Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Sokolský průvod Ve Frenštátě p. R. byl Sokol založen vlastně dvakrát. Poprvé v červenci r Tento spolek však byl v důsledku nepříznivých politických událostí, které byly nastoleny nástupem protičeské politiky tehdejšího předsedy vlády knížete Adolfa Auersperga, přetvořen na Hasičský spolek - což nakonec nebyl až tak špatný počin. K tomuto došlo již v roce Po skončení Auerspergovy vlády v roce 1889 svolává odborný učitel Jiří Felix již v dubnu 1890 členy Hasičského spolku a Občanské besedy do restaurace Střelnice, kde byl dán základ pro Tělocvičný spolek Sokol, do jehož členských řad se na místě přihlásilo 26 občanů Frenštátu let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Stanovy nového spolku byly schváleny již 20. června téhož roku a Sokolská jednota ve Frenštátě p. R. se tím přidala k již dříve vzniklým Jednotám ve Val. Meziříčí, Místku, Rožnově a Paskově a zahájila svoji osvětovou činnost. V roce 1892 byl slavnostně na veřejnosti rozvinut prapor Jednoty, který věnovaly Sokolům místní ženy a dívky, díky čemuž byl hned v následujícím roce ustaven v Sokolské jednotě ženský odbor, který se stal velmi aktivní složkou ve městě. V následujících letech se činnost Sokola projevovala především na společných cvičeních, účastí na Sokolských sletech v Praze a pořádáním společných výletů do Beskyd, organizováním společenských a kulturních akcí ve městě a okolí. Pro stále vzrůstající počet členstva již nevyhovovaly dosavadní prostory hostinců Střelnice nebo Slavie, a proto bylo v roce 1904 přikročeno k jednání o stavbě vlastní tělocvičny. Byl zakoupen pozemek za školní budovou. První výkopové práce provedli členové Sokola v 4. září Do zimy byl objekt pod střechou a na jaře 1906 byla stavba dokončena. Po dodání vnitřního vybavení a nářadí byla budova sokolovny slavnostně otevřena pro veřejnost dne 12. srpna Od té doby nastal významný pokrok v oblasti tělesné výchovy pro mládež i občany. Aktivita občanů po stránce kulturní, společenské a v té době velmi důležité a potřebné otázce národního uvědomování značně vzrostla. Bohužel přišla doba válečná a v roce 1915 byl Sokol ve Frenštátě

2 Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm podruhé zakázán. Po válce však nastal další rozmach a ve dvacátých a třicátých letech svobodné Československé republiky byl zdůrazněn velký význam Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm. Z významných událostí uveďme ustavení nejúspěšnějšího oddílu, lyžařského, v roce O 4 roky později, v roce 1926, odkoupila Jednota od města restauraci Střelnice, která byla významným společenským střediskem místních Sokolů a v neposlední řadě i ekonomickým přínosem pro Jednotu. Po roce 1945 se zdálo, že nic nebude bránit dalšímu rozmachu Sokola a sokolské myšlenky. Ovšem komunistický puč v roce 1948 způsobil dosud největší devastaci v sokolských řadách a po obnovení demokracie v roce 1989 již nedochází k tak mohutnému rozmachu sokolského hnutí jako po všech útrapách předešlých let a režimů. Přesto Sokol ve Frenštátě obnovuje trpělivě a obětavě svoji činnost. Zvláště po roce 2000, kdy byla i ze strany města věnována zvýšená ekonomická pomoc sokolské jednotě, se rozrostla jak působnost, tak také tělovýchovná a kulturní činnost zdejší Jednoty zcela v duchu sokolských tradic. V roce 2003 byly k dosavadním oddílům všestrannosti a sportovním oddílům nově přičleněny oddíly starších a mladších mažoretek. V posledním roce se velmi rozšířil a zkvalitnil oddíl florbalu. Díky za to patří především systematické práci výboru T. J. Sokol Frenštát p. R. a celému cvičitelskému sboru našich členů. 2 V současné době tvoří Jednotu celkem 7 oddílů všestrannosti, 5 sportovních oddílů. Celková členská základna je 300 členů, z toho 164 dospělých a 136 mládeže. Tento počet je rozdělen do 8 kategorií ve věku od 3 do 80 let. Sokolský výbor z roku 1948 Dalibor Norský starosta T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

3 Frenštátský Sokol slaví 120 let založení V roce 2010 slaví frenštátští Sokolové 120. výročí založení Sokolské jednoty. Oslavy se konají v červnu a jsou zakomponovány do již tradičních Dnů města. Jaká to vlastně byla doba, ve které vznikla Sokolská jednota ve Frenštátě? Je to už 120 let, tedy v předminulém století. V té době byly velmi silné národnostní tendence a silný tlak české veřejnosti na prosazení češtiny jako úředního jazyka. K podpoře této snahy jistě přispěla tehdejší kulturní a politická fronta českých vlastenců, připomeňme si, že tehdy působily osobnosti jako T.G.M. v politice, Sv. Čech a Jan Neruda jako spisovatelé a dále M. Aleš, J. Zítek jako výtvarníci a z hudebních skladatelů to byl již světově proslulý Ant. Dvořák a další. Vysoká úroveň jejich díla jistě pomáhala prosazení se českého národovectví do činnosti rakouskouherských úřadů a institucí. V roce 1890 tvořily všechny moravské Jednoty jednu župu. Naše frenštátská Jednota k ní přistoupila jako pětatřicátá v pořadí. Protože ve Frenštátě byly tenkrát velmi aktivní německé spolky, např. střelecký spolek a turistický spolek, přispělo založení Sokola značnou měrou k posílení národnostního, českého vlivu mezi občany. V tehdejší Občanské besedě vznikl popud na založení Sokola. Přihlásilo se 28 členů, kteří cvičili v zadní místnosti restaurace Střelnice, v níž se v té době scházela německá společnost ke hře v karty. Odtud název Frankfurt, který je užíván dodnes let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Utvořila se skupina občanů, kteří si vzali za úkol sepsat Stanovy a přihlásit Jednotu na úřadech. Byli to Jindřich Kostelník - továrník, Karel Kálal a Jiří Felix - učitelé, Zdeněk Bumbala - továrník, Rudolf Křenek - továrník a ing. Alois Michna. Podle toho je zřejmé, že podle dnešních hledisek byli u zrodu Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm zástupci podnikatelské a kulturní sféry. Kdeže loňské sněhy jsou! Co znamenalo založení Sokola pro Frenštát a jeho občany? Z uvedených faktů je jasné, že se podstatně posílil vlastenecký a národnostní prvek mezi frenštátskou veřejností. Tato skutečnost zřejmě značně přispěla k vzájemné soudržnosti občanů při dalších vlasteneckých krocích, které následovaly. Jednalo se o turistické výlety, pořádání besed a přednášek s vlasteneckým zaměřením a především o společná tělocvičná vystoupení a účasti na Všesokolských sletech. Ostatně tyto aktivity, mám-li to ve velmi zkrácené formě převést do současnosti, trvají dodnes, což svědčí o tom, jak hluboce a trvale T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm pozitivně ovlivnila a ovlivňuje veřejný a společenský život v našem městě. Dalibor Norský

4 100 let frenštátské sokolovny Dne 12. srpna 2006 slavili frenštátští sokolové velké a významné výročí, neboť právě před 100 lety byl zahájen provoz v nově postavené budově frenštátské sokolovny. Dovolte mi vrátit se k tomuto významnému dni několika slovy z dopisu, který psal krátce po 1. světové válce místní učitel, vzdělavatel zdejšího Sokola, pan Jiří Felix. Dopis byl adresován bratru Luďkovi Klečkovi, tehdy ještě československému legionáři v Rusku, do Irkutska. Z dopisu cituji: Sděluji Ti bratře, že frenštátská jednota koupila již sokolovnu od obce za 12 tisíc Kč a dostala od členstva darem 20 tisíc Kč. Nyní přistavujeme a o Vánocích chceme zvětšenou sokolovnu otevříti. Došlo ke koupi proto, že hoteliér Kříž sokoly vypověděl a vzal do sálu socialisty. V sokolovně je teď Kino a bude stálé jeviště. Na rozšíření, novou sokolovnu se již všichni těšíme, že konečně bude od svého otevření v roce 1906 sloužit sokolům ve svobodné republice." Konec citátu. Z uvedeného je vidět, že frenštátští Sokolové byli vždy iniciativní a chápali Sokolskou věc a myšlenku vždy jako věc prospěšnou nejen pro Sokol, ale také pro celou obec. Ale vraťme se k otevření v roce V předvečer byla ve Slavii uspořádána akademie, na které byl bohatý kulturní program. V neděli vyšel průvod a u nově postavené tělocvičny promluvil starosta obce Alois Fialka. Krásná a moderní budova tělocvičny je 16 m dlouhá, 11 m široká a 7,5 m vysoká. Interiér sokolovny zaujme především svou krásou zdobně vyřezávaných trámů, které podpírají střechu sokolovny. V původním rozsahu je zachována tato stropní výzdoba do dnešního dne a patří k nejobdivovanějším detailům frenštátské sokolovny. V úpravě vnějšího objektu je možno pozorovat, jak citlivě a vkusně byla tato přístavba provedena. Úpravy byly dokončeny v roce 1934 a stejně jako původní stavební návrh a provedení i o tyto práce se zasloužil a provedl je místní architekt Alfréd Parma. Avšak i vnitřní prostory doznaly za 100 let existence určitých úprav, z nichž především je nutno uvést zrušení jeviště, čímž byl značně zvětšen prostor pro cvičící, protože členů Sokola neustále přibývalo. V roce 1938 měl Sokol ve Frenštátě pod Radhoštěm kolem 500 členů. Dalibor Norský 4

5 Ti, kteří byli u toho Za těch 120 let, které uplynuly od založení Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm, se objevilo v řadách členů Jednoty mnoho místních občanů, kteří se obětavě podíleli na tom, aby Sokol ve městě zapustil pevné kořeny, a nejen to. Také přispíval ke zlepšení kulturního, sportovního a vůbec společenského života ve městě. Že se jim to podařilo, o tom není sporu. Nemůžeme ale na tomto místě vyjmenovat všechny, kteří na tom měli větší či menší podíl. Zcela jistě sem patří celé rodiny frenštátských rodáků a usedlíků, jako byli (a dosud jsou) rodina Kostelníků, Křenků, Kaděrků, Motyků, Gerlichů, Polášků a Parmů, mám-li jmenovat jenom ty nejznámější. Podle dochovaných historických záznamů uvádím jmenovitě tedy aspoň ty občany města, kteří se aktivně zúčastnili buď zakládání, nebo obnovení Sokola, nebo byli členy výboru Tělocvičné jednoty Sokol ve Frenštátě pod Radhoštěm Musím tedy vzpomenout i rok , kdy přestože Sokol nebyl z politických důvodů, jak píši na jiném místě, povolen c. k. úřady, stáli v jeho čele a byli zakládajícími členy tito občané: Ant. Fojtík, Ferd. Koniakovský, Val. Kostelník, E. Kostelník, Ant. Křenek, Fr. Křenek, Jan Křenek, Jan Michna, Ondř. Vymlátil a Jos. Žák. Ustavující výbor Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1890, kdy již byly přijaty stanovy a spolek byl oficiálně úřady povolen, tvořili: Jindř. Kostelník - starosta, Jiří Felix - náměstek, Rud. Křenek - náčelník, J. Kaláb - jednatel, J. Ličman - pokladník, E. Hegrát - hospodář, J. Michna - knihovník a Zd. Bumbala, Ant. Bárta, Fr. Křenek a Rob. Křenek - členové výboru. V roce 1906, tedy v roce, kdy byla předána veřejnosti do užívání frenštátská sokolovna, se o to přičinili mimo celé řady dalších občanů a mecenášů také členové tehdejšího výboru: Dr. Fr. Křenek - starosta, Rob. Křenek - náměstek, Zd. Kostelník - náčelník, J. Steinman - jednatel, Dr. Břet. Kalandra - pokladník, Boh. Parma - účetní, Ad. Kostelník - hospodář, J. Genzer - knihovník, Fr. Holačka - vedoucí zábavního výboru a J. Kostelník s J. Felixem jako členové výboru. Po postavení sokolovny nastala doba usilovné a intenzivní práce všech členů frenštátské Jednoty na rozvoji tělesné a kulturní úrovně občanů. Velká podpora, především z řad místních továrníků a živnostníků (dnešním jazykem řečeno - podnikatelů), vedla nakonec k tomu, že Sokol odkoupil od obce restauraci Střelnice. Poté nastal velký rozvoj činnosti, který trval prakticky až do neblahých dob Mnichova. V roce 1938 byl ustaven výbor Jednoty, jehož členy byli: Ludvík Klečka - starosta, Jan Kubalec - místostarosta a dále členové Kalusová, Křenková, Kostelníková, Nopová, Zd. Kaděrka - náčelník, Červenková, Motyka, J. Gerlich, M. Sedláček, V. Řezáč, Krkoška, Bordovský, J. Navrátil a další 3 členy se mi nepodařilo identifikovat. Z tohoto výboru nepřežil následné pronásledování a věznění Sokolů ze strany nacistů Jan Kubalec, který zahynul v dubnu 1942 v Osvětimi. Čest jeho památce! V roce 1945 dle dekretu prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše č. 81/45 Sb. 2 odst. 2 Sokol obnovil svou činnost. Byl ustaven výbor v 5

6 Ti, kteří byli u toho tomto složení: Met. Sedláček - starosta, J. Navrátil - 1. místostarosta, B. Štěpán - 2. místostarosta, P. Kocián - náčelník, M. Gerlichová - náčelnice, Ed. Vojtek - vzdělavatel, L. Klečka - 1. jednatel, A. Smetana - 2. jednatel. Bohužel činnost tohoto výboru a nakonec veškerá činnost Sokola nejen ve Frenštátě, ale v Československé republice vůbec, byla přerušena nástupem komunistů k moci v roce 1948 na dlouhých 40 let. Sluší se však na tomto místě uvést jména členů výboru Sokola Frenštát p. R., kteří byli v čele jednoty před rozpuštěním komunisty v roce Byli to tito občané: L. Klečka, M. Sedláček, A. Zbavitel, Hubičková, J. Navrátil, H. Křenková, M. Sedláčková, Lochmanová, M. Vysloužilová, J. Těšínský, Bř. Mikula, Gerlichová, Pokludová, Krkošková, Motyková, Hrušková, Motyka, J. Gerlich, V. Řezáč, Petr, J. Valigura, Stískal, E. Vojtek, J. Trojek, Demčišin a další dva členové, jejichž jména jsem nezjistil. Následujících 40 let činnost Sokola jako samostatné tvůrčí a aktivní organizace byla devastována jak personálně, tak morálně. Sokol ve Frenštátě p. R. byl obnoven již v roce 1990, tuším, že v březnu, kdy se sešli bývalí Sokolové v místnosti kulturního domu a obnovili činnost frenštátské Sokolské jednoty. Zúčastnili se také nečlenové Sokola, ale o tomto jednání jsem však bohužel nenašel žádné písemné záznamy, takže jsem se spolehl na ústní informace od přímé účastnice Šárky Honzákové, která se stala také členkou výboru. Ostatní účastníky, kteří tehdy a v pozdějších letech, asi do roku 1995, byli členy výboru, uvádím v abecedním pořadí: V. Bražina, Demčišinová, J. Formánek, Š. Honzáková, Mazochová, Zd. Melichařík, J. Polášek, M. Pustková, L. Rys, Bř. Šrubař, M. Střalková, I. Teplárek, J. Trojek, A. Vozník, M. Žáčková. V roce došlo k největší ztrátě na majetku Sokola Frenštát p. R., když po nezodpovědném jednání vedení Jednoty jsme soudním rozhodnutím ztratili objekt restaurace Střelnice, kterou Sokol vlastnil celou dobu od roku 1926, kdy ji koupil od města Frenštát p. R. Přečkala okupaci nacistů, přečkala dlouhou dobu komunistického režimu, ale nepřečkala nástup bezcharakterních podnikavců, kteří zneužili důvěru Sokolů k vlastnímu obohacení. Považuji rozhodnutí soudu stále za protiprávní, protože se nepřihlédlo v rozhodujícím řízení k tomu, že subjekt, který Střelnici získal, nepředložil u soudu souhlas ČOS s uskutečněním převodu do vlastnictví jiné právnické nebo fyzické osoby. Bohužel proti rozsudku soudu v Olomouci nebylo možné odvolání. Viník byl zjištěn, potrestán, odsouzen, ale marná sláva, T. J. Sokol Frenštát p. R. byla okradena a tak to i zůstalo. Věřím však stále, že dojde k naplnění hesla, co bylo ukradeno, musí být navráceno! K této stati snad jen jednu zajímavost, soud se konal 11. září O událostech v New Yorku jsme se dověděli až po návratu do Frenštátu pozdě odpoledne. Přeskočme teď několik roků a uveďme jména členů současného výboru T. J. Sokol Frenštát p. R. Po volbách v roce 2010 jsou to: Dalibor Norský - starosta, Marie Žáčková - náčelnice, Zdeněk Polách - náčelník, Marcela Poláchová - hospodářka, Jitka Skřečková - jednatelka a Zuzana Molková - členka výboru. Pravděpodobně jsem 6

7 Dobový dokument z roku 1892 Marie Žáčková a Dalibor Norský na oslavách 120 let polského Sokola v Krakově 2005 jako zástupci Beskydské župy 7

8 Nejlepší sportovní kolektiv roku starší žákyně Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Lékorky 2009 Ženy frenštátského Sokola - Oblastní slet v Liberci 2008 Účastníci Sokolského tábora

9 Cvičitelský sbor T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm 2010 Oddíl florbalu - junioři, 3. místo v regionálním přeboru 2008/2009 Oddíl florbalu - mladší žáci, mistři Moravy 2008/2009 9

10 Mládí běžeckého oddílu T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Sluníčka 2008 Jan Konvička - neslyšící sportovec, člen T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm, juniorský mistr Evropy 2010 v superkombinaci Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Lékorky

11 Ti, kteří byli u toho se nezmínil o všech obětavých členech Sokola, kteří se přičinili o to, že naše Jednota dosáhla v průběhu dlouhých let své existence takových výsledků, že je v současnosti považována za neoddělitelnou součást sportovních a kulturních tradic města. Vycházel jsem z historicky dostupných materiálů a také z vlastních poznatků a z informací přímých účastníků. V tomto kontextu uzavírám pasáž o těch, kteří byli u toho v letech Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek Dalibor Norský 1871 červenec První pokus o založení Sokola - nebyl povolen c. k. úřady dubna Nová výzva k založení Jednoty na shromáždění občanů na Střelnici. 18. května Stanovy odeslány ke schválení. 23. června Ustavující valná hromada Sokola na Střelnici Sokolové postavili nové jeviště na Střelnici. 6. června Frenštátské paní a dívky vyšily a věnovaly Sokolům prapor říjen Ustaven ženský odbor ve Frenštátě - první starostkou byla Marie Kostelníková Valašská župa pro velkou rozsáhlost rozdělena na východní a Valašskou. Frenštát zůstal ve Valašské Pronajata Slavie pro cvičení. Střelnice příliš daleko. Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek 1901 Zahájena pravidelná cvičení žen. Náčelnicí zvolena Pavla Kostelníková V Sokole Frenštát pod Radhoštěm ženy uznány jako rovnoprávné členky Jednoty září Členové Sokola zahájili výkopové práce pro výstavbu tělocvičny. Stavbu provedl místní stavitel Alfred Parma, člen Sokola srpna Budova tělocvičny slavnostně předána veřejnosti. Majitelem je obec Frenštát pod Radhoštěm. Česká obec sokolská oficiálně povolila zrovnoprávnění žen v Sokole ČOS rozpuštěna, vydán zákaz cvičení v Sokole. Spolek trval však i nadále listopad Konána Slavnost samostatnosti, zakončená v sokolovně proslovy a hymnou Kde domov můj 1919 Od města odkoupena sokolovna do vlastního majetku za korun Svépomocí přistaveno jeviště v sokolovně. Při příležitosti slavnostního předání opony Sokolské jednotě Břetislavem Bartošem autorem bylo uspořádáno představení hry Fr. Horečky Nápoj lásky prosince Ustaven lyžařský odbor dubna Umírá první starosta Sokola Frenštát J. Kostelník Návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Frenštátě ledna Umírá Jiří Felix - archivář a dlouholetý činovník Sokola Od města Frenštátu odkoupena Střelnice i s přilehlým pozemkem, kde bylo zřízeno cvičiště a hřiště. Sehrán první zápas Sokolů v odbíjené s SK Frenštát. Sokol vyhrál, není doloženo, jakým poměrem. 11

12 Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek 1930 Zakoupen pozemek s domkem v Tyršově ulici, zde postavena budova kina Ustaven tenisový odbor, který postavil na Střelnici první tenisový dvorec Při příležitosti Krajinské výstavy byl přistaven k sokolovně objekt, kde se později vyučovalo Zákaz nošení sokolské uniformy a shromáždění (Mnichovská dohoda) Československá obec sokolská rozpuštěna. Ve Frenštátě ještě pokračuje spolková činnost výboru Zatčeni Ludvík Klečka, Pavla Kostelníková, Rajmund Strakoš, Jan Kubalec V Osvětimi zemřel dne 2. dubna Jan Kubalec května obnovil Sokol ve Frenštátě svoji činnost. Byl zvolen první poválečný výbor. Starostou se stal pplk. Metoděj Sedláček Komunistický režim vyhlásil zákaz činnosti ČOS. Ve Frenštátě ještě trvá spolková činnost. Bylo otevřeno jeviště v budově kina Oslavy 60 let Jednoty - veškerá, nyní již tedy sjednocená tělovýchova přechází do Sokola MEZ Frenštát února byl Sokol MEZ přejmenován na dobrovolnou sportovní organizaci Spartak. 15. prosince sehráli Sokolové své poslední divadelní představení, hru A. a V. Mrštíků - Maryša v březnu Obnovena činnost Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm. Převzata sokolovna a Střelnice. Byl ustaven přípravný výbor V objektu sokolovny zavedeno topení plynem Soudním rozhodnutím byl Sokol Frenštát p. R. zbaven objektu Střelnice Stálá odvolání a soudní procesy vedly až k odsouzení viníka. Střelnice však Sokolu vrácena nebyla a dosud patří soukromníkovi, i když v naší pokladně se neobjevila ani koruna! 1999 Sokol poprvé uspořádal Běh Terryho Foxe - celosvětová akce boje proti rakovině Oslavy 110 let založení Jednoty. Ustaven nový výbor - starostou zvolen Dalibor Norský, náčelnicí Marie Žáčková Ustaven oddíl mažoretek - vedoucí ses. Strakošová Na základě nového územního uspořádání byla naše jednota spolu se Sokolskými jednotami Příbor, Lichnov, Kopřivnice, Hodslavice a Nový Jičín vyčleněna z župy Valašské. Nově byla zřízena Beskydská župa, namísto dřívější Českotěšínské. Vyčleněné jednoty se staly členy Beskydské župy. Provedeny stavební úpravy na sociálním zařízení Uvolněn pozemek pro zřízení stánku občerstvení na hřišti Ustaven oddíl florbalu - ved. br. Zd. Polach Oslavy 100 let od předání sokolovny veřejnosti v lednu Shozena a zničena socha sokola z průčelí sokolovny při silné vichřici. v srpnu Instalována nová plastová okna Oslavy 120 let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm. Instalace a slavnostní odhalení nové sochy sokola na budově sokolovny.

13 Cvičenci Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm

14 Divadelníci Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Vítězslav Filip - člen Sokola Frenštát pod Radhoštěm 14

15 Výbor Sokola Frenštát pod Radhoštěm před okupací Veřejné cvičení Sokola Frenštát pod Radhoštěm na Střelnici - pětipatrová živá pyramida Veřejné cvičení Sokola Frenštát pod Radhoštěm na Střelnici 15

16 Sokolský tábor dorostenek Sokolský tábor - ranní rozcvička Sokolský tábor - ranní nástup Sokolský tábor - výdej jídla 16

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Tělocvičná jednota Sokol Náchod IČO 48621986, 547 01 Náchod, Tyršova 207 V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Předkládá: Výbor T.J. Sokol Náchod V Náchodě dne 23.3.2011 Výroční zpráva o činnosti tělocvičné

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

4Kolébka. české turistiky Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech Lyžařský sport ve Frenštátě pod Radhoštěm po roce 1945

4Kolébka. české turistiky Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech Lyžařský sport ve Frenštátě pod Radhoštěm po roce 1945 4Kolébka české turistiky Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech Lyžařský sport ve Frenštátě pod Radhoštěm po roce 1945 Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 4 Kolébka české turistiky

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Počátky skautingu na karlovarsku (1923-1938)??? počátky skautingu v Karlových Varech nejsou příliš jasné, zachováno svědectví dvou skautů: Aloise Kačeny

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek. Rok 1932 10. ledna dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek, první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní rada. 11. ledna zemřel v Praze p. Ing.

Více

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Pamětní deska u sochy plk. Švece, která byla odhalena dne 25.10. 2008 v Třebíči. 2 Sestry a bratři, vzhledem k tomu, že od roku 1990, kdy byla obnovena naše jednota,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Jednota Orel Ostrava-Třebovice

Jednota Orel Ostrava-Třebovice Jednota Orel Ostrava-Třebovice Zápis z jednání členské schůze Orla jednoty Ostrava-Třebovice dne 25. března 2012 1) Schůzi zahájil starosta jednoty br. Lukáš Volný a seznámil přítomné s tím, že počet přítomných

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více