Laserové dálkoměry Nikon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laserové dálkoměry Nikon"

Transkript

1 LASER 350G Laserové dálkoměry Nikon Návod k použití Neodhadujte! měřte!

2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě laserový dálkoměr NIKON. Je to přesný optický a elektronický přístroj, který Vám bude spolehlivě sloužit mnoho let. Tento návod vysvětluje, jak jej používat, popisuje jeho funkce a objasňuje některé principy činnosti. Dříve, než dálkoměrem začnete měřit, prostudujte pozorně následující řádky. Vyhnete se tak rizikům a úskalím nesprávného zacházení s tímto přístrojem. Vzhledem k tomu, že laserové přístroje mohou být při nesprávném použití za určitých okolností nebezpečné lidskému zdraví, dbejte doporučení výrobce a nevystavujte sebe ani jiné osoby žádnému riziku. Pokud se seznámíte se zásadami bezpečného používání dálkoměru uvedenými v tomto návodu a budete je dodržovat nemusíte se ničeho obávat a přístroj Vám bude spolehlivě a bezpečně sloužit. Dálkoměry NIKON LASER 350G jsou přesné ruční dálkoměry, spojující tradičně precizní optiku značky Nikon s nejmodernější laserovou technologií. Při měření emitují neviditelné, zrak nepoškozující, infračervené energetické pulsy (tzv. laser třídy 1M). Prostřednictvím analýzy přijatého signálu, odraženého od zaměřeného cíle, mikroprocesor v přístroji vypočte a okamžitě na displeji zobrazí příslušnou vzdálenost. Přesnost měření přístroje se pohybuje kolem 0,5m 1m. Maximální měřitelná vzdálenost záleží na typu přístroje a kvalitě povrchu zaměřovaného cíle (viz dále podmínky měření a parametry přístrojů). Přístroj je vybaven kvalitním monokulárním dalekohledem se šestinásobným zvětšením, což umožňuje velmi přesné zamíření požadovaného objektu. Základní funkce a vlastnosti dálkoměrů LASER 350G Dálkoměrný displej s rozlišením 0.5m (od vzdálenosti 100m dále je rozlišení v celých metrech) Optický záměrný systém s dalekohledem 6x21(roof) Odolnost proti prachu a vodě Využívá neviditelné, zrak nepoškozující paprsky (FDA Class I / CE Class 1M) Přístroj zobrazuje změřené hodnoty kontinuálně vždy po dobu cca 8 sekund Kompaktní, lehký, ergonomicky propracovaný design Dioptrická korekce okuláru Rozsah měření: Laser 10m - 500m Vypínání: Automatické po cca 8 sekundách nečinnosti Funkce uložení posledního nastavení 2

3 Faktory a podmínky ovlivňující měření vzdálenosti Barva, kvalita povrchu, velikost a tvar ovlivňují schopnost zaměřovaných předmětů odrážet paprsky a tím i reálný dosah měření. Např. červená barva má vysokou odrazivost a dovoluje měření na delší vzdálenost než například plocha černá. Lesklý povrch více odráží měřicí paprsek než povrch hrubý nebo zrnitý. Na úspěšnost měření větších vzdáleností má vliv i úhel odrazné plochy. Je-li tento povrch kolmý k dálkoměru, jsou přesnost i dosah měření větší. Měření je také ovlivňováno slunečním světlem, resp. jeho množstvím. Méně světla - zatažená obloha znamená větší dosah, naopak velmi jasný slunečný den snižuje maximální dosah dálkoměru. Použití za šera a za tmy umožňuje měřit i na značnou vzdálenost. Skutečně měřitelnou vzdálenost tedy ovlivňují následující faktory: Podmínky: Větší dosah Menší dosah měření měření barva objektu bílá černá povrch hladký, lesklý matný, hrubý úhel kolmý odraz šikmý úhel odrazu velikost objektu větší než průměr paprsku menší než průměr paprsku sluneční svit pod mrakem, jasno, ostré slunce zataženo atmosférické jasno mlha, kouřmo podmínky typ objektu, cíle kompaktní (dům, zeď ) strom, vegetace, Popis přístroje: 1. monokulární dalekohled (objektiv) 2. laserová optika 3. MODE tlačítko (přepínání jednotek) 4. POWER tlačítko (zapínání a měření) 5. okulár dalekohledu 6x21 6. dioptrická korekce okuláru 7. index dioptrické korekce 8. očko na zavěšení 9. víčko prostoru baterie 10. indikace otevření/zavření víčka 11. originální štítek s výrobním číslem 12. výstražný štítek laser. zařízení 3

4 Technická specifikace Model: Laser 350G Laser 550 Rozsah měření Rozlišení Přesnost: Měřitelné vzdálenosti:10-500m/ yd 0.5m v rozsahu měření m 1.0m při vzdálenostech přes 100m cca 0.5-1m Tato přesnost nemusí být dodržena při měření vzdáleností větších než 250m Zvětšení dalekohledu (x) 6 Efektivní průměr objektivu (mm) Skutečný zorný úhel (º) 6.0 Průměr výstupní pupily (mm) Eye relief vzdálenost od výstupní pupily (mm) Rozměry (D x V x Š) (mm) Váha (g) bez baterie Napájení x69x CR2 lithiová baterie 1x (3V DC) Automatické vypínání po cca 8 sekundách nečinnosti Odolnost vůči vodě: Bezpečnost a certifikáty (EMC) Odolnost při krátkodobém ponoření do vody, bateriový prostor vodě odolný VCCI class B, Class 1M laser product (IEC :2001), Class 1 laser product (21CFR and ) CE, EMC directive, Fcc Part15 subpart B Class B, c-tick, WEEE LASER: Třída Vlnová délka Délka pulsu Výkon Divergence paprsku Pracovní vzdušná vlhkost Priorita zaměřovaného cíle* IEC Class 1m 870nm 14ns 15W Vertikální: 5-8, horizontální Do 80%, bez kondenzace vodní páry Laser 350G - nejbližší cíl Laser vzdálený cíl 4

5 *) priorita zaměřovaného cíle: Modely Nikon LASER 350G a 550 se vzájemně liší tzv. zaměřovací prioritou. V případě, že je ve směru měření více než jeden objekt, dálkoměr zvolí a zobrazí vzdálenost vždy pouze k jednomu z nich. Model 350G má továrně nastavenu prioritu nejbližšího cíle*, (tzv. First Target Priority System ) proto při měření vždy preferuje nejbližší měřitelný objekt například golfový praporek. Posune-li se záměrný paprsek mimo tento objekt, zobrazí se hodnota odpovídající vzdálenosti k jinému nejbližšímu cíli v záměrné ose nebo objektu na pozadí (např. vzdálený les, budovu apod.). Takto můžete během jednoho zmáčknutí obdržet i několik různých hodnot. Není to tedy chyba, ale důkaz vysoké citlivosti přístroje. Poslední změřená hodnota zůstává zobrazena na displeji dalších cca 8 sekund po doměření, pak se přístroj sám vypne a výsledek měření se vymaže. Model 350 G je tedy přístrojem vhodným zejména pro golf (proto nese G v označení). Široké uplatnění najde i v profesionální sféře: při zaměřování vzdáleností a výšek lan, elektrických vodičů, stožárů apod. Pozn:. Modely řady Nikon Laser 550 mají továrně nastavenu prioritu vzdálenějšího cíle (tzv. Distance Target Priority System ), což umožňuje například eliminovat rušivý vliv křovin, větví stromů nebo vysoké trávy při zaměřování vzdálenějších cílů. Tato alternativa bude tedy spíše vyhovovat využívání k loveckým účelům, ale také lesníkům, projektantům, geodetům a dalším profesionálům, měřícím vzdálenosti ve složitém nebo zarostlém terénu. Ovládání dálkoměru: Napájení: Přístroj je napájen standardní lithiovou baterií 3V (CR2). Nelze použít žádný jiný typ baterie ani ji opětovně dobíjet! Stav baterie je indikován na displeji. Pokud je ikonka baterie zpola průhledná, napětí klesá. Pokud bliká, je třeba ji co nejdříve vyměnit. Zmizí-li ikonka zcela, není možno přístroj používat; je nutno vložit novou baterii. Na novou baterii by mělo být možno uskutečnit cca 6000 měření. V závislosti na podmínkách a trvanlivosti baterie se skutečný počet provedených měření může od tohoto počtu lišit. Slabá baterie může mít vliv na přesnost výsledků, nesprávná baterie může nenávratně poškodit přístroj! Vkládání nebo výměna baterie: Přitlačením a pootočením víčka baterie ve směru šipky (bílou tečku proti značce na těle dálkoměru) otevřeme bateriový otvor. Opatrně vyklopte víčko s těsnícím kroužkem. Vložte (vyměňte) baterii + pólem dovnitř a víčko opět opatrně vložte a pootočením opačným směrem uzamkněte. Přesvědčte se, že je baterie řádně uzavřena. Volba délkových jednotek: Přístroj umožňuje měřit vzdálenost jak v metrické, tak v yardové soustavě. Podržením tlačítka MODE (při zapnutém přístroji) přepínáme mezi jednotkami. Použitá jednotka je při zapnutém přístroji indikována na displeji m nebo YD. Dioptrická korekce: K přesnému zaostření slouží dioptrická kompenzace na okuláru. Zaměřte na libovolný objekt a otáčením okuláru si upravte optimální ostrost záměrného kříže tak, abyste jej spolu se zaměřovaným cílem, viděli co nejostřeji. (Kříž se objeví po stisknutí tlačítka POWER). Přístroj umožňuje provést kompenzaci v rozsahu ±4 dioptrie. 5

6 Zobrazování změřených vzdáleností: Změřená vzdálenost Jednotky (metry, yardy) zobrazené m nebo YD Kříž pro zaměření na cíl a indikace laserového paprsku Indikátor stavu baterie Změření požadované vzdálenosti: Pro přesné určení vzdálenosti musí být cíl správně zaměřen. Nejprve aktivujte přístroj krátkým stisknutím tlačítka POWER. Objeví se záměrný kříž s indikací délkových jednotek. Namiřte křížem na objekt, jehož vzdálenost chcete měřit a opět krátce stiskněte tlačítko POWER. Na displeji se začne zobrazovat indikace vysílání laserových paprsků, tj. blikání šikmého kříže v záměrném poli dalekohledu a při tom se průběžně zobrazuje změřená vzdálenost. Toto kontinuální měření trvá cca 8 sekund. Pozor! Dálkoměry Laser 350G nemají jednorázové měření (tzv. single measuring function ), které používaly starší modely dálkoměrů (jako např. řady Nikon Laser 500/600/800/1200 aj.). Přístroj Laser 350G měří vždy kontinuálně po dobu cca 8 sekund. Měření tedy odpovídá spíše funkci SCAN u uvedených starších modelů. Praktická poznámka ke kontinuálnímu měření: Měříme-li (jedním krátkým stisknutím tlačítka POWER) po dobu několika sekund stále na stejný objekt, měla by se na displeji zobrazovat stále stejná hodnota (vzdálenost). Měníme-li však směr měření nebo se cíl pohybuje, bude se hodnota na displeji také měnit, aby odpovídala příslušné vzdálenosti k zaměřenému objektu. Impulzy jsou indikovány blikáním šikmého kříže v záměrném poli dálkoměru. Měření lze libovolně opakovat. Každým novým měřením se starý údaj přepíše. Při měření na vzdálenost pod 10 metrů nebo v případech, kdy je odraz paprsku od cíle nedostatečný, indikuje displej pouze prázdnou hodnotu: Při nečinnosti se přístroj sám vypne po cca 8 sekundách. ****************************************************************************************************** Bezpečnostní zásady a důležitá upozornění na něž je třeba dbát kdykoliv používáte laserový přístroj Nikon 350G V době vysílání laserových pulsů se nikdy nedívejte do objektivu aktivně měřícího dálkoměru. V žádném případě pak ne jiným dalekohledem nebo optickým přístrojem! Nikdy neměřte dvěma laserovými přístroji namířenými jeden proti druhému! Riskujete poškození zraku i přístroje. Je třeba mít na paměti, že přístroj emituje paprsky ještě cca 8 sekund po stisknutí. Nikdy proto zapnutým přístrojem nemiřte do jiných optických nebo elektronických přístrojů ani dalekohledů. Nikdy se nedívejte dalekohledem do přímého slunečního světla! Přímé sluneční paprsky soustředěné optikou dalekohledu do oka jej mohou trvale a velmi vážně poškodit!!! Jakýkoliv zásah do přístroje může zapříčinit změnu parametrů laserového emitoru a tím způsobit vznik značně nebezpečného zařízení s nekontrolovanými vlastnostmi. Nikdy přístroj nerozebírejte. Nekvalifikovaný zásah může způsobit závažné poškození systému a je automaticky důvodem zániku nároku na záruční i pozáruční opravu. Je-li přístroj jakkoliv mechanicky poškozen nebo ozývá-li se z něho nějaký zvuk, vyjměte z něj okamžitě baterii a přístroj už nepoužívejte. 6

7 Nepoužívejte poškozený nebo špatně fungující dálkoměr. Pokud přístrojem neměříte na cíl, nestlačujte POWER Nepoužívejte jiné než předepsané a neporušené baterie, vybité baterie okamžitě vyjměte nebo vyměňte. Nenechávejte přístroj v dosahu dětí; nenechávejte je používat přístroj bez dozoru odpovědné a rizik znalé, dospělé, osoby. Pozor na dívání se do dálkoměru při chůzi v terénu. Vystavujete se riziku úrazu. Jakkoliv je přístroj vodě-odolný, není určen pro používání pod vodou. Déšť, vlhkost, písek, prach, bláto a jiné nečistoty je vždy třeba co nejdříve z přístroje opatrně odstranit. Použijte k tomu jemný, čistý, suchý hadřík nebo štěteček na optiku. Nepoužívejte lihová ani jiná rozpouštědla na čištění těla přístroje nebo optiky. Mastné nečistoty a otisky na optice dálkoměru odstraníte pomocí suchého jemného hadříku nebo speciálního čističe na optiku (zakoupíte v prodejnách FOTO). Dodržujte pravidla uvedená v návodu k tomto čističi. Nepoužívejte hrubou tkaninu a nečistěte sklo bez předchozího odstranění prachu! Dálkoměr nepotřebuje žádnou zvláštní péči ani seřizování, jen šetrné zacházení a udržování v čistotě, tak jako každý optický nebo elektronický přístroj. Pozor na ponechání přístroje na prudkém slunci, zejména za oknem automobilu, na okně domu nebo kdekoliv na něj může působit vysoká teplota. Přístroj se může vlivem velmi vysokých teplot nenávratně poškodit. Když přístrojem neměříte, doporučujeme jej uložit do originálního ochranného pouzdra. Vedle výše uvedených rizik může vést používání přístroje v rozporu s tímto návodem ke ztrátě záruky. Záruka - opravy: Výrobce poskytuje na funkčnost přístroje záruční lhůtu 2 roky. Ta se vztahuje na všechny výrobní a materiálové závady přístroje, nikoliv na případná mechanická poškození nebo problémy způsobené nesprávným nebo neopatrným zacházením s přístrojem a jeho používáním v rozporu s tímto návodem. Za žádných okolností přístroj nerozebírejte. Případné záruční i pozáruční opravy se provádí jen ve speciální dílně výrobce. V případě jakékoliv poruchy kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko Nikon. Před tím než tak učiníte, zkontrolujte zda problém není způsoben některou z následujících příčin: problém příčina možné řešení neostrý obrys záměrné špatně zaostřená dioptrická otáčením okuláru zaostřete značky kompenzace okuláru podle svého oka při měření se na displeji zobrazuje pouze --- a) objekt je mimo dosah b) odražený signál je slabý zkontrolujte si podmínky měření displej bliká nebo slabá baterie vyměňte baterii neukazuje, výsledky měření neodpovídají skutečnosti změřená vzdálenost je zhruba o 10% větší než ve skutečnosti špatně nastavené délkové jednotky (yd místo metrů) pomocí tlačítka mód nastavte správné jednotky (metry) 7

8 Jednoduché schéma postupu měření laserovým dálkoměrem NIKON 350G Výrobce: Zastoupení Nikon v ČR Autorizovaný prodejce: Nikon VISION CO,LTD Nikon s.r.o. SILVI NOVA CS, a.s. Tokio Kodaňská 46 Bělehradská 92 JAPAN Praha PRAHA 2 tel: , fax tel.:

Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze

Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze 20 30 40 50 Návod k použití Verze 1.0, DISTO classic 4 / lite 4 ruční laserový dálkoměr Blahopřejeme Vám k nákupu nového přístroje DISTO. Tento návod obsahuje vedle pokynů k použití také důležité bezpečnostní

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Uživatelský manuál. Revize manuálu: 1.1. Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší. Datum uvolnění revize: 13.7.

Uživatelský manuál. Revize manuálu: 1.1. Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší. Datum uvolnění revize: 13.7. Uživatelský manuál Revize manuálu: 1.1 Kompatibilita s verzí Workswell Thermal Vision Pro: 1.0 a vyšší Datum uvolnění revize: 13.7.2015 Workswell s.r.o. Workswell Thermal Vision Pro 1 Úvod Workswell Thermal

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7075 Videokamera s HD rozlišením Action Cam 1 OBSAH Informace k manuálu... 4 Copyright... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Vodotěsný kryt... 5 Před prvním použitím... 6 1. Seznámení

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

VERIA-8201 - Bezdrátový detektor pohybu

VERIA-8201 - Bezdrátový detektor pohybu VERIA-8201 - Bezdrátový detektor pohybu Bezdrátový duální PIR detektor se záclonovou charakteristikou Uživatelský manuál VERIA - 8201 je digitální stylový inteligentní závěsný PIR detektor proti vniknutí,

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

X-SMART PLUS. mikromotor

X-SMART PLUS. mikromotor X-SMART PLUS mikromotor ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků.

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více