Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík"

Transkript

1 Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín

2 PRV Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví Typ operace: Lesnická infrastruktura

3 PRV Investice do lesů II. Opatření: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (kód 8) Podopatření: 8.1. Podpora zalesňování/zakládání lesů včetně nákladů na založení a roční prémie na ha na péči/ušlé příjmy Typ operace: Zalesňování a zakládání lesů

4 PRV Investice do lesů III. Opatření: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (kód 8) Podopatření: 8.3. Podpora předcházení a poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi Typ operace: Zavádění preventivních opatření v lesích

5 PRV Investice do lesů IV. Opatření: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (kód 8) Podopatření: 8.4. Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi Typ operace: Obnova lesních porostů po kalamitách Odstraňování škod způsobených povodněmi

6 PRV Investice do lesů VI. Opatření: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (kód 8) Podopatření: 8.5. Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů Typ operace: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Neproduktivní investice v lesích Přeměna porostů náhradních dřevin

7 PRV Investice do lesů VII. Opatření: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (kód 8) Podopatření: 8.6. Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Typ operace: Technika a technologie pro lesní hospodářství technické vybavení dřevozpracujících provozoven

8

9 PRV Hlášení o změnách I. Změny, které nejdříve musí posoudit SZIF Změna místa realizace projektu, A (C) Změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, A (C) Pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu, A (C)

10 PRV Hlášení o změnách II. Změny, které se podávají nejpozději v den podání ŽoP Když se změní technické parametry, A Když se přidává/odstraňuje kód způsobilých výdajů, A Pokud se pouze přesouvají částky mezi kódy ZV hlášení se nepodává Ostatní případy v Obecné části Pravidlech PRV Sankce A = 10%, C = 100%

11 PRV Hlášení o změnách III. Pokud se přidává a odstraňuje kód ZV vždy se vyplňuje celý rozpočet Při změně technických parametrů a rozpočtu se vždy dokládá opravený formulář Žádosti s vyznačenými změnami Změna termínu předložení ŽoP (pouze 3x), 3. změna (max. doba realizace projektu 12/24 měsíců nebo do )

12 PRV Hlášení o změnách IV. Dokdypodathlášení? 22.kolo příjmu pouze do Ostatní kola do Hlášení lze podat nejpozději v den podání Žádosti o proplacení Upozornění: V rámci urychlení administrace žádáme příjemce dotace o urychlené podání Hlášení o změnách. Dále žádáme pokud je to možné o neprodlužování termínů předložení ŽoP na konečné termíny. Tyto termíny budou kapacitně zcela přeplněny.

13 PRV Žádost o proplacení Základní informace

14 ŽoP Důležité upozornění Do bude podáno cca 750 žádostí o proplacení. V druhé polovině června očekáváme překročení kapacity pro příjem ŽoP v kontrolním oddělení Žádáme naše klienty, aby v zájmu plynulého příjmu ihned podali Žádost o proplacení po dokončení realizace projektu dle Pravidel PRV Žádosti musí být proplaceny do pravidlo Komise EU n+2 (období do roky) Poslední soupisky k proplacení ze stát. rozpočtu budou odeslány na CP SZIF do cca

15 ŽoP Forma a termín podání Termín podání je pro všechna kola do

16 ŽoP Forma a termín podání I. Jen22.kolo!!!! Formulář Žádosti o proplacení + Soupisku účetních dokladů vygenerovat a podat výhradně přes svůj Portál farmáře Následně doručit Potvrzení o přijetí ŽoP (vygenerovaný z Portálu farmáře) + povinné přílohy na podatelnu RO SZIF nejpozději do

17 ŽoP Forma a termín podání II. Ostatníkola!!!! Formulář ŽoP + Soupisku + Povinné přílohy předkládá a podepisuje osobně žadatel před pracovníkem na RO SZIF Je-li ŽoP podána před smluvním termínem považujeme ji za podanou dle Dohody Upozornění: Z důvodu nemožnosti podání přes Portál farmáře budou žadatelé (mimo 22. kolo příjmu) upřednostněni na RO SZIF při osobním podání ŽoP

18 ŽoP Administrace I. Při zjištění nedostatků a závad: lhůta 14 kalendářních dnů pro odstranění závad Lhůtu není možné prodloužit (22.kolo příjmu ŽoD) Nedojde-li k odstranění nedostatků = sankce nebo korekce Bez závad nebo po odstranění závad Proplacení schváleno do 14 týdnů od zaregistrování

19 ŽoP Administrace II. Proplacení následuje do 21 dnů od schválení ŽoP na CP SZIF ŽoP se předkládá za každý projekt samostatně na příslušný RO SZIF Nebude poskytnuta vyšší dotace než je zakotvena v Dohodě ŽoP musí být založena na skutečně prokázaných výdajích

20 Zadávání zakázek Pokud žadatel postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách řídí se postupem stanoveným v Obecné části Pravidel PRV.

21 Zadávání zakázek dotovaný zadavatel I. Dotovaným zadavatelem je žadatel, který realizuje zakázku, která je z více než 50% hrazena z peněžních prostředků z veřejných zdrojů tento zadavatel postupuje podle zákona č.137/2006 Sb. Zakázka malého rozsahu je pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne limity stanovené zákonem (např. dodávka do 2 mil. Kč) v tomto případě postupuje dle Pravidel PRV

22 Zadávání zakázek dotovaný zadavatel II. Veřejná zakázka přesahující tyto limity stanovené zákonem (v případě dodávek 2 mil. Kč) je Podlimitní veřejná zakázka a musí být uskutečněna dle zákona 137/2006 Sb. nestačí pouze dle Pravidel PRV Pozor na rizika vyplývající ze lhůt stanovených zákonem o veřejných zakázkách v souvislosti s konečným termínem předložení Žádosti o proplacení do Možnost upravit (snížit) předpokládané výdaje projektu Hlášením o změnách

23 ŽoP Chyby v podání ŽoP Povinné přílohy datum vystavení příloh není nejpozději k datu podání ŽoP Nedoložení všech povinných příloh dle Pravidel PRV Realizace projektu včetně zaplacení faktur musí být nejpozději k datu podání ŽoP Změna technické realizace projektu pokud není nahlášenanejpozdějivdenpodání ŽoP sankcea Změna místa realizace a to i parcelních čísel (např. dojde-li ke změně po zaměření realizované stavby) není nahlášena nejpozději v den podání ŽoP sankce A

24 PRV Děkuji za pozornost Infolinka:

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3815/2014-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2009 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: /2006-11000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky IV.2.1. pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Podpora lesnictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice IČO:26663503 METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Strategický

Více

1/8 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu

1/8 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL) strana A1 Informace o žadateli a projektu

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více