NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ. Domácí pekárna"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ BBA 2864 / 2866 CZ Domácí pekárna

2 UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem od 90V do 250V, 50/60Hz. I když je hlavní přívod energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojeno od zdroje napětí. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření: 1. Přečtěte si všechny pokyny. 2. Před použitím zkontrolujte zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot. 3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou nebo šňůrou, či s jinou poruchou, nebo po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu. 4. Nedotýkejte se horkých povrchů. 5. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody nebo do jiné kapaliny. 6. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odjímáním částí nebo čištěním. 7. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo horkého povrchu. 8. Použití příslušenství nedoporučených výrobcem přístroje může způsobit zranění. 9. Přísný dozor je nezbytný pokud se přístroj používá v blízkostí dětí nebo nemohoucích osob. 10. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku nebo horkých kamen. 11. S krajní opatrností přenášejte přístroj pokud obsahuje vařící olej nebo jiné žhavé kapaliny. 12. Nedotýkejte se žádných pohyblivých nebo rotujících částí během pečení. 13. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud není pánev na chleba zaplněna potřebnými přísadami. 14. Nikdy nevyklepávejte pánev na chléb na vrcholu nebo na rozích, to by mohlo poškodit pánev na chléb. 15. Kovové fólie nebo jiné materiály nesmí být vloženy do zařízení, tím může vzniknout zkrat nebo oheň. 16. Nikdy nepřekrývejte přístroj utěrkou ani jiným materiálem, teplo a pára musí volně sálat. Tímto přikrytím může vzniknout oheň,nedávejte tedy do styku s hořlavými materiály. 17. Vždy jako první připojte přístroj, po té zásuvku do zástrčky. Pro vypnutí, sepněte na VYPNUTO, po té vyjměte zásuvku ze zástrčky. 18. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než ke kterým je určen. 19. Nepoužívejte venku. 20. Uschovejte tyto instrukce. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Model: BBA 2864 / 2866 Napájení: 230 V ~ 50 Hz Příkon: 600 W Bezpečnostní třída: I Objem:; 2 liters (pro přibl g chleba) 2

3 POPIS ZAŘÍZENÍ A víko B rukojeť C kontrolní okénko D odvětrávání E pečící pánev F hnětací kolíčky G zástrčka H ovládací panel I kryt K postranní odvětrávání L spínač (zezadu vpravo) Příslušenství (nevyobrazené): 1 hák k uvolnění hnětacích kolíčků, 1 odměrná lžička, 1 odměrný pohárek OVLÁDACÍ PANEL 1 LED displej 2 START/STOP zobrazí číslo programu, stupeň pečení a váhu chleba (indikováno šipkou a časem) spustí/zastaví program 3 ZEIT (čas) spuštění a zastavení programu 4 FARBE (barva) nastavení barvy kůrky 5 TEIGMENGE (množství těsta) 6 AUSWAHL (výběr) nastavení váhy chleba výběr programu 3

4 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Zapněte zařízení (L). 1. DISPLEJ Základní nastavení Displej ohlásí, kdy je zařízení připraveno k použití. To odpovídá výchozímu nastavení na displeji se zobrazí 1 3:00. The 1 udává vybraný program a 3:00 délku pečícího programu. Pozice dvou šipek značí o vybraném stupni zabarvení kůrky a váze. Základní nastavení po zapnutí je: vyšší váha a střední zabarvení. Během procesu jsou tyto informace na displeji zobrazené. Jak program probíhá, číslice hodin na displeji se postupně odečítají. 2. START/STOP Spuštění a zastavení programu. Jakmile je tlačítko START/STOP stisknuto, kontrolka se rozlbliká. Tlačítkem START/STOP lze program kdykoliv zastavit. Přidržte tlačítko, dokud se neozve signál. Počáteční pozice výše uvedného spuštění programu se zobrazí na obrazovce. Podle potřeb vyberte jiný za pomocí tlačítka AUSWAHL. 3. ZEIT Pro následující programy lze použít časovač: normální, bílý chléb, sladký chléb, těsto, marmelády, koláče, sendviče a pečení. Pro programy SCHNELL a ULTRA SCHNELL také. Čas, za který by měl být proces zahájen, je nutné nastavit dle vybraného programu plus 1 hodinu pro zahřívání (po dokončení pečení). Maximálně lze nastavit 13hodinový proces. příklad: je 20:30 a váš chléb by měl být hotový příští ráno v 7:00 (to je 10 hodin a 30 minut) přidržte tlačítko ZEIT dokud nedosáhnete na displeji času (podle předpokládané doby trvání 10 hodin a 30 minut) Pokud pečete za pomoci časovače, ujistěte se, že je zařízení používáno za dostatečného dohledu. Používáte-li načasovaný proces, nikdy nepoužívejte žádné ingredience, které se rychle kazí mléko, vejce, ovoce, jogurt, cibule aj.! 4. FARBE Tímto tlačítkem nastavíte zabarvení kůrky (hell mittel dunkel) (světlá středně hnědá tmavá). 5. TEIGMENGE NAstavení je možné pro jakýkoliv vybraný program: LEVEL I = malé pečivo do váhy cca 750 g LEVEL II = velké pečivo s váhou nad g 6. AUSWAHL Tímto tlačítkem spustíte některý z následujících programů. Používejte programy pro tyto druhy pokrmů: 1. NORMAL (normální) na bílý, pšeničný a žitný chléb (nejvyužívanější program) 2. WEISSBROT (bílý chléb) na částečnou přípravu bílého chleba 3. VOLLKORN (celozrnné) na celozrnný chléb 4. SCHNELL (rychlý) na rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného chleba 5. SÜSSES BROT (sladký chléb) na přípravu kynutého sladkého těsta 6. ULTRA SCHNELL I (ultra rychlý) pro hnětení a pečení bochníku do váhy 750 g 7. ULTRA SCHNELL II (ultra rychlý) pro hnětení a pečení bochníku s váhou nad g 8. TEIG (těsto) pro přípravu těsta 9. MARMELADE (marmeláda) pro vaření marmelád a džemů 10. KUCHEN (koláč) pro koláče s kypřícím práškem 11. SANDWICH (sendvič) na přípravu lehkého sendvičového chleba 12. BACKEN (pečení) na pečení tmavého chleba či koláčů 4

5 FUNKCE PEKÁRNY Alarm Alarm se vypne: po použití jakéhokoliv tlačítka programu; při druhém cyklu hnětení programů NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN a SANDWICH, kdy oznamuje možnost přidání dalších ingrediencí (ovoce, oříšky aj.) při dosažení konce programu Během zahřívání na koni pečení se ozve několikrát. Funkce opakování Dojde-li k výpadku proudu, je bude nezbytné pekárnu spustit znovu. To jde v případě, že ještě nebyl započatý proces hnětení. Jinak bude nutné začít od začátku pečícího procesu! Bezpečnostní funkce 1. Pokud displej ukazuje H:HH po zahájení programu, teplota uvnitř je stále příliš vysoká (více jak 40 C). Proto se program zastaví. Otevřete víko a nechte přístroj minut zchladit. Tlačítko START/STOP používejte průběžně do té doby, dokud se na displeji znovu nezobrazí základní nastavení. Program BACKEN okamžitě, ikdyž je zařízení ještě horké. Uvedení do provozu a jednotlivé fáze pečení Vložení pečící pánve Nepřilnavá pánev musí být jemně vložena doleva (v protisměru) a usazena na místo na střed vnitřku pekárny. Po té pánví lehce otočte ve směru. Pro její vyjmutí postupujte stejně, ale proveďte po zpátku. Vložení ingrediencí Ingredience se vkládají do pánve v pořadí, které uvádí příslušný recept. Výběr programu 1. Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky se střídavým proudem od 90 V do 250 V ~ 50/60 Hz. 2. Nastavte On/Off (L) na zadku zařízení do pozice I. 3. Vyberte porgram pomocí tlačítka AUSWAHL. 4. Po té nastavte intenzitu zabarvení kůrky. 5. Tlačítkem ZEIT nastavte čas, kdy bude program spuštěn. 6. Tlačítkem START/STOP uveďte do provozu. Ponechání nakynutí těsta Po poslední cyklu hnětení se zařízení zahřeje na odpovídající teplotu pro kynutí těsta. Pečení Pekrána si nastaví teplotu pečení a čas automaticky. Je-li chléb po dokončení příliš světlý, pomocí funkce BACKEN ji nechte více zahnědnout. To provedete pomocí tlačítka START/STOP, po té vyberte program BACKEN a spusťte. Jakmile dosáhnete odpovídajícího stupně zahnědnutí, program ukončete. Zahřívání Jakmile je pečení dokončeno, alarm ohlásí, že by pečivo či jiný připravovaný pokrm měl být vyjmut. Okamžitě je zahájený 1hodinový proces zahřívání. Konečná fáze programu Po dokončení zařízení nejprve zařízení vypněte pomocí spínače On/Off (L) na pozici 0. Po té vyjměte pánev za pomoci ochranných rukavic ven, otočte, a než chléb nevyklouzne ven, vyjměte hnětače. Po té několikrát zahýbejte s pánví, dokud se z ní chléb neuvolní. Pokud přeci jen jeden hnětací kolíček zůstal v chlebu, použijte háček, který by měl být součástí balení. Zahřívání zařízení pro kynutí těsta Zahřívání je aktivováno pouze tehdy, je-li v místnosti teplota nižší než 25 C. Je-li teplota nad 25 C, ingredience mají vhodné podmínky pro nakynutí a tudíž není nutné předehřátí zařízení. Pro první a druhé zahřátí musí být teplota v místnosti nad 25 C nebo dostatečně vysoká, aby nebylo nutné použít extra zahřátí. 5

6 OTÁZKY & ODPOVĚDI K PEČENÍ chléb se při pečení přichytil k pánvi nechejte chléb vychladnout cca 10 minut (otočte pánev vzhůru); je-li nezbytné, pohněte s držadly hnětačů zpět a vpřed před pečení vymažte pánev těsto nakynulo příliš to se stává, pokud je použita pšeničná mouka s vysokým obsahem lepku opatření: a) snižte podíl mouky a zvyšte podíl ostatních ingrediencí b) přidejte do mouky 1 polévkovou lžíci rozehřátého margarínu chléb i tak nabyl a přetekl a) pokud se na středu chleba formuje strouha tvaru V, znamená to, že mouka neobsahuje dostatek lepku mouka obsahuje velmi málo preoteinů (to se stává po deštivých letních období) či je mouka jednoduše zvlhlá opatření: na 500g mouky přidejte 1 polévkovou lžíci rozehřátého margarínu b) pokud se na středu chleba formuje komínkovitá strouha, může to být například díky: vysoké teplotě vody; příliš mnoho použité vody; mouka byla příliš chudá na lepek; došlo k otevření víka během pečení kdy lze víko pekárny během pečení otevřít? jasně řečeno, kdykoliv během hnětení během tohoto procesu lze kdykoliv doplnit ještě malé množství vody; v závislosti na čase, na displeji by neměl být čas nižší, než cca 1:30 (do této doby lze dodat na kůrku chleba zbylé ingredience) po této době riskujete klesnutí těsta co značí číslice na označení druhů mouky? čím nižší hodnota je uvedena, tím menší obsah vlákniny má a tím je i světlejší co je to celozrnná mouka? celozrnná mouka je vyrobena ze všech druhů cereálií vč. mouky; termín celozrnná znamená, mouka byla vyrobena z celých zrn a má tak vyšší obsah vlákniny a to dělá mouku tmavší; jinak použití celozrnné mouky nedělá pečivo tmavším, jak se všeobecně traduje jak se postupuje při použití žitné mouky? žitná mouka neobsahuje žádný lepek, čímž těsto velmi těžko nabývá; těsto tak nabyde pouze tehdy, pokud je jeden díl mouky typu 550 přidán na každé čtyři díly žitné mouky bez lepku jaký je podíl lepku v mouce? čím vyšší číselné označení typu mouky, tím méně lepku obsahuje a tím hůře těsto nabyde; nejvíce lepku obsahuje mouka typu 550 kolik různých typů mouky existuje a jak se používají? a) kukuřičná, rýžová a bramborová flour je vhodná pro lidi alergických na lepek či těch trpících na celiakii b) špaldová mouka je velmi drahá, za to je bez chemických úprav a přídavků, jelikože špalda roste na velmi vlhké půdě a nevyžaduje žádná umělá hnojiva; špaldová mouka je také vhodná pro alergiky; lze ji použít ve všech receptech, kde je popsáno použití 405, 550 či 1050 typu mouky c) prosová mouka je vhodná speciálně používaná pro lidi s mnoha alergiemi lze ji použít ve všech receptech, kde je vyžadováno použití typu mouky 405, 550 či 1050 d) mouka z tvrdé pšenice je vhodná napřklad na bagety díky její konzistenci a lze ji nahradit pšeničnou krupicí jak vytvořit čerstvý chléb, který je jednoduše stravitelný? pokud do mouky přidáte rozemletý uvařený brambor a vypracujete těsto co lze použít pro nakynutí těsta? záleží dle receptu a pokynů výrobce kvasnic co dělat, když chléb chutná po kvasnicích? a) snížit podíl cukru, pokud jej ke kvašení použijete; b) přidejte vody 1,5 polévkové lžíce octa na malý chléb, 2 polévkové lžíce octa na velký bochník c) namísto vody použijte podmáslí či kefír toto je možné u všech receptů a je doporučeno pro delší čerstvost chleba proč chléb pečený v troubě chutná jinak? to závisí na stupni vlhkosti: chléb pečený v troubě je pečený nasucho, zavisí i na velkém pečícím prostoru, zatímco v domácí pekárně, kde je méně prostoru, zůstává zachovaná vlhkost 6

7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Odpojte přístroj a nechte jej před čištěním vychladnout. 1. Pánev na chléb: Vyčistěte vnitřek i vnějšek vlhkou látkou. Nepoužívejte žádné drsné nebo ostré prostředky pro ochranu teflonového povrchu. Pánev musí být kompletně suchá. 2. Hnětací ostří: Jestliže hnětací mříž nelze vyjmout z osy, naplňte nádobou teplou vodou a nechte ji namočenou po dobu třiceti minut. Hnětač pak půjde snadněji vyjmout. Opatrně otřete ostří vlhkou utěrkou, pánev na chléb i hnětací ostří jsou omyvatelné v myčce. 3. Tělo: jemně otřete vnější okraj těla vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné hrubé čističe, ty by mohli poškodit lesklý povrch zařízení. Nikdy při čištění neponořujte tělo do vody. Poznámka: Je doporučené nerozebírat víko kvůli čištění. 4. Předtím než přístroj uskladníte, ujistěte se, že je úplně studený, čistý, suchý a víko je uzavřené. PROBLÉMY A ŘEŠENÍ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ zařízení či displej nefungují nezastrčili jste zástrčku do sítě zkontrolujte kabel a spínač nezapnuli jste zařízení spínačem On/Off z ventilačních otvorů či z pečícího prostoru vychází kouř chléb nenabyl a je na povrchu mokrý jde těžko vyjmout chleba z pánve ingredience nejsou smíchány či chléb není správně upečený zazřízení se nespustilo; alarm se vypnul; displej zobrazuje H:HH ingredience se přichytili na stěnách pečícího prostoru či mimo pánev chléb byl po dokončení ponechán příliš dlouho v pekárně při zahřívání spodek chleba se přichytil na dně pánve k hnětacím kolíčkům nesprávné nastavení programu došlo ke stisknutí tlačítka START/STOP během pečení víko bylo během práce mnohokrát otevřeno delší výpadek proudu během provozu rotující hnětače jsou blokované zařízení je ještě stále příliš horké od předešlého pečení odpojte ze sítě a očistěte postižená místa vyjměte chleba z pekárny ještě před dokončením zahřívání po pečení očistěte hnětací kolíčky a vnitřek; naplňte pánev horkou vodou na cca 30 minut zkontrolujte vybrané menu a ostatní nastavení bez ingrediencí znovu zapněte víko lze otevřít pouze do doby, kdy displej neukazuje 1:30 ujistěte se, že bylo víko dostatečně uzavřeno bez ingrediencí znovu zapněte zkontrolujte, zda nejsou hnětací kolíčky blokovány tužšími ingrediencemi; vyjměte pánev a zkuste jejich rotaci bez ní; případně kontaktujte servisní oddělení přidržte tlačítko START/STOP po dobu cca 10 vteřin, dokud se nezobrazí na displeji 1 3:00; vyjměte pánev, a nechejte ji vychladnout při pokojové teplotě, po té ji vraťte zpět 7

8 CHYBY A PŘEDPISY PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ chléb nabyl příliš rychle chléb nenabýva dostatečně či vůbec těsto kyne příliš a přetéká přes pánev chléb spadává tvrdá, hrudkovitá struktura chléb není propečený popraskaná struktura, příliš mnoho děr houbovitý, neopečený povrch příliš mnoho kvasnic, mouky, nedostatek soli či je něco z toho příčinou žádné kvasnice či příliš málo staré kvasnice voda příliš horká kvasnice přišla do styku s vodou špatný typ mouky či je zvětralá příliš mnoho vody či nedostatek nedostatek cukru je-li voda příliš měkká, kvasnice příliš vykvasí příliš mnoho mléka má velký vliv na kvasnice těsta je příliš mnoho a přetéká mimo pánev a chléb spadne na výšce kvašení je příliš rychlé nebo krátké; teplé tekutiny podněcují rychlé kynutí a bochník pak při pečení rychleji spadne žádná sůl či nedostatek cukru příliš mnoho tekutin příliš mnoho mouky či nedostatek tekutin nedostatek kvasnic či cukru příliš mnoho ovoce, celozrenné mouky či jiné ingredience stará nebo zvětralá mouka příliš mnoho či nedostatek tekutin příliš vlhkosti vzduchu recept s vlkhou ingrediencí, např. jogurt příliš vody žádná sůl vysoká vlhkost vzduchu, voda příliš horká příliš tekutin příliš mnoho těsta na pánev příliš mnoho mouky, zvláště u bílého chleba příliš kvasnic či nedostatek soli příliš mnoho cukru sladké přísady kromě cukru nestejné plátky, shluky ve chléb nebyl dostatečně vychladnutý i středu nánosy mouky na kůrce mouka nebyla na krajích dostatečne zpracována při hnětení k a, b a, b d c c d, l a, b, g a, b f, k c a, f c, h, i a, b f, g a, b, g a, b b d a, b, g g f f, g b f, h c a, e, j e a, b, j a, b b 8

9 Řešení problémů a) přesně odměřujte ingredience b) nastavte si správně váhy a zkontrolujte si, zda přidáváte všechny potřebné ingredience c) použijte jinou tekutinu či ponechejte vychladnout při pokojové teplotě; přidávejte ingredience ve správném pořadí; v mouce vytvořte menší důlek na kvasnice; zabraňte kvasnicím a tekutinám v přímém kontaktu d) používejte pouze čerstvé a správně skladované ingredience e) snižte celkový obsah ingrediencí, nepoužívejte více, než-li uvedený obsah mouky zkraťte všechny ingredience o 1/3 f) upravte objem tekutin; jsou-li použity ingredience s obsahem vody, vodu pak upravte přesně podle toho g) v případě vysoké vlhkosti vzduchu, odeberte 1 2 polévkové lžíce vody h) v případě horkého počasí nepoužívejte funkci časovače; použijte chladnou vodu i) vyjměte chleba ihned po upečení z pánve a ponechejte jej vychladnou cca 15 minut, než jej začnete krájet j) snižte obsah kvasnic nebo všech ingrediencí o 1/4 k) nikdy nevymazávejte pánev l) přidejte polévkovou lžíci lepku do těsta 9

10 10

11 11

12 ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. Obal: krabice tříděný sběr papíru (PAP) polystyren tříděný sběr (PS) PE sáček tříděný sběr (PE) Výrobek: kabel bez zástrčky tříděný sběr mědi plastové části tříděný sběr (PP) kovové časti železný šrot (FE) Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ 1 Upozornění Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. Zdroj napětí Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Problémy při pečení a jejich řešení

Problémy při pečení a jejich řešení Problémy při pečení a jejich řešení Popis problému Příčina problému Návod na odstranění problému Po upečení je chléb přilepený k nádobě Jak lze zabránit vzniku otvorů v chlebě, které vznikají v důsledku

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

KB 3481 Chladící box NÁVOD K POUŽITÍ

KB 3481 Chladící box NÁVOD K POUŽITÍ CZ KB 3481 Chladící box NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecné bezpečnostní pokyny Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Recepty pro domácí pekárnu

Recepty pro domácí pekárnu Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips HD9015 HD9016 CZ Recepty pro domácí pekárnu 1 Recept Nepřidávejte větší množství přísad,

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865

Návod k obsluze. Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865 Návod k obsluze Domácí pekárna CLATRONIC BBA 2865 Pokyny k obsluze Gratulujeme vám, že jste si zakoupili tuto domácí pekárnu, model BBA 2865. Právě jste si pořídili spotřebič založený na revolučním konceptu:

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY!

NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! NÁVOD K OBSLUZE NAPĚŇOVAČ MLÉKA MODEL: CRM8008A PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A PONECHTE SI HO PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY! ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZBEČNOSTI Před prvním použitím si pozorně přečtěte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7509 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při používání elektrických spotřebičů, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Před používáním si přečtěte všechny bezpečnostní

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

SENDVIČOVAČ 3 v 1 R-267

SENDVIČOVAČ 3 v 1 R-267 Návod k použití SENDVIČOVAČ 3 v 1 R-267 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití KLARSTEIN GRANADA, 1000 W, TOPINKOVAČ

Návod k použití KLARSTEIN GRANADA, 1000 W, TOPINKOVAČ Návod k použití KLARSTEIN GRANADA, 1000 W, TOPINKOVAČ 10026943 10026944 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. prosím, přečtěte si tento manuál před tím, než začnete výrobek používat 2. aby se předešlo úrazu elektrickým

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260 Návod k použití SENDVIČOVAČ R-260 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-776

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-776 Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-776 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9064 Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze Ohřívač s ventilátorem SAHARA 461-462 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01 NÁVOD K POUŽITÍ Pro příjemnější život Vařič rýže model č..g10g01 Pokyny k provozu 1. Proplach rýže a dávkování pro vařič: Umyjte rýži v jiné nádobě a po umytí ji vysypte do vařiče. Zhruba dodržte poměr:

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA

ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA ST-CC7113 IRON ŽEHLIČKA Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Žehlička Vážený zákazníku! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9084 Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DBS 5565 CZ PARNÍ ŽEHLÍCÍ JEDNOTKA

NÁVOD K POUŽITÍ DBS 5565 CZ PARNÍ ŽEHLÍCÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DBS 5565 CZ PARNÍ ŽEHLÍCÍ JEDNOTKA 1 UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7505 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba.

Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba. Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2564 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz Uživatelská příručka Blahopřejeme Vám k zakoupení modelu BBA 2864 / 2866 stroje na pečení chleba. Některé programy umožňují dvě různé úrovně pečení velkého nebo malého množství chleba. Tento stroj na pečení

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0005 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Handmixer-Set Mikser ręczny Sada ručního mixéru Sada ručného mixéra kézi mixer készlet KH 1131

Handmixer-Set Mikser ręczny Sada ručního mixéru Sada ručného mixéra kézi mixer készlet KH 1131 D PL CZ SK H Handmixer-Set Mikser ręczny Sada ručního mixéru Sada ručného mixéra kézi mixer készlet KH 1131 2. 1. Sada ručního mixéru KH 1131 Použití podle účelu použití Tato sada ručního mixéru je vhodná

Více

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC 1181 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560

KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560 Návod k použití KUCHYŇSKÝ ROBOT R-560 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Tento spotřebič lze použít

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1076 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více