NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ Domácí pekárna

2 UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem od 90V do 250V, 50/60Hz. I když je hlavní přívod energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojeno od zdroje napětí. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření: 1. Přečtěte si všechny pokyny. 2. Před použitím zkontrolujte zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot. 3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou nebo šňůrou, či s jinou poruchou, nebo po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu. 4. Nedotýkejte se horkých povrchů. 5. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody nebo do jiné kapaliny. 6. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odjímáním částí nebo čištěním. 7. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo horkého povrchu. 8. Použití příslušenství nedoporučených výrobcem přístroje může způsobit zranění. 9. Přísný dozor je nezbytný pokud se přístroj používá v blízkostí dětí nebo nemohoucích osob. 10. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku nebo horkých kamen. 11. S krajní opatrností přenášejte přístroj pokud obsahuje vařící olej nebo jiné žhavé kapaliny. 12. Nedotýkejte se žádných pohyblivých nebo rotujících částí během pečení. 13. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud není pánev na chleba zaplněna potřebnými přísadami. 14. Nikdy nevyklepávejte pánev na chléb na vrcholu nebo na rozích, to by mohlo poškodit pánev na chléb. 15. Kovové fólie nebo jiné materiály nesmí být vloženy do zařízení, tím může vzniknout zkrat nebo oheň. 16. Nikdy nepřekrývejte přístroj utěrkou ani jiným materiálem, teplo a pára musí volně sálat. Tímto přikrytím může vzniknout oheň,nedávejte tedy do styku s hořlavými materiály. 17. Vždy jako první připojte přístroj, po té zásuvku do zástrčky. Pro vypnutí, sepněte na VYPNUTO, po té vyjměte zásuvku ze zástrčky. 18. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než ke kterým je určen. 19. Nepoužívejte venku. 20. Uschovejte tyto instrukce. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Model: BBA 2864 / 2866 Napájení: 230 V ~ 50 Hz Příkon: 600 W Bezpečnostní třída: I Objem:; 2 liters (pro přibl g chleba) 2

3 POPIS ZAŘÍZENÍ A víko B rukojeť C kontrolní okénko D odvětrávání E pečící pánev F hnětací kolíčky G zástrčka H ovládací panel I kryt K postranní odvětrávání L spínač (zezadu vpravo) Příslušenství (nevyobrazené): 1 hák k uvolnění hnětacích kolíčků, 1 odměrná lžička, 1 odměrný pohárek OVLÁDACÍ PANEL 1 LED displej 2 START/STOP zobrazí číslo programu, stupeň pečení a váhu chleba (indikováno šipkou a časem) spustí/zastaví program 3 ZEIT (čas) spuštění a zastavení programu 4 FARBE (barva) nastavení barvy kůrky 5 TEIGMENGE (množství těsta) 6 AUSWAHL (výběr) nastavení váhy chleba výběr programu 3

4 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Zapněte zařízení (L). 1. DISPLEJ Základní nastavení Displej ohlásí, kdy je zařízení připraveno k použití. To odpovídá výchozímu nastavení na displeji se zobrazí 1 3:00. The 1 udává vybraný program a 3:00 délku pečícího programu. Pozice dvou šipek značí o vybraném stupni zabarvení kůrky a váze. Základní nastavení po zapnutí je: vyšší váha a střední zabarvení. Během procesu jsou tyto informace na displeji zobrazené. Jak program probíhá, číslice hodin na displeji se postupně odečítají. 2. START/STOP Spuštění a zastavení programu. Jakmile je tlačítko START/STOP stisknuto, kontrolka se rozlbliká. Tlačítkem START/STOP lze program kdykoliv zastavit. Přidržte tlačítko, dokud se neozve signál. Počáteční pozice výše uvedného spuštění programu se zobrazí na obrazovce. Podle potřeb vyberte jiný za pomocí tlačítka AUSWAHL. 3. ZEIT Pro následující programy lze použít časovač: normální, bílý chléb, sladký chléb, těsto, marmelády, koláče, sendviče a pečení. Pro programy SCHNELL a ULTRA SCHNELL také. Čas, za který by měl být proces zahájen, je nutné nastavit dle vybraného programu plus 1 hodinu pro zahřívání (po dokončení pečení). Maximálně lze nastavit 13hodinový proces. příklad: je 20:30 a váš chléb by měl být hotový příští ráno v 7:00 (to je 10 hodin a 30 minut) přidržte tlačítko ZEIT dokud nedosáhnete na displeji času (podle předpokládané doby trvání 10 hodin a 30 minut) Pokud pečete za pomoci časovače, ujistěte se, že je zařízení používáno za dostatečného dohledu. Používáte-li načasovaný proces, nikdy nepoužívejte žádné ingredience, které se rychle kazí mléko, vejce, ovoce, jogurt, cibule aj.! 4. FARBE Tímto tlačítkem nastavíte zabarvení kůrky (hell mittel dunkel) (světlá středně hnědá tmavá). 5. TEIGMENGE NAstavení je možné pro jakýkoliv vybraný program: LEVEL I = malé pečivo do váhy cca 750 g LEVEL II = velké pečivo s váhou nad g 6. AUSWAHL Tímto tlačítkem spustíte některý z následujících programů. Používejte programy pro tyto druhy pokrmů: 1. NORMAL (normální) na bílý, pšeničný a žitný chléb (nejvyužívanější program) 2. WEISSBROT (bílý chléb) na částečnou přípravu bílého chleba 3. VOLLKORN (celozrnné) na celozrnný chléb 4. SCHNELL (rychlý) na rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného chleba 5. SÜSSES BROT (sladký chléb) na přípravu kynutého sladkého těsta 6. ULTRA SCHNELL I (ultra rychlý) pro hnětení a pečení bochníku do váhy 750 g 7. ULTRA SCHNELL II (ultra rychlý) pro hnětení a pečení bochníku s váhou nad g 8. TEIG (těsto) pro přípravu těsta 9. MARMELADE (marmeláda) pro vaření marmelád a džemů 10. KUCHEN (koláč) pro koláče s kypřícím práškem 11. SANDWICH (sendvič) na přípravu lehkého sendvičového chleba 12. BACKEN (pečení) na pečení tmavého chleba či koláčů 4

5 FUNKCE PEKÁRNY Alarm Alarm se vypne: po použití jakéhokoliv tlačítka programu; při druhém cyklu hnětení programů NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN a SANDWICH, kdy oznamuje možnost přidání dalších ingrediencí (ovoce, oříšky aj.) při dosažení konce programu Během zahřívání na koni pečení se ozve několikrát. Funkce opakování Dojde-li k výpadku proudu, je bude nezbytné pekárnu spustit znovu. To jde v případě, že ještě nebyl započatý proces hnětení. Jinak bude nutné začít od začátku pečícího procesu! Bezpečnostní funkce 1. Pokud displej ukazuje H:HH po zahájení programu, teplota uvnitř je stále příliš vysoká (více jak 40 C). Proto se program zastaví. Otevřete víko a nechte přístroj minut zchladit. Tlačítko START/STOP používejte průběžně do té doby, dokud se na displeji znovu nezobrazí základní nastavení. Program BACKEN okamžitě, ikdyž je zařízení ještě horké. Uvedení do provozu a jednotlivé fáze pečení Vložení pečící pánve Nepřilnavá pánev musí být jemně vložena doleva (v protisměru) a usazena na místo na střed vnitřku pekárny. Po té pánví lehce otočte ve směru. Pro její vyjmutí postupujte stejně, ale proveďte po zpátku. Vložení ingrediencí Ingredience se vkládají do pánve v pořadí, které uvádí příslušný recept. Výběr programu 1. Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky se střídavým proudem od 90 V do 250 V ~ 50/60 Hz. 2. Nastavte On/Off (L) na zadku zařízení do pozice I. 3. Vyberte porgram pomocí tlačítka AUSWAHL. 4. Po té nastavte intenzitu zabarvení kůrky. 5. Tlačítkem ZEIT nastavte čas, kdy bude program spuštěn. 6. Tlačítkem START/STOP uveďte do provozu. Ponechání nakynutí těsta Po poslední cyklu hnětení se zařízení zahřeje na odpovídající teplotu pro kynutí těsta. Pečení Pekrána si nastaví teplotu pečení a čas automaticky. Je-li chléb po dokončení příliš světlý, pomocí funkce BACKEN ji nechte více zahnědnout. To provedete pomocí tlačítka START/STOP, po té vyberte program BACKEN a spusťte. Jakmile dosáhnete odpovídajícího stupně zahnědnutí, program ukončete. Zahřívání Jakmile je pečení dokončeno, alarm ohlásí, že by pečivo či jiný připravovaný pokrm měl být vyjmut. Okamžitě je zahájený 1hodinový proces zahřívání. Konečná fáze programu Po dokončení zařízení nejprve zařízení vypněte pomocí spínače On/Off (L) na pozici 0. Po té vyjměte pánev za pomoci ochranných rukavic ven, otočte, a než chléb nevyklouzne ven, vyjměte hnětače. Po té několikrát zahýbejte s pánví, dokud se z ní chléb neuvolní. Pokud přeci jen jeden hnětací kolíček zůstal v chlebu, použijte háček, který by měl být součástí balení. Zahřívání zařízení pro kynutí těsta Zahřívání je aktivováno pouze tehdy, je-li v místnosti teplota nižší než 25 C. Je-li teplota nad 25 C, ingredience mají vhodné podmínky pro nakynutí a tudíž není nutné předehřátí zařízení. Pro první a druhé zahřátí musí být teplota v místnosti nad 25 C nebo dostatečně vysoká, aby nebylo nutné použít extra zahřátí. 5

6 OTÁZKY & ODPOVĚDI K PEČENÍ chléb se při pečení přichytil k pánvi nechejte chléb vychladnout cca 10 minut (otočte pánev vzhůru); je-li nezbytné, pohněte s držadly hnětačů zpět a vpřed před pečení vymažte pánev těsto nakynulo příliš to se stává, pokud je použita pšeničná mouka s vysokým obsahem lepku opatření: a) snižte podíl mouky a zvyšte podíl ostatních ingrediencí b) přidejte do mouky 1 polévkovou lžíci rozehřátého margarínu chléb i tak nabyl a přetekl a) pokud se na středu chleba formuje strouha tvaru V, znamená to, že mouka neobsahuje dostatek lepku mouka obsahuje velmi málo preoteinů (to se stává po deštivých letních období) či je mouka jednoduše zvlhlá opatření: na 500g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci rozehřátého margarínu b) pokud se na středu chleba formuje komínkovitá strouha, může to být například díky: vysoké teplotě vody; příliš mnoho použité vody; mouka byla příliš chudá na lepek; došlo k otevření víka během pečení kdy lze víko pekárny během pečení otevřít? jasně řečeno, kdykoliv během hnětení během tohoto procesu lze kdykoliv doplnit ještě malé množství vody; v závislosti na čase, na displeji by neměl být čas nižší, než cca 1:30 (do této doby lze dodat na kůrku chleba zbylé ingredience) po této době riskujete klesnutí těsta co značí číslice na označení druhů mouky? čím nižší hodnota je uvedena, tím menší obsah vlákniny má a tím je i světlejší co je to celozrnná mouka? celozrnná mouka je vyrobena ze všech druhů cereálií vč. mouky; termín celozrnná znamená, mouka byla vyrobena z celých zrn a má tak vyšší obsah vlákniny a to dělá mouku tmavší; jinak použití celozrnné mouky nedělá pečivo tmavším, jak se všeobecně traduje jak se postupuje při použití žitné mouky? žitná mouka neobsahuje žádný lepek, čímž těsto velmi těžko nabývá; těsto tak nabyde pouze tehdy, pokud je jeden díl mouky typu 550 přidán na každé čtyři díly žitné mouky bez lepku jaký je podíl lepku v mouce? čím vyšší číselné označení typu mouky, tím méně lepku obsahuje a tím hůře těsto nabyde; nejvíce lepku obsahuje mouka typu 550 kolik různých typů mouky existuje a jak se používají? a) kukuřičná, rýžová a bramborová flour je vhodná pro lidi alergických na lepek či těch trpících na celiakii b) špaldová mouka je velmi drahá, za to je bez chemických úprav a přídavků, jelikože špalda roste na velmi vlhké půdě a nevyžaduje žádná umělá hnojiva; špaldová mouka je také vhodná pro alergiky; lze ji použít ve všech receptech, kde je popsáno použití 405, 550 či 1050 typu mouky c) prosová mouka je vhodná speciálně používaná pro lidi s mnoha alergiemi lze ji použít ve všech receptech, kde je vyžadováno použití typu mouky 405, 550 či 1050 d) mouka z tvrdé pšenice je vhodná napřklad na bagety díky její konzistenci a lze ji nahradit pšeničnou krupicí jak vytvořit čerstvý chléb, který je jednoduše stravitelný? pokud do mouky přidáte rozemletý uvařený brambor a vypracujete těsto co lze použít pro nakynutí těsta? záleží dle receptu a pokynů výrobce kvasnic co dělat, když chléb chutná po kvasnicích? a) snížit podíl cukru, pokud jej ke kvašení použijete; b) přidejte vody 1,5 polévkové lžíce octa na malý chléb, 2 polévkové lžíce octa na velký bochník c) namísto vody použijte podmáslí či kefír toto je možné u všech receptů a je doporučeno pro delší čerstvost chleba proč chléb pečený v troubě chutná jinak? to závisí na stupni vlhkosti: chléb pečený v troubě je pečený nasucho, zavisí i na velkém pečícím prostoru, zatímco v domácí pekárně, kde je méně prostoru, zůstává zachovaná vlhkost 6

7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Odpojte přístroj a nechte jej před čištěním vychladnout. 1. Pánev na chléb: Vyčistěte vnitřek i vnějšek vlhkou látkou. Nepoužívejte žádné drsné nebo ostré prostředky pro ochranu teflonového povrchu. Pánev musí být kompletně suchá. 2. Hnětací ostří: Jestliže hnětací mříž nelze vyjmout z osy, naplňte nádobou teplou vodou a nechte ji namočenou po dobu třiceti minut. Hnětač pak půjde snadněji vyjmout. Opatrně otřete ostří vlhkou utěrkou, pánev na chléb i hnětací ostří jsou omyvatelné v myčce. 3. Tělo: jemně otřete vnější okraj těla vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné hrubé čističe, ty by mohli poškodit lesklý povrch zařízení. Nikdy při čištění neponořujte tělo do vody. Poznámka: Je doporučené nerozebírat víko kvůli čištění. 4. Předtím než přístroj uskladníte, ujistěte se, že je úplně studený, čistý, suchý a víko je uzavřené. PROBLÉMY A ŘEŠENÍ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ zařízení či displej nefungují nezastrčili jste zástrčku do sítě zkontrolujte kabel a spínač nezapnuli jste zařízení spínačem On/Off z ventilačních otvorů či z pečícího prostoru vychází kouř chléb nenabyl a je na povrchu mokrý jde těžko vyjmout chleba z pánve ingredience nejsou smíchány či chléb není správně upečený zazřízení se nespustilo; alarm se vypnul; displej zobrazuje H:HH ingredience se přichytili na stěnách pečícího prostoru či mimo pánev chléb byl po dokončení ponechán příliš dlouho v pekárně při zahřívání spodek chleba se přichytil na dně pánve k hnětacím kolíčkům nesprávné nastavení programu došlo ke stisknutí tlačítka START/STOP během pečení víko bylo během práce mnohokrát otevřeno delší výpadek proudu během provozu rotující hnětače jsou blokované zařízení je ještě stále příliš horké od předešlého pečení odpojte ze sítě a očistěte postižená místa vyjměte chleba z pekárny ještě před dokončením zahřívání po pečení očistěte hnětací kolíčky a vnitřek; naplňte pánev horkou vodou na cca 30 minut zkontrolujte vybrané menu a ostatní nastavení bez ingrediencí znovu zapněte víko lze otevřít pouze do doby, kdy displej neukazuje 1:30 ujistěte se, že bylo víko dostatečně uzavřeno bez ingrediencí znovu zapněte zkontrolujte, zda nejsou hnětací kolíčky blokovány tužšími ingrediencemi; vyjměte pánev a zkuste jejich rotaci bez ní; případně kontaktujte servisní oddělení přidržte tlačítko START/STOP po dobu cca 10 vteřin, dokud se nezobrazí na displeji 1 3:00; vyjměte pánev, a nechejte ji vychladnout při pokojové teplotě, po té ji vraťte zpět 7

8 CHYBY A PŘEDPISY PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ chléb nabyl příliš rychle chléb nenabýva dostatečně či vůbec těsto kyne příliš a přetéká přes pánev chléb spadává tvrdá, hrudkovitá struktura chléb není propečený popraskaná struktura, příliš mnoho děr houbovitý, neopečený povrch příliš mnoho kvasnic, mouky, nedostatek soli či je něco z toho příčinou žádné kvasnice či příliš málo staré kvasnice voda příliš horká kvasnice přišla do styku s vodou špatný typ mouky či je zvětralá příliš mnoho vody či nedostatek nedostatek cukru je-li voda příliš měkká, kvasnice příliš vykvasí příliš mnoho mléka má velký vliv na kvasnice těsta je příliš mnoho a přetéká mimo pánev a chléb spadne na výšce kvašení je příliš rychlé nebo krátké; teplé tekutiny podněcují rychlé kynutí a bochník pak při pečení rychleji spadne žádná sůl či nedostatek cukru příliš mnoho tekutin příliš mnoho mouky či nedostatek tekutin nedostatek kvasnic či cukru příliš mnoho ovoce, celozrenné mouky či jiné ingredience stará nebo zvětralá mouka příliš mnoho či nedostatek tekutin příliš vlhkosti vzduchu recept s vlkhou ingrediencí, např. jogurt příliš vody žádná sůl vysoká vlhkost vzduchu, voda příliš horká příliš tekutin příliš mnoho těsta na pánev příliš mnoho mouky, zvláště u bílého chleba příliš kvasnic či nedostatek soli příliš mnoho cukru sladké přísady kromě cukru nestejné plátky, shluky ve chléb nebyl dostatečně vychladnutý i středu nánosy mouky na kůrce mouka nebyla na krajích dostatečne zpracována při hnětení k a, b a, b d c c d, l a, b, g a, b f, k c a, f c, h, i a, b f, g a, b, g a, b b d a, b, g g f f, g b f, h c a, e, j e a, b, j a, b b 8

9 Řešení problémů a) přesně odměřujte ingredience b) nastavte si správně váhy a zkontrolujte si, zda přidáváte všechny potřebné ingredience c) použijte jinou tekutinu či ponechejte vychladnout při pokojové teplotě; přidávejte ingredience ve správném pořadí; v mouce vytvořte menší důlek na kvasnice; zabraňte kvasnicím a tekutinám v přímém kontaktu d) používejte pouze čerstvé a správně skladované ingredience e) snižte celkový obsah ingrediencí, nepoužívejte více, než-li uvedený obsah mouky zkraťte všechny ingredience o 1/3 f) upravte objem tekutin; jsou-li použity ingredience s obsahem vody, vodu pak upravte přesně podle toho g) v případě vysoké vlhkosti vzduchu, odeberte 1 2 polévkové lžíce vody h) v případě horkého počasí nepoužívejte funkci časovače; použijte chladnou vodu i) vyjměte chleba ihned po upečení z pánve a ponechejte jej vychladnou cca 15 minut, než jej začnete krájet j) snižte obsah kvasnic nebo všech ingrediencí o 1/4 k) nikdy nevymazávejte pánev l) přidejte polévkovou lžíci lepku do těsta 9

10 10

11 11

12 ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. Obal: krabice tříděný sběr papíru (PAP) polystyren tříděný sběr (PS) PE sáček tříděný sběr (PE) Výrobek: kabel bez zástrčky tříděný sběr mědi plastové části tříděný sběr (PP) kovové časti železný šrot (FE) Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Elektromos kenyérsütő HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Elektromos kenyérsütő HASZNÁLATI UTASÍTÁS Elektrická domácí pekárna na chleba NÁVOD K OBSLUZE Elektrická domáca pekáreň na chlieb NÁVOD NA OBSLUHU Elektromos kenyérsütő HASZNÁLATI UTASÍTÁS Хлебoпечь RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII Elektrinė duonkepė

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz 1BNa vrchní části chleba je ještě mouka Nedostatek vody. Příliš malý chléb. Málo mouky, droždí, cukru nebo vody Použití celozrnného chleba nebo mouky, které obsahují chemické droždí (prášek do pečiva).

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití HORIZONTÁLNÍ GRIL Návod k použití CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte další

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205

Návod k obsluze. Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205 Návod k obsluze Mraznička MODEL CCF 85 CCF 110 CCF 200 CCFE 120 CCFE 155 CCFE 205 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce níže popsaného spotřebiče, ke kterému se vztahuje tento popis, prohlašuje na vlastní odpovědnost,

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ELECTRONIC BLENDER Návod k obsluze STOLNÍ MIXÉR Návod na obsluhu STOLNÝ MIXÉR Használati útmutató KÉZIMIXER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 6 Seznamte se se svým

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

CONTACT GR 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

CONTACT GR 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató CONTACT G R I L L Návod k obsluze K O N T A K T N Í G R I L Návod na obsluhu K O N T A K T N Ý G R I L Használati útmutató G R I L L S Ü T O GR 8012 KONTAKTNÍ GRIL OBSAH 2 Gratulujeme 3 Váš kontaktní gril

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC 820S, ATTAC 826C. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou

Více