Uživatelská příručka k zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k zařízení"

Transkript

1 Uživatelská příručka k zařízení

2 Revize: R01 (Prosinec 2008) OBCHODNÍ ZNAČKA Bluetooth světová značka a logo je registrovanou obchodní značkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. Všechny značky a produkty jmenované jsou registrovanými obchodními značkami. UPOZORNĚNÍ Informace obsažené v tomto manuálu mohou být změněny bez upozornění.

3 Obsah Obsah i Předmluva v Bezpečnostní opatření...v O baterii...v O síťové nabíječce...vi Národní konvence... vii Začínáme 1-1 Uvedení počítače do provozu Vybalení Připojení do elektrické sítě Otevírání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Pohled na počítač Prvky na pravé straně Prvky na levé straně Prvky na spodní straně Prvky na čele Kam pro více informací Ovládání Vašeho počítače Zapínání a vypínání počítače Zapnutí počítače Vypnutí počítače Používání klávesnice Klávesy rychlé volby Použití dotykového panelu Nastavení dotykového panelu i

4 Užití funkce zobrazení Konfigurace vlastností zobrazení Užití audio funkcí Připojení audio zařízení Užití komunikačních funkcí Užití síťového připojení LAN Užití bezdrátové sítě WLAN Užití Bluetooth funkce Možnosti napájení Síťová nabíječka Baterie Dobíjení baterie Inicializace baterie Kontrola stavu nabití baterie Výměna baterie Signalizace slabé baterie a děj následující Možnosti napájení Režim hibernace Tipy na šetření s energií Rozšiřování funkcí Vašeho počítače Připojení externího monitoru Připojení USB zařízení Užití čtečky paměťových karet Inovace interních komponentů Používání nastavení BIOS Kdy a jak použít BIOS Setup Kdy použít Spuštění BIOS Setup Pohyb v nabídce a volby Hlavní menu Pokročilé menu Menu pro zavedení sytému ii

5 Bezpečnostní menu Exit menu Použití softwarových ovladačů Jak používat ovladač disku Péče o počítač Ochrana počítače Centrum zabezpečení systému Windows Užití hesla Užití zamykacího kabelu Péče o počítač Rady pro umístění Všeobecné rady Rady pro čištění počítače Rady pro péči o Baterii Při cestování Řešení problémů Předběžný kontrolní seznam Řešení běžných problémů Problémy s baterií Problémy s bluetooth Problémy s obrazem Problémy s hardwarovými zařízeními Problémy s pevným diskem Problémy s klávesnicí, myší a dotykovým panelem Problémy místní sítě LAN Problémy bezdrátové sítě WLAN Problémy s možnostmi napájení Softwarové problémy Problémy se zvukem Problémy při startu Jiné problémy Restartování počítače iii

6 Specifikace A-1 Obnovení předinstalovaného software Směrnice 1 Směrnice třídy B...2 USA...2 Kanada...3 Evropská regule...4 Stanovisko souladu s ustanoveními...4 Místní omezení pro použití vysílače Vypnutí vysílače bezdrátové sítě LAN...6 iv

7 Předmluva Bezpečnostní opatření O baterii ČESKY UPOZORNĚNÍ: Při špatném zaměnění baterie hrozí její exploze. Baterii zaměňujte pouze za stejný či ekvivalentní typ doporučovaný výrobcem. Používejte baterie podle instrukcí výrobce. DANISH ADVARSEL! Lithiumbatteri Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. NORWEGIAN ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. SWEDISH VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. FINNISH VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. ENGLISH CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions. DEUTSCH VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch v

8 denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. FRENCH ATTENTION: II y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Upozornění pro uživatele z USA Produkt, který jste si zakoupili, obsahuje dobíjecí baterii. Baterie je recyklovatelná. Na konci její životnosti dbejte pokynů jednotlivých států či lokálních zákonů, jelikož může být ilegální odložit baterii do běžného odpadu. Kontaktujte místní organizaci zpracovávající odpad pro další informace o možné manipulaci a možnostech recyklace. O síťové nabíječce Používejte pouze síťovou nabíječku dodanou s Vaším počítačem. Užití jiného typu síťové nabíječky může zapříčinit chybné fungování nebo nebezpečí. Nepoužívejte adaptér ve velmi vlhkém prostředí. Nikdy se nedotýkejte adaptéru, pokud máte mokré ruce nebo nohy. Pokud používáte síťovou nabíječku k práci se zařízením či dobíjení baterie, ponechejte adekvátní prostor kolem adaptéru, aby byla zajištěná dostatečná ventilace vzduchu okolo. Nepřikrývejte síťovou nabíječku papírem či jinými předměty, aby nebylo sníženo jeho ochlazování. Nepoužívejte síťová nabíječku, pokud ho máte umístěný v přenosné tašce. Připojujte adaptér k příslušnému zdroji energie. Požadavky na elektrické napětí naleznete na produktu nebo na jeho balení. Nepoužívejte adaptér, pokud je kabel poškozený. Nepokoušejte se jednotku opravovat sami. Uvnitř nejsou žádné opravitelné části. Vyměňte jednotku za jinou, pokud je poškozená nebo byla vystavena nadměrné vlhkosti. vi

9 Národní konvence V tomto manuálu jsou následující konvence použity k rozlišení elementů textu. UPOZORNĚNÍ: Podívejte se na přídavné informace, které zahrnují speciální upozornění. UPOZORNĚNÍ: Jestliže nebudete respektovat další instrukce, může se stát, že budou Vaše data ztracena nebo bude Váš počítač poškozen. Klávesy jsou v textu označovány tučně. Například: Zmáčkněte klávesu Enter k dokončení operace. Pokud je klávesa doprovázena znakem plus (+), zmáčkněte první klávesu a zatímco ji držíte, zmáčkněte klávesu následující, nakonec obě povolte. Pokud je to nezbytné, jsou klávesy zobrazeny graficky. Titulek, pokyn, nastavitelná položka nebo tlačítko, které můžete vidět na obrazovce, je zobrazováno tučně. Hodnota nebo nastavení, které můžete vybrat pro nastavení položky, je zobrazováno v kurzivě. Například: Vyberte Start a Vypnout počítač, klikněte na Vypnout, a poté klikněte na tlačítko Uložit změny. vii

10

11 Chapter 1 KAPITOLA Začínáme Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto počítače. Váš počítač plně nahrazuje schopnosti stolního počítače a to vše ve velikosti notebooku. Navíc Vám dovoluje zvyšovat produktivitu práce jak v kanceláři, tak i doma. Samozřejmě, kdykoli budete potřebovat, můžete mít Váš počítač připraven vždy u sebe. V této kapitole se nejprve dozvíte, jak krok za krokem postupovat při vybalování počítače a jeho spouštění. Naleznete zde instrukce pro tyto procedury: Vybalení Připojení k elektrické síti pomocí síťové nabíječky Otevírání a zavírání počítače Zapnutí počítače Vypnutí počítače Dále naleznete sekci, která Vám briskně představí externí komponenty počítače. Poslední část Vás odkáže na další informace, které byste mohli potřebovat poté, co Váš počítač bude připraven k použití. Začínáme 1-1

12 Uvedení počítače do provozu Tato sekce Vás provede celou přípravou počítače k uvedení do provozu. Vybalení Po vybalení počítače z přepravního kartonu byste měli mít tyto standardní položky: Notebook - počítač Příslušenství Síťová nabíječka AC elektrický kabel Zkontrolujte všechny položky. Jestliže je některá zničená nebo chybí, okamžitě upozorněte Vašeho prodejce. Uchovejte přepravní karton a ostatní balící materiály pro případ, že budete chtít svůj počítač v budoucnu skladovat či přepravovat. Připojení do elektrické sítě Počítač může pracovat jak s externím zdrojem elektrické energie, tak i s baterií. Pro první zapnutí počítače je doporučováno použít připojení do elektrické sítě. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán spolu s počítačem. Užití jiného adaptéru může poškodit počítač. 1. Ujistěte se, že počítač je vypnutý. 2. Zasuňte DC konektor ze síťové nabíječky do napájecího konektoru v počítači ( ). 1-2 Začínáme

13 3. Samičí konektor síťové šňůry zasuňte do nabíječky a vidlici do elektrické zásuvky.( ). 4. Když je síťová nabíječka zapnuta, elektrická energie je ze zásuvky přenášena do ní a odtud pak do počítače. Nyní je vše připraveno pro zapnutí počítače. Upozornění: Když odpojujete síťovou nabíječku, nejprve ji odpojte z elektrické zásuvky a poté od počítače. Opačná procedura by mohla zapříčinit poškození adaptéru nebo počítače. Když vypojujete konektor, vždy držte konektor a netahejte nikdy za kabel. UPOZORNĚNÍ: Jestliže je síťová nabíječka připojena, dochází k dobíjení baterie. Pro více informací o provozu na baterii nahlédněte do kapitoly 3. Otevírání počítače Upozornění: Při otevírání a zavírání počítače buďte opatrní. Impulzivní zavírání či otvírání může zapříčinit poškození počítače. Otevřete horní kryt tím, že jej odklopíte. Nastavením úhlu displeje můžete docílit optimální jasnosti obrazu. Začínáme 1-3

14 Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostního hlediska lze počítač zapnout jen tehdy, když je otevřený a to jako prevence před náhodným zapnutím při transportu. 1. Ujistěte se, že počítač je připojen do elektrické sítě. 2. Zmáčkněte spouštěcí tlačítko. 1-4 Začínáme

15 3. Pokaždé, když počítač zapnete, spustí se automaticky test napájení tzv. Power-On Self Test (POST), a poté už by měl naběhnout operační systém Windows. Vypínání Pro vypnutí počítače použijte příkaz Vypnout v operačním systému počítače. UPOZORNĚNÍ: Existují i jiné cesty jak vypnout počítač. Například existuje možnost, že když zapnete počítač, budete tam, kde jste skončili před vypnutím počítače. (Pro více informací se podívejte na Vypínání počítače v kapitole 2.) UPOZORNĚNÍ: Jestliže musíte zapnout počítač okamžitě poté, co jste ho vypnuli, vyčkejte alespoň pět sekund. Rychlé vypínání a zapínání počítače po sobě může počítač poškodit. Začínáme 1-5

16 Pohled na počítač Tato sekce identifikuje externí komponenty a krátce popisuje i funkce každého komponentu. UPOZORNĚNÍ: Vzhled Vámi zakoupeného modelu počítače se může lišit od vzhledu počítače zobrazovaného v tomto manuálu. Prvky na pravé straně Číslo Prvek Popis Čtěte USB porty Pro připojení USB zařízení jako je flash P. 4-3 disk, tiskárna, digitální kamera, joystick, apod. RJ-45 konektor Pro připojení síťového kabelu LAN. P Zámek Kensington Slouží k uzamčení počítače k nepřenosnému objektu. P Začínáme

17 Prvky na levé straně Číslo Prvek Popis Čtěte Napájecí Pro připojení nabíječky. P. 1-2 konektor VGA konektor Pro připojení externího monitoru. P. 4-2 USB porty Pro připojení USB zařízení, jako je flash P. 4-3 disk, tiskárna, digitální kamera, joystick, apod. Chladící otvor Umožňuje odchod teplého vzduchu. Čtečka karet Umožňuje číst SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) nebo MMC (MultiMediaCard) karty pro velkokapacitní paměťová zařízení. P. 4-4 Začínáme 1-7

18 Prvky na spodní straně Číslo Komponent Popis Čtěte Chladící otvor Umožňuje odcházet teplému vzduchu. Pevný disk Uvnitř je pevný disk. Paměťová zdířka Uvnitř je paměťová patice. Baterie Zajišťuje přísun energie, když není počítač připojen do elektrické sítě. P Začínáme

19 Prvky na čele Číslo Komponent Popis Čtěte Čočka kamery Dokáže pořídit snímky nebo nahrávat video. Stereo reproduktory Umožňuje produkci zvuku a hlasu z počítače. P Vypínač Zapnutí a vypnutí počítače (Zapnuto a P. 1-4 Vypnuto). Klávesnice Umožňuje vkládat data do počítače. P. 2-4 Dotykový panel Zprostředkovává funkci myši P. 2-7 prostřednictvím dotyku. Mikrofonní konektor Připojení externího mikrofonu. P Začínáme 1-9

20 Číslo Komponent Popis Čtěte Konektor zvukového výstupu Připojení sluchátek nebo externího reproduktoru se zesilovačem nebo zařízení pro záznam zvuku. P Mikrofon Přijímá zvuky a hlas do počítače. P Indikátory Ukazují stávající status počítačových komponentů a částí. Indikátor elektrické energie. Svítí zeleně, když počítač zapnete. Bliká zeleně, pokud je počítač v úsporném režimu. Indikátor pevného disku. Indikátor baterie. P. 3-3 Nesvítí, když je baterie plně nabitá. Svítí zeleně, když je kapacita baterie mezi 90 a 99%. Svítí žlutě, když je kapacita baterie mezi 20 a 90%. Bliká žlutě, když je kapacita nižší než 20%. WLAN P Svítí zeleně, když je bezdrátová síť WLAN zapnutá Začínáme

21 Kam pro více informací Jakmile bude Váš počítač připraven pro práci, pravděpodobně budete chtít udělat něco z následujícího: Za tímto účelem Pro více informací o počítači Pro instalaci operačního systému, jestliže tak dealer ještě neučinil Pro více informací o operačním systému Pro instalaci ovladačů, jestliže tak dealer již neučinil Pro zadání hesla při zapnutí počítače Nabíjení baterie poprvé Udělejte toto Pokračujte další kapitolou. Pečlivě čtěte instrukce během instalace operačního systému. Čtěte v manuálu o operačním systému. Pokračujte kapitolou č. 6. Podívejte se do Security Menu bezpečnostního menu v kapitole č. 5. Podívejte se na Nabíjení baterie v kapitole č. 3. Začínáme 1-11

22

23 Chapter 2 KAPITOLA Ovládání Vašeho počítače Tato kapitola Vám poskytne informace o užívání počítače. Jestliže jste nováčci v užívání počítače, tato kapitola Vám pomůže naučit se základům. Jestliže jste již zkušený uživatel počítače, ale ještě jste nepracovali s notebookem, čtěte především ty části, které obsahují informace o užívání právě Vašeho unikátního počítače. Tato kapitola popisuje základní operace s těmito prvky: Klávesnice Dotykový panel A tyto funkce: Zapínání a vypínání počítače Video Audio Komunikační funkce Ovládání Vašeho počítače 2-1

24 Zapínání a vypínání počítače Existuje několik možností jak zapnout a vypnout počítač. Zapnutí počítače Ke každému zapnutí počítače vždy použijete vypínač. Počítač po zapnutí startuje operační systém (OS), který je na paměťovém zařízení, jako je pevný disk nebo optická média. Počítač automaticky načte OS poté, co počítač zapnete. Tento proces se nazývá zavedení systému. UPOZORNĚNÍ: Tento operační systém je základem pro všechny softwarové aplikace programů. Váš počítač používá operační systém Microsoft Windows. Vypnutí počítače Když dokončíte svou práci, můžete počítač vypnout nebo ho nechat v úsporném režimu či v režimu hibernace: Přejití do Udělejte toto Zapnutí či režimu návrat zpět Vypnutí Následujte pokyny procedury vypínání Stiskněte operačního systému. Tento postup je vypínač. prevencí proti ztrátě neuložených dat nebo jako prevence proti poškození programů. Jestliže systém zamrzne kvůli hardwarovému nebo softwarovému problému, stiskněte zapínací tlačítko a vypněte počítač. Úsporný režim V závislosti nastavení Windows můžete Stiskněte počítač uvést do úsporného režimu: jakoukoli Zavřením displeje klávesu. Stiskem klávesy Fn+ klíče F9 Stiskem Vypínače Hibernace V závislosti nastavení Windows můžete Stiskněte 2-2 Ovládání Vašeho počítače

25 Přejití do režimu Udělejte toto počítač uvést do úsporného režimu: Zavřením displeje Stiskem klávesy Fn+ klíče F9 Stiskem Vypínače Zapnutí či návrat zpět zapínací tlačítko. Čtěte Možnosti napájení v kapitole 3 pro více informací o možnostech napájení. Ovládání Vašeho počítače 2-3

26 Používání klávesnice Klávesnice může být rozdělena do čtyř hlavních sekcí plus klávesa Fn. Číslo Prvek Funkční klávesy Klávesy ovládající kurzor Numerická klávesnice Písmenná klávesnice Popis Funkce těchto kláves je multifunkční, což je definováno užitím v jednotlivých programech. Klávesy pro ovládání kurzoru se obecně používají pro účely úprav. Jsou to klávesy Home, End, Page Up a Page Down. Stanou se nimi šipky doleva, doprava, nahoru a dolů se současným stiskem klávesy Fn. Pokud je aktivní režim Num Lock, aktivujete ho přidržením klávesy Fn a zmáčknutím klávesy Num Lock, budou klávesy v oblasti numerické klávesnice psát čísla. Když je Num Lock vypnutý, je opět aktivováno psaní písmen. Písmenné klávesy jsou podobné klávesám na psacím stroji. Několik kláves je však přidáno, jako je Ctrl, Alt, Esc a zamykací klávesy, pro speciální účely. Pokud jsou zamykací klávesy stisknuty, zobrazí se příslušné oznámení. 2-4 Ovládání Vašeho počítače

27 Číslo Prvek Klávesa Fn Popis Klávesa Fn, v levé dolní části klávesnice, se používá v kombinaci s jinou klávesou k provedení alternativní funkce klávesy. Písmena Fn a alternativní funkce jsou identifikovány na klávesnici modrou barvou. Pro provedení požadované funkce nejprve stiskněte a přidržte klávesu Fn, poté stiskněte jinou klávesu. Klávesy rychlé volby jsou značeny na klávesnici F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, a F9 (viz klávesy rychlé volby ). Klávesy rychlé volby Klávesy rychlé volby je kdykoliv možné použít v kombinaci s ostatními klávesami k aktivaci speciálních funkcí počítače. Většina kláves rychlé volby pracuje cyklicky. Vždy, když je kombinace stisknuta, změní se cyklicky nastavení dané položky na další. Klávesy rychlé volby můžete rychle identifikovat prostřednictvím popisku na vrchu klávesy. Klávesy rychlé volby jsou popsány následovně: Klávesa Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Popis Zapne/vypne bezdrátovou síť WLAN. Zapne/vypne ztlumení výstupu zvuku. Sníží hlasitost. Zvýší hlasitost. Sníží jas LCD monitoru. Zvýší jas LCD monitoru. Přepne výstup displeje na jedno z následujících externích zařízení připojených k počítači. Po nastartování systému s připojeným CRT monitorem: Fn + F8 UPOZORNĚNÍ: Tato funkce je dostupná pouze pro Plug & Play zařízení. Zapne/vypne bezdrátové připojení Bluetooth. Ovládání Vašeho počítače 2-5

28 Klávesa Fn + F9 Popis Slouží jako usínací tlačítko, jehož funkci ve Windows určíte v Možnostech napájení. (viz Možnosti napájení v kapitole 3.) Klávesy Windows Na klávesnici jsou umístěny dvě klávesy, které provádějí specifické funkce Windows. Klávesa Windows logo otevírá nabídku Start a provádí specifické funkce, pokud ji použijete v kombinaci s jinými klávesami. Aplikační klávesa myši. má obvykle stejný efekt jako kliknutí na pravé tlačítko 2-6 Ovládání Vašeho počítače

29 Použití dotykového panelu UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pera. Takové počínání může způsobit poškození povrchu. UPOZORNĚNÍ: Pro optimální výkonnost dotykového panelu mějte vždy prsty a dotykový panel čistý a suchý. Při poklepu klepejte zlehka. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Dotykový panel je ukazovací zařízení, které dovoluje komunikovat s počítačem kontrolováním pozice kurzoru na obrazovce a umožňuje učinit volbu kliknutím na dané tlačítko. Dotykový panel se skládá z obdélníkové plochy a pravého a levého tlačítka. Pro použití dotykového panelu umístěte ukazováček nebo palec na plochu. Obdélníková plocha je jako miniaturní duplikát Vašeho monitoru. Podle toho jak kloužete po panelu, pohybuje se kurzor na obrazovce. Jakmile Váš prst dosáhne okraje plochy, jednoduše přemístěte prst nadzvednutím a opět umístěte na druhou stranu. Zde najdete pojmy, které byste měli znát při používání dotykový panelu. Pojmy Ukázání Akce Posunujte prst po panelu, dokud kurzor neukáže na požadovanou položku na obrazovce. Ovládání Vašeho počítače 2-7

30 Pojmy Klik Dvojklik Přetažení Rolování Akce Zmáčkněte a povolte levé tlačítko. nebo Klepněte zlehka kdekoli na panel. Zmáčkněte a povolte levé tlačítko rychle dvakrát za sebou nebo Klepněte rychle dvakrát na panel. Zmáčkněte a držte levé tlačítko, poté přetáhněte prstem po panelu, dokud nedosáhnete cílového místa. Nakonec uvolněte tlačítko, když dosáhnete přesunu zvoleného objektu. Objekt bude zanechán v nové lokaci. nebo- Jemně klepněte na panel a při druhém klepnutí zůstaňte v kontaktu s panelem. Poté přesuňte prst přes panel pro přesun vybraného objektu do cílové lokace. Po zdvihnutí Vašeho prstu z panelu se vybraný objekt přesune do vybraného místa. Rolování znamená pohybovat se nahoru a dolů, doleva a doprava na pracovní ploše. Tato funkce pracuje pouze po instalaci ovladače dotykového panelu, který je dodáván s počítačem. Je pravděpodobné, že tato funkce nebude fungovat ve všech aplikacích. UPOZORNĚNÍ K TABULCE: Pokud zaměníte levé a pravé tlačítko, poklepání na dotykový panel, jako alternativní možnost dvojkliku, nebude již nadále platná. Nastavení dotykového panelu Pravděpodobně budete chtít nastavit dotykový panel podle Vašich potřeb. Například, jestliže jste levák, můžete si prohodit funkci levého tlačítka za pravé a naopak. Můžete také měnit velikost kurzoru, jeho rychlost apod. Pro nastavení dotykového panelu ve Windows běžte na Start Ovládací panely Myš. 2-8 Ovládání Vašeho počítače

31 Užití funkce zobrazení Video subsystém na Vašem počítači má tyto vlastnosti: 8.9 palců TFT barevný LCD displej s rozlišením Současné zobrazování na LCD displeji a na externí obrazovce je užitečné, při prezentacích, jelikož ve stejný čas můžete sledovat obecenstvo a kontrolovat obraz na Vašem počítači. Schopnost více obrazovek umožňuje rozšíření pracovní plochy na další zobrazovací zařízení, což znamená, že máte více pracovního místa. Hospodaření s energií UPOZORNĚNÍ: Na Vašem počítači je předinstalovaný video ovladač, který podporuje zobrazování na více obrazovkách a další rozšiřující nastavení. UPOZORNĚNÍ: Počítač se přepne do úsporného režimu případně do režimu hibernace, ve chvíli když zavřete displej. Jestliže však chcete používat počítač, i když je zavřený, nastavte Neprovádět žádnou akci v nastavení Při uzavření krytu přenosného počítače a to cestou Ovládací panely Možnosti napájení Upřesnit. Takto počítač nepřejde do úsporného režimu či režimu hibernace, ve chvíli kdy zavřete displej. Konfigurace vlastností zobrazení UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte externí CRT monitor, rozlišení závisí na podporovaném rozlišení právě používaného externího monitoru. Ve Vašem počítači bylo přednastaveno výchozí rozlišení a počet barev, a to již před jeho zakoupením. Na toto nastavení se můžete podívat či ho měnit skrze operační systém. Pro více informací se podívejte do dokumentace k Vašemu operačnímu systému či vyhledejte online pomoc pro specifické informace. Pro zobrazení ve vyšším rozlišení můžete připojit externí monitor, který podporuje vyšší rozlišení. (Viz Připojení externího monitoru v kapitole 4 pro více informací.) Ovládání Vašeho počítače 2-9

32 Užití audio funkcí UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači jsou předinstalovány audio ovladače, které podporují rozšířené možnosti. UPOZORNĚNÍ: Jestliže jsou v nahrávce nějaké hluky, zkuste snížit hlasitost nahrávání mikrofonu. Audio subsystém Vašeho počítače má tyto vlastnosti: Vestavěný systém nahrávání a přehrávání zvuku na Vašem počítači. Nastavení reproduktorů ( ) Vestavěný mikrofon ( ) Konektor pro externí audio zařízení ( a ) Existují různé možnosti nahrávání a přehrávání. Tyto možnosti jsou však závislé na druhu operačního systému, se kterým zrovna pracujete. Více informací můžete vyhledat v dokumentaci k Vašemu operačnímu systému nebo vyhledejte pomoc online pro specifické informace Ovládání Vašeho počítače

33 Připojení audio zařízení Pro vyšší audio kvalitu můžete připojit jiné externí audio zařízení, přes které bude počítač nahrávat nebo reprodukovat zvuk. UPOZORNĚNÍ: Po připojení externího audio zařízení se ujistěte, zda jste specifikovali správně, která zařízení se mají použít v systému. Konektor zvukového výstupu ( ) umožňuje připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. Mikrofonní konektor ( ) umožňuje připojení externího mikrofonu pro nahrávání hlasu nebo zvuku. UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte externí reproduktor/sluchátka nebo mikrofon, nemůžete zároveň používat vestavěné prvky. Ovládání Vašeho počítače 2-11

34 Užití komunikačních funkcí Užití síťového připojení LAN UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači je předinstalován síťový ovladač, který Vám umožňuje se připojit do sítě prostřednictvím LAN. Vestavěná síťová karta10base-t/100base-tx LAN (Local Area Network) umožňuje připojit Váš počítač do sítě. Karta podporuje přenos dat rychlostí 100 Mbps. Pro připojení síťového kabelu do LAN modulu, připojte jeden konec kabelu do RJ-45 slotu na Vašem počítači a druhý konec do síťové zdířky. Užití bezdrátové sítě WLAN UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači je předinstalován ovladač bezdrátové sítě WLAN pro připojení se do WLAN sítě. Vestavěná mini karta pro bezdrátové připojení WLAN je předinstalována ve Vašem počítači. Tato karta umožňuje přístup do sítě a k internetu v prostředí, kde se nachází bezdrátová síť. WLAN má tyto vlastnosti: Podpora režimů Peer-to-Peer (Ad-Hoc) a Acces Point(Infrastrukture) WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128-bit šifrování dat IEEE b/g standard 2-12 Ovládání Vašeho počítače

35 Zapnutí/vypnutí WLAN UPOZORNĚNÍ: FAA (Federální letecká společnost) považuje za nebezpečné pracovat s bezdrátovým zařízením na palubě letadla z důvodu narušování bezpečnosti letu. Pamatujte tedy na to, abyste vždy vypnuli bezdrátovou sít WLAN, když používáte počítač na palubě letadla. Váš počítač má přednastavenou WLAN klávesu rychlé volby, která umožňuje přepnout WLAN vysílač do pozice zapnuto/vypnuto (viz klávesy rychlé volby v kapitole 2). Čas potřebný k úspěšnému připojení Vašeho počítače k WLAN síti se pohybuje okolo 30 sekund, proti tomu odpojení trvá přibližně 10 sekund. Připojení k bezdrátové síti Pro připojení k bezdrátové síti postupujte následovně: 1. Ujistěte se, že WLAN je zapnutá (zkontrolujte pomocí Fn+F1). 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového připojení v systémové liště a klikněte na Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici. 3. Jestliže je nějaká síť detekována, objeví se nabídka jako v následujícím okně. Ovládání Vašeho počítače 2-13

36 4. Klikněte na požadovanou síť a klikněte na Připojit. 5. V závislosti na nastavení můžete být požádáni ke vložení WEP hesla (Pro více informací o nastavení bezdrátového připojení použijte Windows nápovědu online. Užití Bluetooth funkce UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači je předinstalován bluetooth ovladač pro použití Bluetooth funkce. Váš počítač má schopnost spolupracovat či komunikovat s jinými zařízeními bez kabelu pomocí bezdrátového připojení Bluetooth s krátkým dosahem (okolo 10 metrů). Zapnutí/vypnutí Bluetooth Váš počítač má přednastavenou klávesu rychlé volby- v kombinaci Fn+F8 pro zapínání/vypínání Bluetooth (viz Klávesy rychlé volby v kapitole 2). Status Bluetooth připojení je indikován ikonou, která je umístěna v systémové liště. Status Vypnuto Zapnuto Připojeno Ikona (modrá s červeným logem) (modrá s bílým logem) (modrá se zeleným logem) Pomocí Bluetooth utilit lze nastavení připojení a transfery souborů. Připojení k jinému zařízení pomocí Bluetooth 1. Ujistěte se, že cílové zařízení Bluetooth je zapnuté a zjistitelné a v dosahu. (Viz dokumentace dodaná s Bluetooth zařízením.) 2. Dvojklikněte na ikonu a poté klikněte na Add a Bluetooth Device. Nebo klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth Device., a poté klikněte na Add a 2-14 Ovládání Vašeho počítače

37 3. Ukáže se průvodce nastavení Bluetooth. Klikněte na Next. 4. Vyberte zařízení a poté klikněte na Next. 5. V závislosti na typu zařízení s Bluetooth, které chcete připojit, budete potřebovat vložit případné informace. Ovládání Vašeho počítače 2-15

38 Odeslání souboru 1. Na Vašem počítači vyhledejte soubor, který chcete přenést. 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte Odeslat a poté na Bluetooth. 3. Klikněte na cílové zařízení, a poté na OK. Poté začne přenos Ovládání Vašeho počítače

39 Chapter 3 KAPITOLA Možnosti napájení Váš počítač pracuje jak s externím zdrojem připojeným k síti, tak i s interním zdrojem, který je představován baterií. Tato kapitola Vám poskytne informace, jak efektivně hospodařit s energií. Pro zachování optimálního výkonu baterie je důležité baterii používat správně. Tém a této kapitoly zahrnuje: Co je síťová nabíječka Jak dobíjet baterii Kdy a jak zahájit používání baterie Jak zkontrolovat úroveň nabití baterie Jak vyměnit baterii Co se stane, pokud je baterie slabá a co je zapotřebí udělat Jaké jsou možnosti napájení Jak šetřit energií Možnosti napájení 3-1

40 Síťová nabíječka UPOZORNĚNÍ: Síťová nabíječka je určena pouze pro použití s Vaším počítačem. Připojení síťová nabíječky k jinému zařízení může vést k jejímu poškození. Síťový kabel dodávaný s Vaším počítačem je určen pro použití v zemi, ve které byl počítač zakoupen. Jestliže plánujete cestu do zahraničí, konzultujte vhodnost Vašeho kabelu a jeho zakončení s Vaším prodejcem. Když odpojujete síťovou nabíječku, nejprve ji odpojte z elektrické zásuvky a poté z počítače. Opačný postup může zapříčinit poškození síťové nabíječky nebo počítače. Když odpojujete konektor, vždy ho držte za jeho zakončení. Nikdy netahejte za kabel. Síťová nabíječka je měnič střídavého napětí na napětí stejnosměrné. Váš počítač je napájen stejnosměrným napětím, zatímco elektrická zásuvka obvykle poskytuje střídavé napětí. Síťová nabíječka slouží jak pro napájení, tak i pro nabíjení baterie. Nabíječku lze napájet střídavým napětím v rozsahu 100~240 V. 3-2 Možnosti napájení

41 Baterie Baterie představuje interní zdroj energie pro Váš počítač. Baterie je dobíjecí. Dobití umožňuje síťová nabíječka. Provozní čas plně nabité baterie závisí na tom, jak pracujete s počítačem. Jestliže používáte periferní zařízení, bude provozní čas baterie kratší. UPOZORNĚNÍ: O péči a životnosti baterie se dočtete v kapitole 7 v sekci Pokyny pro provoz baterie. Dobíjení baterie UPOZORNĚNÍ: Dobíjení nezačne, pokud je teplota baterie nižší než 0 C (32 F) nebo nad 40 C (104 F). UPOZORNĚNÍ: Dobíjení se zastaví, když indikátor začne blikat červeně, což znamená, že se teplota baterie dostala nad 60 C (140 F). Jestliže se toto stane, baterie může být poškozena. Kontaktujte prosím autorizovaný servis. UPOZORNĚNÍ: Během dobíjení neodpojujte síťovou nabíječku, dokud nebude baterie zcela nabita. V opačném případě dospějete k předčasnému stárnutí baterie. Pro dobíjení baterie připojte síťovou nabíječku k počítači a do elektrické zásuvky. Indikátor dobíjení baterie ( ) se na počítači rozsvítí žlutě, což znamená, že se právě baterie dobíjí. V době dobíjení baterie je doporučováno mít počítač vypnutý. Když je baterie plně nabita, indikátor se rozsvítí zeleně. UPOZORNĚNÍ: Poté, co je počítač plně dobit, neodpojujte a znovu nepřipojujte okamžitě po sobě síťovou nabíječku pro opětovné nabíjení. Toto počínání může zapříčinit poškození baterie. UPOZORNĚNÍ: Úroveň nabití baterie se může automaticky snižovat samovybíjením (0.21 % za den) a to dokonce i v případě plného dobití baterie (100 %). Toto se děje nezávisle na tom, zda je baterie umístěna v počítači. Inicializace baterie Novou baterii je třeba inicializovat, než ji použijete poprvé nebo v případě bude-li aktuální operační čas baterie o mnoho kratší, než je očekáváno. Inicializace je proces plného nabití, vybití a znovu nabití baterie. Obecně to zabere několik hodin. Možnosti napájení 3-3

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah ÚVOD... -

Více

Eee PC Uživatelská příručka Windows 7 Edition Eee PC Série1011/1015/ R051/R011

Eee PC Uživatelská příručka Windows 7 Edition Eee PC Série1011/1015/ R051/R011 Eee PC Uživatelská příručka Windows 7 Edition Eee PC Série1011/1015/ R051/R011 CZ6518 Obsah Obsah... ii O této uživatelské příručce...iv Poznámky pro tuto příručku...iv Bezpečnostní opatření... v Bezpečnostní

Více

Eee PC. Uživatelská příručka Windows XP Edition Eee PC Série 1000 Eee PC Série 904 Eee PC Série 901

Eee PC. Uživatelská příručka Windows XP Edition Eee PC Série 1000 Eee PC Série 904 Eee PC Série 901 Eee PC Uživatelská příručka Windows XP Edition Eee PC Série 1000 Eee PC Série 904 Eee PC Série 901 Obsah Kapitola 1: Představujeme Eee PC O této uživatelské příručce... 1-2 Poznámky pro tuto příručku...

Více

Uživatelská příručka Windows 7 Edition ASUS Série1225/R252

Uživatelská příručka Windows 7 Edition ASUS Série1225/R252 CZ7100 Uživatelská příručka Windows 7 Edition ASUS Série1225/R252 Obsah O této uživatelské příručce...iv Poznámky pro tuto příručku...iv Bezpečnostní opatření... v Kapitola 1: O součástkách Horní strana...1-2

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Eee PC Uživatelská příručka Windows 7 Edition Eee PC X101

Eee PC Uživatelská příručka Windows 7 Edition Eee PC X101 Eee PC Uživatelská příručka Windows 7 Edition Eee PC X101 CZ6833 Obsah O této uživatelské příručce...iv Poznámky pro tuto příručku...iv Bezpečnostní opatření... v Kapitola 1: O součástkách Horní strana...1-2

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka Mini

Uživatelská příručka Mini Uživatelská příručka Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

Notebook uživatelská příručka

Notebook uživatelská příručka CZ4458 Notebook uživatelská příručka ON OFF Březen 2009 Obsah Bezpečnostní opatření... 3 Příprava notebooku... 5 Používání dotykové plochy... 7 Seznámení s díly... 8 Levá strana... 8 Pravá strana...10

Více

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka CZ8680 První edice Říjen 2013 Notebook E-příručka Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/6) Obchodní značky: Veškeré názvy značek a produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností. Poznámka: Informace

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více