ÚVOD ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Za redakci... Obsah. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Tiráž Zvoničky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Za redakci... Obsah. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Tiráž Zvoničky"

Transkript

1 KVĚTEN ROKU 2014 Život si tvoříme svými každodenními volbami, a proto převezměme zodpovědnost za to, co jsme vytvořili... Nelíbí-li se nám to, můžeme to změnit! Z knížky: Poznej svůj cíl / Zdeňka Jordánová

2 ÚVOD Za redakci... Vážení čtenáři, Jsou to čtyři roky co poprvé vyšel původní Zpravodaj v novém formátu pojmenovaném jako Zvonička. Za tu dobu jste se mohli v jednotlivých číslech seznámit s informacemi Obecního úřadu, s kulturním, sportovním a společenském dění v obci. V této práci chceme i nadále pokračovat a Zvoničce přejeme do roku 2014 mnoho spokojených čtenářů. Obsah Za redakci / Obsah / Sloupek / Tiráž... 2 Ze zasedání obecního zastupitelstva Obecní úřad informuje... 5 Velikonoce Myslivecké sdružení / Václav Kaňka SK Žitovlice-Pojedy Turnaje a soutěže Poezie Pel-Mel Adventní setkání / Galerie Pojedy Galerie Pojedy a Divadlo Budil Vás zvou: Bubnování pro radost a zdraví Trojkoncert: Dáša fon Fľaša, Lipno, Bez přísad / Galerie Pojedy Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Jitka Benešová, smíšené zboží Svídnice, žádá obecní zastupitelstvo o příspěvek na pojízdnou prodejnu na rok Obecní zastupitelstvo projednávalo příspěvek ve výši 5000,- Kč. 2) Anketa o budově školy účastnilo se jí 57 občanů a na otázky odpověděli takto: 1. Myslíte si, že má budova pro obec dostatečné využití Ano: 33 občanů Ne: 23 občanů 2. Má smysl investovat do budovy peníze z rozpočtu obce Ano: 30 občanů Ne: 23 občanů 3. Souhlasili by jste s případným vstupem investora se svým projektem Ano: 36 občanů Ne: 21 občanů 4. Souhlasili by jste s případným odprodejem Ano: 18 občanů Ne: 37 občanů 3) Elektronická aukce na hospodu proběhne dne ) Oprava budovy školy - 2 etapy V první etapě oprava střechy, výměna oken, dveří a vnitřní omítky, snížení stropů v prvním patře V druhé etapě fasáda Ze zasedání obecního zastupitelstva ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 1) Byla sestavena inventární komise a schválen plán inventur. Členy inventární komise jsou: Ing. Kříž, Kaňka, Staníček, Malý, Kmochová. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo možnost podání žádostí o dotace na: prodloužení obecního vodovodního řadu veřejné osvětlení 2 etapa oprava božích muk u hřbitova vybudování multifunkční hrací plochy 3) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočtové opatření č. 3. 4) Obecní zastupitelstvo provedlo na základě ústního podnětu pana J. Rozy místní šetření. Pan Roza si stěžuje, že mu před domem stojí voda. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Původně jsem si vybral pro mne blízké téma Šumavy úplně z jiného důvodu. Spojením zdánlivě nesouvisejících zeměpisných výrazů v úvodním nadpisu znamená, že je vše jinak. Myslel jsem si, jak čtenářům Zvoničky Šumavu přiblížím a zároveň pomůžu těm, kteří si nejsou jistí, zda je to hospodářský les nebo národní park. Chtěl jsem psát o tom, jak je rozlehlá svou plochou, že je téměř stále zelená nádhernými smrčinami a jen na podzim se v nižších polohách objevují barevné ostrůvky bučin či jeřábů. Že to byl dříve skutečný prales, či jak se dnes říká bezzásahová zóna a kdy v době dávno minulé tvořily tamní lesy souvislé pásy dvě stě až třistaletých porostů smrků a bučin. Věnovat jsem se chtěl i historii jejího osídlování a životu v centrální Šumavě, který byl díky přírodním podmínkám velmi tvrdý. To je ale téma asi na někdy jindy. Možná se budete ptát proč a co může spojovat Pojedy se zbylými místy? S Krymem asi možné důsledky nějakého negativního scénáře, což se doufejme nestane. Se Šumavou je to jiné. Pojedy mají totiž zvláštní statut zvaný památková zóna a Šumava je pro změnu národní park. Čtvercová náves a rozlehlé zdravé lesy nebo poměrně velké plochy holin. Spojnicí je, kromě volených orgánů určených pro řízení chodu obcí, státní úředník, který ve jménu práva řídí většinu stavebních záležitosti jak v Pojedech, tak i na Šumavě. Nelze nevnímat, že občané v obou oblastech to chápou jako újmu na své svobodě a nemožnosti plně rozhodovat o svých věcech. Začíná to třeba tím, že pojeďáci mají na listu vlastnictví uvedenou poznámku, že uvedená nemovitost se nachází v památkové zóně. Je to označení výhody nebo je to cejch? Mám na betonovou střešní tašku, musím Tiráž Zvoničky ale dát pálenou, která je dražší. Šumava je na tom ještě hůře, protože existence národního parku neumožňuje prakticky žádný průmyslový rozvoj, o pilu tam nezavadíte, dřevo se ve velkém odváží jinam, takže lidem zbývají pouze možnosti v ubytování. Výše takové investice se však blíží velmi slušné pražské adrese a tak to také končí. Místní jsou zaměstnáváni a přespolní vlastní. Shodou okolností jsem nedávno našel mapku protektorátu Čechy a Morava z roku 1940, která sloužila někomu z mých rodičů jako učební pomůcka. Na první pohled okleštěná naše republika ve vás jasně vzbudí pocit podobnosti situace na Šumavě a dnešní Ukrajině. Při toulkách za poznáním Šumavy se stále setkáváte s místy, kde stávaly osady či obce. Nezbylo tu po nich zhola nic, veškerá snaha a práce předchozích generací je pryč, jen zarostlé palouky, náznaky pobořených domů a cedule s informacemi kolik obyvatel tu žilo nebo bylo odsunuto před válkou nejdříve do českého vnitrozemí a po válce obráceně do Německa. Území tzv. sudet bylo po začátku Československé, pak Německé a potom zase Československé. Jak podobné tomu co se děje na Krymu. Nejdříve byl ruský, pak ho v dobrém rozmaru věnoval jeden mocný rus Ukrajině a teď je zase ruský. Češi museli pryč ze sudet, němci museli ze sudet, tataři museli z Krymu. Jedno bezpráví je nahrazováno dalším bezprávím a výsledky touhy po národní pospolitosti z té doby jsou i na Šumavě vidět do dnes. Tehdejší sudety posloužily jako třaskavina pro německou chuť polykat a dnešní Ukrajina je pro změnu sousto pro Rusko. Doufejme, že to nebude počátek prologu nějakého třetího dějství a že tato doba nepřipustí žádné další krutosti. Josef Kříž ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice Pojedy, květen Vydala obec Žitovlice Pojedy. Redakce: Josef Kříž, Martin Dohnal, Vendula Burger. Kontakt na redakci: Tisk: Janova dílna Nymburk. Grafi cká úprava: M. S. Dohnal. Obálka: Boží muka u Žitovlického hřbitova (kresba, M. S. Dohnal). Náklad 200 ks. Neprodejné Žitovlice Pojedy, všechna práva vyhrazena. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk nám zaslaly cenu vodného a stočného na rok Cena pitné vody za m 3 je 39,68 Kč, cena vody odkanalizované za m 3 je 39,27 Kč. 2) Starosta obce podepsal Smlouvu mandátní mezi obcí Žitovlice a městem Městec Králové na dopravní obslužnost. Příspěvek na rok 2014 činí ,- Kč (150 Kč x 176 trvale hlášených občanů). 3) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 2000,- Kč paní Němečkové za údržbu Pomníku padlých a autobusové zastávky na návsi v Pojedech. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 1000,- Kč panu Hroudovi za údržbu autobusové zastávky v Žitovlicích. Dále obecní zastupitelstvo schválilo balíčky ve výši 300,- Kč našich občanům žijícím v Domově důchodců v Rožďalovicích. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočet na rok 2014 na paragrafy jako přebytkový. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo upravený rozpočtový výhled na paragrafy na rok ) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočtové opatření č. 4. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) K 1. lednu 2014 je v obcích Žitovlice a Pojedy trvale hlášeno 177 osob. Rekreačních objektů je 74. 2) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s možnými investicemi, opravami a dalšími činnosti, které je možno realizovat v roce veřejné osvětlení - územní plán - nové stavební parcely - oprava hřbitova - oprava cest (cesta na Husánku, cesta k obecnímu úřadu a dále k p. Baštovi, cesta k R. Staníčkovi) - odvod dešťové vody (náves, příkopy) - dodělat část vodovodního řadu /od p. Bašty přes bytovku až k domku J. Kaňky/ 3) Pan Kubalík žádá obecní úřad o zakrytí příkopu, který slouží k odvádění dešťové vody podél cesty na Plácek a dále žádá o jeho udržování. 4) Městský úřad Nymburk, odbor výstavby nám zaslal Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu na den od 10,00 hod. v Nymburce. 5) Městský úřad Rožďalovice stavební úřad vydal rozhodnutí, ve kterém nařizuje odstranění stavby Dřevníku na pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Žitovlice. 2 3

3 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 6) Starosta obce se zúčastnil valné hromady MAS Svatojiřský les. 7) Od tohoto roku je u hřbitova v Žitovlicích na odpad přistavena popelnice. 8) Obecní zastupitelstvo projednávalo inventarizaci za rok Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo opravu plotových dílů v odchovně bažantů v Pojedech. 2) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s dopravní nehodou, která se stala na návsi v Žitovlicích. Na místě bylo sepsáno Potvrzení o účasti na dopravní nehodě. Dle potvrzení je škoda na zábradlí na návsi v Žitovlicích 10 tisíc Kč a na sloupu veřejného osvětlení 5 tisíc Kč. Starosta zaslal toho potvrzení na pojišťovnu a dále kontaktoval fi rmu Maděra a Šípek Poděbrady ohledně opravy sloupu veřejného osvětlení. 3) Obecní zastupitelstvo projednávalo žádost pana Kubalíka o zatravnění příkopu. Bylo provedeno místní šetření a na základě toho obecní zastupitelstvo nepředpokládá zatrubnění příkopu z důvodu jeho mírného spádu a snadného čištění. 4) Územní plán obecní zastupitelstvo osloví tři fi rmy, se kterými bude dále jednat o možné schůzce na které bychom se blíže seznámili s prezentací a nabídkou fi rem. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Dne 3. března proběhla v sídle Okresní správy sociálního zabezpečení Nymburk kontrola dokladů obecního úřadu v Žitovlicích za období od do Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. 2) V sobotu od 10,40 hod. do 11,10 hod. proběhne v našich obcích mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpad. 3) Pan J. Poděbradský provede prořezávku topolů podél strouhy na místním fotbalovém hřišti. 4) Hasiči a sportovci provedou probírku porostu Obecního hájku v Hořínku. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks topolu na místním fotbalovém hřišti byl vypracován odborný posudek, dle kterého je strom ve špatném stavu. Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks akátu v Pojedech na pozemku p.č. 813/4 strom je ve špatném stavu a odpadávají velké kusy větví, hrozí zranění. Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks ořechu v Pojedech na pozemku p.č. 774/1 - strom zasahuje do el. vedení. 2) Jednání s p. Pletkou na vyčištění příkopu na hřišti. 3) Úklid větví k větve se dovezou na hřiště k pálení čarodějnic. 4) Přechod na letní provoz hasičské techniky. 5) V termínu od 6.4. do provede Sbor dobrovolných hasičů Žitovlice-Pojedy vyčištění příkopu na Plácek 6) Obecní zastupitelstvo projednávalo podklady na valnou hromadu České spořitelny. 7) Obecní zastupitelstvo vypracuje Smlouvy o nájmu hrobového místa. 8) Obecní zastupitelstvo projednalo vypracování projektové dokumentace na prodloužení obecního vodovodního řadu od OÚ kolem bytovky až k panu Kaňkovi. Vzhledem k tomu, že obecní vodovodní řad povede kolem bytového domu č.p. 16, zavázali se majitelé bytů k bezúplatnému věcnému břemenu k dílu. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽITOVLICE A POJEDY OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme přistoupili k tvorbě nového zadání územního plánu. Zastupitelstvo se dohodlo na oslovení třech zhotovitelů, z nichž bychom vybrali jednoho, který by danou problematiku pomohl obecnímu úřadu zvládnout. Územní plán v digitální podobě má být nově vypracován do roku Ten pak bude volně přístupný na webových stránkách obce. Zadání nového územního plánu vycházet z požadavku na nové plochy pro bydlení a podnikání. Zároveň by měl zohledňovat vlastnické vztahy pozemků. V případě požadavku na zařazení vašeho pozemku do územního plánu obce je možné využít formuláře, který je na našich stránkách v sekci,,formuláře ke stažení nebo jej získáte na našem úřadě. OPRAVA KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA V prosinci loňského roku a na začátku letošního, došlo k dalšímu posunu k záchraně našeho kostela. Je dokončena oprava pozednice, stropních trámů, jednotlivých krokví a vazby kolem věže kostela. Zde se začalo i s výměnou střešní krytiny, která měla letos pokračovat. Přesto, když vejdete dovnitř, máte stejný pocit jako před dvěma léty, že je vše teprve na začátku. Kostel je sice zařazen do,,havarijního fondu Ministerstva kultury, bohužel počátek církevních restitucí zřejmě udělal tečku za možností získání dalších dotací na jeho opravu. Situace kolem dalších oprav je tak značně nejistá. TOPOLY Zastupitelstvo obce rozhodlo před dvěma roky o zadání znaleckého posudku na zdravotní stav topolů černých a kanadských, které jsou vysázeny kolem sportovního areálu. K tomuto rozhodnutí nás vedlo hledisko bezpečnosti z důvodu jejich stáří a též záměr vybudovat v jejich blízkosti dětské hřiště. Rozhodování nebylo lehké ani o kácení ani o nové výsadbě. V této době víme, že zatím pokácené topoly byly zdravé. Další kácení jsme sice pozastavili, ale jednou přijde. Skutečnost nám ukázala na složitost a časovou náročnost této práce, která musí co nejvíce vyhovět bezpečnosti a dále ochrany hřiště. AKTUÁLNĚ: SEKAČKA V měsíci únoru jsem byl pozván na valnou hromadu SK Žitovlice-Pojedy, kde se mimo jiné diskutovalo o technickém stavu traktůrku na sekání hřiště. Uvedu pouze základní fakta. Výrobce udává u tohoto typu doporučenou plochu 7000 m 2, seká již jedenáct sezón plochu jednou takovou. Plechové díly jsou prorezivělé, plastové jsou popraskané. Motor má o 40 % vyšší hodinový proběh než je jeho životnost. Vhodných variant řešení pro sportovní klub moc není. Zástupci klubu nás proto na posledním zastupitelstvu požádali o pomoc při řešení tohoto problému. Probrali jsme tyto možnosti: 1. Obec by zajišťovala sekání svou technikou a pracovníkem... NE (omezený limit hodin pro práci na dohodu, nejistá náhrada při poruše stroje) 2. Větší část prostředků by zajistil OÚ a zbytek by doplatil klub... NE (varianta sice použitá při posledním nákupu traktůrku, ale klub byl v lepší fi nanční kondici, tržby z prodeje klesají) / Obec zaplatí celkovou hodnotu traktůrku a ten zůstane v majetku obce.... ANO (sportovní klub by ho získal za symbolickou cenu do pronájmu a bude si hradit kompletní provozní náklady) Zdůvodnění nákupu z rozpočtu obce: a) podpora: občanského zájmového spolku rozvoje zdraví a sportu dětí a mládeže (míčové hry), vyžití rodin s dětmi (fotbalová utkání, dětské hřiště) b) traktůrek zůstane v majetku obce Výrobce je vybrán a je nutné dohodnout se na modelu. Cena by neměla převyšovat částku 71 tis. Kč. OBEC ŽITOVLICE POŽÁDALA O TYTO DOTACE Z FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE prodloužení obecního vodovodního řadu v ulici Na Plácek veřejné osvětlení Žitovlice 2 etapa oprava božích muk u hřbitova oprava multifunkční hrací plochy na hřišti O přidělení dotací by měl Středočeský kraj rozhodnout do konce dubna. 5

4 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ V NAŠICH OBCÍCH BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ V NAŠICH OBCÍCH Foto: M. Dohnal, V. Burger 6 7

5 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Myslivecký rok 2013 Myslivecký rok začíná měsícem březnem každého kalendářního roku a končí posledním únorovým dnem následujícího roku. V průběhu letošního mysliveckého roku, naše myslivecké sdružení uskutečnilo několik kulturních akcí se zřetelem na seznámení občanů obcí, na jejichž pozemcích pod dohledem honebního společenstva vykonává právo myslivosti. Tou prvořadou akcí pravidelné přispívání do zpravodaje Zvonička, vydávaným obcí Žitovlice, článkem doplněným o fotografi e z přírody a ze života dění v mysliveckém sdružení. Následují akce v každém měsíci. Těmi prvními akcemi jsou brigády pro zdárný chod našeho sdružení se zaměřením na ochranu a život drobné zvěře a srnčí zvěře. Opravují se krmná zařízení, odchovna bažantů a lovecká zařízení sloužící k tlumení stavu lišek a divokých prasat. Lovecká zařízení, slouží též v souladu s plánem lovu srnčí zvěře k jejímu úspěšnému lovu. Brigádní činnost, vyžaduje od každého člena sdružení, odpracovat 50 hodin, což je časově velmi náročná a záslužná činnost člena. Toto probíhá celoročně a jednotlivé činnosti jsou řízeny výborem MS. Začátkem měsíce května, na členské schůzi, bylo prováděno losování odstřelu srnců dle schváleného plánu lovu. Rovněž tak, byla připravována kulturní akce pro spoluobčany Červen měsíc myslivosti. Na schůzi v měsíci srpnu bylo projednáváno plnění plánu činnosti mysliveckého sdružení a připravován Sokolnický den. Je schválen plán honů na kachny a přednesena zpráva o lovu srnců. Říjnová členská schůze projednávala skutečnost v odpracované brigádní činnosti a plán honů na drobnou zvěř. Do konce kalendářního roku, je pak pořádána akce Poslední leč, jež je možno nazvat poslední společenskou událostí v daném roce. Ukončením společenské aktivity za daný myslivecký rok je pořádání Mysliveckého plesu. Každoroční výroční členská schůze provede zhodnocení uplynulého roku a schválí plán činnosti na další období. Podařilo se nám splnit plán činnosti zejména po stránce péče o zvěř a ani činnost na úsecích kulturním a propagace myslivosti nebyla neúspěšná. Pro rok 2014 výroční členská schůze stanovila stejný plán činnosti péče o drobnou zvěř, její ochranu a budování zařízení pro jejich přikrmování a ochranu. Toto spočívá v péči o myslivecká políčka, péči o remízky a jejich kultivaci. Dále jsme nuceni okolnostmi budovat lovecká zařízení, na ochranu polních kultur před přemnoženou černou zvěří, která se ukrývá v lesních porostech, jež obklopují naší honitbu a v okamžiku nutnosti získání a hledání si potravy navštěvuje přilehlá pole. Ulovení jednoho kusu černé zvěře na čekané, vyžaduje od myslivců, dle statistických údajů, pobyt na loveckém zařízení po dobu 70 hodin. Stále je co zlepšovat a to zejména v popularizaci myslivosti pro občany a to tím, že i nadále budeme veřejně propagovat význam a důležitost zvěře v přírodě a na pozemcích, jež nám byly svěřeny do myslivecké péče a přesvědčivou argumentací, dokladovat správnost chování a jednání všech členů našeho mysliveckého sdružení. Myslivost nebyla, není a nebude nikdy ziskovou činností, jak se domnívají ti, kdo našim občanům s oblibou toto tvrdí. Příklady z dob minulých i současných jsou toho zářným dokladem. Chraňme si naše kulturní nehmotné dědictví, jež nám v tom kladném slova smyslu všichni závidí. Nemáme se za co stydět. Vážení spoluobčané pomozte nám chránit přírodu a vše živé co v ní žije. Myslivcem není ten kdo střílí, ale ten, kdo se o přírodu stará a pečuje o ní. Lov slouží pouze k regulaci přemnožené zvěře. Přejeme Vám všem, vážení spoluobčané, hodně zdraví a sil. S provoláním České myslivosti Zdar! Za MS Hájek Košík Václav Kaňka Na závěr si dovolujeme předložit fotografi i z akce Jarní úklid konané , sbírání odpadků kolem komunikací, jež procházejí naší honitbou a které se zúčastnili v hojné míře nečlenové mysliveckého sdružení. Určitě stojí za zamyšlení to, jak se lidé chovají a jednají s tím, co nám má být tím nejdražším a nejdůležitějším a tím je naše příroda a životní prostředí všech živočichů. 8 9

6 SK ŽITOVLICE POJEDY SK ŽITOVLICE POJEDY I V JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE SE CHCEME UDRŽET U ČELA TABULKY Po podzimní části soutěže jsme si dali chvíli fotbalovou pauzu, ale již v prosinci před vánocemi jsme zahájili zimní přípravu. Tuto zimu jsme mohli díky nezvykle teplému počasí využít jak hřiště v Rožďalovicích, tak i domácího prostředí na nabrání fyzických sil na jarní sezonu. Účast byla i přes malou marodku velmi dobrá. Před zahájením mistrovských zápasů jsme odehráli tři přípravné zápasy. Odzkoušeli jsme si různé herní varianty, především speciální protirožďalovické catenaccio a protikřinecké nálety. Detaily hráčských úkolů jsou samozřejmě tajemstvím klubu. Podle výsledků odehraných kol můžeme přípravu hodnotit zatím pozitivně. V obou zápasech jsme ukázali hlavně psychickou sílu a bojovného ducha. V dubnu oslavil náš vynikající pokladník a dlouholetý pevný pilíř sportovního klubu Jarda Novák významné životní jubileum. Přejeme mu pevné zdraví, životní optimismus a klid na lajně. Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na naše fotbalová klání. Nejen na domácím poli budeme bránit prostor mezi třemi tyčkami proti útokům našich soupeřů, ale podnikneme také bojové výpravy do hlubin soupeřova území. Rádi bychom se dál umísťovali na předních místech tabulky soutěže. Rozpis zápasů jarní části sezony 2013/ kolo :30 SO Mcely - Žitovlice 2:3 (1:2) 3x J. Novák 15. kolo :30 NE Vestec - Žitovlice 2:3 (1:0) J. Novák, R. Malý, M. Břichnáč 16. kolo :00 SO Žitovlice - Košík 1:2 (0:2) M. Břichnáč SK Žitovlice-Pojedy Stojící zleva: Jaroslav Novák st., Václav Valenta, Petr Škoda, Martin Břichnáč, David Knap,???, Martin Novák, Martin Kříž, Petr Buka Vpředu zleva: Jaroslav Novák, Václav Gestřánek, Jiří Malý, Martin Dohnal, Jaroslav Poděbradský, Martin Malý. 17. kolo :00 NE Rožďalovice B - Žitovlice 1:3 (0:1) M. Břichnáč, 2x M. Malý 18. kolo :00 SO Žitovlice - Netřebice 19. kolo volno 20. kolo :00 SO Žitovlice - Hrubý Jeseník B 21. kolo :15 NE Křečkov B - Žitovlice 22. kolo :00 SO Žitovlice - Křinec 23. kolo :00 SO Chleby - Žitovlice 24, kolo :00 SO Žitovlice - Straky B Foto ze zimní přípravy Záběry z mistrovského zápasu z Košíkem 10 11

7 TURNAJE A SOUTĚŽE TURNAJE A SOUTĚŽE Obecní úřad Žitovlice-Pojedy a Galerie Pojedy vyhlašují FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA ZE ŽIVOTA NAŠICH OBCÍ Pořízení fotky: od do Maximální počet fotek na jednoho soutěžícího: 10 ks Odevzdání fotek do soutěže: em: nebo osobně v Galerii Pojedy (karta, fl ash disk, CD atd.) Hlavní cena: digitální fotoaparát v hodnotě 5 tisíc Kč Podrobné informace a pravidla soutěže na Srdečně Vás zveme na 15. Žitovlický Žiwell v Žitovlicích V sobotu pořádáme již 15. ročník soukromého turnaje smíšených dvojic v rekreačním volejbale. I letos se budeme v průběhu dne bavit, fandit a občerstvovat. Klání se koná v Žitovlicích na Husánku před č. popisným 61, Dotazy mailem na nebo na telefonu: Hlaste se nejpozději do , startovné 350,-Kč. Sportovní klub zve nejen příznivce malé kopané, ale i celé rodiny na zábavné sportovní odpoledne! 3. ročník turnaje v malé kopané o cenu Akademika 12. července 2014 hřiště SK Žitovlice Pojedy Zveme k účasti všechny příznivce malé kopané! Hráči nemusí být registrováni ve fotbalových klubech. Věková kategorie a pohlaví hráčů není omezeno, název družstva může být jakýkoliv. Podmínkou účasti je registrační poplatek 300 kč a stejnobarevné dresy. Přihlášky, informace: Martin Dohnal, tel.: Těšíme se na Vás Petr a Eva S sebou: dobrou náladu a vysoké sportovní nasazení!! 12 13

8 POEZIE Vendula Burger Královna báseň inspirovaná kultovním představením Bolka Polívky (Šašek a královna), v originále francouzský text k písni pro Chantal Poullain Sedím před zrcadlem Hledám její záři Přichází odrazem Její tvář mojí se tváří Studená krev ztéká mi žilami Jako královna se neusmívám Mezi pohozenými troskami Pravost od falše víc nerozeznám Štětcem maluji na mou pusu škleb Když chodbami klopýtají hole čip, čap Pohled můj úží se a mění v led S ozvěnou kroků mrzáka krále Jsem královna tvrdá a ukrutná Jako kůň šílený umím ržát Femme fatale a smyslná Plemeni mužů neumím přát V troskách divadla opuštěného V království prorostlém nenávistí Bdím na kraji propadliště svého Srdce puká, tříští se bolestí Stále dokola umírám na scéně Dříve než opona znovu dolehne Tak jako býk skomírá v aréně Tyran k nohám katovi ulehne Poezie záběrů z ptačí perspektivy Je krásné a zajímavé podívat se na náš malý svět z ptačí perspektivy. Unikátní videoklip z přeletů kvadrokoptérou DJI Phantom nad našemi obcemi je možno shlédnout na internetu, na adrese: vimeo.com/ Autorem videoklipu je Filip Teper z Nymburka. Natočeno VÝKLAD SLOV PODLE VENDULY BURGER Čas Čas běží dámy a pánové. Nemám čas a přitom stále o něm mluvím. Čas je život a život končí v momentě ticha. Čas je můj největší nepřítel. Čas, čas, čas... Já ho nesnáším každá hodina se mi už pár let vrývá do obličeje, Čas ryje, kope a je neodbytný. A my stále řešíme v kolik, kdy a jak dlouho. Řešit a zemřít. Zavřete oči a uvidíte brzy ten kráter. Časová propast je všude kolem nás. Jen tady a teď si můžeme vytvořit svět mimo čas. Čas dekadence a snů. Pravda Pravda není. Pravda je převlečená lež. Říká se, že pravda je jen jedna. No, tak ať někdo přijde a řekne mi, která to je. Já bych řekla, že pravda může nosit různé kabáty. A teď jde o to, který kabát komu sedí. A pak každý nemá stejný vkus a ono to bude s tou pravdou dost podobný. No nic radši nechme toho fi lozofování, protože ani já určitě nemám pravdu. Svoboda PEL-MEL Tak to je velice osobní věc. Někdo tvrdí, že žádnou svobodu nemá. Někdo zase, že je svobodný pořád. Jiní o tom nemluví. Ale pro mě největší svoboda je, když o ní nemusím přemýšlet. Svoboda je být spokojen v každém momentě, v každé chvíli svého života. Umět prožít přítomný moment plnými doušky. Cítit, že žiji a nebolí to. Neříkám, že to tak mám pořád, ale cítit se svobodně je povznášející pocit. A kdybychom nikdy nepocítili opak, tak bychom zřejmě neměli ani svobodu PRVNÍ NEOFICIÁLNÍ ŠACHOVÉ ZÁPOLENÍ: hřiště SK Žitovlice-Pojedy Náplavky Pojedy versus Náplavky Žitovlice skončilo nerozhodně Jiří Václavík (reprezentant družstva Náplavky Žitovlice) Kresba: M. S. Dohnal Zrcadlo ztrácí svůj lesk Já poznám ho i poslepu V rohu již čeká, můj šašek... A směje se mému osudu. vimeo.com/ VTIP Vzpomínka na Vladimíra Menšíka, když přemýšlel o mimozemšťanech, jak asi souloží: No, mě by se třeba líbilo mít přirození v dlani a ženy by ho měly za krkem. Já bych pak potkal paní Novákovou, poklepal jí dlaní za krkem a řekl bych: Jak se máte paní Nováková. Martin Sausage Dohnal (reprezentant družstva Náplavky Pojedy) 14 15

9 GALERIE POJEDY GALERIE POJEDY Adventní setkání , Galerie Pojedy V předvánočním čase jsme se v hojném počtu sešli v Galerii Pojedy a vytvořili jsme společně adventní atmosféru. Vystoupení našich dětí podpořila krásným zpěvem sopranistka Kamila Svobodová. Pak probíhaly malé dílničky adventních ozdob a hromadná ochutnávka soutěžních vánoček. Vítězem soutěže o nejlepší vánočku se stala paní Záleská. Recept na nejlepší vánočku je samozřejmě tajemstvím této šikovné kuchařky. Průvodem jsme se všichni pak vydali k obecnímu úřadu v Žitovlicích, kde jsme rozsvítili vánoční stromeček a děti opět zazpívaly. Přátelské setkání jsme zakončili vychutnáním vánočního punče. Touto příjemnou akcí jsme založili tradiční sousedské adventní setkávání našich občanů. Na příští adventní setkání se těšíme a jsme zvědaví, v čem se tentokrát bude soutěžit. To se ostatně dovíme ze Zvoničky na podzim

10 GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL VÁS ZVOU GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL VÁS ZVOU ZÁBAVA, BUBNY, RYTMUS, VÝTVARNÉ DÍLNY potěší vaše tělo i ducha Foto: Pavel Králík 18 Jmenuji se Vendula Burger, pocházím z velkého komediantského rodu. U vás v Pojedech Žitovlicích jsem zakotvila náhodou, ale velmi osudově. Jako divadelnici mě hned zaujal nádherný prostor, který nabízí řadu možností pro své využití. Může se v něm hrát divadlo, může být galerií, láká k hraní živé muziky, k uspořádání candrbálů zkrátka je jasným místem setkávání. Okamžitě se mi v mysli zrodil nápad jak ho využít. Martin Sausage Dohnal, majitel, malíř, jehož obrazy prostor zdobí, mi dal příležitost nápad uskutečnit. Ráda bych využila kvalit místa a nabídla vám množství radovánek pod názvem Bubnování pro radost a zdraví. Právě bubny, tibetské misky, chřestidla a řada dalších exotických nástrojů budou nejen kulisou tvůrčích dílniček pro dospělé i děti. Můžete jen přijít posedět s přáteli, dát si malé občerstvení nebo se jen podívat. Můžete si zabubnovat, zachřestit, něco vytvořit. Jak je libo. Bubnování pro radost a zdraví je léty prověřený, pečlivě připravený program vzácných hostí z Doubí u Turnova. Myslím, že není co dodat,. Následující rozhovor snad nenechá na pochybách nikoho, že přijít 10. května od 14 hodin do Galerie Pojedy, nebude promarněný čas. Rozhovor s hosty galerie, Věrkou a Vlastimilem, nejen o bubnování Věrko a Vlastimile, můžete mi říci, jak vás napadlo začít Bubnování pro radost a zdraví? Vždy jsme měli blízko k hudbě a rádi objevujeme nové věci. A tak, když jsem našla na webu seminář P. Broniše Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování, okamžitě jsme se přihlásili. Byl to neskutečně silný zážitek, něco jako návrat ke kořenům, krásné uvolnění a pocit radosti v každé buňce. Já pracuji jako terapeutka a bubnování tuto profesi výborně doplňuje. V dnešní době je spousta lidí v zajetí času, strachu, nároků na bezchybný výkon a my rádi tyto iluze boříme a vedeme lidi k radosti, takže se nikdo nemusí bát, že budeme posuzovat jejich výkon. Jak dlouho se Bubnování pro radost věnujete? Od roku 2010, kdy jsme začínali s několika bubínky a dnes vlastníme spoustu dalších mnohdy překvapivých nástrojů, které teď nebudu prozrazovat. Jaká je odezva na vaše akce? Vesměs velice příznivá i když nám lidé říkají, že se dlouho odvažovali k nám přijít, právě ze strachu, že to nezvládnou. Brzy jste však vtaženi do děje, rytmy vás pohltí a začnete si to užívat. Je to krásné, když díky vám lidé přímo září. Jak byste nalákali lidi, kteří ještě na bubnování nebyli? (Nějakou historku z natáčení:-))) Historka z natáčení? Bylo by toho víc, například když jsme bubnovali v kruzích v obilí se šamankou z Peru nebo se seniory, kteří málem zbořili kapli. Ale tak třeba tuhle: máme jeden,,velice speciální nástroj, když jsme ho představili na festivalu v Plzni, tak se ho několik účastníků zmocnilo a nadšeně s ním pobíhali po celé tělocvičně, nechtěli to nikomu půjčit. Bylo jim tak kolem padesáti a o radost bylo postaráno. Až se uvidíme, určitě vám tuto specialitku rádi ukážeme. Mně velice zaujaly šamanské bubny, které masírují záda. Máte množství dalších nádherných, určitě drahých nástrojů. Jak jste je získali? Nebojíte se je půjčovat? Šamanské bubny mají obrovský potenciál, nejenom že,,masírují záda, ale pomáhají čistit a uvolňovat v lidech různé bloky a bolesti. Pomocí šamamanského bubnu si můžete najít svoje silové zvíře, které je vám nápomocné na vaší cestě životem, objevíte skrytou sílu a nové možnosti, ale to už je trochu intimnější záležitost. Bubny máme z různých koutů světa, velký,,šamaňák, jak mu říkáme, a Happy Drum máme z USA, některé djembe z Indonézie, Afriky, ale i u nás jsou velice šikovní výrobci a indiánská chřestidla, koncovky (speciální píšťaly) a pařezový buben je z naší dílny. Věrko, vedle bubnování pomáháš lidem pochopit a odstranit jejich problémy... Nebudu zde popisovat, co všechno mě k tomu vedlo, ale svoji vizi otevřené, spolutvůrčí a spokojené společnosti. Je škoda, že se spousta lidí trápí na základě nevyřešených záležitostí, nezpracovaných traumat a neustále v nich probíhá vnitřní boj o lásku, uznání, energii. Dělají práci která je nebaví, ve vztazích se hádají a ubližují si. Já jim pomáhám uvidět, jak to mohou ovlivnit a co se skrývá v jejich životě, co takzvaně kopli pod postel nebo si neuvědomují. Ukážu jim, jak mohou využívat energie své i vesmíru, ke svému prospěchu, aby zbytečně nešli hlavou proti zdi. Mají možnost znovu objevit, jak jsou úžasní. Jsou základní zákonitosti např. hierarchie rodiny, které fungují po staletí, ale jelikož jsme odpojení od svého Já, tak se řídíme pravidly druhých a je nám v tom špatně. Kdo se rozhodne pro změnu, otevřou se mu nové možnosti. Vlastimile, slíbil jsi mi malou řezbářskou dílničku. Přiblížil bys čtenářům práci se dřevem? Co tě vedlo k tomu dělat s lidmi otevřené dílny? Pracuji se dřevem profesně celý život (od roubenek, altánů, střech... po jemné dřevořezby) a vím, jak spoustě lidí přijde tato práce voňavá, rozhodl jsem se lidem přiblížit tento úžasný materiál. Vidět, jak pod rukama vzniká umělecké dílo, je pro účastníky velice povzbudivé a často naleznou další motivaci k seberealizaci nebo nového koníčka v životě. Řezbářské dílny a kurzy, pořádáme hlavně pro úplné začátečníky. Děkuji vám za rozhovor. Vendula Burger (Budilova divadelní škola, Fota: Ivo Hroneš BUBNOVÁNÍ PRO RADOST A ZDRAVÍ sobota 10. května 2014, hodin Zážitkové setkání dětí i dospělých s rytmem, zpěvem a tancem aneb všichni umíme hrát stačí ruce, hlas a srdce. RYTMICKÉ REJDĚ NÍ, DÍLNY A VÝSTAVA TIBETSKÉ MÍSY, HANG DRUM, DJEMBE, PÍŠŤ ALY TVŮ R Č Í Ř EZBÁŘ SKÁ DÍLNA PRO ZRUČ NÉ TATÍNKY LEPTÁNÍ SKLA S DANOU KOSTKOVOU TISK POHLEDNIC Z LINORYTU S MARTINEM SAUSAGE DOHNALEM A to vše pod taktovkou Věrky, Vlastimila a Vendulky Budilky Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a my se budeme těšit na setkání se všemi úžasnými lidičkami, kteří si s námi přijdou společně zařádit, uvolnit se nebo jen podívat a popovídat. Připraveno bude přátelské občerstvení Vstup zdarma Těšíme se na Vás Veronika a Vlastimil Franzovi, Vendula Burger a Martin Sausage Dohnal 19

11

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Brouček Omluven: Michaela

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle

Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Zápis ze zasedání zastupitelstva (4/2011) obce Cotkytle konaného dne 16. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle Přítomni: Omluven: Ing. Prokop Holý, Vlastimil Jureček, Jiří Filipi, Václav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin.

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

www.svatojirskyles-mas.cz

www.svatojirskyles-mas.cz Zpravodaj Místní akční skupiny Svatojiřský les, o. s. ročník 4 číslo 1/2013 únor OBSAH: 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 Kde a čeho jsme se zúčastnili Co jsme uspořádali Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 8. 1. 2013 ve Voděrádkách v elektronické podobě dle PU 06/11 a PU 07/11

z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 8. 1. 2013 ve Voděrádkách v elektronické podobě dle PU 06/11 a PU 07/11 1 Zápis č. 1/2013 z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 8. 1. 2013 ve Voděrádkách v elektronické podobě dle PU 06/11 a PU 07/11 Přítomno: Omluveni: 5 členů osadního výboru

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 9.11.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Newsletter Místní akční skupiny Blaník č. 1/2015

Newsletter Místní akční skupiny Blaník č. 1/2015 Slovo úvodem Vážené členky, vážení členové, dostává se Vám do e-mailu první takzvaný Newsletter MAS Blaník neboli informační materiál, který plánujeme rozesílat každých 14 dní. Prozatím jsme se domluvili,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. OBEC ČINĚVES Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. prosince 2011 1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJILA V 19,00 HODIN STAROSTKA

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více