Konference VdS Systémy požární ochrany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference VdS Systémy požární ochrany"

Transkript

1 with exhibition včetně exhibice VdS Conference Fire Protection Systems October, 23 rd 2014, in Prague, Czechia Konference VdS Systémy požární ochrany 23. října 2014, Praha, Česká republika

2 Information VdS Schadenverhütung is a company of the German insurance association (GDV) which tests and certifies products and service providers of the safety and security market. The emphasis of VdS activities is on fire, burglary and theft protection. Moreover, VdS own publishing house issues extensive guidelines and on top of that, VdS also offers education and training. VdS is a hallmark of excellence for quality and reliability. Information on the conference VdS loss experiences and know-how in the field of loss prevention are reflected in the VdS rules and data sheets. The VdS set of rules fills the gaps in other technical rules or focuses on recently detected risks which are not yet covered in the standards or other technical documentation. International guidelines and standards as well as the globalization of markets have a growing impact on the design of fire extinguishing, fire alarm and other fire protection systems. This conference provides information on the current state of activities in the field of standard and guideline elaboration on a national and international level. Target Groups This VdS conference is a forum of information for planners, installers and users of fire extinguishing systems as well as for fire engineers and fire officers in industry, administration and service providing companies, for the loss prevention officers of the insurance industry as well as for all parties dealing with matters of fire protection. Conference Languages English and Czech (simultaneous Translation) Participation Fee 200,00 + VAT. Please indicate your VAT. ID. No. VdS Schadenverhütung- VAT. Id. No.: DE The participation fee covers the cost of conference, exhibition, documentation, drinks during breaks and lunch and the get-together. In case a registered participant is indisposed, you are welcome to appoint a deputy. Please be so kind as to give us the person s name well in advance. Registration Kindly use the attached registration form and either mail or fax it to VdS Schadenverhütung under fax no Upon receipt of your application for registration you will receive a confirmation of your registration. Cancelling Registrations can be cancelled in writing without charge until 2 weeks before the conference. Cancellations after this date cannot be accepted. In case the conference is cancelled by VdS, we shall reimburse registration fees that have already been paid. VdS shall not accept any claims beyond that. The venue shall be Cologne. For organisational reasons, we reserve the right to change the programme.

3 Documentation A usb-stick containing all information (English and Czech) concerning the conference will be handed out the morning of October 23 rd, 2014 Get-together October 22 nd, h, the exhibition can be visited during the evening event. Chairing Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Fire Protection, Cologne, Germany Secretariat before and after the Conference VdS Schadenverhütung Christine Jung Amsterdamer Str Cologne Germany Phone: Fax: Location Diplomat Hotel Prague Evropská Prague Czech Republic Phone: Fax: web: Accomodation Rooms in this hotel can be booked by yourself.

4 Informace VdS Schadenverhütung je člen německé asociace pojišťoven (GDV), který se zabývá testováním a certifikací výrobků a poskytovatelů služeb na trhu bezpečnosti a zabezpečení. VdS klade důraz na požární ochranu, ochranu proti vloupání a krádeži. Navíc vlastní vydavatelství VdS publikuje rozsáhlé směrnice ochrany a nabízí vzdělávací a školící kurzy na toto téma. VdS je symbolem dokonalé kvality a spolehlivosti. Informace o konferenci Zkušenosti a odborné znalosti VdS v oblasti prevence škod se odrážejí v nařízeních a datových listech VdS. Pravidla VdS vyplňují mezery v jiných technických pokynech nebo se zaměřují na teprve nedávno zjištěná rizika, která nejsou dosud zmíněna v normách nebo jiné technické dokumentaci. Mezinárodní směrnice a normy stejně jako globalizace trhu mají stále větší dopad na navrhování systémů požární ochrany, požárních poplachových systémů a dalších systémů na ochranu proti požáru. Tato konference poskytuje informace o aktuálním stavu činností v oblasti tvorby norem a směrnic na národní i mezinárodní úrovni. Cílové skupiny Tato konference VdS je informačním fórem pro organizace činné v plánování, instalaci a užívání systémů hašení požáru a je určena také pro požární techniky a vedoucí oddělení požární ochrany v průmyslových, správních a servisních organizacích, pro členy oddělení prevence škod pojišťoven a pro ostatní osoby zabývající se záležitostmi požární ochrany. Jazyky konference Angličtina a čeština (se simultánním tlumočením) Účastnický poplatek 200,00 + DPH. Uveďte prosím své DIČ. DIČ VdS Schadenverhütung - DE Účastnický poplatek pokrývá konferenční náklady, náklady na uspořádání doprovodné výstavy, na dokumentaci, nápoje během přestávek, oběd a společné večerni setkání. Pokud se registrovaný účastník nebude moci konference zúčastnit, může vyslat svého zástupce. Prosíme o oznámení jména této osoby v dostatečném předstihu. Registrace Použijte prosím přiložený registrační formulář, který prosím zašlete em nebo faxem společnosti VdS Schadenverhütung na číslo nebo Po obdržení vaší žádosti o registraci vám zašleme potvrzení registrace. Zrušení registrace Registraci lze zrušit písemně bez poplatku nejpozději 2 týdny před datem konference. Storno registrace po tomto termínu není již možné. Pokud konferenci zruší VdS, vrátí všechny dosud zaplacené registrační poplatky. Další nároky nad tento rámec VdS nepřijímá. Místem konání bude Praha. Z organizačních důvodů si vyhrazujeme právo na změnu programu.

5 Dokumentace USB klič obsahující veškeré informace týkající se konference (v angličtině a v češtině) bude předána 23. října 2014 ráno Spolenčné setkání 22. října, h, během setkání bude možno navštívit výstavu. Předseda konference Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Oddělení požární ochrany, Kolín nad Rýnem, Německo Kontakt na sekretariát před a po konferenci VdS Schadenverhütung Christine Jung Amsterdamer Str Kolín nad Rýnem Německo Tel: Fax: Místo konání Hotel Diplomat Praha Evropská Praha Česká republika Tel: Fax: web: Ubytování Hotelový pokoj si můžete rezervovat sami.

6 Fire Protection Systems October, 22 nd h Get-together, the exhibition can be visited during the evening event. ///////////////////////////////////////////////////////// October, 23 rd Welcome and Introduction The VdS brand in Europe Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Innovations and changes for extinguishing systems according to VdS guidelines in practice Marco Weiler, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Fire protection in high-rise-buildings, actual situation in Czechia plk. Ing. Zdeněk Salátek, Head of Prevention, fire department Prague Coffee break Effective fire protection by a water mist system Stefan Kratzmeir, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Effective fire protection by a gas extinguishing system Ing. Miloš Průha, Siemens Czechia Lunch break Fire protection from the insurers point of view Jakub Šebek, Senior Riskmanager, Česká pojišťovna Fire risks and protection concepts in the automotive industry Mgr. Stanislav Cihelník, Head of fire department, Škoda Auto a.s Regular inspections of water extinguishing systems to guarantee its reliabilty of protection Marek Pliml, VdS Schadenverhütung, Munich, Germany

7 16.20 Fixed water and gas extinguishing systems - experience gained during expert inspections Andrej Turčan, VdS Schadenverhütung, Prague, Czechia End of the conference Systémy požární ochrany 22. října h Společné setkání, během kterého bude možno navštívit výstavu. ///////////////////////////////////////////////////////// 23. října Přivítání a úvod Značka VdS v Evropě Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Kolín nad Rýnem, Německo Inovace a změny hasicích systémů podle směrnic VdS v praxi Marco Weiler, VdS Schadenverhütung, Kolín nad Rýnem, Německo Požární ochrana ve výškových budovách, aktuálni situace v České republice plk. Ing. Zdeněk Salátek, vedoucí oddělení prevence požárního sboru v Praze Dopolední přestávka Účinná požární ochrana systémem vodní mlhy Stefan Kratzmeir, VdS Schadenverhütung, Kolín nad Rýnem, Německo Účinná požární ochrana plynovými hasicími systémi Ing. Miloš Průha, Siemens, Česká republika Polední přestávka Požární ochrana z hlediska pojišťovny Jakub Šebek, Útavar rizikového inženýrstvi, Česká pojišťovna

8 15.00 Rizika požáru a koncepce požární ochrany v automobilovém průmyslu Mgr. Stanislav Cihelník, vedoucí oddělení požární prevence, Škoda Auto a.s Pravidelné kontroly vodních hasicích systémů pro zaručení spolehlivosti ochrany Marek Pliml, VdS Schadenverhütung, Mnichov, Německo Stabilní vodní a plynové hasicí systémy - zkušenosti získané během odborných inspekcí Andrej Turčan, VdS Schadenverhütung, Praha, Česká republika Konec konference

9 VdS Christine Jung Amsterdamer Str Köln Germany Cut off, use a window envelope and drop into the letterbox Odstřihněte, vezměte obálku s okénkem na adresu, vložte a vhoďte do schránky Phone Fax

10 Registration/Registrace Fire Protection Systems/Systémy požární ochrany October 23 rd 2014/23. října 2014 I am looking forward to attending the joint dinner on October 22 nd Těším se na účast na večeři 22. října yes/ano no/ne Name of the participant: Jméno účastníka: First name: Křestní jméno: Company stamp/razítko společnosti Company: Společnost: Department: Oddělení: P.O. Box/Street: P.O. Box/ulice: Zip Code/City: PSČ/Město: Phone/Fax: Tel/Fax: VAT. Id. No.: DIČ: Date/Datum Signature/Podpis Please fill in all positions!/prosím vyplňte všechny položky!

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ SAFETY AND RELIABILITY OF GAS PIPELINES 24. kolokvium BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST PLYNOVODŮ 24th Colloquium SAFETY AND RELIABILITY OF GAS PIPELINES Termín konání / Date

Více

elektronické komunikace, telekomunikační služby, kvalitu, bezpečnost, aplikace, telematiku, přenosové technologie

elektronické komunikace, telekomunikační služby, kvalitu, bezpečnost, aplikace, telematiku, přenosové technologie Záštitu nad konferencí převzali: Ministr dopravy a spojů ČR Ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Rektor ČVUT Výběr z obsahu konference: Ochrana zákazníka Významné postavení na trhu Nucený (regulovaný) přístup

Více

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 1 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA 8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 5. 7. KVĚTNA 2009 * PLZEŇ 5 TH 7 TH MAY 2009 * PILSEN, CZECH REPUBLIC POŘADATELÉ KONFERENCE

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

17. a 18. března 2015 OREA hotel Pyramida, Praha 17 and 18 March 2015 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 21. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 21th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION New Trends / includes the PLASTICS Conference POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU

Více

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer ICOM MPR annual conference 17 20 9 2011 Brno Czech Republic Second announcement On-site organizer Slezské zemské muzeum Co-organizers Moravská galerie v Brně The International Committee for Marketing and

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY ANGELO HOTEL / Plzeň / Česká republika 26. 28. 9. 2013 DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIV. KONGRES ČESKÉ

Více

New Strategies to Manage Business in Unpredictable Times PRESENT: Info & On-line registrace: www.leadershipforlife.cz

New Strategies to Manage Business in Unpredictable Times PRESENT: Info & On-line registrace: www.leadershipforlife.cz In cooperation with Stance Communications and Young Presidents Organization PRESENT: 13. 6. 2012 Conference, Hotel Boscolo Prague 14. 6. 2012 Leaders Workshop, Chateau Mcely New Strategies to Manage Business

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0]

2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0] HOTEL AGREEMENT MEZI: I. BOOKING.COM B.V., společnost zřízená podle nizozemského práva, s kanceláří zaregistrovanou na adrese (1017 SG) Weteringschans 28, Amsterdam, Nizozemsko ("Booking.com"), a II. Jméno

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Program Programme. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22.

Program Programme. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22. Program Programme XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22. říjen 2011 11 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG

NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG ENG THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 1 IAESTE Česká republika The International Association for the

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING PRÁVO REGULACE LIBERALIZACE POSTAVENÍ REG ULÁTORŮ POSTAVENÍ REGULÁTORŮ LLU UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UŽIVATEL egovernment INFORMAČNÍ EKONOMIKA KYBERNALITA TELEMATIKA ELEK TRONICKÉ KOMUNIK ACE

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více