ÚVOD ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Za redakci... Obsah. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Tiráž Zvoničky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Za redakci... Obsah. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Tiráž Zvoničky"

Transkript

1 KVĚTEN ROKU 2014 Život si tvoříme svými každodenními volbami, a proto převezměme zodpovědnost za to, co jsme vytvořili... Nelíbí-li se nám to, můžeme to změnit! Z knížky: Poznej svůj cíl / Zdeňka Jordánová

2 ÚVOD Za redakci... Vážení čtenáři, Jsou to čtyři roky co poprvé vyšel původní Zpravodaj v novém formátu pojmenovaném jako Zvonička. Za tu dobu jste se mohli v jednotlivých číslech seznámit s informacemi Obecního úřadu, s kulturním, sportovním a společenském dění v obci. V této práci chceme i nadále pokračovat a Zvoničce přejeme do roku 2014 mnoho spokojených čtenářů. Obsah Za redakci / Obsah / Sloupek / Tiráž... 2 Ze zasedání obecního zastupitelstva Obecní úřad informuje... 5 Velikonoce Myslivecké sdružení / Václav Kaňka SK Žitovlice-Pojedy Turnaje a soutěže Poezie Pel-Mel Adventní setkání / Galerie Pojedy Galerie Pojedy a Divadlo Budil Vás zvou: Bubnování pro radost a zdraví Trojkoncert: Dáša fon Fľaša, Lipno, Bez přísad / Galerie Pojedy Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Jitka Benešová, smíšené zboží Svídnice, žádá obecní zastupitelstvo o příspěvek na pojízdnou prodejnu na rok Obecní zastupitelstvo projednávalo příspěvek ve výši 5000,- Kč. 2) Anketa o budově školy účastnilo se jí 57 občanů a na otázky odpověděli takto: 1. Myslíte si, že má budova pro obec dostatečné využití Ano: 33 občanů Ne: 23 občanů 2. Má smysl investovat do budovy peníze z rozpočtu obce Ano: 30 občanů Ne: 23 občanů 3. Souhlasili by jste s případným vstupem investora se svým projektem Ano: 36 občanů Ne: 21 občanů 4. Souhlasili by jste s případným odprodejem Ano: 18 občanů Ne: 37 občanů 3) Elektronická aukce na hospodu proběhne dne ) Oprava budovy školy - 2 etapy V první etapě oprava střechy, výměna oken, dveří a vnitřní omítky, snížení stropů v prvním patře V druhé etapě fasáda Ze zasedání obecního zastupitelstva ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 1) Byla sestavena inventární komise a schválen plán inventur. Členy inventární komise jsou: Ing. Kříž, Kaňka, Staníček, Malý, Kmochová. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo možnost podání žádostí o dotace na: prodloužení obecního vodovodního řadu veřejné osvětlení 2 etapa oprava božích muk u hřbitova vybudování multifunkční hrací plochy 3) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočtové opatření č. 3. 4) Obecní zastupitelstvo provedlo na základě ústního podnětu pana J. Rozy místní šetření. Pan Roza si stěžuje, že mu před domem stojí voda. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Původně jsem si vybral pro mne blízké téma Šumavy úplně z jiného důvodu. Spojením zdánlivě nesouvisejících zeměpisných výrazů v úvodním nadpisu znamená, že je vše jinak. Myslel jsem si, jak čtenářům Zvoničky Šumavu přiblížím a zároveň pomůžu těm, kteří si nejsou jistí, zda je to hospodářský les nebo národní park. Chtěl jsem psát o tom, jak je rozlehlá svou plochou, že je téměř stále zelená nádhernými smrčinami a jen na podzim se v nižších polohách objevují barevné ostrůvky bučin či jeřábů. Že to byl dříve skutečný prales, či jak se dnes říká bezzásahová zóna a kdy v době dávno minulé tvořily tamní lesy souvislé pásy dvě stě až třistaletých porostů smrků a bučin. Věnovat jsem se chtěl i historii jejího osídlování a životu v centrální Šumavě, který byl díky přírodním podmínkám velmi tvrdý. To je ale téma asi na někdy jindy. Možná se budete ptát proč a co může spojovat Pojedy se zbylými místy? S Krymem asi možné důsledky nějakého negativního scénáře, což se doufejme nestane. Se Šumavou je to jiné. Pojedy mají totiž zvláštní statut zvaný památková zóna a Šumava je pro změnu národní park. Čtvercová náves a rozlehlé zdravé lesy nebo poměrně velké plochy holin. Spojnicí je, kromě volených orgánů určených pro řízení chodu obcí, státní úředník, který ve jménu práva řídí většinu stavebních záležitosti jak v Pojedech, tak i na Šumavě. Nelze nevnímat, že občané v obou oblastech to chápou jako újmu na své svobodě a nemožnosti plně rozhodovat o svých věcech. Začíná to třeba tím, že pojeďáci mají na listu vlastnictví uvedenou poznámku, že uvedená nemovitost se nachází v památkové zóně. Je to označení výhody nebo je to cejch? Mám na betonovou střešní tašku, musím Tiráž Zvoničky ale dát pálenou, která je dražší. Šumava je na tom ještě hůře, protože existence národního parku neumožňuje prakticky žádný průmyslový rozvoj, o pilu tam nezavadíte, dřevo se ve velkém odváží jinam, takže lidem zbývají pouze možnosti v ubytování. Výše takové investice se však blíží velmi slušné pražské adrese a tak to také končí. Místní jsou zaměstnáváni a přespolní vlastní. Shodou okolností jsem nedávno našel mapku protektorátu Čechy a Morava z roku 1940, která sloužila někomu z mých rodičů jako učební pomůcka. Na první pohled okleštěná naše republika ve vás jasně vzbudí pocit podobnosti situace na Šumavě a dnešní Ukrajině. Při toulkách za poznáním Šumavy se stále setkáváte s místy, kde stávaly osady či obce. Nezbylo tu po nich zhola nic, veškerá snaha a práce předchozích generací je pryč, jen zarostlé palouky, náznaky pobořených domů a cedule s informacemi kolik obyvatel tu žilo nebo bylo odsunuto před válkou nejdříve do českého vnitrozemí a po válce obráceně do Německa. Území tzv. sudet bylo po začátku Československé, pak Německé a potom zase Československé. Jak podobné tomu co se děje na Krymu. Nejdříve byl ruský, pak ho v dobrém rozmaru věnoval jeden mocný rus Ukrajině a teď je zase ruský. Češi museli pryč ze sudet, němci museli ze sudet, tataři museli z Krymu. Jedno bezpráví je nahrazováno dalším bezprávím a výsledky touhy po národní pospolitosti z té doby jsou i na Šumavě vidět do dnes. Tehdejší sudety posloužily jako třaskavina pro německou chuť polykat a dnešní Ukrajina je pro změnu sousto pro Rusko. Doufejme, že to nebude počátek prologu nějakého třetího dějství a že tato doba nepřipustí žádné další krutosti. Josef Kříž ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice Pojedy, květen Vydala obec Žitovlice Pojedy. Redakce: Josef Kříž, Martin Dohnal, Vendula Burger. Kontakt na redakci: Tisk: Janova dílna Nymburk. Grafi cká úprava: M. S. Dohnal. Obálka: Boží muka u Žitovlického hřbitova (kresba, M. S. Dohnal). Náklad 200 ks. Neprodejné Žitovlice Pojedy, všechna práva vyhrazena. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk nám zaslaly cenu vodného a stočného na rok Cena pitné vody za m 3 je 39,68 Kč, cena vody odkanalizované za m 3 je 39,27 Kč. 2) Starosta obce podepsal Smlouvu mandátní mezi obcí Žitovlice a městem Městec Králové na dopravní obslužnost. Příspěvek na rok 2014 činí ,- Kč (150 Kč x 176 trvale hlášených občanů). 3) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 2000,- Kč paní Němečkové za údržbu Pomníku padlých a autobusové zastávky na návsi v Pojedech. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 1000,- Kč panu Hroudovi za údržbu autobusové zastávky v Žitovlicích. Dále obecní zastupitelstvo schválilo balíčky ve výši 300,- Kč našich občanům žijícím v Domově důchodců v Rožďalovicích. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočet na rok 2014 na paragrafy jako přebytkový. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo upravený rozpočtový výhled na paragrafy na rok ) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočtové opatření č. 4. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) K 1. lednu 2014 je v obcích Žitovlice a Pojedy trvale hlášeno 177 osob. Rekreačních objektů je 74. 2) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s možnými investicemi, opravami a dalšími činnosti, které je možno realizovat v roce veřejné osvětlení - územní plán - nové stavební parcely - oprava hřbitova - oprava cest (cesta na Husánku, cesta k obecnímu úřadu a dále k p. Baštovi, cesta k R. Staníčkovi) - odvod dešťové vody (náves, příkopy) - dodělat část vodovodního řadu /od p. Bašty přes bytovku až k domku J. Kaňky/ 3) Pan Kubalík žádá obecní úřad o zakrytí příkopu, který slouží k odvádění dešťové vody podél cesty na Plácek a dále žádá o jeho udržování. 4) Městský úřad Nymburk, odbor výstavby nám zaslal Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu na den od 10,00 hod. v Nymburce. 5) Městský úřad Rožďalovice stavební úřad vydal rozhodnutí, ve kterém nařizuje odstranění stavby Dřevníku na pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Žitovlice. 2 3

3 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 6) Starosta obce se zúčastnil valné hromady MAS Svatojiřský les. 7) Od tohoto roku je u hřbitova v Žitovlicích na odpad přistavena popelnice. 8) Obecní zastupitelstvo projednávalo inventarizaci za rok Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo opravu plotových dílů v odchovně bažantů v Pojedech. 2) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s dopravní nehodou, která se stala na návsi v Žitovlicích. Na místě bylo sepsáno Potvrzení o účasti na dopravní nehodě. Dle potvrzení je škoda na zábradlí na návsi v Žitovlicích 10 tisíc Kč a na sloupu veřejného osvětlení 5 tisíc Kč. Starosta zaslal toho potvrzení na pojišťovnu a dále kontaktoval fi rmu Maděra a Šípek Poděbrady ohledně opravy sloupu veřejného osvětlení. 3) Obecní zastupitelstvo projednávalo žádost pana Kubalíka o zatravnění příkopu. Bylo provedeno místní šetření a na základě toho obecní zastupitelstvo nepředpokládá zatrubnění příkopu z důvodu jeho mírného spádu a snadného čištění. 4) Územní plán obecní zastupitelstvo osloví tři fi rmy, se kterými bude dále jednat o možné schůzce na které bychom se blíže seznámili s prezentací a nabídkou fi rem. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Dne 3. března proběhla v sídle Okresní správy sociálního zabezpečení Nymburk kontrola dokladů obecního úřadu v Žitovlicích za období od do Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. 2) V sobotu od 10,40 hod. do 11,10 hod. proběhne v našich obcích mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpad. 3) Pan J. Poděbradský provede prořezávku topolů podél strouhy na místním fotbalovém hřišti. 4) Hasiči a sportovci provedou probírku porostu Obecního hájku v Hořínku. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks topolu na místním fotbalovém hřišti byl vypracován odborný posudek, dle kterého je strom ve špatném stavu. Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks akátu v Pojedech na pozemku p.č. 813/4 strom je ve špatném stavu a odpadávají velké kusy větví, hrozí zranění. Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks ořechu v Pojedech na pozemku p.č. 774/1 - strom zasahuje do el. vedení. 2) Jednání s p. Pletkou na vyčištění příkopu na hřišti. 3) Úklid větví k větve se dovezou na hřiště k pálení čarodějnic. 4) Přechod na letní provoz hasičské techniky. 5) V termínu od 6.4. do provede Sbor dobrovolných hasičů Žitovlice-Pojedy vyčištění příkopu na Plácek 6) Obecní zastupitelstvo projednávalo podklady na valnou hromadu České spořitelny. 7) Obecní zastupitelstvo vypracuje Smlouvy o nájmu hrobového místa. 8) Obecní zastupitelstvo projednalo vypracování projektové dokumentace na prodloužení obecního vodovodního řadu od OÚ kolem bytovky až k panu Kaňkovi. Vzhledem k tomu, že obecní vodovodní řad povede kolem bytového domu č.p. 16, zavázali se majitelé bytů k bezúplatnému věcnému břemenu k dílu. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽITOVLICE A POJEDY OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme přistoupili k tvorbě nového zadání územního plánu. Zastupitelstvo se dohodlo na oslovení třech zhotovitelů, z nichž bychom vybrali jednoho, který by danou problematiku pomohl obecnímu úřadu zvládnout. Územní plán v digitální podobě má být nově vypracován do roku Ten pak bude volně přístupný na webových stránkách obce. Zadání nového územního plánu vycházet z požadavku na nové plochy pro bydlení a podnikání. Zároveň by měl zohledňovat vlastnické vztahy pozemků. V případě požadavku na zařazení vašeho pozemku do územního plánu obce je možné využít formuláře, který je na našich stránkách v sekci,,formuláře ke stažení nebo jej získáte na našem úřadě. OPRAVA KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA V prosinci loňského roku a na začátku letošního, došlo k dalšímu posunu k záchraně našeho kostela. Je dokončena oprava pozednice, stropních trámů, jednotlivých krokví a vazby kolem věže kostela. Zde se začalo i s výměnou střešní krytiny, která měla letos pokračovat. Přesto, když vejdete dovnitř, máte stejný pocit jako před dvěma léty, že je vše teprve na začátku. Kostel je sice zařazen do,,havarijního fondu Ministerstva kultury, bohužel počátek církevních restitucí zřejmě udělal tečku za možností získání dalších dotací na jeho opravu. Situace kolem dalších oprav je tak značně nejistá. TOPOLY Zastupitelstvo obce rozhodlo před dvěma roky o zadání znaleckého posudku na zdravotní stav topolů černých a kanadských, které jsou vysázeny kolem sportovního areálu. K tomuto rozhodnutí nás vedlo hledisko bezpečnosti z důvodu jejich stáří a též záměr vybudovat v jejich blízkosti dětské hřiště. Rozhodování nebylo lehké ani o kácení ani o nové výsadbě. V této době víme, že zatím pokácené topoly byly zdravé. Další kácení jsme sice pozastavili, ale jednou přijde. Skutečnost nám ukázala na složitost a časovou náročnost této práce, která musí co nejvíce vyhovět bezpečnosti a dále ochrany hřiště. AKTUÁLNĚ: SEKAČKA V měsíci únoru jsem byl pozván na valnou hromadu SK Žitovlice-Pojedy, kde se mimo jiné diskutovalo o technickém stavu traktůrku na sekání hřiště. Uvedu pouze základní fakta. Výrobce udává u tohoto typu doporučenou plochu 7000 m 2, seká již jedenáct sezón plochu jednou takovou. Plechové díly jsou prorezivělé, plastové jsou popraskané. Motor má o 40 % vyšší hodinový proběh než je jeho životnost. Vhodných variant řešení pro sportovní klub moc není. Zástupci klubu nás proto na posledním zastupitelstvu požádali o pomoc při řešení tohoto problému. Probrali jsme tyto možnosti: 1. Obec by zajišťovala sekání svou technikou a pracovníkem... NE (omezený limit hodin pro práci na dohodu, nejistá náhrada při poruše stroje) 2. Větší část prostředků by zajistil OÚ a zbytek by doplatil klub... NE (varianta sice použitá při posledním nákupu traktůrku, ale klub byl v lepší fi nanční kondici, tržby z prodeje klesají) / Obec zaplatí celkovou hodnotu traktůrku a ten zůstane v majetku obce.... ANO (sportovní klub by ho získal za symbolickou cenu do pronájmu a bude si hradit kompletní provozní náklady) Zdůvodnění nákupu z rozpočtu obce: a) podpora: občanského zájmového spolku rozvoje zdraví a sportu dětí a mládeže (míčové hry), vyžití rodin s dětmi (fotbalová utkání, dětské hřiště) b) traktůrek zůstane v majetku obce Výrobce je vybrán a je nutné dohodnout se na modelu. Cena by neměla převyšovat částku 71 tis. Kč. OBEC ŽITOVLICE POŽÁDALA O TYTO DOTACE Z FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE prodloužení obecního vodovodního řadu v ulici Na Plácek veřejné osvětlení Žitovlice 2 etapa oprava božích muk u hřbitova oprava multifunkční hrací plochy na hřišti O přidělení dotací by měl Středočeský kraj rozhodnout do konce dubna. 5

4 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ V NAŠICH OBCÍCH BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ V NAŠICH OBCÍCH Foto: M. Dohnal, V. Burger 6 7

5 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Myslivecký rok 2013 Myslivecký rok začíná měsícem březnem každého kalendářního roku a končí posledním únorovým dnem následujícího roku. V průběhu letošního mysliveckého roku, naše myslivecké sdružení uskutečnilo několik kulturních akcí se zřetelem na seznámení občanů obcí, na jejichž pozemcích pod dohledem honebního společenstva vykonává právo myslivosti. Tou prvořadou akcí pravidelné přispívání do zpravodaje Zvonička, vydávaným obcí Žitovlice, článkem doplněným o fotografi e z přírody a ze života dění v mysliveckém sdružení. Následují akce v každém měsíci. Těmi prvními akcemi jsou brigády pro zdárný chod našeho sdružení se zaměřením na ochranu a život drobné zvěře a srnčí zvěře. Opravují se krmná zařízení, odchovna bažantů a lovecká zařízení sloužící k tlumení stavu lišek a divokých prasat. Lovecká zařízení, slouží též v souladu s plánem lovu srnčí zvěře k jejímu úspěšnému lovu. Brigádní činnost, vyžaduje od každého člena sdružení, odpracovat 50 hodin, což je časově velmi náročná a záslužná činnost člena. Toto probíhá celoročně a jednotlivé činnosti jsou řízeny výborem MS. Začátkem měsíce května, na členské schůzi, bylo prováděno losování odstřelu srnců dle schváleného plánu lovu. Rovněž tak, byla připravována kulturní akce pro spoluobčany Červen měsíc myslivosti. Na schůzi v měsíci srpnu bylo projednáváno plnění plánu činnosti mysliveckého sdružení a připravován Sokolnický den. Je schválen plán honů na kachny a přednesena zpráva o lovu srnců. Říjnová členská schůze projednávala skutečnost v odpracované brigádní činnosti a plán honů na drobnou zvěř. Do konce kalendářního roku, je pak pořádána akce Poslední leč, jež je možno nazvat poslední společenskou událostí v daném roce. Ukončením společenské aktivity za daný myslivecký rok je pořádání Mysliveckého plesu. Každoroční výroční členská schůze provede zhodnocení uplynulého roku a schválí plán činnosti na další období. Podařilo se nám splnit plán činnosti zejména po stránce péče o zvěř a ani činnost na úsecích kulturním a propagace myslivosti nebyla neúspěšná. Pro rok 2014 výroční členská schůze stanovila stejný plán činnosti péče o drobnou zvěř, její ochranu a budování zařízení pro jejich přikrmování a ochranu. Toto spočívá v péči o myslivecká políčka, péči o remízky a jejich kultivaci. Dále jsme nuceni okolnostmi budovat lovecká zařízení, na ochranu polních kultur před přemnoženou černou zvěří, která se ukrývá v lesních porostech, jež obklopují naší honitbu a v okamžiku nutnosti získání a hledání si potravy navštěvuje přilehlá pole. Ulovení jednoho kusu černé zvěře na čekané, vyžaduje od myslivců, dle statistických údajů, pobyt na loveckém zařízení po dobu 70 hodin. Stále je co zlepšovat a to zejména v popularizaci myslivosti pro občany a to tím, že i nadále budeme veřejně propagovat význam a důležitost zvěře v přírodě a na pozemcích, jež nám byly svěřeny do myslivecké péče a přesvědčivou argumentací, dokladovat správnost chování a jednání všech členů našeho mysliveckého sdružení. Myslivost nebyla, není a nebude nikdy ziskovou činností, jak se domnívají ti, kdo našim občanům s oblibou toto tvrdí. Příklady z dob minulých i současných jsou toho zářným dokladem. Chraňme si naše kulturní nehmotné dědictví, jež nám v tom kladném slova smyslu všichni závidí. Nemáme se za co stydět. Vážení spoluobčané pomozte nám chránit přírodu a vše živé co v ní žije. Myslivcem není ten kdo střílí, ale ten, kdo se o přírodu stará a pečuje o ní. Lov slouží pouze k regulaci přemnožené zvěře. Přejeme Vám všem, vážení spoluobčané, hodně zdraví a sil. S provoláním České myslivosti Zdar! Za MS Hájek Košík Václav Kaňka Na závěr si dovolujeme předložit fotografi i z akce Jarní úklid konané , sbírání odpadků kolem komunikací, jež procházejí naší honitbou a které se zúčastnili v hojné míře nečlenové mysliveckého sdružení. Určitě stojí za zamyšlení to, jak se lidé chovají a jednají s tím, co nám má být tím nejdražším a nejdůležitějším a tím je naše příroda a životní prostředí všech živočichů. 8 9

6 SK ŽITOVLICE POJEDY SK ŽITOVLICE POJEDY I V JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE SE CHCEME UDRŽET U ČELA TABULKY Po podzimní části soutěže jsme si dali chvíli fotbalovou pauzu, ale již v prosinci před vánocemi jsme zahájili zimní přípravu. Tuto zimu jsme mohli díky nezvykle teplému počasí využít jak hřiště v Rožďalovicích, tak i domácího prostředí na nabrání fyzických sil na jarní sezonu. Účast byla i přes malou marodku velmi dobrá. Před zahájením mistrovských zápasů jsme odehráli tři přípravné zápasy. Odzkoušeli jsme si různé herní varianty, především speciální protirožďalovické catenaccio a protikřinecké nálety. Detaily hráčských úkolů jsou samozřejmě tajemstvím klubu. Podle výsledků odehraných kol můžeme přípravu hodnotit zatím pozitivně. V obou zápasech jsme ukázali hlavně psychickou sílu a bojovného ducha. V dubnu oslavil náš vynikající pokladník a dlouholetý pevný pilíř sportovního klubu Jarda Novák významné životní jubileum. Přejeme mu pevné zdraví, životní optimismus a klid na lajně. Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na naše fotbalová klání. Nejen na domácím poli budeme bránit prostor mezi třemi tyčkami proti útokům našich soupeřů, ale podnikneme také bojové výpravy do hlubin soupeřova území. Rádi bychom se dál umísťovali na předních místech tabulky soutěže. Rozpis zápasů jarní části sezony 2013/ kolo :30 SO Mcely - Žitovlice 2:3 (1:2) 3x J. Novák 15. kolo :30 NE Vestec - Žitovlice 2:3 (1:0) J. Novák, R. Malý, M. Břichnáč 16. kolo :00 SO Žitovlice - Košík 1:2 (0:2) M. Břichnáč SK Žitovlice-Pojedy Stojící zleva: Jaroslav Novák st., Václav Valenta, Petr Škoda, Martin Břichnáč, David Knap,???, Martin Novák, Martin Kříž, Petr Buka Vpředu zleva: Jaroslav Novák, Václav Gestřánek, Jiří Malý, Martin Dohnal, Jaroslav Poděbradský, Martin Malý. 17. kolo :00 NE Rožďalovice B - Žitovlice 1:3 (0:1) M. Břichnáč, 2x M. Malý 18. kolo :00 SO Žitovlice - Netřebice 19. kolo volno 20. kolo :00 SO Žitovlice - Hrubý Jeseník B 21. kolo :15 NE Křečkov B - Žitovlice 22. kolo :00 SO Žitovlice - Křinec 23. kolo :00 SO Chleby - Žitovlice 24, kolo :00 SO Žitovlice - Straky B Foto ze zimní přípravy Záběry z mistrovského zápasu z Košíkem 10 11

7 TURNAJE A SOUTĚŽE TURNAJE A SOUTĚŽE Obecní úřad Žitovlice-Pojedy a Galerie Pojedy vyhlašují FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA ZE ŽIVOTA NAŠICH OBCÍ Pořízení fotky: od do Maximální počet fotek na jednoho soutěžícího: 10 ks Odevzdání fotek do soutěže: em: nebo osobně v Galerii Pojedy (karta, fl ash disk, CD atd.) Hlavní cena: digitální fotoaparát v hodnotě 5 tisíc Kč Podrobné informace a pravidla soutěže na Srdečně Vás zveme na 15. Žitovlický Žiwell v Žitovlicích V sobotu pořádáme již 15. ročník soukromého turnaje smíšených dvojic v rekreačním volejbale. I letos se budeme v průběhu dne bavit, fandit a občerstvovat. Klání se koná v Žitovlicích na Husánku před č. popisným 61, Dotazy mailem na nebo na telefonu: Hlaste se nejpozději do , startovné 350,-Kč. Sportovní klub zve nejen příznivce malé kopané, ale i celé rodiny na zábavné sportovní odpoledne! 3. ročník turnaje v malé kopané o cenu Akademika 12. července 2014 hřiště SK Žitovlice Pojedy Zveme k účasti všechny příznivce malé kopané! Hráči nemusí být registrováni ve fotbalových klubech. Věková kategorie a pohlaví hráčů není omezeno, název družstva může být jakýkoliv. Podmínkou účasti je registrační poplatek 300 kč a stejnobarevné dresy. Přihlášky, informace: Martin Dohnal, tel.: Těšíme se na Vás Petr a Eva S sebou: dobrou náladu a vysoké sportovní nasazení!! 12 13

8 POEZIE Vendula Burger Královna báseň inspirovaná kultovním představením Bolka Polívky (Šašek a královna), v originále francouzský text k písni pro Chantal Poullain Sedím před zrcadlem Hledám její záři Přichází odrazem Její tvář mojí se tváří Studená krev ztéká mi žilami Jako královna se neusmívám Mezi pohozenými troskami Pravost od falše víc nerozeznám Štětcem maluji na mou pusu škleb Když chodbami klopýtají hole čip, čap Pohled můj úží se a mění v led S ozvěnou kroků mrzáka krále Jsem královna tvrdá a ukrutná Jako kůň šílený umím ržát Femme fatale a smyslná Plemeni mužů neumím přát V troskách divadla opuštěného V království prorostlém nenávistí Bdím na kraji propadliště svého Srdce puká, tříští se bolestí Stále dokola umírám na scéně Dříve než opona znovu dolehne Tak jako býk skomírá v aréně Tyran k nohám katovi ulehne Poezie záběrů z ptačí perspektivy Je krásné a zajímavé podívat se na náš malý svět z ptačí perspektivy. Unikátní videoklip z přeletů kvadrokoptérou DJI Phantom nad našemi obcemi je možno shlédnout na internetu, na adrese: vimeo.com/ Autorem videoklipu je Filip Teper z Nymburka. Natočeno VÝKLAD SLOV PODLE VENDULY BURGER Čas Čas běží dámy a pánové. Nemám čas a přitom stále o něm mluvím. Čas je život a život končí v momentě ticha. Čas je můj největší nepřítel. Čas, čas, čas... Já ho nesnáším každá hodina se mi už pár let vrývá do obličeje, Čas ryje, kope a je neodbytný. A my stále řešíme v kolik, kdy a jak dlouho. Řešit a zemřít. Zavřete oči a uvidíte brzy ten kráter. Časová propast je všude kolem nás. Jen tady a teď si můžeme vytvořit svět mimo čas. Čas dekadence a snů. Pravda Pravda není. Pravda je převlečená lež. Říká se, že pravda je jen jedna. No, tak ať někdo přijde a řekne mi, která to je. Já bych řekla, že pravda může nosit různé kabáty. A teď jde o to, který kabát komu sedí. A pak každý nemá stejný vkus a ono to bude s tou pravdou dost podobný. No nic radši nechme toho fi lozofování, protože ani já určitě nemám pravdu. Svoboda PEL-MEL Tak to je velice osobní věc. Někdo tvrdí, že žádnou svobodu nemá. Někdo zase, že je svobodný pořád. Jiní o tom nemluví. Ale pro mě největší svoboda je, když o ní nemusím přemýšlet. Svoboda je být spokojen v každém momentě, v každé chvíli svého života. Umět prožít přítomný moment plnými doušky. Cítit, že žiji a nebolí to. Neříkám, že to tak mám pořád, ale cítit se svobodně je povznášející pocit. A kdybychom nikdy nepocítili opak, tak bychom zřejmě neměli ani svobodu PRVNÍ NEOFICIÁLNÍ ŠACHOVÉ ZÁPOLENÍ: hřiště SK Žitovlice-Pojedy Náplavky Pojedy versus Náplavky Žitovlice skončilo nerozhodně Jiří Václavík (reprezentant družstva Náplavky Žitovlice) Kresba: M. S. Dohnal Zrcadlo ztrácí svůj lesk Já poznám ho i poslepu V rohu již čeká, můj šašek... A směje se mému osudu. vimeo.com/ VTIP Vzpomínka na Vladimíra Menšíka, když přemýšlel o mimozemšťanech, jak asi souloží: No, mě by se třeba líbilo mít přirození v dlani a ženy by ho měly za krkem. Já bych pak potkal paní Novákovou, poklepal jí dlaní za krkem a řekl bych: Jak se máte paní Nováková. Martin Sausage Dohnal (reprezentant družstva Náplavky Pojedy) 14 15

9 GALERIE POJEDY GALERIE POJEDY Adventní setkání , Galerie Pojedy V předvánočním čase jsme se v hojném počtu sešli v Galerii Pojedy a vytvořili jsme společně adventní atmosféru. Vystoupení našich dětí podpořila krásným zpěvem sopranistka Kamila Svobodová. Pak probíhaly malé dílničky adventních ozdob a hromadná ochutnávka soutěžních vánoček. Vítězem soutěže o nejlepší vánočku se stala paní Záleská. Recept na nejlepší vánočku je samozřejmě tajemstvím této šikovné kuchařky. Průvodem jsme se všichni pak vydali k obecnímu úřadu v Žitovlicích, kde jsme rozsvítili vánoční stromeček a děti opět zazpívaly. Přátelské setkání jsme zakončili vychutnáním vánočního punče. Touto příjemnou akcí jsme založili tradiční sousedské adventní setkávání našich občanů. Na příští adventní setkání se těšíme a jsme zvědaví, v čem se tentokrát bude soutěžit. To se ostatně dovíme ze Zvoničky na podzim

10 GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL VÁS ZVOU GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL VÁS ZVOU ZÁBAVA, BUBNY, RYTMUS, VÝTVARNÉ DÍLNY potěší vaše tělo i ducha Foto: Pavel Králík 18 Jmenuji se Vendula Burger, pocházím z velkého komediantského rodu. U vás v Pojedech Žitovlicích jsem zakotvila náhodou, ale velmi osudově. Jako divadelnici mě hned zaujal nádherný prostor, který nabízí řadu možností pro své využití. Může se v něm hrát divadlo, může být galerií, láká k hraní živé muziky, k uspořádání candrbálů zkrátka je jasným místem setkávání. Okamžitě se mi v mysli zrodil nápad jak ho využít. Martin Sausage Dohnal, majitel, malíř, jehož obrazy prostor zdobí, mi dal příležitost nápad uskutečnit. Ráda bych využila kvalit místa a nabídla vám množství radovánek pod názvem Bubnování pro radost a zdraví. Právě bubny, tibetské misky, chřestidla a řada dalších exotických nástrojů budou nejen kulisou tvůrčích dílniček pro dospělé i děti. Můžete jen přijít posedět s přáteli, dát si malé občerstvení nebo se jen podívat. Můžete si zabubnovat, zachřestit, něco vytvořit. Jak je libo. Bubnování pro radost a zdraví je léty prověřený, pečlivě připravený program vzácných hostí z Doubí u Turnova. Myslím, že není co dodat,. Následující rozhovor snad nenechá na pochybách nikoho, že přijít 10. května od 14 hodin do Galerie Pojedy, nebude promarněný čas. Rozhovor s hosty galerie, Věrkou a Vlastimilem, nejen o bubnování Věrko a Vlastimile, můžete mi říci, jak vás napadlo začít Bubnování pro radost a zdraví? Vždy jsme měli blízko k hudbě a rádi objevujeme nové věci. A tak, když jsem našla na webu seminář P. Broniše Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování, okamžitě jsme se přihlásili. Byl to neskutečně silný zážitek, něco jako návrat ke kořenům, krásné uvolnění a pocit radosti v každé buňce. Já pracuji jako terapeutka a bubnování tuto profesi výborně doplňuje. V dnešní době je spousta lidí v zajetí času, strachu, nároků na bezchybný výkon a my rádi tyto iluze boříme a vedeme lidi k radosti, takže se nikdo nemusí bát, že budeme posuzovat jejich výkon. Jak dlouho se Bubnování pro radost věnujete? Od roku 2010, kdy jsme začínali s několika bubínky a dnes vlastníme spoustu dalších mnohdy překvapivých nástrojů, které teď nebudu prozrazovat. Jaká je odezva na vaše akce? Vesměs velice příznivá i když nám lidé říkají, že se dlouho odvažovali k nám přijít, právě ze strachu, že to nezvládnou. Brzy jste však vtaženi do děje, rytmy vás pohltí a začnete si to užívat. Je to krásné, když díky vám lidé přímo září. Jak byste nalákali lidi, kteří ještě na bubnování nebyli? (Nějakou historku z natáčení:-))) Historka z natáčení? Bylo by toho víc, například když jsme bubnovali v kruzích v obilí se šamankou z Peru nebo se seniory, kteří málem zbořili kapli. Ale tak třeba tuhle: máme jeden,,velice speciální nástroj, když jsme ho představili na festivalu v Plzni, tak se ho několik účastníků zmocnilo a nadšeně s ním pobíhali po celé tělocvičně, nechtěli to nikomu půjčit. Bylo jim tak kolem padesáti a o radost bylo postaráno. Až se uvidíme, určitě vám tuto specialitku rádi ukážeme. Mně velice zaujaly šamanské bubny, které masírují záda. Máte množství dalších nádherných, určitě drahých nástrojů. Jak jste je získali? Nebojíte se je půjčovat? Šamanské bubny mají obrovský potenciál, nejenom že,,masírují záda, ale pomáhají čistit a uvolňovat v lidech různé bloky a bolesti. Pomocí šamamanského bubnu si můžete najít svoje silové zvíře, které je vám nápomocné na vaší cestě životem, objevíte skrytou sílu a nové možnosti, ale to už je trochu intimnější záležitost. Bubny máme z různých koutů světa, velký,,šamaňák, jak mu říkáme, a Happy Drum máme z USA, některé djembe z Indonézie, Afriky, ale i u nás jsou velice šikovní výrobci a indiánská chřestidla, koncovky (speciální píšťaly) a pařezový buben je z naší dílny. Věrko, vedle bubnování pomáháš lidem pochopit a odstranit jejich problémy... Nebudu zde popisovat, co všechno mě k tomu vedlo, ale svoji vizi otevřené, spolutvůrčí a spokojené společnosti. Je škoda, že se spousta lidí trápí na základě nevyřešených záležitostí, nezpracovaných traumat a neustále v nich probíhá vnitřní boj o lásku, uznání, energii. Dělají práci která je nebaví, ve vztazích se hádají a ubližují si. Já jim pomáhám uvidět, jak to mohou ovlivnit a co se skrývá v jejich životě, co takzvaně kopli pod postel nebo si neuvědomují. Ukážu jim, jak mohou využívat energie své i vesmíru, ke svému prospěchu, aby zbytečně nešli hlavou proti zdi. Mají možnost znovu objevit, jak jsou úžasní. Jsou základní zákonitosti např. hierarchie rodiny, které fungují po staletí, ale jelikož jsme odpojení od svého Já, tak se řídíme pravidly druhých a je nám v tom špatně. Kdo se rozhodne pro změnu, otevřou se mu nové možnosti. Vlastimile, slíbil jsi mi malou řezbářskou dílničku. Přiblížil bys čtenářům práci se dřevem? Co tě vedlo k tomu dělat s lidmi otevřené dílny? Pracuji se dřevem profesně celý život (od roubenek, altánů, střech... po jemné dřevořezby) a vím, jak spoustě lidí přijde tato práce voňavá, rozhodl jsem se lidem přiblížit tento úžasný materiál. Vidět, jak pod rukama vzniká umělecké dílo, je pro účastníky velice povzbudivé a často naleznou další motivaci k seberealizaci nebo nového koníčka v životě. Řezbářské dílny a kurzy, pořádáme hlavně pro úplné začátečníky. Děkuji vám za rozhovor. Vendula Burger (Budilova divadelní škola, Fota: Ivo Hroneš BUBNOVÁNÍ PRO RADOST A ZDRAVÍ sobota 10. května 2014, hodin Zážitkové setkání dětí i dospělých s rytmem, zpěvem a tancem aneb všichni umíme hrát stačí ruce, hlas a srdce. RYTMICKÉ REJDĚ NÍ, DÍLNY A VÝSTAVA TIBETSKÉ MÍSY, HANG DRUM, DJEMBE, PÍŠŤ ALY TVŮ R Č Í Ř EZBÁŘ SKÁ DÍLNA PRO ZRUČ NÉ TATÍNKY LEPTÁNÍ SKLA S DANOU KOSTKOVOU TISK POHLEDNIC Z LINORYTU S MARTINEM SAUSAGE DOHNALEM A to vše pod taktovkou Věrky, Vlastimila a Vendulky Budilky Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a my se budeme těšit na setkání se všemi úžasnými lidičkami, kteří si s námi přijdou společně zařádit, uvolnit se nebo jen podívat a popovídat. Připraveno bude přátelské občerstvení Vstup zdarma Těšíme se na Vás Veronika a Vlastimil Franzovi, Vendula Burger a Martin Sausage Dohnal 19

11

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n

S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n MĚSTO K R Á L Í K Y S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n Spis. značka: PP/187/S/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více