Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc!"

Transkript

1 č. 24 prosinec 2013 Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc! A zase, jsou tu svátky, zase je před námi konec roku. Tak takhle se asi ve stručnosti dá charakterizovat období, které nyní prožíváme. Rychle nachystat bilancování jak v práci každého z nás, tak i v osobním životě. Osobní hodnocení ponechám na každém z Vás, třeba se k němu dostanete v průběhu Vánočních svátků nebo nového roku. O to bilancování na obci bych se nyní ve stručnosti pokusil. Život v obci znamená nejen zábavu, ale také povinnosti spojené s rozvojem obce. O zábavu v obci se v letošním roce staraly různé složky a zájmové skupiny občanů za finanční podpory obce. Kromě tradičních hodů a letních nocí se kulturní dění v obci rozrostlo o prázdninách o letní kino, kde se o zábavu postaralo promítání českých filmů v podání Kinematografu bratří Čadíků. Nebýt bouřky, která se přehnala navečer druhého promítacího dne, to byl velice vydařený víkend českých filmů. Starší návštěvníci si asi trochu připomněli zapomenutou slávu letních kin, pro mladší návštěvníky to mohl být dobrý poznatek do budoucna. Za velice vydařené považuji setkání jubilantů v cukrárně U Kulaté v minulém měsíci. Jsem rád, že se zúčastnil tak velký počet jubilantů ze všech pozvaných oslavenců. Setkání v minulosti pokulhávala právě v účasti pozvaných. Je jistě omluvitelné, že ne všichni se mohou dostavit. Co bych při této příležitosti chtěl připomenout je, že v naší obci společně s námi bydlí i někdo, kdo oslavil 100. narozeniny. Touto cestou ještě jedenkrát blahopřeji k tomuto vyjímečnému výročí panu Elsnerovi. Mezi podařené akce lze zajisté označit již 3. světýlkování s hromadným vypouštěním balonků přání, zakončené v cukrárně U Kulaté. Poprvé se do povědomí lidí zapsal i první Želešický jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromečku. Setkání proběhlo na nádvoří restaurace a penzionu Victoria a jistě přispělo k dobré náladě v předvánoční době a symbolické rozsvícení stromečku k zahájení adventního období. Dále do kulturního dění můžeme připojit výstavy vín, nebo sportovní zápasy v podání několika věkových kategorií. Dramatičnost fotbalových zápasů, zejména u týmu mužů, v posledních kolech přitáhla do želešického kotlíku řady fanynek, které vytvořily správnou sportovní atmosféru. K druhému místu v tabulce okresního přeboru na konci podzimní části lze pogratulovat. Nyní bych se poohlédl po uplynulém roce co do investiční činnosti v obci. Na ulici Šlechtitelské byl dokončen vodovod a nyní již nic nebrání tomu aby se dále chystala na napojení pro budoucí obchvat. Dodělává se dešťová kanalizace pod bytovkami na ulici Sadové. U této akce bych se na chvíli zdržel. Na rozdíl od předcházející akce, kterou mnozí ani nezaregistrovali, je tato stavební činnosti firmy IS Hodonín s.r.o. přece jenom činností, která přibrzdila dopravu na hlavním průtahu, omezila průchodnost po přilehlých chodnicích, na mnoha místech se zpevněný povrch proměnil na blátivou cestu.

2 Původní termín výstavby, který byl stanoven na 10. měsíc se řádně protáhl. Příčin bylo několik. Zcela legitimní prodloužení termínu bylo dáno prováděním víceprací, které se řešily v průběhu výstavby. Těch nebylo málo, protože jsme museli reagovat na konkrétní a neznámou situaci při provádění výkopu, výjimkou není ani změna projektu. Nicméně se domnívám, že navržený termín výstavby byl firmou podceněn a jistě se projeví při předávání díla. chystána a akce je před vyhlášením výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o památku, pokusíme se získat alespoň část peněz z dotace. Protože je před námi začátek nového roku, také tato doba přinese nové možnosti v čerpání financí na opravy. Obdobně je to i s přístavbou mateřské školky, kde čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Před koncem roku bude zprovozněn dlouho žádaný a očekávaný nový rozhlas, jehož montáž právě probíhá. V příštím roce se investiční akce budou odvíjet zejména od rozsahu oprav komunikace II/152, která Želešicemi prochází. Jak jsem se již zmínil v minulém zpravodaji, bude na nás, na obci, abychom si upravili okolí kolem rekonstruovaného povrchu hlavní komunikace. V současné době se připravuje projektová dokumentace. Další nezbytnou investicí bude provedení opravy na Victorce. K tomuto je již projektová dokumentace na- Závěrem bych chtěl poděkovat všem společenským, sportovním organizacím, školám, místním spolkům, občanům a podnikatelům, prostě všem, kteří se zapojují do dění v obci a mají zásluhy na tom, že se společenský, kulturní a sportovní život v obci rozvíjí. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu. Vánoce prožili v klidu a pohodě se svými blízkými. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a spokojenosti. Ing. Jiří Kvasnička, starosta Zimní údržba místních komunikaci a chodníků Úkolem zimní údržby místních komunikaci je zmírňováni závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Zimní údržba bude probíhat do 31. března následujícího roku. Důležitým momentem při provádění zimní údržby je možnost provedení této údržby, tj. možnost projetí vozidel zajišťujících tuto údržbu. Na všech místních komunikacích je situace co se týká stání vozidel regulována příslušnými dopravními předpisy. Toto bych zdůraznil a doporučil všem řidičům, kteří odstavují svá vozidla, aby před vystoupením z vozidla zhodnotili situaci, zda místo kde zastavili, je vhodné pro parkování, nebo odporuje ustanovením předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Se znalostí místních komunikací si tak dovoluji tvrdit, že odstavení vozidel mimo vyhrazená místa je v rozporu s pravidly silničního provozu a znemožňuje provedení zimní údržby. Projetí traktoru s radlicí o šířce 3 m je tak nemožné. V takových případech nám nezbývá než se obrátit na Policii ČR a požádat o zjednání nápravy a poučení dotyčných řidičů s příslušným oceněním. Při údržbě chodníků je zapotřebí min. 1,5 m. Ještě jednu poznámku. Mnozí z Vás jste zvyklí si před svými domy v zimě chodník uklízet, připadně i části komunikací. Vám všem za takovouto činnost děkuji a současně Vás žádám o toleranci k pracovníkům provádějícím zimní údržbu. Není totiž v moci řidiče traktoru, přijet k Vámi uklízené části komunikace a přestat hrnout sněhovou vrstvu, nebo změnit směr odhrnovaného sněhu. Toto se týká zejména již uklizených a vymetených vjezdů. Mějte pro nás pochopení. Ing. Jiří Kvasnička, starosta Pracovní dny na OÚ v Želešicích od do V závěru letošního roku nebude ve dnech otevřena podatelna obecního úřadu.

3 Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou Kč. Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.tato charitativní akce je Vámi nedílnou věnované součástí peníze tradice, z loňské ale sbírky především byly využity poselstvím na projekty dobré sociálních vůle a pozitivních a zdravotních hodnot, služeb: které Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové nevyléčitelně pro sbírky. klienty nemocným, Tato Domu charitativní mládeži léčby bolesti a akce rodinám je s hospicem ne- v nouzi. sv. následné Josefa v umístění Rajhradě do a dále klasických na odlehčovací školních zařízení. disko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují umožňuje - příspěvek veřejnosti na nákup podílet zdravotnického se spolu s Charitou materiálu, na pomůcek pomoci a sociálně přípravků slabým tekuté a výživy znevýhodněným, (Nutridrinky) dílnou součástí Na území tradice, služby modřického ale v rámci především provozu a rosického poselstvím hospice děkanátu (úklid, dob-pranré vůle a pozitivních rekordní - příspěvek částkou hodnot, 2 které na 684 zajištění 185 umožňuje Kč. provozu veřejnosti odborného sociálního na úpravu poradenství vody, nákup poskytovaného školních osobám pomůcek, potravin přispěli prádla, dárci Příspěvek svoz v loňském a likvidace je určen roce zdravotnického na na pomoc pořízení lidem odpadu) filtrovacího v nouzi zařízení podílet se spolu Vámi s věnované Charitou dlouhodobě peníze na pomoci pečujícím z loňské sociálně o nevyléčitelně sbírky slabým byly nemocné využity na a projekty sportovního sociálních oblečení a zdravotních pro děti. služeb: příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) a znevýhodněným, - finanční nevyléčitelně podpora nemocným, činnosti Dobrovolnického mládeži centra Z krizového hospice sv. fondu Josefa Tříkrálové v Rajhradě pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací sbírky byly poskytnuty a rodinám v nouzi. - služby příspěvek v rámci na obnovu provozu autoparku hospice (úklid, Charitní praní ošetřovatelské prádla, prostředky svoz a likvidace služby na přímou Rajhrad zdravotnického pomoc z důvodu lidem odpadu) zajištění zasaženým povodněmi v Čechách poradenství v červnu poskytovaného 2013 a ničivou osobám bouří na Fili- Na území modřického - příspěvek nepřetržitého a rosického na a zajištění bezpečného děkanátu provozu provozu přispěli odborného služby sociálního - dlouhodobě Projekt Anti pečujícím Childe Labour o nevyléčitelně - realizuje nemocné salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní pínách v listopadu finanční vyhledává podpora indické činnosti děti zneužívané Dobrovolnického k práci centra a zajišťuje hospice pro sv. ně Josefa komplexní v Rajhradě pobytové služby částkou Kč. příspěvek včetně stravy, na obnovu zdravotní autoparku péči a Charitní roční základní ošetřovatelské Více předškolní o podpořených služby vzdělávání. Rajhrad projektech Středisko z důvodu najdete zajištění pracuje na umístění do klasických školních zařízení. Vámi věnované peníze nepřetržitého z loňské a bezpečného sbírky byly provozu využity služby s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné - Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které na projekty sociálních a zdravotních služeb: vyhledává Příspěvek je indické určen na děti pořízení zneužívané filtrovacího k práci zařízení a zajišťuje Výtěžek na úpravu pro z Tříkrálové ně vody, komplexní nákup sbírky školních pobytové 2014 pomůcek, Oblastní služby charita Rajhrad předškolní použije na vzdělávání. projekty, které Středisko přispějí pracuje k udržení, zkva- - příspěvek na nákup včetně potravin zdravotnického stravy, a sportovního zdravotní materiálu, oblečení péči pomůcek a přípravků Z krizového tekuté s rodinou fondu výživy umístěných Tříkrálové (Nutridrinky) sbírky dětí a byly pro zajišťují poskytnuty kli- následné prostředky litnění umístění a na rozšíření do přímou klasických pomoc nabídky školních lidem poskytovaných zasaženým zařízení. sociálních pro a roční děti. základní enty Domu povodněmi léčby Příspěvek bolesti v Čechách s hospicem je určen v červnu na sv. pořízení 2013 Josefa a filtrovacího ničivou v Ra-bouřjhradě a dále Více zařízení na a Filipínách zdravotních na úpravu v listopadu vody, služeb nákup v regionu. školních Z pomůcek, prostředků TS bude potravin a sportovního oblečení pro děti. Z krizového na o odlehčovací podpořených projektech fondu Tříkrálové služby v sbírky rámci najdete byly provozu na poskytnuty prostředky pořízeno na vybavení přímou nového pomoc lidem projektu zasaženým Chráněného bydlení Filipínách pro osoby v listopadu s demencí, které bude vybudováno v Raj- hospice (úklid, povodněmi praní v prádla, Čechách svoz v červnu a likvidace 2013 a zdravotnického odpadu) Více o podpořených projektech najdete na hradě v roce Další prostředky z Tříkrálové sbírky ničivou bouří na Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu. Z prostředků - příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě Výtěžek TS bude z pořízeno Tříkrálové vybavení sbírky 2014 nového Oblastní projektu charita Chráněného Rajhrad použije bydlení na pro projekty, osoby které s demencí, přispějí které k udržení, bude poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně TS lidem bude v nouzi pořízeno a nemocné v případě vybavení živelných nového katastrof projektu na Chráněného humanitární publice bydlení pomoc a zahraničí. pro v České osoby republice s demencí, a zahraničí. které bude živelných katastrof na humanitární pomoc v České re- zkvalitnění vybudováno a v rozšíření Rajhradě nabídky v roce poskytovaných Další prostředky sociálních z Tříkrálové a zdravotních sbírky služeb budou v regionu. věnovány Z prostředků na pomoc vybudováno v Rajhradě v roce Další prostředky z Tříkrálové - finanční podpora Oblastní činnosti charita Dobrovolnického tímto děkuje Vám centra všem, kteří vlídně Oblastní přijmete sbírky charita koledníky, budou Rajhrad otevřete věnovány tímto svá na srdce děkuje pomoc a Vám všem, lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. hospice sv. štědré Josefa dlaně v Rajhradě a pomůžete tak mnoha potřebným a kteří lidem vlídně v nouzi. přijmete Velké díky koledníky, patří i samotným otevřete svá srdce Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem pomoci v druhým. nouzi. Velké díky patří i samotným kolední- - příspěvek na štědré koledníkům, obnovu dlaně kteří autoparku a pomůžete věnují nezištně Charitní tak mnoha svůj čas ošetřovatelské služby potřebným ve prospěch a pomoci lidem v druhým. nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch Tříkrálovým Rajhrad z důvodu koledníkům zajištění požehná nepřetržitého otec biskup Mons.Vojtěch kům, kteří Cikrle věnují při mši nezištně svaté na svůj Petrově čas ve dne prospěch pomoci druhým. Cikrle při mši svaté na Petrově dne a bezpečného Tříkrálovým 3.ledna provozu ve 14. koledníkům služby hodin. požehná otec biskup Mons.Vojtěch - Projekt Anti 3.ledna V neděli Childe ve Labour ledna hodin. v - 18 realizuje hodin můžete salesiánské na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového středisko Don V koncertu neděli Bosko 5. z Městského Hospet ledna v v 18 divadla Indii, hodin které v Brně. můžete vyhledává indické Podpořit děti zneužívané Tříkrálovou k sbírku práci můžete a zajišťuje také pro zasláním ně dárcovské SMS KOLEDA na programu ČT1 shlédnout Koordinátorka přímý přenos Tříkrálového sbírky za OCH Rajhrad: koncertu Městského divadla Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA Hana na na Bělehradová, číslo číslo mobil: , komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání. Koordinátorka Stře- sbírky za OCH Rajhrad: Hana Bělehradová, mobil: ,

4 Odpady v obci Na sklonku starého roku zastupitelstvo obce schválilo poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, tzv. poplatek za popelnici. Výše poplatku byla zvýšena na, na 480,- Kč pro dospělého občana a 400,- Kč za dítě do 6 let. Již po několik roků se nám daří držet poplatek za popelnici relativně nízko v porovnání s okolními obcemi. Za toto chci poděkovat i Vám, našim občanům, kteří odpady třídí, využívají možnosti separace odpadů a jednotlivé druhy odpadu ukládají do příslušných kontejnerů a svým přičiněním se podílejí na snížení celkových nákladů na likvidaci odpadů. Odpady v roce 2014 bude opětovně svážet firma van Gansevinkel, která vyhrála výběrové řízení pro rok Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 podle Zákona č. 561/2004 Sb., 36 jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě, které k termínu počátku daného školního roku dovrší věk 6 let znovu se k zápisu dostaví i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky rodiče a děti budou včas pozvány dopisem, který bude obsahovat mj. i další důležité informace zápis dětí se bude konat v úterý 4. února 2014 na Základní škole v učebně I. třídy v 1. poschodí od 13 do 16 hod. (Mgr. Aneta Adamcová, Mgr. Hana Frišová); ve výjimečných případech je možné s výchovným poradcem (Mgr. Dana Kadlčíková) telefonicky domluvit individuální termín, avšak nejpozději do termínu 31. ledna 2014 včetně u zápisu se rodič prokáže občanským průkazem; dále předloží rodný list dítěte a rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl odklad povolen). Projekt 72 hodin Naše škola se zapojila do Projektu 72 hodin. Jeho účelem bylo v průběhu 72 hodin zvelebit krajinu kolem nás, udělat něco pro přírodu, ale i pro lidi. My jsme se rozhodli, že v prostoru u vstupní branky na školní pozemek založíme Růžový palouček. Samotnému sázení předcházela obtížná příprava původně pouze travnaté plochy. Drny trávy bylo potřeba odstranit, vyměřit záhony a porýt hlínu. A tak se v úterý po vyučování chopili učitelé rýčů a lopat a za vydatného povzbuzování kolemjdoucích bylo brzy vše připraveno. běhu získá sazenici růže. Podaří se to za rok někomu z naší školy? Rozroste se náš Růžový palouček? Uvidíme. Každopádně se už teď těšíme na jaro a první květy růží a omamnou vůni levandulí. více informací o tomto projektu najdete na webových stránkách: V pátek nastal den D a my se společně vrhli na úpravu nevábně vypadající zelené plochy před školou. Zpočátku to vypadalo, že se celá akce vůbec neuskuteční, protože počasí bylo proti nám. Přeháňka střídala přeháňku, některé třídy tancovaly nejen mezi levandulemi, které měly být zasazeny po okraji záhonu, ale i mezi kapkami deště. My jsme ale vytrvali a statečně vysázeli nejen levandule, ale i růže, které jsou symbolem největšího přespolního běhu škol na okrese Brno-venkov, který naše škola pořádá. Vítěz

5 Vánoční dílny Letošní vánoční dílny se konaly nezvykle brzy, a to proto, že jsme byli osloveni s nabídkou účastnit se 1. rozsvěcování stromečku v areálu Victorie. Žáci třídy společně se svými třídními učitelkami nacvičili vystoupení, která před- se na místě prodávalo. Nebyla však nouze ani o překvapení v podobě zvířátek, která si děti mohla prohlédnout pěkně zblízka, a některá dokonce k větší či menší libosti rodičů odnést i domů. vedou v rámci doprovodného programu. Dílniček ve škole, při kterých se měly vytvořit výrobky k prodeji na jarmarku, se účastnili všichni. Po pěti hodinách usilovné práce dětí, učitelů, ale i šikovných maminek, které neváhaly přijít a naučit děti něco nového, vznikla pestrá paleta výrobků s vánoční tematikou od přáníček přes ozdoby, svícny, věnce i anděly až k řetězům z těstovin. Henry Okinda projekt Centra narovinu Sobota se blížila mílovými kroky a děti se těšily na to, až budou moci vystavit své výrobky na jarmarku. Doufaly, že potěší každého, kdo si je za drobný peníz na jarmarku koupí, a přinese si tak malý kousek vánoční atmosféry domů jako připomenutí začátku adventního času. A jak to dopadlo? No přeci dobře děti prodaly plno svých výrobků, rodiče byli potěšeni vystoupením žáků z prvního stupně, ale také výborným svařeným vínem, které Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu adopce afrických dětí. Chlapec, kterého jsme se rozhodli podpořit a umožnit mu pro nás zcela samozřejmou věc, jakou je vzdělání, se jmenuje Henry Okinda. Je obdivuhodné, že se na tak malé škole, jakou je právě ta želešická, podařilo díky dobrým srdcím dětí, rodičů i učitelů vybrat od počátku zapojení do projektu už 36000,- Kč. Věříme, že díky vzdělání, které se mu dostane, získá lepší startovní pozici do budoucího života. Text: Jana Cacková Foto: Michal Špirit, Iveta Schimmerová

6 Opět jsou tu Vánoce. Vážení přátelé, příliš rychle nám ten rok uběhl a už žijeme v očekávání Vánoc. Pro většinu z nás je to spojeno s každoročními přípravami, většinou těch vnějších věcí, které nám dělají nemalé starosti. Jen děti tento adventní čas přípravy na svátky prožívají jinak, na Vánoce se těší a odpočítávají dny, kdy už bude Štědrý den. Ale proč to všechno je, proč to všechno děláme? V koutku duše uprostřed těch starostí víme, nebo tušíme, že se kdysi dávno odehrálo něco tajemného a světodějného, co přesahuje jen to vnější a dotýká se každého člověka. O Vánocích si připomínáme skutečnost, že Ježíš, Boží Syn se narodil do našeho času, do našeho prostoru. Navštívil nás, aby nám pomohl. Moc této jeho návštěvy stále oslovuje lidi věřící i nevěřící a vytváří jedinečnou atmosféru lidské solidarity. Jeho příchod na tento svět byl začátkem nové doby. Ne nadarmo si později lidé zvolili dobu jeho příchodu za začátek nového letopočtu. Po jeho příchodu se začal svět měnit. Ostatně o každých Vánocích můžeme pozorovat na sobě i na druhých proměnu k lepšímu. To je právě to, co nám přinesl, Emanuel, Bůh s námi, a co nás oslovuje dodnes. Přeji Vám všem, abyste měli radost z obdarování nejen dárky, ale i ze vzájemného obdarování láskou vašich nejbližších. Přijměte naše pozvání na prožití vánočního tajemství při bohoslužbě na Štědrý den a o Vánočních svátcích v našem farním kostele. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří finančně a jakýmkoliv způsobem přispěli na opravu střechy našeho farního kostela v Želešicích. Na dobrodince pamatujeme v modlitbách. Do nového roku Vám všem přeji zdraví, rodinnou pohodu, úspěch v práci nebo ve studiu a všechno dobré. P. Vít Severa, admin ex. Pořad vánočních bohoslužeb: Štědrý den hod Narození Páně hod Sv. Štěpána hod Sv. Silvestra hod Nový rok hod Zjevení Páně hod Křtu Páně hod. Blahopřejeme jubilantům naší obce Vážení spoluobčané, i letos jsme se sešli s jubilanty naší obce a to 8. listopadu 2013 v sále Cukrárny u Kulaté. Se svým vystoupením se k přání přidaly také děti z naší Mateřské školy v doprovodu paní učitelky Hanky Marečkové. Tomuto setkání však předcházelo již o týden dříve jedno opravdu velmi vzácné setkání a to s panem Leopoldem Elsnerem, nejstarším občanem naší obce. Obě setkání byla velmi příjemná a my bychom touto cestou ještě jednou níže uvedeným jubilantům popřáli hodně zdraví a spoustu krásných rodinných chvil. 100 let Leopold ELSNER 99 let Kateřina HOLÁNKOVÁ 93 let Bohumil KRŠKA 89 let Marie ŠEVČÍKOVÁ 87 let Bohumila ČERVENKOVÁ 86 let Anna DULÍKOVÁ Helena KRAUSOVÁ 85 let Anežka PROCHÁZKOVÁ Miloslav PROCHÁZKA 80 let Jaroslava ESTERLOVÁ Vlastimila KOPEČNÁ Antonie KOZOVÁ Františka VAJGRTOVÁ Růžena ZBYTKOVÁ Miroslav KLEČKA František VRBKA 75 let Augustina JIŘÍKOVSKÁ Marie SOBOTKOVÁ Marta STAROSTOVÁ Anna LYKOVÁ Jiří LYKO Vilém BÁTRNA Bohumil FRIDRICH Leopold KOMENDA Milan MÁČAL Jiří PSOTA Jan SIRŮČEK Jan VRBKA 70 let Lydie BOUŠOVÁ Zdenka FRIŠOVÁ Anna KAPLANOVÁ Ludmila MALÁSKOVÁ Marie MARKOVÁ Zdenka MIČKOVÁ Libuše PEŠKOVÁ Růžena RŮŽIČKOVÁ Jana SRNCOVÁ Blanka ŠUMBEROVÁ Bohuslava VRÁNOVÁ Marie ZYKOVÁ Oldřich CHLOUPEK Josef CHYTKA Jaromír KLEVETA Jan MACHÁČEK Vladimír NERUD Jaromír ŠEBELA Josef VESELÝ ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

O m i c k ý zpravodaj. Ročník XIX. 12/2013 prosinec

O m i c k ý zpravodaj. Ročník XIX. 12/2013 prosinec O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 12/2013 prosinec Foto z Vánočního koncertu v kostele Sv. Jakuba v Omicích, konaného dne 15.12.2013 Vážení čtenáři, milí spoluobčané, do Štědrého dne už nám zbývá jen několik

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 Nově opravená mateřská škola v Ořechově Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, na této stránce Vás průběžně informuji o dění v naší obci. I tentokrát bych

Více

O m i c k ý. zpravodaj. Ročník XVIII. 12/2012 prosinec

O m i c k ý. zpravodaj. Ročník XVIII. 12/2012 prosinec O m i c k ý zpravodaj Ročník XVIII. 12/2012 prosinec Foto z Vánočního koncertu ze dne 16.prosince 2012 v kostele Sv. Jakuba v Omicích, ostatní naleznete na www.omice.cz ve fotogalérii Vážení a milí spoluobčané,

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 12/2014 prosinec Omické děti, Omičtí Bardi a Cimbálová muzika Omičan, srdečně zvou na Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 21.12.2014, v kostele sv. Jakuba Většího

Více

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014 4/2014 Blučinský zpravodaj Vážení občané, blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce, Svátky vánoční a proto mě dovolte, abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obce Vám popřál

Více

zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č.

zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č. zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 3/2012 Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty....

Více

12/2009. www.mesto-modrice.cz

12/2009. www.mesto-modrice.cz 2/2009 o Obsah Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 200 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů Zprávy

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí Ročník XXV, číslo 4 Vyšlo 15.12.2013 PŘÍBĚH ZROZENÍ Tak, jako velká část lidí v době předvánoční a adventní přemýšlí o vhodném dárku, kterým by potěšili své nejbližší, tak jsem s touto myšlenkou navštívil

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA Kresba Radka Švihálková Přání Příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku zdraví, pohodu a vzájemné pochopení všem občanům Ostopovic přeje

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj první půlrok je úspěšně za námi, na dveře zaklepaly školní prázdniny a mě nezbývá než začít trochu netradičně. Všem, kteří se chystáte na dovolenou,

Více

Petřkovice. únor 2015 číslo 1

Petřkovice. únor 2015 číslo 1 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice únor 2015 číslo 1 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje v roce 2015, proto mi dovolte, abych Vám všem nejen

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín Číslo 1 leden 2002 Přání do nového roku Vážení spoluobčané, Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních. Stromečky

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM. Jak jdou léta s Ježíšky

ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM. Jak jdou léta s Ježíšky ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC PROSINEC 2012 Milí spoluobčané, přijďte s námi strávit Zlatou neděli 23. prosince 2012. Od 14 hodin bude otevřena sokolnická kaplička, kam skauti přivezou Betlémské

Více