PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj"

Transkript

1 2/2014č.2/2014 I ročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Slovo starosty Nový autobusový spoj Komunální volby Ze života obce První světová válka Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 Z o b s a h u Slovo starosty Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, spolky Ceník služeb 2014 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Historie PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj z p r a v o d a j 12 Fotogalerie Čtyřměsíčník vydávaný Obcí Obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Petr Vittek Foto: Petr Petr Vittek Redakční rada: zastupitelstvo obce Adresa: Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. 383 tel , , OÚ: OÚ: úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 130ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, po dobu trvání vydávání našeho zpravodaje jsem měl možnost prostřednictvím rubriky Slovo starosty se s Vámi podělit o své dojmy, problémy, starosti a i radosti, které v uplynulém období nastaly. Prostřednictvím zpravodaje jsme Vás informovali o programových cílech zastupitelstva obce, o plánech na realizaci jednotlivých akcí a o akcích, které se podařilo uskutečnit. Prostřednictvím zpravodaje jsme se Vás ptali i na Vaše názory a přání. V jednom zpravodaji jsem napsal, že po skončení jedné velké akce a to rekonstrukce sokolovny v Předslavicích na víceúčelové zařízení skončí jedna velká etapa výstavby obce Předslavice a přilehlých obcí. Tato etapa trvala více volebních období a byly vybudovány vodovody, kanalizace, položeny asfaltové koberce, zrekonstruovány rybníky, rekonstrukce návsí, rekonstrukce kapliček a dalšího majetku obce. Nesmíme také zapomenout na rozvíjející se kulturní, sportovní a společenskou činnost v obci. Nyní bych k tomu dopsal, že končí ještě jedna etapa a to mého učinkování v řízení obce

3 Předslavice ve funkci starosty, tuto práci jsem vykonával bezmála 30 let. Po zvážení a s přihlédnutím k věku a ke svému zdraví, jsem se rozhodl již v nadcházejících volbách v říjnu 2014 nekandidovat do zastupitelstva obce Předslavice. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se mnou v těchto létech pracovali na obci Předslavice jako zastupitelé, nebo spolupracovníci a podíleli se na výstavbě našich vesnic. Děkuji i všem občanům, kteří nám pomáhali a fandili. Nový autobusový spoj Od 15. září, kdy nastane změna jízdního řádu, bude v Marčovicích zaveden autobusový spoj, který poslouží zejména školákům. Tento spoj bude z návsi vyjíždět v 7:15, bude pokračovat přes Kakovice, Čepřovice, Litochovice, na zastávku Volyně MŠ a Volyně náměstí v 7:45. V našich vesnicích žijí lidé, kteří jsou chytří, rozumní, vzdělaní, pracovití, jsou schopní vést a dál rozvíjet naše vesnice. Rád někomu z těchto lidí předám tuto štafetu. Vážení občané v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstvech v měsíci říjnu 2014, Vám přeji šťastnou volbu. Loučím se s Vámi jako starosta, zůstávám jako občan, kamarád, soused Vojtěch Limpouch starosta Rozvoj obce realizované projekty a investice v měsíci leden až září Obnova retenční nádrže Marčovice Obnova retenční nádrže Kakovice Oprava hráze rybníka Marčovice Oprava vodoteče Kakovice Vybudování autobusové zastávky Marčovice Komise životního prostředí Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les Dle nové vyhlášky č. 189/2013 Sb. je dovoleno nově kácet v zahradách, a to bez povolení a bez ohledu na jejich velikost. Definice zahrady vyhláškou: musí se jednat o pozemek u bytového nebo rodinného domu, v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Pozor! Tato nová vyhláška se nevztahuje např. na zahrádkářské kolonie, neoplocené zahrady či zahrady s živým plotem, Zda-li se jedná o pozemek v zastavěném území obce, je možné zjistit z územního plánu. (pozor na okrajové části obce!) Kácení bez povolení se samozřejmě také netýká památných stromů, nebo stromů, které jsou součástí významného krajinného prvku, ať už registrovaného (některé zahrady) nebo definovaného zákonem. To se bude týkat Předslavický zpravodaj/ září

4 převážně stromů podél vodních toků, které mohou protékat zahradami. Prosím zvažte pečlivě kácení stromů, mělo by probíhat po pečlivé úvaze a pouze z důvodů je-li to nutné. Vyšší ochrana stromořadí a zapojených porostů Dosud bylo možné kácet stromy v alejích bez povolení, pokud nedosahovaly tradičních 80 cm ve 130 cm nad zemí. Nyní podléhají režimu povolování kácení stromy v alejích vždy. Povolení je tedy třeba i pro stromy v nově založených stromořadích. Nově je povolení také potřeba nejen pro zapojené keřové porosty nad 40 m2 plochy, ale pro jakékoli zapojené porosty nad tuto výměru, typicky tzv. náletové porosty mladých stromů. Kontaktní osoba- předseda komise ŽP : osobně, elektronicky: telefonicky: (Bc. Petr Vittek) Rozcestník V Kamenné se nachází krásný dřevěný rozcestník, který vybudovali z vlastní iniciativy místní občané. Tímto bychom tvůrcům rádi poděkovali za pomoc při zvelebování naší obce. Komunální volby Volby do Zastupitelstva obce Předslavice a Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod do hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat: v pátek 17. října 2014 od hod. do hod a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hod. do hod Volební okrsek č.1.: Obecní úřad Předslavice, Předslavice Do komunálních voleb byly v naší obci zaregistrovány dvě kandidátní listiny. S číslem 1: Pro lepší obec 1. Mgr. Jiří Hůla, Úlehle 2. Bc. Petr Vittek, Předslavice 3. Mgr. Lenka Šrotová, Předslavice 4. Jana Matuská, Úlehle 5. Petr Frnoch, Předslavice 6. Pavel Heřman, Úlehle 7. Pavel Maroušek, Předslavice 8. Lenka Jablečníková, DiS., Úlehle 9. Ing. arch. Stanislav Šrot, Předslavice S číslem 2: Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Předslavice 1. Ing. Miroslav Šafránek, Marčovice 2. Pavel Kudrle, Předslavice 3. Ing. Jana Chvostová, Kakovice 4. Václav Hubr, Všechlapy 5. Marek Šejna, Úlehle 6. Vladimír Komrska, Marčovice 7. Tomáš Kudrle, Předslavice 8. Ladislav Šašek, Úlehle 9. Václav Boška, Předslavice Předslavický zpravodaj/ září

5 Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Pohádka k Dětskému dni 4. července zahrálo Maňáskové divadlo Pepíno zbrusu novou pohádku s názvem Z pohádky do pohádky, kdy během celého přestavení se mohly děti zapojit do soutěžních hádanek. Stále platí, že táhnout za jeden provaz se vyplatí JSTE SUPER Za SDH Předslavice děkuji dětičkám a rodičům za účast, děkuji za občerstvení pod vedením rodiny Zdichynců. Velké poděkování rovněž patří sponzorům: Farma u lištičky Úlehle, Lenka Bočková-cukrářská výroba a ZOD Předslavice. za SDH Předslavice Hanka Maroušková Dětský den Dne 5. července proběhl jubilejní desátý ročník plný her a zábavy. Toto skvělé odpoledne nabité řadou soutěží připravuje tradičně náš sbor dobrovolných hasičů. Pro děti bylo jistě celé odpoledne velkým potěšením, ať už to bylo díky zaslouženým cenám či jízdou hasičským vozem. Tento dětský den se opět velmi vydařil. Děkujeme členům organizačního týmu. Poděkování Po rozdání cen, vrcholila dětská radost a zbylo málo prostoru k poděkování, proto volím tuto cestu. Děkuji všem lidičkám, kteří se aktivně podíleli na přípravách a průběhu dětského dne. Soutěž pro děti Pro děti byla v květnu ku příležitosti Dne Země, na přednášce o třídění odpadu, vyhlášena soutěž. Soutěžící, kteří nám zaslali obrázky s tématem životního prostředí, byly oceněni drobnými cenami. Obrázky jsou vystaveny v místní knihovně. Děkujeme za účast! Předslavický zpravodaj/ září

6 bylinkové spirály, nabídka sazeniček i tématické literatury. Všichni účastníci si do pátečního deštěm skrápěného večera odnášeli originální dárek, svazeček čerstvých grilovacích bylinek - saturejku, estragon, šalvěj, tymián a petržel z KY.BY zahrady. Současně v anketě vyjádřili zájem o další témata, která budou rozvíjena v rámci firemní podpory komunitních projektů. Kultura v Klubu u lištičky Klub u lištičky v Úlehli není pouze místo, kde se můžete v příjemné atmosféře občerstvit, ale také zde bývá pořádáno několik společenskokulturních akcí. Díky Maňáskovému divadlo Pepíno jste se mohli v červenci dozvědět, že i červ se může zamilovat pohádka Červí láska. V měsíci srpnu zde proběhlo odlévání a prodej glycerinových svíček. IV. Obecní zájezd zdroj: foto: Petr Jablečník Přednáška Jak na bylinky Jedenáctého července měla svátek Olga a také všichni vyznavači léčivé síly bylinek. Rostoucí popularita jejich pěstování se projevila v bohaté návštěvě prezentace autorky KY.BY zahrady Ivany Vlkové, jinak také starostky Chluman. V zasedacím sále společnosti LIVA Předslavice si vyslechli poutavou přednášku s obrazovým doprovodem o pěstování, sklizni a skladování bylinek. Velké pozornosti se těšilo zakládání Dne 16. srpna se uskutečnil pod vedením Petra Vitteka již čtvrtý obecní zájezd. Tento rok jsme navštívili Techmanii v Plzni. Plzeňské science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, experimentální stanicí pro zvídavé, která představuje ideální syntézu mezi platformou neformálního vzdělávání a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je napomáhat veřejnosti, zejména žákům, studentům a rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevo vat možnosti lidského poznání. Předslavický zpravodaj/ září

7 Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat. Fotbalový turnaj Již XV. fotbalový turnaj o pohár starosty se uskutečnil 2. srpna na hřišti v Předslavicích. Tohoto turnaje se účastnily týmy z Vlachova Březí 35 (1.místo), Předslavic (2.místo) a Horní Vltavice (3.místo). Nejlepší golman- Horní Vltavice. Nejlepší hráč- Předslavice. Všem návštěvníkům děkujeme a fotbalistům gratulujeme! červen Balý Václav 65 let Předslavice srpen Procházka František 60 let Úlehle září Boška Václav 65 Kakovice Matoušek Tomáš 80 let Všechlapy Štoural František 60 let Úlehle Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! Knihovna! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! Vítězný tým - Vlachovo Březí 35 otevírací doba Pondělí 17:00 18:30 Čtvrtek 17:00-18:30 Nová kniha o Jakubovi Bursovi a selském baroku (památky i v Předslavicích) k zapůjčení v naší obecní knihovně. Autor Ondřej Fibich. Do knihovny byly zakoupeny nové knihy. Jedná se především o povinnou četbu pro základní školy: Předslavický zpravodaj/ září

8 Oscar Wilde: Balada o žaláři v Readingu Ivan Olbracht: Biblické příběhy Jiří Žáček: Čertovská pohádka Karel Čapek: Dášeňka čili život štěněte Anne Franková: Deník Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu Joanne K. Rowlingová: Harry Potter box 1-7 Johanna Spyriová: Heidi děvčátko z hor V. Chaloupek, J. Vogeltanz: Honzík a Eliška Šárka Váchová: Chaloupka na vršku Christiane V. Felscherinow, Sonja Vukovic: Christiane F. - Můj druhý život Jiří Žáček: Jiří Žáček dětem Christiane F.: My děti ze stanice ZOO Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky Richard Sacher: První láska Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla Ota Pavel: Zlatí úhoři Na Vaši návštěvu se těší Hanka Frnochová FC Předslavice Průběžné výsledky podzimní části sezony 2014/2015 ( III. třída- B) SDH Předslavice V měsíci červnu 2014 bylo založeno družstvo žen. Soutěže ženy 28. června, 13. ročník poháru starosty obce Strašice, 1. místo 12. července, XIV. ročník soutěže o pohár starosty obce Vacovice, 5. místo 26. července, Protivín, požární útok, 4. místo, pivní štafeta, 4. místo. 23. srpna, požární útok O pohár starosty města Bavorova, 1. místo 30. srpna, O pohár starosty obce Jinín, 4. místo 6. září, O pohár starosty Krajníčka, za účast Hasičky: (horní řada zleva) Šárka Květoňová, Andrea Lišková, Michaela Matuská, Jana Šašková, (dolní řada zleva) Jana Květoňová, Zuzana Hrašová a Lenka Zochová Andrea Liškova,Michaela Matuská,Jana muži Květoňová,Šárka Květoňová,Zuzana Hrašová,Lenka Zochová a Jana Šašková 21. června, Němčice, noční hasičská soutěž, 11. místo 28. června, Strašice, 5. místo Předslavický zpravodaj/ září

9 12. července, XIV. ročník soutěže O pohár starosty obce, za účast 9. srpna, Rovná, nejsilnější tým, 1.místo 9. srpna, Rovná, Memoriál Ing. Karla Sokola, požární útok, 10. místo 6 Václav Michálek:, 1880, do Prahy k 23. dělostr. Srbsko Itálie - v Bosně. Návrat Karel Frnoch: 1888, do Písku k 11. p.p., na Rusku, u Lublína do 1917, na Itálii, kde raněn do nohy, navr Vojtěch Malina: 1891, v den mobil. v činné službě u Trenobola (Halič č.2 drag.), ruská fronta Rumunsko-Italie. Návrat František Malina: 1892, 1915 do July k 11. p. p. na ruské frontě-střelen , pochov. u Rovna 4 Václav Malina: 1894, 1914 v X.- Písek, v etapě k četnictvu přestoupil během války Něco z historie z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Účastníci světové války z Předslavic a Úlehle. Z Předslavic 17 František Kestner: učitel, narozen 1876, nastoupil na vojenskou službu k 28. domobr. v Písku, zúčastnil se hned r pochodu do Ruska k Opoli, odkud přidělen k účetní vojen. kancel. do Krakova, Mor. Ostravy, rok u polských legionářů, v Přemyšlu a Lubíně jako stav. vedoucí, kde se dočkal převratu a po 52 měsíční nepřetržité službě se vrátil dne 8. listopadu Havel Jan: 1873, nastoupil 3. srpna 1914 do Písku k 28. zeměbr.- v nemocnici ve Volyni jako sanitér - v Praze u + č.k. v Karlíně do na Itálii ku staveb. odď. do , vrátil se Matěj Kašperák 1886, v mobil. 11. Písekraněn na ruské frontě, ve Varaždíně 32 Jan Lácha: 1884, Plzeň 35. p. pl.- Srbsko-Itálie-raněn do hlavy v VIII. v Italii 19 Vojěch Šrámek: 1889, Jula 11.p.p. Itálie, po převratu 18 Václav Lácha: 1899, 1917 k 28. pl. v Lnici, vrátil se téhož roku 16 Josef Křišťan: 1889, Písek 11.p.p. v Srbsku raněn do ruky r /19.8./ nezvěstný 16 Jaroslav Křišťan: 1895, r do Plzence mysl. 6. Prapor- ruská fronta-v září téhož r. zajat- ruským legionářem od r vr.r Jan Rezek: 1884, do Welsu jízdní pl. 6.- ruská fronta- ital. vr Dr. Václav Rezek: 1887, do Vys. Mýta 30. p.p. fr. Ruská, raněn do ruky-zajat r Legionář 1916 (bojoval jako leg. V Srbsku, ve Francii jako kapitán) návrat Předslavický zpravodaj/ září

10 9 Václav Medulka: 1897, 1915 do July Itálie, zajat r legionář, bojoval ve Francii-po převratu v roce 1919 návrat 27 Václav Miklas: 1887, Vels- 6 hul. Rusko, Italie, Bulharsko, Rumusnsko- zpět (3 letí vojna a u republ. = 8r.) 27 Josef Miklas: 1897, pl- Bud: Rusko. Zajat 1915, raněn do nohy a ramenelegion Vrátil se 1920 (čet. Stráž) 27 František Miklas: 1899, 1917 do Bud- k 29. pl. Padl v Bukovině Jan Tříska (Úlehle): 1899, aktiv u 29. zem. pl. v Bud. v Rusku raněn u Krasnika do hlavy. Vrátil se Josef Tříska (Úlehle: 1897, pl.- Bud. Rusko. Vrátil se František Staněk: 1900, 1918 Jula- na Itálii - padl r Jan Kudrle: 1884, Písek 11.p.pl. Srbsko, kde padl Josef Kudrle: 1874, 1915-Jula-rumunská fronta-po převratu 7 František Kněz: 1880, Č.Bud. 29.z.pl-Rusko fronta-1917 domů 9 František Medulka: 1878, 1915-propuštěn, zase odveden a propuštěn 28 Jan Matas: 1898, 1916 do Prahy k vozataj- Itálie. Vrátil se Ve službě republ. do Josef Černý: 1892, 1915-Písek 11. Rusko- Itálie- raněn do boku a ramene-hlavy-po převratu u republ. + 2 roky Pomník obětem světové války v Předslavicích Z Úlehle 28 Jan Kroupa: 1875, Písek 28. domobr.-rusko Tomáš Hubáček: 1892, jako akt. nast Praha-11.pp.-Srbsko do plic. Karpaty, Italie, kde padl-pohřben v Jamnnianě 16 Vojtěch Hubáček: 1894, Praha 11.pp. Srbsko, kde zajat, fronta legionářů od r Vrátil se Vojtěch Hubáček: 1868, Písek, Jula 11.pp.-hlídky. Vrátil se František Vojta: 1897, Písek-Jula 11.pp na ruskou frontu. Vrátil se 1918 z jara. 35 Václav Vojta: 1897, pp-Písek-Rusko- Itálie. Vrátil se po převratu František Vojta: 1899, 1918 z jara 11. pp. Písek-Itálie. Vrátil se po převratě. Předslavický zpravodaj/ září

11 5 Josef Rod: 1895, jako akt. voj. 11.pp. Písek- Rusko-omrzl-raněn do ramene (lopat.). Vrátil se po převratu. 5 Tomáš Rod: 1897, jako akt. voj. Budějovice u 29. zem. Rusko-raněn do ruky- zajat- v Rusku. Vrátil se Tomáš Tříska: 1880, 1916 Jula 11.pp-Itálie pracov. odd. Vrátil se 1918 po převratu. 7 Rudolf Matouš: 1888, 1915 Rusko, Karpaty. Vrátil se Pomník obětem světové války v Úlehli 35 Václav Kovářík: Písek-Praha- u maďar. pl. hlídky. Vrátil se Jindřich Ouředník: 1888, Praha 23. dělostř. pl. Srbsko-Rusko-Itálie, Rumunsko. Vrátil se Jan Šašek: 1887, Wels 6. Hulán. Rusko-Itálie. Vrátil se po převratu František Šašek: 1891, jako akt. nast k 6. mysliv. v Prachaticích- Ruskoraněn do nohy a zajat Vrátil se po převratu František Vozobule: 1888, Wels 6. hul.- Rusko-Itálie. Vrátil se po převratu Jan Nečina: 1889, Dobřany 2. drag. Rusko. Do ramene a prsou Pohřben na Janovky. 3 Karel Nečina: 1893, Praha- Olomouc 5. dělostř. pl. Rusko-Itálie- zajat 1918-leg. Vrátil se Prokop Brůha: 1884, 1917 Písek-Plzeňřemeslo-tesař. Vrátil se po převratu Václav Rod: 1888, do Písku 11.pp. Srbsko, kde padl Jan Lád: 1879, Písek 28. domobr.- Rusko-Rumunsko- raněn do nohy. Vrátil se 1918 po převratu. 2 Václav Kouba: 1890, Písek 11.pp.- Srbsko-Rusko-Karpaty-Rumunsko, 1x raněn do obličeje a nohy. Vrátil se František Kotrouš: 1875, Písek 28. domobra. Rusko. Vrátil se 1918 po převratu. 29 Jan Martíšek: 1874, 1914 Písek 28. domobra. Srbsko-Itálie. Vrátil1918 po převratu. 15 Václav Tesař: 1866, 1917 do Prahy k vozataj. Vrátil se Václav Tesař: 1888, 1917 Budějovice 29. dom. Itálie Vrátil se Inzerce Účastníci společného červencového setkání v předslavické jídelně mnohokrát děkují našim kuchařinkám za příjemně strávené odpoledne. za účastníky Rudolf Hruška Předslavický zpravodaj/ září

12 Fotogalerie Maňáskové divadlo Pepíno Obecní zájezd Techmania Plzeň Dětský den Obecní zájezd Techmania Plzeň Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj Přednáška: Jak na bylinky? Dětský den Předslavický zpravodaj/ září

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj

Více

PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj 1/2014č.1/2014 Iročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Proběhlé kulturní akce v obci Zpráva o činnosti knihovny Světová válka r. 1914-1918 Předslavice Úlehle

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. PSÁRYfest 2014 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 4. JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014 20. Pohádkový les 14

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. PSÁRYfest 2014 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 4. JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014 20. Pohádkový les 14 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 4 PSÁRYfest 2014 Více na str. 18 Pohádkový les 14 Svatováclavské posvícení 15 JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014 20 Kalendář akcí setříděno podle

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

Hasiči na Kvíčale slaví stovku

Hasiči na Kvíčale slaví stovku Vydává Obecní úřad v Batňovicích květen 2013 Hasiči na Kvíčale slaví stovku V roce 1913, po příkladu sousedních obcí, se i kvíčalští sousedé rozhodli založit dobrovolný hasičský sbor. O založení hasičského

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

Začal školní rok 2012-2013

Začal školní rok 2012-2013 září 2012 Číslo 3 Ročník XIV. Začal školní rok 2012-2013 3. září škola opět ožila... Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Kladenská

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

FOTOREPORTÁŽ Z JARMARKU O NOVÉ PRODEJNĚ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY KNIHA MÉHO SRDCE KURZY PRÁCE S PC. LIBUŠ a PÍSNICE 2009

FOTOREPORTÁŽ Z JARMARKU O NOVÉ PRODEJNĚ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY KNIHA MÉHO SRDCE KURZY PRÁCE S PC. LIBUŠ a PÍSNICE 2009 6 LIBUŠ a PÍSNICE 2009 Červen je vlastně měsíc dětí... Začíná Mezinárodním dnem dětí, končí školním vysvědčením a pak už hurá na prázdniny. A tak ho předznamenáme barevným týdnem v Základní škole v Písnici

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

Interaktivní mateřská školka

Interaktivní mateřská školka zpravodaj obcí Prosečska 1/2013 Spisovatel Ivan Klíma v Proseči - Velkoobjemový svoz odpadu - Místní poplatky v roce 2013 - Interaktivní mateřská škola - Novoroční projev starosty - Proseč oslavila nejmladšího

Více

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012 1 11. 2012 2 RO ČNÍ K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6 2. VELIKONOČNÍ JARMARK 7 MLADÍ MYSLIVCI V ROCE 2012 8 ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE 9 OREL DRNOVICE 11

Více