NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

2 Vážení čtenáři, první pololetí letošního roku se pomalu chýlí ke konci a s ním i jedna z nejdelších a nejvýznamnějších akcí, které mělo Kongresové centrum Praha (KCP) tu čest hostit - české předsednictví Radě Evropské unie. Přítomnost politických ický ch špiček nejen z celé Evropy během cca dvou set jednání jsme přijali jako velkou výzvu v a nění kvality našich služeb. Vrcholem byl bezesporu summit EU oce- - USA na počátku dubna spojený s první návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho šestihodinovým nem jednání v KCP. Díky sehranému týmu našich pracovníků i externích partnerů jsme opět dokázali, že jsme i ve velmi krátké době připraveni zorganizovat zovat tak prestižní akci. marato- Velký podíl na dosavadním dní úspěšném průběhu má jistě i Certifi kát řízení jakosti ISO 9001:2000, 01:2 000, 0, resp. dodržování jím stanovených postupů, pů, jehož náročné podmínky jsme obhájili v loňském roce. KCP patří mezi pouhých deset procent kongresových ov center z celého světa, která se mohou pochlubit jeho vlastnictvím. vím. Pro naše klienty je to další garance vysoké kvality všech námi zajišťovaných služeb. Ing. Michal Kárník, generální ředitel KCP, a. s. Dear readers, úvodní slovo / foreword The fi rst half of this year is slowly drawing to a close and together with it one of the longest and most signifi cant events that the Prague Congress Centre (PCC) has ever had the honour of hosting the Czech Republic s Presidency of the Council of the European Union. We considered d the presence of not only European political leaders over the course of approximately ment of the quality of the services we offer. The high point was without a doubt the EU-USA summit held at the start of April, which was combined with the fi rst-ever visit of American President Barack ack Obama and his six-hour marathon meeting at PCC. Thanks to our well-coordinated l ordi team of employees and external partners, we once again proved that we are more than ready to organise such a prestigious event at short notice. Our ISO 9001: : Quality Management Certifi cate has been playing a large role in the successful sful course of events thus far, specifi cally our compliance with established procedures es and their demanding conditions, which we successfully defended last year. Prague Congress Centre is one of the small ten percent of all the world s congress centres that can boast holding this certifi cate. For our clientele, ele, e, it is yet another guarantee of the high quality of all the services es we offer. Ing. Michal Kárník, two-hundred meetings as a great challenge as well as an acknowledge- General Manager of the PCC KVĚ Ě TEN/MAY

3 české předsednictví EU Americký prezident navštívil KCP Během prvního dubnového víkendu zavítal do české metropole americký prezident Barack Obama, jedna z nejvýznamnějších politických osobností současnosti. Po svém veřejném projevu na Hradčanském náměstí završil svou návštěvu účastí na neformálním Summitu Evropské unie a Spojených států v Kongresovém centru Praha (KCP). Místo konání Summitu EU USA nebylo do poslední chvíle jasné. Na jeho přípravu tak bylo podstatně méně času a bylo nutné pružně reagovat na všechny změny a požadavky organizátora akce Úřadu vlády ČR. Ve všem měli poslední slovo zástupci americké strany, s nimiž bylo vše konzultováno. Návštěva amerického prezidenta se stala vrcholným okamžikem celého předsednictví. Velmi mě těší, že tak důležitá osobnost světové politiky, jakou je Barack Obama, zavítala při své cestě do Evropy také do Prahy a dokonce i do Kongresového centra. Tato událost mezinárodního významu byla pro nás samozřejmě velkou výzvou. Věřím, že jsme obstáli a nejen americkému prezidentovi, ale i všem ostatním delegátům jsme nabídli kvalitní služby i zázemí, uvedl Michal Kárník, generální ředitel KCP. Očekávaného summitu EU USA se zúčastnili politici ve velmi reprezentativním složení a diskutovali nad celou řadou aktuálních témat. Barack Obama se s Evropany například shodl při debatě, jak čelit důsledkům klimatických změn. Společně také odsoudili severokorejský raketový test. V některých oblastech však delegáti zastávali odlišné názory. Kontroverzním tématem byla možnost umístění vězňů ze základny Guantánamo do států EU nebo vztahy USA s Ruskem. V úzké spolupráci s Úřadem vlády ČR a Policií ČR zajistilo KCP během summitu maximální bezpečnostní opatření, která se v rámci předsednictví vztahovala také na zasedání ministrů na nejvyšší úrovni. Podobná opatření čekají ještě konferenci k osudu majetku obětí holocaustu na konci června, jež bude úplně poslední významnou předsednickou akcí v KCP. American President Visits PCC American President Barack Obama, who is currently one of the world s most signifi cant political personalities, visited the Czech metropolis during the fi rst weekend in April. After his public speech on Hradčanský Square, he ended his visit by attending the informal Summit of the European Union and the United States at the Prague Congress Centre (PCC). Up until the very last minute, it was not clear where the EU-USA Summit would take place. There was signifi cantly less time to make parations and it was necessary to react fl exi- prebly to all the changes and requirements sented by the event organisers the Offi ce pre- of the Government of the Czech Republic. Representatives from the American side had the fi nal say in all matters and everything was consulted with them. The visit by the American president thus became the high point of the entire presidency. I am very glad that Barack Obama, who is one of the world s most important political players, also chose to visit Prague during his European visit, and even including the Congress Centre. In czech EU presidency addition to being of great international signifi cance, this event also presented us with an enormous challenge. I believe we met this challenge and offered not only the American president, but also all the other delegates as well, services and an environment of very high quality, stated Michal Kárník, PCC General Director. A very representative formation of politicians participated in the anticipated EU-USA Summit and discussed a broad range of very current topics. For example, Barack Obama agreed with the European delegates during a debate on how to deal with the consequences of climate change. They also joint- ly disapproved of the North Korean rocket testing. In some areas however, the delegates held differing opinions. The controversial topics included the possible placement of prisoners from the Quantánamo Naval Base in EU states and relations between the USA and Russia. Acting in close cooperation with the Offi ce of the Government of the Czech Republic and the Police of the Czech Republic, PCC ensured maximum security measures over the course of the summit, which, within the framework of the Czech Presidency, also applied to the meeting held by the highest level of ministers. Comparable measures will also be implemented at the conference on the fate of the property of Holocaust victims, which will take place at the end of June and will be the fi nal signifi cant presidential event held at PCC. 4 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY

4 6 akce / event of issue Světoví dermatologové navštíví Prahu Mezi největší události tohoto roku bude jistě patřit 10. Mezinárodní dermatologický kongres, který se v Kongresovém centru Praha (KCP) uskuteční na konci května. V prostorách KCP se ve dnech května sejde více než čtyři tisíce lékařů a předních odborníků v oblasti dermatologie. Účastníci přijedou z Nového Zélandu, Íránu, Brazílie, Indie a dalších koutů světa. Již 10. mezinárodní kongres dermatologie se uskuteční mimo jiné pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, primátora hlavního města Prahy Pavla Béma či rektora Karlovy univerzity, starší univerzity ve střední Evropě, Václava Hampla. Tato velká a prestižní akce se koná každých pět let nej- a v české metropoli oslaví své jubilejní, padesáté narozeniny. Součástí konference bude řada sympozií, kurzů a zasedání. Mezi diskutovanými tématy se objeví stárnutí kůže, lasery, virus HIV, problekmatika lepry v Africe nebo tropická a kosmetická dermatologie. V nejbližší době bude KCP hostit i další velké akce. V červnu se zde uskuteční 20. Mezinárodní konference a výstava o elektřině či kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie a jiných intervenčních technik. KVĚ TEN/MAY World s Dermatologists to Visit Prague The Tenth International Congress of Dermatology, which will take place at the Prague Congress Centre (PCC), will surely be one of the largest events of this year. On May, more than four thousand physicians and leading experts from the fi eld of dermatology will meet on Prague Congress Centre premises. Participants will arrive from New Zealand, Iran, Brazil, India, and other corners of the world. This Tenth International Congress of Dermatology will also take place under the patronage of Czech President Václav Klaus; Prague Mayor Pavel Bém; and Vá- clav Hempl, Rector of Charles University, which is the oldest university in Central Europe. This large and prestigious event is held every fi ve years and has chosen to celebrate its golden fi f- tieth anniversary in the Czech metropolis. The conference will include a number of symposia, courses and meetings. The topics that will be discussed include ageing of the skin, lasers, the Human Immunodefi ciency Virus (HIV), leprosy in Africa, and tropical and cosmetic dermatology. The Prague Congress Centre will also be hosting additional large events in the near future. June will see the 20 th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, as well as the congress held by the European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques. KCP má nové webové stránky Webové stránky Kongresového centra Praha (KCP) mají novou podobu. Návštěvníci by se na nich měli lépe orientovat a snadno najít všechny potřebné informace. Nové stránky jsou uživatelsky příjemnější a nabízejí atraktivní design. V dubnu 2009 byly ofi ciálně spuštěny nové webové stránky KCP. Od těch předchozích se liší již na první pohled. Hlavním cílem bylo jejich zjednodušení a zpřehlednění. Menu je logicky uspořádáno podle toho, jaký typ návštěvníka na stránky přichází a jaké informace hledá. Návštěvník by se tak měl při prohlížení stránek cítit dobře a snadno nalézt to, co ho zajímá. Nechceme vás přehltit množstvím informací, přesto zde naleznete vše důležité. Od zajímavostí o Kongresovém centru Praha, přehledu aktuálních akcí, způsobu dopravy do KCP až po možnost zadání vaší poptávky na akci, kterou obratem naše rezervační oddělení zpracuje. Kromě snadné orientace v textu byl zvolen také příjemný a moderní design. Při tvorbě webových stránek jsme se snažili přizpůsobit novým trendům a stylu, jakým se v současnosti webové stránky vytvářejí. Ať už hledáte pronájem kancelářských či obchodních prostor, jste návštěvníkem akce nebo jejím organizátorem, těšíme se na vaši návštěvu našich nových webových stránek na PCC has New Webpages novinky / news The Prague Congress Centre (PCC) webpages have gained a new image. Visitors will fi nd the website easier to navigate and should be able to locate the information they need. The new pages are more user-friendly and offer an attractive design. The PCC s new webpages were offi cially launched in April The difference is visible at fi rst glance. The main objective was to make the site easier to use and clearer. The menu is logically organised according to the type of visitor to the pages and the information that is being sought. As a result, website visitors should feel more comfortable and easily fi nd that which interests them. We don t want to overwhelm you with information; nevertheless you will be able to fi nd everything that is important ranging from interesting facts about the Prague Congress Centre, including an overview of actual events and how to reach the PCC, and ending with the option of submitting a request for holding an event, which will be processed immediately by our reservations division. In addition to easy navigation through the text, a pleasant contemporary design was selected. When creating the website, we tried to adapt to new trends and styles that are currently applied to webpages. Whether you want to rent offi ce or commercial space, are planning to attend an event or organising one, we are looking forward to your visit at our new website at KVĚ Ě TEN/MAY

5 Yes, we can... Let s Party! Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, dataprojektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský hrad Variabilní prostor 720 m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst wow.za sigroup.cz 5. května 65, Praha 4 Tel.: cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu

6 kultura v KCP KCP v rytmu kubánské hudby a japonských bubnů Po muzikálu Thriller Live, jenž divákům připomněl životní dráhu Michae- la Jacksona, a kubánském seskupení Buena Vista Social Club, se mohou návštěvníci těšit například na soubor japonských bubeníků Yamato. CongressMans Hudební a taneční vystoupení slavných interpretů ze všech koutů světa jsou již nedílnou součástí programu Kongresového centra Praha (KCP) a v nejbližší době tomu nebude jinak. V dubnu využila výborné akustické vlastnosti Kongresového sálu celá řada zpěváků, tanečníků a gospelo- vých sborů ve fascinujícím muzikálu Thriller Live. Mistrovské dílo přiblížilo divákům život a úspěch krále popu, Michaela Jacksona. Smyslné rytmy kubánského stylu pak nabídla návštěvníkům formace Pasión de Buena Vista a jedenáctičlenné seskupení přímo z Havany Buena Vista Social Club. Nevšední žitek slibuje také symfonie Pán záprstenů. Hudební průřez známou fi lmovou trilogií bude součástí Pražského jara a v KCP se staví na konci května. Tentýž mě- předsíc zavítá již poněkolikáté do Prahy proslulý japonský soubor bubeníků beníků Yamato, který přinese českému publiku opět nezapomenutelný a zivní zážitek. Při jejich novém strhu- intenjícím a energickém vystoupení uslyší diváci veselé pasáže, odezvu ho deště či bouři. Bubeničtí mágové cestují se svými bubny b Waidako po celém světě již více než deset let a své fascinující bubnování, jež zvedá lidi ze sedadel, mísí s tradičními japonskými motivy. Na konci května v prostorách KCP vystoupí také legendární britská kapela Jethro Tull. Červnové kulturní akce pak završí předsta- padajícívení Špalíček, jež bylo vybráno k výročí oslav narození Bohuslava Martinů a bude součástí doprovodného programu českého předsednictví v Radě EU. PCC to the Rhythm of Cuban Music and Japanese Drums Following the musical Thriller Live, which reminded viewers of Michael Jackson s life story, and a performance by the Buena Vista Social Club, a musical group from Cuba, visitors can look forward to other events, including the Japanese drum group Yamato. Musical and dance performances by famous artists from all corners of the world have long been an integral part of the programme at the Prague Congress Centre and things will not be changing in the near future. A number of singers, dancers and gospel groups took advantage of the excellent acoustics offered by the Congress Hall in the fascinating musical Thriller Live. This artistic work presents the life and success of Michael Jackson the King of Pop. The purposeful rhythm of Cuban style music was then offered to visitors in the show titled Pasión de Buena Vista as put on by the Buena Vista Social Club, an eleven-member group from Havana. The Lord of the Rings Symphony promises to be an uncommon experience. This musical cross-section from the well-known fi lm trilogy is a part of the Prague Spring and will be presented at the PCC at the end of May. During the same month, Prague will also joy a visit by Yamato, a famous group of Japanese e drummers, who have already visited the metropolis several times. Once again they will bring the Czech public an en- unforgettably intense experience. During the group s new spellbinding energetic performance, the audience will hear light-hearted passages along with the echo of falling rain and even thunderstorms. These drum magicians have been travelling around the world with their Waidako drums for more than ten years. Their fascinating drumming, which lifts people out of their seats, is interspersed with traditional Japanese motifs. The legendary British group Jethro Tull will also appear on PCC premises at the end of May. The high point of June s cultural events will be the performance of Špalíček, which was selected to celebrate the birthday of Bohuslav Martinů and is a component of programme accompanying the Czech Republic s Presidency of the Council of the EU. 10 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY international culture events in in PCC CongressMans 11

7 12 pověst / legend Lvi ve skále Vyšehradské Kdysi dala Libuše do vyšehradské skály spoustu pokladů a s nimi také lva, který je měl hlídal. Ke králi zvířat přibylo dalších dvanáct malých lvíčků. Podle pověsti s nimi od té doby ve skále u pokladů sedí a jednou za rok vychází ven, aby zkontroloval českou zemi. Starý český lev prý vždy vyleze na skálu a obhlíží zemi. Mladí lvíčkové jdou sice za ním, ale ze skály úplně nevylezou. Zůstávají jen v její puklině. Lev sleduje český kraj a mračí se. Mláďata se po každé ptají: Udeřila již naše hodina? Starý lev ale zavrtí hlavou, zamrská ocasem a řekne: Ještě neudeřila naše hodina. Spěte dál, moji malí lvíčkové. Ti se tedy obrátí a vracejí se zpět do nitra skály. Poté si lehnou k pokladům a spí dál, rok po roce. Starý lev ale nikdy neusne a je stále na stráži. Ví prý o všem, co se v Čechách děje. Jakmile udeří hodina, zařve ve skále vyšehradské tak mocně, až se skála roztrhne. Rytíři a vojáci hned vstanou, vyrazí ven a s nimi i těch dvanáct mladých lvíčků, kteří teď schválně pořád spí, aby měli potom dost síly roztrhat všechny nepřátele české země. Český lev se prý z Vyšehradu nehne. Zemi bude hlídat až do skonání světa. Zdroj: Popelka Biliánová Pověsti Vyšehradské KVĚ TEN/MAY Lions in Vyšehrad Rock A long, long time ago, Princess Libuše placed a number of treasures in Vyšehrad Rock and, along with them, a lion as their guard. The King of Beasts was soon joined by twelve lion cubs. According to legend, he has been sitting with them next to the treasures. Once a year he ventures out to appraise the state of affairs in the Czech lands. The ancient Czech lion climbs to the top of the rock and surveys the country. The lion cubs follow him out, but they do not climb all the way to the top. They stay in a crevice. The lion observes the Czech countryside and frowns. Every time the cubs ask him, Has our hour struck yet? The old lion only shakes his head, fl icks his tail and says, Our hour has not struck yet. Sleep on my little lions. They turn around and return inside. They lie back down next to the treasures and sleep on year after year. The old lion never sleeps and always stands guard. He knows everything that happens in the Czech lands. As soon as the hour strikes, he ll let out an enormous roar in Vyšehrad Rock that will rend the rock into two. Knights and soldiers will immediately arise and charge out, accompanied by the twelve lion cubs, who are always sleeping intentionally, so as to have enough strength to tear all enemies of the Czech lands into pieces. It is said that the Czech lion will never leave Vyšehrad. He will guard the nation until the end of time. Source: Popelka Biliánová Vyšehrad Legends Zveme na výjimečný experimentální tanečně-hudební projekt ŠPALÍČEK na hudbu Bohuslava Martinů 14. a 15. června 2009, od 19 hod. Kongresové centrum Praha, Kongresový sál Společné vystoupení dětí pražských ZŠ a profesionálních tanečníků Konzervatoře Duncan centre s doprovodem Pražské komorní filharmonie, Bambini di Praga a členy Pražského filharmonického sboru. V průběhu nácviku ( ) a představení je natáčen sběrný socio-umělecký dokument České televize. Projekt je součástí oficiálního doprovodného programu českého předsednictví v Radě EU a pilotním projektem programu Tanec školám. EVA BLAŽÍČKOVÁ choreografie, režie JAKUB HRŮŠA dirigent OLGA SOMMEROVÁ režie sběrného dokumentárního filmu. Produkce: Institut umění-divadelní ústav Vstupenky: on-line rezervace a další informace: prodej v síti TicketPro hromadné:

8 soutěž / contest Vyhrajte 2 vstupenky na gala koncert v Kongresovém centru Praha. Který ze sálů Kongresového centra Praha má vynikající akustiku, díky níž se řadí mezi třináct nejlepších koncertních sálů světa? a) Komorní sál b) Společenský sál c) Kongresový sál Odpovědi zasílejte nejpozději do 31. července na kcp. cz (nezapomeňte uvést také své jméno a příjmení). Výherce kontaktujeme po skončení soutěže. Pravidla soutěže naleznete na Win 2 tickets for gala concert in the Prague Congress Centre. Due to its excellent acoustics, which hall of the Prague Congress Centre is one of the thirteen best concert halls in the world? a) Chamber Hall b) Forum Hall c) Congress Hall Send answers to until 31 st July (don t forget to write your name and surname). The winner will be contacted when the contest is finished. Contest rules avaliable on www. kcp. cz. Seznam akcí CIRED Mezinárodní konference o elektřině s doprovodnou výstavou CIRED th International Elektricity Conference & Exhibition on Electricity Distribution Špalíček Bohuslava Martinů více informací na Špalíček Bohuslava Martinů more information on kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery Kongres Federace Evropských biochemických společností 34 th Congress of Federation of European Biochemical Societies Koncert křesťanské hudební skupiny Heritage Singers Concert of the Christian Group Heritage Singers akce / events 2009 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: květen 2009 / may 2009 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY

9

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více