DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2014 Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ květen Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá DĚTSKÝ DEN v neděli 1. června 2014 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a Program pro děti: * Zahájení * Taneční rozcvička pro děti - Zumbatomic * Taneční minisoutěž * Divadlo Úsměv Pohádka o Otesánkovi * Maya indický tanec pro malé i velké pod jevištěm * Soutěže * Zumba nácvik dětí a rodičů * soutěže, hry, disco DJ Jarek Jíša * malování masek * vlastní výroba sladkých omelet * segway s instruktorem pro děti i dospělé Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 50 Kč Srdečně zvou pořadatelé Přijďte se pobavit Bohaté občerstvení pro všechny zajištěno zmrzlina zdarma! Vážení spoluobčané, říká se, že měsíc květen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Obvykle začínají kvést šeříky, ovocné stromy a luční květena. Také se k němu váže mnoho lidových pranostik jako například studený máj v stodole ráj nebo v květnu nemá oschnout pastýřova hůl. Tyto pranostiky vycházely především z přání zemědělců, kteří po jarních pracech očekávali časté deště jako základ pro dobrou úrodu. Ti z vás, kteří máte zahrádkaření jako svého koníčka, víte o čem píšu. Letošní mírná zima a zejména jaro svým průběhem zemědělce moc nepotěšily. Nadprůměrné jarní teploty a suché počasí uspíšily vegetaci natolik, že stromy a drobné rostliny zakvetly již začátkem dubna. V minulém čísle Černovin jsem část svého příspěvku věnoval akcím, které se realizovaly či mají realizovat v k.ú. Černovice, kde investorem není černovická radnice, přesto je pečlivě sledujeme. Vrátím se krátce k Areálu volného času při ulici Mírová. Tato investiční akce kofinancovaná z EU a z rozpočtu města Brna, doznala určité závady a nedostatky, které bránily řádnému převzetí aprovozování naší městskou částí. Investiční odbor MMB zajistil výběrové řízení k odstranění těchto závad. Mám příslib od odpovědných pracovníků MMB, že do konce května 2014 budou závady odstraněny, Areál připraven k předání a po předání jej začneme provozovat. Věřím, že bude využíván mládeží k míčovým hrám, k relaxaci cyklistů a inlinistů a maminek s dětmi. Pokračování na straně 2 ČERNOVINY 2014/3 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 V posledním půlroce se vede veřejná diskuze k OZV Regulace a provoz loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku. Tato obecně závazná vyhláška byla projednána ve všech zastupitelstvech MČ. Ve svých ustanoveních upravuje podmínky, za kterých je možné tato zařízení provozovat. Bylo v kompetenci MČ, aby na zasedání příslušného zastupitelstva bylo rozhodnuto o provozování a regulaci těchto zařízení ve svém katastru. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám a vlivem masivních mediálních kampaní některých občanských sdružení i veřejnosti, došlo ve většině MČ k totálnímu zákazu provozování těchto zařízení. O této problematice jsem se zmínil již v minulých Černovinách. V průběhu krátké doby však dochází v některých obcích i MČ k obratu. Například v MČ Královo Pole hlasovali všichni zastupitelé pro totální zákaz, v současné době již někteří připouštějí určitou regulaci, že pro kasino v Bobycentru zvednou ruku. Také některá občanská sdružení, která se chtějí v podzimních volbách ucházet o hlasy voličů, již připouštějí regulaci a živé hry jim nevadí. Proč nastává tento obrat až v poslední řadě jde vždy o peníze. A že se jich v organizacích herního průmyslu točí velké množství je nasnadě. Kdo trochu sleduje dění ve sportu a jeho sponzorování ví, že pravděpodobně novým sponzorem první fotbalové ligy v ČR bude skupina SYNOT, která je respektovaným uskupením společností v herním průmyslu. Nabízí kompletní portfolio VHP, videoloterijních terminálů a dalších her včetně servisních služeb, ale také nechybí prodej luxusních automobilů, IT služeb a další. Roční obrat společnosti SYNOT v ČR se odhaduje na 10 mld Kč. Obdobně působí skupina KAJOT, která rovněž patří mezi významné podporovatele sportu, kultury a charitativních projektů. Společnost KAJOT byla významným sponzorem HC Kometa Brno. Po nastolení prohibice herního a zábavního průmyslu v Brně, jsme však byli nuceni se s vedením klubu domluvit na pozastavení podpory tolik z citace na jejich internetových stránkách. Proč o tom vůbec píšu? Protože totální prohibice jakékoliv činnosti podstatu problému neřeší (jako např. prohibice alkoholu, prostituce, kouření apod.), naopak dochází k nelegálnímu provozování, na které doplácí celá společnost. Stát je ochuzen o daně, oblast charity, sportu, kultury a dalších nadstavbové činností přichází o sponzory a ve výsledku černý obchod funguje dál. Příkladem jak postupovat je město Znojmo, kde členové Transparency International na začátku května organizovali debatu na téma regulace loterií a jiných her. Debaty se zúčastnili odborníci z oblasti herního průmyslu, kteří hovořili o mezinárodních zkušenostech a veřejností v rámci akce proběhla anonymní anketa, zda veřejnost podporuje prohibiční řešení či nikoliv. Z celkového počtu hlasujících bylo pro prohibici pouze 12%, zbytek prohibici odmítl. Jsem přesvědčen, že určitá regulace při stanovení konkrétních opatření a následná kontrola jejich dodržování je tím správným řešením. Nejhorším řešením je podlehnout mediálním kampaním, za které nikdo nenese odpovědnost. Novelou zákona č. 202/90 Sb. v platném znění o loteriích došlo s účinností od k zavedení dvousložkového odvodu z loterií a jiných her: odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných tech. herních zařízení (TZ) odvod z ostatních loterií a jiných podobných her Obě složky inkasuje město Brno a část z nich postupuje MČ. V roce 2012 (k ) bylo na území města Brna 238 VHP a TZ, k byl stav 33 VHP a TZ. V prvním čtvrtletí 2014 přijalo město na odvodech z VHP a TZ 50,4 mil. Kč a mezi MČ rozdělilo 25 mil. Kč. Od druhého pololetí letošního roku dojde ke změnám a doplnění pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. Ke změnám dochází z důvodu nového Občanského zákoníku. Po připomínkovém řízení v orgánech města Brna se předpokládá schválení na květnovém zasedání ZMB. O nových pravidlech budete včas informováni. Na červnovém zasedání Zastupitelstva naší MČ bude předložen po připomínkovém řízení v jednotlivých politických klubech zastupitelstva materiál Koncepce bytového hospodářství v MČ Brno-Černovice verze 5.0 ke schválení. Ve dnech 23. a 24. května máte možnost se hlasováním vyjádřit ke kandidátům do Evropského parlamentu. V minulých Černovinách jste byli seznámeni se změnami spádovosti v jednotlivých volebních okrscích. Změna spádovosti se týká ulic Bolzanova, Ferrerova, Churého, Jiránkova, Olomoucká, Řehořova, Vítězslavy Kaprálové a domů Charbulova 39, Húskova 2 a Životského 2. Hlasování probíhá ve volebních místnostech v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Přeji vám šťastnou ruku! Váš starosta J. Hladík Vážení spoluobčané, v minulém vydání Černovin jsem věnovala svůj prostor vašim dotazům, námětům a připomínkám, kterém se ke mně dostaly. Potěšilo mě, že jste si můj text přečetli a pochopili, že o vaši zpětnou vazbu mám zájem. Jsem tady pro vás a snažím se dělat maximum pro to, abyste problémy neměli a pokud už nějaké vznikly, aby se vyřešily. Někteří z vás se na mě obrátili s problémem přemnožených holubů na horním i dolním sídlišti. Mnohým z vás znepříjemňují každodenní život, pobyt na balkoně i obyčejné sušení prádla. Někteří z nájemníků nemohou balkon u svého bytu kvůli holubům využívat vůbec a řeší pouze způsoby jak odstraňovat holubí trus. Již jsem tento problém řešila s kolegyněmi z odboru bytového a životního prostředí a snažíme se najít efektivní řešení. Zjišťujeme kroky, které podnikají v boji proti těmto nepříjemným znečišťovatelům ostatní městské části. Zatím máme bohužel pouze negativní informace. Všechna řešení se zdají být prozatímní a neefektivní. Pravděpodobně jedinou možností je zásah z úrovně celého města, tzn. v součinnosti všech městských částí, aby nedocházelo k migracím z jednoho místa do druhého a zpět podle aktuálních opatření. Pokud má někdo z vás v tomto směru zkušenost, případně radu, jak s holuby bojovat, ozvěte se nám prosím. V každém případě se snažíme hledat možnosti. Budu vás informovat o aktuálním vývoji a věřím, se se nám podaří velmi brzy najít alespoň částečné řešení. Dalším bolavým místem byly pozůstatky hracího prvku v dětském parku u ulice Kovácká a Řehořova. O problému a hlavně nebezpečnosti poškozeného hracího prvku jsme se dozvěděli díky vám. Obratem jsem v této věci začala jednat a v brzké době by zde měl být instalován nový hrací prvek a u ostatních, i mírně poškozených, hracích prvků jsem objednala i dílčí opravy. Jakmile dokončení na straně 3 2 ČERNOVINY 2014/3

3 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 2 budete číst tento text, měl by být k dispozici už i nový hrací prvek v dětském parku na ulici Slámova. Místo nedávno odstraněné tzv. betonové čočky bude nainstalován pro děti bezpečný lanový prvek. Apeluji tímto zejména na maminky, aby nás informovaly o poškozeních nebo nebezpečích, která by mohla na děti na našich hřištích číhat. Jedině když o nich budeme vědět, můžeme je odstraňovat. Děkuji tímto těm, kteří nás na výše zmíněná poškození upozornili. Dobrou zprávou je dokončení akce modernizace bytových jader v domech Húskova 6, 8, 10. Většina bytů je již kompletně předána, v těch posledních ještě řemeslníci instalují zárubně a nové dveře. Chybou projektanta nebyly v prvních bytech připraveny zásuvky pro kombinované sporáky, proto v nich ještě probíhá doinstalace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první akci tohoto rozsahu, přiznávám, že některé drobnosti bychom příště mohli řešit jinak, případně s předstihem. Přestože jsme ještě s takto velkým zásahem do bytových jader neměli zkušenost, troufnu si říct, že nakonec proběhla dobře. Já osobně i ostatní pracovníci na radnici jsme získali neocenitelnou zkušenost pro další rekonstrukce a máme jasnou představu, jak by měly další etapy modernizace bytových jader probíhat. Pracujeme na tom, abychom opět získali finanční prostředky z úrovně města Brna a mohli je příští rok využít na tyto práce v dalších bytových domech. Příjemné teploty nám jasně dávají najevo, že léto se blíží a s ním i dva měsíce volna pro naše školáky. Protože si na radnici uvědomujeme, že většina rodičů bojuje se skloubením volna pro děti a nedostatkem dovolené, snažíme se ulehčit alespoň těm rodičům, kteří mají děti v černovických školkách. Děti, které navštěvují naše mateřské školky se mohou těšit na volno až od měsíce srpna.všechny naše školky budou v provozu téměř celý červenec, což je skoro nejdéle ve srovnání s ostatními brněnskými školkami (mimo soukromých školek). Když zmiňuji letní prázdniny, neodpustím si využít této příležitosti a zvu vás všechny na akci Hurá na prázdniny. V pátek 20. června se mohou vaše děti přijít pobavit na hřiště u Sokola na ulici Štolcova 8/12. Bude zde pro ně kromě skákacího hradu a koníků připravena spousta soutěží, her a zábavy. Pozvánku naleznete již v těchto Černovinách. Pro doplnění informace o nových webových stránkách městské části z minulého čísla ještě dodávám, že jste také rozšířili sekci fotogalerie a to o záběry z akcí pořádaných nejen radnicí, ale i školami, školkami anebo jinými organizacemi. Vše najdete na odkazu a dále na tzv. rajčeti Nezapomeňte si nás přidat i na facebooku Brno-Černovice / oficiální stránky MČ. Přeji vám všem klidné a pohodové prázdniny a užijte si dovolené, ať už je strávíte kdekoliv. Jsem vám kdykoliv k dispozici pro vaše dotazy nebo problémy a to buď na telefonu nebo Petra Quittová, místostarostka Vážení spoluobčané, v minulých dnech jsme oslavili, či spíše prožili, velikonoční svátky, oslavy Svátku práce, s hasiči jsme důstojně vzpomněli svátek jejich patrona, sv. Floriána, oslavili jsme Den osvobození od fašismu. Každý z nás si určitě vzpomněl na svoji maminku u příležitosti Dne matek, který si připomínáme vždy druhou květnovou neděli Pozitivních zpráv v ataku všech možných, nemožných, mnohdy až stupidních negativních zpráv, hrnoucích se na nás z médií, je málo, a tak rychle jednu: netěsnící vodní nádrž v Areálu volného času na ul. Mírová bude v květnu (tohoto roku) investorem repasována, takže sportovní adětské hřiště v Areálu volného času budou konečně kolem 15. června otevřena pro veřejnost, což byl ipůvodní účel projektu, financovaného z různých zdrojů. To znamená, že bude v provozu včetně instalace odpadkových košů, umístění branek, hracích prvků, sítí, ustanovení správce areálu, atd. Nebylo vaše dítě přijato do MŠ? Nevadí! MŠ Štolcova 21 vám nabízí možnost pobytu vašeho dítěte ve Školičce v době dočasného odhlášení zapsaného dítěte. Jak na to? Na stránkách: najděte odkaz Kapičky /přihlašování dětí a dál postupujte podle pokynů. Musíte se zaregistrovat. Do kdy přihlásit dítě? Pokud zjistíte, že jsou ten den volná místa označena zeleně, přihlaste své dítě nejpozději do 7.45 hodin. Jak uhradíte pobyt ve Školičce? Hotovostní platbou paní učitelce 50 Kč/1 hod. Výhoda registrace? Registrací získáte okamžitou informaci em při uvolnění místa ve Školičce na určitý den/dny. Důležité! Externí zájemci přinesou při první návštěvě Školičky potvrzení od lékaře, že mohou navštěvovat předškolní zařízení. Hana Palátová Šípková, ředitelka MŠ. Další příjemnou zprávou je, že do Černovic zavítá dne 26. května 2014 v podvečerních hodinách vzácná návštěva dva náměstci primátora statutárního města Brna, a to náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská a 1. náměstek primátora Ing. Robert Kotzian. Setkání s občany Černovic hovory s náměstky se uskuteční v Sociálním domě na Charbulově ul. 86 a chtěl bych všechny, které zajímá problematika z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, školství, kultury a sportu, anebo investiční výstavby, dopravy, městské informatiky a vůbec problematika lepšího žití v městě Brně, co nejsrdečněji na toto setkání pozvat. Přeji vám nádherné jaro, to nejkrásnější období roku. Ludvík Kadlec, místostarosta ČERNOVINY 2014/3 3

4 ZŠ ŘEHOŘOVA V městském kole se děvčata neztratila Ve středu 9. dubna se výběr dívek z 5. A a 5. B zúčastnil na ZŠ Novoměstská městského kola ve vybíjené. Po hladkých výhrách v obvodním kole narazila děvčata na těžší soupeřky. První zápas prohrály, druhý suverénně vyhrály. Třetí rozhodující zápas těsně prohrály a tím se připravily o postup do krajského kola. Holky nechaly v posledních minutách všechny síly a hrály výborně. Gratuluji našemu týmu ke krásnému 3. místu a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. O třetí místo se zasloužily: Izabela Bílá, Tereza Báderová, Monika Graffová, Klára Posiřilová, Lucie Krulová (5. A); Aneta Kalíšková, Karolína Messnerová, Eliška Jakoubková, Kamila Kellerová, Natálie Stejskalová, Denisa Vogelová, Nikola Bruzlová (5. B) Mgr. Pavlína Trúsiková Zdravá šestka a sedmička Několik tříčlenných týmů ze šestky a sedmičky se přihlásilo do soutěže Zlaťáci Zdravé 5 a zvolily si i příznačné zdravé názvy BROKOLICE, BANANASY, FRUIT, CHERRIES, AVO- KLÁDY, HEALTIES a méně zdravější, ale o to sladší KOKOSKY a ČOKOOŘÍŠKY. Dále také SMILE nebo SPIRIT. Do 27. dubna musejí splnit tři úkoly zahrát si znalostní deskovou hru Košík rozumu, připravit zdravý pokrm studené kuchyně a složit text třetí sloky k písničce Obiloviny a zaslat odkaz na krátké video. První dva úkoly se většině týmů už podařilo splnit, na jejich originální pokrmy se můžete podívat ve fotogalerii. Teď už zbývá jen nazpívat písničku a pro ty, co stihnou všechny úkoly splnit v daném termínu, můžete hlasovat v ONLINE HLASOVÁNÍ od května na Mgr. Marcela Marková, Mgr. Monika Janoušková Den Země 22. duben je mezinárodním Dnem Země. Na naší škole ho již tradičně slavíme celodenními skupinovými aktivitami. Letos jsme se nechali inspirovat Evropskou komisí, která rok 2014 vyhlásila Rokem boje proti plýtvání potravinami, a pátek 25. dubna byl na ZŠ Řehořova naplněn zkoumáním a poznáváním různých druhů zeleniny, luštěnin a jejich zvláštních vlastností. 6 týmů žáků 2. stupně plnilo na stanovištích zajímavé úkoly poznávání potravin ukrytých v sáčcích pouze po hmatu, ochutnávku tropických batátů (sladkých brambor), získávání škrobu z našich lanýžů chudých a jeho využití k výrobě strašidýlka, výrobu másla. Ta dětem šla od ruky a každý tým tak s čerstvým rohlíčkem nebo chlebem ochutnal vlastnoručně vyrobené domácí máslo ochucené solí a sekanou petrželkou. Překvapením bylo, že v mléčném baru dětem z různých druhů mlék nejvíce chutnalo mléko sojové. Jedno ze stanovišť bylo na školní zahradě. Zde si týmy zahrály na Popelku, když přebíraly a třídily různé druhy luštěnin, také se zúčastnily bramborové brigády a podle chuti poznávaly vařenou zeleninu. Umělecky nejzajímavější bylo jistě stanoviště v učebně výtvarné výchovy. Zde se děti nechaly inspirovat italským malířem ze 16. století Giuseppem Archimboldem, který vytvářel portréty z ovoce, zeleniny a květin. Jejich díla by potěšila kterýkoliv mlsný jazýček. Nakonec jsme sečetli body, porovnali časy a vyhodnotili správné odpovědi z pracovních listů. A který tým zvítězil? První místo obsadil tým Másla z 8. B a na dalších stupíncích stáli Komeťáci z 8. A a Bezejmenní ze 7. třídy. Všechny týmy obdržely diplomy a pro vítězný tým byla připravena sladká odměna. Mgr. Veronika Foralová Každý jsme jiný jsme se zapojili do podpory Světového dne porozumění autismu. Tento den jsme přišli všichni v modrém oblečení a využili jsme toto téma jako projektový den. Děti ležely těsně vedle sebe a držely se za ruce, měly zavřené oči a poslouchaly meditační hudbu. Během poslouchání byly pohlazeny peříčkem a šátkem. Bylo pěkné, jak se všechny tvářičky rozzářily úsměvem. Potom jsme si povídali o pocitech, které při hlazení a poslouchání měly. Dále jsme si povídali o lidech, které můžeme potkat na ulici a zjistili jsme, že tu společně žijeme s mnoha lidmi různých národností. I v naší třídě máme děti cizinců, bylo moc zajímavé si poslechnout, jak se u nich doma mluví a jaké mají zvyky. Dále jsme si vysvětlili významy slov, které byly napsány na tabuli (láska, přátelství, bezpečí., ale i lhostejnost, lhaní, atd..) Děti si měly vybrat tři slova, která se jim líbí a podepsat se u nich. Potom si vybraly tři slova, která se jim nelíbí ani trochu a k nim napsaly čárku. Během všech aktivit a povídání jsme společně tvořili plakát přátelství. Děti si obkreslily svou ruku, vystřihly ji a nalepily na plakát. Nakonec jsme si užili spoustu legrace při fotografování. Mgr. Monika Vogelová English Jungle Již popáté se naše škola zúčastnila soutěže v anglickém jazyce, která se konala ve středu za účasti 22 škol. Soutěž se skládala ze dvou částí. Písemná část: poslech (vybarvování, kroužkování, spojování), od III. kategorie i čtení a psaní. Ústní část: přednes připravené říkanky či písničky, ověření základní slovní zásoby a porozumění frázím. Naši školu reprezentovali Valérie Belková (1. B), Adéla Borkovcová (2. A), Marek Felkl (3. B) a Denisa Vogelová (5. B). Všichni naši žáci si vedli velice dobře. Překrásného úspěchu dosáhla Deniska Vogelová, která ve své kategorii zvítězila. Mgr. Renata Sléhová 4 ČERNOVINY 2014/3

5 ZŠ KNESLOVA Děti hrají dětem Na úterý pozvali žáci 4.A své kamarády na divadelní představení, na které se pilně připravovali. Učili se nejen texty, ale pracovali i na choreografii a kostýmech. Také výroba kulis a některých rekvizit byla náročná. Od rána panovala ve třídě nervozita, ale všichni spolupracovali, připravovali místa pro diváky i jeviště pro herce, kostýmy, kulisy, rekvizity. A najednou to bylo tady. Diváci se usadili a očekávali začátek představení. Na programu byly čtyři pohádky: Kuřátko v obilí, Perníková chaloupka, O kohoutkovi a slepičce a O nezbedných kůzlátkách. Dětem patří velký dík, své výstupy zvládly na jedničku. Expozice vývoje mobilních telefonů Naše škola se zúčastnila kampaně Věnuj mobil, kterou pořádal projekt Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol a společností T-mobile. Celkem se nám podařilo nasbírat úctyhodných 367 telefonů a velkou hromadu nabíječek. Celá tato akce nás namotivovala k vytvoření expozice vývoje mobilních telefonů od nejstarších, těžkých a drahých, jakými byl například stroj DynaTac až k současným chytrým telefonům. V expozici je vidět postup miniaturizace i vliv módních trendů na konstrukci strojů. Děkujeme všem za možnost tuto expozici zrealizovat. Astronomická olympiáda Žáci naší školy se účastnili krajského kola Astronomické olympiády, získali velmi pěkné umístění. Gratulujeme Radovanu Wolfovi, Matyáši Wolfovi v kategorii GH, dále Evě Palupové v kategorii EF. Veselá Škaredá středa V letošním školním roce si deváťáci vzali k srdci myšlenku, že budou vzdělávat své mladší spolužáky. Před Vánocemi se to povedlo žákům z deváté A, před Velikonocemi se tohoto úkolu zhostili žáci deváté B. V hodině občanské výchovy se rozhodli, že půjdou do akce, s názvem Veselá Škaredá středa. Dne 16. dubna zpestřili výuku ročníku netradičním hledáním pokladu od zajíčka. Žáčci prvního stupně si po třídách vyrobili masku zajíčka, dále řekli velikonoční říkadla, prošli si dráhu s vajíčkem na lžičce, zaskákali v pytli. Na všech stanovištích obdrželi indicii, kterou nesli do finále do altánu na školní zahradě, kde si z nich nalepili velikonoční obrázek. Po splnění všech úkolů je čekal poklad v podobě sladkostí. Akce měla rychlý spád, byla velmi povedená a poděkování patří všem deváťákům za aktivní a odpovědný přístup. ČERNOVINY 2014/3 Setkání s Vandílkem Měli jsme možnost se setkat s paní spisovatelkou Šárkou Kadlečíkovou, autorkou knihy Vánoce s andílkem Vandílkem aneb Dva výlety do Betléma a zase zpátky domů. Na vyprávění o své další knize, ve které budou pokračovat příběhy andílka Vandílka, si s sebou přivedla i ilustrátorku Radku Sedlačíkovou Černockou. Krok za krokem nám ukazovaly, jakým způsobem vzniká kniha a její ilustrace, než se dostane hotový příběh do rukou malých čtenářů. Bylo to velice zajímavé. Děti z 2. tř. a 3. A, B si mohly na závěr vyrobit svůj deník, do kterého si budou moci zapisovat své příběhy a zážitky. Těšíme se, až bude kniha na pultech knihkupectví, abychom si ji mohli s radostí přečíst. Světový den zdraví Světový den zdraví byl letos zaměřen na infekce přenášené klíšťaty. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o onemocněních, které způsobují tyto vektory a možnosti jejich prevence. Celé jedno dopolední vyučování bylo tedy věnováno modelovým hodinám. Všechny třídy absolvovaly tematickou hodinu. V rámci ní žáci zhlédli prezentaci s vědomostní soutěží, poté se rozdělili do 4 skupinek, kterých se ujali žáci z 9. B. Ti se nadále stali jejich průvodci na stanovištích, kde pokračovaly další aktivity luštění křížovek s klíšťovou tématikou, nebo vybírání správného oblečení do přírody, které přispívá k ochraně proti klíšťatům. Do tohoto ustrojení následně oblékli svého figuranta. Nakonec si žáci zahráli karetní hru Černý petr, přičemž tato karta byla přejmenována na infikované klíště. Poražený si jej pak odnesl namalované na ruce. Lehkoatletický trojboj ŠD obvodní kolo Za krásného slunečného rána se ve středu sešly na hřišti ZŠ Kneslova děti ze školních družin základních škol Brno-jih. Pan ředitel Mgr. Miroslav Hrdlík a vedoucí MK VMV Brno - jih Vladimíra Kyselová přivítali všechny malé sportovce a vychovatelky ze školních družin Bednářova, Jihomoravské a Přemyslovo náměstí, Měšťanská, Řehořova, Tuháčkova a Kneslova a popřáli jim mnoho sportovních úspěchů. Soutěžilo se ve skoku do dálky z místa, hodu kriketovým míčkem a v běhu na 60 a 150 metrů. Moc děkujeme manželům Babincovým za výrobu překrásných medailí na tuto akci a také všem vychovatelkám a VIII. třídě, která se podílela na bezchybné organizaci. V dubnu proběhlo přijímací řízení na střední školy. Z devátých tříd se převážná většina žáků dostala na vytoužené školy hned v prvním kole. Velmi potěšující pro naši základní školu však bylo to, že i někteří žáci z pátých tříd, kteří si podali přihlášky na prestižní gymnázia, byli u přijímacích zkoušek úspěšní.podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci 5

6 INFORMACE ZE ŠKOL Základní škola pro žáky s autismem v Brně-Černovicích Ti, kdo bydlí v Černovicích delší dobu si jistě pamatují, jak tehdy zvláštní, pak speciální škola na ulici Štolcova 16 vzdělávala většinou děti romského původu a v malém počtu byly děti i mentálně a zdravotně postižené. Od roku 2003 vzdělává tato škola žáky s autismem s přidruženým mentálním či jiným postižením ve věku od 5 let. V současné době má 9 tříd s 54 žáky. Je to největší škola na území České republiky věnující se výhradně vzdělávání pro žáky s autismem. Můžeme být pyšní, jak tato škola je velmi kladně hodnocena zejména rodiči těchto dětí, protože se nachází v naší městské části. Zřizovatelem této školy je Jihomoravský kraj. Věřím, že i za nějakou dobu bude budova rovněž ve správě kraje a může se zde nadále vše rozvíjet a zkrášlovat. Každé ráno potkávám rodiče jak vozí či vodí své děti do této školy a přemýšlím, jakou mají možnost dalšího uplatnění po dokončení povinné školní docházky a nebo využití v praxi. Tak, jako zdraví školáci pokračují ve studiu na středních školách či učilištích tito lidé zůstávají v naprosté většině doma, bez šance začlenit se do pracovního procesu či do jiného školního vzdělávání. Rodiče těchto dětí to nemají vůbec jednoduché, neboť nemají šanci plnohodnotně chodit do práce, a na druhé straně potřebují dostatek finančních prostředků a hlavně času na péči o takové děti. Velmi zajímavým projektem je práce firmy dot1marketing, s. r. o., která zaměstnává osoby s poruchou autistického spektra. Jsou zde zaměstnaní jak rodiče těchto dětí, tak také již i přímo lidé s tímto postižením. Jelikož disponují různým pohledem na svět je jejich nabídka jedinečná. Jsou schopni vytvořit webové stránky, zpracovat grafické práce, zajistit návrh a tisk letáků či reklamních předmětů. Osobně jsem se setkala s paní Turskou, která je v této společnosti na postu pracovníka produkce. Podle jejich nabídky jsou to úžasné věci a mohu jim jen popřát ať se jejich práci daří a vás, kdo budou číst tento článek alespoň na chvilku si najít čas a zapřemýšlet, co bychom dělali my ostatní, kdybychom se dostali do podobné situace jakou řeší oni. Vždyť zdraví je vždy na první místě a kolem něj se vše točí. Poděkujme těmto lidem, že mají zájem dělat nejenom něco pro sebe. Petra Quittová Zahrada MŠ Štolcova 21 mění tvář V MŠ na ulici Štolcova 21 se pořád něco děje, neustále se také snažíme vylepšovat její prostředí. Tentokrát velkými změnami prošla školní zahrada. Plocha stávajícího hřiště byla nahrazena novým barevným povrchem. Pod průlezkou hrocha a balančním mostem byla vytvořena umělá dopadová plocha, doplněná geometrickými tvary a číslicemi pro rozvíjení poznání dětí. Na tuto dopadovou plochu navazuje běžecká dráha. Zajímavostí je bezesporu do země zabudovaná trampolína. Celý komplex hýří veselými barvami. Zahrada se využívá každý den, je zde proto dostatek prostoru k tvořivé hře dětí. Nyní je toto místo ještě krásnější než dříve a přináší nové prvky k zábavnému vyžití všech dětí MŠ. 6 ČERNOVINY 2014/3

7 INFORMACE ZE ŠKOL Přijímací řízení do mateřských škol v Černovicích Je po přijímacím řízení k umístění dětí do mateřských škol. V MČ Brno-Černovice jsou celkem 4 školky, z toho jedna je pod Magistrátem města Brna a nabízela k přijetí pouze 1 volné místo. Tzv. naše školky přijímaly celkem 62 volných míst. Podaných přihlášek bylo 167, z toho bylo 8 přihlášených pětiletých dětí, 42 čtyřletých, 84 tříletých a 33 dvouletých dětí. Je mi velmi líto, že se na všechny děti nedostalo a zůstává celkem 88 nepřijatých dětí. Z nich je však celkem 33 dvouletých. Horší je to již s těmi tříletými (celkem 49 a 6 čtyřletých), kdy maminky musejí nastoupit v průběhu roku 2014 do práce a pokud neumístí své dítě do nějakého školského zařízení, tak je to pro ně velmi finančně i psychicky náročné. Radnice předpokládala, že bude opět více dětí než je naše možná kapacita školek. Proto se již koncem loňského roku na můj návrh rozhodlo na jednání Rady městské části Brno-Černovice o záměru vybudování nástavby na objektu mateřské školy Elišky Krásnohorské. Kapacita dětí by se měla navýšit cca o 20 dětí. V současné době podala MČ Brno-Černovice na náš stavební úřad žádost o vydání územního řízení. Věřím, že vše bude ukončeno ku prospěchu vás rodičů a nejpozději k se tato stavba dokončí a provoz bude zahájen. Nebude to úplně jednoduché, neboť práce budou muset probíhat za provozu školky, kterou kromě měsíce srpna nebudeme zavírat. Věřím, že současní i budoucí rodiče nových žáčků situaci ve školce plně pochopí. Pro ilustraci připojuji vizualizaci nástavby. Petra Quittová, místostarostka MČ Brno-Černovice Romové, jak je neznáme S potěšením jsem přijal pozvání na Minikoncert mladých Romů, který se uskutečnil v naší městské části Černovicích 9. dubna v nádvorních prostorách Střední odborné školy MORAVA o. p. s. na ulici Řehořova. Koncert, malé vystoupení, byl již v pořadí III. ročníkem a stává se tak tradicí, kdy se v Černovicích k příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů toto kulturní vystoupení koná. Spolu se mnou přijala pozvání naše místostarostka Bc. Petra Quittová a kolegyně zastupitelka MČ za ČSSD paní Radmila Preslová. Mezinárodní den Romů v České republice se už slaví plných 13 let. Velmi krásný a zajímavý kulturní pořad uváděla s upřímným citem organizátorka akce paní Dana Teinitzer Šarköziová, která roli moderátora i organizátora zvládla velmi dobře. Úvodem uměleckého vystoupení vzpomenula ředitelka SOŠ MORAVA paní Mgr. Dana Vérostová význam romské kultury i význam oslav Mezinárodního dne Romů. V samotném Minikoncertu na začátku pořadu vystoupil teprve 6letý Dominik Jaroslav Brzobohatý, který zpíval a sám se hudebně doprovázel na housličky. Následovalo vystoupení taneční skupiny Tumare-čhave což v překladu znamená název Vaše děti. Tanečním vystoupením, ale i sólovým zpěvem doprovázela tento koncert romská skupina Beng. Účinkující byli odměňováni stálým potleskem. A není se čemu divit. Romové opět dokázali, že jejich kultura je vyspělá, v tanci a zpěvu velmi působivá až dojemná. Pro účinkující byla vyhlášena soutěž o nejlepšího dětského tanečníka, kde v hodnotící komisi byla i místostarostka Bc. Petra Quittová, která také předávala vítězi jednu z cen. Ten, kdo se této kulturní podívané zúčastnil a nebylo nás diváků málo, tak nelitoval. Pro všechny to byl příjemný, milý a úsměvný kulturní zážitek. Celá akce se zdařila a nám účastníkům pořadu nic jiného nezbývá než se zase těšit na IV. koncert mladých Romů v příštím roce. Hřejivé slunečné léto přeje všem občanům zastupitel MČ Jiří Vítek KSČM ČERNOVINY 2014/3 7

8 INFORMACE Krize v Evropě: Zrod nových příležitostí? Setkání studentů a učitelů z 5 škol různých národností na Střední škole potravinářské, obchodu a služeb v Brně, Charbulova 106. Týden diskuzí mladých lidí nad problémy krize v Evropě v rámci projektu Comenius. V pořadí čtvrté pracovní setkání v rámci multilaterálního projektu Comenius proběhlo na SŠ POS Brno, Charbulova v týdnu od 17. do 21. března 2014 a bylo zahájeno v pondělí na Krajském úřadě v Brně za účasti zástupců zastupitelů Jihomoravského kraje v čele s náměstkem hejtmana Ing. Stanislavem Juránkem a zástupkyní odboru školstvírndr. Hanou Slobodníkovou. Zatímco se na prvním projektovém setkání ve Francii diskutovalo o problémech nezaměstnanosti mladých lidí, v Německu na druhém setkání byla na programu krize životního prostředí, třetí setkání ve Španělsku se zabývalo sociální a společenskou krizí toto čtvrté setkání v České republice se neslo v duchu krize generační. Celkem 74 mladých lidí ve věku let, studentů z Francie, Německa, Španělska, Maďarska a České republiky besedovalo s pamětníky různých historických etap od druhé světové války až po současnost, seznamovalo se s významnými událostmi a osobnostmi jednotlivých historických etap. Všichni společně pak pořizovali videozáznamy z těchto besed a zpracovávali předem připravené dotazníky. S výsledky svých zjištění pracovali studenti dále ve smíšených národnostních skupinkách, kde dorozumívacím jazykem byl jazyk anglický. Účelem všech těchto aktivit bylo zjistit, jak se změnil způsob života lidí od druhé světové války po současnost, porovnání životních hodnot v souvislosti s časovým obdobím i rozdílnými zeměmi a pohled starších lidí na současnou generaci (a opačně). Značně zjednodušeným výsledkem veškeré srovnávací práce a diskuzí je to, že všechny výše uvedené země se potýkaly a potýkají s podobnými problémy. Život starší generace byl mnohem obtížnější než nyní, většina pamětníků však vzpomíná na svá mladá léta s pýchou a nostalgií, mladou generaci chápe a vidí jako poněkud neuctivou k lidem i sobě navzájem, zhýčkanou technickými vymoženostmi současné doby a nedostatečně zodpovědnou. Zástupci starší i mladší generace se shodli na možnosti zlepšení generačních vztahů prostřednictvím vzájemného naslouchání a snahou o vzájemné pochopení. Pracovní setkání se neodehrávalo jen na půdě naší školy. Doprovodným programem byla i návštěva Mohyly Míru místa bitvy tří císařů, nebo výjezd do Prahy s prohlídkou míst válečného dění, sametové revoluce, atd. Studenti naší školy úspěšně reprezentovali naši školu i v kulturním programu, kde zahraničním návštěvníkům předvedli své dovednosti v oboru kadeřnice, kosmetička, kuchař, číšník, barman ale i umění taneční nebo pěvecké. Byla to opravdu skvělá reprezentace školy! Naše škola se zapojuje do různých i zahraničních projektů, přesto byl tento projekt asi dosud nejrozsáhlejším příkladem spolupráce všech tří částí naší školy sekce potravinářské, obchodu i služeb. Společně se 41 zahraničními studenty a 10 zahraničními učiteli se do práce na projektovém setkání zapojilo 33 studentů naší školy a téměř 20 učitelů a provozních zaměstnanců, kteří všichni přispěli nemalou měrou ke zdárnému průběhu této akce. Velmi důležitá byla také podpora vedení naší školy v čele s paní ředitelkou RNDr. Janou Markovou. Všem patří upřímné poděkování! Úspěšné zakončení tohoto dvouletého projektu jistě přinese chuť do další práce na projektech EU a osobní přátelství mezi studenty i pedagogy všech zúčastněných zemí bude jeho nedílným pokračováním. Mgr. Irena Mikešová Místní sdružení ODS Brno-Černovice srdečně zve občany Černovic na HOVORY S NÁMĚSTKY PRIMÁTORA Ing. Janou Bohuňovskou a Ing. Robertem Kotzianem, Ph.D. v pondělí 26. května 2014 od hod. v Sociálním domě, Charbulova 86. Přijďte se otázat náměstků primátora města Brna na problematiku z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, školství, kultury a sportu, anebo investiční výstavby, dopravy, městské informatiky a vůbec na vše, co vás zajímá o městě Brně. Ludvík Kadlec, předseda Místního sdružení Občanské demokratické strany 8 ČERNOVINY 2014/3

9 4. ročník Černovického koštu ČERNOVICKÝ KOŠT Pohodová atmosféra a dobrá nálada vládla v neděli v restauraci Slunečnice ve Starých Černovicích. Konalo se vyhodnocení 4. ročníku Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů a tzv. dopitná. Z 121 vzorků destilátů, jimiž se na koštu prezentovali pěstitelé či zpracovatelé ovoce z Černovic (43 vzorků), v hojném počtu i přespolní (78 vzorků) jich bylo 55 z modrého ovoce, 21 ze žlutého ovoce, 20 z jablíček a 25 vzorků z jiných plodů (směs ovoce 5, hrušky 4, třešně 2, ryngle 2, broskev 2, malina 2, špendlík 2, mirabelka 2, bez černý 2, višně 1, vinná réva 1). Všechny přihlášené pálenky posoudilo 6 degustačních komisí (slivovice 18 vzorků, 18 vzorků a 19 vzorků, meruňkovice 21 vzorků, jablkovice 20 vzorků, ostatní ovocné destiláty 25 vzorků) na svém zasedání degustační hodnotitelské komise 4. dubna v restauraci Slunečnice. Každá komise, která byla složena ze 4 5 vystavovatelů degustátorů, vybrala 5 nejlepších vzorků do finálového kola. Ve finálovém kole hodnotilo všech 6 degustačních komisí všech 30 vzorků a to pouze v rozpětí bodů. Hodnotila se vůně, chuť, jemnost a čistota pálenek. FINÁLOVÉ KOLO Jméno body kat. poř. Doležal František Židlochovice 19,24 S 1. Zálešák Lubomír Černovice 19,12 S 2. Zálešák Miroslav Bystřice p. Lop. 18,98 S 3. Marada Ruben Obřany 18,94 S 4. Mandík Miloslav Bánov 18,85 S 5. Beníček Josef Bánov 18,82 S 6. Čapek Hynek Bánov 18,77 S 7. Kočica Vladimír Bánov 18,72 S 8. Zálešáková Alice Černovice 18,59 S 9. Zálešák Vladimír Bánov 18,58 S 10. Zálešák Lubomír ml. Černovice 18,56 S 11. Marek Jiří Žebětín 18,53 S 12. Malach Miroslav Boskovice 18,49 S 13. Sýs Martin Pisárky 18,41 S 14. Hanák Miloš Uhřice 18,26 S 15. Hasoň Jiří Černovice 19,19 M 1. Nováček Petr st. Moravský Krumlov 19,08 M 2. Janderka Vlastimil Chudčice 18,67 M 3. Peňáz Václav Staré Brno 18,57 M 4. Kadlec Ludvík Černovice 18,40 M 5. Zálešák Viktor Lesná 19,13 J 1. Harnach Gustav Černovice 18,96 J 2. Reich Michal Černovice 18,92 J 3. Zálešák Lubomír st. Černovice 18,89 J 4. Piskovská Alena Černovice 18,58 J 5. Harnach Gustav Černovice 18,98 Ma 1. Zálešák Lubomír st. Černovice 18,94 T 2. Hladík Jiří Černovice 18,91 V 3. Beníček Josef Bánov 18,90 R 4. Čapek Josef Bánov 18,86 Mi 5. Pocty za nejlepší ovocný destilát a zároveň absolutního vítěze koštu se dostalo panu Františku Doležalovi ze Židlochovic za slivovici 2011, 19,24 bodu, který obdržel též Cenu starosty Černovic. Meruňkovici a ostatní ovocné destiláty ovládly Černovice, jak vyplývá z výsledků finálového kola degustace 4. Černovického koštu. Vítězství v kategorii Ostatní ovocné destiláty získal za ČERNOVINY 2014/3 malinovici ,98 bodu pan Gustav Harnach z Černovic, za ním se s třešňovicí ,94 bodu umístil Lubomír Zálešák z Černovic a 3. místo za vínovici ,91 bodu obsadil Jiří Hladík z Černovic. V kategorii meruňkovice zvítězil pan Jiří Hasoň z Černovic s meruňkovicí ,19 bodu. V kategorii jablkovice obdržel diplom a cenu za 1. místo pan Viktor Zálešák z Lesné s jablkovicí ,13 bodu. Tabulka vítězů vám ukazuje jednotlivé oceněné destiláty. Absolutní vítěz koštu Cenu starosty Černovic získává Doležal František, slivovice 2011, 19,24 bodu VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ Slivovice 1. Doležal František slivovice ,24 bodu 2. Zálešák Lubomír slivovice ,12 bodu 3. Zálešák Miroslav slivovice ,98 bodu Meruňkovice 1. Hasoň Jiří meruňkovice ,19 bodu 2. Nováček Petr st. meruňkovice ,08 bodu 3. Janderka Vlastimil meruňkovice ,67 bodu Ostatní ovocné destiláty 1. Harnach Gustav malinovice ,98 bodu 2. Zálešák Lubomír třešňovice ,94 bodu 3. Hladík Jiří vínovice ,91 bodu Jablkovice 1. Zálešák Viktor jablkovice ,13 bodu 2. Harnach Gustav jablkovice ,96 bodu 3. Reich Michal jablkovice ,92 bodu Všem oceněným destilátům a jejich vítězům blahopřejeme. Oficiální výsledky koštu jsou zveřejněny v Katalogu 4. ročníku Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který byl k dispozici všem vystavovatelům a návštěvníkům ve Slunečnici a obsahuje mimo jiné seznam všech vystavovatelů. Katalog můžete také najít na webových stránkách naší městské části. Závěrem vyslovím přání, ať i letos nateče velice moc dobré slivovice, meruňkovice, jablkovice a ostatních ovocných pálenek, kteréžto nechť jsou pak přihlášeny v hojném počtu do 5. Černovického koštu, který se uskuteční v květnu Za pořádající Klub přátel dobré slivovice Černovice JUDr. Lubomír Zálešák 9

10 INFORMACE Informace o založení nového spolku v Černovicích v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník Na 4. Černovickém koštu dostala jasné obrysy myšlenka transformovat Klub přátel dobré slivovice coby dobrovolné uskupení sympatizantů ovocných destilátů, především slivovice na konkrétní rejstříkovým soudem registrovaný Spolek přátel slivovice Černovice, jehož ustavující schůze se konala a bylo rozhodnuto o zapsání Spolku do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Informace o činnosti spolku, jeho stanovách a možnosti stát se členem spolku může poskytnout předseda spolku JUDr. Lubomír Zálešák. Kontaktní adresa: Informace Černovického sdružení Strávit hodinu a půl na čerstvém vzduchu a dozvědět se něco více o místě, kde bydlíme? Několik desítek obyvatel Černovic využilo této možnosti a zúčastnilo se komentované prohlídky Černovic, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s panem Ing. Petrem Kopečným. Dozvěděli jsme se tak více o historii Zderadova sloupu, o tom, jak se v průběhu staletí měnil tok Svitavy, o historii domů na Olomoucké ulici nebo o železniční trati do Líšně. Prohlídka skončila u bývalého kina Avia na Štolcově ulici. Již nyní vás mohu pozvat na pokračování a další procházku, která proběhne 14. června. Zároveň si na našich webových stránkách můžete prohlédnout jednotlivá místa a přečíst něco o jejich historii. Brno rozšiřuje možnosti třídění plastových odpadů Začátek měsíce dubna přinesl ve městě Brně revoluci v dosavadním systému třídění plastových odpadů. Do žlutých kontejnerů, které dosud sloužily pouze k odkládání nepotřebných PET láhví, je nyní možné vhazovat veškeré použité plastové obaly, tedy PET láhve, igelitové tašky, sáčky, fólie, nápojové kartony a plastové nádoby od čisticích prostředků, pracích prášků či aviváží. Nový systém třídění plastů vychází vstříc požadavkům občanů, naplňuje cíle plánu odpadového hospodářství spolu s maximální šetrností k životnímu prostředí a zohledňuje i ekonomickou stránku, tedy prostředky vynaložené na odpadové hospodářství. Novinka s sebou logicky nese i nutnost zajistit dostatečný objem žlutých kontejnerů na zvýšené množství odhozených plastů. Společnost SAKO Brno, která svoz odpadu zajišťuje, nyní přelepuje kontejnery novými samolepkami a operativně řeší zvýšení četnosti svozu, aby nedocházelo k přeplňování kontejnerů. Osobně jsem rád, že se podařilo najít smysluplnou cestu, jak vyjít vstříc občanům a jak upotřebit stále ještě využitelný materiál, kterým určité druhy plastů bezesporu jsou. Jiří Novotný, člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice a Zastupitelstva města Brna za ČSSD Povedla se také akce nazvaná Velikonoce v Černovicích. Pro děti byl díky rodinnému centru Rolnička a jazykové škole Light Point připraven bohatý program, dospělí si mohli vyzkoušet pletení pomlázek nebo zdobení perníčků. Proběhla také soutěž o nejlepší mazanec, do které se zapojilo celkem 12 soutěžících, takže bylo co hodnotit. Rád bych vás pozval na naše červnové multikulturní trhy, které proběhnou 21. června a kde budete mít jedinečnou možnost ochutnat nejen tradiční farmářské produkty, ale i jídla našich spoluobčanů z jiných zemí. Součástí trhů bude také akce sbírka kol pro Afriku. Pokud máte doma přebytečná kola, která už nepotřebujete, můžete je přivézt v tento den do parku Řehořova a pomoci tak oblastem, kde vaše kolo ještě může posloužit. Nejbližší akce: 14. června vycházka do Černovického hájku (sraz na konečné linky 47 Staré Černovice) 21. června Multikulturní trhy (park Řehořova) 10 ČERNOVINY 2014/3

11 Sportovec roku 2013 V restauraci Slunečnice dne v odpoledních hodinách proběhl již 21. ročník akce Sportovec roku K nejmladším vyhlášeným patřila gymnastka za oddíl moderní gymnastiky Brno-Černovice Barbora Neužilová, která zde předvedla i své vystoupení s obručí, které bylo moc hezké. Vyhlášení byli: badminton Jana Zemanová Spartak 1. brněnská kuželky Iva Rosendorfová TJ Sokol Brno IV kuželky Radim Máca TJ Sokol Brno IV cvičitelka Běla Volejníková TJ Sokol Brno IV tenis Marek Zoufalý TK Brno-Černovice moderní gymnastika Barbora Neužilová MG Brno-Černovice futsal Tomáš Mica Agromeli Brno Čestné uznání za celoživotní práci a cvičení v TJ Sokol Brno IV pro Jiřího Malého Hlavní cena pro Terezii Vinklárkovou biatlon SPORT Černovická míle Dnes padl rekord a druhý se hóóódně otřásal. Krásný jarní den, bezvětří, den jako stvořený pro běhání. A tak se 167 běžců dostavilo na 21. ročník Černovické míle. Jen o jednoho více jich bylo na 2. ročníku. 21 nejmenších dětí, 30 těch trochu starších a 31 na trati 500 m. Takhle úžasně začal letošní ročník a vyvrcholil rekordem trati Lukáše Olejníčka 3:42,1. Zlepšení o 2 sekundy! Že by náznak běhu pod 3:40? I mužů bylo nezvykle mnoho. Na trať se jich vydalo hned 13, spolu s nimi i 24 veteránů. Vít Effenberk Paní Běla Volejníková TJ Sokol Brno IV má své mistry České republiky Od podzimu roku 2013 hrají pod hlavičkou TJ Sokol Brno IV také zrakově postižení kuželkáři, kteří přešli k našemu oddílu z oddílu Lokomotivy Ingstav. Dne se v České Třebové uskutečnilo Mistrovství ČR pro zrakově postižené. I naši hráči se této celorepublikové akce zúčastnili a to velmi úspěšně. Tito hráči jsou zařazeni podle míry postižení do jednotlivých kategorií (až po zcela nevidomé). V kategorii B1 a B3 jsme se stali mistry ČR a to konkrétně v kategorii B1 je mistrem Josef Borýsek a v kategorii B3 Karel Pařil. Tímto jim gratuluji k jejich sportovním úspěchům a přeji hodně dalších úspěchů. Petra Quittová, starostka TJ Sokola Brno IV ČERNOVINY 2014/3 11

12 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Nástavba versus přestavba Jak co nejlépe vyřešit nedostatek míst v mateřských školách Město Brno prodává v Černovicích školské zařízení, kde by mohlo vzniknout až 6 nových tříd mateřské školy, a ve stejnou dobu plánuje městská část nastavit budovu školky, aby v ní mohla vzniknout jedna nová třída. Nedostatek míst v mateřských školách je realitou. Zvláště tříletí nemají šanci se do školky dostat. Většina městských částí se snaží tuto situaci řešit, stejně tak i černovická radnice. Tyto snahy jsou podle nás ale často nekoordinované a nehospodárné. To se pokusíme dokázat následujícím příkladem. V rámci vypsaného záměru města Brna jsme navrhli magistrátu využít nyní opuštěnou budovu na adrese Charbulova 137 jako mateřskou školu a to za podstatně nižších nákladů, než nabízí jiná řešení typu nástaveb. Budova historicky sloužila školským účelům, naposledy v ní byla soukromá škola Comeniana. Po ukončení jejího provozu byl objekt nabídnut k pronájmu. Dlouhé měsíce se nikdo o objekt nehlásil a ke zlomu došlo v prosinci loňského roku, kdy se našli hned tři zájemci o pronájem. Přesto se město Brno rozhodlo budovu nepronajímat a také rada městské části přes to, že zde byli zájemci, návrh na prodej podpořila (dokonce se hlasovalo na dvakrát, než to prošlo). Nyní je oficiálně zveřejněn záměr na prodej této budovy. Nechali jsme si na vlastní náklady od architektonické kanceláře zpracovat hrubý odhad nákladů na přebudování zmíněného objektu na školku. Podle údajů, které máme k dispozici, činí náklady na vybudování jedné třídy zhruba 1,1 milionu Kč bez DPH a v budově by mohlo být celkem šest tříd s celkovými náklady 6,7 milionu Kč bez DPH. To by umožnilo vyřešit problémovou situaci nejen v Černovicích, ale i v ostatních městských částech. Náklady je dobré ještě porovnat s plá- Charbulova 137 odhad cenových nákladů na adaptaci budovy na MŠ STAVEBNÍ PRÁCE NÁKLAD Bourací práce (příčky, otvory v nosných stěnách, parapety, stupně) Kč Podlahy demontáž + nové vč. sociálního zázemí Kč Příčky nové (SDK) + vyzdívky Kč Zařizovací předměty (70 ks) včetně zapojení Kč Obklady demontáž Kč Obklady montáž Kč Malby včetně škrábání Kč Elektro nové rozvody Kč Svítidla Kč Interiér šatní skříně Kč Kuchyně včetně technologie Kč Malý nákladní výtah na jídlo vč. stavebních úprav Kč Zateplení půdy (volně kladená minerální plsť) Kč Dveře, okna plastové (dvorní fasáda) Kč Předjezd zámková dlažba včetně souvrství Kč Hřiště s herními prvky a zahrada 530 m Kč 6% rezerva Kč Celkem bez DPH Kč DPH 21% Kč Celkem s DPH Kč Zdroj: monoblok, Durďákova 49, Brno 12 novanou nástavbou školky na ulici Elišky Krásnohorské, které mají podle zadávací dokumentace činit ve dvou etapách 9,9 milionu Kč bez DPH, a vznikne zde jedna nová třída. Ve světle těchto informací navrhujeme v rámci reakce na zveřejněný záměr města Brna Radě města Brna ukončení prodeje této budovy a zároveň vyzveme Radu Městské části Brno- Černovice k odstoupení od záměru nástavby školky MŠ Elišky Krásnohorské. Myslíme si, že město i městská část se musí chovat hospodárně a efektivně a ve chvíli, kdy je zde šance na vznik desítek nových míst v mateřské škole za zlomek ceny jedné nástavby, svá rozhodnutí přehodnotí. S omezenými možnostmi se i jako opoziční strana budeme snažit toto téma sledovat a prosazovat a zabránit tomu, aby se objekt bývalé školy zbytečně prodal. Ing. Ladislav Kotík a Ing. Daniel Smrček, zastupitelé za TOP 09 Reakce na článek Nástavba versus přestavba Po přečtení článku Nástavba versus přestavba z dílny kolegů Ing. Ladislava Kotíka a Ing. Daniela Smrčka, zastupitelů za TOP 09 musím jako člen Rady MČ Brno-Černovice, člen Zastupitelstva města Brna a člen redakční rady Černovin reagovat a uvést trochu jiná fakta z jiného úhlu pohledu. Nedostatek míst v mateřských školách je realitou s tím nelze než souhlasit. Vše ostatní ve výše uvedeném článku je buď neznalost poměrů, početní chyby, neorientovanost v problematice všech procesů komunální politiky a principů kolektivního řízení a rozhodování, či bohapustá demagogie. To se pokusím dokázat následujícím způsobem: Statutární město Brno je vlastníkem budovy ve Starých Černovicích, Charbulova 137, městská část Brno-Černovice ji nemá svěřenou k hospodaření, takže o jejím pronájmu či prodeji rozhodují kolektivní orgány města Brna (komise, Rada, Zastupitelstvo) na rozdíl od budovy Mateřské školy El. Krásnohorské, kde MČ Brno-Černovice je zřizovatelem (provozovatelem) této školky a budovu má svěřenou k hospodaření, jinými slovy MČ nemůže disponovat s Charbulovou 137, ale může samostatně rozhodovat o nakládání s budovou MŠ El. Krásnohorské. Pokud by měl být zrealizován záměr zřízení šesti tříd (a proč ne osmi, či pěti) na Charbulově ul. 137, musela by MČ Brno-Černovice požádat město Brno o svěření této budovy k hospodaření, a po mnohaměsíčním projednávání v příslušných komisích, Radě města Brna, Zastupitelstvu města Brna by potenciálně budova mohla být svěřena MČ Brno-Černovice k hospodaření. Následující čas, minimálně půl roku, by musel být věnován přípravě projektové dokumentace, vyřizování stavebního povolení na rekonstrukci, výběr zhotovitele a rekonstrukce. To vše by vyřizovala, zajišťovala a platila ze svého rozpočtu MČ v tabulce nejsou náklady na projektovou přípravu uvedeny. Pokud se podíváme trochu odborným okem na tabulku odhadu cenových nákladů na adaptaci budovy na MŠ od zdroje, lze nad uvedenými cenami některých položek s úspěchem polemizovat, např.: Kuchyně vč. technologie za Kč pravděpodobně chyba v desetinné čárce, má býti asi Kč (za Kč Pokračování na straně 14 ČERNOVINY 2014/3

13 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ INZERCE pokračování ze strany 13 pořídíme kuchyňskou linku a pár nerezových hrnců, nikoliv speciální a přísným hygienickým předpisům pro vyvařování pro děti odpovídající zařízení). Zateplení půdy volně kladenou minerální plstí za Kč je provizorium, které by pravděpodobně neprošlo kolaudačním řízením, protože neodpovídá protipožárním předpisům. Při odhadované ploše půdy a technických způsobů zateplení bych opět viděl chybu v desetinné čárce, čili Kč. Dveře, okna plastová (dvorní fasáda) za Kč s úspěchem lze pochybovat při znalosti cen dodavatelů na trhu, počítejme minimálně dvojnásobně více. Podle informací z Odboru správy budov Magistrátu města Brna, který má budovu ve správě, a se znalostí místních poměrů, neb do školy Charbulova 137 jsem v létech chodil do 1. až 5. třídy ZDŠ a každý den kolem budovy školy minimálně 2x projedu na cestě do práce a z práce, je nutná oprava střechy, okapů, štítové zdi náklady na tyto práce nejsou v tabulce propočtů zahrnuty, odhaduji je střízlivě na Kč. Pokud tedy zkorigujeme výše uvedené údaje a jednoduchým matematickým propočtem odečteme a přičteme položky v tabulce, vychází nám částka odhadu cenových nákladů na adaptaci budovy na Kč včetně DPH. A to jsem vůbec nepočítal náklady na nábytkové vybavení školky. Budova školy, která byla jako vůbec první (německá) škola na území tehdejších Starých Černovic postavena v roce 1895, je navíc nepodsklepená, má vlhké zdivo, které by bylo nutno odborně stavařsky sanovat (podřezat). Tyto práce vzhledem ke kamenným základům budovy odhaduji řádově na několik milionů Kč. Další věcí, kterou kolegové z TOP 09 vůbec neřeší, jsou náklady na provoz (elektřina, voda, vytápění, údržba,) takto zadaptované školky, který by každoročně zatěžoval rozpočet MČ Brno-Černovice jako zřizovatele nemalou částkou. Jestliže se podíváme na časový harmonogram činností od žádosti o svěření, projednání v kolektivních orgánech města Brna, projektové přípravy, stavebního řízení, výběru dodavatele, realizace adaptace budovy na mateřskou školu, vidím to na školní rok 2016/2017. To už se tzv. baby boom přeleje do základních škol, takže by vedení radnice v r možná řešilo adaptaci mateřské školy na základní školu. Vedení naší MČ ale plánovanou nástavbou mateřské školy na El. Krásnohorské vyřeší do října 2014 akutní nedostatek míst pro děti z Černovic (nezařazeno je 25 dětí). Další třída MŠ se vybuduje ve 2. etapě nástavby. Jako třešničku na dortu bych ještě doplnil informaci, která kolegům z TOP 09 asi není známa, že z prodeje každé nemovitosti města Brna má příslušná MČ, na jejímž území předmětná nemovitost stojí či leží, příjem do rozpočtu ve výši 10 % z prodejní ceny. Vezmeme-li v potaz uvažovanou minimální prodejní cenu budovy Charbulova 137 z webových stránek města Brna ve výši Kč, činí 10 % z toho pěknou sumu Kč, která může být použita např. na částečné krytí nákladů na nástavbu MŠ El. Krásnohorské. Takže myšlenka Nástavba versus přestavba jak co nejlépe vyřešit nedostatek míst v mateřských školách kolegů z TOP 09 Ing. Kotíka a Ing. Smrčka je možná dobrá, ale ve světle skutečných faktů naprosto naivní a nedomyšlená, avšak podaná oku čtenáře se skvělým demagogickým podtextem. Ludvík Kadlec, místostarosta ČERNOVINY 2014/3 13

14 REKLAMA 14 ČERNOVINY 2014/3

15 INFORMACE INZERCE Posezení s občany v Domě s pečovatelskou službou dne (středa) Čarodějnicím i letos přálo počasí Přijďte si popovídat a poslechnout nabídku Pečovatelské služby Brno-Židenice Setkání se koná v Domě s pečovatelskou službou, Pahrbek 13, Brno v hodin Srdečně vás zve Sociální a kulturní komise RMČ Brno-Černovice Za blahopřání děkují paní Květuše Chlubná, Věra Kovářová, Miloslava Maršálková, Anna Novotná a Pavla Škrobáčková Jarní reference o slečně Z Čekal jsem na tebe se sklenicí piva na zahrádce naše nulté rande po přeháňce a svět se otočil každým tvým pohledem tak svůdným a jednoznačným Bílé lístky okvětí padaly do pohárů vánkem milosrdným jak oloupané kousky měsíce a já tě měl stále v objetí v účesu Jimiho Hendrixe Byla jsi krásná s ohnivými vlasy co voněly parfémem rockfestů kdy květiny a láska slova protestů zněla jasně, hluboce a pravdivě jak staleté zvony ve výškách katedrál Vzpomínky teď stíní věže bankovních domů místo a čas pronikly do jiných vesmírů zbyla jen přítomnost bez adresy ty a já s vůní růžových tanků Jindřich Valenta Již mnoho let pořádá Místní organizace ČSSD Brno-Černovice poslední dubnový den v Areálu zdraví na Kneslově ulici akci Pálení čarodějnic. Nejinak tomu bylo i letos. Celé odpoledne i večer nás provázelo krásné jarní počasí, a tak není divu, že si na akci našlo cestu téměř lidí. Těší nás, že dorazilo velké množství dětí oděných často do velmi nápaditých čarodějnických masek. Právě pro ně byl určen podvečerní rej čarodějnic a čarodějů, ve kterém si mohly zatančit či zahrát několik her a pak za písničku či básničku obdržet některou z cen. Malí i velcí si také jako obvykle mohli na ohništi opéct špekáčky. Celý večer nás svým pestrým hudebním mixem k tanci i poslechu provázel DJ Mireček. Nezbývá mi tedy než poděkovat všem, kteří letošní Pálení čarodějnic navštívili, i všem, kteří se na přípravě akce podíleli, tedy zejména kolektivu restaurace Garizon za přípravu občerstvení, černovickým hasičům za pomoc s hlídáním ohně a dalším. Za rok na čarodějnicích opět na shledanou! Mgr. Pavel Blažík, předseda MO ČSSD Brno-Černovice, člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice NONSTOP svoz zesnulých Koliště 7 Lužánecká 2a Jihlavská 1 Vídeňská 9 Pekařská 52 tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: ČERNOVINY 2014/3 15

16 Ranní incident v herně Eso na rohu Charbulovy a Vítězslavy Kaprálové. V místě zasahovaly tři policejní vozy V odpoledních hodinách se přehnaly dvě bouřky s kroupami Vyšlo 2. číslo Černovin. Zastupitelstvo města Brna na počtvrté odsouhlasilo prodej pozemků pro firmu Amazon na Černovické terase Na Černovické ulici poblíž čerpací stanice OMV došlo v dopoledních hodinách k srážce dvou automobilů V restauraci Slunečnice se uskutečnil večer se skupinou Tom Sawyer Band Velikonoce Premiér Sobotka jednal opětovně se zástupci firmy Amazon o možnosti výstavby závodu na Černovické terase. Divadelní studio Dialog sehrálo v KD na Charbulově 3 hru Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky Policie ČR v ranních hodinách vyšetřovala řádění vandalů na Řehořově ulici Černovické sdružení uspořádalo na Olomoucké ulici Historickou procházku Černovicemi, jejímž obsahem byla historie okolí Olomoucké ulice. Jak informuje vývěsní tabule v místě bývalého autobazaru na Hladíkově ulici u stejnojmenné zastávky ve směru do města, bude zde v nejbližší době otevřen obchod s autobarvami Již v brzkých ranních hodinách nastávající maturanti SOU na Charbulově ulici v různých kostýmech za zvuků píšťalek, hrkaček a s žádostmi o finanční výpomoc při maturitách se přesouvali na autobusovou zastávku na cestě do města. V ZUŠ na Charbulově ulici se uskutečnil jarní koncert žáků a jejich hostů. V podvečerních hodinách MO ČSSD zorganizovala na Kneslově ulici Pálení čarodějnic Za Psychiatrickou nemocnicí se uskutečnil 21. ročník silničního běhu Černovická míle. Řádková inzerce Pronajmu dlouhodobě garáž v areálu Kneslova (nad léčebnou). Mobil : Prodám starší zděnou garáž 17 m 2 na vlastním pozemku ve starých Černovicích. Mobil: ÚPRAVNA PSŮ stříhání, koupání, trimování při veterinární ordinaci SANOVET Ferrerova 9, Brno-Černovice, úpravu provádí paní Eva Klepárníková, tel.: AKCE květen, červen tablety na odčervení pro každého ostříhaného pejska v ordinaci zdarma Na SOU začala písemná část maturit MO KDU-ČSL uspořádala na Faměrově náměstí 21. ročník pouti sv. Floriána a celebrovanou mši za účasti čelných představitelů obce, místních hasičů a náměstka hejtmana JmK. V odpoledních hodinách se v restauraci Slunečnice uskutečnil 4. ročník Černovického koštu slivovice a jiných destilátů. Koupím garáž v Černovicích. Mobil: Chybějí vám peníze na auto, dluhy, podnikání? Rychlé půjčky od až po milion Kč. Vy víte kolik potřebujete, my víme jak to udělat. Volejte Nabízíme zednické práce zateplování, dlažba, obklady. Mob MŠ Štolcova 21 přijme paní do výdejny stravy na celý úvazek. Nástup od Zájemci se mohou hlásit na tel.: , nebo Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Mgr. Miroslav Kubík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Ludvík Kadlec, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrka následujícího čísela: Autoři fotografií v tomto čísle: archiv autorů, Mgr. Miroslav Kubík. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E ČERNOVINY 2014/3

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více