Prvoci - kmen Třídy: 1. nálevníci 2. kořenonožci 3. bičíkovci 4. výtrusovci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvoci - kmen Třídy: 1. nálevníci 2. kořenonožci 3. bičíkovci 4. výtrusovci"

Transkript

1 Systém bezobratlých Říše: živočichové Podříše: jednobuněční mnohobuněční Kmen: prvoci 1. žahavci 2. ploštěnci 3. hlísti 4. měkkýši 5. kroužkovci 6. členovci 4)výtrusovi Prvoci - kmen Třídy: 1. nálevníci 2. kořenonožci 3. bičíkovci 4. výtrusovci Nálevníci (třída) Z: 1. trepka velká - žije ve vodě, i znečištěné - má organely - význam - čistění vody - rozmnožování - nepohlavní- příčné dělení Stavba a funkce organel: brvy - pohyb cytoplazmatická membrána změna tvaru těla velké jádro - řídící funkce jadérko - rozmnožování stažitelná vakuola - hromadění a výdej odpadních látek potravní vakuola - zpracování potravy buněčná ústa - příjem potravy 2. vířenka - žije přisedle, tvoří kolonie - je ve stojatých sladkých vodách Kořenonožci (třída) - nemají stálý tvar těla - pohyb pomocí panožek Z: 1. měňavka velká - sladkovodní nádrže 2. měňavka úplavičná - vnitřní parazit v tenkém střevě - úplavice 3. dírkonošci - moře, vápenité schránky 4. mřížovci - moře, křemičité schránky Bičíkovci (třída) - mají bičík Z: 1. krásnoočko štíhlé, zelené - rozhraní mezi rostlinnou a živočišnou říší - červená světločivná skvrna (stigma) - reakce na světlo 2. trypanozoma spavičná - Afrika - parazit v krvi - způsobuje spavou nemoc - přenáší moucha tse-tse

2 Výtrusovci (třída) - vnitřní parazité - vytvářejí spory ( výtrusy ) přečkávají nepříznivé podmínky mimo tělo hostitele Z: 1. zimnička - tropy, přenáší jí komár rodu Anofeles - nemoc malárie 2. kokcidie - u králíků, zajíců 3. toxoplazma přenašeči - kočkovité šelmy - u člověka a teplokrevných živočichů způsobuje onemocnění Žahavci - kmen - vodní živočichové (slaná, sladká voda) - tělo tvořeno 2 vrstvami buněk - láčka - trávicí soustava - společný ústní i vyvrhovací otvor - chapadla se žahavými buňkami - ochrana, usmrcení kořisti - dýchání - celý povrch těla - nervová soustava - rozptýlená - potrava - plankton - regenerace = obnova - rozmnožování - nepohlavní pučení - pohlavní - hermafrodit (obojetník) - má samčí i samičí pohlavní buňky třídy - polypovci - medúzovci - korálnatci 1. třída - polypovci Z: nezmar zelený, hnědý - 1,5 cm - sladká čistá voda - žije přisedle - nožní terč 2. třída - medúzovci Z: talířovka ušatá - Středozemní moře, Atlantik - živí se dravě - drobní korýši, rybí potěr 3. třída - korálnatci - žijí přisedle v koloniích - vápenité schránky - z odumřelých korálové útesy (pod vodou), ostrovy (nad vodou) Z: 1. korál červený - teplá moře - odumřelé schránky - šperkařství 2. sasanka velkolepá 3. sasanka karafiátová 4. sasanka plášťová - symbióza s rakem poustevníčkem 5. venušin vějíř Ploštěnci - kmen 1. třída - ploštěnky 2. třída - motolice 3. třída tasemnice

3 1. třída - ploštěnky Z: ploštěnka mléčná - v řekách, rybníkách (na kamenech) - potrava - drobní živočichové a řasy - trávicí soustava - společný ústní i vyvrhovací otvor uprostřed těla, rozvětvené střevo - nervová soustava - provazovitá - rozmnožovací soustava - pohlavní - hermafrodit - spermie a vajíčka dozrávají v odlišné době, není možné samooplození, nutný druhý jedinec - nepohlavní - regenerace - vylučovací soustava - plaménkové buňky 2. třída - motolice Z: motolice jaterní - cizopasníci cm - střídání hostitelů - játra obratlovců (ovce, koza) - konečný hostitel - vodní plž mezihostitel - na hlavě a na břiše má přísavky - hermafrodit 3. třída - tasemnice Z: 1. tasemnice bezbranná - hlavička s přísavkami - ploché článkované tělo - až 10 m - poslední články - velké množství oplozených vajíček - ven z těla hostitele trusem - střídání hostitelů - člověk, kočka, pes - tenké střevo - mezihostitel - svaly hovězího dobytka - trávicí soustava - celým povrchem těla - dýchací soustava - nepotřebuje kyslík - rozmnožovací soustava - hermafrodit cyklus: článek s oplozenými vajíčky ven z těla s výkaly -> tráva -> kráva -> v žaludku drobné larvy -> krevním oběhem do svalů -> tam vznik měchýřků (boubel) -> sní člověk -> střeva - prevence: dokonale uvařené nebo propečené maso, důsledná kontrola veterináře 2. tasemnice dlouhočlenná - střevo člověka - střídání hostitelů - psi, člověk - mezihostitel prasata Hlísti - kmen - nečlánkované válcovité tělo kryté kutikulou - trávicí soustava trubicovitá - ústní a vyvrhovaní otvor - volně žijící i cizopasníci Z: 1. škrkavka dětská - parazit v tenkém střevě člověka, cm - oddělené pohlaví - cyklus: oplozená vajíčka ven se stolicí -> hnojiště ->louky, pole, zahrady -> neomytá zelenina -> člověk -> v žaludku se uvolní larva -> složitý vývoj přes plíce do tenkého střeva (dospělá) - prevence - nehnojit zeleninu lidskými výkaly - důkladné očistění a omytí syrové zeleniny - uvaření 2. roup dětský - několik mm - tlusté a slepé střevo - v noci samička vylézá z konečníku -> klade vajíčka -> svědění -> škrábání -> za nehty -> neumyté ruce -> do úst

4 - oddělené pohlaví - sameček brzy uhyne - prevence - mytí rukou po záchodě a před jídlem MĚKKÝŠI - kmen - měkké tělo - žijí ve vodě i na souši Třídy: 1) plži 2) mlži 3) hlavonožci Plži - býložravci - tělo = hlava, noha, útrobní vak - hlava - ústní otvor s drsným jazýčkem - tykadla - 2 páry - kratší - hmat, chuť - delší - oči - noha - svalnatá + sliz pohyb - útrobní vak - obsahuje vnitřní orgány - kryt kožovitým štítem nebo ulitou - vápenitá schránka - u hlemýždě se ulita v nepříznivých podmínkách zavírá - sucho - blanité víčko - zima - vápenité víčko - trávicí soustava - otevřená - cévní soustava - otevřená - krev namodralá - dýchací soustava - suchozemští- plicní vak - vodní žábry - rozmnožování - hermafrodit - musí dojít ke spáření - výměna spermií - oplozená vajíčka do jamky - někteří - oddělené pohlaví (bahenka) - přímý vývoj - mláďata stejná jako dospělci Z: 1. SUCHOZEMŠTÍ PLŽI - dýchají vzdušný kyslík plícemi 1. mají ulitu - hlemýžď zahradní - páskovka hajní 2. mají kožnatý štít - slimák popelavý - plzák lesní - slimáček polní 2. SLADKOVODNÍ PLŽI 1. plovatka bahenní - stojaté vody, plíce - ulita protažená do špičky 2. okružák ploský - schránka v rovině, plíce - stojaté vody 3. bahenka živorodá - žábry, u dna 4. bahnatka malá - hostitel motolice jaterní, plíce 3. MOŘŠTÍ PLŽI - někteří vylučují ve slinách kyselinu sírovou - naleptávají ulity jiných plžů -> potrava 1. ostranka jaderská - ve středověku zdroj purpurového barviva - vzácné 2. homolice mramorovaná - dravá - kořist usmrcuje jedem 3. zavinutec 4. křídlatec

5 Mlži - vodní živočichové - tělo - 2 lastury z uhličitanu vápenatého - spojené vazy, uvnitř perleťová vrstva - zakrnělá hlava, útrobní vak, svalnatá noha - pohyb - dýchání - žábry - rozmnožování - oddělené pohlaví - nepřímý vývoj - vajíčko - larva (parazituje na ploutvích ryb) - dospělec - potrava - mikroskopický plankton a) sladkovodní Z: škeble rybničná - mírně tekoucí, stojatá voda perlorodka říční - čisté vody - zrnko písku perla, výskyt - Šumava, ČM Vysočina - chráněná! velevrub malířský - čisté vody, rybníky - vzácně na Šumavě - lastury spojeny zámkem, malíři ho dříve používali jako paletu b) mořští Z: perlotvorka mořská - perly ústřice jedlá - teplá moře srdcovka jedlá hřebenatka slávka jedlá zéva obrovská - až 1,3m, 200kg Hlavonožci - moře, živí se dravě - noha přeměněna na 8-10 chapadel s přísavkami a nálevku - v případě nebezpečí vystřikuje vodu rychlý pohyb vzad - únik - dýchání - žábry - oddělené pohlaví Z: sépie obecná - inkoustová žláza, sépiová kost - zbytek skořápky chobotnice pobřežní - 8 ramen s přísavkami krakatice obrovská - 8 kratších + 2 delší ramena oliheň kalamár Kroužkovci (kmen) - článkované tělo s pravidelně se opakujícími orgány - pohyb- svalovina, štětinky, sliz - dýchá celým povrchem těla - nervová soustava žebříčkovitá - vylučovací soustava nefridie Třídy: 1, mnohoštětinatci 2, máloštětinatci 3, pijavice 1. třída: mnohoštětinatci - žijí v moři - žábry

6 2. třída: máloštětinatci - hermafrodit - opasek - kokon (obal okolo oplozených vajíček) - oplozená vajíčka do země - vývin přímý Z: 1, žížala obecná význam: - provětrání půdy - tvorba humusu - potrava pro živočichy nemá oči, celý povrch těla citlivý na světlo 2, nítěnka obecná - bahno, stojaté vody význam: - potrava ryb - bioindikátor znečištění 3. třída: pijavice - bez brv - svalnaté přísavky - vnější parazité Z: 1, pijavka lékařská 2, pijavka koňská 3, chobotnatka rybí ČLENOVCI (kmen) článkované tělo a končetiny třídy: 1, pavoukovci 2, korýši 3, stonožky 4, mnohonožky 5, chvostoskoci 6, hmyz 1,třída: Pavoukovci - hlavohruď, zadeček - klepítka - 4 páry nohou - plicní vaky Řády: 1, pavouci 2, sekáči 3, roztoči 4, štíři 1. řád: pavouci - hlavohruď - oči - ústní otvor - 4 páry končetin - 1 pár makadel - zadeček - snovací bradavky - oddělené pohlaví - vývin přímý - potrava hmyz mimotělní trávení

7 Z: 1, křižák obecný kresba na hřbetě (nerozpustné odpadní látky) 2, pokoutník domácí šikmé pavučiny v rozích 3, běžníci - netkají pavučiny - mění barvu - babí léto = na vláknech se mladí pavoučci přemisťují z hnízda, konec léta 4, vodouch stříbřitý - ve vodě - zvon = z pavučin, zachycuje vzduchové bubliny, zásoby hmyzu, vajíčka 5, sklípkani cm, chlupaté, tropy - nebezpečné pro člověka 2. řád: sekáči - netkají pavučiny (nemají snovací bradavky) - dlouhé tenké nohy - v nebezpečí odvrhují - regenerace Z: sekáč domácí 3. řád: roztoči - drobní živočichové - potrava: R nebo Ž zbytky organ. látek v půdě Z: 1, klíště obecné - vývin nepřímý: vejce v půdě - larva 3 páry končetin- nymfa (larva se 4páry končetin) - dospělec - cizopasník - nemoci: a, borelióza (bakterie) b, klíšťová encefalitida (zánět mozkových blan vir) 2, zákožka svrabová svrab 4. řád: štíři - jedová žláza na zadečku - tropy - noční dravci Z: štír kýlnatý u nás 2,třída: KORÝŠI - krunýř - 2 páry tykadel hmat, čich(kratší) Z: 1, rak říční CH - klepeta - vývin přímý samička nosí kokon s oploz. vajíčky na zadečku - potrava mrtvá těla Ž, R - žábry 2, rak bahenní - znečištěná voda 3, rak americký - znečištěná voda 4, humr evropský moře 5, krab obecný moře 6, langusta obecná moře 7, perloočka součást planktonu, voda 8, buchanka součást planktonu, voda 9, stinka obecná potrava tlející zbytky, souše

8 3,třída: STONOŽKY - na každém článku 1 pár končetin - dravci - kusadlové nožky s jedovou žlázou Z: stonožka škvorová 4,třída: MNOHONOŽKY - na každém článku 2 páry končetin - živí se organickými látkami (tlející zbytky)-býložravci Z: mnohonožka zemní 5,třída: CHVOSTOSKOCI - skáčou - půda - živí se tlejícím listím Z: 1, chvostoskok 2, larvěnka obrovská 6,třída: Hmyz - 3 páry končetin - hlava, hruď, zadeček - 2 páry křídel Stavba těla: - 1 pár tykadel ( hmat, čich) - složené oči - ústní ústrojí - 1. kousací ( brouci, kobylky ) - 2. bodavě sací ( komár..) - 3. lízavě sací ( včela..) - 4. sací ( motýl ) - 5. lízací ( moucha ) - typy nohou - 1. kráčivé (brouci...) - 2. skákací (kobylky ) - 3. přichycovací (veš ) - 4. s přísavnými polštářky (moucha.) - 5. hrabavé (krtonožka ) - 6. plovací (bruslařka ) - dýchání vzdušnice - nepřímý vývin vajíčko larva - dospělec a) proměna nedokonalá b) proměna dokonalá vajíčko ano ano larva ano ano kukla ne ano dospělec ano ano

Vznik a vývoj Země. Vznik a vývoj Země /otázky a úkoly/

Vznik a vývoj Země. Vznik a vývoj Země /otázky a úkoly/ Vznik a vývoj Země - Hvězdy: nebeská tělesa podobná Slunci - Planety: nebeská tělesa podobná naší Zemi Hvězdy i planety se neustále pohybují a proměňují. Sluneční soustava - Slunce a kolem něj obíhající

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH

FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH KBI/P302, KBI/K202 Jaromír Hajer Ústí nad Labem 2013 Obor: 1501R001 Biologie prezenční a kombinovaná Klíčová

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Parazitární nemoci psů

Parazitární nemoci psů Parazitární nemoci psů Škrkavky, tasemnice, měchovec psí, kokcidióza, toxoplazmóza, giardióza, blechy, svrab, plicní parazité, klíšťata Parazité Žijí na úkor hostitele, obtěžují svojí přítomností (svědění

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Maturitní téma č.22 POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Pohyb je jedním z nejzákladnějších projevů činnosti živého organismu. Pohyb = lokomoce. Nejjednodušší formy pohybu: Fagocytóza schopnost pohlcení velké molekuly

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Návod a správné odpovědi

Návod a správné odpovědi Návod a správné odpovědi Co kde najdete? Herní návod strana 3 Co znamenají jednotlivé vlastnosti na kartičkách? strana 11 16 hracích žetonů ( žluté, zelené, modré, červené) Herní návod Zábavná a napínavá

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009 43. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie A, B INFORMACE A POKYNY

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie Maturitní otázky z biologie 1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony ekologie ekosystém 2. archea, prokaryota ekologie populace, společenstva 3. prvoci ekologie organismy a prostředí 4. diblastica

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! BIOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST BIM0D11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 46 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos 1 NĚKTERÉ INFEKČNÍ NEMOCI jsou roztříděny dle typické, převažující brány infekce původce se však může dostat do organizmu i jinou než převažující cestou (např. v případě většiny nemocí šířených vzdušnou

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Určovací seminář škůdců v potravinářství - ostatní druhy škůdců

Určovací seminář škůdců v potravinářství - ostatní druhy škůdců Určovací seminář škůdců v potravinářství - ostatní druhy škůdců Mgr. Veronika Damková Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí Rybenka obecná (Lepisma saccharina) Jedná se o jednobarevný

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

EU peníze školám. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Materiál vytvořil/a. Pilotováno. Prezentace učitelů ZŠ Poličná,

EU peníze školám. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Materiál vytvořil/a. Pilotováno. Prezentace učitelů ZŠ Poličná, EU peníze školám Prezentace učitelů ZŠ Poličná, je možné si vyžádat přes email, popřípadě využít stažení na USB V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Materiál vytvořil/a Pilotováno Označení

Více

Celoroční pozorování ekosystému Petynka

Celoroční pozorování ekosystému Petynka Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: primárního vzdělávání učitelství pro základní školy 1. stupeň ZŠ Celoroční pozorování ekosystému Petynka The annual

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Jak nám škodí paraziti,

Jak nám škodí paraziti, Ing. Hana Bláhová se věnuje detoxikační medicíně téměř deset let a o parazitech toho ví opravdu hodně. Přednáší na témata Jak nám škodí paraziti, kde uvádí souvislost parazitární zátěže s dosud nerozpoznanými

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 46. ročník školní rok 20-202 Autorská řešení soutěžních úloh krajská kola kategorií A a B Praha 202 Biologická

Více