Uživatelská příručka k zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k zařízení"

Transkript

1 Uživatelská příručka k zařízení

2 Revize: R01 (Prosinec 2008) OBCHODNÍ ZNAČKA Bluetooth světová značka a logo je registrovanou obchodní značkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. Všechny značky a produkty jmenované jsou registrovanými obchodními značkami. UPOZORNĚNÍ Informace obsažené v tomto manuálu mohou být změněny bez upozornění.

3 Obsah Obsah i Předmluva v Bezpečnostní opatření...v O baterii...v O síťové nabíječce...vi Národní konvence... vii Začínáme 1-1 Uvedení počítače do provozu Vybalení Připojení do elektrické sítě Otevírání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Pohled na počítač Prvky na pravé straně Prvky na levé straně Prvky na spodní straně Prvky na čele Kam pro více informací Ovládání Vašeho počítače Zapínání a vypínání počítače Zapnutí počítače Vypnutí počítače Používání klávesnice Klávesy rychlé volby Použití dotykového panelu Nastavení dotykového panelu i

4 Užití funkce zobrazení Konfigurace vlastností zobrazení Užití audio funkcí Připojení audio zařízení Užití komunikačních funkcí Užití síťového připojení LAN Užití bezdrátové sítě WLAN Užití Bluetooth funkce Možnosti napájení Síťová nabíječka Baterie Dobíjení baterie Inicializace baterie Kontrola stavu nabití baterie Výměna baterie Signalizace slabé baterie a děj následující Možnosti napájení Režim hibernace Tipy na šetření s energií Rozšiřování funkcí Vašeho počítače Připojení externího monitoru Připojení USB zařízení Užití čtečky paměťových karet Inovace interních komponentů Používání nastavení BIOS Kdy a jak použít BIOS Setup Kdy použít Spuštění BIOS Setup Pohyb v nabídce a volby Hlavní menu Pokročilé menu Menu pro zavedení sytému ii

5 Bezpečnostní menu Exit menu Použití softwarových ovladačů Jak používat ovladač disku Péče o počítač Ochrana počítače Centrum zabezpečení systému Windows Užití hesla Užití zamykacího kabelu Péče o počítač Rady pro umístění Všeobecné rady Rady pro čištění počítače Rady pro péči o Baterii Při cestování Řešení problémů Předběžný kontrolní seznam Řešení běžných problémů Problémy s baterií Problémy s bluetooth Problémy s obrazem Problémy s hardwarovými zařízeními Problémy s pevným diskem Problémy s klávesnicí, myší a dotykovým panelem Problémy místní sítě LAN Problémy bezdrátové sítě WLAN Problémy s možnostmi napájení Softwarové problémy Problémy se zvukem Problémy při startu Jiné problémy Restartování počítače iii

6 Specifikace A-1 Obnovení předinstalovaného software Směrnice 1 Směrnice třídy B...2 USA...2 Kanada...3 Evropská regule...4 Stanovisko souladu s ustanoveními...4 Místní omezení pro použití vysílače Vypnutí vysílače bezdrátové sítě LAN...6 iv

7 Předmluva Bezpečnostní opatření O baterii ČESKY UPOZORNĚNÍ: Při špatném zaměnění baterie hrozí její exploze. Baterii zaměňujte pouze za stejný či ekvivalentní typ doporučovaný výrobcem. Používejte baterie podle instrukcí výrobce. DANISH ADVARSEL! Lithiumbatteri Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. NORWEGIAN ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. SWEDISH VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. FINNISH VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. ENGLISH CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions. DEUTSCH VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch v

8 denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. FRENCH ATTENTION: II y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Upozornění pro uživatele z USA Produkt, který jste si zakoupili, obsahuje dobíjecí baterii. Baterie je recyklovatelná. Na konci její životnosti dbejte pokynů jednotlivých států či lokálních zákonů, jelikož může být ilegální odložit baterii do běžného odpadu. Kontaktujte místní organizaci zpracovávající odpad pro další informace o možné manipulaci a možnostech recyklace. O síťové nabíječce Používejte pouze síťovou nabíječku dodanou s Vaším počítačem. Užití jiného typu síťové nabíječky může zapříčinit chybné fungování nebo nebezpečí. Nepoužívejte adaptér ve velmi vlhkém prostředí. Nikdy se nedotýkejte adaptéru, pokud máte mokré ruce nebo nohy. Pokud používáte síťovou nabíječku k práci se zařízením či dobíjení baterie, ponechejte adekvátní prostor kolem adaptéru, aby byla zajištěná dostatečná ventilace vzduchu okolo. Nepřikrývejte síťovou nabíječku papírem či jinými předměty, aby nebylo sníženo jeho ochlazování. Nepoužívejte síťová nabíječku, pokud ho máte umístěný v přenosné tašce. Připojujte adaptér k příslušnému zdroji energie. Požadavky na elektrické napětí naleznete na produktu nebo na jeho balení. Nepoužívejte adaptér, pokud je kabel poškozený. Nepokoušejte se jednotku opravovat sami. Uvnitř nejsou žádné opravitelné části. Vyměňte jednotku za jinou, pokud je poškozená nebo byla vystavena nadměrné vlhkosti. vi

9 Národní konvence V tomto manuálu jsou následující konvence použity k rozlišení elementů textu. UPOZORNĚNÍ: Podívejte se na přídavné informace, které zahrnují speciální upozornění. UPOZORNĚNÍ: Jestliže nebudete respektovat další instrukce, může se stát, že budou Vaše data ztracena nebo bude Váš počítač poškozen. Klávesy jsou v textu označovány tučně. Například: Zmáčkněte klávesu Enter k dokončení operace. Pokud je klávesa doprovázena znakem plus (+), zmáčkněte první klávesu a zatímco ji držíte, zmáčkněte klávesu následující, nakonec obě povolte. Pokud je to nezbytné, jsou klávesy zobrazeny graficky. Titulek, pokyn, nastavitelná položka nebo tlačítko, které můžete vidět na obrazovce, je zobrazováno tučně. Hodnota nebo nastavení, které můžete vybrat pro nastavení položky, je zobrazováno v kurzivě. Například: Vyberte Start a Vypnout počítač, klikněte na Vypnout, a poté klikněte na tlačítko Uložit změny. vii

10

11 Chapter 1 KAPITOLA Začínáme Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto počítače. Váš počítač plně nahrazuje schopnosti stolního počítače a to vše ve velikosti notebooku. Navíc Vám dovoluje zvyšovat produktivitu práce jak v kanceláři, tak i doma. Samozřejmě, kdykoli budete potřebovat, můžete mít Váš počítač připraven vždy u sebe. V této kapitole se nejprve dozvíte, jak krok za krokem postupovat při vybalování počítače a jeho spouštění. Naleznete zde instrukce pro tyto procedury: Vybalení Připojení k elektrické síti pomocí síťové nabíječky Otevírání a zavírání počítače Zapnutí počítače Vypnutí počítače Dále naleznete sekci, která Vám briskně představí externí komponenty počítače. Poslední část Vás odkáže na další informace, které byste mohli potřebovat poté, co Váš počítač bude připraven k použití. Začínáme 1-1

12 Uvedení počítače do provozu Tato sekce Vás provede celou přípravou počítače k uvedení do provozu. Vybalení Po vybalení počítače z přepravního kartonu byste měli mít tyto standardní položky: Notebook - počítač Příslušenství Síťová nabíječka AC elektrický kabel Zkontrolujte všechny položky. Jestliže je některá zničená nebo chybí, okamžitě upozorněte Vašeho prodejce. Uchovejte přepravní karton a ostatní balící materiály pro případ, že budete chtít svůj počítač v budoucnu skladovat či přepravovat. Připojení do elektrické sítě Počítač může pracovat jak s externím zdrojem elektrické energie, tak i s baterií. Pro první zapnutí počítače je doporučováno použít připojení do elektrické sítě. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán spolu s počítačem. Užití jiného adaptéru může poškodit počítač. 1. Ujistěte se, že počítač je vypnutý. 2. Zasuňte DC konektor ze síťové nabíječky do napájecího konektoru v počítači ( ). 1-2 Začínáme

13 3. Samičí konektor síťové šňůry zasuňte do nabíječky a vidlici do elektrické zásuvky.( ). 4. Když je síťová nabíječka zapnuta, elektrická energie je ze zásuvky přenášena do ní a odtud pak do počítače. Nyní je vše připraveno pro zapnutí počítače. Upozornění: Když odpojujete síťovou nabíječku, nejprve ji odpojte z elektrické zásuvky a poté od počítače. Opačná procedura by mohla zapříčinit poškození adaptéru nebo počítače. Když vypojujete konektor, vždy držte konektor a netahejte nikdy za kabel. UPOZORNĚNÍ: Jestliže je síťová nabíječka připojena, dochází k dobíjení baterie. Pro více informací o provozu na baterii nahlédněte do kapitoly 3. Otevírání počítače Upozornění: Při otevírání a zavírání počítače buďte opatrní. Impulzivní zavírání či otvírání může zapříčinit poškození počítače. Otevřete horní kryt tím, že jej odklopíte. Nastavením úhlu displeje můžete docílit optimální jasnosti obrazu. Začínáme 1-3

14 Zapnutí a vypnutí počítače Zapnutí UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostního hlediska lze počítač zapnout jen tehdy, když je otevřený a to jako prevence před náhodným zapnutím při transportu. 1. Ujistěte se, že počítač je připojen do elektrické sítě. 2. Zmáčkněte spouštěcí tlačítko. 1-4 Začínáme

15 3. Pokaždé, když počítač zapnete, spustí se automaticky test napájení tzv. Power-On Self Test (POST), a poté už by měl naběhnout operační systém Windows. Vypínání Pro vypnutí počítače použijte příkaz Vypnout v operačním systému počítače. UPOZORNĚNÍ: Existují i jiné cesty jak vypnout počítač. Například existuje možnost, že když zapnete počítač, budete tam, kde jste skončili před vypnutím počítače. (Pro více informací se podívejte na Vypínání počítače v kapitole 2.) UPOZORNĚNÍ: Jestliže musíte zapnout počítač okamžitě poté, co jste ho vypnuli, vyčkejte alespoň pět sekund. Rychlé vypínání a zapínání počítače po sobě může počítač poškodit. Začínáme 1-5

16 Pohled na počítač Tato sekce identifikuje externí komponenty a krátce popisuje i funkce každého komponentu. UPOZORNĚNÍ: Vzhled Vámi zakoupeného modelu počítače se může lišit od vzhledu počítače zobrazovaného v tomto manuálu. Prvky na pravé straně Číslo Prvek Popis Čtěte USB porty Pro připojení USB zařízení jako je flash P. 4-3 disk, tiskárna, digitální kamera, joystick, apod. RJ-45 konektor Pro připojení síťového kabelu LAN. P Zámek Kensington Slouží k uzamčení počítače k nepřenosnému objektu. P Začínáme

17 Prvky na levé straně Číslo Prvek Popis Čtěte Napájecí Pro připojení nabíječky. P. 1-2 konektor VGA konektor Pro připojení externího monitoru. P. 4-2 USB porty Pro připojení USB zařízení, jako je flash P. 4-3 disk, tiskárna, digitální kamera, joystick, apod. Chladící otvor Umožňuje odchod teplého vzduchu. Čtečka karet Umožňuje číst SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) nebo MMC (MultiMediaCard) karty pro velkokapacitní paměťová zařízení. P. 4-4 Začínáme 1-7

18 Prvky na spodní straně Číslo Komponent Popis Čtěte Chladící otvor Umožňuje odcházet teplému vzduchu. Pevný disk Uvnitř je pevný disk. Paměťová zdířka Uvnitř je paměťová patice. Baterie Zajišťuje přísun energie, když není počítač připojen do elektrické sítě. P Začínáme

19 Prvky na čele Číslo Komponent Popis Čtěte Čočka kamery Dokáže pořídit snímky nebo nahrávat video. Stereo reproduktory Umožňuje produkci zvuku a hlasu z počítače. P Vypínač Zapnutí a vypnutí počítače (Zapnuto a P. 1-4 Vypnuto). Klávesnice Umožňuje vkládat data do počítače. P. 2-4 Dotykový panel Zprostředkovává funkci myši P. 2-7 prostřednictvím dotyku. Mikrofonní konektor Připojení externího mikrofonu. P Začínáme 1-9

20 Číslo Komponent Popis Čtěte Konektor zvukového výstupu Připojení sluchátek nebo externího reproduktoru se zesilovačem nebo zařízení pro záznam zvuku. P Mikrofon Přijímá zvuky a hlas do počítače. P Indikátory Ukazují stávající status počítačových komponentů a částí. Indikátor elektrické energie. Svítí zeleně, když počítač zapnete. Bliká zeleně, pokud je počítač v úsporném režimu. Indikátor pevného disku. Indikátor baterie. P. 3-3 Nesvítí, když je baterie plně nabitá. Svítí zeleně, když je kapacita baterie mezi 90 a 99%. Svítí žlutě, když je kapacita baterie mezi 20 a 90%. Bliká žlutě, když je kapacita nižší než 20%. WLAN P Svítí zeleně, když je bezdrátová síť WLAN zapnutá Začínáme

21 Kam pro více informací Jakmile bude Váš počítač připraven pro práci, pravděpodobně budete chtít udělat něco z následujícího: Za tímto účelem Pro více informací o počítači Pro instalaci operačního systému, jestliže tak dealer ještě neučinil Pro více informací o operačním systému Pro instalaci ovladačů, jestliže tak dealer již neučinil Pro zadání hesla při zapnutí počítače Nabíjení baterie poprvé Udělejte toto Pokračujte další kapitolou. Pečlivě čtěte instrukce během instalace operačního systému. Čtěte v manuálu o operačním systému. Pokračujte kapitolou č. 6. Podívejte se do Security Menu bezpečnostního menu v kapitole č. 5. Podívejte se na Nabíjení baterie v kapitole č. 3. Začínáme 1-11

22

23 Chapter 2 KAPITOLA Ovládání Vašeho počítače Tato kapitola Vám poskytne informace o užívání počítače. Jestliže jste nováčci v užívání počítače, tato kapitola Vám pomůže naučit se základům. Jestliže jste již zkušený uživatel počítače, ale ještě jste nepracovali s notebookem, čtěte především ty části, které obsahují informace o užívání právě Vašeho unikátního počítače. Tato kapitola popisuje základní operace s těmito prvky: Klávesnice Dotykový panel A tyto funkce: Zapínání a vypínání počítače Video Audio Komunikační funkce Ovládání Vašeho počítače 2-1

24 Zapínání a vypínání počítače Existuje několik možností jak zapnout a vypnout počítač. Zapnutí počítače Ke každému zapnutí počítače vždy použijete vypínač. Počítač po zapnutí startuje operační systém (OS), který je na paměťovém zařízení, jako je pevný disk nebo optická média. Počítač automaticky načte OS poté, co počítač zapnete. Tento proces se nazývá zavedení systému. UPOZORNĚNÍ: Tento operační systém je základem pro všechny softwarové aplikace programů. Váš počítač používá operační systém Microsoft Windows. Vypnutí počítače Když dokončíte svou práci, můžete počítač vypnout nebo ho nechat v úsporném režimu či v režimu hibernace: Přejití do Udělejte toto Zapnutí či režimu návrat zpět Vypnutí Následujte pokyny procedury vypínání Stiskněte operačního systému. Tento postup je vypínač. prevencí proti ztrátě neuložených dat nebo jako prevence proti poškození programů. Jestliže systém zamrzne kvůli hardwarovému nebo softwarovému problému, stiskněte zapínací tlačítko a vypněte počítač. Úsporný režim V závislosti nastavení Windows můžete Stiskněte počítač uvést do úsporného režimu: jakoukoli Zavřením displeje klávesu. Stiskem klávesy Fn+ klíče F9 Stiskem Vypínače Hibernace V závislosti nastavení Windows můžete Stiskněte 2-2 Ovládání Vašeho počítače

25 Přejití do režimu Udělejte toto počítač uvést do úsporného režimu: Zavřením displeje Stiskem klávesy Fn+ klíče F9 Stiskem Vypínače Zapnutí či návrat zpět zapínací tlačítko. Čtěte Možnosti napájení v kapitole 3 pro více informací o možnostech napájení. Ovládání Vašeho počítače 2-3

26 Používání klávesnice Klávesnice může být rozdělena do čtyř hlavních sekcí plus klávesa Fn. Číslo Prvek Funkční klávesy Klávesy ovládající kurzor Numerická klávesnice Písmenná klávesnice Popis Funkce těchto kláves je multifunkční, což je definováno užitím v jednotlivých programech. Klávesy pro ovládání kurzoru se obecně používají pro účely úprav. Jsou to klávesy Home, End, Page Up a Page Down. Stanou se nimi šipky doleva, doprava, nahoru a dolů se současným stiskem klávesy Fn. Pokud je aktivní režim Num Lock, aktivujete ho přidržením klávesy Fn a zmáčknutím klávesy Num Lock, budou klávesy v oblasti numerické klávesnice psát čísla. Když je Num Lock vypnutý, je opět aktivováno psaní písmen. Písmenné klávesy jsou podobné klávesám na psacím stroji. Několik kláves je však přidáno, jako je Ctrl, Alt, Esc a zamykací klávesy, pro speciální účely. Pokud jsou zamykací klávesy stisknuty, zobrazí se příslušné oznámení. 2-4 Ovládání Vašeho počítače

27 Číslo Prvek Klávesa Fn Popis Klávesa Fn, v levé dolní části klávesnice, se používá v kombinaci s jinou klávesou k provedení alternativní funkce klávesy. Písmena Fn a alternativní funkce jsou identifikovány na klávesnici modrou barvou. Pro provedení požadované funkce nejprve stiskněte a přidržte klávesu Fn, poté stiskněte jinou klávesu. Klávesy rychlé volby jsou značeny na klávesnici F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, a F9 (viz klávesy rychlé volby ). Klávesy rychlé volby Klávesy rychlé volby je kdykoliv možné použít v kombinaci s ostatními klávesami k aktivaci speciálních funkcí počítače. Většina kláves rychlé volby pracuje cyklicky. Vždy, když je kombinace stisknuta, změní se cyklicky nastavení dané položky na další. Klávesy rychlé volby můžete rychle identifikovat prostřednictvím popisku na vrchu klávesy. Klávesy rychlé volby jsou popsány následovně: Klávesa Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Popis Zapne/vypne bezdrátovou síť WLAN. Zapne/vypne ztlumení výstupu zvuku. Sníží hlasitost. Zvýší hlasitost. Sníží jas LCD monitoru. Zvýší jas LCD monitoru. Přepne výstup displeje na jedno z následujících externích zařízení připojených k počítači. Po nastartování systému s připojeným CRT monitorem: Fn + F8 UPOZORNĚNÍ: Tato funkce je dostupná pouze pro Plug & Play zařízení. Zapne/vypne bezdrátové připojení Bluetooth. Ovládání Vašeho počítače 2-5

28 Klávesa Fn + F9 Popis Slouží jako usínací tlačítko, jehož funkci ve Windows určíte v Možnostech napájení. (viz Možnosti napájení v kapitole 3.) Klávesy Windows Na klávesnici jsou umístěny dvě klávesy, které provádějí specifické funkce Windows. Klávesa Windows logo otevírá nabídku Start a provádí specifické funkce, pokud ji použijete v kombinaci s jinými klávesami. Aplikační klávesa myši. má obvykle stejný efekt jako kliknutí na pravé tlačítko 2-6 Ovládání Vašeho počítače

29 Použití dotykového panelu UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pera. Takové počínání může způsobit poškození povrchu. UPOZORNĚNÍ: Pro optimální výkonnost dotykového panelu mějte vždy prsty a dotykový panel čistý a suchý. Při poklepu klepejte zlehka. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Dotykový panel je ukazovací zařízení, které dovoluje komunikovat s počítačem kontrolováním pozice kurzoru na obrazovce a umožňuje učinit volbu kliknutím na dané tlačítko. Dotykový panel se skládá z obdélníkové plochy a pravého a levého tlačítka. Pro použití dotykového panelu umístěte ukazováček nebo palec na plochu. Obdélníková plocha je jako miniaturní duplikát Vašeho monitoru. Podle toho jak kloužete po panelu, pohybuje se kurzor na obrazovce. Jakmile Váš prst dosáhne okraje plochy, jednoduše přemístěte prst nadzvednutím a opět umístěte na druhou stranu. Zde najdete pojmy, které byste měli znát při používání dotykový panelu. Pojmy Ukázání Akce Posunujte prst po panelu, dokud kurzor neukáže na požadovanou položku na obrazovce. Ovládání Vašeho počítače 2-7

30 Pojmy Klik Dvojklik Přetažení Rolování Akce Zmáčkněte a povolte levé tlačítko. nebo Klepněte zlehka kdekoli na panel. Zmáčkněte a povolte levé tlačítko rychle dvakrát za sebou nebo Klepněte rychle dvakrát na panel. Zmáčkněte a držte levé tlačítko, poté přetáhněte prstem po panelu, dokud nedosáhnete cílového místa. Nakonec uvolněte tlačítko, když dosáhnete přesunu zvoleného objektu. Objekt bude zanechán v nové lokaci. nebo- Jemně klepněte na panel a při druhém klepnutí zůstaňte v kontaktu s panelem. Poté přesuňte prst přes panel pro přesun vybraného objektu do cílové lokace. Po zdvihnutí Vašeho prstu z panelu se vybraný objekt přesune do vybraného místa. Rolování znamená pohybovat se nahoru a dolů, doleva a doprava na pracovní ploše. Tato funkce pracuje pouze po instalaci ovladače dotykového panelu, který je dodáván s počítačem. Je pravděpodobné, že tato funkce nebude fungovat ve všech aplikacích. UPOZORNĚNÍ K TABULCE: Pokud zaměníte levé a pravé tlačítko, poklepání na dotykový panel, jako alternativní možnost dvojkliku, nebude již nadále platná. Nastavení dotykového panelu Pravděpodobně budete chtít nastavit dotykový panel podle Vašich potřeb. Například, jestliže jste levák, můžete si prohodit funkci levého tlačítka za pravé a naopak. Můžete také měnit velikost kurzoru, jeho rychlost apod. Pro nastavení dotykového panelu ve Windows běžte na Start Ovládací panely Myš. 2-8 Ovládání Vašeho počítače

31 Užití funkce zobrazení Video subsystém na Vašem počítači má tyto vlastnosti: 8.9 palců TFT barevný LCD displej s rozlišením Současné zobrazování na LCD displeji a na externí obrazovce je užitečné, při prezentacích, jelikož ve stejný čas můžete sledovat obecenstvo a kontrolovat obraz na Vašem počítači. Schopnost více obrazovek umožňuje rozšíření pracovní plochy na další zobrazovací zařízení, což znamená, že máte více pracovního místa. Hospodaření s energií UPOZORNĚNÍ: Na Vašem počítači je předinstalovaný video ovladač, který podporuje zobrazování na více obrazovkách a další rozšiřující nastavení. UPOZORNĚNÍ: Počítač se přepne do úsporného režimu případně do režimu hibernace, ve chvíli když zavřete displej. Jestliže však chcete používat počítač, i když je zavřený, nastavte Neprovádět žádnou akci v nastavení Při uzavření krytu přenosného počítače a to cestou Ovládací panely Možnosti napájení Upřesnit. Takto počítač nepřejde do úsporného režimu či režimu hibernace, ve chvíli kdy zavřete displej. Konfigurace vlastností zobrazení UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte externí CRT monitor, rozlišení závisí na podporovaném rozlišení právě používaného externího monitoru. Ve Vašem počítači bylo přednastaveno výchozí rozlišení a počet barev, a to již před jeho zakoupením. Na toto nastavení se můžete podívat či ho měnit skrze operační systém. Pro více informací se podívejte do dokumentace k Vašemu operačnímu systému či vyhledejte online pomoc pro specifické informace. Pro zobrazení ve vyšším rozlišení můžete připojit externí monitor, který podporuje vyšší rozlišení. (Viz Připojení externího monitoru v kapitole 4 pro více informací.) Ovládání Vašeho počítače 2-9

32 Užití audio funkcí UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači jsou předinstalovány audio ovladače, které podporují rozšířené možnosti. UPOZORNĚNÍ: Jestliže jsou v nahrávce nějaké hluky, zkuste snížit hlasitost nahrávání mikrofonu. Audio subsystém Vašeho počítače má tyto vlastnosti: Vestavěný systém nahrávání a přehrávání zvuku na Vašem počítači. Nastavení reproduktorů ( ) Vestavěný mikrofon ( ) Konektor pro externí audio zařízení ( a ) Existují různé možnosti nahrávání a přehrávání. Tyto možnosti jsou však závislé na druhu operačního systému, se kterým zrovna pracujete. Více informací můžete vyhledat v dokumentaci k Vašemu operačnímu systému nebo vyhledejte pomoc online pro specifické informace Ovládání Vašeho počítače

33 Připojení audio zařízení Pro vyšší audio kvalitu můžete připojit jiné externí audio zařízení, přes které bude počítač nahrávat nebo reprodukovat zvuk. UPOZORNĚNÍ: Po připojení externího audio zařízení se ujistěte, zda jste specifikovali správně, která zařízení se mají použít v systému. Konektor zvukového výstupu ( ) umožňuje připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka. Mikrofonní konektor ( ) umožňuje připojení externího mikrofonu pro nahrávání hlasu nebo zvuku. UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte externí reproduktor/sluchátka nebo mikrofon, nemůžete zároveň používat vestavěné prvky. Ovládání Vašeho počítače 2-11

34 Užití komunikačních funkcí Užití síťového připojení LAN UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači je předinstalován síťový ovladač, který Vám umožňuje se připojit do sítě prostřednictvím LAN. Vestavěná síťová karta10base-t/100base-tx LAN (Local Area Network) umožňuje připojit Váš počítač do sítě. Karta podporuje přenos dat rychlostí 100 Mbps. Pro připojení síťového kabelu do LAN modulu, připojte jeden konec kabelu do RJ-45 slotu na Vašem počítači a druhý konec do síťové zdířky. Užití bezdrátové sítě WLAN UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači je předinstalován ovladač bezdrátové sítě WLAN pro připojení se do WLAN sítě. Vestavěná mini karta pro bezdrátové připojení WLAN je předinstalována ve Vašem počítači. Tato karta umožňuje přístup do sítě a k internetu v prostředí, kde se nachází bezdrátová síť. WLAN má tyto vlastnosti: Podpora režimů Peer-to-Peer (Ad-Hoc) a Acces Point(Infrastrukture) WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128-bit šifrování dat IEEE b/g standard 2-12 Ovládání Vašeho počítače

35 Zapnutí/vypnutí WLAN UPOZORNĚNÍ: FAA (Federální letecká společnost) považuje za nebezpečné pracovat s bezdrátovým zařízením na palubě letadla z důvodu narušování bezpečnosti letu. Pamatujte tedy na to, abyste vždy vypnuli bezdrátovou sít WLAN, když používáte počítač na palubě letadla. Váš počítač má přednastavenou WLAN klávesu rychlé volby, která umožňuje přepnout WLAN vysílač do pozice zapnuto/vypnuto (viz klávesy rychlé volby v kapitole 2). Čas potřebný k úspěšnému připojení Vašeho počítače k WLAN síti se pohybuje okolo 30 sekund, proti tomu odpojení trvá přibližně 10 sekund. Připojení k bezdrátové síti Pro připojení k bezdrátové síti postupujte následovně: 1. Ujistěte se, že WLAN je zapnutá (zkontrolujte pomocí Fn+F1). 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového připojení v systémové liště a klikněte na Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici. 3. Jestliže je nějaká síť detekována, objeví se nabídka jako v následujícím okně. Ovládání Vašeho počítače 2-13

36 4. Klikněte na požadovanou síť a klikněte na Připojit. 5. V závislosti na nastavení můžete být požádáni ke vložení WEP hesla (Pro více informací o nastavení bezdrátového připojení použijte Windows nápovědu online. Užití Bluetooth funkce UPOZORNĚNÍ: Ve Vašem počítači je předinstalován bluetooth ovladač pro použití Bluetooth funkce. Váš počítač má schopnost spolupracovat či komunikovat s jinými zařízeními bez kabelu pomocí bezdrátového připojení Bluetooth s krátkým dosahem (okolo 10 metrů). Zapnutí/vypnutí Bluetooth Váš počítač má přednastavenou klávesu rychlé volby- v kombinaci Fn+F8 pro zapínání/vypínání Bluetooth (viz Klávesy rychlé volby v kapitole 2). Status Bluetooth připojení je indikován ikonou, která je umístěna v systémové liště. Status Vypnuto Zapnuto Připojeno Ikona (modrá s červeným logem) (modrá s bílým logem) (modrá se zeleným logem) Pomocí Bluetooth utilit lze nastavení připojení a transfery souborů. Připojení k jinému zařízení pomocí Bluetooth 1. Ujistěte se, že cílové zařízení Bluetooth je zapnuté a zjistitelné a v dosahu. (Viz dokumentace dodaná s Bluetooth zařízením.) 2. Dvojklikněte na ikonu a poté klikněte na Add a Bluetooth Device. Nebo klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth Device., a poté klikněte na Add a 2-14 Ovládání Vašeho počítače

37 3. Ukáže se průvodce nastavení Bluetooth. Klikněte na Next. 4. Vyberte zařízení a poté klikněte na Next. 5. V závislosti na typu zařízení s Bluetooth, které chcete připojit, budete potřebovat vložit případné informace. Ovládání Vašeho počítače 2-15

38 Odeslání souboru 1. Na Vašem počítači vyhledejte soubor, který chcete přenést. 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte Odeslat a poté na Bluetooth. 3. Klikněte na cílové zařízení, a poté na OK. Poté začne přenos Ovládání Vašeho počítače

39 Chapter 3 KAPITOLA Možnosti napájení Váš počítač pracuje jak s externím zdrojem připojeným k síti, tak i s interním zdrojem, který je představován baterií. Tato kapitola Vám poskytne informace, jak efektivně hospodařit s energií. Pro zachování optimálního výkonu baterie je důležité baterii používat správně. Tém a této kapitoly zahrnuje: Co je síťová nabíječka Jak dobíjet baterii Kdy a jak zahájit používání baterie Jak zkontrolovat úroveň nabití baterie Jak vyměnit baterii Co se stane, pokud je baterie slabá a co je zapotřebí udělat Jaké jsou možnosti napájení Jak šetřit energií Možnosti napájení 3-1

40 Síťová nabíječka UPOZORNĚNÍ: Síťová nabíječka je určena pouze pro použití s Vaším počítačem. Připojení síťová nabíječky k jinému zařízení může vést k jejímu poškození. Síťový kabel dodávaný s Vaším počítačem je určen pro použití v zemi, ve které byl počítač zakoupen. Jestliže plánujete cestu do zahraničí, konzultujte vhodnost Vašeho kabelu a jeho zakončení s Vaším prodejcem. Když odpojujete síťovou nabíječku, nejprve ji odpojte z elektrické zásuvky a poté z počítače. Opačný postup může zapříčinit poškození síťové nabíječky nebo počítače. Když odpojujete konektor, vždy ho držte za jeho zakončení. Nikdy netahejte za kabel. Síťová nabíječka je měnič střídavého napětí na napětí stejnosměrné. Váš počítač je napájen stejnosměrným napětím, zatímco elektrická zásuvka obvykle poskytuje střídavé napětí. Síťová nabíječka slouží jak pro napájení, tak i pro nabíjení baterie. Nabíječku lze napájet střídavým napětím v rozsahu 100~240 V. 3-2 Možnosti napájení

41 Baterie Baterie představuje interní zdroj energie pro Váš počítač. Baterie je dobíjecí. Dobití umožňuje síťová nabíječka. Provozní čas plně nabité baterie závisí na tom, jak pracujete s počítačem. Jestliže používáte periferní zařízení, bude provozní čas baterie kratší. UPOZORNĚNÍ: O péči a životnosti baterie se dočtete v kapitole 7 v sekci Pokyny pro provoz baterie. Dobíjení baterie UPOZORNĚNÍ: Dobíjení nezačne, pokud je teplota baterie nižší než 0 C (32 F) nebo nad 40 C (104 F). UPOZORNĚNÍ: Dobíjení se zastaví, když indikátor začne blikat červeně, což znamená, že se teplota baterie dostala nad 60 C (140 F). Jestliže se toto stane, baterie může být poškozena. Kontaktujte prosím autorizovaný servis. UPOZORNĚNÍ: Během dobíjení neodpojujte síťovou nabíječku, dokud nebude baterie zcela nabita. V opačném případě dospějete k předčasnému stárnutí baterie. Pro dobíjení baterie připojte síťovou nabíječku k počítači a do elektrické zásuvky. Indikátor dobíjení baterie ( ) se na počítači rozsvítí žlutě, což znamená, že se právě baterie dobíjí. V době dobíjení baterie je doporučováno mít počítač vypnutý. Když je baterie plně nabita, indikátor se rozsvítí zeleně. UPOZORNĚNÍ: Poté, co je počítač plně dobit, neodpojujte a znovu nepřipojujte okamžitě po sobě síťovou nabíječku pro opětovné nabíjení. Toto počínání může zapříčinit poškození baterie. UPOZORNĚNÍ: Úroveň nabití baterie se může automaticky snižovat samovybíjením (0.21 % za den) a to dokonce i v případě plného dobití baterie (100 %). Toto se děje nezávisle na tom, zda je baterie umístěna v počítači. Inicializace baterie Novou baterii je třeba inicializovat, než ji použijete poprvé nebo v případě bude-li aktuální operační čas baterie o mnoho kratší, než je očekáváno. Inicializace je proces plného nabití, vybití a znovu nabití baterie. Obecně to zabere několik hodin. Možnosti napájení 3-3

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více