Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč"

Transkript

1 9 2 Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Dětská léta v létě Hudební běh vedu nejmíň po pětadvacáté. Tady se už vychovaly řady profíků, dnes sem přijíždí druhá, i třetí generace. Ale nejde o mistrovské kurzy! Chceme, aby muzika dávala děti i dospělé dohromady; navíc se tu o bohoslužebné hudbě a o zpěvníku i povídá. S kufrem not na louku, rozhovor s M. Esterlem 7 Letní tábory, brigády a kurzy Přínos škol Evangelické akademie Prázdninová Ukrajina Diakonie: O naději nad ději po povodních

2 Bohoslužebné shromážděnív české vesnici Veselynivka na Ukrajině, foto: Tereza Kopecká

3 ÚVODNÍK 3 Na sklonku léta D. Ženatá AKTUÁLNĚ 4 Zachování odkazu památek reformace DaZ BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Anděl na cestách H. Chroustová TÉMA 7 S kufrem not na louku Rozhovor s Miloslavem Esterlem J. Plíšková 9 Snažíme se děti rozchodit J. Mamula 10 Darují kus sebe J. Čejka 11 Pohled z husitské kuchyně D. Ženatá 13 Vesele ve Veselynivce M. Renková 14 Pomoc potřebným E. Zadražilová 15 Otázka na tělo Jak vzpomínáte na táborovou kuchyni? NÁSTĚNKA 17 Kontaktní teologické studium J. Ruml 18 Diakonie ČCE pomáhá obětem záplav DaZ 20 Jazyk předků mě provází celý život Rozhovor s Ludou Sverdlovou DaZ CÍRKEV ŽIJE 23 Sto let díla lidskosti M. Frydrych 23 Svébohov J. Tengler 24 Pozvedám své oči k horám J. Kirschner 25 Přínos škol EA I. Škeříková 27 Prázdninová Ukrajina P. Brodský 29 KGB? Kdeže, SBU J. Ženatý 30 Víte, kde hledat Kubíkův žleb? J. Hudec 31 Žena s nevyčerpatelným elánem DaZ/gm EKUMENA ŽIJE 32 Valné shromáždění Světového luterského svazu O. Navrátilová GENERACE 33 Stížný list proti upálení Mistra Jana Husa DaZ GRATIAS AGIMUS 34 Velebí má duše Hospodina L. Moravetz DIAKONIE 36 O naději nad ději: jak to vypadá v praxi P. Hanych 38 O tvářích povodňové pomoci P. Hanych SLOVO 40 Kudy se vina vine? J. Hoblík 41 Prstýnek, Bible, válka L. Ridzoňová ÚVODNÍK Na sklonku léta Dny se viditelně krátí, ráno už je chladno. Školáci jsou donuceni vyklepat drobky z aktovek a ořezat tužky. Maminky perou jak špinavá, tak i netknutá trika svých malých táborníků, protože celý kufr je prolezlý lesním vlhkem a kouřem z ohně. Do sborů se vrací týdenní rytmus biblických hodin, konfirmačních cvičení, biblických pro děti a schůzek mládeže. Po květnových povodních vyrazili dobrovolníci pod vedením Diakonie ČCE na pomoc severní Moravě. Odstraňovali škody, půjčovali vysoušeče. Začátkem srpna spláchla vlna přívalových dešťů několik obcí na Liberecku a Ústecku a v Diakonii začal kolotoč znova. Díky vedení, koordinátorům i ochotným dobrovolníkům přichází stále pomoc tam, kde je to třeba. Konkrétní reportáž z postižených míst i o tvářích povodňové pomoci se dočtete v rubrice Diakonie. Pro naši církev je typické, že s velkým nasazením organizuje spoustu letních akcí na celocírkevní, seniorátní i sborové úrovni. Na tradici YMCA, táborů na Sázavě či v Bělči navazují současné pobyty pro rodiny, dětské běhy, pobyty pro rodiny s dětmi s postižením, pobyty a kurzy se zaměřením na hudbu, divadlo, sport, stanové tábory, kurzy pro mládež, vodácké akce či společné sborové rekreace. Ojedinělým fenoménem jsou brigády. Jejich účastníci nejen prožijí společně čas, ale odvedou ještě kus poctivé práce pro někoho, kdo to potřebuje. Jakýmsi svorníkem jsou biblické programy, které na všech typech těchto pobytů připravují faráři i laici. Ochutnávce letních zážitků věnujeme rubriku Téma. Prázdninových akcí je mnoho. Některé příspěvky se do čísla 9 nevešly, otiskneme je v příštím čísle. Vzdálená česká komunita na Ukrajině, opečovávaná potulným kazatelem Petrem Brodským, ožívá v létě výukou češtiny. Co všechno při tom lze zažít se dozvíte z příspěvků v rubrice Církev žije. Co si přát? Ať se dobré věci rozvíjejí. Ať je stále dost nadšených, kterým není zatěžko zalepit lodě, postavit stany, domluvit brigádu či připravit program, pobožnost a hry. Již po několik generací se potvrzuje, že tato investice neokázalé sounáležitosti se církvi bohatě vrací. Daniela Ženatá

4 AKTUÁLNĚ Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti Projekt podporující cestovní ruch v oblasti církevních památek pro návštěvníky z České republiky i ze zahraničí byl doporučen Centrem pro regionální rozvoj k financování a schválen řídícím orgánem ministerstva pro místní rozvoj v březnu Předcházela přípravná etapa a projekt by měl být dokončen k Co konkrétně takový velký projekt znamená? Celková výše nákladů má být téměř čtyři a půl milionu korun. Pětaosmdesát procent nákladů bude financováno z programů EU, patnáct procent ze státního rozpočtu. Kromě propagace památek spjatých s reformací zahrnuje i doprovodné služby, jako je nabídka ubytování, kulturních akcí či zajímavých podnětů pro trávení volného času. Publikace Dědictví reformace v České republice a mapa farních sborů vyjdou ve čtyřech jazykových mutacích: česky, německy, anglicky a francouzsky. Praktický kapesní průvodce Dědictvím reformace a různé informační skládačky a letáky by měly být k mání v regionálních infocentrech, vznikne multimediální prezentace na DVD a budou spuštěny nové webové stránky s tématem památek reformace. Na pěti místech v Praze, Brně, Mariánských Lázních, Děčíně a Českých Budějovicích budou vytvořena informační centra. Partnerem projektu je Ekumenická rada církví, garantem za synodní radu Lia Valková, za ústřední církevní kancelář František Straka a Gerhard Frey- Reininghaus. Užší pracovní tým tvoří Mahulena Čejková, Milan Nechyba, Monika Voženílková a Miriam Richterová, koordinátorkou projektového týmu je Janka Haluková. DaZ

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Anděl na cestách...máš-li útočiště v Hospodinu, nestane se ti nic zlého... (Žalm 91,9 13) Je konec léta, končí prázdniny, čas dovolených, táborů, festivalů. Vracíme se z cest domů. Máme prázdninový čas rádi, cestování taky. Zároveň z toho máme veliký respekt. Vrátit se domů živí a zdraví, setkat se s rodinou, s lidmi ve sboru v plné sestavě to není samozřejmé. Jsme vytrženi ze svého obvyklého životního běhu. Víc než kdy jindy si uvědomujeme, jak moc na svých cestách potřebujeme Boží ochranu. Já osobně si od určité doby před svými cestami připomínám slova žalmu o andělu, který chrání člověka na cestách. Někdy se ta slova modlím, jindy je vnímám jako požehnání. Žalm samozřejmě není jen pro cestovatele. Sice tu máme zmínku o stanu Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží ale tím se jistě nemyslí trampové nebo vodáci. Žalm je o cestě životem, o životě. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Máme tu dva způsoby pobývání: domov a stan. Mít domov je něco jiného než bydlet ve stanu. Ten rozdíl cítíte určitě sami. Když slyším slovo domov, napadají mě tyto asociace: bezpečí, útulno, stálost, ochrana. Jedním slovem útočiště, jak říká autor žalmu. Zatímco stan ve mně vyvolává spíš cosi dočasného, ohroženého, lehce zničitelného. Domov žalmista spojuje s Hospodinem. Člověk však bydlí ve stanu. Ale je patrné, že i ten, kdo bydlí ve stanu, může mít domov u Pána Boha. A ten, kdo má domov u Pána Boha, kdo se rozhodne pro Boha a spoléhá se na něj, ten se ani v chatrném stanu nemusí bát pohrom. Bydlení ve stanu nebylo pro starověk nic neobvyklého. Izraelci, Hebrejové, byli kočovníci. Šli kus cesty, někde rozbalili své stany, pak je zase zabalili a šli dál. Jak ten stan vnímat dneska? Troufám si říct, že jsme taky kočovníci. A troufám si říct, že tady na zemi taky jenom stanujeme. Všechno v našem životě je na dobu dočasnou. Všechno je v ohrožení, lehce zničitelné. Náš život neustále něco zvenčí ohrožuje. Máme vymezený čas a prostor. Nejen vymezený, ale také omezený. V životě toho musíme hodně zabalit jako ten stan. Říkáme třeba: zabalit kariéru, zabalit vztah, já to balím. A jde se dál. Tak mi při tom dochází: Vždyť já to tady na tom světě jednou zabalím úplně. Náš život rovná se bydlení ve stanu. A jako takový je život vystaven nebezpečí a pohromám. Jednou nevyhnutelně skončí. Autor žalmu konkretizuje pohromy. Mluví o kamenech, jmenuje nebezpečná zvířata: hada, lva a draka. Můžeme je chápat jako symboly nepřátelských sil a zla všeho druhu. Naše stany životy jsou jimi neustále ohroženy. Žalmista doufá. Má v Hospodinu svůj domov. Věří v jeho ochranu a ve své vítězství nad nepřátelskými silami. Pošlape hada, lva i draka. Zvítězí nad záludností, panovačností a krutostí. Tahle víra a naděje není nijak naivní. V tom smyslu, že když věříš, tak se ti nikdy nic nestane. Ten, kdo to psal, věděl moc dobře, že pohromy jsou a budou. Osobní i společenské. Ale zakoušel Boží blízkost právě i uprostřed pohrom. Tu Boží blízkost nazývá anděly. Na rukou tě budou nosit. Pro mne je to krásný obraz nejen o ochraně, ale také o nadzvednutí ze země. Představuju si, že mě anděl vynese nahoru. Ne z tohoto světa, ale na jinou rovinu. Odtud se mohu podívat na svůj život z pohledu Božího království. Anděl mi dovolí mít odstup od všech těch pohrom, ostrých kamenů, hadů, lvů a draků. Díky andělu smím mít totiž nad svým životem nadhled. S nadhledem si třeba mohu všimnout, že můj život nejsou jen pohromy. Že i když se můj stan hroutí, domov trvá. Že i v těžkých chvílích jsem vlastně v bezpečí. Žalmistovu naději přeju sobě i vám. Ať nás všechny provází v našem stanování. Hana Chroustová

6 TÉMA Táborová základna YMCA Vlčice u Staňkovského rybníka foto: Jaroslav Pechar

7 ROZHOVORY O MUZICE S kufrem not na louku s Miloslavem Esterlem, vedoucím hudebního pobytu pro děti i dospělé Povedlo se, co jsem ani nečekala. Na letním hudebním pobytu v Chotěboři, kde jsem si domluvila rozhovor s Miloslavem Esterlem, mi nakonec on sám a tři mladé účastnice tohoto pěkného setkání zahráli Telemannův Koncert pro čtvery housle. Nejdřív jsme ale pod stromem rozmlouvali. Vy sám jste tu coby vedoucí už po několikáté. Ano, hudební běh vedu nejmíň po pětadvacáté. Tady se už vychovaly řady profíků, dnes sem přijíždí druhá, i třetí generace... Zdá se tedy, že zájem trvá. Zájemců je pořád ještě dost. Na rozdíl od jiných běhů. Třeba chystaný pobyt pro rodiny, který měl být před námi, se nekonal, protože se přihlásilo málo lidí. Jde asi obecně o jakousi individualizaci, což je znát trochu i v tom našem hudebním běhu, ale kdo už má jednou z kurzu zkušenost, vyhledává jej znovu. A vždycky se najde i někdo nový, doslechne se, má malé a hudebně šikovné děti... Podmínky ke vstupu nekladete? Třeba zpěv z listu? Určitě ne. V zásadě se jedná o rodinnou rekreaci. Ale ta má jistý cíl: vytvořit společenství, které bude hrát a zpívat při bohoslužbách nebo prostě v církvi. Takže s dětmi cvičíme písničky k pobožnostem, doprovody na nejrůznější nástroje je tady flétnový soubor, houslový, klávesy, pěvecký sbor. Ale nejde o mistrovské kurzy! Což je někdy pro pár jedinců obtížnější přijmout. Chceme, aby muzika dávala děti i dospělé dohromady; navíc se tu o bohoslužebné hudbě a o zpěvníku i povídá. Letos si naše zdejší farářka, Elen Plzáková, moc hezky připravila své oblíbené písně z Evangelického zpěvníku i z Dodatku; zajímavě o nich vypráví a my k nim hrajeme doprovod. A pak nacvičujeme hudbu, se kterou se vyjíždí do sborů tady kolem, na bohoslužby. Byli jsme v Hradišti a v Krupé a v Krucemburku a v Sázavě... Letos jsme jeli do Hlinska. Je to tam na nás poněkud malé, úplně jsme to tam zacpali. Jak jste vůbec přišel na pořádání hudebních táborů? Býval jsem členem poradního hudebního odboru v době, kdy byla jeho předsedkyní sestra Magdalena Horká, to je možná třicet let nazpět. Spolu jsme přemýšleli, co by se pro jakousi hudební osvětu dalo dělat. A tak jsme domluvili, že připravíme letní běh v Chotěboři, který se bude věnovat muzice. Ty první roky jsme tady mívali s Magdalenou malé skupinky dětí s flétničkami, s houslemi, zpívali jsme písničky. A dětí přibývalo, postupně na naši nabídku začínaly slyšet muzikantské rodiny. Rodiče byli původně jen jako doprovod; a někdy před patnácti lety jsme s nimi začali zpívat. Před patnácti lety? To už byli mezitím z původních dětí skoro dospělí, ne? No právě. Z většiny se stali konzervatoristi. Dohromady s pěveckým sborem jsme najednou měli soubor. Začali jsme si říkat Chorea (Chotěbořský rekreační ansámbl). Já si pamatuji, že jste jednou byli zahrát a zazpívat někdy během roku u nás v kostele ve Střešovicích. To je pravda. Vznikla tu už jistá tradice o pololetních prázdninách se znovu sejdeme, něco z léta se opráší a v některém z pražských sborů si na bohoslužbách zahrajeme. Jaká je skladba nástrojů? Flétnová nebo dechová skupina vůbec, ta bývá největší. Byl tu i hornista, trumpetista. Smyčců bývá tak deset, dvanáct. Dobré je, že se tu vytvořila skupina kytaristů. To jsou takoví ti, co by se možná toho společného moc neúčastnili, ale takhle mají svůj repertoár, navíc pak při pobožnostech a při bohoslužbách doprovázejí. Klávesy máme jen dvoje. A vždycky se snažím dát dohromady čtyři až pět lektorů, kteří se jednotlivým skupinám věnují. Na takový dvoutýdenní kurz se musíte dopředu hodně připravovat, že? Co má tady na starosti farář a co vy sám? Musím mít velkou zásobu, přivézt kufr not, protože nikdy nemůžu vědět úplně přesně, jak

8 se nástroje sejdou. Na sbor se musím opravdu připravit. Zpěváci nejsou žádní profesionálové, ale jsou většinou muzikantsky zdatní. Dělali jsme bachovskou kantátu, Orlanda di Lassa, Händela, Palestrinu, Schütze... Letos jsme nacvičovali Buxtehudeho kantátu. Letos je tu už potřetí Elen Plzáková, má dvě pobožnosti za den, na jednoho faráře je to docela velký kus práce. Připravila si moc hezký program, vybudovaný na písničkách těch nejvýraznějších autorů ze zpěvníku; a jednak o nich mluví, třeba o Lutherovi, Komenském, jednak z těch jejich písní umí krásně vytáhnout biblické souvislosti, zdá se mi to skvělé. A výborně to souzní s muzikou, kterou děláme. Já vedu houslovou skupinu a pěvecký sbor. Tak na konec: máte chuť pokračovat dál? Dokud bude zájem? Asi ano. Akorát už jsem trochu unavený. Plné angažmá ve školním roce; a tohle chce potom velkou přípravu. Jste tady se svou ženou? Co vaše děti? Žena je se mnou a děti tady tím prošly taky, všichni jsou muzikanti, teď už mají jiný program, ale každý se tu aspoň na chvíli ukáže. Kdybyste nebyl učitel a neměl letní prázdniny, byla by to opravdu velká oběť, trávit pravidelně dva týdny dovolené takhle. Pojedete snad ještě někam jinam? No jistě. Do Velké Lhoty na Vysočinu na chalupu, tam nastane teprve odpočinek. I když notebook si s sebou beru, nějakou práci na novém zpěvníku bych stejně dělal rád. Jak se na táboře cítí jeho dětští účastníci? Chce se jim hrát na nástroj i o prázdninách? Dvanáctiletá houslistka Noemi Brahová za námi přišla přes louku sama od sebe, za ruku s hodně malým chlapečkem. Noemi, nevadí ti, že hraješ na táboře na housle? Jak moc se houslím věnuješ? Hraješ v nějaké škole? Nevadí, mě to tady baví. Hraju v ZUŠce ve Skutči, ale bydlíme v Proseči. Máte také nějaké vystoupení? V neděli odpoledne jsou tady v táboře nešpory. Bývá tu lidmi z okolí docela nacpáno. Ještě jsem chtěl říct k té naší kytarové skupině: tyhle kluky do bohoslužebného dění moc zapojit nelze. Ale lektor, který je vede, Ondřej Souček, pro ně a s nimi vymyslel moc pěknou věc. Na sobotní večer připravili program z milostných písní pro dámy a dívky. Šlo v podstatě o všechny love songy ze zpěvníku Já písnička, které kluci zpívali (někdy spíše bručeli ) a doprovázeli. Tady je hejno mladých obdivovatelek, tak se to moc povedlo. Během let tu vznikají i džezové a bigbítové formace; to je specifikum těchhle odrostlých, že už si tvoří své. Živíte se muzikou? Jsem ředitelem základní umělecké školy ve Starém Plzenci. A učím tam housle. Odkdy jezdíš do Chotěboře? Snad už od čtyř let. Ty jsi začala hrát tak brzo na housle? To chtěli spíš rodiče, nebo ty sama? Já jsem si o to řekla. Viděla jsem film Hudba mého srdce, a tam byla učitelka, která učila hrát děti na housle. Moc se mi to líbilo, řekla jsem pak rodičům, že bych chtěla hrát taky. Zdá se ti hudba, co tu hrajete, obtížná? Musíš třeba trošku i sama cvičit? Když to potřebuju, něco si zkusím i při hodině. Ale není to zas tak těžké, že bych musela cvičit. A tady jsi s rodiči? Jsem tady s tátou. Táta začal hrát na housle se mnou. Teď už moc nehraje, ale trochu umí. Tady je jako zpěvák.

9 Čtrnáctiletého Matěje Šulce vytáhla Elen Plzáková z procházky s kamarády. Matěji, ty jsi tady za kytaristy. Co hrajete? Písničky od různých rockových skupin, např. AC-DC. Taky hrajeme ze Svítáku a z Dodatků. Písničky se vybírají tak, že je Ondra, co nás učí na kytaru, stáhne z internetu, pak je vytiskne a my si vyberem tu, kterou známe a líbí se nám. Na kytaru hraješ někde v hudebce? Klasiku? Ne, chodím k jednomu učiteli ještě s jinejma klukama, učí nás písničky. Řekni mi něco o těch milostných písních, co jste prý hráli. Kdo to vymyslel? Tak různě. Třeba jedna holka, co chtěla slyšet hrát jednoho kluka. Jana Plíšková Odkud o táboře víš? Od naší farářky a od jejího syna, s kterými tu také jsem. TÁBOR Snažíme se děti rozchodit Obraz neokázalé církevní sounáležitosti Letní tábor rodinného typu ve Svratouchu jsem si vybral jednak proto, že vím o úsilí jeho dlouholetého pořadatele. Farář Michal Vogl z nedalekého Sněžného se snaží dát děti ze sousedních sborů dohromady už deset let. Můj druhý důvod však souvisel s předpokladem, že toto léto navštívím společenství svým způsobem regionální a sevřenější, než jsou dětské tábory celocírkevní. Nemýlil jsem se. Jen jsem na místě zjistil, že když se jedna parta dětí každoročně schází, charakteristické měření sil s autoritou může získat půvabné rysy. Jsem ministr protestu za Dětskou stranu demokratickou ČCE, hlásí se mi s bojovným výrazem Oskar, jeden z táborníků, a bezelstně se dovolává svých práv proti totalitě vedoucích. Michal se shovívavě usmívá a pak na děcka hromovým hlasem houkne, aby byl klid a já si mohl s vedoucími pohovořit. Před nabídnutou odpolední kávou nakouknu do ložnice, kde si na čímsi spacáku vyfotím zátiší se dvěma Davidovými harfami výslednými pracemi onoho tvořivého pátečního dne, mezi něž patřily i originální píšťalky z kusu hadice a říkám si, že tu nejspíš žádná anarchie nehrozí. U jednoho stolu Ony i děti z vesnice jsou zvědavé na kravičky nebo chytání žab, uvádí mne do obrazu Jitka, Na děti, které v noci svítily v kostele a hrály na varhany, poslal někdo policii a sepisovaly se skutečné úřední protokoly. Vše se ale nakonec vysvětlilo. další z pěti vedoucích. V něčem žijí od přírody dál než ve městě. Kromě toho dnešní děti jsou počítačové a mobilové. Jsme tu na týden, ale SMS a telefonování s rodiči se nezastaví. Sedíme v kuchyni neobsazené svratoušské fary na kraji Českomoravské Vysočiny a já si potvrzuji, že stany zde opravdu nenajdu. Ale zato nostalgickou atmosféru prázdninových pobytů v improvizovaných minimalistických podmínkách i když se střechou nad hlavou a základním hygienickým vybavením. Noviny o prázdninách přinášely úvahy o zušlechťujícím významu tábornické tradice v přírodních podmínkách, ale i takto vynikne nezbytná kázeň, nutná ke společnému soužití a udržování jeho ducha. Od ranních rozcviček, rozdělování služeb a mytí nádobí až po noční klid. Rozdělávání ohně a lesní moudrost asi zanedbáváme, přiznává Michal, nejsme šílenci do nějakého stylu, zkrátka předat něco z Bible, vytvářet dobré společenství a jinak od každého trochu. A také se snažíme děti na výletech trochu rozchodit, glosuje Mája Balabánová, která

10 tentokrát zpestřuje denní program anglickým okénkem. Děti o sobě z ložnice dávají vědět a já si ověřuji jejich věkové rozpětí. Kromě nejmenšího, jemuž je tři a půl roku, v průměru od šesti do třinácti let ze Sněžného, Daňkovic a Borovnice také z Prahy i odjinud, celkem jedenáct dětí a s nimi pět vedoucích, kromě farářových ještě jeden otec s dětmi. Jsou zde příbuzní a tábor by samozřejmě nevznikl bez konkrétní důvěry rodičů. Kterou je ovšem třeba postupně budovat. Napadá mne, že tohle je obraz neokázalé církevní sounáležitosti. Kéž by jí přibývalo. A pro koho je tábor určen? Neděláme nábor do sboru. Sněženský sbor tábor pořádá a nabízí, podmínka je vydržet biblický program a písničky ze Svítá. (Jak mi ale děti za chvíli předvedou při biblickém divadle a koncertu na čerstvě vyrobené nástroje, nemají s tím žádný problém.) Vedoucí mne ale ještě zasvětili do mystifikací, jimiž udržují partu dětí v pohotovosti. A to ještě nevěděli, co říkají. Na tento tábor se totiž bude dlouho vzpomínat, protože nikým nenahraná výjimečná situace se promítla i do závěrečné noční hry. Jak jsem se dodatečně dozvěděl, na děti, které v noci svítily v kostele a hrály na varhany, poslal někdo policii a sepisovaly se skutečné úřední protokoly. Vše se ale nakonec vysvětlilo. Ve Svratouchu končí předposlední den pobytu. Děti sedí kolem stolu a Michal jim vykládá další podobenství a diskutuje. Příští den bude i námětem pro dramatické zpracování. Využívám chvíle a stáčím řeč na údajnou totalitu vedoucích. Ta je prostě všude, hlásí se mi starší děti a jen to s nimi šije. A kdyby se pan učitel ve škole každého zeptal, kolik by chtěl jedniček, bylo by to lepší? To už je moc i na ministra protestu a směje se na celé kolo. A jaké téma příště? Minule bylo bylinkaření, vzpomíná Jitka Voglová, letos děti úspěšně vařily, postupně každá skupina a hned několik chodů. Příště uděláme tábor gastronomický. Jan Mamula POBYT PRO DĚTI S POSTIŽENÍM Darují kus sebe asistenti pomohou dětem a ulehčí rodičům Každý jsme jiný, máme své potřeby a přání, ale patříme dohromady, vytváříme společenství: rodiče, děti, asistenti dobrovolníci, kteří přijíždějí, aby na týden žili pro druhé, pomohli, kde je potřeba, ulehčili rodičům, kteří se o své děti starají a mnohdy těžko hledají někoho, kdo by je vystřídal. Přijíždějí, aby darovali kus sebe, svých možností a času, a zároveň aby byli obdarováni úsměvem, láskou a bezpodmínečným přijetím, aby nahlédli do života rodin s dětmi s postižením, do jejich radostí i starostí. Na začátku mám strach, nakolik si s dítětem sednu, jak ho zvládnu, ale pak to vždy nějak dopadne, přinejhorším se prohodím s jiným asistentem. K dítěti si také najdu cestu tím, že ho přijmu, jaké je. Je to na týden, není třeba řešit velké problémy. Letos jsem se staral o holčičku s autismem, která byla spokojená, když si někde sedla a hrála si s knížkou, resp. s jejími stránkami, které předtím roztrhala. K této pomoci patří i přijetí rodičů. Nejlépe, když se s rodiči skamarádím, když sdílíme stejný názor a máme vzájemný respekt a úctu. Je to náročný týden, psychicky i fyzicky, vyžaduje neustálou pozornost. Není horší pocit, než když ztratíte z dohledu vám svěřené dítě. Třeba když s ním někam odejde jiný asistent, ale je možné, že uteklo do lesa, kde může dostat záchvat nebo spadnout do potoka. Někteří to nezvládnou a příště pomoct nepřijedou, byť by chtěli. Ale nelze se jim divit, natož to zazlívat, tlak je ohromný. Posezení s ostatními v místní hospůdce u vyhlášeného Cara patří k bělečským večerům radosti a pohody, kde si můžeme ostatním postěžovat a kde můžeme nalézt pochopení rodičů i pochopení od rodičů. Jan Čejka 10

11 POD STANY Pohled z husitské kuchyně Jednoho červencového dne na dětském táboře Šest hodin. Slunce zlatí vrcholky stromů nad paloukem se stany, ptáci zpívají, je zima. Kuchařka střídá poslední dva husity, kteří měli noční hlídku. Ti zalézají do spacáků, na půldruhé hodinky to stojí ještě za to! Jiskrné ráno, ticho, v kamnech začíná praskat oheň. Vedoucí obchází stany. Táborité, orebité, pražané i sirotci mají budíček. Ale co to? Zjišťují, že ve svých družinách mají po včerejší bitvě s křižáky mnoho nemohoucích. Někdo je slepý (šátek přes oči), někdo přišel o nohu (má obě nohy svázané k sobě, takže může jen skákat nebo se nechat nést), někdo o ruce (má je přivázané k tělu), někdo je němý, asi má vyříznutý jazyk (šátek přes pusu). Jen jeden z celé družiny je zdráv a ocitl se v roli ošetřovatele. Teď si musí všichni nějak navzájem pomoci: zajít na latrínu, vyčistit si zuby, přijít na snídani, nakrmit se, zjistit, co kdo potřebuje. A lazaret, kde kyne další pomoc, je až za lesem u rybníka, tam je třeba potom všechny raněné přesunout. Až k rybníku z kuchyně nedohlédnu, ale zřejmě tam došlo k velkolepému uzdravení, protože se husité vracejí po svých, vidí, brebentí a tváří se spokojeně. Duchovní potravu potřebují všichni. Jídelna pod celtou je jen pultem oddělená od táborové kuchyně, takže i kuchařky při čištění zeleniny nebo krájení cibule naslouchají pobožnosti a mohou zpívat s ostatními. Dnes je třeba škrábat brambory na oběd. Služba využívá této poklidné chvíle a celá družina se ohání škrabkami. Po pobožnosti přichází na řadu povídání o husitství. Farář a zdatný vypravěč čerpal z Františka Palackého a strhujícím způsobem líčí bitvy, okolnosti, důsledky a zajímavé podrobnosti. Říkám si: kde ten Palacký vzal tolik detailů? To musel ležet několik let v archivech! Naši husité mezi osmi a patnácti lety poslouchají s otevřenou pusou. Napadá mě: zdalipak jsou stejně napjatí a dychtiví při hodinách dějepisu? Po svačině tábor ztichne. Husité odtáhli do lesa stavět pevnosti. Vybaveni pouze pětimetrovým provazem mají postavit bez další technické pomoci přístřešek velký tak, aby se tam ukryla celá družina. Jak to pojmou a jak si poradí bez hřebíků a seker? V kuchyni teď přichází čas na dopolední kávu. Obě kuchařky, farář a doktor si dopřejí příjemnou chvilku. Pak znovu k vařečce a hrncům. Uvařit pro pětatřicet strávníků v polních podmínkách vyžaduje odvahu a zkušenost. Přísun dřeva má na starost jedna z družin, musí si to nějak mezi programem zorganizovat. Polena mizí v nenasytných kamnech a příprava dřeva zaměstná jednoho zdatného dřevorubce na plný úvazek. Děti mu pomáhají a nosí dřevo ke kamnům. Dnes vaříme bílou polévku 11

12 s koprem, už to voní. Brambory jsou naškrábané, až bude hotová polévka, odstavíme ji a na plotnu přijde obrovský hrnec s bramborami. Nakonec se budou smažit vločkové karbanátky. Že je neznáte? To se uvaří hned ráno ovesná kaše, a když vychladne, nakládá se s ní, jako by to bylo mleté maso. Přidá se cibule, koření, vajíčka a karbanátky jsou k nerozeznání od masových. Před obědem se obchází a hodnotí pevnosti. To si ani kuchařky nemohou nechat ujít. Honem přiložit do kamen, a ať se to vaří chvíli samo! Na pevnostech se podepsala kreativita jednotlivých družin. Jedna má vedle prostorné chýše i kostel s křížem, stolem Páně a kalichem a chlebem z kamínků. Druhá družina má kolem své pevnosti ochranný val a ve vnitřním prostoru obdělané pole, aby husitští obránci nehladověli. A pak už rychle dokončit oběd, nachystat do dvou škopků vodu na nádobí a po zpěvu před jídlem mohou zazvonit sběračky o ešusy. Polévka i karbanátky mizí v žaludcích vděčných strávníků. Ešus si myje každý sám. V jednom škopku je horká voda s jarem, v druhém voda oplachovací. Je zajímavé pozorovat táborníky. Menší kluk má ešus za lodičku a ráchá se ve škopku neúnosně dlouho. Pohni už, hučí za ním fronta husitů. Jiný jen tak smočí stěny ešusu, že se mastnota ani nehne, jen aby si ve vodě na nádobí nenamočil prsty. Vezmi houbičku a pořádně si ešus umej! nabádám ho. Nebo si do toho dáš večer nudle na sladko? Odpolední program začíná dovednostmi. I kuchyně má co nabídnout. Kdo se naučí krájet cibuli, udělat jíšku a skládat ekologicky krabice od mléka, dostane knoflík. Přišije si ho k ostatním knoflíkům získaným za různé jiné dovednosti na svůj pásek. Na konci tábora se budou knoflíky sčítat a jejich počet může významně promluvit do konečného bodování. Na odpolední svačinu jsou výtečné koláče, které ráno kluci přivezli na kárce z rodinné pekárny z nejbližší vesnice. Pak mají husité plné hlavy i ruce řešení nějaké bojové hry, zatímco kuchařky staví znovu hrnce na plotnu. Slíbené nudle na sladko jsou velmi oblíbené. Je libo posypat grankem? Nebo jenom cukrem? Nejvíc jde na odbyt sladká opražená strouhanka. Ještě polít máslem! Na večerní nástup jdou husité v trikách s kalichy na prsou, každá družina nese svůj štít. Kuchařky aspoň rychle urovnají zástěry. Hodnocení dne a bodování, zpěv táborové hymny. Rozdělí se hlídky, služby na zítřek a hurá k ohništi na večerní pobožnost, zpěv a pohádku na dobrou noc. Co je v kuchyni ještě potřeba? Zkontrolovat, jestli je všechno nádobí umyto, utěrky vyvařeny a pověšeny, nikde nezůstaly zbytky, které by přilákaly již tak dost drzé myši z louky. Projít zásoby na další den, sepsat, co má dvojice nákupčích zítra přivézt na káře z vesnice z obchodu, co objednat v pekárně. S večerním soumrakem ustupuje vedro a vkrádá se vlhký chlad. Povídání ve stanech i courání na latrínu pomalu utichá, i husité toho mají pro dnešek dost. Vedoucí za svitu petrolejek dolaďují program na další táborový den, zbytky brambor od oběda se na pánvi mění ve voňavou opečenou dobrotu, která přichází k chuti. Něco k zakousnutí pro hladové noční hlídky je také připraveno, oheň v kamnech může vyhasnout. Táborová kuchyně pro dnešek končí. Co člověka vede k tomu, že se ve své dovolené nejede slunit do Chorvatska, ale opáše se zástěrou, sestaví jídelníček, obtelefonuje vesnické obchody a točí se deset dní kolem plotny v polní kuchyni? Touha po návratu k přírodě či pokus o dočasný únik od mobilu a internetu zní trochu otřepaně, i když něco na tom je. Jistě, že se po táboře vrátíme k ledničce, televizi a splachovacímu záchodu. S prvním sněhem bychom tu stěží přežili. Ale těch deset dní chození po jehličí místo po asfaltu, tmy, když se setmí, a hvězd nad hlavou, sezení u ohně a společného zpěvu má nabíjecí schopnost. Zde v přírodě je hmatatelné spojení stvoření se Stvořitelem. Nejvíc radosti a pocitu uspokojení přinášejí zážitky, které jsou neopakovatelné a které formují duše letošních husitů na celý život, stejně jako všech táborníků před nimi i po nich. Daniela Ženatá 12

13 UČITELSKÉ PRÁZDNINY Vesele ve Veselynivce Čeština zní i stovky kilometrů od vlasti Kdykoli budu vzpomínat na prázdniny 2010, bude mým zážitkem číslo jedna Ukrajina, kde jsem v krajanské obci Veselynivka působila tři červencové týdny jako učitelka češtiny. Z mnoha důvodů se tu člověk cítí jako doma, z mnoha zase naopak jako v úplně jiném světě. Jako doma ve vesnici uprostřed stepních pastvin a polí zhruba sto kilometrů od Oděsy? Jak jinak, když kolem sebe denně slyším krásnou, i když trochu archaicky znějící češtinu své hostitelky Marie Provazníkové. Jak jinak, když při nedělní bohoslužbě, kterou vede právě paní Provazníková, kazatelka a ordinovaná presbyterka zdejšího evangelického sboru, beru do ruky černý i žlutý zpěvník stejně jako v Čechách. Ale tady je první překvapení, nezazní očekávaná, doma zažitá melodie. Písně mají svou vlastní notu, vroucí hlasy babiček jsou lety secvičené, nápěv se rozlévá do táhlých trojhlasů, které mi připomínají ruské lidové. Podle hlasu svého srdce dotvořila melodie k textům ve zpěvnících paní Sedláčková vždyť sbor neměl ani varhany, ani člověka znalého zpěvu z not. Veselynivku jsem poznala jako ráj mláďat zvířecích i lidských. Mají rozhodně větší svobodu, než je ta naše. Zvířata se pasou na zeleném, podlézají ploty, lezou do kaluží, až jsou z housat a kachňat černozemním bahnem obalení ropáčci. Vědí kudy kam a hlavně kudy domů. Stejně tak je to u dětí. Nejen jejich pokoj a dům, ale celá vesnice je jim domovem. Vidíte je chodit po návštěvách a vyřizovat vzkazy, v partách jezdit na mámině kole, na louce kopat do míče, když sluníčko přestane pálit. Děti jsou tu v bezpečí, neboť odmala respektují hranice vsi, za kterými číhají lišky (ty opravdu), vlci (ti prý v zimě) a medvědi (ti z výchovných důvodů dosazeni rodičovskou autoritou). Vztah zmíněných mláďat, tedy zvířat a dětí, je tu bezprostřední, nikdo nepotřebuje pečovat o domácí mazlíčky tak jako ve městech. Děti mají naopak povinnosti: dojít na trávu, v poledne napojit tele pasoucí se před domem, zjistit, kam slepice zanášejí vejce, večer přihnat krávy z pastvy domů. Dodnes mi není jasné, jak v padesátihlavém stádu naoko stejných krav i malí poznají tu svoji. Život dospělých je podřízen hospodářství. Každá rodina má krávu, s kterou se musí vstávat jako do práce po páté. Než se vyžene na pastvu, musí se podojit. A to ještě v poledne a večer. A mléko zpracovat. Proto se tu lidé večer nescházejí po zprávách jako u nás, ale po kravách, tedy zhruba v devět. Pozdě na setkání? Ale ne, teď je příhodná teplota (už ne 38 stupňů ve stínu), i stepní vítr se ochlazuje, z louže, co zbyla z rybníka, se ozývají žáby, lidé si povídají pod osvětleným loubím obtěžkaným 13

Naděje středního věku

Naděje středního věku 9 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Naděje středního věku Jsme také osobně zodpovědni za to, abychom otázky své doby otvírali, třeba na biblických

Více

Výchova dětí. Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč

Výchova dětí. Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč 6 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Výchova dětí Dnešní rodina se dvěma dětmi je ohrožena sourozeneckou rivalitou. Sourozenci se neumějí vzájemně

Více

Do fabriky MODERNÍ DOBA:

Do fabriky MODERNÍ DOBA: 1 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Do fabriky Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande

Více

Učitel PROFESNÍ SVĚT:

Učitel PROFESNÍ SVĚT: 3 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Učitel Mnozí absolventi všelijakých technických lyceí, ekonomických a podnikatelských oborů zjistili, že vyučit se řemeslu

Více

Hudba nevážná i vážná

Hudba nevážná i vážná 12 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 86/2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Hudba nevážná i vážná Po práci si chce člověk zazpívat o holkách a o všem, co ho celý den štve. Ježíš po nás

Více

PROFESNÍ SVĚT: Novinář

PROFESNÍ SVĚT: Novinář 9 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Novinář Nad zprávami o lidech v extrémní situaci v jiných zemích si můžeme popřemýšlet nad vlastním pohodlím a přehodnotit

Více

Církev na náboženském tržišti

Církev na náboženském tržišti 6 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Církev na náboženském tržišti Dávno se již mluví o náboženské samoobsluze, která člověku dovoluje v praxi

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Zdravotní sestra/ošetřovatel

Zdravotní sestra/ošetřovatel 12 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz Profesní svět: Zdravotní sestra/ošetřovatel Když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne

Více

CHUDOBA. Evangelický měsíčník ročník 88/2012 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz

CHUDOBA. Evangelický měsíčník ročník 88/2012 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz 10 Evangelický měsíčník ročník 88/2012 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz O chudobě z různých stran Když císařpán ráčil vydal toleranční patent Prázdninové ohlédnutí potulného kazatele Diakonie: Odsouváme seniory

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Je církev pro silné, nebo pro slabochy?

Je církev pro silné, nebo pro slabochy? 4 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Je církev pro silné, nebo pro slabochy? Naše sbory zahrnují a přijímají dosti lidí nemocných, neúspěšných,

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Duchařina MODERNÍ DOBA:

Duchařina MODERNÍ DOBA: 10 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Duchařina Na parapsychické fenomény nemá psychiatrie diagnostickou nálepku. Zjednodušeně řečeno: Když se někdo svíjí v

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz

MODERNÍ DOBA: Země bez nebes. Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz 6 Evangelický měsíčník ročník 91/2015 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření Rozhovor s moderátorem pořadu Uchem jehly Pavlem Klineckým Husovské slavnosti 2015: Dobrovolníci

Více

V E L I K O N O Č N Í

V E L I K O N O Č N Í SBOROVÝ DOPIS strašnického sboru Českobratrské církve evangelické březen 2009 č. 11 V E L I K O N O Č N Í DNEŠEK Dnešek je jistě veliký zázrak, dotkl se vám mého srdce znenadání jak veliká bolest, jak

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

ARCHA. Letní tábory. Představujeme: RADAMLK. Rozhovor se stážistkou AIESEC. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

ARCHA. Letní tábory. Představujeme: RADAMLK. Rozhovor se stážistkou AIESEC. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže Naše téma: Prázdninové letopisy číslo 4/2012 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže Letní tábory foto Tomáš Hurt Představujeme: RADAMLK Rozhovor se stážistkou AIESEC Úvodník Prázdninové

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 8 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Chce to jenom si uvědomit, že není vyloučeno, že zítra oslepneme, ohluchneme, nebo přijdeme o nohu a celkovou pohyblivost. Již zítra se

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Romská agentura odchází ze šesti měst

Romská agentura odchází ze šesti měst Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 13 číslo 7 vyšlo 7. července 2011 zprávy PRAHA 27. a 28. června se uskutečnilo závěrečné zasedání Mezinárodního řídicího výboru Dekády romské inkluze.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více