PODČÁRNÍK ŽE BY FLORA OLOMOUC? Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODČÁRNÍK ŽE BY FLORA OLOMOUC? Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: listy@dobrany."

Transkript

1 číslo 9 září 2009 ročník VII zdarma do všech domácností ŽE BY FLORA OLOMOUC? Kdepak. Tato nádhera, kterou vidíte na obrázku, se nachází v atriu domu s pečovatelskou službou ulici Loudů. Obyvatelé domu se tak můžou kochat více než padesáti druhy okrasných květin a dřevin. A je pravdou, že se někteří obyvatelé scházejí, sedávají a relaxují v atriu nebo jen povídají o časech starých, ale i věcech aktuálních. I jejich zásluhou vypadá atrium tak, jak vypadá. Mnoho obyvatel domu totiž přispělo nějakou tou růží, dřevinou, květinou nebo jinou ozdobou na záhon a za to všem patří velký dík. Mimořádné poděkování patří však především panu Janu Petrekovi. Ten se o rostliny stará neúnavně každý den a je jedno, jestli slunce pálí, je pod mrakem a prší, nebo dokonce mrzne. Když není pan Petrek v atriu, tak prostě něco není v pořádku. Je to takový náš zahradník. Proto ještě jednou moc moc děkujeme. Vítězslav Ulrich PODČÁRNÍK Vážené stávající Dobřaňačky, vážení současní Dobřaňáci, vážené budoucí Dobřaňačky, vážení příští Dobřaňáci, vítejte opět v zajetých kolejích. Prázdniny a dovolené jsou v poslední době stále více ospalé a jejich skutečným vládcem se stává pověstná okurka. Ta letošní byla navíc notně zhořklá kvůli hospodářským potížím světa. Možná, že se kvůli tomu těšilo na konec onoho bezčasí více lidí než obvykle. Pocit bezpečí z řádu a zvyklostí má asi něco do sebe. To pochopit lze. Vykládejte to ale školákům, i když i mezi nimi prý existují výjimky, kterým návrat do lavic nevadí. Nevím, jak Vám, ale mně zrovna tohle na rozum nejde. Tak tedy ještě jednou vítejte v dělné době, kdy se zpravidla začíná se změnami a reorganizacemi a leccos se obrací na ruby. I naše radnice nachystala jednu zásadní novinku. Vychází vstříc našim novým spoluobčanům, v jejichž dokladech je pro nedostatek času na obíhání úřadů stále ještě adresa jejich předchozího bydliště. Mohou si vše zařídit v sobotu, dokonce si mohou přesnou čtvrthodinu zarezervovat po telefonu. Jde o vhodnou příležitost, jak své věci uvést do pořádku. Babí léto je na takové věci doslova ideální. Pokud vám to přijde zbytečné, vězte, že není. Navýšení počtu obyvatel je velmi významné pro rozpočet města. Právě podle zdánlivě zbytečného údaje v občance se rozdělují daně. Naše město se rozrostlo tak rychle, že jde v současnosti o milióny, které by zvlášť za krize přišly náramně vhod. Takže Vám za své milované město předem děkuji. Váš Martin Sobotka Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany,

2 ZPRÁVY Z RADNICE DOBŘANY ZKUSÍ VÍTAT I PONĚKUD VĚTŠÍ OBČÁNKY (som) Občanem města se člověk stává v zásadě dvěma způsoby. Buď se narodí, nebo se přistěhuje. V tom prvním případě jde o zásluhu jeho rodičů, nikoliv jeho samého. Přesto je přivítán obřadně a s poctami při oblíbeném společenském setkání nazvaném vítání občánků. Jaký rozdíl a jaká nespravedlnost oproti tomu, kdo koupil či postavil dům, nadřel se a zadlužil. Takový jedinec se musí vydat na úřad v naději, že nebude tak dlouhá fronta, která jeho bohulibý záměr zmaří. Jen představa úřadování je sama o sobě úmorná. Rychle vyplnit, za vámi jsou další Není proto divu, že v této skupině je málo skutečných občanů a většina občanů-fantómů. Lidí, kteří užívají veřejných služeb, na které v lepším případě přispívají symbolickou daní z nemovitosti. Z ostatních svých daní a poplatků pomáhají úplně jiným obcím. Možná jim tam postaví slavobránu či pomník, spíše ale ne. Ročně jde přitom o desetitisíce za jednoho takového fantóma. Rozhodne-li se tedy takový člověk sladit údaje ve svých dokumentech s tím, kde skutečně bydlí, a nasměrovat tak podíl ze svých daní blíže svému chodníku či hřišti pro své děti, je to svátek. Tomu by měla odpovídat i forma, jakou se tento člověk občanem stává. Pochopitelně nelze takového člověka posadit s dudlíkem do obřadní síně a vést k němu dojemnou řeč. Potřebuje něco dospělého a civilizovaného. Proto Městský úřad v Dobřanech zkušebně začíná se sobotními otevíracími hodinami u přepážky evidence obyvatel města. Mimořádné úřední hodiny evidence obyvatel Městského úřadu v Dobřanech v přízemí radnice, přijďte si: - vyřídit trvalé bydliště ve městě Dobřany - požádat o vydání nového občanského průkazu či pasu V sobotu od 9:00 do 11:00 hodin Možnost telefonické rezervace: paní Dana Bernklauová, evidence obyvatel MěÚ Dobřany VYHLÁŠKA O OMEZENÍ HAZARDU UŽ SI UDĚLALA PRVNÍ NEPŘÁTELE (som) Jak již jsme vás informovali, od června má naše město vyhlášku sloužící k omezení dostupnosti hazardu a zvýšení bezpečnosti ve městě. I když existuje krátce, našel se již její první odpůrce. Podnikatel, který údajně chtěl budovat novou hernu, se cítí postojem zastupitelstva poškozený. Jeho právník proto podal podnět na zrušení vyhlášky, který ale ministerstvo vnitra zamítlo jako neodůvodněný. Město Dobřany tak může pokračovat ve své snaze omezit (a výhledově i vymýtit) nebezpečí plynoucí z hazardních her. Prvním krokem jsou podle schválené koncepce preventivní opatření, například besedy ve školách či varovné tabule umístěné před hernami. 2 DOBŘANSKÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ JIŽ SKORO REALITA! V minulém čísle Dobřanských listů jsme Vás informovali o tom, že vedení města připravilo kompletní projektovou dokumentaci na akci, po které se v Dobřanech volá od nepaměti, na nové koupaliště pro veřejnost! Bude jím přírodní veřejné koupaliště, tzv. koupací biotop, kde dochází k přírodnímu čištění vody, tedy bez jediného gramu chlóru či jiných chemických látek. Tento cíl se stává čím dál více reálnější, město podalo žádost o finanční prostředky na celé koupaliště do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, tedy o finanční prostředky z Evropské unie, a zároveň zahájilo kroky vedoucí k samotné realizaci projektu. Na místě budoucího koupaliště probíhá archeologický průzkum, v řádné veřejné soutěži byl vybrán dodavatel projektu a samotná stavba bude započata ještě letos v polovině měsíce října. Celkový rozpočet projektu koupaliště včetně nezbytného zázemí je 27,5 miliónu Kč, městu by tedy dotace ze strany EU velmi pomohla. Předpokládá se, že koupaliště bude dokončeno nejpozději v měsíci květnu roku 2011 v závislosti na již zmíněné dotaci a rovněž na postupech při budovávání technologie přírodního koupacího biotopu a celé stavby, která bude v České republice jednou z prvních. Biotop je umístěn do klidové zóny pro volnočasové aktivity v ulici Ústavní, do prostoru stávajícího parku mezi ulicí Ústavní a rybníkem Dolní Kotynka nad sportovním areálem Tělovýchovné jednoty Dobřany, zvaným Džungle. Koupaliště je primárně určené pro rodiny s malými dětmi, mládež samotnou, stejně jako ostatní věkové skupiny obyvatel města Dobřany a jeho okolí. Kapacita koupacího prostoru o velikosti 1700 m2 je až maximálně 1000 koupajících se návštěvníků, celý areál pojme celkově 1500 návštěvníků. Areál bude kromě samotného koupacího prostoru vybaven brouzdalištěm a vodními atrakcemi pro nejmenší návštěvníky, skokanským můstkem v prostoru pro plavce, prostorem pro neplavce a dále nezbytným hygienickým zázemím (toalety, sprchy, šatny, převlékárny). V areálu bude pétanguové hřiště, pískové hřiště pro beach volejbal, kuželky, stejně jako řada ploch s dostatečnými místy pro odpočinek a opalování (s možností půjčení lehátek či slunečníků). Vše bude zasazené v parkové přírodní úpravě. V areálu nebude chybět místo pro občerstvení a parkoviště s kapacitou 50 vozidel. Město předpokládá, že vstupné do areálu bude vybíráno jako celodenní s možností slev pro rodiny s dětmi či ostatní věkové skupiny. O výši vstupného bude teprve rozhodnuto. Zdá se, že jedno z nejčastějších přání občanů, zmiňované nejenom v názorovém průzkumu obyvatel v rámci zpracovaného Programu rozvoje města Dobřany, již není jen přáním, ale reálnou skutečností. S největší pravděpodobností tak lze po řadě let říci, že občanům bude nejpozději na jaře roku 2011 v letním období volnočasový areál přírodního koupaliště plně k dispozici. A to je přeci skvělá zpráva. Marek Sýkora

3 CO SE DĚJE Seriál POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NA JIŽNÍM PLZEŇSKU 1. díl: Územní odbory Vážení občané, rádi bychom touto cestou uvedli nový seriál o Policii České republiky na jižním Plzeňsku. Cílem je představit Policii ČR jako moderní organizaci, která má za úkol především sloužit Vám občanům bývalého okresu Plzeň jih. V dalších dílech budete mít možnost se seznámit a prohlédnout obvodní oddělení, zeptat se vedoucího pracovníka na bezpečnost ve vašem okolí, nebo prohlédnout si vybavení dopravního inspektorátu. Jsme vstřícná policie a proto chceme v tomto seriálu navíc otevřít okénko pro Vaše dotazy, na které budou odpovídat přímo policisté, jejichž oboru se dotaz bude týkat. Několik nejzajímavějších poté vždy zveřejníme v dalším díle. Proto pokud Vás zajímá cokoliv, co se dotýká práce Policie ČR, pak pište na nebo volejte na telefonní číslo Územní odbory Plzeň - jih Od 1. ledna 2009 došlo ke změně organizační struktury bývalého Okresního ředitelství Policie ČR Plzeň jih. Změněn byl i samotný název z Okresního ředitelství Plzeň jih na Územní odbory Plzeň jih. Jedná se o dva územní odbory: odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování. Níže uvedené součásti těchto odborů (vyjma obvodních oddělení) sídlí v Plzni, na Anglickém nábřeží čp. 7. Oba odbory vzájemně spolupracují a společně plní úkoly Policie ČR na území Plzeň jih. Územní odbor vnější služby V rámci odboru vnější služby je tu pro Vás šest obvodních oddělení: Blovice, Dobřany, Nepomuk, Přeštice, Starý Plzenec, Stod a dále dopravní inspektorát se skupinou dohledu nad silničním provozem, skupinou dopravních nehod a úsekem dopravního inženýrství. Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Služba kriminální policie a vyšetřování (dále jen SKPV ) odhaluje a vyšetřuje závažné a organizované trestné činy a pátrá po jejich pachatelích. SKPV je rozdělena podle jednotlivých problematik na odhalování hospodářské kriminality a obecné kriminality. Dále pátrá po osobách a věcech. Tento územní odbor má k dispozici i kriminalistické techniky, z jejichž široké škály činností můžeme uvést například zajišťování stop zanechané pachatelem na místě činu. Na zajištění Vaší bezpečnosti spolupracují s výše uvedenými odbory i další součásti Policie ČR. Mezi ně patří policisté z oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál. Ti v současné době sídlí na adrese Plzeň, U Borského parku 20 a jejich pracovní náplní je mimo jiné vydávaní zbrojních průkazů, nebo evidence zbraní. Oddělení vnitřní kontroly má zase za úkol prověřovat, zda-li strážci zákona při své práci nepochybili a pracovníci preventivně informační skupiny se starají o prevenci a informují Vás o případech, se kterými se jihoplzeňští policisté v poslední době setkali. Co Vás čeká při návštěvě Jestliže se rozhodnete nás z nějakého důvodu v Plzni na Anglickém nábřeží navštívit, čeká na Vás zrekonstruovaná vstupní hala s recepcí. Odtud pro příchozí přivoláme odpovědného policistu, který s nimi vyřeší důvod návštěvy. Pokud se stane, že si budete muset chvíli počkat, pak využijte moderní čekárnu, kde si můžete zkrátit čas sledováním televize, nebo čtením časopisů. Pro bližší informace, například o telefonních číslech, o ových adresách, nebo aktuálním policejním zpravodajstvím, navštivte internetové stránky Zde po zadání slovního spojení Plzeň jih do vyhledávače Vám již web sám nabídne odkazy přímo na naše územní odbory. Poté si můžete pohodlně zjistit potřebné informace. Příští díl přinese... Jestliže nevíte, jak vypadají jednotlivá obvodní oddělení, pak se těšte na příští díl. V něm Vás pomocí fotografií provedeme od zaparkování vozidla, přes zvonek, čekárnu, až k samotnému okénku, kde čeká policista ochotný Vám pomoci. Seznámíme se také s tím, co všechno musí strážci zákona ve službě znát a umět. por. Bc. Libor Pilař preventivně informační skupina PLZEŇSKÉ OHÝNKY 2009 Pro velký úspěch zazáří i letos na lukách U svatého Jiří na Doubravce nad Plzní v pátek nesoutěžní ohňostroj a v sobotu tři soutěžní ohňostroje. Součástí akce bude také bohatý kulturní program. Jedná se o soutěž profesionálních firem, které provádí ohňostroje. Po výběru hudby a po sestavení hudebního scénáře je třeba sestavit vlastní ohňostroj podle zadaných pravidel: délka 10 min. a velký počet závěrečných efektů. Příprava takového soutěžního ohňostroje trvá dva až tři měsíce. Patronem letošního ročníku se stal primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl, který věnoval pohár pro vítězné družstvo. Hlavní změnou je, že program bude dvoudenní. Po loňské zkušenosti jsme letošní produkci směřovali programově opět na všechny věkové kategorie. Produkce začne již v pátek 18. září od 15 hodin zábavným programem /kolotoče, prodej tomboly cen, šermíři/, od 17 hod. začne hlavní program. V vystoupí hosté - hudební skupina z Francie a ve 21 hodin zahájí ohňostroj starosta obvodu Plzeň 4 JUDr. Hynek Brom. Poté zahraje country kapela Cop. Hlavní program na pódiu v sobotu od 14 hodin zahájí Toman a lesní panna, od 15 hod. vystoupí Heidi Janků, v pokračuje Kabát revival, v pak Stan & Tony a po ohňostrojích ve uslyšíte Sebranku country. Od 15 do 17 hod. přijedou s technikou profesionální hasiči a provedou několik ukázek. Ve 20 hod. pozve moderátor na pódium hosty, kteří budou losovat 10 hlavních cen (barevná televize / 82cm) a zhlédneme jednotlivé soutěžní ohňostroje. O dobrou zábavu se také postarají zábavné atrakce - kolotoče, střelnice, různá nafukovací skákadla, houpačky atd. Pro mlsné jazýčky je připraveno chutné občerstvení.. Šermířská skupina bude předvádět historické hry s možnou účastí zájemců z řad dětí. A po velkém ohlasu přijedou opět historická vozidla, poběží videoprojekce, která bude snímat na plátna dění kolem pódia. V prostoru vedle pódia bude stan s ukázkami výrobků tělesně postižených - chráněné dílny ze Stoda. Po skončení posledního ohňostroje budou diváci vyzváni moderátorem, aby svými hlasivkami určily vítěze. Síla hlasitosti se měří hlukoměrem. Hudba doprovázející soutěžní ohňostroje bude znít nejen přímo na místě z reproduktorů, ale také v přímém vysílání rádia KISS PROTON. Průběžné informace najdete na kde si můžete přečíst celý podrobný program. Za organizátory Ladislav Kincl, LAKI ohňostroje Plzeň 3

4 ROZHOVOR S JANEM VOZÁREM (pami) Před ukončením loňského školního roku upozorňoval ředitel Jan Vozár žáky i rodiče Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech na stěhování zušky z důvodu rekonstrukce budovy, ve které sídlí také městská knihovna. Nejen zasvěcené, ale i ostatní čtenáře listů budou jistě zajímat bližší informace o dění kolem školy, o které vás na našich stránkách pravidelně informujeme a která se významnou měrou podílí na kulturním životě našeho města. V jakých prostorách budete tedy od září vyučovat? Školní rok 2009/2010 zahájíme v prostorách prvního stupně základní školy, která se nachází vedle radnice ve Školní ulici č.p.48. Vedení školy v čele s p. ředitelem Mgr. J. Šedivým nám uvolnilo jedno křídlo budovy - celkem tři třídy, jeden kabinet a skladovací prostory v suterénu školy. První třída bude sloužit učitelům naší školy jako sborovna a zároveň ředitelna, druhá místnost je určena pro kolektivní výuku, tedy pro výtvarný obor a hudební nauky, a třetí učebna se promění v koncertní sál pro naše muzicírování. Všechny třídy, ve kterých budeme působit, se nacházejí v prvním patře budovy nad tělocvičnou. Do hudební školy se bude vcházet z boku směrem do dvora, kde je umístěno únikové schodiště. Budeme tak mít samostatný vstup do školy. Protože se v hudební škole vyučuje v odpoledních hodinách, kdy většinou už neprobíhá výuka v základní škole, máme k dispozici další třídy pro naše pedagogy. Přesnější informace o místě výuky se dovědí žáci ZUŠ od svých učitelů první týden v září. Jak proběhlo stěhování? Myslím, že stěhování proběhlo na výbornou, i když jsem zpočátku propadal šílenství a beznaději, jak to všechno můžeme zvládnout. Ne nadarmo se říká: Je lepší vyhořet, než se stěhovat. Měli jsme celkem týden a dva dny na přestěhování celé školy. To se nakonec povedlo. Klavíry (3 ks) a pianina (6 ks) přestěhovala odborná kvalifikovaná firma. Větší kusy nábytku pomohla přemístit firma MALÝ s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na realizaci rekonstrukce budovy ZUŠ a městské knihovny. Nicméně se toho ve škole našlo hodně. Kdo zažil stěhování byť jednoho bytu, tak ví, o čem mluvím. Za velké pomoci firem Nábytek PROGRES, s.r.o. Plzeň a HELIA, s.r.o. Plzeň, které zapůjčily stěhovací vozy, se vše podařilo dotáhnout do konce. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Josefu Dolejšovi, Václavu Kordíkovi, Lukáši Palkoskovi, Technickým službám města Dobřany, učitelům ZUŠ a jejich přátelům za velmi výraznou pomoc při stěhování hudební školy. Nedojde na základě této skutečnosti k nějakému omezení výuky? K omezení výuky určitě nedojde. Vyučování hudebních nástrojů, zpěvu, hudebních nauk či výtvarného oboru bude probíhat stejně jako v loňském školním roce. Naopak nyní máme možnost využít větší počet tříd, než jsme měli doposud. Je hodně základních škol v celé ČR, kde působí obě instituce současně. Všechno má své výhody i nevýhody. Původní plán na celou rekonstrukci byl, že se škola bude opravovat během prázdnin a dále potom za provozu. Jsem rád, že tomu tak nakonec není, protože by opravy byly zdlouhavé a naše práce mnohem náročnější. 4 A co koncerty, kde budou probíhat? Koncerty přece musí být! Bez žákovských koncertů bych si nedovedl fungování školy představit. Koncertovat se bude v jedné třídě, kterou máme k dispozici. Nachází se v prvním patře školy. Naše výtvarnice si určitě poradí s výzdobou, takže se máte na co těšit. Chystáte pro žáky v právě začínajícím školním roce nějaké novinky? Žáci budou mít možnost si zahrát a učit se na nové nástroje. Oficiálně začne probíhat výuka na české dudy a bude možnost hrát na nové cembalo, kopii německého typu Eisenach. V jednání je ještě možnost rozšířit hudební výuku o další předmět - rytmika. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat? Rekonstrukce potrvá do konce června r Pak budeme mít celkem dva měsíce se nastěhovat zpět do nových, opravených a doufám krásných prostor. Školní rok 2010/2011 už zahájíme v nové hudební škole. K jakým stavebním úpravám v budově dojde a na co se můžeme těšit? Při procházce kolem školy je vidět, že se už staví... Popisovat celou projektovou dokumentaci nemá smysl. Zmíním se o největších úpravách. - rozšíření budovy směrem do dvora (městská knihovna získá nové prostory - sklady,čítárna aj.) - kompletní půdní vestavba s novou střechou (taneční sál, ubytovací pokoje, vzduchotechnika) - bezbariérový přístup (výstavba výtahu) - úpravy ve třídách (nové podlahy, zlepšení akustiky, samostatné vstupy, možnost napojení keramické pece pro výtvarný obor) - úpravy v koncertním sále - nové pánské i dámské toalety - nové celkové rozvody plynu, elektriky, vody - využití dvora včetně altánu pro venkovní koncertování Pokud vše dobře dopadne, chtěli bychom na naší škole nově otevřít taneční obor a rozšířit hudební obor o další nástroje, jako např. bicí či žesťové (trubka). Na závěr bych chtěl velmi poděkovat vedení města v čele s panem starostou Jaroslavem Sýkorou za finanční prostředky na rekonstrukci budovy ZUŠ a městské knihovny. Pevně věřím, že to nebudou investice zbytečně vynaložené a hudební škola se bude nadále starat o kulturní život ve městě a jeho okolí. Popisky k fotkám: č.1) dvůr školy - objevený septik č.2) nová přístavba

5 KULTURA SLOUPEK PLNÝ NOVINEK DĚTSKÁ LITERATURA BOEHME Julia: Lukáš ve školce Malého Lukáše čeká velká událost, poprvé půjde do školky. A s tím ho napadá spousta nových otázek, na které je třeba odpovědět. Tatínek mu slíbil, že si tam najde spoustu nových kamarádů, ale Lukáš si tím není tak úplně jistý. Jak se s novými problémy Lukáš popere, to bude jistě zajímat nejednoho předškoláka. Milé příběhy spojené s pestrými ilustracemi si určitě zamilujete. SELZNICK Brian: Velký objev Huga Cabreta Kniha, která by neměla uniknout žádnému zvídavému čtenáři. Jsou zde navzájem propojeny jak prvky obrázkové knížky, grafického románu, tak filmu. Sirotek, údržbář a zlodějíček Hugo žije ve zdech pařížského nádraží. Jak se jeho život změní po příchodu zvláštní sečtělé dívky a zatrpklého starce, to se dozvíte v příběhu, který je plný záhad, tajemna, které láká k rozlousknutí. Jak funguje neuvěřitelné lidské tělo podle Koumáků Připrav se na zběsilou projížďku lidským tělem. Staneš se svědkem odrážení útoků nebezpečných bakterií, budeš uhýbat stříkajícím trávicím šťávám a projedeš peřeje rychle proudící krve. Díky novým kamarádům Koumákům prozkoumáš všechny části svého těla, zjistíš, co se děje uvnitř i na povrchu. Díky bohatým ilustracím a rozkládacím dvoustranám ti neuteče ani buňka. Dokážeš doplnit do názvu knihy správnou číslovku??? Bylo nás... Cesta kolem světa za...dní Dvakrát...pohádek Městská knihovna Dobřany bude ve dnech od 7. do 11. září 2009 uzavřena z důvodu stěhování dospělého oddělení na II. stupeň Základní školy (Tř. 1. máje 618) D TI BEZPE N Odpoledne s integrovaným záchranným systémem V neděli 13. září 2009 od 13:00 hodin v areálu bývalých kasáren v Dobřanech. PROGRAM XVII. HAYDNOVÝCH HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ ČT od hod. - VÍCOV, kostel sv. Ambrože Vladimír Richter, Jan Tuláček PÁ od hod. - DOLNÍ LUKAVICE, kostel sv. Petra a Pavla Orchestr Konzervatoře Plzeň dirigent J. Štrunc, housle M. Pavelec LITERATURA PRO DOSPĚLÉ MELGOSA Julián; POSSE Raul: Umění výchovy dítěte Renomovaný psycholog J. Melgosa a učitel i vychovatel v jedné osobě, Raul Poss připravili knihu, ve které se snaží učebnicovým způsobem přiblížit nejrozporuplnější téma, kterým je výchova dítěte. V devíti kapitolách získáte informace o základních vývojových stádiích dítěte, dozvíte se jakým způsobem si osvojit dovednosti, které jsou pro zvládnutí období důležité, jak ovlivnit utváření charakteru dítěte, jak budovat zdravé sebevědomí i jak vzbudit realistický pohled na sexualitu. PÁ od hod. - D. LUKAVICE, zámek, kaple GIEROVÁ Kerstin: Každé řešení má svůj problém Mladá Gerri plánuje spáchat sebevraždu. Ještě předtím, než se její plán stane realitou, rozhodne se napsat dopisy všem příbuzným i známým, ve kterých jim sděluje, co si o nich doopravdy myslí. Shodou okolností sebevražedný plán nevyjde a Gerri se znovu ocitá ve světě, ze kterého chtěla odejít. Jak se ale změní její vztahy vůči příbuzným a přátelům? O tom, že není snadné vypořádat se se svými blízkými, když vědí, co si o nich doopravdy myslíte, se přesvědčíte sami. NE od hod. - PŘEŠTICE, kostel Nanebevzetí P. Marie SICHINGER Martin: Cukrový klaun Román, který získal hlavní Literární cenu Knižního klubu, nás zavede do vojenského újezdu Boletice do poloviny devadesátých let. Aleš se již odmalička věnuje fotografování zaniklých vesnic u bývalých grafitových šachet. Nejvíce ho však přitahuje kolický zámeček, který zná od dětství a s nímž má spojeno několik vzpomínek a nezodpovězených otázek. Život ve vesnici však zničehonic naruší příchod nového majitele zámečku. Ten s sebou přinese novou dávku záhad, tajemna a zvídavých otázek. Jak si s tím vším Aleš poradí, to si nenechte ujít. ČT od hod. - STARÝ PLZENEC, kostel sv. Jana Křtitele Maria Theresia Ensemble (SK-HU-PL) SO od hod. - NEBÍLOVY, zámek Camesina Quartet (D) SO od hod. - SPÁLENÉ POŘÍČÍ, zámek Temperament 430 NE od hod. - PŘÍCHOVICE, zámek Irena Troupová, Lukáš Vendl Musica Aeterna (SK) PO od hod. - BLOVICE ZÁMEK HRADIŠTĚ, kaple Esterházy Ensemble (A) ÚT od hod. - NEZDICE, kostel sv. Prokopa Capella Apollinis ST od hod. - DOBŘANY, kostel sv. Mikuláše Collegium Marianum Jiří Krejčí, Luigi Magistrelli (I), Petr Hejný PÁ od hod. - CHOTĚŠOV, klášter Hipocondria SO od hod. - ŘENČE, kostel sv. Cyrila a Metoděje Markéta Cukrová, Marek Špelina, Petra Matějová SO od hod. - LUŽANY, zámek, kaple Catherine Mackintosh, Geoffrey Govier /GB/ 5

6 KULTURA Městské kulturní a informační středisko Dobřany i v letošním roce zahajuje výuku cizích jazyků MěKS Dobřany pořádá každý rok od října do května jazykové kurzy. Jsou otevírány podle zájmu a počtu uchazečů v jednotlivých skupinách. Vyučuje se 1x týdně 90 minut po dobu 30 týdnů. Pro školní rok 2009/10 připravujeme: Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci s KČT, Junákem a pionýrskou skupinou Delfíni pořádá v sobotu 19. zá í 2009 POHÁDKOVÝ LES Angličtina začátečníci, pokročilí, konverzace a firemní konverzace. Jsme schopni zajistit i výuku dalších jazyků, pokud se přihlásí nejméně 8 osob, aby mohl být kurz otevřen. Za pohádkovými bytostmi a strašidly se můžete vydat od 9:00 do 12:00 hodin z terasy MODRÉ HVĚZDY. Po návratu zde děti dostanou diplom a malou odměnu. Příjem přihlášek a další informace: DOB ANSKOU 50 Informační středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany Ing. Jaroslava Marková Tel.: , Mob.: (sms ve tvaru: příjmení mezera typ kurzu, např. AJ zač,...) Uzávěrka přihlášek je Kurzy budou otevřeny podle zájmu účastníků. Cena kurzu se odvíjí od počtu přihlášených zájemců. Začátečníci a pokročilí cca Kč za celý kurz (necelých 100 Kč za 90 minut výuky). Konverzace cca Kč za celý kurz ( cca 130 Kč za 90 minut výuky). V případě menšího počtu zájemců se cena kurzu musí navýšit, abychom mohli zaplatit lektora. Start na terase MODRÉ HVĚZDY od 7:00 do 10:00 hodin. Startovné: Pro účastníky starší 15 let Pro organizované turisty a děti do 15 let Rodinné startovné 10,- Kč 5,- Kč 20,- Kč Česká společnost Josepha Haydna o.s., ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany a městem Dobřany Kurzovné se platí na první hodině v celkové výši!!! Ženy na mateřské dovolené dostanou od Města Dobřany dotaci na zaplacení poloviny kurzovného. Přihlášení zájemci budou informováni o přesném začátku kurzů. Výuka probíhá v jednacím sále Informačního střediska na náměstí, případně v učebně ZŠ Dobřany I. stupeň. Výuka začne v týdnu od Vás srdečně zvou na koncert, na kterém vystoupí umělecký soubor Collegium Marianum. Koncert se uskuteční ve středu 16. září od 18:00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech. Záštitu nad koncertem převzal starosta města Dobřany p. Jaroslav Sýkora. Na programu: J. Haydn, Johann Christoph Bach, C. Philipp Emanuel Bach Umělecký soubor Collegium Marianum /umělecká vedoucí Jana Semerádová/ je stálé profesionální hudební a taneční těleso. Cílem souboru je oživení zapomenutých hudebních a tanečních památek střední Evropy 17. a 18. století. Členy souboru jsou mladí čeští a zahraniční interpreti staré hudby, kteří pravidelně vystupují na domácích i zahraničních pódiích. Věnují se také systematické vědecké a badatelské činnosti. Jejím výsledkem je řada novodobých premiér děl, která v minulosti ovlivnila vývoj evropského umění. Soubor realizuje rozsáhlé projekty s významnými zahraničními sólisty, dirigenty a choreografy a účastní se mezinárodních hudebních festivalů. 6

7 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAČAL NOVÝ VČELAŘSKÝ ROK Podletí - čas rodících se dlouhověkých (zimních) včel, který odpovídá kalendářnímu období od poloviny července do konce září, je začátkem nového včelařského roku Jaký byl ten právě uplynulý? V porovnání s rokem byla delší zima, rychlý nástup jara s jeho krátkým trváním a přechodem do léta a v létě časté a prudké lijáky. Příroda se s vazbou na počasí chovala nestandardně. Vše kvetlo najednou a krátce a o jeden až dva týdny dříve. Včelstva sice přezimovala bez výrazných ztrát, ale řada z nich nebyla v době květu řepky a ovocných stromů ještě v plné kondici. Teplé počasí v dubnu a květnu nastartovalo rychlý rozvoj včelstev, ale ten byl stále o krok pozadu za přírodou. To se projevilo na medné snůšce a na rojení včel zejména u včelstev, která nedostala včas dostatek prostoru v rozšiřování úlů. Včelařům se to odrazilo ve výnosu medu. Jeho konzumenti mohou být ale spokojeni, protože med z první snůšky je opravdu květový. Je směsí nektaru z velkého spektra květů, nejen z řepky. ální prostředí pro šíření různých plísní, hub a baktérií. V sezóně je navíc obrovské množství kontaktů s vnějším okolím, kdy každá vracející se včela přináší na svém kožíšku množství choroboplodných zárodků. Přesto normální včelstvo dokáže udržet v úle sterilní prostředí bez choroboplodných zárodků. Je to dáno využíváním propolisu, kterým včely zevnitř lakují každou nově postavenou stavební buňku plástu. Z ní se propolis odpařuje a prosycuje vzduch v úle. Včely propolisem natírají i stěny úlu, používají ho ke tmelení skulin, spár a k úpravě česna. Využívají tak instinktivně vlastností propolisu, které člověk objevil až mnohem později jeho léčivou a desinfekční schopnost. Ty byly využívány v lékařství již ve starověku. V dnešní době jsou propolisu připisovány nejen schopnosti usmrcovat bakterie, zastavovat jejich množení, zastavovat růst a ničit plísně, působit protizánětlivě, podporovat hojení ran, ale i schopnost povzbuzovat imunitní systém organismu, působit na viry, rušit účinky některých jedů a tlumit účinky z ozáření. Stejně jako pyl je objeven a hojně využíván jako včelí produkt až v posledních desetiletích. Je součástí řady kosmetických preparátů. Komerční zájmy dodavatelů mohou často připisovat produktům s propolisem vlastnosti, které nejsou podložené. Pro léčebné účely se používají různé propolisové masti a tinktury. Literatura sice uvádí, že propolis je biologicky neškodný a v běžném dávkování netoxický, ale přesto bych při aplikaci doporučoval opatrnost. Zejména při aplikacích s vnitřním použitím. Před užíváním produktů je nutno otestovat, zda organizmus nemá na propolis alergii. Mezi včelaři je někdy propolis označován jako včelí tmel, dluž nebo smolinka. ing. Stanislav Vodička Ti, kdo se ale těšili na tmavý medovicový med, budou letos zklamáni. Lijáky spláchly medovici a prakticky zastavily druhou snůšku. Neprojevovalo se to sice plošně, ale obecně lze říci, že druhé vytáčení medu bylo spíše symbolické. Včelaři museli včas začít včelstva krmit, prakticky již od první poloviny července. Vývoj počasí a přírody měl ale určitý klad. Snad teploty, snad jiné vlivy omezily šíření varroázy. V průběhu roku nebylo zaznamenáno výraznější napadení včelstev parazitem varroa. Potvrzuje to i rozbor spadu po aplikaci formidolových desek s kyselinou mravenčí. Nebylo tedy nutno léčit gabonem. Hlavní léčení včelstev proběhne až na podzim a jeho výsledky ukáží, zda optimismus o zdravotním stavu včelstev nebyl předčasný. Průběh letošní medové snůšky je vidět na vzorovém plástu po jeho odvíčkování. Světlý med po obvodě plástu byl ukládán okolo prostřední části, kde byl původně plod. Po jeho vylíhnutí včely zanesly prostor dalším medem, tentokrát z jiného zdroje. Po vytočení bude med v kategorii smíšený. Ing. Stanislav Vodička Včelí produkty známé a neznámé PROPOLIS Propolis je pryskyřičná látka, kterou rostlina vylučuje, povléká jí své zranitelné části jako ochranu před vysycháním, mechanickým poškozením nebo i napadení škůdci. Svým složením je velice proměnná, obsahuje více než 120 různých složek. Každá rostlina tvoří propolis vlastního složení s různou mírou atraktivnosti pro včely. Mezi nejvýznamnější producenty propolisu patří topoly, vrby, olše, kaštan jedlý a břízy. Včely propolis sbírají, upravují a donášejí do úlu jako významnou látku, která jim pomáhá udržovat hygienu v úle a napomáhá obraně proti infekci zvenčí. V úlech, kde je tma, vysoká vlhkost a stálá teplota, je ide- 7

JAK SE HRAJE FOTBAL V NĚMECKU

JAK SE HRAJE FOTBAL V NĚMECKU číslo 9 září 2008 ročník VI www.dobrany.cz zdarma do všech domácností» E-BOX LIDEM USNADNÍ TŘÍDĚNÍ DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ» ROZHOVOR S BLANKOU KOPSOVOU» 16. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI» ZE ŽIVOTA DOBŘANSKÝCH

Více

DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU V REPUBLICE

DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU V REPUBLICE číslo 4 duben 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DOBŘANY MAJÍ NEJLEPŠÍ DĚTSKOU ZPĚVAČKU V REPUBLICE SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, druhé čtvrtletí je tradičně obdobím

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH

UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU. číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH číslo 3 březen 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností ZIMA V DOBŘANECH Foto: Drahomír Hajdúk UVNITŘ LISTU ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU»» GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY........................

Více

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že

Více

UVNITŘ LISTU. číslo 1 leden 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

UVNITŘ LISTU. číslo 1 leden 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 1 leden 2012 ročník X www.dobrany.cz zdarma do všech domácností UVNITŘ LISTU»»»»»» ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA MARKEM SÝKOROU.......... 4-5 ADVENT A VÁNOCE S HUDBOU.......................................

Více

MUŽSKÝ SBOR Z NORSKÉHO STAVANGER NAVŠTÍVIL DOBŘANY

MUŽSKÝ SBOR Z NORSKÉHO STAVANGER NAVŠTÍVIL DOBŘANY číslo 4 duben 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností MUŽSKÝ SBOR Z NORSKÉHO STAVANGER NAVŠTÍVIL DOBŘANY V sobotu 26. března vystoupil v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech mužský sbor Bekkefaret

Více

PODČÁRNÍK. číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Havana club na biotopu Kotynka PODČÁRNÍK Časy se mění Patřím mezi ty, kteří v září vždy věnují vzpomínku roku 38. Tenhle měsíc se pro

Více

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 číslo 1 leden 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2010 foto: Vladimír Hanš SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, nikdo asi netušíme, co máme od letošního

Více

V HUDEBNÍ ŠKOLE TO OPĚT ŽILO...

V HUDEBNÍ ŠKOLE TO OPĚT ŽILO... číslo 3 březen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností V HUDEBNÍ ŠKOLE TO OPĚT ŽILO... Více informací o akci ZUŠ J. S. Bacha najdete na straně 11. PODČÁRNÍK Je-li člověk spíše introvert

Více

KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU

KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU číslo 11 listopad 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností KAPLE ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ NA KAMÍNKU PODČÁRNÍK BIČOVÁNÍ ÚŘEDNÍM JAZYKEM Moje žena zabije jediným máchnutím svého jazyka

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 Slivenecké letnice 2007 Ve dnech 1. 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER číslo 12 prosinec 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER V neděli 29. listopadu si všichni poprvé vychutnali vánoční atmosféru

Více

číslo 11 listopad 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

číslo 11 listopad 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 11 listopad 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností PRVNÍ POUŤ NA KAMÍNKU Foto: Petr Šístek UVNITŘ LISTU»»»»»»» DOBŘANY MAJÍ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ................ 2 ČÁST ULICE

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ZÁŘÍ 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Deset let od pořadatelství Národního zahájení Dnů evropského

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 9 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Speciální příloha

www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 9 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Speciální příloha www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 9 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Speciální příloha 3 Obsah Vybíráme z obsahu: Sázavafest premiéra 4 v Táborských kasárnách Snažíme

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

1. DOBŘANSKÝ BEERFEST

1. DOBŘANSKÝ BEERFEST číslo 10 říjen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností 1. DOBŘANSKÝ BEERFEST Foto: Petr Šístek PODČÁRNÍK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, zatím poslední redakční rada přinesla velmi

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět ZDARMA POMÁHAJÍ V. 2012 Pracovníci komunitních služeb uklízí město a pomáhají,

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více