Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů"

Transkript

1 Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Částka 11 Praha dne 8. listopadu 2001 I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 103 Vydání příležitostných poštovních známek Umělecká díla na známkách 104 Vydání příležitostné poštovní známky Vánoce 105 Kurs SDR (DTS) a Kč pro rok Oprava redakčních chyb v Řádu listovních zásilek 107 Změny nejvyšší přípustné částky poukázek a dobírkové částky ve vzájemném styku s Francií, Monakem a Nizozemskem 108 Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb společnosti CARGO TRANSPORT IMMOBILIEN, s.r.o. 109 Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb společnosti CT-PARCEL EXPRESS, s.r.o. II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 110 Opětovné otevření dodávací pošty Viničné Šumice 111 Zrušení podávacích pošt Plzeň 3 a Plzeň Vydání příležitostných podacích nálepek 113 Zahájení činnosti nové podávací pošty Ostrava Změna funkce pošty Lomnice u Rýmařova 115 Změna funkce pošty Sokolov Změny poštovních obvodů I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 103 VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 14. listopadu 2001 sérii tří příležitostných poštovních známek Umělecká díla na známkách: 1. MICHAEL JINDŘICH RENTZ ( ) ZVĚSTOVÁNÍ P. MARIE ( ) Vlastník předlohy: KLÁŠTER STRAHOV Rytec: Bedřich Housa Barvy: černá, okrová, fialová 2. CYRIL BOUDA ( ) SANS-SOUCI BAR V NÎMES (1934) Vlastník předlohy: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Rytec: Václav Fajt Barvy: žlutá, okrová, červená, modrá, černohnědá 3. VÁCLAV BROŽÍK ( ) PASAČKA HUSÍ (KOLEM 1885) Vlastník předlohy: NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Rytec: Miloš Ondráček Barvy: žlutá, červená, zelená, modrá, hnědočerná

2 58 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/2001 Mědirytec a kreslíř Michael Jindřich Rentz patří k mistrům českého baroka. Narodil se a vyučil v Norimberku, odkud byl povolán do Prahy a později hrabětem Šporkem do Kuksu. Tam jako Šporkův dvorní rytec spolu s rodinou Montalegrů a řadou žáků provedl mnoho set grafických listů, např. 300 biblických výjevů pro knihu Křesťanský rok, řadu obrázků světců, portrétů, vedut, soch apod. Rentz jako vynikající kreslíř dokázal zachytit dynamiku postav i scén a výborně pracoval se světlem a stínem. Grafik, ilustrátor a malíř Cyril Bouda patří k nejvýznamnějším představitelům českého moderního umění. Byl žákem Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a Maxe Švabinského na Akademii výtvarných umění. Vedle pedagogické činnosti se z počátku věnoval krajinomalbě, později volné grafice a ilustracím. Přispěl k obrodě klasické techniky mědirytu, rozvíjel dřevoryt, lept, kamenoryt a litografii. Tvořil též návrhy ex libris, gobelínů, mozaiek, vitráží, plakátů, a v neposlední řadě poštovních známek. Rytecký přepis na známce představuje jeho rané dílo - olejomalbu s námětem z jižní Francie. Český malíř a kreslíř Václav Brožík, od jehož narození uplynulo v letošním roce 150 let, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, Drážďanech a Mnichově. Od r žil trvale ve Francii, kde se i dobře oženil. Po bok domácích umělců se postavil při výzdobě Národního divadla, pro něž vytvořil v královské lóži Tři doby země české. Vysoké technické úrovně malby využíval hlavně při tvorbě historických obrazů, ale i portrétů a zátiší. V r přijal místo profesora na pražské Akademii. Pobyt ve Francii podnítil jeho zájem o krajinu a venkovský žánr, který je i námětem známky. V těchto námětech se přiblížil k barbizonské škole. Známky o rozměrech 40 x 50 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochých desek v tiskových listech po 4 kusech. Známky mají katalogová čísla 309, 310 a 311 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 14. listopadu 2001 do odvolání. 104 VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY VÁNOCE Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 14. listopadu 2001 příležitostnou poštovní známku Vánoce nominální hodnoty 5,40 Kč. V obrazu známky je zlatý měsíc přinášející rozsvícený vánoční stromek a dárky. Autorkou výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Olga Čechová, autorem rytin je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa.

3 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/ Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě zelené, žluté, červené a modré v tiskových listech po 50 kusech. Známka má katalogové číslo 312 a platí od 14. listopadu 2001 do odvolání. 105 KURS SDR (DTS) A KČ PRO ROK 2002 S účinností od 1. ledna 2002 se vyhlašuje pro rok 2002 kurs Kč a SDR (DTS) jako účetní jednotky Mezinárodního měnového fondu, která je zároveň měnovou jednotkou Světové poštovní unie podle článku 7 její Ústavy. V souladu se zněním článku RE 104 Řádu listovních zásilek a RE 102 Řádu poštovních balíků se tento kurs stanoví průměrnou hodnotou na 1 SDR = 49,616 Kč. Uvedený kurs se vyhlašuje podle ustanovení 94 odst. 1 vyhlášky č. 28/2001 Sb., o základních službách držitele poštovní licence. Pro rok 2002 se bude používat pro stanovení ekvivalentu částek náhrad za poštovní zásilky do zahraničí a v mezinárodních službách, pro přepočet udané ceny apod. 106 OPRAVA REDAKČNÍCH CHYB V ŘÁDU LISTOVNÍCH ZÁSILEK Podle informace Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie (SPU) byly po rozeslání Řádu listovních zásilek v jeho textu zjištěny některé redakční chyby. V této souvislosti je třeba provést následující opravy v překladu Akt SPU - Řádu listovních zásilek: Článek RE (str. F - 45) Ve třetí větě se nahrazuje číslo odstavce 3 číslem 4. Článek RE (str. F - 64) Článek 20 se nahrazuje článkem 22. Článek (str. F - 70) Spojení 50 miligramů se nahrazuje spojením 50 gramů. Článek RE (str. F - 92) V první větě ve francouzském textu Renseignements à fournir par les services intermédiaires ou par le service de destination se vypouštějí slova ou par le service de destination a jejich český překlad v závorce nebo služby určení.

4 60 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/2001 Článek (str. F - 109) Slovo část se nahrazuje slovem oddíl (v oddíle 4 nebo v oddíle 3 listovní karty ). Článek RE (str. F - 110) Před spojení Sacs CCRI se vkládá spojení na řádce. Článek RE (str. F - 110) Před spojení Liasses CCRI se vkládá spojení na řádce. Článek RE (str. F - 149) Číslo tiskopisu CN 55 se nahrazuje číslem CN 56. Článek RE (str. F - 158) Ve druhé větě se nahrazuje článek 128 článkem 129. Článek RE (str. F - 164) Článek RE 1017 se nahrazuje článkem RE Článek RE (str. F - 179) Čísla tiskopisů CN 02, CN 03 se nahrazují čísly CN 02bis, CN 03, CN 03bis. Tyto opravy se vyhlašují jako oprava Akt SPU s pořadovým číslem ZMĚNY NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ČÁSTKY POUKÁZEK A DOBÍRKOVÉ ČÁSTKY VE VZÁJEMNÉM STYKU S FRANCIÍ, MONAKEM A NIZOZEMSKEM V souvislosti s ukončením platnosti národních měn Francie, Monaka a Nizozemska ke dni 31. prosince 2001 a jejich nahrazením společnou evropskou měnou euro počínaje 1. lednem 2002 dochází k následujícím změnám nejvyšší přípustné částky mezinárodních poštovních poukázek (u Nizozemska se to týká rovněž nejvyšší přípustné dobírkové částky uváděné na zásilce na dobírku a na dobírkové poukázce): Francie - doposud FRF, nově EUR, Monako - stejně jako u Francie, Nizozemsko - doposud NLG, nově EUR. 108 ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ O UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI CARGO TRANSPORT IMMOBILIEN, S.R.O. V Praze dne 4. října 2001 Čj. 500/ ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy a spojů jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - dále jen zákon, rozhodlo o žádosti účastníka řízení, společnosti CARGO TRANSPORT IMMOBILIEN, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Legerova 60, ze dne o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb takto:

5 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/ Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení 17 odst. 2 zákona uděluje. Odůvodnění: Podle 17 odst. 2 zákona Ministerstvo dopravy a spojů souhlas k provozování poštovních služeb udělí, prokáže-li žadatel, že má poštovní podmínky zpracované podle uvedeného zákona. Správní orgán proto zkoumal, zda poštovní podmínky, které žadatel ke své žádosti přiložil, v prvé řadě obsahují všechny náležitosti, jež podle 6 zákona musejí obsahovat. Dále zkoumal, zda jsou tyto poštovní podmínky způsobilé stát se obsahem budoucí poštovní smlouvy tak, jak vyplývá z 4 odst. 1 zákona, a zda tyto poštovní podmínky nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona. Správní orgán zjistil, že předložené poštovní podmínky uvedené požadavky splňují. Vzhledem k tomu proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u Ministerstva dopravy a spojů, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Ing. Jiří Řehola z pov. ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva dopravy a spojů 109 ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ O UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI CT PARCEL EXPRESS, S.R.O. V Praze dne 8. října 2001 Čj. 517/ ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy a spojů ČR jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - dále jen zákon, rozhodlo o žádosti účastníka řízení, společnosti CT-PARCEL EXPRESS, s.r.o. se sídlem v Praze 2, Legerova 60, ze dne o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb takto: Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení 17 odst. 2 zákona uděluje. Odůvodnění: Podle 17 odst. 2 zákona Ministerstvo dopravy a spojů souhlas k provozování poštovních služeb udělí, prokáže-li žadatel, že má poštovní podmínky zpracované podle uvedeného zákona. Správní orgán proto zkoumal, zda poštovní podmínky, které žadatel ke své žádosti přiložil, v prvé řadě obsahují všechny náležitosti, jež podle 6 zákona musejí obsahovat. Dále zkoumal, zda jsou tyto poštovní podmínky způsobilé stát se obsahem budoucí poštovní smlouvy tak, jak vyplývá z 4 odst. 1 zákona, a zda tyto poštovní podmínky nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona.

6 62 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/2001 Správní orgán zjistil, že předložené poštovní podmínky uvedené požadavky splňují. Vzhledem k tomu proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u Ministerstva dopravy a spojů, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Ing. Jiří Řehola z pov. ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva dopravy a spojů II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 110 OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ DODÁVACÍ POŠTY VINIČNÉ ŠUMICE Dnem 1. října 2001 byla v okrese Brno-venkov znovu otevřena dodávací pošta Viničné Šumice. Dočasné uzavření této pošty od 6. listopadu 2000 bylo oznámeno sdělením 115 Poštovního věstníku č. 12/ ZRUŠENÍ PODÁVACÍCH POŠT PLZEŇ 3 A PLZEŇ 9 Dnem 1. listopadu 2001 byly zrušeny podávací pošty Plzeň 3 a Plzeň VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK Při příležitosti 150. výročí pošty v Uherském Ostrohu budou od 1. listopadu 2001 do spotřebování používány na poště Uherský Ostroh příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem 150 let pošty v množství 1 série o 1500 kusech. 113 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ PODÁVACÍ POŠTY OSTRAVA 41 Dnem 1. ledna 2002 zahájí činnost nová podávací pošta Ostrava 41. Pošta bude mít sídlo v Ostravě, ul. 28. října č. 117/2771. Hodiny pro veřejnost: pondělí - čtvrtek hodin hodin pátek hodin hodin

7 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/ ZMĚNA FUNKCE POŠTY LOMNICE U RÝMAŘOVA S účinností od 1. ledna 2002 se změní v okrese Bruntál funkce pošty Lomnice u Rýmařova; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obce Lomnice a Tylov z dosavadního obvodu pošty Bruntál ZMĚNA FUNKCE POŠTY SOKOLOV 5 S účinností od 1. ledna 2002 bude dodávací poštou pro část města Sokolova a obec Těšovice z dosavadního obvodu pošty Sokolov 5 pošta Sokolov 1. Pošta Sokolov 5 bude poštou podávací. S účinností od 1. ledna 2002 budou přeřazeny v okrese: 116 ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ a) Karlovy Vary obce Boží Dar a Zlatý Kopec z obvodu pošty Jáchymov do obvodu pošty Ostrov nad Ohří; b) Jičín obec Sedličky z obvodu pošty Valdice do obvodu pošty Jičín 1; c) Domažlice obce Filipova Hora, Maxov, Mlýneček, Nevolice, Nová Pasečnice, Nový Klíčov, Nový Spálenec, Pelechy, Smolov, Spáleneček, Spáňov, Stará Pasečnice, Starý Spálenec, Stráž a Tlumačov z obvodu pošty Mrákov, obec Kosteliště z obvodu pošty Kdyně a obce Capartice, Černá Řeka, Díly, Jindřichova Hora, Nemaničky, Nová Huť, Novosedelské Hutě, Novosedly, Nový Kramolín, Nový Pařezov, Pařezov, Pec, Pila, Stará Huť a Starý Pařezov z obvodu pošty Trhanov do obvodu pošty Domažlice 1; d) Pelhřimov obec Brtná z obvodu pošty Želiv do obvodu pošty Humpolec; e) Svitavy obec Dlouhá z obvodu pošty Svitavy 2 do obvodu pošty Březová nad Svitavou.

8 64 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 11/2001 Vydává odbor poštovních služeb Ministerstva dopravy a spojů ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, tel. 02/ (sekretariát odboru), fax 02/ Vychází 12x ročně. Cena jednotlivé částky je 7 Kč, roční předplatné 80 Kč. Tisk zajišťuje Česká pošta, s.p., OZ Střední Čechy. Objednávky předplatného přijímá Česká pošta, s.p., KN, Olšanská 38/9, Praha 3. Drobný prodej: Česká pošta, s.p., OZ Dodavatelské a obchodní služby, Filatelistická prodejna, Ortenovo nám. 16, Praha 7. ISSN

Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů

Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Částka 9 Praha dne 30. srpna 2001 I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 81 Vydání příležitostných poštovních známek Ochrana přírody - zvířata v ZOO 82 Rozhodnutí Ministerstva

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 10 Ročník 2012 Praha 1. listopadu 2012 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 44 Informace o ukončení vydávání Poštovního věstníku v roce 2013

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 6 Ročník 2007 Praha 11. května 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 26 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 27 Změna poštovních

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2007 Praha 8. listopadu 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 50 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 51 Změna poštovních

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 9 Praha 1. září 2005 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 27 Odvolání souhlasu s poštovními podmínkami SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR 28

Více

Poštovní věstník Ministerstvo informatiky

Poštovní věstník Ministerstvo informatiky Poštovní věstník Ministerstvo informatiky Částka 5 Praha dne 2. května 2003 I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 40 Změna sídla odboru poštovních služeb Ministerstva informatiky 41 Vydání příležitostné poštovní známky

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 8 Ročník 2012 Praha 9. srpna 2012 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 33 Rozhodnutí o změně základních kvalitativních požadavků 34 Vyslovení

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 24. září 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 24. září 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 24. září 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 327. Usnesení Poslanecké sněmovny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 424. Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie

Více

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad POŠTOVNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad Částka 10 Ročník 2015 Praha 19. srpna 2015 OBSAH: Sdělení Českého telekomunikačního úřadu 26. Ověření dodržování pravidel pro přiřazování nákladů na jednotlivé

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 453. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého

Více

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006

MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 MINISTERSTVO OBRANY PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY V ROCE 2006 Praha, březen 2007 PÉČE O VÁLEČNÉ VETERÁNY, DŮCHODCE MINISTERSTVA OBRANY A KOORDINACE

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) Opletalova 5/919 Praha 1 PSČ Ho 00 s.r.o. Jednatel

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 9. července 2014 Cena Kč 40, 122. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy O B S A H : 123. Vyhláška o bezpečnostních a technických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 2. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 2. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 126 Rozeslána dne 2. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 357. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 25. listopadu 2014 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 25. listopadu 2014 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. listopadu 2014 Cena Kč 97, O B S A H : 269. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 82 Rozeslána dne 12. září 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 82 Rozeslána dne 12. září 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 82 Rozeslána dne 12. září 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 196. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBSAH. Informace pro občany. Kalendářní přehled akcí Prázdninová nabídka Českého ráje. Společenská rubrika Vítání občánků

OBSAH. Informace pro občany. Kalendářní přehled akcí Prázdninová nabídka Českého ráje. Společenská rubrika Vítání občánků Slovo starosty, nový tajemník Usnesení Rady města z 10. 5. Usnesení Rady města z 31. 5. Opravy; Projednání Zásad územního rozvoje Bytové záležitosti Rozloučení s Městským úřadem Dotace; Kamerový systém;

Více

polovině prosince. V příštím roce by se první trh konal stejně jako letos v dubnu. Foto: šk

polovině prosince. V příštím roce by se první trh konal stejně jako letos v dubnu. Foto: šk měsíčník Městského úřadu v Kolíně ŘÍJEN 2011 ročník 17, číslo 10 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Vánoční strom na Karlově náměs- tí bude rozsvícen v pátek 25. 11. v 17 hodin. Odpoledne bude náměstí

Více

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni.

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni. www.dobra.cz Obec Dobrá 18. března 2004 Zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni. Upozornûní na splatnost poplatku ze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 126 Rozeslána dne 27. října 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 388. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 1. prosince 2008 Cena Kč 16, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 1. prosince 2008 Cena Kč 16, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 1. prosince 2008 Cena Kč 16, O B S A H : 413. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více