DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2014 Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ květen Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá DĚTSKÝ DEN v neděli 1. června 2014 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a Program pro děti: * Zahájení * Taneční rozcvička pro děti - Zumbatomic * Taneční minisoutěž * Divadlo Úsměv Pohádka o Otesánkovi * Maya indický tanec pro malé i velké pod jevištěm * Soutěže * Zumba nácvik dětí a rodičů * soutěže, hry, disco DJ Jarek Jíša * malování masek * vlastní výroba sladkých omelet * segway s instruktorem pro děti i dospělé Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 50 Kč Srdečně zvou pořadatelé Přijďte se pobavit Bohaté občerstvení pro všechny zajištěno zmrzlina zdarma! Vážení spoluobčané, říká se, že měsíc květen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Obvykle začínají kvést šeříky, ovocné stromy a luční květena. Také se k němu váže mnoho lidových pranostik jako například studený máj v stodole ráj nebo v květnu nemá oschnout pastýřova hůl. Tyto pranostiky vycházely především z přání zemědělců, kteří po jarních pracech očekávali časté deště jako základ pro dobrou úrodu. Ti z vás, kteří máte zahrádkaření jako svého koníčka, víte o čem píšu. Letošní mírná zima a zejména jaro svým průběhem zemědělce moc nepotěšily. Nadprůměrné jarní teploty a suché počasí uspíšily vegetaci natolik, že stromy a drobné rostliny zakvetly již začátkem dubna. V minulém čísle Černovin jsem část svého příspěvku věnoval akcím, které se realizovaly či mají realizovat v k.ú. Černovice, kde investorem není černovická radnice, přesto je pečlivě sledujeme. Vrátím se krátce k Areálu volného času při ulici Mírová. Tato investiční akce kofinancovaná z EU a z rozpočtu města Brna, doznala určité závady a nedostatky, které bránily řádnému převzetí aprovozování naší městskou částí. Investiční odbor MMB zajistil výběrové řízení k odstranění těchto závad. Mám příslib od odpovědných pracovníků MMB, že do konce května 2014 budou závady odstraněny, Areál připraven k předání a po předání jej začneme provozovat. Věřím, že bude využíván mládeží k míčovým hrám, k relaxaci cyklistů a inlinistů a maminek s dětmi. Pokračování na straně 2 ČERNOVINY 2014/3 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 V posledním půlroce se vede veřejná diskuze k OZV Regulace a provoz loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku. Tato obecně závazná vyhláška byla projednána ve všech zastupitelstvech MČ. Ve svých ustanoveních upravuje podmínky, za kterých je možné tato zařízení provozovat. Bylo v kompetenci MČ, aby na zasedání příslušného zastupitelstva bylo rozhodnuto o provozování a regulaci těchto zařízení ve svém katastru. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám a vlivem masivních mediálních kampaní některých občanských sdružení i veřejnosti, došlo ve většině MČ k totálnímu zákazu provozování těchto zařízení. O této problematice jsem se zmínil již v minulých Černovinách. V průběhu krátké doby však dochází v některých obcích i MČ k obratu. Například v MČ Královo Pole hlasovali všichni zastupitelé pro totální zákaz, v současné době již někteří připouštějí určitou regulaci, že pro kasino v Bobycentru zvednou ruku. Také některá občanská sdružení, která se chtějí v podzimních volbách ucházet o hlasy voličů, již připouštějí regulaci a živé hry jim nevadí. Proč nastává tento obrat až v poslední řadě jde vždy o peníze. A že se jich v organizacích herního průmyslu točí velké množství je nasnadě. Kdo trochu sleduje dění ve sportu a jeho sponzorování ví, že pravděpodobně novým sponzorem první fotbalové ligy v ČR bude skupina SYNOT, která je respektovaným uskupením společností v herním průmyslu. Nabízí kompletní portfolio VHP, videoloterijních terminálů a dalších her včetně servisních služeb, ale také nechybí prodej luxusních automobilů, IT služeb a další. Roční obrat společnosti SYNOT v ČR se odhaduje na 10 mld Kč. Obdobně působí skupina KAJOT, která rovněž patří mezi významné podporovatele sportu, kultury a charitativních projektů. Společnost KAJOT byla významným sponzorem HC Kometa Brno. Po nastolení prohibice herního a zábavního průmyslu v Brně, jsme však byli nuceni se s vedením klubu domluvit na pozastavení podpory tolik z citace na jejich internetových stránkách. Proč o tom vůbec píšu? Protože totální prohibice jakékoliv činnosti podstatu problému neřeší (jako např. prohibice alkoholu, prostituce, kouření apod.), naopak dochází k nelegálnímu provozování, na které doplácí celá společnost. Stát je ochuzen o daně, oblast charity, sportu, kultury a dalších nadstavbové činností přichází o sponzory a ve výsledku černý obchod funguje dál. Příkladem jak postupovat je město Znojmo, kde členové Transparency International na začátku května organizovali debatu na téma regulace loterií a jiných her. Debaty se zúčastnili odborníci z oblasti herního průmyslu, kteří hovořili o mezinárodních zkušenostech a veřejností v rámci akce proběhla anonymní anketa, zda veřejnost podporuje prohibiční řešení či nikoliv. Z celkového počtu hlasujících bylo pro prohibici pouze 12%, zbytek prohibici odmítl. Jsem přesvědčen, že určitá regulace při stanovení konkrétních opatření a následná kontrola jejich dodržování je tím správným řešením. Nejhorším řešením je podlehnout mediálním kampaním, za které nikdo nenese odpovědnost. Novelou zákona č. 202/90 Sb. v platném znění o loteriích došlo s účinností od k zavedení dvousložkového odvodu z loterií a jiných her: odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných tech. herních zařízení (TZ) odvod z ostatních loterií a jiných podobných her Obě složky inkasuje město Brno a část z nich postupuje MČ. V roce 2012 (k ) bylo na území města Brna 238 VHP a TZ, k byl stav 33 VHP a TZ. V prvním čtvrtletí 2014 přijalo město na odvodech z VHP a TZ 50,4 mil. Kč a mezi MČ rozdělilo 25 mil. Kč. Od druhého pololetí letošního roku dojde ke změnám a doplnění pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. Ke změnám dochází z důvodu nového Občanského zákoníku. Po připomínkovém řízení v orgánech města Brna se předpokládá schválení na květnovém zasedání ZMB. O nových pravidlech budete včas informováni. Na červnovém zasedání Zastupitelstva naší MČ bude předložen po připomínkovém řízení v jednotlivých politických klubech zastupitelstva materiál Koncepce bytového hospodářství v MČ Brno-Černovice verze 5.0 ke schválení. Ve dnech 23. a 24. května máte možnost se hlasováním vyjádřit ke kandidátům do Evropského parlamentu. V minulých Černovinách jste byli seznámeni se změnami spádovosti v jednotlivých volebních okrscích. Změna spádovosti se týká ulic Bolzanova, Ferrerova, Churého, Jiránkova, Olomoucká, Řehořova, Vítězslavy Kaprálové a domů Charbulova 39, Húskova 2 a Životského 2. Hlasování probíhá ve volebních místnostech v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Přeji vám šťastnou ruku! Váš starosta J. Hladík Vážení spoluobčané, v minulém vydání Černovin jsem věnovala svůj prostor vašim dotazům, námětům a připomínkám, kterém se ke mně dostaly. Potěšilo mě, že jste si můj text přečetli a pochopili, že o vaši zpětnou vazbu mám zájem. Jsem tady pro vás a snažím se dělat maximum pro to, abyste problémy neměli a pokud už nějaké vznikly, aby se vyřešily. Někteří z vás se na mě obrátili s problémem přemnožených holubů na horním i dolním sídlišti. Mnohým z vás znepříjemňují každodenní život, pobyt na balkoně i obyčejné sušení prádla. Někteří z nájemníků nemohou balkon u svého bytu kvůli holubům využívat vůbec a řeší pouze způsoby jak odstraňovat holubí trus. Již jsem tento problém řešila s kolegyněmi z odboru bytového a životního prostředí a snažíme se najít efektivní řešení. Zjišťujeme kroky, které podnikají v boji proti těmto nepříjemným znečišťovatelům ostatní městské části. Zatím máme bohužel pouze negativní informace. Všechna řešení se zdají být prozatímní a neefektivní. Pravděpodobně jedinou možností je zásah z úrovně celého města, tzn. v součinnosti všech městských částí, aby nedocházelo k migracím z jednoho místa do druhého a zpět podle aktuálních opatření. Pokud má někdo z vás v tomto směru zkušenost, případně radu, jak s holuby bojovat, ozvěte se nám prosím. V každém případě se snažíme hledat možnosti. Budu vás informovat o aktuálním vývoji a věřím, se se nám podaří velmi brzy najít alespoň částečné řešení. Dalším bolavým místem byly pozůstatky hracího prvku v dětském parku u ulice Kovácká a Řehořova. O problému a hlavně nebezpečnosti poškozeného hracího prvku jsme se dozvěděli díky vám. Obratem jsem v této věci začala jednat a v brzké době by zde měl být instalován nový hrací prvek a u ostatních, i mírně poškozených, hracích prvků jsem objednala i dílčí opravy. Jakmile dokončení na straně 3 2 ČERNOVINY 2014/3

3 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 2 budete číst tento text, měl by být k dispozici už i nový hrací prvek v dětském parku na ulici Slámova. Místo nedávno odstraněné tzv. betonové čočky bude nainstalován pro děti bezpečný lanový prvek. Apeluji tímto zejména na maminky, aby nás informovaly o poškozeních nebo nebezpečích, která by mohla na děti na našich hřištích číhat. Jedině když o nich budeme vědět, můžeme je odstraňovat. Děkuji tímto těm, kteří nás na výše zmíněná poškození upozornili. Dobrou zprávou je dokončení akce modernizace bytových jader v domech Húskova 6, 8, 10. Většina bytů je již kompletně předána, v těch posledních ještě řemeslníci instalují zárubně a nové dveře. Chybou projektanta nebyly v prvních bytech připraveny zásuvky pro kombinované sporáky, proto v nich ještě probíhá doinstalace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první akci tohoto rozsahu, přiznávám, že některé drobnosti bychom příště mohli řešit jinak, případně s předstihem. Přestože jsme ještě s takto velkým zásahem do bytových jader neměli zkušenost, troufnu si říct, že nakonec proběhla dobře. Já osobně i ostatní pracovníci na radnici jsme získali neocenitelnou zkušenost pro další rekonstrukce a máme jasnou představu, jak by měly další etapy modernizace bytových jader probíhat. Pracujeme na tom, abychom opět získali finanční prostředky z úrovně města Brna a mohli je příští rok využít na tyto práce v dalších bytových domech. Příjemné teploty nám jasně dávají najevo, že léto se blíží a s ním i dva měsíce volna pro naše školáky. Protože si na radnici uvědomujeme, že většina rodičů bojuje se skloubením volna pro děti a nedostatkem dovolené, snažíme se ulehčit alespoň těm rodičům, kteří mají děti v černovických školkách. Děti, které navštěvují naše mateřské školky se mohou těšit na volno až od měsíce srpna.všechny naše školky budou v provozu téměř celý červenec, což je skoro nejdéle ve srovnání s ostatními brněnskými školkami (mimo soukromých školek). Když zmiňuji letní prázdniny, neodpustím si využít této příležitosti a zvu vás všechny na akci Hurá na prázdniny. V pátek 20. června se mohou vaše děti přijít pobavit na hřiště u Sokola na ulici Štolcova 8/12. Bude zde pro ně kromě skákacího hradu a koníků připravena spousta soutěží, her a zábavy. Pozvánku naleznete již v těchto Černovinách. Pro doplnění informace o nových webových stránkách městské části z minulého čísla ještě dodávám, že jste také rozšířili sekci fotogalerie a to o záběry z akcí pořádaných nejen radnicí, ale i školami, školkami anebo jinými organizacemi. Vše najdete na odkazu a dále na tzv. rajčeti Nezapomeňte si nás přidat i na facebooku Brno-Černovice / oficiální stránky MČ. Přeji vám všem klidné a pohodové prázdniny a užijte si dovolené, ať už je strávíte kdekoliv. Jsem vám kdykoliv k dispozici pro vaše dotazy nebo problémy a to buď na telefonu nebo Petra Quittová, místostarostka Vážení spoluobčané, v minulých dnech jsme oslavili, či spíše prožili, velikonoční svátky, oslavy Svátku práce, s hasiči jsme důstojně vzpomněli svátek jejich patrona, sv. Floriána, oslavili jsme Den osvobození od fašismu. Každý z nás si určitě vzpomněl na svoji maminku u příležitosti Dne matek, který si připomínáme vždy druhou květnovou neděli Pozitivních zpráv v ataku všech možných, nemožných, mnohdy až stupidních negativních zpráv, hrnoucích se na nás z médií, je málo, a tak rychle jednu: netěsnící vodní nádrž v Areálu volného času na ul. Mírová bude v květnu (tohoto roku) investorem repasována, takže sportovní adětské hřiště v Areálu volného času budou konečně kolem 15. června otevřena pro veřejnost, což byl ipůvodní účel projektu, financovaného z různých zdrojů. To znamená, že bude v provozu včetně instalace odpadkových košů, umístění branek, hracích prvků, sítí, ustanovení správce areálu, atd. Nebylo vaše dítě přijato do MŠ? Nevadí! MŠ Štolcova 21 vám nabízí možnost pobytu vašeho dítěte ve Školičce v době dočasného odhlášení zapsaného dítěte. Jak na to? Na stránkách: najděte odkaz Kapičky /přihlašování dětí a dál postupujte podle pokynů. Musíte se zaregistrovat. Do kdy přihlásit dítě? Pokud zjistíte, že jsou ten den volná místa označena zeleně, přihlaste své dítě nejpozději do 7.45 hodin. Jak uhradíte pobyt ve Školičce? Hotovostní platbou paní učitelce 50 Kč/1 hod. Výhoda registrace? Registrací získáte okamžitou informaci em při uvolnění místa ve Školičce na určitý den/dny. Důležité! Externí zájemci přinesou při první návštěvě Školičky potvrzení od lékaře, že mohou navštěvovat předškolní zařízení. Hana Palátová Šípková, ředitelka MŠ. Další příjemnou zprávou je, že do Černovic zavítá dne 26. května 2014 v podvečerních hodinách vzácná návštěva dva náměstci primátora statutárního města Brna, a to náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská a 1. náměstek primátora Ing. Robert Kotzian. Setkání s občany Černovic hovory s náměstky se uskuteční v Sociálním domě na Charbulově ul. 86 a chtěl bych všechny, které zajímá problematika z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, školství, kultury a sportu, anebo investiční výstavby, dopravy, městské informatiky a vůbec problematika lepšího žití v městě Brně, co nejsrdečněji na toto setkání pozvat. Přeji vám nádherné jaro, to nejkrásnější období roku. Ludvík Kadlec, místostarosta ČERNOVINY 2014/3 3

4 ZŠ ŘEHOŘOVA V městském kole se děvčata neztratila Ve středu 9. dubna se výběr dívek z 5. A a 5. B zúčastnil na ZŠ Novoměstská městského kola ve vybíjené. Po hladkých výhrách v obvodním kole narazila děvčata na těžší soupeřky. První zápas prohrály, druhý suverénně vyhrály. Třetí rozhodující zápas těsně prohrály a tím se připravily o postup do krajského kola. Holky nechaly v posledních minutách všechny síly a hrály výborně. Gratuluji našemu týmu ke krásnému 3. místu a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. O třetí místo se zasloužily: Izabela Bílá, Tereza Báderová, Monika Graffová, Klára Posiřilová, Lucie Krulová (5. A); Aneta Kalíšková, Karolína Messnerová, Eliška Jakoubková, Kamila Kellerová, Natálie Stejskalová, Denisa Vogelová, Nikola Bruzlová (5. B) Mgr. Pavlína Trúsiková Zdravá šestka a sedmička Několik tříčlenných týmů ze šestky a sedmičky se přihlásilo do soutěže Zlaťáci Zdravé 5 a zvolily si i příznačné zdravé názvy BROKOLICE, BANANASY, FRUIT, CHERRIES, AVO- KLÁDY, HEALTIES a méně zdravější, ale o to sladší KOKOSKY a ČOKOOŘÍŠKY. Dále také SMILE nebo SPIRIT. Do 27. dubna musejí splnit tři úkoly zahrát si znalostní deskovou hru Košík rozumu, připravit zdravý pokrm studené kuchyně a složit text třetí sloky k písničce Obiloviny a zaslat odkaz na krátké video. První dva úkoly se většině týmů už podařilo splnit, na jejich originální pokrmy se můžete podívat ve fotogalerii. Teď už zbývá jen nazpívat písničku a pro ty, co stihnou všechny úkoly splnit v daném termínu, můžete hlasovat v ONLINE HLASOVÁNÍ od května na Mgr. Marcela Marková, Mgr. Monika Janoušková Den Země 22. duben je mezinárodním Dnem Země. Na naší škole ho již tradičně slavíme celodenními skupinovými aktivitami. Letos jsme se nechali inspirovat Evropskou komisí, která rok 2014 vyhlásila Rokem boje proti plýtvání potravinami, a pátek 25. dubna byl na ZŠ Řehořova naplněn zkoumáním a poznáváním různých druhů zeleniny, luštěnin a jejich zvláštních vlastností. 6 týmů žáků 2. stupně plnilo na stanovištích zajímavé úkoly poznávání potravin ukrytých v sáčcích pouze po hmatu, ochutnávku tropických batátů (sladkých brambor), získávání škrobu z našich lanýžů chudých a jeho využití k výrobě strašidýlka, výrobu másla. Ta dětem šla od ruky a každý tým tak s čerstvým rohlíčkem nebo chlebem ochutnal vlastnoručně vyrobené domácí máslo ochucené solí a sekanou petrželkou. Překvapením bylo, že v mléčném baru dětem z různých druhů mlék nejvíce chutnalo mléko sojové. Jedno ze stanovišť bylo na školní zahradě. Zde si týmy zahrály na Popelku, když přebíraly a třídily různé druhy luštěnin, také se zúčastnily bramborové brigády a podle chuti poznávaly vařenou zeleninu. Umělecky nejzajímavější bylo jistě stanoviště v učebně výtvarné výchovy. Zde se děti nechaly inspirovat italským malířem ze 16. století Giuseppem Archimboldem, který vytvářel portréty z ovoce, zeleniny a květin. Jejich díla by potěšila kterýkoliv mlsný jazýček. Nakonec jsme sečetli body, porovnali časy a vyhodnotili správné odpovědi z pracovních listů. A který tým zvítězil? První místo obsadil tým Másla z 8. B a na dalších stupíncích stáli Komeťáci z 8. A a Bezejmenní ze 7. třídy. Všechny týmy obdržely diplomy a pro vítězný tým byla připravena sladká odměna. Mgr. Veronika Foralová Každý jsme jiný jsme se zapojili do podpory Světového dne porozumění autismu. Tento den jsme přišli všichni v modrém oblečení a využili jsme toto téma jako projektový den. Děti ležely těsně vedle sebe a držely se za ruce, měly zavřené oči a poslouchaly meditační hudbu. Během poslouchání byly pohlazeny peříčkem a šátkem. Bylo pěkné, jak se všechny tvářičky rozzářily úsměvem. Potom jsme si povídali o pocitech, které při hlazení a poslouchání měly. Dále jsme si povídali o lidech, které můžeme potkat na ulici a zjistili jsme, že tu společně žijeme s mnoha lidmi různých národností. I v naší třídě máme děti cizinců, bylo moc zajímavé si poslechnout, jak se u nich doma mluví a jaké mají zvyky. Dále jsme si vysvětlili významy slov, které byly napsány na tabuli (láska, přátelství, bezpečí., ale i lhostejnost, lhaní, atd..) Děti si měly vybrat tři slova, která se jim líbí a podepsat se u nich. Potom si vybraly tři slova, která se jim nelíbí ani trochu a k nim napsaly čárku. Během všech aktivit a povídání jsme společně tvořili plakát přátelství. Děti si obkreslily svou ruku, vystřihly ji a nalepily na plakát. Nakonec jsme si užili spoustu legrace při fotografování. Mgr. Monika Vogelová English Jungle Již popáté se naše škola zúčastnila soutěže v anglickém jazyce, která se konala ve středu za účasti 22 škol. Soutěž se skládala ze dvou částí. Písemná část: poslech (vybarvování, kroužkování, spojování), od III. kategorie i čtení a psaní. Ústní část: přednes připravené říkanky či písničky, ověření základní slovní zásoby a porozumění frázím. Naši školu reprezentovali Valérie Belková (1. B), Adéla Borkovcová (2. A), Marek Felkl (3. B) a Denisa Vogelová (5. B). Všichni naši žáci si vedli velice dobře. Překrásného úspěchu dosáhla Deniska Vogelová, která ve své kategorii zvítězila. Mgr. Renata Sléhová 4 ČERNOVINY 2014/3

5 ZŠ KNESLOVA Děti hrají dětem Na úterý pozvali žáci 4.A své kamarády na divadelní představení, na které se pilně připravovali. Učili se nejen texty, ale pracovali i na choreografii a kostýmech. Také výroba kulis a některých rekvizit byla náročná. Od rána panovala ve třídě nervozita, ale všichni spolupracovali, připravovali místa pro diváky i jeviště pro herce, kostýmy, kulisy, rekvizity. A najednou to bylo tady. Diváci se usadili a očekávali začátek představení. Na programu byly čtyři pohádky: Kuřátko v obilí, Perníková chaloupka, O kohoutkovi a slepičce a O nezbedných kůzlátkách. Dětem patří velký dík, své výstupy zvládly na jedničku. Expozice vývoje mobilních telefonů Naše škola se zúčastnila kampaně Věnuj mobil, kterou pořádal projekt Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol a společností T-mobile. Celkem se nám podařilo nasbírat úctyhodných 367 telefonů a velkou hromadu nabíječek. Celá tato akce nás namotivovala k vytvoření expozice vývoje mobilních telefonů od nejstarších, těžkých a drahých, jakými byl například stroj DynaTac až k současným chytrým telefonům. V expozici je vidět postup miniaturizace i vliv módních trendů na konstrukci strojů. Děkujeme všem za možnost tuto expozici zrealizovat. Astronomická olympiáda Žáci naší školy se účastnili krajského kola Astronomické olympiády, získali velmi pěkné umístění. Gratulujeme Radovanu Wolfovi, Matyáši Wolfovi v kategorii GH, dále Evě Palupové v kategorii EF. Veselá Škaredá středa V letošním školním roce si deváťáci vzali k srdci myšlenku, že budou vzdělávat své mladší spolužáky. Před Vánocemi se to povedlo žákům z deváté A, před Velikonocemi se tohoto úkolu zhostili žáci deváté B. V hodině občanské výchovy se rozhodli, že půjdou do akce, s názvem Veselá Škaredá středa. Dne 16. dubna zpestřili výuku ročníku netradičním hledáním pokladu od zajíčka. Žáčci prvního stupně si po třídách vyrobili masku zajíčka, dále řekli velikonoční říkadla, prošli si dráhu s vajíčkem na lžičce, zaskákali v pytli. Na všech stanovištích obdrželi indicii, kterou nesli do finále do altánu na školní zahradě, kde si z nich nalepili velikonoční obrázek. Po splnění všech úkolů je čekal poklad v podobě sladkostí. Akce měla rychlý spád, byla velmi povedená a poděkování patří všem deváťákům za aktivní a odpovědný přístup. ČERNOVINY 2014/3 Setkání s Vandílkem Měli jsme možnost se setkat s paní spisovatelkou Šárkou Kadlečíkovou, autorkou knihy Vánoce s andílkem Vandílkem aneb Dva výlety do Betléma a zase zpátky domů. Na vyprávění o své další knize, ve které budou pokračovat příběhy andílka Vandílka, si s sebou přivedla i ilustrátorku Radku Sedlačíkovou Černockou. Krok za krokem nám ukazovaly, jakým způsobem vzniká kniha a její ilustrace, než se dostane hotový příběh do rukou malých čtenářů. Bylo to velice zajímavé. Děti z 2. tř. a 3. A, B si mohly na závěr vyrobit svůj deník, do kterého si budou moci zapisovat své příběhy a zážitky. Těšíme se, až bude kniha na pultech knihkupectví, abychom si ji mohli s radostí přečíst. Světový den zdraví Světový den zdraví byl letos zaměřen na infekce přenášené klíšťaty. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o onemocněních, které způsobují tyto vektory a možnosti jejich prevence. Celé jedno dopolední vyučování bylo tedy věnováno modelovým hodinám. Všechny třídy absolvovaly tematickou hodinu. V rámci ní žáci zhlédli prezentaci s vědomostní soutěží, poté se rozdělili do 4 skupinek, kterých se ujali žáci z 9. B. Ti se nadále stali jejich průvodci na stanovištích, kde pokračovaly další aktivity luštění křížovek s klíšťovou tématikou, nebo vybírání správného oblečení do přírody, které přispívá k ochraně proti klíšťatům. Do tohoto ustrojení následně oblékli svého figuranta. Nakonec si žáci zahráli karetní hru Černý petr, přičemž tato karta byla přejmenována na infikované klíště. Poražený si jej pak odnesl namalované na ruce. Lehkoatletický trojboj ŠD obvodní kolo Za krásného slunečného rána se ve středu sešly na hřišti ZŠ Kneslova děti ze školních družin základních škol Brno-jih. Pan ředitel Mgr. Miroslav Hrdlík a vedoucí MK VMV Brno - jih Vladimíra Kyselová přivítali všechny malé sportovce a vychovatelky ze školních družin Bednářova, Jihomoravské a Přemyslovo náměstí, Měšťanská, Řehořova, Tuháčkova a Kneslova a popřáli jim mnoho sportovních úspěchů. Soutěžilo se ve skoku do dálky z místa, hodu kriketovým míčkem a v běhu na 60 a 150 metrů. Moc děkujeme manželům Babincovým za výrobu překrásných medailí na tuto akci a také všem vychovatelkám a VIII. třídě, která se podílela na bezchybné organizaci. V dubnu proběhlo přijímací řízení na střední školy. Z devátých tříd se převážná většina žáků dostala na vytoužené školy hned v prvním kole. Velmi potěšující pro naši základní školu však bylo to, že i někteří žáci z pátých tříd, kteří si podali přihlášky na prestižní gymnázia, byli u přijímacích zkoušek úspěšní.podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci 5

6 INFORMACE ZE ŠKOL Základní škola pro žáky s autismem v Brně-Černovicích Ti, kdo bydlí v Černovicích delší dobu si jistě pamatují, jak tehdy zvláštní, pak speciální škola na ulici Štolcova 16 vzdělávala většinou děti romského původu a v malém počtu byly děti i mentálně a zdravotně postižené. Od roku 2003 vzdělává tato škola žáky s autismem s přidruženým mentálním či jiným postižením ve věku od 5 let. V současné době má 9 tříd s 54 žáky. Je to největší škola na území České republiky věnující se výhradně vzdělávání pro žáky s autismem. Můžeme být pyšní, jak tato škola je velmi kladně hodnocena zejména rodiči těchto dětí, protože se nachází v naší městské části. Zřizovatelem této školy je Jihomoravský kraj. Věřím, že i za nějakou dobu bude budova rovněž ve správě kraje a může se zde nadále vše rozvíjet a zkrášlovat. Každé ráno potkávám rodiče jak vozí či vodí své děti do této školy a přemýšlím, jakou mají možnost dalšího uplatnění po dokončení povinné školní docházky a nebo využití v praxi. Tak, jako zdraví školáci pokračují ve studiu na středních školách či učilištích tito lidé zůstávají v naprosté většině doma, bez šance začlenit se do pracovního procesu či do jiného školního vzdělávání. Rodiče těchto dětí to nemají vůbec jednoduché, neboť nemají šanci plnohodnotně chodit do práce, a na druhé straně potřebují dostatek finančních prostředků a hlavně času na péči o takové děti. Velmi zajímavým projektem je práce firmy dot1marketing, s. r. o., která zaměstnává osoby s poruchou autistického spektra. Jsou zde zaměstnaní jak rodiče těchto dětí, tak také již i přímo lidé s tímto postižením. Jelikož disponují různým pohledem na svět je jejich nabídka jedinečná. Jsou schopni vytvořit webové stránky, zpracovat grafické práce, zajistit návrh a tisk letáků či reklamních předmětů. Osobně jsem se setkala s paní Turskou, která je v této společnosti na postu pracovníka produkce. Podle jejich nabídky jsou to úžasné věci a mohu jim jen popřát ať se jejich práci daří a vás, kdo budou číst tento článek alespoň na chvilku si najít čas a zapřemýšlet, co bychom dělali my ostatní, kdybychom se dostali do podobné situace jakou řeší oni. Vždyť zdraví je vždy na první místě a kolem něj se vše točí. Poděkujme těmto lidem, že mají zájem dělat nejenom něco pro sebe. Petra Quittová Zahrada MŠ Štolcova 21 mění tvář V MŠ na ulici Štolcova 21 se pořád něco děje, neustále se také snažíme vylepšovat její prostředí. Tentokrát velkými změnami prošla školní zahrada. Plocha stávajícího hřiště byla nahrazena novým barevným povrchem. Pod průlezkou hrocha a balančním mostem byla vytvořena umělá dopadová plocha, doplněná geometrickými tvary a číslicemi pro rozvíjení poznání dětí. Na tuto dopadovou plochu navazuje běžecká dráha. Zajímavostí je bezesporu do země zabudovaná trampolína. Celý komplex hýří veselými barvami. Zahrada se využívá každý den, je zde proto dostatek prostoru k tvořivé hře dětí. Nyní je toto místo ještě krásnější než dříve a přináší nové prvky k zábavnému vyžití všech dětí MŠ. 6 ČERNOVINY 2014/3

7 INFORMACE ZE ŠKOL Přijímací řízení do mateřských škol v Černovicích Je po přijímacím řízení k umístění dětí do mateřských škol. V MČ Brno-Černovice jsou celkem 4 školky, z toho jedna je pod Magistrátem města Brna a nabízela k přijetí pouze 1 volné místo. Tzv. naše školky přijímaly celkem 62 volných míst. Podaných přihlášek bylo 167, z toho bylo 8 přihlášených pětiletých dětí, 42 čtyřletých, 84 tříletých a 33 dvouletých dětí. Je mi velmi líto, že se na všechny děti nedostalo a zůstává celkem 88 nepřijatých dětí. Z nich je však celkem 33 dvouletých. Horší je to již s těmi tříletými (celkem 49 a 6 čtyřletých), kdy maminky musejí nastoupit v průběhu roku 2014 do práce a pokud neumístí své dítě do nějakého školského zařízení, tak je to pro ně velmi finančně i psychicky náročné. Radnice předpokládala, že bude opět více dětí než je naše možná kapacita školek. Proto se již koncem loňského roku na můj návrh rozhodlo na jednání Rady městské části Brno-Černovice o záměru vybudování nástavby na objektu mateřské školy Elišky Krásnohorské. Kapacita dětí by se měla navýšit cca o 20 dětí. V současné době podala MČ Brno-Černovice na náš stavební úřad žádost o vydání územního řízení. Věřím, že vše bude ukončeno ku prospěchu vás rodičů a nejpozději k se tato stavba dokončí a provoz bude zahájen. Nebude to úplně jednoduché, neboť práce budou muset probíhat za provozu školky, kterou kromě měsíce srpna nebudeme zavírat. Věřím, že současní i budoucí rodiče nových žáčků situaci ve školce plně pochopí. Pro ilustraci připojuji vizualizaci nástavby. Petra Quittová, místostarostka MČ Brno-Černovice Romové, jak je neznáme S potěšením jsem přijal pozvání na Minikoncert mladých Romů, který se uskutečnil v naší městské části Černovicích 9. dubna v nádvorních prostorách Střední odborné školy MORAVA o. p. s. na ulici Řehořova. Koncert, malé vystoupení, byl již v pořadí III. ročníkem a stává se tak tradicí, kdy se v Černovicích k příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů toto kulturní vystoupení koná. Spolu se mnou přijala pozvání naše místostarostka Bc. Petra Quittová a kolegyně zastupitelka MČ za ČSSD paní Radmila Preslová. Mezinárodní den Romů v České republice se už slaví plných 13 let. Velmi krásný a zajímavý kulturní pořad uváděla s upřímným citem organizátorka akce paní Dana Teinitzer Šarköziová, která roli moderátora i organizátora zvládla velmi dobře. Úvodem uměleckého vystoupení vzpomenula ředitelka SOŠ MORAVA paní Mgr. Dana Vérostová význam romské kultury i význam oslav Mezinárodního dne Romů. V samotném Minikoncertu na začátku pořadu vystoupil teprve 6letý Dominik Jaroslav Brzobohatý, který zpíval a sám se hudebně doprovázel na housličky. Následovalo vystoupení taneční skupiny Tumare-čhave což v překladu znamená název Vaše děti. Tanečním vystoupením, ale i sólovým zpěvem doprovázela tento koncert romská skupina Beng. Účinkující byli odměňováni stálým potleskem. A není se čemu divit. Romové opět dokázali, že jejich kultura je vyspělá, v tanci a zpěvu velmi působivá až dojemná. Pro účinkující byla vyhlášena soutěž o nejlepšího dětského tanečníka, kde v hodnotící komisi byla i místostarostka Bc. Petra Quittová, která také předávala vítězi jednu z cen. Ten, kdo se této kulturní podívané zúčastnil a nebylo nás diváků málo, tak nelitoval. Pro všechny to byl příjemný, milý a úsměvný kulturní zážitek. Celá akce se zdařila a nám účastníkům pořadu nic jiného nezbývá než se zase těšit na IV. koncert mladých Romů v příštím roce. Hřejivé slunečné léto přeje všem občanům zastupitel MČ Jiří Vítek KSČM ČERNOVINY 2014/3 7

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Vážení spoluobčané, Černovice navštívil ministr školství Dobeš. Navštívil MŠ Štolcova a ZŠ Řehořova.

Vážení spoluobčané, Černovice navštívil ministr školství Dobeš. Navštívil MŠ Štolcova a ZŠ Řehořova. Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 2 / 2011 duben Z obsahu: Představujeme: místostarosta Ladislav Kotík strana 3 Programové prohlášení strana 4 Oldřich Rejnuš osobnost Černovic strana 13 Střípky

Více

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

Ples zastupitelstva 2013

Ples zastupitelstva 2013 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2013 únor Vážení spoluobčané, Ples zastupitelstva 2013 Tradiční Ples zastupitelstva proběhl v sobotu 26. ledna 2013. K tanci a radosti účastníků plesu hrála

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

Černovické hody 2011. Z obsahu:

Černovické hody 2011. Z obsahu: ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2011 listopad Černovické hody 2011 Černovice patří k městským částem, které se snaží udržovat širokou škálu lidových tradic a k těm patří i pravidelně konané

Více

Motto: Už máte vypálené? Ano.

Motto: Už máte vypálené? Ano. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 2/2012 duben Černovická knihovna má nové prostory V pondělí 19. března 2012 byla za přítomnosti starosty Černovic Jiřího Hladíka, Libuše Nivnické, ředitelky Knihovny

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2013 srpen Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin se přehoupla do druhé poloviny. Letošní počasí letních měsíců je houpačkové, první letní den občané

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

starolískovecký zpravodaj Starolískovecká Superstar

starolískovecký zpravodaj Starolískovecká Superstar starolískovecký Prázdniny 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Starolískovecká Superstar 2 Naši jubilanti 4 Velké finále třetího

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod.

dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod. Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 3 / 2010 květen Slovo starosty Vážení spoluobčané, minulé číslo Černovin jsem končil informací o neumístění černovických dětí ročníku 2007 a starších v mateřských

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více