Milan Kalina. Odešel náš. dlouholetý redaktor. Z obsahu. Krátce. Ročník 11 Ijar 5772 Květen Měsíc ijar 2 v novodobých dějinách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Kalina. Odešel náš. dlouholetý redaktor. Z obsahu. Krátce. Ročník 11 Ijar 5772 Květen 2012. Měsíc ijar 2 v novodobých dějinách"

Transkript

1 Ročník 11 Ijar 5772 Květen Z obsahu Měsíc ijar 2 v novodobých dějinách Rozhovor 8 s Ari Liebermanem Evropská unie 12 progresivního judaismu Židé ve Francii 14 Krátce V květnu 1967 byla situace v Izraeli velmi tristní. Bylo sice mobilizováno sto procent záložníků, ale mnoho vládních činitelů bylo přesvědčeno, že Izrael není k válce připraven. V Tel Avivu hloubili obranné zákopy a byl plán přeměnit městské parky na hřbitovy, neboť se počítalo s masovým bombardováním města. rabín Daniel Mayer Nadšenec a aktivista, takový byl z mého pohledu Milan Kalina. Mám rád takové lidi, myslím si, že jsou velmi potřební, protože díky své charakteristické povaze jsou opakem lhostejnosti, pohodlnosti a apatie. Aktivisté dovedou věci a děje posunovat i za cenu případných omylů a neúspěchů, to je riziko, bez kterého nelze měnit přežité stereotypy. Milan dovedl pro své myšlenky nadchnout a strhnout ostatní, je také přirozené, že si tím vytvářel i zaryté oponenty. Václav Špale Izraelská společnost byla rozdělená do skupin podle toho, odkud lidé přišli, a byl tam obrovský klientelismus. Ten je ale v Čechách také. Rozdíl je v tom, že tady jsem nenasazoval život, od České republiky toho tolik neočekávám. Ari Lieberman Milan Kalina v červenci loňského roku v liberecké synagoze. foto: Jan Syka Odešel náš dlouholetý redaktor Milan Kalina

2 Ijar měsíc těžkých zkoušek, ale i vítězství a radosti Letos, v měsíci ijaru, si připomínáme 45. výročí Šestidenní války, která znamenala významný obrat v novodobých dějinách Izraele. Podívejme se, jak se měsíc ijar zapsal do naší tradice a událostí. Měsíc ijar je druhým měsícem biblického kalendáře, který začíná měsícem nisanem nebo též avívem (viz Ex 12,2n). Ijar se v bibli nazývá (ziv), což znamená nádhera květů či jasnost (1 Kr 6,1). V tomto měsíci se příroda dává člověku poznat v plné své kráse a jasu. Ijar je měsícem kvetoucích stromů a v gregoriánském kalendáři mu odpovídá měsíc květen neboli máj, jenž je nejen nejkrásnějším ze všech měsíců, ale jak jej nazval básník Karel Hynek Mácha, je i časem lásky, nejšlechetnějšího mezilidského vztahu. Podle kabalistů má měsíc též jakousi léčebnou moc, neboť písmena tvořící jeho název jsou prvními písmeny slov (Aní Ha-šem Rofechá) Já jsem Hospodin, tvůj lékař (Ex 12,26). Celý měsíc ijar spadá do období (sefi rat ha-omer), což je počítání snopku, které trvá 49 dní a je spojnicí mezi svátky Pesachem a Šavuot (viz Lv 23,15-17). V tyto dny sefi ry, jak uvádí Šulchan aruch Orach chajim 493, se nekonají žádné svatby a nestříháme si vlasy, což je část smutečních obyčejů, které dodržujeme na památku dvanácti tisíc párů žáků rabiho Akiby, kteří v tomto období mezi Pesachem a Šavuot zemřeli na záhadnou epidemii, protože si neprojevovali vzájemně náležitou úctu, jak uvádí traktát Jevamot 62b. Moderní historici se přiklánějí k názoru, že se jednalo nejspíše o teror rozpoutaný Římany, jemuž padli za oběť Akibovi žáci, jakožto aktivní účastníci potlačeného Bar Kochbova povstání. (Blíže Maskil č. 6 z loňského roku.) Také později prožíval židovský národ toto období sefi ry velmi těžce. Právě v tomto období se odehrály krvavé pogromy 1. křížové výpravy roku 1096, kdy byly křižáky a místní lůzou vyvražděny celé židovské obce v německém Porýní a kdy se vraždění Židů nevyhnulo ani Praze. Podobně tomu bylo i v ijaru roku 1648, kdy bandy Bogdana Chmelnického nelítostně vraždily Židy a Poláky na Ukrajině. V minulém století se však měsíc stal měsícem vítězství a radosti, což nám opět napovídají písmena tvořící jeho název, která jsou začátečními písmeny slov moji nepřátelé odtáhnou pryč v náhlém zahanbení V moderní historii Státu Izrael má měsíc ijar výsadní postavení vydání deníku Palestine Post z 16. května 1948 zvěstuje vyhlášení Izraele, jeho uznání Spojenými státy americkými a zároveň začátek první války v novodobých izraelských dějinách, války na obranu nezávislosti a samotné existence právě zrozeného státu (Ojvaj jašuvu jevošu raga) Žalm 6, ijaru 5705, tj. 9. května 1945, skončila druhá světová válka absolutní porážkou nacistického Německa. Němečtí nacisté a jejich přisluhovači vyvraždili šest miliónů evropských Židů. Tato genocida holocaust, která neměla v celé historii lidstva obdoby, přispěla k radikálnímu myšlenkovému posunu u zbytku židovského národa. Mnozí, kteří byli doposud odpůrci myšlenky sionismu, nyní pochopili, že neexistence vlastního suverénního židovského státu přispěla také svým dílem k obrovskému počtu obětí. Pochopili jsme, že se nemůžeme spoléhat ani na pomoc cizích národů, která ještě za doby míru selhala, ani na demokratické režimy evropských států, které se zhroutily jak domečky z karet pod tanky Wehrmachtu. Jedině nezávislý silný židovský stát má možnost s Boží pomocí ochránit národ synů Izraele před novým holocaustem. Polsko, Podkarpatská Rus, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, ale i Maďarsko, Československo a další evropské země se oproti předválečnému období staly téměř Judenrein. Avšak ani tragédie holocaustu neodradila mnohé, ba i tzv. partyzány, aby se nezúčastnili protižidovských pogromů na mnoha místech Slovenska. Připomeňme nejhorší pogrom, který se udál v září 1945 v Topoľčanech, poté počátkem srpna 1946 v Bratislavě u příležitosti sjezdu partyzánů a v létě téhož roku byly zaznamenány protižidovské akce v Čadci, Žilině, Vrbovém, Nových Zámcích a ještě v dalších slovenských městech. Také v Polsku docházelo po osvobození pravidelně k pogromům, z nichž nejkrvavější se odehrál 4. července 1946 v Kielcích, kde bylo zavražděno čtyřicet Židů, včetně těhotných žen a dětí. Kielcký pogrom byl jasnou ukázkou, že ani po válce nejsou Židé v některých evropských zemích, mírně řečeno, vítáni. Poválečné pogromy jen zvýšily tempo nelegální židovské imigrace do tehdy ještě britské mandátní Palestiny. Cosi málo se však hnulo ve svědomí národů, které mohly před a během druhé světové války Židům pomoci, ale neučinily tak. Otázka mandátní Palestiny 2 Květen 2012

3 židovský rok a její nezávislosti se stala aktuálním tématem OSN. Nakonec 29. listopadu 1947 valné shromáždění OSN přijalo rezoluci o rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy, na židovský a arabský. Taktéž stanovilo, že do půl roku tam musí skončit britský mandát. Toto období můžeme nazvat od holocaustu k obrození (mišoa li-tkuma). 5. ijaru 5708, tj. 14. května 1948, po odjezdu vysokého britského komisaře pro Palestinu předseda Židovské agentury David Ben Gurion vyhlásil v budově telavivského muzea nezávislost Státu Izrael. Naplnila se Izajášova slova (66,8): Kdo slyšel něco takového? Kdo co takového spatřil? Což se zrodí země v jediném dni?. Druhého dne se sotva zrozený Izrael stal obětí agrese vojsk Egypta, Sýrie, Jordánska, Libanonu a Iráku. Kromě toho na severu země operovala tzv. Arabská osvobozenecká armáda Fawzího el- Qawukjiho o síle šesti tisíc mužů. Nic však nepomohlo přesile arabských agresorů. Mladý židovský stát se ubránil a celému světu tak dokázal nejen svou životaschopnost, ale také vyvrátil staletí existující úzus, že Židy je možné beztrestně vraždit. Necelých devatenáct let trvalo velmi napjaté příměří mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Izrael let byl zemí rozděleného Jeruzaléma, prozatímní hranice státu tvořila tzv. zelená linie příměří. Několik desítek metrů od východního břehu Genezaretského jezera začínalo syrské území s Golanskými výšinami, z nichž Syřané ostřelovali pod nimi ležící izraelské kibucy a vesnice. Izrael oněch let byl Izraelem, který čelil pronikání vražedných teroristických skupin fedajínů z egyptského pásma Gazy, z Jordánska nebo Sýrie. Již počátkem ledna 1967 začali Syřané ostřelovat tanky a minomety izraelská sídla na severu země, včetně kibucu Šamir. Syřané svou provokační agresivitu stále stupňovali a 7. dubna při dalším ostřelování izraelských traktorů u kibucu Haon Izrael zapojil na svou obranu letectvo a ve vzdušných soubojích sestřelil šest syrských MIGů, z toho dva nedaleko Damašku. Po této lekci Sýrie naléhala na egyptského prezidenta Násira, aby zahájil v rámci jejich dohody o vzájemné vojenské pomoci protiizraelské kroky. Násir, aby si udržel svou pozici v arabském světě, začal jednat. 4. ijaru (14. května) egyptská armáda obsazuje pozice na Sinaji poté, kdy se mírové sbory OSN začaly na egyptskou žádost odtud stahovat. 12. ijaru (22. května) Násir oznámil, že Egypt obsadil Tiranskou úžinu a uzavřel ji pro všechny izraelské lodě. Prohlásil též: Chce-li Izrael válku, ahlan wa-sahlan. Tento agresivní akt z egyptské strany byl vlastně casus belli. V Izraeli byla však situace velmi tristní. Bylo sice mobilizováno sto procent záložníků, ale mnoho vládních činitelů bylo přesvědčeno, že Izrael není k válce připraven. V Tel Avivu hloubili obranné zákopy a byl plán přeměnit městské parky na hřbitovy, neboť se počítalo s masovým bombardováním města. David Ben Gurion vyčetl náčelníkovi generálního štábu Jicchaku Rabinovi, že mobilizoval záložníky, neboť tím dostal zemi do problematické situace a on ponese za ni zodpovědnost. Rabin se pod tlakem malověrných politiků téměř zhroutil. Možná si ale v tu chvíli vzpomněl na Jozueho a Kálebova slova, jimiž se obraceli k národu synů Izraele: Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji... Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. (Nu 14,8-9). Nakonec dala historie za pravdu Rabinovi a profesionálním velitelům, a ne politikům. 26. ijaru (5. června) Útokem na egyptské letecké základny a zničením 400 bojových letounů protivníka přímo na zemi začala Šestidenní válka. Do války se zapojují Sýrie útokem na Haifu a Jordánsko, které zaútočilo na západní část Jeruzaléma. 27. ijaru (6. června) Izraelští výsadkáři obklíčili Staré Město. Zahajuje se osvobození celého Jeruzaléma. Izraelská armáda obsadila Gazu. 28. ijaru (7. června) osvobozen Jeruzalém. Legendární Mota Gur oznamuje: Chrámová hor je v našich rukou!! a vrchní rabín izraelské armády Šlomo Goren ohlašuje zvuky šófaru osvobození Stěny nářků. Bylo také završeno obsazení Západního břehu Jordánu. Tohoto dne vojenské námořnictvo dobylo egyptský Šarm aš-šajch. 29. ijaru (8. června) Izraelská armáda dosáhla Suezského průplavu. 1. sivanu (9. června) Izraelská armáda obsadila Golanské výšiny. Skončila doba ostřelování izraelského území Syřany z Golanských výšin. Více než čtyři desetiletí nás dělí od Izraeli vnucené Šestidenní války. Její průběh a strategie se dodnes učí na vojenských akademiích mnoha zemí světa jako příklad moderního vedení ozbrojeného konfliktu. Pro nás nemá toto rychlé vítězství pouze vojenský význam, ale především má hlubší národně-duchovní význam pro většinu Židů. Opět srdce národa Izraele Jeruzalém není rozděleno a pod cizí nadvládou. Tak se naplnila slova Žalmu krále Davida (122,3): Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Podobně je tomu i s Hebronem, městem našich praotců, kteří jsou tam v jeskyni Machpela pohřbeni. Závěrem připomeňme poslední čtvrtou sloku písně Jeruzalém ze zlata (Jerušalajim šel zahav ), kterou hudební skladatelka a textařka Naomi Šemer ( ) doplnila po Šestidenní válce: Vrátili jsme se k tvým studním, na trh i na náměstí. Šófar volá na Chrámové hoře, ve Starém Městě. A v jeskyních z kamene tisíce sluncí září, vrátíme se a sestoupíme k Mrtvému moři cestou k Jerichu. ª Rabín Daniel Mayer Program Bejt Simcha květen 2012 neděle 13. května od hodin Valná hromada (viz pozvánka na str. 13) pátek 18. května od hodin Kabalat šabat s rabínem Joelem Oseranem sobota 19. května od hodin Přednáška rabína Joela Oserana ke Dni Jeruzaléma Jom Jerušalajim, se uda šlišit šabatové pohoštění, havdala čtvrtek 24. května od hodin v Café Jericho III. epes rares kulturně-společenský večer se spisovatelem Ivanem Klímou (viz pozvánka na str. 13) PRAVIDELNÉ AKCE Ivrit hodiny hebrejštiny pro mírně pokročilé každé úterý od h kurz pro začátečníky ve čtvrtek od 18 h Úvod do judaismu každé úterý od h Kabalat šabat každý pátek od 18 h Bejt Simcha Maiselova 4, Praha 1 Telefon: Web: JAK ZÍSKÁVAT MASKIL? a) v elektronické podobě na b) v tištěné podobě za cenu poštovného a balného; pošlete, prosím svoji žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 4, Praha 1, telefon: , redakce. výše poštovného a balného je v ČR minimálně 250 Kč ročně; uvedený obnos nám laskavě zašlete složenkou nebo na bankovní účet číslo: /0100 u Komerční banky, variabilní symbol je (5x8), v popisu platby uveďte, prosím, své jméno. Ijar 5772

4 ODEŠEL MILAN KALINA ( ) Kdykoliv v posledních sedmi letech zemřela osobnost, které jsme chtěli v Maskilu věnovat vzpomínkový text, bylo to vždy jasné. Nekrology psal Milan Kalina. Náš dlouholetý grafik kdysi prohlásil, že je to Milanův mistrovský žánr. A jak níže vzpomíná Karel Goldmann, byl Milan vskutku přesvědčen, že to je umění, kterému je třeba se učit (a kterému jsme my mladší ještě nedorostli). A tak, když nás ve středu 4. dubna (12. nisanu 5772) Milan navždy opustil, usoudili jsme, že raději, než abychom se pokoušeli o klasický nekrolog, dáme prostor osobním vzpomínkám více lidí, kteří jej dobře znali a zejména v posledních několika letech s ním spolupracovali, a kteří jej zároveň považovali za svého přítele. Tvůj humor, Milane, mě provází celá léta, co se známe. Když jsem přišla do Zemědělských novin a stala se Tvou kolegyní, chodil jsi po redakci (kde jsme mimochodem byli před tehdejším režimem dobře ukrytí) a vyprávěl jsi, že bych byla pro Tebe dobrou partií. Ohradila jsem se: Milane, jsem už rok vdaná! Ty jsi ovšem s noblesou Tobě vlastní prohlásil: To přece není na škodu a na věci to nic nemění... O mnoho let později jsi psal jako novinář-recenzent o mé knížce Jak přežít v rodině. Knížka je psaná ústy našeho psa, anglického buldoka Lily. Tu recenzi jsi napsal moc hezky, zavolala jsem Ti, když vyšla. Opravdu Ti děkuji, že jsi mě tak pochválil. Cože? zvolal jsi do mobilu. Já chválil pravého autora knížky, Tvého psa, a ne Tebe. Ať je mezi námi dvěma jasno nepřivlastňuj si autorská práva, nebo Tě dám k soudu! Milane, naučil jsi mě vidět svět o něco veselejší, než je... Zuzana Peterová Vzpomínám na večery u nás v obývacím pokoji, kde se rozléhal hlas bonvivána Milana, který měl vždy pohotově glosu či příběh ke každé situaci. Vzpomínám na procházky Prahou, kdy Milan dovedl chodníky tančit jako baletka, ač štíhlý opravdu nebyl. Vzpomínám na jeho práci pro renesanci judaismu. Na jeho touhu vrátit židovský život zpět do synagogy v Libni. Na nadšení myšlenkou postavit památník jedinému muži, který nepodepsal pozvání vojsk Varšavské smlouvy, panu Františku Krieglovi. Vzpomínám na jeho skvělé články v Maskilu a Obecních novinách. Na to, jak moc jsem si přála, aby po mě převzal předsednictví Bejt Simcha a jak tomu byl rád. Doutník a pivo si Milan odpustit nedokázal Vzpomínám na jeho urputnost, upovídanost a bojovnost. Na jeho ohromnou lásku k dětem. Trpělivé a laskavé chování ke starým lidem. Něhu ke zvířatům. Na jeho nesmírnou aroganci vůči tupcům, agresivitu vůči všemu, co se mu nelíbilo i na jeho bezmeznou ješitnost. Vzpomínám, s jakou galancí, nonšalancí a úctou jednal vždy s mojí maminkou. Jak drsný dokázal být k těm, kteří se s ním dostali do sporu. Vzpomínám na pana Milana Kalinu, neboť on stojí za to, aby byl dlouho vzpomínán. Je lepší dobré jméno než dobrý olej... Sylvie Wittmannová Nadšenec a aktivista, takový byl z mého pohledu Milan Kalina. Mám rád takové lidi, myslím si, že jsou velmi potřební, protože díky své charakteristické povaze jsou opakem lhostejnosti, pohodlnosti a apatie. Aktivisté dovedou věci a děje posunovat i za cenu případných omylů a neúspěchů, to je riziko, bez kterého nelze měnit přežité stereotypy. Milan dovedl pro své myšlenky nadchnout a strhnout ostatní, je také přirozené, že si tím vytvářel i zaryté oponenty. V synagoze na Palmovce usedají již patnáct let návštěvníci divadelních představení a koncertů do sedadel ze zrušeného kina Paříž, které Sdružení SERPENS získalo právě díky Milanu Kalinovi. On sám už do žádného z nich neusedne, ale typická silueta jeho postavy s nezbytným diktafonem a fotoaparátem bude do zdí synagogy natrvalo otištěna. Václav Špale Milana Kalinu jsem osobně poznal až začátkem roku 2005 poté, co jsem se stal tajemníkem Židovské obce v Praze. Milan mne požádal o interview, který pak uveřejnil v Maskilu (ročník č. 4, leden/únor 2005, švat 5765, str. 4 5). Šli jsme se posadit do restaurace v Široké ulici, prakticky na rohu Maiselové, a Milan začal zeširoka, vykal mi, prostě oťukával mne. Já jsem se bavil a čekal jsem, co z toho vyleze. Přirozeně jsem chtěl vědět, s kým mám tu čest. A netrvalo to snad více než pět minut, než jsem z toho, co mi řekl, vydedukoval, že musel chodit do školy s lidmi, které jsem znal. Když jsem se ho přímo 4 Květen 2012

5 vzpomínka zeptal, byl překvapen. Konec konců měl udělat interview se mnou, ne já s ním. Ale pak šlo vše jako na drátku, povídali jsme si a článek, který napsal, odpovídal naši diskusi. Poté, co Milan převzal redakci Obecních novin, jsme se přirozeně viděli častěji. Dveře mé kanceláře byly vždy otevřeny dokořán a kdokoliv mohl kdykoliv vejít. Milan patřil mezi ty, kteří toho využívali, ale nezneužívali. Milan měl v sobě něco na svůj věk staromódního. Kinderstube. Uměl se chovat. To neznamenalo, že se mnou vždy souhlasil. Ale uměl svůj názor předložit neagresivně, věcně a někdy až květnatě. Bylo vždy příjemně s ním diskutovat, neboť měl všeobecné znalosti, které přesahovaly průměr toho, s čím jsem se setkával. Abych dokumentoval Milanův styl, uvádím text, který mi napsal před necelým půl rokem o setkání s více než devadesátiletou maminkou našeho společního přítele: Moc jsem se potěšil, protože jsem tam zastihl jeho maminku. Vypadá naprosto úžasně a já se vedle ní cítil jako trabant omylem zaparkovaný vedle Rollse. Samozřejmě jsem jí okamžitě složil poklonu, kterou starosvětsky odmítala, ale řekl jsem jí, že je stále pěkná komsomolka. Podle toho, co jsem slyšel, to kinderstube do Milana vtloukla jeho maminka. Jeho kamarádi k ní rádi chodili, neb dělala výborné koláče, kterými je hostila. V té době byl Milan štíhlý, štíhloučký. Což je doloženo i fotkou z tanečních. A hlavně byl recesista. Na gymplu například jeden čas chodil s lebkou na provázku. Na matematiku a fyziku byl naprosto tvrdý a je zázrak, že ty vědy přežil. Se slovy si však hrál, a tak žurnalistika byla pro něho jako by stvořena. Milanovou slabinou bylo jeho zdraví. Srdce ve velmi špatném stavu (trojnásobný bypass, tachykardie, myslím i aneurysma srdeční stěny) a cukrovka. Podle společného přítele, lékaře, to byl zázrak, že se něco nestalo dříve. Osobně jsem zhoršení zpozoroval v listopadu, když jsme spolu šli po Starém Městě a on byl strašně dýchavičný a musel se zastavovat. Že by to však bylo tak vážné, jsem si nedomyslel. Milan byl člověk z masa a kostí, jistě měl i stránky hodné kritiky. Já jsem měl to štěstí, že jsem poznal Milana jako kulantního, milého a šarmantního člověka, který uměl zpříjemnit den. Seděli jsme vždy u stejného stolu na zasedáních Rady Federace, kde zastupoval Bejt Simcha. Tam jsem mu vozil čokolády pro diabetiky, které měl rád. Uměl také být labužník. Bude mi scházet. Charles N. Wiener (Ženeva, Švýcarsko) Shodou okolností jsem na Tebe zrovna v ten den myslel. Hovořil jsem totiž s Tvým kolegou Pavlem Kučou o nějaké reportáži z Varů Karlových. Dost mne ta zpráva vzala a zcela jistě nejsem zdaleka sám. Je faktem, že jsme se znali poměrně krátce. Co je to pár let v životě lidském. Takhle si Milana budeme pamatovat rád vášnivě debatoval a bavil společnost (duben 2010 v pražské restauraci Mánes, při pesachovém sederu) Na Radě FŽO jsme sedávali proti sobě u jednoho stolu. Měl jsem rád Tvůj způsob humoru a poutaly mne také Tvé připomínky, ať již ty vážné k danému tématu anebo jen tak, aby schůze nebyla tak suchá. Mám prostě rád veselé lidičky. Slibovali jsme si snad při každé příležitosti, že se jednou sejdeme ve Varech, kde jsi stejně jako já vojákoval. Že projdeme místa důvěrně známá, posedíme někde v hospůdce a zavzpomínáme na léta, nevím, jestli dávno či nedávno minulá. Čas strašně letí, a i když to bylo již před 45 lety, je to jako včera. Milane, tohle již spolu tady dole absolvovat nemůžeme, projdu to ale tady i za Tebe a po cestě i přes to všechno pokecáme. Na Radě jsi vždy zaníceně bojoval za svoji věc a v tu chvíli jsi zastával názor padni komu padni. Budeš nám chybět, na protější straně stolu Tě budu vždy vidět. Nechť je Tvá duše zahrnuta ve svazku živých! Pavel Rubín Naposledy jsem psal nekrolog za Miloše Picka. Milan mi tehdy strašně vynadal, že jsem nesepsal nekrolog, ale seminární práci. Jeho hlavní výtkou bylo, že se musím naučit pořádně psát nekrology, protože on sám může za čas jeden potřebovat. Tehdy jsme se tomu zasmáli, dnes to zní jako temné proroctví. Milan mi byl dobrým přítelem. I když jsme se v ledasčem neshodli, kolikrát se pohádali, bezpočetněkrát si vynadali, stále jsme zůstávali přáteli a věděli, že si můžeme věřit a že nejsme třasořitky, abychom k sobě nebyli upřímní. To ale nakonec zůstává mezi námi. Milan mi v srdci zůstane jako bodrý muž upřímně usilující o to, co považuje za správné. Ba přímo s buldočím zápalem jdoucí za svým cílem a cupující vše, co se mu postaví do cesty. I když ne vše, co dělal, se mu povedlo, snaha byla upřímná, a to se cení. Krásně to ilustruje historka z návštěvy rabína Mosheho Yehudaie. Tehdy jsme s ním šli na večeři do jedné pizzerie. Milan dlouze zkoumal jídelní lístek, doptával se na všechno možné kolem kašrutu a přidával historky k dobru. Číšník se ale trochu zapomněl, takže Milan odložil jídelák a bavil společnost. Po nějaké době se pingl našel, posbíral objednávky a po delší době začal nosit na stůl. Zatímco všichni spořádaně volili jídla odpovídající pravidlům kašrutu, před Milanem se kouřilo z talíře špaget frutti di mare. Milan se na ten talíř podíval, rozhlédl se po stole a všem nám dal přednášku o tom, jaké krevety jsou nejlepší a jak je připravovat, aby byly ještě lepší. Pak se s gustem pustil do jídla. Když byl po večeři tázán, proč si dal zrovna toto jídlo, chytal se za hlavu, že mu to vůbec nedošlo, že se tak moc soustředil na vyřazení vepřového a kombinace masa s mléčným, že se nakonec rozhodl pro jídlo, které mu je nejbližší. A beztak za to mohl číšník, který se hned z počátku večera zdržoval bůhví kde. Co mu ale nemohu zapomenout, když mé tehdejší partnerce poslal s tím, že je po mně vyhlášeno policejní pátrání. To, že tak učinil, jsem zjistil díky tomu, že mě celá vyděšená nebohá budila v neděli v sedm ráno. Jak já Milanovi tehdy nadával! totiž chytře strukturoval tak, aby na první pohled nebylo rozřešení patrné. Stačilo přitom srolovat níže, aby byla objevena fotka mě sedícího na zahrádce restaurace Mánes, u které byl uveden popisek: Po Karlu Goldmannovi se slehla zem, namísto něj se ve společnosti zjevuje jeho dvojník! Trvalo dlouho, než jsem mu tuto zlomyslnost mohl vrátit. Podařilo se jen díky tomu, že Milana zradila jeho láska ke zvířatům. Seděli jsme na zahrádce v jakési uličce kousek od Dejvického náměstí a v družném hovoru popíjeli pivo, když kolem stolu prošla jakási paní s velkým psem. Milan se okamžitě vrhl na kolena a začal psa drbat za ušima a žvatlat na něj. Pes nic nenamítal, panička vypadala, že je na podobné reakce zvyklá, nicméně mně to nedalo a tak jsem Milana okřikl: Nech toho, Milane. Vždyť víš, že ti to soud zakázal! V Milanovi by se Ijar

6 v tu chvíli, podle toho jak ztuhl, krve nedořezal. Panička vyloudila výraz, který byl směsicí šoku, znechucení a touhy utéct, a nebohého nejlepšího přítele člověka přitáhla násilím ke své noze. Skoro bych přísahal, že se od nás vzdálila poklusem. Milan se posbíral ze země, posadil se ke stolu a s vyčítavým tónem mi řekl: Ty vole, proč mi děláš vostudu? Dyť mě tady všichni znaj! A rozesmál se. Takhle si ho budu pamatovat. Karel Goldmann Jakožto editorka tohoto kolektivního nekrologu mám tu výhodu, že jsem si mohla nejprve přečíst vzpomínky ostatních a svůj vlastní příspěvek potom podle potřeby přizpůsobit, doplnit to, co řečeno nebylo, a neopakovat již řečené. Není tedy třeba přidávat další historky, dokumentující Milanův smysl pro humor, není třeba více mluvit o tom, jak se dokázal brát za svou věc. Co ale ještě nezaznělo, je výčet toho, co všechno Milan v posledních letech vykonal pro Bejt Simcha a pro českou židovskou komunitu jako takovou, a na čem jsem s ním měla možnost dlouhé roky intenzivně spolupracovat. Pro malé princezny měl Milan, sám obdařený čtyřmi syny, velkou slabost. Když měla v květnu 2010 moje starší dcera (vpravo) taneční vystoupení na dejvickém Kulaťáku, kde Milan poslední dva roky bydlel, nemohl si tuto příležitost nechat ujít a vyrazil i s nezbytným fotoaparátem (foto: rodinný archív K. Weberové) Milana jsem poznala někdy počátkem roku Jeho syn navštěvoval Lauderovo gymnázium, kde tehdy vládly poměrně turbuletní poměry a odehrával se velmi ostrý boj o budoucí směřování školy i o pozice v jejím vedení. Milan se tehdy v redakci Maskilu zjevil ve funkci velmi angažovaného (a rozhořčeného) rodiče, který má zároveň dlouholeté novinářské zkušenosti a jako takový nabízel spolupráci na sérii textů o situaci v Lauderových školách. Již brzy se mělo ukázat, že naše spolupráce bude mnohem delší a intenzivnější. Irena Dousková, s níž jsem na Maskilu pracovala od jeho vzniku, odjížděla v létě 2004 na několik let do zahraničí, a tak jsme museli hledat nového redaktora (tím spíš, že já jsem v lednu 2005 očekávala narození prvního potomka). Po několikaměsíčním tápání jsme se rozhodli nabídnout spolupráci právě Milanovi, který nabídku celkem nadšeně přijal. A tak jsme spolu Maskil dělali od listopadu 2004 do února 2012, více než sedm let. Nezůstalo však jen u spolupráce na časopise. Milan se postupně začal více angažovat i v Bejt Simcha. Od ledna 2008 byl jejím místopředsedou a v září 2009 se stal i předsedou. Za jeho předsedování se odehrálo mnoho akcí, které vyžadovaly velké nasazení. Mimo jiné jsme vydali vlastní sidur, na jehož grafickou přípravu a tisk Milan, který měl k tiskařině blízko, pečlivě dohlížel. Na jaře 2010 byl také vrchním velitelem během našeho stěhování z Vinohrad do Maiselovy ulice číslo 4. Několik let také zastupoval Bejt Simcha v Radě Federace židovských obcí. Mnoho úsilí věnoval plánu na revitalizaci Libeňské synagogy a hřbitova, zasazoval se i o záchranu židovského hřbitova v Poděbradech, kde se rovněž zasloužil o umístění pamětní desky na rodný dům matky Franze Kafky. Několik let byl redaktorem Obecních novin, vydávaných pražskou židovskou obcí. Celkem slušný výčet na člověka, který často žertem připomínal, že mu tatínek vždycky radil držet se od Židů dál. Již v době, kdy jsme se poznali, nebyl Milan příliš zdráv. Po celých sedm let jsem s ním byla v téměř každodenním kontaktu a mohla tak vidět, jak se jeho zdravotní stav zejména v posledních dvou letech stále zhoršoval a jak těžce to nesl. Nejednou si postěžoval, že je strašné, když tě zradí tvoje vlastní tělo. Velmi tím trpěl. Miloval společnost, miloval pocit, že může věci zařizovat, organizovat, u všeho být. A miloval dobré jídlo, pití a doutníky. Neuměl se šetřit. Nebyl velkým znalcem tradiční náboženské literatury, a tak nevím, jestli znal slavný výrok rabiho Tarfona: Tu práci nemusíš dokončit, avšak ani s ní nesmíš o své vlastní vůli přestat. Ta první část výroku by se asi Milanovi nelíbila, neustále měl hlavu plnou velkých plánů, hrozně moc toho chtěl ještě stihnout. Nicméně vůle vyšší, než byla ta jeho, nakonec rozhodla, že mnohé zůstane nedokončeno. Ale toho, co ještě stihl, byla velká spousta. Nechť je jeho duše přijata do svazku živých! Kateřina Weberová ª Foto: Jan Syka Feigele v Kosově Hoře dětský divadelní soubor ŽOP vychovává a baví už 32 let Divadlo Feigele (v jazyce jidiš ptáček ) působí na Židovské obci v Praze od roku Založila jej Vida Skalská (dnes Neuwirthová) s úmyslem seznamovat židovské děti příjemnou formou se svými tradicemi a historií. V té době to bylo téměř to jediné, co se pro ně dalo dělat. Každou práci s dětmi jsem musela ohlašovat. Tak jsem nahlásila, že budeme cvičit pohádku. Ale ve skutečnosti jsme hráli purimový příběh o královně Ester, říká Vida Neuwirthová, vedoucí souboru, režisérka, herečka, loutkoherečka a členka Reprezentace Židovské obce v Praze. Široké české veřejnosti je Vida známa z filmu Tři veteráni, kde hrála princeznu Bosanu s nezadržitelně rostoucím nosem. Dnes Vida Neuwirthová pracuje jako turistická průvodkyně. Napsala také dvě knížky pro děti: Opuštěný palác a jiné židovské pohádky a Dobře ukryté poklady aneb příběhy z Midraše. Své znalosti a schopnosti se snaží předávat nejmladší generaci: V představeních hrají děti ze židovské školky, školy a jejich kamarádi ve věku od 6 do 12 let. Často s námi spolupracují i herci z pražských divadel. Tématem bývají biblické příběhy, pohádky a legendy, většinou spjaté s určitým svátkem, říká Vida. Feigele má široký repertoár, ve kterém se různá představení pojí s různými svátky. Dosud realizovali hry Juda Makabejský, Mojžíš, příběh o Abrahámovi, Jonáš s velrybou, Stvoření světa, Příběh o Rút, Rabi Löw a jeho Golem, Příběh o Mordechaji Maiselovi a Příběhy z Midraše. Divadlo Feigele jezdí hrát i mimo Prahu, nejčastěji do jiných židovských obcí (Liberec, Děčín, Teplice, Plzeň, Brno), je zváno na festivaly a hraje i v kulturních domech a ve školách. Novým projektem divadla je navracení života do opravených mimopražských synagog. Takto se mladí herci z ŽOP vypravili i v neděli 11. března do synagogy v Kosově Hoře u Sedlčan. Tato malá barokní synagoga ze 17. století leží na okraji romanticky vyhlížející bývalé židovské čtvrti s vkusně zrenovovanými domky. Vlast- 6 Květen 2012

7 reportáž Děti ze souboru Feigele účinkují v purimové hře v synagoze v Kosově Hoře. Vpravo za dětmi Vida Neuwirthová, vlevo v popředí Vladimír Tausinger v roli Hamana ní ji a provozují manželé Marie a Petr Ehlovi. Synagogu odkoupili roku 1987 od tehdejší Židovské náboženské obce v Praze. Důvodem bylo sdělení místních obyvatel, že synagoze hrozí demolice. Začátek oprav jsme financovali z vlastních prostředků, po jejich vyčerpání jsme si vzali úvěr a nakonec hypotéku. Zrestaurování vlastní modlitebny a dokončení opravy pláště objektu pak byly financovány s podporou několika nadací a institucí, řekl Petr Ehl, majitel a správce patrně jediné rodinné synagogy v Česku. Na purimové divadelní představení sem přišel i Otakar Süsser, starší pán, který žije na své farmě ve tři 3 km vzdálených Štětkovicích: Na židovském hřbitově v Kosově Hoře jsou pochováni moji prarodiče Leopold a Julie Pollákovi a několik dalších příbuzných. Právě Leopold zakoupil roku 1882 náš statek. Byl rakouským říšským poslancem a prosadil stavbu železnice Olbramovice Sedlčany. Leopoldův syn byl legionářem v Rusku, potom hospodařil ve Štětkovicích až do arizace. Babička se dvěma dcerami zahynuly v plynu v Osvětimi. Maminka, která se narodila roku 1907, a prastrýc Emanuel se z lágru vrátili. Po válce nám byl statek vydán a Emínek ještě hospodařil až do roku 1948, kdy se vyvlastnění opakovalo. Restitucí nám byl majetek znovu v omezené míře vydán a dnes jej spravuje má dcera Zuzana, řekl pan Süsser, očividně dojatý z purimšpílu, který děti z pražské židovské obce v Kosově Hoře zahrály a zapívaly. Je to vždy velký zážitek pro všechny, jak pro herce, tak i pro diváky. Hřeje nás u srdce, když s našimi dětmi navrátíme trochu života do synagog, které v ostatní dny slouží už jen jako výstavní síně, zhodnotila Vida Neuwirthová. Připravit každý rok jinou, obměněnou verzi příběhu o perském králi Achašverošovi, zlém Hamanovi a krásné Židovce Hadase (persky Ester), která svůj lid zachránila před vyhubením, vyžaduje značnou dávku divadelního umění, schopnost inovace a fantazii. Zvykem je přidávat do hry místní témata a herci i diváci se mají především dobře bavit. A tak v letošní purimové hře vedle lidových písní v jazyce jidiš a v hebrejštině zazněly i variace na melodie Máme rádi zvířata či Jedna dvě, Honza jde. Vida do představení zakomponovala také loutky. Hamana v Kosově Hoře mistrovsky zahrál Vladimír Tausinger, absolvent DAMU, herec a loutkoherec. Zároveň vodil a mluvil loutky: Loutkové divadlo je jednou z nejhezčích věcí na světě. Dává hodně nejen divákům, velkým i malým, ale i těm, kteří ho dělají. Je specifické svými vyjadřovacími prostředky, rozvíjí silně imaginaci, fantazii a schopnost vnímat, rozvíjet a interpretovat viděné i slyšené, a právě proto se dnes jednoznačně ví, že toto divadlo má schopnost silně oslovit nejen dětského, ale i dospělého diváka, řekl Tausinger. S Vidou se poznal v polovině osmdesátých let a později spolu působili v divadle Minor, kde Vida hrála i režírovala. Ve Feigele působí dlouhodobě: Představení s dětskými spoluherci je velice specifická záležitost a hezká a zajímavá zkušenost. Pro děti je to úžasná příležitost pro rozvoj pohybu, vyjadřování, zpěvu, orientace i pohotovosti, učí se spolupráci s ostatními, ale i soustředění a kázni, vystupování před obecenstvem a s tím související sebejistotě, ale hlavně rády LETNÍ MEZINÁRODNÍ TÁBOR V SZARVASI 22. července - 3. srpna 2012 Pro přihlášky a bližší informace kontaktujte do 30. dubna Marian Ziss tel ) nebo madrichu Evu (tel ). Podle celkového počtu zájemců se rozhodneme, zda pojedeme vlakem či autobusem. Tuto informaci vám sdělíme ihned po uzávěrce přihlášek. Ve stejný okamžik vám také sdělíme přesnou cenu (ta je závislá právě na způsobu dopravy). Zatím jen orientačně nemělo by dojít k překročení částky 4000 Kč na dítě + cestovní pojištění + kapesné (doporučujeme cca 500 Kč). chodí do dobré party s vrstevníky, se kterými si rozumí a vyblbnou se. Specifikum je, že Feigele je divadlo v rámci židovské obce. Pro dnešní židovské děti je příslušnost k židovskému národu samozřejmost. I díky tomuto divadlu vnímají své židovství silněji než na příklad já, který svou národnost nevnímá ani jako problém, ale ani jako přednost. Navíc jsem ateista a židovství jako víra jde zcela mimo mne, u každého ale jeho víru zcela respektuji. Hraní s dětmi ve Feigele je pro mne jedna z nejhezčích činností, dodává Tausinger. Ve hře samozřejmě nechyběl ani Hamanem nenáviděný Esteřin strýc Mordechaj. Toho ztvárnil herec divadla Komedie Jiří Štrébl, který říká: S Feigele spolupracuji čtyři roky a jsem vděčný, že jsem za tu dobu potkal mnoho podnětných lidí i míst spjatých se židovskou tradicí. Každý rok jsem nazkoušel jednu až dvě inscenace. Práce s dětmi ve Feigele je pro mne radostná a osvěžující. Těší mne jejich radost z hraní. Na představení v Kosově Hoře přišlo vedle místních diváků také několik rodičů dětí, které ve Feigele účinkují. Myslím, že Julince bylo tehdy tak sedm, když nás na židovské obci oslovili kvůli roli Ester. Sama jsem jako malá divadlo hrála a myslím, že je to pro děti nádherný koníček, ve Feigele navíc obohacený o spolupráci s dospělými herci, o cestování a hlavně spojení s židovskými tradicemi. Občas mám možnost s divadlem navštívit představení po školách, kde je úžasné vidět, jak se děti zábavnou formou seznamují se židovskou kulturou a svátky. Teď je dceři Julii skoro třináct a v souboru hrají i syn Matěj a neteř Lea, prozradila maminka Pavlína Ondračková. O divadle Feigele vím už roky a Keshet jsem k Vidě přivedla před čtyřmi lety. Je pro nás důležité, že je to divadlo, které se zaměřuje na židovskou tematiku. Pro Keshet je přirozenější hrát o něčem, čemu sama věří a v čem vyrůstá od malička. Divadlo ji jemným způsobem pomáhá uvědomovat si svou židovskou identitu. Děti byly v Kosově Hoře úžasné, ostatně jako vždy. Je vidět, že je to baví, užívají si to. Já jsem to představení viděla už mockrát, přesto mě pokaždé něčím překvapí, svěřila se další z maminek Diana Ester Ben-Perets. Feigele hraje různé hry ze svého repertoáru i vícekrát za měsíc. Např. v neděli 29. dubna můžete zajít na vystoupení Feigele v synagoze v Kolíně, ve čtvrtek 24. května v synagoze ve Vodňanech. Všichni jsou srdečně zváni. ª Pavel Kuča MACHOL Čechia 2012 Již 15. ročník mezinárodního semináře izraelských lidových tanců MACHOL Čechia pořádá letos taneční skupina Besamim v termínu od 4. do Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky. Bližší informace na nebo tel.: Ijar

JE TO ZÁBAVNÁ KNIHA. Alona Kimchi o své knize Plačící Zuzana. Z obsahu. Krátce. říká (rozhovor čtěte na str. 4) Ročník 13 Adar 5774 Březen 2014

JE TO ZÁBAVNÁ KNIHA. Alona Kimchi o své knize Plačící Zuzana. Z obsahu. Krátce. říká (rozhovor čtěte na str. 4) Ročník 13 Adar 5774 Březen 2014 Ročník 13 Adar 5774 Březen 2014 6 www.maskil.cz JE TO ZÁBAVNÁ KNIHA Z obsahu Rozhovor s Alonou Kimchi Vzpomínky Jakova Adlera Zpráva o činnosti Bejt Simcha 4 6 8 Leopold Kompert: Povídky z ghetta 12 Připomínka:

Více

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou Vy dá vá spolek MAGEN Ř íjen 2014 TIRÁŽ: OBSAH SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 3 9 ŽIVOT KOLEM OBCÍ 9 12 Rabínská odcházení a střídání Miluji rabína, ale... sex až po svatbě! Jedna děravá rodinná historie UDÁLOSTI

Více

Ruth Fayon. obdržela Řád čestné legie. Z obsahu

Ruth Fayon. obdržela Řád čestné legie. Z obsahu Ročník 7 Ijar 5768 Květen 2008 8 Z obsahu Šedesát let Izraele šedesát let naděje............. 2 Úvahy o službě v izraelské armádě............ 6 Ruth Fayon obdržela Řád čestné legie Transplantace kostní

Více

Někdy se nehodí citovat Tóru

Někdy se nehodí citovat Tóru Ročník 14 Tamuz Av 5775 Červenec Srpen 2015 www.maskil.cz 10 11 Z obsahu Deset mučedníků za víru 2 Chana Seneš: Ať nikdy neskončí modlitba člověka 10 Jak jsem k synagoze v Ugandě přišla 20 Někdy se nehodí

Více

BUĎTE ZAPSÁNI A ZAPEČETĚNI K DOBRÉMU ROKU 5767. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Elul 5767 Září 2006. Měsíc elul a sobotní oddíl Šoftim...

BUĎTE ZAPSÁNI A ZAPEČETĚNI K DOBRÉMU ROKU 5767. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Elul 5767 Září 2006. Měsíc elul a sobotní oddíl Šoftim... Ročník 5 Elul 5767 Září 2006 12 Z obsahu Měsíc elul a sobotní oddíl Šoftim... 2 Kauza strážníka Tobiáše...4 Pittsburghská platforma...20 Krátce Tradice nás učí, že mezi Roš hašana a Jom kipurem je deset

Více

PŘED SEDMDESÁTI LETY ZAČAL HOLOCAUST MAĎARSKÝCH ŽIDŮ. (čtěte na str. 4) Z obsahu Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose 4. Krátce

PŘED SEDMDESÁTI LETY ZAČAL HOLOCAUST MAĎARSKÝCH ŽIDŮ. (čtěte na str. 4) Z obsahu Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose 4. Krátce Ročník 13 Nisan 5774 Duben 2014 www.maskil.cz 7 Z obsahu Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose 4 Telavivské graffiti 7 Vzpomínky Jakova Adlera 8 Rozepře povídka 11 PŘED SEDMDESÁTI LETY ZAČAL HOLOCAUST

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 66 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ říjen 2013 Beáta Žieziová (11 let), Základní škola U stadionu, Litoměřice: Pomoc hledej i u zvířátek Práce získala Cenu Erika Poláka ve výtvarné soutěži Památníku Terezín.

Více

Stačí málo, aby se z lidí staly vraždící bestie

Stačí málo, aby se z lidí staly vraždící bestie Ročník 14 Sivan 5775 Květen/Červen 2015 www.maskil.cz 9 Z obsahu Šavuot svátek darování Tóry 2 J. L. Perec: Zbožná kočka 7 Kauza: Dny Jeruzaléma 10 Domácí sýr na Šavuot 12 Krátce Mé politické názory: se

Více

Pohlednice z Gruzie. Z obsahu. Krátce. Reportáž z cest čtěte na straně 6. Ročník 14 Ijar 5775 Duben/Květen 2015 www.maskil.cz. Kauza Domácí šoa 2

Pohlednice z Gruzie. Z obsahu. Krátce. Reportáž z cest čtěte na straně 6. Ročník 14 Ijar 5775 Duben/Květen 2015 www.maskil.cz. Kauza Domácí šoa 2 Ročník 14 Ijar 5775 Duben/Květen 2015 www.maskil.cz 8 Z obsahu Kauza Domácí šoa 2 O Židech v Rusku s Martinem C. Putnou 4 Miko Peled: Generálův syn 10 Bambusové mezuzy 20 Krátce Pohlednice z Gruzie Reportáž

Více

kamenů ZmiZelých přibývá (čtěte na str. 3) Z obsahu Krátce Ročník 12 Elul 5773 Srpen/Září 2013 www.maskil.cz 12 Maročtí Židé 4

kamenů ZmiZelých přibývá (čtěte na str. 3) Z obsahu Krátce Ročník 12 Elul 5773 Srpen/Září 2013 www.maskil.cz 12 Maročtí Židé 4 Ročník 12 Elul 5773 Srpen/Září 2013 www.maskil.cz 12 Z obsahu Maročtí Židé 4 Německé židovské pohádky 6 Kibuc ztracený ráj 10 Rozhovor s Lukášem Přibylem 10 Nové vydání knihy Žalmů 14 Krátce Marocký Žid

Více

Reformní šabaton zavítal letos do Karlových Varů

Reformní šabaton zavítal letos do Karlových Varů Ročník 14 Tišri 5775 Září/Říjen 2014 www.maskil.cz 1 Z obsahu Emil Ludwig Fackenheim 4 Židovská rodina Anatolije Rybakova 6 Tuňák na chodbě povídka 12 Otázka pro bezpečnostního analytika J. Schneidera

Více

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Go East str. 1/22 My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Projekt studentů Gymnázia Krnov pro soutěž EUROSTORY 2006-2007 Úvod O soutěži EUROSTORY 2006-2007 na téma Česko-německé

Více

ŠVAT ADAR. Kč 20, 5772 ÚNOR 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

ŠVAT ADAR. Kč 20, 5772 ÚNOR 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 20, 5772 ÚNOR 2012 ROČNÍK 74 ŠVAT ADAR VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Synagoga v Litomyšli, pohlednice z roku 1910. K článku na str. 11. 2 VĚSTNÍK 2/2012 ŽIDÉ A

Více

10/11 ŽIVOTNÍ IMPROVIZACE HOUSLOVÉHO VIRTUÓZA. Z obsahu. Krátce. Rozhovor s Alexandrem Shonertem čtěte na straně 8

10/11 ŽIVOTNÍ IMPROVIZACE HOUSLOVÉHO VIRTUÓZA. Z obsahu. Krátce. Rozhovor s Alexandrem Shonertem čtěte na straně 8 Ročník 3 Červenec/Srpen 2004 Tamuz/Av 5764 10/11 Z obsahu Theodor Herzl Prorok židovského státu... 2 Život agentky Jiřiny Švandové-Hellimanové... 4 Životní improvizace houslového virtuóza rozhovor s Alexandrem

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

ELUL TIŠRI VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU. Synagoga v Nové Cerekvi.

ELUL TIŠRI VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU. Synagoga v Nové Cerekvi. Kč 15, 5767/68 ZÁŘÍ 2007 ROČNÍK 69 ELUL TIŠRI VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Synagoga v Nové Cerekvi. Obřadní síň v Radouni. Synagoga v Jičíně. Hřbitov v Čížkovicích.

Více

AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 SRPEN 2011 ROČNÍK 73 AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Hanoch Piven: autoportrét/koláž. (K článku na str. 10 o výstavě slavného karikaturisty v Praze.)

Více

Interview. Nová pražská rebecin: Z obsahu. Krátce. (čtěte na str. 4 5) Ročník 12 Tišri 5773 Září/Říjen 2012

Interview. Nová pražská rebecin: Z obsahu. Krátce. (čtěte na str. 4 5) Ročník 12 Tišri 5773 Září/Říjen 2012 Ročník 12 Tišri 5773 Září/Říjen 2012 1 Z obsahu Židovský skauting 6 v Československu Semdero plodin země 10 izraelské: fíkovník Izrael na Prague Pride 12 Sofiina volba po česku 16 Bat micva 20 v Heřmanově

Více

Oldřich Stránský: Musíme se sjednotit. Z obsahu. Krátce. Ročník 11 Chešvan 5772/Kislev 5772 Listopad/Prosinec 2011. Za oněch dnů v této době 3

Oldřich Stránský: Musíme se sjednotit. Z obsahu. Krátce. Ročník 11 Chešvan 5772/Kislev 5772 Listopad/Prosinec 2011. Za oněch dnů v této době 3 Ročník 11 Chešvan 5772/Kislev 5772 Listopad/Prosinec 2011 1 Z obsahu Za oněch dnů v této době 3 Stát Palestina ano či ne 4 Zamyšlení Birhot ha-mazon 15 Před sedmdesáti lety začal holocaust českých Židů

Více

(více fotografií na str. 10-11)

(více fotografií na str. 10-11) 62 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2012 Fotografie Matěje Stránského z cyklu Návštěvníci Auschwitz-Birkenau oceněná Čestným uznáním v kategorii Reportáž v soutěži Czech Press Photo 2012 (více fotografií

Více

5773-28 OBSAH TIRÁŽ: Ve čtvrtek 15. listopadu se v prostorách poslanecké sněmovny konal Druhý pražský seminář Spolku akademiků Židů (s.18 22).

5773-28 OBSAH TIRÁŽ: Ve čtvrtek 15. listopadu se v prostorách poslanecké sněmovny konal Druhý pražský seminář Spolku akademiků Židů (s.18 22). Vy dá vá Ob čan ské sdru že ní MAGEN Únor 2013 TIRÁŽ: OBSAH SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 3 6 ŽIVOT KOLEM OBCÍ 7 10 Památník v Černovicích oslavil 10 let Výstavu Židé v boji a odboji vidělo již 14 tisíc lidí Jak

Více

TIŠRI CHEŠVAN. Kč 15, 5768 ŘÍJEN 2007 ROČNÍK 69 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

TIŠRI CHEŠVAN. Kč 15, 5768 ŘÍJEN 2007 ROČNÍK 69 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5768 ŘÍJEN 2007 ROČNÍK 69 TIŠRI CHEŠVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Mark Podwal: Pražské Židovské Město. (Kvaš na papíře, 2002.) 2 VĚSTNÍK 10/2007 TEREZÍNSKÁ

Více

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu Ročník 13 Kislev 5774 Listopad/Prosinec 2013 www.maskil.cz 3 Z obsahu Za dnů krále Antiocha Epifana 2 Zmizelé varhany z krnovské synagogy 8 Setkání s Jael 12 V tenatech života Franze Kafky 16 Amos Oz v

Více

IJAR SIVAN. Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

IJAR SIVAN. Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 IJAR SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU K článkům o revitalizaci židovských památek (str. 6 9). Na snímcích 1 3 je synagoga v Brandýse

Více

BAR A BAT MICVA V TEREZÍNĚ

BAR A BAT MICVA V TEREZÍNĚ Ročník 6 Švat 5767 Únor 2007 5 Z obsahu Svátek plodnosti země Izrael.......2 Bar a bat micva v Terezíně Úcta k obětem i naděje pro živé....6 HYDE PARK Boží mlýny.....................20 BAR A BAT MICVA

Více

SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU CHAG ŠAVUOT SAMEACH CUOT SAMEACH

SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU CHAG ŠAVUOT SAMEACH CUOT SAMEACH Kč 20, 5774 ČERVEN 2014 ROČNÍK 76 SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU CHAG ŠAVUOT SAMEACH CUOT SAMEACH Desky s Desaterem nad aronem synagogy v Boskovicích Foto Jiří

Více

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 KISLEV TEVET VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Ulička v bývalém syrakuském ghettu. (K článku na str. 14 15.) 2 VĚSTNÍK 12/2010 ŽIDÉ

Více

Aninka a Pepíček ve Vlaku Lustig

Aninka a Pepíček ve Vlaku Lustig 71 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ srpen 2014 Foto: Matěj Stránský Aninka a Pepíček ve Vlaku Lustig Více o představení Brundibár na str. 10 11. strana 2 srpen 2014 Proč se Židé obávají Deborah E. Lipstadtová

Více

Kč 15, 5772 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK 73 TIŠRI CHEŠVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU. Marc Chagall: Sukot, 1946.

Kč 15, 5772 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK 73 TIŠRI CHEŠVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU. Marc Chagall: Sukot, 1946. Kč 15, 5772 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK 73 TIŠRI CHEŠVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Marc Chagall: Sukot, 1946. 2 VĚSTNÍK 10/2011 ZASEDÁNÍ RADY FŽO Vrcholný orgán federace,

Více

Třebíč. v novém. Z obsahu. Krátce. Ročník 10 Adar/Nisan 5771 Březen/Duben 2011. Kolik dní trvá Purim 2. Jakými skutky naplníme své ruce?

Třebíč. v novém. Z obsahu. Krátce. Ročník 10 Adar/Nisan 5771 Březen/Duben 2011. Kolik dní trvá Purim 2. Jakými skutky naplníme své ruce? Ročník 10 Adar/Nisan 5771 Březen/Duben 2011 5 Z obsahu Kolik dní trvá Purim 2 Jakými skutky naplníme své ruce? 4 Božský, nebo lidský původ Bible? 7 Výroční zasedání Evropské unie progresivního judaismu

Více