III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 POZVÁNKA Vážení obchodní partneři, ředitelé a majitelé firem, dámy a panové, nabízíme Vám účast, prezentaci a předání Vašich informačních materiálů na třetím ročníku oficiálního setkání starostek, starostů a místostarostů Plzeňského kraje s hejtmanem MUDr. Petrem Zimmermannem, nesoucí název: III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE Akce se koná dne 18. září 2007 v reprezentativních prostorách Congress centra Parkhotelu Plzeň****. Setkání se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna. Anotace: CELKOVÝ POČET OBCÍ V KRAJI: 504 OČEKÁVANÁ ÚČAST: 250 obcí (90% měst (cca 40) obcí) Třetí ročník setkání navazuje na úspěšné dva předcházející ročníky, které se konaly v září 2004 a listopadu Na obou ročnících bylo přítomno 46 měst, což jsou všechna města v kraji a dále 379 starostů obcí na prvním a 224 starostů obcí na druhém ročníku (bylo omezeno kapacitou místa konání). Celkem je v kraji 504 obcí. Setkání, která pořádáme tak nabízí atraktivní výběr cílové skupiny pro obchodní partnery, kteří mají své zájmy v municipálním sektoru. Hlavními témata setkání jsou: Doprava a infrastruktura, ekonomika a finanční plánování obcí a měst. Systémová řešení politických cílů starostek a starostů. Efektivní metody financování rozvoje samospráv, zdroje příjmů pro investice a nástroje pro zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro občany. Setkání je pokračováním naší letité činnosti při pořádání krajských setkání starostek a starostů, za účasti a pod záštitami hejtmanů jednotlivých krajů, která od září 2005 do května 2006 navštívilo celkem starostek a starostů obcí a měst. Řadíme se tak mezi nejnavštěvovanější vzdělávací a konferenční agentury v ČR. Zároveň jsme největší a jedinou soukromoprávní společností v ČR, která pořádá setkání starostek a starostů s účastí pro obce zdarma bez zapojení veřejných zdrojů, ať ze státního rozpočtu nebo EU! K prezentaci Vás zve pořadatel akce, Lukáš Tesař ředitel a majitel Regionservisu

2 PROGRAM Regionservis si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní akci s odborným programem, Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE termín: místo konání: cílová skupina: 18. září 2007 (úterý) PLZEŇ, PARKHOTEL Congress Center****, U Borského parku 31, sál BIG HALL. starosta, místostarosta, zastupitel Zaměření a hlavní tématika: Doprava a infrastruktura, ekonomika a finanční plánování obcí a měst, systémová řešení politických cílů starostek a starostů. Efektivní metody financování rozvoje samospráv, zdroje příjmů pro investice a nástroje pro zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro občany. Prezence 8:00 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:30 hod. 9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel programu Regionservis 9:35 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o I. Dopolední panel: KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA, ROZVOJ KRAJE, HLAVNÍ CÍLE V ROCE :45 Úvod do problematiky kraje, prezentace cílů krajské samosprávy MUDr. Petr ZIMMERMANN, hejtman Plzeňského kraje 10:15 Dopravní infrastruktura, mýtný systém s výhledem na řešení problematiky správy místních komunikací Jiří HODAČ, náměstek ministra dopravy ČR - Sekce dopravní infrastruktury a fondů EU 10:40 20 minutová diskuze k uvedeným tématům 11:00 PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH Ů SETKÁNÍ - Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb následuje 20 min. přestávka na kávu, občerstvení a návštěvu stánků partnerů II. Dopolední panel: OBECNÍ A MĚSTSKÁ SAMOSPRÁVA, MOŽNOSTI ROZVOJE 11:45 ROZPOČET 2008 a financování cílů samospráv jak zaplatit rozvoj Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku rozvoje samospráv 12:30 Informační město, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti informatiky Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 13:00 Praxe otevřená diskuse účastníků s odborníky, politiky a hosty 13:30 ODPOLEDNÍ KOKTEJL S DOPROVODNÝM PROGRAMEM Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu programu), Prezence partnerů začíná již v 8:00 hod., k prezenci se dostavte prosím včas, děkujeme,! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO Y 7. ZÁŘÍ 2007! po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy

3 NABÍZENÉ BALÍČKY SLUŽEB GENERÁLNÍ : Prodáno společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o HLAVNÍ cca 3 x 3m Max 1 x 1m 5 osob STÁNEK cca 2 x 2m Max 1 x 0,5m 3 osoby LOGO a PROSPEKT Max 1 x 0,5m 2 osoby 5 osob 2 osoby PROSPEKT nebo LOGO dle výběru dle výběru POPIS SLUŽBY ZACÍLENÍ ZÁKAZNÍKA - monitoring poptávky. Obdržíte zpětnou vazbu na účastníky poptávající produkty a služby vaší společnosti s kontakty a souhlasem o zasílání obchodních sdělení podle zákona. MOŽNOST ÚSTNÍHO VYSTOUPENÍ s prezentací společnosti přímo na akci max. 5 min. Místo pro STÁNEK rozměry limitovány (dle stolů apod.) VELKÉ LOGO na akci cedule, deska o rozumné váze a rozměrech (na objednávku i vyrobíme). ÚČAST po celou dobu konání akce, včetně společenské části programu Možnost předání PROSPEKTŮ, propagačních a reklamních materiálů vaší společnosti účastníkům při prezenci VOLNÉ VSTUPENKY na akci pro vaše hosty. Tisk a umístění loga na společné plaketě (formát A3) na řečnickém pultu apod. OBRAZOVÝ VÝSTUP foto, případně i video záznam. Členství v našem KLUBU SAMOSPRÁV A PODNIKATELŮ. Úvodní představení a poděkování moderátorem akce. Zviditelnění v rámci charitativních aktivit. V ceně možnost inzerce a PR články související s akcí u mediálních partnerů. CENÍK NA SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE (BEZ 19% DPH): HLAVNÍ ,- Kč STÁNEK ,- Kč LOGO A PROSPEKT ,- Kč PROSPEKT NEBO LOGO ,- Kč POUZE služba ZACÍLENÍ ZÁKAZNÍKA ,- Kč PŘÍPLATKY ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY (BEZ 19% DPH): exkluzivita v oboru ve vztahu k dalším zájemcům (pouze pro Hlavní partnery) Cena Kč navíc 1 minuta i započatá nad rámec poskytnutého času pro prezentaci Cena Kč

4 OBJEDNÁVKA PRO Y III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje termín: 18. září 2007 (úterý) místo konání: PLZEŇ, PARKHOTEL Congress Center****, U Borského parku 31, sál BIG HALL. Důležitě INFORMACE: Svoji účast nám prosím potvrďte nejpozději do 7. září 2007 Na základě objednávky se ozveme vámi uvedené kontaktní osobě s dalšími detaily příprav. Informace o objednateli Název společnosti: Adresa: IČO: DIČ: Číslo účtu plátce: Řečník (platí jen pro hlavní partnery) Tituly, Jméno, Příjmení, Funkce: Kontaktní osoba Jméno, příjmení, funkce: Tel: Mobil: Závazně objednáváme Prezentaci naší společnosti na výše uvedené akci a zároveň souhlasíme s uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami, což stvrzujeme svým podpisem. (OBJEDNÁVANOU SLUŽBU PROSÍME ZAŠKRTNĚTE) HLAVNÍ Kč vč. DPH STÁNEK LOGO A PROSPEKT PROSPEKT NEBO LOGO POUZE ZACÍLENÍ ZÁKAZNÍKA Kč vč. DPH Kč vč. DPH Kč vč. DPH Kč vč. DPH Variabilní symbol platby: % Záloha celkem k úhradě: Kč POTVRZUJEME, že jsme zaplatili zálohu ve prospěch účtu číslo: /0100 KB 100% zálohu je nutné uhradit včetně DPH Datum, razítko a podpis (oprávněné osoby): Po vyplnění prosíme faxujte na: nebo zasílejte nascanované em: nebo posílejte poštou na adresu: Regionservis, spol. s r.o. Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 Zbraslav

5 VÝŇATEK ZE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s uvedeným výňatkem Všeobecných obchodních podmínek pořadatele zasláním řádně vyplněné závazné objednávky nazvané Objednávky pro partnery. 2. Rozsah poskytovaných služeb je blíže popsán v odstavci nazvaném Nabízené balíčky služeb. 3. Pořadatel nehradí transport potřeb objednatele na místo konání akce, ani jiné další náklady spojené s přípravou reklamních předmětů, tiskem, výrobou, či distribucí. 4. Cena za poskytnuté formy prezentací, partnerství obsahuje náklady na přípravu samotné akce, přípravu prezentačního místa, stánku, umístění loga a předání propagačních materiálů objednatele účastníkům akce, dle rozsahu nabídnutých služeb v odstavci Nabízené balíčky služeb. 5. Objednatel se zavazuje, že zajistí součinnost vedoucí k řádnému odevzdání díla, poskytnuté služby pořadateli tj. včasné předání a dopravu propagačních materiálů a svého loga na místo konání na základě vzájemné dohody mezi pořadateli a objednatelem. V případě, že tak neučiní nevzniká objednateli nárok na reklamaci poskytnuté služby. 6. Objednatel si je zcela vědom rozsahu poskytnuté služby dle specifikace v odstavci Nabízené balíčky služeb a to především časového prostoru pro proslov, ústní prezentaci na akci, dále si je vědom, že v případě přesahu daného času může být přerušen moderátorem akce (Tato skutečnost je v zájmu všech partnerů, objednatelů a v zájmu pořadatele, aby mohl poskytnout všem partnerům a účastníkům služby na požadované úrovni). 7. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu objednatele poskytovat služby objednatele třetím osobám či subjektům! (tzv. citace klienta / společnosti) Tzn. nesmí prezentovat třetí osobu / subjekt na svém stánku, či při ústní prezentaci v programu akce, v tiskovinách, reklamních předmětech atd. V případě, že tak učiní vystavuje se postihu smluvní pokutou ve výši 50% z běžné ceny za prezentaci dle ceníku k jednotlivé akci pořadatele. 8. Pořadí proslovů, ústních prezentací Generálního a Hlavních partnerů je určováno chronologicky, dle datumu přijetí, doručení Objednávky pro partnery. 9. Odměna, uhrazení ceny za poskytnuté služby se provádí zálohově a to do výše 100% (celku) uvedené částky v ceníku k akci (+DPH 19%) na základě doručené závazné Objednávky pro partnery (příp. objednávky vystavené objednatelem) nebo na základě zálohové faktury k úhradě včetně DPH 19% se splatností dle zákona 14 dní. Objednatel se zavazuje celou částku, cenu za poskytnuté služby uhradit včas, nejpozději však před termínem konání akce, jinak pouze na základě vzájemné dohody s pořadatelem. V jiném případě má pořadatel právo odstoupit od smlouvy! 10. Objednatel má právo odstoupit od svých závazků, smlouvy pouze na základě dohody s pořadatelem. Nelze od smlouvy, dohody odstoupit pouze na základě rozhodnutí objednatele bez udání závažných, objektivních a pochopitelných důvodů, které nejsou podmíněny jen rozhodnutím osoby jednající za objednatele. V případě, že má pochybnosti, či je nespokojen s úrovní a rozsahem poskytnuté služby po odevzdání, má právo dle platných právních předpisů na reklamaci u pořadatele, který se daným případem začne neprodleně zabývat ve lhůtě dané zákonem. Reklamace se podávají písemně s konkrétním popisem neshod či pochybností. 11. Objednatel souhlasí se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pořadatelé mohou tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení podle ustanovení 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pořadatelé se zavazují archivovat a na písemnou žádost seznámit objednatele s písemným souhlasem adresátů a potencionálních účastníků akcí, jím pořádaných. Objednatel může dodatečně tento souhlas odmítnout písemnou formou adresovanou pořadateli. 12. Objednatel souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu ustanovení 4 písm.a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Bližší informace, kontakt na pořadatele: Ing. Luděk Tesař, obchodní ředitel Tel: GSM: Marie Sváčková, manažerka akcí Tel: Fax: GSM:

IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás vítám na IV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje, na které jsme Vás společně s partnery

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

IV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje IV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dámy a pánové, srdečně vás vítáme společně s panem hejtmanem Petrem Skokanem a partnery na IV. Setkání

Více

K A R L O V A R S K Ý K R A J

K A R L O V A R S K Ý K R A J Pod záštitou prvního náměstka hejtmana Mgr. Martina Havla a starosty města Mariánské Lázně Zdeňka Krále K A R L O V A R S K Ý K R A J SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ V. ROČNÍK 17. BŘEZNA 2009 MARIÁNSKÉ

Více

10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS

10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS 10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vážený pane ministře, Vaše excelence, vážené senátorky, vážení poslanci, vážené starostky a starostové,

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

ISSS 2015 NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18.

ISSS 2015 NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. VELETRH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVUKOVÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY, JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ 1. VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1. května 2013 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních sdělení při využití desktopu GATEE provozovaných společností

Více

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více.

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreiciien. Společně dosáhneme více. KUJIP00T28K3 Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 2586 a násí. zákona

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Ceník Mobilní Marketing

Ceník Mobilní Marketing ???? Ceník Mobilní Marketing platný od 1. 1. 2015 2015 Přímá komunikace (BTL projekty) Vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s. vstoupilo do BTL komunikace v roce 2013 s novým produktem, a to databází více

Více

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů.

Více

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete.

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete. Nabídkový 2015 list Česká stomatologická komora pořádá řadu akcí a vyvíjí aktivity v oblastech, které Vám nabízejí možnost prezentace jména, výrobků a služeb. Přehled a stručnou charakteristiku naší nabídky

Více

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky JAK NEJDE?! Obchodní podmínky Platné od 18. října 2012 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností JAK NEJDE?! s.r.o.

Více

PROFIT profil týdeníku, rubriky

PROFIT profil týdeníku, rubriky MEDIAKIT 2010 platný od 1. 1. 2010 PROFIT profil týdeníku, rubriky PROFIT podnikatelský týdeník pro majitele menších a středních firem Podnikatelský týdeník PROFIT, týdeník pro majitele a jednatele firem,

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více