Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2009 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI DOTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2009 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI DOTACE"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2009 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Už lezou, už vylézají, zelené jako lístky se zdají. Už letí, už vylétají, štípají a jedovaté sliny mají, už spějí už zpívají a radost ze života mají, už kňučí už sténají a jakousi jarní únavu mají, že by se cosi stalo, že by už přišlo jaro? Ba že, lístky na keřích a stromech vylézají, tráva leze, prevíti kousaví vylétají, ptáci zpěváčci řvou jako paviáni už v půl páté ráno a na zahrady se plíží hekající, mátožné a unavené my. Á to jsem se trošku zamyslel o jaru. Možná ty hekající postavičky den před tím něco oslavovali a te je jim ouvej. Ouvej je i nám, kteří se po zimě pustíme po překonání zmíněné únavy do přebudovávání svých příbytků. To vás takhle vlastní děti upozorní, že už jste docela zralí (krásný výraz pro úbytek tělesných i duševních sil) a váš příbytek je pro pozdní zralost nevyhovující. Nejprve se rozčílíte, ale po uklidnění uznáte, že vlastně mají pravdu a začíná to ouvej. Krásné počasí a nádherné brdské sluníčko vyžene z vašich svalů i myslí jarní únavu (stejně nevím proč se neříká zimní únava), probudí ve vás jarní elán a nadšení. Jak já říkám, vyneseme duševní Moranu za ves a hodíme do potoka, a si odplouvá. Nedávno o víkendu to vypadalo u nás na Brdech jako v létě. Vykašlal jsem se na domácí ouvej, zabalil se a vyrazil na brdské hřebeny. Vypnout mozek od běžných starostí a zapnout vnímání krásné přírody. Pro někoho je asi představa spaní pod širým nebem stresovou myšlenkou, ale ti znalí vědí, o jaké krásné zážitky se jedná. Pravda, kloubečky pobolívají, ale dobře se dýchá a sny jaké se krásné zdají. To se probudíte uprostřed jasné měsíční noci, potůček nedaleko si ševelí, les šumí a najednou mezi stromy zahlédnete zvíře, které vypadá jako rys. Určitě to byl rys. No, ráno to vyprávím kamarádům a ti se na mne dívali jako na magora. To se ti ty troubo zdálo, hehe, rysa. Celý den si ze mne dělali legraci. Ale já vím svoje. Loni nad Kytínem ke mně v noci čichal divočák, to se mi také smáli. Tentokrát mi říkali, jestli ten rysův ocas nevypadal jako velikonoční pomlázka z pentličkama. Troubové. Určitě se mi nezdál. Byl to pravý rys. Takový jarní. A i kdyby. Prostě nám do Brd přinášel jaro. bs ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci pálení odpadu a spalování hořlavých látek. HZS Středočeského kraje poskytuje od novou službu pro veřejnost evidence pálení prostřednictvím internetu. Této služby mohou využít právnické osoby, podnikající fyzické osoby a ostatní fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů apod.. Možnost zaevidování pálení naleznete na internetových stránkách HZS Středočeského kraje kde si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci pálení odpadu. Josef Karas DOTACE V posledním čísle Obecnického zpravodaje jsme slíbili, že se vrátíme k dotacím v jeho dalším vydání. V současné době máme podáno celkem šest žádostí z různých druhů programů na získání dotací, které přispějí k dalšímu zkvalitnění života občanů v Obecnici a v Oseči. Další žádosti se připravují a čekáme pouze na vypsání příslušných dotačních titulů. Jednotlivé žádosti jsou zaměřeny na různé okruhy činnosti. Jedná se o: 1. oblast školství - zde je podána žádost z Regionálního operačního programu (ROP) na přístavbu mateřské školy a její dovybavení, dále z nadace ČEZ jde o žádost na výstavbu multifunkčního hřiště v místě bývalého zimního stadionu. V současné době je na budově základní školy dokončováno zateplení obvodového pláště a půdního prostoru. Tato akce je financována ze státního fondu životního prostředí v částce 2,9 mil Kč. 2. oblast životního prostředí tady je připravována žádost na Středočeský kraj program životní prostředí na rekonstrukci kanalizace V Lukách. V této části obce je stará jednotná kanalizace (deš ová a splašková dohromady) a deš ová voda, která se touto kanalizací dostává na ČOV, způsobuje její velké hydraulické zatížení, a proto je nutné přistoupit k její rekonstrukci, při které dojde k oddělení obou kanalizací. Dále v této oblasti je připravováno podání žádosti na obnovu Malého Veského rybníka. Tato akce je ve fázi vypracovávání projektové dokumentace. Počítáme též s obnovou a výsadbou zeleně v obci. Na obě tyto akce budou dotační tituly vypsány na podzim tohoto roku. V této oblasti čekáme na vypsání dotačních titulů, ze kterých by bylo možno provést výstavbu kanalizace a vodovodu v Oseči. (pokračování na str. 2)

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2009 Z OBECNÍHO ÚŘADU DOTACE (dokončení ze str. 1) 3. Ostatní žádosti Podání žádosti na Středočeský kraj integrovaný záchranný systém, kde žádáme o dotaci na dovybavenost jednotky sboru dobrovolných hasičů. Žádost byla již podána a čekáme na rozhodnutí zastupitelstva kraje. Další žádost byla podána na Fond rozvoje měst a obcí Středočeského kraje. Z tohoto programu bychom chtěli provést opravu místních komunikací. Toto je přehled těch základní dotací, kde se snažíme získat prostředky pro další rozvoj obce. Může se stát, že v průběhu roku dojde ke změnám v jednotlivých dotačních titulech, popřípadě k vypsání nových dotací. V tomto případě na ně budeme reagovat. Záležet bude též na úspěšnosti podání našich projektů. To, že jsme podali žádost ještě neznamená, že dotaci dostaneme, ale děláme vše pro to, aby procento úspěšnosti bylo co možná největší. Josef Karas O obecnických velikonocích Letošní velikonoce byly, pokud jde o počasí, mimořádně vydařené. Mnoho z nás využilo víkend nejen k přípravě kraslic a pomlázky, ale i k jarní úpravě zahrady. A to i přesto, že na Velký pátek by se nemělo hýbat se zemí. Někdo nevěděl, někdo zapomněl, někdo si myslel, že to platí o Velikonočním pondělku a někdo je prostě bezvěrec. Ale že je na Velikonoční pondělí šupačka, to asi nikdo nepopletl. Koledníků se i u nás vystřídalo mnoho, kluci i holky, děti i dospělí. Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný. Lidový folklór mě vždycky zajímal a na všechny koledy se těším. Líbí se mi, když děti koledují, když se nestydí, když dělají něco aktivně. Letošní velikonoce byly všechny koledy stejné. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Ale jedna koleda se přece jen lišila a navíc byla autorská. Složila ji Laura Špačková a ochotně mi ji pro vás nadiktovala. Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co to ptáci ševelají? Že mi tedy rádi dají malovaná vajíčka, co nám snesla slepička. No není to nádhera? Je to skvělé, že se tradice velikonočního koledování nese dál, že se pečou mazance, pletou pomlázky a malují vajíčka, protože slepička v koutku na zeleném proutku snese jiný. Evas ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE Dobrovolné dárce krve, kteří se účastnili odběrů dvanáctého března 2009, přijal na Obecním úřadě v Obecnici pan starosta Josef Karas a předsedkyně obecnické organizace Antonie Šeflová. Kromě dobrovolných dárců byly přítomny i paní primářka a zdravotní sestra z Transfuzní stanice Příbram. Odběrů se zúčastnilo dvacet osm dobrovolných dárců. Stříbrnou medaili převzal Vladimír Svěchota a zlatou medaili Růžena Procházková. Pro dárce bylo připraveno občerstvení v místnostech hasičské zbrojnice v Obecnici.

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici Spolupráce MZŠ Obecnice a Pedagogicko- psychologické poradny Příbram Dne organizovala MZŠ Obecnice pracovní setkání pro rodiče i děti budoucích prvňáčků s pracovníky PPP Příbram. Schůzky se zúčastnily také ředitelky mateřských škol Obecnice, Drahlína a Lhoty u Příbramě. Cílem setkání byla metodická pomoc rodičům při přípravě dětí pro nástup do první třídy. Poděkování patří p.veselé, p.kubíkové (pracovníci PPP Příbram), všem zúčastněným rodičům a ředitelkám MŠ. OBECNIČTÍ HASIČI PŘIŠLI S DORTEM 24. března dopoledne se objevili v šesté třídě Masarykovy základní školy v Obecnici zástupci Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici a v rukou drželi krabici s nádherným dvoupatrovým dortem. Přišli nám poděkovat za obrázky, které jsme malovali do jimi vyhlášené soutěže. Naše dílka zdobila stěny při hasičské zábavě ve Staročeské hospodě. Podle slov hasičů se vítěz hledal těžko, protože se jim líbily všechny obrázky. Rozhodli se tedy, že odmění všechny účastníky. My jsme samozřejmě byli rádi, dort i blahopřání nám udělaly velikou radost. Hasičům jsme poděkovali a společně s nimi i s dortem jsme se vyfotili. O přestávce jsme se o cukrářský zázrak rozdělili a výborně jsme si pochutnali. David Brajer BASKETBALOVÝ TURNAJ SE LETOS HRÁL NA ZŠ ŠKOLNÍ V PŘÍBRAMI 31. března se žáci deváté a osmé třídy Masarykovy základní školy Obecnice zúčastnili turnaje v basketbalu. Celkově nastoupilo šest týmů ZŠ Školní Příbram, ZŠ Kamýk nad Vltavou, ZŠ Dobříš, ZŠ 28. října Příbam a Masarykova ZŠ Obecnice. Turnaj probíhal podle plánu a na atmosféru, kterou vytvořili žáci ZŠ Školní, si nemohl nikdo stěžovat. Největším favoritem byli domácí, které hlasitě podporovali spolužáci i učitelé. Neprohráli ani jeden zápas a postoupili tak suverénně jako vítězové do dalšího kola. Náš tým si vedl velice dobře. S domácí školou sice naši prohráli 25:10 (několik šancí jsme vyloženě zahodili), druhý zápas se ZŠ 28. října však vyhráli 12:8 a ve třetím zápase s Kamýkem zvítězili 33:12. Obecničtí předvedli dobrý výkon a obsadili třetí místo za ZŠ Dobříš. J. Herink, J. Dobák ŠKOLA mění svou image Už počátkem března bylo možné pozorovat kolem školy zvláštní ruch. Odborníci začali připravovat zateplení školní budovy a nový barevný nátěr fasády. Konečně bude škola vypadat jako zamlada. Svým dílem k tomu přispěli i žáci školy. Při hodinách výtvarné výchovy se osmáci a devá áci zapojili do vytváření barevných návrhů na vzhled budovy. Obecní úřad spolu s učiteli vyhodnotili nejlepší nápady a odměnili jejich autory cenami. Vítězný návrh už je k vidění na budově. Veselé barvy určitě prospějí i žákům a zvednou jim chu a odhodlání chodit do školy. R. Červenková, M. Vítková SETKÁNÍ S TISKOVOU MLUVČÍ POLICIE ČR Každý si myslí, že setkání s policií se koná většinou při nějaké nemilé situaci, ale žáci osmé třídy se v pondělí setkali s tiskovou mluvčí příbramského oddělení Policie ČR v naprosto příjemné atmosféře. Naplánovaná byla totiž beseda, během které nám npr. Pavlová rozšířila obzor týkající se kriminality, drog, nebezpečí a konfliktů, se kterými se často mladí lidé potýkají. Seznámila nás také s důsledky činů, jejich následky i se zákony, které se k nim vztahují. Naše setkání bylo velmi poučné. Doufejme, že si v praxi na dobré rady vzpomeneme. Michaela Biskupová Koncem března jsme měli společně se čtvrtou třídou besedu Přišla mezi nás tisková mluvčí Policie ČR. Vyprávěla o šikaně a pustila nám dvacetiminutové video podle skutečné události. Mohli jsem si také prohlédnout kufřík s drogami. Myslím si, že jsme se hodně poučili a připravili jsme se na různé situace. Karolína Hrubá (5. tř.) Divadlo o Sněhurce a sedmi trpaslících Dne chlapci a děvčata ze 2. třídy předvedli pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících šes ákům. Všichni představitelé se opravdu snažili podat dobrý výkon a text zvládali na jedničku. Také kulisy a kostýmy si připravili velmi pěkně. Dokonce přidali i bonus v podobě písničky a tance. Žáci šesté třídy odměnili účinkující potleskem i kladným hodnocením. Divadelní představení bylo hezkým začátkem dne. Martin Scherfer

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2009 Další Noc s Andersenem prožili žáci ve školní budově 3. dubna 2009 okolo 17. hodiny bylo možné pozorovat okolo školní budovy čilý ruch. Milovníci knih se chystali na další ročník Noci s Andersenem. Letos se Masarykova základní škola účastnila tohoto projektu již po čtvrté. 54 chlapců a děvčat bylo připraveno prokázat znalosti z četby, dozvědět se něco nového o autorech knih a vyzkoušet si svoji zručnost i sportovní dovednosti. Letošní ročník proběhl ve znamení tvorby Ondřeje Sekory a Karla Poláčka. Po vystoupení měly děti pro rodiče přichystané dárečky: velikonoční přáníčko napsané poprvé psacím písmem, papírového zajíčka na vajíčka a zápich do květináče - slepičku. Děti tak předvedly své výrobky, které vyráběly v našem barevném velikonočním týdnu. Poté vyráběly děti se svými rodiči překrásné jarní a velikonoční dekorace. Děti společná práce s rodiči velice bavila, pod šikovnýma rukama vznikl např. velikonoční věnec na dveře, ozdobný řetěz na okna, veselé jarní květináče, netradičně ozdobená vajíčka - metoda přikládání mokrého hedvábného papíru. Děkujeme rodičům za společné chvíle strávené ve škole s dětmi a těšíme se na další setkání. Ferda Mravenec se svými kamarády i parta pěti dobrodružství milujících kluků připravili dětem spoustu úkolů a překvapení. Účastníci setkání luštili křížovky a kvízy, zjiš ovali informace na PC i v encyklopediích, skládali puzzle, stavěli komíny, překonávali překážky, posvítili lampiony Ferdovi na rozloučenou a prošli se kolem školy ve světluškovém průvodu, dramatizovali situace z knih, domýšleli texty, společně četli knihu a vytvořili obrázky Ferdy a jeho přátel. Do spánku se dětem moc nechtělo, ale únava zvítězila. 4. dubna ráno se všichni rozloučili - tajemství hrdinů knih bylo odhaleno, letošní Noc s Andersenem skončila. Anna Kadlecová Jaro, už na tebe čekám Jan Herink Jaro, jaro, jarinko, ukaž se alespoň malinko. Čekám tu na tebe dlouhou chvíli, ale ty sem máš zřejmě dlouhou míli. Proč se nechceš ukázat? Vždy už je tvůj čas, ne? Musím ti prostě nakázat: Hned sem poj a nezklam mě. Jen ty to tu vždycky rozzáříš, zkrášlíš a nějak nás obdaříš. Letos se ti ale nějak nechce. Hele! Jsi tu! No vidíš, vždy to šlo úplně lehce. Velikonoční tvoření a besídka žáků 1. třídy Dne 7. dubna jsme se sešli s rodiči a žáky první třídy Masarykovy základní školy při společném velikonočním tvoření. Děti zahájily setkání pásmem velikonočních pranostik, básniček a písniček. Doprovodila nás na klavír žákyně 8. třídy Kristýnka Strmisková, za to jí děkujeme. Touto cestou bychom ještě rádi poděkovali panu Romanovi Kolářovi z firmy Karviko a dalším rodičům, kteří se sponzorsky podíleli na zakoupení klavíru do učebny 1. třídy. Bc. Jana Pokorná, učitelka 1. třídy ZPRÁVIČKY ze školky Dne 10. března proběhl zápis do MŠ. 30. a 31. března se v MŠ uskutečnil velikonoční jarmark. Děkujeme rodičům, kteří se podíleli na přípravě výrobků a všem, kteří koupí přispěli ke zvelebení prostor MŠ. Sbor dobrovolných hasičů v Obecnici věnoval dětem dort za pomoc při výzdobě sálu na Hasičský ples. V úterý 7. dubna jsme s dětmi navštívili Hornickou chalupu v Příbrami, kde si vyzkoušely některé velikonoční zvyky a obyčeje. Děti si zkusily namalovat vajíčko voskem, koukaly, jak se plete pomlázka, upekly si perníčky. Z důvodu odhlášení některých dětí z plavecké výuky, jsme byly nuceni pro tento školní rok lekce plavání ZRUŠIT!!!

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben VALDEK Vzpomínka I. (Co mi utkvělo v paměti z vyprávění mého otce RNDr. Jaroslava Veselého) Tento rod Veselých pochází ze Smolotel, kde podle obecní kroniky žije v domě č.17 již od roku Můj dědeček Alois Veselý( ) odešel se svou ženou Marií ze Smolotel do Rosovic u Dobříše, kde začal pracovat jako řezník a hostinský. Patnáctého září 1907se přestěhovali do Obecnice č. 2 do pronájmu hostince Na Knížecí. Ten patřil knížecí rodině Colloredo Mansfeld. Již tehdy měli ročního Jaroslava, pak se jim narodilo ještě několik dětí, ale dospělosti se dožili pouze Jaroslav, Anna a Karel. S dědečkem pracoval také jeho bratranec Alois Burian a pomáhal babičce i po dědově smrti. Ten zemřel náhle v pouhých padesáti letech a babička zůstala se třemi dětmi (20, 14 a 8 let) na všechno sama. Můj otec v té době studoval v Praze. Sen mých prarodičů, že by hospodu koupili a stáří prožili v Obecnici, se jim nesplnil. Babička byla na hospodě do roku 1935 a poté se odstěhovala za provdanou dcerou do západních Čech. V hostinci Na Knížecí pokračovali Burianovi. Moji prarodiče i rodiče jsou pochováni na obecnickém hřbitově. V součastnosti dům nově přestavěli Štamberkovi na penzion. Fotografie, kterou někteří asi znáte z výstavy na obecním úřadu, je někdy po roce Na ní v řeznické zástěře stojí Alois Burian a ve světlých zástěrách moje babička a její dcera Anna později provdaná za lesníka Jiřího Plaňanského. (pokr. příště) Eliška Tomanová Na fotografii z roku 2000 je hospoda Na Knížecí těsně před demolicí. Lékař a my Každý den se hodí k vykouření té poslední cigarety Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Ale většina těch, kteří se v mládí nebo dokonce v dětství tak krásně naučili kouřit, by v dospělosti tuhle dovednost moc rádi zapomněli. Ale ono se to nějak ne a ne podařit. I když nos do výfuku automobilu by nestrkal nikdo, cigaretový kouř ochotně vdechuje každý čtvrtý Čech a ještě za to dobrovolně platí nemalé peníze. Přitom cigaretový kouř obsahuje asi 4000 chemikálií, z nichž asi stovka je rakovinotvorných a dalších několik set jedovatých (ale jak dobře chutnají, že?). Tak třeba olovo, arsen, formaldehyd, radioaktivní polonium Šest balíčků cigaret ozáří plíce stejně jako jedno snímkování. Množství vstřebaných zplodin nezávisí na tom, CO kouříte, ale JAK kouříte. Jak hluboko kouř vdechnete, jak dlouho ho zadržíte v plicích, jakým způsobem držíte cigaretu (prsty ucpou otvory ve filtru, kterými se přisává vzduch a ředí koncentraci zplodin v kouři) Pro množství vdechovaných škodlivin není tedy důležité, jestli kouříte lightky. Tělu nijak zvláš neškodí nikotin, ten je hlavně silně návykovou látkou. Nebezpečné jsou jiné látky. Například při každém potáhnutí přijme člověk asi miliardu volných radikálů, které poškozují cévní stěnu. A právě infarkt nebo mozková mrtvice, které s poškozením cév souvisejí, jsou mnohem častější příčinou úmrtí kuřáků než-li rakovina plic. Ale poškození cév s sebou nese mnoho dalších problémů. Např. poruchy erekce u mužů, ucpání cév na sítnici S kouřením pak také souvisí vznik mnoha nádorů, krom plic také nádory střeva, močového měchýře, děložního hrdla, prsu Pasivní kouření působí v menší míře podobně. Závislost na kouření vzniká tím rychleji, čím mladší člověk začíná kouřit a rychlost vzniku závislosti je daná zčásti i geneticky. V mozku je několik možných míst (receptorů), kam se nikotin váže. A podle typu receptoru vzniká závislost, ale je tím dána i schopnost se této závislosti zbavit. Závislost na tabáku je podobná nemoc jako třeba cukrovka. Závislost je jednak psychosociální kouření s přáteli v hospůdce, kouření v práci, a závislost drogová na nikotinu. Ta se projeví rychlými abstinenčními příznaky po poklesu hladiny nikotinu nervozitou, úzkostí, chutí k jídlu, depresí, nespavostí, nesoustředěním. Kdo si musí zapálit nejpozději do hodiny po probuzení je závislý zcela jistě. Abstinenční příznaky mohou zmírnit některé léky, ale ty nejsou proti kouření, neumí vás praštit přes ruku, když saháte po cigaretě. K tomu potřebujete hodně silnou vůli, kliku, aby vaše receptory v mozku byly ty správné pro odvykání kouření a případně u silné závislosti i pomoc lékaře. A pokud se to hned nepovede, každý den je dobrý k tomu, abyste to zkusili znovu. Na závěr ještě tabulka pro ty, kteří si svou závislostí nejsou tak jisti: Jak brzy po probuzení si zapálíte? Do 5 min 3 body, do 30min 2 body, do hodiny 1 bod, po hodině 0 bodů. Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde je to zakázáno? Ano 1 bod, ne 0 bodů. Kterou cigaretu byste neobětovali? Tu první ranní 1 bod, kteroukoliv jinou 0 bodů. Kolik cigaret denně vykouříte? Do l0 0 bodů, do 20 l bod, do 30 2 body, 31 a víc 3 body. Kouříte častěji během dopoledne? Ano 1 bod, ne 0 bodů. Kouříte i v době nemoci? Ano 1 bod, ne 0 bodů. Součet: 0 1 žádná nebo malá závislost, 2 4 střední, 5 10 bodů silná závislost na nikotinu. Hodně pevné vůle s článkem upraveným podle časopisu Moje zdraví přeje Drsvo.

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2009 DOROST OBECNICE Nová éra? Po dlouhém období postupného rozkladu obecnického fotbalového dorostu se možná začíná blýskat na lepší časy! Nákup nových dresů, nové míče, pravidelné tréninky, webová stránka, příchod čerstvých posil. To je jen část novinek, které přišly do fotbalového týmu společně s novým trenérem Liborem Handlem, jenž se našeho týmu ujal v březnu Nečeká ho určitě lehký úkol. Musí dát opět dohromady stabilní jedenáctku doplněnou o další střídající hráče a pokusit se se svým týmem odrazit od nelichotivé poslední příčky tabulky okresního přeboru. Se svou úlohou se zatím vypořádává nanejvýš úspěšně, za což mu patří velký vděk celého mužstva. Na této stránce Vám budeme pravidelně přinášet nejnovější informace z dorosteneckého fotbalového dění. Doufám, že toto naše počínání zvýší zájem o obecní fotbal. Pokud byste měli nějaké nápady, dotazy, připomínky či si jen chtěli prohlédnout naši fotogalerii, navštivte také naše webové stránky Úvod do jarní části V úvodním zápase jarní části v Březnici se týmu příliš nedařilo. Není se však čemu divit hráčů se nesešlo ani jedenáct. Po naprosto zbytečné červené kartě Štěpána Hrubého za připomínky k rozhodčímu a zranění Kuby Strništěho byl zápas za stavu 11:0 ukončen pro nedostatek hráčů hostujícího celku. V následujícím (tentokrát domácím) zápase již byl výkon našich fotbalistů daleko sympatičtější. I přes rychlý úvodní gól bohutínských fotbalistů a proměněnou penaltu v prvním poločase dokázali hráči vyrovnat góly Honzy Kortána a Ladislava Novotného na začátku druhého poločasu. Další průběh byl ve znamení mnoha zahozených šancí a svalových křečí domácích, takže naši dorostenci mohli být se smířlivým výsledkem 2:2 poměrně spokojeni. V pořadí již třetí utkání (nyní s Tochovicemi) se prezentuje nelichotivým výsledkem 5:1. Je však nutno podotknout, že fotbalisté si nevedli vůbec špatně. Průběžně třetí tým zaskočili hned zpočátku nečekaným gólem na 0:1. Brzy na to však následoval tečovaný vlastní gól do sítě hostí a rychlé zvýšení na 2:1. Ač se tým usilovně snažil uhrát alespoň bod, nevytvořil si již žádnou další větší šanci a spíše se musel bránit náporu domácích. Posledních patnáct minut už bylo spíše ve znamení trápení, jehož důkazem jsou i tři naprosto zbytečné závěrečné góly. Horní řada zleva: Filip Srch, David Srch, Jan Kortán, Vít Pešl, Ladislav Novotný, Jakub Strniště, Lukáš Bátovský Spodní řada zleva: David Poplstein, Štěpán Kasl, Marcel Tittze, Tomáš Uzel, Lukáš Stejskal, Ladislav Merta Avšak i přes poslední prohru je v týmu cítit daleko větší odhodlání a chu hrát, takže doufejme, že další bodový zisk na sebe nenechá dlouho čekat. (lam) Tabulka po 13. kole Tým Záp Skóre Body 1. Podlesí : Březnice : Tochovice : Rožmitál p. Tř : Dobříš B : Dolní Hbity : Drahlín : Jince : Bohutín : Milín B : Pičín : Obecnice : Nejbližší zápasy: PIČÍN OBECNICE OBECNICE MILÍN B JINCE OBECNICE (3. 5. od hod.) (9. 5. od hod.) ( od hod.) Na všechny zápasy Vás srdečně zveme. STOLNÍ TENIS Přeborník Regionu Příbram 1. místo Obecnice A Hráči: Petr Steiner, František Steiner, Jaroslav Srch, Václav Šefl, Zdeněk Petráň, Radek Tůma. Obecnice B 1. místo RP III. postup do RP II. Hráči: Tomáš Němec, Václav Němec, Radek Tůma, Jan Rozsypal, Stanislav Vinš. Obecnice C 9. místo Oddíl stolního tenisu děkuje svým sponzorům: Kasl Pavel - Bazény, Sirotek Martin - Rezervace Obecnice, Potraviny U Romany, Staročeská hospoda, Obecní úřad Obecnice, Masarykova základní škola v Obecnici. Oddíl též děkuje Martinu Sirotkovi a Jiřímu Stočesovi za opravu světel v tělocvičně. Poděkování patří všem hráčům za dobrou reprezentaci oddílu i obce.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben BĚŽCI SLAVOJE OBECNICE / rok 2009 Muži let Běh na Čerčanský chlum 3. Svatopluk Pour Listonošův krpál 3. Svatopluk Pour Davle Nová Březová 3. Pour Svatopluk Jardův kopec 3. Pour Svatopluk 19. Průša Josef Pohár Velikonoční běh kolem Harachovky 8. roč. - 7,5 km 2. místo Sva a Pour 7. místo Pepa Průša Jarní běh Dražovkou Hořovice 2. místo Sva a Pour 8. místo Pepa Průša INZERCE MATEŘSKÁ ŠKOLA se školní jídelnou nabízí občanům obědy ze školní jídelny za 45,- Kč Dohodnout se můžete s vedoucí školní jídelny na telefonu nebo osobně. Strava se objednává nejpozději den předem. Obědy se vydávají do vlastních nádob (jídlonosičů) od 11 hodin do 14 hodin. Platbu za oběd je možno provést hotově i převodem. 53. ročník silničního běhu na 10 km ROŽMITÁL - BŘEZNICE 2009 Z rezervace Za slunečného počasí vyběhlo na tra 129 závodníků z toho 15 žen. Na druhém místě v kategorii C se umístil Lá a Kříž z Oseče, který běhá za Ski Klub Příbram. Svatopluk Pour se účastnil i závodů na kole v Pičíně, které pořádal Cyklistický klub Windor Příbram. Uspěl v závodě příchozích MASTERS časovka jednotlivců 3, MUŽI silnice 93. Jen vysvitlo slunko a už se z CHKOO z Obecnické rezervace ozývají nervózní zvuky. Detektivní rezervační složky identifikovaly blíže, že se nejedná o probouzející se živočichy a živočišky, ale funění a hekání provozuje správce rezervace Nerv při zvelebování našeho doupěte i jeho okolí. A tak je již ze silnice vidět novotou zářící budova správy rezervace. Zde musím jako zpravodaj podotknout, že se mi daří již asi tři roky vyrábět označení CHKOO Rezervace Obecnice před závoru označující chráněné území. Jistě by tato cedule naši rezervaci zkrášlila, plán rozvoje a správa rezervace s těmito plány počítá, počítat bude a nikdy se nepřepočítá. Počítám, že za pomoci dalších živočichů rezervace začne opět vzkvétat a rozkvete do krásy ducha i těla. A že to nebude blbost. Ta kvete koncem podzimu. Tak to je takový jarní úvod zpravodaje rezervace, který tím chce naznačit, že zjistil, že v rezervaci je otevřeno a že něco teče. (Zatím to nejsou nervy našeho Nerva.)

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2009 Obecní úřad Obecnice pořádá STAROČESKÉ MÁJE sobota 16. května 2009 začátek ve 14 hodin na návsi Tak a se nám i ty letošní MÁJE vydaří! Srdečně zveme všechny naše občany do průvodu i jako diváky. 13. května 2009 od 19 hodin / Divadlo A. Dvořáka Příbram BENEFIČNÍ KONCERT Výtěžek z koncertu bude věnován Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech. Hosté: Kejklíř Vítek, Bohoušovo divadlo, Bohouš Svoboda Pomozte s námi dětem Předprodej: Divadlo A. Dvořáka / / Akce vznikla za finanční podpory Středočeského kraje a podpory města Příbram a Divadla A. Dvořáka Příbram. 13. června 2009 od 10 do 18 hodin Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové v Bukovanech pod záštitou OHK Příbram a ve spolupráci s obcí Bukovany ZÁMECKÁ SLAVNOST S bohatým programem pro děti i dospělé se na Vás těší kolektiv léčebny, ZŠ a MŠ Příbram, Pod Šachtami 335 a obec Bukovany. Večerní zámecká zábava pod širým nebem se skupinou AJETO! Zajištěna svozová linka z Příbrami i zpět ZDARMA. Více na Akci finančně podpořil Středočeský kraj, OHK Příbram a obec Bukovany. 19. září 2009 / Historická slavnost na nádvoří Svaté Hory PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ Historický průvod městem, řemeslníci, hudci, komedianti, kejklíři, tanečníci, udatní rytíři, dravé ptactvo, lazebnice, ohňová vystoupení a další... Akce vzniká za výrazné finanční podpory města Příbram a finančního přispění Středočeského kraje. Záštitu nad akcí převzal starosta města MVDr. Josef Řihák. SLOVO REDAKTORA Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje, pokud by někdo z vás měl zájem podílet se větším dílem na tvorbě Obecnického zpravodaje, měl bych ohromnou radost. Stává se občas, že pracovní i osobní vytížení mi nedovoluje věnovat se naplno psaní článků. I proto nyní nevychází statě z historii obce či spolků. Přeci jenom to zabírá dosti času. Tímto se příznivcům omlouvám, ale neslibuji, že se situace hned tak brzy zlepší. Děkuji všem ochotným přispěvovatelkám a přispěvovatelům a doufám, že se objeví další z mladších generací a snad i budoucí redaktor Obecnického zpravodaje. Rád předám svoje zkušenosti, to ostatní si sebou musí přinést. Takže se nebojte, že končím, jen bych chtěl vychovat svého pokračovatele. Přeji si v tomto směru hodně úspěchů. Bohouš Svoboda, red. Jubilea v dubnu slavili a slaví Jana Kubínová 50 let Věra Synková 50 let Jaroslav Krumphanzl 65 let Jaroslav Kopecký 55 let Jubilea v květnu budou slavit Růžena Ontlová 60 let Květa Viktorová 65 let Marie Kadlecová 55 let Jan Strniště 65 let Pavel Wischin 60 let František Habernal 65 let Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015. Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015. Multifunkční hřiště Obecnice CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Hele,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2009. Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2009. Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2009 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Nad loukami pod Třemošnou krouží káně. V remízcích utichlo ptačí vyzpěvování,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE VÍTÁNÍ

Více

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice-oficial.com Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků.

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015

Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Obecnický ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Životní výročí - blahopřejeme. Narození dětí - blahopřejeme. Co se chystá

Životní výročí - blahopřejeme. Narození dětí - blahopřejeme. Co se chystá Strana 1 Strana 2 Životní výročí - blahopřejeme Leden Únor Květen Zdeňka Kubálová Jan Skyva Antonie Svatková Pavel Kubále Antonín Kubále Běleč Běleč Běleč Běleč Běleč 70 let 65 let 79 let 70 let 86 let

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 ZPRAVODAJ Vydává obec Podlesí www.obecpodlesi.cz Cena 5 Kč Ročník XXV. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Informace z jednání zastupitelstva obce Za uplynulé období se zastupitelstvo obce

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 4. ročník č. 1 / březen 2015 www.smrzice.cz V podvečer prvního dne roku 2015 rozzářily nebe nad sportovním areálem tisíce světel, podbarvených hudbou a zakončených potleskem.

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 REDAKČNÍ SLOUPEK... 2 Z OBECNÍHO ÚŘADU... 3 ŽIVOTNÍ JUBILEA, ŠKOLA... 8 MATEŘSKÁ ŠKOLA... 11 ZDRAVOTNÍ KOUTEK... 14 KNIHOVNA, ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH

Více