Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 25. prosince 2005 * cena 7 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 25. prosince 2005 * cena 7 Kč"

Transkript

1 NOVÝ ČS. ZÁPAS 52 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 25. prosince 2005 * cena 7 Kč Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (L 2,14) Přejeme požehnané Vánoce a úspěšný rok 2006 Rozhlížíš se z okna a pozoruješ padající sněhové vločky. Bílá plocha odráží světlo všude kolem jako sluneční paprsky. Takovou sílu má záře. Pronikne a osvětlí i tu nejskrytější sklepní skulinku. Obracíš se ve svých myšlenkách do dávné minulosti a spatříš tančící děvčátko, které se směje a v té sněhové obloze rozhazuje rukama. Zavřeš oči. Děvčátko se rozplyne v mléčné mlze a světlo zmizí. Už nepohlížíš na vnější život. Zatáhl jsi závěsy a obklopil ses čtyřmi pomalovanými zdmi. Kresby se ti však neodhalují, ani když se pokusíš otevřít oči. Oslepl jsi. Druhým smyslem cítíš procházející temno tebou dosud nepoznané. Tolik se liší od noční oblohy. Nesvítí žádné hvězdy. Žádná záře. Žádná naděje. Prozřel jsi. Vyskytl ses uvnitř sebe samého. Odhalil jsi skutečnost sebeneznalosti. Marně se zbavuješ toho pocitu. Bojuješ s vnitřním světem hledáním. Na Zemi jsi prohrál spoustu bezcenných bitev všednosti. Lpěl jsi na vítězství a dostavila se porážka, která dala život slepotě. Konečně jsi dlaně povolil z křečovitého sevření. Teď se otvírá tvé srdce kousek po kousku. Trhlinami bušícího svalu proniká Světlo přímo do hlubin jeho nitra. Jsi ochoten vzít jej za vlastní.mneš oči a zvykáš si na nový přísun jasu. A hle, nástěnné kresby se ti zjevují v obrysech. Ještě jistou dobu zkoumáš, o čem vypovídají. Doufáš, že z nich přečteš příběh své duše. Lehce vznášející se bytost s tváří známého děvčátka tě uchopí za ruku a vyzve k tanci. Dotek v tobě vyvolá vzplanutí a nepopsatelný pocit štěstí. Pláčeš, ale společně se radujete. Jsi to ty a v tobě On. Nalezené Boží světlo svítí, i když venku je tma. Nyní ho držíš ve svých rukou jako lucernu, kterou rozsvěcuješ ostatní lampy v ulici, aby kolemjdoucí nesešli z cesty. (oj) Vánoce jsou pro nás spojeny s dárky. Někdo je pomalu shromažďuje hned po uplynulých Vánocích, jiný si je obstarává na poslední chvíli. Někdo dává přednost vlastním výrobkům, jiný promyšleně nakupuje, někdo bez zvláštního vzepjetí fantazie daruje peníze. Rad máme kolem sebe dost různé reklamy doporučují různé zboží, a to i takové, jaké by nás v životě nenapadlo. Když nevíme přesně, co bychom měli dát, můžeme věnovat dárkové šeky, bony nebo poukázky. Abychom věděli, co chtějí nalézt pod stromečkem naše děti, vnoučata (pravnoučata), vybízíme je, aby napsaly dopis Ježíškovi nebo mu třeba zatelefonovaly ježíškovským telefonem (naše děti si to vyzkoušely letos v Praze 6). Ostatní členy rodiny můžeme nenápadně upozorňovat na věci, které by se jim mohly hodit. Nejlepší to je s těmi, kteří mají určitý zájem, koníčka a docela "nenápadně" naznačí, co jim ještě ve sbírce chybí. Dobré je to i s těmi, kterým udělají radost různé potřeby pro "vyrábění", jako vlny, různé barvy na sklo či hedvábí, barevné papíry Jsou však tací, jejichž přání tvoří dlouhé a náročné seznamy. Chceme-li vyhovět, můžeme se i zadlužit. Půjčit si dnes peníze je však tak lehké. Tak kolik tisíc vás budou stát ty letošní "šťastné a veselé"? Napadlo vás, jaký byl vůbec první vánoční dárek? Možná ano, možná, že na to nebyl čas. Co myslíte: co to mohlo být? Jak daleko do historie musíme zajít? Nejspíš bude ten první dárek spojen se zvykem vánočního stromu, pod nimž dárky nacházíme. Kolik to může být let - století? Nebo máme jít historií ještě dál, nejspíše k jesličkám, v nichž leží Jezulátko? Kdopak byl asi ten první "darovník" nějaký pastýř nebo až tři králové? Mohu vám to prozradit: tím dárkem nebylo něco, ale NĚKDO, a dárek nebyl přinesen Ježíškovi, ale tím dárkem -DAREM- byl on sám. Byl darem od Boha, vyjádřením jeho lásky k lidem, znamením záchrany a nového života. Tím zůstává stále. O Vánocích můžeme mít pod stromečkem dary za statisíce - a přece nepřinesou pravou radost, uspokojení a klid v duši. Ono to jaksi nejde - mít lidsky "vše" a ještě jako prémii ono uspokojení. Můžeme mít dary své štědrosti nebo dar Boží štědrosti. Kdo z Ježíška udělá ježíška, kdo vymění Vánoce Boží za Vánoce zboží, nezíská víc než věci. Proto vám nepřeji "bohatého ježíška", ale aby vaši duši zahřála blízkost toho, kterého jako první vánoční dar Bůh lidem dal. I vám. (nai) N EZAPOMEŇTE NA POTŘEBNÉ I o letošních Vánocích bude sbírka na svátek prvomučedníka Štěpána určena pro diakonii a misii naší církve. Dary je možno stále posílat na účet /0800 VS číslo vaší NO či na nově zřízený účet: ČS č.ú.: /0800 VS 10 + čtyřmístné číslo NO.

2 2 OZVĚNY NZ 52/05 Zrnka moudrosti Loučíme se s Novým čs. zápasem Očekávat je velké umění. Nic neočekávat je umění ještě větší. Ingrid Bergmanová, švédská herečka. Nic neočekávat je skutečně umění. Především ve dnech velkého svátku, na nějž jsme se už několik měsíců chystali. Už v září nás potěšují ozdoby na vánoční stromečky a vánoční pečivo ve výkladech obchodů a v supermarketech. V časopisech se vychloubají perfektně sestavenými svátečními pokrmy, z rozhlasu zní líbivá hudba. Radostná nálada se šíří, alespoň na povrchu. Nezavládneli taková nálada u nás doma, cítíme se být podvedení. Vždyť v srdcervoucích filmech se vždycky mají všichni tak rádi! Když napadne sníh, je obligátní kulisa dokonalá, poslední konflikty jsou odstraněny a zavládne nebeský klid. A kde zůstal vánoční zázrak? Nejlépe se zařídíme, když svá očekávání uložíme k ledu. Pokusme se si to představit jako hru: když skončily všechny přípravy, ponechme volné pole tomu, co by mohlo přijít. Čím méně se zúčastnění musí měřit podle očekávání svých spoluhráčů, tím dříve zavládne pospolitost možná, že nebude zrovna vhodná ke zfilmování, ale v každém případě bude příjemná. * * * Láska je světlem, které prozařuje vesmír. Mary Elisabeth Braddon, osobní údaje neuvedeny Bez tohoto světla je Země jen pustým pohořím a člověk nic víc než prach, doplňuje autorka výroku. Určitě není náhodou, že svátky lásky a zimní slunovrat připadají téměř na stejný den. V době největší temnoty se narodil symbol, jenž se stal pojmem lásky. V něm spočívá naděje a zaslíbení, že láska zvítězí jednou provždy a všude. Bez světla by nebylo života ve vesmíru, bez lásky by nebylo lidského společenství. A jaký smysl bychom pak asi hledali ve svém bytí? Kéž by nám toto poselství prosvětlilo vánoční sváteční dny, kdy jsme často unavení, upachtění a kdy vůbec nemáme sváteční náladu, plníme své povinné termíny návštěv u příbuzných nebo uklízíme zbytky, které po svátcích zbyly. Možná, že v nás ožije radost, jestliže si s sebou vezmeme na cestu přání německého spisovatele, básníka a literárního historika Roberta Ernsta Prutze: Svatá noci, tisíci svící slavnostně povstáváš. Ó, vejdi do našich srdcí, hvězdo života, vzejdi v nás. Hle, na nebi a na zemi září růžový lesk lásky. Pokoj se má ještě jednou rozprostřít a láska stát se královnou. Přeložil: Josef Špak HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ Nebojte se! Spasitel přichází Tradiční vánoční čtení s Písma svatého nechápejme jen jako náladovou sváteční ozdůbku, jakýsi kus folklóru. Evangelium o narození Páně podává ve zkratce vlastně celé jádro křesťanské zvěsti. Svět nemůže zachránit sebevětší lidský génius z vlastního rozhodnutí. Spasitele poslal lidstvu Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu. Dal mu prožít plný lidský život. Proto nám Pán Ježíš rozumí a proto má i právo vyzývat nás, abychom ho následovali. Svět potřebuje Boží spásu, ale nerad si to připouští. To je smysl sdělení, že se pro Ježíše nenašlo místo v žádném betlémském domě. Blahoslavení byli a jsou však ti, kdo bdí. V pravou chvíli zaslechnou poselství z nebes a poslušně vykročí za Kristem. Stanou se pak i svědky evangelia. Druhým ročníkem prozatím končí vydávání Nového československého zápasu. Píšeme prozatím, protože až budoucnost ukáže, zda nebude třeba jeho vydávání obnovit. Za dva roky se totiž ukázalo, že je v naší církvi mnoho nepořádků a nejasností, s nimiž by měli být členové církve seznámeni především proto, aby je mohli postupně odstranit. Nemělo by totiž smysl chyby ukazovat, aniž by byla hledána metoda, jak je napravit. Dnes už si snad jen málokdo může myslet, že jediným smyslem vydávání našeho časopisu byla snaha odstranit z funkce patriarchu ThDr. Jana Schwarze a, jak věříme, nemyslí si to už snad ani on sám. Období jeho krátkého patriarchátu totiž hlavně prokázalo, jak velké mezery jsme měli v řádech církve, jak moc jsme spoléhali na člověka v čele církve a jak málo stačilo k tomu, aby se církev rozpadla. Snad nám to všem bude poučením pro příště. Naštěstí se podařilo dost rychle mobilizovat Církevní zastupitelstvo, které sehrálo v nápravě chyb nezpochybnitelnou roli. Věci rovněž velice prospělo, že jednání církevních orgánů jsou teď veřejná a že každý člen církve se může osobně přesvědčit, zda se jedná přímočaře a průhledně. Nebylo by správné zakrývat, že ústřední rada má na mnoha nešvarech svůj velký podíl viny. Za celý tento rok se např. nesešla ani jednou v plném počtu členů, což ukazuje na to, že bychom si při volbě svých zástupců měli dávat větší pozor na to, kdo a jak nás v tomto orgánu reprezentuje. Navíc se už za bývalého patriarchy rozmohl neblahý zvyk, přesouvat všechna málo populární rozhodnutí do neveřejné části, která by měla být vyhrazena pouze pro ryze osobní záležitosti. Těžko např. někdo uvěří tomu, že jmenování vedoucího redaktora Českého zápasu takovou záležitostí je. Dalším nešvarem je předjednávání různých rozhodnutí v biskupské radě - tedy bez účasti tzv. laiků. To příliš nenasvědčuje tomu, že bychom byli presbyterní církví s episkopálními prvky! Nový čs. zápas, jak doufáme, ukázal cestu k nápravě a teď už je na nás všech, aby se dobré dílo podařilo. Od nového roku bude vycházet časopis Svoboda svědomí. Původní záměr vydávat týdeník se ukázal pro malý počet zájemců nereálný. Vycházet tedy bude jako měsíčník v týdnu po zasedáních ústřední rady, aby čtenáři nepřišli o čerstvé informace. Současně se pokusíme podávat průběžné informace aspoň v internetové podobě. Prosíme proto čtenáře, kteří mají mailové adresy, aby nám je sdělili, pokud budou mít o tento druh informací zájem. Svoboda svědomí bude mít rozsah 32 stran formátu A5 a příspěvek na tisk a distribuci činí za jedno číslo 17 Kč, roční předplatné je tedy 204 Kč. Prosíme o včasné zaplacení na číslo účtu: /0100, VS číslo náboženské obce, které bylo přiděleno na Nový čs. zápas. Vynasnažíme se, aby Svoboda svědomí byla stejně oblíbená jako Nový čs. zápas. (red) Z kazatelského plánu na tuto neděli Texty: Iz 9,1-6 nebo Iz 62,10-12, Tt 3,4-7, L2,1-20, Ž 97,10-11, 1Tm 1,15-17 Modlitba: Pane, náš Bože, jak ti jen můžeme poděkovat za všechnu tu radost, která nás naplňuje? Chceme se o ni rozdělit. Chceme ji dávat dál. Pomoz nám, abychom uměli vyhledávat všechny lidi, jimž jsme dlužní radost. Kéž ve tvém jménu můžeme a chceme rozdělovat všechno to, čeho se nám od tebe v tak bohaté míře dostalo. Učiň z nás své služebníky a Kristovy svědky. Nauč nás mluvit o Pánu pravými slovy i příhodnými skutky lásky. Vhodné písně: 210, 215, 218

3 NZ 52/05 Slavíme velký svátek Sestry a bratři, slavíme velký svátek. Vánoce. Svátek narození Ježíše Krista. Velký svátek. Je málo lidí v naší zemi, kteří by jej neslavili, je málo těch, kterých by se tyto dny nijak nedotkly. Pozoruhodná věc v naší sekulární společnosti. Jsme asi nejateističtější stát na světě, ale Vánoce slavíme všichni. Přes celý rok lhostejnost, pohrdání nebo nevraživost vůči křesťanské církvi a najednou všude zaznívá jméno Ježíšovo. Přinejmenším z koled. Ale noviny a televize také náhle dávají prostor duchovním tématům. Jsme rádi? Řekneme si spolu s apoštolem, že je to dobře? Že to je jedno, že jsou za tím různé přízemní zájmy, je to jedno, že jsou ty koledy zprofanované, že jsou ty duchovní úvahy často všelijak zmatené, hlavně že se jakýmkoli způsobem zvěstuje Kristus? - - Anebo nás štve, jak povrchně je vánoční evangelium podáno? Vánoce - svátek křesťanům ukradený, vytunelovaný? Rozčiluje nás Ježíšek, který dává dárky? A který se podobá více loupežnickému synkovi Cipískovi než Ježíši Nazaretskému, řečenému Kristus? Vánoce slavíme všichni. Přibližují nás křesťany Vánoce ostatním lidem, nebo naopak dávají vyvstat nepochopení, odcizení, jinakosti? Jsou Vánoce příležitostí, kdy mohou křesťané cosi podstatného sdělit nekřesťanům? Jsou lidé naladěni poslouchat a přijímat? Jsme připraveni vydat počet ze své víry? Vánoční čas je ale tak krátký, hektický a přesycený náhle vybuchnuvším duchovním materiálem! Cítím nepřiměřený tlak najednou v krátkosti vysvětlit, oč jde v křesťanské víře. A bezmoc, jak slova nestačí a stejně všechno jede ve svých kolejích (připadá mi to jako ty zástupy jdoucí ke sčítání lidu, mezi nimiž se někde na cestě do Betléma ztrácí obyčejné těhotné děvče). A možná zrovna Vánoce nejsou úplně nejvhodnější příležitostí, jak uvést k základům křesťanské víry. Na vánočním příběhu lze těžko ukázat, co znamená Kristus, Mesiáš, Spasitel. Anebo vysvětlit (což evangelista Lukáš neříká, ale Jan to tak vyjadřuje), že se Bůh stal člověkem. Přišel mezi nás, jako jeden z nás. (No, a co?) Abyste mi rozuměli: je dobré využít šance, kdy faráři jsou dokonce žádáni, aby napsali něco do novin, promluvili do televize, je dobré využít šance, kdy se setkáváme se svými blízkými a přáteli a docela přirozeně se stočí řeč na Krista. Je dobré mluvit o víře, NAD PÍSMEM vysvětlovat, zvěstovat. Jen bych se nerad dostal do té pozice "oni to nechápou, musím jim to vysvětlit". Nechci říci, že ti, kdo v Krista nevěří, nechápou, co na Vánoce slaví. Zajímá mne, co je pro ně obsahem jejich slavení. Co slaví a jakou k tomu mají motivaci. Na jaké jejich vnitřní potřeby tento svátek odpovídá? Co naplňuje? Rodinný svátek pokoje. Rituál dávat a dostávat. Identifikovat se s většinovou společností (české Vánoce!). Co je na tom špatného? Myslím, že právě souvislost těchto sekularizovaných vánoc s naším slavením Kristova narození by nás mohla podnítit k tomu, abychom se snažili lidem kolem nás lépe porozumět. A druhá věc - je dobré s druhými mluvit o tom, jak my chápeme Vánoce, ale je dobré se taky zeptat sami sebe: jak je tedy chápeme? Co pro nás znamená vánoční evangelium? Vánoční evangelium je vlastně na podstatné události velice skoupé. Zvěstuje jen narození. A ten nově narozený ještě nic nepředvedl. Zazní andělský komentář, který prozrazuje, že se všechno nachystalo na nejvyšších místech a že tedy půjde opravdu o velkou věc. Ale ta teprve přijde. Hodně místa ve vyprávění se věnuje pastýřům, ale ti jsou přece jen jakýmsi komparsem, který Boží slávu anděly zpívanou na nebi doprovází ozvěnou na zemi. V dalším příběhu evangelia už nehrají žádnou roli. Vánoční příběh je ouvertura, předehra. Bez pokračování evangelia nemá žádný smysl. Je to jako v klasickém antickém dramatu, kdy se na začátku představí hlavní postavy a oč půjde - ale to přece ještě není drama samo, divák ještě nic neprožil, nesebere se a nepůjde domů s tím, že už všechno ví. Co znamená, že Ježíš Nazaretský je Mesiáš, Kristus, to se teprve uvidí. Co znamená "na zemi pokoj mezi lidmi", to se mimochodem také teprve uvidí (rodinný svátek pokoje? Tento Ježíš říká: Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!). Ten vánoční příběh plný divů vzbuzuje úžas a chvalozpěvy. (My ho svým slavením vlastně kopírujeme.) Ale pak, v samém závěru, je tu ta zmínka "ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom" a o kousek dál znovu "jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci". Najednou mi přijde právě tento detail důležitý. Evangelium podle Lukáše se už k postavě Marie matky nevrací. Nikde později se neříká: "a tu se Pane, vysvobozuj nás od bezohlednosti. Prosíme za ty, kdo trpí necitelností svých blízkých, za ty, kdo jsou opuštěni. Vysvobozuj nás od přílišné soustředěnosti na pouhé jídlo, pití a hromadění věcí. Prosíme za ty, kdo trpí duchovní prázdnotou a kdo hledají zakotvení života. Vysvobozuj nás od takové touhy po moci, která se nestydí druhými manipulovat. Prosíme za ty, kdo se nemohou dovolat svých práv. Vysvobozuj nás od pýchy, která se po tobě nechce ptát a před tebou se sklánět. Prosíme za ty, kdo tebe chtějí ctít - Pane, smiluj se. 3 rozpomněla, jak při jeho narození" (ani nic podobného). Myslím, že tady nejde o Marii, ale o nás čtenáře. My máme zachovávat v mysli a rozvažovat o tom, co slyšíme, my máme uchovávat v srdci tohle vše, abychom porozuměli tomu, co se bude dít dál - v životě Ježíše Nazaretského, v životě světa, v životě našem. Na Vánoce si dáváme pozor, abychom se nepřecpali. Možná bychom si měli dát pozor, abychom se nepřesytili ani tou duchovní stravou. A byli si vědomi toho, že tak jako potřebujeme vezdejší chléb, tak budeme každodenně potřebovat Slovo Boží. Smíme dnes radostně slavit a zpívat s anděly a s pastýři. A jestli všemu ještě nerozumíme, je to docela v pořádku. Dnes smíme slavit a zpívat a slyšet, že Bůh v Ježíši Kristu přichází mezi nás. Bůh s námi bude na naší cestě. Ježíš bude naší záchranou. Co přesně to znamená, se nám na Ježíšově příběhu bude postupně odkrývat. Jen si tu pozornost vůči němu uchovat v srdci i v mysli. A bude se nač těšit. Amen. Petr Pokorný Českobratrská církev evangelická

4 4 TÉMA TÝDNE NZ 52/05 NAPLNIT SOUČASNÉ SNAŽENÍ MRAVNÍ I POZNÁNÍ VĚDECKÉ DUCHEM KRISTOVÝM Přejeme požehnané Vánoce a úspěšný rok 2006 KDYŽ UŽ MLUVÍM O DÁRCÍCH, měl bych vám prozradit takové pravidlo. Není to zrovna moje pravidlo. Vyslovil je při vánoční oslavě v úřadě jeden nevrle vypadající pán. Pán, o kterém se tradovalo, že je pořádná držgrešle. Právě si rozbalil nějakou hloupůstku, kterou našel pod kancelářským vánočním stromkem. Hlasem plným pobavené lítosti se neobracel k nikomu konkrétnímu. Víte, ono to není pravda, že záleží na pohnutce a ne na vlastním dárku. Prostě to tak není. Moje matka mě v tomhle vodila za nos. Za ty roky se u mne nahromadilo tolik krámů zabalených jako dárky od lidí, kteří honem vyběhli koupit nějakou lacinou blbost z umělé hmoty, aby mi ji mohli dát pod záminkou pozitivních emocí. A já vám říkám, že hlavně záleží na dárku samém. Vlastně spíš, že lidi, kteří mají ty správné pohnutky, dávají správné dárky. Mělo by být takové pravidlo mosazné pravidlo obdarování. A vykročil ke koši na odpadky a nesl svůj dáreček, jako by to byl mrtvý šváb. No možná to tak je. Je to trochu drsně řečeno a moc nás to neuklidní. Ale charakter celých svátků už je nám jasný dávno. Bůh, který to prý všechno začal, si dal záležet, aby nám poslal to nejcennější. A nejednou. A Tři králové nepřišli a nenesli laciné tretky. I Santa Claus, když sestavuje ty svoje seznamy, to po sobě dvakrát překontroluje. A andělé přinesli dobré zprávy, které se netýkaly výprodeje za poloviční ceny. Já vím, co bych si přál, aby mi někdo dal k Vánocům. Vím to od svých čtyřiceti. Mechanické hračky na klíček, které vrčí a chodí pořád dokola a dělají různé legrační věci. Ne na baterie. Hračky, které ode mne občas potřebují pomoc. Ty starodávné, z nalakovaného plechu, které jsem míval jako dítě. To bych chtěl. Nikdo mi to nevěří. Ale to bych chtěl. Opravdu. Dobrá, už jsem dost blízko, ale ještě to není úplně ono. Toužím po radosti a jednoduchosti. Pošetilosti, fantazii a rámusu. Po andělích, zázracích, údivu, nevinnosti a kouzlech. To už je blíž tomu, co chci. Špatně se o tom mluví, ale co já doopravdy, doopravdy, doopravdy chci k Vánocům, je jenom tohle: Chci, aby mi zase bylo pět let na celou jednu hodinu. Chci se hodně smát a hodně plakat. Chci, aby mě ještě aspoň jednou někdo zvedl, uspal mě v náručí a odnesl nahoru do postýlky. Já vím, co doopravdy chci k Vánocům. Chci zpátky svoje dětství. To mi nikdo nedá. Když se budu snažit, můžu si na to aspoň já sám sobě dát vzpomínku. Já vím, že to nedává smysl, ale odkdy jde vlastně o vánocích o nějaký smysl? Jde o dítě kdysi dávno a kdesi daleko, a jde o dítě teď. Ve vás a ve mně. Které čeká za dveřmi našich srdcí, že se stane něco úžasného. Dítě, které je nepraktické, nerealistické, bezelstné a hrozně náchylné k radosti. Dítě, které nepotřebuje, nechce a ani nechápe dárky jako ponožky a chňapky na hrnce. Mosazné pravidlo nelže. * * * VŽDYCKY JSEM CHTĚL hodiny s kukačkou. Mohutnou barokní německou práci s různými vyřezávanými ornamenty a ptáčkem, který jednou za hodinu vyskočí a vykřikuje existenciální komentář o životě. A tak jsem jedny pořídil. Pro mého nejlepšího kamaráda, který je náhodou zároveň mojí ženou a bydlí se mnou ve stejném domě. Víte, ono to chodí tak, že jí se stejně většinou moc nelíbí, co jí dám k vánocům, a obvykle to nakonec skončí u mne, a tak jsem si řekl, že už jí rovnou můžu dávat věci, které chci hlavně já, takže až se mi to pak vrátí, můžu být náležitě vděčný. Ženě se dostane pozornosti a já mám dárek. Já vím, že to je vypočítavost, ale je to realistické a praktické. (A netvařte se tak povzneseně, jako by vás něco takového v životě nemohlo napadnout. Nevymýšlejte si. Už tu nějaký ten pátek chodím a vím svoje.) No prostě jsem chtěl opravdové starožitné hodiny s kukačkou. Jenže takové stojí balík peněz. A v obchodě měli nadměrnou zásobu nových za sníženou cenu, prostě kauf. A tak jsem jedny koupil. Na krabici byla malinkým písmem dvě sdělení, kterých jsem si nevšiml. Jedno bylo "Vyrobeno v Jižní Koreji". A to druhé "Výrobek je částečně třeba dát dohromady". V krabici jsem objevil pět igelitových pytlíků s nejrůznějšími díly. A bavorskou horskou salaš z umělé hmoty, na které bylo napsáno "pravé umělé dřevo". Úplný vrchol pak byla plastiková hlava laně, která vypadala jako maminka kolouška Bambiho. Všechno jsem to sestavil, žádná součástka mi, díky bohu, nezbyla, a pověsil to na zeď. Zatáhl jsem za závaží, rozhýbal kyvadlo a pár kroků couvl. Hodiny příjemně tikaly. Ještě nikdy jsem něco takového nezavršil takhle úspěšně. Vždyť ten krám funguje! Odbila celá hodina. Dvířka se otevřela. Ptáček se neukázal. Ale z hloubi té dírky se ozvalo chraplavě zastřené ku-kú, ku-kú, kukú. Trojí zakukání? A to má být všechno? Ručičky hodin ukazovaly poledne. Zíral jsem do hlubin bavorské salaše z napodobeniny dřeva. Támhle je ten pták. Za pomoci sekáčku na led a čínské jídelní tyčinky jsem se pokoušel ptáka vyšťourat. Zdálo se mi, že je uvolněný. Posunul jsem ručičky na třetí hodinu. Hodiny tikaly a pak odbily. Dveře se rozletěly. Ale pták nikde. Z temné sala-

5 NZ 52/05 še se zezadu ozvalo "ku", ale už žádné "ku" - dokonce ani "á". Uplatnil jsem zásadu "když se tomu nechce, použijeme násilí". Uchýlil jsem se ke gumové paličce a ramínku na šaty a ještě jsem s hodinami prudce zatřásl. Posunul jsem čas. Hodiny odbily. Dveře se otevřely. Ticho. Důkladná prohlídka odhalila tělíčko s pružinou kolem krčku, jak leží na boku. Málokdo zavraždil kukačku z hodin, ale já ano. Úplně jsem si představil vánoce: Tady máš, drahá, hodiny s kukačkou. Kukačka je mrtvá. A taky jsem to tak udělal. Já jí ty hodiny dal. A vyprávěl jsem jí k tomu celý ten příběh. Smála se. Hodiny si nějakou dobu nechala i s mrtvou kukačkou. Hodiny i jejich kukačka už jsou z našeho domu dávno pryč. Také mezitím přišlo a odešlo Vánoce a radost Mt 2,1-2 a 10, L 2,10-11 a 20 V těchto verších slyšíme o radosti z narození Spasitele. V lidových koledách se také mluví o radosti. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Jistě i vás napadne spousta jiných příkladů. Vánoce jsou a mají být svátky radostné. Slyšíme, že mnoho lidí říká, že se na Vánoce netěší, že Vánoce znamenají starosti. Ale jsou to starosti, které jsme si přidělali sami. Už koncem října skoro každý podlehne vánočnímu shonu. Ale to vůbec nemusí! Shání ty nejluxusnější dárky, peče hromady cukroví, kvůli úklidu převrátí byt vzhůru nohama. A proč? Většinou proto, že to dělají ti ostatní. Přijde Štědrý den, rozdají se dárky, lidé mají ještě dva dny volna, pak jdou do práce, a Vánoce a s nimi i radost (byla-li nějaká) končí. Někdo si říká, stála-li ta námaha kolem Vánoc vůbec za to, ale příští rok se do toho pustí znovu. Pro nás křesťany ale vánoční radost právě na Štědrý den začíná v den, kdy se narodil Spasitel, v den, kdy Bůh vstoupil do tohoto světa. Ukažme druhým lidem naši radost, která nekončí 27. prosince. To lidé už skončili se zpěvem koled, ale my, křesťané, bychom je měli začít zpívat hlasitěji, protože vyjadřují radost z nového života, který jsme směli přijmout. Prosme Boha, aby nám ukázal tu pravou vánoční radost, dal poznat pravé poselství Vánoc a my mohli tu radost předávat dále. Vzpomínám na úryvek z knížky Zdeňka Jirotky "Saturnin", kde autor píše: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a hodně vánočních svátků. Ale celá historka zazní pokaždé, když se v prosinci sejdeme s přáteli. Smějou se. A moje žena se na mne usměje a já se usměju na ni. Připomene mi, že opravdická kukačka v hodinách nebylo to stvoření, co jsem našel uvnitř. Nezapomínám na to. A co já? Tak já pořád ještě nemám vlastní hodiny s kukačkou. Ale něco mi zůstalo. Vzpomínka na vánoční pozdrav na krabici. Napsali tam "Výrobek je částečně třeba dát dohromady". Sebrat dohromady to nejlepší, co v nás je, a darovat to. A sejít se dohromady s těmi, které máme rádi, a rozdmýchat radost. Ať jsi kdekoliv, kukačko, hodně štěstí a veselé Vánoce. Robert Fulghum svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a zazpíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Oslava narození Ježíše Krista je jedním z vrcholů křesťanského církevního roku. Skutečnost, že Syn Boží přišel na svět jako člověk z masa a kostí, je pro křesťany všech vyznání důkazem Božího zájmu o lidské pokolení. Někoho však může, aniž by tím chtěl jakkoliv snižovat duchovní význam vánočních svátků, napadnou zvídavá otázka: "Proč si to všechno připomínáme právě 25. prosince?" V rané církvi nebyl připomínce Ježíšova zrození přikládán tak velký význam, jako v pozdější době. Ústředním motivem života prvních křesťanů totiž byla především vzpomínka na Kristovu vykupitelskou smrt na kříži a na jeho zmrtvýchvstání (tedy události velikonoční) a dále pak očekávání Kristova druhého, tentokrát definitivního, příchodu. Otázce narození Páně začala být věnována pozornost až později. Evangelia tematiku Ježíšova narození nijak zvlášť nerozvíjejí. Stručně se o něm zmiňuje Matouš (2, 1) a obsáhleji Lukáš (2, 1-20). Není však zde uvedeno žádné konkrétní datum, dokonce ani roční období. Existence takovýchto informačních mezer v Novém zákoně poskytla živnou půdu pro rozvíjení rozličných lidových představ týkajících se Kristova narození a dětství. Výsledkem byla mnohá barvitá líčení a fantastické legendy, jež nebyly přijaty do kánonu novozákonních textů (především Protoevangelium Jakubovo a Pseudo-Tomášovo evangelium dětství). Ani tato tzv. apokryfní (nepravá, mimokanonická) literatura, ani svědectví samotných evangelistů však neobsahují dostatek údajů, na 5 Nemáme snad o Vánocích ještě hlubší důvod se radovat? Petra Šenková, náboženská obec Kostelec nad Orlicí Narodil se Kristus Pán, veselme se... jejichž základě by bylo možné provést dataci Ježíšova narození. Jak tedy došlo k ustanovení konkrétního termínu vánočních oslav, který dnes automaticky přijímáme? Podrobnější zkoumání této problematiky nás přivádí k poznání, že zde významnou roli sehrál vliv polyteistických (tzn. více bohů uznávajících) kultů, které byly v tehdejší Římské říši praktikovány. Liturgie, kterou křesťanství začalo vytvářet, byla od samého počátku široce přístupná a otevřená vůči okolí. Proto docházelo k jejímu ovlivňování rozličnými pohanskými náboženskými představami, s nimiž se křesťanství bok po boku vyvíjelo. Dělo se tak především díky skutečnosti, že mnozí z těch, kteří přijímali víru v Krista, si sebou přinášeli své dosavadní pohanské postoje, od kterých se nedokázali zcela oprostit. Křesťané pak na druhou stranu v misijní snaze oslabit své náboženské protivníky a přilákat další věřící začali některých těchto představ i aktivně využívat. V důsledku toho do křesťanství proniklo množství prvků, které již dříve byly součástí jiných náboženství. Křesťané většinou zachovali jejich vnější formální podobu, naplnili je však zcela jiným duchovním obsahem. Takové byly i osudy Vánoc. Při ustavování oslav Kristova narození sehrála klíčovou úlohu náboženská symbolika slunce a světla. V rámci antického myšlení bylo světlo běžně považováno za symbol zrození. Tuto představu pak nacházíme i v Novém zákoně. Například u Lukáše (1,78-79) Pokračování na str. 6

6 6 AKTUÁLNĚ NZ 52/05 Narodil se Kristus Pán... Živá voda Existují lidé, kteří hledají živou vodu, neboť doufají, že se napijí a budou žít navěky. Jako první se vydal hledat živou vodu válečník. Usoudil, že bude velice prudká, jakýsi nezadržitelný příval či divoké peřeje a tak se ji vydal hledat v brnění a plné zbroji. Věřil totiž, že může vodu přimět, aby se mu poddala. Jako druhá po ní pátrala čarodějka. Dospěla k závěru, že živá voda bude něco kouzelného, možná vír či gejzír, něco, co dokáže ovládat kouzly. A tak se na cestu vypravila v dlouhém rouchu posetém hvězdami v domnění, že vodu nějak přechytračí. A ten třetí hledající byl obchodník. Vypočítal si, že voda bude převelice drahá možná to bude fontána sestávající z perel či diamantů a tak si napěchoval kapsy i peněženku pořádně penězi, v naději, že si vodu bude moci koupit. Když však poutníci dorazili k cíli, tak zjistili, že se ve svých představách o živé vodě naprosto zmýlili. Nebyl to nezkrotný proud, který by se dal Pokračování ze str. 5 čteme: "...pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející (zřetelná myšlenka východu, vycházejícího slunce) z milosti, aby se zjevil (tedy vlastně zazářil) těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti..." O světle se Lukáš zmiňuje i na jiném místě (2, 32), kde označuje spasení jako "světlo, jež bude zjevením pohanům". Jan (8,12) zase mluví o Kristu jako o "světle světa". Tuto vlastní světelnou symboliku využilo křesťanství k ustanovení doby a formy liturgických oslav narození Ježíše Krista. Na základě představy Krista jako "slunce spravedlnosti" (Mal 3,20) se někteří teologové 3. století (např. Kléméns Alexandrijský či Hippolytos) pokoušeli pomocí alegorických výpočtů dokázat, že se Ježíš narodil v den zimního slunovratu (tedy v den zrození nového slunce). Mnohem větší roli však zde sehrála skutečnost, že křesťanství bylo nuceno reagovat na velký rozvoj uctívání slunečních božstev v řecko-římském světě v průběhu 3. století. Oslavy Ježíšova narození proto mohou býti do jisté míry chápány jako konkurenční a protestní oslavy křesťanské církve vůči pohanským slunečním kultům. První formy oslav vánočních událostí nacházíme ve 3. (podle některých badatelů již ve 2.) století v Egyptě, kde se narození Krista připomínalo 6. ledna jako den Zjevení Páně. Můžeme zde vystopovat vazbu na tehdy všeobecně rozšířený náboženský motiv epifanií, tedy zjevení Boha na zemi či projevení jeho božství. Vedle Ježíšova narození byly za epifanii považovány, a proto ve stejný den i slaveny, také klanění mudrců, Ježíšův křest (jako jeho duchovní zrození) a svatba v Káně Galilejské (jako Ježíšův první zázrak). Konkrétní termín slavení souvisel s pohanskými slunečními obřady, především s oslavou svátku narozenin božstva Aióna, která se konala v noci z 5. na 6. ledna v egyptské Alexandrii. Křesťanské slavení epifanie, jehož prvotním cílem bylo nahradit původní pohanské zvyklosti, se později rozšířilo do Sýrie, Antiochie a přes Jeruzalém do Arménie, kde zůstává dodnes zachováno jako oslava narození Ježíše Krista. Podobně jako na Východě s ustanovením data epifanie na 6. ledna, byla i na Západě hlavním motivem určení přesného data vánočních oslav reakce křesťanstva na starší pohanské tradice spojené se slavením zimního slunovratu ve slunečních kultech. Jednalo se především o pohanský státní svátek Natale Solis invicti ("narozeniny nepřemožitelného boha Slunce"), který byl od roku 274 z rozhodnutí císaře Aureliána slaven 25. prosince v celé říši na počest narozenin slunečního boha Mithry. Je možné v této souvislosti uvažovat také o určitém vlivu tzv. Saturnálií (oslav na počest boha Saturna), které se konaly ve dnech prosince a později trvaly spoutat silou. Nebyl to vír, který by se dal ovládat kouzly. A nebyla to ani fontána z perel a diamantů, která by se dala koupit za peníze. Byl to jen drobounký, třpytivý pramínek, z něhož se mohl každý napít zdarma ovšem to jste pak museli pokleknout, abyste se napili. Poutníky to poznání nepříjemně zaskočilo. Válečník byl v plné zbroji, a proto se nedokázal ohnout. Čarodějčina dlouhá kouzelná róba by se zase mohla ušpinit a ztratila by svou moc. A obchodník byl tak vycpaný penězi, že stačilo, aby se jen trošku sklonil a už se z něj mince kutálely do zapadlých koutů a škvír v zemi. Ani jeden z těch dokonale vybavených hledačů se nedokázal sehnout, aby se napil z pramene živé vody. Existovalo pouze jediné řešení. A tak válečník odložil brnění. Kouzelnice si sundala kouzelné roucho. A obchodník se zbavil oděvu naditého penězi. A potom mohl každý z nich nahý pokleknout, aby se napil z pramene živé vody a oblažil se jejím sladkým, chladným a třpytivě průzračným požehnáním. Margaret Silfová, Radost pro duši až do 23. prosince. Slavení Vánoc 25. prosince máme poprvé doloženo až roku 354 v Římě, připomínka Kristova narození však onoho roku s největší pravděpodobností neproběhla v tomto termínu poprvé, nýbrž již měla určitou delší tradici. Zvyk slavit zrození Ježíše Krista 25. prosince se postupně šířil po celé církvi, k přesunu oslav z 6. ledna nakonec došlo i ve východních oblastech. Západní církev naopak přijala Zjevení Páně 6. ledna jako den, kdy si připomíná příchod mudrců, Ježíšův křest a první zázrak na svatbě v Káně. Je tedy zřejmé, že termín, ve kterém si křesťané připomínají výročí narození svého Spasitele, není s největší pravděpodobností možné považovat za skutečné datum Kristova narození. Odpůrci křesťanství samozřejmě mohou tento závěr použít jako argument dokládající "lživost" křesťanské zvěsti. Přijímáme-li však Ježíše Krista jako Božího Syna, který přišel mezi nás lidi, aby zemřel za naše hříchy, musíme se na celou situaci podívat jinýma očima. Zásadním problémem pro nás nemá být, zda slavíme Kristův příchod na svět 25. prosince, 6. ledna či kdykoliv jindy. Podstatné je, že se radujeme společně s celým křesťanským společenstvím a že je tato oslava zaštítěna autoritou církve. Autoritou, která pod vedením Ducha Svatého o datu, kdy je záhodno si připomínat vánoční události, rozhodla. A především je důležité poselství, které nám Vánoce znovu a znovu připomínají: "Narodil se Kristus Pán, veselme se..." Kamil Štencel Vstávají ze sna pastýři Václav Renč Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou. A bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou. Nad holým chlévem z kamení, co hledí dolů k městu, hoří to Boží znamení a osvětluje cestu. Svolává k chlévu ze všech stran i anděle i lidi. A kdo má srdce dokořán, každý to světlo vidí

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)

NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) NOVÝ ČS. ZÁPAS 5 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 30. ledna 2005 * cena 7 Kč Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) Když se obyčejní

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Společenství. Vánoční

Společenství. Vánoční 06 /09 Vánoční Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo (Iz 9,1). BSH: PŘEHLED VÁNČNÍCH BHSLUŽEB.2 60 LET KNĚŽSTVÍ P. JSEF HLK....9 MNS. VÁCLV

Více

V i n n ý k m e n. číslo 8. Občasník Brněnské diecéze. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 - 1 -

V i n n ý k m e n. číslo 8. Občasník Brněnské diecéze. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 - 1 - V i n n ý k m e n Občasník Brněnské diecéze Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 číslo 8-1 - Obsah Slovo bratra biskupa P. Šandery... 4 Modlitba před studiem... 6 Památka zesnulých (P. Neumann)...

Více

Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 11. prosince 2005 * cena 7 Kč

Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 11. prosince 2005 * cena 7 Kč NOVÝ ČS. ZÁPAS 50 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 11. prosince 2005 * cena 7 Kč Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš." (J 1,20) (J 1,19-28) Lidské srdce přijímá Boží

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 1 ñ nor 2009 LONI O 3. NEDĚLI ADVENTNÍ navštívil kostel Panny Marie Královny míru v Praze 4 pražský arcibiskup a

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 Čtení: J 1,19-28; Fp 4,4-8; J 1,19-28 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

COM MUNIO. vánoce. 5/10 Starokatolická církev v ČR

COM MUNIO. vánoce. 5/10 Starokatolická církev v ČR COM MUNIO vánoce 5/10 Starokatolická církev v ČR pastýřský list k vánočním svátkům 2010 a sláva Páně se rozzářila kolem nich. (L 2,9b) Milovaní sourozenci v Kristu, sestry a bratři, naplnil se čas a my

Více

Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. 7/2008. www.milujte.se

Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. 7/2008. www.milujte.se www.milujte.se 7/2008 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do

Více

Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám

Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám Narodil se Kristus Pán radujme se veselme se narodil se nám Heřmanův Městec prosinec 2011 Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo... Neboť

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2015 Číslo 3 Ročník 21 Úvodník - P. Marek Glac Liturgický kalendář Slovo z Charity Světec měsíce Maltézáci oslavili čtvrtý rok 2015 Rok zasvěceného života Rosteme ve

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více