noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX listopad 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX listopad 2008"

Transkript

1 noviny listopad 2008 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX DUŠIČEK Ti, kteří hřáli nás, ti, jež jsme potkávali, se nyní scházejí na naše pěšiny, ti, kteří zemřeli, své staré nesou žaly a usedli by rádi na práh hostinný. Snad upomínají nás ve skřehotu ptáka, jenž kolem oken přelétá, snad vůní vábí větev křivolaká ty, kteří odešli už ze světa. Když jejich touhy jsou již prozářeny, snad útěchou jim bude rudý list a pohled oknem na kříž rodné stěny, stín oblaku... Jdou mrtví k nám, jdou číst co máme napsáno na dlani a tváři my živí, vzešlí z mrtvých života, zda jméno jich je v srdce kalendáři, zda památkou jich krev nám šepotá. Bohuslav Reynek Za okny, suchá jehla 13,5 x 9 cm, 60. léta signováno Je srdcí kalendář souhvězdí plná kniha, pohádek, písní, pamětí. Tam života dnů zsinalost a tíha hodinu smrti nachem zasvětí. Bohuslav Reynek

2 2. strana farní noviny listopad 2008 farní noviny listopad 2008 s trana 3 CO TO JE? Čím je toho víc, tím míň to váží. Správná odpověď na dětskou hádanku je díry v sýru. Mohlo by to platit i o penězích. Na misijní neděli se vybralo kilo a půl peněz. Při přepočítávání to bylo opravdu tak, že ty nejhodnotnější peníze vážily nejméně. A jak to dopadlo? Po ranní mši svaté bylo vybráno 7834 Kč a po dětské 7826 Kč. Celkem tedy Kč. Peníze byly odeslány na účet papežského misijního díla podpora projektů pro děti v bídě. Velké poděkování patří všem dětem, které se na sbírce organizačně podílely i všem štědrým dárcům. Je úžasné, jak velká částka vznikne, když se ty malinké dají dohromady. Teď už jen zbývá, podpořit toto naše společné dílo modlitbou, aby přineslo opravdu požehnání těm, kteří je potřebují. Klára Kudrnová BOŽÍ TVÁŘ Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku, říká Přísloví. Člověk, to je jeho tvář. Ve Starém zákoně spatřit tvář Panovníka byla velká milost a projev přízně. V jeho přítomnosti člověk padá na tvář. Ačkoli Hospodin bydlí uprostřed svého lidu, není možné spatřit jeho tvář. Mojžíš: Ty mluv s Hospodinem, abychom všichni nezemřeli. Bůh od nepaměti vyhledává člověka a touží mu zjevit svou tvář. Tyto dějiny se završí v tom, že Bůh vstoupí do lidstva jako jeden z nás a dostane lidskou tvář. Najednou se hrozný a obávaný Hospodin stane křehkým dítětem, které je odkázáno na svou matku, jedním ze svého kmene a svého rodu, tesařem, který v potu tváře dobývá chléb pro sebe a svou matku. Stane se vlídným a laskavým člověkem, který má pochopení pro lidskou slabost a křehkost. V Evangeliích, především u Lukáše, nacházíme mnoho příběhů, kde můžeme nahlížet laskavou a vlídnou tvář našeho Pána. Pane, dopřej nám, ať také v životě druhých lidí zahlédneme tvou tvář. O. Řehoř

3 4. strana farní noviny listopad 2008 f arní noviny listopad 2008 s trana 5 Bůh nás vodí naším životem na různá místa. Ivu Ryzovou s její rodinou zavál z malého východočeského městečka do naší farnosti. Vyrůstala jsi v tradičně věřící rodině? Rodiče jsou pokřtěni a jako děti chodili do kostela, v dospělosti ale ve víře ochabli. Mají velmi dobré srdce a v lecčems jsou mi příkladem. Kudy vedly tvé cestičky k Bohu? Spletitě a dlouze. Směřovalo k nim mnoho okolností: v prvé řadě bylo ve mně intuitivní hledání smyslu života, stability a opory, přispěly i některé bolestné události a příklady lidí kolem mě. Mému křtu předcházela dlouhá příprava, setkání se stejně směřujícími lidmi a zásluhu má i můj muž, který pochází z Valašska z tradičně křesťanské rodiny a je mi kmotrem. Já pro něj byla naopak ve svém nadšení z hledání, z četby, sání nového, takovým vytržením z klidu zaběhnuté praxe. Posilou pro nás bylo i seznámení s bratrem Lvem, kapucínem od svatého Josefa, který nás pečlivě připravoval na svatbu. Řešíme s ním důležité životní otázky, vytvořili jsme si velmi blízký vztah, necháváme se od něj duchovně vést a jezdíme k němu na duchovní cvičení, teď momentálně do Jindřichova Hradce. Přinesla ti tvá konverze nějaké antipatie? Rodiče a sourozenci nebyli proti mému křtu v dospělosti, naopak křtin se zúčastnili, ale je pravda, že problémy přišly, až když jsme těžké životní situace řešili s manželem ne způsoby dnešní doby, ale křesťansky s důvěrou v Boží milost. Tomu odpovídala i naše rozhodnutí, která narážela na nepochopení a otevřený nesouhlas. Rodiče zpětně vidí, že za svá rozhodnutí neseme zodpovědnost a že i to, co se očima nevěřících zdá jako obrovské břemeno, může být nakonec požehnáním pro všechny. Do Prahy jsi z východních Čech přišla studovat nebo za prací? Studovala jsem v Praze pět let operní zpěv na AMU u prof. Naděždy Kniplové a prof. Reného Tučka, soukromě pak u Jiřiny Přívratské a Pavla Kamase. Současně jsem v Brně dodělávala pedagogickou fakultu. Pak jsem tři roky bydlela v Olomouci, kde jsem měla angažmá v Moravském divadle. Během této doby jsem se vdala. Manžel pracoval v Praze, a tak jsme za sebou neustále cestovali, na víkendy pak jezdili do Slatiňan, kde moji rodiče mají velký dům a my tam po narození první dcery trvale bydleli. Zde bychom asi žili dodnes, kdyby nebylo postižení naší Bětušky, kvůli kterému jsme se vlastně vrátili do Prahy. FARNÍCI Chceš o tom mluvit? Bětuška se od narození vyvíjela pomaleji. Teprve když jí bylo dva a půl roku, neurologové potvrdili disharmonický vývoj a KOLEM poprvé bylo vysloveno slovo autismus. Přihlásila jsem se do APLY asociace pomáhající lidem s autismem na konzultace. Po čtyřhodinovém vyšetření u doktorky K. Thorové byl verdiktem dětský autismus a lehká až středně těžká mentální retardace. Změnilo to pochopitelně náš běh života. Protože ve Slaťiňanech a okolí nebyla specializovaná školka, řešili jsme situaci stěhováním do Prahy. Bětuška začala chodit do speciální školky v Horáčkově ulici. Takže ač jsme původně v Praze žít nechtěli, ocitli jsme se zde takřka ze dne na den, a tak se stali i součástí farnosti svaté Anežky. NÁS ROZHOVOR S IVOU RYZOVOU To jste se rychle vpravili do života při kostele. Prvně jsem si zjistila možnosti, jak se sžít a současně zapojit: cestou bylo manželské společenství a modlitba breviáře. Měla jsem velkou touhu najít nový domov, novou rodinu. Jsem z malého města z domu se zahradou a jít do paneláku na sídlišti, nikoho neznat, znamenalo vědomě hledat a navazovat vztahy v místě bydliště. Takže jste vlastně novým přírůstkem ve farním společenství manželů. Nejčastěji se teď vlastně scházíme u nás, protože k Bětušce a dvouleté Marušce přibyla před více jak půl rokem Eliška. Další aktivitou je každé úterní dopoledne modlitba breviáře v otevřeném společenství maminek s dětmi. Je vlastně takovým pokračováním klubu maminek, o jehož obnovení v prostorách pod kostelem uvažujeme. Slyšela jsem tě zpívat při mších svatých u nás na kúru. Ve Slatiňanech jsem zpívala v kostele při slavnostech, a tak jsem se nabídla Pepovi Bauerovi, že kdyby bylo třeba, jsem k dispozici jako zpěvačka a houslistka. Tak začala naše spolupráce Není ti někdy líto, že jsi odložila své hřivny a vyměnila slávu divadelních prken za každodennost mateřství? Myslím, že největší hřivnou je moje tělo, které může dát život novému člověku, a že matka dostává dary k tomu, aby nového človíčka láskyplně vedla. Z tohoto pohledu se právě každodennost mateřství stává nádherným a vzrušujícím dobrodružstvím, bitevním polem na cestě k věčnosti (jak zůstat i dnes klidná, kde vzít pro tento moment více trpělivosti, atd.) Mateřství vnímám jako nejpřirozenější a prvotní poslání ženy. Zpívání v kostele mi stačí pro pocit, že v profesi nekrním, a dar, který jsem dostala, využívám. Stejně, vzpomínáš na některé role, které jsi měla možnost ztvárnit? Působení v olomouckém divadle mělo své kouzlo a na mnohé role a koncerty ráda vzpomenu, například na Mařenku z Prodané nevěsty, Zerlinu z Dona Giovanniho, Serafínku z Perel panny Serafínky, Adélu z Netopýra či Eurydiku z Orfea v podsvětí a další.

4 6. strana farní noviny listopad 2008 Nebála ses mít další dítě? Bála i nebála. Existovala sedmiprocentní pravděpodobnost genetické zatíženosti postižení autismem. Kromě toho jsem během třetího těhotenství prodělala toxoplasmózu, infekci, která může ohrozit plod. Když jsme s manželem prožívali největší strach a čelili doporučením, abych ukončila těhotenství, přišla od Pánaboha myšlenka, která nás zklidnila a pomohla nám zvládnout naše obavy: Nikdy pro L etmým pohledem do svého archivu jsem zjistila, že poslední článek o naší charitě ve vašich farních novinách vyšel v dubnu letošního roku. To už je poměrně dlouhá doba. Rok 2008 se vyznačuje dvěma specifiky. Tím prvním je nebývalý zájem klientů o naše služby. Hlavně v letních měsících byla naše kapacita tak naplněna, že jsme na některé služby museli zavést pořadník. I v současné době evidují naše služby nejvyšší čísla za celou dobu existence naší charity. Rádi bychom uvítali do týmu posily, zdravotní sestru na plný úvazek a pečovatelku na úvazek 6 hodin týdně. Pokud byste věděli o vhodném zaměstnanci, pošlete ho k nám na vstupní pohovor. Druhým specifikem je, že máme kontrolní rok. Za deset měsíců se v naší kanceláři vystřídalo již 6 kontrolních týmů z různých orgánů státní správy. Zatím naštěstí kontrolami procházíme bez větších obtíží a doufáme, že to tak farní noviny listopad 2008 strana 7 svůj život nevymyslíme lepší scénář než ten, který má pro nás připraven Bůh. Největší pokoj přináší odevzdání se do Jeho režie. Co tě oslovuje u svaté Anežky? Především je to moje farnost, nejbližší mému bydlišti. Chci zde co nejvíc načerpat a současně dát i kus sama sebe. Patřím sem. Připravila Michaela Tučková zůstane i u poslední kontroly, která právě probíhá. Všechny naše služby prozatím probíhají beze změn. Máme pouze jedinou novinku. Od září máme v charitě nového zaměstnance. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli pořídit do naší charity první auto. Auto je koupené samozřejmě na úvěr. Nekoupili jsme ho z rozmaru nebo touhy po přepychu. Už delší dobu vnímáme akutní potřebu mít dopravní prostředek k zajištění dovozu věcí, lidí a samozřejmě zajištění nočních a víkendových služeb. Tím se samozřejmě rozšířilo spektrum i flexibilita našich služeb. Doufám, že se nám podaří zajistit dostatek financí po celou dobu splácení úvěru a také doufám, že nám autíčko bude sloužit dobře, věrně a všichni naši řidiči v něm dojedou bezpečně do cíle. Přeji vám všem snesitelný listopad. Eva Černá Šneččí pohádkové odpoledne, návštěva u hasičů a zamykání lesa. Křty: Vít Chmelík, Petr Schwaller, Jakub Vlastník, Jan Brábek, Josefína Fingerlandová C O S E D Ě J E P O D K O S T E L E M Pondělí Ú terý Středa Pátek Pěvecký sbor Schůzka oddílu Šnečci Výuka náboženství 14.30,15.15,16.00 Úklid kostela FA R N Í Ú Ř A D P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá B O H O S L U Ž B Y úterý pátek: neděle: dětská mše

5 8. strana farní noviny listopad dušičková sbírka na arcidiecézní charitu ve čtvrtek se u příležitosti svátku patronky našeho kostela svaté Anežky koná po mši svaté farní posezení. Všichni jste srdečně zváni po mši svaté zveme na komponovaný pořad PODZIM BÁSNÍ- KŮ. Ze svých milovaných básníků vybral O. Řehoř, na violoncello bude z díla J. S. Bacha doprovázet Tomáš Fingerland při dětské slavnostní mši svaté vzpomeneme na patronku našeho kostela sv. Anežku Českou v 15 hodin koncert pro děti i jejich rodiče křesťanské skupiny ZTRACENÁ KAPELA, kterou tvoří Jana Svobodová, Božena Šárková, Pavel Svoboda, Jan Štěpančík. Skupina vydala mj. několik alb pod názvem Zpíváme si písničku v neděli o Slavnosti Ježíše Krista Krále bude dětská mše svatá s doprovodem kytar. Všichni, zvláště děti ( i s rodiči), přijďte na zkoušku v 9.30, kde se všechny písničky naučíme. STANE SE se scházejí františkánští terciáři (každý 1. pátek v měsíci) v ve třídě pod kostelem sv. Anežky. Program: Františkánské aktuality u nás i ve světě, Slovo duchovního asistenta P. Řehoře Marečka OFM, Formace - otázky - odpovědi, Mše svatá, Nešpory. Všichni jsme srdečně zváni Mikulášská sbírka na bohoslovce v neděli od 15 hodin MIKULÁŠ- SKÁ BESÍDKA v sále pod kostelem, všichni jste srdečně zváni. Šnečci vystoupí s nacvičeným programem a každý bude jistě odměněn od Andělů nebo Mikuláše (čerti k nám do kostela nesmí!) Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v pátek v 8 hodin. Kdo by chtěl pomoci, bude srdečně vítán. Farní společenství manželů se pravidelně schází každou druhou středu. Není uzavřenou skupinou, rádi mezi sebou uvítají nové tváře. Přítomnost obou manželů není podmínkou. Informace H. Čížková, den otevřených dveří v 17:00 hodin, více informací na Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k

f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k l i s t o p a d 2 0 1 0 n o v i n y f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k X I I S V A T Á A N E Ž K A P Ř E M Y S L O V N A Často se nám zdá, že být svatým, znamená popřít

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 Tvá síla se nezakládá na množství, ani tvá svrchovanost na násilnících, ale jsi Bohem pokorných, pomocí utiskovaných, oporou slabých, útočištěm opuštěných,

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Poctivá inventura svého času. Čemu jej věnujeme? Jak nakládáme s volným časem? Zastavme se také u toho, čím

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY (L 24, 1-6)

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY (L 24, 1-6) fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.

Více

Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných

Ve františkánské modlitbě hvězdy a měsíc, voda a oheň, život a smrt jsou zahrnuty do nezničitelné jednoty citů a rodinných n o v i n y ř í j e n 2 0 0 8 f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X P O S V Ě C E N Í D O M U B O Ž Í H O Když Jákob prchal před svým bratrem, kterého připravil o otcovské

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Nadšení V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy

Více

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008 SVATÁ HORA ČÍSLO 3 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem I. 30 let od požáru Svaté Hory Z výroční schůze Matice Svatohorské Dobrá kniha Arnošt z Pardubic Kázání apoštolského

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY rosu dejte nebesa shůry... Přejeme všem požehnaný adventní čas prožitý v radostném

Více