Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010"

Transkript

1 Manuál internetového bankovnictví verze 1 / září 2011December 2010

2 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud jste klientem banky Equa bank od , můžete rovnou psát své přihlašovací údaje do příslušných polí. Jestli chcete používat původní internetové bankovnictví (platí pro účty vzniklé před ) použijte VSTUP DO PŮVODNÍ VERZE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ. Stránka pro přihlášení je plně zabezpečena všemi bezpečnostními certifikáty a zadané údaje pro přihlašování jsou přenášené pomocí šifrování. Po prvním přihlášení budete, po zadání Vašeho přihlašovacího jména a hesla, vyzváni k zadání autorizačního klíče. Ten je Vám odeslán automaticky na Váš mobilní telefon. Při přihlášení si zadávání tohoto klíče můžete zrušit v sekci NASTAVENÍ PŘIHLÁŠENÍ. Upozorňujeme, že možností přihlašování bez autorizačního klíče snižujete bezpečnost Vašeho přihlášení. 1 / Září 2011

3 První přihlášení, přihlášení po zaslání nových přihlašovacích údajů Po prvním přihlášení do internetového bankovnictví si prosím poznamenejte své nové přihlašovací jméno. Jméno je totiž, z bezpečnostních důvodů, automaticky změněno. Své přihlašovací jméno si můžete kdykoliv změnit v sekci NASTAVENÍ PŘIHLÁŠENÍ. Z bezpečnostních důvodů si, prosím, změňte i své heslo pro přihlášení do internetového bankovnictví. Povolená délka hesla je mezi 8-14 znaky a může obsahovat číslice, malá a velká písmena nebo jiné znaky. Podmínkou je alespoň jedno velké písmeno a alespoň jedna číslice. Heslo je v procesu změny kontrolováno (zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům, a zda jste již v minulosti nepoužívali stejné heslo). V případě, že heslo nevyhovuje, budete při změně hesla upozorněni. Pro přihlášení do internetového bankovnictví si můžete vybrat ze dvou variant přihlášení: Pomocí autorizačního kódu nebo bez něj. Změna se projeví při dalším přihlášení do Vašeho internetového bankovnictví. Dále si můžete nastavit heslo pro komunikaci s operátorem a PIN pro realizaci plateb po telefonu. Délka hesla i PIN je vždy 6 znaků a může obsahovat pouzečíslice. Heslo i PIN jsou v procesu změny kontrolovány (zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům, a zda jste již v minulosti nepoužívali stejné heslo nebo PIN). V případě, že heslo nevyhovuje, budete upozorněni. Pro autorizaci všech změn přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Zadání kódu je omezeno časovým limitem 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je platba autorizována a odeslána ke zpracování. V případě hesla do internetového bankovnictví, volejte Klientské centrum Equa bank každý den v době od 8:00 do 21:00. Zde Vám, po ověření Vašich osobních údajů, vygenerujeme dočasné přihlašovací heslo, které obdržíte na Vámi uvedený . 2 / Září / Září 2011

4 Přehled / Souhrn Přehled internetového bankovnictví je úvodní stránka, na které najdete údaje o posledních transakcích včetně upozornění na nezrealizované platby a také zprávy z banky. Poslední transakce - všechny realizované platby, které jsou zaúčtovány. Po rozkliknuti platby se dostanete do přehledu všech nezrealizovaných plateb v transakční historii. Nezrealizované platby - platby, které byly odeslány z Vašich účtů i ty, které nebylo možno zrealizovat. Po rozkliknuti platby se dostanete do přehledu všech nezrealizovaných plateb. Důvod neuskutečnění platby je uveden v popisu. Zprávy - nepřečtené zprávy od Equa bank. Na pravé straně je rychlý a přehledný stav všech Vašich účtů (běžných, spořicích účtů, termínovaných vkladů a hypoték), včetně účetních, disponibilních zůstatků a sum blokací jednotlivých účtů. Účetní zůstatek - stav k danému dni, ve kterém nejsou zohledněny blokace, nezúčtované operace ačástka povoleného kontokorentu. Disponibilní zůstatek - částka, která je k danému dni na účtu okamžitě k dispozici. V případě povoleného přečerpání částka zahrnuje i výši tohoto kontokorentu. Blokováno - výše blokovaných prostředků na jednotlivých účtech. Blokace částky může vzniknout např. při karetních operacích nebo z důvodu exekuce. 2 / Září / Září 2011

5 Přehled / Transakční historie Všechny transakce na Vašich účtech: Příchozí i odchozí platby, zúčtovaní poplatků, úroky. Transakce je možné filtrovat podle konkrétního účtu, částky, data realizace a jiných parametrů. Parametry pro filtrování jsou: z účtu, protiúčet, kód banky, typ transakce, kategorie a variabilní symbol. Seznam transakcí (celý nebo s filtrovanými daty), je možné tisknout, exportovat do formátu XML nebo CSV pro použití v účetních programech. Realizované transakce na Vašich účtech jsou automaticky přidávány do přehledu transakční historie podle data realizace. Příchozí i odchozí transakce jsou vždy zobrazeny jako jednotlivé položky spolu se součtem všech poplatků, které se k ní vztahují. Po rozkliknuti detailu transakce se zobrazí všechny informace, které se k transakci pojí, podrobné rozepsání poplatků nebo informace o kurzu, ve kterém byla transakce realizována. V přehledu vidíte název nebo číslo svého účtu a číslo protiúčtu, které se k realizované transakce vztahují. V případě, že jde o opakovanou platbu, je uveden její název. Pro všechny platby je zobrazena zpráva pro příjemce platby. Všechny realizované (příchozí i odchozí) transakce mohou být přidávány do jednotlivých kategorií. Buď při samotné tvorbě platby, nebo automaticky nastavením pravidel pro kategorie plateb (v sekci NASTAVENÍ ). U transakcí zařazených do některé z kategorií je vedle typu platby uveden název kategorie. Platby nezařazené, je možné do kategorie snadno přidat kliknutím na Ikonu PŘIDAT KATEGORII. 4 / Září 2011

6 Přehled / Výpisy z účtu Přehled všech transakcí na Vašich účtech je archivován formou standardních měsíčních výpisů. Výpisy za jednotlivé měsíce si můžete stáhnout a uložit ve formátu PDF. Výpisy z účtu jsou vytvořeny vždy za jeden kalendářní měsíc. Tomuto období odpovídají i souhrnné částky příjmů, výdajů a výše zůstatku na konci období. V případě, že potřebujete výpis potvrzený bankou, zvolte ZASLAT POŠTOU. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního Sazebníku poplatků Equa bank. 5 / Září 2011

7 Přehled / Žádosti a nabídky V této sekci můžete velmi jednoduše zakládat své běžné a spořicí účty a vytvářet nové termínované vklady. V seznamu svých žádostí můžete sledovat status jednotlivých žádostí. Pro založení nového účtu vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pro snadnější orientaci ve Vašem internetovém bankovnictví si můžete nastavit nebo změnit názvy svých účtů. Pokud si pro účet zvolíte jméno, objeví se tento název při každém zobrazení daného účtu. Změnu provedete zadáním nového názvu do pole NÁZEV ÚČTU a kliknutím na tlačítko ULOŽIT ZMĚNU NÁZVU ÚČTU. Potvrzením je změna uložena. Maximální délka názvu je 20 znaků. 6 / Září 2011

8 Přehled / Nezrealizované platby Zde najdete přehled všech odchozích plateb z Vašich účtů, které nebylo možno zrealizovat. Důvod, proč platba nebyla provedena je uveden v detailu platby. Nezrealizovanou platbu lze po její úpravě znovu odeslat. Pokud nastanou problémy, kontaktujte naše Klientské centrum na lince každý den v době od 8:00 do 21:00. Pokud nerealizovanou platbu nesmažete, bude v tomto přehledu uchována. 7 / Září 2011

9 Jednorázové platby / Tuzemská platba Tuzemské platby jsou všechny převody finančních prostředků v CZK v rámci ČR. Pro zadání tuzemské platby vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích nebo využijte možnosti vytvořit platbu z šablony. Jednotlivá pole formuláře nové tuzemské platby jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné trvalý příkaz dokončit a k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Z nabídky zvolte jeden ze svých účtů, ze kterého bude platba odeslána. Máte k dispozici všechny účty, které je možno pro danou tuzemskou platbu použít. U každého účtu najdete jeho podrobnější specifikaci - číslo, měnu a název. Pro převody v rámci Equa bank (kód banky 6100) můžete zvolit jakékoliv datum (pracovní dny, víkendy i svátky) v rámci Equa účtů můžete převádět platby 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro ostatní převody v rámci ČR musí být den splatnosti dnem pracovním. Pro tuzemské platby můžete zvolit prioritu Standardní nebo Expresní. Expresní platba může být zadána pro daný den pouze do 12:00 hodin. V případě zadání tuzemského platebního příkazu s Expresní prioritou se banka zavazuje k převedení částky ve prospěch banky příjemce ještě týž den. Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si navolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později nebo autorizovat více plateb najednou. 8 / Září 2011

10 Jednorázové platby / Tuzemská platba Autorizace domácí platby Pro autorizaci platby stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Po obdržení autorizačního kódu jej opište do určeného pole. Zadání kódu má časový limit 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je platba autorizována a odeslána ke zpracování. Jako potvrzení úspěšné autorizace se na Vaší obrazovce objeví potvrzení o přijetí platby ke zpracování bankou. V tuto chvíli zadanou platbu můžete zkontrolovat v ČEKÁRNĚ PLÁNOVANÉ PLATBY a TRANSAKČNÍ HISTORII. Platby uložené v ČEKÁRNĚ máte možnost pomocí tlačítka ZRUŠIT a tím požádat banku o zrušení tzn., že zadaná platba nebude bankou zpracována. Možnost požádat o zrušení máte u některých již zaúčtovaných plateb v TRANSAKČNÍ HISTORII, a to pomocí tlačítka ZRUŠIT. Odeslanáčástka Vám bude vrácena zpět na účet, a to ještě v den splatnosti platby. Všechny své zrealizované platby naleznete v sekci TRANSAKČNÍ HISTORIE. Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. 9 / Září 2011

11 Jednorázové platby / Převod mezi mými účty Pro převod mezi vlastními účty vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích nebo využijte možnosti vytvořit platbu z šablony. Z nabídky zvolte jeden ze svých účtů, ze kterého bude platba odeslána. Máte k dispozici všechny účty, které je možno pro danou tuzemskou platbu použít. U každého účtu najdete jeho podrobnější specifikaci -číslo, měnu a název. V případě, že odesíláte jinou měnu, než ve které je veden Váš účet, zobrazí se přepočet částky v měně Vašeho účtu. Částka v měně účtu je pouze orientační přepočet dle právě platného kurzovního lístku. Při realizaci platby bude použit platný kurzovní lístek ve chvíli zpracování, přepočet se proto může lišit v závislosti na vývoji kurzu. Pro převody v CZK můžete zvolit jakékoliv datum (pracovní dny, víkendy i svátky). V rámci Equa účtů v CZK můžete převádět platby 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro ostatní převody musí být den splatnosti dnem pracovním. Zrealizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. Platbu lze uložit jako šablonu, kterou můžete v budoucnu opakovaně používat. Pole "DATUM PLATBY" a "PRIORITA" se neukládají. Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později nebo autorizovat více plateb najednou. 10 / Září 2011

12 Jednorázové platby / Zahraniční platba Zahraniční platby jsou: všechny převody do/ze zahraniční v CZK nebo cizí měně, úhrady do/z bank na území ČR v cizí měně. Můžete zvolit mezi dvěma formáty čísla účtu příjemce. Volný formát čísla účtu příjemce nebo IBAN. Libovolný formát lze použít při převodech mimo země EU/EHP. V případě, že odesíláte jinou měnu, než ve které je veden Váš účet, zobrazí se přepočet částky v měně Vašeho účtu. Částka v měně účtu je pouze orientační přepočet dle právě platného kurzovního lístku. Při realizaci platby bude použit platný kurzovní lístek ve chvíli zpracování, přepočet se proto může lišit v závislosti na změně kurzu. Banka provádí zahraniční platby v těchto měnách: CZK, EUR a USD. Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního Sazebníku poplatků Equa bank. Platbu lze uložit jako šablonu, kterou můžete v budoucnu opakovaně používat. Pole "DATUM PLATBY " a "PRIORITA" se neukládají. Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později nebo autorizovat více plateb najednou." 11 / Září 2011

13 Jednorázové platby / Šablony plateb V úvodu je zobrazen seznam šablon, které jste vytvořili. Jednu z nich můžete vybrat a použít jako vzor platby. Pole DATUM PLATBY a PRIORITA se do šablony neukládají, proto je třeba před odesláním nové platby tato pole doplnit. 12 / Září 2011

14 Opakované platby / Trvalý příkaz Pro pravidelné opakování platby si můžete jednoduše založit trvalý příkaz. Jednotlivá pole formuláře trvalého příkazu jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné trvalý příkaz dokončit a k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Více informací o formátech jednotlivých, povinných polí najdete v kategorizované nápovědě. Název trvalého příkazu prostřednictvím popisu můžete platbu lépe vyhledat v přehledech a osobních financích. Maximální délka textu je 26 znaků. Frekvence - určuje frekvenci, kdy bude trvalý příkaz odesílán příjemci. Je možné nastavit denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční frekvenci plateb. Datum první platby - určení prvního data, od kterého lze trvalý příkaz z Vašeho účtu převést. Datum můžete zvolit z kalendáře pomocí kliknutí na ikonu nebo přímo vepsat datum ve formátu: DD.MM.RRRR (např ). Platnost do - stanovení posledního data, do kterého lze trvalý příkaz z Vašeho účtu převést. Datum můžete zvolit z kalendáře pomocí kliknutí na ikonu nebo přímo vepsat datum ve formátu: DD.MM.RRRR (např ). Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. 13 / Září 2011

15 Opakované platby / SIPO Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva - SIPO SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s. p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. Umožní Vám sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Pro zadání povolení SIPO vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře povolení SIPO jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné povolení SIPO dokončit a k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Více informací o formátech jednotlivých, povinných polí najdete v kategorizované nápovědě. Povolení SIPO je možné realizovat pouze z Vašeho běžného účtu v CZK. Název SIPO - díky tomuto popisu můžete platbu lépe vyhledat v přehledech a osobních financích. Maximální délka textu je 26 znaků. Spojovací číslo je desetimístné číslo, díky kterému budete jednoznačně identifikován jako plátce. Číslo získáte na pobočkách České pošty, která Vám ho přidělí. Nastavte maximální výši převáděné částky v rámci jednoho měsíce. SIPO můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení povolení SIPO můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. 15 / Září 2011

16 Opakované platby / Inkaso Pro zadání svolení k inkasu vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře svolení k inkasu jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné svolení k inkasu dokončit a k vyplnění polí budete vyzáni. Svolení k inkasu je možné realizovat pouze z Vašeho běžného účtu v CZK. Název svolení k inkasu - díky tomuto popisu můžete platbu lépe vyhledat v přehledech a osobních financích. Maximální délka textu je 26 znaků. Nastavte maximální výši převáděnéčástky v rámci jednoho měsíce. Platnost do - určení data, do kterého lze svolení k inkasu z Vašeho účtu převádět. Datum můžete zvolit z kalendáře pomocí kliknutí na ikonu nebo přímo vepsat datum ve formátu: DD.MM.RRRR (např ). Svolení k inkasu můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKŠNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení povolení SIPO můžete být informováni SMS zprávou nebo e- mailem. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. 15 / Září 2011

17 Opakované platby / Přehled opakovaných plateb Všechny zadané opakované platby můžete vidět v záložkách: Přehled trvalých příkazů Přehled SIPO Přehled inkaso Na těchto místech můžete opakované platby spravovat, upravovat nebo rušit. Kliknutím na název opakované platby se zobrazí detailní informace. V přehledu trvalých příkazů je v prvním sloupci zobrazeno datum příští platby trvalého příkazu. 16 / Září 2011

18 Čekárna plateb / Plánované platby Zde najdete přehled všech zadaných a autorizovaných plateb. Platby se realizují podle zadaného dne splatnosti. Po odeslání a zrealizování platby si podrobnosti této platby můžete prohlédnout v TRANSAKČNÍ HISTORII. Přehled obsahuje všechny jednorázové i trvalé platby. V případě trvalých plateb jde vždy o nejbližší naplánovanou platbu. Jednorázovou i opakovanou platbu můžete zrušit, pokud ji neodešlete. 17 / Září 2011

19 Čekárna plateb / Platby čekající na autorizaci Zde najdete přehled všech vytvořených plateb, které nebyly autorizovány. Platby nemohou být odeslány. Autorizovat platby můžete jednotlivě nebo hromadně. V případě hromadné autorizace u plateb s nastaveným datem splatnosti dříve než dnes se automaticky nastaví dnešní datum. 18 / Září 2011

20 Spoření / Termínovaný vklad Založit nový termínovaný vklad můžete buď ze sekce SPOŘENÍ nebo přes nabídku v sekci ŽÁDOSTI A NABÍDKY. Pro založení nového termínovaného vkladu vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře termínovaného vkladu jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Více informací o formátech jednotlivých, povinných polí najdete v kategorizované nápovědě. Nový termínovaný vklad je možné založit pouze z Vašeho běžného účtu vždy ve stejné měně jako měna vkladu. Název termínovaného vkladu si můžete sami zvolit. Maximální délka názvu je 26 znaků. Minimální částka vkladu na termínovaný účet je CZK / EUR / USD. Termínovaný vklad může být dvojího typu: Jednorázový termínovaný vklad po skončení vkladu je celá částka i s úroky sníženými o daň převedena na přidružený běžný účet, který si klient zvolil při zřízení. Vklad není automaticky obnoven. Revolvingový termínovaný vklad (s automatickým obnovením) - vklad se po skončení automaticky obnoví na původně nastavenou délku s úrokovou sazbou platnou v den obnovení. Podle nastavení Kapitalizace úroků budou úroky snížené o daň při obnovení připsány buď na přidružený běžný účet, nebo na obnovený účet termínovaného vkladu. Délkou vkladu je období od zřízení do skončení vkladu. V průběhu tohoto období nemáte možnost ponížit nebo navýšit částku vkladu. V případě potřeby finančních prostředků lze termínovaný vklad předčasně vypovědět i v průběhu tohoto období s penalizací definovanou v obchodních podmínkách. Zvolením možnosti KAPITALIZACE ÚROKŮ ANO, budou úroky v době automatického obnovení připsány k částce termínovaného vkladu. Pokud vyberete možnost KAPITALIZACE ÚROKŮ NE, budou úroky při automatickém obnovení připsány na připojený běžný účet. Částka vkladu se tedy při obnovení nezmění. 19 / Září 2011

21 Spoření / Spořicí účet V této sekci můžete velmi jednoduše zakládat své nové spořicí účty. Pro založení nového účtu vyplňte formulář postupně. Jednotlivá pole formuláře jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Pro Vaši snadnější orientaci ve svém internetovém bankovnictví si můžete nastavit nebo změnit názvy svých účtů. Pokud si pro účet jméno zvolíte, objeví se tento název při každém zobrazení daného účtu. Změnu provedete zadáním nového názvu do pole NÁZEV ÚČTU a kliknutím na tlačítko ULOŽIT ZMĚNU NÁZVU ÚČTU. Potvrzením je změna uložena. Maximální délka názvu je 20 znaků. 20 / Září 2011

22 Spoření / Přehled termínovaných vkladů Všechny své termínované vklady nebo spořicí účty můžete vidět SPOŘENÍ v záložkách: sekci Přehled termínovaných vkladů Přehled spořicích účtů Na těchto místech můžete své spoření spravovat, upravovat nebo Kliknutím na název se zobrazí detailní informace. rušit. 21 / Září 2011

23 Karty / Moje karty Na úvodní straně sekce KARTY máte k dispozici všechny důležité informace o Vašich kartách. Uvedeny jsou informace o: Platnosti karty Typu karty a číslu karty v bezpečném formátu Účtech přiřazených ke kartě Stavu karty Stav/Status Informuje o aktuálním stavu Vaší platební karty: Aktivní - je karta, kterou lze běžně používat pro transakce smluvené s bankou a zobrazuje se k ní historie veškerých karetních transakcí, tedy i těch, které již byly provedeny avšak doposud nezaúčtovány, Blokovaná - je karta, u které je dočasně pozastaveno používání. Je zablokovaná bankou nebo majitelem karty. Dočasnou blokaci karty zrušíte pokynem zadáním pokynu "zrušit blokaci" a odesláním certifikované žádosti, Expirovaná - je karta, jež vypršela platnost. Datum expirace "EXPIRES END" na přední straně platební karty. V případě, že je Vaše karta: Neaktivní, použijte tlačítko "Aktivovat kartu". Výběrem této operace získáváte, možnost výběru, jakou kartu chcete aktivovat, a poté následuje proces certifikace. Dočasně blokovaná, blokace trvá po dobu 24 hodin, po uplynutí časového intervalu se stává blokací trvalou. Trvale blokovaná, zvolením tohoto kroku nelze již kartu v budoucnu použít. Karetní blokace - jsou zobrazeny blokace karty s veškerými náležitostmi (datum, typ transakce a detaily třetí strany, tedy ATM, obchodníka, apod.). 22 / Září 2011

24 Upozornění Upozornění můžete nastavovat neomezeně, pro všechny své běžné nebo spořicí účty nebo termínované vklady. Můžete být informování formou SMS zprávy nebo u. Formu zasílání upozornění můžete nastavit pro různé situace rozdílnou. Upozornění můžete nastavit ve čtyřech případech: Zasílání pravidelného zůstatku účtu Zasílání upozornění na změnu zůstatku na účtu V případě příchozí platby na účet V případě odchozí platby z účtu Pravidelný přehled zůstatku účtu - toto upozornění je zasíláno v pravidelném intervalu, který si sami určíte. Lze jej posílat jednou denně, jednou týdně nebo jednou měsíčně. Sami si také určujete čas odesílání SMS zpráv nebo u s pravidelnou informací o zůstatku. Pravidelně jste pak obeznámeni o aktuálním stavu účetního zůstatku nebo disponibilního zůstatku, podle typy nastavení. Upozornění na změnu zůstatku na účtu - toto upozornění je odesíláno pouze v případě změny zůstatku Vámi zvoleného účtu. Upozornění je zasíláno při změně účetního nebo disponibilního zůstatku, nad nebo pod Vámi zvolený limit. Upozornění na příchozí platby na účet - toto upozornění je odesíláno pouze v případě nově příchozí platby na Vámi zvolený účet. Pro zasílání upozornění v tomto případě můžete nastavit více parametrů pro přesnější určení příchozí platby. Upozornění na odchozí platby z účtu toto upozornění je odesíláno pouze v případě nově odchozí platby z Vašeho účtu. Pro zasílání upozornění v tomto případě můžete nastavit více parametrů pro přesnější určení odchozí platby. 23 / Září 2011

25 Zprávy Na tomto místě najdete všechny informace, které Vám zaslala Equa bank. Zprávy jsou řazeny podle data odeslání zprávy. Pro lepší přehlednost je zobrazen i předmět a priorita zprávy. V Přehledu je zobrazeno pokud zpráva obsahuje přílohu. Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny také v přehledu na straně souhrnu v sekci PŘEHLED. Oznámení o nové, nepřečtené zprávě je zobrazeno upozorněním u ikony sekce ZPRÁVY. 24 / Září 2011

26 Nastavení / Nastavení klientských údajů Na tomto místě najdete všechny kontaktní údaje, které jste uvedli při založení svého účtu nebo je doplnili v průběhu používání svého internetového bankovnictví. Klientské údaje - tyto údaje je možné měnit pouze na pobočce. Jde o jméno, příjmení a adresu Vašeho trvalého bydliště. Tuto adresu jste uvedli při podpisu smlouvy, proto lze změnu trvalé adresy provést pouze na pobočce Equa bank, a to na základě prokázání se platným osobním dokladem (více informací o osobních dokladech). Korespondenční adresa - pokud se korespondenční adresa liší od Vaší trvalé, můžete ji zde změnit. Korespondenční adresa musí být v rámcičr. Kontaktní údaje - zde si nastavíte Vaši kontaktní ovou adresu a telefon. Číslo mobilního telefonu pro zasílání autorizačních SMS lze změnit pouze prostřednictvím Klientského centra Equa bank. Další nastavení - zde je možno zvolit jazyk Vašeho internetového bankovnictví. Změna preferovaného jazyka se projeví při dalším přihlášení. Pro autorizaci všech změn v nastavení Vašich osobních a kontaktních údajů stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Poté bude jednorázový autorizační kód odeslán formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon. Po obdržení autorizačního kódu jej opište do určeného pole. Na zadání kódu máte časový limit 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je žádost autorizována a odeslána ke zpracování. 25 / Září 2011

27 Nastavení / Nastavení přihlášení do internetového bankovnictví Zde můžete měnit přihlašovací jméno a heslo do internetového a telefonního bankovnictví. Z důvodu bezpečnosti je nutné změny Vašich hesel certifikovat autorizačním kódem. Přihlašovací jméno - jde o společný unikátní identifikační údaj pro internetové i telefonní bankovnictví. Povolená délka přihlašovacího jména je mezi 8-16 znaky a může obsahovat pouze číslice. V procesu změny je kontrolováno a v případě, že přihlašovací jméno nevyhovuje, budete při změně hesla upozorněni. Pro přihlášení do internetového bankovnictví si můžete vybrat ze dvou variant přihlášení - pomocí autorizačního kódu nebo bez něj. Změna se projeví při dalším přihlášení do Vašeho internetového bankovnictví. Své heslo do internetového bankovnictví můžete také změnit. Do pole NOVÉ HESLO zadejte své nové heslo, toto heslo zopakujte do pole POTVRZENÍ HESLA. Povolená délka hesla je mezi 8-14 znaky a může obsahovat číslice, malá a velká písmena nebo jiné znaky. Podmínkou je alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice. Pro autorizaci všech změn přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko VÝGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Poté bude jednorázový autorizační kód odeslán formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon. Kód je platný po dobu 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je žádost autorizována a odeslána ke zpracování. V případě zapomenutí hesla do internetového bankovnictví, volejte Klientské centrum Equa bank každý den v době od 8:00 do 21:00. Zde Vám, po ověření Vašich osobních údajů, vygenerujeme dočasné přihlašovací heslo, které obdržíte na Vámi uvedený kontaktní . V době přihlášení vygeneruje systém Vaše nové přihlašovací heslo, které si, prosím, poznamenejte pro další přihlášení. Toto nové přihlašovací heslo si můžete změnit v sekci NASTAVENÍ. 26 / Září 2011

28 Nastavení / Nastavení hesla pro komunikaci s operátorem Své heslo do telefonního bankovnictví Equa bank můžete změnit. Do pole NOVÉ HESLO zadejte své nové heslo, toto heslo zopakujte do pole potvrzení hesla. Délka hesla je vždy 6 znaků a může obsahovat pouze číslice. Heslo je v procesu změny kontrolováno (zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům nebo došlo k použití stejného hesla v minulosti). Pokud heslo nevyhovuje, budete při změně hesla upozorněni. Pro autorizaci všech změn přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Poté bude jednorázový autorizační kód odeslán formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon. Po obdržení autorizačního kódu jej opište do určeného pole. Na zadání kódu máte časový limit 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je žádost autorizována a odeslána ke zpracování. V případě zapomenutí hesla do internetového bankovnictví, volejte Klientské centrum Equa bank každý den v době od 8:00 do 21:00. Zde Vám, po ověření Vašich osobních údajů, vygenerujeme dočasné přihlašovací heslo, které obdržíte na Vámi uvedený kontaktní . V době přihlášení vygeneruje systém Vaše nové přihlašovací heslo, které si, prosím, poznamenejte pro další přihlášení. Toto nové přihlašovací heslo si můžete změnit v sekci NASTAVENÍ. 27 / Září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 11. 5. 2015 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 5. 4. 2014 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 13. 12. 2014 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 22. 10. 2016 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na a v nápovědě.

Podrobné popisy služby a detailní postupy naleznete v uživatelské příručce MojeBanka (dostupné na  a v nápovědě. MojeBanka První kroky se službou MojeBanka Vážená klientko, vážený kliente, dovolte, abychom vás přivítali mezi uživateli služby MojeBanka moderního systému přímého bankovnictví Komerční banky. Internetové

Více

Internetové bankovnictví Equa bank

Internetové bankovnictví Equa bank Internetové bankovnictví Equa bank Stránka 2 z 40 Obsah 1 INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ EQUA BANK... 4 2 BEZPEČNOST... 4 3 PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICT TVÍ... 4 4 CHYBNÉ PŘIHLÁŠENÍ / ZAPOMENUTÉ PŘIHLAŠOVACÍ

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO OBSAH UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CITFIN, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE +420 234 092 333 1 VSTUP DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ SE

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Nejjednodušší způsob, jak v internetovém bankovnictví nastavit trvalý příkaz k úhradě, je zvolit PLATBY, KONVERZE Trvalá platba na liště na pravé straně. Základní položky formuláře

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business

Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci MojeBanka business Popis nejpoužívanějšch funkčností v aplikaci OBSAH Zadání jednorázového příkazu k úhradě... Kliknutím na text 2 se rychle Vyplnění formuláře... dostanete na 3 požadovanou Autorizace... stránku 4 Zadání

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus

Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus Obsah 1. Rozdíl mezi službou Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus... 1 2. Přihlášení ke službě

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Zadání příkazu k úhradě

Zadání příkazu k úhradě Zadání příkazu k úhradě Přihlašte se do aplikace WSPK Smartbanking a zobrazí se vám Úvodní stránka s přehledem aktivních produktů, které máte aktivované pro elektronické bankovnictví. Na formulář pro zadání

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY O CO SE JEDNÁ? V den převodu Citi kreditní karty na novou kreditní kartu od Raiffeisenbank Vám bude ukončena služba Citibank

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SERVICE. DRIVEN. COMMERCE Obsah Úvod... 3 Dostupnost a historie dat... 3 Dřív než začneme... 4 Registrace... 4 Přihlášení se... 5 Domovská stránka... 6 Orientace

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Internet Banka s certifikáty

Internet Banka s certifikáty Internet Banka s certifikáty Obsah Užitečné dokumenty... Podpora... Parametry certifikátů... První přihlášení do Internet Banky... Vygenerování digitálních certifikátů... Import SSL certifikátu do internetového

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Verze 012014. Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání

Verze 012014. Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání Verze 012014 Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání Obsah: Začínáme... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby internetové bankovnictví... 3 Bezpečnostní upozornění... 3

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více