SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s."

Transkript

1 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (viz. níže uvedená tabulka). Podpora PGRLF, a.s. se vztahuje zejména na: traktory, secí stroje, sklízecí mlátičky, sklízeče cukrovky, stroje podporující technologie minimálního zpracování půdy, zabudované linky a technologické systémy pro skladování zemědělských produktů (objemových krmiv) adaptéry ke sklízecím mlátičkám b) investice, které jsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Opatření investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu na které však na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství nebudou v roce 2006 podpory z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství dočasně poskytovány (Dodatek č. 4 k Pokynům pro poskytování podpor PGRLF, a.s., platný od ). Přijatelné výdaje v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství: PODOPATŘENÍ Investiční záměr a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz 0001 podlahy včetně lože a plochy krmiště 0002 rošty 0003 stájová kanalizace 0004 izolace tepelné, vlhkostní 0005 vrata 0006 dveře 0007 okna 0008 rozvod vody ve stáji 0009 elektroinstalace a uzemnění ve stáji 0010 osvětlení ve stáji 0011 rekonstrukce pevných výběhů v návaznosti na stáj 0012 výstavba pevných výběhů v návaznosti na stáj 0013 budování pastevních areálů se všemi nezbytnými doprovodnými stavbami 1

2 (oplocení, přístřešky, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch) 0014 zimoviště 0015 bourání 0016 konstrukce haly 0017 konstrukce střechy 0018 stropy 0019 technologie ustájení 0020 technologie napájení 0021 technologie krmení 0022 technologie větrání 0023 technologie odklizu kejdy a chlévské mrvy 0024 technologie v čekárně před dojením 0025 technologie dojení 0026 fixační boxy a klece 0027 kafilerní boxy 0028 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0029 stavební práce příspěvek v naturáliích 0030 bankovní poplatky 0031 posouzení EIA 0032 podnikatelský záměr 0033 studie proveditelnosti 0034 marketingová studie 0035 náklady účetnictví projektu 0036 nákup pozemku 0037 nákup nemovitosti 0039 silážní žlaby 0040 střešní krytina Investiční záměr b) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic 0001 technologie pro chovy nosnic 0002 technologické vybavení líhnutí pro drůbež 0003 technologické vybavení na značení vajec 0004 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0005 stavební práce příspěvek v naturáliích 0006 bankovní poplatky 0007 posouzení EIA 0008 podnikatelský záměr 0009 studie proveditelnosti 0010 marketingová studie 0011 náklady účetnictví projektu 0012 nákup pozemku 0013 nákup nemovitosti 2

3 Investiční záměr c) zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy 0001 výstavba jímek 0002 kontrolní systém jímek 0003 výdejní místo jímek 0004 technologie čerpání 0005 technologie míchání a vypouštění kejdy 0006 technologie separace nebo předčištění kejdy 0007 sběrné a přečerpávací jímky 0008 výstavba pevných hnojišť 0009 rekonstrukce pevných hnojišť 0010 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0011 stavební práce příspěvek v naturáliích 0012 bankovní poplatky 0013 posouzení EIA 0014 podnikatelský záměr 0015 studie proveditelnosti 0016 marketingová studie 0017 náklady účetnictví projektu 0018 nákup pozemku 0019 nákup nemovitosti 0021 rekonstrukce jímek Investiční záměr d) investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny 0001 rekonstrukce skladovacích kapacit - vlastní prostory pro skladování stavební úpravy a rekonstrukce 0002 rekonstrukce skladovacích kapacit - izolace tepelné, vlhkostní a plynové 0003 rekonstrukce skladovacích kapacit - připojení na energetické/vodní vedení ve vztahu k provoznímu příslušenství 0004 zařízení strojovny související s technologií skladování 0005 zařízení strojovny - související vybavení HW a SW 0006 technologie přípravy na expedici - technologie třídění a balení (příprava na expedici zboží ze skladu) 0007 technologie skladování - technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu 0008 zařízení na testování, diagnostiku, měření a regulaci 0009 technologie zpracování odpadů 0010 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0011 stavební práce příspěvek v naturáliích 0012 bankovní poplatky 0013 posouzení EIA 0014 podnikatelský záměr 0015 studie proveditelnosti 0016 marketingová studie 3

4 0017 náklady účetnictví projektu 0018 nákup pozemku 0019 nákup nemovitosti 0021 Technologie přípravy na skladování technologie třídění, mytí,krájení, krouhání,chlazení a mražení Investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu 0003 postřikovače 0005 krmné samozakládací vozy 0007 technologie pro údržbu luk a pastvin 0008 stroje pro sklizeň pícnin 0009 stroje pro sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny 0010 stroje pro sklizeň a posklizňovou úpravu chmele 0011 speciální stroje a speciální agregáty k výsadbě ovoce 0012 speciální stroje a speciální agregáty ke sklizni ovoce 0013 speciální stroje a speciální agregáty k posklizňové úpravě ovoce 0014 speciální stroje a speciální agregáty k výsadbě léčivých a vonných rostlin 0015 speciální stroje a speciální agregáty ke sklizni léčivých a vonných rostlin 0016 speciální stroje a speciální agregáty k posklizňové úpravě léčivých a vonných rostlin 0017 speciální stroje a speciální agregáty k výsadbě rostlin pro výrobu vláken 0018 speciální stroje a speciální agregáty ke sklizni rostlin pro výrobu vláken 0019 speciální stroje a speciální agregáty k posklizňové úpravě rostlin pro výrobu vláken 0020 stroje na aplikaci kejdy - kejdovače pro povrchovou řádkovou aplikaci nebo podpovrchové zapravení 0021 rozmetadla hnoje 0022 odplevelovače 0023 překopávače kompostu 0027 bankovní poplatky 0028 podnikatelský záměr 0029 studie proveditelnosti 0030 marketingová studie 0031 náklady účetnictví projektu PODOPATŘENÍ Investiční záměr a) výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků 0001 investice do rekonstrukce stávajícího objektu - vlastní prostory pro prodej stavební úpravy a rekonstrukce 0002 investice do vybavení prodejny - zařízení související s prodejem zemědělských produktů 0003 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0004 stavební práce příspěvek v naturáliích 0005 bankovní poplatky 0006 posouzení EIA 4

5 0007 podnikatelský záměr 0008 studie proveditelnosti 0009 marketingová studie 0010 náklady účetnictví projektu 0011 nákup pozemku 0012 nákup nemovitosti 0014 stavební investice -vlastní prostory pro výrobu a zpracování náklady na výstavbu objektů 0015 stavební investice -vlastní prostory pro výrobu a zpracování náklady na rekonstrukci stávajících objektů 0016 investice do strojního a technologického vybavení - zabudované strojní linky 0017 investice do strojního a technologického vybavení - technologické a regulační systémy Investiční záměr b) výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh 0001 stavební investice -vlastní prostory pro výrobu a zpracování náklady na výstavbu objektů 0002 stavební investice -vlastní prostory pro výrobu a zpracování náklady na rekonstrukci stávajících objektů 0003 investice do strojního a technologického vybavení - zabudované strojní linky 0004 investice do strojního a technologického vybavení - technologické a regulační systémy 0005 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0006 stavební práce příspěvek v naturáliích 0007 bankovní poplatky 0008 posouzení EIA 0009 podnikatelský záměr 0010 studie proveditelnosti 0011 marketingová studie 0012 náklady účetnictví projektu 0013 nákup pozemku 0014 nákup nemovitosti Investiční záměr c) výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti, a její uvádění na trh 0001 stavební investice - vlastní prostory pro výrobu a zpracování náklady na výstavbu objektů 0002 stavební investice - vlastní prostory pro výrobu a zpracování náklady na rekonstrukci stávajících objektů 0003 investice do strojního a technologického vybavení - zabudované strojní linky 0004 investice do strojního a technologického vybavení - technologické a regulační systémy 0005 odpisy nemovitého majetku nebo zařízení 0006 stavební práce příspěvek v naturáliích 0007 bankovní poplatky 0008 posouzení EIA 5

6 0009 podnikatelský záměr 0010 studie proveditelnosti 0011 marketingová studie 0012 náklady účetnictví projektu 0013 nákup pozemku 0014 nákup nemovitosti 6

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

Samostatná příloha 9. Přehled podmínek pro Fiche opatření. (vydávána jako samostatná část)

Samostatná příloha 9. Přehled podmínek pro Fiche opatření. (vydávána jako samostatná část) Samostatná příloha 9 Přehled podmínek pro Fiche opatření (vydávána jako samostatná část) - 1 - Obsah PŘEHLED PODMÍNEK PRO FICHE OPATŘENÍ... 3 PŘEHLED MOŢNÝCH OPATŘENÍ/PODOPATŘENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ FICHÍ...

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským Podopatření I.1.3.1. Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Popis podopatření Dotace je zaměřena

Více

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stavební úpravy

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 18. kolo příjmu žádostí

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 18. kolo příjmu žádostí ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 18. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE

METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice IČO:26663503 METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Strategický

Více

OP Vzdělávání pro konkureneschopnost

OP Vzdělávání pro konkureneschopnost Zpravodaj pro žadatele a příjemce dotace 1 ÚNOR 2014 ZDARMA Program rozvoje venkova zažádejte o 60% dotace pro váš mikropodnik! OP Vzdělávání pro konkureneschopnost dotace pro města a obce na ICT Program

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. A.1.8. A.1.9. Vymezení pojmů č.j.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 18.1.2006 Pokyny pro poskytování

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 20. kolo příjmu žádostí

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 20. kolo příjmu žádostí ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 20. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 Sb., ZÁKON O

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 40495/2015-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. PGRLF, a.s.: 5030/08 stav k 5.2.2008 I. ZÁSADY poskytování finanční podpory u jednotlivých investičních programů

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON FARM MACHINERY H. Řezbová, O.Škubna ČZU Praha - Katedra ekonomiky Abstract In the paper, there is analyzed the impact

Více

REFERENCE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

REFERENCE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost EUROGRANT působí na území celé České republiky od roku 1999. Poskytováním služeb v oboru odborného dotačního, finančního poradenství se zabývá od druhé poloviny

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení FINANCE 0.

Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení FINANCE 0. Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení FINANCE 0.0 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměry b), c), d) 1. Popis opatření Opatření je zaměřeno

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Rybářství Třeboň a.s. V Praze, 3.5.2006 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví U Zimního

Více