžilo. Mezi návštěvníky patřil i malý černoušek či japonská holčička Chaloupka (více se dozvíte na webu a v Horníku 14/2009) od Nadace OKD dostala v programu Pro zdraví přes dvacet tisíc korun na terapeutické pomůcky. Kromě cvičení pro správný vývoj dětí se zde věnují také lekcím cizích jazyků pro naše děti a češtině pro cizince. uzi Chaloupka měla den otevřených dveří pro nové rodiny. 90/20-XI/09 FOTO: Klub maminek Klokánek Klokánek slavil svátek maminek Den maminek ve školce s klubem Klokánek. OSTRAVA Letošní oslava svátku maminek ve školce v porubské ulici Čs. exilu se náramně vydařila. Mateřská škola ho totiž uspořádala spolu s Klubem maminek Klokánek, který při ní funguje a je také podporován Nadací OKD. Pobavilo se více než osmdesát dětí a stejný počet dospělých maminek, babiček, tatínků a dědečků. Protože se teď spojily dva subjekty sdružení a mateřská škola bylo to velmi krásné. Děti pro maminky vyráběly dárky, zpívaly, tancovaly a plnily různé úkoly, řekla Dana Schönová, ředitelka školky a zástupkyně o. s. Místo pro děti. Sedmdesátitisícový dar od NOKD pro klub maminek neznamenal pouze uskutečnění jedné akce. Peníze šly na hračky, pomůcky, materiál k výuce i platy pro speciální pedagogy neboli tety. Právě v tom je největší pomoc Nadace OKD, můžeme si dovolit zaplatit tři tety místo jedné, upřesnila Dana Schönová. Kluby maminek pro výjimečné děti jsou ojedinělou aktivitou v rámci regionu. Nabízí malým s vývojovými vadami možnost společně strávit odpoledne s těmi zdravými. Předškolní věk je doba, kdy se děti snadno učí napodobováním, cvičením návyků a volnou námětovou hrou na něco. Právě to je nejvhodnější chvíle využívat integraci mezi vrstevníky. Je to ale možné tehdy, starají-li se o tyto děti odborníci, kteří pomáhají jak jim, tak samozřejmě i rodičům, doplnila ředitelka školky. uzi Nová soutěž Horníka Ostrava se baví OSTRAVA Těžkej Pokondr, Maxim Turbulenc, Abba revival, Michal Nesvadba jejich vystoupení můžete vidět zcela zdarma. Stačí, když se zapojíte do soutěže týdeníku Horník. Oč se jedná? V pátek 29. května se od 17 hodin koná v hale Sareza v Ostravě-Přívoze zábavný podvečer s názvem Ostrava se baví. Na něm vystoupí jmenovaní umělci. Vstupné pro děti je 50 Kč, pro dospělé 90 Kč. Vy však nebudete muset platit nic. O podmínkách jsme informovali už v minulém vydání Horníka. Volný vstup je pro ty z vás, kteří k nám do týdeníku Horník pošlete kresbu na téma Ostrava se baví. Soutěž je věkově neomezena. Porota pak vybere nejvydařenější díla pěti autorů a odmění každého z nich jednou dětskou a jednou dospěláckou vstupenkou. Na obrázku můžete zobrazit své představy o tom, jak by se Ostrava mohla nebo měla bavit. Kresby zašlete do pátku 22. května na adresu: týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava. Můžete je také naskenovat a zaslat em: Připište své jméno a příjmení, věk, přesnou adresu a také telefonní číslo, abychom se s vámi mohli domluvit na včasném předání vstupenek. Pusťte se do díla. syl

12 12 SPORT ročník 39 l číslo 20 Máme jedenáctý titul!!! Házenkáři Baníku OKD Karviná porazili ve finálové sérii play off Zubří rozdílem třídy 3:0 a získali šesté zlato v řadě Zubří Baník OKD Karviná 23:24 (13:14) Nejvíce branek: J. Hrstka 6/1, Mika a Titkov po 4 Sliwka 6/2, Petrovský 6/3, Heinz a Pavlíček 3 Rozhodčí: Macho, Hájek, sedmičky: 7/4 6/5 Vyloučení: 6:6, ČK: Mika a Žižkov (oba Z.) Diváci: 1600, konečný stav série: 0:3 Karviná: Mrkva, Lefan Pavlíček 3, Vančo, Farář, Sliwka 6/2, Heinz 3, Faith, Šulc 1, Vala, Mrózek 2, Petrovský 6/3, Hastík 1, Požárek 2 Trenér: Jaroslav Hudeček ZUBŘÍ, KARVINÁ Byl to svým způsobem husarský kousek. Omlazený tým Baníku OKD Karviná, před sezonou pasovaný odborníky maximálně na bronz, opět slaví titul. Stalo se tak ve finále proti Zubří, které Baník vymetl 3:0 na zápasy. Je velmi těžké popsat nasazení a bojovnost Karvinských, která slavila ve finále úspěch. Jako by v play off nastoupil jiný tým než ten ze základní části, usmíval se Roman Požárek. Bojovnost a maximální soustředěnost, to byly vlastnosti, které nás nejvíce zdobily. S tím souhlasí i manažer Miroslav Pelech: Ti kluci byli neprávem odepisovaní. Teprve trenér Hudeček jim vysvětlil, že když budou bojovat, můžou vyhrát. Oni mu uvěřili a výsledkem je další titul. Mladíci si přičichli k možnosti vybojovat zlato a už ji nepustili. V závěru posledního zápasu vřely v zuberské hale emoce. Trenéra Hudečka fyzicky napadl jeden z domácích fanoušků, domácí trenér Jiří Kekrt mluvil na tiskovce zase o jakési nekalé zákulisní hře ze strany Karviné. Tomu se musím jen smát, podotkl Pelech. Všichni viděli, že si to naši kluci vybojovali na palubovce. Baník v Lize mistrů? Ziskem titulu si Karvinští vybojovali právo na účast v prestižní Lize mistrů. V minulém ročníku se do ní z ekonomických důvodů nepřihlásili, jak to bude vypadat nyní? Náklady na sezonu v Lize Jarda Hudeček dal hlavu na špalek, a vyplatilo se Kamarádi vidí mé naběhlé žíly a říkají: Jardo, neblbni, tebe z té házené jednou klepne KARVINÁ Na mistrovský titul čekal Jaroslav Hudeček neuvěřitelných pětatřicet let. Letos se dočkal. Jako trenér házenkářů Baníku OKD Karviná triumfoval v letošním ročníku extraligy a hned přiznal: Bylo to pro mě hrozně emotivní. Ještě teď mi tečou slzy, když si na to vzpomenu. Už jste viděl poslední finále na videu? Díval jsem se na televizi, kde opakovali celý zápas včetně toho nervózního závěru. Bylo to neskutečné drama, prožil jsem si ty slastné chvíle ještě jednou. Vy jste ale o ty nejsladší okamžiky přišel kvůli divákovi, který vás udeřil do tváře Právě jsem se na to v televizi díval. Naklonil se přes zábradlí a dal mi ránu. Naštěstí mí jen prosekl rty, zuby zůstaly celé. Víte, kdo to je? Netuším. Prý se mu nelíbilo, jak tam poskakuju Přivedl ho pak Titkov a další kluci ze Zubří a přinutili se omluvit. Dohodli jsme se, že to vyřešíme po valašsku slivovicí. Žádnou žalobu podávat nebudu. Tato parta se zasloužila o jedenáctý titul v historii HCB OKD Karviná. jít a klubu pomoci. Nemyslete si ale, že jsem je za pár týdnů naučil hrát házenou. Tu už se naučili dřív. Chyběla jim ale disciplína, pokora, herní řád. Já jsem hned na začátku ukázal, že se nebudu s nikým mazlit, a oni to pochopili. Uvěřili mé filozofii, že bez maximálního soustředění a nasazení nemůžeme uspět. A vyplatilo se. Prý jste jim zakázal i používat mobily Na hale je museli vypnout. Dělám to i já, aby nás nic nerušilo. V play off jste kromě jednoho zaváhání na Dukle všechny ostatní zápasy vyhráli. Vypadá to, že to bylo jednoduché, ne? Zdání klame, to byl nejvíce vydřený titul v historii Baníku. Takoví Juříčkové a Radčenkové získávali tituly jak na běžícím pásu, tak nějak automaticky. Tito kluci si museli sáhnout na dno, aby uspěli. Zůstanete u karvinského áčka? Z klubu mi naznačili, že by byli rádi. Ale já musím nejdříve přitáhnout schopného trenéra k naší mládeži, kde by mě nahradil. Dělat mládež i áčko natrvalo nejde. A pokud se něco pokazí tam dole, u áčka se to nenapraví. Takže uvidíme. Co na tuto možnost říkají rodina a kamarádi? Když manželka a kamarádi vidí při každém zápase mé naběhlé žíly, tvrdí, že mě tam jednou na tom hřišti klepne. Snad to nebude tak horké. Ale je fakt, že rodinná porada bude v tomto ohledu pro mě velmi důležitá. mistrů jsou pět až šest milionů. Pokud náš generální partner řekne, že chce vidět Baník v Lize mistrů, a navýší rozpočet, rádi se evropské elitě postavíme. Pokud ne, nemá to pro nás smysl, upřesnil karvinský manažer. V tom případě by se Karviná přihlásila do některého z dalších evropských pohárů. tam FOTO: Ivo Dudek Karviná porazila finalistu poháru KARVINÁ Série pokračuje, hlásí fotbalisté MFK OKD Karviná. Z Uherského Hradiště si přivezli cenný skalp Slovácka a zaznamenali tak už desáté utkání bez porážky v řadě. Prsty ve všech důležitých momentech zápasu měl kapitán Jan Buryán. Ve 32. minutě poslal hlavou míč po přímém kopu Slončíka do domácí brány a o šest minut později se stal obětí útoku Formánka. Ten byl za hrubý faul vyloučen. Pošťuchovali jsme se v našem vápně a on mě najednou udeřil. Pomezní rozhodčí to viděl a hlavní Formánka vyloučil, popsal Buryán. Podle karvinského kapitána soupeři oslabení paradoxně pomohlo. V domácím poháru došli až do finále, ale právě kvůli tomu působili zpočátku unaveně a uspokojeně. Teprve po tom vyloučení začali běhat a hrát. Na Karvinou to ale nestačilo, ta si vítězství v pohodě udržela až do konce. Vítězství na hřišti Slovácka je tou nejlepší pozvánkou na sobotní zápas proti pražské Dukle (od 17 hodin). Dukla má stále ještě šanci na postup do první ligy, Ve výsledcích HÁZENÁ Finále extraligy: Zubří Baník OKD Karviná 23:24 (13:14), konečný stav série 0:3 FOTBAL II. liga: Slovácko MFK OKD Karviná 0:1 (0:1), Ústí Vítkovice 2:0, HFK Olomouc Čáslav 0:0, Opava Fulnek 5:0, Dukla Sokolov 2:0, Třinec Most 4:0, Jihlava Bohemians 0:2, Hradec Sparta B 2:2, po 27. kole: 1. Bohemians , 2. Čáslav 49, 3. Jihlava 45, 10. Karviná 34 Okresní přebor: TJ Petřvald MFK OKD Karviná B 1:10, ČSAD Havířov Bohumín B 1:1, Sn Orlová Doubrava 1:1, B. F. Orlová Louky 2:0, H. Bludovice Sj Rychvald 3:3, B. Rychvald Havířov B 1:1, Domaslavice V. Bohumín 3:1, Těrlicko L. Petrovice B 3:0, Věřňovice H. Žukov 1:1, Doubrava Havířov B 1:2, po 28. kole: 1. MFK OKD Karviná B 69, 2. Těrlicko 67, 3. Bohumín B 55 Co nás čeká SOBOTA FOTBAL II. liga: MFK OKD Karviná Dukla Praha (17) Okresní přebor: Doubrava Věřňovice, H. Žukov Těrlicko, V. Bohumín B. Rychvald, Havířov B H. Bludovice, Sj Rychvald B. F. Orlová, Louky ČSAD Havířov a Bohumín B TJ Petřvald (vše 16.30) NEDĚLE Okresní přebor: : MFK OKD Karviná Sn Orlová a L. Petrovice Domaslavice (oba 16.30) proto to bude těžké utkání. Trenér Bittengel navíc dává v poslední době čím dál více šancí mladým hráčům, kteří předvádějí běhavější fotbal, upozornil Jan Buryán. My ale chceme hrát stále svůj fotbal, který nám nese úspěch. Takovou sérii by bylo škoda pár zápasů před koncem sezony přerušovat. V předposledním kole nastoupí Karviná v Opavě, v tom posledním pak doma proti Hradci Králové. tam Slovácko MFK OKD Karviná 0:1 (0:1) Branka: 32. Buryán Rozhodčí: Býma Dobrovolný, Lakomý ŽK: Cleber, Ineman, Staš, Kordula Opic, Damián, ČK: 38. Formánek (Sl.), diváci: 3120 Karviná: Pillár Hoffmann, Buryán, Čeman, Milosavljev (72. Tchami) Pavlík, Slončík (83. Sourada), Opic, Jursa Mišinský (89. Damián), Staš Trenér: Leoš Kalvoda Před necelými třemi měsíci jste mužstvo převzal a dal tak svůj krk na špalek. Věřil jste tenkrát v titul? Ať se na mě kluci nezlobí, ale nevěřil. Vždyť Dukla má mnohem silnější kádr, Zubří zase mělo celou sezonu vynikající formu. Musel jsem ovšem do toho Trenér Jaroslav Hudeček na titul čekal 15 let jako hráč a dvacet let jako trenér. Letos se konečně dočkal. FOTO: Ivo Dudek Sezona ještě neskončila, věříte si na double? Pokud zvládneme semifinále se Zubří, pak ano. Doufám, že to kluci s oslavami titulu nepřehnali, protože mít dvě zlata je velmi lákavé. tam FOTO: Ivo Dudek MFK OKD Karviná Dukla Praha Druhá fotbalová liga V sobotu 23. května od 17 hodin Městský stadion v Karviné Kanonýr Opic tentokrát gól nedal, nahradil ho obránce Buryán (vzadu vpravo). HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ostatní spojení přes ústřednu: Grafika Robin Cais, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek; Registrace MK ČR E 18683; Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Hospodářské výsledky společnosti New World Resources za 1. pololetí 2008

Hospodářské výsledky společnosti New World Resources za 1. pololetí 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Hospodářské výsledky společnosti New World Resources za 1. pololetí 2008 Dobrá výkonnost je odrazem stále posilujícího trhu koksovatelným uhlím AMSTERDAM (28. srpna 2008) New World Resources

Více

Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010

Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010 Tisková zpráva Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010 Amsterdam (3. února 2010) - Společnost New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo společnost ),

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 : Příležitost nebo bublina David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 Co si myslí manažeři ČS o Facebooku Divní lidé tam dělají divné věci Je to budoucnost, zavřeme pobočky Nevím, co tam

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Horník v ostatních činnostech v dole (kód: 21-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Beach Help Cup 2016 registrace organizací

Beach Help Cup 2016 registrace organizací Beach Help Cup 2016 registrace organizací Registrační formulář pro organizace, které mají zájem zúčastnit se charitativního turnaje Beach Help Cup 2016. Čtěte prosím pozorně popisky k otázkám. Formulář

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Praha bez předsudků 2010

Praha bez předsudků 2010 V Praze dne 11. 2. 2010 Vážení přátelé, sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů Sport bez předsudků 2010, který letos probíhá již 7. rokem, si Vás a Vaši základní

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

V Praze dne 16. ledna Vážení přátelé,

V Praze dne 16. ledna Vážení přátelé, TATRA SMÍCHOV CZE Vážení přátelé, V Praze dne 16. ledna 2017 dovolte mi, abych Vás pozval na sportovně kulturní akci s názvem Japan Rugby day, která se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v FCC rugby areně

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pohlaví. Věková struktura

Pohlaví. Věková struktura Vyhodnocení dotazníku dle výsledků výzkumu Základní informace o výzkumu: Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 80 občanů Syrovic, což postačuje pro statistickou průkaznost dotazníku. Otázky byly kladeny

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty Setkání nad Prahou Připravované developerské projekty 8. 6. 2016 V Praze se připravuje přes 70 tisíc bytů V různé fázi připravenosti v Praze je minimálně 71 tisíc bytů Během 5 let se jich ale pravděpodobně

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Cena: 0 kč 2/2010 Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Obsah: Stalo se...3 Téma měsíce...4 Kultura...5 Sport...6 Rozhovory...7 Drbárna...8 Seznamka,inzerce...9 Fiktivní zpravodajství..10

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem

Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem Organizátor: Komunitní, integrační a volnočasové centrum FIlipovka Filipova 2013/1, Praha 4 Chodov 148 00 IČO: Kontaktní osoba:

Více

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 7/2015

MAS Blaník Místní akční skupiny Blaník č. 7/2015 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři, posouváme se v MAS do druhého volebního období a s tím souvisí naše neustálé přemýšlení o roli MAS v regionu. Už víme, že nejspíše v létě budeme podávat konečně

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V Praze dne 17. října 2016 AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Semafor u pošty. Komentář:

Semafor u pošty. Komentář: Texty ani obrázky nevyjadřují oficiální názor EU. Podpořeno programem EU Mládež v akci v letech 2012 2014. Realizovalo občanské sdružení YMCA Orlová www.ymcaorlova.cz V Orlové není knihkupectví Na této

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ

JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZE ZŠ 2009 4. ROČNÍK na téma: JEDEN SVĚT, RŮZNÍ LIDÉ Záměrem soutěže je podpora výchovy k toleranci a inspirace dětí a mládeže k zamyšlení se nad svými vztahy

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Běžky nebo pěšky Mrazy mínus patnáct pod nulou už dávno pominuly, sníh roztává, na ulicích vznikají plytká jezera a zima se s námi pomalu loučí.

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více