NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

2 Vážení čtenáři, první pololetí letošního roku se pomalu chýlí ke konci a s ním i jedna z nejdelších a nejvýznamnějších akcí, které mělo Kongresové centrum Praha (KCP) tu čest hostit - české předsednictví Radě Evropské unie. Přítomnost politických ický ch špiček nejen z celé Evropy během cca dvou set jednání jsme přijali jako velkou výzvu v a nění kvality našich služeb. Vrcholem byl bezesporu summit EU oce- - USA na počátku dubna spojený s první návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho šestihodinovým nem jednání v KCP. Díky sehranému týmu našich pracovníků i externích partnerů jsme opět dokázali, že jsme i ve velmi krátké době připraveni zorganizovat zovat tak prestižní akci. marato- Velký podíl na dosavadním dní úspěšném průběhu má jistě i Certifi kát řízení jakosti ISO 9001:2000, 01:2 000, 0, resp. dodržování jím stanovených postupů, pů, jehož náročné podmínky jsme obhájili v loňském roce. KCP patří mezi pouhých deset procent kongresových ov center z celého světa, která se mohou pochlubit jeho vlastnictvím. vím. Pro naše klienty je to další garance vysoké kvality všech námi zajišťovaných služeb. Ing. Michal Kárník, generální ředitel KCP, a. s. Dear readers, úvodní slovo / foreword The fi rst half of this year is slowly drawing to a close and together with it one of the longest and most signifi cant events that the Prague Congress Centre (PCC) has ever had the honour of hosting the Czech Republic s Presidency of the Council of the European Union. We considered d the presence of not only European political leaders over the course of approximately ment of the quality of the services we offer. The high point was without a doubt the EU-USA summit held at the start of April, which was combined with the fi rst-ever visit of American President Barack ack Obama and his six-hour marathon meeting at PCC. Thanks to our well-coordinated l ordi team of employees and external partners, we once again proved that we are more than ready to organise such a prestigious event at short notice. Our ISO 9001: : Quality Management Certifi cate has been playing a large role in the successful sful course of events thus far, specifi cally our compliance with established procedures es and their demanding conditions, which we successfully defended last year. Prague Congress Centre is one of the small ten percent of all the world s congress centres that can boast holding this certifi cate. For our clientele, ele, e, it is yet another guarantee of the high quality of all the services es we offer. Ing. Michal Kárník, two-hundred meetings as a great challenge as well as an acknowledge- General Manager of the PCC KVĚ Ě TEN/MAY

3 české předsednictví EU Americký prezident navštívil KCP Během prvního dubnového víkendu zavítal do české metropole americký prezident Barack Obama, jedna z nejvýznamnějších politických osobností současnosti. Po svém veřejném projevu na Hradčanském náměstí završil svou návštěvu účastí na neformálním Summitu Evropské unie a Spojených států v Kongresovém centru Praha (KCP). Místo konání Summitu EU USA nebylo do poslední chvíle jasné. Na jeho přípravu tak bylo podstatně méně času a bylo nutné pružně reagovat na všechny změny a požadavky organizátora akce Úřadu vlády ČR. Ve všem měli poslední slovo zástupci americké strany, s nimiž bylo vše konzultováno. Návštěva amerického prezidenta se stala vrcholným okamžikem celého předsednictví. Velmi mě těší, že tak důležitá osobnost světové politiky, jakou je Barack Obama, zavítala při své cestě do Evropy také do Prahy a dokonce i do Kongresového centra. Tato událost mezinárodního významu byla pro nás samozřejmě velkou výzvou. Věřím, že jsme obstáli a nejen americkému prezidentovi, ale i všem ostatním delegátům jsme nabídli kvalitní služby i zázemí, uvedl Michal Kárník, generální ředitel KCP. Očekávaného summitu EU USA se zúčastnili politici ve velmi reprezentativním složení a diskutovali nad celou řadou aktuálních témat. Barack Obama se s Evropany například shodl při debatě, jak čelit důsledkům klimatických změn. Společně také odsoudili severokorejský raketový test. V některých oblastech však delegáti zastávali odlišné názory. Kontroverzním tématem byla možnost umístění vězňů ze základny Guantánamo do států EU nebo vztahy USA s Ruskem. V úzké spolupráci s Úřadem vlády ČR a Policií ČR zajistilo KCP během summitu maximální bezpečnostní opatření, která se v rámci předsednictví vztahovala také na zasedání ministrů na nejvyšší úrovni. Podobná opatření čekají ještě konferenci k osudu majetku obětí holocaustu na konci června, jež bude úplně poslední významnou předsednickou akcí v KCP. American President Visits PCC American President Barack Obama, who is currently one of the world s most signifi cant political personalities, visited the Czech metropolis during the fi rst weekend in April. After his public speech on Hradčanský Square, he ended his visit by attending the informal Summit of the European Union and the United States at the Prague Congress Centre (PCC). Up until the very last minute, it was not clear where the EU-USA Summit would take place. There was signifi cantly less time to make parations and it was necessary to react fl exi- prebly to all the changes and requirements sented by the event organisers the Offi ce pre- of the Government of the Czech Republic. Representatives from the American side had the fi nal say in all matters and everything was consulted with them. The visit by the American president thus became the high point of the entire presidency. I am very glad that Barack Obama, who is one of the world s most important political players, also chose to visit Prague during his European visit, and even including the Congress Centre. In czech EU presidency addition to being of great international signifi cance, this event also presented us with an enormous challenge. I believe we met this challenge and offered not only the American president, but also all the other delegates as well, services and an environment of very high quality, stated Michal Kárník, PCC General Director. A very representative formation of politicians participated in the anticipated EU-USA Summit and discussed a broad range of very current topics. For example, Barack Obama agreed with the European delegates during a debate on how to deal with the consequences of climate change. They also joint- ly disapproved of the North Korean rocket testing. In some areas however, the delegates held differing opinions. The controversial topics included the possible placement of prisoners from the Quantánamo Naval Base in EU states and relations between the USA and Russia. Acting in close cooperation with the Offi ce of the Government of the Czech Republic and the Police of the Czech Republic, PCC ensured maximum security measures over the course of the summit, which, within the framework of the Czech Presidency, also applied to the meeting held by the highest level of ministers. Comparable measures will also be implemented at the conference on the fate of the property of Holocaust victims, which will take place at the end of June and will be the fi nal signifi cant presidential event held at PCC. 4 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY

4 6 akce / event of issue Světoví dermatologové navštíví Prahu Mezi největší události tohoto roku bude jistě patřit 10. Mezinárodní dermatologický kongres, který se v Kongresovém centru Praha (KCP) uskuteční na konci května. V prostorách KCP se ve dnech května sejde více než čtyři tisíce lékařů a předních odborníků v oblasti dermatologie. Účastníci přijedou z Nového Zélandu, Íránu, Brazílie, Indie a dalších koutů světa. Již 10. mezinárodní kongres dermatologie se uskuteční mimo jiné pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, primátora hlavního města Prahy Pavla Béma či rektora Karlovy univerzity, starší univerzity ve střední Evropě, Václava Hampla. Tato velká a prestižní akce se koná každých pět let nej- a v české metropoli oslaví své jubilejní, padesáté narozeniny. Součástí konference bude řada sympozií, kurzů a zasedání. Mezi diskutovanými tématy se objeví stárnutí kůže, lasery, virus HIV, problekmatika lepry v Africe nebo tropická a kosmetická dermatologie. V nejbližší době bude KCP hostit i další velké akce. V červnu se zde uskuteční 20. Mezinárodní konference a výstava o elektřině či kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie a jiných intervenčních technik. KVĚ TEN/MAY World s Dermatologists to Visit Prague The Tenth International Congress of Dermatology, which will take place at the Prague Congress Centre (PCC), will surely be one of the largest events of this year. On May, more than four thousand physicians and leading experts from the fi eld of dermatology will meet on Prague Congress Centre premises. Participants will arrive from New Zealand, Iran, Brazil, India, and other corners of the world. This Tenth International Congress of Dermatology will also take place under the patronage of Czech President Václav Klaus; Prague Mayor Pavel Bém; and Vá- clav Hempl, Rector of Charles University, which is the oldest university in Central Europe. This large and prestigious event is held every fi ve years and has chosen to celebrate its golden fi f- tieth anniversary in the Czech metropolis. The conference will include a number of symposia, courses and meetings. The topics that will be discussed include ageing of the skin, lasers, the Human Immunodefi ciency Virus (HIV), leprosy in Africa, and tropical and cosmetic dermatology. The Prague Congress Centre will also be hosting additional large events in the near future. June will see the 20 th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, as well as the congress held by the European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques. KCP má nové webové stránky Webové stránky Kongresového centra Praha (KCP) mají novou podobu. Návštěvníci by se na nich měli lépe orientovat a snadno najít všechny potřebné informace. Nové stránky jsou uživatelsky příjemnější a nabízejí atraktivní design. V dubnu 2009 byly ofi ciálně spuštěny nové webové stránky KCP. Od těch předchozích se liší již na první pohled. Hlavním cílem bylo jejich zjednodušení a zpřehlednění. Menu je logicky uspořádáno podle toho, jaký typ návštěvníka na stránky přichází a jaké informace hledá. Návštěvník by se tak měl při prohlížení stránek cítit dobře a snadno nalézt to, co ho zajímá. Nechceme vás přehltit množstvím informací, přesto zde naleznete vše důležité. Od zajímavostí o Kongresovém centru Praha, přehledu aktuálních akcí, způsobu dopravy do KCP až po možnost zadání vaší poptávky na akci, kterou obratem naše rezervační oddělení zpracuje. Kromě snadné orientace v textu byl zvolen také příjemný a moderní design. Při tvorbě webových stránek jsme se snažili přizpůsobit novým trendům a stylu, jakým se v současnosti webové stránky vytvářejí. Ať už hledáte pronájem kancelářských či obchodních prostor, jste návštěvníkem akce nebo jejím organizátorem, těšíme se na vaši návštěvu našich nových webových stránek na PCC has New Webpages novinky / news The Prague Congress Centre (PCC) webpages have gained a new image. Visitors will fi nd the website easier to navigate and should be able to locate the information they need. The new pages are more user-friendly and offer an attractive design. The PCC s new webpages were offi cially launched in April The difference is visible at fi rst glance. The main objective was to make the site easier to use and clearer. The menu is logically organised according to the type of visitor to the pages and the information that is being sought. As a result, website visitors should feel more comfortable and easily fi nd that which interests them. We don t want to overwhelm you with information; nevertheless you will be able to fi nd everything that is important ranging from interesting facts about the Prague Congress Centre, including an overview of actual events and how to reach the PCC, and ending with the option of submitting a request for holding an event, which will be processed immediately by our reservations division. In addition to easy navigation through the text, a pleasant contemporary design was selected. When creating the website, we tried to adapt to new trends and styles that are currently applied to webpages. Whether you want to rent offi ce or commercial space, are planning to attend an event or organising one, we are looking forward to your visit at our new website at KVĚ Ě TEN/MAY

5 Yes, we can... Let s Party! Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, dataprojektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský hrad Variabilní prostor 720 m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst wow.za sigroup.cz 5. května 65, Praha 4 Tel.: cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu

6 kultura v KCP KCP v rytmu kubánské hudby a japonských bubnů Po muzikálu Thriller Live, jenž divákům připomněl životní dráhu Michae- la Jacksona, a kubánském seskupení Buena Vista Social Club, se mohou návštěvníci těšit například na soubor japonských bubeníků Yamato. CongressMans Hudební a taneční vystoupení slavných interpretů ze všech koutů světa jsou již nedílnou součástí programu Kongresového centra Praha (KCP) a v nejbližší době tomu nebude jinak. V dubnu využila výborné akustické vlastnosti Kongresového sálu celá řada zpěváků, tanečníků a gospelo- vých sborů ve fascinujícím muzikálu Thriller Live. Mistrovské dílo přiblížilo divákům život a úspěch krále popu, Michaela Jacksona. Smyslné rytmy kubánského stylu pak nabídla návštěvníkům formace Pasión de Buena Vista a jedenáctičlenné seskupení přímo z Havany Buena Vista Social Club. Nevšední žitek slibuje také symfonie Pán záprstenů. Hudební průřez známou fi lmovou trilogií bude součástí Pražského jara a v KCP se staví na konci května. Tentýž mě- předsíc zavítá již poněkolikáté do Prahy proslulý japonský soubor bubeníků beníků Yamato, který přinese českému publiku opět nezapomenutelný a zivní zážitek. Při jejich novém strhu- intenjícím a energickém vystoupení uslyší diváci veselé pasáže, odezvu ho deště či bouři. Bubeničtí mágové cestují se svými bubny b Waidako po celém světě již více než deset let a své fascinující bubnování, jež zvedá lidi ze sedadel, mísí s tradičními japonskými motivy. Na konci května v prostorách KCP vystoupí také legendární britská kapela Jethro Tull. Červnové kulturní akce pak završí předsta- padajícívení Špalíček, jež bylo vybráno k výročí oslav narození Bohuslava Martinů a bude součástí doprovodného programu českého předsednictví v Radě EU. PCC to the Rhythm of Cuban Music and Japanese Drums Following the musical Thriller Live, which reminded viewers of Michael Jackson s life story, and a performance by the Buena Vista Social Club, a musical group from Cuba, visitors can look forward to other events, including the Japanese drum group Yamato. Musical and dance performances by famous artists from all corners of the world have long been an integral part of the programme at the Prague Congress Centre and things will not be changing in the near future. A number of singers, dancers and gospel groups took advantage of the excellent acoustics offered by the Congress Hall in the fascinating musical Thriller Live. This artistic work presents the life and success of Michael Jackson the King of Pop. The purposeful rhythm of Cuban style music was then offered to visitors in the show titled Pasión de Buena Vista as put on by the Buena Vista Social Club, an eleven-member group from Havana. The Lord of the Rings Symphony promises to be an uncommon experience. This musical cross-section from the well-known fi lm trilogy is a part of the Prague Spring and will be presented at the PCC at the end of May. During the same month, Prague will also joy a visit by Yamato, a famous group of Japanese e drummers, who have already visited the metropolis several times. Once again they will bring the Czech public an en- unforgettably intense experience. During the group s new spellbinding energetic performance, the audience will hear light-hearted passages along with the echo of falling rain and even thunderstorms. These drum magicians have been travelling around the world with their Waidako drums for more than ten years. Their fascinating drumming, which lifts people out of their seats, is interspersed with traditional Japanese motifs. The legendary British group Jethro Tull will also appear on PCC premises at the end of May. The high point of June s cultural events will be the performance of Špalíček, which was selected to celebrate the birthday of Bohuslav Martinů and is a component of programme accompanying the Czech Republic s Presidency of the Council of the EU. 10 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY international culture events in in PCC CongressMans 11

7 12 pověst / legend Lvi ve skále Vyšehradské Kdysi dala Libuše do vyšehradské skály spoustu pokladů a s nimi také lva, který je měl hlídal. Ke králi zvířat přibylo dalších dvanáct malých lvíčků. Podle pověsti s nimi od té doby ve skále u pokladů sedí a jednou za rok vychází ven, aby zkontroloval českou zemi. Starý český lev prý vždy vyleze na skálu a obhlíží zemi. Mladí lvíčkové jdou sice za ním, ale ze skály úplně nevylezou. Zůstávají jen v její puklině. Lev sleduje český kraj a mračí se. Mláďata se po každé ptají: Udeřila již naše hodina? Starý lev ale zavrtí hlavou, zamrská ocasem a řekne: Ještě neudeřila naše hodina. Spěte dál, moji malí lvíčkové. Ti se tedy obrátí a vracejí se zpět do nitra skály. Poté si lehnou k pokladům a spí dál, rok po roce. Starý lev ale nikdy neusne a je stále na stráži. Ví prý o všem, co se v Čechách děje. Jakmile udeří hodina, zařve ve skále vyšehradské tak mocně, až se skála roztrhne. Rytíři a vojáci hned vstanou, vyrazí ven a s nimi i těch dvanáct mladých lvíčků, kteří teď schválně pořád spí, aby měli potom dost síly roztrhat všechny nepřátele české země. Český lev se prý z Vyšehradu nehne. Zemi bude hlídat až do skonání světa. Zdroj: Popelka Biliánová Pověsti Vyšehradské KVĚ TEN/MAY Lions in Vyšehrad Rock A long, long time ago, Princess Libuše placed a number of treasures in Vyšehrad Rock and, along with them, a lion as their guard. The King of Beasts was soon joined by twelve lion cubs. According to legend, he has been sitting with them next to the treasures. Once a year he ventures out to appraise the state of affairs in the Czech lands. The ancient Czech lion climbs to the top of the rock and surveys the country. The lion cubs follow him out, but they do not climb all the way to the top. They stay in a crevice. The lion observes the Czech countryside and frowns. Every time the cubs ask him, Has our hour struck yet? The old lion only shakes his head, fl icks his tail and says, Our hour has not struck yet. Sleep on my little lions. They turn around and return inside. They lie back down next to the treasures and sleep on year after year. The old lion never sleeps and always stands guard. He knows everything that happens in the Czech lands. As soon as the hour strikes, he ll let out an enormous roar in Vyšehrad Rock that will rend the rock into two. Knights and soldiers will immediately arise and charge out, accompanied by the twelve lion cubs, who are always sleeping intentionally, so as to have enough strength to tear all enemies of the Czech lands into pieces. It is said that the Czech lion will never leave Vyšehrad. He will guard the nation until the end of time. Source: Popelka Biliánová Vyšehrad Legends Zveme na výjimečný experimentální tanečně-hudební projekt ŠPALÍČEK na hudbu Bohuslava Martinů 14. a 15. června 2009, od 19 hod. Kongresové centrum Praha, Kongresový sál Společné vystoupení dětí pražských ZŠ a profesionálních tanečníků Konzervatoře Duncan centre s doprovodem Pražské komorní filharmonie, Bambini di Praga a členy Pražského filharmonického sboru. V průběhu nácviku ( ) a představení je natáčen sběrný socio-umělecký dokument České televize. Projekt je součástí oficiálního doprovodného programu českého předsednictví v Radě EU a pilotním projektem programu Tanec školám. EVA BLAŽÍČKOVÁ choreografie, režie JAKUB HRŮŠA dirigent OLGA SOMMEROVÁ režie sběrného dokumentárního filmu. Produkce: Institut umění-divadelní ústav Vstupenky: on-line rezervace a další informace: prodej v síti TicketPro hromadné:

8 soutěž / contest Vyhrajte 2 vstupenky na gala koncert v Kongresovém centru Praha. Který ze sálů Kongresového centra Praha má vynikající akustiku, díky níž se řadí mezi třináct nejlepších koncertních sálů světa? a) Komorní sál b) Společenský sál c) Kongresový sál Odpovědi zasílejte nejpozději do 31. července na kcp. cz (nezapomeňte uvést také své jméno a příjmení). Výherce kontaktujeme po skončení soutěže. Pravidla soutěže naleznete na Win 2 tickets for gala concert in the Prague Congress Centre. Due to its excellent acoustics, which hall of the Prague Congress Centre is one of the thirteen best concert halls in the world? a) Chamber Hall b) Forum Hall c) Congress Hall Send answers to until 31 st July (don t forget to write your name and surname). The winner will be contacted when the contest is finished. Contest rules avaliable on www. kcp. cz. Seznam akcí CIRED Mezinárodní konference o elektřině s doprovodnou výstavou CIRED th International Elektricity Conference & Exhibition on Electricity Distribution Špalíček Bohuslava Martinů více informací na Špalíček Bohuslava Martinů more information on kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery Kongres Federace Evropských biochemických společností 34 th Congress of Federation of European Biochemical Societies Koncert křesťanské hudební skupiny Heritage Singers Concert of the Christian Group Heritage Singers akce / events 2009 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: květen 2009 / may 2009 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY

9

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz, www.holidayinn.cz

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz, www.holidayinn.cz EXCELLENT

Více

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y 2 0 0 6 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

Magazín O 2. areny. Eagles Vítejte v Hotelu California! Mamma Mia! Naživo! Koncerty sport zajímavosti programy informace. Březen 2009 Zdarma

Magazín O 2. areny. Eagles Vítejte v Hotelu California! Mamma Mia! Naživo! Koncerty sport zajímavosti programy informace. Březen 2009 Zdarma Koncerty sport zajímavosti programy informace Magazín areny Březen 2009 Zdarma ' KRÁLOVNA R&B Eagles Vítejte v Hotelu California! Úžasná Tina Turner Mamma Mia! Naživo! Obsah Obsah 14 19 Koncert Concert

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 Na Pankráci 15, Praha 4 tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz Unique interior design /

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

CZECH RADIO Annual Report

CZECH RADIO Annual Report Ročenka ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO Annual Report 2004 Obsah Content Obsah II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Číslo 27 / Issue 27 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62010 Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai Family Day se

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

PRAHA PRAGUE 2006. 50x

PRAHA PRAGUE 2006. 50x 1 PRAHA PRAGUE 2006 kulturní culture 50x událost events T H E A T R E Ú V O D 2 Kromě péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí o naši současnost, živou kulturu.

Více

SENSATION WHITE HLAS, KTERÝ PROVÁZÍ TITANIC VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY BÍLÁ SENZACE UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT. Kylie Minogue.

SENSATION WHITE HLAS, KTERÝ PROVÁZÍ TITANIC VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY BÍLÁ SENZACE UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT. Kylie Minogue. 1/2008 ZDARMA KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE SHOW ANDĚL ALLIANZ 2007 VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY SENSATION WHITE BÍLÁ SENZACE HUDBA AVRIL LAVIGNE UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT HLAS,

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE 44 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, Mayor of the City of Prague Václav Jehlička,

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Číslo 38 / Issue 38 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62011 Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Nábor na třetí směnu Recruitment for the third shift Family Day 2011

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

HMMC News. Nové vozy Hyundai i30 vyjíždí z Nošovic New Hyundai i30 Cars Leaving Nošovice. 12 / 2008 číslo 10 // issue 10

HMMC News. Nové vozy Hyundai i30 vyjíždí z Nošovic New Hyundai i30 Cars Leaving Nošovice. 12 / 2008 číslo 10 // issue 10 12 / 2008 číslo 10 // issue 10 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Nové vozy Hyundai i30 vyjíždí z Nošovic New Hyundai i30 Cars Leaving Nošovice Lékařské centrum v HMMC Medical

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více