PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj"

Transkript

1 2/2014č.2/2014 I ročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Slovo starosty Nový autobusový spoj Komunální volby Ze života obce První světová válka Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 Z o b s a h u Slovo starosty Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, spolky Ceník služeb 2014 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Historie PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj z p r a v o d a j 12 Fotogalerie Čtyřměsíčník vydávaný Obcí Obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Petr Vittek Foto: Petr Petr Vittek Redakční rada: zastupitelstvo obce Adresa: Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. 383 tel , , OÚ: OÚ: úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 130ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, po dobu trvání vydávání našeho zpravodaje jsem měl možnost prostřednictvím rubriky Slovo starosty se s Vámi podělit o své dojmy, problémy, starosti a i radosti, které v uplynulém období nastaly. Prostřednictvím zpravodaje jsme Vás informovali o programových cílech zastupitelstva obce, o plánech na realizaci jednotlivých akcí a o akcích, které se podařilo uskutečnit. Prostřednictvím zpravodaje jsme se Vás ptali i na Vaše názory a přání. V jednom zpravodaji jsem napsal, že po skončení jedné velké akce a to rekonstrukce sokolovny v Předslavicích na víceúčelové zařízení skončí jedna velká etapa výstavby obce Předslavice a přilehlých obcí. Tato etapa trvala více volebních období a byly vybudovány vodovody, kanalizace, položeny asfaltové koberce, zrekonstruovány rybníky, rekonstrukce návsí, rekonstrukce kapliček a dalšího majetku obce. Nesmíme také zapomenout na rozvíjející se kulturní, sportovní a společenskou činnost v obci. Nyní bych k tomu dopsal, že končí ještě jedna etapa a to mého učinkování v řízení obce

3 Předslavice ve funkci starosty, tuto práci jsem vykonával bezmála 30 let. Po zvážení a s přihlédnutím k věku a ke svému zdraví, jsem se rozhodl již v nadcházejících volbách v říjnu 2014 nekandidovat do zastupitelstva obce Předslavice. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se mnou v těchto létech pracovali na obci Předslavice jako zastupitelé, nebo spolupracovníci a podíleli se na výstavbě našich vesnic. Děkuji i všem občanům, kteří nám pomáhali a fandili. Nový autobusový spoj Od 15. září, kdy nastane změna jízdního řádu, bude v Marčovicích zaveden autobusový spoj, který poslouží zejména školákům. Tento spoj bude z návsi vyjíždět v 7:15, bude pokračovat přes Kakovice, Čepřovice, Litochovice, na zastávku Volyně MŠ a Volyně náměstí v 7:45. V našich vesnicích žijí lidé, kteří jsou chytří, rozumní, vzdělaní, pracovití, jsou schopní vést a dál rozvíjet naše vesnice. Rád někomu z těchto lidí předám tuto štafetu. Vážení občané v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstvech v měsíci říjnu 2014, Vám přeji šťastnou volbu. Loučím se s Vámi jako starosta, zůstávám jako občan, kamarád, soused Vojtěch Limpouch starosta Rozvoj obce realizované projekty a investice v měsíci leden až září Obnova retenční nádrže Marčovice Obnova retenční nádrže Kakovice Oprava hráze rybníka Marčovice Oprava vodoteče Kakovice Vybudování autobusové zastávky Marčovice Komise životního prostředí Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les Dle nové vyhlášky č. 189/2013 Sb. je dovoleno nově kácet v zahradách, a to bez povolení a bez ohledu na jejich velikost. Definice zahrady vyhláškou: musí se jednat o pozemek u bytového nebo rodinného domu, v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Pozor! Tato nová vyhláška se nevztahuje např. na zahrádkářské kolonie, neoplocené zahrady či zahrady s živým plotem, Zda-li se jedná o pozemek v zastavěném území obce, je možné zjistit z územního plánu. (pozor na okrajové části obce!) Kácení bez povolení se samozřejmě také netýká památných stromů, nebo stromů, které jsou součástí významného krajinného prvku, ať už registrovaného (některé zahrady) nebo definovaného zákonem. To se bude týkat Předslavický zpravodaj/ září

4 převážně stromů podél vodních toků, které mohou protékat zahradami. Prosím zvažte pečlivě kácení stromů, mělo by probíhat po pečlivé úvaze a pouze z důvodů je-li to nutné. Vyšší ochrana stromořadí a zapojených porostů Dosud bylo možné kácet stromy v alejích bez povolení, pokud nedosahovaly tradičních 80 cm ve 130 cm nad zemí. Nyní podléhají režimu povolování kácení stromy v alejích vždy. Povolení je tedy třeba i pro stromy v nově založených stromořadích. Nově je povolení také potřeba nejen pro zapojené keřové porosty nad 40 m2 plochy, ale pro jakékoli zapojené porosty nad tuto výměru, typicky tzv. náletové porosty mladých stromů. Kontaktní osoba- předseda komise ŽP : osobně, elektronicky: telefonicky: (Bc. Petr Vittek) Rozcestník V Kamenné se nachází krásný dřevěný rozcestník, který vybudovali z vlastní iniciativy místní občané. Tímto bychom tvůrcům rádi poděkovali za pomoc při zvelebování naší obce. Komunální volby Volby do Zastupitelstva obce Předslavice a Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 10. října 2014 od hodin do hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod do hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat: v pátek 17. října 2014 od hod. do hod a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hod. do hod Volební okrsek č.1.: Obecní úřad Předslavice, Předslavice Do komunálních voleb byly v naší obci zaregistrovány dvě kandidátní listiny. S číslem 1: Pro lepší obec 1. Mgr. Jiří Hůla, Úlehle 2. Bc. Petr Vittek, Předslavice 3. Mgr. Lenka Šrotová, Předslavice 4. Jana Matuská, Úlehle 5. Petr Frnoch, Předslavice 6. Pavel Heřman, Úlehle 7. Pavel Maroušek, Předslavice 8. Lenka Jablečníková, DiS., Úlehle 9. Ing. arch. Stanislav Šrot, Předslavice S číslem 2: Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Předslavice 1. Ing. Miroslav Šafránek, Marčovice 2. Pavel Kudrle, Předslavice 3. Ing. Jana Chvostová, Kakovice 4. Václav Hubr, Všechlapy 5. Marek Šejna, Úlehle 6. Vladimír Komrska, Marčovice 7. Tomáš Kudrle, Předslavice 8. Ladislav Šašek, Úlehle 9. Václav Boška, Předslavice Předslavický zpravodaj/ září

5 Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Pohádka k Dětskému dni 4. července zahrálo Maňáskové divadlo Pepíno zbrusu novou pohádku s názvem Z pohádky do pohádky, kdy během celého přestavení se mohly děti zapojit do soutěžních hádanek. Stále platí, že táhnout za jeden provaz se vyplatí JSTE SUPER Za SDH Předslavice děkuji dětičkám a rodičům za účast, děkuji za občerstvení pod vedením rodiny Zdichynců. Velké poděkování rovněž patří sponzorům: Farma u lištičky Úlehle, Lenka Bočková-cukrářská výroba a ZOD Předslavice. za SDH Předslavice Hanka Maroušková Dětský den Dne 5. července proběhl jubilejní desátý ročník plný her a zábavy. Toto skvělé odpoledne nabité řadou soutěží připravuje tradičně náš sbor dobrovolných hasičů. Pro děti bylo jistě celé odpoledne velkým potěšením, ať už to bylo díky zaslouženým cenám či jízdou hasičským vozem. Tento dětský den se opět velmi vydařil. Děkujeme členům organizačního týmu. Poděkování Po rozdání cen, vrcholila dětská radost a zbylo málo prostoru k poděkování, proto volím tuto cestu. Děkuji všem lidičkám, kteří se aktivně podíleli na přípravách a průběhu dětského dne. Soutěž pro děti Pro děti byla v květnu ku příležitosti Dne Země, na přednášce o třídění odpadu, vyhlášena soutěž. Soutěžící, kteří nám zaslali obrázky s tématem životního prostředí, byly oceněni drobnými cenami. Obrázky jsou vystaveny v místní knihovně. Děkujeme za účast! Předslavický zpravodaj/ září

6 bylinkové spirály, nabídka sazeniček i tématické literatury. Všichni účastníci si do pátečního deštěm skrápěného večera odnášeli originální dárek, svazeček čerstvých grilovacích bylinek - saturejku, estragon, šalvěj, tymián a petržel z KY.BY zahrady. Současně v anketě vyjádřili zájem o další témata, která budou rozvíjena v rámci firemní podpory komunitních projektů. Kultura v Klubu u lištičky Klub u lištičky v Úlehli není pouze místo, kde se můžete v příjemné atmosféře občerstvit, ale také zde bývá pořádáno několik společenskokulturních akcí. Díky Maňáskovému divadlo Pepíno jste se mohli v červenci dozvědět, že i červ se může zamilovat pohádka Červí láska. V měsíci srpnu zde proběhlo odlévání a prodej glycerinových svíček. IV. Obecní zájezd zdroj: foto: Petr Jablečník Přednáška Jak na bylinky Jedenáctého července měla svátek Olga a také všichni vyznavači léčivé síly bylinek. Rostoucí popularita jejich pěstování se projevila v bohaté návštěvě prezentace autorky KY.BY zahrady Ivany Vlkové, jinak také starostky Chluman. V zasedacím sále společnosti LIVA Předslavice si vyslechli poutavou přednášku s obrazovým doprovodem o pěstování, sklizni a skladování bylinek. Velké pozornosti se těšilo zakládání Dne 16. srpna se uskutečnil pod vedením Petra Vitteka již čtvrtý obecní zájezd. Tento rok jsme navštívili Techmanii v Plzni. Plzeňské science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, experimentální stanicí pro zvídavé, která představuje ideální syntézu mezi platformou neformálního vzdělávání a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je napomáhat veřejnosti, zejména žákům, studentům a rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevo vat možnosti lidského poznání. Předslavický zpravodaj/ září

7 Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat. Fotbalový turnaj Již XV. fotbalový turnaj o pohár starosty se uskutečnil 2. srpna na hřišti v Předslavicích. Tohoto turnaje se účastnily týmy z Vlachova Březí 35 (1.místo), Předslavic (2.místo) a Horní Vltavice (3.místo). Nejlepší golman- Horní Vltavice. Nejlepší hráč- Předslavice. Všem návštěvníkům děkujeme a fotbalistům gratulujeme! červen Balý Václav 65 let Předslavice srpen Procházka František 60 let Úlehle září Boška Václav 65 Kakovice Matoušek Tomáš 80 let Všechlapy Štoural František 60 let Úlehle Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! Knihovna! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! Vítězný tým - Vlachovo Březí 35 otevírací doba Pondělí 17:00 18:30 Čtvrtek 17:00-18:30 Nová kniha o Jakubovi Bursovi a selském baroku (památky i v Předslavicích) k zapůjčení v naší obecní knihovně. Autor Ondřej Fibich. Do knihovny byly zakoupeny nové knihy. Jedná se především o povinnou četbu pro základní školy: Předslavický zpravodaj/ září

8 Oscar Wilde: Balada o žaláři v Readingu Ivan Olbracht: Biblické příběhy Jiří Žáček: Čertovská pohádka Karel Čapek: Dášeňka čili život štěněte Anne Franková: Deník Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu Joanne K. Rowlingová: Harry Potter box 1-7 Johanna Spyriová: Heidi děvčátko z hor V. Chaloupek, J. Vogeltanz: Honzík a Eliška Šárka Váchová: Chaloupka na vršku Christiane V. Felscherinow, Sonja Vukovic: Christiane F. - Můj druhý život Jiří Žáček: Jiří Žáček dětem Christiane F.: My děti ze stanice ZOO Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky Richard Sacher: První láska Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla Ota Pavel: Zlatí úhoři Na Vaši návštěvu se těší Hanka Frnochová FC Předslavice Průběžné výsledky podzimní části sezony 2014/2015 ( III. třída- B) SDH Předslavice V měsíci červnu 2014 bylo založeno družstvo žen. Soutěže ženy 28. června, 13. ročník poháru starosty obce Strašice, 1. místo 12. července, XIV. ročník soutěže o pohár starosty obce Vacovice, 5. místo 26. července, Protivín, požární útok, 4. místo, pivní štafeta, 4. místo. 23. srpna, požární útok O pohár starosty města Bavorova, 1. místo 30. srpna, O pohár starosty obce Jinín, 4. místo 6. září, O pohár starosty Krajníčka, za účast Hasičky: (horní řada zleva) Šárka Květoňová, Andrea Lišková, Michaela Matuská, Jana Šašková, (dolní řada zleva) Jana Květoňová, Zuzana Hrašová a Lenka Zochová Andrea Liškova,Michaela Matuská,Jana muži Květoňová,Šárka Květoňová,Zuzana Hrašová,Lenka Zochová a Jana Šašková 21. června, Němčice, noční hasičská soutěž, 11. místo 28. června, Strašice, 5. místo Předslavický zpravodaj/ září

9 12. července, XIV. ročník soutěže O pohár starosty obce, za účast 9. srpna, Rovná, nejsilnější tým, 1.místo 9. srpna, Rovná, Memoriál Ing. Karla Sokola, požární útok, 10. místo 6 Václav Michálek:, 1880, do Prahy k 23. dělostr. Srbsko Itálie - v Bosně. Návrat Karel Frnoch: 1888, do Písku k 11. p.p., na Rusku, u Lublína do 1917, na Itálii, kde raněn do nohy, navr Vojtěch Malina: 1891, v den mobil. v činné službě u Trenobola (Halič č.2 drag.), ruská fronta Rumunsko-Italie. Návrat František Malina: 1892, 1915 do July k 11. p. p. na ruské frontě-střelen , pochov. u Rovna 4 Václav Malina: 1894, 1914 v X.- Písek, v etapě k četnictvu přestoupil během války Něco z historie z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Účastníci světové války z Předslavic a Úlehle. Z Předslavic 17 František Kestner: učitel, narozen 1876, nastoupil na vojenskou službu k 28. domobr. v Písku, zúčastnil se hned r pochodu do Ruska k Opoli, odkud přidělen k účetní vojen. kancel. do Krakova, Mor. Ostravy, rok u polských legionářů, v Přemyšlu a Lubíně jako stav. vedoucí, kde se dočkal převratu a po 52 měsíční nepřetržité službě se vrátil dne 8. listopadu Havel Jan: 1873, nastoupil 3. srpna 1914 do Písku k 28. zeměbr.- v nemocnici ve Volyni jako sanitér - v Praze u + č.k. v Karlíně do na Itálii ku staveb. odď. do , vrátil se Matěj Kašperák 1886, v mobil. 11. Písekraněn na ruské frontě, ve Varaždíně 32 Jan Lácha: 1884, Plzeň 35. p. pl.- Srbsko-Itálie-raněn do hlavy v VIII. v Italii 19 Vojěch Šrámek: 1889, Jula 11.p.p. Itálie, po převratu 18 Václav Lácha: 1899, 1917 k 28. pl. v Lnici, vrátil se téhož roku 16 Josef Křišťan: 1889, Písek 11.p.p. v Srbsku raněn do ruky r /19.8./ nezvěstný 16 Jaroslav Křišťan: 1895, r do Plzence mysl. 6. Prapor- ruská fronta-v září téhož r. zajat- ruským legionářem od r vr.r Jan Rezek: 1884, do Welsu jízdní pl. 6.- ruská fronta- ital. vr Dr. Václav Rezek: 1887, do Vys. Mýta 30. p.p. fr. Ruská, raněn do ruky-zajat r Legionář 1916 (bojoval jako leg. V Srbsku, ve Francii jako kapitán) návrat Předslavický zpravodaj/ září

10 9 Václav Medulka: 1897, 1915 do July Itálie, zajat r legionář, bojoval ve Francii-po převratu v roce 1919 návrat 27 Václav Miklas: 1887, Vels- 6 hul. Rusko, Italie, Bulharsko, Rumusnsko- zpět (3 letí vojna a u republ. = 8r.) 27 Josef Miklas: 1897, pl- Bud: Rusko. Zajat 1915, raněn do nohy a ramenelegion Vrátil se 1920 (čet. Stráž) 27 František Miklas: 1899, 1917 do Bud- k 29. pl. Padl v Bukovině Jan Tříska (Úlehle): 1899, aktiv u 29. zem. pl. v Bud. v Rusku raněn u Krasnika do hlavy. Vrátil se Josef Tříska (Úlehle: 1897, pl.- Bud. Rusko. Vrátil se František Staněk: 1900, 1918 Jula- na Itálii - padl r Jan Kudrle: 1884, Písek 11.p.pl. Srbsko, kde padl Josef Kudrle: 1874, 1915-Jula-rumunská fronta-po převratu 7 František Kněz: 1880, Č.Bud. 29.z.pl-Rusko fronta-1917 domů 9 František Medulka: 1878, 1915-propuštěn, zase odveden a propuštěn 28 Jan Matas: 1898, 1916 do Prahy k vozataj- Itálie. Vrátil se Ve službě republ. do Josef Černý: 1892, 1915-Písek 11. Rusko- Itálie- raněn do boku a ramene-hlavy-po převratu u republ. + 2 roky Pomník obětem světové války v Předslavicích Z Úlehle 28 Jan Kroupa: 1875, Písek 28. domobr.-rusko Tomáš Hubáček: 1892, jako akt. nast Praha-11.pp.-Srbsko do plic. Karpaty, Italie, kde padl-pohřben v Jamnnianě 16 Vojtěch Hubáček: 1894, Praha 11.pp. Srbsko, kde zajat, fronta legionářů od r Vrátil se Vojtěch Hubáček: 1868, Písek, Jula 11.pp.-hlídky. Vrátil se František Vojta: 1897, Písek-Jula 11.pp na ruskou frontu. Vrátil se 1918 z jara. 35 Václav Vojta: 1897, pp-Písek-Rusko- Itálie. Vrátil se po převratu František Vojta: 1899, 1918 z jara 11. pp. Písek-Itálie. Vrátil se po převratě. Předslavický zpravodaj/ září

11 5 Josef Rod: 1895, jako akt. voj. 11.pp. Písek- Rusko-omrzl-raněn do ramene (lopat.). Vrátil se po převratu. 5 Tomáš Rod: 1897, jako akt. voj. Budějovice u 29. zem. Rusko-raněn do ruky- zajat- v Rusku. Vrátil se Tomáš Tříska: 1880, 1916 Jula 11.pp-Itálie pracov. odd. Vrátil se 1918 po převratu. 7 Rudolf Matouš: 1888, 1915 Rusko, Karpaty. Vrátil se Pomník obětem světové války v Úlehli 35 Václav Kovářík: Písek-Praha- u maďar. pl. hlídky. Vrátil se Jindřich Ouředník: 1888, Praha 23. dělostř. pl. Srbsko-Rusko-Itálie, Rumunsko. Vrátil se Jan Šašek: 1887, Wels 6. Hulán. Rusko-Itálie. Vrátil se po převratu František Šašek: 1891, jako akt. nast k 6. mysliv. v Prachaticích- Ruskoraněn do nohy a zajat Vrátil se po převratu František Vozobule: 1888, Wels 6. hul.- Rusko-Itálie. Vrátil se po převratu Jan Nečina: 1889, Dobřany 2. drag. Rusko. Do ramene a prsou Pohřben na Janovky. 3 Karel Nečina: 1893, Praha- Olomouc 5. dělostř. pl. Rusko-Itálie- zajat 1918-leg. Vrátil se Prokop Brůha: 1884, 1917 Písek-Plzeňřemeslo-tesař. Vrátil se po převratu Václav Rod: 1888, do Písku 11.pp. Srbsko, kde padl Jan Lád: 1879, Písek 28. domobr.- Rusko-Rumunsko- raněn do nohy. Vrátil se 1918 po převratu. 2 Václav Kouba: 1890, Písek 11.pp.- Srbsko-Rusko-Karpaty-Rumunsko, 1x raněn do obličeje a nohy. Vrátil se František Kotrouš: 1875, Písek 28. domobra. Rusko. Vrátil se 1918 po převratu. 29 Jan Martíšek: 1874, 1914 Písek 28. domobra. Srbsko-Itálie. Vrátil1918 po převratu. 15 Václav Tesař: 1866, 1917 do Prahy k vozataj. Vrátil se Václav Tesař: 1888, 1917 Budějovice 29. dom. Itálie Vrátil se Inzerce Účastníci společného červencového setkání v předslavické jídelně mnohokrát děkují našim kuchařinkám za příjemně strávené odpoledne. za účastníky Rudolf Hruška Předslavický zpravodaj/ září

12 Fotogalerie Maňáskové divadlo Pepíno Obecní zájezd Techmania Plzeň Dětský den Obecní zájezd Techmania Plzeň Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj Přednáška: Jak na bylinky? Dětský den Předslavický zpravodaj/ září

Slovo starosty. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 přeje celé zastupitelstvo obce Předslavice

Slovo starosty. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 přeje celé zastupitelstvo obce Předslavice č.1/2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnu 2010 skončilo další čtyřleté období zastupitelstva obce Předslavice. Ve dnech 15. -16. října 2010 bylo zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo, kde

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Přítomni: Ježek, Kotrch, Polanka, Houdek, Beneš, Nehézová, Marek Nepřítomni: Hosté: / Schválený program

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

2.soustředění repre-boskovice 1.závod-18.4.-3.5MHz. VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. etapa

2.soustředění repre-boskovice 1.závod-18.4.-3.5MHz. VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. etapa 2.soustředění repre-boskovice 1.závod-18.4.-3.5MHz 1. etapa Kategorie: M20, Limit: 90 minut 1. 3 Brož Marek 6 63:00 2. 2 Voráček Michal 6 66:48 3. 4 Baier Martin 4 60:48 Kategorie: D16, Limit: 90 minut

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více