Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 03/2019 3/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva 3/1.1. vzalo na vědomí 1. Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva č. 02 ze dne /2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín 3/2.1. vzalo na vědomí 1. zprávu o činnosti rady MČ Praha Zličín od jednání ZMČ dne /3. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2019, návrh investičních akcí na rok /3.1. schválilo 1. rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2019 ÚHRN PŘÍJMŮ ,7 tis. Kč ÚHRN VÝDAJŮ ,3 tis. Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM ,6 tis. Kč 3/3.2. schválilo 1. převod finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nedašovská 328 na základě schváleného rozpočtu v celkové výši tis. Kč 3/3.3. schválilo 1. investiční akce na základě schváleného rozpočtu v celkové částce tis. Kč 3/4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až /4.1. schválilo 1. rozpočtový výhled MČ Praha - Zličín na r /5. Účetní závěrka MČ Praha Zličín za rok /5.1. schválilo 1. účetní závěrku MČ Praha - Zličín za rok 2018 s vyjádření souhlasu 3/6. Návrh Dohody mezi MČ Praha - Zličín a MČ Praha 17 na poskytnutí dotace pro rok 2019 na sociální a pečovatelské služby 3/6.1. schválilo Stránka 1 z 5

2 Stránka 2 z 5 1. návrh dohody o poskytnutí dotace pro rok 2019 mezi MČ Praha - Zličín a MČ Praha 17 na sociální a pečovatelské služby 3/6.2. pověřilo 1. starostku podpisem dohody 3/7. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům a schválení smluv 3/7.1. schválilo poskytnutí dotací v rámci Programu podpory využití volného času dětí a mládeže MČ Praha Zličín na rok 2019 žadatelům: 1. Základní škola a Mateřská škola Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, v celkové částce ,- Kč, a to na projekty: a) Sportovní tábor se zaměřením na míčové hry ve výši ,- Kč b) Velikonoční turnaj miniházené ve výši 6.250,- Kč c) Víkendový sportovní pobyt s turnajem v miniházené ve výši ,- Kč d) Turnaj v miniházené ve výši 6.250,- Kč 2. Mateřské centrum Studánka, z. s. v celkové částce ,- Kč dotace na projekty: a) Divadlo Jaro ve výši 6.000,- Kč b) Divadlo Podzim ve výši 6.000,- Kč c) Veselé putování ve výši ,- Kč d) My jsme malí řidiči ve výši ,- Kč e) Karneválek pro nejmenší a klaun Roberto ve výši 6.000,- Kč f) Drakiáda ve výši ,- Kč g) Příspěvek na provoz ve výši ,- Kč 3. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů SDH Zličín, z. s. v celkové výši ,- Kč na projekty: a) Letní tábor ve výši ,- Kč b) Zajištění pravidelné činnosti ve výši ,- Kč c) Dětský den ve výši 3.000,- Kč d) Mikulášská besídka ve výši ,- Kč e) Pálení čarodějnic a stavění máje ve výši ,- Kč f) Sportovně - naučný den ve výši 7.500,- Kč g) Prázdninové soustředění ve výši 8.000,- Kč h) Víkendová akce v Jablonci n. N. ve výši 8.000,- Kč i) Podzimní soustředění ve výši ,- Kč j) Atletický seminář ve výši 3.000,- Kč k) Jarní Ostrava ve výši 2.500,- Kč l) Jarní soustředění ve výši ,- Kč 4. spolku Divadlo pro Zličín, z. s. v celkové výši ,- Kč na projekty: a) Víkendové pracovní soustředění souborů spadajících pod spolek Divadlo pro Zličín,z.s. - 1 ve výši 4.800,- Kč b) Víkendové pracovní soustředění souborů spadajících pod spolek Divadlo pro Zličín, z. s. 2 ve výši 4.800,- Kč c) Prostorové zajištění práce dětských a mládežnických div. souborů a výuky dramatické výchovy ve výši ,- Kč d) Soustředění spojené s hraním pro dětské tábory ve výši 4.200,- Kč

3 5. spolku HESU, z.s. v celkové výši ,- Kč na projekty: a) Letní táborový kemp HESU ve výši 7.500,- Kč b) Dětský den s HESU ve výši ,- Kč c) Příspěvek na tělocvičnu+venkovní hřiště ve výši ,- Kč 6. spolku Fotbalový klub FC Zličín, z. s. v celkové výši ,- Kč na projekty: a) Příspěvek na energie (elektřina a voda) ve výši ,- Kč b) Seriál halových a letních turnajů mladší přípravky ve výši ,- Kč c) Seriál halových a letních turnajů starší přípravky A ve výši ,- Kč d) V. ročník dětského vánočního fotbalového dnu dětí a mládeže ve výši ,- Kč e) Letní soustředění mládeže FC Zličín ve výši ,- Kč f) seriál halových a letních turnajů starší přípravky B ve výši ,- Kč 3/7.2. schválilo poskytnout dotace podle Zásad o poskytování dotací v MČ Praha Zličín pro rok 2019 pro žadatele 1. Základní škola a Mateřská škola Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, na poskytnutí dotace na projekty a) Jarní slavnost v MŠ Nad Parkem ve výši ,- Kč b) Čarodějnický rej v MŠ Nad Parkem ve výši 8.200,- Kč c) Podzimní slavnost v MŠ Na Parkem ve výši ,- Kč d) Den rodin v MŠ Nad Parkem ve výši 6.000,- Kč e) Zahradní slavnost v MŠ Nad Parkem ve výši ,- Kč f) Velikonoční čajovna dílničky ve výši 9.800,- Kč g) Vánoční čajovna výroba adv. věnců a dalších ván. předm. ve výši ,- kč h) Adventní tvoření v MŠ Nad Parkem ve výši 6.000,- Kč i) Jarní slavnosti třída Včeličky ve výši 3.300,- Kč j) Jarní slavnosti třída Rybičky ve výši 3.300,- Kč k) Jarní slavnosti třída Rosničky ve výši 3.300,- Kč l) Jarní slavnosti třída Motýlci ve výši 3.300,- Kč m) Velikonoční výstava ve výši 2.400,- Kč n) Zahradní slavnost-pasování předškoláků ve výši 8.300,- Kč o) Vánoční tvoření třída Včeličky ve výši 2.600,- Kč p) Vánoční tvoření třída Rybičky ve výši 2.600,- Kč q) Vánoční tvoření třída Rosničky ve výši 2.600,- Kč r) Vánoční tvoření třída Motýlci ve výši 2.600,- Kč 2. Divadlo pro Zličín, z.s. na projekt Den divadla ve Zličíně ve výši ,- Kč 3. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů SDH Zličín, z. s. na poskytnutí dotace na projekt Závody na Zličíně ve výši ,- Kč 4. Richard Valoušek na projekt Příměstský fotbalový kemp Zličín ve výši ,- Kč 5. Fotbalový klub FC Zličín, z.s. na projekty a) Mikulášský halový turnaj mladších žáků o pohár tajemnice ve výši ,- Kč b) O pohár starostky MČ ve výši 8.000,- Kč c) slava 90 let Zličínské kopané ve výši ,- Kč Stránka 3 z 5

4 Stránka 4 z 5 6. S.C. Calabrone, s.r.o. na projekt Zličínské okruhy závody horských kol MTB ve výši ,- Kč 3/7.3. schválilo 1. smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu podpory využití volného času dětí a mládeže MČ Praha Zličín na rok 2019 mezi MČ Praha Zličín a jednotlivými příjemci dle návrhu 2. smlouvy o poskytnutí dotací podle Zásad o poskytování dotací v MČ Praha Zličín pro rok 2019 mezi MČ Praha Zličín a jednotlivými příjemci dle návrhu 3/7.4. pověřilo 1. starostku podpisem smluv 3/8. Zabezpečení vzdělávání dětí ze Zličína ve školním roce 2019/2020 3/8.1. schválilo 1. postup RMČ při zabezpečení vzdělávání dětí ze Zličína ve školním roce 2019/2020 3/9. Návrhy na změnu územního plánu a) návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem pro pozemky parc.č. 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241, 242 a 744/17, k.ú. Zličín b) návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem pro pozemky k.ú. Zličín parc.č. 416, 417 a další c) návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 391/2 a 391/3 k.ú. Třebonice 3/9.1. projednalo 1. návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem pro pozemky parc.č. 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241, 242 a 744/17, k.ú. Zličín 2. návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem pro pozemky k.ú. Zličín parc.č. 416, 417 a další 3. návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy ÚP pro pozemky parc. č. 391/2 a 391/3 k.ú. Třebonice 3/9.2. nedoporučilo 1. pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy pro pozemky parc.č. 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241, 242 a 744/17, k.ú. Zličín 2. pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy pro pozemky parc.č. 416, 417 a další, k.ú. Zličín 3. pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy ÚP pro pozemky parc. č. 391/2 a 391/3 k.ú.třebonice 3/9.3. uložilo 1. RMČ postoupit návrhy na pořízení změn územního plánu hl. m. Prahy pořizovateli 3/10. Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha Zličín a CENTRAL GROUP,a.s. 3/10.1. neschválilo 1. Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha Zličín a CENTRAL GROUP 65. investiční a.s. 3/10.2. neschválilo 1. přijetí daru ve výši ,- Kč od společnosti CENTRAL GROUP, 65. investiční a.s. a darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a CENTRAL GROUP, 65. investiční a.s. na částku ,- Kč (slovy deset milionů korun českých) za účelem rozvoje předškolního vzdělávání a školství na území MČ Zličín

5 3/10.3. konstatovalo, že 1. spolek Společnost za rozumný rozvoj Zličína z. s. do předloží doplňující návrhy a připomínky k návrhu Memoranda 2. starostka MČ následně svolá mimořádné zastupitelstvo za účasti zástupců společnosti CENTRAL GROUP 65. investiční a.s. 3/11. Kaplička se zvoničkou v Sobíně Zastupitelstvo městské části Praha Zličín 3/11.1. vzalo na vědomí 1. likvidaci kulturní památky Kaplička se zvoničkou v Sobíně po havárii dne /11.2. rozhodlo 1. o přípravě rekonstrukční obnovy kulturní památky Kaplička se zvoničkou v Sobíně 2. přijetí daru ve výši ,- Kč na rekonstrukční obnovu kapličky v Sobíně od CENTRAL GROUP,a.s. 3/11.3. schválilo 1. darovací smlouvu na přijetí daru od CENTRAL GROUP,a.s. ve výši ,- Kč na rekonstrukční obnovu kapličky v Sobíně 3/11.4. uložilo 1. Radě MČ zajistit způsob financování rekonstrukční obnovy kapličky v Sobíně 3/11.5. pověřilo 1. starostku MČ podpisem darovací smlouvy s CENTRAL GROUP a.s. 3/12. Návrh na odejmutí pozemků parc.č. 470 a 469/18, k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha Zličín Zastupitelstvo městské části Praha Zličín 3/12.1. žádá 1. Hl. m. Prahu o odejmutí pozemků parc.č. 470 a 469/18 k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha Zličín 3/13. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstev MČ Praha - Zličín na webových stránkách Návrh nebyl schválen. JUDr. Marta Koropecká starostka MČ. Jan Pořízek místostarosta MČ Stránka 5 z 5

Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 8.1. Návrh na odejmutí pozemků parc.č. 470 a 469/18 k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha Zličín

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 13/2017 13/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení ZMČ

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 5. 2. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 84.1. Obytný soubor Do zahrádek Praha 5 k.ú. Zličín, Třebonice žádost

Více

Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 58.1. Revitalizace pozemku parc. č. 853/2, k. ú. Zličín, ve vlastnictví

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. 2013 15/2013 1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. 2012 09/2012 1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín usnesení č.9/1 1. zprávu

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 7.1. Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 670/3 k.ú. Zličín dětské

Více

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 28.1. Zápach z provozovny VAFO s.r.o. 28.1.1. vzala na vědomí 1. informaci

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 22.1. Návrh na změnu ÚP pro pozemky 416 418, 691/1, 691/5, 691/17, 691/19, 691/32, 692,694/18, 694/20,

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 2.0. Rekonstrukce sportovní haly 2.0.1. rozhodla 1. zesílení nosné ocelové

Více

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Zajištění hlavní roční kontroly dětských hřišť a sportovišť provozovaných

Více

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 10. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 62.1. Vyhlášení programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ 2017 62.1.1. vzala na

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 26. 8. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 21.1. Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 496 a 497 k.ú. Třebonice - žádost o souhlas s

Více

Usnesení ze 17. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 17. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 17. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 10.6.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu. 17.1. Obytný soubor Do Zahrádek, objekty ABC, FG, včetně technické infrastruktury,

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 24. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 63.1. Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky,

Více

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 29. 5. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 65.1. Vyfrézování pařezů u Zličínského hřiště 65.1.1. souhlasila

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 90.1. Zrušení vodovodní přípojky v komunikaci Vratičová žádost o

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8.7.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 19.1. Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru Mateřské centrum Studánka, z.s. 19.1.1. schválila

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19.6.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu 18.1. Dětské hřiště v parku v Sobíně 18.1.1. souhlasila 1. s návrhem dovybavení

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 5. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 41/10 k. ú. Sobín žádost

Více

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 79.1. Vypořádání pozemků pod bývalým TESKO objektem 79.1.1. doporučila

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 11.1. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Usnesení č. 23/3 jednání ZMČ Praha Zličín, konaného dne 27. 8. 2014

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 20. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 20. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení Usnesení z 20. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 5. 8. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 20.1. Vyřazení majetku z důvodu opotřebení 20.1.1. doporučila 1. vyžádat u nejbližšího prodejce odhad

Více

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8. 4. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 13.1. Vypracování realizační dokumentace akce Rekonstrukce povrchu hřiště v parku Na prameništi 13.1.1.

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 93.1. Bytový soubor Hrozenkovská oznámení o pokračování řízení 93.1.1. nesouhlasí 1. nadále s umístěním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 30/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc březen 2017 Číslo 30/2 Hospodaření za

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 21. 1. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 6.1. Žádost o umístění dětských atrakcí na pozemku parc.č. 670/3 k.ú.

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 16. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 76.1. Změna užívání požární nástupní plochy u Oregon House 76.1.1.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 80.1. Výběr nového nájemce do bytu zvláštního určení 2+0, č. 174

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Usnesení ze 14. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 14. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 14. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 29. 4. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 14.1 Řešení zápachu z provozu výroby krmiv v Chrášťanech společnosti Vafo Praha s.r.o. odpověď ČIŽP

Více

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 23.6.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Pronájem části pozemku parc.č. 708 a části

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 40. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 40. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 40. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 7. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 40.1. Návrh zadání změny č. 2 ÚP Chrášťan zaslání návrhu zadání změny

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 47.1. Pokácení 2 topolů a ošetření zbývajících topolů rostoucích

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 22/3 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 19.3. 2015 (usnesení

Více

Usnesení z 92. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 92. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 92. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 92.1. Přestavba rodinného domu č.p. 321/1 ul. Jílová - žádost o souhlas s výjimkou z místní úpravy

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Investiční akce v oblasti školství 1.I. vzala na vědomí

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 89.1. Žádosti o dary 89.1.1. rozhodla 1. poskytnout dar občanskému

Více

Usnesení z 23. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 23. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 23. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 30. 9. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 23.1. VOLTA REAL zastávka bus 23.1.1. vzala na vědomí 1. informaci Volta Real a.s. ve věci opravy

Více

Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 1. 10. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 104.1. Žádost o projednání odejmutí pozemků parc. č. 470 a 469/18

Více

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 19. 3. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 88.1. Zájezdy pro seniory na rok 2018 88.1.1. schválila 1. smlouvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 7/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc březen 2019 místo číslo 7/2 Závěrečný

Více

Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 26. 6. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 67.1. Výběrové řízení Údržba parku Na prameništi 67.1.1. rozhodla

Více

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 28. 11. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 51.1. Žádost občanů o úpravu stromořadí borovic 51.1.1. vzala na

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 10.1. Stavba 3 rodinných domů Sobín, při ul. Hostivická, parc. č. 225/72 k.ú. Sobín - žádost o stanovisko

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se konalo dne 26.5. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2 Pravidelný

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 30. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 95.1. Smlouva o výpůjčce části pozemku 668/13, k.ú. Zličín 95.1.1. souhlasila 1. s návrhem smlouvy

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 26. 10. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 20.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ

Více

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 38.1. Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5, k.ú. Zličín, včetně technické

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 22.1. Řešení smluvních vztahů se zemědělci hospodařícími na pozemcích

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 16. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 16. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 27.5.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu. 16.1. Parkování v obytné zóně Jílová Do Blatin 16.1.1. uložila 1. odboru

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. eocity Group- žaloba 1.000000,- Kč varianty

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 13.1. Architektonická studie Nízkopodlažní zástavba Zličín, parc. č.

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

U S N E S E N Í Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. v o l í. návrhový výbor

U S N E S E N Í Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. v o l í. návrhový výbor U S N E S E N Í Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 7. 12. 2016 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení volební a mandátový výbor ve složení v o l í Ing. Miloš Langr Petra Hilmarová

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 7. 8. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 70.1. Akce Rybníčky Na ohrádkách sadové úpravy, zajištění autorského

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního

Více

U S N E S E N Í č. 109/8/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 109/8/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 109/8/2015 rozhodlo o vyjmutí stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 5 a 6, k.ú. Slivenec z majetku MČ Praha Slivenec a převedení na Hlavní město Prahu. Jedná se o 4 sloupy

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 8. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 101.1. Oprava přemostění Zličín - Řepy 101.1.1 vzala na vědomí

Více

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 17.1. Dopravně inženýrská opatření na komunikacích na území MČ Praha

Více

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 29. 8. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 43.1. Program Zastupitelstva MČ, které se bude konat dne 19. 9. 2016

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 97.1. Rozšíření sítě UPC Praha Zličín /Hrozenkovská Lipovská, pokládka optického kabelu rozhodnutí

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE 29. 4. 2019 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ověřovatele zápisu: zapisovatele v o l í Ing. Jaroslav Kokeš Ing. Petr Rybín Ing. Pavel

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Plán investičních a neinvestičních akcí zařazených do rozpočtu MČ

Více