ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA"

Transkript

1 č července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat, neumí ani žít. foto: J.Kvičera

2 2 Zprávy z radnice UPOZORNĚNÍ V rámci stavby pěší zóny dojde v termínu od do k UZAVŘENÍ části ulice Kostelní v Žamberku, v úseku od fary po ulici Mánesovu. Děkujeme za pochopení. Ing. Jiří Šmok, vedoucí REÚP VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, jste povinni do konce roku 2010 své doklady vyměnit, a to na základě zákona č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku. Na příslušný odbor správní a dopravy Městského úřadu Žamberk si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), dále pak jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Nový řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20dnů ode dne podání žádosti, popř. do 5pracovních dnů po úhradě správního poplatků 500 Kč (za rychlejší vyřízení žádosti). Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2010, tak: 1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám mohou udělit blokovou pokutu až do výše Kč, 2. hrozí Vám pokuta až do výše Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám může být uložena, i když nebudete řídit motorového vozidlo. Nenechávejte tuto výměnu na poslední chvíli, protože ke konci měsíce května roku 2010 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk zbývalo vyměnit celkem ještě řidičských průkazů, proto se vyhněte zbytečným frontám na našem úřadu na konci roku 2010 a dostavte se včas splnit tuto svoji povinnost. Další informace Vám rádi podáme na telefonickém čísle: , nebo Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy Ing. Marcel Klement, zástupce vedoucí SPDO MěÚ Žamberk PRONÁJEM NOVINOVÉHO STÁNKU Město Žamberk na základě Usnesení Rady města č. 111/2010- RADA ze dne NABÍZÍ K PRONÁJMU novinový stánek včetně vybavení v obci Žamberk. Jedná se o novinový stánek v ulici Nádražní, před budovou Městského úřadu a České pošty. Své přihlášky mohou zájemci podávat na podatelně Městského úřadu nebo na majetkový odbor v budově radnice. Ing.Jiří Šmok, vedoucí REÚP SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení Město Žamberk vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy 3. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin. Žáci a studenti žamberských škol, kteří se zapojili do soutěže, odevzdávali již od začátku školního roku starý papír, prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Celkové množství druhotných surovin, které děti přinesly, rozhodlo o konečném pořadí jednotlivých škol ve třetím ročníku soutěže. Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků města Žamberka a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin a.s., ASEKOL, s.r.o. a EKO-KOM, a.s. Mezi čtyři oceněné školy byla rozdělena finanční odměna, která pro školní rok představovala celkovou částku Kč. V rámci 3. ročníku soutěže bylo sebráno celkem 68 tun papíru, 2 tuny nápojových kartonů a 13 tun dosloužilých elektrozařízení. Druhotné suroviny odevzdané dětmi do soutěže škol tvoří významný podíl v celkové kvantitě za město Žamberk. Zejména nasbírané nápojové kartony představují více než 60 % váhového množství, které občané separují (25 % se vytřídí do pytlů a 15 % do žlutých zvonů spolu s plasty). Proto všem patří velká pochvala i poděkování. Před závěrem školního roku byla soutěž ukončena a vyhodnocena. Do poslední chvíle nebylo jasné, jaké bude konečné pořadí v celkem čtyřech kategoriích. Na pomyslné zlaté pozici se již podruhé umístila Speciální základní škola, která porazila obě základní školy. Předání finančních odměn školám a věcných cen nejlepším jednotlivcům proběhlo na každé škole samostatně. Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468 Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka 1.místo Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka 1.místo Sběr papíru dle průměru na žáka 1.místo Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství 3.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč Základní škola Žamberk, 28.října 581 Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství 1.místo Sběr papíru dle průměru na žáka 2.místo Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka 2.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka 2.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství Sběr papíru dle průměru na žáka Finanční odměna celkem: 7.000,- Kč 2.místo 3.místo Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk, Tyršova 214 Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka 3.místo Finanční odměna celkem: 3.000,- Kč Dětem i jejich učitelům patří velké poděkování. Školy získaly zajímavé finanční odměny a děti, nejpilnější sběrači, drobné dárky. Přejeme všem zúčastněným hezké prázdniny nebo dovolenou a zveme všechny žamberské školy do dalšího, již 4.ročníku sběrové soutěže. Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: v sekci Odpadové hospodářství Krátké zprávy. Pořadí škol ve 2.ročníku sběrové soutěže Ø hmotnost v kg na 1 žáka 1. Speciální základní škola, Nádražní ,28 PAPÍR 2. Základní škola, 28.října ,67 3. Základní škola, Nádražní ,95 1. Speciální základní škola, Nádražní 468 4,798 NÁPOJOVÉ KARTONY 2. Základní škola, 28.října 581 3, nebylo uděleno 1. Speciální základní škola, Nádražní ,41 ELELKTROZAŘÍZENÍ 2. Základní škola, 28.října ,81 3. Odb.učiliště a Praktická škola, Tyršova 2,16 Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková XVI. sraz historických vozidel hostilo město Žamberk V sobotu dne připravil Veteran Car Club Červená Voda XVI. Sraz historických vozidel, tentokrát s podtitulem Horská jízda. Jezdilo se a soutěžilo po silnicích plných zatáček, stoupání, kopců a klesání v podhůří i v samotných Orlických horách v kategoriích vozidel vyrobených do roku 1945 a v letech 1946 až Účastníci zavítali do města Žamberka, kde v bývalém areálu Orlických kasáren u objektu hasičského muzea proběhla prohlídka strojů pro veřejnost. Ve 13:30 hod. starosta města Jiří Dytrt odstartoval 2. etapu srazu ve směru na Zemskou bránu. Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo s pořadateli tohoto srazu domluvit na zastávce v Žamberku a že se veřejnost mohla přesvědčit o perfektním stavu historických vozidel. Což dokazuje to, že na startu nezůstal stát ani jeden z nablýskaných strojů, říká starosta města. -ít-

3 Volby do zastupitelstva města Žamberka konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Dne byly rozhodnutím prezidenta republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, a to na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek 22. října 2010 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 23. října 2010 od 08:00 do 14:00 hodin. ORGANIZAČNĚ TECHNICKÝM ZABEZPEČENÍM VOLEB do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR za Městský úřad Žamberk byly starostou města pověřeny: JUDr. Jitka Kubová, tel , Hana Borovičková, tel Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166 Odbor právní (Nádražní 833), ŽAMBERK, Základní právní úprava: Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách ); vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do Senátu ); vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. Informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Žamberka konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Ministerstvem vnitra registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, nebo jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen volební strana ) mohou pro volby zastupitelstva města Žamberka podat pouze jednu kandidátní listinu, a to Městskému úřadu v Žamberku, odboru právnímu (dále jen městský úřad ), který pro účely těchto voleb plní funkci registračního úřadu. Kandidátní listinu je třeba podat nejpozději v úterý do 16:00 hodin prostřednictvím zmocněnce volební strany nebo nezávislým kandidátem, jemuž bude městským úřadem potvrzeno její podání. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislý kandidát, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Pro podporu sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do zastupitelstva města Žamberka je potřebný počet podpisů na petici 7 % z celkového počtu obyvatel města k , tj. 427 podpisů, a pro podporu nezávislého kandidáta 3 %, tj. 183 podpisů. Náležitosti kandidátní listiny: Jsou uvedeny na internetových stránkách města Žamberka cz v přiloženém DOPORUČENÉM vzoru kandidátní listiny, která byla městským úřadem s využitím vzoru č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb. vypracována včetně formuláře Prohlášení kandidáta, kterým je každý kandidát povinen stvrdit skutečnost, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti (popř. že tyto pominou ke dni voleb) a že nedal souhlas k uvedení jeho osoby na jiné kandidátní listině. Volební strana může na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva města Žamberka uvést maximálně 21 kandidátů. Věk kandidátů na kandidátní listině je třeba uvést platný v době podání kandidátní listiny, jeho případná aktualizace ke dni voleb na hlasovacím lístku bude zajištěna městským úřadem. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny volební strany zaregistrované Ministerstvem vnitra je třeba rozumět osobu uvedenou ve výpisu z rejstříku politických stran a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra, která je oprávněna za volební stranu jednat (= statutární zástupce), a zmocněnec volební strany. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny za sdružení nezávislých kandidátů je zmocněnec volební strany. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny nezávislého kandidáta je tento kandidát. Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem ani jeho případným náhradníkem nemůže být kandidát. Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 podávají pověřenému městskému úřadu v Žamberku: Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí a Žamberk. Kandidátní listiny se předávají na Městském úřadu v Žamberku, odboru právním, ve druhém poschodí, č. dveří 38, nejpozději do 16:00 hod dne Vzory kandidátních listin a bližší informace o volbách do zastupitelstva města Žamberka naleznete na internetových stránkách Městského úřadu - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru Zprávy z Městské knihovny v Žamberku. Vážení a milí spoluobčané. Rozhodnutím rady a následně i zastupitelstva končí knihovna svoji činnost jako organizační složka. Od 1. července vzniká příspěvková organizace Městská knihovna Žamberk. Zároveň 30. červen 2010 je i mým posledním pracovním dnem v knihovně. Měla jsem to štěstí, že pro mne práce v knihovně byla velkým koníčkem. DĚKUJI všem těm, kteří mně pomáhali a spolupracovali s naší knihovnou. Je jich opravdu hodně a velice si jejich pomoci a spolupráce vážím. Také děkuji čtenářům a návštěvníkům, kteří naši knihovnu využívali. Každým rokem jich přibývalo, z čehož jsem měla velikou radost. Přeji novému vedení hodně úspěchů v činnosti. Všem dětem přeji hezké prázdniny a dospělým příjemně prožitou dovolenou. Půjčovní doba zůstává nezměněna, jen posledních 14 dní v červenci ( ) bude knihovna uzavřena. Provozní doba knihovny: Pondělí 8-10:45, Úterý 8-10:45, Středa 8-10:45, Čtvrtek 8-10:45, Pátek Hana Absolonová Výzva k předkládání žádostí: LÉTO DOTACE PRO PODNIKATELE V OBLASTI AGROTURISTIKY A CESTOVNÍHO RUCHU! MAS ORLICKO vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. Podpora je zaměřena na budování hyppostezek, budování a modernizaci malokapacitního ubytování a stravování (včetně pořízení vybavení), budování půjčoven sportovního zařízení (včetně pořízení vybavení), úpravu ploch (parkovací plochy, příjezdové komunikace), úpravu okolí (zeleň) atd. Dotace je poskytována ve výši až 60%! Doporučená maximální výše dotace činí Kč. O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci jsou): - zemědělští podnikatelé dle zákona č. 252/1997 Sb. - nezemědělské podnikatelské subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu s kratší než 2letou historií Konzultace a příjem žádostí Více informací na webových stránkách www. mas.orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, Žamberk), kde si také můžete sjednat individuální konzultace svých projektů. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBÍHÁ DO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Informační středisko Nabízí v předprodeji vstupenky: 3. 7., , , a ve 20 hod., hrad Potštejn Čarodějnice - akční divadelní představení vstupné: dospělí 180,- Kč, mládež do 18 let 100,- Kč , skiareál Čenkovice Otrock Mother s Angels, UDG, Prohrála v kartách a další hudební festival, 150,- Kč Kontakt: tel.: , Kateřina Šípková, vedoucí IS Charita Česká republika CHARITA POMÁHÁ PŘI POVODNÍCH Humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc dodávají postiženým povodněmi na severní Moravě a ve Slezsku čistící a dezinfekční prostředky a deky a monitorují situaci pro případnou další pomoc. Diecézní charita ostravsko-opavská uvolní ze svých zdrojů až půl milionu Kč a na pomoc obětem je vyhlášena také veřejná sbírka: č. ú /5500 u Raiffeisenbank, v.s nebo dárcovská SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na č Na pomoc postiženým můžete přispět také na pobočce Oblastní charity v Letohradě. Děkujeme Vám. Iva Marková, Oblastní charita ÚO, Na Kopečku 356, Letohrad 3

4 4 Z redakční pošty Byli jsme na rekreaci ROH... ano, v Tatranské Lomnici v hotelu Morava u našich sousedů na Slovensku. Vyrazili jsme čtyři z Kunvaldu, aby se konečně sešla 150 členná skupina lidí, kteří měli společně prožít týden v duchu let, kdy se v tomto hotelu natáčel film Anděl na horách v titulní roli s hercem Jaroslavem Marvanem. Měli jsme poněkud obavy, co se bude dít, nicméně nám bylo po celých 7 dnů dobře. Vše bylo pojato jako recese pionýrské šátky, vlajky, obraz prezidenta. Zkrátka vkročením do recepce pod nápisem Vítáme účastníky rekreace ROH jsme se rázem ocitli v 50. letech. Vše, opravdu vše, co jsme během týdne prožili, večírky, tanečky, včetně povídání s MUDr.Radimem Uzlem, který tam s námi byl, zájezdu do Zakopaného, rozloučení na Medvědí louce, kde se jedlo, pilo a zpívalo, hrálo prostě to jsou pro nás, účastníky, nezapomenutelné zážitky. Samozřejmě, že se našlo asi pět škarohlídů, jenže ti nepochopili celý smysl akce, špatně se informovali a jen se nám vlastně smáli. Rozcvička byla každý den přesně v 7:00 hod., kdy nás po chodbách budil zvuk píšťalky malého klučíka, který s námi rovněž vše prožíval. Hudba v duchu kupředu levá atd. byla samozřejmostí. Tímto příspěvkem jsem chtěl doporučit všem, kteří mají rádi recesi, chtějí se dobře pobavit a společně prožít týden seniorů jeďte do Tatranské Lomnice, do hotelu Morava. Dobře se o Vás postará CK ATIS, a.s. Bruntál. Příležitost máte pouze ve třech termínech v roce. Josef Pořický, Žamberk Otevřený dopis Vážený pane starosto - vážení pánové místostarostové, vážení radní a zastupitelé, zcela náhodou jsem navštívil mé město, jak si dovoluji přisvojovat Žamberk snad proto, že jsem v něm prožil krásný dětský věk, i když do něho patří i oněch šest nešťastných let německé okupace. Nikdy na něj nemohu zapomenout, a proto píši i vzpomínky na ta bezstarostná léta, z nichž jednu upravenou pro tisk jste si mohli přečíst v posledním čísle ŽL. Abych neztratil s městem kontakt, přijíždím k Vám pravidelně dvakrát v roce a vždy mé kroky prvně vedly do muzea, neboť paní ředitelka PhDr. Otavová je jednou z nejkvalitnějších, nejobětavějších a nejvzdělanějších a hlavně nejzapálenějších pro věc muzejních odborníků. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se od ní dozvěděl, že s koncem tohoto měsíce končí v muzeu Žamberk, neboť již delší dobu bylo usilováno o její odvolání a povedlo se až nyní. Nemluvili jsme vůbec o příčinách, ani Vašich důvodech, ale okamžitě jsem pochopil, že zájem televize o Žamberk je asi zcela oprávněný, což mně potvrdil i článek bývalého pana starosty Chvátila též v posledních ŽL. Pokud to byla hra, kde šlo o miliony a jánabráchování, tak jsem tomu rozuměl. Protože takový je malý český člověk již od dob císařských. Jen je mně nepochopitelné, že máte vedle svých žabomyších a naprosto architektonicky nesmyslných pěších zón ještě čas ochuzovat se o tak schopné, nápadité, výkonné a bezmezně oddané lidi své práci, jako je paní ředitelka Otavová, a ochudit město, které vedete, o tolik akcí, získaných grantů, skvělé pověsti mezi českými muzei jen proto, že si její činnost někdo závistivý, který nemá ani ponětí, co se za ní skrývá práce, probdělých nocí a soukromého času, zaměňuje ve své malinkaté dušičce za nějaké chtění vyniknout. Ano, protože takové je myšlení těch lidí, které Vy, pánové, byste měli poslat k čertu a ne jim dopřávat sluchu i za cenu poklesu všech hodnot v muzeu léta budovaných, kterých se potom nedá dosáhnout ani za rok, ba ani za dalších několik let. I když se nedomnívám, že bych se dočkal nějaké odpovědi, natož pak nápravy, pokládám za nutné sdělit Vám můj nesouhlas s Vašimi rozhodnutími. Škoda jen, že k tomuto poznání se dospěje až v době, kdy Vy již nebudete otcové města. Milan Šebek, Varnsdorf PĚŠÍ ZÓNA Úvodem bych chtěla říct,že si nemyslím, že pěší zóna vede odnikud nikam. Kdo musí jít částí Kostelní ulice od náměstí k far. úřadu, ví, o čem hovořím.v létě je chůze tímto úsekem riskantní a v zimě životu nebezpečná.v žádném případě není nutné uzavírat kteroukoliv část Kostelní ulice. Další plusem této stavby je likvidace svinčíku ve středu města. To jsou klady této stavby, realizace se však jeví poněkud jinak. Každý zadavatel stavby ví, jaká práce má být vykonána, a to co nejlépe, za nejnižší cenu a v nejkratším termínu. Při sepsání smlouvy se sjednají závazné podmínky a sankce při jejich nedodržení.všechna tato kriteria mají stejnou důležitost. Přizvání subdodavatele také není nic neobvyklého. Chci maličko ozřejmit sled událostí. První výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem a vnitřními předpisy města. Zadávací podmínky ukládaly účastníkům VŘ mimo jiné povinnost uvést reference, že minimálně ve třech případech provedli zakázku obdobného charakteru. Toto VŘ zrušila Rada města Žamberka z důvodu změny projektu (zmenšení rozsahu stavebních prací zhruba o 300 tis.kč). Ve druhém VŘ byly zadávací podmínky upraveny Radou města Žamberka tak, že z nich byla úplně vyškrtnuta povinnost účastníků uvést reference, a byla změněna váha kriterií pro hodnocení podmínek. V důsledku shora uvedených skutečností došlo k tomu, že cena za dílo, kterou nabídl vítěz druhého VŘ, firma TESTA, s.r.o., je téměř o 9 milionů korun vyšší (tj.navýšení o 70%), než by činila cena za stejné dílo, pokud by byly nabídky uchazečů v druhém VŘ hodnoceny podle kriterií obsažených v zadávacích podmínkách prvního VŘ. Rozptyl nabídek jedenácti účastníků druhého VŘ představuje rozptyl zhruba 13 až 21,5 mil.kč. Zároveň je třeba zmínit, že vítěz druhého výběrového řízení, firma TESTA, s.r.o., byl zařazen do výčtu firem dodatečně na základě telefon.požadavku 2.místostarosty města Ing.Ryana Strnada. Tento požadavek Rada města Žamberka akceptovala a ještě navíc ustanovila 2.místostarostu města předsedou výběrové komise, přestože z veřejně dostupných údajů v Obchodním rejstříku lze snadno dovodit jeho blízký vztah k Miloši Pospíšilovi majiteli firmy TESTA, s.r.o. Zde je zcela zřejmý střet zájmů. Další zvláštností je okamžité zadání zakázky firmě AGILE, s.r.o., jako subdodavatele firmy TESTA, s.r.o. Firmě, která sice nabídla nejnižší cenu za zakázku a měla veškeré reference, ale byla vyřazena pro dlouhou dodací lhůtu. V této souvislosti se naskýtají následující otázky: Čím se vlastně zabývá firma TESTA, s.r.o., když nemá vlastní pracovníky, kteří by pracovali na sjednané zakázce? Není její náplní zprostředkování? Není to trochu drahé zprostředkování (9 mil.kč)? Proč se touto záležitostí nezabýval finanční výbor ani kontrolní výbor Zastupitelstva města pod vedením předsedů Jiřího Rába a Jaroslava Bajta (ten byl dokonce členem výběrové komise)? Nebylo by od věci, kdyby Rada města Žamberka zveřejnila, jaké práce má firma TESTA, s.r.o., vykonat, za jaké peníze a kdy má být zakázka dokončena. Zdá se, že se historie opakuje.v r.2000 kauza Komerio, v r.2010 kauza pěší zóna. Na podzim v r.2008 byl odvolán starosta Mgr.Tomáš Kalous mimo jiné za zatajování některých skutečností nebo jejich zkreslení. Nikdy jsme se nedozvěděli, o jaké skutečnosti šlo.v r.2002 bylo podáno trestní oznámení na představitele města Žamberka v kauze Komerio, aby v r.2004 okresní státní zástupce řízení zastavil s tím, že nebyl nalezen důkaz ze spáchání trest.činu.v r.2008 byla kauza Komerio opět otevřena.tentokráte policie důkazy ze spáchání trestního činu nalezla a v r.2010 stejný okresní zástupce došel k závěru, že trestný čin spáchán byl, ale je již promlčen. Dočetli jsme se to v ŽL? Někteří aktéři jsou ještě v zastupitelstvu. Doufám,že až občané půjdou v říjnu volit, že si na tyto kauzy vzpomenou, abychom v zastupitelstvu opět neměli neschopné a nebo všeho schopné zastupitele. O.Ballová Pozn. redakce Dopis jsme předali k vyjádření: Ing. R. Strnadovi, J. Rábovi, J. Bajtovi Paní Ballová Znám českou píseň pějme píseň dokola. Odpovědi na Vaše otázky najdete v posledních dvou číslech Žamberských listů a na webových stránkách města. Vše ostatní by bylo jen opakování, nicméně můžu Vám slíbit, že po uzavření celé kauzy Pěší zóna vedení města ještě jednou vše uveřejní. S úctou Ing. Ryan Strnad K dopisu p. Mergance v ŽL č.11/2010 Vážený pane Merganci, po přečtení úvahy jsem si položil otázku, jak odpovědět. Odpověď by mohla znít: Kdo nic nedělá, nic nezkazí, kdo něco dělá, nechť je po zásluze potrestán. Jsem ve vedení města, které pro Žamberk provedlo, provádí a ještě provede investice, kterými se zabýváte v úvaze. Pro Vaši informovanost to jsou zejména bytová výstavba, opravy a rekonstrukce místních komunikací, opravy a rekonstrukce školských zařízení, investice do zdravotnictví, výstavba areálu Pod Černým lesem, výstavba I. etapy víceúčelové haly - zimní stadion či výstavba pěší zóny. Výše investic činí desítky milionů korun ročně. Ruku v ruce jdou s investicemi i dotace, ve kterých je současné vedení velmi úspěšné. I zde se jedná o desítky milionů korun. Jednou z největších investic tohoto roku je výstavba pěší zóny, té zóny, která vyvolává tolik vášní a emocí. Patříte mezi občany, kteří si vyžádali informace dle zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím, patříte k té části občanů, kteří mají informací a vysvětlení více. Ptám se, jak jste naložil s těmito informacemi? Dle Vaší úvahy stejně jako veřejnoprávní Česká televize, tedy tendenčně a neobjektivně. Vysvětlení, která jste obdržel a která jsou veřejně dostupná na desítkách stran textu, jste shrnul do několika řádků..ani kousek obhajoby, že jste tomu nerozuměl, že jste viděl večerníček, že jsme to nenapsali v odpovědi TIC. Přesto jste učinil závěr, že se to nepovedlo, ačkoliv šetření před úřadem pro hospodářskou soutěž není skončeno. Dodatek: Domnívám se, že jako nový občan Žamberka máte ty nejlepší úmysly s naším městem. Dle Vašeho sdělení občanům předpokládám, že budete kandidovat v podzimních komunálních volbách do městského zastupitelstva za TOP 09, že budete přínosem a v neposlední řadě budete rozhodovat stejně objektivně jako ve své úvaze. Pane Merganci, Vás neznám, ale znal jsem Vašeho otce, který byl v Žamberku váženou osobou. Jeho úvahy a sdělení byly přínosné městu. Jeho slov a názorů jsem si vážil, proto Vás prosím, važte i Vy svých slov a mějte úctu k činům a přínosům Vašeho otce pro nás, pro Žamberk. S úctou Ing. Ryan Strnad, 2.místostarosta města Onemocnět duševní chorobou může každý Občanské sdružení Péče o duševní zdraví, organizace s dlouholetou tradicí, rozšířila své služby pro klienty a jejich rodiny na Orlickoústecku. Od dubna 2010 poskytuje služby sociální rehabilitace pro klienty s duševním onemocněním. To se podařilo díky Individuálnímu projektu Pardubického kraje, který je financován z Evropského sociálního fondu. Proč jsou vlastně tyto služby zapotřebí? Ředitel sdružení a psychiatr MUDr. Petr Hejzlar k tomu uvádí: Frekvence duševních nemocí v populaci je poměrně vysoká a dlouhodobě narůstá. Psychiatrická léčba se zaměřuje na příznaky nemoci a neřeší sociální příčiny a důsledky. Když onemocníte třeba psychózou, změní to Váš život od základů. Nedokážete naplnit své sociální potřeby a vhodně obhájit svá práva. Často nemůžete plně pracovat, začnou finanční potíže. Máte potíže jednat s lidmi, bojíte se jich nebo oni Vás. Okolí se na Vás často bude dívat přezíravě. Bude Vám hrozit osamělost a frustrace. Duševně nemocným sdružení nabízí pomoc při řešení praktických a sociálních problémů (pomoc při vyřizování sociálních dávek a veškerých úředních záležitostí, jednání s majiteli bytu, sousedy, pomoc při zařizování lékařské péče, pomoc při finančním hospodaření a řešení dluhů, při hledání zaměstnání a praktický trénink dovedností, které jsou potřebné pro samostatný život). Najdete nás na Malých Hamrech 355 v Ústí nad Orlicí v budově Českomoravské myslivecké jednoty. Nejlépe je nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle nebo Kontaktní osobou je vedoucí střediska Bc. Iva Papáčková. Webové stránky organizace Leona Hniličková, PR manažerka Iva Papáčková, vedoucí střediska

5 5 FIRMA ŠMÍDL SLAVILA VÝROČÍ - 20 LET PŮSOBENÍ NA DOPRAVNÍM TRHU OD SVÉHO ZALOŽENÍ Četní obchodní partneři, významní hosté se setkali ve čtvrtek 17. června 2010 v Žamberku, v sídle firmy Šmídl, kde zakladatel a majitel firmy pan Vladimír Šmídl společně se svou dcerou Martinou Šmídlovou (viz foto) připomenul založení společnosti v r.1990 a popsal její vývoj. Nezapomněl poděkovat všem, kteří mu v začátku podnikání pomáhali, a vzpomenul svého zesnulého přítele malíře Eduarda Landu. Prohlídka areálu a presentace současného chodu firmy Šmídl prozradila, že se této dopravní firmě daří a její rozvoj je evidentní ( r vozidel zaměstnanců, r vozidel zaměstnanců). S kamiony fy Šmídl se můžete potkat po celém světě, její obrat dosahuje úctyhodného objemu. Uznání a profesionální úctu vyjádřili i obchodní partneři, se kterými firma po dlouhá léta spolupracuje. Závěrečný raut byl příjemnou tečkou za hezkou oslavou, kterou si tato firma ke svým 20.narozeninám bezesporu zasloužila. Vlasta Pavlousková NAUČNÁ STEZKA ZE ŽAMBERKA DO KUNVALDU V roce 1997 byla otevřena obousměrná naučná stezka Žamberk Kunvald s celkem devíti zastávkami. Délka trasy je 4,5 km. V současné době jsou informační tabule i dřevěné podkladní desky se stříškou vlivem povětrnostních vlivů i vandalismu značně poškozené. Aby naučná stezka opět plnila svou funkci, je nutné ji opravit a některé údaje aktualizovat. Český svaz ochránců přírody, základní organizace Žamberk, získala v letošním roce na opravu naučné stezky od Pardubického kraje grant z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji. Na financování opravy se bude podílet také město Žamberk, městys Kunvald i ČSOP, ZO Žamberk. Společnost MARLIN, s.r.o., zahajuje program pomoci pro občany nad 50 let ohrožené ztrátou pracovního místa. Pomoc se skládá z pracovního poradenství a rekvalifikace na novou práci. Tyto činnosti jsou plně hrazeny z fondů EU a státního rozpočtu, zájemce neplatí nic. Naopak, je mu vyplácen příspěvek na dopravu do místa vzdělávání. Do programu se mohou zapojit pracovníci, kteří jsou v tuto chvíli zaměstnaní, ale jejich zaměstnavatel uvažuje o propouštění, tak i nezaměstnaní, kteří už jsou v evidenci ÚP. V případě zájmu firem je možno provést poradenskou a vzdělávací činnost pro tuto skupinu zaměstnanců přímo v prostorách firem. Program je nazván Najděte si práci na míru! Ing. Martin Pišín, odborný pracovník vzdělávání Máte reálnou obavu ze ztráty svého zaměstnání a je Vám současně více jak 50 let? Pokud ano, je tu právě pro Vás projekt Najděte si práci na míru. Pro účastníka je účast v projektu BEZPLATNÁ! Obsahem projektu je: - Poradenský program - Bilanční diagnostika - Finanční gramotnost - Právní minimum - Komunikační dovednosti - Rekvalifikační kurz dle svého vlastního výběru Realizátor projektu: - MARLIN, s.r.o., Centrum dalšího vzdělávání Do projektu můžete vstoupit kdykoli na základě individuálních vstupů od Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žamberk zorganizoval v červnu brigádu a pomohl s nátěry dřevěných částí informačních tabulí a drobnými opravami úchytů sloupků. Do podzimu 2010 je potřeba vypracovat nové návrhy informačních tabulí, nechat je vyrobit a také instalovat. Poté bude opět naučná stezka sloužit v celé své kráse nejen místním obyvatelům ze Žamberka a Kunvaldu, ale i návštěvníkům našeho regionu, turistům, cyklistům. Co Vám účast v projektu přinese? - komplexní poradenství při možné ztrátě zaměstnání, poradenství při výběru nové pracovní pozice, apod. - získání rekvalifikačního kurzu dle vlastního výběru - možnost dalšího vzdělávání ze zajímavých ekonomických oblastí V projektu navíc získáte: - Příspěvek na dopravu - Příspěvek na ubytování VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA NAŠICH POBOČKÁCH: MARLIN, s.r.o., pobočka Pardubice, 17. listopadu 342, tel. Bc. Martina Kaletová: MARLIN, s.r.o., pobočka Ústí nad Orlicí, Lázeňská 354, tel.: Ing. Martin Pišín: Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

6 6 Z MĚSTSKÉHO MUZEA POOHLÉDNUTÍ ZA DESETILETOU TRADICÍ SVÁTKŮ DŘEVA V ŽAMBERKU aneb co se do minulého vydání nedostalo S projektem uspořádat akci, která by vzdala hold dřevu a všem, kteří s tímto nádherným materiálem po staletí pracují, započalo žamberské muzeum na prahu třetího tisíciletí v roce Hlavním záměrem organizátorů bylo navázat na projekt Člověk a dřevo v Orlických horách, jehož posláním bylo popsat a zdokumentovat neobyčejně bohaté spektrum lidových i uměleckých řemesel, která v Orlických horách zpracovávala dřevo, bylo jich objeveno neuvěřitelných 120, názvy mnohých se již téměř vytratily z povědomí současníků. Naším cílem bylo představit jednotlivá řemesla a najít pokračovatele z řad mistrů řemesel i autodidaktů, prezentovat prostřednictvím živých ukázek jejich práci a spolupodílet se na tom, aby tento fenomén našeho kulturního dědictví zůstal zachován. První ročníky Svátků dřeva představovaly především umění regionálních zpracovatelů dřeva, postupně však okruh vystavovatelů rostl a daleko přesáhl východočeský region. Každý z ročníků jsme zaměřili na některé z řemesel a vlastnímu konání Svátků vždy předcházel průzkum. První ročníky byly jen skromnou akcí pořádanou v prostorách muzea i v jeho venkovním areálu. Už tehdy se však ukázalo, že je třeba vytvořit prostor pro živé ukázky narůstajícího počtu vystavovatelů. Hned od počátku se podařilo získat v regionu firmy, které se staly podporovateli jednotlivých ročníků, a patronaci Pardubického kraje a MK ČR. Spolupořadateli této akce se stalo Město Žamberk a SŠ OŘS Žamberk - Zámek1. První dva ročníky, konané v roce 2001 a 2002, byly zasvěceny umění řezbářů, sochařů a betlémářů. Prezentovali jsme vzácné barokní dřevěné polychromované plastiky ze sbírek žamberského muzea i veškeré umělecké předměty vytvořené různými technikami z tohoto nádherného materiálu. Třetí ročník se konal ve dnech června 2003, zaměřili jsme ho na atraktivní téma Loutky a loutkářské umění. Své umění v Žamberku předváděl loutkář Jaroslav Koloděj, Bedřich Šilar, Štefan Hrudka, Martin Petr a výtvarnice Jarmila Haldová ze Sedloňova. Čtvrtý ročník se konal ve dnech června 2004, byl zasvěcen výrobcům hudebních nástrojů a hracích strojů ve východních Čechách. Společně jsme zalistovali v mnohasetleté tradici, během níž byly v našem regionu vytvořeny hudební nástroje mimořádné historické i umělecké hodnoty. Vzácným hostem čtvrtého ročníku Svátků dřeva byl mistr houslař Vladimír Pilař a paní Šárka Pilařová. Ze VÝSTAVA Žamberka představili svoje unikátní kytary zástupci firmy BSG Musical Instruments - Pavel Bureš a Jan Šťovíček. V. ročník Svátků dřeva se konal ve dnech června 2005, záměrně jsme celý ročník zasvětili výrobcům nábytku. Vůbec poprvé byly Svátky dřeva uspořádány v areálu žamberského zámku. Byl zde vytvořen velkolepý prostor pro živé ukázky řemesel a podařilo se rozvinout spolupráci se školou, která odborně připravuje absolventy v oboru truhlář. VI. ročník Svátků dřeva se uskutečnil ve dnech června 2006 a byl věnován hračkám a jejich výrobcům. Zajímalo nás s jakými hračkami si hrály děti před padesáti a sto lety, jaké hračky jsou zastoupeny ve sbírkových fondech nejbližších muzeí. VII. ročník Svátků dřeva se uskutečnil dnech června 2007, vybrali jsme pro něj ústřední téma - dřevěný dům a tradiční řemesla tesařství, šindelářství a podlahářství. Tesaři byli představiteli jednoho z vůbec nejstarších dřevozpracujících řemesel. Zručně opracovávali dřevo, ze kterého stavěli sruby, zvonice, mlýny, mosty i roubené dřevěné stavby. Do Žamberka byla pozvána firma ŽIVA a.s. Klášterec nad Orlicí, která v průběhu tří dnů předváděla dílčí úkony stavby roubeného srubu. Ve dnech června 2008 se konal VIII. ročník Svátků dřeva, pro který jsme společně vybrali téma dopravní prostředky a práce kolářů, kočárníků, zhotovitelů saní a karosářů. Chtěli jsme připomenout výrobky takřka zaniklých řemesel, která ze dřeva vyráběla různé dopravní prostředky. Během tří dnů se představilo na třicet vystavovatelů a mistrů řemesel. Ve dnech června 2009 se uskutečnil IX. ročník Svátků dřeva, který nesl podtitul -Tajemství bednářského řemesla. Naším cílem bylo představit rozmanité spektrum bednářských výrobků. Ctitelé dřeva mohli obdivovat výrobky i řemeslnou zručnost 40 vystavovatelů. Dlouho očekávanou událostí se stalo kompletování velkého vinného sudu. Jubilejní X. ročník Svátků dřeva se konal ve dnech a byl koncipován tak, abychom představili to, co nejvíce oslovilo v předchozích devíti ročnících. Novum pro X. ročník bylo sochařské sympozium. Výsledkem práce sochařů, kteří kromě dlát pracovali také s motorovými pilami, jsou monumentální plastiky, které se stanou trvalou ozdobou města. Hosty X. ročníku byli tentokrát zástupci partnerských měst města Žamberka. mm Město Žamberk Městské muzeum Žamberk Grafický návrh - Městské muzeum Žamberk - Petr Kalous Výstava prezentuje kolekci nově zrestaurovaných pláten, která vytvářela výtvarnou výzdobu hudebního sálu žamberského zámku a po více než šedesáti letech se znovu vrátila do Žamberka. 22. května srpna 2010 Městské muzeum Žamberk ČSA 472, Žamberk Tel: Otevřeno: Út - Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00 So - Ne 14:00-17:00 Vstupné: 15,- Kč, děti 10,- Kč /muzeum Vážení návštěvníci, v nabídce žamberského muzea dochází z provozně technických důvodů ke změně. Namísto původně plánované výstavy Josef KUBÍČEK PLASTIKY bude prodloužena výstava Příběh pláten s výjevy z oper a divadelních PhDr.Marie Otavová her. Tato výstava potrvá do Děkujeme Vám za pochopení. Autory myšlenky uspořádat Svátky dřeva jako živou prezentaci dřevozpracujících řemesel jsou Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc. a PhDr. Marie Otavová. Za deset let usilovné práce se podařilo vytvořit padesátičlenný tým vystavovatelů z řad řezbářů, betlémářů, soustružníků dřeva, hračkářů, loutkářů, tesařů, truhlářů, nádobníků, bednářů, kolářů, košikářů, puškařů, intarzistů, výrobců hudebních nástrojů i mnoha dalších profesí. Velkou tíhu pořadatelských starostí neslo vedení SŠ OŘS Žamberk Zámek 1. Skvěle připravená pracoviště vystavovatelů i odborný dohled během všech ročníků zabezpečil Ing. Stanislav Cukor. Díky Ing. Karlu Jedličkovi a Petru Kalousovi, kteří nezávisle vytvořili překrásné webové stránky Svátků dřeva, si budou moci jednotlivé ročníky připomínat nejen obdivovatelé dřeva z našeho regionu, ale všichni uživatelé internetu. Náleží jim oběma velké poděkování. Společným jmenovatelem všech ročníků byl také velmi atraktivní doprovodný program, jeho zhodnocení by si zasloužilo samostatnou přílohu. Konání Svátků dřeva by nebylo myslitelné bez finanční podpory partnerů Svátků dřeva, plných deset let podporuje Svátky dřeva firma Šmídl, s.r.o., Živa a.s., ZEZ Silko Žamberk, Dřevotvar Jablonné n. O. a Správa Parishových lesů. K těmto firmám v průběhu konání přibyla jako generální sponzor akce firma Dřevomateriál, s.r.o., dále firma LESS & TIMBER a mnoho dalších. Děkujeme jim za jejich zájem i podporu. Také zaměstnanci žamberského muzea každý ročník Svátků dřeva připravovali s neobyčejným nasazením a podařilo se jim vytvořit nesmírně obsáhlou fotodokumentaci jednotlivých ročníků. Hlavními aktéry Svátků dřeva však zůstávají naši mistři řemesel a vystavovatelé, kteří prezentovali své umění, lásku a oddanost dřevu, jejich umění si přišlo prohlédnout v roce 2009 téměř návštěvníků. PhDr. Marie Otavová, ředitelka Městského muzea v Žamberku Zvuk pil, dlát a kladívek provázel na Masarykově náměstí v Žamberku novum pro X. ročník Svátků dřeva - sochařské sympozium. Ve fotografiích Petra Kalouse Vám přinášíme krátké foto- zpravodajství, v době uzávěrky ŽL finále prací vrcholilo, a tak výsledné práce zveřejníme v příštím vydání ŽL. Vybrali jsme pro fotofrafie Martina a Milana Petrů při práci na soše pod názvem: PROKOP DIVIŠ

7 7 Dětský den v Sadu míru. V sobotu dne 19. června 2010 pořádala zahrádkářská osada Sadu míru v Žamberku dětské odpoledne plné her a soutěží pro děti a vnoučata našich členů a 5 žáků ze Speciální základní školy v Žamberku. Slunečné počasí přispělo k dobré náladě dětí i nás dospělých. Soutěžilo se ve znalostech o pěstování ovoce a zeleniny a jiné činnosti na zahradě, dále skákání v pytli, hod i skok do dálky, chození na chůdách a pro ty nejmenší malování obrázků a jiné. Odměnou za jejich vynikající výkony bylo předání diplomů a věcných cen. Na naší akci se přišel podívat, dnes již bývalý předseda ZO, pan Josef Martinec, který tuto akci, kterou jsme pořádali pro děti, ocenil. Děkuji všem, všem, kteří se na této akci podíleli. předseda Sadu míru Mirek Adamec ŠÍPKOVÁ RŮŽE J.Kvičera Potkal jsem růži šípkovou, krásnou, až tajil se dech, květy jak pentli růžovou a zlatohlávka ve vlasech. Celý kraj ležel jí u nohou, kužely kopců v dáli, pod jasně modrou oblohou včelky si v květech těch hrály. Pár z nich si pro Tebe odlomím ať z krásy té něco máš, k Tobě až vrátím se, dobře vím, že za každý něco mi dáš Rieter CZ s.r.o., pracovišt Žamberk nabízí uplatn ní na pozicích VEDOUCÍ MONTÁŽÍ Požadujeme: ÚSO/VŠ strojírenské, praxi ve vedení výrobních tým komunikativní NJ p ípadn AJ OBCHODNÍ REFERENT Požadujeme: ÚSO/VŠ strojírenské nebo ekonomické, komunikativn NJ p ípadn AJ dobrou uživatelskou znalost PC OBRÁB NA CNC STROJÍCH Požadujeme: odpovídající vzd lání nebo praxi na CNC strojích práci v t ísm nném provozu Kontakt: Rieter CZ s.r.o., Nádražní 696, Žamberk, personální odd lení tel.: ; mobil:

8 8 FIDIKO Městský kulturní podnik rezervace a předprodej vstupenek na tel (kancelář) (pokladna) OZNAMUJE OD 28. ČERVNA 2010 BYLO DIVIŠOVO DIVADLO z důvodu rekonstrukce sálu a výměny starých nepohodlných koženkových sedadel za nová a komfortnější UZAVŘENO. O datu zahájení provozu Vás budeme včas informovat (předpokládáme konec října). Alena Urbánková TIPY na výlet 5. letní festival Pod Suticí V sobotu se uskutečnil 5. ročník Letního tanečního festivalu. V jednom z nejkrásnějších koutů Žamberka na soutoku Rokytenky a Divoké Orlice v areálu mysliveckého sdružení Hůrka se sešlo kolem 400 diváků a účastníků festivalu. Všichni přítomní zhlédli různé taneční styly scénický, společenský, moderní, orientální s krásnými kostýmy i zajímavý tanec s pejskem. Celý festival byl zahájen vystoupením dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena Žamberk pod vedením pana Ladislava Tyrnera. Úžasná atmosféra umocněna krásným počasím vytvořila opět velice zdařilé a půvabné festivalové odpoledne. Poděkování patří nejen městu Žamberku za finanční dotaci, díky které bylo možné festival uskutečnit, ale také všem příznivcům klasického tanečního umění. Hana Michaličková, organizátorka festivalu ŘEMESLNICKÁ SOBOTA 10. července 2010 v Novém dvoře v Letohradě Všichni, kdo neměli příležitost navštívit květnovou akci v Novém dvoře Vandr za řemesly, mají letos ještě druhou možnost: 10. července se v areálu Nového dvora uskuteční již druhý ročník Řemeslnické soboty. O místo na této akci mělo zájem velké množství výrobců řemeslných výrobků z celé republiky, z nichž bylo k účasti vybráno více než 65. Pro návštěvníky bude určitě zajímavá např. sklářská huť, kterou v Novém dvoře postaví sklářská škola z Nového Boru. Výroba foukaných výrobků ze skla zkušenými sklářskými mistry bude tak v tomto rozsahu v Letohradě nejen poprvé k vidění, ale zájemci si tuto práci budou moci během dne i vyzkoušet. V provozu bude opět manufaktura a mechanická trasa muzea včetně kočárovny, školní třídy a výstava Fauna ČR. Oproti květnové akci přibudou i nová řemesla a budeme kovat koně. Bude rozšířen koutek živých zvířat pro děti. Pro dobrou náladu budou hrát jarmareční písně dvě hudební tělesa i všudypřítomný flašinetář. Své silácké kousky předvede silák Franta. O občerstvení se opět postarají místní firmy a spolky. Pozvěte své příbuzné a známé, určitě se jim u nás bude líbit. Akce se uskuteční za každého počasí, protože jiné už asi letos nebude, a koná se za podpory města Letohradu a pod záštitou radního Pardubického kraje JUDr. Miroslava Stejskala. Každý návštěvník Řemeslnické soboty, který odevzdá ke slosování vyplněný kupon od vstupenky, má šanci vyhrát rodinný turistický stan pro pět osob. Pavel Tacl

9 9 Ze společnosti PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Vlčkové ze Žamberka za všechna děvčata, která navštěvovala do r.1950 Rodinnou školu v Žamberku. Svolávala nás, abychom vylíčily své dojmy za těch 60 let, kdy jsme se rozeběhly na různé školy. Sešly jsme se 28.května 2010 v restauraci PARNAS v Žamberku u pana Krčála. Pan majitel byl moc příjemný a také jsme si pochutnaly na velice dobrém jídle. Den nám velice brzo uběhl, a tak se snad, pokud nám to zdraví dovolí, společně opět za rok všechny sejdeme. Anna Stejskalová, Helvíkovice Poděkování od rodiny za maminku V květnu t.r. zemřela naše maminka, paní Milada Vávrová ze Žamberka. Děkuji lékařům a sestrám zdejší polikliniky, zejména MUDr.M.Malinovi, který byl jejím dlouholetým ošetřujícím lékařem, a sestrám domácí péče, které k ní docházely do bytu. Dále naše poděkování patří pracovnicím Centra sociální péče města Žamberka, které pro ni zajišťovaly služby nezbytně spojené s běžným každodenním děním. Poslední dny svého života byla maminka umístěna v léčebně dlouhodobě nemocných OLÚ Albertinu, kde se o ni velmi pečlivě staral zdejší zdravotní personál, jemuž také patří naše poděkování. Speciální poděkování dále patří jejím nejbližším sousedům, manželům Vychytilovým. Za maminčina života, od doby, kdy ovdověla, byli velkou oporou nejen jí samotné, ale i nám, jako rodině. Jak moje maminka, tak moje rodina jsme se na ně mohli s čímkoli a kdykoli obrátit, nikdy neváhali pomoci. A takových lidí je třeba si vážit. Mezi ty, kterým bychom také rádi vyjádřili touto cestou poděkování, patří i rodina Danielova a obyvatelé domu čp.832 na nám.gen.knopa, kde maminka až do své smrti bydlela. Toto je i naše osobní rozloučení se Žamberkem, kam jsme téměř 50let jako rodina patřili. Děkujeme. Dcera Milada Vosecká s manželem Dámský klub RosaLie POZVÁNKA NA ČERVENEC 14. července 2010 Vernisáž výstavy Zveme širokou veřejnost na vernisáž výstavy výrobků uměleckého kováře Marcela Bednáře a keramiky Silvie E. Bednářové, která se uskuteční v prodejně Kandela svítidla v Žamberku od 18 hodin. Výstava je doplněna fotografiemi Adama Duška. Zajištěn je kulturní program a staročeské občerstvení. Výstava potrvá do Bližší informace na plakátech. 21. července 2010 Golf Zveme Vás na praktické seznámení s golfem pod odborným dohledem trenéra na golfovém hřišti v Hnátnici. Doprava: na kole - odjezd v 15 hod. nebo autem odjezd v 16:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku. Vstupné: 150,- Kč, svoji účast hlaste předem pí Tobiškové, tel Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). Kontakt: za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková Společenská rubrika VÍTÁME Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků. V jednom z nich teď sladce dýchá Vaše štěstí, Vaše pýcha. V sobotu 12. června 2010 jsme přivítali v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: Šimona Hažmuku, Magdalénu Královou, Veroniku Bajákovou, Kristýnu Kudláčkovou, Beátu Brebisovou, Reného Skalu, Michala Svitáka, Jakuba Duška, Denisu Kubíčkovou, Dominika Charfreitaga, Matěje Krejsu. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný zdraví, lásky a radosti. Za SPOZ Zuzana Žváčková BLAHOPŘEJEME Eva Gažarová 90 let U Polikliniky Miluše Pořtová 88 let Albertova Zdeněk Jaška 88 let Husovo nábřeží Hana Faltusová 85 let Havlenova Luděk Adamec 85 let Masarykovo náměstí Helena Cimpriková 85 let nám. Gen. Knopa Anna Novotná 82 let Albertova Marie Hynková 82 let Krátká Zdenka Černohousová 81 let U Daliborky Miroslav Podhájecký 81 let Albertova Edita Nebeská 81 let Lipová Ludmila Kubálová 80 let Havlíčkovo nábřeží Anna Vyhnálková 80 let Pod Kapličkou Bořivoj Petrů 80 let Albertova 270 VZPOMÍNÁME Milada Vávrová 85 let nám. Gen. Knopa 832 Edita Pálková, evidence obyvatel KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ - PODZIM 2010 Cena: 900,-Kč Přihlášky přijímá Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk, tel UPOZORŇUJEME, že k dispozici je pouze několik volných míst. NEVÁHEJTE, volejte. OZNAMUJEME, že 31.července 2010 KONČÍME prodej novin a časopisů v novinovém stánku u pošty v Žamberku. DĚKUJEME všem našim zákazníkům za přízeň, kterou jste nám po celou dobu věnovali, a našemu nástupci přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v podnikání. manželé Kosovi Dva důchodci hledají pronájem bytu 1+1 v Žamberku, může být i v rodinném domě. Jedná se o přechodnou dobu. Kontakt: tel

10 10 CEMA Nádražní 22, Žamberk, tel , MACEŠKA POHLÍDÁ VAŠE DÍTĚ Potřebujete pohlídat dítě ve věku od 2 do 7let? Využijte nové služby v budově Rodinného centra v Žamberku. Více informací naleznete na našich webových stránkách Kontakty: tel , mobil , V době letních prázdnin je provoz Rodinného centra Pohoda omezen. V červenci bude herna otevřena každou středu od 9 do 12 hodin. V srpnu budou z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor všechny prostory RC uzavřeny. Předpokládaná doba ukončení rekonstrukce je v polovině září Přesný termín zahájení provozu oznámíme na webových stránkách V době letních prázdnin je v Klubu bez klíče ZAVŘENO. Za RC Pohoda Klára Brejtrová KLUB POLABINY IV, s. r. o. Pardubice st edisko jazykového a kvalifika ního vzd lávání Mozartova 456, Pardubice Kam po maturit JEDNOLETÝ POMATURITNÍ KURZ ANGLI TINY p ímo v Žamberku intenzivní p íprava ke složení státních a mezinárodn uznávaných zkoušek jsme za azeni do vyhlášky MŠMT R pomaturitní kurzy u nás již od r statut studenta * da ové zvýhodn ní placené zdravotní pojišt ní celý rok p ijímáme p ihlášky nyní více informací a p ihlášky: lektorka AJ Žamberk: Dagmar Všeti ková Dvacetikoruna 7x jinak! Co všechno se dá udělat s pouhou dvacetikorunou? Můžete si koupit: BĚH NADĚJE V ŽAMBERKU Ve čtvrtek 17. června 2010 se před Divišovým divadlem v Žamberku konal 14. ročník humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny v České republice. Tato již tradiční akce se konala třetím rokem pod názvem - Běh naděje. Ke startu se zapsalo rekordních 527 účastníků. Byl tak překonán rekord z r.2005, kdy na startu bylo celkem 417 účastníků. Na výběr měli účastníci trať dlouhou 1 km nebo 3 km, kterou mohli absolvovat chůzí, během, s kočárky nebo na kole. Trasa vedla ulicemi Žamberka a Zámeckým parkem. Na trať dlouhou 3 km se postavili nejen dospělí běžci, sportovci, ale bylo zde velké zastoupení i dětí z prvního stupně základních škol. Na boj proti rakovině věnovali účastníci částku 8.736,- Kč. Doprovodný program zahájila soutěž dětí z MŠ v malování na asfalt na téma sport. Letos se zapojila nejen MŠ Sluníčko, ale také děti z MŠ Čtyřlístek. Uskutečnila se soutěž školních týmů, kde mezi sebou závodila pětičlenná družstva stejné věkové kategorie ze ZŠ 28. října 581, ZŠ Nádražní 743, Speciální základní školy Žamberk a Gymnázia Žamberk. Jednotlivé soutěžní úkoly byly prokládány vystoupením žamberských mažoretek, TS NEON a dětí ze Speciální základní školy Žamberk a Gymnázia Žamberk. Zahraničním hostem Běhu naděje byla hudební hip-hopová skupina Senftenberg Maniac s z partnerského města Senftenbergu (SRN), která svou hudbou provázela návštěvníky téměř celé odpoledne. Závěr doprovodného programu patřil místnímu Skate klubu, který si připravil pro diváky exhibiční vystoupení na několika překážkách. Asi nejodvážnějším prvkem exhibice byl skok přes dva dobrovolníky. V letošním roce se do doprovodného programu Běhu naděje zapojil největší počet škol ze Žamberka. Děkujeme vedení škol, že takovéto akce podporují. Běh naděje pořádalo Město Žamberk a ZŠ 28. října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDI- KO, DDM ANIMO, Městskou policií, Technickými službami, s.r.o., Sdružením dobrovolných hasičů a Oblastním spolkem ČČK Ústí nad Orlicí. Moderátorem byl již několik let osvědčený Ing.Vladimír Fabián. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu akce. Hlavní dík však patří účastníkům Běhu naděje za podporu boje proti rakovině. Bylo Vás v tomto roce opravdu hodně a těšíme se na Vaši účast i v příštím roce. Zuzana Žváčková kultura, vzdělávání a sport, MěÚ 5-10 rohlíků cca 600 ml pohonných hmot 2 malé zmrzliny autobusovou jízdenku ze Žamberka do Dolní Dobrouče 2 vstupenky na rozhlednu Rozálka průměrný bulvární časopis ANEBO jste podobnou částkou mohli přispět v pátek na čerpacích stanicích v Žamberku a okolí. Skauti a skautky z místního střediska zde organizovali sbírku KAPKA, jejíž výtěžek putuje na transplantaci kostní dřeně a boj proti leukémii. Mladí lidé v bílých tričkách na benzinkách nabízeli umytí oken a základní informace jako poděkování za příspěvek. Nejen díky jim, ale i díky Vám, řidičům, se podařilo vybrat celkem Kč! Nejde o nijak závratnou sumu, i přesto může pomoci při záchraně lidských životů. Pokud jste sbírku nezaregistrovali nebo nestihli, nezoufejte. Za rok jsme tu znovu a mimo to lze poslat DMS ve tvaru DMS KOSTNIDREN na tel.č Za středisko Žamberk K. Šmajzrová

11 Z našich škol Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein Život je krásný, jen každý z nás ho prožívá jiným způsobem, s jinými možnostmi a schopnostmi.kvalita života je tudíž dána mnoha okolnostmi, tou nejdůležitější je však dle mého názoru zdraví. Přání pevného zdraví se může někomu zdát jen jako obyčejná fráze, ale opak je pravdou. Stačí otevřít pořádně oči a dívat se na lidi kolem sebe. Ne každý dostal do vínku zdravé ruce, nohy, myšlení atd. Tito lidé se mnohdy bez cizí pomoci a trpělivosti neobejdou a jejich možnosti jsou omezené. V naší škole je takových žáčků poměrně dost, nemají to v životě jednoduché a tím i celá jejich rodina. Proto jsou vděční za každou hezkou chvilku.krásným prožitkem pro děti bývá školní výlet. Tímto děkuji nejen jménem svým, ale hlavně jménem dětí, firmám, které nám finančně vypomohly, abychom mohli uskutečnit výlety do míst, kam by se děti jinak nedostaly. Všichni víme, jak každý v dnešní době bojuje s penězi, o to víc si pak vážíme toho, je- li někdo ochotný pomoci druhým. 11 Naše MŠ Čtyřlístek jela na školní výlet v úterý tentokrát autobusem do Potštejna. Počasí nám přálo a my jsme si náramně užili výstup na hrad, prohlídku hradu za doprovodu koz a cestu zpět krásným Vážení zástupci níže jmenovaných firem, děkujeme Vám ze srdce touto kratičkou připomínkou za finanční výpomoc, kterou jste poskytli dětem ve Speciální základní škole Žamberk, jmenovitě firmě CK Kalousek Ústí nad Orlicí, Dibaq Helvíkovice, Isolit Bravo Jablonné nad Orlicí, panu Parishovi Žamberk a firmě Vymetálek Josef, Česká Rybná zemní práce. Jitka Dytrtová, Speciální základní škola Žamberk Informace ze SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Josef Martinec druhý v republice! Žák 3. ročníku Josef Martinec, obor instalatér, se umístil na 2. místě v celostátním finále soutěže Učeň - instalatér 2010 konané při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně ve dnech dubna Cech topenářů a instalatérů ČR pořádá každoročně tuto prestižní soutěž, kam postupují finalisté z jednotlivých krajských kol. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v pavilonu Rotunda. Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Ing.Eduard Dvořák, ředitel Školní rok v ZUŠ Rychle uplynul a zůstalo po něm snad mnoho dobrého. Myslím školní rok , během kterého školu navštěvovalo 503 žáků ve čtyřech oborech. Během kterého jsme uspořádali 120 kulturních akcí a vystoupení, z nichž 32 bylo v sále školy, 13 koncertů se konalo v Divišově divadle, kde proběhla i výstava výtvarného oboru. Pro všechny obory jsme uspořádali 8 zájezdů, z toho byly 3 zahraniční. Do života jsme vyprovodili 37 absolventů, nejvíce jich bylo v hudebním oboru, kteří vystoupili na 5 absolventských koncertech. S úspěchem jsme soutěžili v literárně dramatickém a hudebním oboru s účastí až v ústředním kole. Z tradičních akcí připomenu snad jen Mládí tančí, krajkářskou přástvu nebo letní taneční festival. Děkujeme všem rodičům našich žáků za podporu, pomoc a důvěru, všem návštěvníkům za atmosféru na našich vystoupeních a přejeme všem kromě zdraví i krásné a slunné léto! Za kolektiv učitelů ZUŠ Petra Ebena Žamberk PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka Ottweiler, Žamberk, Mettlach = přátelství Ve dnech května 2010 se skupinka 13 lidí ze ZUŠ Petra Ebena Žamberk vypravila do německého Ottweileru na setkání mladých hudebníků. Po celodenní cestě (je to více než 900 km) byla hned v plánu zkouška a malé uvítací seznamování. Každý den se hrálo minimálně pět hodin. Mezitím byly pauzy na jídlo a malý odpočinek. Třetí den byl koncert v hlavním městě Sárska Saarbrückenu, byli jsme pozváni na oběd do římské vily a také jsme se byli podívat na vyhlídce. V neděli se natáčelo CD se všemi nazkoušenými skladbami. Povedlo se nám, byli jsme velice spokojeni jsme si zabalili svoje zavazadla a vydali se směr Česká republika. Domů jsme přijeli unaveni, ale většina z nás se už těšila na další zájezd! Ten se konal června opět do Německa na setkání orchestru příchozích do Mettlachu. Sestava se trochu obměnila, ale mířili jsme opět na západ do Sárska. Německo nás přivítalo kolem poledne, večer v 19 hodin jsme byli v Mettlachu. Čekala tam na nás večeře a samozřejmě nás neminula ani zkouška. Druhý den jsme se vydali do městečka Mettlachu, kde bylo na pěší zóně připravené pódium. Tam jsme zkoušeli celou sobotu a neděli dopoledne. V neděli odpoledne se konal hodinový koncert z připravených skladeb. Stále nás provázelo slunečné počasí, ale hned po skončení koncertu se hrozně rozpršelo. Asi počasí nechtělo, abychom odjeli domů! Kdo si myslí, že svůj článek ukončím tím, jak jsme dojeli v pořádku, tak se mýlí. Cestou zpět se nám porouchalo auto a museli jsme čekat na náhradní vozidlo z Čech. Místo v ranních hodinách jsme přijeli až k obědu. Nikomu se nic nestalo a alespoň si přidáme další veselou historku do naší sbírky. Vzhledem k tomu, že naši přátelé byli mezi těmito dvěma zájezdy u nás v Žamberku na společném koncertě, stala se z nás letos pevná mezinárodní muzikantská parta. A na výkonech to bylo znát! Za všechny účastníky flétnistka Alžběta Lukesová Dopravu, která nebyla levná, jsme platili z příspěvku školy, ze svých příspěvků a z prostředků, které nám na naši činnost přidělilo město Žamberk v rámci mládežnických projektů. údolím okolo řeky.všichni jsme se vrátili v pořádku a na dětech, narozdíl od dospělých, nebyla únava ani znát. Ve čtvrtek jsme se rozloučili se všemi předškoláky z naší MŠ. Připravili jsme pro ně a jejich rodiče zábavné odpoledne u rozhledny Rozálka, kde na stanovištích plnili různé úkoly, dostávali odměny a společně došli až do MŠ. Tam děti předvedly krátké vystoupení, každý dostal vysvědčení a kytičku. Na své budoucí prvňáčky se přišly podívat i učitelky ze ZŠ. Velkým zážitkem pro děti bylo noční spaní ve školce, jen mezi kamarády bez rodičů. Jsou to již opravdoví školáci!!! Za MŠ čtyřlístek A. Jindrová uč. PODĚKOVÁNÍ Začátkem června 2010 jsme slavili výročí otevření MŠ Čtyřlístek Žamberk. Měla jsem v úmyslu nechat obnovit alespoň repliku základního kamene, který nenávratně zmizel při zateplování budovy. Ke svému překvapení jsem dostala kámen darem a celý z mramoru. Děkuji panu Zdeňku Šiffelovi, majiteli firmy SET servis, který ve spolupráci s firmou Kamenictví Raška toto zařídil. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek Žamberk PRÁZDNINY - DOVOLENÁ MŠ Sluníčko v Žamberku oznamuje uzavření školy o prázdninách od do Školní jídelna na nám. Gen.Knopa v Žamberku oznamuje uzavření od MŠ Čtyřlístek v Žamberku oznamuje uzavření školy o prázdninách od do

12 12 SPORT FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1.FC Žamberk - M.Třebová 3:1 (Jelínek,Kočí,Schreiber) Starší žáci: 1.FC Žamberk -M. Třebová 0:9 Dorostenci: Bystré -1.FC Žamberk 3:0 Muži: Holice - 1.FC Žamberk 1:3 (Ulrych,Pešek,V.Huška) Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: Polička - 1.FC Žamberk 9:0 Starší žáci: Polička - 1.FC Žamberk 5:1(M.Cvik) Dorostenci: 1.FC Žamberk - Březová n/svitavou 4:0 (Rous 2,Huška,Vencl) Muži: 1.FC Žamberk -FK AS Pardubice 0:3 Výsledky mistrovských utkání Dorostenci:H.Újezd - 1.FC Žamberk 1:4 (T.Kotyza,J.Kotyza,Rous,Marvan) Muži: FK OEZ Letohrad B - 1.FC Žamberk 1:3 (P.Huška 2,Bartoň) Více na našich stránkách (kor) Fotbalový oddíl 1.FC Žamberk pořádá tradiční PIVNÍ SLAVNOSTI na stadionu Pod Černým lesem v Žamberku. Hrát budou skupiny Lerion a Bladex. Začátek v 16:00 hodin. Pivo a bohaté občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí, srdečně zvou pořadatelé. SPORTOVNÍ HRY zdravotně postižených O POHÁR STAROSTY MĚSTA ŽAMBERKA V sobotu 5.června 2010 se konal již 14.ročník Sportovních her zdravotně postižených a 5.ročník O pohár starosty města Žamberka. Hry se konaly v Autokempu Pod Černým lesem. Závodilo celkem 35 sportovců ve dvou kategoriích. Chlapci z Domků pod hradem Žampachem se v letošním roce nemohli zúčastnit, neboť měli dlouhodobě naplánovánu jinou akci. Počasí nám přálo, a tak jsme všichni prožili pěkné odpoledne. Děkujeme starostovi města panu Jiřímu Dytrtovi, který si společně s námi přišel zasportovat a celkovému vítězi předat pohár. Také děkujeme panu Janu Kulhánkovi, správci autokempu, za poskytnutí prostoru k soutěži. Dále děkuji pořadatelům a všem, kteří soutěž pomohli zabezpečit. Výsledky soutěží: Ženy (první tři): 1.Viková Eva, 2.Kratochvílová Jiřina, 3. Volmutová Marie Muži (první tři): 1.Sochor Pavel, 2. Kejlar Oldřich, 3.Vondřich Miroslav Celkovým vítězem se stal Pavel Sochor. Vondřich Miroslav, předseda organizace KANOISTIKA VELKÁ CENA CHOMUTOVA Ve dnech 5. a 6. června 2010 se konaly v Chomutově kanoistické závody Velká cena Chomutova, kterých se zúčastnili členové kanoistického oddílu SK Žamberk. Startovalo se na krátkých tratích 200, 500 a 1000m a na dlouhých tratích 2 a 3 km. Pro přehlednost uvádím pouze 2 nejlepší výsledky: Kubíček Patrik MK1 2km 1. místo 09:31,36 MK1 500 m 1. místo 02:02,61 Stejskal Jakub MK1 200 m 3. místo 00:55,22 MK1 500 m 2. místo 02:03,81 Vencl Viktor MK1 200 m 4. místo 01:04,06 MK1 500 m 5. místo 02:28,05 Kubišta Lukáš K2 200 m 4. místo 01:03,98 MK1 500 m 1. místo 02:29,26 Kubíčková Natálie MK1 200 m 2. místo 01:19,72 MK1 500 m 1. místo 02:58,62 Jedličková Zuzana K1 3 km 3. místo 13:15,42 K2 500 m 4. místo 01:44,44 Procházka Ondřej K1 500 m 5. místo 02:09,48 K1 1 km 4. místo 04:40,45 Prachař Daniel K1 1 km 19. místo 05:28,62 K1 500 m 2. místo 01:40,38 Stejskal Václav C1 200 m 1. místo 0:48,44 C1 500 m 1. místo 01:55,45 3. ČESKÝ POHÁR RAČICE Ve dnech 12. a 16. června 2010 se konaly v Račicích kanoistické závody 3. Český pohár v Račicích, kterých se zúčastnili členové kanoistického oddílu SK Žamberk. Startovalo se na krátkých tratích 200, 500 a 1000m a na dlouhých tratích 2 km. Přes děsivé počasí v těchto dnech bylo v Račicích pěkně teplota vzduchu 24 C a teplota vody 23 C. Uvádím pouze 2 nejlepší výsledky (všechny výsledky jsou na : Kubíčková Natálie MK1 2 km 5. místo 14:11,00 MK1 500 m 4. místo 3:26,24 Stejskal Jakub MK1 2 km 1. místo 10:32,00 MK1 500 m 2. místo 2:43,52 Kubíček Patrik MK1 2 km 2. místo 10:37,00 MK1 500 m 1. místo 2:41,70 Vencl Viktor MK1 2 km 19. místo 12:32,00 MK1 500 m 2. místo 3:08,78 Kubišta Lukáš MK1 2 km 27. místo 13:33,00 MK1 500 m 2. místo 3:12,46 Stejskal Lukáš MK1 2 km 41. místo 15:06,00 MK1 500 m 5. místo 3:32,72 Procházka Ondřej K1 1 km 10. místo 04:38,73 Jedličková Veronika K1 200 m 12. místo 00:58,16 K2 500 m 8. místo 2:24,18 Jedličková Zuzana K2 500 m 7. místo 02:12,54 K2 1 km 6. místo 4:16,22 VELKÁ KANOISTICKÁ REGATA DRÁŽĎANY Ve dnech se kanoistická výprava nejmladších závodníků SK Žamberk zúčastnila závodů Grosse Kanu-Regatta Dresden v německých Drážďanech. Závodilo se na Labi, za plného lodního provozu způsobujícího velké vlny na které naši svěřenci, trénující na Pastvinské přehradě, nejsou zvyklí. I závody v ČR se jezdí na vodních terénech s klidnou vodou. Přesto dokázali bojovat a v některých kategoriích získat pěkné umístění. Trenérem závodníků byl Václav Stejskal. Výsledky: Stejskal Jakub K1 250m 3. místo, K1 1000m 9. místo Kubíček Patrik K1 250m 1. místo, K1 1000m 15. místo Stejskal Kubíček K2 500m 5. místo, K4 500m 8. místo Procházka Ondřej K1 1000m 6. místo, K2 500m 5. místo Jedličková Zuzana K1 500m 1. místo, K1 1000m 1. místo K2 500m 2. místo, K2 1000m 1. místo -vkal- CYKLISTIKA SKP Duha - FORT Lanškroun připravuje na dny až ročník cyklistického etapového závodu juniorů s mezinárodní účastí pod názvem Regionem Orlicka. Startují: závodníci kategorie Juniorů a nejlepší z kategorie Kadetů. Pořadatel pozval i závodníky ze sousedních států. Na startu se sejde asi 90 sportovců. Pro závodníky jsou připraveny soutěže: Soutěž jednotlivců, sprinterská soutěž, soutěž o nejlepšího vrchaře a soutěž o nejlepšího závodníka roč. narození Program závodu: Pátek :00 zahájení závodu na náměstí M.Marků, 17:00 start I. etapa Rudoltická 77 km Trať je vedena po okruhu Lanškroun ul. Nádražní, Rudoltice, křiž. Ostrov, Lískový kopec, Lanškroun Dvořákova, Lanškroun. Okruh absolvují závodníci 7x a v cíli na náměstí M.Marků jsou očekáváni v 18:45 hodin. Sobota :00 start II. etapa časovka Nepomucká 10 km, start a cíl: Lanškroun ul. Kralická u firmy DOTA. 14:30 start III. etapa Přes Křížové hory 90 km: Start Lanškroun náměstí M.Marků, dále ulice Lorencova, Dobrovského, Kralická, směr H.Čermná, Jablonné n/o, Červená Voda, Štíty, Horní Studénky, Svébohov, Václavov, Růžové Údolí, Drozdov, Jedlí, Crhov, Cotkytle, Chudoba, Lanškroun. V 17:00 cíl náměstí M.Marků. Neděle :00 start IV. etapa Regionem Orlicka 96 km: Lanškroun náměstí M.Marků, ulice Dvořákova, směr Ostrov, D.Dobrouč, Petrovice, Verměřovice, Letohrad, Šedivec, Žamberk, Hejnice, Č.Libchavy, Rozsocha, Rviště, D.Libchavy, Ústí n/o. Andlův Chlum, Řetůvka, Řetová, Přívrat, Kohout, Č.Třebová, Skuhrov, Lanškroun 11:30 cíl, start a cíl na náměstí M.Marků. Pořadatel má povolení k pořádání sportovní akce a ke zvláštnímu užívání silnic I. II. a III. třídy v uvedeném regionu. Závod bude probíhat za běžného silničního provozu, regulace dopravy bude prováděna příslušníky policie ČR. Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podívané. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří se potkají na silnici s konvojem závodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů. Petr Bucháček, ředitel závodu KONTAKT: Sportovní klub policie DUHA - FORT Lanškroun, Dukelských hrdinů 423, Lanškroun, tel./fax ,

13 Cyklo Janoušek, SK Žamberk a Město Žamberk Vás srdečně zvou na 19. ročník cyklistického etapového závodu O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA který se uskuteční července TENIS OBLASTNÍ PŘEBORY 2.část června 13 Muži Česká Třebová 39 hráčů, 8 kat. Finále dvouhry: A.Brusenbauch (ČT) M.Bezdíček (VM) 6:2,6:2 Finále čtyřhry: Brusenbauch,Bezdíček Zelený (PerPa),Dopita (Nách.) 6:3,3:6,1:0 (16) Z hráčů TOSK se do čtvrtfinále probojoval Radek Neugebauer (prohrál se Suchánkem (Jičín) 4:6,6:7, mezi 16 se dostal A.Jindra, v 1.kole prohráli J.Špinler, J.Opletal a R.Bečička. Ve čtyřhře se A.Jindra s partnerem T.Jelínkem (Přelouč) probojovali do čtvrtfinále. ZAČÍNÁME ! TRASA ZÁVODU: 3.7. sobota časovka jednotlivců 9:30 12:30 hod. 11,5 km Start: Žamberk ul.tyršova (u sokolovny), Kunvald (U Kampeličky) obrátka, Žamberk cíl: Na Drahách sobota okruhy městem 15:00 hod. 19:00 hod. 50 km. Start a cíl: ul.nádražní (U Velorexu), dále směr ul.smetanova, ul. Klostermannova, ul.nádražní. Upozornění pro řidiče: Nádražní ul. od nám.gen.knopa po ul.fučíkovu bude v uvedené době uzavřena a zajištěna Městskou policií neděle horská etapa 9:30 hod. 13:00 hod km. Start: Masarykovo nám., Kunvald, Rokytnice v O.h., Nebeská Rybná, Zdobnice, Luisino údolí, Deštné, Šerlich, Orlické Záhoří, Mezivrší, H.Rokytnice, Hanička, Bartošovice (druhá skupina pojede za Orlickým Záhořím přímo na Neratov a Bartošovice), Kunvald, Žamberk. Žádáme řidiče a občany města o trpělivost a o pochopení, které přinese částečné omezení dopravy v průběhu celého závodu. Akce se koná ve spolupráci s Městem Žamberkem a Městskou policií v Žamberku. Vyhlášení výsledků závodů se uskuteční v neděli 5.7. ve 14:00 hod. na Masarykově nám. v Žamberku před radnicí. Bližší informace Vám podá ředitel závodu Václav Janoušek, tel Starší žáci Nový Bydžov 37 hráčů, 8 kat. Znamenitý úspěch Michala Borůvky a také výborné umístění Daniela Rabase!!! Finále dvouhry: D.Ruprecht (LTC Pardub.) Michal Borůvka (TOSK) 6:3,4:6,7:5 Finále čtyřhry: Ruprecht,Janoušek (Sp.Neugi) Malý (TC Dv.Kr.), M.Borůvka 7:5,7:5 Na přeborech startoval ještě A.Škorpík a ve dvouhře i čtyřhře prohrál v 1.kole. Minitenis Choceň Dívky: 11 hráček Vynikající úspěch Verči Kulhavé!!! Finále: Veronika Kulhavá (TOSK) - K.Lamiová (L.Bělohr.) 4 : 2 Veronika vyhrála kvalifikační skupinu stejně jako Adéla Faltusová, ta pak prohrála ve čtvrtfinále s Bezdíčkovou (Skuteč). Chlapci: 20 hráčů Finále: L.Peterka (Choceň) D.Čížek (Třebech.) 5 : 3 David Neugebauer vyhrál hladce skupinu a pak prohrál ve čtvrtfinále s Hrubým (Peršt.Pard.). LIGA NEREGISTROVANÝCH Zúčastnilo se 8 družstev, jedno v průběhu soutěže odstoupilo. Finále: ČD Kargo Maratonci 3 : 0 Chládek Absolon 6:2,6:3, Wiesinger Andrš 6:1,6:0, Andrš, Absolon Heger,Wiesinger 6:2,6:3 o 3. místo: Kanci 13 Vysloužilci 2 : 1 o 5.místo Poškozený Globel 2 : 1 Na 7. místě skončilo družstvo Kandela. Vítězné družstvo hrálo v sestavě: Josef Chládek, Zbyněk Heger, Wolfgang Wiesinger a Miloš Mazura. mcva- TAI-ČI základní kurz v Helvíkovicích, září 2010 červen 2011, vedený Marií Mikulkovou, lektorkou školy H.T.F.Radvana, při Laskavém ekosofickém společenství Mařenčino podvrší, Žampach. Více na nebo na č.tel , mob

14 14 Nekořský kros V neděli se konal další běh v Nekoři. Hustý nepřetržitý déšť provázel závod od začátku do konce. Ovlivnil i výsledky závodu, protože na těžkém blátivém terénu někteří závodníci padali. Postihlo to i našeho jediného běžce v kategorii mužů Petra Kalouse, který z pěkné pozice propadl na 12.místo. Výsledky žamberských závodníků: muži A do 39 let 3,4 km Kalous Petr 12. místo 16:45,0 žáci ml let 1,0 km Sviták Pavel 4. místo 03:55,0 žáci nejml. 8-9 let 1,0 km Procházka Adam 2. místo 03:36,0 -vkal- BĚH POHÁR ISCAREXU Běh Dobroučským krajem V sobotu se konal další z pohárových závodů v Dolní Dobrouči. Hlavní závod měřil 7,65 km. Po dlouhé době vysvitlo slunce, ale na rozbahněnou trať to ovšem nestačilo. Ze Žamberka se ho zúčastnila početnější skupina závodníků. Výsledky: žákyně nejml. 450 m 9. Vanická Kateřina 1:12,0 žáci nejml. 450 m 3. Procházka Adam 1:04,0 6. Hernych Tomáš 1:06,0 žáci nejml m 18. Vanický Martin 5:09,0 muži A 7,65 km 12. Kalous Petr 35:57,0 18. Vanický Petr 38:41,0 muži D 4,05 km 7. Koblížek Jindřich 20:44,0 ženy B 4,05 km 3. Vanická Blanka 21:56,0 -vkal- ŠACHOVÝ PŘEBOR ŽAMBERKA ŽÁKŮ V pátek 4. června se uskutečnil v DDM Animo již tradiční Šachový přebor Žamberka žáků, který se v minulosti stal odrazovým můstkem v šachové kariéře mnoha chlapců (ale i jedné dívky). Někteří vítězové tohoto turnaje (např. Tomáš Felcman nebo David Výprachtický) již dokonce patří k hlavním oporám Žamberka v soutěžích dospělých. Turnaj byl zahájen o půl deváté, za šachovnice zasedlo 20 žáků z obou žamberských základních škol a gymnázia a v průběhu přeboru se odehrálo 70 dramatických šachových bitev. O vítězství bojovali podle očekávání dva největší favorité, kteří již tři roky reprezentují Žamberk v krajském přeboru družstev dospělých. Pevnější nervy prokázal v kritickou chvíli Michal Kubalík žák horní základní školy. Po zahozené výhře ve druhém kole porazil v kole čtvrtém svého největšího soupeře a v poslední partii mu stačila k celkovému vítězství taktická remíza. Druhé místo po zásluze obsadil Jan Belobrad žák gymnázia. Podlehl pouze vítězi, zbývajících šest partií s přehledem vyhrál. Na třetí místo se probojoval teprve dvanáctiletý Filip Schreiber žák horní základní školy. Na stupně vítězů ho vynesl výborný výkon v druhé polovině turnaje. Pochválit však lze i další účastníky přeboru. Ukázali, že v příštím roce by se o celkové vítězství mohli poprat i oni. Pořadí: 1. Michal Kubalík ZŠ Nádražní 8. A 6 bodů 2. Jan Belobrad Gymnázium 3. A 6 bodů 3. Filip Schreiber ZŠ Nádražní 6. A 5 bodů 4. Jakub Fiala ZŠ 28. října 7. A 4,5 bodu 5. Martin Adamec ZŠ Nádražní 8. B 4,5 bodu 6. Martin Mikyska ZŠ Nádražní 8. A 4 body 7. Petr Jelínek ZŠ Nádražní 8. B 4 body 8. Dominik Nešťák Gymnázium 2. A 4 body Závěr turnaje udělal radost jak těm úspěšným, tak těm neúspěšným. Všichni krotitelé šachových figurek byli totiž za své výkony odměněni. Část cen zajistil pan Miloš Mazura, o zbytek cen a občerstvení se postarala ZŠ Žamberk (Nádražní). Výborné podmínky pro zdárný průběh turnaje vytvořili zaměstnanci DDM Animo. Ivan Belobrad, učitel na ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Cyklistika SK Žamberk Od pátku 4.6. do neděle 6.6. si v Novém Městě na Moravě v lyžařském areálu dali dostaveníčko bikeři ze 16 zemí světa, aby změřili své síly v závodě zařazeném do nejvyšší kategorie S1. Součástí tohoto závodu byl také 3. ČP XCO. Celý závod měl tři etapy. Začínalo se v pátek kvalifikačním sprintem, ze kterého postoupilo 32 závodníků do rozjížděk, které v přímém přenosu vysílala ČT 4 sport. Do páté rozjížďky se 21.časem kvalifikoval závodník SK Žamberk Tessuti sport David Vostrčil a jen těsně nepostoupil dále. V sobotním cross country startovaly všechny kategorie v rámci ČP XCO. V kategorii žáci si pro velmi pěkné 14.místo dojel Fabián Tomáš. V kadetech Štancl Daniel vybojoval 28.místo. V kategorii junioři vystoupal letos poprvé Pavel Skalický na stupně vítězů. Zaslouženě si dojel pro 3.místo. Tento závod rozhodl o nominaci na ME XCO v Izraelské Haifě. Bohužel brány na tento závod zůstaly pro Pavla zavřené. V hlavním závodě Elite se na start postavili dva zástupci našeho klubu. V kategorii pro mladé závodníky elite pod 23let vybojoval Jakub Fabián 17.místo a David Vostrčil 19.místo. V neděli se postavili na start 3.etapy závodníci kategorie Elite. Po technických problémech oba závodníci našeho klubu museli odstoupit ze závodu. V závodě pro veřejnost na tratích 80km a 40km se na start 40km trati postavili junior Pavel Skalický a žák Fabián Tomáš. Pavel Skalický na této trati nenašel přemožitele a zvítězil. Tomáš Fabián si dojel pro 233.místo. Z dalších výsledků: 12.6.Kralické okruhy Králíky: muži A: 2. Fabián Jakub silniční Sudety Teplice nad Metují: muži: 2. Skalický Pavel Za SK Žamberk Tessuti sport Doleček Martin na foto M. Dolečka nahoře: Pavel Skalický-3.místo, spodní fotografie David Vostrčil

15 15 Města Orlicka podpořili novou službu Českých drah Zájemci o pobyt si v našem regionu mohou zapůjčit jízdní kolo. Službu nabízejí České dráhy, na jejím zřízení se příspěvkem podílela města našeho regionu, včetně města Žamberka. Jízdní kolo si bez předchozího objednání můžete půjčit v Letohradě a České Třebové, při objednání 24 hod. předem navíc v Žamberku, Jablonném n. O., Ústí nad O. a Králíkách. Vrátit ho můžete v kterékoli z těchto stanic a navíc v Chocni. Systém cyklopůjčoven Orlicka byl slavnostně otevřen za účasti starostů měst participujících na tomto projektu, ředitele Krajského centra osobní dopravy Českých drah Ing. Štěpána a královské družiny Cyklo-inline království. Jsem velmi rád, že město vstoupilo do tohoto projektu Českých drah z důvodu dalšího kroku podpory cestovního ruchu. Věřím, že služba bude hojně využívána, máme tu desítky kilometrů specializovaných cyklostezek a vyznačených cyklotras, krásnou přírodu a řadu památek. Věřím, že radost budou mít i naši podnikatelé, neboť turisté se u nás zdrží a využijí jejich služeb. uvedl starosta města Žamberka. KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Kontakt: tel PRONAJMU od nově zrekonstruovaný byt 2+kk o výměře 83m 2 vč.garážového stání v Žamberku, v ul.nádražní (pod hernou). Výše nájemného činí 6.000,- + energie. V případě zájmu volejte tel nebo PRONAJMU byt 2+1 na sídlišti U žirafy v Žamberku. Kontakt: tel PRODÁM lesní pozemek včetně lesního porostu obec Česká Rybná u Žamberka. Celková výměra m 2. Cena dohodou. Kontakt: tel , PRONAJMU (dlouhodobě) byt 3+1 na sídlišti u Žirafy v Žamberku. 5.patro s výtahem. Volný od Kontakt: tel PEDIKÚRA CENTRUM PÉČE O NOHY medicinální, přístrojová ošetříme i zarostlé nehty, reflexní masáže OBJEDNÁVKY NA TEL nebo v provozovně Žamberk, Hluboká 100 Okrasné dřeviny Martin Svoboda, Žamberk-Polsko 475 NABÍZÍ K PRODEJI: Jehličnaté a listnaté keře a stromy, rostliny na živé ploty, traviny a vodní rostliny. Prodejní doba: Středa pátek 13:30 17:00, sobota: 8:00 11:30 hod. Využijte akčních slev! Kontakt: tel , ZELENÁ ÚSPORÁM nabízíme Vám: předběžný výpočet energetické úspory zamýšleného opatření, na jehož základě zjistíte, zda máte šanci dosáhnout na dotaci (a v jaké výši) návrh opatření vč. vrstev izolací tak, aby odpovídaly předepsaným hodnotám výpočet měrné potřeby tepla objektu před a po zateplení, stanovení konečné úspory zpracování dokumentace pro SFŽP, kompletní vyřízení dotace nabízíme i externí spolupráci pro firmy (výrobce oken, firmy realizující zateplení) o dotaci lze žádat na zateplení rodinných i bytových domů, nově též na veřejné budovy (školky, školy, domovy důchodců apod.). Dále nabízíme služby Koordinátora BOZP na staveništi (podle zákona č. 309/2006 Sb.) Kontakt: Ing. Lenka Fránková, mobil ,

16 16 Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , Pavel Jindra 17. listopadu Žamberk polepy aut Hledámegrafik grafika (znalost graf. programů, DTP, web) dřevostavby rekonstrukce podkroví půdní vestavby kazetové podhledy zateplené podkroví tel ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , Milena Kastnerová nabízí kadeřnické služby v pohodlí Vašeho domova. 20 let praxe v oboru,spolehlivost a preciznost. Objednávky na tel JESICCA PROFESIONAL PEDIKÚRA MANIKÚRA Inka PEDIKÚRA koupel nohou jemné dobroušení přístrojem Jessica masáž nohou odstranění kuřích ok P-shine lakování nehtů depilace peeling Soňa Zapletalová MANIKÚRA luxusní ošetření rukou - Nail Aktive termální zábal v termorukavicích masáž rukou lakování nehtů + zdobení P-shine odstranění modelace na rukou transplantace poškozených a polámaných přírodních nehtů modelace nehtů kombinovaná pedikúra - manikúra tel , PASÁŽ PANSKÉHO DVORA čp. 6, ŽAMBERK Po předchozí dohodě provedu pedikúru přímo u Vás doma. OBCHODNÍ DŮM FRYDRYCH v Žamberku Vás zve k návštěvě NAJDETE NÁS NA ADRESE: ŽAMBERK, KOSTELNÍ UL. čp.128 Rozšířili jsme prodejní plochu o dalších 380 m 2 v I. poschodí a nabízíme Vám velký výběr z : kožené galanterie, záclon, hraček, obuvi, doplňků do koupelen, váz, květin, obrazů, domácích potřeb, stolního porcelánu, pánských, dětských a dámských oděvů, drogerie, bižuterie dámské a pánské kadeřnictví restaurace v I. poschodí momentálně k pronájmu k dispozici volné tři místnosti v II.poschodí vhodné k podnikání Informace na tel , večer PRONAJMU v Žamberku za kasárny v ulici Polní 350m 2 zateplených ploch, vhodných např. jako provozovna. Toto středisko má k dispozici: sklad, dílnu, 2x kancelář, sociální zařízení m 2 manipulačních ploch. Kontakt: tel Uzávěrka č. 13/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu:

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu: VZORY kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce... název volební strany název volební strany a označení, o jaký typ volební strany

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Učitelský tým FZŠ Táborská ve složení Naďa Kolářová, Zuzana Kopasová,

Učitelský tým FZŠ Táborská ve složení Naďa Kolářová, Zuzana Kopasová, Červen 2008 Olympiáda škol Prahy 4 Součástí slavnostního zahájení Dětských olympijských her 4x4, které se konalo v neděli 1. 6. v příjemném prostředí O2 Žlutých lázní, byl závod dračích lodí. Klání se

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 1. Zadavatel

ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. 1. Zadavatel ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. Zadavatel Svaz průmyslu a dopravy ČR Jankovcova 1569 / 2c 170 00 Praha 7 IČ 005 36 211 DIČ CZ00536211 zastoupený: Ing. Zdeňkem Liškou, generálním ředitelem kontaktní osoba:

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více