noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX listopad 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX listopad 2007"

Transkript

1 noviny listopad 2007 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX Můj Bože, stojíme před Tebou, my lidé na odpočinku a malé děti pohromadě. Máme rozdílný věk a lišíme se vším možným. Přesto Tvá láska je tek velká, že navzdory létům, které nás od sebe vzdalují, nás staví do důvěrné blízkosti. Můžeme si rozumět, můžeme se mít rádi. Naše srdce jsou si blízká, i když věk je rozděluje. Můj Bože, máme se rádi, protože Ty nás máš rád. Ať jsme rozdílného stáří, Ty, můj Bože, máš vždycky naše léta a vždycky jsi: Náš Otec, který jsi v nebi... Připravil otec Řehoř

2 2. strana farní noviny listopad 2007 P OZVÁNKA DO SKAUTSKÉHO ODDÍ LU KOŤATA Stále zveme děti od 8 do 12 let, aby se zapojily do naší činnosti. Scházíme se každé úterý v klubovně pod kostelem od 16:30 do 18:00. Do Vánoc chceme na výpravách vyrazit například do Svatého Jana pod Skalou a na Prknovku, do kina, divadla a na plavání. Kontakt na vedoucí: Markéta Štromerová , ZE SKAUTSKÉ KRONIKY TÁBOR II.díl Dvě družiny pod vedením Mikeše a Králíka se na jedenáct dní staly římskými legiemi, aby dobyly Římu co největší území. Legii, která získá více území, konsul pověří správou země a bohatě se jí odmění. Dobývání spočívalo například ve zdolání stezek zdatnosti, vaření lektvaru síly, prokázání znalosti přírody, ale i zdravovědy, udržování ohně přes noc apod. Mimo etapové hry, které jsme měli opravdu odděleně, jsme čas věnovali hrám společným s druhým oddílem. Kluci nás naučili tek, jehož pravidla jsou podobná pravidlům softballu, společně jsme také jedno odpoledne dováděli na lanech. Rozdělili jsme se všichni na dvě skupinky, které si vzájemně připravovaly stopovačku. Tak jsme se například dostali na nedalekou Červenou Lhotu. Oba dva oddíly, ovšem nezávisle na sobě, se také podívaly do Jindřichova Hradce. Všechny děti hrály hru s názvem Ranní lov, při níž se jednotlivci snaží ulovit co nejvíce lístečků rozházených po louce (hraje se v rozličných obměnách většinou po celou dobu tábora). Večer jsme se často Polní táborová mše svatá scházeli v týpku vedoucích kolem ohně, jednou dokonce úplně všichni k opékání buřtů. Nezapomínali jsme ani na to, že naší podstatou je žít především skautský život, což jsme se snažili naplňovat nejen učením se novým skautským dovednostem, ale také postoji, chováním a také účastí na mších sv., jež jsme prožili celkem tři, z toho dvě přímo na naší louce. Z jídelny se stal jako mávnutím kouzelného proutku chrám, z jídelního stolu vedoucích oltář a snad došlo k podobným proměnám působením Božího ducha i v našich srdcích. Bára a Klárka při slavnostním táborovém ohni slíbily, že se budou snažit nadále žít podle zákona světlušek, Králík se rozhodl žít podle zákona skautů, Filipovi se konečně podařilo splnit všechny tři podmínky skautské odborky zvané Tři orlí pera. A tak jsme prožili krásný tábor a navázali nová přátelství. Bohu díky. Markéta Štromerová farní noviny listopad 2007 s trana 3 Čas není nic, využití času je všechno. Krásný život může začít třeba v padesáti nebo šedesáti letech. Může se rozjasnit v poslední hodině. Může vydat plody v několika minutách. Ani věk, ani nemoc, ani osamělost, ani oběť lidské lásky nejsou překážkou k vykonání Díla. Asi nerozumíte: Bůh vás tomu naučí. Máte-li dobrou vůli, vyhledá vás, i kdybyste byli v srdci pouště. Ale co štěstí? řeknete. Štěstí vám bude přidáno. Pravděpodobně to nebude to, o kterém jste snili. Nebude podle vaší chuti, ale možná, že nebudete litovat svých činů. Důležité je přiložit sekeru. Často myslíme, že ta námaha je nad naše síly. Ale ve skutečnosti je to práce, která nás drží. Marguerite-Marie Teilhard de Chardin Připravil otec Řehořř Snímek Dagmar Hochová

3 4. strana farní noviny listopad 2007 farní noviny listopad 2007 s trana 5 Blanka Ješutová je řeholnicí Komunity Chemin Neuf. Do kostela svaté Anežky přichází vždy, když některou neděli navštíví své rodiče, žijící na sídlišti pod hotelem Košík. Z jejího vyprávění se dozvíme nejen o její pouti za hledáním poslání člověka, ale seznámíme se blíže s Komunitou Chemin Neuf (Nová cesta). Odkud pocházíš? Narodila jsem se ve Stránčicích u Prahy, tehdy malé vesnici. Když mi bylo sedmnáct, odstěhovali jsme se do Prahy na Jižní Město. Tak jsem se stala farnicí dvou farností Spořilova a Chodova. Jak jsi jako věřící dívka prožívala konec totality? Rodiče mi předali víru jako samozřejmou součást života. Chodívali jsme pěšky do sousední vesnice. Svou víru jsem skrývala, bála jsem se potkat spolužáky. Žádné stejně staré věřící jsem neznala. Kdy jsi poznala nějaké společenství? Asi v patnácti jsem se náhodou dostala do spolča v Říčanech, kam jsem chodila na gymnázium. Připadala jsem si mezi těmi osmnáctiletými strašně malá a nezkušená. Po přestěhování vše začalo znovu. Nikoho jsem neznala, cítila jsem se vykořeněná a osamělá. Zcela zásadní pro mou cestu víry byl seminář Obnovy v Duchu svatém, kde jsem objevila sílu osobní modlitby. Již to nebyla přejatá víra rodičů, ale můj osobní konkrétní vztah s Bohem. V roce 1993 jsi odcestovala do Francie. P. Slavík dostal pozvání od Komunity Chemin Neuf na Festival mládeže a nabídl je společenství na Jižním Městě, kam jsem docházela. S kamarádkou jsme se rozhodly, že pojedeme. Neuměla jsem tehdy vůbec francouzsky. Když jsem se po čtrnácti dnech vrátila, věděla jsem, že chci zpátky. Kdy se ti to podařilo? Celý rok jsem šetřila a učila se francouzštinu. Neměla jsem rozmyšleno, zda v Komunitě zůstat, a ani jsem se vlastně neodvažovala si to představovat. I z druhé cesty do Francie jsem se zase vrátila. Definitivně jsem odjela v červnu Původně na dva měsíce a teď je to už víc než deset let, co jsem spjata s Komunitou. FARNÍCI Mohla bys Chemin Neuf představit? Vznikla v sedmdesátých letech nedaleko Lyonu z původní charismatické modlitební skupinky studentů. Měli touhu spolu více být, pracovat a sloužit druhým. Mezi studenty byl i jezuita bohoslovec, Laurent Fabre, který se stal zakladatelem komunity. Dnes jsou mezi námi kněží, řeholníci, svobodní, kteří teprve hledají cestu, manželské páry i rodiny. Členy Komunity jsou i lidé, kteří žijí ve svém bytě a mají své zaměstnání. Komunita má své domy. Nejvíce jich je ve Francii. Naším domem v Čechách je od roku 1998 klášter v Tuchoměřicích nedaleko Prahy. KOLEM Jaké je poslání komunity? Chemin Neuf je římskokatolická komunita s povoláním k ekumenismu. Mezi studenty tehdy nebyli všichni katolíci byli tam reformovaní, luteráni, atd. Zjistili, že mohou dělat mnoho věcí společně: Modlit se, sloužit, svědčit. Nejsme jednotní, ale máme společného Boha. Co nemůžeme dělat společně, je slavit Eucharistii, to je pro nás bolestné. Naši spolubratři jiných vyznání nadále zůstávají ve spojení se svými církvemi, chodí do svých sborů. Vzájemně se obohacujeme a poznáváme se. Za jednotu křesťanů se i denně modlíme. NÁS Máte nějaký komunitní úbor? Na časy modlitby a mše nosíme albu. Bílá je symbolem křestního šatu a potvrzením, že patříme Bohu. Běžně však nosíme oblečení v komunitních barvách bílé, béžové, hnědé. To však nejsou příliš praktické barvy, zvlášť když máme k obědu milánské špagety. Ti, kteří mají závazky do Komunity (na celý život či tři roky), nosí na krku křížek z ebenového dřeva. R OZHOVOR S B LANKOU J E ŠUTOVOU Co Komunita nabízí věřícím? Nabízíme například modlitební setkání, letní duchovní cvičení pro manželské páry Kána, kde je zajištěn program pro děti, různé víkendy pro mládež, týdenní duchovní Ignaciánská cvičení v tichu, a další. Setkání v Tuchoměřicích nejsou určena jen těm, kdo chtějí vstoupit do komunity. Zprostředkováváme druhým možnost setkat se s Bohem, zastavit se, najít cestu. Jaký je život řeholnice? Už díky Obnově v Duchu Svatém se velmi změnil můj život. V Komunitě pak vše vyzrálo a konkretizovalo se. Bývala jsem spíš klidná, uzavřená, a nikdy jsem neměla mnoho přátel. To vše se proměnilo. V Komunitě mluvíme o všem otevřeně. Naučila jsem se důvěřovat lidem, nebát se jít za druhými, evangelizovat. Obohacující je i to, že jsme smíšená komunita svobodní i rodiny s dětmi dohromady. Doplňujeme se. Je pro mne velkou radostí bydlet teď v domě se dvěma rodinami s různě starými dětmi. Co tvému rozhodnutí říkali rodiče? Byli překvapeni i z mého rozhodnutí vůbec někam odjet, a navíc sama. Cítili, že je to dobře, že se aspoň naučím jazyk. Mé konečné rozhodnutí zůstat v Komunitě pro ně nebylo lehké. To ale není pro žádné rodiče, když dítě odchází z domova. Myslím si, že je pro ně důležité, že jsem našla své místo a jsem ve svém povolání šťastná. Na které nejbližší akce nás pozveš? pořádáme pro mládež let víkend na téma O modlitbě zveme všechny věřící na otevřenou sobotu s tématem Smíření, odpuštění, uzdravení. Komunita spravuje farnost U Apolináře na Praze 2, kde každé úterý v probíhají otevřená modlitební setkání. Více však naleznete na našich internetových stránkách -neuf.cz, nebo tel Připravila M. Tučková

4 6. strana farní noviny listopad 2007 Společnost pro etiku v ekonomice, pražská pobočka KAP a síť sociálního dialogu Vás srdečně zvou na přednášku prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. K ř e s ťa n s k ý p o l i t i k D r. F r a n t i š e k N o s e k a j e h o s o c i á l n í a e t i ck é p o s l á n í d n e š k u Úvodní slovo: P. Miroslav Cúth a doc. Lidmila Němcová; po přednášce beseda. Setkání se koná ve středu 14. listopadu 2007 od hodin v sále Farního domu u kostela sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín, Křižíkova 57. Farní dům je vzdálen asi 120 m od kostela směrem od centra po levé straně. Pro zájemce: v 16 hod. krátká vzpomínka na Dr. F. Noska před domem v Peckově ul. č. 3, kde bydlel a kde byla nedávno odhalena jeho pamětní deska. Upozorňuji, že nedávno vyšla v nakladatelství Portál kniha J. Bárty M. Müller Lubomír Mlčoch. ŠNEČCI (skautský oddíl) se opět schází v plném počtu okolo 40 dětí ve věku 3 7 let. Každé úterý si hrajeme, zpíváme, vyrábíme a něco málo se i učíme ve své klubovně, zde v kostele. Pod vedením praktikantek a vedoucích, které mají vždy něco nového, čím své malé kamarády překvapí. Na začátku října jsme vyjeli vlakem poznávat KELTSKÉ HRADIŠTĚ a získat starý poklad. Sešlo se nás 23. Cestou jsme plnili úkoly lišky Zrzky, obdivovali jsme zvířátka v lesní zoo, opékali buřtíky na ohni a nakonec po zdolání velkého kopce jsme získali Keltský poklad, ve kterém byly zlaťáky a keltské šperky. Na nádraží nám zbyla chvilka i pro písničku s kytarou a pak už jen plno zážitků, které každý barvitě líčil doma svým rodičům. Na poslední schůzce v měsíci říjnu jsme naší klubovnu nalezli vyzdobenou a nějakou voňavější. Otevřeli jsme ji kouzelnou písničkou. Čekalo nás velké překvapení uprostřed stolu byl krásný dort. Slavili jsme tři roky společných schůzek a kulaté narozeniny naší vedoucí. Živijó! Veronika Koběrská, farní noviny listopad 2007 strana 7 M Ů Ž E M E T O S P O Č Í TAT? Ptají se děti, když skoničily s vybíráním peněz na misie po ranní mši svaté. Chvilku váhám, všichni jsme prokřehlí, fouká studený vítr, spěchám domů uvařit nedělní oběd a ještě stihnout dětskou bohoslužbu s pokračováním sbírky, ale svoluji, aby se děti přesvědčily, že jejich usilí i ranní vstávání mělo smysl. A už se po vyprázdněném schodišti sypou mince a ozývá se počítání. Končí na nečekaně vysoké hodnotě osm tisíc dvěstě a ještě pár drobných. Tak to zachráníme 400 dětem rok života anebo 400 let života jednomu dítěti... z velké radosti si dělají legraci a ani si neuvědomují, že počítají špatně. Ozývá se i odhodlání tak to já přijdu vybírat i po dětské. Ale není to potřeba. Po dětské bohoslužbě se na schodišti rozestupují malí Šnečkové s maminkami. Jsou nejen roztomilí, ale i neméně užiteční. Nabízejí perníčky, kalendáře, obrázky, dráčky i kaštanová zvířátka a dostávají přes 7800 Kč. Takže na konto Papežského misijního díla dětí letos pošleme více než Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať! K. Kudrnová C O S E D Ě J E P O D K O S T E L E M Pond ěl í Úterý Stře da Páte k Pěvecký sbor Schůzka oddílu Koťata, Šnečci Výuka náboženství 14.30,15.15,16.00 Úklid kostela 8.00 Spolčo mladých FA R N Í Ú Ř A D P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá B O H O S L U Ž B Y pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

5 8. strana farní noviny listopad listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi bude při mších svatých slaven svátek sv. Anežky u příležitosti svátku patronky našeho kostela sv. Anežky se koná po mši svaté farní setkání. Všichni jste srdečně zváni první adventní neděle se scházejí františkánští terciáři (každý 1. pátek v měsíci) v 16:30 ve třídě pod kostelem sv. Anežky. Program: Františkánské aktuality u nás i ve světě, Slovo duchovního asistenta P. Řehoře Marečka OFM, Formace otázky odpovědi, Mše svatá, Nešpory. Všichni jsme srdečně zváni. S TANE S E Společenství manželů se pravidelně schází každou druhou středu. Společenství není uzavřenou skupinou, rádi mezi sebou uvítáme nové tváře. Přítomnost obou manželů není nutná. Informace H. Čížková, Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v pátek v 8 hodin., tentokrát 2.11., a Kdo by chtěl pomoci, bude srdečně vítán. Den otevřených dveří 27. listopadu 2007 a 7. února 2008 od 17 hod. Další informace na od 15 hodin proběhne tradiční Mikulášská besídka nejen pro děti z naší farnosti. NÁBOŽENSTVÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Ve středu od nově probíhá v klubovně Šnečků nábožensko-etická hodina Sedmikrásek pro nejmenší děti. Informace u Kláry Kudrnové, S T ALO SE Křty v září a říjnu: Jan Dusík, Eliška Hájková, Jakub Matocha, Andrea Mertlová Úmrtí: Marie Bydžovská Svatby: Jana a Jan Dusíkovi Ivona Klodnerová a Miroslav Rot Eva Bartyzalová a Jakub Chmelík Adventní rekolekce pro manželské páry se uskuteční v sobotu od 9 do 16 hodin ve farním sále a v kostele farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice.Obnovou budou účastníky provázet P. Petr Hruška z Chebu a manželé Jana a Jindřich Fenclovi tel.: , Oznamujeme, že po dlouhé nemoci zemřel pan Vladimír Leixner, violoncelista Stamicova kvarteta, který s tímto hudebním tělesem pravidelně koncertoval v kostele sv. Anežky. Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX listopad 2008

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX listopad 2008 noviny listopad 2008 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX DUŠIČEK Ti, kteří hřáli nás, ti, jež jsme potkávali, se nyní scházejí na naše pěšiny, ti, kteří zemřeli, své staré nesou žaly a usedli by

Více

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX

noviny farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX noviny červen 2007 farnosti sv. Anežky na Spořilově, ročník IX Naše děti Některé z našich dětí v tomto měsíci poprvé přijmou Ježíše. Když je vidíme v celém bílém, básník by řekl: je na nich ještě rosa.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

P o u ť n a H r á d e k u V l a š i m i 1 5. 9. 2 0 0 7

P o u ť n a H r á d e k u V l a š i m i 1 5. 9. 2 0 0 7 n o v i n y z á ř í 2 0 0 7 f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X V e č e r n í m o d l i t b a Pane, přijmi naše modlitby za tento dům, za tuto rodinu, za tento kraj.

Více

f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k

f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k l i s t o p a d 2 0 1 0 n o v i n y f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k X I I S V A T Á A N E Ž K A P Ř E M Y S L O V N A Často se nám zdá, že být svatým, znamená popřít

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn fa r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l ově, r o č n í k Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn duben 2007 noviny IX 2.

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze

ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 7 ročník 21 září 2013 POUŤ NEBO PROCHÁZKA ŽIVOTEM PAPEŽ: JDĚTE, NEBOJTE SE A SLUŽTE O MISIÍCH S PAVLOU ČANDRLOVOU NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE 2 Z Biskupských diářů Z diáře

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Nadšení V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy

Více

Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ÚNOR 2015 Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Úvodní slovo Pokud jste si přečetli minulé číslo Hejčínského

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 Poznání Krista, zkušenost Velikonoc Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou křes anské formace ve společenství a

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny ř íjen 2014 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVI Korunování Panny Marie, repro z knihy Hynka Rulíška Postavy/ atributy/symboly, slovník křesťanské ikonografi e Bůh s rysy otcovskými

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Poctivá inventura svého času. Čemu jej věnujeme? Jak nakládáme s volným časem? Zastavme se také u toho, čím

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více