Prohlubování jámy ČSA 2 na Dole Karviná započalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlubování jámy ČSA 2 na Dole Karviná započalo"

Transkript

1 18. října 2012 číslo 38 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Říjnové bezpečnostní heslo: Bezpečnost není práce, ale váš život! Nemožné se splnilo... Dokopali nekopatelné: výjimečné dílo, výjimečná opatření strana 2 Rozhodujte s námi Zajímá nás Váš názor na neziskovky. Čtěte, hlasujte a vyhrajte výbavu na hory! strana 11 Připravme se na změnu v českém právním řádu Rád bych vás informoval o převratné změně českého právního řádu souhrnně nazývané rekodifikace soukromého práva. Ta se dotkne nejen právníků a osob zabývajících se právem, ale i vás všech, a to nejen v pracovním, ale i v každodenním osobním životě. Především nový občanský zákoník, ale i nový zákon o obchodních společnostech a družstvech a nový zákon o mezinárodním právu soukromém, představují základ tzv. rekodifikace soukromého práva. Zrušen bude nejen stávající občanský zákoník, ale též obchodní zákoník, což by mělo mimo jiné vést k odstranění mnohdy zdvojené právní úpravy téhož. Od roku 1991, kdy byl zásadním způsobem novelizován občanský zákoník a přijat obchodní zákoník, nezažila Česká republika takovou revoluci v soukromém právu, jaká přichází nyní. Účinnosti by nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích měly nabýt 1. ledna Než se tak stane, čeká státní aparát ještě mnoho práce. Musí přijmout předpisy, bez nichž nové právo nelze aplikovat. Mezi hlavní změny v novém občanském zákoníku patří významné posílení svobody vůle jednotlivce při formování soukromoprávních vztahů, kdy se zásahy státu omezují na nezbytné minimum v zájmu ochrany slabší smluvní strany a důraz je kladen na relativní neplatnost právních ujednání. Nová úprava povede rovněž k odstranění existujícího dualismu právní úpravy závazkového práva mezi občanským a obchodním zákoníkem, jak je tomu dnes například u kupní smlouvy, smlouvy o dílo, prodlení, odstoupení do smlouvy, ručení atd. Rovněž dojde k významným změnám i v dalších oblastech, a to například v důležité oblasti vlastnického práva nebo v právu dědickém. Pokud jde o obchodní společnosti, a tedy i o OKD, zásadní novinkou je možnost založení a existence akciové společnosti, která nebude řízena představenstvem a dozorčí radou, ale pouze správní radou. České právo se tím přiblíží evropskému standardu, neboť dá právo volby, jaká struktura vnitřního uspořádání bude společnosti nejvíce vyhovovat. Na všechny tyto velice stručně nastíněné změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva se tedy musíme v příštím roce všichni dobře připravit, a to nejen my právníci zodpovědní za tuto oblast profesně, ale i vy jako občané. Radim Babinec ředitel pro právní službu OKD Prohlubování jámy ČSA 2 na Dole Karviná započalo Ve středu 10. října byly hotovy první čtyři metry, zbývalo dalších tři sta šest a půl. Dílo bude hotovo v roce 2015 KARVINÁ Faktické prohlubování vtažné jámy ČSA 2 na Dole Karviná začalo. Ve středu 10. října při kontrolním dni na stavbě hlásili zástupci dodavatelské firmy PBSz Kopex hotové první čtyři metry. Hloubení se provádí pomocí trhacích prací po dvoumetrových zabírkách. Ostění jámy je zajišťováno svorníky a ocelovým sítem. Po odtěžení odstřelené horniny je na dno výlomu spuštěna pomocí vratů speciální ocelová betonovací šablona a jáma je obetonována litým betonem. Tloušťka betonové výztuže činí jeden metr. Při prohlubování jámy pracuje aktuálně asi 70 zaměstnanců. Hloubení se provádí pomocí trhacích prací, betonová výztuž jámy má mocnost jeden metr. Na hodnocení průběhu prací je samozřejmě brzy. Jako nejsložitější úkol se zatím jeví skloubit logistiku a dopravní potřeby důlních provozů Dolu Karviná s potřebami provozu firmy Kopex. Zejména při provádění trhacích prací musí být provoz v jámě omezen. Hlavní prioritou je vždy zajištění maximální bezpečnosti. K tomu tu jsou ale denní operativní porady, kde se řeší spolupráce pracovníků všech odborů a provozů podílejících se na zajištění odtěžení horniny, dopravy betonové směsi, materiálu, zajištění elektro napojení strojů, větrání, čerpání vody a podobně. Pravidelně jednou týdně na kontrolních dnech za účasti zástupců Kopexu a vedení šachty se hodnotí, jak se podařilo zrealizovat vytyčené cíle. Pokračování na straně 3 Šéfové německé firmy RAG fárali na Lazech, poznali koksovnu i HBZS Výměna zkušeností se zahraničními kolegy byla příjemná a inspirativní, shodly se obě strany Členové delegace těžební společnosti RAG v podzemí lokality Lazy Dalu Karviná. FOTO: Důl Karviná Obří ocelová betonovací šablona před popuštěním do dolu. FOTO:HBZS Pavel Melicher REGION Vzorné pracoviště OKD, porub číslo na lokalitě Lazy Dolu Karviná, se stal cílem další návštěvy. Ve čtvrtek 11. října si ho prohlédla delegace německé těžební společnosti RAG v čele s členem jejího top managementu Jürgenem Eikhoffem. Skupinu tvořili dále ředitelé dolů RAG Sear, Auguste Victoria, West a Ibbenburen Friedrich Breinig, Jürgen Kroker, Karl-Heinz Stenmans a Heinz- -Werner Voss. Hosté v doprovodu generálního ředitele OKD Klause-Dietra Becka, ředitele Dolu Karviná Pavla Hadravy, provozního náměstka Romana Dušičky a bezpečnostního technika Marka Kučery sfárali jámou číslo 2 na 9. patro. Pokračování na straně 2 Výsledky senátních a krajských voleb OSTRAVA Připomeňme si, jak v našem regionu dopadly volby do Senátu Parlamentu ČR (1. kolo) a volby do vedení krajů, které se souběžně konaly v pátek a sobotu 12. a 13. října. Senát, 1. kolo Za obvod 71 (Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou) postoupili do 2. kola (koná se 19. a ) Leopold Sulovský (Ostravak) 31,75 % a Karel Sibinský (ČSSD) 31,49 %. Za obvod 74 (Havířov, Bohumín, Stonava, Horní Suchá, Albrechtice, Petřvald, Rychvald) se ve 2. kole utká Petr Vícha (ČSSD) 41,18 % a Milada Halíková (KSČM) 29,56 %. Krajské volby V Moravskoslezském kraji zvítězila ČSSD (27,40 %) před KSČM (22,78), ODS (9,92), KDU-ČSL (8,60) a Nezávislými (5,72). red

2 2 Z OKD číslo 38 ročník 42 Nejlepší kolektivy v bezpečnosti OSTRAVA V září pracovalo v OKD celkem 117 kolektivů, z toho 22 rubáňových, 83 přípravářských a 12 kolektivů vybavování a likvidace. Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 17 kolektivů, z toho: na Dole Darkov 2 kolektivy příprav, na Dole Karviná 6 kolektivů příprav a 2 kolektivy vybavování a likvidace, na Dole Paskov 6 kolektivů příprav a 1 kolektiv vybavování a likvidace. přípravy vybavování a likvidace kolektiv vedoucí úseku Důl Petr Svrčina František Kuriak Tadeáš Kaluža Darkov Jiří Pluskal Dalibor Čenčík Darkov Marek Olechowski Kazimierz Krzczuk Karviná Sergej Taran Vladimír Durkot Karviná Grzegorz Groszewski Ryszard Ciekot Karviná Ryszard Olejek Marcin Polok Karviná Janusz Gurda Janusz Grabowski Karviná Marek Gallik Roman Pastucha Karviná Pavol Struhačka Igor Šimurka Paskov Zdeněk Jaroch Václav Czyž Paskov Břetislav Novák Václav Czyž Paskov Martin Cypra Otmar Smolan Paskov Tomáš Žižka Jan Velčovský Paskov Ivo Mojžíšek Hynek Řeháček Paskov Luboslav Strihan Miroslav Kozár Karviná Krzysztof Sokol Roman Sabal Karviná Jan Rzyman Jiří Zátopek Paskov Šéfové německé firmy RAG fárali na Lazech, poznali koksovnu i HBZS Dokončení ze strany 1 Tam si prohlédli ochozy, překopy a porubové pracoviště vybavené vysokou technologií z programu POP 2010, jejíž jádro tvoří 88 sekcí mechanizované výztuže DBT 2800/6000 a dobývací kombajn Eickhoff SL 500. Porub ve 38. sloji v 8. kře dobývacího prostoru Lazy, dlouhý 150 metrů, s dobývanou mocností 515 cm, těží rubáňový kolektiv vedoucího úseku Vladimíra Domese a hlavního předáka Marka Ladenbergera. Fárání proběhlo v kolegiální atmosféře. Němečtí hosté se zajímali prakticky o vše o ražby, prorážky, stěhování porubů, zajištění bezpečnosti. Velmi je zajímala otázka vedení porubu, protože u nich tak vysoké poruby netěží, popsal průběh fárání náměstek Dušička. Bylo to příjemné setkání s kolegy horníky ze zahraničí, vyměnili jsme si zkušenosti a dostali pozvání k návštěvě pracovišť RAGu v Německu, dodal. Více než spokojení byli i členové delegace. Nadchly nás především vysoké bezpečnostní standardy, jež jsme mohli vyzkoušet na vlastní kůži v oblastech s náročnými geologickými podmínkami, řekl Jürgen Eikhoff. Získané poznatky z Česka navíc zřejmě ve svých dolech brzy využijí. Zkušenosti z fárání a prohlídky sloje 38 na závodě Lazy nám velmi pomohou, až v roce 2014 začneme s dobýváním podobné sloje u nás, ujistil Eikhoff. Návštěva v koksovnách V ostravské Koksovně Svoboda přivítal německé hosty předseda představenstva a ředitel společnosti OKK Koksovny Michal Kuča společně s Petrem Mokrošem, náměstkem ředitele pro výrobu, a Mojmírem Trojkem, vedoucím výroby, kteří jim poskytli informace o provozních záležitostech. Delegace RAG si prohlédla část koksovny, především 10. koksárenskou baterii, a její členové měli možnost O společnosti RAG Podobně jako v Česku OKD je vně- mecku společnost RAG výhradním producentem černého uhlí. Mezi oběma firmami probíhá pravidelná výměna zkušeností, němečtí odborníci svým českým kolegům radili například při rozjezdu některých těžebních technologií pořízených v rámci projektu POP shlédnout tlačení slévárenského koksu. V průběhu diskuse přišla řeč také na spolupráci se současnými i bývalými německými koksovnami jako jsou Dillingen nebo Füstenhausen. Zaujal nás zejména vzorový pořádek, čistota i ohleduplnost k životnímu prostředí. Vše bylo v nejlepším pořádku, což je u místa v centru Ostravy jistě důležitý fakt, který pozitivně ovlivňuje vnímání místních lidí, řekl Eikhoff. Představili se naši záchranáři Návštěva z RAG doprovázená Klausem-Dietrem Beckem dorazila také na HBZS v Ostravě. Jak na úvod skromně poznamenal ředitel Hlavní báňské záchranné stanice Josef Kasper, aby nakonec jejího třídenního pobytu viděla to nejlepší. Hosté si za doprovodu Josef Kaspera a hlavního mechanika Jaroslava Provázka prohlédli výjezdovou a zásahovou techniku, výcvikový polygon tzv. dýmnici, ale i ubytovací prostory mužstva včetně zázemí. Představitelé RAG byli potěšeni nejen vysokou úrovní výcviku a profesionalitou českých záchranářů včetně špičkového vybavení, ale i rozvinutou spoluprací mezi HBZS v Ostravě a záchranáři v Německu. Konkrétně se jedná o vzájemnou výměnnou stáž záchranářů obou zemí v HBZS v Ostravě a HBZS v německém Herne. Je totiž dohodnuta výměnná týdenní pohotovost s tím, že čeští či němečtí záchranáři absolvují službu na družebních stanicích HBZS. Hlavním cílem je nejen to, aby poznali práci svých kolegů, ale hlavně rozšíření další spolupráce mezi českými a německými záchranáři pro případ řešení mimořádných situací většího rozsahu. Jak bylo totiž řečeno na závěr, každý ředitel šachty potřebuje kolem sebe tým spolehlivých lidí, na které se může spolehnout nejen v normálním provozu, ale i při řešení mimořádných situací, a to u záchranářů platí obzvlášť. syl, bk Ve čtyřech dolech společnosti RAG se tos vytěží téměř 11 milionů tun uhlí, tedy lepodobně jako v OKD, ovšem pouze z deseti aktivních porubů. Což znamená mimořádně efektivní důlní výkon 7,5 tun na člověka a směnu. I to je jedna z oblastí, ve které se mohou severomoravští těžaři od svých německých kolegů inspirovat. Zhodnotili dokopání nekopatelného Interpretační komise porubu to, co se povedlo, je výjimečné asi nejen na české poměry HAVÍŘOV Kolektiv hlavního předáka Tadeusze Czaji z úseku vedoucích Czeslawa Witka a Jozefa Ulmana z Pol- -Alpexu na darkovské šachtě v září úspěšně dokopal stěnu Byl to poslední porub dobývaný v dlouho využívané oblasti bývalé lokality Gabriela. Právě proto byl také zatížen mnoha zbytkovými nevydobytými pilíři včetně ochranného pilíře někdejších gabrielských jam, hranami výrubů nadložních slojí, tektonikami s amplitudou větší než 5 m i třemi důlními díly přecházenými frontálně samotným rubáním. Bez kázně kolektivu a vzorné spolupráce se záchranáři, střelci, vrtači či elektrikáři by výsledky nebyly. Kvůli uvedené zátěži byl porub velmi silně ohrožen důlními otřesy. Proto před zahájením dobývání vypracovali znalci několik posudků, ve kterých stanovili řadu opatření pro snížení nebezpečí vzniku důlního otřesu a pro snížení rizika zranění osob, pokud by přece jen k této mimořádné události došlo, upřesnil náměstek pro bezpečnost David Hájek s tím, že před i v průběhu kopání se pravidelně scházela skupina odborníků. Interpretační komise byla poradním orgánem závodního zajištění porubových chodeb strunový- mi kotvami stanovení ohrožené oblasti i na více než 400 metrů a minimálně 200 metrů do předpolí rozšíření šířky ochranné zóny z 11 na 14 metrů nekompromisní omezení maximálního postupu porubu na 3,2 m denně již v té době bezkontaktní sledování osob v ohrožené oblasti Ředitel šachty Kabourek děkuje interpretační komisi. dolu a navrhovala další opatření ke snížení rizika vzniku a následků důlních otřesů. Jednala celkem sedmadvacetkrát. Především díky přísným opatřením stanoveným vedením dolu na základě posudků a návrhů interpretační komise a kázni a ukázkovému přístupu osádky a všech zúčastněných techniků a dělníků v porubu kolektiv Tadeusze Czaji od loňského července do letošního září s vysokým POPem 2010 nakopal bez závažného úrazu celkem tun uhlí, pokračoval náměstek pro inženýring a plánování Milan Andrýsek. Jedinou mimořádnou událostí pak byl důlní otřes způsobený v porubu 2. října 2011 odpalem jedné z dvaatřiceti etap bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu, kdy byl vyvolán 1010krát větší seismický efekt, než byla energie samotné odpálené výbušniny. V okolí takového odpalu bývá vždy uzavřen bezpečnostní okruh, ve kterém se nikdo nesmí zdržovat. Proto vznikly škody jen materiální, byla devastována část úvodní těžní třídy. Takové provedení trhací práce, které vyvolá důlní otřes bez přítomnosti lidí, je možné také považovat za úspěch, nechal se slyšet David Hájek. Ředitel darkovské šachty Václav Kabourek jako poděkování za výtečnou práci pozval v říjnu členy Interpretační komise porubu k poslednímu slavnostnímu zasedání do restaurace Na Zaguří, kde všichni zhodnotili úspěšný průběh kopání. Úvodem se vzpomínalo na přípravy k dobývání porubu, který i sám ředitel Kabourek považoval za téměř nekopatelný. Ryszard Szeithauer coby šéf Pol-Alpexu připomenul i nemalé obavy z této nebezpečné oblasti, panující ve firmě. Radek Lukša Novela horního zákona prošla sněmovnou Nové znění má zrušit možnost vyvlastnění. To nahrává spekulantům PRAHA Poslanecká sněmovna před několika dny schválila takzvanou malou novelu horního zákona, která ze zákona vypouští možnost vyvlastnění kvůli těžbě hnědého či černého uhlí nebo jiných nerostů. Návrh ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident republiky. Změnu kritizovala především levicová opozice. Předseda hospodářského výboru Milan Urban (ČSSD) v rozpravě uvedl, že schválení novely může být v budoucnu hodnoceno jako velezrada, tak velké škody by podle něj mohla nová právní úprava způsobit. Rozhodnutí sněmovny naopak přivítala ekologická organizace Greenpeace. Pro tisíce občanů Horního Jiřetína, Černic a Karviné ohrožených vyvlastňováním kvůli uhlí pod jejich domovy je to skvělá FOTO: Radek Lukša Hlavní předák Tadeusz Czaja (vpravo) a vedoucí úseku Józef Ulman. Opatření prováděná nad rámec předepsaný bezpečnostními předpisy trhací práce pro rozrušení nadloží v celé ploše porubu, odpáleno téměř 90 tun výbušnin vyplnění chodeb v předpolí popílkovou směsí ochranné přilby 3M, zádové krunýře pro horníky kromě standardních vrtných testů použití metody otočných tyčí při prognóze napěťového stavu v předpolí porubu zpráva, uvedl mimo jiné vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský. Podle odborníků jde o populistický argument, na běžné rozvojové projekty soukromých firem by se dal totiž paragraf o vyvlastňování použít jen těžko. Dokumentuje to případ OKD. V novodobé historii OKD, tedy po roce 1990, jsme o podobných věcech nikdy ani neuvažovali. Se všemi majiteli nemovitostí jsme se vždy dohodli, uvedl ředitel pro rozvoj revíru Radim Tabášek. Zákon podle něj nijak nenahrává těžařům, ale zabraňuje spekulacím s pozemky. Smysl paragrafu, který dosud umožňuje vyvlastnění, jednoduše vysvětlil například bývalý předseda Českého báňského úřadu Roman Makarius. Nadřazenost Interpretační komisi tvořili za OKD vedoucí odboru bezpečnosti a ochra- ny zdraví při práci Miroslav Mančař a geomechanik Petr Dvorský za Ústav geoniky AV ČR Jiří Ptáček a Petr Koníček za Green Gas DPB Milan Stoniš, Josef Holečko a Česlav Bonczek za HBZS hlavní inženýr Zdeněk Pavelek za Pol-Alpex vedoucí provozu R2 Czeslaw Witek za Důl Darkov ředitel Václav Kabourek, náměstek pro inženýring a plánování Milan Andrýsek, Pavel Zajíček a Česlav Lincer (v době dobývání porubu vykonávali funkci závodního dolu), náměstek pro bezpečnost David Hájek, báňský inspektor Milan Macura (v době dobývání vedoucí odboru geomechaniky Dolu Darkov), Václav Smuž a Vlastimil Mitrenga horního práva nad jinými zákony ochraňujícími soukromý majetek byla vždy v historii vysvětlována skutečností, že veškeré nemovitosti jsou přemístitelné nebo schopné pozdější rekultivace, ložisko nerostu se však přemístit nedá a může být dobýváno jedině v konkrétní lokalitě, ve které vzniklo, napsal Makarius do připravovaného čísla časopisu Uhlí, rudy, geologický průzkum. Další znalci poměrů v Česku upozorňují, že stát by novelou ztratil kontrolu nad nerostným bohatstvím, které je v jeho vlastnictví, a zároveň vytvořil ideální podmínky pro spekulanty. Majitel sebemenšího pozemku by v případě definitivního schválení této právní normy mohl zamezit těžbě milionů tun nerostu a vláda by neměla nástroj, jak tomu zabránit. vs

3 18. října Logistika nerovná se doprava Projekt modernizace logistiky se netýká jen techniky a organizačních opatření. Jde také o změnu myšlení lidí KARVINÁ Logistika nerovná se doprava. Ve speciálním letáčku se to v těchto dnech snaží vysvětlit svým pracovníkům vedení Dolu Karviná. Za vytvořením letáku stojí šéfové úseku dopravy a souvisí samozřejmě s procesem modernizace systému logistiky na dolech OKD. V podmínkách Dolu Karviná se program týká v současné době především lokality ČSA. Pokrok, alespoň pokud jde o modernizaci technické základny a výstavbu organizačních struktur, je viditelný. Cílem je spokojenost kolektivů, které obdrží požadovaný materiál včas a přesně podle objednávky. Šachta nakoupila pět kusů nových závěsných lokomotiv v soupravách s hydraulickým zvedacím zařízením. Dynamicky se rozrůstá počet používaných přepravních kontejnerů. Těch standardních je v oběhu více než 130, takzvaných unikontejnerů bylo zakoupeno přesně 220. Počet podvozků pro jejich kolejovou přepravu překročil 140. Manipulaci s kontejnery a materiálem na pracovištích usnadňují zatím dva manipulační tahače, známé také jako manipulační kočky. Dieselhydraulický byl zakoupen v roce 2011, moderní elektrohydraulický je zatím zapůjčený. Na základě dobrých zkušeností by se však měl ještě letos stát vlastnictvím dolu. Dispečink logistiky, který sleduje nakládku a oběh kontejnerů a řídí provoz centrální dopravy pro zatím šest vybraných pracovišť, přešel na třísměnný provoz. Veškeré objednávky pro tato pracoviště jsou podávány pomocí osobních počítačů. K závěru se blíží první etapa výstavby tříkolejového překladiště pro centrální dopravu na překopu Druhá etapa by měla být ukončena do konce listopadu. Pokračuje výstavba a modernizace závěsných dopravních tratí a příslušenství. Těžiště úkolů se mění Těžiště úkolů spojených s přestavbou systému logistiky se ale začíná stále více posouvat i do jiné oblasti. Dospěli jsme do fáze, kdy musíme změnit myšlení lidí, vysvětluje vedoucí provozu dopravy a zároveň manažer logistiky na Dole Karviná Petr Hrdina. Nejde už jenom o zdokonalování techniky a organizační opatření, ale také o změnu v přístupu zaměstnanců. Značná část lidí si myslí, že logistika a doprava je to samé. To ale není, konstatuje Hrdina. Podle Evropské logistické asociace je definice logistiky následující: Logistika představuje organizaci, plánování, řízení a realizaci toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Tato definice zní na první pohled dost složitě, ale znamená v podstatě, že logistika je pojmem mnohem širším než jen doprava. Zahrnuje celý proces od podání/přijetí objednávky po dodání objednaného zboží zákazníkovi. Podle kvality tohoto procesu se dá hodně ušetřit, ale také prodělat. Cílem je samozřejmě to první ušetřit. Pod podmínkou, že bude zajištěn základní předpoklad úspěšného fungování logistiky, kterým je spokojenost zákazníka. V podmínkách OKD to znamená spokojenost pracovních kolektivů, které obdrží potřebný materiál včas a v požadovaném sortimentu. Nic nesmí chybět, nic by nemělo přebývat. Výzva pro chytré hlavy Když to shrnu, efektivita dopravy závisí na dobře fungujících ostatních procesech logistiky, říká Hrdina. Mezi tyto procesy řadí objednávku, nakládku, vyskladnění, povrchovou dopravu, vertikální dopravu, horizontální dopravu, závěsnou dopravu, manipulaci, sledování pohybu a oběhu materiálu a přepravních prostředků. Je to široké pole působnosti, které je i ideálním hřištěm pro nová řešení a zavádění inovací v rámci systému trvalého zlepšování Continuous Improvement. Také na naší šachtě proto stále hledáme vaše nové nápady, obrací se s výzvou na pracovníky Dolu Karviná Hrdina. Bohuslav Krzyžanek Důl Karviná má čtrnáct nových interních konzultantů CI FOTO: Důl Karviná Symbolem modernizace systému logistiky na dolech OKD se staly přepravní kontejnery. Jsou určitě důležité, ale důležitější jsou lidé. KARVINÁ Od začátku roku 2012 probíhalo ve školicím středisku SILMA Rychvald školení interních konzultantů Continuous Improvement, kteří byli vybráni z řad zaměstnanců jednotlivých VOJ OKD. Je to vlastně pokračování osvědčené praxe z loňského roku, kdy jich bylo pro VOJ Karviná vyškoleno 20. Posláním interních konzultantů CI je aktivní podpora jednotlivců z řad našich i dodavatelských zaměstnanců, manažerů, ale také optimalizačních a realizačních týmů při zavádění interních inovací a zjednodušení přístupu k informacím. Poskytují také pomoc při vyplňování karty nápadu. Jména všech, na které se můžete obrátit, najdete na nástěnkách ve vestibulech našich lokalit. Stejně jako loni i letošní druhý běh školení byl ukončen zpracováním a prezentací absolventských prací Moje firma úsek, který řídím, ve kterých byla řešena provozní problematika z oblasti působnosti jednotlivých konzultantů s využitím nově nabytých poznatků. Zpracování absolventských prací je sice časově náročnější, nicméně dává možnost na sebe upozornit, dokázat, že umím přemýšlet a mám zájem řešit problematiku, která každý den před námi vyvstane. Nešlo o práce teoretické. Týkaly se praktického využití a všechny se buď realizují nebo jsou připraveny v zásobníku k realizaci. V jednotlivých pracích konzultanti řešili úkoly z oblasti optimalizace centrálního odtěžení, větrání a degazace, elektro, svislé či horizontální dopravy materiálu a osob, renovace materiálu nebo úspor vzduchové energie. V oblasti rubání bylo prezentováno řešení prorážky pro nízký pluhový komplex a řešení přibírky počvy pomocí rotační frézy na nakladači. Na provozu úpraven bylo řešeno dočištění odpadních vod. Poslední práce řešila důležitou otázku inovace a cílů bezpečnosti na Dole Karviná. Jako nejzajímavější se jeví absolventské práce Vojtěcha a Dalibora Konečných, které řeší technické a organizační opatření pro udržení dopravní kapacity těžních zařízení jam ČSA2 a Jan a následné využití skipokomplexu ČSA 3. Tyto práce bezprostředně ovlivňují prohlubování jámy ČSA2. V oblasti úspory energie prezentoval Richard Diviš nové metody odstraňování netěsností na vzduchovém potrubí. Ve stadiu příprav je inovace, kterou prezentoval Vilém Uherek a která spočívá ve využití rotační frézy na nakládači pro rozrušování horniny při přibírce počvy důlních děl, zejména pod pásovými dopravníky v předpolí porubů. Protože se opakovaně přesvědčujeme, že jdeme správnou cestou, chceme v příštím roce pokračovat ve školení dalších interních konzultantů CI, kteří budou následně nápomocni při rozšiřování systému trvalého zlepšování. Na interní konzultanty se může obrátit s žádostí o pomoc každý zaměstnanec, který přijde s novým nápadem a neví si rady, jak ho realizovat v praxi. Nikdo se nemusí obávat, že bude odmítnut, každému se dostane odborné pomoci. Spolehlivou oporu v interních konzultantech CI najdou také realizační týmy nových nápadů (inovací) a optimalizační týmy projektů. Jsme přece na jedné lodi. Rostislav Volek vedoucí projektu CI na Dole Karviná Slovo vedoucího výroby Budeme muset ještě zabrat Po ukončeném září máme na Dole Karviná vytěženo tun a vyraženo 9790 m provozní metráže. Je to obrovský kus práce, který máme za sebou, nicméně k naplnění úkolů tohoto roku budeme muset pořádně zabrat, abychom rok 2012 mohli zhodnotit jako úspěšný. V porubech nás do konce roku čeká ukončení kapacitních bloků , na lokalitě ČSA a na lokalitě Lazy. Z ostatních kapacit budeme do konce roku dobývat porub a a budou najíždět poruby , a Hlavně do kapacitního lazeckého porubu , kterému se v tomto měsíci daří a dosahuje průměrné denní těžby ve výši 3500 tun, vkládáme naději v podobě překročení úkolů tohoto roku. Naší prioritou v provozu rubání je zaměřit se na rozjezdy porubů v ranních směnách, kvalitní údržbu strojního zařízení a na eliminaci nejčastějších prostojů souvisejících se zajišťováním úvratí. V provozu příprav se musíme soustředit na zlepšení nedostatečné stavební připravenosti ploch pro rok Jedná se zejména o připravenost porubů , , , a Včasným vyražením těchto okruhů získáme prvotní předpoklad k naplnění plánované těžby v prvním pololetí roku Musíme se zaměřit na striktní dodržování zpracovaných projektů, což jde ruku v ruce s kvalitou nově ražených důlních děl a následně obsazovaných víceprací v podobě přibírek a zmáhání. V oblasti 11. kry lokality ČSA budou dlouhodobě vyčleněny zmáhací a přibírkové kolektivy tak, aby nezatěžovaly razicí kolektivy v přípravě okruhů. V neposlední řadě musíme eliminovat prostoje na strojním zařízení, ať už správným plánem nasazení, kvalitní údržbou nebo opravou na povrchu. Ještě bych se rád vyjádřil k zavádění logistiky dopravy na lokalitě ČSA. Je to jeden z velice důležitých úkolů let 2012 a 2013, který nám pomůže v lepším a spolehlivějším využití lokomotiv a v zásobování materiálem. Chci vás požádat, abychom společně řešili počáteční problémy při zavádění logistiky a tím přispěli k bezproblémovému chodu šachty. Závěrem chci dodat, že kolektiv Dolu Karviná má na to, aby se s výše vytyčenými cíli a úkoly v roce 2012 zdárně vypořádal a připravil si tak dobrou startovní pozici do roku Petr Škorpík vedoucí výroby Dolu Karviná Prohlubování jámy ČSA 2 na Dole Karviná započalo Dokončení ze strany 1 V případě, že vzniknou problémy, ihned se řeší a přijímají se opatření pro dosažení požadovaných výsledků, řekl nám vedoucí odboru investic Dolu Karviná Tadeusz Konieczny. O přípravách na prohloubení úvodní jámy ČSA 2 na lokalitě ČSA Dolu Karviná jsme už psali. Cílem investice, jejíž hodnota se počítá řádově ve stovkách milionů korun, je otvírka 12. těžebního patra. Jeho vybudování umožní standardní odvětrání, odvodnění a klimatizaci porubových pracovišť v oblasti 11. kry, provozovaných v současné době v režimu podpatrové těžby, jednodušší dopravu mužstva a materiálu a snadnější řešení provozních záležitostí. To vše přispěje ke zlepšení bezpečnosti a hygieny práce. Zprovozněním 12. patra bude současně vytvořena základní otvírka pro další hornickou činnost v rozvojových oblastech Dolu Karviná. Hloubka úvodní jámy ČSA 2 od ohlubně dosahovala před zahájením hloubení 957,9 metru. Prohloubena bude o dalších 310,55 m, to znamená, že její výsledná hloubka bude činit přesně 1268,45 metru, upřesnil Konieczny. Jáma bude po dostavbě jednou z nejhlubších ve středoevropském regionu a nejhlubší v Česku. Její dno se bude nacházet v hloubce 1034,5 metru pod úrovní moře. Jáma ČSA 2 je kruhová a její světlý průměr činí 7,5 m. Pohybuje se v ní dvojčinné dopravní zařízení se čtyřmi vícepatrovými klecemi různých velikostí pro dopravu mužstva a materiálu. Moderní vymožeností je klec pro popouštění dlouhého materiálu v kontejnerech, přepravovaného ve svislé poloze, který se dříve věšel pod klece. FOTO: Důl Karviná Detail zajištění ostění prohloubené části jámy svorníky a ocelovými síty. Přípravy na prohloubení jámy ČSA 2 byly zahájeny v prosinci Vedle zpracování projektové dokumentace spočívaly například v ražbě přístupového překopu 1698 a komory pro strojovnu těžních vratů a dalšího zařízení, výstavbě betonážní linky na 10. patře a rozdělení spodní části jámy na pracoviště firmy Kopex a část vybavenou těžním zařízením 2/2, ponechanou pro dopravní účely důlních provozů na 11. patře lokality ČSA Dolu Karviná. Všechny tyto práce byly dokončeny v souladu s harmonogramem v září. Celá realizace stavby by měla trvat 48 měsíců, to znamená, že jáma by měla být hotová v roce Tehdy bychom měli přestřihnout slavnostní pásku, konstatoval s úsměvem Tadeusz Konieczny. Bohuslav Krzyžanek

4 4 OKD / ZA BRANAMI OKD číslo 38 ročník 42 Spolu s farníky slavilo město i zástupci hornického cechu Orlovský kostel SCEAV slouží k uspokojování duchovních i kulturních potřeb lidí již 150 let Kiosek na staříčské lokalitě Dolu Paskov. Odpovědi na nejčastější dotazy k HR portálu a ke kioskům OSTRAVA Zaměstnanci OKD mají k fungování HR portálu a ke kioskům řadu dotazů. K těm nejčastějším nabízíme odpovědi, které jsme seřadili podle témat. HR portál Uživatelské jméno a heslo Do HR portálu se zaměstnanec přihlašuje odkazem z OKD portálu. Aplikace je napojena na podnikovou správu uživatelských účtů, to znamená, že uživatelské jméno a heslo je stejné jako pro jakékoliv jiné přihlášení v rámci PC sítě v OKD. Po změně hesla je tedy nutné použít toto nové heslo i pro přihlášení do HR portálu. Schvalování dovolené Pro schvalování dovolené zaměstnancům organizačních jednotek, kde není vedoucí zaměstnanec, nebo v případě zástupce vedoucího je v HR portálu určena volba Plánování a po jejím rozkliknutí volba Žádosti k vyřízení. V poli Organizační jednotka (kde jste vedoucím nebo vedoucího zastupujete) je nutné vybrat příslušnou organizační jednotku a volbu potvrdit tlačítkem Hledej. ová notifikace ová notifikace je doručována příslušnému vedoucímu zaměstnanci a jeho zástupci pro vyřizování žádostí o dovolenou, a to opakovaně každý den do doby schválení nebo zamítnutí žádosti o dovolenou. Výchozí stav pro odesílání notifikací je notifikace povoleny a čas odeslání notifikací 02:00 hod. Doporučujeme čas pro zasílání notifikací bezdůvodně neměnit. Výplatní pásky HR portál umožňuje uživatelům procházet a tisknout své výplatní pásky. O zpřístupnění výplatní pásky v HR portálu musí zaměstnanec požádat prostřednictvím Service Desk OKD. HR portál a kiosky Změna osobních údajů HR portál, příp. kiosky zobrazují osobní údaje zaměstnanců, které se navádějí a aktualizují v personálním systému SAP. V případě změny v osobních údajích je zaměstnanec povinen nahlásit tyto změny na příslušné mzdové účtárně nebo svému personalistovi. V praxi to znamená, že změna příjmení, adresy bydliště nebo například navedení vzdělání je vždy prvotně navedeno do SAP a následně se to už jen zobrazí v HR portálu, příp. na kiosku. Aktualizace dat Údaje v HR portálu a v kioscích se aktualizují automaticky ze systému SAP každý pracovní den v podvečer. Jedná se zejména o aktualizace organizační struktury, osobních údajů, dovolených a směn zaměstnanců. Kalendáře směn pro zadávání dovolených V HR portálu a v kioscích jsou k dispozici kalendáře směn na období 2 až 3 měsíce dopředu. Za aktualizaci kalendářů odpovídají ekonomové na příslušné VOJ. Ostatní HR portál manuál Základní uživatelské informace jsou uvedeny také v manuálu, který je umístěn na OKD portálu ve složce Informační systém OKD NON SAP provoz, dokumentace HR Portál. Požadavky Požadavky na změny v přístupech a další požadavky týkající se HR portálu a kiosků zadávejte nejlépe prostřednictvím Service Desk OKD. Ivana Schejoková CSS lidské zdroje personální služby Společnost Lukray service otevřela novou ubytovnu, tentokrát v Chomutově CHOMUTOV Současná právní úprava obcím přímo nestanovuje povinnost zajišťovat bydlení pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Nabídka obecních bytů je velmi omezená a většina měst už ani nedisponuje vlastním bytovým fondem. Těm, kteří se dostanou do tíživé situace, tak zbývají azylové domy, krizová centra nebo ubytovny. Společnost Lukray service provozuje zařízení tohoto typu v Havířově, Prostřední Suché, Ostravě a nově také v Chomutově. Svým klientům poskytujeme kromě standardního ubytování ve dvou- nebo tří lůžkových pokojích s pravidelnou výměnou lůžkovin a úklidem i další služby, uvedl zástupce společnosti René Gucký. V ceně za lůžko jsou samozřejmě zahrnuty i náklady na topení, teplou vodu a elektřinu bez omezení. Dbáme na čistotu, pořádek, máme vlastní ochrannou službu, spolupracujeme jak s úřady práce a s policií, tak i s neziskovými organizacemi, které se zabývají pomocí osobám v nouzi. Poskytujeme rovněž ubytování lidem, kteří zůstanou vlivem nenadálých situací bez přístřeší, a pomáháme zapojit sociálně vyloučené do běžného života, doplnil Gucký. Jeho společnost je mimo jiné provozovatelem hotelového domu Impuls v Prostřední Suché. Objekt byl dříve známý jako Domov mladých horníků, který byl úzce spjat s dolem Dukla. V současnosti slouží objekt s kavárnou, bufetem i rychlým občerstvením převážně jako ubytovna pro polské horníky a další zájemce o tento typ ubytování. V havířovském hotelovém domě Merkur bydlí sociálně slabé rodiny i jednotlivci, kteří na úhradu bydlení dostávají dávky od státu. Kapacita asi 400 osob je plně obsazena, 70 procent ubytovaných tvoří občané Havířova. Objekt v září navštívil primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk a vedení společnosti Lukray service plánuje uspořádat kulatý stůl, kde chce problematiku probrat s dalšími dotčenými organizacemi. V Chomutově Lukray service provozuje objekt bývalé vojenské ubytovny, kde je 36 lůžek ve čtyřech třílůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích. Záměrem společnosti je získat pro tento objekt statut sociální ubytovny, která ve městě chybí. ni FOTO: Radek Lukša SML-SC-2012 ORLOVÁ Počátky těžby uhlí na území Orlové sahají do okolí roku 1820, historie kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání do roku Uhlí dalo místním lidem práci a obživu, kostel jim poskytl potravu duchovní. Pravdou je, že soužití obou nebylo vždy snadné. První následky důlní činnosti se na budově kostela projevily už v roce 1910; odstraněny byly na náklady tehdejšího Dolu Lazy. Další opravy byly uskutečněny v letech 1928, 1950, 1951, 1961, , , a dalších. I ty financovaly důlní společnosti. Kostel slouží lidem díky společné péči farníků, OKD a města. Zatím poslední generální oprava orlovského kostela SCEAV proběhla v roce 2005 v režii novodobé OKD. Spočívala v prostorovém stažení základových a svislých nosných konstrukcí ocelovými předpjatými lany, v ocelové bandáži vnitřních nosných sloupů a obetonování stávajících základových konstrukcí předpjatým železobetonovým věncem. Klenby a klenební žebra byly zpevněny injektáží vysokopevnostní pryskyřice, trhliny ve stěnách byly sanovány certifikovanými nerezovými pruty. Demontována byla nefunkční ztužující římsa na úrovni 8,9 m vně kostela. Práce provedla na základě výběrového řízení firma VOKD. Pro vyztužení kostela použila například 6345 kilogramů oceli a 9340 kg oceli ve formě úhelníků a desek. Pro zpevnění statiky kostela bylo využito 1386 metrů lan a pro zpevnění kleneb 500 metrů nerezových šroubovic. Pro usazení šroubovic a zalepení pryskyřicí bylo do kleneb navrtáno 8680 vrtů. Opraveny byly fasády, vnitřní malby, střešní krytina, vyměnily se okapy a obnovily drenáže. Vše vyvrcholilo terénními úpravami. V roce 2008 navázala na generální opravu z roku 2005 kompletní rekonstrukce zvonů. Díky novým srdcím a úpravám závěsu se snížil úhel jejich rozkyvu a tím i namáhání zděné konstrukce věže. Přestože okolní budovy včetně fary jsou už dávno sneseny, kostel SCEAV, který byl jako architektonicky významná stavba z období romantického klasicismu vyhlášen kulturní památkou ČR, tak slouží díky péči horníků, místních farníků i města dlouhých 150 let. V neděli 14. října si 150. výročí jeho posvěcení připomněli účastníci slavnostní bohoslužby, jíž se zúčastnili zástupci OKD, dalších firem z velké hornické rodiny, krojovaní horníci, představitelé Orlové a okolních obcí, hosté z Polska i Německa. Je to pro nás radostná a velice srdeční záležitost. Jsme velice vděční za místo, kde kostel stojí, i za lidi, kteří do něj přicházejí, hovořil sborový pastor Vladislav Szkandera. Poděkování OKD a obětavým farníkům za záchranu svatostánku, který se stal i kulturním a společenským centrem, vyjádřil místostarosta Orlové Radislav Mojžíšek. V čele slavnostního průvodu kráčeli krojovaní horníci s praporem. FOTO: Bohuslav Krzyžanek Kostel SCEAV v Orlové oslavil v neděli 14. října 150 let od svého vysvěcení. Řekli o kostelu SCEAV v Orlové Marek Síbrt, poradce pro Public Relations a projektový manažer OKD: Vždycky, když sjíždím autem od Dolu Karviná na hlavní cestu do Ostravy, vidím na horizontu mezi stromy tento kostel a uvědomím si, jak je krásný. A vždycky si vzpomenu na lidi, díky kterým kostel žije. Ať to jsou lidé z nadačního fondu přátel této kulturní památky, který pomáhá shánět peníze na její opravy a pořádá v ní zajímavé kulturní a společenské akce, anebo místní pastor a farníci, kteří u kostela kromě bohoslužeb pořádají tolik zajímavých akcí pro mládež. A jsem rád, že k tomu, aby byl tento kostel živým místem setkávání, může svým dílem přispět i společnost OKD. Ať už šlo o kompletní rekonstrukci v roce 2005, nebo o pravidelné kulturní akce, které podporujeme. Orlová a život lidí v ní je pro nás důležitý a i příklad místa, kde se dnes potkáváme, ukazuje, že nám tento region není lhostejný. Radislav Mojžíšek, místostarosta Orlové: Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání je nejenom významnou architektonickou, kulturní a společenskou památkou, ale slouží především tomu podstatnému, to je shromažďování lidí. Jsou to nejen bohoslužby, které se tu konají, ale také spousta dalších doprovodných akcí. Ať už alternativní srazy mládeže, příměstské tábory či jiné aktivity pro mládež. Ano, kostel má už 150 let a jako budova je relativně starší. Tím, že sem chodí mladí lidé, je ale pořád mladý. A to je pro naše město významné. I proto si velmi vážíme toho, že díky společnosti OKD a obětavosti farníků se kostel, který se během své historie dostal třikrát do vážných problémů, vždy podařilo zachránit a nadále slouží svému účelu. Kdyby zanikl, byla by to pro Orlovou velká ztráta. V roce 2005 společnost OKD vložila do generální opravy kostela více než 15 milionů korun. Jsme rádi, že spolupráce OKD se zdejším sborem SCEAV pokračuje, a to i naším prostřednictvím, navázal Jiří Bobrek, předseda správní rady Nadačního fondu Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové, který byl založen v roce 2010 za účelem shromažďování prostředků na opravy této památky, jejího provozu a propagace. Fond se sborem zde také pořádají kulturní akce, alternativní srazy mládeže, příměstské tábory a rozvíjejí další aktivity namířené zejména na mladé. Právě na tyto skutečnosti poukázal ve svém slově poradce pro PR a projektový manažer OKD Marek Síbrt, když prohlásil: Jsem rád, že k tomu, aby byl tento kostel živým místem setkávání, může svým dílem přispět i společnost OKD. Orlová a život lidí v ní je pro nás důležitý a i příklad místa, kde se dnes potkáváme, ukazuje, že nám tento region není lhostejný. Bohuslav Krzyžanek Kostel SCEAV je mezi občany Orlové v oblibě. Svědčil o tom i plný sál lidí.

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Srdcovka na judistický víkend Gtrant Nadace OKD pomohl dětem z frýdecko-místeckého klubu díky nápadu Martina Dehnera z Dolu Paskov Srdcovka tentokrát pomohla judistickému klubu z Frýdku-Místku. Martin Dehner (vzadu) sleduje trénink dětí. Jak to vidí stryk Lojzek RAŠKOVICE Nejen zdravým dětem, ale i těm s psychickými poruchami, hyperaktivitou a autismem se věnují ve Sportovním klubu Judo Frýdek-Místek, kde působí jako pomocný trenér někdejší český reprezentant Martin Dehner (33). Ten, když není právě v kimonu nebo se svou rodinou, obsluhuje i opravuje těžní stroje na staříčské šachtě. Tam se také dozvěděl o Srdcovce! Děti na raškovickém soustředění trénovaly a získávaly také vyšší barvu pásku, tzv. kyu. Je to skvělá věc. Kdo dnes někomu něco dá? Využil jsem této příležitosti a stal se patronem projektu našeho judistického oddílu pobytového soustředění pro nové zájemce i členy z řad dětí ve věku od pěti do patnácti let, které jsme měli o prodlouženém víkendu koncem září ve škole v Raškovicích, prohlásil opavský rodák Dehner, původní profesí opravář zemědělské mechanizace. S judem začínal už ve čtvrté třídě na základní škole, závodil za Slezan JUDISTÉ Vědecki dišput Seděli zme v utery Na Upadnici a mlčki sledovali cvrkot u stola stareho Koldera. Tam to naopak hučelo tajak v ule při rojeňu včeliček. A němohli zme se diviť, bo ve vikendovych krajskich volbach, jak pravily titulky v někerych novinach, KSČM vstala z mrtvych. Když už se mi zdalo byť to naše tiche nasrani na vysledki voleb dosť dluhe, ozval sem se: Sertě na polityku, šak uvidime, co z teho vzejdě! A poručil sem našemu stolu po zelene. Antek a Poldek už už chtěli cosik řecť, ale předběhnul sem je: Včera bylo Terezki a to, jak vitě, měla svatek moja vnučka, tuž až děvucha rostě enem do krasy. Až je zdrava a ma všecko, co ma spravna roba v dospělosti měť! Zvednul sem pulku a kopnul zelenu do sebe. A tym všeckim rozumiš jako co? zeptal se Poldek. Přeci všeckich pět pé pěkna, poctiva, pracovita, až je při penězach a hlavně až je plodna! Antek zakrutil hlavu a ze smichem se zeptal: Plodna třeba jako spisovatelka? Ty zje ale cyp. Či něviš, jak se včil mluvi o tym, že je fura manželskich paru, kere němožu měť děcka? Tuš až je plodna jako matka! pravil za mně Jiřik, kery se konečně spamatoval z teho volebniho vyprasku modrych ptakuv. No ja, enemže se ukazuje stale častějši, že něplodni su chlapi. Bo nosa ty upnute slipy a rifle im tlača na kule jak pravil už Bohuš ve filmu Dědictvi, vrypnul se do dišputa Juzek. Pánové, nerad se vám pletu do vašeho vědeckého zdůvodňování neplodnosti mužů a žen, ale musím vás upozornit, že se poněkud mýlíte! ozval se od stola v kutě isty doktor Vladimír. To je psychiater, kery sedava pravidelně sam, čita noviny a do našich dišputuv se němoce. A když urazi tych svojich pravidelnych šest až osum piv, bez řeči se zdvihně a dustojně odkrača dom. Enem raz se v naši hospodě zviditelnil, inač bysme se ho ani něvšimli. To za nim Na Upadnicu přišla jeho manželka. Fešna robka, ale jak odevřela tu svoju zmalovanu hubu, pokazila cely dojem: Už zase tady sedíš, ty gořalo?! To není normální. Jsi už notorický alkoholik a měl by Účastníci soustředění, Martin Dehner je v horní řadě první zleva. FOTO: Nadace OKD, Jan Baka Opava a byl krajským přeborníkem, reprezentoval republiku na soutěžích v německých Brémách či Mnichově. Na nějaký čas jsem přestal, ale teď chodím do oddílu s děckama, osmiletou dcerou a desetiletým klukem, líčil s tím, že ve Frýdku-Místku, kam se přistěhoval za manželkou, má ještě třetího potomka. Nejsem ale držitelem trenérské licence, a proto dělám jen pomocníka trenéra. Pracuji hlavně s těma nejmladšíma, od pěti do deseti let. Je to dobrovolné a bez nároku na odměnu, nechal se slyšet Dehner, jenž je na Dole Paskov v úseku těžních strojů vedoucího Zdeňka Havla pátým rokem. A přibližně stejnou dobu je i ve frýdeckomísteckém judistickém klubu se základnou v ZŠ v Dobré. Oddíl vedený Luďkem Kubíčkem je jedním z mála v oblasti bojových sportů, kde se mohou pochlubit zkušenostmi s hendikepovanými dětmi. Věnujeme se jim individuálně. Třeba stačí jen postrčit, naučit kotoul. Při sportu děti, které jen málo komunikují a jsou uzavřené do sebe, ožívají. Už jen tak nesedí v koutku, zvyšuje se jim sebevědomí, necítí se odstrčené, upřesnil judista ze šachty. Radek Lukša ses léčit! Vladimír vstal a řekl: Mýlíš se, drahá. Nejsem notorik, ale pouhý piják piva, což ty ani žádná jiná ženská nedokážete pochopit! A důstojně odešel. Čučeli jsme vtedy stejně tak jako ta jeho baba, kera za nim tež bez jedineho slovička odkračela. Od te doby sme ju něviděli! Měli byste si uvědomit, že za neplodnost lidí mohou především špatná životospráva, špatné stravovací návyky a především zničené životní prostředí, skoňčil svoji vědecke pojednani Vladimír, zaplatil nětradičně enem štyry piva a odešel. Byli zme z teho jeho projeva v šoku, až ticho přerušil Erďa: Dochtor pravi manželovi:,ty testy jsme vaší paní udělali, ale bohužel se nám pomíchaly výsledky, takže nevíme, zda trpí Alzheimrovou chorobou, nebo má AIDS.,Proboha, co mám teď dělat? pta se manžel.,já bych ji odvezl do neznáma, tam ji nechal, a pokud trefí domů, už bych s ní nespal! Fajne, ni?! Tuš zdař buh, vaš Lojzek Hra o tři stokoruny 37 Jak prožívala, o čem si povídala či uvažovala plyšová zvířátka na liduprázdné pláži, jak působila soutěžní fotografie č. 37 na naše čtenáře? Tak to všechno se dá vyčíst z vtipných příspěvků, které dorazily do naší redakce. Na autory tří nejvydařenějších čeká u nás stokoruna. Výherci soutěžní fotografie č. 37 jsou: Monika Škanderová a Denisa Havelková, obě z Karviné, Marcela Pastorková z Ostravy. Plyšová zvířátka na pláži si chtějí hrát, co tam dělají? Snad staví hrad? Mám snad ze zimy vidiny, musím se smát, raději by si měli iglu vyhrabat. (mš) Tak jsme si tu sami zbyli, ještě že máme ta piva a než jsme se k moři otočili, méďa byl jak slíva. (dh) To jsem zvědav, jestli ten delfín, co si s tebou hrál, ti napíše nebo alespoň zavolá! (mp) 38 Pozor, vyletí ptáček! upozornil fotograf soutěžního snímku č. 38 nesourodou dvojici a... Podařilo se. Jako dva holoubci se k sobě přitulili člověk a zvíře. Vaším úkolem je k zajímavému snímku napsat krátký vtipný komentář a poslat nám ho do redakce. Tři autory těch nejvydařenějších odměníme stokorunou. Uzávěrka je v úterý 23. října Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s R. Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 38 zveřejníme v dalším čísle novin. syl

6 6 HORNÍK BOWLING CUP 2012 V sobotu se hraje o finále O jaké ceny v HBC 2012 jde TTurnaj urnajj Open Open 1. místo: Týdenní pobyt v Chorvatsku v rodinných bungalovech Neptun Klub, bgw. Uranija Baška Voda, pro 2 osoby (dvoulůžkový pokoj) s polopenzí, autobusovou dopravou, včetně pobytové taxy. 2. místo: Týdenní pobyt v Chorvatsku v pavilonech Dukič A, Promajna, pro 2 osoby (dvoulůžkový hotelový pokoj) s polopenzí, včetně pobytové taxy. 3. místo Týdenní pobyt v Chorvatsku ve vile Pikolo, Sv. Filip i Jakov, pro 2 osoby (dvoulůžkový pokoj) s polopenzí, včetně pobytové taxy. 4. místo: Týdenní pobyt v Chorvatsku v rodinných chatách Tereza ve Fažaně, pro 4 osoby (každá chata pro 4 osoby) včetně pobytové taxy. 5. místo: Pobytový poukaz pro 2 osoby na prodloužený víkend (3 noci) do hotelu Repiská na Slovensku. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí a vstupem do relaxačního centra. 6. místo: Pobytový poukaz pro 2 osoby v Hotelu Odra v Beskydech. Ubytování na dvě noci ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí a 4 rehabilitačními procedurami. 7. místo: Poukaz k nákupu zboží v AVION Shopping Parku v hodnotě 1000 Kč + vitaminový balíček od RBP, ZP pro každého člena družstva. 8. místo: Poukaz k nákupu zboží v AVION Shopping Parku v hodnotě 1000 Kč + vitaminový balíček od RBP, ZP pro každého člena družstva. Turnaj OKD Každý člen družstva obdrží poukaz na nákup zboží v AVION Shopping Parku v Ostravě, a to v hodnotě odpovídající příslušnému umístění: 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo 7. místo 8. místo 6000 Kč 5000 Kč 4000 Kč 3000 Kč 2500 Kč 2000 Kč 1500 Kč 1000 Kč Herní časový harmonogram 2. kola, sobota 20. října 2012 Ostrava Zábavní centrum Zuzana Prezence: , Hra: Družstva: 2, 3, 5, 8, 16, 22, 26, 29, 33, 34, 39, 43, 46, 57 Prezence: , Hra: Družstva: 49, 52, 53, 61, 64, 65 Havířov Sportovní centrum Prezence: , Hra: Družstva: 4, 6, 17, 19, 21, 23 Prezence: , Hra: Družstva: 28, 30, 45, 62 Rozhodne se, která družstva budou v Ostravě hrát o atraktivní ceny v turnaji Open a která v soutěži OKD Karviná Herna Albert Prezence: , Hra: Družstva: 7, 9, 10, 11, 15, 18, 27, 58 Prezence: , Hra: Družstva: 32, 35, 37, 38, 44, 47, 51, 54 Prezence: , Hra: Družstva: 56, 60, 63 Karviná Bowling club U lesa Prezence: , Hra: Družstva: 1, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 31 Prezence: , Hra: Družstva: 36, 40, 41, 42, 48, 50, 55, 59 generální partner Horník Bowling Cup 2012: FOTO: Edmund Kijonka Příslušný pobytový poukaz obdrží každý člen družstva na 1. až 6. místě. číslo 38 ročník 42 V týmu firmy Katim bojuje v karvinské herně Albert dlouholetý účastník turnaje Tomáš Hejda. OSTRAVA V sobotu 20. října se ve čtyřech hernách v Ostravě, Karviné a Havířově bude rozhodovat o tom, která družstva se o týden později utkají v závěrečných bojích soutěže Open Horník Bowling Cup 2012 a která v soutěži OKD určené týmům složených výhradně z aktivních zaměstnanců naší těžební společnosti, jejích dceřiných společností a dodavatelských firem. Rozhodnou o tom ony sobotní výkony, ale také ty dosažené před čtrnácti dny body obou kol se totiž sčítají. Z každé herny postoupí do finále Open dvě druž- stva s nejlepším výsledkem. Do další samostatné soutěže budou zařazena z každé herny dvě družstva OKD. V sobotu 27. října se však v ostravské herně Bowling Sky nemusí sejít 16 týmů. Může jich být více nebo také méně. První eventualita nastane v případě, že na prvních dvou místech neskončí ani v jedné z heren tým OKD a navíc na druhém místě skončí družstva se stejným počtem bodů v tom případě totiž oba postupují do závěrečných bojů. Ke druhé alternativě dojde tehdy, když v turnaji Open obsadí družstvo OKD prv- hlavní partneři HBC 2012: ní či druhé místo a postoupí tak i do soutěže OKD. Pak bude hrát obě soutěže, v herně se tedy sejde méně než 16 týmů. Zatím jsou to úvahy. Na konečné obsazení soutěží si musíme počkat. Nicméně je jasné, že jde o mnoho. Ve finále Open a v soutěži OKD se hráči poperou o ceny v hodnotě okolo 400 tisíc korun. S jejich konkrétní podobou se můžete seznámit v infoboxu vlevo na této straně. Ještě hráčům připomínáme: přijďte v sobotu do heren k prezenci včas, tak, jak uvádí Herní časový harmonogram 2. kola. syl partneři HBC 2012: Šijeme na míru hornickou pojistku za podpory: 20. října 2012 Den, kdy ho představíte rodině Seznamte rodinu s vozem, který je pro ni jako stvořený. Nový vůz ŠKODA Rapid již brzy v naší nabídce! Přijďte se podívat na zcela nový model ŠKODA Rapid. Ochotně vám představíme velkorysý prostor a chytrá řešení, která určitě nadchnou i vaši rodinu. Více informací najdete také na Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Rapid: 3,9 5,8 l/100 km, g/km AUTO Heller s.r.o. Cihelní 481/ Ostrava Tel.: /38-VI/12 Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

7 18. října 2012 PANORAMA 7 Německá těžba českého uhlí Žáci ostravských škol poznávají, co je může čekat v mezinárodních firmách Co řekli žáci 9. A ze ZŠ Ostrčilova Daniel Litzienger: Přednáška o Německu se mi líbila. Také prezentace těžební firmy prostřednictvím počítače byla díky spoustě obrázků a výkladu tiskového mluvčího OKD moc zajímavá. Zatím nemám úplnou představu, co bych chtěl v životě dělat. Přihlášku podám na gymnázium, ale také na automechanika. Uvidím, jak všechno dopadne. Magdaléna Plosgunková: O tom, že OKD řídí Němec, jsem věděla, ale ne to, že tato firma prostřednictví své nadace podporuje tolik grantů, že dává na realizaci stovek projektů tak hodně milionů. Dovedu si představit pracovat v této oblasti. Zatím se ale hlásím na obor zubní technik, nicméně mou vysněnou prací je komunikace s lidmi, případně být herečkou. Michaela Kaczmarková: Beseda se mi moc líbila s oním propojením s prezentací OKD. Bylo fajn dozvědět se něco více o Německu a firmě, kterou řídí německý manažer. To jsem nevěděla, považuji to za zajímavé. Ráda bych studovala ekonomii a management. Ale stejně si myslím, že se jednou s kamarádkou Majdou stejně potkáme někde na divadelních prknech. OSTRAVA Jak se změnil běžný život lidí ve firmách, které ovládá zahraniční kapitál nebo je řídí manažeři z jiných zemí? Změnily se podmínky pro přijetí, firemní kultura nebo platy? To všechno teď zjišťují žáci ostravských škol v projektu Institutu komunitního rozvoje s názvem Multikultura také díky evropským financím z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dvě besedy se týkaly i společnosti OKD, kterou téměř šest let vedl německý ředitel. Mluvčí OKD dětem vysvětlil, že manažerský přístup Klause-Dietra Becka spočíval nejen v tradiční německé preciznosti, ale také v promyšlenosti jeho kroků. Mohl nechat běžet tradiční postupy, místo toho zvolil tu nejnáročnější cestu. Zařídil nové stroje za miliardy a učil české horníky, jak ty obrovské kolosy dostat do podzemí a jak je pomocí počítačů ovládat. Díky tomu je teď firma dobře vybavená a připravená i na horší časy, řekl mimo jiné žákům Vladislav Sobol. V příštích besedách budou kluci a holky zjišťovat, jak se pracuje českým zaměstnancům ve francouzských firmách nebo v jihokorejské automobilce Hyundai. red Malá černá hudba získala Zlaté pásmo Příznivci dechové hudby z našeho regionu mají další důkaz o kvalitě místních orchestrů. Tentokrát přímo z Prahy Malá černá hudba, jejíž členové se pravidelně účastní šachťáků OKD v roli Hudební smečky. KARVINÁ, PRAHA Příznivci dechové hudby z Karviné a okolí mají další důkaz, že se v regionu hraje opravdu dobře. Malá černá hudba kapelníka Milana Kupky, jehož havíři z OKD znají hlavně coby šéfa Hudební smečky na důlních šachťácích, se zúčastnila mezinárodní přehlídky dechových orchestrů Vejvodova Zbraslav, kde vybojovala Zlaté pásmo a zařadila se spolu s dechovou hudbou Svatobořáci, švýcarskou kapelou Blaskapelle Kronjanka a laureáty soutěže Moravskými muzikanty mezi nejlepší. Do stříbrného pásma porota zařadila Kleine Blasmusik z Německa a dechový orchestr Pra-lin-ka Praha, o bronz se dělily Městská hudba Kynšperk nad Ohří a Velký dechový orchestr České Budějovice. Sedmnáctý ročník festivalu, který se konal ve dnech 28. až 30. září v Praze- -Zbraslavi, je připomenutím nejslavnějšího zbraslavského rodáka, hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, z jehož pera vyšel i nejslavnější hit století, polka Škoda lásky. V porotě zasedli ředitel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR Václav Blahunek, velitel Ústřední hudby Armády ČR Jaroslav Šíp a ředitel základní umělecké školy, dirigent a skladatel Jiří Čaňo. Tajemníkem poroty byl hudební režisér Českého rozhlasu Praha Tomáš Stavěl. Uznání patří celému orchestru spolu se sólisty Lenkou Lipkovou a Evženem Drobkem, jménem kapely děkuji za hezkou reprezentaci mažoretkám Juventus pod vedením Martiny Jančíkové, napsala nám členka souboru, zpěvačka Romana Swaczynová. Zbraslavskou misi Malé černé hudby podpořilo finančně město Karviná. bk Vyšlo nové číslo časopisu Open Mine Čtvrtletník společnosti New World Resources popisuje v tematickém článku historii, zánik a obnovení hornického školství OSTRAVA Jako obvykle si ve třech jazykových mutacích, češtině, angličtině a polštině, mohou zájemci přečíst nové vydání čtvrtletníku mateřské společnosti OKD, holdingu NWR, na webových stránkách Tematický článek tentokrát popisuje minulost a současnost hornického školství v České republice. V našem regionu sahá jeho historie až do 19. století. Zatímco v počátcích šlo o obory pro hrstku budoucích havířů, například v roce 1971 jich studovalo v našem revíru již téměř 6000, v roce 1989 šlo dokonce o téměř 9000 učňů. Důvody, proč se společnost OKD k hornickému školství před čtyřmi lety po téměř dvacetileté přestávce vrátila, vysvětluje v textu personální ředitelka firmy Jarmila Ivánková, která tvrdí: Nedostatek technického vzdělání a nezájem o něj je celospolečenským problémem, který řeší všechny průmyslové podniky. Nejsme v tom výjimkou. Zároveň upozorňuje na rozšiřující se spolupráci se školami, díky níž byl v letošním roce otevřen maturitní obor Hornictví na tradičně partnerské škole SŠTAS Karviná. Nový studijní stupeň vyplní mezeru mezi učňovskou přípravou horníků na středních školách a vysokoškolským studiem na Vysoké škole báňské- -Technické univerzitě Ostrava, upozorňuje na další zajímavý aspekt ředitelka školy Iva Sandriová. FOTO: Josef Lys FOTO: Edmund Kijonka a MČH Vladislav Sobol, mluvčí OKD, v průběhu besedy s žáky ZŠ Ostrčilova. Kapelník Milan Kupka přebírá prestižní ocenění. Open Mine zároveň přináší rozhovor s novým projektovým ředitelem sesterské společnosti NWR KARBONIA Rodney Voigtem, který řídí rozvojový projekt v polském Debiensku. Voigt popisuje na mnoha konkrétních příkladech ze světa své zkušenosti s projektovým řízením. Vysvětluje, v čem si jsou všechny projekty podobné, zároveň poukazuje na mnohá specifika a nečekané situace, s nimiž se během své kariéry především v afrických dolech setkal. Že má činnost společnosti OKD zásadní význam pro fungování dalších firem v regionu, dokládá text o organizaci Ferrit, která dodává těžařům technologie především v oblasti dopravy a logistiky a je důležitým partnerem při realizaci projektu Nový systém logistiky a dopravy v OKD. A že si lze zahrát za přátelskou cenu golf kousek od Karviné při výhledu na funkční doly a fascinující panorama Beskyd v pozadí? A že díky podpoře Nadace OKD ožil památkově chráněný areál bývalého Dolu Alexandr v Ostravě-Kunčicích a hendikepovaní lidé mají díky tomu kde pracovat a bydlet? A že stojí černouhelný průmysl v Polsku před zásadním momentem v procesu transformace, která přivede stávající státní firmy na burzu a do rukou soukromých investorů? I o tom se můžete dočíst v novém vydání Open Mine. Marek Síbrt Tipy Horníka Unikátní záběry z Ostravy OSTRAVA Vzácné záběry z moravskoslezské metropole z časů, kdy ještě byla ocelovým srdcem republiky, promítne herec Jan Kačer na přednášce, která se koná ve čtvrtek 18. října v knihovně Galerie výtvarného umění (Poděbradova 12). Začátek je od 17 hodin. Waltari zahrají v garáži OSTRAVA Pětadvacáté narozeniny slaví finská progresivní metalová kapela Waltari a při této příležitosti se zastaví i v martinovském Rock n Roll Garage. Vystoupí v neděli 20. října od 20 hodin. Bude s sebou mít i speciální hosty, například Egotrip. Horníci, hory, horolezectví KARVINÁ Při příležitosti padesátin horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná bude v Galerii Zdravého města na Slezské univerzitě velká výstava. Její název je Horníci, hory a horolezci. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. října od hodin. Výstava potrvá do 23. listopadu. Neziskovka proti chudobě KARVINÁ Iniciativa Dokořán podporovaná Nadací OKD pořádá v sobotu 20. a neděli 21. října na fryštátském náměstí a v komunitním centru Agape řadu akcí v rámci projektu Česko proti chudobě. První den proběhne od 17 hodin beseda s osobností neziskové sféry Česlavem Santariusem. Družba zve na Oldies party KARVINÁ Taneční retro večer s hudbou šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. To slibuje program Oldies party, která je v pátek 19. října od 19 hodin v Obecním domě Družba. Vystoupí tanečníci z Externa, divadelníci z K.V.A.S.u či herci z Těšínského divadla. Podzimní koncert v lázních KARVINÁ Na tradiční Podzimní koncert v rámci 11. ročníku Darkovského podzimu zve Místní skupina PZKO v Karviné-Darkově. Vystoupí smíšený sbor Lira, žáci PZŠ v Karviné finalisté Karvinského talentu 2012, a kapela Kamraci. Neděle 21. října, darkovský Lázeňský dům, začátek hodin. Důchodci se loučí s létem HORNÍ SUCHÁ Klub hornických důchodců z Dolu František pořádá Loučení s létem, které se uskuteční ve čtvrtek 25. října v domečku na Podolkovicích v Horní Suché. Začíná se v uzi, bk Besedy přátel Hornického muzea se budou konat v Petřkovicích OSTRAVA Klub přátel Hornického muzea v Ostravě informuje své členy o změnách v konání besed a přednášek v nadcházejícím období. Z důvodů avizovaných stavebních úprav v areálu Landek Parku se pravidelné besedy KPHMO přesunují až do odvolání do Kulturního domu Petřkovice (náměstí u obvod. úřadu). První beseda se zde bude konat v úterý 6. listopadu od 15 hodin. Beseda a oslava sv. Barbory však bude zase v areálu Landek Parku v Kompresorovně (4. prosince od 15 hodin) kvůli většímu počtu účastníků. Další besedy v roce 2013 budou opět v KD Petřkovice vždy první úterý v měsíci od 15 hodin. Na těchto besedách s tematickými přednáškami budou členové KPHMO informování o dalším dění v Klubu. Za výbor KPHMO jednatel Karel Budín

8 8 ZÁBAVA číslo 38 ročník 42 Horoskop od do Beran Rozčaruje vás jednání kolegy, který vám nedokáže sdělit, že není schopen rozdělanou práci dokončit. Nakonec si poradíte sami, ale pocitu hořkosti se hned tak nezbavíte. Pro jistotu znovu zkontrolujte, zda jste nepřehlédli nějakou maličkost. Právě z ní se totiž může vyklubat zásadní věc, která bude mít dopad nejen na vás, ale potáhne se dál jako červená nit. Býk Dlouho očekávaná událost se stane skutečností. I když se domníváte, že všechno máte promyšlené do nejmenších detailů, realita vás vyvede z omylu. Jinak se vám v práci bude dařit. Jen kolegům připadnete příliš pragmatičtí a ambiciózní. Sny a vaše představy budou pro vás důležité. Touhou prosadit si své i v rodině zneklidníte partnera. Blíženci Zaskočí vás zjištění, že to, čím jste aktivně žili v posledních dnech, již není aktuální. Objektivní okolnosti vás donutí přerušit nějaké jednání, schůzku nebo setkání. Nemá smysl se tomu bránit, jen byste si přidělali potíže. V pátek si dejte pozor na dominantní osobu, která jak pozitivně, tak i částečně negativně ovlivní vaše nadcházející dny. Rak Týden zaplníte iniciativou a touhou prosadit si své vlastní plány. Nebudete-li dávat pozor, odhalíte před konkurencí a nepřáteli svá slabá místa. Všechna předsevzetí vás poženou vpřed. Stihnete mnoho různorodých věcí. Vábení k přechodu do jiné firmy zatím nechte bez povšimnutí. O víkendu vám přijde vhod ono pověstné teplé lidské slovo. Lev Nenuťte se do změn, o kterých nejste skálopevně přesvědčení, že jsou to ty jediné správné. Nejistota vás může podněcovat k chybnému jednání. Odpověď na otázky, které vás trápí, dostanete při setkání se starým přítelem. V hovoru s partnerem mějte na paměti, že příliš vzbouřené emoce nepřejí objektivnímu hodnocení vzniklé situace. Potřebujete pročistit hlavu. Panna Snaha něco uspíšit či někoho oslnit fyzickými přednostmi nebo intelektem není na místě. Nejste pro tento týden v té nejlepší formě a reakce okolí by nebyly dle vašich představ. Vaše jednání ovlivňuje disharmonie v postavení Luny a Saturna. Spoléhejte na své osvědčené klady, není jich málo. Pátek a dny volna vám půjdou přímo na ruku. Váhy Získat respekt a upevnit si autoritu bude vyžadovat odvahu stát pevně za svým a říct i to, co okolí ponese nelibě. Podnikavé čeká zajímavá výzva, nezadané příležitost k seznámení. Jen pozor, ať nakonec neskáčete z jedné činnosti na druhou. O víkendu odpočívejte. Najděte si čas a zkuste se na chvíli odpoutat od nepříjemných povinností. Štír Vítězství můžete slavit pouze za předpokladu, že nové nápady zrealizujete jen tehdy, pokud je dokážete uvést úspěšně i do života. I malý kompromis se počítá. Ve středu a čtvrtek budete plní energie a nebudete se bát i riskovat. Přes všechen úspěch budete podvědomě vyhledávat společnost opačného pohlaví. Potřebujete slyšet něco milého. Střelec Zahoďte naivitu a představu, že si jistou osobu omotáte kolem prstu jen sliby a lichotkami. Tak hloupý je dnes málokdo. Pokud nebudete litovat vynaložených peněz, mate šanci si pořídit moderní počítačové vybavení nebo zařízení, které vám usnadní a urychlí práci. I přes nemalé úspěchy vás může o víkendu přepadnout nespokojenost. Kozoroh Začátkem týdne se budete prosazovat vcelku nenápadně. Se zdánlivou odtažitostí v tváři se budete účastnit všech setkání a hovorů. Uvnitř vás však budete vřít kotel emocí, neboť se dovtípíte určitých zajímavých souvislostí. Pozorní buďte hlavně v oblasti finanční. Dobře zvažte, do čeho chcete investovat. V sobotu se naladíte na smyslnou notu. Vodnář Nepromarněte dny odkládáním povinností. Od středy se nechte motivovat lidmi, kteří po vás chtějí větší výkony. Zvýší se vaše potřeba mít své jisté. Váš úspěch bude podmíněn nutností odložit lenost a pohodlnost. Bojovnější náladu partnera zmírníte tím, že se více zapojíte do běžných starostí. Má totiž pocit, že vy se jen vyhříváte na výsluní úspěchů. Ryby Touha po uznání a vyšším postu vás požene do setkání a komunikace s lidmi, kteří mají odpovědné postavení a mohou samostatně rozhodovat o důležitých věcech. Horší to bude v citových vztazích. Nedostává se vám tolerance a ochoty učinit partnerovi či partnerce ústupky, jaké požadujete sami pro sebe. Víkend se bude nést ve znamení konfrontace s rodinou. AUTOR: František Krejča Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým. Postupně jich tam několik řekne nějaké ty rýmy až paní učitelka vyvolá Pepíčka a ten říká : V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena. Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje. ( viz tajenka). Pomůcka: Esam, Glin, Kalíla. Judský král 1. DÍL TAJENKY Poplach Magnetofonový pásek Palma Předložka Alifatický uhlovodík 2. DÍL TAJENKY Mety Afric. kmen na území Kamerunu a Nigérie Vtipy Dezinfekční prostředek na rány Právo volby Mláďata prasat Silná lihovina Cikáda Černomořské lázně Krtek (nářečně) Husarský kabátec Osud Slovenská předložka Sídlo v Irsku Na kraji (řidčeji) Prasklina Klih (nářečně) Štědrý člověk Jemná tkanina na závoje Ejhle Otázka při sázce Člen rodiny Tělocvičný prvek Šalamoun (zastarale) Pramáti Porazit Potom Dopravní linka Postava Alif. uhlovodík s jednou dvoj. vazbou Zpěvný pták Spár Citoslovce podivení Asij. jelínek Arab. název indic. díla Paňčatantra SPZ Strakonic Vření Dravý pták Část dne Papoušek Iniciály sochaře Eckerta Zde Tělocvičný prvek Citoslovce smíchu Výbušnina Křížovka o knihu Obyvatel Indonésie Tajenka křížovky č. 37:... ale kdepak, naskočte si. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 37 je pan Vladislav Parzyk z Horní Suché. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů: Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale ženská. Chvílemi uvažuji, že by stála za hřích! Pamatuj, synu, nesesmilníš! Kdepak velebnosti, NEZABIJEŠ! Drahá, mám pocit, že mě tvůj pes má rád. Nespustil ze mě oči, co jsme si sedli ke stolu. To bude asi tím, že jíš z jeho talíře. Přišel muž k psychiatrovi a říká: Doktore, moje krásná žena je mi nevěrná. Každý večer jde do baru U Larryho a balí tam mužské. V podstatě se vyspí s každým, kdo ji U Larryho o to požádá. Já se z toho zblázním! Co mám dělat? Uklidněte se, především se uklidněte, říká doktor, uvolněte se, hezky se zhluboka nadechněte, ale nejdřív mi povězte, kde je bar U Laryho. Chlapík se šikovně vytratí z práce, zrovna když jeho šéf odešel, a vyrazí si s kamarádem na ryby. Jak tak sedí u udic v pracovní době na břehu řeky, mihne se kolem nich motorový člun. Chlapík rychle skočí za vrbu, a když člun zmizí, zašeptá kamarádovi: Ty vole, to mám ale dneska štěstí. Neviděl mě ani můj šéf, ani moje manželka! Mluva Výšivka Kterýžto Značka vápníku 65/38-VIII/12 Sedí blondýnka a brunetka, popíjejí kávu a koukají na zprávy. Ukazují nějakého chlápka, co stojí na mostě a vyřvává, že skočí. Vsaď se, že neskočí, povídá blondýnka. Vsaď litr, že jó, brunetka na to. Chlápek přeci jen skočí. Blondýnka se vytací s tisícovkou, ale brunetka na to: Díky, ale já to nevezmu. Seš kámoška a já to viděla už ve zprávách o páté. Já taky, odvětí blondýnka, ale nikdy by mě nenapadlo, že skočí znovu. 8719_Chevrolet_CruzeSW-PavlasTrust-125x200-v2.indd :43 17/38-VIII/12

9 18 października 2012 numer 38 rocznik 9 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Koniec wieńczy dzieło... Członkowie komisji interpretacyjnej i brygady Alpex-u fetowali sukces HAWIERZÓW Brygada głównego przodowego Tadeusza Czai z oddziału nadsztygara Czesława Witka i sztygara oddziałowego Józefa Ulmana z firmy Alpex pomyślnie zakończyła we wrześniu wybieranie ściany nr w Kopalni Darków. Było to ostatnie wyrobisko ścianowe w rejonie byłej Gabrieli, obciążone dlatego wieloma problemami i zagrożeniami, mającymi swe korzenie w przeszłości. Wyrobisko było z tego powodu mocno zagrożone tąpaniami. Przed rozpoczęciem eksploatacji biegli opracowali kilka opinii, w których ustalili szereg kroków mających na celu ograniczenie ryzyka wstrząsów i ewentualnych wypadków poinformował dyrektor ds. bezpieczeństwa David Hájek. W czasie wybierania ściany regularnie spotykała się również tzw. komisja interpretacyjna, która była organem doradczym kierownika ruchu kopalni, proponując mu realizację kolejnych kroków mających na celu zmniejszenia ryzyka. W sumie grupa specjalistów spotkała się 27-krotnie. Przede wszystkim dzięki rygorystycznym postanowieniom przyjmowanym przez kierownictwo kopalni na podstawie zaleceń komisji oraz dyscyplinie i przykładnym postawom techników i robotników brygada Tadeusza Czai wydobyła ze ściany uzbrojonej w wysoki system ścianowy POP 2010 od ubiegłorocznego czerwca do września tego roku bez poważnego wypadku ton węgla podkreślił dyrektor ds. inżynierii i planowania Milan Andrýsek. Jedynym nadzwyczajnym zdarzeniem było tąpnięcie spowodowane przez roboty strzałowe wielkiego zasięgu w dniu 2 października 2011 roku, podczas którego wywołano 1010 razy większy efekt sejsmiczny, niż była energia odpalonych ładunków. W pobliżu takiego odstrzału zawsze jednak bywa strefa bezpieczeństwa, do której nikt nie może wkraczać. Dlatego powstały tylko szkody materialne. Wykonane w ten sposób roboty strzałowe też można uznać za sukces wytłumaczył Hájek. W dowód uznania za przykładną pracę dyrektor Kopalni Darków Václav Kabourek zaprosił członków komisji interpretacyjnej i przedstawicieli polskiej brygady ścianowej na ostatnie uroczyste zebranie do restauracji Na Zagórzu w Hawierzowie. Wspominano o przygotowaniach do eksploatacji ściany, którą sam dyrektor uważał za prawie nie do wybrania. Do obaw z realizacji trudnego zadania przyznał się szef Alpex-u Ryszard Szeithauer. W końcu jednak się udało... Członkiem komisji interpretacyjnej z ramienia Alpex-u był nadsztygar oddziału Alpex 2 Czesław Witek. Radek Lukša Ze spotkania członków komisji interpretacyjnej i przedstawicieli brygady Alpex oddział 2. Rodney Voigt to, zdaje się, mądry chłop Open Mine przynosi rozmowę z dyrektorem projektu NWR Karbonii OSTRAWA - Zarządzanie projektem nieprzewidziane zdarzenia, harmonogramy i dobra komunikacja. Tak zatytułowano rozmowę z dyrektorem projektu w NWR Karbonia Rodneyem Voigtem, który od początku tego roku nadzoruje przygotowania do reaktywowania KWK Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Rozmowę przynosi najnowszy numer magazynu Open Mine spółki matki OKD i NWR Karbonii New World Resources, który można znaleźć na stronach internetowych bądź w serwisie OKD (www.okd.cz) lub NWR Karbonii (www.nwrkarbonia.pl). Dowiedzieć się można co nieco z życia południowoafrykańskiego eksperta, a także, co to znana niewiadoma oraz że praca dyrektora projektu to przede wszystkim zarządzanie ta rada: Nigdy nie mów zleceniodawcy, w jakim terminie i jakim kosztem wykonasz zadanie, unikniesz kłopotów! Rodney Voigt to, zdaje się, mądry chłop. Magazyn Open Mine przynosi jak zwykle bogatą ofertę tematów. Jest podsumowanie wyników finansowych NWR za pierwsze półrocze, dowiedzieć się można, co to sekwestracja dwutlenku węgla, jakie znaczenie ma dla firmy Ferrit (produkującej lokomotywy zawieszane) współpraca ze spółką węglową OKD, czy jak reaktywuje się górnicze szkolnictwo zawodowe na terenie ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego. Jest też obszerna analiza przemysłu górnictwa węgla kamiennego w Polsce i na dodatek kilka słów o zaliczaniu dołków nad kopalnią, czyli o nowym polu golfowym w Karwinie-Lipinach. Za- ryzykiem. Jest też jedna wyśmienipraszamy do lektury. bk FOT. Radek Lukša FOT. Bogusław Krzyżanek Ruszyło głębienie szybu Głębokość szybu ČSA 2 przekroczy po dokończeniu robót w 2015 roku 1268 metrów KARWINA Faktyczne pogłębianie szybu wdechowego ČSA 2 w Kopalni Karwina ruszyło. W środę 10 października podczas dnia kontrolnego na budowie przedstawiciele specjalistycznej firmy budownictwa podziemnego KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z Bytomia zameldowali o wykonaniu pierwszych czterech metrów. Głębienie jest realizowane przy pomocy robót strzałowych w dwumetrowych zabierkach. Po wybraniu materiału skalnego na dno wyłomu opuszczany jest specjalny metalowy szablon i szyb jest obetonowany lanym betonem. Grubość betonowej obudowy wynosi jeden metr. Przy pogłębianiu szybu pracuje aktualnie około 70 pracowników. Pogłębianie wykonuje firma budownictwa podziemnego PBSz Kopex z Bytomia. Na ocenę przebiegu robót jest oczywiście za wcześnie. Jako najbardziej skomplikowana okazuje się tymczasem sprawa zharmonizowania potrzeb logistycznych oddziałów górniczych Kopalni»Karwina«i oddziału firmy»kopex«. Szczególnie podczas robót strzałowych ruch w szybie musi być ograniczany. Priorytet ma zawsze bezpieczeństwo ludzi. Po to są jednak codzienne narady operacyjne oraz regularne cotygodniowe dni kontrolne przy udziale przedstawicieli Kopex-u i kierownictwa kopalni, podczas których ocenia się, jak udało się zrealizować wytyczone cele. W razie wystąpienia problemów, są one natychmiast rozwiązywane powiedział kierownik działu inwestycji karwińskiej kopalni węgla kamiennego Tadeusz Konieczny. O przygotowaniach do pogłębienia szybu ČSA 2 na terenie ruchu ČSA Kopalni Karwina już pisaliśmy. Celem inwestycji, której koszt sięga setek milionów koron, jest otworzenie kolejnego, 12. poziomu wydobywczego. Jego budowa umożliwi standardowe przewietrzanie, odwadnianie i klimatyzowanie wyrobisk ścianowych w 11. partii pola górniczego, urabianych obecnie podpoziomowo, ułatwi transport ludzi i sprzętu i rozwiązywanie innych kwestii produkcyjnych. To z kolei przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na dole. Przez uruchomienie 12. poziomu zostaną jednocześnie stworzone podstawowe warunki do kontynuowania działalności górniczej w rozwojowych rejonach Kopalni Karwina. Głębokość szybu»čsa 2«od zrębu sięgała przed rozpoczęciem robót 957,9 metra. Pogłębiony zostanie o 310,55 m, co oznacza, że jego ostateczna głębokość będzie wynosiła 1268,45 metra poinformował Konieczny. Szyb będzie jednym z najgłębszych w regionie środkowoeuropejskim i najgłębszym w Czechach. Jego dno będzie się znajdywało na głębokości 1034,50 m pod poziomem morza. Szyb»ČSA 2«jest kołowy o średnicy 7,5 metra. Przygotowania w terminie Przygotowania do pogłębienia szybu ČSA 2 rozpoczęto w grudniu 2011 roku. Obok opracowania dokumentacji projektowej obejmowały one na przykład drążenie przekopu i komory na maszynownię, budowę węzła betoniarskiego na 10. poziomie oraz podział dolnej części szybu na stanowisko pracy firmy Kopex i część wyposażoną w urządzenie szybowe 2/2, pozostawioną do potrzeb oddziałów górniczych na 11. poziomie ruchu ČSA Kopalni Karwina. Wszystkie te prace zakończono zgodnie z harmonogramem we wrześniu. Cała realizacja budowy powinna trwać 48 miesięcy, to znaczy, że szyb powinien być gotowy w 2015 roku skonkludował Tadeusz Konieczny. Boguslaw Krzyżanek 150 lat kościoła ewangelickiego w Orłowej ORŁOWA Dwujęzycznie, po czesku i po polsku, odbywało się w niedzielę 14 października uroczyste nabożeństwo z okazji 150. rocznicy poświęcenia kościoła Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Orłowej. Polszczyzna brzmiała tu nie z uwagi na gości z prawego brzegu Olzy, przede wszystkim FOT. KWK Karwina Urobiona skała jest transportowana do odstawy na poziom 11. przy pomocy kubła wyciągowego. członków Orkiestry Misyjnej z Wisły, ale z powodu samych orłowskich zborowników, z których dużą część tworzą członkowie polskiej mniejszości narodowej w RC. Wśród uczestników obchodów nie zabrakło przedstawicieli OKD, firm związanych z górnictwem, umundurowanych górników, reprezentantów miasta. W ramach programu obchodów 150-lecia kościoła ŚKEAW wystąpiła Orkiestra Misyjna z Wisły. 150 lat w życiu kościoła to jednak spory szmat czasu, tym bardziej, że wybudowano go na terenach objętych eksploatacją górniczą. Pierwszy remont mający na celu naprawę szkód górniczych kościół przeszedł już w 1910 roku, w następnych latach, w miarę wzrostu wydobycia, remonty były coraz częstsze. Trzy razy groziło kościołowi wyburzenie, górnicy zawsze go jednak uratowali. Ostatnio w 2005 roku, kiedy gmach poddano remontowi kapitalnemu, finansowanemu przez spółkę węglową OKD kwotą ponad 15 milionów koron. Kościół ogłoszony zabytkiem kultury RC stał się prawdziwym centrum nie tylko wiary, ale także życia społecznego i kulturalnego miasta. Fakt ten zaakcentował w swym wystąpieniu również menedżer projektów OKD Marek Síbrt. Cieszę się, że do tego, żeby ten kościół był żywym miejscem spotykania się, może przyczynić się także spółka OKD. Orłowa i życie ludzi w niej są dla nas ważne i również przykład miejsca, gdzie dziś się spotykamy, pokazuje, że region ten nie jest nam obojętny skonkludował. Bogusław Krzyżanek Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 PANORAMA číslo 38 ročník 42 Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOMÍNÁME Ti, které milujeme, nikdy neodchází z naší blízkosti. Chodí po našem boku každý den... Neviděni, neslyšeni...stále blízko...stále milováni... stále postrádani, tak jako Ty.. Dne 15. října 2012 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí pana Štefana Horvátha, bývalého zaměstnance Dolu Mír, později zaměstnance ČSAD. Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera a synové a blízká rodina. B451/38/12 Kdo Tě znal si vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dnes, , vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého manžela, pana Petra Piksy, dlouholetého zaměstnance Dolu Doubrava. S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Petra s manželem a vnučkou, syn Filip s přítelkyní, rodina Klihova, Havláskova a Pavlatova. B452/38/42 Dne 22. října 2012 si připomeneme 6. výročí úmrtí pana Ing. Jiřího Mochela, Ph.D., bývalého ředitele Dolu Staříč a po r ředitele české pobočky německého výrobce důlních strojů ITIEN-BRIEDEN Nerger GmbH. Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. B453/38/12 Jak krásné by bylo k narozením Ti přát, jak těžko je teď u hrobu stát a tiše vzpomínat. Odešel jsi jak si to osud přál, však v našich srdcích zůstáváš dál. Dne by oslavil 60. narozeniny manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk Malík z Karviné, bývalý pracovní Dolu František. Opustil nás náhle a nečekaně dne Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcera Radka s rodinou a syn Richard s rodinou. B454/38/12 Dne vzpomeneme 22. smutného výročí tragického úmrtí pana Jozefa Szamaránszkého z Karviné. Zahynul na Dole Barbora při výkonu svého povolání, které měl rád, které ctil, a kterému zůstal navždy věrný. S úctou vzpomeneme i na jeho 29 kamarádů, kteří při této tragické události zahynuli s ním. Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou. S láskou vzpomínají manželka Marta a děti s rodinami. B470/38/12 BYTY Vyměním byt RPG v Porubě, 68 m 2, v přízemí, klidné prostředí, blízko MŠ, ZŠ, gymnázium i MHD. V lednu 2012 rekonstrukce koupelny + WC, nová sanitární technika, obklady i vertikální svody kanalizace (stoupačky) a plastová okna, za byt nebo RPG. Inf. na tel.: B456/38/12 Prodám družstevní byt 4 + 1, 72 m 2, zvýšené přízemí, francouzské okno, původní stav, dům po revitalizaci, Karviná-Ráj, ul. Haškova. RK ne. Cena dohodou. Inf. na tel.: B457/38/12 Prodám podsklepenou zděnou rekreační chatu umístěnou ve svažitém terénu v chatové oblasti ve Frýdlantě nad Ostravicí Podlesí. Inf. na tel.: B458/38/12 Prodám zděnou chatu o velikosti veranda a chodba, sedlová střecha, podsklepená, garáž, voda, elektřina v objektu, topení na tuhá paliva, pozemek pastvina, nádherná čistá příroda v oblasti Horní Lomné. Možnost koupání, lyžování, turistiky, houbaření, celoroční dojezd. Cena Kč. Inf. na tel.: B459/38/12 Prodám zděnou řadovou garáž vč. pozemku v Českém Těšíně, lokalita Na Horkách. Inf. na tel.: B460/38/12 Prodám rodinný dům se zahradou v Ropici, zkolaudován v r Dům je částečně podsklepený, kde je sklep a kotelna s plynovým kotlem na tuhá paliva (ÚT). Dům by mohl být upraven jako dvougenerační. K domu přináleží zděná hospodářská budova s přilehlou zastřešenou terasou. Pozemek 1810 m 2. Inf. na tel.: B461/38/12 Nabízím k dlouhodobému pronájmu nezařízený byt v původním stavu v Karviné-Ráji, 3. patro bez výtahu, nájem 5500 Kč + služby. Inf. na tel.: (po hod.). B462/38/12 AUTO-MOTO Prodám auto Škodu Felicii-combi 1,6 Mpi, r.v. 1996, T.P. do 01/2014, vozidlo je v dobrém technickém stavu. Sundávací taž. zařízení, ABS, 2x airbag, elektr. zrcátka, střešní okno, bez koroze, nová spojka, mnoho nových dílů od většiny dodám účty. Všechny provozní kapaliny, včetně náplně převodovky a brzdové kapaliny letos změněny. Ekol. daň již uhrazena, proto se platí pouze za přepis. Super cena Kč. Foto možno poslat em. Inf. na B463/38/12 Z důvodu koupě nového auta prodám 4 ks zimních pneumatik POLARIS 2 (165/70 R14 81T) spolu s hliníkovými disky EN- ZO (9x14 H5/100/60.1 ET 33) na auto SEAT IBIZA. Stáří pneumatik 2 roky, najeto na nich 3000 km, hloubka dezénu na pneumatikách vpředu 5,5 a vzadu 6,7. Zn. Levně. Inf. na tel.: B464/38/12 Prodám zimní pneumatiky na plechových discích zn. BARUM-Polaris 145/70R13 levně. Inf. na tel.: B465/38/12 Prodám pneumatiky Kleber 185/60 R14 82H DYNAVER HP 3, nové, 4 ks. Cena 4000 Kč. Inf. na tel.: B466/38/12 Prodám ocelové disky Opel 5 ½ J x 14 ET 49, 4 x 100, střed 56,5. Použitá sada v dobrém stavu. Cena 1600 Kč. Inf. na tel.: B467/38/12 Prodám zachovalou BABETU typ 212. Vhodná pro rybáře, cestu do práce. Jen vážnému zájemci. Cena 4500 Kč. Zn. Orlová. Inf. na tel.: B468/38/12 Koupím jakýkoliv starší motocykl, může být i ve špatném nepojízdném stavu. Inf. na tel.: B469/38/12 Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 38 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) 4177, 4178 Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 4176 Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 514 Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení 15, 520, 524, 710 Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) Nabouraným mírní následky nehod Asistenční služby TOTOAUTO využil ke své spokojenosti také kombajnér Lumír Mosler z Lazů OSTRAVA Lítání, starání, telefonování a zbytečné ztráty času si užil při první, nezaviněné dopravní nehodě kombajnér v rubání lazecké šachty Lumír Mosler až nad hlavu. Když do něj však nedávno na křižovatce naboural další nepozorný motorista, nastala situace zcela odlišná! Vyřízení agendy spojené s bouračkou se totiž ujala asistenční služba TOTO- AUTO z Ostravy-Mariánských Hor. Poškozeným půjčují několik druhů aut, od Škody Fabia po dodávku od Opelu nebo VW Touareg. Chlap se u nás v Rychvaldě rozjel ze stopky, nedal mi přednost a buchnul do mě. Nikomu se naštěstí nic nestalo, odnesly to jen plechy. Pak u nás zastavil technik z TOTOAUTO a od té doby jsem v této věci kromě vypsání záznamu o nehodě nemusel prakticky hnout ani prstem, líčil Mosler, horník z kolektivu hlavního předáka Marka Ladenbergera. Z jeho peněz ho to nestálo také ani korunu. Můj vůz Seat Ibiza byl sice pojízdný, ale poškozený. Tak mi z TOTOAUTA půjčili náhradní, byl to Ford Mondeo, který jsem užíval asi čtrnáct dní. Než byl ten můj opravený, což specializovaná firma taky zařídila, pochvaloval si zaměstnanec Dolu Karviná s tím, že veškeré náklady šly na vrub viníka z jeho povinného ručení. Tomu ostatně nabídla asistenční služba pomoc též; na jeho náklady... FOTO: AWT FOTO: archiv Snahou Asistenční služby TOTOAUTO je být u ohlášené bouračky do dvaceti minut. Elektrická lokomotiva typu ES64F4 v barvách AWT. Typický případ. Právě k plechařinám, jak se říká v oboru drobnějším dopravním nehodám bez zranění účastníků, vyjíždíme nejčastěji. Dnes a denně, sedm dní v týdnu, uvedl Tomáš Výmola z firmy TOTOAUTO, sídlící v ostravských Mariánských Horách. Pole její působnosti je pak nejen v krajském městě, ale také v Karviné, Orlové, Havířově, Českém Těšíně, Frýdku-Místku či Opavě. Naší snahou je být u každé nám nahlášené bouračky do dvaceti minut. Vesměs se to podaří dříve než dopravní policii. Ta je přítomna asi pouze u poloviny nehod, u kterých asistujeme, upřesnil Výmola, podle něhož jsou nejpříhodnějšími dny na autohavárii pondělky a pátky. Především v ranní a odpolední dopravní špičce. Sobota odpoledne a neděle dopoledne, to se bourá nejméně. Jsme tady od toho, abychom zmírnili následky dopravní nehody pro účastníky, kteří nejsou jejich viníky. Naši oblastní technici nabízejí komplexní služby vypsání záznamu o nehodě, vyřizování veškerého papírování i komunikace s pojišťovnou, zajištění odtahu poškozeného vozidla i jeho opravy v partnerském servise, a samozřejmostí je zapůjčení vozu náhradního, doplnil Výmola. Radek Lukša AWT rozšiřuje vozový park o moderní elektrické lokomotivy OSTRAVA Elektrická lokomotiva typu ES64F4 zvaná Eurosprinter řady 189 jezdí od října ve flotile nadnárodního železničního dopravce AWT. Umí odebírat proud ze čtyř různých napájecích systémů a vedle České republiky může jezdit v dalších pěti evropských zemích. Elektrický pohon značně snižuje dopad na životní prostředí. Další elektrická lokomotiva přibude do vozového parku AWT v polovině listopadu. AWT výrazně prodlužuje průměrné přepravní vzdálenosti realizované na železnici, letos sledujeme zhruba čtvrtinový meziroční nárůst. Pro větší Skupina AWT je nejvýznamnějším ním poskytovatelem služeb privátnákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytujeme komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl. Disponujeme rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5500 vozů. V České republice vlastníme rychle rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozujeme více než 60 železničních vleček a vlastníme přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnáváme přes 2000 pracovníků a naše tržby se blíží 10 miliardám korun. efektivitu a ekologičnost chceme proto více využívat elektrické lokomotivy. Zatím jsme zvolili pronájem jako překlenovací období. Naším záměrem je pořídit vlastní lokomotivy podobných technických parametrů, vysvětlil šéf železniční divize AWT David Kostelník. Lokomotivy řady 189 mohou být provozovány jak střídavými, tak stejnosměrnými napájecími systémy. Dokážou odebírat elektrický proud ze čtyř systémů 15 kv, 25 kv, 3 kv a 1,5 kv. Kromě České republiky mohou jezdit v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu. Jejich vysoký výkon je srovnatelný s výkonem čtyř až pěti dieselových lokomotiv. AWT má Eurosprintera 189 v pronájmu na tři roky, v polovině listopadu bude pronajat ještě jeden. V současné době disponuje AWT třemi elektrickými lokomotivami provozovanými v Maďarsku a pěti v České republice. Všechny jsou jednosystémové a jejich pohyb je omezen druhem napájení elektrické soustavy. Eurosprinter 189 je první čtyřsystémovou lokomotivou ve flotile AWT a využíván bude zejména pro koridor Bohumín (respektive Chalupki) Břeclav. Katherini Koláčková SML-AWT-2012

11 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Kdo získá Ceny Nadace OKD? Hlasovat pro organizaci, která by si zasloužila vyhrát, můžete na webu HLASUJ A VYHRAJ VÝBAVU NA HORY! OSTRAVA Život bez neziskových organizací si už dnes ani nedokážeme představit. Jsou všude kolem nás a nejenže zpříjemňují život běžným smrtelníkům, ale především pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. Seniorům, dětem, nemocným lidem, hendikepovaným, životnímu prostředí. Většina lidí v nich působí zdarma nebo za velmi nízkou odměnu, přesto s nadšením. Kvalitních organizací, které pomáhají, jsou stovky, lidé však před nimi dávají přednost kriminálním zprávám nebo drbům ze světa celebrit. Proto toho o neziskovkách příliš nevíme. Jedním z cílů naší firemní nadace je právě změna vnímání neziskového sektoru. Proto letos už počtvrté vyhlašujeme Ceny Nadace OKD, ve kterých představíme a oceníme nejužitečnější a nejzajímavější projekty dvanácti organizací. O tom, které z nich uspějí, může svým hlasem na nadačním webu rozhodnout každý. Získá za to hned dvojí dobrý pocit a postup do slosování o sedm poukazů na sportovní vybavení, každý z nich bude v hodnotě 2000 korun. Dnes přinášíme seznam nominovaných, v příštím čísle je představíme podrobněji. Vladislav Sobol Čichání a podřimování pro klienty MIKASA Z magistrátu a ministerstva dostávají pro stacionář řádově o desetitisíce korun méně než od Nadace OKD OSTRAVA Snuffelen je čichat, doezelen dřímat. Ve spojení těchto holandských výrazů se pak pro většinu zdravé veřejnosti skrývá nezažitý a poněkud obtížně vyslovitelný název nové terapie pro hendikepované snoezelen. Díky Nadaci OKD ji může v Ostravě využívat další z neziskových organizací, denní stacionář MIKASA v Zábřehu! Snoezelen můžeme chápat jako snahu o zapojení a stimulaci všech smyslů v atmosféře klidu. Slouží k tomu speciální relaxační multismyslová místnost, vysvětlovala Dana Kajzarová, která se coby speciální pedagožka věnuje ve stacionáři MIKASA čtrnácti klientům (navzdory věku jim Vedoucí stacionáře Sabina Honová s klientem při snoezelen terapii. tady rádi říkají děti) od 16 do 26 let nejen přímo z Ostravy. Snoezelen místnost pomohla zařídit Nadace OKD z fondu RPG Real Estate. FOTO: Radek Lukša NOMINOVANÉ PROJEKTY Program Pro zdraví Dítě patří domů (Středisko rané péče SPRP Ostrava) Podpora a rozvoj dobrovolnických programů (ADRA Frýdek-Místek) Chráněná medodílna (Šťastný domov, Kostelec nad Orlicí) Program Pro radost Sweetsen fest umělci potřebným (Pod Svícnem, Frýdek-Místek) Řemeslo má zlaté dno (Kulturní zařízení Ostrava-Jih) Svět loutek Galimortova divadla (Dům kultury města Orlové) Program Pro budoucnost Táhneme za jeden provaz (Klub zábavy a sportu Záolší) Monitoring ovzduší, vod a černých skládek (ZŠ Karolíny Světlé, Havířov-Podlesí) Dostavba baseballového hřiště pálkařský tunel (Baseball klub Snails Orlová) Program Pro Evropu Rozšíření domova pro klienty s Alzheimerovou chorobou (Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích) Sociální podnik Welness studio (InHelp Milovice) Likvidace zásobníku lehkého topného oleje Domova Sosna (Sociální služby města Třince) Fyzioterapeutka stacionáře MIKASA předvedla práci s postiženými. Naplánovali jsme si to tak, aby každý z nich měl týdně nejméně jednu pracovní hodinu, kdy může třeba hrát na hudební nástroje, cvičit prsty na hmatových deskách či pozorovat světelné paprsky. A nejméně jednu hodinu relaxační s uvolňující hudbou, uklidňujícími světly, různými aromatickými vůněmi... Stává se, že usnou, líčila Kajzarová. Snoezelen místnost v zařízení pro klienty s těžkým kombinovaným fyzickým i psychickým hendikepem, jež funguje třetím rokem, pomohla prostřednictvím Nadace OKD zařídit RPG Real Estate. Přispívá totiž do nadačního dárcovského fondu. Dříve vyrůstaly hendikepované děti v ústavech, teď mohou žít doma. Podobná zařízení jako Mikasa jsou velmi potřebná, obohacují děti a ulehčují rodičům, uvedl generální ředitel společnosti Tony Aksich. MIKASA (zkratka jmen zakladatelů Michala, Katky a Sabiny) vznikla jako centrum volného času pro postižené. V roce 2009 v Ostravě nikdo tuto službu nenabízel. Ověřili jsme si, že je o ni zájem a otevřeli denní stacionář. Věnujeme se lidem, kteří by jinak zůstávali odkázaní jen na rodinu, popisoval projektový manažer Michal Panáček. A Nadace OKD? Znamená stabilního partnera, který pomohl nejen při rozjezdu, ale přispívá i na provoz našeho zařízení. Díky ní vlastně existujeme, podpořila nám celkovou částkou 1,5 milionu korun už tři projekty včetně snoezelen místnosti, konstatoval Panáček. Podrobnější informace jsou na internetové adrese Radek Lukša FOTO: archiv Pavel Kreml zahájil jubilejní pobyt......na němž nechybělo cvičení pilates... Sraz stomiků na Valašsku VALAŠSKO Horský hotel Jelenovská ve Valašských Klobúkách hostil jubilejní dvacátý rekondiční pobyt Slezského klubu stomiků v Ostravě, který podporuje Nadace OKD. Přijelo na 120 lidí žijících se stomií vývodem střeva nebo močových cest na povrch těla nejen z Ostravy, ale i Opavy, Nového Jičína, Přerova. Milými hosty byli kamarádi ze Slovenska a Polska, uvedl Kreml, jinak docent-matematik z VŠB-TUO, s tím, že rekondice byla ubytováním, stravováním či rehabilitacemi ušita na míru právě stomikům. Prezentovalo se zde devět odborných firem nabízejících pomůcky pro pacienty s tímto hendikepem. Nechybělo ani dámské prádlo. Zúčastněnými značně oceňovanou přednášku měl fundovaný střevní chirurg Petr Jermář. Došlo i na výlety a poznávání přírodních a kulturních zajímavostí valašského regionu. Byli jsme za kouzelného podzimního počasí například v Pulčínských skalách, viděli jsme Betlém v Horní Lidči, vystoupali na rozhlednu v Královci... popisoval předseda klubu. A protože to byla dvacátá společná rekondice, byla na řadě i patřičná oslava včetně parádního jubilejního dortu. Vzpomenut byl i Světový den stomiků. Poděkování patří zejména Nadaci OKD, díky jejíž podpoře byla cena pobytu přístupná všem našim členům, kteří jsou z naprosté většiny v důchodu, vzkázal Kreml, podle něhož už nyní plánují další, jedenadvacáté klubové setkání. uzi...ani společné vycházky do přírody.

12 12 SPORT Rostislav Walica: S ženami je to těžší Papírování nemá předák z Darkova v lásce, ale umí zařídit, aby to fungovalo i u hokejistek KARVINÁ Pracovat na šachtě, nebo u ženského hokejového týmu? Hlavní předák rubáňového kolektivu Dolu Darkov Rostislav Walica zvládá obojí, i když jsou to podle něj stejně těžké šichty. Kdybych měl porovnat, zdali je těžší obstarávat servis kolem horníků nebo žen, tak bych ještě před rokem řekl, že u hokejistek to musí být snadné. Ale letos měním názor! Není, a je to opravdu dřina, usmívá se Rostislav Walica. Vše mu ale vynahrazuje fakt, že bere hokejovou záležitost jako svého velkého koníčka. A taky chalupu. Oba to jsou žrouti času, ale člověk musí něco dělat, nebo ne? konstatuje v útrobách zimního stadionu v Karviné. A proč si myslí, že u ženského hokejového týmu SK Karviná, kterému se už rok věnuje, je práce náročná? Protože ženské neposlouchají, směje se. Dámský hokej funguje ve městě skoro dvacet let. Až současné družstvo SK Karviná, při jehož zrodu stál Libor Navrátil, je ale tím pravým vyslancem nejen hornického města, ale i celého regionu v rámci republikové konkurence. Alespoň v posledních sedmi letech. Svěřenkyně trenérů Výtiska a Štoudka letos na jaře dosáhly na druhé stříbrné medaile a všichni lidé kolem karvinského hokeje věří, že brzy se bude na krku místních děvčat houpat i medaile nejcennější. FOTO: Ivo Dudek Hlavní předák rubáňového kolektivu na Darkově Rostislav Walica mezi karvinskými hokejistkami. Rostislav Walica k tomu chce přispět, jak jen bude moci. Zatímco v civilní profesi má pod sebou zhruba 130 lidí, v hokeji se trenérům do jejich profese neplete. Na šachtě pracujeme v nepřetržitém provozu, tam se starám hlavně o rubání. Jednám s šesti předáky přibližně dvacetičlenných skupin horníků a společně zajišťujeme, aby všechno šlo jako na drátkách a všichni byli spokojení. Na povrchu jsem ale minimálně, moje místo je dole, objasňuje svou roli mezi havíři. Mezi hokejistkami je to jiné. Tréninky jsou každý den, takže i já jsem s děvčaty a lidmi ve vedení klubu v kontaktu také každý den. Manažerská činnost kolem družstva je hlavně obvolávání soupeřů, domlouvání zápasů s celky mladšího dorostu a zabezpečování celkového zázemí kolem týmu. Na utkání žen cestujeme do Litvínova nebo do Kladna, což jsou dvoudenní nebo třídenní výjezdy, takže je nutné obstarat dopravu a podobně, vysvětluje Walica. OKD se v hokeji také angažuje V neposlední řadě jde ve Walicově funkci o shánění financí na bezproblémový chod klubu. Jednáme s různými sponzory. V tomto ohledu je pozitivní, že příspěvky na provoz dává nejen město, ale třeba i šachta Darkov, od které jsme loni také obdrželi sponzorské dary. Docela lituji, že jsem prošvihl Srdcovku (projekt Nadace OKD na podporu činnosti, na které participují zaměstnanci OKD pozn. aut.), Hokejistky SK Karviná mají v posledních sezonách medailové ambice. Většinou slaví vítězství. ale snad přijde ještě další příležitost, doufá Walica. A jak se vlastně k hokeji dostal? Přes dceru. Já sám jsem hrával zamlada jen fotbal. Rodiče mi hokej prakticky ihned vymluvili, protože je drahý, ale jednoho dne jsme dali dceru u nás doma v Těšíně na bruslení a jí to šlo velmi dobře, takže chvíli se věnovala krasobruslení. Později nám ale oznámila, že ji baví hokej a chce se věnovat jemu, krčí rameny otec karvinské hráčky Magdy Walicové. Zprvu jsem si myslel, že to k ničemu nepovede, ale dcera mě vyvedla z omylu. Vydržela. Dokonce se dostala i do juniorské reprezentace. Dělá mi radost, může být na dceru právem hrdý. Protože chtěl podpořit dceřin sportovní růst, jejich další kroky logicky směřovaly z Českého Těšína do Karviné. To je široko daleko nejlepší klub, kde má Magda šanci se postupně zlepšovat. Brzy jsem zjistil, že nemá cenu jí radit hokejově, a tak jsem se začal věnovat právě manažeřině, objasňuje Walica. A zdá se, že tato náplň volného času jej ohromně baví. Až na to papírování. Proto už v Karviné také máme novou PR manažerku, která se zrovna o tohle stará, protože papírování zrovna není můj šálek čaje. To vám potvrdí snad každý mužský, zakončuje s úsměvem Rostislav Walica. Martin Ruščin Spokojené hokejistky po vítězném utkání. Na provoz klubu přispívá i OKD, jmenovitě Důl Darkov. 103/38-XII/12 FOTO: Ivo Dudek Na házenkáře HCB OKD čeká v sobotu derby. číslo 38 ročník 42 Házenkáře HCB OKD čeká derby KARVINÁ Tradiční derby v minulosti dvou špičkových klubů české nejvyšší soutěže je v sobotu na programu v Karviné. Házenkáři Baníku OKD doma totiž přivítají Kopřivnici. Karvinští hráči již nutně potřebují zabrat, protože by rádi pronikli do elitní šestky tabulky, která bude hrát o medaile. Zatím ale figurují v dolní části soutěže. Přes poslední porážku v televizním utkání na palubovce pražské Dukly (27:32) nepřestává být karvinský trenér Daniel Michajlík optimistou. Určité herní návyky si už hráči osvojili, ale náš kádr je úzký a s tím můžeme mít problém. Projevilo se to i na Dukle. Zatímco soupeř měl všechny posty sestavy zdvojené, my na tom tak dobře nejsme. Možná i proto pro nás konfrontace s nejsilnějšími týmy vyznívá bodově špatně, byť herně je to slušné. Oproti začátku sezony šla výkonnost hráčů nahoru, domnívá se Michajlík. Potřebujeme jen začít bodovat, aby se to také projevilo v tabulce, upřesňuje. Nejbližší příležitost k tomu budou mít baníkovci tuto sobotu 20. října od 18 hodin proti Kopřivnici. Jsme ve stadiu, kdy musíme začít vyhrávat a doma musíme vyhrávat výrazně. Tabulka je vyrovnaná, série dobrých výsledků nás může vytáhnout do horní šestky, kde si přejeme být. Musíme však jednoznačně Kopřivnici porazit, zdůraznil Daniel Michajlík. luk Slavia Orlová: V zádech s OKD ORLOVÁ Společnost OKD se od nové fotbalové sezony rozhodla podpořit vedle karvinského a doubravského i fotbal orlovský. Třetiligová Slavia Orlová a její fanoušci zažili v poslední době hodně radosti s postupem do MSFL, se kterým je ale spojena také spousta starostí a zvýšení finančních nákladů. Fotbalový klub Slavia Orlová s povděkem kvituje rozhodnutí OKD přispět sponzorskými penězi na provoz klubu. V dnešní těžké době bojuje řada firem sama se sebou a na sport se finance shánějí skutečně obtížně. Navíc jsme v poslední době navýšili počet mládežnických družstev, takže náklady rostou. Peníze z OKD nám pomohou překlenout období, ve kterém sportovní kluby nedostávají díky změně loterijního zákona peníze od Sazky. Pomocnou ruku OKD proto vítáme, upozornil předseda Slavie Radislav Mojžíšek. Logo OKD by se brzy mělo objevit po obvodové části hlavního fotbalového hřiště ve sportovním areálu v Orlové. luk Fotbalisté hostí Čáslav KARVINÁ Velmi důležitý zápas absolvují v neděli na vlastním hřišti fotbalisté MFK OKD. V dalším kole II. ligy hostí Čáslav a mají ideální možnost odskočit nebezpečnému pásmu sestupu. Svěřenci trenérů Mašleje a Páníka naposledy smolně prohráli v Ústí nad Labem 2:3, kde inkasovali rozhodující gól v nastaveném čase, takže by tuto nepříjemnost rádi vymazali předpokládaným vítězstvím. Soupeř z Čáslavi je na tom hodně špatně, vyhrál všehovšudy jednou a se šesti body je v tabulce poslední. Karviné se z minulých dvou domácích zápasů podařilo vytěžit plný počet bodů, takže všichni doufají, že proti Čáslavi se podaří rovněž zvítězit. Proti Žižkovu předvedli hráči náznak zlepšení, jestli je to posun trvalý či jen dočasný, to odhalí až série zbývajících utkání, pravil trenér MFK OKD Jan Páník. luk 16/38-XII/12 Dovolená s Čedokem letadlem, autokarem nebo autem! Odlety z Prahy konečná cena Madeira 8 dní od Kč Egypt, Hurghada 8/11/12 dní od Kč Egypt, Sharm El Sheikh 8 dní od Kč Egypt, Marsa Alam 8 dní od Kč Emiráty 8 dní od Kč Dominikánská republika 9/12/13/16 dní od Kč Kuba 9/12/13/16 dní od Kč Mexico 12/13 dní od Kč Kostarika 10 dní od Kč Florida 9/16 dní od Kč Thajsko 12/16 dní od Kč Keňa 12/13 dní od Kč Zanzibar 12/13 dní od Kč Vánoce a Silvestr v Paříži a od Kč Silvestr v Římě od Kč Zvýhodněná nabídka pro seniory 55+ i další klienty všech generací: Jižní Španělsko, Andalusie 8 dní a od Kč Kypr 8 dní od Kč Advent v Římě od Kč Autokarem z Ostravy a dalších moravských měst Krakov Kč Víkend s poznáním nejen Berlína Kč Adventní čas v Drážďanech Kč Zaměstnanci OKD a.s. včetně spolucestujících mají celoroční slevy v Čedoku! Vánoční čas v j. Čechách a malebném Salzburgu Kč Předvánoční Vídeň od 750 Kč Vánoční Budapešť Kč Vánoční Krakov Kč * Lyžařské zájezdy do Rakouska - Hochkar a Kč* *(cena zahrnuje: dopravu, 5 noclehů s polopenzí, 5denní skipas, technický doprovod, pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.) Český lyžařský test 2013 Pitztal: exkluzivně u cestovní kanceláře Čedok: NOVINKA od Kč Vánoce, silvestr, zima 2012/13 v České republice a zahraničí včetně zájezdů do exotiky již v prodeji! Žádejte si naše katalogy. CK Ostrava CK Karviná CK Frýdek-Místek Provozní doba: Ostrava: Po Pá: , So: ostatní CK: Po Pá: , So: HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e mail: šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e mail: Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; e mail: tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , e mail: ústředna: Grafika Robin Caïs, e mail: Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Den finanční gramotnosti. Potřetí

Den finanční gramotnosti. Potřetí Potřetí Základní informace a hlavní cíle 2 Den finanční gramotnosti projekt, který Partners spustili v září 2011 Veřejně diskutovat o problémech finanční negramotnosti obyvatel FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Byty a společenství vlastníků v novém občanském zákoníku KDY Úterý 22.10.2013 16:00 18:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013

Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 ČRS ČRS MO Plzeň 1 Vás zve na Mezinárodní mistrovství ČR dorostu LRU přívlač 2013 Závody Mezinárodní mistrovství ČR dorostu proběhnou na revíru Radbuza 1A, revír č. 431 042, MO ČRS Plzeň 1 Dne 13.- 15.9.2013.

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou

Více

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011 Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND Říjen 2011 Aktivity a struktura společnosti Skupina MND MND a.s. vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu, výstavba PZP dceřiné

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena!

8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena! 8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena! V květnu a červnu se v připravovaném rehabilitačním centru i mimo něj stalo několik významných událostí. Zde je souhrn těch nejdůležitějších, doplněný

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milí běžci dobré vůle, v letošním roce slavíme Rok Olgy Havlové. Čím dál, tím víc chápeme, že paní Olga byla mimořádnou osobností.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více