Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc!"

Transkript

1 č. 24 prosinec 2013 Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc! A zase, jsou tu svátky, zase je před námi konec roku. Tak takhle se asi ve stručnosti dá charakterizovat období, které nyní prožíváme. Rychle nachystat bilancování jak v práci každého z nás, tak i v osobním životě. Osobní hodnocení ponechám na každém z Vás, třeba se k němu dostanete v průběhu Vánočních svátků nebo nového roku. O to bilancování na obci bych se nyní ve stručnosti pokusil. Život v obci znamená nejen zábavu, ale také povinnosti spojené s rozvojem obce. O zábavu v obci se v letošním roce staraly různé složky a zájmové skupiny občanů za finanční podpory obce. Kromě tradičních hodů a letních nocí se kulturní dění v obci rozrostlo o prázdninách o letní kino, kde se o zábavu postaralo promítání českých filmů v podání Kinematografu bratří Čadíků. Nebýt bouřky, která se přehnala navečer druhého promítacího dne, to byl velice vydařený víkend českých filmů. Starší návštěvníci si asi trochu připomněli zapomenutou slávu letních kin, pro mladší návštěvníky to mohl být dobrý poznatek do budoucna. Za velice vydařené považuji setkání jubilantů v cukrárně U Kulaté v minulém měsíci. Jsem rád, že se zúčastnil tak velký počet jubilantů ze všech pozvaných oslavenců. Setkání v minulosti pokulhávala právě v účasti pozvaných. Je jistě omluvitelné, že ne všichni se mohou dostavit. Co bych při této příležitosti chtěl připomenout je, že v naší obci společně s námi bydlí i někdo, kdo oslavil 100. narozeniny. Touto cestou ještě jedenkrát blahopřeji k tomuto vyjímečnému výročí panu Elsnerovi. Mezi podařené akce lze zajisté označit již 3. světýlkování s hromadným vypouštěním balonků přání, zakončené v cukrárně U Kulaté. Poprvé se do povědomí lidí zapsal i první Želešický jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromečku. Setkání proběhlo na nádvoří restaurace a penzionu Victoria a jistě přispělo k dobré náladě v předvánoční době a symbolické rozsvícení stromečku k zahájení adventního období. Dále do kulturního dění můžeme připojit výstavy vín, nebo sportovní zápasy v podání několika věkových kategorií. Dramatičnost fotbalových zápasů, zejména u týmu mužů, v posledních kolech přitáhla do želešického kotlíku řady fanynek, které vytvořily správnou sportovní atmosféru. K druhému místu v tabulce okresního přeboru na konci podzimní části lze pogratulovat. Nyní bych se poohlédl po uplynulém roce co do investiční činnosti v obci. Na ulici Šlechtitelské byl dokončen vodovod a nyní již nic nebrání tomu aby se dále chystala na napojení pro budoucí obchvat. Dodělává se dešťová kanalizace pod bytovkami na ulici Sadové. U této akce bych se na chvíli zdržel. Na rozdíl od předcházející akce, kterou mnozí ani nezaregistrovali, je tato stavební činnosti firmy IS Hodonín s.r.o. přece jenom činností, která přibrzdila dopravu na hlavním průtahu, omezila průchodnost po přilehlých chodnicích, na mnoha místech se zpevněný povrch proměnil na blátivou cestu.

2 Původní termín výstavby, který byl stanoven na 10. měsíc se řádně protáhl. Příčin bylo několik. Zcela legitimní prodloužení termínu bylo dáno prováděním víceprací, které se řešily v průběhu výstavby. Těch nebylo málo, protože jsme museli reagovat na konkrétní a neznámou situaci při provádění výkopu, výjimkou není ani změna projektu. Nicméně se domnívám, že navržený termín výstavby byl firmou podceněn a jistě se projeví při předávání díla. chystána a akce je před vyhlášením výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o památku, pokusíme se získat alespoň část peněz z dotace. Protože je před námi začátek nového roku, také tato doba přinese nové možnosti v čerpání financí na opravy. Obdobně je to i s přístavbou mateřské školky, kde čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Před koncem roku bude zprovozněn dlouho žádaný a očekávaný nový rozhlas, jehož montáž právě probíhá. V příštím roce se investiční akce budou odvíjet zejména od rozsahu oprav komunikace II/152, která Želešicemi prochází. Jak jsem se již zmínil v minulém zpravodaji, bude na nás, na obci, abychom si upravili okolí kolem rekonstruovaného povrchu hlavní komunikace. V současné době se připravuje projektová dokumentace. Další nezbytnou investicí bude provedení opravy na Victorce. K tomuto je již projektová dokumentace na- Závěrem bych chtěl poděkovat všem společenským, sportovním organizacím, školám, místním spolkům, občanům a podnikatelům, prostě všem, kteří se zapojují do dění v obci a mají zásluhy na tom, že se společenský, kulturní a sportovní život v obci rozvíjí. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu. Vánoce prožili v klidu a pohodě se svými blízkými. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a spokojenosti. Ing. Jiří Kvasnička, starosta Zimní údržba místních komunikaci a chodníků Úkolem zimní údržby místních komunikaci je zmírňováni závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Zimní údržba bude probíhat do 31. března následujícího roku. Důležitým momentem při provádění zimní údržby je možnost provedení této údržby, tj. možnost projetí vozidel zajišťujících tuto údržbu. Na všech místních komunikacích je situace co se týká stání vozidel regulována příslušnými dopravními předpisy. Toto bych zdůraznil a doporučil všem řidičům, kteří odstavují svá vozidla, aby před vystoupením z vozidla zhodnotili situaci, zda místo kde zastavili, je vhodné pro parkování, nebo odporuje ustanovením předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Se znalostí místních komunikací si tak dovoluji tvrdit, že odstavení vozidel mimo vyhrazená místa je v rozporu s pravidly silničního provozu a znemožňuje provedení zimní údržby. Projetí traktoru s radlicí o šířce 3 m je tak nemožné. V takových případech nám nezbývá než se obrátit na Policii ČR a požádat o zjednání nápravy a poučení dotyčných řidičů s příslušným oceněním. Při údržbě chodníků je zapotřebí min. 1,5 m. Ještě jednu poznámku. Mnozí z Vás jste zvyklí si před svými domy v zimě chodník uklízet, připadně i části komunikací. Vám všem za takovouto činnost děkuji a současně Vás žádám o toleranci k pracovníkům provádějícím zimní údržbu. Není totiž v moci řidiče traktoru, přijet k Vámi uklízené části komunikace a přestat hrnout sněhovou vrstvu, nebo změnit směr odhrnovaného sněhu. Toto se týká zejména již uklizených a vymetených vjezdů. Mějte pro nás pochopení. Ing. Jiří Kvasnička, starosta Pracovní dny na OÚ v Želešicích od do V závěru letošního roku nebude ve dnech otevřena podatelna obecního úřadu.

3 Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou Kč. Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.tato charitativní akce je Vámi nedílnou věnované součástí peníze tradice, z loňské ale sbírky především byly využity poselstvím na projekty dobré sociálních vůle a pozitivních a zdravotních hodnot, služeb: které Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové nevyléčitelně pro sbírky. klienty nemocným, Tato Domu charitativní mládeži léčby bolesti a akce rodinám je s hospicem ne- v nouzi. sv. následné Josefa v umístění Rajhradě do a dále klasických na odlehčovací školních zařízení. disko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují umožňuje - příspěvek veřejnosti na nákup podílet zdravotnického se spolu s Charitou materiálu, na pomůcek pomoci a sociálně přípravků slabým tekuté a výživy znevýhodněným, (Nutridrinky) dílnou součástí Na území tradice, služby modřického ale v rámci především provozu a rosického poselstvím hospice děkanátu (úklid, dob-pranré vůle a pozitivních rekordní - příspěvek částkou hodnot, 2 které na 684 zajištění 185 umožňuje Kč. provozu veřejnosti odborného sociálního na úpravu poradenství vody, nákup poskytovaného školních osobám pomůcek, potravin přispěli prádla, dárci Příspěvek svoz v loňském a likvidace je určen roce zdravotnického na na pomoc pořízení lidem odpadu) filtrovacího v nouzi zařízení podílet se spolu Vámi s věnované Charitou dlouhodobě peníze na pomoci pečujícím z loňské sociálně o nevyléčitelně sbírky slabým byly nemocné využity na a projekty sportovního sociálních oblečení a zdravotních pro děti. služeb: příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) a znevýhodněným, - finanční nevyléčitelně podpora nemocným, činnosti Dobrovolnického mládeži centra Z krizového hospice sv. fondu Josefa Tříkrálové v Rajhradě pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací sbírky byly poskytnuty a rodinám v nouzi. - služby příspěvek v rámci na obnovu provozu autoparku hospice (úklid, Charitní praní ošetřovatelské prádla, prostředky svoz a likvidace služby na přímou Rajhrad zdravotnického pomoc z důvodu lidem odpadu) zajištění zasaženým povodněmi v Čechách poradenství v červnu poskytovaného 2013 a ničivou osobám bouří na Fili- Na území modřického - příspěvek nepřetržitého a rosického na a zajištění bezpečného děkanátu provozu provozu přispěli odborného služby sociálního - dlouhodobě Projekt Anti pečujícím Childe Labour o nevyléčitelně - realizuje nemocné salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní pínách v listopadu finanční vyhledává podpora indické činnosti děti zneužívané Dobrovolnického k práci centra a zajišťuje hospice pro sv. ně Josefa komplexní v Rajhradě pobytové služby částkou Kč. příspěvek včetně stravy, na obnovu zdravotní autoparku péči a Charitní roční základní ošetřovatelské Více předškolní o podpořených služby vzdělávání. Rajhrad projektech Středisko z důvodu najdete zajištění pracuje na umístění do klasických školních zařízení. Vámi věnované peníze nepřetržitého z loňské a bezpečného sbírky byly provozu využity služby s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné - Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které na projekty sociálních a zdravotních služeb: vyhledává Příspěvek je indické určen na děti pořízení zneužívané filtrovacího k práci zařízení a zajišťuje Výtěžek na úpravu pro z Tříkrálové ně vody, komplexní nákup sbírky školních pobytové 2014 pomůcek, Oblastní služby charita Rajhrad předškolní použije na vzdělávání. projekty, které Středisko přispějí pracuje k udržení, zkva- - příspěvek na nákup včetně potravin zdravotnického stravy, a sportovního zdravotní materiálu, oblečení péči pomůcek a přípravků Z krizového tekuté s rodinou fondu výživy umístěných Tříkrálové (Nutridrinky) sbírky dětí a byly pro zajišťují poskytnuty kli- následné prostředky litnění umístění a na rozšíření do přímou klasických pomoc nabídky školních lidem poskytovaných zasaženým zařízení. sociálních pro a roční děti. základní enty Domu povodněmi léčby Příspěvek bolesti v Čechách s hospicem je určen v červnu na sv. pořízení 2013 Josefa a filtrovacího ničivou v Ra-bouřjhradě a dále Více zařízení na a Filipínách zdravotních na úpravu v listopadu vody, služeb nákup v regionu. školních Z pomůcek, prostředků TS bude potravin a sportovního oblečení pro děti. Z krizového na o odlehčovací podpořených projektech fondu Tříkrálové služby v sbírky rámci najdete byly provozu na poskytnuty prostředky pořízeno na vybavení přímou nového pomoc lidem projektu zasaženým Chráněného bydlení Filipínách pro osoby v listopadu s demencí, které bude vybudováno v Raj- hospice (úklid, povodněmi praní v prádla, Čechách svoz v červnu a likvidace 2013 a zdravotnického odpadu) Více o podpořených projektech najdete na hradě v roce Další prostředky z Tříkrálové sbírky ničivou bouří na Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu. Z prostředků - příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě Výtěžek TS bude z pořízeno Tříkrálové vybavení sbírky 2014 nového Oblastní projektu charita Chráněného Rajhrad použije bydlení na pro projekty, osoby které s demencí, přispějí které k udržení, bude poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně TS lidem bude v nouzi pořízeno a nemocné v případě vybavení živelných nového katastrof projektu na Chráněného humanitární publice bydlení pomoc a zahraničí. pro v České osoby republice s demencí, a zahraničí. které bude živelných katastrof na humanitární pomoc v České re- zkvalitnění vybudováno a v rozšíření Rajhradě nabídky v roce poskytovaných Další prostředky sociálních z Tříkrálové a zdravotních sbírky služeb budou v regionu. věnovány Z prostředků na pomoc vybudováno v Rajhradě v roce Další prostředky z Tříkrálové - finanční podpora Oblastní činnosti charita Dobrovolnického tímto děkuje Vám centra všem, kteří vlídně Oblastní přijmete sbírky charita koledníky, budou Rajhrad otevřete věnovány tímto svá na srdce děkuje pomoc a Vám všem, lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. hospice sv. štědré Josefa dlaně v Rajhradě a pomůžete tak mnoha potřebným a kteří lidem vlídně v nouzi. přijmete Velké díky koledníky, patří i samotným otevřete svá srdce Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem pomoci v druhým. nouzi. Velké díky patří i samotným kolední- - příspěvek na štědré koledníkům, obnovu dlaně kteří autoparku a pomůžete věnují nezištně Charitní tak mnoha svůj čas ošetřovatelské služby potřebným ve prospěch a pomoci lidem v druhým. nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch Tříkrálovým Rajhrad z důvodu koledníkům zajištění požehná nepřetržitého otec biskup Mons.Vojtěch kům, kteří Cikrle věnují při mši nezištně svaté na svůj Petrově čas ve dne prospěch pomoci druhým. Cikrle při mši svaté na Petrově dne a bezpečného Tříkrálovým 3.ledna provozu ve 14. koledníkům služby hodin. požehná otec biskup Mons.Vojtěch - Projekt Anti 3.ledna V neděli Childe ve Labour ledna hodin. v - 18 realizuje hodin můžete salesiánské na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového středisko Don V koncertu neděli Bosko 5. z Městského Hospet ledna v v 18 divadla Indii, hodin které v Brně. můžete vyhledává indické Podpořit děti zneužívané Tříkrálovou k sbírku práci můžete a zajišťuje také pro zasláním ně dárcovské SMS KOLEDA na programu ČT1 shlédnout Koordinátorka přímý přenos Tříkrálového sbírky za OCH Rajhrad: koncertu Městského divadla Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA Hana na na Bělehradová, číslo číslo mobil: , komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání. Koordinátorka Stře- sbírky za OCH Rajhrad: Hana Bělehradová, mobil: ,

4 Odpady v obci Na sklonku starého roku zastupitelstvo obce schválilo poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, tzv. poplatek za popelnici. Výše poplatku byla zvýšena na, na 480,- Kč pro dospělého občana a 400,- Kč za dítě do 6 let. Již po několik roků se nám daří držet poplatek za popelnici relativně nízko v porovnání s okolními obcemi. Za toto chci poděkovat i Vám, našim občanům, kteří odpady třídí, využívají možnosti separace odpadů a jednotlivé druhy odpadu ukládají do příslušných kontejnerů a svým přičiněním se podílejí na snížení celkových nákladů na likvidaci odpadů. Odpady v roce 2014 bude opětovně svážet firma van Gansevinkel, která vyhrála výběrové řízení pro rok Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 podle Zákona č. 561/2004 Sb., 36 jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě, které k termínu počátku daného školního roku dovrší věk 6 let znovu se k zápisu dostaví i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky rodiče a děti budou včas pozvány dopisem, který bude obsahovat mj. i další důležité informace zápis dětí se bude konat v úterý 4. února 2014 na Základní škole v učebně I. třídy v 1. poschodí od 13 do 16 hod. (Mgr. Aneta Adamcová, Mgr. Hana Frišová); ve výjimečných případech je možné s výchovným poradcem (Mgr. Dana Kadlčíková) telefonicky domluvit individuální termín, avšak nejpozději do termínu 31. ledna 2014 včetně u zápisu se rodič prokáže občanským průkazem; dále předloží rodný list dítěte a rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl odklad povolen). Projekt 72 hodin Naše škola se zapojila do Projektu 72 hodin. Jeho účelem bylo v průběhu 72 hodin zvelebit krajinu kolem nás, udělat něco pro přírodu, ale i pro lidi. My jsme se rozhodli, že v prostoru u vstupní branky na školní pozemek založíme Růžový palouček. Samotnému sázení předcházela obtížná příprava původně pouze travnaté plochy. Drny trávy bylo potřeba odstranit, vyměřit záhony a porýt hlínu. A tak se v úterý po vyučování chopili učitelé rýčů a lopat a za vydatného povzbuzování kolemjdoucích bylo brzy vše připraveno. běhu získá sazenici růže. Podaří se to za rok někomu z naší školy? Rozroste se náš Růžový palouček? Uvidíme. Každopádně se už teď těšíme na jaro a první květy růží a omamnou vůni levandulí. více informací o tomto projektu najdete na webových stránkách: V pátek nastal den D a my se společně vrhli na úpravu nevábně vypadající zelené plochy před školou. Zpočátku to vypadalo, že se celá akce vůbec neuskuteční, protože počasí bylo proti nám. Přeháňka střídala přeháňku, některé třídy tancovaly nejen mezi levandulemi, které měly být zasazeny po okraji záhonu, ale i mezi kapkami deště. My jsme ale vytrvali a statečně vysázeli nejen levandule, ale i růže, které jsou symbolem největšího přespolního běhu škol na okrese Brno-venkov, který naše škola pořádá. Vítěz

5 Vánoční dílny Letošní vánoční dílny se konaly nezvykle brzy, a to proto, že jsme byli osloveni s nabídkou účastnit se 1. rozsvěcování stromečku v areálu Victorie. Žáci třídy společně se svými třídními učitelkami nacvičili vystoupení, která před- se na místě prodávalo. Nebyla však nouze ani o překvapení v podobě zvířátek, která si děti mohla prohlédnout pěkně zblízka, a některá dokonce k větší či menší libosti rodičů odnést i domů. vedou v rámci doprovodného programu. Dílniček ve škole, při kterých se měly vytvořit výrobky k prodeji na jarmarku, se účastnili všichni. Po pěti hodinách usilovné práce dětí, učitelů, ale i šikovných maminek, které neváhaly přijít a naučit děti něco nového, vznikla pestrá paleta výrobků s vánoční tematikou od přáníček přes ozdoby, svícny, věnce i anděly až k řetězům z těstovin. Henry Okinda projekt Centra narovinu Sobota se blížila mílovými kroky a děti se těšily na to, až budou moci vystavit své výrobky na jarmarku. Doufaly, že potěší každého, kdo si je za drobný peníz na jarmarku koupí, a přinese si tak malý kousek vánoční atmosféry domů jako připomenutí začátku adventního času. A jak to dopadlo? No přeci dobře děti prodaly plno svých výrobků, rodiče byli potěšeni vystoupením žáků z prvního stupně, ale také výborným svařeným vínem, které Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu adopce afrických dětí. Chlapec, kterého jsme se rozhodli podpořit a umožnit mu pro nás zcela samozřejmou věc, jakou je vzdělání, se jmenuje Henry Okinda. Je obdivuhodné, že se na tak malé škole, jakou je právě ta želešická, podařilo díky dobrým srdcím dětí, rodičů i učitelů vybrat od počátku zapojení do projektu už 36000,- Kč. Věříme, že díky vzdělání, které se mu dostane, získá lepší startovní pozici do budoucího života. Text: Jana Cacková Foto: Michal Špirit, Iveta Schimmerová

6 Opět jsou tu Vánoce. Vážení přátelé, příliš rychle nám ten rok uběhl a už žijeme v očekávání Vánoc. Pro většinu z nás je to spojeno s každoročními přípravami, většinou těch vnějších věcí, které nám dělají nemalé starosti. Jen děti tento adventní čas přípravy na svátky prožívají jinak, na Vánoce se těší a odpočítávají dny, kdy už bude Štědrý den. Ale proč to všechno je, proč to všechno děláme? V koutku duše uprostřed těch starostí víme, nebo tušíme, že se kdysi dávno odehrálo něco tajemného a světodějného, co přesahuje jen to vnější a dotýká se každého člověka. O Vánocích si připomínáme skutečnost, že Ježíš, Boží Syn se narodil do našeho času, do našeho prostoru. Navštívil nás, aby nám pomohl. Moc této jeho návštěvy stále oslovuje lidi věřící i nevěřící a vytváří jedinečnou atmosféru lidské solidarity. Jeho příchod na tento svět byl začátkem nové doby. Ne nadarmo si později lidé zvolili dobu jeho příchodu za začátek nového letopočtu. Po jeho příchodu se začal svět měnit. Ostatně o každých Vánocích můžeme pozorovat na sobě i na druhých proměnu k lepšímu. To je právě to, co nám přinesl, Emanuel, Bůh s námi, a co nás oslovuje dodnes. Přeji Vám všem, abyste měli radost z obdarování nejen dárky, ale i ze vzájemného obdarování láskou vašich nejbližších. Přijměte naše pozvání na prožití vánočního tajemství při bohoslužbě na Štědrý den a o Vánočních svátcích v našem farním kostele. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří finančně a jakýmkoliv způsobem přispěli na opravu střechy našeho farního kostela v Želešicích. Na dobrodince pamatujeme v modlitbách. Do nového roku Vám všem přeji zdraví, rodinnou pohodu, úspěch v práci nebo ve studiu a všechno dobré. P. Vít Severa, admin ex. Pořad vánočních bohoslužeb: Štědrý den hod Narození Páně hod Sv. Štěpána hod Sv. Silvestra hod Nový rok hod Zjevení Páně hod Křtu Páně hod. Blahopřejeme jubilantům naší obce Vážení spoluobčané, i letos jsme se sešli s jubilanty naší obce a to 8. listopadu 2013 v sále Cukrárny u Kulaté. Se svým vystoupením se k přání přidaly také děti z naší Mateřské školy v doprovodu paní učitelky Hanky Marečkové. Tomuto setkání však předcházelo již o týden dříve jedno opravdu velmi vzácné setkání a to s panem Leopoldem Elsnerem, nejstarším občanem naší obce. Obě setkání byla velmi příjemná a my bychom touto cestou ještě jednou níže uvedeným jubilantům popřáli hodně zdraví a spoustu krásných rodinných chvil. 100 let Leopold ELSNER 99 let Kateřina HOLÁNKOVÁ 93 let Bohumil KRŠKA 89 let Marie ŠEVČÍKOVÁ 87 let Bohumila ČERVENKOVÁ 86 let Anna DULÍKOVÁ Helena KRAUSOVÁ 85 let Anežka PROCHÁZKOVÁ Miloslav PROCHÁZKA 80 let Jaroslava ESTERLOVÁ Vlastimila KOPEČNÁ Antonie KOZOVÁ Františka VAJGRTOVÁ Růžena ZBYTKOVÁ Miroslav KLEČKA František VRBKA 75 let Augustina JIŘÍKOVSKÁ Marie SOBOTKOVÁ Marta STAROSTOVÁ Anna LYKOVÁ Jiří LYKO Vilém BÁTRNA Bohumil FRIDRICH Leopold KOMENDA Milan MÁČAL Jiří PSOTA Jan SIRŮČEK Jan VRBKA 70 let Lydie BOUŠOVÁ Zdenka FRIŠOVÁ Anna KAPLANOVÁ Ludmila MALÁSKOVÁ Marie MARKOVÁ Zdenka MIČKOVÁ Libuše PEŠKOVÁ Růžena RŮŽIČKOVÁ Jana SRNCOVÁ Blanka ŠUMBEROVÁ Bohuslava VRÁNOVÁ Marie ZYKOVÁ Oldřich CHLOUPEK Josef CHYTKA Jaromír KLEVETA Jan MACHÁČEK Vladimír NERUD Jaromír ŠEBELA Josef VESELÝ ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 na projekty oblastních charit Diecézní charity Brno

Přehled využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 na projekty oblastních charit Diecézní charity Brno Přehled využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 na projekty oblastních charit Diecézní charity Brno Přehled zůstatků Oblastní charita/ organizační složka Dosavadní čerpání z výtěžku TS 2014 Celková částka

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Blučinský zpravodaj 4/2015. Zprávy finančního výboru

Blučinský zpravodaj 4/2015. Zprávy finančního výboru 4/2015 Blučinský zpravodaj Vážení občané, i když tomu chmurné počasí nenapovídá, máme tu opět svátky vánoční. Jsou to asi nekrásnější svátky v roce, svátky pohody, klidu a radosti, a proto záleží jenom

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více