Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc!"

Transkript

1 č. 24 prosinec 2013 Želešický zpravodaj Vážení, je čas vánoc! A zase, jsou tu svátky, zase je před námi konec roku. Tak takhle se asi ve stručnosti dá charakterizovat období, které nyní prožíváme. Rychle nachystat bilancování jak v práci každého z nás, tak i v osobním životě. Osobní hodnocení ponechám na každém z Vás, třeba se k němu dostanete v průběhu Vánočních svátků nebo nového roku. O to bilancování na obci bych se nyní ve stručnosti pokusil. Život v obci znamená nejen zábavu, ale také povinnosti spojené s rozvojem obce. O zábavu v obci se v letošním roce staraly různé složky a zájmové skupiny občanů za finanční podpory obce. Kromě tradičních hodů a letních nocí se kulturní dění v obci rozrostlo o prázdninách o letní kino, kde se o zábavu postaralo promítání českých filmů v podání Kinematografu bratří Čadíků. Nebýt bouřky, která se přehnala navečer druhého promítacího dne, to byl velice vydařený víkend českých filmů. Starší návštěvníci si asi trochu připomněli zapomenutou slávu letních kin, pro mladší návštěvníky to mohl být dobrý poznatek do budoucna. Za velice vydařené považuji setkání jubilantů v cukrárně U Kulaté v minulém měsíci. Jsem rád, že se zúčastnil tak velký počet jubilantů ze všech pozvaných oslavenců. Setkání v minulosti pokulhávala právě v účasti pozvaných. Je jistě omluvitelné, že ne všichni se mohou dostavit. Co bych při této příležitosti chtěl připomenout je, že v naší obci společně s námi bydlí i někdo, kdo oslavil 100. narozeniny. Touto cestou ještě jedenkrát blahopřeji k tomuto vyjímečnému výročí panu Elsnerovi. Mezi podařené akce lze zajisté označit již 3. světýlkování s hromadným vypouštěním balonků přání, zakončené v cukrárně U Kulaté. Poprvé se do povědomí lidí zapsal i první Želešický jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromečku. Setkání proběhlo na nádvoří restaurace a penzionu Victoria a jistě přispělo k dobré náladě v předvánoční době a symbolické rozsvícení stromečku k zahájení adventního období. Dále do kulturního dění můžeme připojit výstavy vín, nebo sportovní zápasy v podání několika věkových kategorií. Dramatičnost fotbalových zápasů, zejména u týmu mužů, v posledních kolech přitáhla do želešického kotlíku řady fanynek, které vytvořily správnou sportovní atmosféru. K druhému místu v tabulce okresního přeboru na konci podzimní části lze pogratulovat. Nyní bych se poohlédl po uplynulém roce co do investiční činnosti v obci. Na ulici Šlechtitelské byl dokončen vodovod a nyní již nic nebrání tomu aby se dále chystala na napojení pro budoucí obchvat. Dodělává se dešťová kanalizace pod bytovkami na ulici Sadové. U této akce bych se na chvíli zdržel. Na rozdíl od předcházející akce, kterou mnozí ani nezaregistrovali, je tato stavební činnosti firmy IS Hodonín s.r.o. přece jenom činností, která přibrzdila dopravu na hlavním průtahu, omezila průchodnost po přilehlých chodnicích, na mnoha místech se zpevněný povrch proměnil na blátivou cestu.

2 Původní termín výstavby, který byl stanoven na 10. měsíc se řádně protáhl. Příčin bylo několik. Zcela legitimní prodloužení termínu bylo dáno prováděním víceprací, které se řešily v průběhu výstavby. Těch nebylo málo, protože jsme museli reagovat na konkrétní a neznámou situaci při provádění výkopu, výjimkou není ani změna projektu. Nicméně se domnívám, že navržený termín výstavby byl firmou podceněn a jistě se projeví při předávání díla. chystána a akce je před vyhlášením výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o památku, pokusíme se získat alespoň část peněz z dotace. Protože je před námi začátek nového roku, také tato doba přinese nové možnosti v čerpání financí na opravy. Obdobně je to i s přístavbou mateřské školky, kde čekáme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Před koncem roku bude zprovozněn dlouho žádaný a očekávaný nový rozhlas, jehož montáž právě probíhá. V příštím roce se investiční akce budou odvíjet zejména od rozsahu oprav komunikace II/152, která Želešicemi prochází. Jak jsem se již zmínil v minulém zpravodaji, bude na nás, na obci, abychom si upravili okolí kolem rekonstruovaného povrchu hlavní komunikace. V současné době se připravuje projektová dokumentace. Další nezbytnou investicí bude provedení opravy na Victorce. K tomuto je již projektová dokumentace na- Závěrem bych chtěl poděkovat všem společenským, sportovním organizacím, školám, místním spolkům, občanům a podnikatelům, prostě všem, kteří se zapojují do dění v obci a mají zásluhy na tom, že se společenský, kulturní a sportovní život v obci rozvíjí. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu. Vánoce prožili v klidu a pohodě se svými blízkými. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a spokojenosti. Ing. Jiří Kvasnička, starosta Zimní údržba místních komunikaci a chodníků Úkolem zimní údržby místních komunikaci je zmírňováni závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Zimní údržba bude probíhat do 31. března následujícího roku. Důležitým momentem při provádění zimní údržby je možnost provedení této údržby, tj. možnost projetí vozidel zajišťujících tuto údržbu. Na všech místních komunikacích je situace co se týká stání vozidel regulována příslušnými dopravními předpisy. Toto bych zdůraznil a doporučil všem řidičům, kteří odstavují svá vozidla, aby před vystoupením z vozidla zhodnotili situaci, zda místo kde zastavili, je vhodné pro parkování, nebo odporuje ustanovením předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Se znalostí místních komunikací si tak dovoluji tvrdit, že odstavení vozidel mimo vyhrazená místa je v rozporu s pravidly silničního provozu a znemožňuje provedení zimní údržby. Projetí traktoru s radlicí o šířce 3 m je tak nemožné. V takových případech nám nezbývá než se obrátit na Policii ČR a požádat o zjednání nápravy a poučení dotyčných řidičů s příslušným oceněním. Při údržbě chodníků je zapotřebí min. 1,5 m. Ještě jednu poznámku. Mnozí z Vás jste zvyklí si před svými domy v zimě chodník uklízet, připadně i části komunikací. Vám všem za takovouto činnost děkuji a současně Vás žádám o toleranci k pracovníkům provádějícím zimní údržbu. Není totiž v moci řidiče traktoru, přijet k Vámi uklízené části komunikace a přestat hrnout sněhovou vrstvu, nebo změnit směr odhrnovaného sněhu. Toto se týká zejména již uklizených a vymetených vjezdů. Mějte pro nás pochopení. Ing. Jiří Kvasnička, starosta Pracovní dny na OÚ v Želešicích od do V závěru letošního roku nebude ve dnech otevřena podatelna obecního úřadu.

3 Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou Kč. Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky.tato charitativní akce je Vámi nedílnou věnované součástí peníze tradice, z loňské ale sbírky především byly využity poselstvím na projekty dobré sociálních vůle a pozitivních a zdravotních hodnot, služeb: které Ve dnech ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové nevyléčitelně pro sbírky. klienty nemocným, Tato Domu charitativní mládeži léčby bolesti a akce rodinám je s hospicem ne- v nouzi. sv. následné Josefa v umístění Rajhradě do a dále klasických na odlehčovací školních zařízení. disko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují umožňuje - příspěvek veřejnosti na nákup podílet zdravotnického se spolu s Charitou materiálu, na pomůcek pomoci a sociálně přípravků slabým tekuté a výživy znevýhodněným, (Nutridrinky) dílnou součástí Na území tradice, služby modřického ale v rámci především provozu a rosického poselstvím hospice děkanátu (úklid, dob-pranré vůle a pozitivních rekordní - příspěvek částkou hodnot, 2 které na 684 zajištění 185 umožňuje Kč. provozu veřejnosti odborného sociálního na úpravu poradenství vody, nákup poskytovaného školních osobám pomůcek, potravin přispěli prádla, dárci Příspěvek svoz v loňském a likvidace je určen roce zdravotnického na na pomoc pořízení lidem odpadu) filtrovacího v nouzi zařízení podílet se spolu Vámi s věnované Charitou dlouhodobě peníze na pomoci pečujícím z loňské sociálně o nevyléčitelně sbírky slabým byly nemocné využity na a projekty sportovního sociálních oblečení a zdravotních pro děti. služeb: příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) a znevýhodněným, - finanční nevyléčitelně podpora nemocným, činnosti Dobrovolnického mládeži centra Z krizového hospice sv. fondu Josefa Tříkrálové v Rajhradě pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací sbírky byly poskytnuty a rodinám v nouzi. - služby příspěvek v rámci na obnovu provozu autoparku hospice (úklid, Charitní praní ošetřovatelské prádla, prostředky svoz a likvidace služby na přímou Rajhrad zdravotnického pomoc z důvodu lidem odpadu) zajištění zasaženým povodněmi v Čechách poradenství v červnu poskytovaného 2013 a ničivou osobám bouří na Fili- Na území modřického - příspěvek nepřetržitého a rosického na a zajištění bezpečného děkanátu provozu provozu přispěli odborného služby sociálního - dlouhodobě Projekt Anti pečujícím Childe Labour o nevyléčitelně - realizuje nemocné salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní pínách v listopadu finanční vyhledává podpora indické činnosti děti zneužívané Dobrovolnického k práci centra a zajišťuje hospice pro sv. ně Josefa komplexní v Rajhradě pobytové služby částkou Kč. příspěvek včetně stravy, na obnovu zdravotní autoparku péči a Charitní roční základní ošetřovatelské Více předškolní o podpořených služby vzdělávání. Rajhrad projektech Středisko z důvodu najdete zajištění pracuje na umístění do klasických školních zařízení. Vámi věnované peníze nepřetržitého z loňské a bezpečného sbírky byly provozu využity služby s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné - Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které na projekty sociálních a zdravotních služeb: vyhledává Příspěvek je indické určen na děti pořízení zneužívané filtrovacího k práci zařízení a zajišťuje Výtěžek na úpravu pro z Tříkrálové ně vody, komplexní nákup sbírky školních pobytové 2014 pomůcek, Oblastní služby charita Rajhrad předškolní použije na vzdělávání. projekty, které Středisko přispějí pracuje k udržení, zkva- - příspěvek na nákup včetně potravin zdravotnického stravy, a sportovního zdravotní materiálu, oblečení péči pomůcek a přípravků Z krizového tekuté s rodinou fondu výživy umístěných Tříkrálové (Nutridrinky) sbírky dětí a byly pro zajišťují poskytnuty kli- následné prostředky litnění umístění a na rozšíření do přímou klasických pomoc nabídky školních lidem poskytovaných zasaženým zařízení. sociálních pro a roční děti. základní enty Domu povodněmi léčby Příspěvek bolesti v Čechách s hospicem je určen v červnu na sv. pořízení 2013 Josefa a filtrovacího ničivou v Ra-bouřjhradě a dále Více zařízení na a Filipínách zdravotních na úpravu v listopadu vody, služeb nákup v regionu. školních Z pomůcek, prostředků TS bude potravin a sportovního oblečení pro děti. Z krizového na o odlehčovací podpořených projektech fondu Tříkrálové služby v sbírky rámci najdete byly provozu na poskytnuty prostředky pořízeno na vybavení přímou nového pomoc lidem projektu zasaženým Chráněného bydlení Filipínách pro osoby v listopadu s demencí, které bude vybudováno v Raj- hospice (úklid, povodněmi praní v prádla, Čechách svoz v červnu a likvidace 2013 a zdravotnického odpadu) Více o podpořených projektech najdete na hradě v roce Další prostředky z Tříkrálové sbírky ničivou bouří na Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu. Z prostředků - příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě Výtěžek TS bude z pořízeno Tříkrálové vybavení sbírky 2014 nového Oblastní projektu charita Chráněného Rajhrad použije bydlení na pro projekty, osoby které s demencí, přispějí které k udržení, bude poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně TS lidem bude v nouzi pořízeno a nemocné v případě vybavení živelných nového katastrof projektu na Chráněného humanitární publice bydlení pomoc a zahraničí. pro v České osoby republice s demencí, a zahraničí. které bude živelných katastrof na humanitární pomoc v České re- zkvalitnění vybudováno a v rozšíření Rajhradě nabídky v roce poskytovaných Další prostředky sociálních z Tříkrálové a zdravotních sbírky služeb budou v regionu. věnovány Z prostředků na pomoc vybudováno v Rajhradě v roce Další prostředky z Tříkrálové - finanční podpora Oblastní činnosti charita Dobrovolnického tímto děkuje Vám centra všem, kteří vlídně Oblastní přijmete sbírky charita koledníky, budou Rajhrad otevřete věnovány tímto svá na srdce děkuje pomoc a Vám všem, lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. hospice sv. štědré Josefa dlaně v Rajhradě a pomůžete tak mnoha potřebným a kteří lidem vlídně v nouzi. přijmete Velké díky koledníky, patří i samotným otevřete svá srdce Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem pomoci v druhým. nouzi. Velké díky patří i samotným kolední- - příspěvek na štědré koledníkům, obnovu dlaně kteří autoparku a pomůžete věnují nezištně Charitní tak mnoha svůj čas ošetřovatelské služby potřebným ve prospěch a pomoci lidem v druhým. nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch Tříkrálovým Rajhrad z důvodu koledníkům zajištění požehná nepřetržitého otec biskup Mons.Vojtěch kům, kteří Cikrle věnují při mši nezištně svaté na svůj Petrově čas ve dne prospěch pomoci druhým. Cikrle při mši svaté na Petrově dne a bezpečného Tříkrálovým 3.ledna provozu ve 14. koledníkům služby hodin. požehná otec biskup Mons.Vojtěch - Projekt Anti 3.ledna V neděli Childe ve Labour ledna hodin. v - 18 realizuje hodin můžete salesiánské na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového středisko Don V koncertu neděli Bosko 5. z Městského Hospet ledna v v 18 divadla Indii, hodin které v Brně. můžete vyhledává indické Podpořit děti zneužívané Tříkrálovou k sbírku práci můžete a zajišťuje také pro zasláním ně dárcovské SMS KOLEDA na programu ČT1 shlédnout Koordinátorka přímý přenos Tříkrálového sbírky za OCH Rajhrad: koncertu Městského divadla Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA Hana na na Bělehradová, číslo číslo mobil: , komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání. Koordinátorka Stře- sbírky za OCH Rajhrad: Hana Bělehradová, mobil: ,

4 Odpady v obci Na sklonku starého roku zastupitelstvo obce schválilo poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, tzv. poplatek za popelnici. Výše poplatku byla zvýšena na, na 480,- Kč pro dospělého občana a 400,- Kč za dítě do 6 let. Již po několik roků se nám daří držet poplatek za popelnici relativně nízko v porovnání s okolními obcemi. Za toto chci poděkovat i Vám, našim občanům, kteří odpady třídí, využívají možnosti separace odpadů a jednotlivé druhy odpadu ukládají do příslušných kontejnerů a svým přičiněním se podílejí na snížení celkových nákladů na likvidaci odpadů. Odpady v roce 2014 bude opětovně svážet firma van Gansevinkel, která vyhrála výběrové řízení pro rok Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 podle Zákona č. 561/2004 Sb., 36 jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě, které k termínu počátku daného školního roku dovrší věk 6 let znovu se k zápisu dostaví i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky rodiče a děti budou včas pozvány dopisem, který bude obsahovat mj. i další důležité informace zápis dětí se bude konat v úterý 4. února 2014 na Základní škole v učebně I. třídy v 1. poschodí od 13 do 16 hod. (Mgr. Aneta Adamcová, Mgr. Hana Frišová); ve výjimečných případech je možné s výchovným poradcem (Mgr. Dana Kadlčíková) telefonicky domluvit individuální termín, avšak nejpozději do termínu 31. ledna 2014 včetně u zápisu se rodič prokáže občanským průkazem; dále předloží rodný list dítěte a rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl odklad povolen). Projekt 72 hodin Naše škola se zapojila do Projektu 72 hodin. Jeho účelem bylo v průběhu 72 hodin zvelebit krajinu kolem nás, udělat něco pro přírodu, ale i pro lidi. My jsme se rozhodli, že v prostoru u vstupní branky na školní pozemek založíme Růžový palouček. Samotnému sázení předcházela obtížná příprava původně pouze travnaté plochy. Drny trávy bylo potřeba odstranit, vyměřit záhony a porýt hlínu. A tak se v úterý po vyučování chopili učitelé rýčů a lopat a za vydatného povzbuzování kolemjdoucích bylo brzy vše připraveno. běhu získá sazenici růže. Podaří se to za rok někomu z naší školy? Rozroste se náš Růžový palouček? Uvidíme. Každopádně se už teď těšíme na jaro a první květy růží a omamnou vůni levandulí. více informací o tomto projektu najdete na webových stránkách: V pátek nastal den D a my se společně vrhli na úpravu nevábně vypadající zelené plochy před školou. Zpočátku to vypadalo, že se celá akce vůbec neuskuteční, protože počasí bylo proti nám. Přeháňka střídala přeháňku, některé třídy tancovaly nejen mezi levandulemi, které měly být zasazeny po okraji záhonu, ale i mezi kapkami deště. My jsme ale vytrvali a statečně vysázeli nejen levandule, ale i růže, které jsou symbolem největšího přespolního běhu škol na okrese Brno-venkov, který naše škola pořádá. Vítěz

5 Vánoční dílny Letošní vánoční dílny se konaly nezvykle brzy, a to proto, že jsme byli osloveni s nabídkou účastnit se 1. rozsvěcování stromečku v areálu Victorie. Žáci třídy společně se svými třídními učitelkami nacvičili vystoupení, která před- se na místě prodávalo. Nebyla však nouze ani o překvapení v podobě zvířátek, která si děti mohla prohlédnout pěkně zblízka, a některá dokonce k větší či menší libosti rodičů odnést i domů. vedou v rámci doprovodného programu. Dílniček ve škole, při kterých se měly vytvořit výrobky k prodeji na jarmarku, se účastnili všichni. Po pěti hodinách usilovné práce dětí, učitelů, ale i šikovných maminek, které neváhaly přijít a naučit děti něco nového, vznikla pestrá paleta výrobků s vánoční tematikou od přáníček přes ozdoby, svícny, věnce i anděly až k řetězům z těstovin. Henry Okinda projekt Centra narovinu Sobota se blížila mílovými kroky a děti se těšily na to, až budou moci vystavit své výrobky na jarmarku. Doufaly, že potěší každého, kdo si je za drobný peníz na jarmarku koupí, a přinese si tak malý kousek vánoční atmosféry domů jako připomenutí začátku adventního času. A jak to dopadlo? No přeci dobře děti prodaly plno svých výrobků, rodiče byli potěšeni vystoupením žáků z prvního stupně, ale také výborným svařeným vínem, které Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu adopce afrických dětí. Chlapec, kterého jsme se rozhodli podpořit a umožnit mu pro nás zcela samozřejmou věc, jakou je vzdělání, se jmenuje Henry Okinda. Je obdivuhodné, že se na tak malé škole, jakou je právě ta želešická, podařilo díky dobrým srdcím dětí, rodičů i učitelů vybrat od počátku zapojení do projektu už 36000,- Kč. Věříme, že díky vzdělání, které se mu dostane, získá lepší startovní pozici do budoucího života. Text: Jana Cacková Foto: Michal Špirit, Iveta Schimmerová

6 Opět jsou tu Vánoce. Vážení přátelé, příliš rychle nám ten rok uběhl a už žijeme v očekávání Vánoc. Pro většinu z nás je to spojeno s každoročními přípravami, většinou těch vnějších věcí, které nám dělají nemalé starosti. Jen děti tento adventní čas přípravy na svátky prožívají jinak, na Vánoce se těší a odpočítávají dny, kdy už bude Štědrý den. Ale proč to všechno je, proč to všechno děláme? V koutku duše uprostřed těch starostí víme, nebo tušíme, že se kdysi dávno odehrálo něco tajemného a světodějného, co přesahuje jen to vnější a dotýká se každého člověka. O Vánocích si připomínáme skutečnost, že Ježíš, Boží Syn se narodil do našeho času, do našeho prostoru. Navštívil nás, aby nám pomohl. Moc této jeho návštěvy stále oslovuje lidi věřící i nevěřící a vytváří jedinečnou atmosféru lidské solidarity. Jeho příchod na tento svět byl začátkem nové doby. Ne nadarmo si později lidé zvolili dobu jeho příchodu za začátek nového letopočtu. Po jeho příchodu se začal svět měnit. Ostatně o každých Vánocích můžeme pozorovat na sobě i na druhých proměnu k lepšímu. To je právě to, co nám přinesl, Emanuel, Bůh s námi, a co nás oslovuje dodnes. Přeji Vám všem, abyste měli radost z obdarování nejen dárky, ale i ze vzájemného obdarování láskou vašich nejbližších. Přijměte naše pozvání na prožití vánočního tajemství při bohoslužbě na Štědrý den a o Vánočních svátcích v našem farním kostele. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří finančně a jakýmkoliv způsobem přispěli na opravu střechy našeho farního kostela v Želešicích. Na dobrodince pamatujeme v modlitbách. Do nového roku Vám všem přeji zdraví, rodinnou pohodu, úspěch v práci nebo ve studiu a všechno dobré. P. Vít Severa, admin ex. Pořad vánočních bohoslužeb: Štědrý den hod Narození Páně hod Sv. Štěpána hod Sv. Silvestra hod Nový rok hod Zjevení Páně hod Křtu Páně hod. Blahopřejeme jubilantům naší obce Vážení spoluobčané, i letos jsme se sešli s jubilanty naší obce a to 8. listopadu 2013 v sále Cukrárny u Kulaté. Se svým vystoupením se k přání přidaly také děti z naší Mateřské školy v doprovodu paní učitelky Hanky Marečkové. Tomuto setkání však předcházelo již o týden dříve jedno opravdu velmi vzácné setkání a to s panem Leopoldem Elsnerem, nejstarším občanem naší obce. Obě setkání byla velmi příjemná a my bychom touto cestou ještě jednou níže uvedeným jubilantům popřáli hodně zdraví a spoustu krásných rodinných chvil. 100 let Leopold ELSNER 99 let Kateřina HOLÁNKOVÁ 93 let Bohumil KRŠKA 89 let Marie ŠEVČÍKOVÁ 87 let Bohumila ČERVENKOVÁ 86 let Anna DULÍKOVÁ Helena KRAUSOVÁ 85 let Anežka PROCHÁZKOVÁ Miloslav PROCHÁZKA 80 let Jaroslava ESTERLOVÁ Vlastimila KOPEČNÁ Antonie KOZOVÁ Františka VAJGRTOVÁ Růžena ZBYTKOVÁ Miroslav KLEČKA František VRBKA 75 let Augustina JIŘÍKOVSKÁ Marie SOBOTKOVÁ Marta STAROSTOVÁ Anna LYKOVÁ Jiří LYKO Vilém BÁTRNA Bohumil FRIDRICH Leopold KOMENDA Milan MÁČAL Jiří PSOTA Jan SIRŮČEK Jan VRBKA 70 let Lydie BOUŠOVÁ Zdenka FRIŠOVÁ Anna KAPLANOVÁ Ludmila MALÁSKOVÁ Marie MARKOVÁ Zdenka MIČKOVÁ Libuše PEŠKOVÁ Růžena RŮŽIČKOVÁ Jana SRNCOVÁ Blanka ŠUMBEROVÁ Bohuslava VRÁNOVÁ Marie ZYKOVÁ Oldřich CHLOUPEK Josef CHYTKA Jaromír KLEVETA Jan MACHÁČEK Vladimír NERUD Jaromír ŠEBELA Josef VESELÝ ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014 4/2014 Blučinský zpravodaj Vážení občané, blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce, Svátky vánoční a proto mě dovolte, abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obce Vám popřál

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj Obce 7/ 2014

Zpravodaj Obce 7/ 2014 Zpravodaj Obce 7/ 2014 vydává rada obce e-mail: obec@lucina.cz Klauni z Balónkova - vystoupení zdarma pro žáky ZŠ a MŠ Lučina 7 / 2014 Slovo starostky Vážení občané, přichází doba vánočních svátků a oslav

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více