NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 5XVIII., č. 10 KVĚTEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Matičce. 13. květen Svátek matek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 5XVIII., č. 10 KVĚTEN 15. října 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Matičce. 13. květen Svátek matek"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 5XVIII., č. 10 KVĚTEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, říká se člověk míní, pán Bůh mění, a tak, jak už to někdy bývá, nepodařilo se nám zatím naplnit náš předpoklad, že hned z kraje jara zahájíme výstavbu kulturního centra v Zašové. Celá administrace projektu se nám protáhla víc, než jsme očekávali, přesto, že my sami jsme se snažili každý úkol vyřídit rychle a bez prodlení. Matičce Matičko má milá, moje drahá matko, vy jste jako holub a já holoubátko. Vy jste holub sivý, já holoubek bílý kde jsme se v tom širém světě natrefili! V tom vašem srdéčku tolik lásky bydlí schovejte mne k němu pod vašimi křídly. Josef Václav Sládek (Zlatý máj) 13. květen Svátek matek Všem maminkám děkujeme za lásku, péči, starostlivost a trpělivost, kterými nás zahrnuly. Starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin Naším úkolem bylo vybrat dodavatele stavby. Nejednalo se o jedno výběrové řízení, ale hned o tři. Vybírali jsme novou firmu na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a podle pokynů zastupitelstva jsme museli vybrat ještě navíc další právní kancelář, která má ručit za obchodní podmínky pro provádění stavby. Výběrové řízení zajišťuje firma Recte Ostrava a kontrolu provádí Zlínská právní kancelář JUDr. Orbesové. Pro nový tendr jsme museli vytvořit nové zadávací podmínky, které se konzultovaly s oběma právními kancelářemi i se zastupiteli. Celý proces byl právě tímto postupem zdlouhavý. Dokončit konečnou podobu podmínek a výběrové řízení spustit se tak podařilo až koncem ledna s termínem předložení nabídek uchazeči až na konci února. Zadávací podmínky si vyzvedlo 31 firem, které uplatňovaly časté dotazy. Aby výběrové řízení nemohl nikdo zpochybnit, doporučila firma Recte prodloužení termínu pro odevzdání nabídek, a tak jsme se s prvním zasedáním výběrové komise dostali ke konci března. Nabídku nakonec zpracovalo a předložilo 10 firem. Některé z nich vyzvala výběrová komise k doplnění a vysvětlení. To též přineslo časovou prodlevu a rozhodnutí o výběru se rozesílalo firmám až koncem dubna. Z deseti firem byly 4 vyloučeny, protože nesplnily zadávací podmínky, mezi nimi i firma ze Slovenska s nejnižší nabídkovou cenou. Po jejím vyloučení vybrala obec jako dodavatele KIC další firmu v pořadí O. K. D. C. mont s. r. o. Ostrava s cenou necelých 40 mil. Kč bez DPH. Všechny firmy mají lhůtu na podání námitek do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Teprve po uplynutí této lhůty a pokud nepodá nikdo námitky, může být uzavřena smlouva o dílo. Věřím, že tentokrát budeme mít šťastnější ruku, a s vybranou firmou dílo zahájíme a hlavně ho dokončíme. Ing. Anna Mikošková

2 2 Zašovské noviny 5/2012 Výpis usnesení ze Zápisu z 38. schůze Rady obce Zašová, konané dne 19. března Rada obce schválila Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby. - Rada obce schválila podmínky provozu sauny v měsíci dubnu. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila hospodářský výsledek ZŠ Zašová za rok 2011 a jeho rozdělení mezi rezervní fond a fond odměn. - Rada obce schválila hospodářský výsledek MŠ Zašová a jeho přesunutí do rezervního fondu. - Rada obce schválila obecné znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost. - Rada obce schválila znění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Obcí Zašová a TJ Zašová. - Rada obce schválila žádost SDH Zašová o povolení použití obecního znaku. - Rada obce schválila aktualizaci pojistné smlouvy č Rada obce schválila pronájem nebytových prostor autodílny ve Skále. - Rada obce schválila dočasné snížení nájmu nebytových prostor v domě č. p. 501 Zašová. - Rada obce schválila smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 735 Kantorka organizaci JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR. - Rada obce neschválila snížení ceny za pronájem sálu KD ve Veselé Valašskému tarokovému spolku. - Rada obce souhlasí s posunutím informativní směrové značky Obec a Konec obce na silnici I/35 ve směru Rožnov pod Radhoštěm. - Rada obce schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, uzavřený mezi Obcí Zašová a Technickými službami Valašské Meziříčí, s.r.o. - Rada obce schválila proplacení provedených oprav zamrzlých vodovodních přípojek z obecních prostředků. - Rada obce schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č ze dne na akci Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Zprávy z obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 39. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Zašová na den Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku SDH Veselá ve výši ,- Kč na účast jejich člena na MS v požárním sportu v Bulharsku. - Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku SDH Veselá ve výši ,- Kč na opravu požární věže. - Rada obce schválila termíny organizovaných tréninků motokrosu na rok Rada obce schválila žádost o povolení závodu Rožnovská brázda 2012 v katastru obce Zašová. - Rada obce schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl. - Rada obce schválila Podmínky zapůjčování obecní aparatury. - Rada obce schválila žádost MŠ Zašová o zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila žádost OS Ráj o zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila Pravidla pro oceňování dětí a mládeže ze Zašové a Veselé za reprezentaci obce. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 523 Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou na uložení plynárenského zařízení do obecního pozemku parc. č. 320/5 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na kanalizační zařízení uložené v obecních pozemcích parc. č. 893/1, 114/18, 114/19, 222/17 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce souhlasí s výstavbou výrobny elektrické energie ze slunečního záření na domě č. p. 625, parc. č. 1086/1 a č. 1086/2 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila osazení dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou průjezd zakázán. - Rada obce schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí Zašová a Kamenosochařstvím Pařenica na restaurování válečných hrobů. - Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č na akci Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 40. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce Zašová rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce Kulturní a informační centrum Zašová a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem O.K.D.C. mont s.r.o., Pavlovova 3059/40, Ostrava Jih. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 41. schůze Rady obce Zašová, konané dne 2. května Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny elektrické energie umístěné na objektu parc. č. 1412/10 v k. ú. Zašová k distribuční soustavě do napěťové hladiny mezi obcí Zašová a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. - Rada obce schválila cenovou nabídku na montáž dávkovacího automatu pro úpravu bazénové vody a úpravu hydromasážní vany

3 Zašovské noviny 5/2012 od firmy Radomír Kristek bazény servis, Valašské Meziříčí. Ing. Anna Mikošková starostka obce Milí spoluobčané, Kubrický Jiljí místostarosta obce dovolujeme si Vás upozornit, že stejně jako v loňském roce máte možnost vyvážet přebytečnou posečenou trávu nebo větve z okrasných a ovocných stromů na obecní kompostárnu v areálu firmy Mézl a Janíček. Tento odpad je možno zde uložit zdarma. Je však nutno dodržovat provozní dobu kompostárny. Při příjezdu nahlásit své jméno a adresu zaměstnanci Sběrného dvoru a dbát jeho pokynů ohledně uložení odpadu. Kdo z občanů dovážejících odpad ke zkompostování bude mít zájem o odebrání kompostu, může se s panem Kubrickým nebo panem Těhanem každé pondělí v době od 8.00 do hod domluvit na odebrání adekvátního množství kompostu. Prosím využijte možnosti obecní kompostárny, pokud nemáte možnost sami trávu nebo větve zkompostovat. Odměnou Vám bude kvalitní kompost a čistá vesnice. Provozní doba kompostárny: pondělí a středa od do hod sobota od 8.00 do hod Upozorňujeme občany, že mimo provozní dobu je vjezd do areálu firmy Mézl a Janíček zakázán. Za Obecní úřad Jiljí Kubrický Upozornění na červnovou změnu uzávěrky ZN Oznamujeme všem přispěvatelům do ZN, že v červnu bude uzávěrka novin výjimečně posunuta, a to již na (včetně). Zašlete prosím svoje příspěvky do tohoto data. Děkujeme za pochopení. Redakce ZN Nominace na možné kandidáty bude probíhat na doporučení ředitele ZŠ, ředitele DD, ředitelky MŠ, ředitelky ZUŠ, zástupců spolků a organizací, kteří své návrhy budou zasílat kult. pracovnici. Kulturní komise následně všechny návrhy zhodnotí a vybere kandidáty, o jejichž ocenění následně rozhodne Rada obce Zašová. Nominovaná osoba musí svůj úspěch doložit (např. diplomem). Termín dodání jmen nominovaných osob bude 2 měsíce před konáním Zašovských slavností, občané a organizace budou na tento termín upozorněni v Zašovských novinách a na webu obce. Z naší ZŠ Mgr. Marta Procházková Den Země 2012 v naší ZŠ aneb Poznáváme svět Lidé na celém světě si vždy 22. dubna připomínají Den Země. Rozhodli jsme se, že také v naší škole tento den věnovaný planetě oslavíme. Stalo se tak v pondělí 30. dubna Třídy z prvního stupně vyrazily pod vedením svých paní učitelek do zašovských luk a lesů a všichni tak strávili krásný a slunečný den v přírodě. Na druhém stupni proběhlo ve sportovní hale dopoledne s názvem Poznáváme svět. Každá třída si vylosovala jednu z nabízených zemí světa a poté ji měla za úkol tanečně, hudebně i výtvarně ztvárnit a seznámit se svým státem i ostatní žáky. Třída 6.A si připravila scénky na téma Egypt, 6.B představovala Brazílii, dále pak 7. ročník Rusko, 8. ročník USA a vše završila 9. třída Japonskem. Toto dopoledne jsme pojali navíc soutěžně a třídy se snažily vybojovat svým vystoupením co nejlepší umístění. O konečném pořadí nakonec rozhodla porota, ve které zasedly paní učitelky Martina Martinková a Eva Peterková a pan učitel Miloslav Vymazal. Poté, co jsme shlédli tance, plakáty i písně o naší planetě, které složili textem i hudebně sami žáci, byla krátká diskotéka. Ocenění mládeže Rada obce Zašová se ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ rozhodla podpořit děti a mládež, jež reprezentují obec. Zde uvádíme znění pravidel, podle kterých bude ocenění udělováno: Pravidla pro oceňování dětí a mládeže ze Zašové a Veselé za reprezentaci obce Děti a mládež do 19 let, jež žijí v Zašové a Veselé a mimořádným způsobem reprezentují svoje bydliště, tedy obec Zašová a část obce Veselá, budou jednou ročně, vždy v den konání Zašovských slavností, oceněni. Ocenění bude uděleno v případě: 1. úspěchu ve školní i mimoškolní činnosti na krajské a vyšší úrovni (krajské, celostátní, mezinárodní atd.) 2. pokud se jedná o úspěch jednotlivce (ne kolektivu, např. celý házenkářský oddíl) Za tuto reprezentaci tito mladí lidé získají věcné dary či poukázky např. do knihkupectví, sportovních potřeb atd., o jejichž výši rozhodne Rada obce Zašová. A jak to dopadlo? Na 3. místě se umístila 6.B s Brazílií, na 2. místě devátý ročník s Japonskem a vítězem se stala 6.A s Egyptem. Všem umístěným i neumístěným blahopřejeme, protože naprosto všechna vystoupení byla originální, krásná, poučná i vtipná. Zábavné dopoledne připravili žáci 7. třídy s panem učitelem Schmidtem. Už se těšíme na další ročníky. Kolektiv žákyň 7. ročníku

4 Opět je tu sběr starého papíru Opět je tu jaro a s ním sběr starého papíru, který pořádá již tradičně naše základní škola. Tak tedy dne 23. května 2012 v době od do hod. proběhne tato akce jako vždy za naší základní školou. Všichni, kdo máte zájem se starých novin a časopisů zbavit, můžete je odevzdat dětem, projíždějícím v tento den vesnicí, nebo ho přivézt osobně. Společenská kronika našich občanů Vzpomínky D. Opálková Zašovské noviny 5/2012 Poslední sbohem jste nám nestačili dát, zaplakal každý, kdo měl Vás rád. Dne 13. května 2012 vzpomeneme 7. výročí úmrtí maminky, paní Jarmily Porubové ze Zašové. Zároveň si připomeneme 18. června 8. výročí úmrtí tatínka, pana Ludvíka Poruby ze Zašové. Na oba rodiče stále vzpomínají děti s rodinami. Dne si připomeneme čtvrté smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše maminka a babička, paní Anna Nováková. S láskou vzpomíná rodina. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne jsme si připomněli stoleté výročí narození naší milované stařenky, paní Jiřiny Vlčkové. Zároveň v tomto roce uplynulo 7 let výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná dcera s manželem, rodina Čáňova a Křenkova. Dne jsme si připomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, paní Anna Porubová. S láskou vzpomínají Zdeněk a Hanka s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi, prosím vzpomeňte s námi. Děkujeme. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě. Dne si připomeneme 1. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka, teta, babička a prababička paní Anna Martinková. S láskou vzpomíná rodina. Dne by se dožila 80 let paní Anna Nohavicová. Stále na ni vzpomínají kamarádky Majka Košárková a Jožka Chudějová. Dne 7. května 2012 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Krčmář. S láskou vzpomíná rodina, příbuzní a přátelé. SPORT SDH Zašová Zašovští hasiči v dubnu Dne jsme si připomněli 5. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka Ludmila Daňková. S láskou vzpomíná rodina. Dne by se dožil 80 let pan Bohuslav Petřek. S láskou vzpomíná rodina. Duben nezačal dobře! V noci z 1. na 2. naše jednotka spolu s profesionálním sborem a dalšími dobrovolnými jednotkami z okolí vyrazila k rozsáhlejšímu požáru ve firmě na zpracování polystyrénu v Zašové na Luhách. Ač dílna s meziskladem byla požárem poškozena tak, že se musela následně demolovat, podařilo se zachránit sousedící sklad! Zásah byl náročný i pro množství spalin, které z hořící hmoty unikaly a které ohrožovaly zasahující hasiče. Podle prvních informací byl požár úmyslně založen zloději. Co k tomu dodat!!! V neděli a pondělí 8. a 9. dubna jsme uspořádali tradiční Velikonoční diskotéku. Neodmyslitelnou součástí naší práce je starost o svěřenou techniku. Tento měsíc jsme mimo pravidelné údržby museli zajistit opravu porouchaného alternátoru u zásahového vozidla Ford a dále jsme měnili vzduchojem na naší cisterně. V pátek 13. dubna jsme se v počtu 10 lidí zúčastnili

5 Zašovské noviny 5/2012 námětového cvičení ve Vidči. Celkem 7 jednotek zde prověřovalo připravenost na účinný zásah v areálu zemědělského družstva. V sobotu 14. dubna jsme na požární stanici ve Valašském Meziříčí absolvovali speciální školení zaměřené především na zdravovědu a záchranu osob. K naší práci patří i praktická pomoc občanům, jako je například čištění studní v sobotu S jarem nastává povinnost připravit na sezónu hasičský areál. Vrhli jsme se na to v pondělí tak, aby vše bylo připraveno na páteční Pálení čarodějnic. V pátek nás poplach svolal k zásahu do Zubří. V sobotu jsme vyrazili na Hostýn, kde probíhala tradiční hasičská pouť. Věru bylo toho na jeden měsíc až, až. Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml. FARNOST ZAŠOVÁ Žehnání kapličky ve Veselé pod vlekem V neděli 20. května 2012 ve se uskuteční žehnání kapličky ve Veselé pod vlekem. V říjnu minulého roku byla dokončena oprava cihlové kapličky nedaleko vodojemu a kvůli rychle nastupující zimě nebylo už možno provést žehnání. Oprava se uskutečnila díky finanční podpoře Fondu kultury Zlínského kraje, který na ni přispěl částkou ,- Kč, zbývající část uhradila obec Zašová ze svého rozpočtu (24.333,- Kč). V kapličce bude umístěna sklomalba kopie Vyšehradské madony z dílny Marie Chlebovské ze Zubří. Na žehnání kapličky s májovou pobožností srdečně zve Římskokatolická farnost Veselá. Noc kostelů 2012 v Zašové V letošním roce se Římskokatolická farnost Zašová poprvé zapojuje do projektu Noc kostelů, který má otevřít a představit turistům, návštěvníkům i obyvatelům jednotlivých měst a obcí kostely a nabídnout v nich kulturně-naučný program. V pátek od v kostele zahájíme program mší svatou s adorací k Božkému Srdci Páně. Poté nabídneme návštěvníkům tento program: přednáška Zašovský rechtor Jan Bartoloměj Vranečka a Zašová (PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. z Rožnova p. R.); varhaní koncert se zpěvem (Marie Křenková, zpěv a Pavlína Mitášová, varhany; Zubří); výklad o památkách kostela s průvodkyní Evou Bolkovou; diaprojekce vzpomínka na P. Ing. Stanislava Weigela; výstava ornátů; adorace a noční mše sv. Součástí nabídky programu je prohlídka zákoutí kostela a prohlídka varhan na kůru. Letošní rok je v římskokatolické církvi Rokem biřmování. Proto chceme pozvat všechny, kdo tuto svátost v zašovském a veselském kostele přijali, ke společnému slavení adorace a noční mše svaté, kterou program Noci kostelů v zašovském kostele vyvrcholí. Bližší informace a podrobný program k Noci kostelů 2012 naleznete na webových stránkách a dále na plakátech na vývěsních plochách, v obecním zpravodaji a zašovských webových stránkách. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 900 kostelů ve všech krajích České republiky a celkem bylo zaznamenáno návštěvnických vstupů. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová Kopie sochy sv. Felixe z Valois V letošním roce se Římskokatolická farnost Zašová pouští do zhotovení kopie sochy sv. Felixe z Valois, která ještě chybí na fasádě v průčelí kostela Navštívení Panny Marie. Originál trinitářského světce byl vytesán z pískovce kolem poloviny 18. století a je umístěn spolu s ostatními sochami v chodbě fary. Kopie bude z hořického pískovce a zhotoví ji Mgr. Milan Dlabaja, akademický sochař z Opavy. Dílo bude stát ,- Kč a mělo by být hotové v půli léta Obec Zašová přispěje částkou ,- Kč a Nadace DKS ,- Kč. Děkujeme. Od roku 1984, kdy byly zhotoveny a umístěny do průčelí další sochy, jde o dokončení celkové úpravy fasády, na které bude navazovat zasíťování nik a zajištění říms proti holubům. P. Jiří Polášek, farář KULTURA Čarodějnice v Zašové Počasí o letošních čarodějnicích nám výjimečně přálo - bylo zkrátka nádherně. Přinášíme Vám fotografickou upomínku a také vtipnou básničku od pana Křenka, který má nejen hudební, ale i literární talent. Děkujeme!! Na svatého Jaroslava je v Zašové velká sláva. Jak nám káže tradice... je pálení čarodějnice Paní starostka slavný průvod zahájila A tím se houf čarodějic vyrojila. V pochodovém rytmu - pěkně zvesela Kráčel průvod čarodějnic kolem hřiště a hned zas kolem kostela. A už to sviští - na cvičišti, Ano konečná - na hasičském stanovišti. Slunce pálilo - bylo to peklo, A guláš z dálky voněl a pívo proudem teklo... A po chvíli skotačení - došlo čarodějnice upálení Aj to Vám byl žár - to Vám bylo peklo A to pívo z pípy teklo a zas teklo. 5

6 Zašovské noviny 5/2012 Akce byla pro děti a ty nealko pily Při soutěžích o ceny S chutí skotačily... A když zlá čarodějnice na uhel shořela Mexická kapela hrála furt zvesela... A ten kdo nepřišel O mnoho přišel... Za rok Vás čekáme. Překvapení chystáme A vůbec - vůbec neváhejte A na slavnost pálení čarodějnic Určitě přichvátejte!! (František Křenek) Klub Tempo Zašová pořádá festival TANECVALMEZ Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANECVALMEZ je nejvýznamnějším uměleckým podnikem, který kdy zašovský spolek pořádal. Na nádvoří Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí vyroste hlediště pro 600 lidí a divadelní scéna, která přivítá jak vzácné hosty, tak žáky tanečních škol, nevyjímaje školu B-Dance Klubu TEMPO Zašová. Pořadatelům se podařilo zajistit umělce světového věhlasu, kteří dosud v drtivé většině českých divadel nikdy nevystupovali, a které více znají návštěvníci scén v Hamburku, Drážďanech, New Yorku, Curychu, Číně, bratry Bubeníčky z Německa. Výjimečné bude vystoupení Pražského komorního baletu, jehož Mono No Aware patří k vrcholům české taneční tvorby v uplynulém roce. Diváky festivalu TANECVALMEZ upozorňujeme, že v tomto vystoupení je obsažena částečná nahota. foto Pavel Hejný Význam festivalu dokládá, že mu záštitu udělilo Ministerstvo kultury a pan hejtman Zlínského kraje. Smlouva o mediálním partnerství byla uzavřena s Českou televizí Ostrava. Festival má vlastní internetové stránky KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (květen - červen) Petr Borovička st společné tvoření - KAMELIE v hod. schůzka výboru Klubu společné posezení v přírodě...tradiční škračení vajec veselé odpoledne v Klubu...těšíme se na paní Martu Porubovou a harmoniku opět trénování naší pamětí příklady procvičování... Malování vajíček v Klubu důchodců Ve středu 4. dubna se naši důchodci sešli a zkusili si připomenout blížící se velikonoční svátky malovaným vajíčkem. Měli jsme možnost si sami vytvořit nějaký vzor, a to se nám podařilo. Vajíčka zářila všemi barvami...od modré, červené až po žlutou. Tato akce nás zaujala a utekly tři hodiny a na stole se objevilo několik krásně malovaných vajíček.

7 Zašovské noviny 5/2012 Ty jsme rozložili a udělali si malou výstavku, ze které jsme vybrali a vyhodnotili pět nejkrásnějších vajíček. Rozhodování bylo těžké, ale nakonec jsme to zvládli, a vyhodnotili jsme nejhezčí kousky. Chci poděkovat všem, kdo se této akce zúčastnili, děvčatům za přípravu i za ochotu vysvětlit, jak vytvořit to své nejkrásnější vajíčko. Za Klub důchodců Emília Martinková Naši důchodci v termálech na Slovensku Naši důchodci se společně s Klubem seniorů z Rožnova vydali ve dnech na společný výlet do termálních bazénů na Slovensko do Dunajské Stredy. podporovat. Za Klub důchodců Emília Martinková K poděkování i gratulacím se připojujeme i za celý obecní úřad. Z spěchu paní Špůrkové máme velikou radost a věříme, že se s chutí pustí i do dalších ročníků této soutěže. Mgr. Marta Procházková RŮZNÉ Za krásného jarního počasí jsme prožili týden v pěkném hotelu Bonbon v Dunajské Stredě. Nejen ubytování, ale i jídlo a obsluha byly skvělé. Prohlédli jsme si i hlavní město Bratislavu, bratislavský hrad a taky i centrum města. Využili jsme i různé procedury, které nám hotel nabízel, včetně bazénů o teplotě 33 stupňů. Večerní posezení s programem bylo taky zajímavé. Všichni jsme si užili nejen teplé vody, ale i odpočinku. Už se opět těšíme na další společný výlet s Klubem seniorů z Rožnova. Za Klub důchodců Emília Martinková Naši důchodci den pro Zašovou V sobotu odpoledne 21. dubna si dali naši důchodci sraz s Mysliveckým sdružením Zašová a chtěli pomoct při sběru odpadků plastů, skla apod. Akce byla dobře zorganizována, a tak i naši důchodci s nadšením sbírali kolem cest plastové láhve, sklo a jiný odpad. Že toho bude moc, nám bylo hned jasné. O tom svědčil i obrovský kontejner a plná vlečka. Ukončení sběru bylo v Makytí, kde nám myslivci za pomoc poděkovali Tam jsme si odpočinuli u kávičky, opékaní špekáčků a mohli jsme tak v klidu posedět v přírodě. Chtěla bych poděkovat Mysliveckému sdružení za pozvání na akci. Přispěli jsme tak přírodě i naší obci, kde žijeme. Poděkování občanům V sobotu 21. dubna uspořádalo Myslivecké sdružení Zašová Sovinec akci Den pro Zašovou. V téměř šedesáti lidech se nám podařilo vysbírat odpadky v lokalitách Zašovský potok, Luhy, Černý kopeček, Stračka, Pohoř, Jaština, Žernové, Makytí, Za Humny, Zadky a okolí cesty v Hájích a celkově jsme tak vrchovatě naplnili dva kontejnery nejrůznějším odpadem. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, tj. zašovským rybářům, Klubu důchodců, Obecnímu úřadu v Zašové a ostatním občanům, kteří přiložili svou ruku k dílu a pomohli nám tak zlepšit životní prostředí naší obce. Akci jsme ukončili v mysliveckém areálu Makytí, kde na všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení, čímž zároveň děkujeme sponzoru akce pivovaru Bon. Z našeho pohledu lze toto odpoledne zhodnotit velmi úspěšně a v příštích letech se budeme snažit o to, aby z této akce vznikla nová jarní tradice v Zašové. Za Klub důchodců Emília Martinková Poděkování Jménem Klubu důchodců v Zašové bych chtěla poděkovat naší člence paní Bohumile Špůrkové za reprezentaci v soutěži Senior STAR Paní Špůrková se zúčastnila 19. dubna 2012 ve Vsetíně soutěže ve zpěvu a reprezentovala nejen naši obec Zašová, ale i Klub důchodců Zašová a Senior Klub Rožnov pod Radh. V této soutěži získala 1. místo v hodnocení diváků. Přejeme jí hodně zdraví a štěstí a budeme ji i v příštím roce v soutěži Na závěr se na čtenáře obracíme s prosbou. V průběhu měsíců května a června se v přírodě rodí mláďata srnčí a jelení zvě-

8 ře. Tato mláďata zůstávají v prvních dnech života ležet v místě narození a nejsou schopna se z něj vzdalovat. Pokud při své vycházce do přírody na tato mláďata narazíte, z dálky je obejděte a, prosím, nesahejte na ně. Mládě není opuštěné, jeho matka je někde poblíž na pastvě či skryta v houštině a zanedlouho se jistě k němu navrátí. Právě svou přítomností v těchto místech přispíváte k tomu, že mládě opuštěné zůstane. Zároveň žádáme i majitele psů, aby při procházkách měli své čtyřnohé miláčky připnuty na vodítku a zamezili tak pronásledování zvěře. Děkujeme za pochopení. MS Zašová - Sovinec Hudební obor ZUŠ v Zašové přijímá nové žáky Pobočka Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (dříve ZUŠ Valašské Meziříčí) v obci Zašová je největší pobočkou této školy. Velký zájem Zašovjanů o hudební vzdělávání dětí se odrazil v široké nabídce vyučovaných hudebních nástrojů. V současné době škola vyučuje v budově Základní školy Zašová hru na kytaru, housle, klavír, akordeon, zobcovou flétnu a žesťové nástroje (trubka, pozoun). Je výborné, když se děti začnou na hru na nástroj připravovat už brzo, proto škola nabízí přípravné studium pro předškoláčky s názvem Hudba hrou, kde se menší děti naučí hravou formou základy rytmiky a intonace. Ale ani později není vše ztraceno, hře na hudební nástroj se mohou věnovat i děti starší vše záleží na domluvě s učitelem. Samozřejmostí jsou každoroční třídní předehrávky, školní koncerty a vánoční besídky, na kterých se rodiče, babičky, příbuzní a přátelé dovědí, co se děti už naučily, a pro děti je veřejné vystupování další motivací. Tato přátelská setkání probíhají obvykle v sále OB v Zašové. Zašovské noviny 5/2012 v prosinci na akci Mikulášení v Zubří. Velmi úspěšný je i Smyčcový orchestr ZUŠ, který dosahuje skvělých umístění v soutěžích letos zvítězil v krajském kole soutěže orchestrů ZUŠ a je třetím nejlepším žákovským orchestrem v České republice (3. místo v ústředním kole). Více informací o studiu, učitelích, pobočce v Zašové a školném se dovíte na /informace o škole nebo na tel. čísle ZUŠ Alfréda Radoka Tanečnice z B-dance se staly mistryněmi Moravy Skvěle dopadla spolupráce Taneční a baletní školy B-Dance pracující pod Klubem TEMPO Zašová s vynikajícím českým tanečníkem a choreografem, spolupracovníkem Jiřího Kyliána, panem Václavem Kunešem. Ten externě v B-Dance vyučuje a škole dal práva k provedení své choreografie Comeback. Děvčata se s ní zúčastnila soutěže Taneční skupina roku, kde z regionálního kola postoupila na mistrovství Moravy 28. dubna ve Zlíně. Tam ve své kategorii Dance Art vyhrála! Příznivci mohou sledovat novinky nejvíce na oficiální facebookové stránce nově vznikající Základní umělecké školy B-Art: www. facebook.com/zusbart. Petr Borovička st. Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 184 televizí, 75 monitorů Nejšikovnější děti se mohou časem stát členy souborů a orchestrů ZUŠ velkým lákadlem je účinkování v jazzovém orchestru JazzZUŠák, kde se uplatní děti hrající na dechové nástroje (žestě, trubky, saxofony, klarinety, příčné flétny a další). Soubor se věnuje swingové a jazzové hudbě, tradičně koncertuje Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr

9 Zašovské noviny 5/2012 elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 184 televizí, 75 monitorů. Tím jsme uspořili 152,79 MWh elektřiny, 8826,44 litrů ropy, 636,43 m3 vody a 4,69 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 31,39 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 128,31 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. OÚ Zašová a ASEKOL s.r.o. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ tel: , Jsme občanské sdružení, LETEM ET IUSTITIA SÍŤ PORA- DEN ČR. Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanům, kteří jsou finančně znevýhodněni, potřebují ho a mají o něj zájem. Mnoho našich spoluobčanů, kteří se dostali do tíživé životní situace a nejsou schopni ji řešit ani neví, na koho se mohou obrátit. PROTO JSME TADY LEGEM ET IUSTITIA Naše poradenské služby zahrnují oblast sociální (vše o dávkách SSP, hmotná nouze, příspěvek na bydlení), oblasti občanského práva (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření dětí do péče, rozvody, výživné apod.) pracovního práva (spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo jiné i v oblasti oddlužení (osobní bankrot). Poskytujeme také nadstandardní služby. To zahrnuje sepisování návrhů, podání a žalob na soudy a instituce. Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace až po dořešení jeho problému. Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem potřebným občanům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, aby svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných neřešitelných situací a problémů. Další jedinečností je to, že v dohledné době bude komunikace s klienty probíhat i přes SKYPE, kdy vlastně všechny potřebné informace od klienta získáme přímým rozhovorem s ním. Skypová adresa bude klientům brzy k dispozici na nových webových stránkách. To vše znamená, že klienti, pokud to pro ně bude snazší a jejich problém je nutno rychle řešit, nebudou muset poradny osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci problém vyřeší, aniž by opustili svůj byt. Naše adresa: LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR, Jungmanova 25, Olomouc, Polní ul., Hodonín Jiří Beneš - statutární zástupce o. s. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR Veronika Benešová, ředitelka poraden tel: , VAŠE PŘÍSPĚVKY Ze vzpomínek na 50 let života se zašovskou dechovkou 4. pokračování ROK 1968 byl jakýmsi mezníkem ve vývoji zašovské dechovky. Všechny nástroje už měly nízké ladění a dechovka výrazně omladěná mladými muzikanty měla v tomto novém složení první vystoupení pod vánočním stromem, který byl tenkrát postaven před hasičskou zbrojnicí. Od Jana Poruby jsem získal dvě rady, které se osvědčily a platí. Ta první je: Co nezahraješ, pusť! A druhá moudrost, která se mně později ve funkci kapelníka potvrdila mnohokrát je, že spolehlivý průměrný muzikant je lepší než špičkový hráč, který je neukázněný a navíc - neumí pít. Neumí pít ten, kdo se opije. Vzpomínám na mnohé muzikanty, kteří na následky nadměrného pití zaplatili předčasným odchodem od muziky a nakonec i ze života. Alkohol je metla lidstva! Do těchto mých začátků muzicírování v Zašové patří také zmínka o tom, že v roce 1964 Pavel Špůrek založil ještě jako student taneční skupinu AKORD 64. Mívali zkoušky v jídelně základní školy, některé skladby pro ně upravoval Jan Porub,a a tak došlo k tomu, že jsem s nimi začal od roku 1965 hrát na pozoun a později také na baskytaru. Tito mladí muzikanti v taneční skupině AKORD se později stali členy velké dechovky. Ředitel školy Jindřich Frankovič činnost této skupiny podporoval a půjčoval nám aparaturu školního rozhlasu. Rádi jsme potom hráli na plesech rodičů a přátel školy, které bývaly právě v jídelně školy. ROK Pohled na fotografie z roku 1969 napovídá mnohé a hlavně dokumentuje rychlý vývoj v životě nové, mladé dechovky. Od začátku se kladl důraz na jednotné oblečení. Na společných akcích s hasiči nám vždy zajistili nějaké jednotné oblečení. Tehdejší velitel hasičů, Cyril Pavelka, můj tchán, i starosta sboru František Lev si přáli, abychom se stali hasičskou dechovkou a hráli pod SDH Zašová. Nedošlo k tomu. Chtěli jsme být svobodní při rozhodování o dalším osudu. Složení dechovky v r.1969 bylo následující: klarinety Pavel Špůrek 1948, Jiljí Kubrický 1949, Alois Baroš 1949, Petr Polách1951, Jaroslav Krůpa 1950 křídlovky Pavel Pavelka 1951, Antonín Skýpala 1935, Josef Špůrek 1943, Josef Baroš 1928, Stanislav Maliňák 1927, tenory Jan Baroš 1947, Václav Zvoníček1938, ES-trubky Emil Janiš, 1927, Oldřich Novák 1931, trombony Jiří Krčmář 1948, Josef Rudolf 1903 z Veselé, basy střídavě Miroslav Zelenka 1920, Stanislav Malík 1928 z Veselé, Josef Pavelka 1910, buben Jan Baroš 1923, činely Karel Plandor Dvacetičlenná dechovka hrála na svém prvním velkém

10 10 vystoupení v r.1969 ve Strážnici a doprovázela také při vystoupení Valašský krůžek Zašovjan, který vedl Antonín Konvičný (1937). Soubor Zašovjan byl velký a v tu dobu neměl cimbálovku. Tonda Konvičný zachytil změny v mladé dechovce a nabídl spolupráci. Tato skutečnost významně usměrnila další vývoj. Tak především si většina muzikantů nechala ušít nové mužské zašovské kroje ve Slovači v Uh. Hradišti. Dnes už to zní nepochopitelně, ale fakt je, že jsme si museli sami sehnat sukno v odstínu zašovského originálního kroje. Objednali jsme sukno ve Valašce Valašské Klobouky, bylo to po známosti, a i ty kroje nám ve Slovači ušili rychle proto, že tam měl Tonda Konvičný známosti. Slivovicové všimné bylo nutné. Je dnes zajímavé, kolik stálo pořízení nového kroje pro muže. Nohavice byly za 750,-, brunclek za 1000,-, lajblík / zimní kabátek/ za 1 400,-, pásek do nohavic 100,-, kopyca 100,-, krpce 170,-, košile z panamy bez výšivky 160,-, košile z panama vyšitá křížkovým stehem byla za 750,-korun, zašovský klobouk 100,-Kčs. Mužský kroj bez košile byl za 3 720,- a s vyšitou košilí za 4 470,- korun čsl. Já jsem měl plat 1 500,-korun, takže tři měsíční platy bylo potřeba obětovat na kompletní kroj /bez župice/. Nových valašských krojů bylo patnáct a těch zbývajících pět nám předali krůžkaři po starých členech. V květnu 1969 jsem založil Pokladní knihu dechové hudby Zašová, a tak podle záznamů se vybavují vzpomínky co jak bylo a kolik co stálo. Od roku 1975 jsem pak vedl i kroniku dechovky. Zašovské noviny 5/2012 schopnost vést lidi a schopnost nést riziko odpovědnosti. Za celou dobu jsem dvakrát rezignoval na tuto funkci kapelníka. Nové volby mě však znovu do funkce ustanovily. Strážnické slavnosti, rok 1969 S velkou pokorou si dovolím tvrdit, že kdybych se o dechovku nestaral, nedosáhla by za ta léta čeho dosáhla a dnes už by nehrála. Občasné změny názvu Zašovjanky v průběhu let měly obchodní význam. Václav Zvoníček INZERCE Kácení máje, rok 1969 Jednotné oblečení dechovky ve valašských krojích dělalo divy. Jednak nás brávali krůžkaři na svá vystoupení, kdy jsme je doprovázeli při valašských tancích a kromě toho při těchto i dalších akcích mohla dechovka účinkovat samostatně podle potřeby pořadatelů hrát pochody v průvodech, hrát hymny při různých oslavách a hrát i samostatné koncerty dechovky se zpěváky. Valašské tance pro potřeby krůžkařů upravil Mirek Borovička(1926) a také některá velká vystoupení dirigoval.v tom roku 1969 dirigoval ve Strážnici a také ještě na okresních dožínkách v Podlesí. Spolupráce s krůžkem byla pro dechovku velmi užitečná. První oficiální název byl Krojovaná dechová hudba Zašová a měli jsme i takové první razítko.v tom roku byla také u prvních kvalifikačních přehrávek. Nu a to už jsem byl i kapelníkem. V květnu 1969 náhle zemřel Jan Poruba a na zkoušce v červnu Oldřich Novák 1931, tehdejší předseda MNV a člen dechovky navrhl mě. Bylo to první hlasování kolektivem muzikantů a od roku 1969 jsem kapelníkem zašovské dechovky. Je to letos už 43 let, co se o Zašovjanku starám, a za tu dobu se za dirigentským pultem vystřídalo několik dirigentů.v této souvislosti po dlouholetých zkušenostech ve funkci kapelníka mohu tvrdit, že kapelníkem nebývají nejlepší muzikanti. Kapelníkem je ten, kdo má organizační schopnosti, Pronajmu trubkové lešení cca 300 m2. Cena 1 Kč / m2 / den Kontakt: Dům služeb Zašová Kadeřnictví Pavla Schwarzová Otevřeno dle objednávek PO a ČT Tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

Jesenický. zpravodaj 3 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 6.

Jesenický. zpravodaj 3 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 6. OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 11:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 13:00

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, obec opětovně spustila provoz relaxační části u nové tělocvičny ZŠ Zašová. Budeme rádi, když se

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

ZPRAVODAJ M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ. FOTO: Ludvík Vítek

ZPRAVODAJ M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ. FOTO: Ludvík Vítek ZPRAVODAJ 7-8 / 2014 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE FOTO: Ludvík Vítek SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, opět nastává tolik kýžený čas, čas prázdnin, dovolených a příjemných letních dní. Vy, kteří

Více

KAROLINKA ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014

KAROLINKA ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014 ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014 KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ Účastníci U3V uzavřeli akademický rok 2013/2014 výletem do Bratislavy

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2012 Malá Haná v roce 1928 Jak rozevřená boží dlaň leží mezi horami v šíř a dál. Údolí mírně svažité k jihu a severu a kolem na

Více

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Jesenický Vychází 30. 6. 2015 zpravodaj 3 Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2015 Obraz Amálie Štecové Vyletěla holubička ze skály se

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

DUBEN 2011. 15. dubna 2011 5,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku

DUBEN 2011. 15. dubna 2011 5,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku DUBEN 2011 Ročník XVIII., č. 4 15. dubna 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem přichází i Velikonoce a květnové svátky. Věřím, že si každý prožije tyto dny podle svých představ.

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA květen-červen 2011 ZDARMA V tomto čísle si přečtete: Usnesení ze zastupitelstva FOTOGRAFIE MĚSÍCE str. 3 René Kubelík opět v Neveklově str. 6 Adopce na dálku str. 9 Valná hromada

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2012 6. DUBNA 2012 KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice ZŠ Karolinka překročení limitu minerálních vláken O celé situaci jste byli informováni prostřednictvím webových

Více

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly hlučínskénoviny ročník 17 číslo 6 červen 2012 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Červený kostel v Hlučíně slaví 150 let V neděli 3. června 2012 proběhne

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více