NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 5XVIII., č. 10 KVĚTEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Matičce. 13. květen Svátek matek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 5XVIII., č. 10 KVĚTEN 15. října 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Matičce. 13. květen Svátek matek"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 5XVIII., č. 10 KVĚTEN 15. října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, říká se člověk míní, pán Bůh mění, a tak, jak už to někdy bývá, nepodařilo se nám zatím naplnit náš předpoklad, že hned z kraje jara zahájíme výstavbu kulturního centra v Zašové. Celá administrace projektu se nám protáhla víc, než jsme očekávali, přesto, že my sami jsme se snažili každý úkol vyřídit rychle a bez prodlení. Matičce Matičko má milá, moje drahá matko, vy jste jako holub a já holoubátko. Vy jste holub sivý, já holoubek bílý kde jsme se v tom širém světě natrefili! V tom vašem srdéčku tolik lásky bydlí schovejte mne k němu pod vašimi křídly. Josef Václav Sládek (Zlatý máj) 13. květen Svátek matek Všem maminkám děkujeme za lásku, péči, starostlivost a trpělivost, kterými nás zahrnuly. Starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin Naším úkolem bylo vybrat dodavatele stavby. Nejednalo se o jedno výběrové řízení, ale hned o tři. Vybírali jsme novou firmu na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a podle pokynů zastupitelstva jsme museli vybrat ještě navíc další právní kancelář, která má ručit za obchodní podmínky pro provádění stavby. Výběrové řízení zajišťuje firma Recte Ostrava a kontrolu provádí Zlínská právní kancelář JUDr. Orbesové. Pro nový tendr jsme museli vytvořit nové zadávací podmínky, které se konzultovaly s oběma právními kancelářemi i se zastupiteli. Celý proces byl právě tímto postupem zdlouhavý. Dokončit konečnou podobu podmínek a výběrové řízení spustit se tak podařilo až koncem ledna s termínem předložení nabídek uchazeči až na konci února. Zadávací podmínky si vyzvedlo 31 firem, které uplatňovaly časté dotazy. Aby výběrové řízení nemohl nikdo zpochybnit, doporučila firma Recte prodloužení termínu pro odevzdání nabídek, a tak jsme se s prvním zasedáním výběrové komise dostali ke konci března. Nabídku nakonec zpracovalo a předložilo 10 firem. Některé z nich vyzvala výběrová komise k doplnění a vysvětlení. To též přineslo časovou prodlevu a rozhodnutí o výběru se rozesílalo firmám až koncem dubna. Z deseti firem byly 4 vyloučeny, protože nesplnily zadávací podmínky, mezi nimi i firma ze Slovenska s nejnižší nabídkovou cenou. Po jejím vyloučení vybrala obec jako dodavatele KIC další firmu v pořadí O. K. D. C. mont s. r. o. Ostrava s cenou necelých 40 mil. Kč bez DPH. Všechny firmy mají lhůtu na podání námitek do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Teprve po uplynutí této lhůty a pokud nepodá nikdo námitky, může být uzavřena smlouva o dílo. Věřím, že tentokrát budeme mít šťastnější ruku, a s vybranou firmou dílo zahájíme a hlavně ho dokončíme. Ing. Anna Mikošková

2 2 Zašovské noviny 5/2012 Výpis usnesení ze Zápisu z 38. schůze Rady obce Zašová, konané dne 19. března Rada obce schválila Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby. - Rada obce schválila podmínky provozu sauny v měsíci dubnu. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila hospodářský výsledek ZŠ Zašová za rok 2011 a jeho rozdělení mezi rezervní fond a fond odměn. - Rada obce schválila hospodářský výsledek MŠ Zašová a jeho přesunutí do rezervního fondu. - Rada obce schválila obecné znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost. - Rada obce schválila znění Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Obcí Zašová a TJ Zašová. - Rada obce schválila žádost SDH Zašová o povolení použití obecního znaku. - Rada obce schválila aktualizaci pojistné smlouvy č Rada obce schválila pronájem nebytových prostor autodílny ve Skále. - Rada obce schválila dočasné snížení nájmu nebytových prostor v domě č. p. 501 Zašová. - Rada obce schválila smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 735 Kantorka organizaci JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR. - Rada obce neschválila snížení ceny za pronájem sálu KD ve Veselé Valašskému tarokovému spolku. - Rada obce souhlasí s posunutím informativní směrové značky Obec a Konec obce na silnici I/35 ve směru Rožnov pod Radhoštěm. - Rada obce schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, uzavřený mezi Obcí Zašová a Technickými službami Valašské Meziříčí, s.r.o. - Rada obce schválila proplacení provedených oprav zamrzlých vodovodních přípojek z obecních prostředků. - Rada obce schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č ze dne na akci Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Zprávy z obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 39. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Zašová na den Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku SDH Veselá ve výši ,- Kč na účast jejich člena na MS v požárním sportu v Bulharsku. - Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku SDH Veselá ve výši ,- Kč na opravu požární věže. - Rada obce schválila termíny organizovaných tréninků motokrosu na rok Rada obce schválila žádost o povolení závodu Rožnovská brázda 2012 v katastru obce Zašová. - Rada obce schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl. - Rada obce schválila Podmínky zapůjčování obecní aparatury. - Rada obce schválila žádost MŠ Zašová o zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila žádost OS Ráj o zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila Pravidla pro oceňování dětí a mládeže ze Zašové a Veselé za reprezentaci obce. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 523 Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou na uložení plynárenského zařízení do obecního pozemku parc. č. 320/5 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na kanalizační zařízení uložené v obecních pozemcích parc. č. 893/1, 114/18, 114/19, 222/17 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce souhlasí s výstavbou výrobny elektrické energie ze slunečního záření na domě č. p. 625, parc. č. 1086/1 a č. 1086/2 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila osazení dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou průjezd zakázán. - Rada obce schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezí Obcí Zašová a Kamenosochařstvím Pařenica na restaurování válečných hrobů. - Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č na akci Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 40. schůze Rady obce Zašová, konané dne 23. dubna Rada obce Zašová rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce Kulturní a informační centrum Zašová a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem O.K.D.C. mont s.r.o., Pavlovova 3059/40, Ostrava Jih. Ing. Anna Mikošková starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 41. schůze Rady obce Zašová, konané dne 2. května Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny elektrické energie umístěné na objektu parc. č. 1412/10 v k. ú. Zašová k distribuční soustavě do napěťové hladiny mezi obcí Zašová a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. - Rada obce schválila cenovou nabídku na montáž dávkovacího automatu pro úpravu bazénové vody a úpravu hydromasážní vany

3 Zašovské noviny 5/2012 od firmy Radomír Kristek bazény servis, Valašské Meziříčí. Ing. Anna Mikošková starostka obce Milí spoluobčané, Kubrický Jiljí místostarosta obce dovolujeme si Vás upozornit, že stejně jako v loňském roce máte možnost vyvážet přebytečnou posečenou trávu nebo větve z okrasných a ovocných stromů na obecní kompostárnu v areálu firmy Mézl a Janíček. Tento odpad je možno zde uložit zdarma. Je však nutno dodržovat provozní dobu kompostárny. Při příjezdu nahlásit své jméno a adresu zaměstnanci Sběrného dvoru a dbát jeho pokynů ohledně uložení odpadu. Kdo z občanů dovážejících odpad ke zkompostování bude mít zájem o odebrání kompostu, může se s panem Kubrickým nebo panem Těhanem každé pondělí v době od 8.00 do hod domluvit na odebrání adekvátního množství kompostu. Prosím využijte možnosti obecní kompostárny, pokud nemáte možnost sami trávu nebo větve zkompostovat. Odměnou Vám bude kvalitní kompost a čistá vesnice. Provozní doba kompostárny: pondělí a středa od do hod sobota od 8.00 do hod Upozorňujeme občany, že mimo provozní dobu je vjezd do areálu firmy Mézl a Janíček zakázán. Za Obecní úřad Jiljí Kubrický Upozornění na červnovou změnu uzávěrky ZN Oznamujeme všem přispěvatelům do ZN, že v červnu bude uzávěrka novin výjimečně posunuta, a to již na (včetně). Zašlete prosím svoje příspěvky do tohoto data. Děkujeme za pochopení. Redakce ZN Nominace na možné kandidáty bude probíhat na doporučení ředitele ZŠ, ředitele DD, ředitelky MŠ, ředitelky ZUŠ, zástupců spolků a organizací, kteří své návrhy budou zasílat kult. pracovnici. Kulturní komise následně všechny návrhy zhodnotí a vybere kandidáty, o jejichž ocenění následně rozhodne Rada obce Zašová. Nominovaná osoba musí svůj úspěch doložit (např. diplomem). Termín dodání jmen nominovaných osob bude 2 měsíce před konáním Zašovských slavností, občané a organizace budou na tento termín upozorněni v Zašovských novinách a na webu obce. Z naší ZŠ Mgr. Marta Procházková Den Země 2012 v naší ZŠ aneb Poznáváme svět Lidé na celém světě si vždy 22. dubna připomínají Den Země. Rozhodli jsme se, že také v naší škole tento den věnovaný planetě oslavíme. Stalo se tak v pondělí 30. dubna Třídy z prvního stupně vyrazily pod vedením svých paní učitelek do zašovských luk a lesů a všichni tak strávili krásný a slunečný den v přírodě. Na druhém stupni proběhlo ve sportovní hale dopoledne s názvem Poznáváme svět. Každá třída si vylosovala jednu z nabízených zemí světa a poté ji měla za úkol tanečně, hudebně i výtvarně ztvárnit a seznámit se svým státem i ostatní žáky. Třída 6.A si připravila scénky na téma Egypt, 6.B představovala Brazílii, dále pak 7. ročník Rusko, 8. ročník USA a vše završila 9. třída Japonskem. Toto dopoledne jsme pojali navíc soutěžně a třídy se snažily vybojovat svým vystoupením co nejlepší umístění. O konečném pořadí nakonec rozhodla porota, ve které zasedly paní učitelky Martina Martinková a Eva Peterková a pan učitel Miloslav Vymazal. Poté, co jsme shlédli tance, plakáty i písně o naší planetě, které složili textem i hudebně sami žáci, byla krátká diskotéka. Ocenění mládeže Rada obce Zašová se ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ rozhodla podpořit děti a mládež, jež reprezentují obec. Zde uvádíme znění pravidel, podle kterých bude ocenění udělováno: Pravidla pro oceňování dětí a mládeže ze Zašové a Veselé za reprezentaci obce Děti a mládež do 19 let, jež žijí v Zašové a Veselé a mimořádným způsobem reprezentují svoje bydliště, tedy obec Zašová a část obce Veselá, budou jednou ročně, vždy v den konání Zašovských slavností, oceněni. Ocenění bude uděleno v případě: 1. úspěchu ve školní i mimoškolní činnosti na krajské a vyšší úrovni (krajské, celostátní, mezinárodní atd.) 2. pokud se jedná o úspěch jednotlivce (ne kolektivu, např. celý házenkářský oddíl) Za tuto reprezentaci tito mladí lidé získají věcné dary či poukázky např. do knihkupectví, sportovních potřeb atd., o jejichž výši rozhodne Rada obce Zašová. A jak to dopadlo? Na 3. místě se umístila 6.B s Brazílií, na 2. místě devátý ročník s Japonskem a vítězem se stala 6.A s Egyptem. Všem umístěným i neumístěným blahopřejeme, protože naprosto všechna vystoupení byla originální, krásná, poučná i vtipná. Zábavné dopoledne připravili žáci 7. třídy s panem učitelem Schmidtem. Už se těšíme na další ročníky. Kolektiv žákyň 7. ročníku

4 Opět je tu sběr starého papíru Opět je tu jaro a s ním sběr starého papíru, který pořádá již tradičně naše základní škola. Tak tedy dne 23. května 2012 v době od do hod. proběhne tato akce jako vždy za naší základní školou. Všichni, kdo máte zájem se starých novin a časopisů zbavit, můžete je odevzdat dětem, projíždějícím v tento den vesnicí, nebo ho přivézt osobně. Společenská kronika našich občanů Vzpomínky D. Opálková Zašovské noviny 5/2012 Poslední sbohem jste nám nestačili dát, zaplakal každý, kdo měl Vás rád. Dne 13. května 2012 vzpomeneme 7. výročí úmrtí maminky, paní Jarmily Porubové ze Zašové. Zároveň si připomeneme 18. června 8. výročí úmrtí tatínka, pana Ludvíka Poruby ze Zašové. Na oba rodiče stále vzpomínají děti s rodinami. Dne si připomeneme čtvrté smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše maminka a babička, paní Anna Nováková. S láskou vzpomíná rodina. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne jsme si připomněli stoleté výročí narození naší milované stařenky, paní Jiřiny Vlčkové. Zároveň v tomto roce uplynulo 7 let výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná dcera s manželem, rodina Čáňova a Křenkova. Dne jsme si připomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, paní Anna Porubová. S láskou vzpomínají Zdeněk a Hanka s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi, prosím vzpomeňte s námi. Děkujeme. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě. Dne si připomeneme 1. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka, teta, babička a prababička paní Anna Martinková. S láskou vzpomíná rodina. Dne by se dožila 80 let paní Anna Nohavicová. Stále na ni vzpomínají kamarádky Majka Košárková a Jožka Chudějová. Dne 7. května 2012 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Krčmář. S láskou vzpomíná rodina, příbuzní a přátelé. SPORT SDH Zašová Zašovští hasiči v dubnu Dne jsme si připomněli 5. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka Ludmila Daňková. S láskou vzpomíná rodina. Dne by se dožil 80 let pan Bohuslav Petřek. S láskou vzpomíná rodina. Duben nezačal dobře! V noci z 1. na 2. naše jednotka spolu s profesionálním sborem a dalšími dobrovolnými jednotkami z okolí vyrazila k rozsáhlejšímu požáru ve firmě na zpracování polystyrénu v Zašové na Luhách. Ač dílna s meziskladem byla požárem poškozena tak, že se musela následně demolovat, podařilo se zachránit sousedící sklad! Zásah byl náročný i pro množství spalin, které z hořící hmoty unikaly a které ohrožovaly zasahující hasiče. Podle prvních informací byl požár úmyslně založen zloději. Co k tomu dodat!!! V neděli a pondělí 8. a 9. dubna jsme uspořádali tradiční Velikonoční diskotéku. Neodmyslitelnou součástí naší práce je starost o svěřenou techniku. Tento měsíc jsme mimo pravidelné údržby museli zajistit opravu porouchaného alternátoru u zásahového vozidla Ford a dále jsme měnili vzduchojem na naší cisterně. V pátek 13. dubna jsme se v počtu 10 lidí zúčastnili

5 Zašovské noviny 5/2012 námětového cvičení ve Vidči. Celkem 7 jednotek zde prověřovalo připravenost na účinný zásah v areálu zemědělského družstva. V sobotu 14. dubna jsme na požární stanici ve Valašském Meziříčí absolvovali speciální školení zaměřené především na zdravovědu a záchranu osob. K naší práci patří i praktická pomoc občanům, jako je například čištění studní v sobotu S jarem nastává povinnost připravit na sezónu hasičský areál. Vrhli jsme se na to v pondělí tak, aby vše bylo připraveno na páteční Pálení čarodějnic. V pátek nás poplach svolal k zásahu do Zubří. V sobotu jsme vyrazili na Hostýn, kde probíhala tradiční hasičská pouť. Věru bylo toho na jeden měsíc až, až. Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml. FARNOST ZAŠOVÁ Žehnání kapličky ve Veselé pod vlekem V neděli 20. května 2012 ve se uskuteční žehnání kapličky ve Veselé pod vlekem. V říjnu minulého roku byla dokončena oprava cihlové kapličky nedaleko vodojemu a kvůli rychle nastupující zimě nebylo už možno provést žehnání. Oprava se uskutečnila díky finanční podpoře Fondu kultury Zlínského kraje, který na ni přispěl částkou ,- Kč, zbývající část uhradila obec Zašová ze svého rozpočtu (24.333,- Kč). V kapličce bude umístěna sklomalba kopie Vyšehradské madony z dílny Marie Chlebovské ze Zubří. Na žehnání kapličky s májovou pobožností srdečně zve Římskokatolická farnost Veselá. Noc kostelů 2012 v Zašové V letošním roce se Římskokatolická farnost Zašová poprvé zapojuje do projektu Noc kostelů, který má otevřít a představit turistům, návštěvníkům i obyvatelům jednotlivých měst a obcí kostely a nabídnout v nich kulturně-naučný program. V pátek od v kostele zahájíme program mší svatou s adorací k Božkému Srdci Páně. Poté nabídneme návštěvníkům tento program: přednáška Zašovský rechtor Jan Bartoloměj Vranečka a Zašová (PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. z Rožnova p. R.); varhaní koncert se zpěvem (Marie Křenková, zpěv a Pavlína Mitášová, varhany; Zubří); výklad o památkách kostela s průvodkyní Evou Bolkovou; diaprojekce vzpomínka na P. Ing. Stanislava Weigela; výstava ornátů; adorace a noční mše sv. Součástí nabídky programu je prohlídka zákoutí kostela a prohlídka varhan na kůru. Letošní rok je v římskokatolické církvi Rokem biřmování. Proto chceme pozvat všechny, kdo tuto svátost v zašovském a veselském kostele přijali, ke společnému slavení adorace a noční mše svaté, kterou program Noci kostelů v zašovském kostele vyvrcholí. Bližší informace a podrobný program k Noci kostelů 2012 naleznete na webových stránkách a dále na plakátech na vývěsních plochách, v obecním zpravodaji a zašovských webových stránkách. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 900 kostelů ve všech krajích České republiky a celkem bylo zaznamenáno návštěvnických vstupů. Srdečně zve Římskokatolická farnost Zašová Kopie sochy sv. Felixe z Valois V letošním roce se Římskokatolická farnost Zašová pouští do zhotovení kopie sochy sv. Felixe z Valois, která ještě chybí na fasádě v průčelí kostela Navštívení Panny Marie. Originál trinitářského světce byl vytesán z pískovce kolem poloviny 18. století a je umístěn spolu s ostatními sochami v chodbě fary. Kopie bude z hořického pískovce a zhotoví ji Mgr. Milan Dlabaja, akademický sochař z Opavy. Dílo bude stát ,- Kč a mělo by být hotové v půli léta Obec Zašová přispěje částkou ,- Kč a Nadace DKS ,- Kč. Děkujeme. Od roku 1984, kdy byly zhotoveny a umístěny do průčelí další sochy, jde o dokončení celkové úpravy fasády, na které bude navazovat zasíťování nik a zajištění říms proti holubům. P. Jiří Polášek, farář KULTURA Čarodějnice v Zašové Počasí o letošních čarodějnicích nám výjimečně přálo - bylo zkrátka nádherně. Přinášíme Vám fotografickou upomínku a také vtipnou básničku od pana Křenka, který má nejen hudební, ale i literární talent. Děkujeme!! Na svatého Jaroslava je v Zašové velká sláva. Jak nám káže tradice... je pálení čarodějnice Paní starostka slavný průvod zahájila A tím se houf čarodějic vyrojila. V pochodovém rytmu - pěkně zvesela Kráčel průvod čarodějnic kolem hřiště a hned zas kolem kostela. A už to sviští - na cvičišti, Ano konečná - na hasičském stanovišti. Slunce pálilo - bylo to peklo, A guláš z dálky voněl a pívo proudem teklo... A po chvíli skotačení - došlo čarodějnice upálení Aj to Vám byl žár - to Vám bylo peklo A to pívo z pípy teklo a zas teklo. 5

6 Zašovské noviny 5/2012 Akce byla pro děti a ty nealko pily Při soutěžích o ceny S chutí skotačily... A když zlá čarodějnice na uhel shořela Mexická kapela hrála furt zvesela... A ten kdo nepřišel O mnoho přišel... Za rok Vás čekáme. Překvapení chystáme A vůbec - vůbec neváhejte A na slavnost pálení čarodějnic Určitě přichvátejte!! (František Křenek) Klub Tempo Zašová pořádá festival TANECVALMEZ Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANECVALMEZ je nejvýznamnějším uměleckým podnikem, který kdy zašovský spolek pořádal. Na nádvoří Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí vyroste hlediště pro 600 lidí a divadelní scéna, která přivítá jak vzácné hosty, tak žáky tanečních škol, nevyjímaje školu B-Dance Klubu TEMPO Zašová. Pořadatelům se podařilo zajistit umělce světového věhlasu, kteří dosud v drtivé většině českých divadel nikdy nevystupovali, a které více znají návštěvníci scén v Hamburku, Drážďanech, New Yorku, Curychu, Číně, bratry Bubeníčky z Německa. Výjimečné bude vystoupení Pražského komorního baletu, jehož Mono No Aware patří k vrcholům české taneční tvorby v uplynulém roce. Diváky festivalu TANECVALMEZ upozorňujeme, že v tomto vystoupení je obsažena částečná nahota. foto Pavel Hejný Význam festivalu dokládá, že mu záštitu udělilo Ministerstvo kultury a pan hejtman Zlínského kraje. Smlouva o mediálním partnerství byla uzavřena s Českou televizí Ostrava. Festival má vlastní internetové stránky KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (květen - červen) Petr Borovička st společné tvoření - KAMELIE v hod. schůzka výboru Klubu společné posezení v přírodě...tradiční škračení vajec veselé odpoledne v Klubu...těšíme se na paní Martu Porubovou a harmoniku opět trénování naší pamětí příklady procvičování... Malování vajíček v Klubu důchodců Ve středu 4. dubna se naši důchodci sešli a zkusili si připomenout blížící se velikonoční svátky malovaným vajíčkem. Měli jsme možnost si sami vytvořit nějaký vzor, a to se nám podařilo. Vajíčka zářila všemi barvami...od modré, červené až po žlutou. Tato akce nás zaujala a utekly tři hodiny a na stole se objevilo několik krásně malovaných vajíček.

7 Zašovské noviny 5/2012 Ty jsme rozložili a udělali si malou výstavku, ze které jsme vybrali a vyhodnotili pět nejkrásnějších vajíček. Rozhodování bylo těžké, ale nakonec jsme to zvládli, a vyhodnotili jsme nejhezčí kousky. Chci poděkovat všem, kdo se této akce zúčastnili, děvčatům za přípravu i za ochotu vysvětlit, jak vytvořit to své nejkrásnější vajíčko. Za Klub důchodců Emília Martinková Naši důchodci v termálech na Slovensku Naši důchodci se společně s Klubem seniorů z Rožnova vydali ve dnech na společný výlet do termálních bazénů na Slovensko do Dunajské Stredy. podporovat. Za Klub důchodců Emília Martinková K poděkování i gratulacím se připojujeme i za celý obecní úřad. Z spěchu paní Špůrkové máme velikou radost a věříme, že se s chutí pustí i do dalších ročníků této soutěže. Mgr. Marta Procházková RŮZNÉ Za krásného jarního počasí jsme prožili týden v pěkném hotelu Bonbon v Dunajské Stredě. Nejen ubytování, ale i jídlo a obsluha byly skvělé. Prohlédli jsme si i hlavní město Bratislavu, bratislavský hrad a taky i centrum města. Využili jsme i různé procedury, které nám hotel nabízel, včetně bazénů o teplotě 33 stupňů. Večerní posezení s programem bylo taky zajímavé. Všichni jsme si užili nejen teplé vody, ale i odpočinku. Už se opět těšíme na další společný výlet s Klubem seniorů z Rožnova. Za Klub důchodců Emília Martinková Naši důchodci den pro Zašovou V sobotu odpoledne 21. dubna si dali naši důchodci sraz s Mysliveckým sdružením Zašová a chtěli pomoct při sběru odpadků plastů, skla apod. Akce byla dobře zorganizována, a tak i naši důchodci s nadšením sbírali kolem cest plastové láhve, sklo a jiný odpad. Že toho bude moc, nám bylo hned jasné. O tom svědčil i obrovský kontejner a plná vlečka. Ukončení sběru bylo v Makytí, kde nám myslivci za pomoc poděkovali Tam jsme si odpočinuli u kávičky, opékaní špekáčků a mohli jsme tak v klidu posedět v přírodě. Chtěla bych poděkovat Mysliveckému sdružení za pozvání na akci. Přispěli jsme tak přírodě i naší obci, kde žijeme. Poděkování občanům V sobotu 21. dubna uspořádalo Myslivecké sdružení Zašová Sovinec akci Den pro Zašovou. V téměř šedesáti lidech se nám podařilo vysbírat odpadky v lokalitách Zašovský potok, Luhy, Černý kopeček, Stračka, Pohoř, Jaština, Žernové, Makytí, Za Humny, Zadky a okolí cesty v Hájích a celkově jsme tak vrchovatě naplnili dva kontejnery nejrůznějším odpadem. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, tj. zašovským rybářům, Klubu důchodců, Obecnímu úřadu v Zašové a ostatním občanům, kteří přiložili svou ruku k dílu a pomohli nám tak zlepšit životní prostředí naší obce. Akci jsme ukončili v mysliveckém areálu Makytí, kde na všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení, čímž zároveň děkujeme sponzoru akce pivovaru Bon. Z našeho pohledu lze toto odpoledne zhodnotit velmi úspěšně a v příštích letech se budeme snažit o to, aby z této akce vznikla nová jarní tradice v Zašové. Za Klub důchodců Emília Martinková Poděkování Jménem Klubu důchodců v Zašové bych chtěla poděkovat naší člence paní Bohumile Špůrkové za reprezentaci v soutěži Senior STAR Paní Špůrková se zúčastnila 19. dubna 2012 ve Vsetíně soutěže ve zpěvu a reprezentovala nejen naši obec Zašová, ale i Klub důchodců Zašová a Senior Klub Rožnov pod Radh. V této soutěži získala 1. místo v hodnocení diváků. Přejeme jí hodně zdraví a štěstí a budeme ji i v příštím roce v soutěži Na závěr se na čtenáře obracíme s prosbou. V průběhu měsíců května a června se v přírodě rodí mláďata srnčí a jelení zvě-

8 ře. Tato mláďata zůstávají v prvních dnech života ležet v místě narození a nejsou schopna se z něj vzdalovat. Pokud při své vycházce do přírody na tato mláďata narazíte, z dálky je obejděte a, prosím, nesahejte na ně. Mládě není opuštěné, jeho matka je někde poblíž na pastvě či skryta v houštině a zanedlouho se jistě k němu navrátí. Právě svou přítomností v těchto místech přispíváte k tomu, že mládě opuštěné zůstane. Zároveň žádáme i majitele psů, aby při procházkách měli své čtyřnohé miláčky připnuty na vodítku a zamezili tak pronásledování zvěře. Děkujeme za pochopení. MS Zašová - Sovinec Hudební obor ZUŠ v Zašové přijímá nové žáky Pobočka Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (dříve ZUŠ Valašské Meziříčí) v obci Zašová je největší pobočkou této školy. Velký zájem Zašovjanů o hudební vzdělávání dětí se odrazil v široké nabídce vyučovaných hudebních nástrojů. V současné době škola vyučuje v budově Základní školy Zašová hru na kytaru, housle, klavír, akordeon, zobcovou flétnu a žesťové nástroje (trubka, pozoun). Je výborné, když se děti začnou na hru na nástroj připravovat už brzo, proto škola nabízí přípravné studium pro předškoláčky s názvem Hudba hrou, kde se menší děti naučí hravou formou základy rytmiky a intonace. Ale ani později není vše ztraceno, hře na hudební nástroj se mohou věnovat i děti starší vše záleží na domluvě s učitelem. Samozřejmostí jsou každoroční třídní předehrávky, školní koncerty a vánoční besídky, na kterých se rodiče, babičky, příbuzní a přátelé dovědí, co se děti už naučily, a pro děti je veřejné vystupování další motivací. Tato přátelská setkání probíhají obvykle v sále OB v Zašové. Zašovské noviny 5/2012 v prosinci na akci Mikulášení v Zubří. Velmi úspěšný je i Smyčcový orchestr ZUŠ, který dosahuje skvělých umístění v soutěžích letos zvítězil v krajském kole soutěže orchestrů ZUŠ a je třetím nejlepším žákovským orchestrem v České republice (3. místo v ústředním kole). Více informací o studiu, učitelích, pobočce v Zašové a školném se dovíte na /informace o škole nebo na tel. čísle ZUŠ Alfréda Radoka Tanečnice z B-dance se staly mistryněmi Moravy Skvěle dopadla spolupráce Taneční a baletní školy B-Dance pracující pod Klubem TEMPO Zašová s vynikajícím českým tanečníkem a choreografem, spolupracovníkem Jiřího Kyliána, panem Václavem Kunešem. Ten externě v B-Dance vyučuje a škole dal práva k provedení své choreografie Comeback. Děvčata se s ní zúčastnila soutěže Taneční skupina roku, kde z regionálního kola postoupila na mistrovství Moravy 28. dubna ve Zlíně. Tam ve své kategorii Dance Art vyhrála! Příznivci mohou sledovat novinky nejvíce na oficiální facebookové stránce nově vznikající Základní umělecké školy B-Art: www. facebook.com/zusbart. Petr Borovička st. Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 184 televizí, 75 monitorů Nejšikovnější děti se mohou časem stát členy souborů a orchestrů ZUŠ velkým lákadlem je účinkování v jazzovém orchestru JazzZUŠák, kde se uplatní děti hrající na dechové nástroje (žestě, trubky, saxofony, klarinety, příčné flétny a další). Soubor se věnuje swingové a jazzové hudbě, tradičně koncertuje Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr

9 Zašovské noviny 5/2012 elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 184 televizí, 75 monitorů. Tím jsme uspořili 152,79 MWh elektřiny, 8826,44 litrů ropy, 636,43 m3 vody a 4,69 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 31,39 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 128,31 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. OÚ Zašová a ASEKOL s.r.o. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ tel: , Jsme občanské sdružení, LETEM ET IUSTITIA SÍŤ PORA- DEN ČR. Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanům, kteří jsou finančně znevýhodněni, potřebují ho a mají o něj zájem. Mnoho našich spoluobčanů, kteří se dostali do tíživé životní situace a nejsou schopni ji řešit ani neví, na koho se mohou obrátit. PROTO JSME TADY LEGEM ET IUSTITIA Naše poradenské služby zahrnují oblast sociální (vše o dávkách SSP, hmotná nouze, příspěvek na bydlení), oblasti občanského práva (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření dětí do péče, rozvody, výživné apod.) pracovního práva (spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo jiné i v oblasti oddlužení (osobní bankrot). Poskytujeme také nadstandardní služby. To zahrnuje sepisování návrhů, podání a žalob na soudy a instituce. Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace až po dořešení jeho problému. Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem potřebným občanům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, aby svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných neřešitelných situací a problémů. Další jedinečností je to, že v dohledné době bude komunikace s klienty probíhat i přes SKYPE, kdy vlastně všechny potřebné informace od klienta získáme přímým rozhovorem s ním. Skypová adresa bude klientům brzy k dispozici na nových webových stránkách. To vše znamená, že klienti, pokud to pro ně bude snazší a jejich problém je nutno rychle řešit, nebudou muset poradny osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci problém vyřeší, aniž by opustili svůj byt. Naše adresa: LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR, Jungmanova 25, Olomouc, Polní ul., Hodonín Jiří Beneš - statutární zástupce o. s. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR Veronika Benešová, ředitelka poraden tel: , VAŠE PŘÍSPĚVKY Ze vzpomínek na 50 let života se zašovskou dechovkou 4. pokračování ROK 1968 byl jakýmsi mezníkem ve vývoji zašovské dechovky. Všechny nástroje už měly nízké ladění a dechovka výrazně omladěná mladými muzikanty měla v tomto novém složení první vystoupení pod vánočním stromem, který byl tenkrát postaven před hasičskou zbrojnicí. Od Jana Poruby jsem získal dvě rady, které se osvědčily a platí. Ta první je: Co nezahraješ, pusť! A druhá moudrost, která se mně později ve funkci kapelníka potvrdila mnohokrát je, že spolehlivý průměrný muzikant je lepší než špičkový hráč, který je neukázněný a navíc - neumí pít. Neumí pít ten, kdo se opije. Vzpomínám na mnohé muzikanty, kteří na následky nadměrného pití zaplatili předčasným odchodem od muziky a nakonec i ze života. Alkohol je metla lidstva! Do těchto mých začátků muzicírování v Zašové patří také zmínka o tom, že v roce 1964 Pavel Špůrek založil ještě jako student taneční skupinu AKORD 64. Mívali zkoušky v jídelně základní školy, některé skladby pro ně upravoval Jan Porub,a a tak došlo k tomu, že jsem s nimi začal od roku 1965 hrát na pozoun a později také na baskytaru. Tito mladí muzikanti v taneční skupině AKORD se později stali členy velké dechovky. Ředitel školy Jindřich Frankovič činnost této skupiny podporoval a půjčoval nám aparaturu školního rozhlasu. Rádi jsme potom hráli na plesech rodičů a přátel školy, které bývaly právě v jídelně školy. ROK Pohled na fotografie z roku 1969 napovídá mnohé a hlavně dokumentuje rychlý vývoj v životě nové, mladé dechovky. Od začátku se kladl důraz na jednotné oblečení. Na společných akcích s hasiči nám vždy zajistili nějaké jednotné oblečení. Tehdejší velitel hasičů, Cyril Pavelka, můj tchán, i starosta sboru František Lev si přáli, abychom se stali hasičskou dechovkou a hráli pod SDH Zašová. Nedošlo k tomu. Chtěli jsme být svobodní při rozhodování o dalším osudu. Složení dechovky v r.1969 bylo následující: klarinety Pavel Špůrek 1948, Jiljí Kubrický 1949, Alois Baroš 1949, Petr Polách1951, Jaroslav Krůpa 1950 křídlovky Pavel Pavelka 1951, Antonín Skýpala 1935, Josef Špůrek 1943, Josef Baroš 1928, Stanislav Maliňák 1927, tenory Jan Baroš 1947, Václav Zvoníček1938, ES-trubky Emil Janiš, 1927, Oldřich Novák 1931, trombony Jiří Krčmář 1948, Josef Rudolf 1903 z Veselé, basy střídavě Miroslav Zelenka 1920, Stanislav Malík 1928 z Veselé, Josef Pavelka 1910, buben Jan Baroš 1923, činely Karel Plandor Dvacetičlenná dechovka hrála na svém prvním velkém

10 10 vystoupení v r.1969 ve Strážnici a doprovázela také při vystoupení Valašský krůžek Zašovjan, který vedl Antonín Konvičný (1937). Soubor Zašovjan byl velký a v tu dobu neměl cimbálovku. Tonda Konvičný zachytil změny v mladé dechovce a nabídl spolupráci. Tato skutečnost významně usměrnila další vývoj. Tak především si většina muzikantů nechala ušít nové mužské zašovské kroje ve Slovači v Uh. Hradišti. Dnes už to zní nepochopitelně, ale fakt je, že jsme si museli sami sehnat sukno v odstínu zašovského originálního kroje. Objednali jsme sukno ve Valašce Valašské Klobouky, bylo to po známosti, a i ty kroje nám ve Slovači ušili rychle proto, že tam měl Tonda Konvičný známosti. Slivovicové všimné bylo nutné. Je dnes zajímavé, kolik stálo pořízení nového kroje pro muže. Nohavice byly za 750,-, brunclek za 1000,-, lajblík / zimní kabátek/ za 1 400,-, pásek do nohavic 100,-, kopyca 100,-, krpce 170,-, košile z panamy bez výšivky 160,-, košile z panama vyšitá křížkovým stehem byla za 750,-korun, zašovský klobouk 100,-Kčs. Mužský kroj bez košile byl za 3 720,- a s vyšitou košilí za 4 470,- korun čsl. Já jsem měl plat 1 500,-korun, takže tři měsíční platy bylo potřeba obětovat na kompletní kroj /bez župice/. Nových valašských krojů bylo patnáct a těch zbývajících pět nám předali krůžkaři po starých členech. V květnu 1969 jsem založil Pokladní knihu dechové hudby Zašová, a tak podle záznamů se vybavují vzpomínky co jak bylo a kolik co stálo. Od roku 1975 jsem pak vedl i kroniku dechovky. Zašovské noviny 5/2012 schopnost vést lidi a schopnost nést riziko odpovědnosti. Za celou dobu jsem dvakrát rezignoval na tuto funkci kapelníka. Nové volby mě však znovu do funkce ustanovily. Strážnické slavnosti, rok 1969 S velkou pokorou si dovolím tvrdit, že kdybych se o dechovku nestaral, nedosáhla by za ta léta čeho dosáhla a dnes už by nehrála. Občasné změny názvu Zašovjanky v průběhu let měly obchodní význam. Václav Zvoníček INZERCE Kácení máje, rok 1969 Jednotné oblečení dechovky ve valašských krojích dělalo divy. Jednak nás brávali krůžkaři na svá vystoupení, kdy jsme je doprovázeli při valašských tancích a kromě toho při těchto i dalších akcích mohla dechovka účinkovat samostatně podle potřeby pořadatelů hrát pochody v průvodech, hrát hymny při různých oslavách a hrát i samostatné koncerty dechovky se zpěváky. Valašské tance pro potřeby krůžkařů upravil Mirek Borovička(1926) a také některá velká vystoupení dirigoval.v tom roku 1969 dirigoval ve Strážnici a také ještě na okresních dožínkách v Podlesí. Spolupráce s krůžkem byla pro dechovku velmi užitečná. První oficiální název byl Krojovaná dechová hudba Zašová a měli jsme i takové první razítko.v tom roku byla také u prvních kvalifikačních přehrávek. Nu a to už jsem byl i kapelníkem. V květnu 1969 náhle zemřel Jan Poruba a na zkoušce v červnu Oldřich Novák 1931, tehdejší předseda MNV a člen dechovky navrhl mě. Bylo to první hlasování kolektivem muzikantů a od roku 1969 jsem kapelníkem zašovské dechovky. Je to letos už 43 let, co se o Zašovjanku starám, a za tu dobu se za dirigentským pultem vystřídalo několik dirigentů.v této souvislosti po dlouholetých zkušenostech ve funkci kapelníka mohu tvrdit, že kapelníkem nebývají nejlepší muzikanti. Kapelníkem je ten, kdo má organizační schopnosti, Pronajmu trubkové lešení cca 300 m2. Cena 1 Kč / m2 / den Kontakt: Dům služeb Zašová Kadeřnictví Pavla Schwarzová Otevřeno dle objednávek PO a ČT Tel Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) Omluveni: Mgr. Iveta Pavlicová, Ing. David Čáň, Ing. Anna Mikošková, Mgr.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis Ze 25. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 25. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 25. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 29. 10. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 63. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová Obec Zašová Zastupitelstvo obce Zašová Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Zašová se na svém zasedání konaném dne 9.6.2015 usnesením č. 5/8 usneslo vydat na

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více