NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

2 Vážení čtenáři, první pololetí letošního roku se pomalu chýlí ke konci a s ním i jedna z nejdelších a nejvýznamnějších akcí, které mělo Kongresové centrum Praha (KCP) tu čest hostit - české předsednictví Radě Evropské unie. Přítomnost politických ický ch špiček nejen z celé Evropy během cca dvou set jednání jsme přijali jako velkou výzvu v a nění kvality našich služeb. Vrcholem byl bezesporu summit EU oce- - USA na počátku dubna spojený s první návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho šestihodinovým nem jednání v KCP. Díky sehranému týmu našich pracovníků i externích partnerů jsme opět dokázali, že jsme i ve velmi krátké době připraveni zorganizovat zovat tak prestižní akci. marato- Velký podíl na dosavadním dní úspěšném průběhu má jistě i Certifi kát řízení jakosti ISO 9001:2000, 01:2 000, 0, resp. dodržování jím stanovených postupů, pů, jehož náročné podmínky jsme obhájili v loňském roce. KCP patří mezi pouhých deset procent kongresových ov center z celého světa, která se mohou pochlubit jeho vlastnictvím. vím. Pro naše klienty je to další garance vysoké kvality všech námi zajišťovaných služeb. Ing. Michal Kárník, generální ředitel KCP, a. s. Dear readers, úvodní slovo / foreword The fi rst half of this year is slowly drawing to a close and together with it one of the longest and most signifi cant events that the Prague Congress Centre (PCC) has ever had the honour of hosting the Czech Republic s Presidency of the Council of the European Union. We considered d the presence of not only European political leaders over the course of approximately ment of the quality of the services we offer. The high point was without a doubt the EU-USA summit held at the start of April, which was combined with the fi rst-ever visit of American President Barack ack Obama and his six-hour marathon meeting at PCC. Thanks to our well-coordinated l ordi team of employees and external partners, we once again proved that we are more than ready to organise such a prestigious event at short notice. Our ISO 9001: : Quality Management Certifi cate has been playing a large role in the successful sful course of events thus far, specifi cally our compliance with established procedures es and their demanding conditions, which we successfully defended last year. Prague Congress Centre is one of the small ten percent of all the world s congress centres that can boast holding this certifi cate. For our clientele, ele, e, it is yet another guarantee of the high quality of all the services es we offer. Ing. Michal Kárník, two-hundred meetings as a great challenge as well as an acknowledge- General Manager of the PCC KVĚ Ě TEN/MAY

3 české předsednictví EU Americký prezident navštívil KCP Během prvního dubnového víkendu zavítal do české metropole americký prezident Barack Obama, jedna z nejvýznamnějších politických osobností současnosti. Po svém veřejném projevu na Hradčanském náměstí završil svou návštěvu účastí na neformálním Summitu Evropské unie a Spojených států v Kongresovém centru Praha (KCP). Místo konání Summitu EU USA nebylo do poslední chvíle jasné. Na jeho přípravu tak bylo podstatně méně času a bylo nutné pružně reagovat na všechny změny a požadavky organizátora akce Úřadu vlády ČR. Ve všem měli poslední slovo zástupci americké strany, s nimiž bylo vše konzultováno. Návštěva amerického prezidenta se stala vrcholným okamžikem celého předsednictví. Velmi mě těší, že tak důležitá osobnost světové politiky, jakou je Barack Obama, zavítala při své cestě do Evropy také do Prahy a dokonce i do Kongresového centra. Tato událost mezinárodního významu byla pro nás samozřejmě velkou výzvou. Věřím, že jsme obstáli a nejen americkému prezidentovi, ale i všem ostatním delegátům jsme nabídli kvalitní služby i zázemí, uvedl Michal Kárník, generální ředitel KCP. Očekávaného summitu EU USA se zúčastnili politici ve velmi reprezentativním složení a diskutovali nad celou řadou aktuálních témat. Barack Obama se s Evropany například shodl při debatě, jak čelit důsledkům klimatických změn. Společně také odsoudili severokorejský raketový test. V některých oblastech však delegáti zastávali odlišné názory. Kontroverzním tématem byla možnost umístění vězňů ze základny Guantánamo do států EU nebo vztahy USA s Ruskem. V úzké spolupráci s Úřadem vlády ČR a Policií ČR zajistilo KCP během summitu maximální bezpečnostní opatření, která se v rámci předsednictví vztahovala také na zasedání ministrů na nejvyšší úrovni. Podobná opatření čekají ještě konferenci k osudu majetku obětí holocaustu na konci června, jež bude úplně poslední významnou předsednickou akcí v KCP. American President Visits PCC American President Barack Obama, who is currently one of the world s most signifi cant political personalities, visited the Czech metropolis during the fi rst weekend in April. After his public speech on Hradčanský Square, he ended his visit by attending the informal Summit of the European Union and the United States at the Prague Congress Centre (PCC). Up until the very last minute, it was not clear where the EU-USA Summit would take place. There was signifi cantly less time to make parations and it was necessary to react fl exi- prebly to all the changes and requirements sented by the event organisers the Offi ce pre- of the Government of the Czech Republic. Representatives from the American side had the fi nal say in all matters and everything was consulted with them. The visit by the American president thus became the high point of the entire presidency. I am very glad that Barack Obama, who is one of the world s most important political players, also chose to visit Prague during his European visit, and even including the Congress Centre. In czech EU presidency addition to being of great international signifi cance, this event also presented us with an enormous challenge. I believe we met this challenge and offered not only the American president, but also all the other delegates as well, services and an environment of very high quality, stated Michal Kárník, PCC General Director. A very representative formation of politicians participated in the anticipated EU-USA Summit and discussed a broad range of very current topics. For example, Barack Obama agreed with the European delegates during a debate on how to deal with the consequences of climate change. They also joint- ly disapproved of the North Korean rocket testing. In some areas however, the delegates held differing opinions. The controversial topics included the possible placement of prisoners from the Quantánamo Naval Base in EU states and relations between the USA and Russia. Acting in close cooperation with the Offi ce of the Government of the Czech Republic and the Police of the Czech Republic, PCC ensured maximum security measures over the course of the summit, which, within the framework of the Czech Presidency, also applied to the meeting held by the highest level of ministers. Comparable measures will also be implemented at the conference on the fate of the property of Holocaust victims, which will take place at the end of June and will be the fi nal signifi cant presidential event held at PCC. 4 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY

4 6 akce / event of issue Světoví dermatologové navštíví Prahu Mezi největší události tohoto roku bude jistě patřit 10. Mezinárodní dermatologický kongres, který se v Kongresovém centru Praha (KCP) uskuteční na konci května. V prostorách KCP se ve dnech května sejde více než čtyři tisíce lékařů a předních odborníků v oblasti dermatologie. Účastníci přijedou z Nového Zélandu, Íránu, Brazílie, Indie a dalších koutů světa. Již 10. mezinárodní kongres dermatologie se uskuteční mimo jiné pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, primátora hlavního města Prahy Pavla Béma či rektora Karlovy univerzity, starší univerzity ve střední Evropě, Václava Hampla. Tato velká a prestižní akce se koná každých pět let nej- a v české metropoli oslaví své jubilejní, padesáté narozeniny. Součástí konference bude řada sympozií, kurzů a zasedání. Mezi diskutovanými tématy se objeví stárnutí kůže, lasery, virus HIV, problekmatika lepry v Africe nebo tropická a kosmetická dermatologie. V nejbližší době bude KCP hostit i další velké akce. V červnu se zde uskuteční 20. Mezinárodní konference a výstava o elektřině či kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie a jiných intervenčních technik. KVĚ TEN/MAY World s Dermatologists to Visit Prague The Tenth International Congress of Dermatology, which will take place at the Prague Congress Centre (PCC), will surely be one of the largest events of this year. On May, more than four thousand physicians and leading experts from the fi eld of dermatology will meet on Prague Congress Centre premises. Participants will arrive from New Zealand, Iran, Brazil, India, and other corners of the world. This Tenth International Congress of Dermatology will also take place under the patronage of Czech President Václav Klaus; Prague Mayor Pavel Bém; and Vá- clav Hempl, Rector of Charles University, which is the oldest university in Central Europe. This large and prestigious event is held every fi ve years and has chosen to celebrate its golden fi f- tieth anniversary in the Czech metropolis. The conference will include a number of symposia, courses and meetings. The topics that will be discussed include ageing of the skin, lasers, the Human Immunodefi ciency Virus (HIV), leprosy in Africa, and tropical and cosmetic dermatology. The Prague Congress Centre will also be hosting additional large events in the near future. June will see the 20 th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, as well as the congress held by the European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques. KCP má nové webové stránky Webové stránky Kongresového centra Praha (KCP) mají novou podobu. Návštěvníci by se na nich měli lépe orientovat a snadno najít všechny potřebné informace. Nové stránky jsou uživatelsky příjemnější a nabízejí atraktivní design. V dubnu 2009 byly ofi ciálně spuštěny nové webové stránky KCP. Od těch předchozích se liší již na první pohled. Hlavním cílem bylo jejich zjednodušení a zpřehlednění. Menu je logicky uspořádáno podle toho, jaký typ návštěvníka na stránky přichází a jaké informace hledá. Návštěvník by se tak měl při prohlížení stránek cítit dobře a snadno nalézt to, co ho zajímá. Nechceme vás přehltit množstvím informací, přesto zde naleznete vše důležité. Od zajímavostí o Kongresovém centru Praha, přehledu aktuálních akcí, způsobu dopravy do KCP až po možnost zadání vaší poptávky na akci, kterou obratem naše rezervační oddělení zpracuje. Kromě snadné orientace v textu byl zvolen také příjemný a moderní design. Při tvorbě webových stránek jsme se snažili přizpůsobit novým trendům a stylu, jakým se v současnosti webové stránky vytvářejí. Ať už hledáte pronájem kancelářských či obchodních prostor, jste návštěvníkem akce nebo jejím organizátorem, těšíme se na vaši návštěvu našich nových webových stránek na PCC has New Webpages novinky / news The Prague Congress Centre (PCC) webpages have gained a new image. Visitors will fi nd the website easier to navigate and should be able to locate the information they need. The new pages are more user-friendly and offer an attractive design. The PCC s new webpages were offi cially launched in April The difference is visible at fi rst glance. The main objective was to make the site easier to use and clearer. The menu is logically organised according to the type of visitor to the pages and the information that is being sought. As a result, website visitors should feel more comfortable and easily fi nd that which interests them. We don t want to overwhelm you with information; nevertheless you will be able to fi nd everything that is important ranging from interesting facts about the Prague Congress Centre, including an overview of actual events and how to reach the PCC, and ending with the option of submitting a request for holding an event, which will be processed immediately by our reservations division. In addition to easy navigation through the text, a pleasant contemporary design was selected. When creating the website, we tried to adapt to new trends and styles that are currently applied to webpages. Whether you want to rent offi ce or commercial space, are planning to attend an event or organising one, we are looking forward to your visit at our new website at KVĚ Ě TEN/MAY

5 Yes, we can... Let s Party! Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, dataprojektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský hrad Variabilní prostor 720 m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst wow.za sigroup.cz 5. května 65, Praha 4 Tel.: cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu

6 kultura v KCP KCP v rytmu kubánské hudby a japonských bubnů Po muzikálu Thriller Live, jenž divákům připomněl životní dráhu Michae- la Jacksona, a kubánském seskupení Buena Vista Social Club, se mohou návštěvníci těšit například na soubor japonských bubeníků Yamato. CongressMans Hudební a taneční vystoupení slavných interpretů ze všech koutů světa jsou již nedílnou součástí programu Kongresového centra Praha (KCP) a v nejbližší době tomu nebude jinak. V dubnu využila výborné akustické vlastnosti Kongresového sálu celá řada zpěváků, tanečníků a gospelo- vých sborů ve fascinujícím muzikálu Thriller Live. Mistrovské dílo přiblížilo divákům život a úspěch krále popu, Michaela Jacksona. Smyslné rytmy kubánského stylu pak nabídla návštěvníkům formace Pasión de Buena Vista a jedenáctičlenné seskupení přímo z Havany Buena Vista Social Club. Nevšední žitek slibuje také symfonie Pán záprstenů. Hudební průřez známou fi lmovou trilogií bude součástí Pražského jara a v KCP se staví na konci května. Tentýž mě- předsíc zavítá již poněkolikáté do Prahy proslulý japonský soubor bubeníků beníků Yamato, který přinese českému publiku opět nezapomenutelný a zivní zážitek. Při jejich novém strhu- intenjícím a energickém vystoupení uslyší diváci veselé pasáže, odezvu ho deště či bouři. Bubeničtí mágové cestují se svými bubny b Waidako po celém světě již více než deset let a své fascinující bubnování, jež zvedá lidi ze sedadel, mísí s tradičními japonskými motivy. Na konci května v prostorách KCP vystoupí také legendární britská kapela Jethro Tull. Červnové kulturní akce pak završí předsta- padajícívení Špalíček, jež bylo vybráno k výročí oslav narození Bohuslava Martinů a bude součástí doprovodného programu českého předsednictví v Radě EU. PCC to the Rhythm of Cuban Music and Japanese Drums Following the musical Thriller Live, which reminded viewers of Michael Jackson s life story, and a performance by the Buena Vista Social Club, a musical group from Cuba, visitors can look forward to other events, including the Japanese drum group Yamato. Musical and dance performances by famous artists from all corners of the world have long been an integral part of the programme at the Prague Congress Centre and things will not be changing in the near future. A number of singers, dancers and gospel groups took advantage of the excellent acoustics offered by the Congress Hall in the fascinating musical Thriller Live. This artistic work presents the life and success of Michael Jackson the King of Pop. The purposeful rhythm of Cuban style music was then offered to visitors in the show titled Pasión de Buena Vista as put on by the Buena Vista Social Club, an eleven-member group from Havana. The Lord of the Rings Symphony promises to be an uncommon experience. This musical cross-section from the well-known fi lm trilogy is a part of the Prague Spring and will be presented at the PCC at the end of May. During the same month, Prague will also joy a visit by Yamato, a famous group of Japanese e drummers, who have already visited the metropolis several times. Once again they will bring the Czech public an en- unforgettably intense experience. During the group s new spellbinding energetic performance, the audience will hear light-hearted passages along with the echo of falling rain and even thunderstorms. These drum magicians have been travelling around the world with their Waidako drums for more than ten years. Their fascinating drumming, which lifts people out of their seats, is interspersed with traditional Japanese motifs. The legendary British group Jethro Tull will also appear on PCC premises at the end of May. The high point of June s cultural events will be the performance of Špalíček, which was selected to celebrate the birthday of Bohuslav Martinů and is a component of programme accompanying the Czech Republic s Presidency of the Council of the EU. 10 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY international culture events in in PCC CongressMans 11

7 12 pověst / legend Lvi ve skále Vyšehradské Kdysi dala Libuše do vyšehradské skály spoustu pokladů a s nimi také lva, který je měl hlídal. Ke králi zvířat přibylo dalších dvanáct malých lvíčků. Podle pověsti s nimi od té doby ve skále u pokladů sedí a jednou za rok vychází ven, aby zkontroloval českou zemi. Starý český lev prý vždy vyleze na skálu a obhlíží zemi. Mladí lvíčkové jdou sice za ním, ale ze skály úplně nevylezou. Zůstávají jen v její puklině. Lev sleduje český kraj a mračí se. Mláďata se po každé ptají: Udeřila již naše hodina? Starý lev ale zavrtí hlavou, zamrská ocasem a řekne: Ještě neudeřila naše hodina. Spěte dál, moji malí lvíčkové. Ti se tedy obrátí a vracejí se zpět do nitra skály. Poté si lehnou k pokladům a spí dál, rok po roce. Starý lev ale nikdy neusne a je stále na stráži. Ví prý o všem, co se v Čechách děje. Jakmile udeří hodina, zařve ve skále vyšehradské tak mocně, až se skála roztrhne. Rytíři a vojáci hned vstanou, vyrazí ven a s nimi i těch dvanáct mladých lvíčků, kteří teď schválně pořád spí, aby měli potom dost síly roztrhat všechny nepřátele české země. Český lev se prý z Vyšehradu nehne. Zemi bude hlídat až do skonání světa. Zdroj: Popelka Biliánová Pověsti Vyšehradské KVĚ TEN/MAY Lions in Vyšehrad Rock A long, long time ago, Princess Libuše placed a number of treasures in Vyšehrad Rock and, along with them, a lion as their guard. The King of Beasts was soon joined by twelve lion cubs. According to legend, he has been sitting with them next to the treasures. Once a year he ventures out to appraise the state of affairs in the Czech lands. The ancient Czech lion climbs to the top of the rock and surveys the country. The lion cubs follow him out, but they do not climb all the way to the top. They stay in a crevice. The lion observes the Czech countryside and frowns. Every time the cubs ask him, Has our hour struck yet? The old lion only shakes his head, fl icks his tail and says, Our hour has not struck yet. Sleep on my little lions. They turn around and return inside. They lie back down next to the treasures and sleep on year after year. The old lion never sleeps and always stands guard. He knows everything that happens in the Czech lands. As soon as the hour strikes, he ll let out an enormous roar in Vyšehrad Rock that will rend the rock into two. Knights and soldiers will immediately arise and charge out, accompanied by the twelve lion cubs, who are always sleeping intentionally, so as to have enough strength to tear all enemies of the Czech lands into pieces. It is said that the Czech lion will never leave Vyšehrad. He will guard the nation until the end of time. Source: Popelka Biliánová Vyšehrad Legends Zveme na výjimečný experimentální tanečně-hudební projekt ŠPALÍČEK na hudbu Bohuslava Martinů 14. a 15. června 2009, od 19 hod. Kongresové centrum Praha, Kongresový sál Společné vystoupení dětí pražských ZŠ a profesionálních tanečníků Konzervatoře Duncan centre s doprovodem Pražské komorní filharmonie, Bambini di Praga a členy Pražského filharmonického sboru. V průběhu nácviku ( ) a představení je natáčen sběrný socio-umělecký dokument České televize. Projekt je součástí oficiálního doprovodného programu českého předsednictví v Radě EU a pilotním projektem programu Tanec školám. EVA BLAŽÍČKOVÁ choreografie, režie JAKUB HRŮŠA dirigent OLGA SOMMEROVÁ režie sběrného dokumentárního filmu. Produkce: Institut umění-divadelní ústav Vstupenky: on-line rezervace a další informace: prodej v síti TicketPro hromadné:

8 soutěž / contest Vyhrajte 2 vstupenky na gala koncert v Kongresovém centru Praha. Který ze sálů Kongresového centra Praha má vynikající akustiku, díky níž se řadí mezi třináct nejlepších koncertních sálů světa? a) Komorní sál b) Společenský sál c) Kongresový sál Odpovědi zasílejte nejpozději do 31. července na kcp. cz (nezapomeňte uvést také své jméno a příjmení). Výherce kontaktujeme po skončení soutěže. Pravidla soutěže naleznete na Win 2 tickets for gala concert in the Prague Congress Centre. Due to its excellent acoustics, which hall of the Prague Congress Centre is one of the thirteen best concert halls in the world? a) Chamber Hall b) Forum Hall c) Congress Hall Send answers to until 31 st July (don t forget to write your name and surname). The winner will be contacted when the contest is finished. Contest rules avaliable on www. kcp. cz. Seznam akcí CIRED Mezinárodní konference o elektřině s doprovodnou výstavou CIRED th International Elektricity Conference & Exhibition on Electricity Distribution Špalíček Bohuslava Martinů více informací na Špalíček Bohuslava Martinů more information on kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery Kongres Federace Evropských biochemických společností 34 th Congress of Federation of European Biochemical Societies Koncert křesťanské hudební skupiny Heritage Singers Concert of the Christian Group Heritage Singers akce / events 2009 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: květen 2009 / may 2009 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 KVĚ TEN/MAY KVĚ TEN/MAY

9

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více