Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100. Händlův Mesiáš. Misijní výzva z USA. Haiti znamení doby. Bible, Žalm 19, 1. Dětský kvíz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100. Händlův Mesiáš. Misijní výzva z USA. Haiti znamení doby. Bible, Žalm 19, 1. Dětský kvíz"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.100 Händlův Mesiáš Misijní výzva z USA Haiti znamení doby Bible, Žalm 19, 1 Dětský kvíz

2 Na úvod Bílý kamének Bosé děti běží o závod ve slepé ulici. Přeskakují kalužinu nebo se vezmou do křížku. Jde jim o čest, o jadérko oříšku. O nic, o všecko. A to je cena v každém opravdickém boji. Prohraje ten, kdo se zlatem uspokojí. Milí přátelé, v letošním roce je před námi malé jubileum na Velikonoce budeme rozesílat jubilejní stou kolekci letáčků. Jak ten čas letí! Vzpomínáme na nelehké začátky budování centrály v roce 1992, na potíže, které jsme museli překonat v době chaotického přerodu společnosti z totalitního režimu. První zásilky jsme balili v obývacím pokoji, adresy ručně vypisovali, stáli fronty (i přes noc) na vyřízení celních formalit při dovozu letáčků z tiskárny v Německu a pak na poště složitě vypisovali průvodní listy pro odeslání zásilek. Dnes už je vše jen historie a pár fotografií. Díky know-how Marburgské misie i pokroku u nás jsme za 18 let trvání vybudovali moderní evropskou tiskovou misii. Je to také díky Vám, našim odběratelům. Děkujeme za modlitby i finanční podporu, bez obojího bychom tuto práci nemohli vykonávat. Jsme velmi vděčni i za stálou finanční podporu Marburgské misie. Myslete na to, abychom se mohli co nejdříve finančně osamostatnit. Rádi bychom vyhověli přání německé misie co nejdříve přesunout dotace pro misijní potřeby do některého z dalších států za bývalou železnou oponou. Děkujeme za modlitby a pomoc v letošním roce. Neboť nad metál pro chrabré, v němž se slunko blyští, je bílý kamének, menší než dlaň. Ležel na smetišti, než kdo vyryl naň jméno vítěze. Patří-li tobě, dozvíš se až v ono ráno, kdy bosé děti zatroubí: DOBOJOVÁNO. Jindřich Mánek Jindřich Mánek ( ) byl český biblista a hebraista, profesor na Husově čs. bohoslovecké fakultě (dnes Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy). RNDr. Petr Kolek, vedoucí Brněnské tiskové misie Dar pro BTM Vážíme si spolupráce se všemi církvemi, pro které BTM na biblickém základě připravuje misijní texty. Cítíme se jako jedna rodina. Koncem minulého roku nás velmi potěšil a povzbudil dárek, který jsme dostali při příležitosti naší prezentace v katolické církvi v Brně na Petrově. Mohli jsme převzít krásnou knihu Vánoční variace od jejího autora, brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho. Ceníme si osobní přání a požehnání pro pracovníky a práci BTM. Těšíme se na další setkání, z nichž první bude 14. března 2010 ve 14 hod. v Centru pro rodinu a soc. péči brněnského biskupství a kabinetu seniorů na Josefské ulici. Srdečně zveme na tuto prezentaci BTM. 3

3 Přečetli jsme za Vás... HÄNDLŮV MESIÁŠ Spisovatel Stefan Zweig ve své knize Hvězdné hodiny lidstva vypráví pohnutou historii vzniku Händlova Mesiáše (knihu u nás vydalo Karmelitánské nakladatelství). Své čtenáře uvádí do Londýna 18. století a působivě líčí vznik jedné z nejvýznamnějších skladeb hudební historie. Životní krize Georg Friedrich Händel byl nepochybně úspěšným skladatelem v Londýně. Později však začala jeho hvězda z různých důvodů pohasínat. Příčinou první krize byla mrtvice, která vedla k těžkému zdravotnímu zhroucení. Po úspěšném lázeňském pobytu v Cáchách začala opět aktivní a úspěšná éra jeho tvorby. Začal komponovat, ale úspěch nepřicházel. Ocitl se znovu v další těžké finanční i tvůrčí krizi. Uprostřed noci je začátek dne Jedné noci r pospíchal sehnutý muž temnými ulicemi Londýna. Tím mužem byl Georg Friedrich Händel, velký hudebník. Byl ponořený do sebe, v jeho nitru spolu zápasily naděje a zoufalství. Přízeň vznešeného anglického světa se od něj odvrátila. Händel zakoušel tísnivou bídu. Jeho tvůrčí jiskra vyhasla. Nebylo mu ještě šedesát roků, cítil se už starý a unavený životem. Bez naděje se vrátil do svého chudobného bytu. Tu padl jeho pohled na těžký balík. Otevřel jej. Duchovní oratorium! zněl název. Händel se rozzlobil na podřadného básníka a zvláště na jeho poznámku: Bůh mě pověřil tímto úkolem. Lhostejně listoval v textu. Najednou jeho oči spočinuly na jedné řádce: Byl v opovržení a pohrdání u lidí kdekdo se ho zřekl jeho rány nás uzdravily. Händel četl dál. Tato slova bez výjimky citáty z Bible se dotkla jeho srdce. Nitro jeho zničené existence bylo jimi hluboce zasaženo a vedlo jej k osobnímu setkání s Bohem. Slova, která vedou k životu Z jednotlivých citátů měl dojem, že byly napsány přímo pro něj. A když četl dále: Já vím, že můj Vykupitel je živ jásej Haleluja! hoden jsi, Pane, přijmout slávu, čest i moc, tu všechna slova v Händlovi ožívala. Ze slov byly tóny a jeho nitro bylo naplněno nádhernými zvuky. Jiskra shora v něm roznítila oheň. Händel sáhl po peru a začal psát. S neuvěřitelnou rychlostí se stránka za stránkou plnila notami. Příštího rána jej našel jeho sluha skloněného nad psacím stolem. Postavil podnos s jídlem tak, aby byl Händlovi po ruce a odešel. V poledne tu stál ještě nedotčen. Händel psal a psal. Občas vyskočil ze židle, vrhl se ke svému cembalu, běhal sem a tam, mával rukama a zpíval z plného hrdla: Haleluja, haleluja! Sluha se obával, že se Händel zbláznil, když mu řekl, že se otevřely brány nebe a sám Bůh že je nad ním. Přečetli jsme za Vás... Partitura Mesiáše a cembalo zachovalé v londýnském domě Georga Friedricha Händla. Obdiv krále Tři týdny pracoval Händel jako posedlý, takřka bez odpočinku a stravy. Potom padl vyčerpán na lůžko. Před ním ležela hotová partitura. Premiera Händlova Mesiáše zazněla 13. dubna 1752 v Dublinu v rámci série dobročinných koncertů. Při jednom z prvních uvedení v Londýně se král Jiří II. při sborové písni Haleluja zvedl ze svého sedadla a celé publikum ho následovalo. Toto znamení obdivu pro úchvatné Händlovo dílo je v Anglii běžné dodnes. Nejen zábava Traduje se, že lord Kinnoull prý vychvaloval Händlovo dílo jako ušlechtilou zábavu. Händel po chvíli zamyšlení řekl: Bylo by mně líto, kdyby moje dílo posluchače jen pobavilo. Přál bych si, aby zásadně ovlivnilo jejich život. To se děje dodnes. Při poslechu jeho díla se Duch Boží dotýká srdce posluchačů. Ústřední témata Mesiáše jsou až dodnes vysoce aktuální. Bůh nám v Ježíši Kristu poslal Mesiáše Vysvoboditele, který jako zmrtvýchvstalý a živý Pán mění život člověka. Kdo přijme Ježíše jako svého Pána a Spasitele, pozná, že Bůh jej miluje, nezapomněl na něj a jako živý Bůh chce být v jeho blízkosti a žehnat mu. Velký pátek Pod Händlovým vedením byl Mesiáš uveden čtyřiatřicetkrát. Skladatelových fyzických sil pomalu ubývalo. Nakonec oslepl, ale jeho tvůrčí činnost neochabla. Naposled slyšel své vlastní dílo v londýnské Covent Garden 6. dubna 1759, osm dní před svou smrtí. Dirigoval tenkrát sám, oči vyhaslé. Když se vyčerpaný vrátil domů, byl stižen náhlou slabosti a přál si, aby zemřel na Velký Pátek. Toho roku připadal Velký pátek na 13. dubna. Když si Händel uvědomil, že před dvaadvaceti lety ve stejný den ochrnul a pět let poté opět v tento den vstal z mrtvých při premiéře svého Mesiáše, věděl, že v ten den chce také zemřít zemřít v naději, že bude vzkříšen k životu věčnému. Na Velký pátek se mu skutečně výrazně přitížilo a den poté odešel na věčnost. Händel odcházel k Bohu, kterého tak úchvatně opěvoval a který se zmocnil jeho srdce. Teď už mohl jásat: Vím, že můj Vykupitel je živ! 4 5

4 Misijní impulzy... Vánoce v USA Při mém nedávném soukromém pobytu v USA, jsem jako nový pracovník BTM využil příležitosti a zajímal se o misijní aktivity amerických křesťanů. Zvláště mě zaujala výzva, která jde napříč celými Spojenými státy: Každý křesťan zvěstuje, každý člověk slyší evangelium do roku 2020! Hodně jsme na toto téma hovořili, potěšilo mě, že se bratři a sestry živě zajímali i o evangelizační úsilí v zemích za bývalou železnou oponou. Splněná přání Naše dcera Hanka se provdala do USA. Její manžel je nejen učitelem církevní historie, ale dnes i presidentem církevního semináře v Clevelandu, ve státě Georgia. Nejstarší vnuk, kterému už bylo sedm let, dostal spolu s ostatními ve škole úkol: formulovat tři největší vánoční přání. Seřadil je takto: poslouchat více Pána Boha, dostat jako dárek počítačovou hru, a nakonec aby na Vánoce přijeli dědeček a babička z Česka. Nevím, jak se mu daří dnes v naplňování prvního přání, ta druhá dvě se mu splnila beze zbytku. Církvi jde o hodně! Byli jsme spolu s manželkou velice vděční za možnost prožít Vánoce a vstup do nového roku 2010 v rodině dcery. Stejně tak jsme byli vděční za možnost být v tento čas s Boží rodinou. Bylo to znovu velice povzbuzující a občerstvující. Ptáte se proč? Především proto, že církevní společenství, kam patří i naši příbuzní, je společenstvím, kterému o něco jde. Nikdy se nespokojí s daným stavem věcí. Na americké poměry je to menší společenství. Má pouze kolem 500 členů. Většinou velmi obyčejných lidí, kteří neváhají pravidelně přijíždět i mnoho mil za svojí duchovní rodinou. Nejvíce mě zaujala společná duchovní vize celého společenství pro nastávající období: Zpřítomňovat druhým Krista skrze změněný život!. Takovým způsobem bylo zformulováno soustředěné misijní úsilí všech, kteří zde našli svůj duchovní domov. Tedy to, o co jim jde na prvním místě. Hned při příjezdu k modlitebně a zejména pak při odjezdu z parkoviště zpět domů jsem si nemohl nevšimnout velkých tabulí s nápisem: Nyní již vjíždíš do svého misijního pole. Teď opouštíš církevní půdu, teď se prakticky začne projevovat to, jak budeš aplikovat obsah evangelia v každodenním životě. Každý křesťan zvěstuje, každý člověk slyší evangelium do roku 2020! Misijní impulzy... Neuskutečnitelná vize? Kazatel církevního společenství, bratr Jim Holmes, který se kdysi rozhodoval pro profesionální kariéru hráče golfu, je dnes vynikajícím kazatelem. Tak jej alespoň přijímají jeho posluchači. Když začne kázat, tak z něho nespustíte oči, zapomenete na čas a na všechny svoje problémy. Jeho kázání jsou přísně christocentrická tedy vždy výrazně oslavující Ježíše Krista, jeho dílo spasení. Není neděle, aby po kázání nepřišla naprosto jasná a konkrétní výzva k odevzdání se Kristu, k obnově vztahu s Ním. A lidé přicházejí kupředu. Kazatel i starší se s nimi modlí, potom jsou velmi stručně a citlivě představeni celému společenství. Následují modlitby vyslání těch, kteří na Vánoce a Nový rok odjíždějí na krátkodobé misijní cesty tentokráte na Ukrajinu a do Holandska. Budou potřebovat mimořádné Boží ochrany a vedení. Všichni to hluboce prožívají spolu s nimi. Ti, kteří odjíždějí na Ukrajinu, potom přichází za námi a ptají se nejen na počasí, které je tam v zimě čeká, ale i na poměry, ve kterých budou sloužit. Snažíme se je spolu s manželkou co nejvíce povzbudit i proto, že víme, jak velká potřeba misijní práce na Ukrajině stále je. Aktuální výzva Po skončení dopolední bohoslužby ještě zůstávám v předsálí a sahám po církevním tisku. Zjišťuji, že snad není v USA misijní organizace, která by se nezabývala otázkami nových přístupů, nové koncepce misie v neustále měnících se podmínkách současného života, do kterých je třeba více než kdy jindy přinést tu starou víru, která všechněm postačí k záchraně a spasení. Proto i ta vize výzva, která je vlastní nejen místním bratřím a sestrám, ale jde napříč celými Spojenými státy: 6 7

5 Nabídka nových letáčků Dvojitá karta s přílohou Velikonoce 2010 Proč slavíme Velikonoce? (H119) V dějinách světa je mnoho významných dní a událostí. Je však jeden den, který přehlížíme, i když natrvalo změnil běh dějin naší planety. Je to velikonoční neděle. Co se doopravdy událo v tento den? Text Jana Titěry o smyslu Velikonoc. (Doporučená cena 3,30 Kč) Velikonoce největší dar (DKx97) Peníze patří k životu. Hovořil o nich i Ježíš. V rozhovorech vedl své posluchače k tomu, aby pochopili, že v životě jsou mnohem vyšší hodnoty. Velikonoční karta s přílohou čokoládové mince. (Doporučená cena 7 Kč, lze objednat i bez přílohy za 4,90 Kč) Život za třicet stříbrných (RT76) Letáček líčí smutný příběh Jidáše a následně dramatické události ukřižování Ježíše Krista. Od té doby platí pro každého Kristova nabídka pozvání na cestu k věčnému životu. Text napsal Jan Titěra. (Doporučená cena 2,70 Kč) Malý velikonoční kvíz (DT56) Soutěžní kvíz je určen pro mladší děti. V tajence je ukryto jedno z pojmenování Ježíše Krista. Soutěžící, kteří připojí vyprávění o velikonočních událostech a nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. Sestavil Petr Kolek. (Doporučená cena 2,70 Kč) Hle, beránek Boží (P3) Panoramatický pohled z nové série VÍRA, LÁSKA, NADĚJE. Biblický verš: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1, 29) je na rubu doplněn krátkou úvahou o symbolu beránka jako Kristovy oběti. Do volného místa lze připsat vlastní přání k Velikonocům. (Doporučená cena 5,50 Kč) Tučňáci kamarádi (PN34) Básnička Oldřišky Koudelové je doplněna veršem: Bůh chce, abychom se měli rádi a pomáhali si. (volně podle listu Galatským 6, 2) (Doporučená cena 2,70 Kč) Velikonoční naděje (PT60) Lidé mají strach a obavy z budoucnosti. Na každého čeká stejný osud smrt. Bible Boží slovo však má pro nás tu nejúžasnější zprávu že život smrtí nekončí. (Doporučená cena 2,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 54 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. Velikonoční pozdrav (DK49) +mini Nabídka starších letáčků CD DOTISK ÚSPĚŠNÉHO LETÁČKU Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý (RT56) Některým lidem Ježíš Kristus nedá spát. Snaží se vyvrátit skutečnosti Ježíšova života, na kterých křesťané staví svou víru. Popírají jak jeho smrt na kříži, tak i zázračné vzkříšení. Mohou vůbec křesťané svoji víru opřít o nějaké pádné důkazy? Text podle knihy L. Strobel: Kauza Kristus napsal Karel Novák z BTM. (Doporučená cena 2,70 Kč) Už svitlo jitro nedělní (DT38) Velikonoční píseň pro děti Luďka Rejchrta z ČCE v Praze. Letáček ilustrovala Alena Lančová. (Doporučená cena 2,70 Kč) Cesta k životu (H92) Co nás čeká po smrti? Podle Bible máme dvě možnosti. Tou první je nebe prožívání harmonie, bezpečí, pokoje, radosti a lásky. Druhou možností je peklo stav věčného zoufalství, výčitek svědomí, nenaplnění, a nenávisti. Do nebe vede pouze jedna cesta a tou je Ježíš Kristus. Autorem textu je Ignác Mucha z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 3,30 Kč) Vítězství života (RT38) Mnoho lidí dnes o Ježíšově vítězství nad smrtí vůbec nic neví, nebo o něm pochybují. Velikonoce se pro ně staly pouhými svátky jara. Pohled do jarní přírody je úchvatný. Po dlouhém zimním spánku se vše probouzí k životu a rozkvétá Autorem textu je Ludvík Kolek. (Doporučená cena 2,70 Kč) Chlapec a ovečka (DT32) Příběh o zatoulané ovečce v přitažlivé podobě textu s vloženými obrázky. Děti se doví biblické poselství, že Pán Ježíš Kristus je dobrým Pastýřem, který chce zachránit každého člověka. (Doporučená cena 2,70 Kč) Důvěra (DK32) Dvojitá karta s básní Jana Matušky ze sboru CB v Říčanech u Prahy a biblickým veršem Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat (Žalm 37,5). (Doporučená cena 4,90 Kč) Dvojitá karta s veršem Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. (1.list Janův 5, 11). Hovoří o jedinečnosti osoby Ježíše Krista Božího Syna. I když jeho život, byl zcela jiný než kohokoli z nás. Karta je doplněna velikonočním mini CD. Písně jsou vybrány z CD Ať každý to ví (Hudební skupina BTM). Kartu lze objednat i bez CD. (Doporučená cena s CD 19 Kč, bez CD 4,90 Kč) 8 9

6 Aktuálně Haiti znamení doby? Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. (Matouš 24, 35) Počátek druhé dekády třetího tisíciletí se zapsal do historie lidstva velmi smutným písmem. 12. ledna 2010 došlo na ostrově Haiti ke zničujícímu zemětřesení o síle 7,3 Richterovy stupnice, které srovnalo se zemí velkou část haitského hlavního města Port-au-Prince a mnoho dalších míst. Počet obětí se odhaduje na více než dvěstě tisíc. V každém případě se jedná o nejtragičtější zemětřesení ve světě za poslední půlstoletí. Celý svět svoji pozornost obrátil k Haiti, nejchudší zemi západní polokoule. Haiti je světem zapomenutá země, o kterou se nikdo nestaral. Teď se nám to vrací, řekl představitel amerických záchranářů televizní stanici CNN při hledání cest k co nejrychlejší pomoci. Po celém světě i v ČR se zvedla veliká vlna solidarity. Byly to nejen dodávky potřebného materiálu, vyslání specialistů a uvolnění finančních prostředků vládou ČR, především překvapila výše dobrovolných sbírek vyhlášených českými humanitárními organizacemi. Vynesly již přes 72 milionů korun. Nelze přehlédnout i církve, které uvolnily a zaslaly další velké částky. Ukazuje se, že v tomto ohledu patříme mezi nejaktivnější na světě. Pravidelně se však v této souvislosti objevují otázky adresované věřícím lidem: Jak mohl Bůh něco takového dopustit? Co všechny ty nevinné oběti? Také v řadě textů BTM jsme se pokusili na takové otázky odpovědět. Například v letáčku Jak Bůh mohl něco takového dopustit jsme se vyjadřovali k 11. září K současné situaci mne však velice zaujala odpověď předsedy České biskupské konference a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. V souvislosti se zemětřesením na Haiti mluvil o znamení, které jako věřící lidé přijímáme z Boží strany. Volá nás především k účinné pomoci všem trpícím na Haiti v duchu Kristovy lásky. Současně cituje z Lukášova evangelia, z oddílu O Božích trestech, kde je zaznamenáno Ježíšovo slovo: Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. (Lukáš 13,2-3) Nikdo z nás si nemůže myslet, že ten druhý je větší hříšník, a proto si trest zaslouží. Naopak, Haiti je pro nás upozorněním, že nemáme své životy ve svých rukou. Žijeme dnes a denně z Boží milosti a je otevřená šance k pokání, tedy ke změně našeho smýšlení, našeho vztahu k Bohu, bližnímu a světu kolem nás. Máme stále ještě příležitost zemřít svému sobectví a nabubřelé pýše, povýšenosti a domnělé nezávislosti. Teprve pak můžeme v pokoře zvolat: Bože, buď milostiv mně hříšnému! a začít žít Haiti: nedotknutý kříž v moři trosek pro druhé. Vancouver ZOH 2010 Nestydím se za evangelium! (Římanům 1:16) Aktuálně Zimní olympijské hry 2010 největší sportovní událost roku, která hýbe nejen celým sportovním světem. Zvykáme si, že při každé další olympiádě se objevují nejrůznější nej také z českého pohledu: nejpočetnější výprava, nejsilnější výprava, největší ambice na počet získaných medailí, nejrozsáhlejší zpravodajství ze ZOH apod. Čteme o našich největších nadějích, sledujeme jejich životní příběhy a v posledních dnech téměř každý jejich krok. Jistě, budeme jim fandit, budeme rádi, když se jim bude dařit, a když proslaví naši republiku. Možná si i dlouho zapamatujeme jejich jména: Bauer, Sáblíková, Kraus, Churavý a další. Podívejme se však na všechno také z jiného úhlu. Stále ještě platí lidové rčení světská sláva polní tráva. Bible nám to říká úplně jasně: Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása (sláva) jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale A Bible dále mluví o tom, že na rozdíl od všeho časného a pomíjejícího je tu něco trvalého, věčného: Ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. Těmto nepomíjejícím hodnotám dobře rozuměl apoštol Pavel, nejednou přirovná náš život víry ke sportovnímu zápolení, zejména běhu. Především zdůrazňuje: vytrvat, dokončit běh nikdy to nevzdávat. Na rozdíl od Vancouveru každý, kdo doběhne do cíle, je vítěz: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho druhý příchod. (2. list Timoteovi 4,8) Za všechny věřící sportovce, kteří se modlí a za svoji víru se nestydí jsme vděční. Takoví budou jistě i ve Vancouveru. Snad se najdou i mezi českými sportovci. Jsme velmi vděční také za vancouverské křesťany, kteří se poctivě chystají na olympiádu. Nezapomeňte se modlit za jejich službu! Chtějí nejrůznějšími způsoby přiblížit účastníkům ZOH 2010 Boží lásku, zjevenou v Ježíši Kristu. Ukázat na to, že vavřín spravedlnosti je víc než zlatá olympijská medaile. Vzpomínáme na podobnou příležitost loňskou evangelizační akci při konání Mistrovství světa v lyžování v Liberci. Byla to velká příležitost křesťanů k misii jak sportovců, tak i diváků. BTM připravila k této akci letáčky se svědectvím věřících sportovců. Věříme, že Boží slovo v našich letáčcích oslovilo mnohé účastníky jak návštěvníky, tak i sportovce. Rádi bychom navázali a opět vydali další svědectví věřících sportovců k podobným příležitostem. Foto z loňské evangelizace na MS v Liberci 10 11

7 Dětský kvíz Vyhodnocení dětského kvízu Na této stránce najdete ukázky kreseb dětí z minulého velikonočního kvízu. Děkujeme dětem, že nám za celý rok posílají vyluštěné kvízy, dnes jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Bezděková Barbora, Vyškov, 15 let Dobešová Michaela, Moravský Písek, 10 let Hampala Samuel, Horní Suchá, 11 let Janovská Veronika, Říčany, 10 let Kováčová Barbora, Brumov-Bylnice, 8 let Pohlová Annette, Šumperk, 11 let Poláková Lucie, Žatec, 9 let Smejkalová Klára, Hudčice, 10 let Šprochová Kateřina, Český Těšín, 10 let Vincenc Vojta a Kačka, Praha, 6 a 9 let Ze skupin dětí a ostatní: Doubková Anna, Most, 4,5 roku Pospíšil Tobiáš a Justýna, Nový Malín, 3 a 6 let Děti z minispolča, Vlkoš u Kyjova Scholička Pampelišky, Sobůlky u Kyjova Duchovní principy evangelizace Tisková misie A-Z (seriál) V Bibli najdeme mnoho doporučení, kdy je nejvhodnější chvíle ke zvěstování evangelia. Někdy máme hovořit s lidmi okamžitě, jindy je lépe vyčkat. Univerzální recept neexistuje. Každá situace je jiná, musíme vycházet z okolností, prostředí, povah lidí atd. Jen Duch Boží nás může vést v konkrétní situaci, dává nám moudrost, zvolí ten nejlepší přístup. S jeho pomocí budeme v pravý čas na správném místě. Podívejme se na některá biblická doporučení: Využijme čas milosti Čas je velmi drahocenný. Bible nám připomíná, že ho máme dobře využít. Ne vždy to umíme, ne vždy se nám to daří. Naléhavost Písmo označuje termínem vykupujme čas (Efezským 5, 16). Je to vážné slovo, máme se vždy snažit, abychom nepromarnili žádnou příležitost. Nikdy nevíme, kolik času máme my, ani ti, kterým přinášíme evangelium. Děkujme za čas milosti, který dosud trvá. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený (List Koloským 4, 5) Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. (2. list Timoteovi 4, 3) Dvořáková Alžběta, Ml. Boleslav, 11 let Bočková Veronika, Doubravník, 10 let Wieczorek Jan, Šenov, 8 let Budete mi svědkové Pamatujme také na Ježíšův příkaz: Budete mi svědkové! Kdo je vlastně svědek? Jakou má úlohu? Svědek většinou mluví, až je tázán, až je vyzván, až ho všichni chtějí poslouchat. Teprve tehdy přijde jeho chvíle a on může vydat soustředěně a v klidu svědectví před těmi, kteří se chtějí něco bližšího ozvědět. Ne vždy se nám při zvěstování evangelia podaří být první na tahu. Někdy nám situace umožní být aktivní, jindy moudře vyčkávejme. Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země (Skutky apoštolské 1,8) Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. (List Petrův 3,15 - NS) Boží slovo se nevrátí s prázdnou I když se nám zdá, že nemáme okamžitý úspěch, musíme se spolehnout na Boží zaslíbení, že vyřčené, zvěstované Boží slovo je zaseto do lidských srdcí, a že v pravý čas přinese užitek. To platí i o Slovu ve formě darovaného letáčku. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Izajáš 55, 11) Buďme trpěliví Často také nevíme, jak dlouho se ještě máme někomu věnovat. Brzy ztrácíme trpělivost. Vytrvejme! Prosme za moudrost. Trpělivě navštěvujme a hovořme s lidmi a ve vhodnou chvíli jim opětovně nabízejme i letáčky. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. (2. List Timoteovi 2, 24) Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. (Matouš 5, 41) 12 13

8 Tisková misie A-Z (seriál) Téma: Děti a letáčky V poslední době misijní organizace věnují svou pozornost stále více dětem. Je to důležitá strategie, vždyť děti jsou nepopsaný list papíru a podle toho, k jakým hodnotám je budeme vést, taková bude i naše příští generace. Je proto důležité, aby se děti co nejdříve seznámily s evangeliem a s křesťanskými hodnotami, které jsou základem dobré společnosti. Jsme rádi, že k tomu letáčky BTM přispívají, že se dětem líbí. Uvádíme několik ohlasů od dětí, ale i od dospělých, kteří letáčky využívají při službě dětem. * Milí přátelé z BTM, děkuji Vám za zaslání nové série letáčků s velikonoční tematikou, Současně Vám chci poděkovat za Váš letáček s básničkou o kočičce od Oldřišky Koudelové. Můj desetiletý syn si měl do školy vybrat libovolnou básničku k přednesu. Po hledání v několika dětských časopisech jsme nakonec sáhli po básničce Kočka z Vašeho letáčku. Měla ve škole velký úspěch, paní učitelka syna pochválila, že už dlouho neslyšela tak pěknou básničku. Zdraví a vše nejlepší přeje. E. Ch., Nové Město na Moravě * Anetce je 10 let a moc se jí vaše kartičky líbí dává je svým kamarádům ve škole!!! Děkujeme A. M., Kostelec n/o * Milí přátelé,chtěl bych Vás touto formou pozdravit a popřát zároveň hodně inspirace, moudrosti a požehnání v nádherné prezentaci Božích zázraků vykonaných skrze svědectví mnohých autorů, životních příběhů a zkoušek. Už mnoho let využíváme s manželkou materiálů BTM především v práci mezi dětmi. Netušil jsem však, že pár let před důchodovým věkem, postaví přede mne Pán nový úkol vést děti k víře prostřednictvím sportu. A moc se mi proto hodí letáčky o sportovcích. Ty bych potřeboval do své sbírky. Každý klub se snaží děti něčím obdarovat a letáčky BTM sem patří. Potřebuji letáčky se sportovním zaměřením (Herrlich, Kaká, Paulo Sergio apod.) nejlépe po 20 ks. Mějte se moc fajn. Z Frýdku zdraví K. M. * Dobrý den, já bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi neposílali letáčky. Je mi 11 let. Adresu mám M. K., Polná. * Dobrý den, před časem jsem vám psala, jaké požehnání přinesla básnička Oldřišky Koudelové naší 9-leté dceři, když s básničkou VOSA vyhrála okresní kolo recitační soutěže. Minulý týden proběhlo krajské kolo (účastnily se desítky dětí z celého Jihomoravského kraje) a básnička paní Koudelové v podání naší Pavlínky přinesla opět vítězství. Prosím, vyřiďte paní Koudelové tuto zprávu i náš pozdrav a dík. Ten samozřejmě posíláme i vám :-)). E. K., Klobouky u Brna * Ahoj! Píšu z Hradce Králové s prosbou. Teď je mi 14 let, když mi bylo 8-9let, do rukou se mi dostaly letáčky Poznat Boha, ale jak?... Moje mamka uvěřila, když mi byly tři roky, takže mi o Ježíši říkala už od mala, ale naplno jsem uvěřila až jsem byla starší. Teď k věci. S holkama z církve, jakožto dorosťáci chystáme jednu akci. Chceme přivézt k Ježíši naše přátele, na kterých nám samozřejmě moc záleží. Moc by nám pomohli i kluci, protože jeden z nich hraje na kytaru a druhý na bubny. Ještě nemáme vše vymyšlené, ale prosba, s kterou jsem se na Vás obrátila je ta, jestli byste nám poslali letáčky, které mám teď před sebou. Je to: Proč číst Bibli? a Poznat Boha, ale jak? Vaše letáčky by nám moc pomohly! Moc děkuji a Bůh Vám žehnej! L. Š. Svědectví Stalo se to v prváku na gymplu. Jednou jsem šel po vyučování domů a cestou jsem potkal kluka z naší třídy. Jmenoval se David. Vypadalo to, že nese domů všechny své učebnice. Myslel jsem si: Kdo by odnášel v pátek všechny knížky? Musí to být pěkný trouba. Jak tak jdu, uviděl jsem bandu kluků, co utíkali jeho směrem. Když ho doběhli, vytrhli mu knížky z rukou, podrazili mu nohy a on přistál v blátě. Jeho brýle odlítly o kus dál do trávy. Podíval se na mě a já uviděl ten strašný smutek v jeho očích. Rvalo mi to srdce. Přiběhl jsem mu na pomoc. Jak se plazil a hledal brýle, uviděl jsem v jeho očích slzy. Podal jsem mu brýle a řekl: Tihle kluci jsou pěkní darebáci, neumí se normálně chovat! Podíval se na mě, řekl: Díky! a na jeho tváři se objevil úsměv. Byl to jeden z těch úsměvů, co projevují skutečnou vděčnost. Pomohl jsem mu sebrat knížky a zeptal se, kde bydlí. Ukázalo se, že nedaleko mě. Ptal jsem se, proč jsem ho nikdy předtím nepotkal. Prý chodí na soukromou školu. Nesl jsem mu pár knížek a celou cestu jsme si povídali. Ukázalo se, že je to prima kluk. Ptal jsem se, zda si nechce zítra zahrát fotbal. Prý jo! Celý víkend jsme byli spolu venku a já poznal Davida víc a oblíbil si ho. I mí přátelé ho vzali. V pondělí ráno šel David s hromadou knížek zpátky. Zastavil jsem ho a se smíchem řekl, že bude mít dobré svaly. Jen se smál a polovinu knížek mi naložil. Během čtyř let jsme se stali nejlepšími přáteli. Poslední rok jsme přemýšleli o nějaké vysoké škole. David se rozhodl pro Prahu a já pro Brno. Věděl jsem, že vždycky budeme přáteli a ty kilometry nebudou žádným problémem. On se chtěl stát lékařem a já hodlal využít stipendia na práci kolem fotbalu. David byl premiantem třídy, tedy si musel připravit proslov na závěrečnou slavnost školy. Zlobil jsem ho, že si zamachruje, ale byl jsem rád, že to nemusím být já, kdo bude mluvit na pódiu. Závěrečný den byl tady. Viděl jsem Davida, vypadal skvěle! Zesílil a moc mu slušely brýle. Byl velice oblíbený mezi spolužáky, až jsem někdy žárlil. Dnes byl ten den! Viděl jsem, jak je nervózní z proslovu, tak jsem šel za ním, poplácal ho po zádech a řekl: Hej, chlape, budeš dobrej! Podíval se na mě tím vděčným pohledem. Začátek proslovu měl za sebou, odkašlal si a pokračoval: Je čas, abychom poděkovali všem, co nám pomohli přes tyto těžké roky. Rodičům, učitelům, sourozencům, ale hlavně přátelům. Jsem tady, abych vám všem, kteří jste někomu přítelem, řekl, že, to je jeden z největších darů, který můžete druhému dát! Řeknu vám příběh. Díval jsem se nevěřícně na svého přítele, když začal vyprávět o dni, kdy jsme se poprvé potkali. Plánoval, že se o víkendu zabije. Mluvil o tom, jak si vyklidil školní skříňku, aby jeho máma s tím neměla později starosti a nesl si věci domů. S vážností se na mě podíval a malinko se usmál. Pokračoval: Díky Bohu jsem potkal přítele. Ten mě zachránil od mého nevysloveného rozhodnutí! Cítil jsem to zděšení v davu, když ten příjemný a populární kluk nám řekl vše o svém nejslabším životním momentu. Viděl jsem jeho mámu a tátu, jak se na mě dívají s vděčností v očích. Dodnes si neuvědomuji hloubku svého činu. Nikdy nepodceňujte sílu okamžiku. Jedním jediným gestem můžete změnit život člověka. Někdy k lepšímu a taky občas k horšímu. Bůh nám posílá do cesty mnohé lidi, abychom zasáhli, když je třeba. Máme být takovou Boží prodlouženou rukou. Máme včas ukázat na toho nejlepšího Přítele, který má moc zachránit člověka nejen od pozemského trápení a smrti, ale i od věčné smrti, duchovní

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Markovo evangelium 16, 14 VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme tentokrát vylosovali tyto výherce: Hladíková Martina, Polná Holinská Anna, Velichovky Janoušek Tomáš, Valdice Jizbová Zuzana, Praha Musil Petr, Velká Bíteš Obrová Jitka, Sobůlky Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Dosud jsme zařadili křížovky do následujících letáčků řady Hledání, které si můžete objednat také pro své známé: H94 - Tajemství života H97 - Odpuštění - cesta z bludiště H98 - Adam a Eva H99 - Tesař z Galileje H100 - Kain a Ábel H102 - Noe - muž spravedlivý H103 - Abraham - zkouška víry H104 - Lot a jeho žena H105 - Izák, Bohem zaslíbený syn H108 - Jákob a Ezau příběh nenávisti H109 - Apoštol Pavel misionář světa H110 - Josef zachránce Egypta H112 Mojžíš - cesta do země zaslíbené H114 Jozue - dobytí Jericha H115 Gedeon - Hrdina víry H118 Samson a Dalila - příbě o lásce a zradě Všem našim odběratelům přejeme radostné prožítí velikonočních svátků a prosluněné dny Boží přítomností. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v únoru Tisk: DEKAMERON, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Víte, jak žít? Víte, jak umírat? Poslední slova apoštola Pavla nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám. Každý člověk se musí v tomto životě

Víte, jak žít? Víte, jak umírat? Poslední slova apoštola Pavla nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám. Každý člověk se musí v tomto životě Víte, jak žít? Víte, jak umírat? Poslední slova apoštola Pavla nás ženou k těm podstatným a vážným otázkám. Každý člověk se musí v tomto životě věnovat těm otázkám. Nikdo je nemůže obejít. Jsou otázky

Více