PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj"

Transkript

1 2/2014č.2/2014 I ročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Slovo starosty Nový autobusový spoj Komunální volby Ze života obce První světová válka Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 Z o b s a h u Slovo starosty Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, spolky Ceník služeb 2014 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Historie PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj z p r a v o d a j 12 Fotogalerie Čtyřměsíčník vydávaný Obcí Obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Petr Vittek Foto: Petr Petr Vittek Redakční rada: zastupitelstvo obce Adresa: Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. 383 tel , , OÚ: OÚ: úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 130ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, po dobu trvání vydávání našeho zpravodaje jsem měl možnost prostřednictvím rubriky Slovo starosty se s Vámi podělit o své dojmy, problémy, starosti a i radosti, které v uplynulém období nastaly. Prostřednictvím zpravodaje jsme Vás informovali o programových cílech zastupitelstva obce, o plánech na realizaci jednotlivých akcí a o akcích, které se podařilo uskutečnit. Prostřednictvím zpravodaje jsme se Vás ptali i na Vaše názory a přání. V jednom zpravodaji jsem napsal, že po skončení jedné velké akce a to rekonstrukce sokolovny v Předslavicích na víceúčelové zařízení skončí jedna velká etapa výstavby obce Předslavice a přilehlých obcí. Tato etapa trvala více volebních období a byly vybudovány vodovody, kanalizace, položeny asfaltové koberce, zrekonstruovány rybníky, rekonstrukce návsí, rekonstrukce kapliček a dalšího majetku obce. Nesmíme také zapomenout na rozvíjející se kulturní, sportovní a společenskou činnost v obci. Nyní bych k tomu dopsal, že končí ještě jedna etapa a to mého učinkování v řízení obce

3 Předslavice ve funkci starosty, tuto práci jsem vykonával bezmála 30 let. Po zvážení a s přihlédnutím k věku a ke svému zdraví, jsem se rozhodl již v nadcházejících volbách v říjnu 2014 nekandidovat do zastupitelstva obce Předslavice. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se mnou v těchto létech pracovali na obci Předslavice jako zastupitelé, nebo spolupracovníci a podíleli se na výstavbě našich vesnic. Děkuji i všem občanům, kteří nám pomáhali a fandili. Nový autobusový spoj Od 15. září, kdy nastane změna jízdního řádu, bude v Marčovicích zaveden autobusový spoj, který poslouží zejména školákům. Tento spoj bude z návsi vyjíždět v 7:15, bude pokračovat přes Kakovice, Čepřovice, Litochovice, na zastávku Volyně MŠ a Volyně náměstí v 7:45. V našich vesnicích žijí lidé, kteří jsou chytří, rozumní, vzdělaní, pracovití, jsou schopní vést a dál rozvíjet naše vesnice. Rád někomu z těchto lidí předám tuto štafetu. Vážení občané v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstvech v měsíci říjnu 2014, Vám přeji šťastnou volbu. Loučím se s Vámi jako starosta, zůstávám jako občan, kamarád, soused Vojtěch Limpouch starosta Rozvoj obce realizované projekty a investice v měsíci leden až září Obnova retenční nádrže Marčovice Obnova retenční nádrže Kakovice Oprava hráze rybníka Marčovice Oprava vodoteče Kakovice Vybudování autobusové zastávky Marčovice Komise životního prostředí Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les Dle nové vyhlášky č. 189/2013 Sb. je dovoleno nově kácet v zahradách, a to bez povolení a bez ohledu na jejich velikost. Definice zahrady vyhláškou: musí se jednat o pozemek u bytového nebo rodinného domu, v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Pozor! Tato nová vyhláška se nevztahuje např. na zahrádkářské kolonie, neoplocené zahrady či zahrady s živým plotem, Zda-li se jedná o pozemek v zastavěném území obce, je možné zjistit z územního plánu. (pozor na okrajové části obce!) Kácení bez povolení se samozřejmě také netýká památných stromů, nebo stromů, které jsou součástí významného krajinného prvku, ať už registrovaného (některé zahrady) nebo definovaného zákonem. To se bude týkat Předslavický zpravodaj/ září

4 převážně stromů podél vodních toků, které mohou protékat zahradami. Prosím zvažte pečlivě kácení stromů, mělo by probíhat po pečlivé úvaze a pouze z důvodů je-li to nutné. Vyšší ochrana stromořadí a zapojených porostů Dosud bylo možné kácet stromy v alejích bez povolení, pokud nedosahovaly tradičních 80 cm ve 130 cm nad zemí. Nyní podléhají režimu povolování kácení stromy v alejích vždy. Povolení je tedy třeba i pro stromy v nově založených stromořadích. Nově je povolení také potřeba nejen pro zapojené keřové porosty nad 40 m2 plochy, ale pro jakékoli zapojené porosty nad tuto výměru, typicky tzv. náletové porosty mladých stromů. Kontaktní osoba- předseda komise ŽP : osobně, elektronicky: telefonicky: (Bc. Petr Vittek) Rozcestník V Kamenné se nachází krásný dřevěný rozcestník, který vybudovali z vlastní iniciativy místní občané. Tímto bychom tvůrcům rádi poděkovali za pomoc při zvelebování naší obce. Komunální volby Volby do Zastupitelstva obce Předslavice a Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod do hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat: v pátek 17. října 2014 od hod. do hod a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hod. do hod Volební okrsek č.1.: Obecní úřad Předslavice, Předslavice Do komunálních voleb byly v naší obci zaregistrovány dvě kandidátní listiny. S číslem 1: Pro lepší obec 1. Mgr. Jiří Hůla, Úlehle 2. Bc. Petr Vittek, Předslavice 3. Mgr. Lenka Šrotová, Předslavice 4. Jana Matuská, Úlehle 5. Petr Frnoch, Předslavice 6. Pavel Heřman, Úlehle 7. Pavel Maroušek, Předslavice 8. Lenka Jablečníková, DiS., Úlehle 9. Ing. arch. Stanislav Šrot, Předslavice S číslem 2: Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Předslavice 1. Ing. Miroslav Šafránek, Marčovice 2. Pavel Kudrle, Předslavice 3. Ing. Jana Chvostová, Kakovice 4. Václav Hubr, Všechlapy 5. Marek Šejna, Úlehle 6. Vladimír Komrska, Marčovice 7. Tomáš Kudrle, Předslavice 8. Ladislav Šašek, Úlehle 9. Václav Boška, Předslavice Předslavický zpravodaj/ září

5 Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Pohádka k Dětskému dni 4. července zahrálo Maňáskové divadlo Pepíno zbrusu novou pohádku s názvem Z pohádky do pohádky, kdy během celého přestavení se mohly děti zapojit do soutěžních hádanek. Stále platí, že táhnout za jeden provaz se vyplatí JSTE SUPER Za SDH Předslavice děkuji dětičkám a rodičům za účast, děkuji za občerstvení pod vedením rodiny Zdichynců. Velké poděkování rovněž patří sponzorům: Farma u lištičky Úlehle, Lenka Bočková-cukrářská výroba a ZOD Předslavice. za SDH Předslavice Hanka Maroušková Dětský den Dne 5. července proběhl jubilejní desátý ročník plný her a zábavy. Toto skvělé odpoledne nabité řadou soutěží připravuje tradičně náš sbor dobrovolných hasičů. Pro děti bylo jistě celé odpoledne velkým potěšením, ať už to bylo díky zaslouženým cenám či jízdou hasičským vozem. Tento dětský den se opět velmi vydařil. Děkujeme členům organizačního týmu. Poděkování Po rozdání cen, vrcholila dětská radost a zbylo málo prostoru k poděkování, proto volím tuto cestu. Děkuji všem lidičkám, kteří se aktivně podíleli na přípravách a průběhu dětského dne. Soutěž pro děti Pro děti byla v květnu ku příležitosti Dne Země, na přednášce o třídění odpadu, vyhlášena soutěž. Soutěžící, kteří nám zaslali obrázky s tématem životního prostředí, byly oceněni drobnými cenami. Obrázky jsou vystaveny v místní knihovně. Děkujeme za účast! Předslavický zpravodaj/ září

6 bylinkové spirály, nabídka sazeniček i tématické literatury. Všichni účastníci si do pátečního deštěm skrápěného večera odnášeli originální dárek, svazeček čerstvých grilovacích bylinek - saturejku, estragon, šalvěj, tymián a petržel z KY.BY zahrady. Současně v anketě vyjádřili zájem o další témata, která budou rozvíjena v rámci firemní podpory komunitních projektů. Kultura v Klubu u lištičky Klub u lištičky v Úlehli není pouze místo, kde se můžete v příjemné atmosféře občerstvit, ale také zde bývá pořádáno několik společenskokulturních akcí. Díky Maňáskovému divadlo Pepíno jste se mohli v červenci dozvědět, že i červ se může zamilovat pohádka Červí láska. V měsíci srpnu zde proběhlo odlévání a prodej glycerinových svíček. IV. Obecní zájezd zdroj: foto: Petr Jablečník Přednáška Jak na bylinky Jedenáctého července měla svátek Olga a také všichni vyznavači léčivé síly bylinek. Rostoucí popularita jejich pěstování se projevila v bohaté návštěvě prezentace autorky KY.BY zahrady Ivany Vlkové, jinak také starostky Chluman. V zasedacím sále společnosti LIVA Předslavice si vyslechli poutavou přednášku s obrazovým doprovodem o pěstování, sklizni a skladování bylinek. Velké pozornosti se těšilo zakládání Dne 16. srpna se uskutečnil pod vedením Petra Vitteka již čtvrtý obecní zájezd. Tento rok jsme navštívili Techmanii v Plzni. Plzeňské science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, experimentální stanicí pro zvídavé, která představuje ideální syntézu mezi platformou neformálního vzdělávání a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je napomáhat veřejnosti, zejména žákům, studentům a rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevo vat možnosti lidského poznání. Předslavický zpravodaj/ září

7 Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat. Fotbalový turnaj Již XV. fotbalový turnaj o pohár starosty se uskutečnil 2. srpna na hřišti v Předslavicích. Tohoto turnaje se účastnily týmy z Vlachova Březí 35 (1.místo), Předslavic (2.místo) a Horní Vltavice (3.místo). Nejlepší golman- Horní Vltavice. Nejlepší hráč- Předslavice. Všem návštěvníkům děkujeme a fotbalistům gratulujeme! červen Balý Václav 65 let Předslavice srpen Procházka František 60 let Úlehle září Boška Václav 65 Kakovice Matoušek Tomáš 80 let Všechlapy Štoural František 60 let Úlehle Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! Knihovna! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! Vítězný tým - Vlachovo Březí 35 otevírací doba Pondělí 17:00 18:30 Čtvrtek 17:00-18:30 Nová kniha o Jakubovi Bursovi a selském baroku (památky i v Předslavicích) k zapůjčení v naší obecní knihovně. Autor Ondřej Fibich. Do knihovny byly zakoupeny nové knihy. Jedná se především o povinnou četbu pro základní školy: Předslavický zpravodaj/ září

8 Oscar Wilde: Balada o žaláři v Readingu Ivan Olbracht: Biblické příběhy Jiří Žáček: Čertovská pohádka Karel Čapek: Dášeňka čili život štěněte Anne Franková: Deník Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu Joanne K. Rowlingová: Harry Potter box 1-7 Johanna Spyriová: Heidi děvčátko z hor V. Chaloupek, J. Vogeltanz: Honzík a Eliška Šárka Váchová: Chaloupka na vršku Christiane V. Felscherinow, Sonja Vukovic: Christiane F. - Můj druhý život Jiří Žáček: Jiří Žáček dětem Christiane F.: My děti ze stanice ZOO Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky Richard Sacher: První láska Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla Ota Pavel: Zlatí úhoři Na Vaši návštěvu se těší Hanka Frnochová FC Předslavice Průběžné výsledky podzimní části sezony 2014/2015 ( III. třída- B) SDH Předslavice V měsíci červnu 2014 bylo založeno družstvo žen. Soutěže ženy 28. června, 13. ročník poháru starosty obce Strašice, 1. místo 12. července, XIV. ročník soutěže o pohár starosty obce Vacovice, 5. místo 26. července, Protivín, požární útok, 4. místo, pivní štafeta, 4. místo. 23. srpna, požární útok O pohár starosty města Bavorova, 1. místo 30. srpna, O pohár starosty obce Jinín, 4. místo 6. září, O pohár starosty Krajníčka, za účast Hasičky: (horní řada zleva) Šárka Květoňová, Andrea Lišková, Michaela Matuská, Jana Šašková, (dolní řada zleva) Jana Květoňová, Zuzana Hrašová a Lenka Zochová Andrea Liškova,Michaela Matuská,Jana muži Květoňová,Šárka Květoňová,Zuzana Hrašová,Lenka Zochová a Jana Šašková 21. června, Němčice, noční hasičská soutěž, 11. místo 28. června, Strašice, 5. místo Předslavický zpravodaj/ září

9 12. července, XIV. ročník soutěže O pohár starosty obce, za účast 9. srpna, Rovná, nejsilnější tým, 1.místo 9. srpna, Rovná, Memoriál Ing. Karla Sokola, požární útok, 10. místo 6 Václav Michálek:, 1880, do Prahy k 23. dělostr. Srbsko Itálie - v Bosně. Návrat Karel Frnoch: 1888, do Písku k 11. p.p., na Rusku, u Lublína do 1917, na Itálii, kde raněn do nohy, navr Vojtěch Malina: 1891, v den mobil. v činné službě u Trenobola (Halič č.2 drag.), ruská fronta Rumunsko-Italie. Návrat František Malina: 1892, 1915 do July k 11. p. p. na ruské frontě-střelen , pochov. u Rovna 4 Václav Malina: 1894, 1914 v X.- Písek, v etapě k četnictvu přestoupil během války Něco z historie z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Účastníci světové války z Předslavic a Úlehle. Z Předslavic 17 František Kestner: učitel, narozen 1876, nastoupil na vojenskou službu k 28. domobr. v Písku, zúčastnil se hned r pochodu do Ruska k Opoli, odkud přidělen k účetní vojen. kancel. do Krakova, Mor. Ostravy, rok u polských legionářů, v Přemyšlu a Lubíně jako stav. vedoucí, kde se dočkal převratu a po 52 měsíční nepřetržité službě se vrátil dne 8. listopadu Havel Jan: 1873, nastoupil 3. srpna 1914 do Písku k 28. zeměbr.- v nemocnici ve Volyni jako sanitér - v Praze u + č.k. v Karlíně do na Itálii ku staveb. odď. do , vrátil se Matěj Kašperák 1886, v mobil. 11. Písekraněn na ruské frontě, ve Varaždíně 32 Jan Lácha: 1884, Plzeň 35. p. pl.- Srbsko-Itálie-raněn do hlavy v VIII. v Italii 19 Vojěch Šrámek: 1889, Jula 11.p.p. Itálie, po převratu 18 Václav Lácha: 1899, 1917 k 28. pl. v Lnici, vrátil se téhož roku 16 Josef Křišťan: 1889, Písek 11.p.p. v Srbsku raněn do ruky r /19.8./ nezvěstný 16 Jaroslav Křišťan: 1895, r do Plzence mysl. 6. Prapor- ruská fronta-v září téhož r. zajat- ruským legionářem od r vr.r Jan Rezek: 1884, do Welsu jízdní pl. 6.- ruská fronta- ital. vr Dr. Václav Rezek: 1887, do Vys. Mýta 30. p.p. fr. Ruská, raněn do ruky-zajat r Legionář 1916 (bojoval jako leg. V Srbsku, ve Francii jako kapitán) návrat Předslavický zpravodaj/ září

10 9 Václav Medulka: 1897, 1915 do July Itálie, zajat r legionář, bojoval ve Francii-po převratu v roce 1919 návrat 27 Václav Miklas: 1887, Vels- 6 hul. Rusko, Italie, Bulharsko, Rumusnsko- zpět (3 letí vojna a u republ. = 8r.) 27 Josef Miklas: 1897, pl- Bud: Rusko. Zajat 1915, raněn do nohy a ramenelegion Vrátil se 1920 (čet. Stráž) 27 František Miklas: 1899, 1917 do Bud- k 29. pl. Padl v Bukovině Jan Tříska (Úlehle): 1899, aktiv u 29. zem. pl. v Bud. v Rusku raněn u Krasnika do hlavy. Vrátil se Josef Tříska (Úlehle: 1897, pl.- Bud. Rusko. Vrátil se František Staněk: 1900, 1918 Jula- na Itálii - padl r Jan Kudrle: 1884, Písek 11.p.pl. Srbsko, kde padl Josef Kudrle: 1874, 1915-Jula-rumunská fronta-po převratu 7 František Kněz: 1880, Č.Bud. 29.z.pl-Rusko fronta-1917 domů 9 František Medulka: 1878, 1915-propuštěn, zase odveden a propuštěn 28 Jan Matas: 1898, 1916 do Prahy k vozataj- Itálie. Vrátil se Ve službě republ. do Josef Černý: 1892, 1915-Písek 11. Rusko- Itálie- raněn do boku a ramene-hlavy-po převratu u republ. + 2 roky Pomník obětem světové války v Předslavicích Z Úlehle 28 Jan Kroupa: 1875, Písek 28. domobr.-rusko Tomáš Hubáček: 1892, jako akt. nast Praha-11.pp.-Srbsko do plic. Karpaty, Italie, kde padl-pohřben v Jamnnianě 16 Vojtěch Hubáček: 1894, Praha 11.pp. Srbsko, kde zajat, fronta legionářů od r Vrátil se Vojtěch Hubáček: 1868, Písek, Jula 11.pp.-hlídky. Vrátil se František Vojta: 1897, Písek-Jula 11.pp na ruskou frontu. Vrátil se 1918 z jara. 35 Václav Vojta: 1897, pp-Písek-Rusko- Itálie. Vrátil se po převratu František Vojta: 1899, 1918 z jara 11. pp. Písek-Itálie. Vrátil se po převratě. Předslavický zpravodaj/ září

11 5 Josef Rod: 1895, jako akt. voj. 11.pp. Písek- Rusko-omrzl-raněn do ramene (lopat.). Vrátil se po převratu. 5 Tomáš Rod: 1897, jako akt. voj. Budějovice u 29. zem. Rusko-raněn do ruky- zajat- v Rusku. Vrátil se Tomáš Tříska: 1880, 1916 Jula 11.pp-Itálie pracov. odd. Vrátil se 1918 po převratu. 7 Rudolf Matouš: 1888, 1915 Rusko, Karpaty. Vrátil se Pomník obětem světové války v Úlehli 35 Václav Kovářík: Písek-Praha- u maďar. pl. hlídky. Vrátil se Jindřich Ouředník: 1888, Praha 23. dělostř. pl. Srbsko-Rusko-Itálie, Rumunsko. Vrátil se Jan Šašek: 1887, Wels 6. Hulán. Rusko-Itálie. Vrátil se po převratu František Šašek: 1891, jako akt. nast k 6. mysliv. v Prachaticích- Ruskoraněn do nohy a zajat Vrátil se po převratu František Vozobule: 1888, Wels 6. hul.- Rusko-Itálie. Vrátil se po převratu Jan Nečina: 1889, Dobřany 2. drag. Rusko. Do ramene a prsou Pohřben na Janovky. 3 Karel Nečina: 1893, Praha- Olomouc 5. dělostř. pl. Rusko-Itálie- zajat 1918-leg. Vrátil se Prokop Brůha: 1884, 1917 Písek-Plzeňřemeslo-tesař. Vrátil se po převratu Václav Rod: 1888, do Písku 11.pp. Srbsko, kde padl Jan Lád: 1879, Písek 28. domobr.- Rusko-Rumunsko- raněn do nohy. Vrátil se 1918 po převratu. 2 Václav Kouba: 1890, Písek 11.pp.- Srbsko-Rusko-Karpaty-Rumunsko, 1x raněn do obličeje a nohy. Vrátil se František Kotrouš: 1875, Písek 28. domobra. Rusko. Vrátil se 1918 po převratu. 29 Jan Martíšek: 1874, 1914 Písek 28. domobra. Srbsko-Itálie. Vrátil1918 po převratu. 15 Václav Tesař: 1866, 1917 do Prahy k vozataj. Vrátil se Václav Tesař: 1888, 1917 Budějovice 29. dom. Itálie Vrátil se Inzerce Účastníci společného červencového setkání v předslavické jídelně mnohokrát děkují našim kuchařinkám za příjemně strávené odpoledne. za účastníky Rudolf Hruška Předslavický zpravodaj/ září

12 Fotogalerie Maňáskové divadlo Pepíno Obecní zájezd Techmania Plzeň Dětský den Obecní zájezd Techmania Plzeň Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj Přednáška: Jak na bylinky? Dětský den Předslavický zpravodaj/ září

Obec Předslavice POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Předslavice POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Předslavice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce Předslavice Zastupitelstvo obce Předslavice se na svém 9. zasedání dne 13.11.2015 usnesením č.53/2015 usneslo vydat

Více

Slovo starosty. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 přeje celé zastupitelstvo obce Předslavice

Slovo starosty. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 přeje celé zastupitelstvo obce Předslavice č.1/2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnu 2010 skončilo další čtyřleté období zastupitelstva obce Předslavice. Ve dnech 15. -16. října 2010 bylo zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo, kde

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

3/2014 I ročník 5. PŘEDSLAVICKÝ z p r a v o d a j PŘEDSLAVICKÝ. Vychází každé 4 měsíce/ zdarma. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

3/2014 I ročník 5. PŘEDSLAVICKÝ z p r a v o d a j PŘEDSLAVICKÝ. Vychází každé 4 měsíce/ zdarma. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy 3/2014 I ročník 5. č.3/2014 PŘEDSLAVICKÝ Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy Z o b s a h u 03 Slovo starostky Milé čtenářky a čtenáři, na podzim proběhly v

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z á p i s. Č.3.ze dne 30.12.2010. Přítomni: Limpouch,Kudrle,Ribij,Šafránek,Vittek,Němec,Šejna,Ing. Chvostová,Ing. Arch. Šrot

Z á p i s. Č.3.ze dne 30.12.2010. Přítomni: Limpouch,Kudrle,Ribij,Šafránek,Vittek,Němec,Šejna,Ing. Chvostová,Ing. Arch. Šrot Z á p i s Č.3.ze dne 30.12.2010 Ze zasedání zastupitelstva obce Předslavice Přítomni: Limpouch,Kudrle,Ribij,Šafránek,Vittek,Němec,Šejna,Ing. Chvostová,Ing. Arch. Šrot Zastupitelstvo obce Předslavice je

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Ulice: Čepřovice - Ovčín

Ulice: Čepřovice - Ovčín Plán odstávky č.: O1127738 Od: 30.01.2012 08:00 Do: 30.01.2012 16:00 Předslavice část obce směr Volyně, náves u autobusové zastávky, směr Prachatice, bytovky, včetně podnikatelských odběrů v této části

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Brumovice Rada obce Projednala: -Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Svatá Maří okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

7. číslo/listopad 2014. *** Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Česká ***

7. číslo/listopad 2014. *** Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Česká *** Zprávy z České Občasník 7. číslo/listopad 2014 *** Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Česká *** V pondělí 3. 11. 2014 v 18.00 hod. se v zasedací místnos sokolovny v České uskutečnilo Ustavující zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Třída: B4.I (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Zdeněk RŮŽIČKA Místopředseda: Ing. Miroslav ŠIROKÝ

Více

Den kunratických jahod se Čtyřlístkem (foto P. Hilmarová)

Den kunratických jahod se Čtyřlístkem (foto P. Hilmarová) Den kunratických jahod se Čtyřlístkem (foto P. Hilmarová) Slovo starostky Uvolnění členové zastupitelstva Splašková kanalizace Změna trasy linky č. 293 Cyklostezka Kunratický zpravodaj 3/2011 2 Zdravotní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. srpna 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. srpna 2014 20. ročník září 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. srpna 2014 Usnesením č. 36/2014 zastupitelé pověřili starostu jednáním k zajištění realizace projektu Zahrádka v Zahrádkách a výběrového

Více

Zpráva o činnosti SDH Lidmovice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Lidmovice za rok 2014 Zápis z výroční valné hromady SDH Lidmovice za rok 2015 konané 15.1.2016 Přítomno: 20 členů Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti - přednese Marek Peška 3. Zpráva o činnosti Jan Šídlo starosta obce

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE. Číslo 21

ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE. Číslo 21 ZPRAVODAJ OBCE LESKOVICE Číslo 21 Prosinec 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok uplynul jako voda a my stojíme na prahu roku 2016. Než jej však překročíme, dovolím si připomenout zásadní události

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice OBČASNÍK KŘINICE květen 2005 Vydává OÚ Křinice Čas í jako bláznivý a za několik málo týdnů budeme vzpomínat na vznik života v této naší krásné obci. Členové obecního zastupitelstva v současné době věnují

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více