Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.bannerbatteries.com"

Transkript

1 ČESKY

2 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA RuNNINg BuLL ABSOLuTNě BEZúDRžBOVá STARTOVACÍ A PALuBNÍ BATERIE PRO VOZIDLA S VySOkOu POTřEBOu ENERgIE BEZPEČNá PROTI úniku ELEkTROLyTu. OBLASTI POužITÍ Všechny moderní osobní automobily, speciálně pro start-stop systémy Zemědělství a lesnictví (traktory, kombajny, Unimog,...) Stavební stroje (bagry, vibrační válce,...) Vozidla taxi, autobusy a speciální vozidla (stroje pro úpravu sjezdových lyžařských tratí, vozy záchranné služby,...) Speciální použití s velmi vysokým nárokem na spotřebu elektrické energie (hudební systémy, TV, nezávislé topení, vnější osvětlení,...) Motor-Caravans, Camping ABSOLuTNě BEZúDRžBOVá BATERIE BEZ RIZIkA úniku ELEkTROLyTu Bezpečnost a čistá síla díky nové technologii AGM. Absolutně bezúdržbová startovací a palubní baterie pro motorová vozidla s vysokou spotřebou energie, s ochranou proti úniku elektrolytu. (AGM = absorbent glass mat znamená, že kyselina sírová je absorbována ve skleněné vlně a zde je vázána). PRO NEJNáROČNěJŠÍ TRVALÝ PROVOZ Také když vezmeme v úvahu oblasti použití baterie Running Bull, je hned jasné: ta má energii. Baterie Running Bull zvládne ty nejnáročnější úkoly - na stavbě, na poli nebo během náročného dne v oblasti dopravy.

3 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA RUNNING BULL Typ Info Nádoba Ah 20h A EN T N použití délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) H mg B BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi H mg B BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi T = suchá, N = naplněná, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

4 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA uni BuLL ABSOLuTNě BEZúDRžBOVá STARTOVACÍ BATERIE PRO univerzální POužITÍ S PATENTOVANOu OChRANOu PROTI úniku ELEkTROLyTu ACCuSAFE A TEChNOLOgIÍ NA BáZI ČISTéhO VáPNÍku. NOVINkA 5. generace. STRuČNÝ PřEhLED VÝhOD Absolutní bezúdržbovost Větší výkon o 30 % Perfektní instalace Baterie Uni Bull zaručuje spolehlivý start i při extrémních teplotách Ochrana proti úniku elektrolytu Vysoká provozní bezpečnost ekologická. Naplněná a nabitá Doba uskladnění 12 měsíců univerzální SÍLA S PATENTOVANOu BEZPEČNOSTNÍ TEChNOLOgIÍ Společnost Banner stanoví měřítka v oblasti technologie baterií: baterie Uni Bull s technologií na bázi čistého vápníku je absolutně bezúdržbová. Počítačem optimalizovaný design elektrod, větší průřez vodiče a nejmodernější separátory zaručují optimální výkonnost důležitý zdroj síly! Absolutní bezpečnost zajišťuje patentovaná ochrana proti úniku elektrolytu ACCUSAfe : Odlučovač aerosolu odděluje plyny od částic kyseliny. Plyny mohou pronikat membránou ven, kyselina je zadržována v baterii. Poškození a koroze způsobené výpary kyseliny jsou již minulostí! Ochrana proti úniku elektrolytu ACCUSAfe obsahuje membránu od firmy Gore - výrobce goretexového oblečení. filtr zajišťující ochranu proti zpětnému zápalu/ odvětrávací otvor Podložka ACCUSAfe s goretexovou membránou O-kroužkové těsnění Odlučovač aerosolu

5 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA UNI BULL Typ Info Nádoba Ah 20h A EN T N použití délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) nahrazuje T mg B01/13 ü 35/36/40/43/44/45/46/48/50 Ah T mg B01/13 ü 45/46/50/52/53/54/55/58/60 Ah H mg B01/13 ü 55/58/60/61/62/63/64/66/72 Ah # B01/13 ü ü 35/38/40/45 Ah - F/Asie H mg B01/13 ü 66/70/72/74/75/76/77/80 Ah nahrazuje: *, /24/27/28/41/46/53/54/55/59, /63, /15/16/17*/19/20/23/24, /13/34/49/59/64/65/66/69, , , *, *, P44 09, P50 03* nahrazuje: /33/98, , /40/44/46/48/49/56/57*/69, /19, /15/23/26/27/28, /19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71, /73, *, *, P55 19, P62 05/19* nahrazuje: /19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71/72/73, /17, */73/74/76/ 78/88/93/94, /13, /16/19/20/ 21, */26/32, */20*, *, *, P55 19*, P62 05*/ nahrazuje: */21*/22*, /57/80/81, /39/50/53, */24*/51*/77/ 78/79/80/84*, P40 26*/27*, P45 23*/24* nahrazuje: /18/19/31/38/41/45/47, */ 29*/58/64/65/68/69/76, /19/20/ 21/23/25*, */29/30*/32/34, /12/13, /40, /12, , */34/35/41/42, P66 13*, P74 05*/12, P80 14*/42 T = suchá, N = naplněná, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

6 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA POwER BuLL SuPER SILNá - SuPER BEZPEČNá: moderní TEChNOLOgIE NA BáZI ČISTéhO VáPNÍku PRO VŠEChNy DRuhy OSOBNÍCh AuTOmOBILů, SPECIáLNě OD ROku VÝROBy ABSOLuTNě BEZúDRžBOVá. PLNá INOVACÍ - PLNá VÝkONu Vysoce hodnotná prémiová startovací baterie Kvalita pro prvovýrobu vozidel podle standardů BMW a VW Nejvyšší bezpečnost provozu pokud jde o únik elektrolytu díky Double Top technologii Vysoký startovací výkon díky extra Calcium Power Robustní cyklická odolnost pro moderní vozidla K dostání od 40 do 100 Ah, naplněná a nabitá kvalita PRO PRVOVÝROBu VOZIDEL I PRO TRh NáhRADNÍ SPOTřEBy: VŠEChNy TyPy PRO EVROPSká VOZIDLA S PATENTOVANÝm DVOJITÝm VÍkEm DOuBLE TOP! S okamžitou platností montujeme patentovanou ochranu proti úniku elektrolytu Double Top do pěti typů baterií. Dvojité víko Double Top splňuje nejpřísnější požadavky automobilového průmyslu a poskytuje rozhodující náskok v oblasti bezpečnosti. Technologie Double Top se vyznačuje 100% ochranou proti úniku elektrolytu až do extrémního náklonu 45 stupňů, obstojí v testu převrácení baterie, nabízí zdokonalenou ochranu proti zpětnému zápalu, splňuje požadavky na odolnost vůči elektrostatickému výboji (esd) a díky flexibilním zátkám může být odplyňování umístěno buď nalevo nebo napravo. Baterii lze proto ideálně použít i v automobilech pro volný čas (SUV)! Pevně zabudovaná pojistka proti zpětnému zápalu - oboustranně Odlučování aerosolů na styčných Speciální šroubení plochách labyrintu

7 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA POWER BULL Typ Info Nádoba Ah 20h A EN T N použití délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 1 P NS mgga B00 ü , P NS mgga B00 ü , P44 09 T mgga B13 ü , **/63, /59* 4 P NS mgga B00 ü /84 5 P NS mgga B00 ü /51 6 P50 03 H mgga B13 ü */59, P55 19 T mgga B13 ü **, /59* 8 P60 68 D mgga B00 ü , P60 69 D mgga B00 ü , P62 05 T mgga B13 ü /19* 11 P62 19 H mgga B13 ü */19 12 P66 13 T mgga B13 ü **, **, /38* 13 P70 24 D mgga B01 ü , P70 29 D mgga B01 ü , , P74 05 T mgga B13 ü , /12* 16 P74 12 H mgga B13 ü */12 17 P80 14 T mgga B13 ü , /35*/42* 18 P80 42 H mgga B13 ü *, */35/42 19 P88 20 T mgga B13 ü , /27*/34* 20 P D mgga B01 ü P D mgga B01 ü P H mgga B13 ü , T = suchá, N = naplněná, = Double Top, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

8 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA STARTINg BuLL STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA S OmEZENÝm POČTEm ELEkTRICkÝCh SPOTřEBIČů. VÝhODy PRODukTu NA PRVNÍ POhLED 4-komorová ochrana proti úniku elektrolytu již u 12 nejběžnějších typů od 40 do 100 Ah Vylepšená ochrana proti zpětnému zápalu a centrální odplynění Absolutně bezúdržbová použitím vápníkové technologie Typové označení dle DIN a BS- nejlepší kvalita s použitím know-how a produktů z Rakouska Optimální poměr cena-výkon BEZPEČNOST JE JISTOTA ČTyřkOmOROVÝ SySTém PROTI úniku ELEkTROLyTu Bezpečnost nestrpí žádné kompromisy. Z toho důvodu se Banner snaží dosáhnout těch nejvyšších bezpečnostních standardů kontinuálními zlepšeními a inovacemi. Již 12 typů baterií nové série Starting Bull je proto vybaveno vylepšenou 4-komorovou ochranou proti úniku elektrolytu. Ta zajišťuje centrální odvod vznikajících plynů, zabraňuje eventuálnímu riziku zpětného zápalu prostřednictvím integrovaného filtru a nabízí optimální ochranu proti úniku elektrolytu. Přesvědčivé argumenty pro vaše zákazníky! Čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu Zatavená pojistka proti zpětnému zápalu Otvor centrálního odplyňování Zatavený krytt

9 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA STARTING BULL Typ Info Nádoba Ah 20h A EN T N použití 6 Volt délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) B04 ü ü VW -1968, Trabant B06 ü ü VW, Ford D, Trabant, Tatra HGI B00 ü ü nákladní vozidla, Trabant HGI B00 ü ü stavební stroje HGI B00 ü traktory B00 ü ü nákladní vůz AVIA 12 Volt mgga B00 ü ü malotraktory, BMW-motocykly mgga B00 ü ü malotraktory B01 ü malé automobily (Aixam -98, Ligier,...) mgga B01 ü Hyundai Atos, Honda Jazz NS mg B00 ü jap. os. vozidla NS mg B00 ü Mazda, Suzuki, Daihatsu, Subaru = P44 09**/540 63** = P44 09/ H GA B13 ü ü Fiat Punto Benzin, Aixam T mgga B13 ü Skoda, Audi, Seat, VW T mgga B13 ü Ford Escort, Orion, Fiesta T mgga B13 ü BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda = H mgga B13 ü ü BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda, Smart T mgga B14 ü Audi , VW NS mg B00 ü Toyota, Subaru, Mazda NS mg B00 ü Mitsub. Colt, Lancer, Galant, Honda = P45 24/ B01 ü ü Renault R8-R13, Dacia B01 ü ü Peugeot, Honda, Dacia = P45 23/ = P D mg B00 ü Mazda 1982-, Skoda, Toyota D mg B00 ü Mazda 1982-, Subaru = P55 19/ T mgga B13 ü Peugeot, Renault,Lada T mgga B13 ü BMW, Fiat, Peugeot, Renault = P62 19/ = T = suchá, N = naplněná, = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

10 STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA STARTING BULL Typ Info Nádoba Ah 20h A EN T N použití délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) = bez držadla = mg B00 ü Kia Sephia = P70 29/ = P70 24/ D mg B01 ü Hyundai Trajet, Elantra, i10 CRDi, i20 CRDi, i D mg B00 ü Mazda, Subaru, Nissan, Toyota D mg B00 ü Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi = P62 05/ T mgga B13 ü Ford Escort, Orion, Sierra T mgga B13 ü Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Ford H mgga B13 ü ü Mercedes, BMW, Opel, Peugeot = P66 13**/ T mgga B14 ü ü Audi 80, Golf, Jetta, Passat D = P60 68/ = P60 69/ T mgga B13 ü Mercedes, BMW 1987-, Porsche, Fiat, Lada = = P74 12/ = P80 14/ HGI B05 ü ü Clark-vysokozdvižný vozík D mg B05 ü Volvo, jap. os. vozidla, Moskvič D mg B05 ü jap. os. vozidla = P74 05/ T mgga B13 ü Ford Diesel H mgga B01 ü Chrysler Voyager Diesel T mgga B13 ü Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Ford H mgga B13 ü ü Mercedes, BMW, Opel, Fiat = P88 20/ = P70 29/ T mgga B13 ü Audi A4 Diesel, BMW, s diesel motorem = P T mgga B13 ü BMW D, Citroen D, Mercedes D, VW D = RF RF H mgga B13 ü ü Citroen D, Mercedes D, VW D D mg B01 ü Fiat traktory, Mazda D, Nissan, Toyota D D mg B01 ü Nissan D, Toyota D, Mitsubishi D H mgga B13 ü Mercedes S-Klasse = /P100 44/ T = suchá, N = naplněná, = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

11 STARTOVACÍ BATERIE PRO užitková VOZIDLA BuFFALO BuLL STARTOVACÍ BATERIE VhODNá PRO NEJRůZNěJŠÍ DRuhy užitkových VOZIDEL (NákLADNÍ AuTOmOBILy, AuTOBuSy, ZEměDěLSké STROJE,...). BuFFALO BuLL ShD STARTOVACÍ BATERIE ODOLNá VůČI CykLICkému NAmáháNÍ A OTřESům určená PRO moderní užitková VOZIDLA S VySOkOu SPOTřEBOu ENERgIE. NyNÍ TAké V BEZúDRžBOVém PROVEDENÍ. TEChNIkA ZAJIŠŤuJÍCÍ VyŠŠÍ BEZPEČNOST SySTém BRáNÍCÍ úniku ELEkTROLyTu Zátky se systémem bránícím úniku elektrolytu baterie jsou speciální bezpečnostní zátky. Vyvinula je společnost Banner, aby zpomalila únik elektrolytu při extrémním namáhání baterie otřesy nebo v šikmé poloze baterie. V systému bránícím úniku elektrolytu je navíc integrována pojistka proti zpětnému zápalu. VÝhODy Zvýšená provozní bezpečnost Integrovaná ochrana proti zpětnému zápalu

12 STARTOVACÍ BATERIE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA BUFFALO BULL Typ Info Nádoba Ah 20h A EN T N použití délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) = = / RF = mg B00 ü Mercedes D, Steyr traktory, Daihatsu D, Barkas, Ursus mg B00 ü Daihatsu, Nissan, Mitsubishi D mg B00 ü IHC, Mac Cormick mg B00 ü IHC, Massey Ferguson = SHD / A mg B00 ü MAN, Mercedes, Roman, MAZ mg B00 ü Massey Ferguson mg B00 ü Mac Cormick = SHD = SHD A mg B00 ü ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Mercedes = SHD = SHD = SHD B mg B00 ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Magirus, Roman, Multicar B mg B00 ü ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Roman, Multicar C mg B00 ü stavební stroje (Caterpillar), nákladní vozidla, Tatra C mg B00 ü ü Steyr, MAN, Volvo-nákladní vozidla 22 SHD MAC mgrzs B03 ü MAN, Mercedes, Roman, Robur 23 SHD A mgrzs B00 ü MAN, Mercedes, Roman, MAZ 24 SHD MAC mgrzs B00 ü Ford traktory SHD MAC mgrzs B03 ü MAN, Mercedes, Roman 26 SHD A mgrzs B00 ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Mercedes 27 SHD B mgrzs B00 ü MAN, Mercedes, Magirus, Roman 28 SHD A mgrzs B00 ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Mercedes 29 SHD MAC mgrzs B03 ü MAN, Mercedes, Liaz 30 SHD B mgrzs B00 ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Magirus, Roman, Multicar 31 SHD B mgrzs B00 ü Steyr-nákladní vozidla, MAN, Roman, Multicar 32 SHD MAC mgrzs B03 ü Fiat-nákladní vozidla, traktory 33 SHD C mgrzs B00 ü stavební stroje (Caterpillar), nákladní vozidla, Tatra 34 SHD C mgrzs B00 ü Steyr, MAN, Volvo-nákladní vozidla T = suchá, N = naplněná, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

13 BATERIE PRO VOLNÝ ČAS, hobby - malé TRAkCE ENERgy BuLL SPECIáLNÍ BATERIE ODOLNá VůČI CykLICkému NAmáháNÍ PRO hobby A VOLNÝ ČAS, VhODNÝ ZDROJ ENERgIE NA CESTy. VLASTNOSTI, které PřESVěDČÍ extrémní počet nabíjecích cyklů a dlouhá životnost Snadnost údržby & bezpečnost provozu Ochrana proti zpětnému zápalu Nízká spotřeba vody a samovolné vybíjení Snadné nabíjení Odolnost proti vibracím Kapacita baterie Šetrná k životnímu prostředí a snadno se s ní manipuluje JISTOTA SILNé ZNAČky Banner je na světovém trhu doma. Pro zákazníka to znamená jistotu silné značky. Nekompromisní zaměření na zákazníka, nejvyšší profesionalita a velká inovační síla charakterizují značku Banner. S novou energy Bull Banner tyto vlastnosti opět dokazuje. kde JE ENERgy BuLL DOmA Banner energy Bull je absolutním specialistou mezi bateriemi. A jako specialista také vykonává svou práci: perfektně vhodná pro danou oblast použití a nekompromisní, pokud jde o její kvalitu. Poskytuje mj. přenosnou energii pro plachetnice a elektrické lodě, obytné automobily/karavany a táboření. Dále se energy Bull uplatní v signálních zařízeních, solárních panelech nebo v elektrických invalidních vozících. Váš specialista firmy Banner vám v této oblasti rád a podrobně poradí!

14 BATERIE PRO VOLNÝ ČAS, HOBBY - MALÉ TRAKCE ENERGY BULL Typ Info Nádoba Ah 5h Ah 20h Ah 100h T N použití délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) H mgga B13 ü invalidní vozíky D mgga B00 ü ü lodě, invalidní vozíky H mgga B13 ü invalidní vozíky H mgga B13 ü ü lodě LOT mgga B00 ü lodě A mgrzs B00 ü lodě, signalizační zařízení B mgrzs B00 ü ü lodě C mgrzs B00 ü ü lodě Ah 20 h A (EN) Kapacita v Ah 20-hodinová Startovací proud za studena v A Zapojení Póly Vnější rozměry v mm délka x šířka x výška schránky/celková výška Charakteristika baterie Úchytná lišta T = suchá, N = naplněná, = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže, mg = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, # bez ochrany proti úniku elektrolytu, *podmíněné použití, **s adaptérem úchytné lišty

15 TECHNICKÉ DETAILY ZAPOJENÍ PÓLOVÉ VÝVODY ÚCHYTNÉ LIŠTY

16 Bike Bull Motocyklová baterie s energií Banner. Traction Bull Bloc Rekombinační baterie s ochranou proti úniku elektrolytu pro extrémní oblasti použití, s gelovou technologií. Stand by Bull Staniční baterie, bezpečný záložní zdroj. Stand by Bull Bloc SBV Stand by Bull Bloc GiV

17 Traction Bull Trakční baterie pro nejnáročnější požadavky v oblasti průmyslu. Příslušenství k bateriím Banner Technologie pro profesionální servis baterií. Wuchtofit Neolověná vyvažovací závaží pro všechny druhy ráfků a automobilů.

18 MADOIL s.r.o. Sovadinova Břeclav tel.: CERTIFIKACE Výroba v rakouském Linci zajišťuje nepřetržitě stejnou certifikovanou kvalitu všech baterií Banner dle ISO/TS 16949:2002 a ISO 9001: / PATENTY AccuSafe je společný patent se společností Gore Uživatelská práva byla postoupena společnosti Gore DE AccuSafe neu Přihlašovatelem je společnost Banner A - 943/2001 Dvojité víko je společným patentem se společností Moll U (řízení ještě probíhá, přihlášeno také v USA) Ventilová zátka AGM je společný registrovaný vzor se společností Accumalux Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ Praha 10-Uhříněves, Přátelství 1011, Tel. (+420) , Telefax (+420) , Provozovna: CZ Troubsko, Jihlavská 2 (areál AG Bohemia), Tel. (+420) , Telefax (+420) ,

www.bannerbatteries.com PLNÁ SÍLA PRO KAŽDÝ DEN. STARTOVACÍ BATERIE TYPOVÝ LIST KVĚTEN 2015 VČETNĚ MOTO-/ HOBBY A BATERIÍ PRO VOLNÝ ČAS

www.bannerbatteries.com PLNÁ SÍLA PRO KAŽDÝ DEN. STARTOVACÍ BATERIE TYPOVÝ LIST KVĚTEN 2015 VČETNĚ MOTO-/ HOBBY A BATERIÍ PRO VOLNÝ ČAS www.bannerbatteries.com PLNÁ SÍLA PRO KAŽDÝ DEN. STARTOVACÍ BATERIE TYPOVÝ LIST KVĚTEN 2015 VČETNĚ MOTO-/ HOBBY A BATERIÍ PRO VOLNÝ ČAS STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA Für Kraftfahrzeuge ohne Energierückgewinnung

Více

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Perfektní energie pro každé osobní vozidlo Akumulátory Bosch v přehledu V moderních osobních vozidlech je stále více komponentů, které spotřebovávají elektrickou energii.

Více

HNACÍ SÍLA PRO START-STOP. INOVATIVNÍ BATERIE VARTA START-STOP.

HNACÍ SÍLA PRO START-STOP. INOVATIVNÍ BATERIE VARTA START-STOP. HNACÍ SÍLA PRO START-STOP. INOVATIVNÍ BATERIE VARTA START-STOP. www.varta-startstop.com NOVÁ ÉRA V BATERIOVÉ TECHNOLOGII. Vývoj vozového parku Konvenční baterie Start-Stop-baterie 70 % Již dnes je technologií

Více

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích 4/2013 OD ÁČEK K WRC str. 47 DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC

Více

Info Auto Kelly NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI, TECHNICKÉ INFORMACE. plný. atraktivních ZÍSKEJ SVOJI ODMĚNU CO NEJRYCHLEJI! Více informací na straně 2-3

Info Auto Kelly NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI, TECHNICKÉ INFORMACE. plný. atraktivních ZÍSKEJ SVOJI ODMĚNU CO NEJRYCHLEJI! Více informací na straně 2-3 Info Auto Kelly NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI, TECHNICKÉ INFORMACE 3 2014 atraktivních plný ZÍSKEJ SVOJI ODMĚNU CO NEJRYCHLEJI! Více informací na straně 2-3 ý v h Princip akce: 1. Každý zákazník má stano en s ůj

Více

Léto KEMPY, KARAVANY 3/2013. Nejbláznivější doba. str. 49. PLAKÁT: Klíč kódování autoskel

Léto KEMPY, KARAVANY 3/2013. Nejbláznivější doba. str. 49. PLAKÁT: Klíč kódování autoskel Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. Nejbláznivější doba RALLYESPORTU str. 49 3/2013 PLAKÁT: Klíč kódování autoskel Léto KEMPY, KARAVANY Téma: Vibrace

Více

Obsah. Evropská homologace - Nařízení pro tažná zařízení R55. Kvalita. Souhrnné informace

Obsah. Evropská homologace - Nařízení pro tažná zařízení R55. Kvalita. Souhrnné informace Obsah Souhrnné informace Obsah... I Informace... II-III Bosal nosič kol... IV-V Informace o produktu... VI-VII Bosal ORIS... VIII-IX Tažná zařízení Typy tažných zařízení... X Typy pomocných tažných čepů...

Více

AKCE 3/2004. Akční ceny Bosch Silver + IXO - zdarma aku šroubovák Bosch IXO (str. 11) Bosch Auto Team. Žhavicí svíčky. Bosch FSA 7xx.

AKCE 3/2004. Akční ceny Bosch Silver + IXO - zdarma aku šroubovák Bosch IXO (str. 11) Bosch Auto Team. Žhavicí svíčky. Bosch FSA 7xx. 3/2004 Vydává Robert Bosch odbytová s.r.o. Bosch Auto Team Pomocná ruka autoservisům Žhavicí svíčky Současnost a budoucnost Bosch FSA 7xx Vlastnosti a funkce nového motortesteru Bloková výjimka Řešení

Více

www.varta-automotive.com VARTA A JEJÍ PRAVÁ SÍLA. Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com SOUHRNNÝ KATALOG 2010/2011

www.varta-automotive.com VARTA A JEJÍ PRAVÁ SÍLA. Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com SOUHRNNÝ KATALOG 2010/2011 www.varta-automotive.com VARTA A JEJÍ PRAVÁ SÍLA. SOUHRNNÝ KATALOG 2010/2011 Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com VYHLEDÁVAČ PRODTŮ A PRODEJCŮ TAKÉ NA INTERNETU! Vyhledávač produktů Vyhledejte si pohodlně

Více

téma Byli jsme na návštěvě FERRARI, BREMBO, ROADHOUSE 1/2013 VETERÁNI Registrace a opravy str. 47 AUTEM DO EVROPY (NEJEN) NA DOVOLENOU str.

téma Byli jsme na návštěvě FERRARI, BREMBO, ROADHOUSE 1/2013 VETERÁNI Registrace a opravy str. 47 AUTEM DO EVROPY (NEJEN) NA DOVOLENOU str. Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2013 VETERÁNI Registrace a opravy str. 47 AUTEM DO EVROPY (NEJEN) NA DOVOLENOU str. 50 téma Byli jsme na návštěvě

Více

Společnost Delphi se stává mezinárodním sponzorem závodů FIA World Rally Championship

Společnost Delphi se stává mezinárodním sponzorem závodů FIA World Rally Championship Magazín Delphi pro automechaniky // 2. vydání TÉMATA NA TENTO MĚSÍC: Test měřiče hmotnosti vzduchu průvodce krok za krokem STR.2 Rally s Delphi Technologie vstřikování Common Rail Delphi servisní střediska

Více

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar.

Systém Start-Stop. Hybridní pohon technologický krok na cestě k elektromobilům. Dvouhmotový setrvačník (DMF) LuK V TOMTO ČÍSLE. www.eurecar. DÍKY POCHOPENÍ AKTUÁLNÍCH TECHNICKÝCH AUTOMOBILOVÝCH INOVACÍ JSOU NOVÉ TECHNOLOGIE TRANSPARENTNÍ 1 V TOMTO ČÍSLE 1 Systém Start-Stop Vydání 01 Prosinec 2012 Evropská unie upravuje množství emisí znečišťujících

Více

www.magnetimarelli-checkstar.pl KLIMATIZACE DIAGNOSTIKA MECHANIKA zařízení pro autodílnu Magneti Marelli

www.magnetimarelli-checkstar.pl KLIMATIZACE DIAGNOSTIKA MECHANIKA zařízení pro autodílnu Magneti Marelli 2012 www.magnetimarelli-checkstar.pl 2letá záruka KLIMATIZACE DIAGNOSTIKA MECHANIKA zařízení pro autodílnu Magneti Marelli 1 2 SPOLEČNOST MAGNETI MARELLI S POTĚŠENÍM PŘEDSTAVUJE AUTODÍLNÁM NABÍDKU ZAŘÍZENÍ

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

MAGIRUS HASIČSKÉ VOZY A CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY

MAGIRUS HASIČSKÉ VOZY A CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY MAGIRUS HASIČSKÉ VOZY A CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY SERVING HEROES. SINCE 1864. 1 MAGIRUS FILOZOFIE SPOLEČNOSTI HASIČI NEDĚLAJÍ JEN TAK NĚJAKOU PRÁCI. MAJÍ SVÉ POSLÁNÍ. Proto je podporujeme prvotrídním

Více

A member of the MAKITA Group. Katalog. www.dolmar.cz

A member of the MAKITA Group. Katalog. www.dolmar.cz A member of the MAKITA Group Katalog DOLMAR SPOJENÍ TRADICE S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI Od prvního dne historie naší firmy prosazujeme nové myšlenky a inovace při vývoji zahradní, lesnické a zemědělské techniky.

Více

téma Motor & klimatizace 3/2010 NOVĚ JSME OTEVŘELI POBOČKU VE STRAKONICÍCH ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU VECTOR Hlavní motor F1: BERNIE ECCLESTONE

téma Motor & klimatizace 3/2010 NOVĚ JSME OTEVŘELI POBOČKU VE STRAKONICÍCH ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU VECTOR Hlavní motor F1: BERNIE ECCLESTONE Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. NOVĚ JSME OTEVŘELI POBOČKU VE STRAKONICÍCH 3/2010 ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU VECTOR Hlavní motor F1: BERNIE ECCLESTONE

Více

HITY. 3 145 Kč. 6 285 Kč MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 10W40 SEMISYN MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W30 LONGLIFE III 09/2013

HITY. 3 145 Kč. 6 285 Kč MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 10W40 SEMISYN MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W30 LONGLIFE III 09/2013 09/2013 HITY Nabídka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2013 nebo do vyprodání zásob! 60 LITRŮ 3 145 Kč MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 10W40 SEMISYN Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad Chrání před

Více

Diagnostika Bosch pro současnost i budoucnost autoservisu. Vybavení autoservisů. Technické poradenství. Software ESI[tronic] Školení

Diagnostika Bosch pro současnost i budoucnost autoservisu. Vybavení autoservisů. Technické poradenství. Software ESI[tronic] Školení Diagnostika Bosch pro současnost i budoucnost autoservisu. Software ESI[tronic] Vybavení autoservisů Školení Technické poradenství Bosch Car Service Cesta k vašemu úspěchu Vstupte do úspěšného konceptu

Více

PRACOVNÍ SVĚTLOMETY. Kompletní sortiment výrobků včetně příslušenství 45 příkladů použití Technologie osvětlení v reálném čase a ve 3D. www.hella.

PRACOVNÍ SVĚTLOMETY. Kompletní sortiment výrobků včetně příslušenství 45 příkladů použití Technologie osvětlení v reálném čase a ve 3D. www.hella. PRACOVNÍ SVĚTLOMETY Kompletní sortiment výrobků včetně příslušenství 45 příkladů použití Technologie osvětlení v reálném čase a ve 3D www.hella.com OBSAH Technologie osvětlení - tohle byste měli vědět!

Více

téma Klimatizace 3/2011 ABÚ DHABI GRAND PRIX Formulová oáza v poušti CZECH ENDURANCE CUP 2011 Úvodní závod letošního ročníku

téma Klimatizace 3/2011 ABÚ DHABI GRAND PRIX Formulová oáza v poušti CZECH ENDURANCE CUP 2011 Úvodní závod letošního ročníku Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. ABÚ DHABI GRAND PRIX Formulová oáza v poušti 3/2011 CZECH ENDURANCE CUP 2011 Úvodní závod letošního ročníku LEGENDA

Více

Šumperk 33 Opava 20 Ostrava 21. Svitavy 25 Frýdek-Místek 9 Olomouc 19 Valašské Meziříčí 29 Jihlava 12. Čadca 18 Dolný Zlín 30 Brno 5, 32

Šumperk 33 Opava 20 Ostrava 21. Svitavy 25 Frýdek-Místek 9 Olomouc 19 Valašské Meziříčí 29 Jihlava 12. Čadca 18 Dolný Zlín 30 Brno 5, 32 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2014 Jednotky ložisek kol 2. generace str. 18 Pneuservisy SPACE str. 12 PŘÍLOHY: Nový občanský zákoník Vyplňování

Více

www.batteries.cz FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. SVITAVSKÁ 39 BRNO 614 00 www.fulgurbattman.cz TEL: +420 545 197 108 EMAIL: fb@fub.cz

www.batteries.cz FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. SVITAVSKÁ 39 BRNO 614 00 www.fulgurbattman.cz TEL: +420 545 197 108 EMAIL: fb@fub.cz www.batteries.cz Společnost se téměř 20let specializuje na prodej baterií, akumulátorů, nabíječů, testerů a dalších produktů týkajících se záložního napájení. Krátce po založení obchodní společnosti následovalo

Více

Nabídka - Odsávačky. Inovovaná technologie - kvalitně koncipovaná v každém detailu

Nabídka - Odsávačky. Inovovaná technologie - kvalitně koncipovaná v každém detailu MEDISET CHIRONAX s.r.o. Boženy Němcové 54, Dolní areál - E, 370 01 České Budějovice E-mail: info@mediset.cz Telefon: 387 311 874-5 Nabídky: 399 499 620 Internet: www.mediset.cz Telefax: 387 311 872 Obchod:

Více

téma Vánoční číslo s komiksem! 5/2011 ISCONNECTOR Nové elektronické komunikační rozhraní CITROËN 2CV zkrátka Kachna

téma Vánoční číslo s komiksem! 5/2011 ISCONNECTOR Nové elektronické komunikační rozhraní CITROËN 2CV zkrátka Kachna Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. ISCONNECTOR Nové elektronické komunikační rozhraní 5/2011 CITROËN 2CV zkrátka Kachna KARL FRIEDRICH BENZ Vynálezce

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách Vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

téma Příprava na jaro v ELITu 1/2011 ELIT PARTNEREM AUTO MOTO REVUE Mediální kampaň na podporu sítě PARTNER ELIT

téma Příprava na jaro v ELITu 1/2011 ELIT PARTNEREM AUTO MOTO REVUE Mediální kampaň na podporu sítě PARTNER ELIT Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. ELIT PARTNEREM AUTO MOTO REVUE Mediální kampaň na podporu sítě PARTNER ELIT 1/2011 FERRARI 458 ITALIA Nová kráska

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

Favoriten 5990, 00. včetně kapesní diodové svítilny. EUROPART Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer- und Bus-Ersatzteile!

Favoriten 5990, 00. včetně kapesní diodové svítilny. EUROPART Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer- und Bus-Ersatzteile! Vydání 01 02 2015 Favoriten Aktuální nabídka pro užitková vozidla, přívěsy a transportéry Akční sada včetně kapesní diodové svítilny 5990, 00 Akční sada Skříňka na žárovky 24 V vč. lampy tester + kapesní

Více

549, Nalepovací závaží, role. Nabídka platná od 1. 11. do 30. 11. 2011. Díly a príslušenství na osobní automobily Nářadí Vybavení dílny

549, Nalepovací závaží, role. Nabídka platná od 1. 11. do 30. 11. 2011. Díly a príslušenství na osobní automobily Nářadí Vybavení dílny 11 11 Díly a príslušenství na osobní automobily Nářadí Vybavení dílny Nabídka platná od 1. 11. do 30. 11. 2011 Nalepovací závaží, role 1000 kusů 5 gramových závaží Pro použití na hliníkové ráfky Závaží

Více