Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace..."

Transkript

1 Obsah Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...2 Opatření... Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...6 Funkce výrobku...7 Úvod... 7 Obsah balení...8 Popis výrobku...9 Hlavní jednotka...9 Ovládací panel...10 Pohled zezadu...11 Dálkové ovládání...12 Připojení projektoru...13 Připojení k počítači a notebooku...13 Instalace Připojení ke zdroji video signálu...1 Montáž a demontáž volitelného objektivu...15 Demontáž stávajícího objektivu z projektoru...15 Montáž nového objektivu...16 Zapnutí a vypnutí projektoru...17 Zapnutí projektoru...17 Je-li aktivován bezpečnostní zámek, viz Nastavení zabezpečení na straně Vypnutí projektoru...19 Varovný indikátor...19 Nastavení promítaného obrazu...20 Nastavení výšky projektoru...20 Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí PureShift...20 Nastavení svislé polohy obrazu...21 Nastavení vodorovné polohy obrazu...22 Tabulka rozsahu PureShift...22 Nastavení přiblížení a zaostření...23 Adjusting Projection Image Size (XGA)...2 Nastavení velikosti promítaného obrazu...25 Ovládací prvky Ovládací panel...26 Dálkové ovládání...27 Zobrazené nabídky (OSD)...29 Činnost...29 Strom nabídky...30 Zobrazení...31 Obrázek...37 Nastavení...39 Možnosti...50 LAN_RJ Dodatky Odstraňování problémů/nabídka nápovědy na ploše...58 Problémy s obrazem...58 Obraz má zešikmené boční okraje...63 ČASTÉ DOTAZY K HDMI...6 Indikace stavu projektoru...65 Zprávy chybových kódů LED...66 Upozorňující hlášení...67 Problémy se zvukem...68 Výměna lampy...69 Čištění projektoru...71 Čištění objektivu...71 Čištění krytu...71 Kompatibilita...72 Příkazy RS Seznam funkcí protokolu RS Montáž na strop...82 Globální zastoupení OPTOMA...83 Poznámky o předpisech a bezpečnosti...85 Provozní podmínky...86

2 Poznámky týkající se používání Bezpečnostní informace Symbol blesku se šipkou ve tmavém trojúhelníku znamená pro uživatele varování, že ve skříni jsou neizolované kabely pod nebezpečným napětím. Toto napětí může být dostatečně vysoké, aby pro osoby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníku, který můžete nalézt v psaných materiálech dodávaných k zařízení, upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů týkajících se provozu nebo údržby. VAROVÁNÍ: CHCETE-LI ZABRÁNIT VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PROJEKTOR DEŠTI ANI VLHKOSTI. POD KRYTEM JE NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE. V PŘÍPADĚ PORUCHY SE OBRAŤTE POUZE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS. Omezení emisí zařízení třídy B Digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských nařízení o zařízeních vyvolávajících rušení. Důležité bezpečnostní informace 1. Tyto pokyny si přečtěte ještě před použitím projektoru. 2. Tyto pokyny si uschovejte pro další použití. 3. Postupujte podle všech pokynů.. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce: A. Neblokujte žádné větrací otvory. Chcete-li zajistit spolehlivou činnost projektoru a ochránit jej před přehřátím, umístěte projektor na takové místo a takovým způsobem, aby nebylo nikterak omezeno jeho větrání. Projektor např. neumísťujte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch, který může bránit ve větrání. Nevkládejte jej do skříně, např. do knihovny nebo sekretáře, které mohou bránit proudění vzduchu ventilačními otvory. B. Nepoužívejte toto zařízení blízko vody nebo ve vlhkých místech. Chcete-li zabránit vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento projektor dešti ani vlhkosti. C. Neumísťujte zařízení blízko tepelných zdrojů, například radiátorů, kamen a jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 5. Čištění provádějte pouze suchou utěrkou. 6. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem. 7. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Projektor vyžaduje servisní opravu, je-li jakýmkoliv způsobem poškozen, např.: r Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. r Do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět. r Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti, normálně nepracuje, nebo upadl.

3 Poznámky týkající se používání Nepokoušejte se projektor opravit vlastními silami. Otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí. Podrobnosti o nejbližším servisním středisku vám telefonicky sdělí společnost Optoma. 8. Nedopusťte, aby do projektoru vnikly jakékoliv předměty nebo tekutina, neboť mohou přijít do styku s nebezpečným napětím a způsobit zkrat. 9. Označení týkající se bezpečnosti naleznete na krytu. 10. Projektor může být nastavován nebo opravován pouze kvalifikovaným servisním technikem.

4 Poznámky týkající se používání Opatření Řiďte se všemi varováními, upozorněními a pokyny k údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Varování - Je-li lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu projektoru. Jasné světlo lampy může poškodit zrak. Varování - Chcete-li zabránit vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento projektor dešti ani vlhkosti. Varování - Neotevírejte ani nedemontujte projektor, neboť to může vést k úrazu elektrickým proudem. POZNÁMKA v Jakmile lampa dosáhne konce své životnosti, projektor není možné zapnout, dokud nebude modul lampy nahrazen novým. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a str.60 kapitoly Výměna lampy. Varování - Před výměnou lampy nechte nejdříve přístroj vychladnout a řiďte se všemi pokyny pro výměnu. Viz. str. 60. Varování - Tento projektor sleduje délku životnosti lampy. Dbejte na to, abyste lampu vyměnili, jakmile se zobrazí varovné hlášení. Varování - Po výměně modulu lampy (viz. str. 7) zvolte nabídku "Možnosti Nastavení Lampy" a použijte funkci "Vynulování lampy". Varování - Před vypnutím projektoru se nejdříve ujistěte, zda byl dokončen cyklus chlazení. Projektor nechte alespoň po dobu 90 sekund vychladnout. Varování - Je-li projektor v provozu, nezakrývejte objektiv krytem. Varování - Jestliže se životnost lampy blíží ke svému konci, objeví se na projekční ploše hlášení "Lampa potřebuje vyměnit!". S výměnou lampy se obraťte co možná nejdříve na místního prodejce nebo servisní středisko. Varování - Chcete-li snížit riziko poškození zraku, nedívejte se přímo do laserového paprsku dálkového ovládání a laserový paprsek nesměrujte do očí. Toto dálkové ovládání je vybaveno laserovým zařízením třídy II, které je zdrojem záření.

5 Poznámky týkající se používání Proveďte: v Před čištěním přístroj vypněte. v K čištění krytu displeje použijte měkkou utěrku mírně navlhčenou ve slabém saponátovém roztoku. v Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Neprovádějte: v Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na zařízení. v K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. v Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách: V příliš horkém, chladném nebo vlhkém prostředí. Zajistěte, aby se okolní teplota místnosti pohybovala v rozsahu 5-0 C a relativní vlhkost 10-85% (max.), bez kondenzace. V místech s nadměrnou prašností a znečištěním. V blízkosti zařízení, které generuje silné magnetické pole. Na přímém slunečním záření.

6 Poznámky týkající se používání Bezpečnostní upozornění týkající se zraku Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru. Nestůjte čelem k paprsku. Pokud je to možné, stůjte zády k paprsku. Doporučujeme používat laserové ukazovátko, neboť tím snížíte možnost vystavení prezentující osoby paprsku. Projektory by měly být umístěny mimo osu pohledu obecenstva na projekční plochu. Zajistíte tím, aby prezentující osoby nehleděly do lampy projektoru, když se obrací na obecenstvo. Nejlepším způsobem jak toho dosáhnout je, namontovat projektor spíše na strop, než jej umístit na podlahu nebo stolek. Používáte-li projektor ve třídě, odpovídajícím způsobem dohlížejte na studenty, jestliže jsou požádáni, aby něco ukázali na projekční ploše. Chcete-li snížit potřebný výkon lampy, snižte úroveň osvětlení místnosti a zastiňte ji žaluziemi..

7 Funkce výrobku Úvod Tento výobek je jednočipový projektor 0,7 XGA a 0,65 WXGA řady DLP. Nabízí vám tyto vynikající funkce: u Technologie jediného čipu DLP společnosti Texas Instruments, u Počítačová kompatibilita: Standardy Apple Macintosh, imac a VESA:. UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, WUXGA, XGA, SVGA, VGA u Obrazová kompatibilita: NTSC, NTSC.3 PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM Kompatibilní se systémem SDTV a EDTV, Kompatibilní s HDTV (720p, 1080i, 1080p) u Automatická detekce zdroje s uživatelsky definovaným nastavením, u Plně funkční infračervené dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládání myši, u Uživatelsky přívětivá vícejazyčná nabídka na projekční ploše, u Pokročilá digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a vysoce kvalitní změna velikosti obrazu na projekční ploše, u Uživatelsky přívětivý ovládací panel u Dva integrované reproduktory se zesilovačem 3 watty u Kompatibilní se systémem Macintosh a PC, u Kompatibilita s technologií HDMI v.1.3 u Rychlá nápověda na ploše u Vybaveno skrytými titulky

8 Display Menu Brightness HDMI 2 Component Pg Pg Format 1 Source 3 DVI BNC VGA-1 Video Volume S-Video Enter/Help VGA Úvod Obsah balení Tento projektor je dodáván spolu s následujícími položkami. Ujistěte se, že je balení kompletní. Pokud některá z položek chybí, obraťte se neprodleně na prodejce. Projektor s krytem objektivu Infračervené dálkové ovládání. (včetně 2 baterií typu AA) POZNÁMKA Volitelný objektiv (standardní/ s dlouhým dosahem/ s krátkým dosahem) Kompozitní kabel. 1,8 m (není k dispozici. v evropské verzi) Napájecí kabel louhý 1,8 m v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. Kabel VGA dlouhý 1,8 m Kabel USB. (A až B) 1,8 m. (příslušenství) Adaptér SCART na RGB a S-Video. (příslušenství) Dokumentace: þ Návod k obsluze þ Záruční list þ Stručný návod ke spuštění þ Ekologické směrnice WEEE

9 Úvod Popis výrobku Hlavní jednotka Přední IR přijímač 10. Ostření 2. Horní kryt 11. Krytka objektivu 3. Uvolňovací tlačítko objektivu 12. Vypínač. Svislý a vodorovný objektiv 13. Indikátory LED Ovládání posuvu 1. Připojení vstupu/výstupu 5. Ovládací panel 15. Zadní IR přijímač 6. Krytka objektivu 16. Vypínač napájení 7. Noha pro nastavení náklonu 17. Zásuvka napájení 8. Zoom 18. Bezpečnostní zámek 9. Objektiv 19. Zámek Kensington

10 Úvod Ovládací panel Zdroj / 2. Sbíhavost + / 3. Opakovaná sync /. Menu 5. Enter / Nápověda. (Pokyny pro funkci nápovědy viz strana 58 Dodatky.) 6. Sbíhavost - / 10

11 Úvod Pohled zezadu Indikátor LED teploty 1. Konektor 12V OUT A/B 2. Indikátor LED lampy 15. Konektory AUDIO IN L/R RCA 3. Konektor DVI-D 16. Konektory AUDIO IN L/R RCA. Konektor VGA 2/ YPbPr 17. Konektor VIDEO 5. Konektor HDMI 18. Konektor S-VIDEO 6. Konektor rozhraní USB 19. Konektory YPbPr 7. Konektor RJ Konektory BNC 8. Konektor AUDIO IN 21. Zásuvka napájení 9. VGA OUT 22. Vypínač napájení 10. Zásuvka AUDIO OUT 3,5 mm 23. Konektor AUDIO IN 11. Zadní IR přijímač 2. Konektor VGA 1/ SCART/ YPbPr 12. Konektor AUDIO IN 25. Vypínač 13. Konektor RS Indikátor LED napájení 11

12 Úvod Dálkové ovládání 1. Ztlumit AV 1 2 POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. 2. Zapnutí/vypnutí 3. Opakovaná sync. Blokováno 5. Sbíhavost 6. O stránku nahoru 7. Hlasitost +/- 8. O stránku dolů 9. Ovládání PC/myši 10. Klepnutí pravým tlačítkem myši 11. Enter/Nápověda Display Menu Pg Volume Pg Enter/Help Čtyři směrová tlačítka pro výběr 13. Formát/1 (číselné tlačítko pro zadání hesla) 1. Zdroj/ 15. Komponentní/3 16. VGA-1/ Format 1 Brightness HDMI Source Component 2 3 DVI 5 BNC 6 VGA-1 7 Video S-Video VGA VGA-2/0 18. S-Video/9 19. BNC/6 20. Video/ DVI/5 22. HDMI/2 23. Jas 2. Menu 25. klepnutí levým tlačítkem myši 26. Oddálit 27. Přiblížit 28. Displej 29. Laserové ukazovátko 12

13 Instalace Připojení projektoru Připojení k počítači a notebooku POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. 1. Napájecí kabel 2. Kabel VGA2 3. Kabel VGA1. Kabel vstupu zvuku 5. Kabel DVI-D (volitelně) 6. Kabel HDMI (volitelně) 7. Kabel USB 8. Kabel výstupu VGA (k dispozici pro smyčku signálu VGA1 VGA) 9. Výstup zvuku (volitelně kabel RCA na zástrčku 3,5 mm) 10. Kabel RS-232 (volitelně) 11. Kabel vstupu zvuku 12. Kabel videa 13. Kabel S-Video 1. Kabel BNC 13

14 Instalace Připojení ke zdroji video signálu POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití Napájecí kabel 2. Komponentní kabel (volitelně) 3. Kabel DVI-D (volitelně). Kabel HDMI (volitelně) 5. Kabel BNC (volitelně) 6. Kabel vstupu zvuku 7. Kabel vstupu zvuku 8. Kabel videa (volitelně) 9. Kabel S-Video (volitelně) 10. Kabel VGA 11. Adaptér SCART na RGB & S-Video (volitelně) 12. Adaptér RGB na komponentní (volitelně)

15 Montáž a demontáž volitelného objektivu Upozornění S projektorem ani se součástmi objektivu netřeste ani nevystavujte nadměrnému tlaku, protože projektor a součásti objektivu obsahují přesné části. Před demontáží nebo montáží objektivu vypněte projektor, počkejte, dokud se nezastaví chladící ventilátory a vypněte hlavní vypínač. Při demontáži nebo montáži objektivu se nedotýkejte jeho povrchu. Zabraňte otiskům prstů, prachu nebo oleji na povrchu objektivu. Neškrábejte povrch objektivu. Pracujte na rovném povrchu s měkkým hadříkem, aby se zabránilo poškrábání. Po sejmutí a uložení objektivu nasaďte na projektor krytku objektivu, aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot. 1. Stisknutím a uvolněním otevřete horní kryt. 2. Posuňte tlačítko ZÁMEK OBJEKTIVU do odemknuté polohy. 3. Uchopte objektiv.. Otáčejte objektivem proti směru hodin. Stávající objektiv se uvolní. Instalace Demontáž stávajícího objektivu z projektoru 15

16 Instalace 5. Pomalu vysuňte stávající objektiv. Montáž nového objektivu 1. Zarovnejte drážky a umístěte správně plošku s elektrickými kontakty podle obrázku. POZNÁMKA v Kolík CLONA se musí nacházet ve směru na obrázku. Kolík CLONA 2. Otáčejte objektivem po směru hodin, dokud neucítíte, ze zacvakl na místo. 16

17 Zapnutí a vypnutí projektoru Zapnutí projektoru Instalace POZNÁMKA v Nejdříve zapněte projektor a potom vyberte zdroje signálu.. Při prvním zapnutí projektoru: Nezapomeňte vybrat typ objektivu, který jste nainstalovali. Podrobnosti viz strana Sejměte krytku objektivu. 2. K projektoru připojte napájecí kabel. 3. Zapnìte připojená zařízení.. Zkontrolujte, zda indikátor LED napájení svítí jantarově, a potom stisknutím vypínače zapněte projektor.. Indikátor LED napájení nyní bliká modře... Úvodní obrazovka bude zobrazena přibližně 30 sekund. Při prvním použití monitoru můžete po zobrazení úvodní obrazovky vybrat upřednostňovaný jazyk a nastavení režimu napájení.. Je-li připojeným zařízením počítač, stiskem příslušných kláves na klávesnici počítače nastavte projektor jako výstupní zobrazovací zařízení. (Příslušnou kombinaci funkčních kláves ke zmìnì výstupu naleznete v návodu k obsluze počítače.) 17

18 Instalace Je-li aktivován bezpečnostní zámek, viz Nastavení zabezpečení na straně Je-li připojeno více vstupních zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka Zdroj přepínejte mezi zařízeními.. Pokyny pro přímou volbu zdroje naleznete na str

19 Vypnutí projektoru Instalace 1. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, chcete-li vypnout lampu projektoru. Na promítací ploše projektoru se objeví následující hlášení. 1. Opětovným stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ volbu potvrďte, v opačném případě se hlášení po 15 sekundách ztratí. 2. Chladící ventilátor pokračuje v činnosti ještě dalších 10 sekund a dokončí tak chladicí cyklus. 3. Chladící ventilátory poběží přibližně 10 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení LED začne svítit modře. Když indikátor začne svítit jantarově, projektor přešel do pohotovostního režimu. (Chcete-li projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor nedokončí chladicí cyklus a nepřejde do režimu pohotovosti. Jakmile je aktivován režim pohotovosti, jednoduše stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, a tím projektor restartujte.). Vypněte hlavní síťový vypínač. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a z projektoru. 5. Nezapínejte projektor ihned po jeho vypnutí. Varovný indikátor v Když indikátor LAMPA LED svítí červeně, projektor se automaticky vypne. Obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str v Když indikátor TEMP LED červeně svítí (nebliká), projektor se automaticky vypne.za normálních podmínek projektor lze znovu zapnout po dokončení chladicího cyklu. Pokud problémy přetrvávají, musíte se obrátit na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str v Když indikátor TEMP LED bliká červeně, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru, jedná se o selhání ventilátoru. Obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str

20 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení výšky projektoru Projektor je vybaven polohovací nožičkou pro nastavení výšky obrazu. Zvednutí obrazu: Pomocí šroubu v noze u zvedněte obraz na požadovaný výškový úhel a jemně dolaďte úhel zobrazení. Snížení obrazu: Pomocí šroubu v noze u snižte obraz na požadovaný výškový úhel a jemně dolaďte úhel zobrazení. 1 1 Stavecí noha projektoru Stavecí noha projektoru Nastavení polohy promítaného. obrazu pomocí PureShift Zámek objektivu Páčka vodorovného posuvu objektivu Páčka svislého posuvu objektivu 20

21 Instalace Vlastnost PureShift přináší funkci posuvu objektivu, kterou lze použít k nastavení polohy promítaného obrazu vodorovně nebo svisle v rozsahu uvedeném níže. PureShift je jedinečný systém, který umožňuje posouvat objektiv a zároveň zachovávat mnohem vyšší kontrastní poměr ANSI, než tradiční systémy posuvu objektivu. Nastavení svislé polohy obrazu Svislou výšku obrazu lze nastavit mezi 100 % a -10 % pro XGA, 105 % a -15 % pro WXGA výšku obrazu. Maximální svislé nastavení obrazu může být omezeno vodorovnou polohou obrazu. Například nelze dosáhnout maximální svislé polohy výšky obrazu, která je upřesněna výše, pokud je vodorovná poloha obrazu maximální. Další podrobnosti viz tabulka rozsahu PureShift níže. Promítací plocha Výška promítací plochy (H) 100% H x 35% H x 15% H x 55% H x 5% Vzdálenost (L) WXGA Promítací plocha Výška promítací plochy (H) 100% H x 0% H x 10% H x 50% Vzdálenost (L) XGA 21

22 Instalace Nastavení vodorovné polohy obrazu Když se objektiv nachází ve středové poloze, lze nastavit vodorovný posuv obrazu vlevo nebo vpravo o maximálně 5 % šířky obrazu. Maximální vodorovné nastavení obrazu může být omezeno svislou polohou obrazu. Například nelze dosáhnout maximální vodorovné polohy výšky obrazu, pokud je svislá poloha obrazu maximální. Další podrobnosti viz tabulka rozsahu PureShift níže. Šířka promítací plochy (W) Levá strana Pravá strana (W/2) x 10% (W/2) x 10% Tabulka rozsahu PureShift Wx5% Wx5% W Hx105% Hx100% H=Výška obrazu Hx15% Max. H posuv obrazu=hx105% Max. W posuv obrazu=wx5% Když Wx5%, max. posuv obrazu=hx100% Když Hx105%, max. posuv obrazu=wx0% WXGA Wx5% Wx5% W H=Výška obrazu Hx100% Hx10% Max. H posuv obrazu=hx100% Max. W posuv obrazu=wx5% Když Wx5%, max. posuv obrazu=hx100% Když Hx100%, max. posuv obrazu=wx0% 22 XGA

23 Instalace Nastavení přiblížení a zaostření Otáčením kroužku zoomu můžete přiblížit nebo oddálit obraz. Chcete-li obraz zaostřit, otáčejte kroužkem ostření tak dlouho, dokud není obraz ostrý. Projektor ostří na vzdálenosti. Viz stránky Kroužek zoomu Kroužek ostrení Pomocí tlačítek pro keystone zkreslení upravte zkreslení obrazu. Naleznete je na dálkovém ovládání a na ovládacím panelu projektoru. Display Volume Pg Pg Menu Enter IP module Format 1 HDMI Source Component 2 3 D I V BNC VGA Video S-Video VGA

24 Instalace Adjusting Projection Image Size (XGA) 65,6' (20,00m) Úhloprícka Výška Šírka 6,6' (2,00m),9' (1,50m) 1,6' (0,50m) 18,' (5,60m) 8,9' (2,72m) 3,3' (1,00m) 30,2' (9,20m) 1,' (,0m),9' (1,50m) 2,0' (12,80m) 20,2' (6,16m) 6,6' (2,00m) 26,2' (8,00m) 8,2' (2,50m) 32,0' (9,76m) 9,8' (3,00m) Hd 53,8' (16,0m) STD lens: offset=100% Projekční plocha (úhlopříčka) Velikost projekční ploch Max. Min. Max. (ŠxV). Min.. (ŠxV) 6,1. (117,2cm) 36,9. (93,8cm) 36,9 x27,7 93,8x70,3cm 29,5 x22,1 75,0 x56,3cm 83,7 (212,5cm) 66,9 (170,0cm) 66,9 x50,2. 170,0 x127,5cm 53,5 x0,2. 136,0 x102,0cm 135,3 (33,8cm) 108,3 (275,0cm) 108,3 x81,2. 275,0 x206,3cm 86,6 x65,0. 220,0 x165,0cm 189,5 (81,3cm) 151,6 (385,0cm) 151,6 x113,7. 385,0 x288,8cm 121,3 x90,9. 308,0 x231,0cm 26,1 (625,0cm) 196,9 (500,0cm) 196,9 x17,6. 500,0 x375,0cm 157,5 x118,1. 00,0 x300,0cm 300,2 (762,5cm) 20,2 (610,0cm) 20,2 x180,1. 610,0 x57,5cm 192,1 x1,1. 88,0 x366,0cm Vzdálenost,9 (1,50m) 8,9 (2,72m) 1, (,0m) 20,2 (6,16m) 26,2 (8,00m) 32,0 (9,76m) Long lens: offset=100% Projekční plocha (úhlopříčka) Max. Min. 9,2. (125,0cm) 32,8. (83,3cm) 137,8. (350,0cm) 91,9. (233,3cm) 226,. (575,0cm) 150,9. (383,3cm) 315,0. (800,0cm) 210,0. (533,3cm) 03,5 (1025,0cm) 269,0. (683,3cm) 92,1 (1250,0cm) 328,1. (833,3cm) Velikost projekční ploch Max. (ŠxV). Min.. (ŠxV) 39, x29,5 100,0x75,0cm 26,2 x19,7 66,7x50,0cm 110,2 x82,7 280,0x210,0cm 73,5 x55,1 186,7x10,0cm 181,1 x135,8 60,0x35,0cm 120,7 x90,6 306,7x230,0cm 252,0 x189,0 60,0x80,0cm 168,0 x126,0 26,7x320,0cm 322,8 x22,1 820,0x615,0cm 215,2 x161, 56,7x10,0cm 393,7 x295,3 1000,0x750,0cm 262,5 x196,9. 666,7x500,0cm Vzdálenost 6,6 (2,00m) 18, (5,60m) 30,2 (9,20m) 2,0 (12,80m) 53,8 (16,0m) 65,6 (20,00m) Short lens: offset=100% Projekční plocha (úhlopříčka)) 30,8. (78,1cm) 61,5. (156,3cm) 92,3. (23,cm) 123,0. (312,5cm) 153,8. (390,6cm) 18,5. (68,8cm) Velikost projekční ploch 2,6 x18,5 62,5x6,9cm 9,2 x36,9 125,0x93,8cm 73,8 x55, 187,5x10,6cm 98, x73,8 250,0x187,5cm 123,0 x92,3 312,5x23,cm 17,6 x110,7 375,0x281,3cm Vzdálenost 1,6 (0,50m) 3,3 (1,00m),9 (1,50m) 6,6 (2,00m) 8,2 (2,50m) 9,8 (3,00m) 2

25 Nastavení velikosti promítaného obrazu Instalace 65,6' (20,00m) Úhloprícka Výška Šírka 6,6' (2,00m),9' (1,50m) 1,6' (0,50m) 18,' (5,60m) 9,6' (2,92m) 3,3' (1,00m) 30,2' (9,20m) 15,5' (,72m),9' (1,50m) 2,0' (12,80m) 21,7' (6,61m) 6,6' (2,00m) 28,2' (8,59m) 8,2' (2,50m) 3,' (10,7m) 9,8' (3,00m) Hd 53,8' (16,0m) STD lens: offset=110% Projekční plocha (úhlopříčka) Max. Min. 3,0. (109,2cm) 3,3. (87,1cm) 83,7. (212,6cm) 66,8. (169,6cm) 135,3. (33,6cm) 107,9. (27,2cm) 189,. (81,2cm) 151,2. (38,0cm) 26,2. (625,3cm) 196,5. (99,0cm) 300,1. (762,1cm) 239,5. (608,2cm) Velikost projekční ploch Max. (WxH). Min.. (WxH) 36,5 x22,8 92,6x57,9cm 29,1 x18,2 73,9x6,2cm 71,0 x, 180,2x112,7cm 56,6 x35, 13,8x89,9cm 11,7 x71,7 291,x182,1cm 91,5 x57,2 232,5x15,3cm 160,6 x100, 08,0x255,0cm 128,2 x80,1 325,6x203,5cm 208,8 x130,5 530,2x331,cm 166,6 x10,1 23,2x26,5cm 25, x159,0. 66,3x03,9cm 203,1 x126,9 515,8x322,cm Hd Max. 1,1 (2,9cm) 2,2 (5,6cm) 3,6 (9,1cm) 5,0 (12,8cm) 6,5 (16,6cm) 8,0 (20,2cm) Min. 0,9 (2,3cm) 1,8 (,5cm) 2,9 (7,3cm),0 (10,2cm) 5,2 (13,2cm) 6,3 (16,1cm) Vzdálenos,9 (1,50m) 9,6 (2,92m) 15,5 (,72m) 21,7 (6,61m) 28,2 (8,59m) 3, (10,7m) Long lens: offset=110% Projekční plocha (úhlopříčka) Max. Min. 5,7. (116,2cm) 30,. (77,3cm) 128,1. (325,3cm) 85,2. (216,5cm) 210,. (53,cm) 10,0. (355,7cm) 292,7. (73,6cm) 19,8. (9,9cm) 375,1. (952,7cm) 29,6. (63,1cm) 57, (1161,8cm) 30,. (773,3cm) Velikost projekční ploch Max. (WxH). Min.. (WxH) 38,8 x2,2 98,5x61,6cm 25,8 x16,1 65,6x1,0cm 108,6 x67,9 275,9x172,cm 72,3 x5,2 183,6x11,8cm 178, x111,5 53,2x283,3cm 118,8 x7,2 301,6x188,5cm 28,2 x155,2 630,5x39,1cm 165,2 x103,3 19,7x262,3cm 318,1 x198,8 807,9x50,9cm 211,7 x132,3 537,7x336,1cm 387,9 x22, 98 5,2x615,8cm 258,2 x161, 65 5,7x09,8cm Hd Max. 1,2 (3,1cm) 3, (8,6cm) 5,6 (1,2cm) 7,8 (19,7cm) 9,9 (25,2cm) 12,1 (30,8cm) Min. 0,8 (2,0cm) 2,3 (5,7cm) 3,7 (9,cm) 5,2 (13,1cm) 6,6 (16,8cm) 8,1 (20,5cm) Vzdálenos 6,6 (2,00m) 18, (5,60m) 30,2 (9,20m) 2,0 (12,80m) 53,8 (16,0m) 65,6 (20,00m) Short lens: offset=110% Projekční plocha (úhlopříčka) Velikost projekční ploch 28,7 (72,8cm) 57,3 (15,6cm) 86,0 (218,cm) 11,6 (291,2cm) 13,3 (36,0cm) 172,0 (36,8cm) 2,3 x15,2 61,7x38,6cm 8,6 x30, 123,5x77,2cm 72,9 x5,6 185,2x115,7cm 97,2 x60,8 26,9x15,3cm 121,5 x75,9 308,6x192,9cm 15,8 x91,1. 370,x231,5cm Hd 0,8 (1,9cm) 1,5 (3,9cm) 2,3 (5,8cm) 3,0 (7,7cm) 3,8 (9,6cm),6 (11,6cm) Vzdálenos 1,6 (0,50m) 3,3 (1,00m),9 (1,50m) 6,6 (2,00m) 8,2 (2,50m) 9,8 (3,00m) 25

26 Ovládací prvky Ovládací panel Použití ovládacího panelu /Tlačítko Keystone +. (Šipka nahoru) /Zdroj. (Šipka vlevo) Vstup/ nápověda /Autom. Synchronizace. (Šipka vpravo) Menu Kladné nastavení lichoběžníkového zkreslení obrazu Umožòuje procházení a zmìnu nastavení v OSD hlášeních.. Stisknutím tlačítka Zdroj můžete vybrat zdroj vstupního signálu.. Umožòuje procházení a zmìnu nastavení v OSD hlášeních. Potvrzení volby položky./stisknutím aktivujte funkci Nápověda (deaktivováno v nabídkách OSD). (Funkce nápovědy viz strana 58 Dodatky.) Automatická synchronizace projektoru se vstupním zdrojem. Umožòuje procházení a zmìnu nastavení v OSD hlášeních. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte na projekční ploše nabídku (OSD). Nabídku na projekční ploše (OSD), ukončíte opětným stisknutím tlačítka Menu. 26

27 Dálkové ovládání Ovládací prvky Display Pg Volume Pg Brightness Component Menu Enter/Help Format 1 HDMI Source 2 3 D I V BNC VGA Video S-Video VGA Použití ovládacího panelu Napájení Laser Ztlumit AV Opakovaná sync Obrázek Blokováno Sbíhavost Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru na straně 17. Nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu a stisknutím a podržením tohoto tlačítka aktivujte laserové ukazovátko. Slouží k dočasnému vypnutí/zapnutí zvuku a videa. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Stisknutím Obrázek vyberte režim obrázku. Stisknutím Blokováno pozastavíte obraz na ploše. Slouží k úpravě zkreslení obrazu způsobeného nakloněním projektoru. (±30 stupňů) Zoom + Stisknutím přiblížíte obraz. Hlasitost +/- Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti. POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. Strana + Pg Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Zoom - Stisknutím oddálíte obraz. Strana - Pg Ovládání PC/ myši Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Ovládání PC/myši lze použít k ovládání pohybu myši. Funkce myši je aktivována připojením kabelu USB k počítači a projektoru. Tlačítko L Klepnutí levým tlačítkem myši. Tlačítko P Menu Klepnutí pravým tlačítkem myši. Stisknutím Menu spustíte nabídku OSD (on-screen display). Chcete-li nabídku OSD ukončit, stiskněte znovu Menu. 27

28 Ovládací prvky Display POZNÁMKA v Menu Brightness HDMI 2 Component Pg Pg Format 1 Source 3 DVI BNC VGA-1 Video Volume S-Video Enter/Help VGA V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. Použití ovládacího panelu Čtyři směrová tlačítka pro výběr Jas Formát HDMI Komponentní Zdroj DVI BNC VGA-1 Video S-Video VGA-2 Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím Formát vyberte poměr stran obrazu. Stisknutím HDMI zvolte zdroj HDMI. Stisknutím Komponentní zvolte komponentní zdroj. Stisknutím Zdroj vyberte vstupní signál. Stisknutím DVI zvolte zdroj z konektoru DVI-D. Stisknutím BNC zvolte zdroj BNC. Stisknutím VGA-1 zvolte zdroj z konektoru VGA- IN. Stisknutím Video zvolte zdroj kompozitního videa. Stisknutím S-Video zvolte zdroj S-Video. Stisknutím VGA-2 zvolte zdroj z konektoru VGA- IN. 28

29 Zobrazené nabídky (OSD) Ovládací prvky Projektor umožňuje zobrazit vícejazyčné nabídky, které usnadňují nastavení obrazu a změnu dalších z řady voleb. Projektor automaticky detekuje zdroj signálu. Činnost 1. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu projektoru. 2. Po zobrazení požadované nabídky OSD použijte tlačítka k volbě jakékoliv položky v hlavní nabídce. Chcete-li provést nastavení na určité stránce, použijte k otevření příslušné podnabídky tlačítka nebo Enter. 3. K volbě požadované položky použijte tlačítka a k nastavení použijte tlačítka.. V podnabídce vyberte další položku, která má být nastavena, a upravte ji výše popsaným způsobem. 5. Potvrzení zvoleného nastavení proveďte stisknutím tlačítka Enter. Na plochu se vrátí hlavní nabídka. 6. Nabídku na projekční ploše (OSD) ukončíte opětným stisknutím tlačítka Menu. Menu (OSD) bude zavřena a projektor automaticky uloží nové nastavení. Hlavní nabídka Podnabídka Nastavení 29

30 Ovládací prvky Strom nabídky ZOBRAZENÍ ZOBRAZENÍ OBRÁZEK Režim zobrazení Jas Kontrast Ostrost Sytost Zabarvení Nastavení barev Pokročilé volby BrilliantColor TM Korekce gamma Teplota barev Barevný prostor Vstupní zdroje Odstranit prokládání Konec Formát Přeskenování Zoom Horiz. posun obrazu Vert. posun obrazu V Keystone 3D 3D Sync invert Prezentace/Jasný/Film/sRGB/Tabule/Třída/Uživatel 1/Uživatel 2 Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Žlutá/Purpurová/Resetování/Konec Film/Video/Grafika/PC Teplé/Střední/Studené Auto/RGB/YUV HDMI/DVI-D/BNC/VGA 1/VGA 2/Component/S-Video/Video/Konec Zap./Vyp. :3/16:9 I/16:9 II/Nativní/Auto (XGA) :3/16:9 /16:10 /Nativní/Auto (WXGA) Nativní/DLP-Link Zap./Vyp. NASTAVENÍ Jazyk English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/Polski/ Nederlands/Svenska/Norsk/Dansk /Suomi/Ελληνικά/ 繁 體 中 文 / 简 体 中 文 / 日 本 ไทย/Türkçe /عربي/ 語///Magyar/ Projekce Umístění menu NASTAVENÍ NASTAVENÍ Audo Signál Zabezpečení ID projektoru Audio RS232 Typ objektivu Síť Pokročilé volby Bezpeč. časovač Změna hesla Bezpeč. nastavení Konec Mute Volume Konec Frekvence/Fáze/Horizont. pozice/vertikální pozice/konec RS232/Síť Standardní/Krátký/Dlouhý Síť/DHCP/Adresa IP/Maska podsítě/brána/dns/použít/konec Měsíc/Den/Hodina/Konec Povolit/Zakázat Zap./Vyp. NASTAVENÍ Logo Sejmutí loga Closed Caption Konec Optoma/Uživatel CC1/CC2/Vyp. Zámek zdroje Velká nadm. výška Skrýt informace Zámek klávesnice Barva pozadí Pokročilé volby Nastavení lampy Resetování Zap./Vyp. Zap./Vyp. Zap./Vyp. Zap./Vyp. Modrá/Black/Červená/Zelená/Bílá Ano/Ne Přímé zapínání Auto vypnutí(min) Časovač (min) Režim napájení (Pohotovost) Konec Životnost lampy Lampa - upozornění Režim vys. jasu Vynulování lampy Konec Zap./Vyp. ECO Mode/Aktivní režim Zap./Vyp. Jasný/Standardní Ano/Ne 30

31 Zobrazení Ovládací prvky Režim zobrazení K optimalizaci různých typů zobrazení slouží velký počet předvoleb nastavených výrobcem. Prezentace: Dobré barvy a jas ze vstupu PC. Jasný: Maximální jas ze vstupu PC. Jas Film: Pro domácí kino. srgb: Přesné standardizované barvy. Tabule: Určeno pro použití jako tabule. Třída: Doporučené nastavení pro třídu. Uživatel 1: Vlastní uživatelské nastavení. Uživatel 2: Vlastní uživatelské nastavení. Výchozí nastavení tohoto režimu je z režimu Movie (Video).. Všechna další nastavení provedená uživatelem ve volbě Uživatel 1/2 budou v tomto režimu uložena pro příští použití. Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím tlačítka bude obraz tmavší. Stisknutím tlačítka bude obraz světlejší. Kontrast Kontrast nastavuje stupeň rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrazu. Stisknutím tlačítka bude kontrast menší. Stisknutím tlačítka bude kontrast vyšší. Ostrost Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka bude ostrost menší. Stisknutím tlačítka bude ostrost vyšší. 31

32 Ovládací prvky Zobrazení Sytost Nastavte obraz videa od èernobílé až po plnì saturované barvy. Stisknutím tlačítka saturaci obrazu snížíte. Stisknutím tlačítka saturaci obrazu zvýšíte. Zabarvení Nastavte vyvážení červené a zelené barvy. Stisknutím tlačítka zvýšíte podíl zelené barvy v obrazu. Stisknutím tlačítka zvýšíte podíl červené barvy v obrazu. Nastavení barev Otevřete nabídku Nastavení barev. Nastavení jasu proveďte pomocí voleb Sytost červené, Sytost zelené nebo Sytost modré a kontrast celého obrazu nastavte pomocí volby Jas červené, Jas zelené nebo Jas modré. Samostatně lze také nastavit barvy pomocí voleb Azurová, Purpurová a Žlutá. Podrobnosti naleznete na str. 33. Pokročilé volby Otevřete nabídku Pokročilé volby. Vyberte pokročilé volby, např. Režim zobraní, Korekce gamma, Teplota barev, Barevný prostor, Vstupní zdroje, Odstranit prokládání a Konec. Podrobnosti naleznete na str

33 Ovládací prvky Zobrazení Nastavení barev Červená Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty červené. Zelená Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty zelené. Modrá Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty modré. Azurová Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty azurové. Žlutá Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty žluté. Purpurová Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty purpurové. Resetování Obnovení výchozích hodnot všech nastavení barev. 33

34 Ovládací prvky Zobrazení Nastavení barev / HSG Odstín Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené. Stisknutím tlačítka zvýšíte množství zelené v obrazu. Stisknutím tlačítka zvýšíte množství červené v obrazu. Sytost POZNÁMKA Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka snížíte sytost v obrazu. Stisknutím tlačítka zvýšíte sytost v obrazu. Zesílení v Zelenou, modrou, azurovou, žlutou, purpurovou lze upravovat samostatně individuální barevnou HSG. Nastavení sytosti červené pro úpravy jasu: Zvýšení nebo snížení hodnoty zesílení červené. 3

35 Ovládací prvky Zobrazení Pokročilé volby POZNÁMKA v Odstranění prokládání podporuje pouze signál 80i/576i/ 1080i prostřednictvím komponentního signálu/s-video/ Video. Brilliant Color Tato nastavitelná položka používá nový algoritmus pro zpracování barev a zdokonalenou úroveň systému, která umožňuje obrazu získat vyšší jas a současně věrné zobrazení živějších barev. Rozsah nastavení je od 0 do 10. Dáváte-li přednost výraznému obrazu, používejte maximální hodnoty. Jemnějšího a přirozenějšího obrazu dosáhnete nastavením malých hodnot. Korekce gamma Tato funkce umožňuje zvolit korekci gamma, která je nastavena tak, aby vedla k získání nejlepší kvality výstupního obrazu. Film Pro domácí kino. Video Pro zdroj z videopřehrávače nebo TV. Grafika Pro obrazový zdroj. PC Pro zdroj z PC nebo počítačového zdroje. Teplota barev Nastavte teplotu barev. Studená teplota barev dodá obrazu chladnější vzhled, zatímco teplejší teplota barev vzhled teplejší. Barevný prostor Z voleb AUTO, RGB, YUV vyberte odpovídající barevnou matici. Vstupní zdroje Otevřete podnabídku Vstupní zdroje. Vyberte zdroje, které budou při spuštění sledovány. Podrobnosti naleznete na str. 36. Odstranit prokládání Stiskněte kurzorové tlačítko t nebo u a vyberte jiný režim Odstranit prokládání. Tato funkce konvertuje prokládaný video signál na signál progresivního videa. Zap.: Tento režim bude použit pro filmy. Vyp.: Tento režim bude použit pro zdroje videa a TV. 35

36 Ovládací prvky Zobrazení Pokročilé volby Vstupní zdroje POZNÁMKA v Není-li povolený žádný zdroj signálu, projektor nebude promítat žádný obraz. Vždy ponechejte vybraný alespoň jeden zdroj signálu. Vstupní zdroje Tuto volbu použijte k povolení nebo zákazu vstupních zdrojù. Stisknutím nebo vyberte zdroj a potom jej stisknutím nebo aktivujte/ deaktivujte. Stisknutím tlačítka Enter volbu ukončete. Projektor nevyhledá zdroje, které nejsou zvoleny. 36

37 Ovládací prvky Obrázek Formát Tuto funkci použijte k volbě požadovaného poměru stran. :3: Tento formát je určen pro vstupní zdroje x3, nikoliv pro širokoúhlé televizní obrazovky. 16:9 I (XGA) 16:9 (WXGA): Tento formát je určen pro vstupní zdroje 16x9, např. HDTV a DVD určené pro širokoúhlé televizní obrazovky. 16:9 II (XGA) 16:10 (WXGA): Jedná se o nestandardní formát projektoru pro širokoúhlého zobrazení. Část původního obrazu bude ořezána v případě, že poměr stran je menší než 1,67:1. Nativní: Závisí na rozlišení vstupního zdroje, není provedena zmìna velikosti. Auto: Automaticky je zvolen odpovídající formát. Vstupní signál Vzhled projekční plochy Formát :3 nebo Formát 16:9-I / 16:9 nebo Formát 16:9-II / 16:10 Nativní 37

38 Ovládací prvky Obrázek 38 Přeskenování Funkce Přeskenování odstraní šum v obrazu videa. Chcete-li odstranit šum způsobený kódováním videa, obraz přeskenujte. Zoom Tlačítkem zmenšíte velikost obrazu. Tlačítkem zvětšíte velikost obrazu na projekční ploše. Horiz. posun obrazu Umožňuje posunutí promítaného obrazu ve vodorovném směru. Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše doleva. Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše doprava. Vert. posun obrazu (pouze 16:9) Umožňuje posunutí promítaného obrazu ve svislém směru (pouze u formátu 16:9). Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše nahoru. Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše dolů. V Keystone Pokud je projektor umístìn šikmo k projekèní ploše, tlaèítka a použijte ke kompenzaci zkreslení obrazu ve svislém smìru. 3D Stisknutím nebo aktivujte nebo deaktivujte funkci 3D. Když je funkce 3D aktivována, nastavení aktuálního režimu obrázku bude deaktivováno. 3D Sync invert Stisknutím nebo aktivujte nebo deaktivujte funkci 3D Sync invert pro převod obrázků.

39 Ovládací prvky Nastavení Jazyk Otevřete nabídku Jazyk. Zvolte vícejazyčnou nabídku OSD. Podrobnosti naleznete na str. 35. Projekce Vyberte způsob projekce: Přední, stolní. Výchozí nastavení. Zadní, stolní. Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat zpoza průsvitného plátna. Přední, ze stropu. Vyberete-li toto nastavení, projektor, který je namontován na stropu, otočí obraz vzhůru nohama. Zadní, ze stropu. Vyberete-li toto nastavení, projektor, který je namontován na stropu, otočí obraz opačně a současně vzhůru nohama. Obraz tak může být umístěn na stropě za průsvitnou promítací plochou. Umístění menu Vyberte umístění nabídky na projekční ploše. 39

40 Ovládací prvky Nastavení Signál Otevřete nabídku Signál. Nastavte vlastnosti signálu projektoru.. Podrobnosti naleznete na str. 36. Zabezpečení Otevřete nabídku Zabezpečení. Tímto zpřístupníte funkce zabezpečení projektoru. Podrobnosti naleznete na str. 37. ID projektoru Vyberte dvoučíselné ID projektoru od 0 do 99. Audio Slouží ke vstupu do nabídky Audio. Další informace viz strana 0. RS232 Umožňuje ovládání individuálního projektoru přes sériový RS232 port. Typ objektivu Slouží k nastavení typu objektivu, který je namontován. Slouží k zajištění správné funkce clony objektivu. Síť Umožňuje ovládat projektor z webového prohlížeče (Internet Explorer) prostřednictvím místní sítě. Podrobnosti naleznete na str Pokročilé volby Otevřete nabídku Pokročilé volby. Vyberte obraz, který bude promítán při spuštění. Podrobnosti naleznete na str

41 Nastavení Jazyk Ovládací prvky Jazyk Zvolte vícejazyčnou nabídku OSD. V dílčí nabídce stiskněte tlačítko ENTER ( ) a následně tlačítkem Vlevo ( ) nebo Vpravo ( ) vyberte upřednostňovaný jazyk. 1

42 Ovládací prvky Nastavení Signál Frekvence Změňte frekvenci obrazových dat tak, aby vyhovovala frekvenci grafické karty počítače. Pokud se setkáte s blikajícími svislými pruhy, použijte k úpravě tuto funkci. Fáze Funkce Fáze synchronizuje časování signálu obrazu s grafickou kartou. Pokud je obraz nestabilní nebo bliká, použijte k nápravě tuto funkci. Horizont. pozice Stisknutím tlačítka se obraz posune vlevo. Stisknutím tlačítka se obraz posune vpravo. Vertikální pozice Stisknutím tlačítka se obraz posune dolů. Stisknutím tlačítka se obraz posune nahoru. 2

43 Ovládací prvky Nastavení Zabezpečení Bezpeč. časovač Otevřete podnabídku Bezpeč. časovač. POZNÁMKA v Přístup do nabídky Nastavení nebo Zabezpečení nevyžaduje žádné heslo, pokud není povolena funkce Bezpečnostní časovač nebo Nastavení zabezpečení. Zadejte Měsíce, Dny a hodiny, kdy může být projektor používán bez zadání hesla. Ukončení nabídky Nastavení aktivuje funkci Bezpeč. časovač. Jakmile je funkce aktivována, projektor ve stanoveném období a času vyžaduje heslo, aby jej bylo možné zapnout a otevřít nabídku Zabezpečení. Je-li projektor používán a bezpečnostní časovač je aktivní, objeví se 60 sekund před požadováním hesla následující zobrazení. 3

44 Ovládací prvky Nastavení Zabezpečení POZNÁMKA v Zadáte-li 3x špatné heslo, projektor se po 10 sekundách automaticky vypne. Změna hesla Tuto podnabídku použijte ke změně bezpečnostního hesla projektoru. 1. Z podnabídky Zabezpečení vyberte volbu Změna hesla. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit změnu hesla. 2. Vyberte volbu Ano. 3. Zadejte standardní heslo <1> <2> <3> <> <5>. Objeví se okno pro potvrzení hesla. POZNÁMKA v Pokud hesla nesouhlasí, znovu se zobrazí okno pro zadání hesla.. Zadejte ještě jednou heslo pro ověření.

45 Ovládací prvky Nastavení Zabezpečení Bezpeč. nastavení Aktivuje nebo deaktivuje bezpečnostní heslo. Povolit Zapnutí projektoru a zpřístupnění nabídky zabezpečení vyžaduje zadání hesla. Zakázat Žádná z funkcí nevyžaduje zadání hesla. Je-li povolena funkce zabezpečení, zobrazí se následující okno při spuštění a před povolením přístup do nabídky Zabezpečení: 5

46 Ovládací prvky Nastavení Zvuk Hlasitost Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost projevu.. Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost projevu. Mute Vypíná nebo zapíná zvuk.. Vyp. Reproduktor je vypnutý. Zap. Reproduktor je zapnutý. 6

47 Ovládací prvky Nastavení Pokročilé volby Logo Umožňuje vybrat obraz, který bude promítán při spuštění. Optoma Výchozí úvodní obraz. Uživatel Vlastní obraz získaný pomocí funkce Sejmutí loga. Sejmutí loga Umožňuje sejmout promítaný obraz a použít jej jako obraz promítaný při spuštění. 1. Slouží k zobrazení požadovaného obrazu na projektoru. 2. V nabídce Pokročilé volby vyberte položku Sejmutí loga. Objeví se okno pro potvrzení. POZNÁMKA v Současně lze uložit pouze jediný úvodní obraz. Další sejmuté obrazy vždy přepíší předchozí soubory. Další sejmuté obrazy vždy přepíší předchozí soubory s omezením velikosti na 1,5 MB. 3. Vyberte OK. Zobrazí se průběh digitalizace obrazu. Objeví se okno o úspěšném sejmutí loga. Sejmutý obraz je uložen v nabídce Logo jako Uživatel. Close Caption Chcete-li na obrazovce zobrazit closed captioning, vyberte tuto volbu. Vyp. Výchozí nastavení. CC1 I CC2 Skryté titulky budou zobrazeny, pouze jsou-li k dispozici. 7

48 Ovládací prvky Nastavení RS232 RS232 Stisknutím Enter přejdete do dílčí nabídky RS232 a pomocí levého ( ) nebo pravého ( ) tlačítka vyberte upřednostňované ovládání RS232. Při výběru Síť se zobrazí následující zpráva: Síť Načítání síťových konfigurací - čekejte. 8

49 Ovládací prvky Nastavení Síť Síť Stisknutím tlačítka Enter použijte síťová nastavení. Je-li připojení úspěšné, na displeji OSD se zobrazí následující dialogové okno. Stav sítě slouží k zobrazení informací o síti. DHCP: Zap.: Projektoru bude automaticky přiřazena adresa IP ze serveru DHCP. Vyp.: Adresu IP je třeba přiřadit ručně. Adresa IP vyberte adresu IP Maska podsítě vyberte číslo masky podsítě. Brána vyberte výchozí bránu sítě připojené k projektoru. DNS vyberte číslo DNS. Použít stisknutím Enter použijte výběr. 9

50 Ovládací prvky Možnosti Zámek zdroje Zablokujte aktuální zdroj coby jediný dostupný zdroj, i když je kabel odpojen. Zap. Pouze aktuální zdroj je rozpoznán jako vstupní zdroj. Vyp. Za vstupní zdroj jsou považovány všechny zdroje vybrané v nabídce Zobrazení Pokročilé volby Vstupní zdroje. Velká nadm. výška Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru v závislosti na prostředí. Zap. Zvýšení Zvýšení rychlosti ventilátoru z důvodu vyšší teploty, vlhkosti nebo nadmořské výšky. Skrýt informace Vyp. Obvyklá rychlost ventilátoru pro běžné pracovní podmínky. Umožňuje potlačení informačních zpráv na projekční ploše. Zap. Během provozu se na projekční ploše nezobrazí žádné stavové informace. Zámek klávesnice Vyp. Při provozu je stav potlačení stavových zpráv normální. Tato funkce zablokuje tlačítka na horním panelu projektoru. Zap. Pro potvrzení zámku klávesnice ze zobrazí varovné hlášení. 50 Vyp. Klávesnice projektoru funguje normálně.

51 Ovládací prvky Možnosti Barva pozadí Vyberte požadovanou barvu pozadí pro promítaný obraz, není-li detekován žádný zdrojový signál. Pokročilé volby Otevřete nabídku Pokročilé volby. Podrobnosti naleznete na str. 5. Nastavení lampy Otevřete nabídku Nastavení lampy. Podrobnosti naleznete na str Resetování Vynuluje všechny volby a nastaví je do výchozího nastavení. 51

52 Ovládací prvky Možnosti Pokročilé volby Přímé zapínání Zapnutí nebo vypnutí funkce Přímé zapínání. Zap. Projektor se automaticky zapne, je-li připojeno síťové napětí. Vyp. Projektor musí být zapnut běžným způsobem. Auto vypnutí Slouží k nastavení intervalu automatického vypnutí. Projektor je standardně nastaven tak, že je-li déle než 30 minut bez signálu, lampa se vypne. Asi 60 sekund před vypnutím se zobrazí následující varovné hlášení. Časovač Tato funkce umožňuje nastavit časový interval, po jehož uplynutí dojde k vypnutí projektoru. Projektor se vypne po uplynutí nastavené doby, po kterou byl přístroj neaktivní (bez ohledu na signál). Asi 60 sekund před vypnutím se zobrazí následující varovné hlášení. Režim napájení Nastavte projektor do režimu ECO nebo do aktivního režimu. 52

53 Ovládací prvky Možnosti Nastavení lampy Životnost lampy Umožňuje zobrazit počet hodin, po které byla lampa v provozu. Tato položka umožňuje pouze zobrazení. Lampa - upozornění Zapnutí nebo vypnutí připomínky životnosti lampy. Zap. Je-li životnost lampy kratší než 30 hodin, zobrazí se varovné hlášení. Režim vys. jasu Vyp. Nezobrazí se žádné varovné hlášení. Umožňuje zvolit režim jasu lampy. Jasný Výchozí nastavení. Standardní Nižší nastavení jasu prodlužuje životnost lampy. 53

54 Ovládací prvky Možnosti Nastavení lampy Vynulování lampy Po výměně lampy vynulujte čítač lampy, neboť jen tak budete mít přesné údaje o délce životnosti nové lampy. 1. Vyberte položku Vynulování lampy. Objeví se okno pro potvrzení. 2. Chcete-li vynulovat čítač životnosti lampy, vyberte volbu Ano. 5

55 Ovládací prvky POZNÁMKA v Chcete-li připojit projektor k místní síti LAN, použijte normální ethernetový kabel. v Chcete-li provést připojení peer-to-peer (počítač je připojen přímo k projektoru), použijte křížový ethernetový kabel. LAN_RJ5 Pro jednoduchost a snadné ovládání tento projektor Optoma nabízí řadu síťových funkcí a funkcí vzdálené správy. Funkce LAN/RJ5 umožňuje ovládat funkce projektoru prostřednictvím sítě, například vzdálená správa: zapnutí/vypnutí, nastavení jasu a kontrastu. Rovněž umožňuje zjišťovat informace o stavu projektoru, například: zdroj videa, ztlumení zvuku atd. LAN_RJ5 1. Připojte kabel RJ5 k portům RJ5 projektoru a počítače (notebooku). 2...V počítači (notebooku) vyberte Start-> Ovládací panely -> Síťová připojení. 55

56 Ovládací prvky 3. Klepněte pravým tlačítkem na položku Připojení k místní síti a vyberte položku Vlastnost.. V okně Vlastnosti vyberte kartu Obecné a vyberte protokol sítě Internet (TCP/IP). 5. Klepněte na Vlastnosti. 6. Zadejte adresu IP a masku podsítě a potom stiskněte OK. 56

57 Ovládací prvky 7. Stiskněte tlačítko Menu na projektoru. 8. Vyberte OSD -> NASTAVENÍ -> Síť -> Aktivováno. 9. Zadejte následující údaje: Adresa IP: Maska podsítě: Brána: DNS: Stisknutím Použít potvrďte nastavení. 11. Otevřete webový prohlížeč (například Microsoft Internet Explorer s přehrávačem Adobe Flash Player 9.0 nebo vyšším). 12. Do adresního řádku zadejte následující adresu IP: Stiskněte Použít. Projektor je nastaven pro vzdálenou správu. Funkce LAN/RJ5 je zobrazena následujícím způsobem. POZNÁMKA v Další informace najdete na crestron.com 57

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...49. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...49. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...47. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...47. Instalace...11. Ovládání...18. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací Panel...

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než spustíte projektor, a uschovejte je pro budoucí použití.

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než spustíte projektor, a uschovejte je pro budoucí použití. FCC Notice Toto zařízení bylo přezkoušeno a splňuje limity pro digitální zařízení Třídy B podle oddílu 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny pro zajištění rozumné ochrany před škodlivým rušením v obytné

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...19. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...52. Instalace...11. Ovládání...19. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština

Obsah. Obsah...1 Upozornění...2. Dodatky...55. Instalace...12. Ovládání...21. 1 Čeština Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aiptek Pocket Cinema Z20

NÁVOD K POUŽITÍ. Aiptek Pocket Cinema Z20 NÁVOD K POUŽITÍ Aiptek Pocket Cinema Z20 Bezpečnostní upozornění: 1. Neházejte, nepropichujte ani nerozebírejte přístroj, jinak záruka bude neplatná. 2. Před použitím se vyvarujte kontaktu s vodou a mějte

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Obsah...1 Upozornění...3. Bezpečnostní informace...3 Opatření...4 Varování pro ochranu očí...6 Úvod...7

Obsah...1 Upozornění...3. Bezpečnostní informace...3 Opatření...4 Varování pro ochranu očí...6 Úvod...7 Obsah Obsah...1 Upozornění...3 Bezpečnostní informace...3 Opatření...4 Varování pro ochranu očí...6 Úvod...7 Obsah krabice...7 Standardní příslušenství... 7 Doplňkové příslušenství... 7 Popis produktu...8

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Konfigurace softwaru...9 Uživatelské

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6

Obsah...1 Upozornění...2. Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Funkce zařízení...5 Úvod...6 Obsah krabice...6 Popis produktu...7 Hlavní jednotka... 7 Ovládací panel...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více