Srpen Cena 5,-Kč. Z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Srpen 2011 Cena 5,-Kč Z obsahu Obnova kostela sv.šebestiána úspěšně pokračuje Informace ze ZŠ Budoucím prvňáčkům Pozvánka na setkání harmonikářů FK Skalná informuje

2 Obnova kostela sv. Šebestiána úspěšně pokračuje Rekonstrukce kostela sv. Šebestiána začala před deseti lety. Za přispění dotací z Karlovarského kraje i Ministerstva kultury ČR byla nejprve zabezpečena střecha. Podařilo se opravit krov, poloţit novou taškovou krytinu a obnovit zvonici s bání. První etapa byla zakončena restaurováním trámového stropu, vstupních dveří a oken. V roce 2007 nechalo město zpracovat vstupní restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr. Restaurátorský průzkum se soustředil na mapování a technický stav jednotlivých řemeslných prvků v exteriéru i interiéru kostela. Konkrétně se jednalo o vnější fasádu, o vnitřní plášť, o kruchtu se schodištěm, o náhrobníky, lavice, oltář, kazatelnu a o grottu Panny Marie. Restaurátorský záměr pak navrhl způsob provedení restaurování jednotlivých částí nemovitosti. Na podkladě těchto zpracovaných materiálů poţádalo město Skalná o zařazení obnovy této kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Záměr se podařil a v roce 2009 získalo město z uvedeného programu 500 tis. Kč na provedení odvodnění obvodového zdiva a restaurování kruchty včetně vybudování nového schodiště. Celkem bylo v tomto roce profinancováno 694 tis. Kč. Stejně úspěšní jsme byli i následujícím roce. Dotace činila 420 tis. Kč a celkové náklady na obnovu vzrostly na 553,5 tis. Kč. Za tyto prostředky bylo provedeno restaurování vnitřního pláště kostela včetně renesančních náhrobníků. V letošním roce jsme se zaměřili na vnější fasádu, na podlahovou dlaţbu, okenní mříţe a na grottu Panny Marie. Celkem prostavěná částka představuje 734 tis. Kč z čehoţ dotace činí 630 tis. Kč. Na příští rok zbývá restaurovat kazatelnu, oltář a lavice. Po dokončení těchto prací, které se předpokládá v roce 2013, bude kostel sv. Šebestiána slouţit občanům i návštěvníkům města Skalná. Předpokládá se, ţe zde vznikne obřadní síň s moţností pořádání obřadů, výstav, koncertů a přednášek. Tato významná kulturní památka ze 14. století, se zařadí mezi nejnavštěvovanější místa regionu, jako jsou hrad Vildštejn, kostel sv. Jana Křtitele, přírodní rezervace SOOS nebo hrad Seeberg. Ing. Milan Klabouch - 2 -

3 K U L T U R A Přehled kulturních pořadů pro měsíc s r p e n : Západočeské divadlo Cheb Během letních měsíců n e h r a j e. Divadlo Boţeny Němcové Františkovy Lázně od Galavečer operetních melodií a evergreenů od Essex youth orchestra koncert mládeţnického orchestru z Anglie od Březovská desítka koncert známé české kapely, která zahraje nejznámější skladby české dechovky. Kapela je známá i z rozhlasového vysílání, kde obsadila v hitparádě dechových hudeb 2. místo od Loučení s prázdninami zábavné odpoledne pro celou rodinu, které se koná v přírodním divadle od Večer operních a operetních árií od Malebný folklór Brazílie a Ruska vystoupí účastníci Mezinárodního folklórního festivalu, který se koná v Karlových Varech. Kino SVĚT Cheb od Šmoulové 3D známé postavičky oţijí na filmovém plátně. Americká rodinná komedie, animovaná, český dabing. od Transformers 3D 3. díl známého amerického sci-fi filmu s českým dabingem. od Barbar Conan 3D remark známého kultovního fantasy filmu. Americký film s titulky od V peřině první český 3D filmový muzikál od Šmoulové 3D známé postavičky oţijí na filmovém plátně. Americká rodinná komedie, animovaná, český dabing od Green lantern 3D americký fantastický film s titulky od Harry Potter: Relikvie smrti II. část 3D poslední díl oblíbené filmové a literární ságy. od Muţi v naději další film reţiséra Jiřího Vejdělka, který do filmu obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku, Simonu Stašovou a další známé herce. od Muţi v naději další film reţiséra Jiřího Vejdělka, který do filmu obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku, Simonu Stašovou a další od Rio 3D příběh o zdomácnělém papouškovi Blu. Americký animovaný film pro celou rodinu s českým dabingem od Muţi v naději další film reţiséra Jiřího Vejdělka, který film obsadil Jiřím Macháčkem, Bolkem Polívkou, Simonou Stašovou a dalšími. od Kovbojové a vetřelci americký western film s českým dabingem od Intimní past americký psychologický film s českými titulky od Muţi v naději další film reţiséra Jiřího Vejdělka, který do filmu obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku, Simonu Stašovou a další známé herce. od Muţi v naději další z filmů reţiséra Jiřího Vejdělka obsazený vynikajícími herci od Šmoulové 3D známé postavičky oţívají na filmovém plátně v americkém animovaném filmu pro celou rodinu. Film je s českým dabingem od Harry Potter Relikvie smrti II. část poslední díl oblíbené filmové a literární ságy. od Mechanik zabiják americký akční thriller s titulky od Lví král 3D známý filmový příběh. Americký film pro celou rodinu s českým dabingem. od Super 8 americký horor s titulky. od Nezvratný osud 5 3D americký dobrodruţný film od V peřině 2D prostorový filmový muzikál bez brýlí od Auta 2 3D další příběhy filmových aut. Americký film pro celou rodinu s českým dabingem od Šmoulové 3D známé postavičky oţívají na filmovém plátně v americkém animovaném filmu pro celou rodinu. od Muţi v naději další z filmů Jiřího Vejdělka, který do hlavních rolí obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku, Simonu Stašovou a další od Saxana a lexikon kouzel český film reţiséra Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, od Petr Nároţný a další. Saxana a lexikon kouzel český film reţiséra Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr Nároţný a další od Lidice český film z válečného období. Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Zuzana Bydţovská a další.. Kino Plesná od X Men: První třída pátý díl amerického sci-fi filmu s titulky od Medvídek Pú americký animovaný film pro celou rodinu, český dabing. od Nedvídek Pú americký animovaný film pro celou rodinu s českým dabingem. Knihovna Skalná V městské knihovně je jiţ v úplném provozu on-line katalog, na který se můţete podívat na adrese Listování v on-line katalogu je velice jednoduché. Buď do daných kolonek vypíšete autora a název kmihy, nebo můţete vyhledávat podle klíčových slov, na které je tam odkaz. Tímto způsobem zjistíte, zda je uvedená kniha k vypůjčení. V době od do bude knihovna pro všechny uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Na všechny čtenáře se budu opět těšit od Pokud do nepřijdete do knihovny nezapomeňte si prodlouţit Vaše výpůjčky. Toto můţete uskutečnit osobně, telefonicky nebo em. Městská knihovna Skalná Věra Polívková - 3 -

4 Společenská kronika Jubilanti měsíce srpna Terezie Glazerová Jiří Hegenbarth Věra Klíčová Lidmila Kratochvílová Jan Marianus Marie Pěčková Margareta Povenzová Verona Salvová 81 let 84 let 90 let 84 let 92 let 86 let 82 let 82 let Blahopřejeme Matrikářka MěÚ Skalná : Jana Herrová KNIHA O HISTORII SKALNÉ Krásná kniha o historii aţ po současnost našeho města je v prodeji Cena: 599,-Kč 230 stránek na formátu A4 matná křída mnoho obrázků a fotografií Prodej: Knihovna, pí. V.Polívková Po Pá tel.: SH, p. V.Vrba Po Pá tel.: P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý bílý. Stáří slepiček týdnů Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Cena Kč/ks dle stáří. Starší 20 týdnů 155 Kč/ks. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 8.září 2011 ve hod. u fotbalového hřiště ve Skalné Případné bližší informace tel : , , P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře * renovace interiérových dveří Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3%

5 Budoucím prvňáčkům Desatero pro prvňáčky 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z kamarádů na mě nemusel čekat. Umím si zavázat boty. 3. Umím uklidit kníţky, pastelky a hračky, kam patří. 4. Dovedu kreslit tuţkou a pastelkami i malovat vodovými barvami. 5. Poznám barvy červenou, modrou, zelenou, ţlutou, hnědou a černou. 6. Umím vystřihnout obrázek. 7. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce. 8. dovedu vyprávět maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči. 10. Do školní tašky si sám uloţím věci...a totéţ pro jejich rodiče 1. Kaţdý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku. 2. Kaţdý den kontroluji penál a připravím ořezané tuţky. Vím, ţe dítě jich mí mít v zásobě několik. 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky. 4. Školní potřeby koupím podle pokynů učitelky. 5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci. 6. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly. 7. V klidu si s dítětem popovídám o tom, co proţilo ve škole, snaţím se odpovědět na jeho otázky. 8. O společných kulturních záţitcích (rozhlas, televize, kino, koncerty,divadlo..) si společně povídáme, snaţím se mu vysvětlit čemu nerozumělo. 9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snaţím se nezlobit, kdyţ se mu ve škole nedaří. 10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zvykám si na návštěvy ve škole. Potřeby pro ţáka, které zajišťují rodiče - Aktovka (s pevnými zády) - Přezůvky (nejlépe s pevnou patou, děti o přestávce běhají v aule), v případě, ţe dítě bude chodit do školní druţiny 2 páry - Cvičební úbor (cvičky nebo botasky se světlou podráţkou,tričko, tepláky nebo kraťasy, švihadlo) - Penál (s trojhrannou tuţkou 2 ks č.2, měkkou gumou, ořezávátkem se zásobníkem, trojhranné pastelky základních barev, později pero-stabilo, druhé pero také STABILO nebo TORNÁDO - Kufřík (na dvojí zavírání bude obsahovat-zástěru nebo staré tričko na Vv, kelímek na vodu, hadřík, modelínu, fixy, trojhranné pastelky, voskovky, vodové barvy, štětce - Látkový ubrousek jako podloţku pod svačinu - Balení papírových utěrek (2 role na pololetí) - Desky s klopou - Krabičku s víčkem na drobné předměty a kartičky na matematiku - Desky na lavici na Vv Potřeby, které zakoupí škola na přání rodičů (rodiče, kteří ještě neuhradili částku 75,- Kč, tak učiní 1.září) - Nůţky - Lepidlo - Štětce - Barevné papíry - Sešity s pomocnou linkou - Čtvrtky - Notýsek Startovací balíček od školy obsahuje - Pero STABILO (trojboké pero, pro praváky nebo leváky, nejlepší, které je v současné době na trhu) - Trojhranné pastelky Voskovky - Modelínu - Měkkou gumu - Magic fixy Tuţku trojbokou 2B - Vodové barvy velké 12 barev Hodnota tohoto balíčku je 266,-Kč

6 Harmonogram prvních dnů školního roku 2011/ hod. seznámení s třídní učitelkou, přivítání ředitelem školy a starostou města od 8.30 focení Po ukončení ţáčci odcházejí se svými rodiči domů případně s vychovatelkou do školní druţiny hod. (2 vyučovací hodiny) Děti odcházejí s vychovatelkou do školní druţiny nebo samostatně domů Končí vyučování po 3. vyučovací hodině v Od 12. září 2011 končí vyučování po 4.vyučovací hodině v Případné další informace získáte na internetových stránkách školy, kde je moţné se také zapojit do diskuse. Včera ţáci dnes sponzoři školy Někteří občané Skalné nejspíš postřehli, ţe místo ţáků se před školou objevily vozy řemeslníků a pohyb ve škole ani o prázdninách neustal. Dlouhou dobu uţ volají po nové výmalbě stěny učeben, ale peněz je málo. To vědí i naši bývalí ţáci Martin Glázer, Jan Kapic a Tomáš Němeček. A tak se nabídli, ţe zdarma pomohou. A skutečně největší učebna ve škole je po skončení jejich práce krásně čistě barevná. Děkujeme jim za tuto formu sponzoringu! Ale samozřejmě nastoupily i profesionální řemeslníci zedníci, podlaháři, malíři, elektrikáři, truhláři... Z hygienického a bezpečnostního hlediska byl jiţ delší dobu nevyhovující stav části podlah v přízemí hlavní budovy, letos se podařilo opravit notný kus. A nebylo to jednoduché zejména vlhkost za uplynulá desetiletí vykonala své. A řada dalších drobných oprav a vylepšení. Díky projektu EU peníze školám došlo i na montáţ dalších dvou tabulí s interaktivní multimediální projekcí, do konce prázdnin by měly být dodány nové sady lavic do dvou tříd a tři tabule, které nahradí staré, které uţ bylo obtíţné udrţovat v pouţitelném stavu. A po tom všem úklid. Provozní zaměstnanci se mají co ohánět, ale jsme si jisti, škola bude zase o trošku vybavenější a hezčí! Setkání harmonikářů ve Skalné Sbor dobrovolných hasičů ve Skalné pořádá dne od 14 hodin v hasičské zbrojnici 2. ročník setkání harmonikářů. Občerstvení a pořadatelská sluţba bude zajištěna místním hasičským spolkem, který pro tento den připravil nejenom klasické hasičské menu, ale také speciality na grilu nebo buchty a koláče od místních ţen. Dále po celou dobu konání akce bude vystavena hasičská technika našich hasičů. Stanislav Hercig - 6 -

7 firmy LB MINERALS, s.r.o., (dříve KEMAT) ve Skalné - obklady, dlaţbu, sanitární keramiku, vodovodní baterie - malířské i nátěrové barvy, kolorovací centrum fasádních barev - lepidla, spárovací hmoty, - spojovací materiál, vruty, hmoţdinky Otevírací doba: Po Pá 8,00 15,30 h Sobota 7,30 10,00 h AKCE od 1. července do 31. srpna 2011 doprodej skladových zásob obkladů a dlaţby NA VYBRANÉ ZBOŢÍ SLEVA - 50 % - 7 -

8 Fotbal ve Skalné FK SKALNÁ BANÍK KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ B 6:2 (3:2) První mistrovské utkání zvládla domácí jedenáctka na výbornou. Navrátilci z Německa František Novák s novým kapitánem Jiřím Holým prokázali své fotbalové kvality. Celý tým předvedl kvalitní, kolektivní a fotbalový výkon. První poločas měli domácí borci více ze hry a vytvářeli si jednu šanci za druhou, ke spokojenosti více neţ 100 diváků. První branku vsítil tradičně dobře hrající Tomáš Pěček 1:0. Po chvíli dal svůj druhý gól po pěkné kombinaci opět Tomáš Pěček a Skalná byla na koni 2:0. Potom přišla chyba domácího brankáře Máchy, kdyţ míč prošel téměř od rohového praporku po zemi aţ do brány 2:1. Hosté se tímto gólem dostali do hry. Do poločasu ale padly ještě dvě branky. První vstřelil po samostatné akci domácí rychlík Jaroslav Norek, který hrál výborný zápas 3:1. Hostům se podařilo sníţit z přímého kopu z 20 metrů. Svůj podíl na tom určitě měl domácí brankář Mácha 3:2. Druhý poločas se hrál opět dobrý fotbal a skalenští měli s přibývajícími minutami více a více navrch. Na 4:2 upravil po další pěkné akci navrátilec František Novák a od této chvíle byl na hřišti pouze jeden manšaft. Domácí ale v úsilí nepovolili a mladý Petr Blasl s přehledem zvýšil uţ na 5:2. Nejhezčí branka padla v samotném závěru, kdy se v plném běhu opřel do míče František Novák a bombou od břevna asi z 22 metrů pečetil zaslouţené vítězství Skalné 6:2. FK Skalná předvedla spokojeným divákům parádní výkon. Další zápas hraje Skalná v neděli od 15,00 v Bečově. FK Skalná D.Mácha-A.Špicel, Jar.Kapic, LFlaxa, R.Zádrapa, Jos.Kapic, P.Blasl, T.Pěček, J.Holý, J.Norek, F.Novák. Střídali: J.Karlovský a P. Löricz Trenér: J.Pingert Rozhodčí: P.Valíček, M.Chládek a M.Buzna ROZLOSOVÁNÍ MUŢI /A/ PODZIM 2011 Datum: Den: Mužstvo: Domácí: Hosté: Výkop: Odjezd,Sraz: NEDĚLE M/A/ Bečov FK Skalná hodin SOBOTA STŢ FK Skalná Jiskra Hazlov hodin SOBOTA M/A/ FK Skalná Útvina hodin SOBOTA STŢ FK Skalná FK Hvězda Cheb/B/ hodin SOBOTA M/A/ Dolní Ţandov FK Skalná hodin SOBOTA M/A/ FK Skalná Kynšperk hodin NEDĚLE STŢ Sokol Lipová FK Skalná hodin STŘEDA STŢ FK Skalná Dolní Ţandov hodin SOBOTA STŢ FK Skalná Strunal Luby hodin NEDĚLE M/A/ Jáchymov FK Skalná hodin STŘEDA STŢ V. Hleďsebe FK Skalná hodin SOBOTA STŢ Jiskra Plesná FK Skalná hodin SOBOTA M/A/ FK Skalná Sedlec hodin STŘEDA STŢ FK Skalná Jiskra Plesná hodin SOBOTA STŢ FK Skalná V. Hleďsebe hodin SOBOTA M/A/ Teplá FK Skalná hodin SOBOTA M/A/ FK Skalná Studánka hodin NEDĚLE STŢ Dolní Ţandov FK Skalná hodin SOBOTA STŢ Jiskra Hazlov FK Skalná hodin SOBOTA M/A/ Boţíčany FK Skalná hodin SOBOTA M/A/ FK Skalná Loket hodin NEDĚLE STŢ FK Hvězda Cheb/B/ FK Skalná hodin SOBOTA STŢ FK Skalná Sokol Lipová hodin SOBOTA M/A/ FK Skalná Hroznětín hodin SOBOTA STŢ Strunal Luby FK Skalná hodin NEDĚLE M/A/ Ostrov /B/ FK Skalná hodin -květnová Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vţdy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor Bc. Radek Voborník - tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: uzávěrka kaţdého čísla k 10.dni daného měsíce vyšlo 15. srpna příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Z obsahu. Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012. Srpen 2012. Pozvánka na zastupitelstvo. Cena 5,-Kč. Červenec v Traktor klubu

Z obsahu. Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012. Srpen 2012. Pozvánka na zastupitelstvo. Cena 5,-Kč. Červenec v Traktor klubu Z obsahu Srpen 2012 Cena 5,-Kč Skalná získala ocenění v soutěži Vesnice roku 2012 Pozvánka na zastupitelstvo Červenec v Traktor klubu Rozlosování FK Skalná: Podzim 2012 Vážení spoluobčané, jistě je mnohým

Více

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ Květen 2012 Cena 5,-Kč Z obsahu Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí Zprávy z MŠ Informace ze ZŠ Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v zastoupení bývalého Místního

Více

Leden 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Leden 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Leden 2011 Cena 5,-Kč Co čeká město v roce 2011? Informace o ordinaci praktického lékaře Pozvánka k zápisu do 1.třídy Vánoce v MŠ Pozvánka na Reprezentační ples města Skalná Výjezdy SDH Čím se

Více

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH.

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH. Září 2010 Cena 5,-Kč Z obsahu Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH Historický vlak zastaví ve stanici Skalná dne 18.9.2010 v 10.20

Více

Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč

Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč Z obsahu Únor 2010 Cena 5,-Kč Z historie Skalné vodovod ve Skalné Informace ze základní školy Zimní události v mateřské školce Výjezdy SDH Skalná Důchodové pojištění od 1.1.2010 Z historie Skalné (Wildstein,

Více

Z obsahu. Září 2009. Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné.

Z obsahu. Září 2009. Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné. Září 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné Průtah Skalná bezpečnost chodců Vážení spoluobčané, jak jistě víte,

Více

Prosinec 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Prosinec 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu Prosinec 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zvýšení cen za odvoz odpadu Z historie Skalné Dění v mateřské školce Rozpis bohoslužeb ve Skalné Informace ze ZŠ Výjezdy SDH Prodej vánočních kaprů Společenská kronika

Více

Leden 2010. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Leden 2010. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Leden 2010 Cena 5,-Kč Ohlédnutí za rokem 2009 Čím se bude naše město zabývat v roce 2010 Vlakové a autobusové jízdní řády Vánoční čas ve školce Pozvánka na Masopust Zápis dětí do ZŠ Ohlédnutí

Více

Září 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Září 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Září 2008 Cena 3,-Kč Rozšíření MŠ Skalná Informace k bankomatu Podzimní hromádky Historie Skalné Kaolinky Hasičské aktuality Tiskový servis Policie ČR Zprávy ze ZŠ Kulturní přehled Rozšíření mateřské

Více

Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu Červen 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zhodnocení Dne dětí Pozvánka na pouť Informace ze ZŠ Události z MŠ Aerobik 2009 I přes nepřízeň počasí se Den dětí vydařil Je to neuvěřitelné, ale i přes velmi špatné počasí

Více

Únor 2012. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Únor 2012. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Únor 2012 Cena 5,-Kč Co nás čeká v r. 2012 Pozvánka na Reprezentační ples města Skalná Pozvánka na Masopust Z historie Skalné Zprávy ze ZŠ a MŠ Výjezdy SDH Co nás čeká v našem městě v roce 2012?

Více

Duben 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Duben 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Duben 2009 Cena 3,-Kč Dopravní komplikace při stavbě průtahu Kostel sv.šebestiána bude obnoven Jarní hromádky Pozvánka na hasičské slavnosti Soutěž o nejhezčí zahrádku, okno, balkón Události z

Více

Srpen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Srpen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Srpen 2008 Cena 3,-Kč Autobusové jízdní řády 2009 Společenská kronika Rekonstrukce MŠ Výlukový jízdní řád ČD Historické pohlednice Zprávy od SDH Kulturní přehled Autobusové jízdní řády v roce

Více

Květen 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Květen 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Květen 2014 Cena 5,-Kč Setkání 3 generací Z historie Skalné Starý Rybník Události v MŠ Informace ze ZŠ Pálení čarodějnic O pohár hradu Vildštejn Pohádkový den na hradě Fotbal ve Skalné Vážení

Více

Duben 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Duben 2014. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Duben 2014 Cena 5,-Kč Informace k akci: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn Skalná. Jarní hromádky Zápis dětí do MŠ Z hradu na zámek Zahrádkáři bilancovali Pozvánka na Den dětí Vážení občané,

Více

Září 2006. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Září 2006. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Září 2006 Cena 3,-Kč Hasiči dostanou nové zásahové vozidlo budou podzimní hromádky Zprávy z knihovny Zahájení školního roku v mateřské a základní škole H a s iči ve Skalné dostanou n o v é z á

Více

Z obsahu. Říjen 2014. Volby 2014 Informace ze ZŠ Začátek školního roku v MŠ Sport ve Skalné. Cena 5,-Kč

Z obsahu. Říjen 2014. Volby 2014 Informace ze ZŠ Začátek školního roku v MŠ Sport ve Skalné. Cena 5,-Kč Říjen 2014 Cena 5,-Kč Z obsahu Volby 2014 Informace ze ZŠ Začátek školního roku v MŠ Sport ve Skalné Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám jménem svým i jménem všech zvolených zastupitelů poděkovat za projevenou

Více

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Březen 2008 Cena 3,-Kč Společenská rubrika Festival Mitte Europa Informace k Czech POINTu Zprávy z MŠ a ZŠ Zprávy od SDH Velikonoční bohoslužby Kulturní přehled Velikonoční zvyky Společenská kronika

Více

Červen 2006. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Červen 2006. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Červen 2006 Cena 3,-Kč Česká ulice bude průjezdná Informace pro zájemce o nákup pozemků na výstavbu Změny ve vydávání pasů Zprávy ze Základní školy Události z MŠ Proběhl dětský den Úspěch v požárním

Více

POZVÁNKA DO DIVADLA. Zámeček zve na Moravské božolé. Místo peněz na jídlo dostanou poukázky. 10. října 2007 ČÍSLO 18 ROČNÍK VIII ZDARMA

POZVÁNKA DO DIVADLA. Zámeček zve na Moravské božolé. Místo peněz na jídlo dostanou poukázky. 10. října 2007 ČÍSLO 18 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 10. října 2007 ČÍSLO 18 ROČNÍK VIII ZDARMA POZVÁNKA DO DIVADLA Mikulovské kino bude v neděli 21. října hostit pražské Divadlo Komedie, které zde představí

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

listopad 2006 Cena 3,-Kč

listopad 2006 Cena 3,-Kč listopad 2006 Cena 3,-Kč Z obsahu První zasedání Městského zastupitelstva Výsledky voleb Z historie Skalné Podzimní výlovy rybníků Kulturní přehled Podzim v MŠ a ZŠ Policejní zprávy Přerušení dodávky el.energie

Více

Listopad 2005. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Listopad 2005. Cena 3,-Kč. Z obsahu Listopad 2005 Cena 3,-Kč Z obsahu Rozsvícení vánočního stromu Adventní koncert Nechte si změřit radon Události z MŠ Co nového v knihovně Informace ze ZŠ Starosta města Skalná ve spolupráci se sportovně

Více

Ročník XXI. č. 19 7. října 2011 5 Kč,

Ročník XXI. č. 19 7. října 2011 5 Kč, Svatováclavské vinobraní... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXI. č. 19 7. října 2011 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 12.

Více

Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Hvězdárna zahájila provoz

Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Hvězdárna zahájila provoz číslo 4 ročník 24 duben 2014 ZDARMA Pálení čarodějnic u Slovanského domu 30.4.2014 od 20.00 hodin, zábavné odpoledne U Huberta Jízda velikonočních jezdců počtvrté. Před čtyřmi lety jsme tak trochu doufali,

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Duben 2012. www.mesto-desna.cz

Duben 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Duben 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Pozvánka na školní akademii 3 Co se dělo ve fotbalovém oddílu během zimní přestávky 8 Úspěch

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice číslo 06/roč. 03 1. ČERVNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Usnesení zastupitelstva města z 25. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22. května 2006 v zasedací síni Městského

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více