NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ Domácí pekárna

2 UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem od 90V do 250V, 50/60Hz. I když je hlavní přívod energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojeno od zdroje napětí. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření: 1. Přečtěte si všechny pokyny. 2. Před použitím zkontrolujte zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot. 3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou nebo šňůrou, či s jinou poruchou, nebo po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu. 4. Nedotýkejte se horkých povrchů. 5. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody nebo do jiné kapaliny. 6. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odjímáním částí nebo čištěním. 7. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo horkého povrchu. 8. Použití příslušenství nedoporučených výrobcem přístroje může způsobit zranění. 9. Přísný dozor je nezbytný pokud se přístroj používá v blízkostí dětí nebo nemohoucích osob. 10. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku nebo horkých kamen. 11. S krajní opatrností přenášejte přístroj pokud obsahuje vařící olej nebo jiné žhavé kapaliny. 12. Nedotýkejte se žádných pohyblivých nebo rotujících částí během pečení. 13. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud není pánev na chleba zaplněna potřebnými přísadami. 14. Nikdy nevyklepávejte pánev na chléb na vrcholu nebo na rozích, to by mohlo poškodit pánev na chléb. 15. Kovové fólie nebo jiné materiály nesmí být vloženy do zařízení, tím může vzniknout zkrat nebo oheň. 16. Nikdy nepřekrývejte přístroj utěrkou ani jiným materiálem, teplo a pára musí volně sálat. Tímto přikrytím může vzniknout oheň,nedávejte tedy do styku s hořlavými materiály. 17. Vždy jako první připojte přístroj, po té zásuvku do zástrčky. Pro vypnutí, sepněte na VYPNUTO, po té vyjměte zásuvku ze zástrčky. 18. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než ke kterým je určen. 19. Nepoužívejte venku. 20. Uschovejte tyto instrukce. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Model: BBA 2864 / 2866 Napájení: 230 V ~ 50 Hz Příkon: 600 W Bezpečnostní třída: I Objem:; 2 liters (pro přibl g chleba) 2

3 POPIS ZAŘÍZENÍ A víko B rukojeť C kontrolní okénko D odvětrávání E pečící pánev F hnětací kolíčky G zástrčka H ovládací panel I kryt K postranní odvětrávání L spínač (zezadu vpravo) Příslušenství (nevyobrazené): 1 hák k uvolnění hnětacích kolíčků, 1 odměrná lžička, 1 odměrný pohárek OVLÁDACÍ PANEL 1 LED displej 2 START/STOP zobrazí číslo programu, stupeň pečení a váhu chleba (indikováno šipkou a časem) spustí/zastaví program 3 ZEIT (čas) spuštění a zastavení programu 4 FARBE (barva) nastavení barvy kůrky 5 TEIGMENGE (množství těsta) 6 AUSWAHL (výběr) nastavení váhy chleba výběr programu 3

4 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Zapněte zařízení (L). 1. DISPLEJ Základní nastavení Displej ohlásí, kdy je zařízení připraveno k použití. To odpovídá výchozímu nastavení na displeji se zobrazí 1 3:00. The 1 udává vybraný program a 3:00 délku pečícího programu. Pozice dvou šipek značí o vybraném stupni zabarvení kůrky a váze. Základní nastavení po zapnutí je: vyšší váha a střední zabarvení. Během procesu jsou tyto informace na displeji zobrazené. Jak program probíhá, číslice hodin na displeji se postupně odečítají. 2. START/STOP Spuštění a zastavení programu. Jakmile je tlačítko START/STOP stisknuto, kontrolka se rozlbliká. Tlačítkem START/STOP lze program kdykoliv zastavit. Přidržte tlačítko, dokud se neozve signál. Počáteční pozice výše uvedného spuštění programu se zobrazí na obrazovce. Podle potřeb vyberte jiný za pomocí tlačítka AUSWAHL. 3. ZEIT Pro následující programy lze použít časovač: normální, bílý chléb, sladký chléb, těsto, marmelády, koláče, sendviče a pečení. Pro programy SCHNELL a ULTRA SCHNELL také. Čas, za který by měl být proces zahájen, je nutné nastavit dle vybraného programu plus 1 hodinu pro zahřívání (po dokončení pečení). Maximálně lze nastavit 13hodinový proces. příklad: je 20:30 a váš chléb by měl být hotový příští ráno v 7:00 (to je 10 hodin a 30 minut) přidržte tlačítko ZEIT dokud nedosáhnete na displeji času (podle předpokládané doby trvání 10 hodin a 30 minut) Pokud pečete za pomoci časovače, ujistěte se, že je zařízení používáno za dostatečného dohledu. Používáte-li načasovaný proces, nikdy nepoužívejte žádné ingredience, které se rychle kazí mléko, vejce, ovoce, jogurt, cibule aj.! 4. FARBE Tímto tlačítkem nastavíte zabarvení kůrky (hell mittel dunkel) (světlá středně hnědá tmavá). 5. TEIGMENGE NAstavení je možné pro jakýkoliv vybraný program: LEVEL I = malé pečivo do váhy cca 750 g LEVEL II = velké pečivo s váhou nad g 6. AUSWAHL Tímto tlačítkem spustíte některý z následujících programů. Používejte programy pro tyto druhy pokrmů: 1. NORMAL (normální) na bílý, pšeničný a žitný chléb (nejvyužívanější program) 2. WEISSBROT (bílý chléb) na částečnou přípravu bílého chleba 3. VOLLKORN (celozrnné) na celozrnný chléb 4. SCHNELL (rychlý) na rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného chleba 5. SÜSSES BROT (sladký chléb) na přípravu kynutého sladkého těsta 6. ULTRA SCHNELL I (ultra rychlý) pro hnětení a pečení bochníku do váhy 750 g 7. ULTRA SCHNELL II (ultra rychlý) pro hnětení a pečení bochníku s váhou nad g 8. TEIG (těsto) pro přípravu těsta 9. MARMELADE (marmeláda) pro vaření marmelád a džemů 10. KUCHEN (koláč) pro koláče s kypřícím práškem 11. SANDWICH (sendvič) na přípravu lehkého sendvičového chleba 12. BACKEN (pečení) na pečení tmavého chleba či koláčů 4

5 FUNKCE PEKÁRNY Alarm Alarm se vypne: po použití jakéhokoliv tlačítka programu; při druhém cyklu hnětení programů NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN a SANDWICH, kdy oznamuje možnost přidání dalších ingrediencí (ovoce, oříšky aj.) při dosažení konce programu Během zahřívání na koni pečení se ozve několikrát. Funkce opakování Dojde-li k výpadku proudu, je bude nezbytné pekárnu spustit znovu. To jde v případě, že ještě nebyl započatý proces hnětení. Jinak bude nutné začít od začátku pečícího procesu! Bezpečnostní funkce 1. Pokud displej ukazuje H:HH po zahájení programu, teplota uvnitř je stále příliš vysoká (více jak 40 C). Proto se program zastaví. Otevřete víko a nechte přístroj minut zchladit. Tlačítko START/STOP používejte průběžně do té doby, dokud se na displeji znovu nezobrazí základní nastavení. Program BACKEN okamžitě, ikdyž je zařízení ještě horké. Uvedení do provozu a jednotlivé fáze pečení Vložení pečící pánve Nepřilnavá pánev musí být jemně vložena doleva (v protisměru) a usazena na místo na střed vnitřku pekárny. Po té pánví lehce otočte ve směru. Pro její vyjmutí postupujte stejně, ale proveďte po zpátku. Vložení ingrediencí Ingredience se vkládají do pánve v pořadí, které uvádí příslušný recept. Výběr programu 1. Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky se střídavým proudem od 90 V do 250 V ~ 50/60 Hz. 2. Nastavte On/Off (L) na zadku zařízení do pozice I. 3. Vyberte porgram pomocí tlačítka AUSWAHL. 4. Po té nastavte intenzitu zabarvení kůrky. 5. Tlačítkem ZEIT nastavte čas, kdy bude program spuštěn. 6. Tlačítkem START/STOP uveďte do provozu. Ponechání nakynutí těsta Po poslední cyklu hnětení se zařízení zahřeje na odpovídající teplotu pro kynutí těsta. Pečení Pekrána si nastaví teplotu pečení a čas automaticky. Je-li chléb po dokončení příliš světlý, pomocí funkce BACKEN ji nechte více zahnědnout. To provedete pomocí tlačítka START/STOP, po té vyberte program BACKEN a spusťte. Jakmile dosáhnete odpovídajícího stupně zahnědnutí, program ukončete. Zahřívání Jakmile je pečení dokončeno, alarm ohlásí, že by pečivo či jiný připravovaný pokrm měl být vyjmut. Okamžitě je zahájený 1hodinový proces zahřívání. Konečná fáze programu Po dokončení zařízení nejprve zařízení vypněte pomocí spínače On/Off (L) na pozici 0. Po té vyjměte pánev za pomoci ochranných rukavic ven, otočte, a než chléb nevyklouzne ven, vyjměte hnětače. Po té několikrát zahýbejte s pánví, dokud se z ní chléb neuvolní. Pokud přeci jen jeden hnětací kolíček zůstal v chlebu, použijte háček, který by měl být součástí balení. Zahřívání zařízení pro kynutí těsta Zahřívání je aktivováno pouze tehdy, je-li v místnosti teplota nižší než 25 C. Je-li teplota nad 25 C, ingredience mají vhodné podmínky pro nakynutí a tudíž není nutné předehřátí zařízení. Pro první a druhé zahřátí musí být teplota v místnosti nad 25 C nebo dostatečně vysoká, aby nebylo nutné použít extra zahřátí. 5

6 OTÁZKY & ODPOVĚDI K PEČENÍ chléb se při pečení přichytil k pánvi nechejte chléb vychladnout cca 10 minut (otočte pánev vzhůru); je-li nezbytné, pohněte s držadly hnětačů zpět a vpřed před pečení vymažte pánev těsto nakynulo příliš to se stává, pokud je použita pšeničná mouka s vysokým obsahem lepku opatření: a) snižte podíl mouky a zvyšte podíl ostatních ingrediencí b) přidejte do mouky 1 polévkovou lžíci rozehřátého margarínu chléb i tak nabyl a přetekl a) pokud se na středu chleba formuje strouha tvaru V, znamená to, že mouka neobsahuje dostatek lepku mouka obsahuje velmi málo preoteinů (to se stává po deštivých letních období) či je mouka jednoduše zvlhlá opatření: na 500g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci rozehřátého margarínu b) pokud se na středu chleba formuje komínkovitá strouha, může to být například díky: vysoké teplotě vody; příliš mnoho použité vody; mouka byla příliš chudá na lepek; došlo k otevření víka během pečení kdy lze víko pekárny během pečení otevřít? jasně řečeno, kdykoliv během hnětení během tohoto procesu lze kdykoliv doplnit ještě malé množství vody; v závislosti na čase, na displeji by neměl být čas nižší, než cca 1:30 (do této doby lze dodat na kůrku chleba zbylé ingredience) po této době riskujete klesnutí těsta co značí číslice na označení druhů mouky? čím nižší hodnota je uvedena, tím menší obsah vlákniny má a tím je i světlejší co je to celozrnná mouka? celozrnná mouka je vyrobena ze všech druhů cereálií vč. mouky; termín celozrnná znamená, mouka byla vyrobena z celých zrn a má tak vyšší obsah vlákniny a to dělá mouku tmavší; jinak použití celozrnné mouky nedělá pečivo tmavším, jak se všeobecně traduje jak se postupuje při použití žitné mouky? žitná mouka neobsahuje žádný lepek, čímž těsto velmi těžko nabývá; těsto tak nabyde pouze tehdy, pokud je jeden díl mouky typu 550 přidán na každé čtyři díly žitné mouky bez lepku jaký je podíl lepku v mouce? čím vyšší číselné označení typu mouky, tím méně lepku obsahuje a tím hůře těsto nabyde; nejvíce lepku obsahuje mouka typu 550 kolik různých typů mouky existuje a jak se používají? a) kukuřičná, rýžová a bramborová flour je vhodná pro lidi alergických na lepek či těch trpících na celiakii b) špaldová mouka je velmi drahá, za to je bez chemických úprav a přídavků, jelikože špalda roste na velmi vlhké půdě a nevyžaduje žádná umělá hnojiva; špaldová mouka je také vhodná pro alergiky; lze ji použít ve všech receptech, kde je popsáno použití 405, 550 či 1050 typu mouky c) prosová mouka je vhodná speciálně používaná pro lidi s mnoha alergiemi lze ji použít ve všech receptech, kde je vyžadováno použití typu mouky 405, 550 či 1050 d) mouka z tvrdé pšenice je vhodná napřklad na bagety díky její konzistenci a lze ji nahradit pšeničnou krupicí jak vytvořit čerstvý chléb, který je jednoduše stravitelný? pokud do mouky přidáte rozemletý uvařený brambor a vypracujete těsto co lze použít pro nakynutí těsta? záleží dle receptu a pokynů výrobce kvasnic co dělat, když chléb chutná po kvasnicích? a) snížit podíl cukru, pokud jej ke kvašení použijete; b) přidejte vody 1,5 polévkové lžíce octa na malý chléb, 2 polévkové lžíce octa na velký bochník c) namísto vody použijte podmáslí či kefír toto je možné u všech receptů a je doporučeno pro delší čerstvost chleba proč chléb pečený v troubě chutná jinak? to závisí na stupni vlhkosti: chléb pečený v troubě je pečený nasucho, zavisí i na velkém pečícím prostoru, zatímco v domácí pekárně, kde je méně prostoru, zůstává zachovaná vlhkost 6

7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Odpojte přístroj a nechte jej před čištěním vychladnout. 1. Pánev na chléb: Vyčistěte vnitřek i vnějšek vlhkou látkou. Nepoužívejte žádné drsné nebo ostré prostředky pro ochranu teflonového povrchu. Pánev musí být kompletně suchá. 2. Hnětací ostří: Jestliže hnětací mříž nelze vyjmout z osy, naplňte nádobou teplou vodou a nechte ji namočenou po dobu třiceti minut. Hnětač pak půjde snadněji vyjmout. Opatrně otřete ostří vlhkou utěrkou, pánev na chléb i hnětací ostří jsou omyvatelné v myčce. 3. Tělo: jemně otřete vnější okraj těla vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné hrubé čističe, ty by mohli poškodit lesklý povrch zařízení. Nikdy při čištění neponořujte tělo do vody. Poznámka: Je doporučené nerozebírat víko kvůli čištění. 4. Předtím než přístroj uskladníte, ujistěte se, že je úplně studený, čistý, suchý a víko je uzavřené. PROBLÉMY A ŘEŠENÍ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ zařízení či displej nefungují nezastrčili jste zástrčku do sítě zkontrolujte kabel a spínač nezapnuli jste zařízení spínačem On/Off z ventilačních otvorů či z pečícího prostoru vychází kouř chléb nenabyl a je na povrchu mokrý jde těžko vyjmout chleba z pánve ingredience nejsou smíchány či chléb není správně upečený zazřízení se nespustilo; alarm se vypnul; displej zobrazuje H:HH ingredience se přichytili na stěnách pečícího prostoru či mimo pánev chléb byl po dokončení ponechán příliš dlouho v pekárně při zahřívání spodek chleba se přichytil na dně pánve k hnětacím kolíčkům nesprávné nastavení programu došlo ke stisknutí tlačítka START/STOP během pečení víko bylo během práce mnohokrát otevřeno delší výpadek proudu během provozu rotující hnětače jsou blokované zařízení je ještě stále příliš horké od předešlého pečení odpojte ze sítě a očistěte postižená místa vyjměte chleba z pekárny ještě před dokončením zahřívání po pečení očistěte hnětací kolíčky a vnitřek; naplňte pánev horkou vodou na cca 30 minut zkontrolujte vybrané menu a ostatní nastavení bez ingrediencí znovu zapněte víko lze otevřít pouze do doby, kdy displej neukazuje 1:30 ujistěte se, že bylo víko dostatečně uzavřeno bez ingrediencí znovu zapněte zkontrolujte, zda nejsou hnětací kolíčky blokovány tužšími ingrediencemi; vyjměte pánev a zkuste jejich rotaci bez ní; případně kontaktujte servisní oddělení přidržte tlačítko START/STOP po dobu cca 10 vteřin, dokud se nezobrazí na displeji 1 3:00; vyjměte pánev, a nechejte ji vychladnout při pokojové teplotě, po té ji vraťte zpět 7

8 CHYBY A PŘEDPISY PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ chléb nabyl příliš rychle chléb nenabýva dostatečně či vůbec těsto kyne příliš a přetéká přes pánev chléb spadává tvrdá, hrudkovitá struktura chléb není propečený popraskaná struktura, příliš mnoho děr houbovitý, neopečený povrch příliš mnoho kvasnic, mouky, nedostatek soli či je něco z toho příčinou žádné kvasnice či příliš málo staré kvasnice voda příliš horká kvasnice přišla do styku s vodou špatný typ mouky či je zvětralá příliš mnoho vody či nedostatek nedostatek cukru je-li voda příliš měkká, kvasnice příliš vykvasí příliš mnoho mléka má velký vliv na kvasnice těsta je příliš mnoho a přetéká mimo pánev a chléb spadne na výšce kvašení je příliš rychlé nebo krátké; teplé tekutiny podněcují rychlé kynutí a bochník pak při pečení rychleji spadne žádná sůl či nedostatek cukru příliš mnoho tekutin příliš mnoho mouky či nedostatek tekutin nedostatek kvasnic či cukru příliš mnoho ovoce, celozrenné mouky či jiné ingredience stará nebo zvětralá mouka příliš mnoho či nedostatek tekutin příliš vlhkosti vzduchu recept s vlkhou ingrediencí, např. jogurt příliš vody žádná sůl vysoká vlhkost vzduchu, voda příliš horká příliš tekutin příliš mnoho těsta na pánev příliš mnoho mouky, zvláště u bílého chleba příliš kvasnic či nedostatek soli příliš mnoho cukru sladké přísady kromě cukru nestejné plátky, shluky ve chléb nebyl dostatečně vychladnutý i středu nánosy mouky na kůrce mouka nebyla na krajích dostatečne zpracována při hnětení k a, b a, b d c c d, l a, b, g a, b f, k c a, f c, h, i a, b f, g a, b, g a, b b d a, b, g g f f, g b f, h c a, e, j e a, b, j a, b b 8

9 Řešení problémů a) přesně odměřujte ingredience b) nastavte si správně váhy a zkontrolujte si, zda přidáváte všechny potřebné ingredience c) použijte jinou tekutinu či ponechejte vychladnout při pokojové teplotě; přidávejte ingredience ve správném pořadí; v mouce vytvořte menší důlek na kvasnice; zabraňte kvasnicím a tekutinám v přímém kontaktu d) používejte pouze čerstvé a správně skladované ingredience e) snižte celkový obsah ingrediencí, nepoužívejte více, než-li uvedený obsah mouky zkraťte všechny ingredience o 1/3 f) upravte objem tekutin; jsou-li použity ingredience s obsahem vody, vodu pak upravte přesně podle toho g) v případě vysoké vlhkosti vzduchu, odeberte 1 2 polévkové lžíce vody h) v případě horkého počasí nepoužívejte funkci časovače; použijte chladnou vodu i) vyjměte chleba ihned po upečení z pánve a ponechejte jej vychladnou cca 15 minut, než jej začnete krájet j) snižte obsah kvasnic nebo všech ingrediencí o 1/4 k) nikdy nevymazávejte pánev l) přidejte polévkovou lžíci lepku do těsta 9

10 10

11 11

12 ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. Obal: krabice tříděný sběr papíru (PAP) polystyren tříděný sběr (PS) PE sáček tříděný sběr (PE) Výrobek: kabel bez zástrčky tříděný sběr mědi plastové části tříděný sběr (PP) kovové časti železný šrot (FE) Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ 1 Upozornění Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. Zdroj napětí Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více

Problémy při pečení a jejich řešení

Problémy při pečení a jejich řešení Problémy při pečení a jejich řešení Popis problému Příčina problému Návod na odstranění problému Po upečení je chléb přilepený k nádobě Jak lze zabránit vzniku otvorů v chlebě, které vznikají v důsledku

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k obsluze. Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865

Návod k obsluze. Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865 Návod k obsluze Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865 Pokyny k obsluze Gratulujeme vám, že jste si zakoupili tuto domácí pekárnu, model BBA 2865. Právě jste si pořídili spotřebič založený na revolučním konceptu:

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01 NÁVOD K POUŽITÍ Pro příjemnější život Vařič rýže model č..g10g01 Pokyny k provozu 1. Proplach rýže a dávkování pro vařič: Umyjte rýži v jiné nádobě a po umytí ji vysypte do vařiče. Zhruba dodržte poměr:

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba.

Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba. Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2864 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DBS 5565 CZ PARNÍ ŽEHLÍCÍ JEDNOTKA

NÁVOD K POUŽITÍ DBS 5565 CZ PARNÍ ŽEHLÍCÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DBS 5565 CZ PARNÍ ŽEHLÍCÍ JEDNOTKA 1 UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260 Návod k použití SENDVIČOVAČ R-260 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560

KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560 Návod k použití KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Tento spotřebič lze použít

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE. Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby

Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE. Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby 1 Důležité bezpečnostní pokyny Před používáním stroje na výrobu cukrové vaty si přečtěte všechny pokyny.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz BOMANN CB 566 Návod k obsluze Domácí pekárna chleba Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pekárnu chleba typu CB 566. Získali jste přístroj, který nabízí zcela novou koncepci: V několika programech

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

BM 200 Minipec na chleba

BM 200 Minipec na chleba BM 200 Minipec na chleba NÁVOD K OBSLUZE Pro vaši bezpečnost a bezpečnost těch, kteří jsou kolem vás, si prosím obzvlášť pozorně přečtěte zde uvedená bezpečnostní opatření: DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

XB-9103 Kávomlýnek Návod k obsluze

XB-9103 Kávomlýnek Návod k obsluze XB-9103 Kávomlýnek Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více