Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2015"

Transkript

1 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0336/RMOb-Sle/1418/9-0380/RMOb-Sle/1418/9 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Strana 1/34

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0336/RMOb-Sle/1418/9 0337/RMOb-Sle/1418/9 0338/RMOb-Sle/1418/9 0339/RMOb-Sle/1418/9 0340/RMOb-Sle/1418/9 0341/RMOb-Sle/1418/9 0342/RMOb-Sle/1418/9 0343/RMOb-Sle/1418/9 0344/RMOb-Sle/1418/9 0345/RMOb-Sle/1418/9 0346/RMOb-Sle/1418/9 0347/RMOb-Sle/1418/9 ÚPaSŘ/ RMOb/3.0004/15 SV/ RMOb/7.0003/15 SV/ RMOb/7.0004/15 ŠaK/ RMOb/ /15 ŠaK/ RMOb/ /15 ŠaK/ RMOb/ /15 INV/ RMOb/2.0009/15 INV/ RMOb/2.0010/15 INV/ RMOb/2.0011/15 INV/ RMOb/2.0012/15 INV/ RMOb/2.0014/15 TSKZaH/ RMOb/5.0010/15 Žádost o vyjádření k záměru Změna užívání na zařízení pro poskytování sociálních služeb",bytové jednotky č. 3 a 4, bytového domu ul. Riegrova 9/ č.pop. 458, na pozemku p.č. 630/2 v k.ú. Hrušov Dohoda o praxi Změna rozsahu poskytované sociální služby pečovatelská služba Souhlas s přijetím daru Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací - únor 2015 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa pro výkon činnosti ředitele Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace Souhlas s přijetím dotací Základní školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvkovou organizací - únor 2014 Podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytových domů "Slezská Ostrava - Františkov" Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava - Slezská Ostrava" Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti dle zákonu o veřejných zakázkách Zrušení částí podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u části 2) Učební pomůcky a u části 3) Stavební práce pro projekt "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" Odvolání plné moci č. 24/2011, č.16/2013 a č. 17/2013 Povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci ul. Na Tabulkách, k. ú. Koblov Strana 2/34

3 0348/RMOb-Sle/1418/9 0349/RMOb-Sle/1418/9 0350/RMOb-Sle/1418/9 0351/RMOb-Sle/1418/9 0352/RMOb-Sle/1418/9 0353/RMOb-Sle/1418/9 0354/RMOb-Sle/1418/9 0355/RMOb-Sle/1418/9 0356/RMOb-Sle/1418/9 0357/RMOb-Sle/1418/9 0358/RMOb-Sle/1418/9 0359/RMOb-Sle/1418/9 0360/RMOb-Sle/1418/9 0361/RMOb-Sle/1418/9 0362/RMOb-Sle/1418/9 0363/RMOb-Sle/1418/9 0364/RMOb-Sle/1418/9 0365/RMOb-Sle/1418/9 0366/RMOb-Sle/1418/9 0367/RMOb-Sle/1418/9 TSKZaH/ RMOb/5.0011/15 TSKZaH/ RMOb/5.0012/15 TSKZaH/ RMOb/5.0014/15 FaR/ RMOb/9.0005/15 FaR/ RMOb/9.0026/15 FaR/ RMOb/9.0027/15 FaR/ RMOb/9.0028/15 FaR/ RMOb/9.0031/15 FaR/ RMOb/9.0039/15 FaR/ RMOb/9.0042/15 FaR/ RMOb/9.0043/15 FaR/ RMOb/9.0046/15 VV/ RMOb/8.0019/15 VV/ RMOb/8.0025/15 VV/ RMOb/8.0026/15 RMOb/4.0062/15 RMOb/4.0076/15 RMOb/4.0079/15 RMOb/4.0080/15 RMOb/4.0081/15 Kácení - ústřední hřbitov Kácení - ul. Na Liščině (k. ú. Hrušov), ul. Na Burni (k. ú. Slezská Ostrava), ul. Žebrákova (k. ú. Heřmanice), ul. Hladnovská - zahrada DSP (k. ú. Muglinov) Umístění budek pro hnízdění ptáků na pozemku p. č. 700/1, (sad M. Gorkého), k. ú. Kunčičky Splátkový kalendář Žaloby z nájmu bytů Žaloba Žaloby - nájemné za pozemky pod garážemi Žaloba Započtení pohledávky Odpisový plán na rok 2015 Pozůstalost Rozpočtová opatření Návrh na použití sociálního fondu v roce 2015 Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava Uzavření nájemní smlouvy k umístění RZ - euroawk s.r.o. Uzavření dohody o změně závazků č. 4 k umístění reklamního zařízení - euroawk s.r.o. Nájem pozemku pod řadovou garáží v MOb Slezská Ostrava Změna usnesení - věcné břemeno - služebnost v k.ú. Slezská Ostrava - PODA a.s. Ukončení nájmů pozemků pod řadovými garážemi + záměry nájmů pozemků v MOb Slezská Ostrava Strana 3/34

4 0368/RMOb-Sle/1418/9 0369/RMOb-Sle/1418/9 0370/RMOb-Sle/1418/9 0371/RMOb-Sle/1418/9 0372/RMOb-Sle/1418/9 0373/RMOb-Sle/1418/9 0374/RMOb-Sle/1418/9 0375/RMOb-Sle/1418/9 0376/RMOb-Sle/1418/9 0377/RMOb-Sle/1418/9 0378/RMOb-Sle/1418/9 0379/RMOb-Sle/1418/9 0380/RMOb-Sle/1418/9 RMOb/4.0082/15 RMOb/4.0083/15 RMOb/4.0084/15 RMOb/4.0085/15 RMOb/4.0086/15 RMOb/4.0087/15 RMOb/4.0088/15 RMOb/4.0089/15 RMOb/4.0090/15 RMOb/4.0091/15 RMOb/4.0092/15 RMOb/4.0093/15 RMOb/4.0095/15 Ukončení nájemního vztahu dohodou k pozemku p.p.č. 287/7 v k.ú. Muglinov - p. Labajová Souhlas vlastníka sousedních nemovitostí s realizací stavby - k.ú. Kunčice nad Ostravicí- p. Nguyenová Souhlas vlastníka sousedních nemovitostí s realizací stavby - k.ú. Slezská Ostrava - Ing. Cváček, Ph.D Souhlas vlastníka sousedních nemovitostí s realizací stavby - k.ú. Slezská Ostrava - Autoškola Pater s.r.o. Souhlas se vstupem na pozemky pro atmogeochemický průzkum - k.ú. Slezská Ostrava - UNIGEO a.s. Věcné břemeno - služebnost v k.ú. Slezská Ostrava, stavba "Ostrava Dvořák, NNk" - ČEZ Distribuce, a.s. Výpověď z nájmu bytu-p.krabicová Projednání žádosti o slevu z nájemnéhop.poběžalová Zrušení bodů usnesení-p.kondáš,p.ing.lukáš Projednání přidělení bytů na vlastní náklady- Wagner,Krůček Projednání přidělení bytů Ukončení smluvního vztahu + zřízení věcného břemene v k.ú. Slezská Ostrava - Advanced World Transport a.s. Změna usnesení - věcné břemeno - služebnost v k.ú. Slezská Ostrava - povinný z věcného břemene - Asental Land, s.r.o. Strana 4/34

5 ÚPaSŘ/RMOb/3.0004/15 Žádost o vyjádření k záměru Změna užívání na zařízení pro poskytování sociálních služeb",bytové jednotky č. 3 a 4, bytového domu ul. Riegrova 9/ č.pop. 458, na pozemku p.č. 630/2 v k.ú. Hrušov 120 číslo: 0336/RMOb-Sle/1418/9 1) bere na vědomí žádost o vyjádření Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze dne č.j. SMO/057595/15/ÚHAaSŘ/Tum, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) konstatuje, že změna v účelu užívání bytových jednotek č. 3 a 4 bytového domu ul. Riegrova 9/ č.pop. 458, na pozemku p.č. 630/2 v k.ú. Hrušov, na zařízení pro poskytování sociálních služeb z obecného hlediska negativně nenaruší okolí Vyřizuje: Bc. Karel Kosmák, T: Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 3) souhlasí se záměrem změny v účelu užívání bytových jednotek č. 3 a 4 bytového domu ul. Riegrova 9/ č.pop. 458, na pozemku p.č. 630/2 v k.ú. Hrušov, na zařízení pro poskytování sociálních služeb Vyřizuje: Bc. Karel Kosmák, T: Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu SV/RMOb/7.0003/15 Dohoda o praxi 130 číslo: 0337/RMOb-Sle/1418/9 uzavřít dohodu o zabezpečení odborné praxe studenta dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu se vzdělávací institucí: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Žižkovo nám Olomouc IČO: Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Matýsek, T: Vedoucí odboru sociálních věcí SV/RMOb/7.0004/ Strana 5/34

6 Změna rozsahu poskytované sociální služby pečovatelská služba číslo: 0338/RMOb-Sle/1418/9 změnit obsah a rozsah poskytované sociální služby pečovatelská služba, poskytované statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, s účinností od v rozsahu: a) změny místa poskytované sociální služby s vypuštěním území statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, b) úpravy cílové skupiny sociální služby s vypuštěním žadatelů s bydlištěm na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, c) úpravy kapacity poskytované sociální služby tak, že kapacita terénní formy pečovatelské služby činí 60 osob denně, dle důvodové zprávy předkládaného materiálu. Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Matýsek, T: Vedoucí odboru sociálních věcí 2) rozhodla podat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje žádost o vydání rozhodnutí o změně registrace sociální služby pečovatelská služba v souladu s bodem č. 1 tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Matýsek, T: Vedoucí odboru sociálních věcí ŠaK/RMOb/ /15 Souhlas s přijetím daru Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací - únor číslo: 0339/RMOb-Sle/1418/9 1) souhlasí a) s přijetím peněžního daru od společnosti SILASFALT s.r.o., se sídlem Ostrava-Kunčice, Štěpaňákova 693/14, IČ , Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací, ve výši Kč, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu b) s přijetím daru od Aleše Kuběny, se sídlem Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 58/25, IČ , Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací, ve výši 6 266,- Kč (vč. DPH), a to formou přijetí 2 ks čističek vzduchu Ionic-CARE Trion X6 - včetně ionizátoru, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: Vedoucí odboru školství a kultury Strana 6/34

7 ŠaK/RMOb/ /15 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa pro výkon činnosti ředitele Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace 210 číslo: 0340/RMOb-Sle/1418/9 o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ky Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: Vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /15 Souhlas s přijetím dotací Základní školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvkovou organizací - únor číslo: 0341/RMOb-Sle/1418/9 1) souhlasí s přijetím neinvestiční účelové dotace od statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ , Základní školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvkovou organizací, ve výši Kč, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: Vedoucí odboru školství a kultury 2) souhlasí s přijetím neinvestiční účelové dotace od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ , Základní školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvkovou organizací, ve výši Kč, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: Vedoucí odboru školství a kultury INV/RMOb/2.0009/15 Podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytových domů "Slezská Ostrava - Františkov" 170 číslo: 0342/RMOb-Sle/1418/9 Strana 7/34

8 požádat radu města o podání žádosti o změnu smlouvy č ze dne ve znění dodatku ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem rozvoje bydlení, o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytových domů "Slezská Ostrava - Františkov", dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Libuše Žídková, T: Vedoucí investičního odboru INV/RMOb/2.0010/15 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava - Slezská Ostrava" 170 číslo: 0343/RMOb-Sle/1418/9 a. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem "Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava - Slezská Ostrava", v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění b. o uzavření smlouvy o dílo se společností SLONKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ , IČO , za cenu nejvýše přípustnou ,23 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, v souladu s bodem 1 písm. a) Vyřizuje: Ing. Libuše Žídková, T: Vedoucí investičního odboru INV/RMOb/2.0011/15 Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti dle zákonu o veřejných zakázkách 170 číslo: 0344/RMOb-Sle/1418/9 o uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách pro projekt "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" se společností KRP GROUP s.r.o., se sídlem Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , za cenu nejvýše přípustnou ,- bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu 2) rozhodla uzavřít dohodu o plné moci se společností KRP GROUP s.r.o., se sídlem Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , dle bodu 3 tohoto usnesení 3) rozhodla Strana 8/34

9 udělit pro účely příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti plnou moc společnosti KRP GROUP s.r.o., se sídlem Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava ve výkonu zadavatelské činnosti dle platného zákona o veřejných zakázkách, tedy k úkonům zadavatele v zadávacích řízeních v rozsahu a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v rozsahu uzavřené příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti, před třetími osobami, zejména pak dodavateli, uchazeči či zájemci o veřejnou zakázku "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava", s výjimkou rozhodovacích úkonů (zejména o zadání veřejné zakázky, o vyloučení dodavatelů, o způsobu vyřízení námitek uchazečů, o výběru nejvhodnější nabídky, o zrušení zadávacího řízení atd.) Vyřizuje: Ing. Libuše Žídková, T: Vedoucí investičního odboru INV/RMOb/2.0012/15 Zrušení částí podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u části 2) Učební pomůcky a u části 3) Stavební práce pro projekt "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" 170 číslo: 0345/RMOb-Sle/1418/9 a. o vyloučení uchazečů z Části 1) ICT vybavení podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení: : - C SYSTEM CZ, a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, Brno, IČO Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Ostrava-Hulváky,Blodkova 143/24,PSČ ,IČO v souladu s 76 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu b. zrušit zadávací řízení v Části 1) realizované v otevřeném řízení dle usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č.0232/rmobm - Sle/1418/7 ze dne na zadání veřejné zakázky pod názvem "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Libuše Žídková, T: Vedoucí investičního odboru 2) rozhodla a. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení na dodávku Části 2) - Učební pomůcky pod názvem "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" v souladu s 81 odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Strana 9/34

10 b. o uzavření kupní smlouvy s panem Hynkem Vaníčkem, sídlem Zukalova 1321/9, , Opava - Předměstí, IČO , za cenu nejvýše přípustnou ve výši ,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu, v souladu s bodem 2 písm. a) 3) rozhodla a. o vyloučení uchazečů z Části 3) Stavební práce podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení: - H&K profess s.r.o., sídlem Bohumín - Nový Bohumín, Štefánikova 428, PSČ , IČO Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Ostrava-Hulváky, Blodkova 143/24, PSČ , IČO v souladu s 71 odst.10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu b. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení na Části 3) - Stavební práce pod názvem "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" v souladu s 81 odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění c. o uzavření smlouvy o dílo se společností JOROS s.r.o., sídlem Ostrava - Kunčice, Přibylova 713/15, PSČ , IČO , za cenu nejvýše přípustnou ve výši ,80 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu, v souladu s bodem 3 písm. b) 4) rozhodla o dalším pořadí uchazečů dle nejnižší nabídkové ceny: pro Část 3) Stavební práce 2. JVAgro Morava s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2304, PSČ 75661, IČO Ing. Lubomír Nováček, se sídlem Zapletalova 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava, IČO INV/RMOb/2.0014/15 Odvolání plné moci č. 24/2011, č.16/2013 a č. 17/ číslo: 0346/RMOb-Sle/1418/9 Strana 10/34

11 a. o odvolání plné moci č. 24/2011, udělené na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 1365/23 ze dne , paní Janě Raidové, zaměstnankyni statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, narozené XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava ve věci převzetí unikátního klíče k elektronické aplikaci PUD, k činění všech úkonů s tím spojených a k finalizaci a podávání žádostí o platbu v elektronické aplikaci "Přehled účetních dokladů" k projektu "Byty v domě Na Liščině 2", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/ b. o odvolání plné moci č. 16/2013, udělené na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 3795/RMOb-Sle/1014/65 ze dne , paní XXXX XXXXXXX, zaměstnankyni statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, narozené XXXX XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava ve věci převzetí unikátního přístupového klíče ke správě projektu v elektronické aplikaci ROP Moravskoslezsko, k finalizaci a podávání změn v projektu v elektronické aplikaci ROP Moravskoslezsko, k činění všech úkonů s tím spojených a k finalizaci a podávání zpráv o zajištění udržitelnosti projektu v elektronické aplikaci ROP Moravskoslezsko, k činění všech úkonů s tím spojených k projektu "Byty v domě Na Liščině 2 ", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/ c. o odvolání plné moci č. 17/2013, udělené na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 3796/RMOb-Sle/1014/65 ze dne , paní Janě Raidové, zaměstnankyni statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, narozené dne XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, k zastupování statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava ve věci převzetí unikátního klíče ke správě projektu v elektronických aplikacích ROP Moravskoslezsko, k finalizaci a podávání změn projektu v elektronické aplikaci ROP Moravskoslezsko, k činění všech úkonů s tím spojených a k finalizaci a podávání zpráv o zajištění udržitelnosti projektu v elektronické aplikaci ROP Moravskoslezsko, k činění všech úkonů s tím spojených k projektu "Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava", registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/ Vyřizuje: Ing. Libuše Žídková, T: Vedoucí investičního odboru TSKZaH/RMOb/5.0010/15 Povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci ul. Na Tabulkách, k. ú. Koblov 140 číslo: 0347/RMOb-Sle/1418/9 1) souhlasí s připojením nemovitosti - pozemek p. č. 1429/3, k. ú. Koblov, k místní komunikaci ul. Na Tabulkách, MK III. tř. č. 190c, pozemek p. č. 1997/1, k. ú. Koblov, dle 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. Strana 11/34

12 Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: Vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů TSKZaH/RMOb/5.0011/15 Kácení - ústřední hřbitov 140 číslo: 0348/RMOb-Sle/1418/9 1) souhlasí s kácením vzrostlých dřevin na pozemcích statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. TSKZaH/RMOb/5.0012/15 Kácení - ul. Na Liščině (k. ú. Hrušov), ul. Na Burni (k. ú. Slezská Ostrava), ul. Žebrákova (k. ú. Heřmanice), ul. Hladnovská - zahrada DSP (k. ú. Muglinov) 140 číslo: 0349/RMOb-Sle/1418/9 1) souhlasí s kácením vzrostlých dřevin na pozemcích statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. TSKZaH/RMOb/5.0014/15 Umístění budek pro hnízdění ptáků na pozemku p. č. 700/1, (sad M. Gorkého), k. ú. Kunčičky 140 číslo: 0350/RMOb-Sle/1418/9 1) souhlasí s návrhem komise životního prostředí umístit 20 ks budek pro hnízdění ptáků na dřeviny, rostoucí na pozemku p. č. 700/1, k. ú. Kunčičky, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. FaR/RMOb/9.0005/15 Splátkový kalendář 160 číslo: 0351/RMOb-Sle/1418/9 1) bere na vědomí žádost pana XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Heřmanice o splátkový kalendář za nájemné a služby spojené s užíváním bytu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu Strana 12/34

13 2) rozhodla uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s panem XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Heřmanice, týkající se dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0026/15 Žaloby z nájmu bytů 160 číslo: 0352/RMOb-Sle/1418/9 podat žalobu dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a příloh předloženého materiálu, a to na: a) pana XXXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, z titulu náhrady za bezdůvodné obohacení v celkové výši 1.434,--Kč b) paní XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX X XXXXXX, z titulu náhrady za bezdůvodné obohacení v celkové výši ,--Kč c) pana XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX, z titulu náhrady za bezdůvodné obohacení v celkové výši ,--Kč d) paní XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXX, z titulu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a náhrady za bezdůvodné obohacení v celkové výši ,--Kč e) paní XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXX, z titulu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a náhrady za bezdůvodné obohacení v celkové výši ,--Kč Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0027/15 Žaloba 160 číslo: 0353/RMOb-Sle/1418/9 Strana 13/34

14 podat žalobu proti společnosti XXX XXXXX, XXXXXX, se sídlem XXXXXXX XXXXXX,XXX XXX XXXX X XXXXXX, z titulu neuhrazeného nájmu za pronajaté ostatní plochy v celkové výši Kč, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0028/15 Žaloby - nájemné za pozemky pod garážemi 160 číslo: 0354/RMOb-Sle/1418/9 podat žalobu z titulu neuhrazeného nájmu za pronajatý pozemek pod garážemi, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a příloh předloženého materiálu, a to na: a) pana XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XXX XXXXXXX XX, v celkové výši 460,00 Kč, b) paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXX X, v celkové výši 805,00 Kč, c) paní XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXX XXX XXXXXXX XX, v celkové výši 391,00 Kč, d) paní XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXX X, v celkové výši 2 032,00 Kč, e) pana XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXX X, v celkové výši 1 090,00 Kč, f) pana XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXX XXX XXXXXXX XX, v celkové výši 440,00 Kč Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0031/15 Žaloba 160 číslo: 0355/RMOb-Sle/1418/9 podat žalobu na pana XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Heřmanice, z titulu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a přílohy předloženého materiálu Strana 14/34

15 Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0039/15 Započtení pohledávky 160 číslo: 0356/RMOb-Sle/1418/9 v souladu se smlouvou o dílo č. TSB/0990/14-SD započíst pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava vůči společnosti H&K profess s.r.o., se sídlem Štefánikova 428, Bohumín - Nový Bohumín, IČ: , ve výši ,60 Kč z titulu smluvní pokuty za opožděné předání díla, proti části pohledávky společnosti H&K profess s.r.o., IČ: , vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, v celkové výši ,- Kč, z titulu nezaplacené ceny díla. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0042/15 Odpisový plán na rok číslo: 0357/RMOb-Sle/1418/9 1) schvaluje odpisový plán na rok 2015 s účinností od , dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0043/15 Pozůstalost 160 číslo: 0358/RMOb-Sle/1418/9 1) bere na vědomí přípis notářky JUDr. Hany Jankovičové ze dne , čj. Nd 312/2014, 99 D 2347/2014 ve věci pozůstalosti po zůstaviteli XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, posledně bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, zemřelém dne v Domově pro seniory Kamenec, ul. Bohumínská 1056/71, Ostrava - Slezská Ostrava, návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty zůstavitelem zanechaného, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 15/34

16 2) rozhodla o budoucím přijetí majetku nepatrné hodnoty zůstavitelem zanechaného, a to finanční hotovosti ve výši Kč deponovanou v Domově pro seniory Kamenec, ul. Bohumínská 1056/71, Ostrava - Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: Vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů FaR/RMOb/9.0046/15 Rozpočtová opatření 160 číslo: 0359/RMOb-Sle/1418/9 1) schvaluje rozpočtová opatření dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: Vedoucí odboru financí a rozpočtu VV/RMOb/8.0019/15 Návrh na použití sociálního fondu v roce číslo: 0360/RMOb-Sle/1418/9 1) bere na vědomí použití sociálního fondu v roce 2015, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu VV/RMOb/8.0025/15 Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 110 číslo: 0361/RMOb-Sle/1418/9 1) stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava následovně: a) 185 zaměstnanců v pracovním poměru b) 19 zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ke dni Strana 16/34

17 VV/RMOb/8.0026/15 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava 110 číslo: 0362/RMOb-Sle/1418/9 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění svých usnesení s tím, že: a) usnesení uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování, b) u usnesení uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu stanoví další kontrolu na 11. schůzi RMOb Slezské Ostravy. Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: Vedoucí odboru vnitřních věcí RMOb/4.0062/15 Uzavření nájemní smlouvy k umístění RZ - euroawk s.r.o. číslo: 0363/RMOb-Sle/1418/9 o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 159 o výměře 2m 2, z celkové výměry 409 m 2 v k.ú. Kunčičky, k umíštění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 5,1 m x 2,4 m, určeného ke komerčním účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši ,- Kč + DPH v zákonné výši žadateli: euro AWK s.r.o.. se sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10 IČ: s účinností od oboustranného podpisu nájemní smlouvy Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0076/15 Uzavření dohody o změně závazků č. 4 k umístění reklamního zařízení - euroawk s.r.o. číslo: 0364/RMOb-Sle/1418/9 Strana 17/34

18 o uzavření dohody o změně závazků č. 4, nájemní smlouvy č. 0148/08-N, uzavřené dne , ve znění dodatků č. 1, 2, 3, k umístění reklamního zařízení na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou se bere z nájmu pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m 2 z celkové výměry 232 m 2 v k.ú. Kunčičky, za účelem umístění 1 ks reklamního panelu a snižuje se výše nájemného na ,- Kč + DPH v zákonné výši ročně za 1 ks reklamního zařízení žadateli: euroawk s.r.o. se sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10 IČO: s účinností od oboustranného podpisu dohody o změně závazků Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0079/15 Nájem pozemku pod řadovou garáží v MOb Slezská Ostrava číslo: 0365/RMOb-Sle/1418/9 o nájmu k pozemku p.č. 2088/23 o výměře 22 m 2, pod řadovou garáží, ul. Na Vizině, k.ú. Slezská Ostrava, nájemcům pozemku: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s účinností od oboustranného podpisu nájemní smlouvy, za roční nájemné 75,- Kč/m 2 Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0080/15 Změna usnesení - věcné břemeno - služebnost v k.ú. Slezská Ostrava - PODA a.s. číslo: 0366/RMOb-Sle/1418/9 1) mění bod 1 svého usnesení číslo 0273/RMOb-Sle/1418/7 ze dne , kterým: Strana 18/34

19 1. rozhodla o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k částem níže uvedených pozemků p.č.: 1430/3 - ostat.pl. - jiná pl. o výměře 12,55 m 2 z celkové výměry 1176 m /4 - ostat.pl. - ostat.kom. 3,28 m m /5 - ostat.pl. - jiná pl. 10,8 m m /1 - ostat.pl. - zeleň 133,78 m m 2 vše v k.ú. Slezská Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č /2014 ze dne 11.září 2014, ve prospěch oprávněného: PODA a.s. se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, , Praha - Michle IČO: za účelem vedení 3 ks HDPE chrániček a optického podzemního vedení komunikační sítě (dále jen "Podzemní komunikační vedení") vlastním nákladem, v rámci hlavní stavby "OMS PODA - Ostrava, ul. Bohumínská, 1. stavba ". Obsahem věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě je právo umístění a provozování Podzemního komunikačního vedení na vlastní náklady, v pozemcích, respektive částech pozemků p.č.: 1430/3, 1430/4, 1430/5 a 1466/1, vše v k.ú. Slezská Ostrava, a to vhodným a bezpečným způsobem a s tím spojené omezení, spočívající v povinnosti povinného toto umístění a provozování Podzemního komunikačního vedení na shora uvedených pozemcích trpět. S právem umístění a provozování Podzemního komunikačního vedení je spojeno právo oprávněného, jeho zaměstnanců a zaměstnanců servisních organizací vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem zajištění provozu a údržby a oprav, včetně případné rekonstrukce a odstranění Podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úhradu ve výši ,50 Kč + DPH v zákonné výši, t.j. 150,- Kč/m 2 + DPH v zákonné výši, která bude uhrazena do 14 dnů ode dne doručení faktury, vystavené po podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. a to takto : 1. rozhodla o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k částem níže uvedených pozemků p.č.: 1430/3 - ostat.pl. - jiná pl. o výměře 12,55 m 2 z celkové výměry 1176 m /4 - ostat.pl. - ostat.kom. 3,28 m m /5 - ostat.pl. - jiná pl. 10,8 m m /1 - ostat.pl. - zeleň 133,78 m m 2 Strana 19/34

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 17. schůze rady města konané dne 07.04.2015 čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015 čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/111 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 359/24/15 381/24/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 359/24/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 24. schůze

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více