Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010"

Transkript

1 Manuál internetového bankovnictví verze 1 / září 2011December 2010

2 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud jste klientem banky Equa bank od , můžete rovnou psát své přihlašovací údaje do příslušných polí. Jestli chcete používat původní internetové bankovnictví (platí pro účty vzniklé před ) použijte VSTUP DO PŮVODNÍ VERZE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ. Stránka pro přihlášení je plně zabezpečena všemi bezpečnostními certifikáty a zadané údaje pro přihlašování jsou přenášené pomocí šifrování. Po prvním přihlášení budete, po zadání Vašeho přihlašovacího jména a hesla, vyzváni k zadání autorizačního klíče. Ten je Vám odeslán automaticky na Váš mobilní telefon. Při přihlášení si zadávání tohoto klíče můžete zrušit v sekci NASTAVENÍ PŘIHLÁŠENÍ. Upozorňujeme, že možností přihlašování bez autorizačního klíče snižujete bezpečnost Vašeho přihlášení. 1 / Září 2011

3 První přihlášení, přihlášení po zaslání nových přihlašovacích údajů Po prvním přihlášení do internetového bankovnictví si prosím poznamenejte své nové přihlašovací jméno. Jméno je totiž, z bezpečnostních důvodů, automaticky změněno. Své přihlašovací jméno si můžete kdykoliv změnit v sekci NASTAVENÍ PŘIHLÁŠENÍ. Z bezpečnostních důvodů si, prosím, změňte i své heslo pro přihlášení do internetového bankovnictví. Povolená délka hesla je mezi 8-14 znaky a může obsahovat číslice, malá a velká písmena nebo jiné znaky. Podmínkou je alespoň jedno velké písmeno a alespoň jedna číslice. Heslo je v procesu změny kontrolováno (zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům, a zda jste již v minulosti nepoužívali stejné heslo). V případě, že heslo nevyhovuje, budete při změně hesla upozorněni. Pro přihlášení do internetového bankovnictví si můžete vybrat ze dvou variant přihlášení: Pomocí autorizačního kódu nebo bez něj. Změna se projeví při dalším přihlášení do Vašeho internetového bankovnictví. Dále si můžete nastavit heslo pro komunikaci s operátorem a PIN pro realizaci plateb po telefonu. Délka hesla i PIN je vždy 6 znaků a může obsahovat pouzečíslice. Heslo i PIN jsou v procesu změny kontrolovány (zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům, a zda jste již v minulosti nepoužívali stejné heslo nebo PIN). V případě, že heslo nevyhovuje, budete upozorněni. Pro autorizaci všech změn přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Zadání kódu je omezeno časovým limitem 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je platba autorizována a odeslána ke zpracování. V případě hesla do internetového bankovnictví, volejte Klientské centrum Equa bank každý den v době od 8:00 do 21:00. Zde Vám, po ověření Vašich osobních údajů, vygenerujeme dočasné přihlašovací heslo, které obdržíte na Vámi uvedený . 2 / Září / Září 2011

4 Přehled / Souhrn Přehled internetového bankovnictví je úvodní stránka, na které najdete údaje o posledních transakcích včetně upozornění na nezrealizované platby a také zprávy z banky. Poslední transakce - všechny realizované platby, které jsou zaúčtovány. Po rozkliknuti platby se dostanete do přehledu všech nezrealizovaných plateb v transakční historii. Nezrealizované platby - platby, které byly odeslány z Vašich účtů i ty, které nebylo možno zrealizovat. Po rozkliknuti platby se dostanete do přehledu všech nezrealizovaných plateb. Důvod neuskutečnění platby je uveden v popisu. Zprávy - nepřečtené zprávy od Equa bank. Na pravé straně je rychlý a přehledný stav všech Vašich účtů (běžných, spořicích účtů, termínovaných vkladů a hypoték), včetně účetních, disponibilních zůstatků a sum blokací jednotlivých účtů. Účetní zůstatek - stav k danému dni, ve kterém nejsou zohledněny blokace, nezúčtované operace ačástka povoleného kontokorentu. Disponibilní zůstatek - částka, která je k danému dni na účtu okamžitě k dispozici. V případě povoleného přečerpání částka zahrnuje i výši tohoto kontokorentu. Blokováno - výše blokovaných prostředků na jednotlivých účtech. Blokace částky může vzniknout např. při karetních operacích nebo z důvodu exekuce. 2 / Září / Září 2011

5 Přehled / Transakční historie Všechny transakce na Vašich účtech: Příchozí i odchozí platby, zúčtovaní poplatků, úroky. Transakce je možné filtrovat podle konkrétního účtu, částky, data realizace a jiných parametrů. Parametry pro filtrování jsou: z účtu, protiúčet, kód banky, typ transakce, kategorie a variabilní symbol. Seznam transakcí (celý nebo s filtrovanými daty), je možné tisknout, exportovat do formátu XML nebo CSV pro použití v účetních programech. Realizované transakce na Vašich účtech jsou automaticky přidávány do přehledu transakční historie podle data realizace. Příchozí i odchozí transakce jsou vždy zobrazeny jako jednotlivé položky spolu se součtem všech poplatků, které se k ní vztahují. Po rozkliknuti detailu transakce se zobrazí všechny informace, které se k transakci pojí, podrobné rozepsání poplatků nebo informace o kurzu, ve kterém byla transakce realizována. V přehledu vidíte název nebo číslo svého účtu a číslo protiúčtu, které se k realizované transakce vztahují. V případě, že jde o opakovanou platbu, je uveden její název. Pro všechny platby je zobrazena zpráva pro příjemce platby. Všechny realizované (příchozí i odchozí) transakce mohou být přidávány do jednotlivých kategorií. Buď při samotné tvorbě platby, nebo automaticky nastavením pravidel pro kategorie plateb (v sekci NASTAVENÍ ). U transakcí zařazených do některé z kategorií je vedle typu platby uveden název kategorie. Platby nezařazené, je možné do kategorie snadno přidat kliknutím na Ikonu PŘIDAT KATEGORII. 4 / Září 2011

6 Přehled / Výpisy z účtu Přehled všech transakcí na Vašich účtech je archivován formou standardních měsíčních výpisů. Výpisy za jednotlivé měsíce si můžete stáhnout a uložit ve formátu PDF. Výpisy z účtu jsou vytvořeny vždy za jeden kalendářní měsíc. Tomuto období odpovídají i souhrnné částky příjmů, výdajů a výše zůstatku na konci období. V případě, že potřebujete výpis potvrzený bankou, zvolte ZASLAT POŠTOU. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního Sazebníku poplatků Equa bank. 5 / Září 2011

7 Přehled / Žádosti a nabídky V této sekci můžete velmi jednoduše zakládat své běžné a spořicí účty a vytvářet nové termínované vklady. V seznamu svých žádostí můžete sledovat status jednotlivých žádostí. Pro založení nového účtu vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pro snadnější orientaci ve Vašem internetovém bankovnictví si můžete nastavit nebo změnit názvy svých účtů. Pokud si pro účet zvolíte jméno, objeví se tento název při každém zobrazení daného účtu. Změnu provedete zadáním nového názvu do pole NÁZEV ÚČTU a kliknutím na tlačítko ULOŽIT ZMĚNU NÁZVU ÚČTU. Potvrzením je změna uložena. Maximální délka názvu je 20 znaků. 6 / Září 2011

8 Přehled / Nezrealizované platby Zde najdete přehled všech odchozích plateb z Vašich účtů, které nebylo možno zrealizovat. Důvod, proč platba nebyla provedena je uveden v detailu platby. Nezrealizovanou platbu lze po její úpravě znovu odeslat. Pokud nastanou problémy, kontaktujte naše Klientské centrum na lince každý den v době od 8:00 do 21:00. Pokud nerealizovanou platbu nesmažete, bude v tomto přehledu uchována. 7 / Září 2011

9 Jednorázové platby / Tuzemská platba Tuzemské platby jsou všechny převody finančních prostředků v CZK v rámci ČR. Pro zadání tuzemské platby vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích nebo využijte možnosti vytvořit platbu z šablony. Jednotlivá pole formuláře nové tuzemské platby jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné trvalý příkaz dokončit a k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Z nabídky zvolte jeden ze svých účtů, ze kterého bude platba odeslána. Máte k dispozici všechny účty, které je možno pro danou tuzemskou platbu použít. U každého účtu najdete jeho podrobnější specifikaci - číslo, měnu a název. Pro převody v rámci Equa bank (kód banky 6100) můžete zvolit jakékoliv datum (pracovní dny, víkendy i svátky) v rámci Equa účtů můžete převádět platby 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro ostatní převody v rámci ČR musí být den splatnosti dnem pracovním. Pro tuzemské platby můžete zvolit prioritu Standardní nebo Expresní. Expresní platba může být zadána pro daný den pouze do 12:00 hodin. V případě zadání tuzemského platebního příkazu s Expresní prioritou se banka zavazuje k převedení částky ve prospěch banky příjemce ještě týž den. Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si navolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později nebo autorizovat více plateb najednou. 8 / Září 2011

10 Jednorázové platby / Tuzemská platba Autorizace domácí platby Pro autorizaci platby stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Po obdržení autorizačního kódu jej opište do určeného pole. Zadání kódu má časový limit 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je platba autorizována a odeslána ke zpracování. Jako potvrzení úspěšné autorizace se na Vaší obrazovce objeví potvrzení o přijetí platby ke zpracování bankou. V tuto chvíli zadanou platbu můžete zkontrolovat v ČEKÁRNĚ PLÁNOVANÉ PLATBY a TRANSAKČNÍ HISTORII. Platby uložené v ČEKÁRNĚ máte možnost pomocí tlačítka ZRUŠIT a tím požádat banku o zrušení tzn., že zadaná platba nebude bankou zpracována. Možnost požádat o zrušení máte u některých již zaúčtovaných plateb v TRANSAKČNÍ HISTORII, a to pomocí tlačítka ZRUŠIT. Odeslanáčástka Vám bude vrácena zpět na účet, a to ještě v den splatnosti platby. Všechny své zrealizované platby naleznete v sekci TRANSAKČNÍ HISTORIE. Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. 9 / Září 2011

11 Jednorázové platby / Převod mezi mými účty Pro převod mezi vlastními účty vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích nebo využijte možnosti vytvořit platbu z šablony. Z nabídky zvolte jeden ze svých účtů, ze kterého bude platba odeslána. Máte k dispozici všechny účty, které je možno pro danou tuzemskou platbu použít. U každého účtu najdete jeho podrobnější specifikaci -číslo, měnu a název. V případě, že odesíláte jinou měnu, než ve které je veden Váš účet, zobrazí se přepočet částky v měně Vašeho účtu. Částka v měně účtu je pouze orientační přepočet dle právě platného kurzovního lístku. Při realizaci platby bude použit platný kurzovní lístek ve chvíli zpracování, přepočet se proto může lišit v závislosti na vývoji kurzu. Pro převody v CZK můžete zvolit jakékoliv datum (pracovní dny, víkendy i svátky). V rámci Equa účtů v CZK můžete převádět platby 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro ostatní převody musí být den splatnosti dnem pracovním. Zrealizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. Platbu lze uložit jako šablonu, kterou můžete v budoucnu opakovaně používat. Pole "DATUM PLATBY" a "PRIORITA" se neukládají. Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později nebo autorizovat více plateb najednou. 10 / Září 2011

12 Jednorázové platby / Zahraniční platba Zahraniční platby jsou: všechny převody do/ze zahraniční v CZK nebo cizí měně, úhrady do/z bank na území ČR v cizí měně. Můžete zvolit mezi dvěma formáty čísla účtu příjemce. Volný formát čísla účtu příjemce nebo IBAN. Libovolný formát lze použít při převodech mimo země EU/EHP. V případě, že odesíláte jinou měnu, než ve které je veden Váš účet, zobrazí se přepočet částky v měně Vašeho účtu. Částka v měně účtu je pouze orientační přepočet dle právě platného kurzovního lístku. Při realizaci platby bude použit platný kurzovní lístek ve chvíli zpracování, přepočet se proto může lišit v závislosti na změně kurzu. Banka provádí zahraniční platby v těchto měnách: CZK, EUR a USD. Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení platby můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního Sazebníku poplatků Equa bank. Platbu lze uložit jako šablonu, kterou můžete v budoucnu opakovaně používat. Pole "DATUM PLATBY " a "PRIORITA" se neukládají. Uložením do "ČEKÁRNY" získáváte možnost odeslat platbu později nebo autorizovat více plateb najednou." 11 / Září 2011

13 Jednorázové platby / Šablony plateb V úvodu je zobrazen seznam šablon, které jste vytvořili. Jednu z nich můžete vybrat a použít jako vzor platby. Pole DATUM PLATBY a PRIORITA se do šablony neukládají, proto je třeba před odesláním nové platby tato pole doplnit. 12 / Září 2011

14 Opakované platby / Trvalý příkaz Pro pravidelné opakování platby si můžete jednoduše založit trvalý příkaz. Jednotlivá pole formuláře trvalého příkazu jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné trvalý příkaz dokončit a k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Více informací o formátech jednotlivých, povinných polí najdete v kategorizované nápovědě. Název trvalého příkazu prostřednictvím popisu můžete platbu lépe vyhledat v přehledech a osobních financích. Maximální délka textu je 26 znaků. Frekvence - určuje frekvenci, kdy bude trvalý příkaz odesílán příjemci. Je možné nastavit denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční frekvenci plateb. Datum první platby - určení prvního data, od kterého lze trvalý příkaz z Vašeho účtu převést. Datum můžete zvolit z kalendáře pomocí kliknutí na ikonu nebo přímo vepsat datum ve formátu: DD.MM.RRRR (např ). Platnost do - stanovení posledního data, do kterého lze trvalý příkaz z Vašeho účtu převést. Datum můžete zvolit z kalendáře pomocí kliknutí na ikonu nebo přímo vepsat datum ve formátu: DD.MM.RRRR (např ). Realizované platby můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. 13 / Září 2011

15 Opakované platby / SIPO Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva - SIPO SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s. p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. Umožní Vám sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Pro zadání povolení SIPO vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře povolení SIPO jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné povolení SIPO dokončit a k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Více informací o formátech jednotlivých, povinných polí najdete v kategorizované nápovědě. Povolení SIPO je možné realizovat pouze z Vašeho běžného účtu v CZK. Název SIPO - díky tomuto popisu můžete platbu lépe vyhledat v přehledech a osobních financích. Maximální délka textu je 26 znaků. Spojovací číslo je desetimístné číslo, díky kterému budete jednoznačně identifikován jako plátce. Číslo získáte na pobočkách České pošty, která Vám ho přidělí. Nastavte maximální výši převáděné částky v rámci jednoho měsíce. SIPO můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKČNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení povolení SIPO můžete být informováni SMS zprávou nebo em. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. 15 / Září 2011

16 Opakované platby / Inkaso Pro zadání svolení k inkasu vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře svolení k inkasu jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, nebude možné svolení k inkasu dokončit a k vyplnění polí budete vyzáni. Svolení k inkasu je možné realizovat pouze z Vašeho běžného účtu v CZK. Název svolení k inkasu - díky tomuto popisu můžete platbu lépe vyhledat v přehledech a osobních financích. Maximální délka textu je 26 znaků. Nastavte maximální výši převáděnéčástky v rámci jednoho měsíce. Platnost do - určení data, do kterého lze svolení k inkasu z Vašeho účtu převádět. Datum můžete zvolit z kalendáře pomocí kliknutí na ikonu nebo přímo vepsat datum ve formátu: DD.MM.RRRR (např ). Svolení k inkasu můžete přiřazovat do jednotlivých kategorií. Ty Vám umožní správu Vašich financí a vytváření přehledů. Kategorii platby můžete přiřadit přímo při zadávání příkazu. Další možností je přiřazení platby ke kategorii v TRANSAKŠNÍ HISTORII nebo v ČEKÁRNĚ PLATEB. O provedení povolení SIPO můžete být informováni SMS zprávou nebo e- mailem. Toto sdělení můžete poslat až 10 ti příjemcům. Ve zprávě budou zobrazeny pouze informace o platbě, nikoli údaje o zůstatku či osobní údaje. Máte možnost si zvolit, v jakém případě chcete být Vy nebo protistrana o této platbě vyrozuměni. 15 / Září 2011

17 Opakované platby / Přehled opakovaných plateb Všechny zadané opakované platby můžete vidět v záložkách: Přehled trvalých příkazů Přehled SIPO Přehled inkaso Na těchto místech můžete opakované platby spravovat, upravovat nebo rušit. Kliknutím na název opakované platby se zobrazí detailní informace. V přehledu trvalých příkazů je v prvním sloupci zobrazeno datum příští platby trvalého příkazu. 16 / Září 2011

18 Čekárna plateb / Plánované platby Zde najdete přehled všech zadaných a autorizovaných plateb. Platby se realizují podle zadaného dne splatnosti. Po odeslání a zrealizování platby si podrobnosti této platby můžete prohlédnout v TRANSAKČNÍ HISTORII. Přehled obsahuje všechny jednorázové i trvalé platby. V případě trvalých plateb jde vždy o nejbližší naplánovanou platbu. Jednorázovou i opakovanou platbu můžete zrušit, pokud ji neodešlete. 17 / Září 2011

19 Čekárna plateb / Platby čekající na autorizaci Zde najdete přehled všech vytvořených plateb, které nebyly autorizovány. Platby nemohou být odeslány. Autorizovat platby můžete jednotlivě nebo hromadně. V případě hromadné autorizace u plateb s nastaveným datem splatnosti dříve než dnes se automaticky nastaví dnešní datum. 18 / Září 2011

20 Spoření / Termínovaný vklad Založit nový termínovaný vklad můžete buď ze sekce SPOŘENÍ nebo přes nabídku v sekci ŽÁDOSTI A NABÍDKY. Pro založení nového termínovaného vkladu vyplňte formulář postupně po jednotlivých polích. Jednotlivá pole formuláře termínovaného vkladu jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Více informací o formátech jednotlivých, povinných polí najdete v kategorizované nápovědě. Nový termínovaný vklad je možné založit pouze z Vašeho běžného účtu vždy ve stejné měně jako měna vkladu. Název termínovaného vkladu si můžete sami zvolit. Maximální délka názvu je 26 znaků. Minimální částka vkladu na termínovaný účet je CZK / EUR / USD. Termínovaný vklad může být dvojího typu: Jednorázový termínovaný vklad po skončení vkladu je celá částka i s úroky sníženými o daň převedena na přidružený běžný účet, který si klient zvolil při zřízení. Vklad není automaticky obnoven. Revolvingový termínovaný vklad (s automatickým obnovením) - vklad se po skončení automaticky obnoví na původně nastavenou délku s úrokovou sazbou platnou v den obnovení. Podle nastavení Kapitalizace úroků budou úroky snížené o daň při obnovení připsány buď na přidružený běžný účet, nebo na obnovený účet termínovaného vkladu. Délkou vkladu je období od zřízení do skončení vkladu. V průběhu tohoto období nemáte možnost ponížit nebo navýšit částku vkladu. V případě potřeby finančních prostředků lze termínovaný vklad předčasně vypovědět i v průběhu tohoto období s penalizací definovanou v obchodních podmínkách. Zvolením možnosti KAPITALIZACE ÚROKŮ ANO, budou úroky v době automatického obnovení připsány k částce termínovaného vkladu. Pokud vyberete možnost KAPITALIZACE ÚROKŮ NE, budou úroky při automatickém obnovení připsány na připojený běžný účet. Částka vkladu se tedy při obnovení nezmění. 19 / Září 2011

21 Spoření / Spořicí účet V této sekci můžete velmi jednoduše zakládat své nové spořicí účty. Pro založení nového účtu vyplňte formulář postupně. Jednotlivá pole formuláře jsou rozdělena na povinná a nepovinná. Povinná pole musí být vyplněna a jsou označena hvězdičkou. Pokud pole nevyplníte, k vyplnění polí budete vyzváni. Pokud si nejste jisti, využijte Info box rychlou nápovědu. Pro Vaši snadnější orientaci ve svém internetovém bankovnictví si můžete nastavit nebo změnit názvy svých účtů. Pokud si pro účet jméno zvolíte, objeví se tento název při každém zobrazení daného účtu. Změnu provedete zadáním nového názvu do pole NÁZEV ÚČTU a kliknutím na tlačítko ULOŽIT ZMĚNU NÁZVU ÚČTU. Potvrzením je změna uložena. Maximální délka názvu je 20 znaků. 20 / Září 2011

22 Spoření / Přehled termínovaných vkladů Všechny své termínované vklady nebo spořicí účty můžete vidět SPOŘENÍ v záložkách: sekci Přehled termínovaných vkladů Přehled spořicích účtů Na těchto místech můžete své spoření spravovat, upravovat nebo Kliknutím na název se zobrazí detailní informace. rušit. 21 / Září 2011

23 Karty / Moje karty Na úvodní straně sekce KARTY máte k dispozici všechny důležité informace o Vašich kartách. Uvedeny jsou informace o: Platnosti karty Typu karty a číslu karty v bezpečném formátu Účtech přiřazených ke kartě Stavu karty Stav/Status Informuje o aktuálním stavu Vaší platební karty: Aktivní - je karta, kterou lze běžně používat pro transakce smluvené s bankou a zobrazuje se k ní historie veškerých karetních transakcí, tedy i těch, které již byly provedeny avšak doposud nezaúčtovány, Blokovaná - je karta, u které je dočasně pozastaveno používání. Je zablokovaná bankou nebo majitelem karty. Dočasnou blokaci karty zrušíte pokynem zadáním pokynu "zrušit blokaci" a odesláním certifikované žádosti, Expirovaná - je karta, jež vypršela platnost. Datum expirace "EXPIRES END" na přední straně platební karty. V případě, že je Vaše karta: Neaktivní, použijte tlačítko "Aktivovat kartu". Výběrem této operace získáváte, možnost výběru, jakou kartu chcete aktivovat, a poté následuje proces certifikace. Dočasně blokovaná, blokace trvá po dobu 24 hodin, po uplynutí časového intervalu se stává blokací trvalou. Trvale blokovaná, zvolením tohoto kroku nelze již kartu v budoucnu použít. Karetní blokace - jsou zobrazeny blokace karty s veškerými náležitostmi (datum, typ transakce a detaily třetí strany, tedy ATM, obchodníka, apod.). 22 / Září 2011

24 Upozornění Upozornění můžete nastavovat neomezeně, pro všechny své běžné nebo spořicí účty nebo termínované vklady. Můžete být informování formou SMS zprávy nebo u. Formu zasílání upozornění můžete nastavit pro různé situace rozdílnou. Upozornění můžete nastavit ve čtyřech případech: Zasílání pravidelného zůstatku účtu Zasílání upozornění na změnu zůstatku na účtu V případě příchozí platby na účet V případě odchozí platby z účtu Pravidelný přehled zůstatku účtu - toto upozornění je zasíláno v pravidelném intervalu, který si sami určíte. Lze jej posílat jednou denně, jednou týdně nebo jednou měsíčně. Sami si také určujete čas odesílání SMS zpráv nebo u s pravidelnou informací o zůstatku. Pravidelně jste pak obeznámeni o aktuálním stavu účetního zůstatku nebo disponibilního zůstatku, podle typy nastavení. Upozornění na změnu zůstatku na účtu - toto upozornění je odesíláno pouze v případě změny zůstatku Vámi zvoleného účtu. Upozornění je zasíláno při změně účetního nebo disponibilního zůstatku, nad nebo pod Vámi zvolený limit. Upozornění na příchozí platby na účet - toto upozornění je odesíláno pouze v případě nově příchozí platby na Vámi zvolený účet. Pro zasílání upozornění v tomto případě můžete nastavit více parametrů pro přesnější určení příchozí platby. Upozornění na odchozí platby z účtu toto upozornění je odesíláno pouze v případě nově odchozí platby z Vašeho účtu. Pro zasílání upozornění v tomto případě můžete nastavit více parametrů pro přesnější určení odchozí platby. 23 / Září 2011

25 Zprávy Na tomto místě najdete všechny informace, které Vám zaslala Equa bank. Zprávy jsou řazeny podle data odeslání zprávy. Pro lepší přehlednost je zobrazen i předmět a priorita zprávy. V Přehledu je zobrazeno pokud zpráva obsahuje přílohu. Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny také v přehledu na straně souhrnu v sekci PŘEHLED. Oznámení o nové, nepřečtené zprávě je zobrazeno upozorněním u ikony sekce ZPRÁVY. 24 / Září 2011

26 Nastavení / Nastavení klientských údajů Na tomto místě najdete všechny kontaktní údaje, které jste uvedli při založení svého účtu nebo je doplnili v průběhu používání svého internetového bankovnictví. Klientské údaje - tyto údaje je možné měnit pouze na pobočce. Jde o jméno, příjmení a adresu Vašeho trvalého bydliště. Tuto adresu jste uvedli při podpisu smlouvy, proto lze změnu trvalé adresy provést pouze na pobočce Equa bank, a to na základě prokázání se platným osobním dokladem (více informací o osobních dokladech). Korespondenční adresa - pokud se korespondenční adresa liší od Vaší trvalé, můžete ji zde změnit. Korespondenční adresa musí být v rámcičr. Kontaktní údaje - zde si nastavíte Vaši kontaktní ovou adresu a telefon. Číslo mobilního telefonu pro zasílání autorizačních SMS lze změnit pouze prostřednictvím Klientského centra Equa bank. Další nastavení - zde je možno zvolit jazyk Vašeho internetového bankovnictví. Změna preferovaného jazyka se projeví při dalším přihlášení. Pro autorizaci všech změn v nastavení Vašich osobních a kontaktních údajů stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Poté bude jednorázový autorizační kód odeslán formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon. Po obdržení autorizačního kódu jej opište do určeného pole. Na zadání kódu máte časový limit 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je žádost autorizována a odeslána ke zpracování. 25 / Září 2011

27 Nastavení / Nastavení přihlášení do internetového bankovnictví Zde můžete měnit přihlašovací jméno a heslo do internetového a telefonního bankovnictví. Z důvodu bezpečnosti je nutné změny Vašich hesel certifikovat autorizačním kódem. Přihlašovací jméno - jde o společný unikátní identifikační údaj pro internetové i telefonní bankovnictví. Povolená délka přihlašovacího jména je mezi 8-16 znaky a může obsahovat pouze číslice. V procesu změny je kontrolováno a v případě, že přihlašovací jméno nevyhovuje, budete při změně hesla upozorněni. Pro přihlášení do internetového bankovnictví si můžete vybrat ze dvou variant přihlášení - pomocí autorizačního kódu nebo bez něj. Změna se projeví při dalším přihlášení do Vašeho internetového bankovnictví. Své heslo do internetového bankovnictví můžete také změnit. Do pole NOVÉ HESLO zadejte své nové heslo, toto heslo zopakujte do pole POTVRZENÍ HESLA. Povolená délka hesla je mezi 8-14 znaky a může obsahovat číslice, malá a velká písmena nebo jiné znaky. Podmínkou je alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice. Pro autorizaci všech změn přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko VÝGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Poté bude jednorázový autorizační kód odeslán formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon. Kód je platný po dobu 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je žádost autorizována a odeslána ke zpracování. V případě zapomenutí hesla do internetového bankovnictví, volejte Klientské centrum Equa bank každý den v době od 8:00 do 21:00. Zde Vám, po ověření Vašich osobních údajů, vygenerujeme dočasné přihlašovací heslo, které obdržíte na Vámi uvedený kontaktní . V době přihlášení vygeneruje systém Vaše nové přihlašovací heslo, které si, prosím, poznamenejte pro další přihlášení. Toto nové přihlašovací heslo si můžete změnit v sekci NASTAVENÍ. 26 / Září 2011

28 Nastavení / Nastavení hesla pro komunikaci s operátorem Své heslo do telefonního bankovnictví Equa bank můžete změnit. Do pole NOVÉ HESLO zadejte své nové heslo, toto heslo zopakujte do pole potvrzení hesla. Délka hesla je vždy 6 znaků a může obsahovat pouze číslice. Heslo je v procesu změny kontrolováno (zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům nebo došlo k použití stejného hesla v minulosti). Pokud heslo nevyhovuje, budete při změně hesla upozorněni. Pro autorizaci všech změn přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko VYGENEROVAT NOVÝ AUTORIZAČNÍ KÓD. Poté bude jednorázový autorizační kód odeslán formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon. Po obdržení autorizačního kódu jej opište do určeného pole. Na zadání kódu máte časový limit 5 minut. Stiskem tlačítka POTVRDIT je žádost autorizována a odeslána ke zpracování. V případě zapomenutí hesla do internetového bankovnictví, volejte Klientské centrum Equa bank každý den v době od 8:00 do 21:00. Zde Vám, po ověření Vašich osobních údajů, vygenerujeme dočasné přihlašovací heslo, které obdržíte na Vámi uvedený kontaktní . V době přihlášení vygeneruje systém Vaše nové přihlašovací heslo, které si, prosím, poznamenejte pro další přihlášení. Toto nové přihlašovací heslo si můžete změnit v sekci NASTAVENÍ. 27 / Září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka BusinessNet Internetové bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Aktualizace k 18.10.2007 Verze 1.40 Obsah: 1 Úvod... - 2-2 Bezpečnost na prvním místě... - 3-2.1 Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze TELEFÓNICA O 2 www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky Internet Banka s mobilním klíčem První kroky Obsah DŘÍVE NEŽ ZAČNETE... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby Internet Banka... 3 Užitečné odkazy... 3 Důležitá upozornění... 3 CO VÁM

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze T MOBILE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus. Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus

Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus. Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus Obsah příručky 1. Aktivace Expresní linky Plus... 4 2. Přihlášení do aplikace... 4 3. Orientace na obrazovce... 5 3.1. Horní část... 5 3.2. Menu aplikace...

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Obsah 1 Co je Mobilní banka 2... 3 1.1 Jak získám Mobilní banku 2... 3 1.2 Technické podmínky pro provozování služby Mobilní banka

Více

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZI 1.21.3120 1 z 305 ÚVOD 7 KOMU JE PROFIBANKA URČENA... 7 MOŽNOSTI APLIKACE... 7 UŽIVATELÉ... 8 TECHNICKÉ VYBAVENÍ... 8 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 9 Horní rám... 9

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Podmínky pro poskytování a využívání Expresní linky KB

Podmínky pro poskytování a využívání Expresní linky KB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Podmínky a Všeobecné podmínky tvoří součást

Více